Page 1

Nieuws Jaargang 6, januari 2007

brief

1

Begroot bedrag voor 2006 gehaald

Uw naasten in Oost-Europa bedanken u We gaan een jaar in met werkplannen, met een sluitende begroting om die plannen te kunnen uitvoeren, maar aan de inkomstenkant een feitelijk nog lege kolom. Begroten is wat anders dan daadwerkelijk ontvangen. Zo gingen we 2006 in. Vol plannen, vol verwachtingen, vol vertrouwen op de Here. Het gaat immers om Zijn zaak?! Toch blijft het spannend, zo’n jaar. Tot en met 31 december. Toen wisten we het zeker: niet vergeefs verwacht en vertrouwd. Uw en jouw bijdrage en betrokkenheid hebben ervoor gezorgd dat de begrote inkomsten zijn gehaald! De voorgenomen plannen kunnen worden uitgevoerd. Uw naasten in Oost-Europa – kinderen, jongeren, ouderen, zieken, zwervers, achtergestelden – bedanken u hartelijk!

Nee, begrote inkomsten ook echt bin­nenkrijgen, is geen vanzelfsprekendheid. Dat is ook een zaak van biddend werken en werkend bidden. Bovendien, de nood in de wereld is zo ontzagwekkend groot en het aantal ‘goede doelen’ zo talrijk. Daarom zijn we als bestuur van Stichting HOE dan ook ongelooflijk blij met het behaalde resultaat. En we danken de Here dat Hij u en jou wilde gebruiken en inspireerde om aan dat resultaat, circa 1.140.000 euro, bij te dragen.

Menswaardig bestaan Dankzij uw en jouw meedoen en bijdragen, kunnen wij veel arme kinderen, jongeren, volwassenen en achtergestelde groepen in de OostEuropese samenleving (zoals zigeuners bijvoorbeeld) helpen een menswaardig bestaan op te bouwen. En we zijn zo ook in de gelegenheid hen

in contact te brengen met de boodschap van het Evangelie van onze Here Jezus Christus.

rijker en de armen steeds armer. Dat is de harde waarheid in het OostEuropa van de 21e eeuw.

De uitbreiding van de Europese Unie met landen uit het voormalige OostEuropa, roept voor velen de suggestie op dat de problemen tot het verleden behoren en dat de mensen in de meeste landen waar HOE actief is, nu wel op eigen benen kunnen staan. Dat is een volstrekt onjuiste beeldvorming, maar daarmee is de onterechte suggestie nog niet ongedaan gemaakt. De werkelijkheid is dat zich, tengevolge van de nieuwe marktgerichte situatie, een sociale en economische tweedeling voltrekt die voor velen tot onvoorstelbare armoede leidt. Die enorme vergroting van de kloof tussen arm en rijk spreekt veelal niet of nauwelijks meer tot de verbeelding. De rijken worden steeds

Weer meedoen Kerken en christelijke organisaties in Oost-Europa, die over geen of weinig middelen beschikken, staan voor een bijna onmogelijke opdracht. Om die opdracht toch te kunnen realiseren, blijft uw hulp ook in 2007 onmisbaar. U mag opnieuw meewerken aan het werk van Stichting HOE in dit stukje van Gods Koninkrijk, om het op die manier ‘zichtbaar’ te maken in een wereld die meer op zichzelf dan op de (lijdende) naaste gericht is. Meedoen als donateur of als sponsor van een project is meewerken aan de verwezenlijking van geestelijke en materiële hulp aan christenen in Oost-Europa. Dat is meer dan de moeite waard!


Stichting Hulp Oost-Europa

Secretariaat

Bezoekadres

Uitgave

verleent gees­­­te­lijke en materiële

Postbus 455

Wattstraat 2

Stichting Hulp Oost-Europa

hulp aan kerken en personen in

3770 AL Barneveld

3771 AG Barneveld

Fotografie: stichting Hulp Oost-Europa

Oost-Europa

Tel. 0342 - 420 554

info@hulpoosteuropa.nl

Vormgeving: Klats+Poseidon Creatieve Communicatie, Delft

Giro 8887, Barneveld

Fax 0342 - 420 553

www.hulpoosteuropa.nl

Druk: UnitedGraphics, Zoetermeer

Gerrit van Dijk

‘Mij inspireert de vreugde en gemeenschap die ik ervaar’ Hij woont in Genemuiden en werkt bij A. Riezebos Constructie in die plaats. In zijn werkgever heeft hij de hoofdsponsor gevonden voor zijn vrijwilligerswerk ten dienste van zijn naasten in Oost-Europa. Een unieke combinatie van een bevlogen vrijwilliger en een ruimhartig faciliterende ondernemer. Dankzij die combinatie gaat hij minstens vier keer per jaar naar Oost-Europa, onderhoudt er zijn contacten met uitgeverijen en geniet van “de vriendschap, de vreugde en de gemeenschap die je er ervaart.” Gerrit van Dijk (53) is al tien jaar actief voor Stichting Hulp OostEuropa. “Ik was bevriend met Jan van Ginkel, die destijds secretaris van stichting HOE was. Hij kwam in 1995 bij een verkeersongeluk om het leven. Ik heb toen ongeveer een jaar zijn werk als secretaris overgenomen. Daarna werd ik lid van de commissie Lectuur, Vorming en Toerusting. Dat was in 1996. In dat jaar heb ik mijn eerste reis naar Roemenië gemaakt. Tijdens dat bezoek heb ik gezien hoe het communisme mens en maatschappij verwoestte. Ik las de boeken

van Richard Wurmbrand en Ferenc Visky en toen ontstond er een grote brand in mijn hart. En een grote drang om tegenover die vernielzucht van het communisme te laten zien hoe het christendom herstelt.” Volgens een min of meer vast reisschema maakt Gerrit van Dijk nu minimaal vier keer per jaar een ronde langs zijn relaties in Budapest, Cluj, Tirgu Mures en Boekarest. Nog niet zo lang geleden was hij ook in Bosnië. Een vakantiebestemming hoeft hij niet te zoeken: het is altijd Oost-

Europa. Gerrit realiseert zich terdege dat de ruimte voor zijn intensieve vrijwilligerswerk mede bepaald wordt door het feit dat hij ongetrouwd is en in Riezebos Constructie zijn sponsor heeft gevonden. Maar zijn inspiratie put hij vooral hier uit: “De warme contacten, de vele goede vrienden; de vriendschap, de vreugde en de gemeenschap die je ervaart. Ik heb ervaren dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Je krijgt veel terug als je zegent en uitdeelt.”

Gezegend 2007 FEBRUARI zo 4 11 18 25 ma 5 12 19 26 di 6 13 20 27 wo 7 14 21 28 do 1 8 15 22 vr 2 9 16 23 za 3 10 17 24

MAART zo 4 11 18 25 ma 5 12 19 26 di 6 13 20 27 wo 7 14 21 28 do 1 8 15 22 29 vr 2 9 16 23 30 za 3 10 17 24 31

zo ma di wo do vr za

MEI zo 6 13 20 27 ma 7 14 21 28 di 1 8 15 22 29 wo 2 9 16 23 30 do 3 10 17 24 31 vr 4 11 18 25 za 5 12 19 26

zo ma di wo do vr 1 za 2

Goede Vrijdag: 6 april

zo ma di wo do vr za

APRIL 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

zo ma di wo do vr za 1

JUNI 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 9 16 23 30

Pasen: 8 en 9 april

JULI 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 SEPTEMBER 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29

NOVEMBER zo 4 11 18 25 ma 5 12 19 26 di 6 13 20 27 wo 7 14 21 28 do 1 8 15 22 29 vr 2 9 16 23 30 za 3 10 17 24 Hemelvaartsdag: 17 mei

AUGUSTUS zo 5 12 19 26 ma 6 13 20 27 di 7 14 21 28 wo 1 8 15 22 29 do 2 9 16 23 30 vr 3 10 17 24 31 za 4 11 18 25

Pinksteren: 27 en 28 mei

zo ma di wo do vr za

OKTOBER 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

zo ma di wo do vr za 1

DECEMBER 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29

Kerst: 25 en 26 december

UG/07.0188/22.000

zo ma di wo do vr za

JANUARI 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

HH_NB_2007_1  

Jaargang 6, januari 2007 in contact te brengen met de bood- schap van het Evangelie van onze Here Jezus Christus. rijker en de armen steeds...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you