Page 110

108 OPINNÄYTETYÖSSÄ MENESTYMISEN EDELLYTYKSET

• Varmista, että aineiston keräämiseen ei kulu liikaa työntuntejasi. Vaadi tilaajalta apua aineiston keräämiseen tai kerää aineisto palkkatyönä. • Sovi työstä maksettavasta palkkiosta. Yleensä yleisötutkimuksesta voi pyytää 300-1000 euroa. • Sovi työn tulosten henkilökohtaisesta esittämisestä tilaajaorganisaatiolle. • Pyydä kaikki aineiston analysoimiseen tarvittavat tiedot (esim. aiemmat yleisötutkimukset, tiedot markkinoinnin kohdentamisesta tms. ) • Sovi milloin tarkempi tutkimussuunnitelmasi on valmis. • Allekirjoita kolminkeskinen yhteistyösopimus tilaajan, sinun ja ohjaajan kesken. • Tarvittaessa laadi palkkiosta erillinen kahdenkeskinen sopimus tilaajan kanssa. Tutkimussuunnitelma • Tutustu aiempaan tietoon tämän taiteenalan yleisöstä ja tutustu tilaajaorganisaatioon. • Tutustu työsi teoreettiseen tietopohjaan: jos kyseessä on markkinointitutkimus, lue markkinointia ja markkinointitutkimusta käsittelevää kirjallisuutta. • Mieti miten tarkkaan ottaen voi kerätä tutkimusaineiston. Jos mahdollista, suosi sähköistä kyselyä kustannustehokkuuden vuoksi. • Lähetä tutkimussuunnitelma työn tilaajalle vahvistettavaksi. Kyselylomakkeen laadinta, aineiston kerääminen ja siirtäminen tilasto-ohjelmaan • Älä tee kysymyskavalkadia, vaan pitäydy tutkimuskysymysten selvittämisessä. • Numeroi vastausvaihtoehdot – älä siis käytä kirjaimia vaihtoehtojen luetteloinnissa.

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)