Page 1

h

nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr. 2, maart 2009

magazine

‘Ik heb in Bosnië aan de Bijbelschool in Sarajevo gestudeerd, omdat ik God beter wilde leren kennen’ Zie pagina 2

en verder: Sponsor een Bijbel Geef straatkinderen een dak Hout voor de kachel in Kroatië


Zoran Kavedžic, Bosnië

‘Richten op evangelisatiewerk’ “Ik heb in Bosnië aan de Bijbelschool in Sarajevo gestudeerd, omdat ik God beter wilde leren kennen”, zegt Zoran Kavedžic. “Ik heb gebeden of God mij de weg wilde wijzen in mijn leven. Hij liet mij zien dat ik moest gaan studeren.” Zoran is vorig jaar afgestudeerd. “Ik wil mij gaan richten op evangelisatiewerk.” De baptistenkerk in Bosnië heeft in Sarajevo een Bijbelinstituut waar studenten worden opgeleid tot voorganger of evangelist. De protestanten vormen een zeer kleine minderheid in Bosnië: de schattingen lopen uiteen van 2 tot 4%. Het land krabbelt langzaam op uit een economisch dal. Veel mensen moeten van een klein inkomen rondkomen. Ze hebben vaak geen geld om hun kinderen te laten studeren. Daarom steunt Stichting Hulp Oost-Europa het Bijbelinstituut. Kadervorming voor Bosnië blijft van groot belang. De protestantse kerken zijn zeer klein en ze hebben bijna alleen maar lekenpredikers. De Bijbelschool biedt mogelijkheden om

in bescheiden vorm ten behoeve van de gemeenten mensen toe te rusten om leiding te geven aan het kerkenwerk. Vorig jaar startte een gewijzigd programma: een basisopleiding van een jaar, met aansluitend een driejarige opleiding tot voorganger. Ds. Tomislav Dobutovic is directeur van de Bijbelschool. “De baptistengemeente in Bosnië is het jongste lid van de Europese Baptisten Federatie. We hebben dringend behoefte aan voorgangers. We waren teleurgesteld dat in september 2008 niemand zich had opgegeven voor de driejarige cursus. Daarentegen is er wel veel belangstelling voor de toerustingsseminars waarin we gemeenteleden toerusten. We zijn blij dat Stichting Hulp OostEuropa ook deze vorm van toerusting mede mogelijk maakt. We bidden dat God wegen opent om in heel Bosnië nieuwe kerken te starten.” Ds. B.J. van der Graaf, voorzitter van de commissie Lectuur, Vorming en Toerusting, en drs. A. Lichtendonk, bureaumanager van Stichting Hulp


Oost-Europa hebben in november 2008 in Sarajevo enkele dagdelen les gegeven aan een groep gemeenteleden, over het thema Discipelschap. Drs. Lichtendonk: “Tijdens de sessies was er sprake van een levendige interactie. Dertig tot veertig mensen, met zeer verschillende achtergronden maar allemaal behorend tot de groep protestanten in Bosnië, deden intensief mee. Voor ons zeer leerzaam om te zien hoe dergelijke seminars draaien en welke inhoudelijke mogelijkheden er zijn. We waren het snel met elkaar eens, het is nodig om dit werk te blijven ondersteunen.” Toerusting is voor Stichting Hulp OostEuropa een belangrijk speerpunt. We willen de komende jaren toerustingsprojecten blijven ondersteunen en sti-

muleren. Vooral voor projecten waarin op gemeenteniveau kerkelijk kader wordt opgeleid, ziet Stichting Hulp Oost-Europa kansen. Op verschillende plekken in Oost-Europa (Roemenië en Servië) worden in samenwerking met predikanten toerustingscursussen georganiseerd.

Gift Om dit werk door te kunnen laten gaan, is uw hulp nodig. U kunt het toerustingswerk steunen door een gift over te maken op giro 8887 van Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Toerustingswerk 2009’. Let op: Als u bijgevoegde acceptgiro (met betalingskenmerk) gebruikt, dan komt uw gift ten goede aan het werk van Stichting Hulp Oost-Europa in het algemeen.

Sponsoring Het is ook mogelijk een student in OostEuropa te sponsoren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kantoor van Stichting Hulp Oost-Europa: Post (Postbus 455, 3770 AL Barneveld), Telefoon (0342-420554) of email (info@ hulpoosteuropa.nl).

Gebed We vragen u, niet in de minste plaats, het toerustingswerk in Oost-Europa in uw gebed mee te nemen.


Ons project:

Sponsor een Bijbel Stichting Hulp Oost-Europa wil dit jaar weer veel mensen in Oost-Europa voorzien van een Bijbel of een Kinderbijbel.

Een Bijbel en/of Kinderbijbel hebben, is voor ons in Nederland heel vanzelfsprekend. Vaak hebben we zelfs meer dan een exemplaar. Tot op de dag van vandaag zijn er veel christenen in Oost-Europa die geen Bijbel of Kinderbijbel hebben. Ze hebben het geld niet om er een te kopen. Of ze hebben geen mogelijkheden om naar een grotere stad te reizen en er een te kopen. Zij verlangen ernaar om een Bijbel te krijgen.

Gift Helpt u, help jij mee om het Woord van God in Oost-Europa te verspreiden? Voor drie euro kunt u een jongere of oudere in Oost-Europa blij maken met een Bijbel. U kunt uw gift overmaken op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Sponsoring Bijbel’.

Elke maand U kunt ook meedoen met de maandelijkse Bijbelsponsoractie waarbij u drie euro (of een veelvoud ervan) per maand via automatisch incasso laat afschrijven. U sponsort op deze manier maandelijks een Bijbel. Neem contact op met de stichting en we regelen het graag voor u. Telefoon (0342) 420 554 of email: info@hulpoosteuropa.nl.

www.hulpoosteuropa.nl


Hoe u kunt helpen Kijk voor meer projecten en een uitgebreide beschrijving hiervan op onze website: www.hulpoosteuropa.nl

Orgels gevraagd Christelijke gemeenten in Polen zijn op zoek naar orgels. Onlangs werd er een orgel aangeboden. Toen de behoefte werd gepeild in de kerk waarmee Stichting Hulp Oost-Europa contacten onderhoudt, kwamen er meteen drie aanvragen. We konden helaas slechts één gemeente helpen. Om de andere ook te kunnen helpen, zijn we op zoek naar goed werkende elektronische tweeklaviers orgels, het liefst met vol pedaal. Wie kan ons helpen? Neem

contact op met het kantoor van Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld. Telefoon (0342) 420 554 of email: info@hulpoosteuropa.nl.

Geef straatkinderen een dak Circa 70 kilometer ten noorden van Lvov in het westen van Oekraïne ligt het stadje Velyki Mosti met zevenduizend inwoners. Een kleine, maar zeer actieve baptistengemeente heeft zich het lot aangetrokken van de vele straatkinderen in dit stadje. Maatschappelijke opvang is er voor deze kinderen niet. De baptistengemeente zou graag meer willen: projectmatige en beroepsmatige opvang en begeleiding in een geschikte accommodatie. Dit project gaat echter de mogelijkheden van de gemeente te boven. Daarom is een stichting in het leven geroepen. Twee jaar geleden is een (oud) pand aangekocht. Deze stichting probeert actief middelen te werven. Ondertussen wordt stap voor stap gebouwd en verbouwd aan het pand. Inmiddels zijn de twee verdiepingen in ruwbouw gereed, maar voor het dak is er nog geen geld. Helpt u mee het dak te bekostigen? Er is € 2.000,- voor nodig. U kunt uw gift overmaken op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Straatkinderenproject Oekraïne’.


Uw steun heeft dit mogelijk gemaakt:

Hout voor de kachel in Kroatië

De afgelopen maanden hebben we dankzij uw hulp weer veel mensen in Oost-Europa kunnen helpen met voedsel, kleding en hout. Vooral de zwakken in de samenleving zoals zieken, kinderen, ouderen, dak- en thuislozen, verslaafden en gehandicapten, zijn geholpen. Hulp was er ook voor zigeuners die vaak verstoten en verdreven zijn naar de rand van dorpen en steden, waar ze verblijven in slecht geïsoleerde hutjes. In Kroatië kregen ze hout om de kachel te kunnen stoken.


Warme chocomel Er zijn mensen die dol op schaatsen zijn, maar er zijn er ook die ze niet onderbinden, zoals in HardinxveldGiessendam. Deze mensen maakten zich wel nuttig. Ze zetten een kraampje op het ijs en verkochten chocomel en koek voor het goede doel: de naaste in Oost-Europa. Waarom? “Een van de gedachten was: Wij zoeken de gezelligheid in de kou op, en daarna de heerlijke warmte thuis. In Oost-Europa staan ze al in de kou en kunnen niet eens de warmte opzoe-


Stichting Hulp Oost-Europa dienstbaar aan het werk van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa Giro 8887, Barneveld

Postbus 455 3770 AL Barneveld Tel. 0342 - 420 554 info@hulpoosteuropa.nl www.hulpoosteuropa.nl

ken.” Zaterdag 10 januari gingen ze aan de slag en verkochten netto voor € 388,-. Dit bedrag is overgemaakt naar HOE.

Gemeentecontacten Het bestuur van Stichting Hulp OostEuropa nodigt u hartelijk uit voor één van de werkgroepenavonden op D.V. 17 en 18 maart 2009. Deze avonden worden gehouden in resp. Barneveld en Nieuwerkerk aan de IJssel. Aanvang: 20.00 uur. Dr. Kiss Jenö (Roemenië), hoogleraar in Cluj, die veel ervaring heeft met gemeentecontacten, komt erover vertellen. Graag van tevoren aanmelden via www.hulpoosteuropa.nl -> Contact -> Werkgroepenavond. Een mailtje mag ook: info@hulpoosteuropa.nl.

In memoriam Ds. Czövek In de leeftijd van 77 jaar is zondag 25 januari in Christus ontslapen de Hongaarse predikant ds. Olivér Czövek. Van het prilste begin van Stichting Hulp Oost-Europa af was hij als contactpersoon intensief bij het werk betrokken. Ruim dertig jaar heeft hij HOE gediend met waardevolle adviezen. Al die jaren stond zijn huis gastvrij open en maakten velen van de gastvrijheid van hem en zijn vrouw Klara gebruik.

Uitgave Stichting Hulp Oost-Europa Fotografie: Folkert Rinkema, HOE Vormgeving: Frivista - (y)our mission Druk: De Bunschoter

Met grote dankbaarheid gedenken wij het vele werk dat Olivér Czövek ten dienste van de opbouw van de gemeente van Christus heeft verricht, gedurende een zeer moeilijke periode in de geschiedenis van de Hongaarse Gereformeerde Kerk. Mogen zijn vrouw en (klein)kinderen troost vinden in het woord van de Christus die hij gediend heeft: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven.’ Bestuur en Raad van Toezicht Stichting Hulp Oost-Europa.

hm_2009_2  

en verder: Sponsor een Bijbel Geef straatkinderen een dak Hout voor de kachel in Kroatië magazine nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa...

hm_2009_2  

en verder: Sponsor een Bijbel Geef straatkinderen een dak Hout voor de kachel in Kroatië magazine nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa...

Advertisement