Page 1

HAKIJAN OPAS 2011

YHTEISHAKU 7.3.–12.4.2011


SISÄLLYS KOULUTUSTARJONTA HUMAKISSA........................................ 4-5 NUORTEN KOULUTUS..................................................................6 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA.......................................................................6 Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma...........................................6 Viittomakielentulkin koulutusohjelma..................................................................7 Valintaperusteet humanistinen ja kasvatusala.....................................................8

www.humak.fi

KULTTUURIALA....................................................................................................10 Kulttuurituotannon koulutusohjelma.................................................................10 Valintaperusteet kulttuuriala.............................................................................11 Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin.....................................................12 Hakukalenteri........................................................................................................13

AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS......................14 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA.....................................................................14 Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.........................................14 Viittomakielentulkin koulutusohjelma................................................................15 KULTTUURIALA....................................................................................................16 Kulttuurituotannon koulutusohjelma.................................................................16 Hakukelpoisuus amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen.......................................17 Hakukalenteri........................................................................................................18

YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT......................................................19 Kulttuurituotannon koulutusohjelma......................................................................19 Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma..................................................20 Hakukalenteri........................................................................................................21 YHTEISHAUN YLEISPERIAATTEET - nuoret, aikuiset ja ylempi AMK.....................22

ERILLISHAKU..............................................................................25 Degree Programme in Sign Language Interpreting (EUMASLI)...............................25 Erikoistumisopinnot...............................................................................................25

AVOIN AMK..................................................................................26 YHTEYSTIEDOT...........................................................................27


Hanki ihmisen ammatti Hakijan oppaassa kerrotaan hakemisesta HUMAKin nuorten, aikuisten ja ylempiin AMK-tutkintoihin sekä esitellään valittavana oleva koulutustarjonta. Yhteishaku on ajalla 7.3.–12.4.2011 osoitteessa www.amkhaku.fi. Opinnot alkavat syksyllä 2011. HUMAK on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, joka korostaa vuorovaikutusta, yhdessä oppimista ja tekemistä. Tämä näkyy opiskelun arjessa myönteisenä ja kannustavana ilmapiirinä. Nykyiset opiskelijat kiittävät HUMAKin henkilökohtaista ohjausta ja harjoittelua. Tiiviit yhteydet työelämään pitävät koulutuksen ajantasaisena.

HUMAK toimii humanistisella ja kasvatusalalla sekä kulttuurialalla. Se on alojensa johtava kouluttaja ja asiantuntija. HUMAK vastaa nuorisotyön, järjestötyön, kansalaistoiminnan, kulttuurin ja taiteen tuottajaosaamisen sekä viittomakielialan kehittämisestä koko Suomessa ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden toiminta-alueilla. HUMAKissa on noin 1500 opiskelijaa ja päätoimista henkilöstöä noin 160.

HUMAKissa voi opiskella yhteisöpedagogiksi (AMK), kulttuurituottajaksi (AMK) ja viittomakielentulkiksi (AMK). Kaikista näistä tutkinnoista voi jatkaa ylempään AMK-tutkintoon. Lisäksi HUMAK tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, erikoistumisopintoja ja maksupalvelukoulutusta. HUMAKin verkkosivuilla www.humak.fi on luettavissa kuvaukset koulutustarjonnasta ja tutkintojen rakenteesta sekä lisätietoja kampuksista.

3


KOULUTUSTARJONTA HUMAKISSA YHTEISHAKU 7.3.–12.4.2011, www.amkhaku.fi Nuorten koulutus

Aikuiskoulutus a

aloit Aikuiskoulutus järjestetään yleensä sivulta niin, että opintoja voi suorittaa työn ohessa ja osan tutkinnosta voi korvata aiemmilla opinnoilla ja työkokemuksella. Aikuiskoulutus voi olla myös suunnattu pääsääntöisesti jollekin kohderyhmälle, jolloin pohjakoulutusvaatimuksessa on määritelty hakukelpoisuuden antavat tutkinnot ja lisäksi työkokemusvaatimus.

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Yhteisöpedagogi (AMK)

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Yhteisöpedagogi (AMK)

laajuus 210 opintopistettä, suoritusaika 3,5 vuotta • Joensuu, aloituspaikkoja 35 • Nurmijärvi, aloituspaikkoja 47 • Tornio, aloituspaikkoja 35 • Äänekoski, aloituspaikkoja 35

210 op (60–150 op), suoritusaika 1–2,5 vuotta • Tornio, aloituspaikkoja 20

6

Kulttuurituotannon koulutusohjelma, Kulttuurituottaja (AMK) laajuus 240 opintopistettä, suoritusaika 4 vuotta • Jyväskylä, aloituspaikkoja 25 • Kauniainen, aloituspaikkoja 26 • Turku, aloituspaikkoja 25

Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Viittomakielentulkki (AMK) laajuus 240 opintopistettä, suoritusaika 4 vuotta • Helsinki, aloituspaikkoja 30 • Kuopio, aloituspaikkoja 18

4

a

aloit Nuorten AMK-tutkintoon johtasivulta vassa koulutuksessa opiskelija suorittaa koko koulutusohjelman opintopistemäärän pääsääntöisesti päiväopintoina. Opintojen aikana opiskelija voi hyödyntää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti HUMAKin erilaisia oppimisympäristöjä kuten kontaktiopetusta, työharjoittelua, verkkokursseja, kansainvälistä vaihtoa ja itsenäisiä opintoja. Pohjakoulutusvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus.

14

Kulttuurituotannon koulutusohjelma, Kulttuurituottaja (AMK) laajuus 240 op (60–240 op), suoritusaika 1–4 vuotta • Kauniainen, aloituspaikkoja 40 (lähiopetusryhmät Kauniainen 20 ja Tampere 20)

Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Viittomakielentulkki (AMK) laajuus 240 op (60–120 op), suoritusaika 1–2 vuotta • Helsinki, aloituspaikkoja 7


ERILLISHAKU Ylempi AMK a

aloit Ylempi ammattikorkeakoulututsivulta kinto on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Pohjakoulutusvaatimuksessa on määritelty hakukelpoisuuden antavat tutkinnot ja lisäksi työkokemusvaatimus.

19

Kulttuurituotannon koulutusohjelma, Kulttuurituottaja (ylempi AMK) laajuus 60 op, suoritusaika 1 vuosi • Helsinki, aloituspaikkoja 10

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma, Viittomakielentulkki (ylempi AMK) laajuus 90 op, suoritusaika 1,5 vuotta • Helsinki, aloituspaikkoja 10

hakuajat ja -ohjeet www.humak.fi/hakeminen

Vieraskielinen ylempi AMK

aloita sivulta

25

Degree Programme in Sign Language Interpreting (EUMASLI) Hakuaika 14.2.–15.4.2011 laajuus 90 op, kesto 2,5 vuotta • Helsinki ja yhteistyökoulut, aloituspaikkoja 7

Erikoistumisopinnot (30 op) esimerkiksi: • Järjestökehittäjän erikoistumisopinnot • Kirjoitustulkkauksen erikoistumisopinnot • Kouluttajan erikoistumisopinnot • Seikkailukasvatuksen erikoistumisopinnot, taso 2 • Toiminnallisen mediakasvatuksen erikoistumisopinnot • Voimaa taiteesta -erikoistumisopinnot

Syksyn 2011 yhteishaun Hakijan opas ilmestyy keväällä 2011.

5


YHTEISHAULLA AMMATTIKORKEAKOULUUN!

NUORTEN KOULUTUS

Yhteisöpedagogit ovat vuorovaikutustaitoisia yhteisöjen kehittäjiä

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (AMK) HUMAKista valmistuu yhteisöpedagogeja, joilla on valmius toimia ohjaustehtävissä, yhteisöllisyyden edistäjänä, kehittäjänä sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana nuoriso- ja järjestötyössä. Yhteisöpedagogien ammatillisuuden lähtökohtina ovat humanistinen ihmiskäsitys ja inhimillisen työn arvostaminen. Tälle perustalle rakentuva yhteisöpedagogin tutkinto on laaja-alaisesti nuoriso- ja järjestötyön ammatillista asiantuntijuutta kehittävä kokonaisuus. Yhteisöpedagogit sijoittuvat kuntien, kansalaisjärjestöjen, laitosten ja yritysten palvelukseen hyvin erilaisin ammattinimikkein. Tutkivalle, kehittävälle ja arvioivalle työotteelle rakentuvien opintojen aikana voi hankkia erityistä tiedollista ja taidollista osaamista lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelystä, eri-ikäisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisestä, kansainvälisestä ja monikulttuurisesta työstä sekä ammatillisesta järjestötyöstä. Yrittäjänä toimimiseen voi tutustua käytännönläheisesti opiskelijatiimissä.

Valintakoe Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakijalle yksipäiväinen valintakoe järjestetään ajalla 8.–9.6.2011. Kokeeseen on ilmoittauduttava sähköisellä lomakkeella, joka muiden valintakokeisiin liittyvien tietojen ohella julkaistaan HUMAKin www-sivuilla 7.3.2011 mennessä. Valintakoe muodostuu haastattelusta ja yksilö- sekä ryhmätehtävistä. Kokeen avulla selvitetään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä, oppimisvalmiuksia ja luovuutta. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 25 pistettä ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. ”Olen Satu 21 v. ja opiskelen kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa Joensuun kampuksella yhteisöpedagogiksi. Opintoni ovat koostuneet mm. erityiskasvatuksesta ja taide- ja kulttuurikasvatuksesta. Harjoittelussa olen ollut kaupungin nuorisotoimella sekä nuorisotalossa että toimistossa ja lastensuojelun puolella nuorten pitkäaikaisyksikössä. Projekti-opinnot suoritan Tyttöjen Tuvalla Tampereella.”

Tutkinnon nimi: Yhteisöpedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 op, 3,5 vuotta Kampukset: Joensuu, Nurmijärvi, Tornio ja Äänekoski

6

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön sekä kulttuurituotannon valintakokeisiin tulee ilmoittautua.


NUORTEN KOULUTUS HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

Viittomakielentulkit ovat kahden kielen ja kulttuurin asiantuntijoita

Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) Koulutusohjelmasta valmistuu viittomakielentulkkeja erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien henkilöiden tulkkaustarpeisiin. Tulkit tuottavat tulkkaus- ja kääntämispalveluja kaikkiin elämäntilanteisiin (työ, opiskelu, vapaa-aika). Valmistuneet tulkit toimivat tulkkeina, kääntäjinä tai viittomakommunikaation opettajina esimerkiksi tulkkauspalvelua tarjoavissa yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa alan moniammatillisissa työyhteisöissä.

”Olen Mira 23 v. ja opiskelen viittomakielentulkin koulutusohjelmassa Helsingin kampuksella. Opintoni ovat viittomakielen lisäksi koostuneet niin kääntämisestä, tulkkauksesta, kuin suomen kielestäkin. Harjoittelussa olen ollut Kuurojen Maailmanliitolla.”

Tulkeilta edellytetään hyvää yleissivistystä, sujuvaa suomen ja suomalaisen viittomakielen taitoa sekä molempien kulttuurien hyvää tuntemusta, tulkkauksen ja kääntämisen osaamista sekä ammattietiikan tuntemista ja noudattamista. Suuntautumisvaihtoehdot ovat tulkkaus ja kääntäminen (asiakasryhmiä ovat mm. kuurot, kuuroutuneet, kuurosokeat ja kuulevat), viittomakommunikaation opettaminen tai kansainvälisyys.

Tutkinnon nimi: Viittomakielentulkki (AMK) Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 op, 4 vuotta Kampukset: Helsinki ja Kuopio

Valintakoe Valintakoe on kaksiosainen: 1) Ensimmäinen vaihe: Kaikille hakijoille pakollinen etukäteistehtävä. Ohjeet etukäteistehtävään julkaistaan 7.3.2011 osoitteessa www.humak.fi. Itsenäisesti toteutettu kirjallinen etukäteistehtävä tulee toimittaa viimeistään 17.5.2011 klo 16.15 mennessä siihen ammattikorkeakouluun ja viittomakielentulkkikoulutuksen kampukselle, johon ensisijaisesti hakee. 2) Toinen vaihe: kaikki etukäteistehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan 7.–9.6.2011 järjestettävään yksipäiväiseen valintakokeeseen pääsääntöisesti sille viittomakielentulkin kampukselle, johon on ensisijaisesti hakenut. Toinen vaihe koostuu suomen kielen tehtävistä, muistitehtävistä, viittomakielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä ja haastatteluista. Kokeen avulla selvitetään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä ja oppimisvalmiuksia. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään 25 pistettä ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Viittomakielentulkin koulutusohjelmassa on etukäteistehtävä, joka tulee palauttaa 17.5.2011 klo 16.15 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet www.humak.fi. Hyväksytysti tehtävän suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan kampukselle valintakokeeseen.

7


VALINTAPERUSTEET HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman sekä viittomakielentulkin koulutusohjelman valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Lopullinen valinta tehdään koulumenestyksestä ja ensimmäisestä hakutoiveesta sekä valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella. Työkokemus samoin kuin suoritettu varusmies- ja siviilipalvelus tulevat huomioiduksi valintakokeen yhteydessä. Valintapisteiden enimmäismäärät Koulumenestys Ensimmäinen hakutoive Valintakoe Yhteensä

30 pistettä 5 pistettä 65 pistettä 100 pistettä

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

8

Valintakoeryhmät humanistisella ja kasvatusalalla, nuorten koulutus: • kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman opintoja tarjoavat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn valintakoetuloksen (HUMAK, Keski-Pohjanmaan AMK, Mikkelin AMK, Yh Novia) • viittomakielentulkin koulutusohjelman opintoja tarjoavat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn valintakoetuloksen (HUMAK, DIAK Turku) • hakijan valintakoepaikka on ylin kyseisen koulutusohjelman hakutoivetoimipiste • viittomakielentulkin koulutusohjelman etukäteistehtävä toimitetaan ylimpään kyseisen koulutusohjelman hakutoivetoimipisteeseen

Koulumenestys Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A

B

C

ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella

Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon.


NUORTEN KOULUTUS HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

A Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistus Arvosanat

L/E

M

CL

B

A

Äidinkieli

5

4

3

2

1

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

5

4

3

2

1

Paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali) tai matematiikka

5

4

3

2

1

Lukion päättötodistuksen keskiarvo Pisteet

≥ 8,00

≥ 7,50

≥ 7,00

≥ 6,50

≥ 6,00

15

13

11

8

4

B Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2011 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Koulumenestyspisteet lasketaan todistusarvosanojen painottoman keskiarvon perusteella. Jos sinulla on useita ammatillisia tutkintoja, voit valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteitetään. Keskiarvo lasketaan arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käytettyyn todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta. Tutkinnon ja sen todistuksen on oltava valmis opiskelupaikan vastaanoton viimeiseen päivään mennessä.

1-3

1-5

4-10

≥ 2,67 ≥ 2,50 ≥ 2,33 ≥ 2,17 ≥ 2,00 ≥ 1,88 ≥ 1,75 ≥ 1,63 ≥ 1,50 ≥ 1,38 ≥ 1,25 ≥ 1,13 ≥ 1,00 < 1,00

≥ 4,50 ≥ 4,25 ≥ 4,00 ≥ 3,75 ≥ 3,50 ≥ 3,25 ≥ 3,00 ≥ 2,75 ≥ 2,50 ≥ 2,25 ≥ 2,00 ≥ 1,75 ≥ 1,50 < 1,50

≥ 9,00 ≥ 8,75 ≥ 8,50 ≥ 8,25 ≥ 8,00 ≥ 7,75 ≥ 7,50 ≥ 7,25 ≥ 7,00 ≥ 6,75 ≥ 6,50 ≥ 6,25 ≥ 6,00 < 6,00

Koulumenestyspisteet 30 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 0

C Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käytettävään todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistus Arvosanat

L/E

M

CL

B

A

Äidinkieli

5

4

3

2

1

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

5

4

3

2

1

Paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali) tai matematiikka

5

4

3

2

1

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo 1-5

≥ 4,00

≥ 3,50

≥ 3,00

≥ 2,50

≥ 2,00

1-3

≥ 2,33

≥ 2,00

≥ 1,75

≥ 1,50

≥ 1,25

4-10

≥ 8,50

≥ 8,00

≥ 7,50

≥ 7,00

≥ 6,50

15

13

11

8

4

Pisteet

9


Kuva: Emilia Wahlberg

KULTTUURIALA Kulttuurituotannon koulutusohjelma Kulttuurituottaja (AMK) HUMAKista valmistuu ammattitaitoisia tuottajia kulttuurin eri aloille. Kulttuurituottajan ammatti rakentuu kulttuuritoiminnan tuntemuksesta, tuottamisprosessin hallinnasta ja liiketaloudellisesta osaamisesta. Opinnoissa painottuvat vuorovaikutus-, sosiaaliset ja työelämätaidot sekä vastuullisuus. Eriytyvissä suuntautumisopinnoissa vaihtoehtoina ovat kulttuuri liiketoimintana, tapahtumatuotannon johtaminen sekä tuotannot monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä. Kulttuurituottajat työskentelevät järjestöissä, yrityksissä ja kulttuurihallinnossa. Koulutus tarjoaa valmiudet toimia kulttuurialan ja luovan alan yrittäjinä. Tehtävänimikkeitä ovat mm. kulttuurituottaja, toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, projektipäällikkö, kulttuurisihteeri, manageri tai ohjelmapalvelujen tuottaja. HUMAK on kulttuurituottajien suurin kouluttaja Suomessa. Opiskelijan käytössä on valtakunnallinen kampusverkosto ja kattava työelämän kumppanien joukko.

Tutkinnon nimi: Kulttuurituottaja (AMK) Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 op, 4 vuotta Kampukset: Jyväskylä, Kauniainen ja Turku

10

Valintakoe Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kokeeseen liittyy etukäteistehtävä, joka palautetaan kokeeseen saavuttaessa. Hakijalle yksipäiväinen valintakoe järjestetään HUMAKin kulttuurituotannon ylimmän hakutoiveen kampuksella ajalla 7.-9.6.2011. Valintakokeeseen tulee ilmoittautua etukäteen. Ilmoittautumisohjeet julkaistaan HUMAKin verkkosivuilla hakuajan alettua. Valintakokeessa kartoitetaan soveltuvuutta kulttuurituotannon alalle ja soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun. Päivä muodostuu erikseen pisteitettävistä osioista, joista vähintään yksi perustuu valintakoekirjaan. Valintakokeeseen liittyvän etukäteistehtävän ohjeet ja valintakoekirja julkaistaan 7.3.2011 osoitteessa www.humak.fi.

”Olen Sini 22 v. ja opiskelen kulttuurituottajaksi Kauniaisten kampukselta. Opinnoissani olen suuntautunut tapahtumatuotantoon. Opintoni ovat koostuneet mm. viestinnästä, johtamisesta ja taiteista. Lisäksi olen ottanut vapaasti valittavia kursseja median ja markkinoinnin aineista. Työharjoittelussa olen ollut mm. Nuorten medialeirillä ohjaajana, tanssiproduktion tuottajana ja viimeisimpänä Helsingin juhlaviikoilla kaupunkitapahtumatiimissä tuotantoassistenttina. Ensi vuonna olen lähdössä Saksaan vaihtoon vahvistamaan kielitaitoani ja luomaan kontakteja ulkomaille.”


NUORTEN KOULUTUS KULTTUURIALA

Kulttuurituottajat ovat taiteen ja talouden osaajia ja organisaattoreita

VALINTAPERUSTEET KULTTUURIALA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat kutsutaan valintakokeeseen koulumenestyksen tai etukäteen tehtävän näytön perusteella. Valintakokeet ovat ammattikorkeakoulu- ja koulutusohjelmakohtaisia. Hakijan tulee perehtyä ammattikorkeakoulukohtaisiin hakuohjeisiin. Lopullinen opiskelijavalinta perustuu valintakokeeseen ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettaviin pisteisiin. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Valintapisteitys Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. HUMAKissa hakijan tulee tehdä etukäteistehtävä, joka palautetaan osana valintakoetta saavuttaessa valintakoekampukselle. Etukäteistehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Palauttamaton tai hylätty etukäteistehtävä johtaa hylättyyn valintakoetulokseen.

HUMAKOn tuutorit tuovat iloa kampusten arkeen – Sinulle ja opiskelijakavereillesi!

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti.

Opiskelijakunta HUMAKO on opiskelijoiden edunvalvoja ja tapahtumien järjestäjä, jossa toimijoina ovat opiskelijat itse.

Valintapisteiden enimmäismäärä:

Valintakoe Ensimmäinen hakutoive Yhteensä

Kulttuurituotannon etukäteistehtävä palautetaan valintakokeeseen saavuttaessa.

95 pistettä 5 pistettä 100 pistettä

www.humako.net

11


HAKUKELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN

Tutkinto, jolla voi hakea Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tai yhdistelmäopinnot, joka sisältää lukion vähimmäisoppimäärän Abiturientit hakevat viimeisimmällä lukion todistuksella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista numeroina todistukseen merkityistä arvosanoista. Hakukeväänä valmistuvat IB-abiturientit toimittavat kopion arvosana-arvioinnistaan (Predicted Grades) pe 13.5.2011 mennessä ensisijaisen hakukohteensa hakutoimistoon. Hakukeväänä valmistuvan IB-hakijan opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen. Suomalaisessa lukiossa IB-tutkinnon, Suomessa RP-tutkinnon ja Eurooppa-koulujen eurooppalaisen yo-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat muuntotaulukoiden mukaisesti.

Ammatillinen perustutkinto (120 ov) / koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto Arvosanat otetaan ko. tutkintotodistuksesta. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneen arvosanat otetaan näyttötutkintotodistuksesta. Ammatilliseen perustutkintoon valmistumassa oleva hakija käyttää viimeisintä väliaikaista todistusta. Valinta on kuitenkin aina ehdollinen, kunnes ammatillinen perustutkinto on suoritettu. Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon päättötodistuksen keskiarvo, joka lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Tutkinnon on oltava valmis opiskelupaikan vastaanoton viimeiseen päivään mennessä.

12

Alle kolmivuotisella ammatillisella perustutkinnolla voi hakea vain vastaavalle alalle. Henkilö, joka on saavuttanut kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin, voi laajentaa tämän yleiseksi kelpoisuudeksi ammattikorkeakouluihin 1) suorittamalla lisäksi laajuudeltaan sellaiset yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat perusopetukseen jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen tai 2) hankkimalla vähintään kolmen vuoden työkokemuksen tutkinnon suorittamisen jälkeen tutkintoa vastaavalla alalla.

Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto (120 ov) Koulumenestyspisteet lasketaan yksittäisten arvosanojen osalta ylioppilastutkinnon arvosanoista ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvosta.

Ammatti- tai erikoisammattitutkinto Tutkintotodistuskopio on toimitettava 1. hakutoiveen hakutoimistoon hakuajan päättymiseen mennessä. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella, jossa hakijan on menestyttävä keskimääräistä paremmin.

Ulkomailla suoritettu tutkinto Osoittaakseen hakukelpoisuutensa hakijan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuajan päättymiseen mennessä. Hakutoimisto tekee toimitettujen kopioiden pohjalta päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. Pääsääntöisesti ulkomailla suoritettu tutkinto tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä. Jos ulkomaisella tutkinnolla keväällä valmistuva hakija on EU- tai ETAmaan kansalainen hänet katsotaan hakukelpoiseksi ja hänen valintansa on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.


NUORTEN KOULUTUS HAKUKELPOISUUS

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot Ryhmässä voivat hakea avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintopolkuopintoja suorittaneet. Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. Valinta tehdään ammattikorkeakoulun ilmoittaman valintamenettelyn mukaisesti.

Hakukalenteri Liitteet toimitettava viimeistään, mm. harkinnanvarainen valinta................................21.4.2011 Valintakoekutsut hakijoille aikaisintaan ......................9.5.2011

Ammattikorkeakoulu- / yliopistotutkintoa ei voi käyttää yhteishaussa

IB-lukiosta hakukeväänä valmistuvien on toimitettava ennakoivat (predicted grades) arvosanansa...........................................................13.5.2011

Hakija hakee todistuksella, jota käytti aiemmin pyrkiessään ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Hakijan tulee ilmoittaa lopulliseen valintaan vaikuttavat arvosana- ja työkokemusmuutokset......15.6.2011

Harkinnanvarainen valinta

Valintojen tulokset ja jälkiohjauskirjeet hakijoille aikaisintaan ................................................4.7.2011

Jos hakijalla ei ole hakukelpoista tutkintoa, ammattikorkeakoulu voi käyttää myös harkinnanvaraista valintaa, mikäli se katsoo hakijan tietojen ja taitojen riittävän opintoihin. Hakijan tulee varmistaa, että hänen hakutoiveinaan olevat korkeakoulut käyttävät harkinnanvaraista valintaa. HUMAKiin harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan hakijan tulee täyttää yhteishaun hakulomake ja HUMAKin oma liitelomake, joka on tulostettavissa HUMAKin www-sivuilta. Koska kukin ammattikorkeakoulu arvioi harkinnanvaraisessa valinnassa hakevien pääsyedellytysten täyttymisen ja päättää valintakokeisiin kutsuttavista hakijoista, on hakijan otettava yhteyttä kaikkiin hakukohteina olevien ammattikorkeakoulujen hakutoimistoihin. Hakijat valitaan pelkän valintakokeen perusteella, jossa hakijan on menestyttävä keskimääräistä paremmin tullakseen valituksi.

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään................................................19.7.2011 Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakoululle viimeistään................................... 2.8.2011 klo 16.15 Jonotusoikeus päättyy...................................................................16.8.2011 Lisähaut saa järjestää aikaisintaan...............................................................4.7.2011

Katso yhteishaun yleisperiaatteet

sivulta

22

13


AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (AMK) Koulutus antaa ja tukee valmiuksia toimia asiantuntija-, koulutus-, kehittämis- ja esimiestehtävissä sekä vaativissa ohjaustehtävissä. Koulutusohjelmasta valmistuu uudistumiskykyisiä ja monipuolisia osaajia, jotka kykenevät toimimaan moninaistuvassa ja muuttuvassa työelämässä yhteiskunnan eri sektoreilla. Yhteisöpedagogin osaamisalueita ovat toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen, yhteisöllisyyden rakentaminen ja sosiaalisesti kestävän kehityksen tukeminen. Yhteisöpedagogit sijoittuvat kansalaisjärjestöjen, kuntien, laitosten, yritysten ja yhteisöjen palvelukseen esim. järjestö-, nuoriso-, koulu-, vapaa-ajan, erityis- ja nuorisokodinohjaajiksi, projektipäälliköiksi ja -sihteereiksi, kansainvälisen toiminnan koordinaattoreiksi, suunnittelijoiksi, kouluttajiksi ja palveluyrittäjiksi. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina 60–150 op (tutkinnon laajuus 210 op), 1–2,5 vuodessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Lähiopetusta on noin 3 päivää/kk Tornio-Oulu alueella, lisäksi itsenäistä opiskelua, tenttejä, kirjallisia tehtäviä, verkko-opintoja ja harjoittelua. Opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opinnot alkavat syksyllä 2011.

14

Valintaperusteet Hakukelpoisuuden antavat • alan tai sen lähialojen ammatillinen perustutkinto tai näyttötutkintona suoritettu alan ammatillinen perustutkinto tai em. tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot TAI • alan opistoasteen tutkinto (nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus) - nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkinto, nuorisosihteeri, nuorisotyön tutkinto, nuorisotoiminnan ohjaaja, nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaaja, kirkon nuorisotyönohjaaja, sosiaalialan koulutus; sosiaalikasvattaja • lisäksi hakijalla tulee olla vähintään 18-vuotiaana hankittua yleistä työkokemusta vähintään kaksi vuotta. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. TAI • HUMAKin avoimen ammattikorkeakoulun opintopolkuopinnot 60 op Koulutus sopii erityisesti niille, joilla on alan (humanistinen ja kasvatusala) tai lähialojen (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala) soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaavat opinnot tai alan opistoasteen tutkinto ja muita soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja ja/tai vankka alan työkokemus. Jos hakijan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen tai työkokemuksen

osalta (esim. hakija, jolla on laaja alan työkokemus ja/tai aikaisempia soveltuvia korkeakouluopintoja) voi henkilö hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. Valintakoe Valintakoe järjestetään 30.5.2011 Tornion kampuksella. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe muodostuu yksilötehtävistä ja haastatteluista, joiden avulla selvitetään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua etukäteen. Lisätiedot Koulutuksen sisällöstä lehtori Lea Leminaho, puh. 020 7621 285, aluekoordinaattori Regina Pesonen, puh. 020 7621 289, opintosihteeri Niina Piispanen, puh. 020 7621 283 tai tornio@humak.fi, hakuasioissa hakutoimisto@ humak.fi tai puh. 020 7621 300.

Tutkinnon nimi: Yhteisöpedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 op (60–150 op) / 1–2,5 vuotta Kampus: Tornio

Tutkinnon voi suorittaa aikuiskoulutuksena kolmessa koulutusohjelmassa joustavasti työn ohessa. Aikuiskoulutuksessa jokaisen opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma määräytyy aikaisempien opintojen ja työkokemuksen perusteella.


AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) Viittomakielentulkki (AMK) -tutkinnon voi suorittaa tutkintoon johtavana aikuiskoulutuksena. Suoritettava laajuus riippuu hakijan pohjatutkinnosta, muusta koulutuksesta sekä työkokemuksesta. Opistoasteen 2-vuotisen tulkkitutkinnon suorittaneet suorittavat tutkinnosta korkeintaan 120 opintopistettä ja 3-vuotisen tutkinnon suorittaneet korkeintaan 90 opintopistettä. Koulutusohjelma tarjoaa opistoasteen tulkeille vankan ammatillisen tietoperustan. Koulutuksen avulla tulkki oppii analysoimaan aiempaa monipuolisemmin työssä kohtaamiaan ilmiöitä ja asioita. Opinnäytetyönä on mahdollista toteuttaa jokin oman työpaikan tai muu opiskelijaa kiinnostava alan kehittämistehtävä. Opiskelijat voivat suuntautua opintojensa aikana kääntämisen, tulkkauksen tai opettamisen eri alueille. Opinnot alkavat syksyllä 2011. Valmistuneet tulkit toimivat tulkkeina, kääntäjinä tai viittomakommunikaation opettajina esim. tulkkauspalvelua tarjoavissa yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa alan moniammatillisissa työyhteisöissä.

Valintaperusteet Hakukelpoisuuden antavat • viittomakielentulkin opistoasteen tutkinto ja • vähintään 18-vuotiaana hankittua työkokemusta vähintään kaksi vuotta.

Tutkinnon nimi: Viittomakielentulkki (AMK) Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 op (60–120 op) / 1–2 vuotta Kampus: Helsinki

Jos hakijan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen tai työkokemuksen osalta (esim. hakija, jolla on laaja alan työkokemus ja/tai aikaisempia soveltuvia korkeakouluopintoja), voi henkilö hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. Valintakoe Valintakoe järjestetään Helsingissä 1.6.2011. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lisätiedot Koulutuksen sisällöstä lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää puh. 020 7621 315, hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi ja hakuasioissa hakutoimisto@humak.fi tai puh. 020 7621 300.

15


AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KULTTUURIALA

KULTTUURIALA Kulttuurituotannon koulutusohjelma Kulttuurituottaja (AMK) Koulutusohjelmasta valmistuu osaajia taide- ja kulttuuriorganisaatioiden, kulttuuritapahtumien, kulttuuri- ja taideprojektien sekä produktioiden tuotannollisiin tehtäviin. Kulttuurituottajat työskentelevät järjestöissä, yrityksissä ja kulttuurihallinnossa. Koulutus tarjoaa valmiudet toimia kulttuurialan ja luovan alan yrittäjinä. Tehtävänimikkeitä ovat mm. kulttuurituottaja, toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, projektipäällikkö, kulttuurisihteeri, manageri tai ohjelmapalvelujen tuottaja. Kulttuurituottaja on taiteen ja talouden osaaja ja organisaattori, jolta edellytetään kykyä verkostoitua, viestiä ja kehittää omaa työtään. Kulttuurituottajalla on valmius tehdä toimialarajat ylittävää yhteistyötä kulttuuri- ja taidetoiminnan edistämiseksi. Ammattitaidon perustan muodostavat kulttuurin toimintaympäristön tuntemus, tuottamisprosessien hallinta ja liiketaloudellinen osaaminen. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä kulttuurin ja taiteen tuntemuksen lisäksi ovat tuotantosuunnittelu, projektijohtaminen, talous ja rahoitus, yrittäjyys, viestintä ja markkinointi. Kulttuurituottajan opinnot järjestetään monimuoto-opintoina ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelu muodostuu lähija etäopiskelusta opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

16

Ryhmässä on 40 aloituspaikkaa, jotka yhteishaussa jakautuvat kahteen lähiopetusryhmään: Kauniainen 20 ja Tampere 20. Opinnot alkavat syksyllä 2011. Valintaperusteet Hakukelpoisuuden antavat • ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus tai hakukelpoisuus vastaavalle alalle • lisäksi hakijalla tulee olla vähintään 18-vuotiaana hankittua yleistä työkokemusta vähintään kaksi vuotta. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. TAI • HUMAKin avoimen ammattikorkeakoulun opintopolkuopinnot 60 op. Jos hakijan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen tai työkokemuksen osalta (esim. hakija, jolla on laaja alan työkokemus ja/tai aikaisempia soveltuvia korkeakouluopintoja) voi henkilö hakea harkinnanvaraisessa valinnassa.

tatteluista, joiden avulla selvitetään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Katso etukäteistehtävän ohjeet ja palautuspäivä HUMAKin verkkosivuilta www. humak.fi. Lisätiedot Koulutuksen sisällöstä yliopettaja Titta Pohjanmäki, titta.pohjanmaki@humak.fi, puh. 020 7621 393 ja koulutussuunnittelija Johanna Henriksson, johanna.henriksson@humak.fi, puh. 020 7621 277 ja hakuasioissa hakutoimisto@humak.fi, puh. 020 7621 300. Tutkinnon nimi: Kulttuurituottaja (AMK) Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 op (60–240 op) / 1–4 vuotta Kampus: Kauniainen (lähiopetusryhmät Kauniainen 20 ja Tampere 20)

Valintakoe Valintakoepäivät ovat 26.5.2011 ja 27.5.2011. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe on hakijoille yksipäiväinen. Valintakokeisiin lähetetään erillinen kutsu toukokuussa 2011. Valintakoe muodostuu etukäteistehtävästä, yksilötehtävistä ja haas-

Uutuutena kulttuurituottaja (AMK) -tutkinto on mahdollisuus suorittaa kokonaan monimuotoisesti aikuiskoulutuksena.


AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS HAKUKELPOISUUS

HAKUKELPOISUUS AMK-TUTKINTOON JOHTAVAAN KOULUTUKSEEN

Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot määritellään hakukohteittain. Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Hakijalla tulee lisäksi olla vähintään 18-vuotiaana hankittua yleistä työkokemusta vähintään kaksi vuotta. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet, jos yhtenä valintaperusteena on ennakkotehtävän tekeminen. Vain hakuaikana palautettu ennakkotehtävä otetaan huomioon.

Työkokemus Hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen ylittävästä saman koulutusalan työkokemuksesta saa pisteitä siten, että kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset lääkärintodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ulkomaisella tutkinnolla hakevan tulee kuitenkin toimittaa kopio tutkintotodistuksesta ja sen virallisen käännös ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakutoimistoihin.

Valintapisteitys Valinta tehdään valintakokeesta, työkokemuksesta ja ammattikorkeakouluopinnoista kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe Työkokemus Tutkintoon johtavassa ammattikorkeakoulutuksessa* tai avoimessa ammattikorkeakoulussa samalla koulutusalalla suoritetut opinnot ** Yhteensä

70 pistettä 20 pistettä

10 pistettä 100 pistettä

* tutkinnon ei tarvitse olla valmis ** erikoistumisopintoja ja täydennyskoulutusta ei hyväksytä Opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Ammattikorkeakouluopinnot Ammattikorkeakoulussa suoritetuista saman koulutusalan opinnoista saatavat pisteet: suoritetut opintoviikot/opintopisteet

pisteet

2/3 4/6 6/9 8 / 12 10 /15 12 /18 14 /21 16 /24 18 / 27

1 2 3 4 5 6 7 8 10

17


AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS HAKUKELPOISUUS

Harkinnanvarainen valinta Harkinnanvaraisessa valinnassa voi hakea henkilö, jolta puuttuu vaadittava pohjakoulutus tai työkokemus tai molemmat, mutta jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot. Harkinnanvaraisessa valinnassa hakevien on toimitettava viimeistään 21.4.2011 klo 16.15 kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveiden ammattikorkeakouluihin. HUMAKin osalta harkinnanvaraisessa haussa täytetään hakulomakkeen lisäksi myös liitelomake, joka on tulostettavissa osoitteesta www.humak.fi. Hakijan kutsumista valintakokeeseen päätetään lähetettyjen liitteiden perusteella. Hakijat valitaan pelkän valintakokeen perusteella, jossa hakijan on menestyttävä keskimääräistä paremmin tullakseen suoraan valituksi tai jäädäkseen varasijalle. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.

Hakukalenteri Ulkomaisella tutkinnolla ja harkinnanvaraisessa hakevan toimitettava todistuskopiot viimeistään......21.4.2011 Valintakoekutsut ja ei-hakukelpoisten kirjeet hakijoilla........................................................17.5.2011 Hakijapalvelun 1. vaihe aukeaa................................17.5.2011 Hakijan ilmoitettava pisteitykseen vaikuttavat arvosana- ja työkokemusmuutokset viimeistään........9.6.2011 Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan...............................................21.6.2011

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot

Hakijapalvelun 2. vaihe aukeaa................................21.6.2011

Tässä ryhmässä voivat hakea avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suorittaneet. Suoritukseksi hyväksytään ainoastaan HUMAKin avoimessa ammattikorkeakoulussa tehdyt opintopolkukriteerien mukaiset opinnot. Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta eikä kahden vuoden työkokemusta. Valinta tehdään ammattikorkeakoulun ilmoittaman valintamenettelyn mukaan.

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään................................................19.7.2011 Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakoululle viimeistään...................................................2.8.2011 Jonotusoikeus päättyy............................................16.8.2011 Lisähaut saa järjestää aikaisintaan...........................21.6.2011

Katso yhteishaun yleisperiaatteet

sivulta

22

18


YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT Kulttuurituotannon koulutusohjelma Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -koulutus on suunnattu luovalla sektorilla tuotannollisissa tehtävissä toimivalle kulttuurituotannon ammattilaiselle, joka haluaa syventää ja laajentaa osaamistaan ja parantaa oman toiminta-alueensa kehittämistaitoja. Tutkinto antaa valmiuksia toimia proaktiivisesti kehittämis-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Työelämän muutokset huomioidaan opintosisällöissä esimerkiksi kytkemällä opiskelu opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Opinnäyte on luonteeltaan kehittämistehtävä ja sen laajuus on 30 op. Suoritettavan tutkinnon tuottama kelpoisuus vastaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinto toteutetaan Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opiskelu on päätoimista, mutta opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Monimuotokoulutuksena toteutettavaan tutkintoon sisältyy 2–3 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Opiskelijaryhmän koko on 20, joista 10 on HUMAKin opiskelijoita ja 10 Metropolian opiskelijoita. Opiskelija saa lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla, jos niiden sisällöt vastaavat tämän tutkinnon sisältöjä. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat työelämässä hankitun kokemuksen jälkeen syventää ammatillista osaamistaan suorittamalla järjestö- ja nuorisotyön, kulttuurituotannon tai viittomakielialan tulkkitoiminnan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Järjestö- ja nuorisotyön (ylempi AMK) koulutusohjelma on seuraavan kerran haussa keväällä 2012.

Tutkinnon nimi: Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Tutkinnon laajuus ja kesto: 60 op / 1 vuotta Koulutuspaikka: Helsinki

Valintaperusteet Hakukelpoisuuden antavat: • kulttuurituottaja (AMK), kulturproducent (YHS), artenomi (AMK), kuvataiteilija (AMK), medianomi (AMK), muotoilija (AMK), musiikkipedagogi (AMK), muusikko (AMK), tanssinopettaja (AMK), teatteriilmaisun ohjaaja (AMK), tradenomi (AMK), vestonomi (AMK), viittomakielentulkki (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), filosofian kandidaatti ja maisteri, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri, humanististen tieteiden kandidaatti ja maisteri, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri, kuvataiteen kandidaatti ja maisteri, musiikin kandidaatti ja maisteri, taiteen kandidaatti ja maisteri, taloustieteiden kandidaatti ja maisteri, tanssitaiteen kandidaatti ja maisteri, teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri, ekonomi sekä vastaavat ulkomaiset tutkinnot. Lisäksi seuraavat tutkinnot ovat hakukelpoisia: oopperalaulajan tutkinto, Kuvataideakatemian loppututkinto, Sibelius-Akatemian diplomitutkinto, Taideteollisen korkeakoulun loppututkinto.

• Lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta. Opiskelijavalinta poikkeaa valtakunnallisista valintaperusteista seuraavasti: Valintakokeeseen kutsutaan hakukelpoiset ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. Lopullinen valinta tehdään valintakokeen perusteella, josta enimmäispistemäärä on 100 pistettä. Valintakoetta edeltävät kirjalliset ennakkotehtävät julkaistaan hakuajan alettua HUMAKin ja Metropolian verkkosivulla. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe Valintakoe pidetään 30.–31.5.2011 Helsingissä. Kokeeseen tulee kirjallinen kutsu. Valintakokeissa mitataan hakijan soveltuvuutta kulttuurituotannon asiantuntijatehtäviin ja koulutukseen sekä kehittämishankkeen merkittävyyttä kulttuurituotannon alan kannalta. Lisätietoja Koulutuksen sisällöstä yliopettajat Titta Pohjanmäki, titta.pohjanmaki@humak.fi, puh. 020 7621 393 ja Metropolia Katri Halonen, katri. halonen@metropolia.fi, puh. 050 3626 407 ja hakuasioista hakutoimisto@humak.fi, puh. 020 7621 300. 19


YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma Tutkinnon nimi: Viittomakielentulkki (ylempi AMK) Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 op / 1,5 vuotta Koulutuspaikka: Helsinki

Viittomakielialan tulkkitoiminnan (ylempi AMK) koulutusohjelman tavoitteena on antaa viittomakielentulkeille valmiuksia viittomakielialan vaativiin kehittämis-, tutkimus- ja johtotehtäviin. Koulutuksen tarkoituksena on myös varmistaa viittomakielentulkkien koulutuksellinen tasa-arvo moniammatillisissa työyhteisöissä. Koulutus sisältää seuraavat opintokokonaisuudet: Tulkkauspalvelut ja laatutyö 25 op, Projektinhallinta 5 op, Tulkkitoiminnan johtaminen oppivassa organisaatiossa 10 op, Tutkimus- ja kehittämistyön opinnot 10 op, Vapaasti valittavat opinnot 10 op sekä Opinnäytetyöopinnot 30 op. Kontaktiopetuspäiviä on noin 17 päivää lukuvuodessa ja ne toteutetaan noin puolentoista kuukauden välein. Koulutus järjestetään yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkinto antaa pätevyyden virkoihin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

20

Hakukelpoisuuden antavat: • Viittomakielentulkki (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto (esim. kasvatustieteen maisteri) ja sen lisäksi vähintään opistotasoinen viittomakielentulkin tutkinto. • Lisäksi vaaditaan viittomakielentulkin tutkinnon jälkeen kolmen vuoden työkokemus. Mikäli hakija on suorittanut opistotasoisen viittomakielentulkin tutkinnon, hyväksytään työkokemukseksi tässä tapauksessa myös opistotutkinnon jälkeinen työkokemus. Valintakoe Valintakoe järjestetään Helsingissä 30.5.2011. Lisätietoja Koulutuksen sisällöstä yliopettaja Liisa Martikainen liisa.martikainen@humak.fi, puh. 020 7621 382, ja hakuasioista hakutoimisto@ humak.fi, puh. 020 7621 300.

Viittomakielentulkki (ylempi AMK) -tutkinnon valintaperusteet Valinta tehdään valintakokeesta sekä opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe Opinnäytetyön arvosana Työkokemus Yhteensä

50 pistettä 30 pistettä 20 pistettä 100 pistettä

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Opinnäytetyön arvosanat pisteitetään seuraavasti:

Opinnäytetyön arvosana pisteet

5 / 3 / 10 / L/E / et

4/-/9/ M/-

3/2/8/ C / ht

30

20

10


YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT

Ylempien AMK-tutkintojen muut valintaperusteet Työkokemus Jotta voi hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen pitää olla kertynyt kolme vuotta työkokemusta. Pisteitä saa vasta tämän yli menevästä työkokemuksesta, ja sen pitää olla hankittu alalta, jolle nyt ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkinto on. Pisteitä kartuttavaa työkokemusta voi laskea mukaan 31.7.2011 saakka. Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on dokumentti, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Kahden kuukauden työkokemus alalta, jolle ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta korkeakoulututkinto on, tuottaa yhden pisteen. Osaaikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Huom: poikkeuksena edellä esitettyyn pääsääntöön ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen

tutkinnon ennen korkeakoulututkintoa. Tällöin ammattikorkeakoulu voi päättää, että hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta saavat olla opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja korkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Loput tuolloin kertyneestä työkokemuksesta kartuttaa työkokemuspisteitä, ja sen pitää olla alalta, jolle nyt ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta ammattikorkeakoulututkinto on.

Haussa käytettävät todistukset Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis viimeistään 31.7.2011. Poikkeuksena ovat ulkomailla suoritetut tutkinnot, joiden tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset lääkärintodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ulkomaisella tutkinnolla hakevan tulee kuitenkin toimittaa tutkintotodistuksen kopio ja sen virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakutoimistossa viimeistään 21.4.2011 klo 16.15.

Hakukalenteri Ulkomaisella tutkinnolla ja harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan toimitettava todistuskopiot viimeistään........................... 21.4.2011 Valintakoekutsut ja ei-hakukelpoisten kirjeet hakijoilla.... 17.5.2011 Hakijapalvelun 1. vaihe aukeaa................................ 17.5.2011 Hakijan ilmoitettava pisteitykseen vaikuttavat arvosana- ja työkokemusmuutokset viimeistään........... 9.6.2011 Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan............ 21.6.2011 Hakijapalvelun 2. vaihe aukeaa................................ 21.6.2011 Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään............. 19.7.2011 Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakoululle viimeistään............................ 2.8. 2011 Jonotusoikeus päättyy......... 16.8.2011

Katso yhteishaun yleisperiaatteet

sivulta

22 21


YHTEISHAUN YLEISPERIAATTEET - nuoret, aikuiset ja ylempi AMK • Yhteishaku tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.amkhaku.fi tai vaihtoehtoisesti hakutoimistosta saatavalla paperilomakkeella. Hakijan tulee valita hakeeko hän nuorten vai aikuisten koulutukseen vai suorittamaan YAMK-tutkintoa. Hakija voi hakea näissä kaikissa hauissa, mutta hän voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. • Hakija voi valita hakulomakkeeseensa enintään neljä hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Mikäli hakija tulee valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseensa, häntä ei voida valita enää alemmille hakutoiveilleen. • Hakutoivejärjestystä voi muuttaa vain hakuajan puitteissa. • Hakija voi muuttaa tai korjata hakemuksensa tietoja tai perua hakemuksensa kirjallisella ilmoituksella ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. • Arvosanatietojen ilmoittamisesta on kerrottu hakukohtaisessa kalenterissa. • Yhteystietoja voi päivittää koko hakuprosessin ajan. • Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulujen päättämiä valintaperusteita, joihin tulee tutustua huolellisesti, huomioiden myös mahdolliset ennakko- ja etukäteistehtävät. • Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

22

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa Vuonna 2004 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki estää syrjinnän sen eri muodoissa. Koulutuksen järjestäjän tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijiin. Mikäli hakija tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee tehdä kirjallinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä. Katso tarkemmat ohjeet osoitteesta www.humak.fi. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijanlausunto vamman tai sairauden laadusta. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa hakijalle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä. Yhden korkeakoulupaikan säännös Opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opintojen aloittamisen siirtäminen tai keskeyttäminen ei anna oikeutta vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavista korkeakouluopinnoista. Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät säännöksen ulkopuolelle. Säännös ei koske myöskään Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Kielikoe Kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli. Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai kieli, jolla on suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur. Koulusivistyskieleksi katsotaan tässä yhteydessä myös ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen tai suomi (tai ruotsi) toisena kielenä arvosana. HUMAK ei pääsääntöisesti järjestä kielikoetta. Opiskelijavalintojen tulokset 1. nuorten yhteishaun valintojen tulokset julkistetaan aikaisintaan 4.7.2011 2. aikuisten yhteishaun ja YAMK-valintojen tulokset julkistetaan 21.6.2011 3. kaikkien yhteishakujen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 19.7.2011


Valinta tasapisteissä Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein ja jos paremmuusjärjestys ei selviä näillä perusteilla, tietojärjestelmä arpoo hakijoiden järjestyksen: Nuorten haku: 1. hakutoivejärjestys, 2. valintakokeen tulos, 3. kaikkien aineiden keskiarvo, 4. koulumenestyspisteet, 5. työkokemuspisteet Aikuisten haku: 1. hakutoivejärjestys, 2. valintakoe, 3. tutkintotodistus, 4. työkokemuspisteet, 5. ammattikorkeakouluopinnot Ylempi AMK -haku: 1. hakutoivejärjestys, 2. valintakoe tai ennakkotehtävä, 3. opinnäytetyön arvosana, 4. työkokemuspisteet Opiskelupaikan vastaanottaminen Nuorten haku Opiskelijaksi viimeistään 19.7.2011 hyväksytyn tulee ottaa paikka vastaan 2.8.2011 klo 16.15 mennessä, jolloin vastaanottotiedon tulee olla perillä ammattikorkeakoulussa. Opiskelijaksi 20.7.2011 jälkeen hyväksytyn paikan vastaanottopäivän ammattikorkeakoulu ilmoittaa valintakirjeessä. Nuorten haussa paikka otetaan vastaan kirjallisesti ammattikorkeakoulun lähettämällä lomakkeella.

Aikuisten ja ylempi AMK -haku Opiskelijaksi viimeistään 19.7.2011 hyväksytyn hakijan tulee ottaa paikka vastaan 2.8.2011 klo 16.15 mennessä. Paikan voi ottaa vastaan sähköisesti hakijapalvelussa tai ammattikorkeakoulun lähettämällä lomakkeella. Hakijapalvelu Aikuisten ja ylempi AMK -tutkintojen yhteishaussa on käytössä hakijapalvelu osoitteessa www.amkhaku.fi. Hakija näkee palvelusta tulokset esivalinnasta ja valinnasta ja voi sähköisesti ilmoittaa opiskelupaikan vastaanotosta sekä ilmoittaa opintojen alun läsnäolotietonsa. Hakijapalvelu aukeaa esivalintojen osalta 17.5.2011 ja valintojen osalta 21.6.2011. Jonotusoikeus Hakija voi jäädä jonottamaan ylempää yhteishaun hakutoivettaan. Mikäli hakija ei ole ottanut vastaan opiskelupaikkaa tai on jäänyt jonottamaan ylempää toivettaan, hän voi saada varasijalta kutsuja ylemmille hakutoiveilleen. Jonotusoikeus päättyy 16.8.2011. Jälkiohjauskirjeet Jos hakijaa ei kutsuta valintakokeeseen, hän saa jälkiohjauskirjeen toukokuussa. Jos hakija ei tule valituksi mihinkään hakukohteeseensa, hän saa pistemäärät ja mahdollisen varasijajärjestyksensä sisältävän jälkiohjauskirjeen heinäkuussa (nuoret) ja kesäkuussa (aikuiset ja ylempi AMK).

Täydennyshaku Nuorten yhteishaussa mahdollisesti vapaaksi jääville opiskelupaikoille järjestetään täydennyshaku ajalla 1.–4.8.2011 klo 16.15 osoitteessa www.amkhaku.fi. Valintakokeet pidetään ajalla 8.8.–12.8. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan tarkemmat tiedot valintakokeista löytyvät ammattikorkeakoulujen verkkosivulta. Täydennyshaun opiskelijavalinnat ilmoitetaan hakijoille 18.8. jälkeen. Mahdollisesta osallistumisesta täydennyshakuun tiedotetaan www.humak.fi-verkkosivuilla kesän aikana. Lisähaku Ammattikorkeakoulu voi järjestää mahdollisesti vapaaksi jääville aloituspaikoille lisähaun nuorten tutkintojen haussa 4.7.2011 lähtien ja aikuisten sekä YAMK-tutkintojen hauissa 21.6.2011 lähtien. Tietoa avoimista opiskelupaikoista, hakuajankohdan ja -ohjeet voi katsoa korkeakoulujen verkkosivuilta kesän aikana. Muutoksenhaku Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei hakijan mielestä ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, tulee hänen ottaa ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea hakijaa tyydyttävällä tavalla, voi oikaisua pyytää ammattikorkeakoulun sisäiseltä hallitukselta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

23


24

Siirto-opiskelijat Toisessa ammattikorkeakoulussa opiskeleva opiskelija, jonka opiskeluoikeus on voimassa, voi hakea opinto-oikeutensa siirtoa Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opiskelija voi siirtyä toiseen ammattikorkeakouluun suorittamaan vain samaa tutkintoa samassa koulutusohjelmassa. Siirto-opiskelijaksi voi hakea aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Siirto-opiskelijaksi valittavalla tulee olla edellisessä ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi. Siirto-opiskelijaksi valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelija eroaa aikaisemmasta ammattikorkeakoulusta ja toimittanut tästä todistuksen HUMAKiin.

Hyödyllisiä verkkosivuja

AHOT HUMAKin opiskelijan on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkiman­sa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) osaksi tutkintoaan. Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa, työssä, toimialan luot­tamustehtävissä, vapaa-ajan toiminnassa tai arki­oppien. Osaamisen tunnustamisessa opiskelijan osaamista verrataan HUMAKin opetussuunnitel­missa kirjattuihin osaamistavoitteisiin. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistami­nen ja tunnustaminen on mahdollista ainoas­taan suomenkielisessä tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnä oleville opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa syksyllä 2010 tai sen jälkeen.

OPINTOJEN RAHOITUS ................................................ www.kela.fi www.koulutusrahasto.fi

HAKEMINEN ......................................................... www.amkhaku.fi HUMAK......................................................................www.humak.fi www.humak.fi/uratarinat www.humakinalumnit.fi KOULUTUS JA OHJEET....................................www.koulutusnetti.fi www.opintoluotsi.fi OPETUSHALLITUS......................................................... www.oph.fi OPISKELIJOIDEN EDUNVALVONTA...................... www.humako.net www.samok.fi

TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO....................................... www.mol.fi


ERILLISHAKU Degree Programme in Sign Language Interpreting (EUMASLI) Tutkinnon nimi: Master of Humanities Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 op / 2,5 vuotta Koulutuspaikka: Lähiopetus toteutetaan vuorotellen kussakin maassa (Saksa, Skotlanti, Suomi).

Degree Programme in Sign Language Interpreting (EUMASLI) on ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka on tarkoitettu ammattikorkeakoulu- tai vastaavan korkeakoulututkinnon suorittaneille viittomakielentulkeille, joilla on työkokemusta vähintään kolme vuotta. Tutkintonimike on Master of Humanities. HUMAKin yhteistyökumppaneina koulutusohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat skotlantilainen Heriot-Watt University ja saksalainen Hochschule Magdeburg-Stendal. Lähiopetus toteutetaan vuorotellen kussakin maassa.

Erikoistumisopinnot Koulutus sisältää syventäviä tulkkauksen ja kääntämisen opintoja, ns. kansainvälisen viittomisen opintoja sekä tutkimusopintoja. Tutkinto tähtää tulkin kielitaidon, tulkkaus-, kääntämis- ja tutkimustaitojen syventämiseen kansainvälisessä kontekstissa. Tavoitteena on kehittää yhteisillä tutkimuksilla ja projekteilla eurooppalaisella tasolla mm. tulkkauksen laatua. • hakuaika 14.2.–15.4.2011 • opiskelijavalinta tehdään 9.5.2011 pidettävän valintakokeen perusteella • hakuohjeet ja lomake: www.humak.fi • opinnot alkavat syyskuussa 2011

HUMAK tarjoaa 30 opintopisteen laajuisia ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia ammatillisia erikoistumisopintoja kaikissa koulutusohjelmissa. Ensisijaisesti opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon. Hakuajat: • 1.11.–19.11.2010 (tammikuussa 2011 alkava koulutus) • 1.8.–2.9.2011 (syksyllä 2011 alkava koulutus) • 31.10.–18.11.2011 (tammikuussa 2012 alkava koulutus) Esimerkkejä vaihtoehdoista, tarjonta vaihtelee hauittain: • Järjestökehittäjän erikoistumisopinnot • Kirjoitustulkkauksen erikoistumisopinnot • Kouluttajan erikoistumisopinnot • Seikkailukasvatuksen erikoistumisopinnot, tasot 1 ja 2 • Toiminnallisen mediakasvatuksen erikoistumisopinnot • Voimaa taiteesta -erikoistumisopinnot Hakulomake ja kuvaukset koulutuksista osoitteesta www.humak.fi.

25


AVOIN AMK Opintopolku Jos et aloita tutkinto-opiskelua ensi syksynä HUMAKissa, sinulla on mahdollisuus suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai rakentaa opintopolku tutkintoon johtavaan koulutukseen avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot • ovat hyödyllisiä, jos aiot hakea opiskelupaikkaa Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, sillä ne voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa • mahdollistavat opintopolkuopinnot tutkintoon johtaviin opintoihin sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa • antavat arvokkaita lisäpisteitä tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen yhteishaussa. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat HUMAKin koulutusohjelmien opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Koko tutkintoa ei voi suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opintoja voi suorittaa erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten kontaktiopetukseen osallistumalla, itsenäisesti opiskellen tai verkko-opintoina. Pohjakoulutusvaatimuksia tai ikärajoja opintoihin ei ole, vaan kaikki halukkaat voivat opiskella.

26

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot mahdollistavat opintopolun tutkintoon johtaviin opintoihin kaikissa HUMAKin AMK-tutkintoihin johtavissa koulutusohjelmissa lukuun ottamatta viittomakielentulkin (AMK) aikuiskoulutusta. Suorittamalla 60 opintopistettä opintopolkukriteerien mukaisia opintoja voi hakea yhteishaussa joko nuorten tai aikuisten AMKtutkintoon johtavaan koulutukseen avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella. Tällöin hakijalla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta tai aikuiskoulutukseen vaadittavaa kahden vuoden yleistä työkokemusta. Valinta tehdään valintakokeen perusteella, jonka koulutusohjelma on opintopolkuopiskelijoille määrittänyt. Suoritukseksi hyväksytään ainoastaan HUMAKin avoimessa ammattikorkeakoulussa tehdyt opintopolkukriteerien mukaiset opinnot. Huom. opintopolkuopintojen (60 op) tulee olla suoritettuina yhteishaun viimeiseen hakupäivään 12.4.2011 mennessä. Ne opiskelijat, jotka eivät saa 60 op täyteen, voivat hakea joko harkinnanvaraisen haun kautta (mikäli eivät ole hakukelpoisia) tai normaalin haun kautta (mikäli ovat hakukelpoisia).

Opintopolku sopii • henkilöille, jotka eivät ole hakukelpoisia AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin. Hakijalla ei esim. ole AMK-opintoihin vaadittavaa pohjakoulutusta tai hakijalta puuttuu kahden vuoden yleinen työkokemus, joka vaaditaan tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen. • nuorten koulutukseen hakeville, jotka eivät saa riittävästi pisteitä koulumenestyksestä. Opintopolkuopinnot suorittaneena opiskelija hakee avoimen AMK:n opintojen perusteella, jolloin valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. • henkilöille, jotka haluavat aloittaa ammattikorkeakouluopinnot joustavasti, esim. jos jäät ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa. • henkilöille, jotka haluavat katsoa, millaista on opiskella yhteisöpedagogiksi, kulttuurituottajaksi tai viittomakielentulkiksi. Tutustu opetustarjontaan, opintopolkuun ja ilmoittautumisohjeisiin HUMAKin www-sivuilla osoitteessa www.humak.fi. Lisätiedot: avoinamk@humak.fi, puh. 020 7621 277


YHTEYSTIEDOT HUMAKin yhteishaussa olevat kampukset: Helsinki Ilkantie 4, 00400 HELSINKI puh. 020 7621 320, helsinki@humak.fi Joensuu Niittylahdentie 297, 82220 NIITTYLAHTI puh. 020 7621 260, joensuu@humak.fi Jyväskylä Tähtiniementie 26, 41800 KORPILAHTI puh. 020 7621 230, jyvaskyla@humak.fi Kauniainen Vanha Turuntie 14, 02700 KAUNIAINEN puh. 020 7621 220, kauniainen@humak.fi Kuopio Kansanopistotie 32, 70800 KUOPIO puh. 020 7621 330, kuopio@humak.fi Nurmijärvi Kotorannantie 49, 05250 KILJAVA puh. 020 7621 310, nurmijarvi@humak.fi Tornio Kivirannantie 13–15 , 95410 TORNIO puh. 020 7621 290, tornio@humak.fi Turku Harjattulantie 80, 20960 TURKU puh. 020 7621 240, turku@humak.fi Äänekoski Sirkanpolku 1, 44200 SUOLAHTI puh. 020 7621 280, aanekoski@humak.fi

HAKUTOIMISTOT HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki puh. 020 7621 300, vaihde 020 7621 390 fax 020 7621 391 hakutoimisto@humak.fi, www.humak.fi Muut ammattikorkeakoulut: ARCADA – NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA tel. 0207 699 699 (växel), ansokningsbyran@arcada.fi DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU puh. 020 690 431, hakutoimisto@diak.fi HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU / HAAGA-HELIA YRKESHÖGSKOLA puh. 0400 230 409, hakutoimisto@haaga-helia.fi

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU puh. 015 355 6335, hakutoimisto@mamk.fi OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU puh. 010 192 000, hakutoimisto@oamk.fi POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU puh. 050 408 8429, 050 594 4022, hakutoimisto@pkamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU puh. (03) 646 4501, hakutoimisto@hamk.fi

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU puh. 020 798 5401, 0400 8300 36, hakutoimisto@ramk.fi

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU puh. 040 526 2681, 040 542 3469, hakutoimisto@jamk.fi

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU puh. 040 029 0422, 040 746 8631, hakutoimisto@saimia.fi  

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU puh. (08) 6189 9648, hakutoimisto@kajak.fi

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU puh. (02) 620 3033, hakutoimisto@samk.fi

KEMI–TORNION AMMATTIKORKEAKOULU puh. 010 383 5274, hakutoimisto@tokem.fi

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU puh. (017) 255 5056, 255 5044, 044 785 5056, hakutoimisto@savonia.fi

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU – MELLERSTA ÖSTERBOTTENS YRKESHÖGSKOLA puh. (06) 825 2081, hakutoimisto@cou.fi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU puh. 044 702 8890, 044 702 8891, hakutoimisto@kyamk.fi LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU puh. (03) 828 2069, (03) 828 2076, hakutoimisto@lamk.fi LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU puh. (09) 8868 7293, hakutoimisto@laurea.fi METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOLU puh. 020 783 5100, hakutoimisto@metropolia.fi

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU puh. 020 124 5023, 020 124 5018, 020 124 5147, hakutoimisto@seamk.fi TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU puh. (03) 2452 395, 2452 397, 2452 398, 2452 399, hakutoimisto@tamk.fi TURUN AMMATTIKORKEAKOULU puh. 02 2633 5821, hakutoimisto@turkuamk.fi VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU – VASA YRKESHÖGSKOLA puh./tel. 0207 663 300 (vaihde/växel), hakutoimisto@puv.fi, ansokningsbyran@puv.fi YRKESHÖGSKOLAN NOVIA tel. (06) 328 5555, ansokningsbyran@novia.fi 27

Varaamme oikeuden muutoksiin.


www.humak.fi

HUMAK Hakijan opas 2011  

Humanistisen ammattikorkeakoulun hakijanopas 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you