Page 112

110

Lähteet Alasuutari, Pertti 2009.”Snobismista kaikkiruokaisuuteen: musiikkimaku ja koulutustaso”. Teoksessa Mirja Liikkanen (toim.) Arjen ilot ja valinnat. Helsinki: Gaudeamus, 81-100. Bourdieu, Pierre 1984. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge. Bourdieu, Pierre & Darbel, Alain 1996. The Love of Art. Gronwall: Polity Press. Byrnes, William J. 2003. Management and the Arts. Amsterdam: Focal Press. Cantell, Timo 1993. Musiikkijuhlien yleisöt. Kaustinen, Kuhmo, Viitasaari. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta. Cantell, Timo 1996. Kaupunkifestivaalien yleisöt: Kuopio Tanssii ja Soi, Tampereen Teatterikesä, Turun musiikkijuhlat, Ruisrock, Kuopio Dance Festival, Tampere International Theatre Festival, Turku Music Festival, Ruisrock. Tilastotietoa taiteesta -julkaisusarja, nro 14. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta. Cantell, Timo 1998. Yleisfestivaalien yleisöt. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta. Cantell, Timo 2007. Uusiutuva ja sitoutunut yleisö. Tarkastelussa Helsingin juhlaviikkojen kävijät. Teoksessa Satu Silvanto (toim.) Festivaalien Helsinki. Urbaanin festivaalikulttuurin kehitys, tekijät ja kokijat. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 166-173. Cantell, Timo 2009. Kulttuurin yleisöt. Luento Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Chan, Tak Wing & Goldthorpe, John H. 2005. The Social Stratification of Theatre, Dance and Cinema Attendance. Cultural Trends 14(3), September 2005, 193–212. Dempster, Douglas 2000. Wither the Audience for Classical Music? Harmony - Forum of the symphony orchestra institute 11/2000, 43-55. Derrick, Chong 2002. Arts Management. London: Routledge.

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  
Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)

Advertisement