Page 1

h

nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr. 8, december 2009

magazine

‘Alleen onderwijs kan Romajeugd uit amoedespiraal halen’ pagina 4

en verder: Ex-gevangene Daniël: “Ik mag Zijn Woord doorgeven en Hij helpt mij” Twintig jaar vrijheid in Oost-Europa Dit deed HOE in 2009


voorbeeld

Een kinderhand is gauw gevuld… Dat gevoel krijg je ook als je in Oost-Europa een zigeunerdorp bezoekt. Voor je het weet heb je een horde kinderen om je heen die je smekend aankijken en in woord en gebaar duidelijk maken dat ze wat van je willen hebben. Smoezelige handjes worden je toegestoken. Snoepjes en andere lekkernij doen wonderen. Het kinderhandje is gevuld met allerlei zoetigheid en het geeft je als gever een goed gevoel. Logisch, want de dankbaarheid is van hun gezichtjes te lezen. Sommigen laten trots hun ‘buit’ zien aan hun ouders. Anderen kruipen in een hoekje ver weg, om daar te genieten van al het lekkers. Een meisje gaat het huisje binnen waar ze woont. Ze verstopt de snoep op een geheim plekje om die op een later tijdstip op te eten. Voor veel mensen is het uitdelen van snoep in een zigeunerdorpje een hoogtepunt. Als ik het zie, heb ik er altijd een dubbel gevoel bij. Het geeft een vrolijke, opgewonden sfeer. Maar het is zo gemakkelijk en wat voegt het, behalve dit vrolijke moment, toe? Als je niet verder gaat dan dit, dan doe je die kinderen toch tekort. Daarom doet Stichting Hulp Oost-Europa meer. Wij willen met het werk in Oost-Europa bijdragen aan het welzijn van kinderen. In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de millenniumdoelen. Een ervan is dat alle jongens en meisjes in 2015 naar school gaan. Stichting Hulp Oost-Europa wil daar ook aan bijdragen. In dit magazine schenken we aandacht aan de hulp aan kinderen en jongeren. Met name Romakinderen zijn ‘het kind van de rekening’. Ze leven vaak onder armoedige omstandigheden en nog steeds hebben ze veelal geen toegang tot gezondheidzorg. Ook is er weinig aandacht voor onderwijs. Maar ook straatkinderen, weeskinderen en gehandicapte kinderen hebben onze steun nodig. Meer nog dan door de millenniumdoelen weten wij ons als christelijke organisatie gedreven door de roeping onze Heiland na te volgen en met de ons geboden middelen kinderen te helpen. We zijn dan ook dankbaar dat u ons het vertrouwen geeft en hebt gegeven het afgelopen jaar. Dankzij uw hulp in gebed en geld konden we de plannen uitvoeren. Mogen we ook op uw steun rekenen in het nieuwe jaar?

Drs. J. Braaksma, voorzitter HOE


Resultaat van uw steun:

h magazine is een gratis uitgave van Stichting Hulp Oost-Europa. Bezoekadres Wattstraat 2, Barneveld Secretariaat Postbus 455 3770 AL Barneveld Tel.: (0342) 420 554 (van 9.00 tot 12.30 uur) Fax: (0342) 420 553 info@hulpoosteuropa.nl www.hulpoosteuropa.nl Postbank 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa, Barneveld Stichting Hulp Oost-Europa is een hervormd-gereformeerde stichting die tot doel heeft: geestelijke en materiële hulp te verlenen aan kerken en personen in Oost-Europa. De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven, opgevat in de zin van de Drie Formulieren van Enigheid. Legaat of erfstelling Indien u de stichting met een legaat of erfstelling wilt gedenken, gelieve te vermelden: ‘Ik legateer vrij van lasten aan stichting Hulp OostEuropa, gevestigd te Barneveld, een bedrag van €......’ Giften aan de stichting komen in aan­merking voor belastingaftrek ingevolge artikel 47 van de Wet op de inkomstenbelasting. Bestuursleden J. Braaksma (voorzitter) C. van Groningen (secretaris) G. Molenaar (penningmeester) F.A. van den Berg K. Bos A. Heldoorn M.J. Huizer J.M. Migchels H.E. Veldhuijzen P. van Driel (erelid) Comité van aanbeveling Ds. C. v.d. Bergh, Ridderkerk Ds. C. den Boer, Barneveld Ds. D.J. Budding, Grand Rapids Ds. C.G. Geluk, Huizen Dr.ir. J. v.d. Graaf, Huizen Drs. W. Chr. Hovius, Apeldoorn Ds. G.S.A. de Knegt, Barneveld Drs. P. Koeman, Barneveld Mw. A.C. Meijwaard, Zwolle Ds. L.H. Oosten, Driesum Drs. B. Oosterom, Oudewater Ds. H. Visser, Huizen

Een kinderbibliotheek voor Viisoara In Viisoara, een dorpje in het westen van Roemenië, is er met hulp van Stichting Hulp Oost-Europa sinds kort een kinderbibliotheek. In het gemeentezaaltje van de kerk is er een plek voor ingeruimd. Tómes (10 jaar) haalt iedere week een boek. “Ik ben blij dat ik hier boeken kan lenen, want thuis heb ik geen boeken.” Zijn moeder vertelt: “Dat deze bibliotheek hier gekomen is, vind ik een wonder. Wij hebben geen geld om boeken te kopen, maar ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen leren lezen.” Vanuit de kerk is iemand belast met het beheer van de boeken. Er wordt precies genoteerd wie welk boek mee heeft genomen. Een grote wens van de moeder van Tómes is dat er ook boeken komen voor volwassenen. “Boeken over de opvoeding van kinderen zou ik heel graag willen lezen. Ik hoop dat deze bibliotheek in de toekomst uitgebreid kan worden.” Stichting Hulp Oost-Europa heeft in Roemenië, Oekraïne en Servië diverse kinderbibliotheekjes op kunnen zetten, dankzij een grote gift van een Nederlandse stichting en giften van vele particulieren. Bureaumanager A. Lichtendonk: “In de genoemde landen zijn veel dorpen op het platteland met een relatief arme bevolking. In deze dorpen loopt het aantal jonge kinderen terug doordat gezinnen wegtrekken. Er zijn geen bestaansmogelijkheden voor deze gezinnen. Het armste deel van de bevolking blijft over. In meerdere dorpen wordt zelfs de basisschool gesloten en moeten kinderen reizen om onderwijs te kunnen krijgen. In overleg met de plaatselijke contactpersoon, meestal de predikant, hebben we dit project opgestart.”

Onze hartelijke dank!

Inhoud van dit nummer:

Fotografie Stichting Hulp Oost-Europa Vormgeving Frivista - (y)our mission, Amersfoort Druk De Bunschoter, Bunschoten-Spakenburg ISDN 0925-3076

04 Alleen onderwijs kan Romajeugd uit armoedespiraal halen 08 Column 09 Hoe u kunt helpen 10 Lifestory 11 Wat HOE deed in 2009 14 Wij bedanken 15 Nieuws 3


‘Alleen onderwijs kan Romajeugd uit armoedespiraal halen’ 4


5


Zoltán rolt door het mulle zand achter het schoolgebouw in het Hongaarse plaatsje Gemzce. Hij staat op en slaat het stof van zich af. Zijn juf kijkt hoofdschuddend toe. De 10-jarige Zoltán is een van de 124 Romakinderen die de lessen volgen op deze basisschool. Het had niet veel gescheeld of de school was gesloten. “De overheid wilde deze school samenvoegen met een school in een dorp hier in de buurt”, vertelt de directrice. “Waar hadden deze kinderen dan heen moeten gaan, want vervoer hebben ze niet?”

het dorp. De schooldag is afgelopen en de kinderen spelen op straat. Ze zien er netjes uit. De jongens en meisjes krijgen via school regelmatig kleding. En de lessen hygiëne, zoals leren tandenpoetsen, wassen en haren kammen, hebben effect. De huizen zien er redelijk uit. Wel staan enkele woningen leeg. De ramen en deuren zijn eruit gesloopt. Het dak van een van de huisjes staat op instorten. De dorpsoudste vertelt: “De Hongaarse overheid heeft enkele jaren geleden bouwbedrijven opdracht gegeven hier huizen te bouwen. Dat hebben ze ook gedaan. De overheid controleerde het resultaat en men was tevreden met het resultaat. Enkele dagen later kwamen de bedrijven terug en verwijderden de kozijnen, de deuren, de elektriciteitskabels en de water- en gasleidingen… Waarschijnlijk om door te verkopen. Omdat we in deze huizen niet meer konden wonen, hebben we de houten balken maar opgestookt in de kachel.”

De school is nog maar twee jaar oud en toch stond die al op de nominatie gesloopt te worden. Stichting Oltalom (Bescherming) uit Budapest voorkwam dat de Romakinderen op straat gezet werden. De christelijke hulpverleningsorganisatie nam de school over en dankzij dit ingrijpen kunnen de leerlingen op school blijven. “Onderwijs aan Romakinderen is belangrijk, want alleen op die manier kunnen ze uit de spiraal van armoede komen”, aldus de directrice. De Romawijk waar Zoltán vandaan komt, grenst aan

Bezoek gezinnen Een van de leerkrachten van de school bezoekt wekelijks de gezinnen. “Op die manier weet ik wat er leeft bij de mensen en welke problemen ze hebben. Nog steeds is het voor Roma lastig om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld gezondheidszorg. Een van de meisjes uit dit dorp heeft suikerziekte. Haar ouders hebben geen geld om medicijnen te kopen. Ook kunnen ze geen gebruik maken van een of andere voorziening. De Hongaarse kinderbescherming dreigt

6


dan het meisje uit huis te plaatsen. Dat zou voor haar en haar ouders een verschrikking zijn.” Niet alleen in Hongarije, maar ook in andere landen in Oost-Europa hebben de Romakinderen het niet makkelijk. De bevolkingsgroep wordt veelvuldig gediscrimineerd. Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt waar mogelijk dan ook projecten om ervoor te zorgen dat de Romakinderen uitzicht hebben op een betere toekomst. Stichting Hulp Oost-Europa draagt niet alleen bij aan projecten voor Romakinderen, maar helpt ook weeskinderen, straatkinderen en gehandicapte kinderen om te zorgen dat ze een goed toekomstperspectief hebben. De stichting ondersteunt kindertehuizen in Oekraïne en Roemenië. Deze huizen zijn opgezet door christelijke gemeenten. De medewerkers in deze tehuizen proberen vanuit hun christelijke levensovertuiging de kinderen een christelijke opvoeding te geven. Helaas krijgen deze tehuizen geen of weinig support van de overheid, zodat het personeel moet zien rond te komen met zeer kleine budgetten. Gift Om dit werk te kunnen voortzetten, is uw hulp onmisbaar. U kunt ons werk steunen door een gift over te maken naar giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Kinderzorg 2009’. NB. Als u bijgevoegde acceptgiro gebruikt, komt uw

gift ten goede aan het werk van onze stichting in het algemeen. Familiefonds U kunt ook participeren in het Familiefonds. Dit fonds is door de Stichting Hulp Oost-Europa in het leven geroepen om financiële middelen te werven voor de allerarmsten en zwakken in de samenleving, onder wie de Roma, weeskinderen, gehandicapten en straatkinderen. U doet al mee voor 5 euro per maand. Kijk voor meer informatie op www.hulpoosteuropa.nl -> Projecten -> Per land -> Diverse landen -> Familiefonds. Kinderadoptieprogramma Wilt u een kind ondersteunen, dan heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan het kinderadoptieprogramma. Neem contact op met het kantoor van Stichting Hulp Oost-Europa (0342) 42 05 54 of mail: info@hulpoosteuropa.nl). De kinderen in OostEuropa kunnen niet zonder uw hulp. Ze hebben uw steun nodig. Helpt u mee om ervoor te zorgen dat kinderen als Zoltán en vele anderen een betere toekomst tegemoet kunnen zien? We vragen u ook nadrukkelijk het werk onder Romakinderen, de kinderen in de tehuizen en het werk van de leiding en verzorgenden in uw gebeden een plaats te geven.

7


column Marjet en Jannemarie in Misca Marjet van den Brink uit Putten en Jannemarie Breen uit Sommelsdijk zijn twee maanden geleden vertrokken naar Misca (Roemenië). Ze helpen mee bij de verzorging van Romakinderen in het Samuelhuis. “Na een tocht met veel bochten, gaten in de weg, onveilige bermen, maar met mooie uitzichten, arriveren we bij ons ‘thuis’ voor de komende negen maanden: het Samuëlhuis in Misca, Roemenië. Een leeg kindertehuis wel te verstaan, de kinderen zijn namelijk allemaal op weekend. Voor ons niet erg, want na zo’n lange reis zijn we wel toe aan een avondje rust. Bovendien kunnen we nu naar hartenlust het huis verkennen, ons etagebed bewonderen (gloednieuw!) en onze hutkoffers uitpakken. De volgende dag staan we om kwart voor elf bij de hervormde kerk, slechts twee meter verwijderd van het Samuëlhuis en de Rooms-katholieke kerk. De kerk begon om elf uur, maar we hebben al ontdekt dat het helemaal niet nodig is om, zoals we vanuit Nederland gewend zijn, zo vroeg bij de kerk te zijn: iedereen komt pas om elf uur. Het mag duidelijk zijn dat we (nog) geen woord begrijpen van de preek en de liederen die we zingen. Inmiddels is de dominee ons hierin tegemoet gekomen door aan te bieden wekelijks de tekst van de preek en de te zingen liederen op te schrijven. Na de dienst eten we bij Lali en zijn vrouw Csilla (directrice van het Samuëlhuis), die ons uitgenodigd hebben. Aan het einde van de dag komen de kinderen. We worden met open armen ontvangen en het is direct alsof we er al helemaal bij horen! De groep bestaat uit 13 kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar.

8

Al deze kinderen komen uit zeer slechte gezinsomstandigheden. Wij hebben de jongsten onder onze hoede: de broertjes Attila en Fernandó van 6 en 9, Edith (9) en Antónia (6). Ook trekken we op met de oudere kinderen, met hen hebben we veel plezier! Onze dagindeling is als volgt: ’s ochtends om half zeven wekken we de kinderen en helpen hen met aankleden. Tegen zeven uur ontbijten we met elkaar, waarna iedereen zijn/haar tanden poetst en we met zijn allen naar school gaan. De school van de ouderen is dichtbij, zij slaan dus al snel af. Wij lopen daarna met de jongsten verder naar de kleuterschool. Op weg naar huis halen we brood voor de komende dag. Op dinsdag- en donderdagochtend helpen we met schoonmaken, de rest van de week zijn we ’s ochtends vrij. ’s Middags rond half één gaan we de jongste kinderen ophalen van school en eten we gezamenlijk. Tussen de middag zijn er vaak ook nog wat andere kinderen uit het dorp. Zij wonen niet in het Samuëlhuis, maar krijgen hier wel hun middageten, omdat ze thuis niet genoeg te eten krijgen en hier meedraaien in een zorgprogramma. Na het middageten spelen we met Attila en Antónia, die geen huiswerk hebben en dus vrij zijn. De overige kinderen hebben geen school, maar moeten wel huiswerk maken. Zij vertrekken dan ook naar boven. Rond half acht eten we gezamenlijk. Na het eten lezen de kinderen uit de Bijbel. Na het Bijbellezen en een gebed, stoppen wij Atilla, Fernandó, Edith en Antónia in bed, waarna we vrij zijn.” Wilt u/jij de belevenissen van Marjet en Jannemarie volgen? Kijk op www.hulpoosteuropa.nl.


Hoe u kunt helpen: 1 > Geef kinderen een ontbijt Nog steeds zijn er in Oost-Europa kinderen die zonder ontbijt naar school worden gestuurd. Ze hebben ook geen brood bij zich voor de middagpauze. Dertig kinderen die les krijgen op de basisschool van Zauan (Roemenië) vallen onder deze doelgroep. Ze krijgen van de Hongaarse hervormde gemeente in dit dorp dagelijks een sandwich waardoor hun schoolprestaties met sprongen vooruitgaan. Ook hun sociaal isolement wordt doorbroken. Deze kinderen spelen weer! Voor 2 euro per week (80 euro per jaar) help u een schoolkind vooruit. U kunt uw gift overmaken op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Hulp aan Zauan - 117.789’.

2 > Ondersteun een cursus In Salatig helpt Stichting Hulp Oost-Europa met het opvangen van alcoholisten. Projectleider Wout van de Water: “Toen we Andras en Ella Sipos vroegen hoe we hun het beste konden helpen was hun eerste antwoord: de Heere helpt ons.” Het predikantenechtpaar neemt verslaafden voor een afkickperiode op al waren ze onderdeel van hun eigen gezin. Ze delen hun geloof en leren de verslaafden wat ze nodig hebben. Ella Sipos heeft gevraagd of ze een cursus mag volgen om beter om te leren gaan met de alcoholverslaafden. Voor 500 euro kunt u haar helpen in haar ontwikkeling. Maak uw gift over op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Cursus Ella Sipos - 117.632’.

2 > Diaconale hulp voor gevangenen Evangelist Coteanu Traian van de Biserica Evangelica Romana (BER) bezoekt regelmatig gevangenissen en houdt daar evangelisatiebijeenkomsten. Hij onderhoudt persoonlijke contacten met gevangenen en hun gezinnen. Coteanu krijgt rond de vijftig brieven per week met vragen of andere reacties. Met financiële steun van Stichting Hulp Oost-Europa verleent hij ook diaconale hulp. Zeker in een winterperiode is de nood bij gezinnen van gevangenen groot. Uw gift

voor dit project is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Diaconale hulp in gevangenissen - 140.007’.

4 > Schenkingen en legaten Wellicht behoort u tot de betrokken, trouwe achterban die het werk van Stichting Hulp Oost-Europa al lange tijd regelmatig financieel steunt met een gift. Zo zijn er gelukkig velen. Ze stellen ons in staat ons werk voort te zetten. Dat is nog steeds hard nodig. Mogelijk hebt u wel eens overwogen om na uw overlijden een stukje van uw bezit voor het werk van de Stichting te bestemmen, maar hebt u daar nog geen initiatief toe genomen. ‘Praten over nalaten’ is immers een gevoelig thema. Wij doen dat dan ook met de grootst mogelijke schroom. En met geen ander motief dan om voor u de mogelijkheden aan te geven, en wat u daar eventueel voor moet doen. Wilt u onze folder “Dienen en delen, nu en later” ontvangen? Neem contact op met het kantoor van Stichting Hulp Oost- Europa. U kunt de folder ook downloaden via www.hulpoosteuropa.nl -> Downloads -> Folders en brochures.

9


Lifestory:

Ex-gevangene Daniël: “Ik mag Zijn Woord doorgeven en Hij helpt mij” Evangelisten van de Bicerica Evangelica Romana (BER) in Roemenië bezoeken regelmatig gevangenissen om daar te getuigen. Stichting Hulp OostEuropa ondersteunt dit project. Een van die evangelisten is ex-gevangene Daniël. Hij is in de gevangenis tot geloof gekomen. “Ik was enig kind van welgestelde ouders en ben erg verwend opgevoed. Mijn vader overleed toen ik 18 jaar was. Ik werkte in de muziekbranche waar ik veel geld verdiende. Op sommige dagen verdiende ik soms 1.000 dollar per dag. Na de politieke omwenteling in 1989 startte ik een taxibedrijf en leende veel geld. Ik ging op in het nachtleven van Boekarest, maakte al mijn geld op en kwam in contact met de maffia. Met valse papieren kreeg ik meer krediet bij de bank. Ik kon de schulden niet meer terugbetalen. De bank legde beslag op mijn huizen en kwam achter de vervalsing van eigendomspapieren. Ik moest de gevangenis in. Ik was toen 24 jaar. Verraden Na mijn vrijlating stortte ik mij in frauduleuze zaken door handel te drijven in olie. Ik haalde olie van een raffinaderij en verkocht die door zonder te betalen. Dit ging lang goed en ik verdiende er 750.000 dollar mee. Op een gegeven moment ben ik verraden. De politie kwam mij op het spoor. Voor de tweede keer ging ik de gevangenis in. Drie weken lang zat ik alleen in een cel. De chef van die afdeling was een gelovige en hij vertelde mij over

10

de Bijbel. Dat was in 2001. Jaren werd ik heen en weer geslingerd met diverse levensvragen. In 2004 vroeg ik om een Bijbel en ben die gaan lezen. Ik dacht dat er voor mij geen redding was, maar ik leerde dat vergeving bij God wel mogelijk is. De bezoeken aan de evangelisatiediensten bemoedigden me. Iemand raadde mij aan om alles wat ik verkeerd gedaan had op papier te zetten. Ik schreef vier vellen vol en vroeg: “Heere, wilt U mij dit alstublieft allemaal vergeven!” Het wonder gebeurde Het wonder gebeurde. Ik kreeg zo’n vrede in mijn hart en vroeg: “Heere, wilt U van nu af aan mijn Helper zijn?” Twee jaar lang begon ik te studeren in de Bijbel en kreeg veel onderwijs tijdens de evangelisatiediensten. De Heilige Geest onderwees mij meer en meer. Dit gaf mij vrijmoedigheid om zelf in de gevangenis te getuigen van Gods genade. De Heere bepaalde mij bij Jesaja 45 vers 3: “Ik zal u geven de schatten, die in de duisternissen zijn, en verborgen rijkdommen, opdat u mag weten dat Ik de Heere ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël.” Ik zat nog wel steeds in de gevangenis. Hoewel ik daar af en toe mocht evangeliseren, verlangde ik naar de vrijheid. Na veel innerlijke strijd heb ik een verzoek ingediend om verlaging van de straf. Ik kreeg twee jaar strafvermindering. Dit was in juli 2008. Ik ben vrij en mag Gods Woord doorgeven en tevens evangelisatiewerk verrichten in de gevangenis.”


Wat HOE deed in 2009: 1 > Hulp in Hongarije

6 > Pools kerkblad

In het centrum van Budapest heeft de diaconale organisatie Oltalom een daklozenopvangcentrum ingericht. Dagelijks komen 400 tot 500 daklozen slapen, eten en krijgen zij medische zorg in de zgn. overdekte ‘straat’. Stichting Hulp Oost-Europa zorgt jaarlijks voor een kledingtransport. Er werd 1.577 euro opgehaald voor dit project.

Een groep predikanten van de Evangelische Kerk in Polen geeft een kerkblad uit, dat een belangrijk middel is om de gemeenten samen te binden en iedereen te stimuleren actief te zijn in zending, evangelisatie en diaconaat. Stichting Hulp OostEuropa is gevraagd bij te dragen in de realisatie van een uitgave. Er kwam 1.057 euro binnen. In oktober is het geld overgemaakt naar de Evangelische Kerk.

2 > Kinderbijbels Stichting Hulp Oost-Europa verspreidt de Hongaarse versie van de serie Bijbelverhalen met illustraties van Kees de Kort. Er werd 105 euro specifiek voor dit project overgemaakt. We hebben 500 boekjes laten drukken. De kostprijs van elk boekje is € 0,50. Uw/ jouw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Vertaling Bijbelverhalen’.

3 > Studieboeken evangelisten In Roemenië is er onder de evangelisten dringend behoefte aan geestelijke lectuur. Dit jaar kregen de evangelisten een interne training waarbij zij van de kerkleiders onderwijs ontvingen. Deze studieweek werd als geestelijk verrijkend ervaren. De stichting ontving 150 euro. Uw gift is nog steeds welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Studieboeken evangelisten’.

4 > Sponsor een Bijbel Stichting Hulp Oost-Europa wil dit jaar weer veel mensen in Oost-Europa voorzien van een Bijbel of een Kinderbijbel. Tot op de dag van vandaag zijn er veel christenen in Oost-Europa die geen Bijbel of Kinderbijbel hebben. Ze hebben het geld niet om er een te kopen. Er kwam 5069 euro binnen voor dit project.

5 > Geef straatkinderen een dak Circa 70 kilometer ten noorden van Lvov in het westen van Oekraïne ligt het stadje Velyki Mosti met zevenduizend inwoners. Een kleine, maar zeer actieve baptistengemeente heeft zich het lot aangetrokken van de vele straatkinderen in dit stadje. Maatschappelijke opvang is er voor deze kinderen niet. De baptistengemeente zou graag meer willen: projectmatige en beroepsmatige opvang en begeleiding in een geschikte accommodatie. Er kwam 1.250 euro binnen voor dit project.

7 > Zigeunerschool in Gát Het onderwijs aan de zigeuners in het gebied van de Unterkarpaten waar Stichting Hulp Oost-Europa werkzaam is, staat op een heel laag niveau. In Gát is Hulp Oost-Europa bezig het aantal lokalen uit te breiden om de kinderen beter onderwijs te kunnen aanbieden. Inmiddels is deze uitbreiding gerealiseerd.

8 > BER-kerk in Galati De BER (Roemeens Evangelische Kerk) bouwt in Galati een kerk. Inmiddels is 60 procent van het kerkgebouw gereed. Er is was nog 25.000 euro nodig en daarmee kunnen ze de kerk afbouwen. Het gehele bedrag is opgehaald. Het gebouw moet van binnen en buiten nog worden gestuukt en geverfd. Inmiddels is een ruimte in het gebouw af. Daar wordt ook iedere zondag een kerkdienst gehouden.

9 > Maaltijd voor straatkinderen In Velyki Mosti (Oekraïne) wordt wekelijks een bijbelclub georganiseerd waar tussen de twintig en dertig straatkinderen komen. De kinderen luisteren naar een Bijbelverhaal, maken een leuke verwerking in de vorm van een kleurplaat of iets dergelijks. Ze kregen dit jaar een eenvoudige maaltijd aangeboden. Stichting Hulp Oost-Europa ontving 1.250 euro aan giften voor dit project.

10 > Steun Bijbelinstituut Sarajevo De baptistenkerk in Bosnië heeft in Sarajevo een bijbelinstituut waar studenten worden opgeleid tot voorganger. De protestanten zijn een zeer kleine minderheid (4%) in Bosnië. Kadervorming voor Bosnië blijft van groot belang. Vorig jaar startte een gewijzigd programma: een éénjarige basisopleiding, met aansluitend een driejarige opleiding tot voorganger. Er is een bedrag van 50 euro overgemaakt. Wellicht wilt u dit prachtige werk alsnog ondersteunen? Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Bijbelschool Sarajevo’. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website www.hulpoosteuropa.nl.

11


Twintig jaar vrijheid in Oost-Europa Wat eigenlijk niemand meer voor mogelijk had gehouden, voltrok zich twintig jaar geleden in Oost-Europa eigenlijk in een oogwenk. De Wende slechtte IJzeren Gordijn en Muur, doorbrak het isolement en zorgde voor een omwenteling met enorme gevolgen. Mensen mochten na een onderdrukkend systeem dat voor velen meer dan een halve eeuw had geduurd, gaan en staan waar ze wilden, zeggen en schrijven wat ze dachten en vooral: ze konden weer in vrijheid en openheid hun geloof belijden en beleven. Stichting Hulp Oost-Europa wil in dit h magazine en in het komende jaar aandacht schenken aan deze ingrijpende omwenteling en de gevolgen van die historische gebeurtenis voor de volken in OostEuropa. We willen mensen aan het woord laten die als jongere de veranderingen hebben meebeleefd en nu middenin de samenleving staan. Als eerste laten we ds. Ferenc Csaba Harkai aan het woord. De 35-jarige predikant Ferenc Csaba Harkai uit Érsekcsanád was 16 jaar toen in Hongarije de communistische regering viel. “Het was 23 oktober 1989. Die dag waren de verkiezingen. We zaten de hele dag aan de televisie gekluisterd. We voelden het allemaal: Er staat wat te gebeuren. Die avond werd het bekendgemaakt. De volksrepubliek Hongarije bestond niet meer. We waren een republiek, met een democratisch gekozen parlement!” ‘Niet loyaal’ De periode voor 1989 was voor Ferenc geen gemakkelijke tijd. “Als predikantszoon werd ik er op school voortdurend op gewezen dat wij tegenstanders waren van de communistische regering. In 1988 ging Ferenc naar het gymnasium in Érd, een voorstad van Budapest. “De veranderingen waren al merkbaar. Op school was de leiding bezig om jongelui te interesseren voor de communistische jeugdvereniging. Het jaar ervoor waren de jongeren zo onder druk gezet dat ze allemaal lid werden. Toen de leiding mijn klas binnenkwam, werd er gevraagd wie er lid wilde wor-

den. Niemand in onze klas reageerde. De leiding verdween, zonder één aanmelding te hebben genoteerd.” ‘Gezegend met vrijheid’ “Bemoedigend in die tijd waren de bezoeken van buitenlandse christenen.” Ferenc herinnert zich nog dat Nederlandsers op bezoek kwamen. “Ze namen een doos vol bananen mee. We waren er heel blij mee, want in de winkels was er vrijwel niets te krijgen en zeker geen bananen. Er zijn nu mensen die zeggen dat het voor ’89 allemaal beter was, maar daar ben ik het absoluut niet mee eens. Het brood was in die tijd wel een stuk goedkoper, maar dan hebben we het niet over de kwaliteit en de beschikbaarheid. Ik vind dat we gezegend zijn met twintig jaar vrijheid, ook al is het allemaal anders gegaan dan we dachten. Economisch zit Hongarije aan de grond. Maar dat hebben we aan onszelf te danken. De regering gaf na ’89 meer geld uit dan er in de staatskas zat. We dachten dat we binnen enkele jaren net zo rijk zouden zijn als in het Westen. Dat is niet gebeurd.” Geestelijke crisis Volgens ds. Harkai verkeert Hongarije ook geestelijk in een crisis. “De slechte vruchten van de communistische tijd zijn nu zichtbaar. Na de omwenteling gingen de mensen wel weer naar de kerk. Zo snel als ze kwamen, zijn ze ook weer weggegaan. De mensen zijn door twee generaties communisme ontwend om regelmatig naar de kerk te gaan. Dat je ook de ontmoeting rond het Woord nodig hebt voor de versterking van je geloof, is voor hen totaal onbelangrijk. Er komen ook nauwelijks jonge mensen bij de kerk die kunnen bouwen aan de toekomst. In mijn gemeente bijvoorbeeld is de laatste negentien maanden geen kind geboren.” Deze tijden geven de kerken ook “prachtige mogelijkheden”, vindt Ferenc. “Mensen zoeken zekerheid. Maar dan moeten we als kerken wel naar buiten, de straat op, mensen opzoeken en laten zien wat het betekent christen te zijn.” Meedenken Ferenc hoopt dat vanuit Nederland meegedacht blijft worden “om christelijke gemeenten in Oost-Europa te helpen bouwen aan de toekomst. Onlangs was hier een conferentie met Nederlandse predikanten en we hebben geconstateerd dat we geestelijk dicht bij elkaar staan, ook kerkelijk. We kunnen veel van elkaar leren. Geestelijke hulp en persoonlijke contacten zijn waardevol. Die moeten blijven bestaan.”


Wij bedanken: Plaatsen Genemuiden Tijdens een ouderenmiddag in Genemuiden hield een van de medewerkers van Stichting Hulp OostEuropa een diapresentatie. Er werd gecollecteerd en de opbrengst was 356,06 euro. Sliedrecht De vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de Krimpenerwaard maakte 250 euro zendingsgeld over naar Stichting Hulp Oost-Europa. Montfoort Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ uit Montfoort maakte een gift van 135 euro over. Amersfoort Het Van Lodensteincollege in Amersfoort maakte de opbrengst van het zendingsgeld over. Het bedrag van 300 euro is bestemd voor de christelijke kleuterschool in Pacir (Servië). Ede De Bijbelstudiekring Ede maakte een gift over van 166,31 euro. Delft Een particulier uit Delft maakte een gift van 400 euro over “uit dankbaarheid”. Waarder Uit Waarder ontving Stichting Hulp Oost-Europa een bedrag van 7.500 euro, opgehaald tijdens een rommelmarkt. De opbrengst is bestemd voor kerkbouw in Gruia (Roemenië). Raron In het Zwitserse Raron werd een zangavond in de Felenkirche georganiseerd. De opbrengst van de collecte was 40 euro. Den Hoorn Een echtpaar in Den Hoorn vierde zijn 12,5 jarig huwelijksjubileum. Een gift van 500 euro werd overgemaakt naar Stichting Hulp Oost-Europa. Het doel was het kindertehuis De Barmhartige Samaritaan in Nagydobrony (Oekraïne). Goedereede De jaarlijkse rommelmarkt, georganiseerd door de hervormde gemeente van Goedereede, bracht een bedrag van 10.500 euro op. De bestemming was tweeledig: 4.500 euro voor de organisatie van evangelisatiekampen in Oekraïne en 6.000 euro voor de aankoop van een broodauto (zie foto) voor de bak-

14

kerij bij het kindertehuis De Barmhartige Samaritaan. Deze auto is nodig omdat de Oekraïense overheid een specifieke broodauto als eis stelt. Sprang-Capelle Een collecte tijdens een kooravond van het christelijke mannenkoor uit deze plaats bracht 435 euro op. Nieuwerkerk aan den IJssel In Nieuwerkerk aan den IJssel werd een rommelmarkt georganiseerd. Een bedrag van 1.600 euro werd overgemaakt voor ondersteuning van het werk van Stichting Hulp Oost-Europa. Renswoude De leden van de kring voor verstandelijk gehandicapten vanaf 16 jaar in Renswoude haalden zendingsgeld op. De opbrengst was 139,85 euro. Honselersdijk Een echtpaar in Honselersdijk vierde zijn gouden huwelijksjubileum. “Wij hebben onze gasten gevraagd geen cadeaus te geven, maar een bijdrage voor de Stichting Hulp Oost-Europa, net als een aantal jaren geleden bij ons vijfenveertigjarig huwelijk, en voor Stichting Wycliffe. Totaal mochten we 800 euro ontvangen. We zullen hiervan 400 euro aan u overmaken. We willen het geld bestemmen voor acute hulp.” Monster Vrouwenvereniging Tryfena in Monster maakte een gift van 160 euro over voor winterhulp aan ouderen in Oost-Europa.


Nieuws: 1 > HOE in top tien Transparant Prijs Stichting Hulp Oost-Europa is achtste geworden in de top tien van 67 middelgrote fondsenwervende instellingen die meedingen naar de ‘Transparant Prijs’. Het jaarverslag scoort een 6,9 (vorig jaar: 6,3), waaruit volgens de Transparant Prijs een verbetering van de transparantie van het jaarverslag blijkt. De gemiddelde score in de categorie `Middel` waarin wij als Stichting hebben deelgenomen is 4,5. Donateurs worden bewuster en kritischer en willen steeds vaker weten hoe goede doelen hun geld besteden. Organisaties als Hulp Oost-Europa staan midden in de samenleving en willen aan alle belanghebbenden verantwoording afleggen over hun activiteiten en bestedingen. Het jaarverslag is hiervoor het middel bij uitstek en wordt in toenemende mate mede hiervoor benut. Om de kwaliteit van de rapportage te vergroten en transparantie te bevorderen is er sinds 2004 de Transparant Prijs voor het beste charitatieve jaarverslag.

2 > Keurmerkcertificaat verlengd Het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF) heeft het keurmerk voor Stichting Hulp Oost-Europa verlengt tot en met 1 juli 1012. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek.

3 > PostOpMaat Stichting Hulp Oost-Europa hecht er veel waarde aan om rekening te houden met uw wensen als het gaat om postbezorging. PostOpMaat is een service om ervoor te zorgen dat u uw post op de door u gewenste manier ontvangt. Ga naar www.hulpoosteuropa. nl. Klik dan op ‘Contact -> PostOpMaat’. Door het invullen van het formulier kunt u uw wensen kenbaar maken. Hebt u geen internet? Neem contact op met het kantoor van Stichting Hulp Oost-Europa (tel. 0342-420554) en we zorgen ervoor dat u het formulier thuisgestuurd krijgt.

voor de jeugdvereniging een leuk en gevarieerd onderwerp? Dan heeft stichting Hulp Oost-Europa iets voor u en voor jou. Stichting Hulp Oost-Europa heeft vrijwilligers die u/jou meer kunnen vertellen over het werk van de stichting of over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld: een half jaar vrijwilligerswerk in Oekraïne, het straatkinderen opvangtehuis in Boekarest, enzovoort. Er zijn vrijwilligers beschikbaar die de tijd hebben meegemaakt dat Oost-Europa nog verborgen lag achter het IJzeren Gordijn. Jongelui, laat je informeren over de mogelijkheden voor het organiseren van een werkvakantie. Neem gerust contact met ons op. Misschien kunnen we wat voor u/voor jullie betekenen. Wellicht is dit ook een goede opstap om u als gemeente of jullie als jeugdvereniging voor te laten lichten over de mogelijkheden voor financiering van een project van onze Stichting, of voor een werkvakantie bijvoorbeeld. Bel met ons kantoor: 0342420554 of stuur een e-mail: info@hulpoosteuropa.nl.

5 > Oude ansichtkaarten Indien u beschikt over oude ansichtkaarten van voor 1960 die u aan ons wilt afstaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, die de kaartenactie voor Hulp Oost-Europa coördineert, telefoon (0318) 521232 of met ons kantoor in Barneveld, telefoon (0342) 420554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl. Verantwoording verkoop: N.N. € 25,Fam. G. uit L. € 27,Fam. N.A. van R. uit Z. € 7,Fam.K.N. uit C.    € 10,Hr. R.O. uit D.H.  € 12,Fam. C. de W. uit Z. € 15,Mevr. T.G. uit A.        € 20,Fam. van G. uit N. € 55,Mevr. T. uit T.         € 165,Fam. J. de J. uit N.  € 50,Eigen verkoop € 814,Totaal € 1.200,We danken u allen voor het beschikbaar stellen van de ansichtkaarten. Mede door uw gift kunnen we het werk voor onze naasten in Oost-Europa voortzetten.

4 > Medewerkers van HOE verzorgen graag een presentatie Bent u voor de wijkavond, vrouwenvereniging of bejaardenmiddag op zoek naar interessante sprekers? Zoek jij nog voor de Open Jeugdwerkavond of

15


U

hoe u kunt meehelpen

Winterhulpcampagne Oost-Europa

Het zal u niet ontgaan zijn. In het vorige H magazine hebben we de winterhulpcampagne onder de aandacht gebracht. Tijdens de wintermaanden krijgen mensen in Oost-Europa die dat nodig hebben via onze contactpersonen een voedselpakket, hout voor de kachel, kleding en/of medicijnen. Steun uw naasten in Oost-Europa door bijgevoegde antwoordkaart ingevuld op te sturen naar ons antwoordnummer. Geven kan ook via giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa, o.v.v. ‘Winterhulp 2009-2010’. Verder willen we u vragen te bidden voor uw Oost-Europese naasten en voor het werk van onze contactpersonen in Oost-Europa. Alvast bedankt voor uw hulp.

Wilt u meer informatie? Ga dan naar onze website www.hulpoosteuropa.nl

hm_2009_8  

en verder: Ex-gevangene Daniël: “Ik mag Zijn Woord doorgeven en Hij helpt mij” Twintig jaar vrijheid in Oost-Europa Dit deed HOE in 2009 mag...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you