Page 1

h

nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr. 7, november 2010

magazine

‘Evangelist Coteanu: Steeds meer gevangenen durven met mij in gesprek te gaan. Ik lees met hen de Bijbel en spreek over hun leven.’ Zie pagina 2 en 3

en verder: Doe mee aan de winterwinkelwagenactie Warme maaltijd voor 1 euro 175 jongeren aan de slag in Oost-Europa


Evangelist Coteanu: Blijdschap over mijn redding Coteanu Traian, 58 jaar, getrouwd, vijf kinderen. Hij is evangelist en verbonden aan de Roemeens Evangelische Kerk (BER). “Ik kom uit een vroom, orthodox gezin in Oltenia, maar God zocht mijn ziel. Ik heb Jezus leren kennen.” Een zendingsorganisatie in Roemenië vroeg hem evangelisatiewerk op te zetten in de gevangenis. Nu begeleidt hij een aantal evangelisten en zorgt ervoor dat gevangenen in twaalf gevangenissen regelmatig bezocht worden. Zijn orthodoxe familie was niet blij dat hij de orthodoxe kerk vaarwel zei. Hij kreeg veel tegenwerking. Zijn broer en twee zussen schaamden zich voor hem. Ook de plaatselijke orthodoxe kerk probeerde hem terug te winnen. “De priester oefende druk uit om me terug te laten keren naar de orthodoxe kerk. Maar de blijdschap over mijn redding was zo groot dat ik niet stil kon blijven zitten. God gaf mij kracht om standvastig te blijven.”

meer gevangenen in contact. “Ik lees met hen de Bijbel, organiseer Bijbelstudies, spreek over hun leven en hoe zij God kunnen leren kennen. We zingen ook met elkaar. Met Kerst en Pasen organiseren we speciale diensten voor alle gedetineerden. We nodigen dan een jeugdkoor uit en iedereen krijgt een pakketje met voedsel en een boekje. De gevangenen zijn belangstellend en willen graag meer weten uit de Bijbel.” De evangelist Coteanu ontvangt maandelijks zo’n vijftig brieven vanuit gevangenissen en van ontslagen gedetineerden. Hij beantwoordt ze allemaal. Waar nodig biedt hij de gevangenen nazorg. De evangelist bezoekt de families en begeleidt vrouwen en kinderen van de gevangenen. Vaak wordt hij gevraagd te zoeken naar woonruimte. “Behalve evangelist ben ik eigenlijk ook een diaconaal werker.”

Zegenrijk Hij kwam en komt tijdens zijn bezoekwerk in gevangenissen met steeds

Het werk ervaart Coteanu Traian als zegenrijk. Hij noemt een voorbeeld. “Ik


ben in contact gekomen met een voormalig kapitein uit het leger. Tijdens een overval schoot hij iemand dood. Hij werd veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf. Tijdens zijn gevangenschap scheidde zijn vrouw van hem en verkocht zijn flat. Hij werd erg depressief en kreeg suïcidale neigingen.” Desondanks werd de kapitein geraakt door het Evangelie. “De man kwam tot geloof en leerde God kennen. Er volgden nog jaren gevangenschap na zijn bekering, maar dat weerhield hem niet om anderen deelgenoot te maken van de verandering in zijn leven. De ex-kapitein fungeerde als contactpersoon tussen een groep christenen in de gevangenis en groepen van diverse kerken. Zijn gevangenschap duurde in totaal 14 jaar en 8 maanden. Hij werd vrijgelaten en evangeliseert nu zelf in de gevangenis. Helaas is de relatie met zijn vrouw niet hersteld. Ze accepteert hem niet meer.” Coteanu is een van de vele evangelisten in dienst van de Roemeens Evangelische Kerk (BER). Dit kerkgenootschap vindt het belangrijk dat het zaad van het Evangelie over de hele wereld verspreid wordt. De BER-kerk is in de wijde omtrek van de Roemeense hoofdstad Boekarest actief wervend

bezig. In dorpen en steden zijn de afgelopen jaren verschillende kerkelijke gemeenten ontstaan. Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt momenteel 14 evangelisten met een maandelijkse bijdrage om hun werk mogelijk te maken.

Gift Voor de verbreiding van het Evangelie onder Roemeense gevangenen, maar ook voor het evangelisatiewerk vanuit kerkelijke gemeenten in heel Oost-Europa, is uw hulp nog steeds hard nodig. Uw bijdrage is hartelijk welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Evangelisatiewerk Oost-Europa’. Let op: Als u bijgevoegde acceptgiro gebruikt of een gift elektronisch overmaakt met het op de acceptgiro vermelde betalingskenmerk, komt uw gift ten goede aan het werk van onze stichting in het algemeen.

Gebed We vragen u ook het evangelisatiewerk in Oost-Europa in uw gebed te ondersteunen. De evangelisten staan vaak op eenzame posten en kampen met tegenwerking. Bid dat de satan dit werk niet verstoort en dat het Evangelie van Christus mensen verandert.


,25 ¤ 1¤ 1

Winterwinkelwagen.nl

,99 Winterhulpcampagne ¤ 1,22 Oost-Europa Wellicht herinnert u zich nog het vorige magazine waarin we aandacht schonken aan de winterhulpcampagne. Tijdens de wintermaanden krijgen mensen in Oost-Europa die dat nodig hebben via onze contactpersonen een voedselpakket, hout voor de kachel, kleding en/of medicijnen.

Wil je een brood voor mij meenemen? Sponsor één of meer boodschappenpakketten of stel je eigen boodschappenpakket samen op: www.winterwinkelwagen.nl

Steun uw naasten in Oost-Europa door één of meer boodschappenpakketten te sponsoren op www.winterwinkelwagen.nl. Geven kan ook via giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa, o.v.v. ‘Winterhulp 2010-2011’. Verder willen we u vragen te bidden voor uw OostEuropese naasten en voor het werk van onze contactpersonen in OostEuropa. Alvast bedankt voor uw hulp.

deel Voor o v or opa -Eur Oost


Hoe u kunt helpen Kijk voor meer projecten en een uitgebreide beschrijving hiervan op onze website: www.hulpoosteuropa.nl

Warme maaltijd voor 1 euro In Oradea staat een opvangcentrum van stichting Ecclesia Mater, waar medewerkers zich intensief bezighouden met de zorg voor daklozen. In de Shelter hebben zo’n 50 personen een tijdelijk onderkomen. Ze volgen er een resocialisatieprogramma. Daarbij hoort dat ze een werkkring hebben. Ze krijgen begeleiding van een zeer ervaren en vooral betrokken psycholoog. Van het kleine salaris dat ze verdienen, moeten ze sparen om later een huurflatje te kunnen inrichten. Het werk in het opvangcentrum kost veel geld. De salarissen van het personeel worden betaald door de plaatselijke overheid. Voor de maaltijden die worden verstrekt aan de daklozen krijgt men nog steeds geen vergoeding. Een warme maaltijd kost ongeveer 1 euro. We zouden de Shelter graag tegemoetkomen in de kosten en de organisatie een stukje continuïteit bieden. U kunt uw gift overmaken op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barne-

veld, o.v.v. “Daklozen Ecclesia Mater”. Wilt u eens overwegen dit project met een vast bedrag per maand of per jaar te ondersteunen. U kunt hiervoor contact opnemen met het kantoor in Barneveld.

Verslavingszorg Bonus Pastor De Bonus Pastor Foundation (Goede Herder Stichting) heeft in het plaatsje Ozd van de Roemeense overheid grond gekregen. Stap voor stap worden oude gebouwen klaargemaakt om als opvangcentrum voor verslaafden te functioneren. Ex-verslaafden kunnen deelnemen aan werkervaringsprojecten. Alcoholisme is een groot maatschappelijk probleem in Roemenië. De projecten van de stichting zijn gericht op afkicken, het hervinden van structuur in het (gezins)leven en het opdoen van werkervaring. Via voorlichtingsacties in kerken maakt de stichting het probleem van alcoholisme bespreekbaar. Bonus Pastor helpt vanuit diverse locaties in Transsylvanië (Roemenië) circa zeshonderd gezinnen. Stichting Hulp Oost-Europa draagt jaarlijks 5.000 euro bij. U kunt helpen. Maak uw gift over op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp OostEuropa in Barneveld, o.v.v. ‘Verslavingszorg Bonus Pastor’.


Uw steun heeft dit mogelijk gemaakt:

Jongeren, hartelijk dank voor jullie inzet

In de zomermaanden bezochten zo’n 175 jongeren uit Nederland diverse projecten in OostEuropa om daar de handen uit de mouwen te steken, mee te helpen met de organisatie van een kinderbijbelclub, ontmoetingen te hebben met plaatselijke jongeren en ouderen. Namens de mensen die deze werkvakanties mogelijk maakten willen we jullie hartelijk danken voor de inzet. Jullie betrokkenheid heeft het verschil gemaakt in Oost-Europa.


Promoot de winterwinkelwagen Begin oktober hebben we de website www.winterwinkelwagen.nl gelanceerd. Op deze website kunnen mensen symbolisch shoppen voor voedselpakketten in Oost-Europa. We zouden het fantastisch vinden als u in uw vrienden- en kennissenkring deze actie kenbaar maakt. Graag helpen we u daarbij. We hebben folders en posters beschikbaar. Vraag het materiaal aan via 0342420554 of www.hulpoosteuropa.nl. Alvast heel hartelijk dank voor het meedoen.

Brood Heel, bruin

â‚Ź 1,22 van:

Voor:

Oost-Eu

ropa

winkelen voor boodschappenpakketten in Oost-europa op:

www.winterwinkelwagen.nl Stichting Hulp Oost-Europa heeft een webwinkel ingericht waar u boodschappen kunt doen voor uw naaste in Oost-Europa. U stelt het pakket samen dat u wilt geven en u betaalt de (symbolische) waarde. Uw gift wordt besteed aan voedselpakketten, brandhout en medicijnen voor mensen die dit hard nodig hebben om de winter te overleven.


Stichting Hulp Oost-Europa dienstbaar aan het werk van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa Giro 8887, Barneveld

Postbus 455 3770 AL Barneveld Tel. 0342 - 420 554 info@hulpoosteuropa.nl www.hulpoosteuropa.nl

Uitgave: Stichting Hulp Oost-Europa Fotografie: Folkert Rinkema, HOE Vormgeving: Frivista - (y)our mission Druk: De Bunschoter Cert no. SGS-COC-003882

HOE houdt graag een presentatie Bent u voor de wijkavond, vrouwenvereniging of bejaardenmiddag op zoek naar interessante sprekers? Zoek jij voor de Open Jeugdwerkavond of voor de jeugdvereniging een leuk en gevarieerd onderwerp? Dan heeft stichting Hulp Oost-Europa iets voor u en jou. Stichting Hulp Oost-Europa heeft vrijwilligers in huis die meer kunnen vertellen over het werk van de stichting. Leiding van de jeugdvereniding, laat je informeren over de mogelijkheden voor het organiseren van een werkvakantie. Neem gerust contact met ons op. Misschien kunnen we wat voor u en jullie betekenen. Wellicht is dit ook een goede opstap om u als

gemeente of jullie als jeugdvereniging voor te laten lichten over de mogelijkheden voor financiering van een OostEuropees project. Bel met ons kantoor: 0342-420554 of stuur een e-mail: info@hulpoosteuropa.nl.

Oude ansichtkaarten Indien u beschikt over oude ansichtkaarten van voor 1960 die u aan ons wilt afstaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, die de kaartenactie voor Hulp Oost-Europa coรถrdineert, telefoon (0318) 521232 of met ons kantoor in Barneveld, telefoon (0342) 420554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl.

hm_2010_7  

h magazine 7 2010

hm_2010_7  

h magazine 7 2010

Advertisement