Page 1

h

nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr. 5, september 2010

magazine

‘Romakinderen hebben het in Oost-Europa niet makkelijk. Ze zijn vaak letterlijk kinderen van de rekening’ Zie pagina 2 en 3

en verder: Sponsoractie ‘Geef een kinderbijbel weg’ Maaltijd voor arme gezinnen Computers voor dagverblijf


Onderwijs verandert leven Oost-Europese kinderen László is 14 jaar. Hij zit in de tweede klas van de lagere school, tussen 7-jarigen. Sinds september vorig jaar gaat hij naar de Romaschool in een klein Oekraïens dorp. Voor die tijd reden zijn vader en hij met paard en wagen door de dorpen in de omgeving. Ze probeerden oud ijzer te verzamelen om eten te kunnen kopen voor moeder, twee zusjes en zichzelf. László dacht er niet over om naar school te gaan. Dat veranderde vorig jaar. De bouw van de school in de ‘Romastraat’ aan de rand van het dorp was voltooid. Alle Roma-ouders werden bezocht en gevraagd hun kinderen naar school te sturen. De ouders van Laszló wilden graag dat hun zoon leerde lezen en schrijven. Samen met zijn vriend János krijgt hij nu les. Ze zitten samen in een klas met allemaal jongere kinderen, die ook moeten leren lezen en schrijven. Behalve deze lessen leren ze bijvoorbeeld ook om hun handen te wassen en hun tanden te poetsen. En elke dag is er tijd voor godsdienstles. Dagelijks wordt een

Bijbelverhaal verteld en wordt er veel gezongen.

Zware druk Romakinderen als János en László hebben het in Oost-Europa niet makkelijk. Ze zijn vaak letterlijk ‘kinderen van de rekening’. Dat geldt voor veel Romakinderen. De economische situatie van een groot deel van de gezinnen is ronduit slecht. De armoede leidt tot grote sociale problemen en alcoholisme legt een zware druk op de gezinnen. Deze situatie zorgt ervoor dat kinderen sterk achter raken bij de maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij het onderwijs van groot belang is. Helaas is het voor de Romakinderen bijna niet mogelijk om naar gewone scholen in de dorpen en steden te gaan. De sociale achterstand die ze hebben opgelopen is er de oorzaak van dat de drempel van het gewone onderwijs te hoog voor hen is. Bovendien worden de Roma door velen met de nek aangekeken en geeft de aanwezigheid van Romakinderen in een klas nogal eens problemen.


Stichting Hulp Oost-Europa zoekt samen met plaatselijke kerkelijke gemeenten naar mogelijkheden om de kinderen toch onderwijs te laten volgen. De eerste Romascholen in Oekraïne zijn een feit. Ze hebben als doel de kinderen een kans te geven om in te stromen in het reguliere onderwijs. Daarvoor wordt contact gezocht met de gewone basisschool in het dorp. Dat werkt. De eerste Romakinderen zitten al op de gewone basisschool. Helaas moeten de Romascholen het zonder subsidie van de overheid doen en is men afhankelijk van giften uit het buitenland. Ook dit jaar wil Stichting Hulp Oost-Europa schoolgaande kinderen in het gebied waar ze werkzaam is schoolpakketten

geven. In een pakket zitten alle middelen om onderwijs te kunnen volgen: pennen, schriften en een lineaal.

Gift Kinderen in Oost-Europa hebben uw/jouw hulp nog steeds hard nodig. In Nederland leven we in de gelukkige omstandigheden dat het onderwijssysteem erop gericht is dat iedereen naar school kan (en moet) gaan. Dat is in Oost-Europa anders. Er vallen kinderen tussen wal en schip. Geef ze een kans en help mee om die kinderen naar school te laten gaan. Giften zijn van harte welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Onderwijs Oost-Europa’.

Zorg financiële situatie HOE We willen u laten delen in een stuk financiële zorg die is ontstaan bij HOE. De inkomsten lopen namelijk behoorlijk achter bij die van vorig jaar. Het is begrijpelijk dat er minder geld binnenkwam na de ontstellende ramp in Haïti, maar we hoopten dat de structurele inkomsten zich zouden gaan herstellen. Helaas is dat onvoldoende gebeurd en als er geen verandering komt, kan de situatie ontstaan dat onderdelen van

het jaarplan 2010 niet kunnen worden uitgevoerd. Het is nu september en daarom trekken we aan de bel. Omdat we de mensen in Oost-Europa die op ons rekenen niet in de kou willen laten staan. Wilt u aan hen denken? En mogen we u vragen, zo mogelijk, een extra gift te geven voor de nood die daar is? Zullen we er met elkaar voor zorgen dat zij toch verder geholpen kunnen worden?


Ons project:

Geef een Bijbel Een Bijbel en/of Kinderbijbel hebben is voor ons vanzelfsprekend. Vaak hebben we zelfs meer dan één exemplaar beschikbaar.

Tot op de dag van vandaag zijn er nog veel christenen in Oost-Europa die geen Bijbel of Kinderbijbel hebben. Ze hebben het geld niet om er een te kopen. Ook zou men graag Bijbels willen hebben voor evangelisatiedoeleinden. Ze zien ernaar uit om er een, tegen een kleine vergoeding, te ontvangen. Helpt u/help jij mee om het Woord van God te verspreiden? Daarvoor heeft Stichting Hulp OostEuropa uw/jouw financiële bijdrage nodig.

Gift Al voor tien euro kunt u/kun jij iemand in Oost-Europa blij maken met het evangelie. Bijdragen zijn welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Bijbels’. Alvast heel hartelijk dank.

Sponsoractie U/jij kunt ook meedoen met de maandelijkse Bijbelsponsoractie waarbij u/jij drie euro per maand via automatisch incasso laat afschrijven. U/jij sponsort op deze manier maandelijks een Bijbel. Neem contact op met de stichting en we regelen het. Stichting Hulp Oost-Europa: post (Postbus 455, 3770 AL Barneveld), telefoon (0342) 420 554 of email: info@hulpoosteuropa.nl

www.hulpoosteuropa.nl


Hoe u kunt helpen Kijk voor meer projecten en een uitgebreide beschrijving hiervan op onze website: www.hulpoosteuropa.nl

Gevangenisevangelisatie Jarenlang vastzitten in de gevangenis, dat valt niet mee. Zeker niet in Roemenië, waar de faciliteiten erg beperkt zijn en de situatie verre van comfortabel. Het leven in deze gevangenissen is zwaar. Evangelisten van de BER-kerk in Roemenië bezoeken maandelijks verschillende gevangenissen om er het Evangelie te verkondigen. Twee keer per jaar proberen zij een praktisch cadeautje te geven: een tandenborstel, ondergoed, wat extra eten en dergelijke. Wij vragen u dit werk te steunen, zodat de evangelisten de gevangenen weer iets extra’s kunnen geven. Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Gevangenisevangelisatie’.

lijks andere boeken om te bestuderen en hun preken voor te bereiden. Jaarlijks komen de evangelisten enkele keren bij elkaar en krijgen dan van kerkleiders onderwijs. Deze studieweken worden zeer positief en geestelijk verrijkend ervaren: ‘We zijn als evangelisten samen en krijgen bagage mee. Als we naar huis gaan is het een zegen om de besproken thema’s na te kunnen lezen in het studieboek.’ Stichting Hulp Oost-Europa wil tijdens zo’n studieweek de evangelisten weer een boek geven. Ondersteunt u deze actie? Er is een bedrag van € 2.000,- voor nodig. Uw bijdrage is hartelijk welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp OostEuropa in Barneveld, o.v.v. ‘Studieboeken evangelisten’.

Studieboeken

Maaltijd voor arme gezinnen

Evangelisten van de BER-kerk in Roemenië moeten hun preken voorbereiden met weinig achtergrondinformatie over de Bijbel. Er is dringend behoefte aan geestelijke lectuur. Vaak hebben zij behalve de Bijbel nauwe-

Als student naast je studie ook diaconaal bezig zijn was het doel waarmee Stichting Talentom Roemenië is gestart. Die diaconale taak krijgt vorm door warme maaltijden uit de delen aan arme gezinnen in Cluj in Roemenië. Voor dat werk is jaarlijks € 2.500,nodig. Door deze opzet is er ook sprake van sociaal contact en evangelisatie, waarbij de studenten leren diaconaal te dienen. Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Maaltijden Cluj’.


Uw steun heeft dit mogelijk gemaakt:

Hartelijk dank voor uw hulp en inzet

“De christelijke lagere school van Vojány in Slowakije werd gesticht in 2002 op initiatief van de ouders van de toenmalige leerlingen. Gode zij dank veranderde de schoolwetgeving in Slowakije en sinds 2005 krijgt deze christelijke school ook geld van de staat. Het leerlingenaantal stijgt en uit de gehele regio melden zich ouders aan. Dankzij een goed financieel beleid konden investeringen worden gedaan in schoolmateriaal en in het gebouw. Wij danken de Hollandse broeders en zusters voor hun hulp en wij zouden het op prijs stellen wanneer onze opdracht in het christelijk onderwijs blijvend zou kunnen worden ondersteund.” Hudak Bálint, directeur


Computers voor dagverblijf Stichting Hulp Oost Europa heeft onlangs tweedehands computers afgeleverd bij het dagverblijf ‘Zegen de kinderen’ in Onesti (Roemenië). Coördinator van dit dagverblijf is mevrouw Monalisa Iancu; zij stuurde ons een bericht dat de computers naar behoren werken en door de jongeren volop gebruikt worden. In het dagverblijf, gevestigd in een flatgebouw, worden verstandelijk gehandicapte jongeren verzorgd. De leiding heeft de beschikking over een aantal kamers op de begane grond. Gedurende de dag worden de jongeren beziggehouden met (diverse vormen van) therapie en ontspanning. De opzet is, ondanks de


Stichting Hulp Oost-Europa dienstbaar aan het werk van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa Giro 8887, Barneveld

Postbus 455 3770 AL Barneveld Tel. 0342 - 420 554 info@hulpoosteuropa.nl www.hulpoosteuropa.nl

Uitgave: Stichting Hulp Oost-Europa Fotografie: Folkert Rinkema, HOE Vormgeving: Frivista - (y)our mission Druk: De Bunschoter Cert no. SGS-COC-003882

beperkte middelen, professioneel. Wel moet vrijwel al het werk gedaan worden door enthousiaste en gedreven vrijwilligers, omdat er geen geld is voor salarissen. Martin de Graaf, contactpersoon voor Stichting Hulp Oost-Europa, constateerde dat de enkele computers die er stonden enorm verouderd en onbruikbaar waren. Hij zegt: “Gelukkig konden we enkele goede tweedehands Pentium 4 computers plaatsen.” De computers die stichting Hulp OostEuropa via scholen, bedrijven en andere organisaties in Nederland krijgt aangeboden, worden in het depot in Delft ingezameld en grondig nagekeken. De stichting zorgt er zo voor dat goedwerkende computers, na een controlebeurt, een zinvolle nieuwe bestemming krijgen.

Uitnodiging themabijeenkomsten Op uitnodiging van Stichting Hulp Oost-Europa zal ds. Székely József uit Tirgu Mures (Roemenië) naar Nederland komen om te vertellen over het Romawerk in Oost-Europa. Hij heeft vele jaren ervaring met evangelisatiewerk onder Roma. Al jong werd het werk onder de Roma op zijn hart gebonden. Hij kan beschouwd worden

als een van de pioniers op dit gebied binnen de Hongaarse Hervormde Kerk. Data • Dinsdag 21 september Barneveld Aanvang 20.00 uur • Woensdag 22 september Middelharnis Aanvang 20.00 uur • Donderdag 23 september Nieuwerkerk aan den IJssel Aanvang 20.00 uur U kunt zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten via (0342) 420 554 of via www.hulpoosteuropa.nl.

Oude ansichtkaarten Indien u beschikt over oude ansichtkaarten van voor 1960 die u aan ons wilt afstaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, die de kaartenactie voor Hulp Oost-Europa coördineert, telefoon (0318) 521 232 of met ons kantoor in Barneveld, telefoon (0342) 420 554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl.

hm_2010_5  
hm_2010_5  

h magazine 5 2010

Advertisement