Page 107

OPINNÄYTETYÖSSÄ MENESTYMISEN EDELLYTYKSET 105

esityksellä, jotka myös luovutetaan tilaajalle. Diasarjan voi sisällyttää opinnäytetyön liitteeksi. Vaikka olemme töiden ohjaajina kannustaneet tulosten henkilökohtaiseen esittämiseen tilaajalle, vain harva opiskelija on tähän tarttunut ja vielä harvempi on kertonut tulosten esittämisestä opinnäytetyössään. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön henkeen kuitenkin kuuluu konkreettinen toiminta ja rohkea alan kehittäminen. Opinnäytetyön hieno lopetus olisi kertomus tulosten ja ehdotusten vastaanotosta.

7.2 Yleisötutkimuksen kirjoittaminen Yleisötutkimusten iso ongelma on se, että lukijan mielenkiinto usein sammutetaan vyöryttämällä prosenttijakaumia tutkimusraportissa. Kaikkein puuduttavin tapa esittää tulokset on käydä tulokset läpi kysymys kysymykseltä ja toistaa tekstissä ilman tulkintaa ne prosenttijakaumat, jotka ensin esitetään graafisesti. Opinnäytetöiden ohjaajina olemme jopa välttäneet sanan tutkimusraportti käyttämistä, koska raportointiin sisältyy konnotaatio jakaumien mekaanisesta luettelemisesta. Pääpaino tutkimuksen kirjoittamisessa tulisi olla tulkinnassa, havaintojen ja muun tiedon vertailussa, tutkimuskysymysten ratkaisemisessa ja etenkin kehitysehdotuksissa – ei mekaanisessa tiedon luettelemisessa. Yksi hyvä tapa elävöittää kerrontaa on sijoittaa suorat jakaumat liitteeseen ja keskittyä tekstissä tulkintaan ja tilastollisiin testeihin (ks. Mielonen 2010). Toinen vaihtoehto on esittää raportissa vain ne jakaumat, joita kyetään tulkitsemaan ja laittaa kaikki muu tieto liitteisiin. Tätä esitystapaa suosii muun muassa Timo Cantell (1996 ja 1998). Toinen yleisötutkimusten kirjoittamiselle tyypillinen ongelma on ”Virallisen Raportoijan” roolin omaksuminen. Lahjakaskin kirjoittaja saattaa huomaamattaan ryhtyä kirjoittamaan viranomaistyylillä koukeroista tekstiä. On totta, että huonoimmillaan tieteellinen teksti on persoonatonta, konstikasta, pitkäveteistä, kaavamaista ja vaikeaselkoista, mutta sellaista ei pidäkään jäljitellä. Hyvä tieteellinen teksti on mukaansatempaavaa, selkeää ja mielenkiintoista. Koukeroinen kirjoittaminen kielii usein epävarmuudesta: hankalien ja epäselvien ilmaisujen taakse voi piiloutua, ikään kuin kritiikiltä turvaan. Kirjoittamisen rooliesikuvaksi ei kannata valita

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)