Page 1

A BORONKAY ÉVKÖNYVE 2015-2016. A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS GIMNÁZIUMA 66. TANÉVÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ KIADVÁNYA

PRO URBE VACIENSI CÍMMEL KITÜNTETETT INTÉZMÉNY Felelős kiadó: Fábián Gábor igazgató


TARTALOMJEGYZÉK Tantestület 2015-2016. ...................................................................................................................... 1 Technikai dolgozók 2015-2016. ...................................................................................................... 5 Tanároknak adományozott elismerések ..............................................................................................6 Diákoknak adományozott elismerések ................................................................................................ 6 Végzős diákjaink kitüntetései ............................................................................................................... 7 Nyelvvizsgával rendelkeznek ............................................................................................................. 10 Nyelvmester díj ................................................................................................................................ 16 Kitűnő tanulók ................................................................................................................................. 17 Kiváló tanulók ................................................................................................................................. 18 Tantestületi dicséretek ...................................................................................................................... 21 OKTV és SZÉTV döntőseink .............................................................................................................. 23 Versenyeredmények a műszaki-szakmai területen ............................................................................. 24 Közismereti tantárgyak versenyeredményei ....................................................................................... 27 Diákolimpiai sportversenyek ............................................................................................................. 32 Nem pontszerző versenyek országos döntőin elért eredmények ........................................................... 37 Korosztályos válogatott sportolóink ................................................................................................. 38 Kizárólag nem iskolai színekben elért eredmények ........................................................................ 39 Szakkörök a 2015/2016-os tanévben ................................................................................................ 43 Végzősök érettségi eredményei ........................................................................................................ 45 Képesítő vizsga eredményei 2016. május-június .............................................................................. 46 Boronkay eseménylista a 2015-2016-os tanévben .............................................................................. 47 Osztályprogramok a 2015-2016-os tanévben .................................................................................. 58 Országos kompetenciaalapú mérések ............................................................................................... 63 Iskolai összesített tanulmányi átlagok .............................................................................................. 64 Elégedettségmérés .............................................................................................................................. 64 Diákok anonim értékelésének eredményei százalékos formában ........................................................ 65 Alapítványunk támogatói voltak a 2015-2016-os tanévben ............................................................... 66 A Boronkayból 2016-ban a felsőoktatásba felvett diákok ................................................................... 67 A 2015-2016-os tanév osztályzatai ................................................................................................. 73


Az előző kiadványunkat az utóbbi néhány évben lezajlott változások sorba vételével kezdtem, annak reményében, hogy ilyet egy jó darabig nem kell már írnom. Nos, tévedtem. Rögtön szeptemberben belefutottunk a „profiltisztítás” által kijelölt feladatokba, ezért a váci pályaválasztási kiállításon olyan szórólapokat osztottunk, ahol a gimnáziumi osztályaink helyett turisztikait hirdettünk meg. Mivel ebbe sem a tanárok, sem a diákok, sem a szülők nem nyugodtak bele, végül meghallgatta az érveket és bölcsen engedett minisztériumunk. Így megmaradhatott ezen típusú képzésünk azzal a feltétellel, hogy kéttannyelvűvé szervezzük azt át. Ez nem okozott gondot, hiszen a személyi feltételek egy jelentős részével már most is rendelkezünk. Sőt, szerintem ez hosszú távon még előnyünkre is fog válni, hiszen az itt végző diákok ingyenesen juthatnak majd államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgához. Decemberi nyílt napjainkon már ezek szerint tájékoztattuk az érdeklődőket. A KLIK-es időkhöz képest hatalmas előrelépés volt a tervezhetőségben a differenciáltan megállapított havi keret, s az, hogy a számlák minden esetben időben ki lettek fizetve. Ez jelentősen megkönnyítette a gyakorlati órákhoz, valamint a vizsgákhoz szükséges anyagok és eszközök beszerzését. Jó úton haladunk a kereskedők bizalmának visszanyerésében is. Jól sikerült a beiskolázásunk, mert minden eddiginél többen jelentkeztek iskolánkba, így lehetőségünk nyílt a válogatásra, ami biztosíték lehet arra, hogy a jövőben is a Boronkaytól megszokott eredményességet tudjuk produkálni. A tanév vége felé lezajlott az igazgatóválasztás is, ahol ismét kineveztek igazgatónak, igaz, ezúttal csak egy évre. Indoklást sem szóban, sem írásban nem kaptam, de ezzel most nem kívánok foglalkozni. Ahogy a tanáraimtól azt kértem, hogy mindenki a feladatára koncentráljon, én is ezt teszem. A nyár történésihez tartozik még a szakgimnáziumi rendszer bevezetése, amely alapvetően jó ötletnek tűnik, de nagyon kevés idő maradt a tanmenetek kidolgozására, és szinte semmi a szülőkkel, diákokkal való kommunikációra. Pedig maga a rendszer tényleg jó, mert meglátásom szerint ebből az iskolatípusból könnyebb lesz szakirányba továbbtanulni, mint „sima” gimnáziumból. Ráadásul az érettségivel még OKJ-s szakmai végzettséget is szereznek majd tanulóink. Természetesen ezen rendszer bevezetésével ismét változott az iskolánk neve, amely csak az elmúlt két évet nézve, immáron a harmadik. A 2015-2016-os tanévben számomra az volt a legpozitívabb dolog, hogy nemcsak beszéltünk arról, hogy a Boronkay egységes, összetartó, hanem egészen egyértelmű bizonyítékait adtuk ennek. Ez garancia arra, hogy itt a jövőben is magas színvonalú munka fog folyni. Fábián Gábor Iskolánk egyik legnagyobb erősségének tekintem, hogy nálunk alacsony a fluktuáció. Az elmúlt 10 évben mindössze két olyan tanár távozott tőlünk, aki határozatlan időre és teljes állásra volt kinevezve. Tantestületünk létszámát tekintve szerintem ez nem kis dolog. Fontos tény az is, hogy minden tanárunk rendelkezik az előírt végzettséggel, azaz a szakos ellátottságunk 100%. Bár ennyire pontos adatokat nem vezetek a technikai dolgozóinkról, de hasonlóak mondhatók el róluk is. Vannak olyan évek, hogy senki nem megy közülük más munkahelyre, s aki távozik, az is csak a nyugdíj miatt. Ez a stabilitás jó alapokat teremt az eredményes munkához.

TANTESTÜLET 2015-2016. NÉV

SZAK

SZAK

IGAZGATÓSÁG Fábián Gábor Dr. Behányi Rita Dian János Kaszás Gyula Horváth László

matematika magyar informatika matematika elektronika

testnevelés német elektronika fizika

1

SZAK

EGYÉB FELADAT

igazgató humán igazgatóhelyettes műszaki igazgatóhelyettes reál igazgatóhelyettes műhelyfőnök, osztályfőnök


PEDAGÓGUSOK Ács Krisztina Babják Andrea Bea Mónika Berek László Bermann Gábor Bíró-Sturcz Anita Borosné Paku Beáta Bodó Antalné (Viola) Coppage Lea Hopkins Cs. Nagy András Czene Gábor Daróczi Éva Dr. Kenyeres Ambrusné Dr. Minda Mihály Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Tóth Eszter Fábiánné Kőszegi Erzsébet Ferenczi Adrienn Gelniczkyné Teiszler Mária Gergely Zsolt Gyetván Károly Gyolcsos-Séner Beatrix Gyombolai Ferenc Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Hársfalvi Anikó Havasi Ivett Heiszig Melinda Jakus László Jendrék Gabriella Jendrék Miklós Juhász Erzsébet Kállay Erzsébet Kárpáti Erika Kemenes Tamás Kovács Kálmán Kutasi Zsuzsanna Krausz Katalin Lengyel Csaba Maloviczki Sándor Márczy Gábor Zoltán Marton Gábor Mauterer Zsuzsanna Megyeri Balázs

elektronika informatika angol kémia gépészet biológia testnevelés földrajz angol matematika földrajz angol matematika matematika matematika fizika matematika magyar magyar gépészet elektronika biológia informatika informatika biológia magyar német magyar magyar fizika magyar angol testnevelés informatika gépészet kémia matematika matematika testnevelés matematika gépészet elm. német gépészet

gépészet francia fizika

osztályfőnök

körny.védelem gyógytestnevelés biológia ének-zene történelem történelem informatika informatika fizika matematika kémia spanyol médiaismeret

osztályfőnök

osztályfőnök fizika fizika

mk.-vezető mk.-vezető

osztályfőnök

gépírás

osztályfőnök mk.-vezető osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök mk.-vezető, osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök

ének-zene

osztályfőnök

német könyvtár

osztályfőnök

informatika körny.védelem közgazdász körny.védelem

kémia

rajz mk.-vezető, osztályfőnök osztályfőnök informatika

történelem gépészet gazdasági ism.

2

orosz

mk.-vezető, osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök


Merényi Imre Mészáros Tamás Mocsári Gergely Mojzes Zsófia Molnár László Molnár Mária M. Kovács Éva Murányi Tibor Nagy Dániel Nagy Márkné Novák Mónika Zsuzsanna Nagy Péter Németh Zsuzsanna Niedermüllerné Karcag Ildikó Orgoványi József Oszlár Katalin Pajor Ferencné Pelczéderné Bodnár Magdolna Pistyúr Zoltán Prehodáné Nagy Éva Pszota József Rabné Hallai Judit Rauscher István Sipos Brigitta Erika Szabó Attila Szabó Géza Szakmári Zsolt Szász Csilla Szigeti Ágota Szilágyi Erzsébet Antónia Szlobodnik Mihály Szlobodnikné Kiss Edit Takács Gyula Józsefné Végh Éva Mária Tóth Barnabás Tóthné Brassói Hilda Trieb Veronika Urbán Andrea Judit Urbán Márta Urbánné Katona Vera Véglesiné Biró Erzsébet Veres József Wachtler Viktor Weltler Csilla Wiezl Csaba

matematika informatika kémia rajz elektronika történelem matematika matematika informatika angol testnevelés angol testnevelés elektronika angol testnevelés angol elektronika matematika elektronika angol elektronika angol elektronika testnevelés gépészet matematika német történelem történelem matematika matematika informatika fizika francia angol magyar angol matematika gépészet angol angol informatika

német orosz angol szaktanár fizika fizika

földrajz magyar

osztályfőnök osztályfőnök orosz mk-vez., osztályfőnök osztályfőnök mk.-vezető

informatika

testnevelés informatika fizika informatika

osztályfőnök

orosz osztályfőnök osztályfőnök

osztályfőnök osztályfőnök

informatika

orosz földrajz orosz informatika testnevelés elektronika

mk.-vezető, osztályfőnök

német

osztályfőnök

német fizika

osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök

orosz osztályfőnök osztályfőnök

történelem mk.-vezető, osztályfőnök

3


AZ ADOTT TANÉVBEN NEM TANÍTÓ KOLLÉGÁK Dr. Schofferné Szász Ildikó matematika fizika Néveri-Szőnyi Katalin angol Sándor Ágnes magyar történelem Vácy Emese földrajz körny.védelem rajz Matosné Gazdag Szilvia fizika

Tanárok csoportképe

Technikai dolgozók csoportképe

4

GYES GYES GYES GYES külföldön


TECHNIKAI DOLGOZÓK 2015-2016. NÉV Bőgér Klaudia Csongrádiné Szántai Éva Csüllög Tünde Döbrössyné Bergmann Katalin Fidel Adél Fuksz Tibor Hegyi Béláné Horváth Balázs Horváth Judit Ágnes Hujbert István Juhász Béláné Kurilla János Kurucz Leventéné Ladányiné Balogh Szilvia Lányi Béláné Lessné Srám Szilvia Liebhardtné Lestyán Nóra Lukácsné Mózes Zsuzsanna Megyeri Balázs Miklián Péterné Mosolygó Miklósné Nagy Dániel Nagy Jánosné Némedi Zoltán Oláh Imre Pál Zoltán Nagy Marianna Pataki Sándor Ráczné Tábori Tünde Saska Józsefné Serfőzőné Juhász Adél Tóth Béla Varga Andrea

MUNKAKÖR takarító takarító takarító gazdasági ügyintéző takarító porta takarító pedagógiai asszisztens porta oktatástechnikus takarító karbantartó iskolatitkár gazdasági ügyintéző takarító iskolatitkár iskolatitkár gondnok karbantartó porta porta rendszergazda takarító oktatástechnikus karbantartó karbantartó könyvtáros stúdiós takarító takarító gazdasági ügyintéző rendszergazda takarító

5


Hosszú évekre visszamenőleg elmondható, hogy mindig voltak olyan tanáraink, akik országos szintű elismeréseket vehettek át, elsősorban a tehetséggondozó tevékenységükért. Emellett mindig jutott nekünk ilyen az intézményi kategóriában is. Nagy megtiszteltetésnek tekintjük a megyei és városi szinten adományozott díjakat is. Természetesen büszkék vagyunk a diákjaink által átvettekre is, bár ezek közül néhányról nem vagy csak késve szerzünk tudomást.

TANÁROKNAK ADOMÁNYOZOTT ELISMERÉSEK ORSZÁGOS SZINTŰEK Fábián Gábor Bonis Bona „A nemzet tehetségeiért” Jendrék Miklós Mikola Sándor Díj a fizika népszerűsítéséért Kemenes Tamás Tehetséggondozásért (informatika) Pajor Ferencné Kiemelkedően eredményes Diákolimpiai felkészítésért VÁROSI SZINTŰEK Vác Város Önkormányzata adományozza az intézményvezetők felterjesztései alapján Jakus László Váci Katedra Díj (magyar nyelv és irodalom) Ferenczi Adrienn Tehetséggondozásért (magyar nyelv és irodalom spanyol nyelv) BORONKAY KATEDRA DÍJ (TANTESTÜLET ADOMÁNYOZZA) A Boronkay tantestülete adományozza a korábban tett felterjesztések alapján, minden évben maximum két főnek, titkos szavazás útján Kaszás Gyula Gyetván Károly AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ÁTVETT ELISMERÉSEK BME Pro Progressio kiemelkedő matematika és fizika oktatásért MDSZ Diákolimpiai Versenyeredményekért kiemelkedő sporteredményekért Gordiusz – Legeredményesebb Szakközépiskola matematika versenyeredményekért BME Kiváló Tehetségsegítő Iskola Díj

DIÁKOKNAK ADOMÁNYOZOTT ELISMERÉSEK ORSZÁGOS SZINTŰ Liebhardt Ágnes és Boros Zsófia párban nyerték el a Richter Gedeon Díjat VÁC VÁROS KIVÁLÓ DIÁKJAI Vác Város Önkormányzata adományozza az intézményvezetők felterjesztései alapján Tóth Károly (Boronkay) Általános iskolai teljesítményéért kapta meg, de a Boronkayban folytatta tanulmányait Kuska Emese (Petőfi) DDC ÖSZTÖNDÍJASOK A Duna-Dráva Cement Kft. alapítványának kuratóriuma adományozza az intézményvezetők felterjesztései alapján. Egy intézményből maximum 10 fő kaphatja meg. Tomcsányi Gergely Pápa Márton Tar Bálint Pintér Brigitta Bíró Ákos Bíró Annamária Bencze Gábor Péter Boroncsok Bence Szabó Dorina Dobó Máté

6


BORONKAY BARÁTI KÖR DÍJA Pályázat alapján a BBK elnöksége választ ki két díjazottat, egyet a 9-12. évfolyamosok közül, egyet pedig a 13-14. évfolyamosok közül. Kareczki Réka Roob Dániel

Vác Város kiváló diákjai (A képen: Jakus László, Tóth Károly, Kuska Emese és Fábián Gábor)

DDC ösztöndíjasok

Iskolánkban egy komoly és összetett elismerési rendszer alakult ki az évek során. Ezen belül külön kategóriát képeznek az éppen ballagók által átvettek, hiszen az ő esetükben nem egy tanév, hanem a nálunk eltöltött idő egészét vesszük figyelembe. Külön emeli az átadás fényét, hogy ez több ezer ember előtt a ballagási ünnepségen történik. Legmagasabb szintű elismerésünk a „Boronkay Emlékérem”, amelyre pályázni kell, és egy előre meghatározott pontrendszer szerint rangsoroljuk a diákokat. Itt pl. 100 pontot ér egy OKTV győzelem, s 10 pontot egy kiváló tanulói cím. El lehet ezek után képzelni, milyen teljesítménye volt díjazott diákjainknak, ahol már csak a jelöléshez is minimum 260 pontot kellett igazolni. A legmagasabb pontszámot elérő diák pedig megkapja az „Évfolyam legkiemelkedőbb tanulója” címet. A többi kitüntetésünk neve pedig beszédes, hiszen benne van az indoklás is.

VÉGZŐS DIÁKJAINK KITÜNTETÉSEI Nagy Gergely Frey Balázs Bencze Gábor Péter Tomcsányi Gergely Pintér Brigitta Keresztyén Olivér Bíró Annamária Biró Ákos Csernák Dóra Nagy Balázs Pethő Csilla Farkas Botond Pál Czinege Dóra

BORONKAY EMLÉKÉREM 12.P 12.P 12.P 12.P 12.G 12.N 12.N 12.P 12.A 12.F 12.N 12.A 14.P

7

510 pont 500 pont 480 pont 455 pont 430 pont 360 pont 330 pont 320 pont 320 pont 305 pont 300 pont 300 pont 290 pont


“TANULMÁNYI VERSENYEKÉRT” ÉRDEMÉREM Csernák Dóra Munkácsi Kincső Nagy Balázs Levente Kölcsényi Lilla Pintér Brigitta Bíró Annamária Keresztyén Olivér Antal Richárd Bencze Gábor Péter Biró Ákos Frey Balázs Hagymási Réka Nagy Gergely Tomcsányi Gergely Varga Gábor András Vigh Márton Wagner Timon Gimesi Gellért Czinege Dóra Jakab Dominik Barnabás

12.A 12.A 12.F 12.G 12.G 12.N 12.N 12.P 12.P 12.P 12.P 12.P 12.P 12.P 12.P 12.P 12.P 14.A 14.P 12.A

arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany ezüst

Nagy Bence Balázs Tomsics Bertalan Dudás András Simon Ádám Czene Ádám Zoltán Szabó Péter Varga Árpád Roob Dániel Fodor Soma Furák Zsolt Patrik Bózsik Marcell Horváth Kálmán Róth Bence Pistyúr Zsófia Madár Emese Rákóczi Réka Udvarhelyi Dávid Benjámin Végvári Ádám Bán Marcell

12.B 12.F 12.N 14.A 14.A 14.A 14.E 14.E 14.P 14.P 12.A 12.A 12.F 12.G 12.N 12.N 12.N 12.N 14.A

ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz

12.P 12.P 12.N 12.A 12.A 12.A 12.G 12.N 12.G 12.A 12.N 12.G 12.N

ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst bronz bronz bronz bronz

“KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT” ÉRDEMÉREM Bartha Bendegúz Bíró Annamária Dudás András Fazekas Dóra Király István Márk Kocsis Zsombor Németh Eszter Papp Zita Tóth Eszter Anna Végvári Ádám Vízler Gábor Kovács Alexandra Ildikó Mácsai Fruzsina

Alkonyi Kristóf Farkas Botond Pál Józsa Judit

12.N arany Molnár Péter 12.N arany Orosz András László 12.N arany Pápa Márton 12.A arany Podlovics Natasa 12.G arany Rusz Tamás 12.B arany Sasvári Noémi Héra 12.N arany Sepa Virág Anna 12.G arany Udvarhelyi Benjámin 12.G arany Varga Regina 12.N arany Benda Regina 12.N arany Maczó Tímea 12.G ezüst Móritz Szilvia 12.G ezüst Nagy Anna “BORONKAY SPORTJÁÉRT” ÉRDEMÉREM 12.A 12.A 12.A

arany arany arany

Hlavka Alex John Karadin Márk Tamás Kertész Fanni

8

12.G ezüst 12.A bronz 12.A bronz


Nagy Zsuzsanna Busai Franciska Cserődi Ádám Kovács Kornél Pethő Csilla Zsófia Kürthy Gyula László Jámbor Luca Kálfalvy Dániel Molnár Lilla Helembai Henrik Ivanics Márk Kemenes Miklós Madár Ákos Nagy Balázs Levente

12.A 12.B 12.F 12.F 12.N 12.P 12.A 12.A 12.A 12.B 12.B 12.B 12.F 12.F

arany arany arany arany arany arany ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst

Makrai Márk Dávid Ocztos Loretta Székely Blanka Bernáth Péter Szabolcs Pongrácz Péter Putnoki Attila Márton Tóth Eszter Anna Tomcsányi Katinka Biró Ákos Haris Anna Markos Dominik Ottó Szunter Tibor Wagner Timon

12.A 12.A 12.A 12.F 12.F 12.F 12.G 12.N 12.P 12.P 12.P 12.P 12.P

bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz

12.F

evezés

“BORONKAY KIVÁLÓ EGYESÜLETI SPORTOLÓJA” Kálfalvy Dániel

12.A

tollaslabda

Kovács Kornél

“KIEMELKEDŐ KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRT” ÉRDEMÉREM Benda Regina Farkas Botond Pál Fazekas Dóra Papi Zsófia Sebestyén Máté Szabó Katalin Szmandray Marcell Róth Bence Bartha Bendegúz Dudás András Németh Eszter Vízler Gábor Tregele Panna Andrássy Zsigó Dániel Balogh Barbara Csernák Dóra

12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.B 12.F 12.N 12.N 12.N 12.N 12.P 12.A 12.A 12.A

arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany ezüst ezüst ezüst

Juricsky Dávid Nagy Zsuzsanna Rusz Tamás Sasvári Noémi Héra Tomsics Bertalan Mácsai Fruzsina Varga Regina Maczó Tímea McBrayer Benjamin Robert Csókás Nándor Gergely Orosz András László Horváth Kálmán Pintér Brigitta Gyenge János Kereki Réka

“AZ ISKOLA KIVÁLÓ NÉPSZERŰSÍTŐJE” ÉRDEMÉREM Németh Eszter

12.N

bronz

9

12.A 12.A 12.A 12.A 12.F 12.G 12.G 12.N 12.N 12.P 12.P 12.A 12.G 12.N 12.N

ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst bronz bronz bronz bronz


Szalagavató

Ballagás Iskolánk képzésében mindig fontos volt a nyelvvizsgákra való felkészítés, hiszen nemcsak felvételi pluszpontokat jelent (ami persze nem elhanyagolható), hanem a diploma kiadásához kötelezően előírt feltétel. Ennek megléte nagy előny az egyébként tőlünk nagy arányban továbbtanuló diákjaink számára. Sőt, egyes tervezetek szerint 2020-tól már a felsőoktatásba való jelentkezésnek is feltétele lesz. Közel 600 diákunk rendelkezett a tanév végére legalább egy, legalább középfokú nyelvvizsgával, s ezen belül 204 végzősünk közül 165-en, amely 80% feletti arány. 58 diákunk rendelkezik legalább két különböző nyelvből tett nyelvvizsgával. Több mint 100 diákunknak van legalább egy felsőfokú nyelvvizsgája.

NYELVVIZSGÁVAL RENDELKEZNEK Alkonyi Kristóf Ambrus Nóra Arany-Tóth Áron Balogh Ákos Balogh Barbara Banda Ádám György Bartók Mónika

12.A 12.P 9.K 11.N 12.A 11.G 12.P

ANGOL FELSŐ (87 FŐ) Jámbor Luca 12.A Józsa Judit 12.A Juhász Zsombor 12.N Juricsky Dávid 12.A Keresztyén Olivér 12.N Kertész Fanni 12.A Király István Márk 12.G

10

Niedermüller Ákos Ocztos Loretta Oros Eszter Papi Zsófia Pintér Brigitta Plesz Szonja Bianka Rusz Tamás

11.G 12.A 12.A 12.A 12.G 11.G 12.A


Bencze Gábor Péter Benda Regina Bérczes Borbála Boncz Luca Blanka Czakó Attila Csernák Dóra Csizmadia Balázs Dávid Lili Dékány Örs Dóka Fanni Dudás András Dudás Dániel Farkas Botond Pál Fehér Dóra Frankó Zsombor Milán Füzesi Natasa Gréczi Gergő Gábor Hajdú Zsombor László Hanzelik Bianka Horváth Kálmán Izsó Melinda Jakab Dominik Barnabás

Ács Bálint Adámi Patrik Ágoston Dániel Alkonyi Kristóf Ambrus Nóra Andrássy Zsigó Dániel Angyal Máté Antóny Csongor Zsolt Arany-Tóth Áron Árvay István László Bahil Bence Péter Bahil Botond Bairaktari Ismini Despoina Bairaktaris Leonidas Baksza Dávid Bálint János Balla Zsolt Balogh Ákos Balogh Barbara

12.P 12.A 10.A 12.G 12.A 12.A 12.F 11.N 11.N 11.P 12.N 14.E 12.A 12.N 12.P 11.A 12.A 11.P 11.A 12.A 11.G 12.A

Kiss Katalin Kiss Réka Ildikó Kovács Alexandra Ildikó Kovács Annamária Kovács Gábor Gergő Kölcsényi Lilla Kurdi Hanna Liebhardt Ágnes Ligetfalvi Dávid Madár Emese Matejcsok Dorina McBrayer Benjamin Robert Mester Zsanett Molnár Péter Molnár Virág Blanka Móritz Szilvia Munkácsi Kincső Nábelek Áron Nagy Enikő Nagy Gergely Nagy Zoltána Gréta Nagy Zsuzsanna

10.A 11.N 10.N 12.A 12.P 12.A 12.B 12.G 9.K 9.G 11.B 9.D 10.N 9.P 11.P 10.N 14.P 11.N 12.A

ANGOL KÖZÉP (456 FŐ) Hegedüs Armand Alex 9.C Hegyesi Edina Julianna 11.A Helembai Henrik 12.B Hényel Viktor 11.P Hévizi Péter Pál 14.A Hídváry Zita 11.A Hoffmann Henrik Medárd 12.G Homolya Gréta Viktória 9.A Horváth Kálmán 12.A Horváth Márius Nataniel 12.G Hugyecz Kristóf Dominik 9.E Huszti Domonkos 12.P Hutton Levente 12.F Ifi Péter Zoltán 11.F Isztujka Lajos 14.P Ivanics Márk 12.B Izsó Melinda 11.G Jakab Dominik Barnabás 12.A Jakus Anna Krisztina 9.K

11

12.N 10.A 12.G 12.G 11.G 12.G 11.A 11.G 11.G 12.N 12.G 12.N 12.A 12.P 10.A 12.G 12.A 12.F 11.A 12.P 14.I 12.A

Ruzsik Emese Sándor Soma Gergely Sárközi Mónika Sebestyén Máté Serfőző Máté Simon Karolina Soós Zsófia Fruzsina Szabó Alexandra Szabó Dorina Szabina Szabó Katalin Szegner Dominika Székely Blanka Tillik Anna Rebeka Tolerián Tamás Tomcsányi Katinka Tóth Eszter Anna Tóth Károly Várszegi Kevin Ákos Virányi Dávid Artúr Wagner Heléne Zoboki Réka Zöld Béla Zsolt

12.G 11.N 12.N 12.A 14.P 9.P 12.P 11.N 11.A 12.A 11.P 12.A 12.N 10.N 12.N 12.G 14.E 12.A 12.P 11.A 9.N 9.K

Oláh Gellért Oláh Martin Marcell Oldal Dániel Menyhért Orgoványi Réka Oros Eszter Osgyán Karola Ottova Krisztián Ősi Eszter Alíz Ősi Péter Palásthy Dániel Artúr Palásthy Ferdinánd Balázs Pápa Márton Pápai Zsombor Gergő Papi Zsófia Papp Mátyás Papp Zita Paróczy Máté Pátyodi Tamás Pauer Ádám

9.C 11.A 9.C 9.A 12.A 9.K 14.I 11.A 9.D 12.B 14.I 12.N 10.N 12.A 9.C 12.G 9.A 10.A 10.F


Balogh Orsolya Banda Ádám György Bánstik Dávid Bartók Mónika Becsó Gergely Belányi Virág Bencze Gábor Péter Bencze Nikolett Bencsik Nóra Benda Regina Benke Boróka Bérczes Borbála Beregi Boglárka Berencei Gábor Martin Berényi Márton Bernáth Péter Szabolcs Bicsár Rozália Bihon Daniella Biró Ákos Bíró Zsombor Birszki Levente Blaskó Márk Bodor Adrienn Bognár Alex Bognár Gábor Béla Boncz Luca Blanka Boroncsok Bence Boroncsok Dóra Boros Zsófia Bózsik Marcell Budai Bettina Noémi Burcsányi Ádám Burján Ákos Márk Burkódi Gergely Czakó Attila Czinege Dóra Czinege Eliza Noémi Czinege Zsolt Csapó Dániel Csejk Viktor Csepel Zsófia Luca Cserey Gyöngyvér Csernák Dóra

10.P 11.G 12.P 12.P 9.N 11.N 12.P 9.B 11.A 12.A 11.N 10.A 11.A 11.A 12.B 12.F 9.N 11.N 12.P 9.I 9.P 11.G 12.N 9.C 10.P 12.G 11.A 9.D 11.G 12.A 9.K 14.P 11.N 10.A 12.A 14.P 11.G 10.P 9.I 11.N 9.N 10.P 12.A

Jakus Júlia Jámbor Luca Jámbor Nicholas Jancsó Szonja Józsa Judit Juhász Attila Ádám Juhász Péter Juhász Zsombor Juricsky Dávid Kabdebó Márk Kajtor Vivien Kalácska Anna Kálfalvy Dániel Kaliczka Bence Karadin Márk Tamás Katona Fanni Kékesi Ákos Kellner András Kemendi Krisztofer László Kemenes Domonkos Kenéz Janka Borbála Kereki Réka Kertész Fanni Kis Dávid Kis Máté Kiss Katalin Kiss Péter Marcell Kiss Réka Ildikó Kocsis Zsombor Kókai Bálint Kopeczki Kornél Koplányi Bence Kormány Réka Kovács Alexandra Ildikó Kovács Annamária Kovács Attila Kovács Csenge Csilla Kovács Dorottya Mária Kovács Tamás Kovács Zalán Kovács Zsófia Kölcsényi Lilla Köllő Viktória

12

10.G 12.A 14.I 12.G 12.A 14.P 10.N 12.N 12.A 9.C 11.A 10.A 12.A 12.A 12.A 10.P 14.I 10.P 12.F 14.P 10.A 12.N 12.A 11.A 9.D 12.N 12.P 10.A 12.B 12.P 14.P 9.K 9.B 12.G 12.G 11.P 10.A 11.G 10.A 9.G 9.N 12.G 11.G

Pauer Tamás Pellei Milán Balázs Percze Balázs Pethő Csilla Zsófia Piller Pálma Piller Rudolf Pintér Brigitta Pintér Krisztina Pistyúr Zsófia Plesz Szonja Bianka Podlovics Natasa Polgár Dániel Polgár Kincső Polgár Péter Pongrácz Péter Porjesz Ábel Pölcz Kinga Prevíz Roland Puskás Fanni Putnoki Attila Márton Raáb Tamás Levente Rada Bálint András Radnai Dávid Rákóczi Réka Rákosi Sára Reich Erik János Réti Lívia Enikő Ritzl Attila Krisztián Rónai Miklós Róth Bence Rumbold Márton Rusz Tamás Ruzics Barna Ruzsik Emese Sándor Soma Gergely Sárközi Gergely János Sárközi Mónika Sárosi Ákos Sárvári Márta Sasvári Noémi Héra Sebestyén Máté Sebestyén Mátyás Sepa Jázmin Eszter

10.N 10.A 12.N 12.N 12.G 12.B 12.G 12.G 12.G 11.G 12.A 10.B 9.K 10.S 12.F 11.F 11.N 11.F 12.N 12.F 9.A 11.A 12.A 12.N 9.K 12.B 10.N 11.P 9.C 12.F 14.A 12.A 10.F 12.G 11.N 9.D 12.N 9.G 11.N 12.A 12.A 12.F 11.A


Cserődi Ádám Csillik Ferenc János Csipkés Bernadett Csizmadia Balázs Csókás Nándor Gergely Csuka Viktória Csurja Kinga Dallos Bálint Dallos Diána Dávid Lili Dékány Örs Deli Dávid Demény Petra Dian Anett Dobó Klaudia Kitti Dobó Máté Dobos Vilmos Attila Dózsa Veronika Katinka Drajkó Krisztián Dreiszig Dániel Dudás András Dudás Dániel Dudás Péter Dunai Fruzsina Dunavölgyi Benedek Egyed Dániel István Együd Benjámin El-Meouch Kerim Mátyás Endrész Norbert Endrődi Balázs Farkas Botond Pál Farkas Erika Farkas Gergely Farkas Máté Fazekas Dóra Fazekas Péter Fehér Bálint Fehér Bence Fehér Dóra Fehér Máté Ferencsik Benjámin Finta András Fister Zsolt

12.F 10.P 11.G 12.F 12.P 12.A 10.N 9.D 11.G 11.N 11.N 14.E 9.K 12.N 11.P 11.A 10.A 11.G 9.K 9.B 12.N 14.E 12.B 10.A 9.D 9.C 9.P 9.A 14.A 11.P 12.A 11.F 9.C 12.F 12.A 9.C 9.A 9.D 12.N 9.K 12.P 12.F 10.P

Kreidli Laura Kurdi Hanna Kuska István Kürthy Gyula László Laczkó Fanni Lada Antónia Lada Franciska Ladányi Zita Ladjánszki Balázs Lajtos Sára Mária Lámfalusi Dóra Lázár Viktor Léczfalvi Bence István Lengyel Gréta Less Dávid Liebhardt Ágnes Lipcsei Dániel Lomen Árpád Lomen Zsófia Lőrincz László Tamás Luczó Gergő Márk Maczó Tímea Mácsai Fruzsina Madár Ákos Madár Emese Magyar Boglárka Majsai László Bence Márki Hajnalka Markos Dominik Ottó Marozsán Antal Patrik Maruszki Csaba Áron Mata Zsombor Matejcsok Dorina Matejcsok Fanni Anna Maurer-Morvai Botond Bálint McBrayer Benjamin Robert Megyeri Márton Mester Zsanett Mészáros Marcell Mezei Bálint Mikecs Enikő Miklián Bálint Miklián Dávid

13

9.P 11.A 12.B 12.P 12.G 9.D 10.G 11.A 9.B 11.N 9.N 10.A 11.P 10.A 9.N 11.G 12.G 14.E 11.A 10.G 11.N 12.N 12.G 12.F 12.N 10.A 10.N 14.P 12.P 9.B 11.P 13.A 12.G 11.G 10.A 12.N 13.A 12.A 9.B 14.E 11.P 11.B 11.B

Sepa Virág Anna Seregi Balázs Serfőző Máté Siklódi Levente Simon Karolina Soós Anna Soós Zsófia Fruzsina Sorecz Zsolt Steidl Balázs Sándor Stetina Bence Strausz Laura Szabó Alexandra Szabó Borbála Szabó Dorina Szabina Szabó Eperke Szabó Katalin Szabó Márton Szádoczki Richárd Szaniszló Szafián Balázs Szakolczai Regina Szalatnyai Bálint Szalay Márton Számel Anna Szász Anna Szegner Dominika Székely Blanka Szenográdi Viktória Szente Sára Szentpétery János Szeverényi Sára Szilágyi Gerda Sarlott Sziráki Bálint Szmandray Marcell Sztebel Gábor Szunter Tibor Szűcs Krisztián Takács Fanni Takács Péter Tálas Ádám Tamási Laura Klaudia Tar Bálint Tatár Hajna Rebeka Téglás Tamás

12.G 9.N 14.P 10.P 9.P 9.K 12.P 10.N 10.P 14.I 9.C 11.N 10.A 11.A 10.A 12.A 12.F 9.P 10.N 12.G 12.G 10.A 12.B 10.N 11.P 12.A 10.G 9.C 9.P 10.G 10.N 12.F 12.B 12.P 12.P 14.A 9.C 14.E 10.F 10.P 12.B 10.P 9.P


Fitter Réka Flaskai Bálint Fodor Béla Fodor Károly Fogarasi Flóra Zsófia Földesi-Nagy Dóra Földi Máté Frankó Zsombor Milán Frecska Viktória Frey Balázs Frey Sára Fuksz Emese Furák Zsolt Patrik Fülöp Noémi Füzesi Natasa Gál Jozef Galántai Zsófia Regina Galgóczi Barna Garad Ágoston Attila Gáspár Botond Bendegúz Gáspár Liza Gáspár Tamara Gecse Márton István Gere Márk Gerengay Csaba Gergely Orsolya Boglárka Gergely Zsombor German Jakab Gorasz Enriko Gönczöl Armand Márk Grauszman Bence Grósz Kristóf Gubicz Fanni Gyebnár Sára Gyenge János Gyurics Ádám György Haffner Kitti Katalin Hagymási Réka Halápi Blanka Halmai Márk Hámor Zsombor Máté Hámori Fanni Hantos Bálint Viktor

9.B 13.A 11.F 11.B 11.A 11.G 10.G 12.P 10.A 12.P 10.G 10.P 14.P 11.G 11.A 14.A 10.A 11.A 10.F 10.P 9.A 11.A 10.A 9.A 12.P 11.A 9.K 9.P 12.P 12.F 11.P 14.E 10.N 9.D 12.N 14.A 11.N 12.P 10.A 14.P 9.K 9.A 11.G

Miklósi Domonkos Máté Mikolasek Szabolcs Mikus Nóra Modróczky Fanni Mógor Sára Mojzsis Dorina Molnár Lilla Molnár Mónika Molnár Péter Molnár Regina Molnár Virág Blanka Monti Elvíra Moór Júlia Móritz Szilvia Morvai Fanni Munkácsi Kincső Müller Anna Nábelek Áron Nábelek Sára Nagy Ákos Nagy Aliz Nagy Anna Gizella Nagy Balázs Levente Nagy Bence Nagy Boglárka Nagy Enikő Nagy Eszter Nagy Ferenc Levente Nagy Gergely Nagy Lina (Georgina) Nagy Márton Nagy Máté Nagy Rebeka Eszter Nagy Richárd Antal Nagy Sára Nagy Tamás Nagy Virág Nagy Zoltána Gréta Nagy Zsuzsanna Nándori Alexandra Némedi Fanni Nemeshegyi Csanád Nyikes Vencel

14

9.D 11.A 12.G 11.G 12.N 9.C 12.A 9.D 12.P 9.K 10.A 11.N 10.B 12.G 9.K 12.A 12.G 12.F 11.A 12.F 10.A 12.N 12.F 11.G 9.B 11.A 11.N 10.B 12.P 9.C 9.C 11.P 12.G 11.P 10.G 12.P 9.D 14.I 12.A 12.G 11.A 11.P 10.P

Tiba Gergő Tamás Tillik Anna Rebeka Tillik Regő Levente Tomcsányi Gergely Tomecz Tamás Torma Máté Tóth Ádám Tóth Benedek Tóth Károly Tóth Laura Tóth Richárd Tregele Panna Ujszegi Vivien Urbán Eszter Ürmösi Ádám Vacsi Attila Vaida Theodora Vanderlik Csenge Anna Varga Áron Bendegúz Varga Árpád Varga Balázs Varga Bálint Varga Gábor András Varga Hajnalka Georgina Varga Regina Várszegi Kevin Ákos Vass Dávid Vas Patrik József Vécsei Enikő Réka Veres Botond Veres Martin(Szob) Vida Roland Viktor Vigh Márton Vincze Richárd Virágh Márta Virányi Dávid Artúr Virányi Lili Tíria Virsinger Bence Visztenvelt Zsombor Vitéz Mónika Wagner Timon Winternitz Áron Winternitz Balázs

11.A 12.N 10.N 12.P 9.B 14.A 9.P 10.G 14.E 9.D 14.E 12.P 11.A 12.G 9.K 12.N 9.N 9.N 9.A 14.E 14.I 10.G 12.P 10.G 12.G 12.A 11.F 11.P 10.G 9.A 11.A 11.B 12.P 11.P 12.G 12.P 9.K 10.B 11.P 9.B 12.P 11.A 10.A


Hanzelik Bianka Haris Anna Havai András Hegedűs Anna Barbara

Bíró Annamária Bodor Adrienn Fehér Dóra Haffner Kitti Katalin Kereki Réka Keresztyén Olivér

Balogh Ákos Balogh Barbara Benke Boróka Bíró Annamária Biró Bernadett Boglárka Bodor Adrienn Burján Ákos Czifra Koletta Csepreghy Kinga Dávid Lili Dian Anett Dózsa Veronika Katinka Farkas Botond Farkas Rebeka Fehér Dóra Gönczöl Armand Márk Gubó Gréta Gyenge János Haffner Kitti Katalin Hlavka Alex John Honti Luca Ráhel Jaics Regina Heidi Jakab Dominik Jelovac Musa Marcell Juhász Zsombor Kayos Noémi Bózsik Marcell Csernák Dóra

11.A 12.P 9.K 14.I

Ocztos Alex Tamás Ocztos Loretta Ogl Mihály Oláh Gábor

14.A 12.A 10.B 11.B

Zachár Panna Zoboki Réka Zsidákovits Fatime Zsíros Csaba

11.N 9.N 11.N 12.B

12.N 12.N 12.N 11.N 12.N 12.N

NÉMET FELSŐ (17 FŐ) Kiss Katalin 12.N Lomen Árpád 14.E Mógor Sára 12.N Pápa Márton 12.N Pistyúr Zsófia 12.G Pölcz Kinga 11.N

Puskás Fanni Rita Rákóczi Réka Soós Zsófia Fruzsina Szabó Alexandra Szász Anna

12.N 12.N 12.P 11.N 10.N

11.N 12.A 11.N 12.N 9.A 12.N 11.N 11.N 9.K 11.N 12.N 11.G 12.A 11.N 12.N 12.F 11.N 12.N 11.N 12.G 12.N 10.N 12.A 12.N 12.N 10.G

NÉMET KÖZÉP (77 FŐ) Kereki Réka 12.N Keresztyén Olivér 12.N Kiss Katalin 12.N Kiss Péter Marcell 12.P Kókai Bálint 12.P Kovács Alíz Petra 12.N Lázár Albert 14.E Lomen Árpád 14.E Löffler Fanni 9.K Maczó Tímea 12.N Madár Emese 12.N McBrayer Benjamin Robert 12.N Metyovinyi Zseraldin 10.N Mógor Sára 12.N Mráz Borbála 9.A Nagy Anna Gizella 12.N Nagy Gergely 12.P Nagy Márton 9.C Németh Emese Noémi 10.G Oros Eszter 12.A Pápa Márton 12.N Papi Zsófia 12.A Percze Balázs 12.N Petényi Flóra Gréta 12.G Pethő Csilla Zsófia 12.N Pintér Brigitta 12.G

Podlovics Natasa Pölcz Kinga Puskás Fanni Rita Rákóczi Réka Sándor Soma Sárközi Mónika Soós Zsófia Fruzsina Szabó Boglárka Szabó Borbála Szabó Dorina Szász Anna Szlávik Lora Szombati Lili Anna Szreseny Mátyás Tar Bálint Tillik Anna Rebeka Tomcsányi Katinka Tóth Mirtill Panna Varagya Máté Végvári Ádám Virsinger Dominika Vízler Gábor Vizler Júlia Zachár Panna Zsidákovits Fatime

12.A 11.N 12.N 12.N 11.N 12.N 12.P 10.N 10.A 11.A 10.N 11.G 10.N 14.E 12.B 12.N 12.N 12.N 11.N 12.N 9.A 12.N 11.N 11.N 11.N

“EGYÉB” NYELV KÖZÉP (14 FŐ) 12.A francia Móricz Szilvia 12.A francia Ocztos Loretta

15

12.G spanyol 12.A francia


Csuka Viktória Fazekas Dóra Kaliczka Bence Matejcsok Dorina Matejcsok Fanni Anna Andrássy Zsigó Dániel Csernák Dóra

12.A 12.A 12.A 12.G 11.G 12.A 12.A

francia francia francia szlovák szlovák

Pintér Brigitta Radnai Dávid Sárközi Mónika Szabó Katalin Várszegi Kevin Ákos

EGYÉB NYELV FELSŐ (3 FŐ) francia Kürthy Gyula László francia

12.G 12.A 12.N 12.A 12.A

spanyol francia francia francia francia

12.P szlovák

Ettől a tanévtől kezdődően a Nyelvmester díjat csak a végzősök kaphatják meg. Egy OKTV TOP10-es eredmény 100, míg a 11-20. hely 80 a 21. helytől kezdődően pedig 60 pontot ér. A felsőfokú nyelvvizsgáért 60, míg a középfokúért 25 pont jár. Az arany fokozat eléréséhez minimum 100 pontot kell gyűjteni, az ezüstért 75-öt, míg a bronzért 40-et. Nyelvtanáraink kiváló munkáját nemcsak az előző fejezetben leírtak, hanem az is dicséri, hogy még ezen elvárásokat is végzőseink közel 30%-a teljesítette.

NYELVMESTER DÍJ név Bíró Annamária Csernák Dóra Keresztyén Olivér Kiss Katalin Madár Emese Pintér Brigitta Pintér Brigitta Sárközi Mónika Soós Zsófia Fruzsina Andrássy Zsigó Dániel Bózsik Marcell Juhász Zsombor Kereki Réka Kürthy Gyula László Matejcsok Dorina McBrayer Benjamin Nábelek Áron Ocztos Loretta Pistyúr Zsófia Rákóczi Réka Szabó Katalin Tillik Anna Tomcsányi Katinka Várszegi Kevin Ákos Nagy Gergely Alkonyi Kristóf Ambrus Nóra

osztály 12.N 12.A 12.N 12.N 12.N 12.G 12.G 12.N 12.P 12.A 12.A 12.N 12.N 12.P 12.G 12.N 12.F 12.A 12.G 12.N 12.A 12.N 12.N 12.A 12.P 12.A 12.P

fokozat Arany Arany Arany Arany Arany Arany Arany Arany Arany Ezüst Ezüst Ezüst Ezüst Ezüst Ezüst Ezüst Ezüst Ezüst Ezüst Ezüst Ezüst Ezüst Ezüst Ezüst Ezüst Bronz Bronz

név Czakó Attila Csizmadia Balázs Dian Anett Dudás András Fehér Dóra Frankó Zsombor Gönczöl Armand Horváth Kálmán Jámbor Luca Józsa Judit Kaliczka Bence Király István Márk Kiss Péter Marcell Kókai Bálint Kovács Alexandra Kovács Annamária Mester Zsanett Mógor Sára Molnár Péter Munkácsi Kincső Oros Eszter Pápa Márton Papi Zsófia Pethő Csilla Zsófia Rusz Tamás Ruzsik Emese Tar Bálint

16

osztály 12.A 12.F 12.N 12.N 12.N 12.P 12.F 12.A 12.A 12.A 12.A 12.G 12.P 12.P 12.G 12.G 12.A 12.N 12.P 12.A 12.A 12.N 12.A 12.N 12.A 12.G 12.B

fokozat Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz


Balogh Barbara Bartók Mónika Bencze Gábor Péter

12.A 12.P 12.P

Bronz Bronz Bronz

Tóth Eszter Anna Virányi Dávid Artúr

12.G 12.P

Bronz Bronz

A Kitűnő Tanuló cím elnyerésének feltétele, hogy legfeljebb egy tantárgy lehet 4-es minősítésű, és emellett a magatartásnak és a szorgalomnak is példásnak kell lennie.

KITŰNŐ TANULÓK Ambrus Anett Arany-Tóth Áron Bahil Botond Bálint Gergő Bálint János Balogh Barbara Banda Ádám György Becsó Gergely Bencze Gábor Péter Benke Boróka Bérczes Borbála Beregi Boglárka Bicsár Rozália Bihon Daniella Biró Ákos Bíró Annamária Biszák Aletta Blaskó Márk Bloch Marcell Manó Boncz Luca Blanka Boroncsok Bence

10.G 9.K 9.D 9.A 10.N 12.A 11.G 9.N 12.P 11.N 10.A 11.A 9.N 11.N 12.P 12.N 9.D 11.G 9.G 12.G 11.A

Horváth Mátyás Ivanics Barbara Izsó Melinda Jakab Dominik Barnabás Jakabovics Zsombor Józsa Judit Juricsky Dorka Afrodité Kalácska Anna Kas Lívia Kenéz Janka Borbála Kereki Réka Keresztyén Olivér Kertész Fanni Király István Márk Kiss Katalin Kiss Réka Ildikó Kiss Sára Tünde Kókai Bálint Koplányi Bence Kovács Alexandra Ildikó Kovács Dorottya Mária

9.A 9.P 11.G 12.A 14.P 12.A 9.D 10.A 9.D 10.A 12.N 12.N 12.A 12.G 12.N 10.A 11.N 12.P 9.K 12.G 11.G

Oláh Gellért Olasz Dániel Orgoványi Réka Osgyán Karola Ősi Péter Papi Zsófia Papp Zita Pásztor Andrea Csenge Paulusz Balázs Pethő Csilla Zsófia Petrovánszki Julianna Piller Rudolf Pintér Brigitta Pintér Krisztina Pistyúr Zsófia Plesz Szonja Bianka Podlovics Natasa Polgár Kincső Raáb Tamás Levente Rab Noémi Rákóczi Réka

9.C 13.P 9.A 9.K 9.D 12.A 12.G 9.D 11.N 12.N 9.C 12.B 12.G 12.G 12.G 11.G 12.A 9.K 9.A 10.N 12.N

Boroncsok Dóra Boros Zsófia Burzi Stella Csepel Zsófia Luca Csernák Dóra Csicsay Emese Réka Csurja Kinga Dallos Diána Demény Petra Dian Anett Dobó Máté Dragos Petra Egyed Dániel István

9.D 11.G 9.A 9.N 12.A 11.G 10.N 11.G 9.K 12.N 11.A 9.D 9.C

Kovács Gábor Gergő Kovács Zsófia Kölcsényi Lilla Köllő Viktória Králik Petra Laura Kuska Emese Laczkó Fanni Lada Antónia Lang Levente Lengyel Gréta Liebhardt Ágnes Mácsai Fruzsina Madár Emese

11.G 9.N 12.G 11.G 9.N 9.A 12.G 9.D 14.A 10.A 11.G 12.G 12.N

Ribai Zsófia Rónai Miklós Rusznák Balázs Levente Ruzsik Emese Sárközi Gergely János Sárosi Ákos Sasvári Noémi Héra Seres Barnabás Zoltán Simon Karolina Simonyik Krisztián Antal Soós Zsófia Fruzsina Stedra Kristóf Szabó Alexandra

10.G 9.C 9.B 12.G 9.D 9.G 12.A 10.P 9.P 10.P 12.P 10.P 11.N

17


Fabók Judit Bíborka Farkas Botond Pál Fazekas Péter Fehér Boglárka Fejes Blanka Mária Földesi-Nagy Dóra Frankó Zsombor Milán Frey Balázs Frey Sára Fritz Márton Gábor János Garad Ágoston Attila Gergely Orsolya Boglárka Gerlei Martin Göndös Dorottya Görgényi Panna Grics Anna Gyebnár Sára Gyenge János Gyurics Ádám György Haffner Kitti Katalin Hagymási Réka Halápi Blanka Hantos Bálint Viktor Haris Anna Havai András Hegedüs Armand Alex Heizer Hanna Heizer Lilla Horváth Kálmán

9.A 12.A 9.C 9.D 12.G 11.G 12.P 12.P 10.G 9.K 10.F 10.F 11.A 10.N 10.G 9.C 9.A 9.D 12.N 14.A 11.N 12.P 10.A 11.G 12.P 9.K 9.C 9.D 9.N 12.A

Magyar Boglárka Matejcsok Dorina Megyeri Anna Boglárka Metyovinyi Zseraldin Miklósi Domonkos Máté Mikulás Viktória Mikus Nóra Mocsár Anna Modróczky Fanni Molnár Lilla Molnár Mónika Molnár Regina Molnár Virág Blanka Monti Elvíra Móritz Szilvia Morvai Fanni Mráz Borbála Munkácsi Kincső Müller Anna Nábelek Áron Nagy Bence Nagy Gergely Nagy Katalin Nagy Lina Nagy Márton Nándori Alexandra Némedi Fanni Nemes Attila Niedermüller Ákos Ocztos Loretta

10.A 12.G 9.A 10.N 9.D 10.A 12.G 9.C 11.G 12.A 9.D 9.K 10.A 11.N 12.G 9.K 9.A 12.A 12.G 12.F 11.G 12.P 9.A 9.C 9.C 12.G 11.A 9.C 11.G 12.A

Szabó Bence Szabó Borbála Szabó Dorina Szabina Szafián Balázs Szenográdi Viktória Szente Sára Szilágyi Gerda Sarlott Szombati Lili Anna Szunter Tibor Tillik Anna Rebeka Tolerián Tamás Tomcsányi Gergely Tomcsányi Katinka Tóth Eszter Anna Tóth Laura Vaida Theodora Varagya Máté Varga Áron Bendegúz Varga Árpád Virsinger Dominika Vizler Júlia Wagner André Wagner Heléne Wagner Ralf Wagner Timon Zoboki Réka Zöld Béla Zsolt Zwagerman Anna Judit Zsidákovits Fatime Zsiros Janka

9.K 10.A 11.A 10.N 10.G 9.C 10.N 10.N 12.P 12.N 10.N 12.P 12.N 12.G 9.D 9.N 11.N 9.A 14.E 9.A 11.N 10.P 11.A 9.D 12.P 9.N 9.K 10.G 11.N 9.D

Kiváló Tanuló címet az kaphat, akinek a tanulmányi átlaga legalább 4,7, valamint a magatartás és szorgalom minősítései is minimum jók

KIVÁLÓ TANULÓK Adorján Bálint Andrássy Zsigó Dániel Antal Richárd Bartók Mónika Batári Emese Rita Belányi Virág Benchea György

9.D 12.A 12.P 12.P 11.G 11.N 9.E

Hegyesi Edina Julianna Hídváry Zita Horváth Roland László Horváth Zsófia Hutton Levente Jaics Regina Heidi Jakus Anna Krisztina

18

11.A 11.A 13.P 9.N 12.F 10.N 9.K

Oldal Dániel Menyhért Oros Eszter Oszaczki Patrik Pálinkás Margaréta Piller Pálma Polgár Dániel Rada Bálint András

9.C 12.A 9.G 9.N 12.G 10.B 11.A


Boda Miklós Károly Bodor Adrienn Burcsányi Ádám Burján Ákos Márk Burkódi Gergely Czakó Attila Czinege Dóra Czinege Eliza Noémi Czobori Dorina Csáki Ákos Péter Csipkés Bernadett Csurja Barbara Dávid Lili Dóka Fanni Dolnay Ádám Dóra Zsófia Dózsa Veronika Katinka Dudás Gábor Dunai Fruzsina Dunavölgyi Benedek Dúzs Balázs Ember Andrea Endrész Norbert Englerth Viola Fazekas Dóra Fehér Dóra Fehér Máté Fekete Fanni Fitter Réka Fodor Soma Gábor Péter Galazek Tímea Gáspár Liza Gimesi Gellért Gönczöl János Hámor Fanni Zsófia Hámor Zsombor Máté Hegedűs Balázs Hegedűs Lilla

9.P 12.N 14.P 11.N 10.A 12.A 14.P 11.G 10.G 11.P 11.G 9.K 11.N 11.P 9.P 11.N 11.G 13.E 10.A 9.D 9.C 9.A 14.A 9.K 12.A 12.N 9.K 9.N 9.B 14.P 10.B 14.P 9.A 14.A 9.D 11.G 9.K 9.D 9.A

Jámbor Luca Juhász Zsombor Kaliczka Panna Kayos Noémi Keller Zsolt Kiss Andrea Kiss Marcell Kiss Márk András Klein Dániel Kopeczki Kinga Kormány Réka Kovács Annamária Kovács Dávid István Kőhegyi Márton Kurdi Hanna Lada Franciska Ladányi Zita Lestyán Kornél Lipcsei Dániel Löffler Fanni Lucza Bernadett Luczó Gergő Márk Maczó Tímea Majoros Arnold Markos Dominik Ottó Marozsán Antal Patrik Matejcsok Fanni Anna Meinhardt Orsolya Merber Richárd Mester Balázs Molnár Emese Murányi Zsófia Nábelek Sára Nagy Aliz Nagy Bernadett Nagy Dóra Nagy Réka Erzsébet Németh Emese Noémi Oláh Gábor

19

12.A 12.N 9.B 10.G 9.G 9.N 9.K 10.P 14.I 10.G 9.B 12.G 11.P 10.P 11.A 10.G 11.A 9.I 12.G 9.K 9.B 11.N 12.N 14.P 12.P 9.B 11.G 9.D 10.G 13.P 9.D 9.D 11.A 10.A 10.N 9.A 9.N 10.G 11.B

Réti Lívia Enikő Ritzl Attila Krisztián Roob Dániel Sándor Soma Gergely Sánta Szidónia Schwarcz Anna Kata Sepa Virág Anna Sepsi László Serföző Ádám Serfőző Máté Soós Anna Stefanik Fanni Stetina Dóra Szabó Boglárka Szabó Dániel Szabó Eperke Szabó Katalin Szakolczai Regina Szalai Ádám Szandai Eszter Székely Blanka Székely Nándor Gábor Szeverényi Sára Takács Péter Tamási Laura Klaudia Tar Bálint Tóth Dóra Zsófia Tregele Panna Tuskó László István Urhegyi Márton Uskert Levente Péter Vacsi Attila Vanderlik Csenge Anna Varga Márton László Varga Regina Varga Vivien Vass Réka Virág Veres Botond Weisz Elza Mara

10.N 11.P 14.E 11.N 10.N 10.N 12.G 10.P 9.B 14.P 9.K 11.N 10.G 10.N 9.A 10.A 12.A 12.G 12.B 9.A 12.A 14.E 10.G 14.E 10.P 12.B 9.A 12.P 9.I 10.N 11.F 12.N 9.N 9.P 12.G 9.N 10.G 9.A 11.B


A tanév során mutatott kiemelkedő teljesítményeket több kategóriában külön-külön ismeri el a tantestület. Fontos vezérelvek, hogy mindenkit abban jutalmazzunk, amiben tényleg jó, másrészről viszont fontos tudni, hogy ezek nem „járnak”, hanem adhatóak. Tehát ténylegesen ki kell érdemelni!

Virsinger Dominika Hegedűs Bálint Sárosi Ákos Arany-Tóth Áron Demény Petra Zöld Béla Birszki Levente Dolnay Ádám Smuk András Téglás Tamás

Bérczes Borbála Frecska Viktória

“KIVÁLÓ TANULMÁNYI VERSENYZŐ” 9.A Barna János 10.B Batári Emese Rita 9.G Laczkó Levente 10.B Dallos Diána 9.G Garad Ágoston Attila 10.F Földesi-Nagy Dóra 9.K Frey Sára 10.G Kovács Gábor Gergő 9.K Gáspár Botond Bendegúz 10.P Liebhardt Ágnes 9.K Kiss Márk András 10.P Plesz Szonja 9.P Kőhegyi Márton 10.P Monti Elvira 9.P Seres Barnabás 10.P Csáki Ákos Péter 9.P Wagner André 10.P Hajdú Zsombor László 9.P Szabó Dorina 11.A “KIEMELKEDŐ KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT” 10.A Kovács Csenge 10.A Modróczky Fanni 10.A Lengyel Gréta 10.A

“A TANÉV KIVÁLÓ SPORTOLÓJA” Kelemen Gréta 9.A Ősi Eszter 11.A Hényel Viktor Szádoczki Balázs 9.E Vaskó Júlia 11.A Lehoczki Szilveszter Fekete Fanni 9.N Deme Bálint 11.B Balázs Sándor Szenderffy Dániel 10.A Balázs Máté 11.F Bátyi Dániel Berényi Márk 10.S Fedor Benjámin 11.F Hévizi Péter Pál Lugosi András 10.S Fekete Fédra 11.G Kis Tibor Monoki Katalin 10.S Kovács Dorottya 11.G Hanzelik Bianka 11.A Kovács Gábor 11.G “KIEMELKEDŐ KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRT” Fabók Bíborka 9.A Téglás Tamás 9.P Szilágyi Gerda Mráz Borbála 9.A Ács Bálint 10.A Adámi Bence Tóth Dóra 9.A Bérczes Bori  10.A Dobó Máté Pásztor Andrea Csenge 9.D Magyar Boglárka 10.A Fedor Benjámin Bloch Marcell 9.G Szabó Anita 10.B Fodor Béla Prohászka Bianka 9.I Földi Máté 10.G Kovács Dorottya Demény Petra 9.K Frey Sára 10.G Zachár Panni  Fehér Máté 9.K Együd Petra 10.N Mikecs Enikő  Pálinkás Margaréta 9.N Juhász Péter 10.N Nemeshegyi Csanád  Vanderlik Csenge 9.N Pauer Tamás 10.N Molnár Zoltán György 9.P Schwarcz Anna 10.N

20

11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.N 11.P 11.P

11.G

11.P 13.A 14.A 14.A 14.A 14.A

10.N 10.S 11.A 11.F 11.F 11.G 11.N 11.P 11.P


TANTESTÜLETI DICSÉRETEK Koplányi Bence Nagy Réka Erzsébet Dolnay Ádám Scardone Vincenzo Kalácska Anna Kenéz Janka Borbála Magyar Boglárka Bérczes Borbála Frecska Viktória Kalácska Anna Kareczki Réka Kovács Csenge Mikulás Viktória  Romhányi Barbara Durugy Tamás Nagy Ferenc Levente Horváth Mátyás Kas Lívia Zsíros Janka Marcalek Margaréta Dudoli Márk Hámor Zsombor Csepel Zsófia Less Dávid Luczó Bence Farkas Luca Fehér Bálint Homolya Gréta Viktória Kelemen Gréta Hegedüs Armand Alex Csörgey Alexandra Virág Dallos Bálint Nagy Virág Hugyecz Kristóf Dominik Koczogh Nándor Szádoczki Balázs Szentesi Bence

KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT 9.K Romhányi Barbara 10.A Szmandray Marcell 9.N Dávid Dóra 10.G Nagy Balázs Levente 9.P Kis Dávid 11.A Sebestyén Mátyás 9.P Kurucz Melinda 11.P Tóth Mirtill Panna 10.A Angyal Máté 12.B Ferencsik Benjámin 10.A Berényi Márton 12.B Frankó Zsombor Milán 10.A Busai Franciska 12.B Haris Anna KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRT 10.A Gaál Donát Márk 10.F Zsidákovits Fatime  10.A Pauer Ádám  10.F Veres Botond 10.A Jakus Júlia 10.G Fehér Boglárka 10.A Lada Franciska 10.G Juricsky Dorka Afrodité 10.A Asztalos András 10.N Horváth Zsófi 10.A Fogarasi Flóra Zsófia 11.A McBrayer Lilly Elizabeth 10.A Gáspár Tamara 11.A Nagy Réka Erzsébet 10.B Gergely Orsolya Boglárka 11.A 10.B Tündérligeti Mátyás 11.G SPORTEREDMÉNYÉRT 9.A Mocsáry Viktor 9.N Oláh Gábor 9.D Seregi Balázs 9.N Zimonyi Fanni 9.D Velky Domonkos 9.N Niedermüller Ákos 9.G Gecse Márton 10.A Bácskai Máté 9.I Kareczki Réka 10.A Luczó Gergő 9.K Lázár Viktor 10.A Paulusz Balázs 9.N Kácsor Gréta 10.S Csáki Ákos 9.N Dobó Máté 11.A 9.N Winternitz Áron 11.A TANULMÁNYI EREDMÉNYÉRT 9.A Birszki Levente 9.P Lajtos Sára Mária 9.A German Jakab 9.P Pölcz Kinga 9.A Kelemen Martin 9.P Sárvári Márta 9.A Kovács Tamás László 9.P Zachár Panna 9.C Molnár Zoltán György 9.P Zoller Anna 9.D Smuk András 9.P Endrődi Balázs 9.D Téglás Tamás 9.P Grauszman Bence 9.D Tóth Ádám 9.P Hajdú Zsombor László 9.E Ujhelyi Tamás Sándor 9.P Hényel Viktor 9.E Váradi Márton 9.P Takács Vilmos 9.E Ács Bálint 10.A Mester Zsanett 9.E Dian Márk 10.B Rusz Tamás

21

12.B 12.F 12.F 12.N 12.P 12.P 12.P 11.N 9.A 9.D 9.D 9.N 9.N 9.N

11.B 11.B 11.G 11.N 11.N 11.N 11.P

11.N 11.N 11.N 11.N 11.N 11.P 11.P 11.P 11.P 11.P 12.A 12.A


Szűcs Dániel Olivér Hegedűs Bálint Kiss Dániel Mezei András Vass Botond Adorján Balázs Lévi Czikk Péter Csák Mátyás Lényi Martin Lieszkovszki Anikó Pecze Dávid Prohászka Bianka Sági Dávid Csepreghy Kinga Demkó Diána Drajkó Krisztián Reményi Levente Török Marcell Ürmösi Ádám Bárnai Anikó Csontos Borbála Fellner Kinga Posta Lujza Nagy Márton Bahil Botond Koczogh Nándor Cseresznye Bence Demény Petra Gábor János Földi Máté Merber Richárd Bognár Gábor Béla Fehér Sebestyén Kikillai Tamás Steidl Balázs Sándor Tóth Kornél

9.E Gubó Patrik Szeverin 10.B Kuska István 9.G Kajtor Iván László 10.B Nagy Bence Balázs 9.G Klein Ádám Gyula 10.B Reich Erik János 9.G Szabó Roland 10.B Szmandray Marcell 9.G Virsinger Bence 10.B Bernáth Péter Szabolcs 9.I Csáki Barbara 10.F Csizmadia Balázs 9.I Kerék Bence 10.F Nagy Balázs Levente 9.I Weisz Vid Viktor 10.F Oláh Zsolt Dávid 9.I Beller Klaudia 10.G Róth Bence 9.I Klinger Olivér Asztrik 10.G Szabó Márton 9.I Nagy Sára 10.G Dudás András 9.I Asztalos András 10.N Mógor Sára 9.I Pauer Tamás 10.N Nagy Anna Gizella 9.K Liktor András 10.S Puskás Fanni Rita 9.K Füzesi Natasa 11.A Sárközi Mónika 9.K Hanzelik Bianka 11.A Hoffmann Bence 9.K Lomen Zsófia 11.A Palló Szabolcs 9.K Ujszegi Vivien 11.A Jámbor Nicholas 9.K Szabó Dávid László 11.B Smál Zoltán 9.N Zsebő Richárd 11.F Furák Zsolt Patrik 9.N Bácskai Máté 11.N Halmai Márk 9.N Czifra Koletta 11.N Isztujka Lajos 9.N Farkas Rebeka 11.N TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYÉRT 9.C Csonka Gábor 11.F Vékony Martin Gábor 9.D Banda Ádám György 11.G Andrássy Zsigó Dániel 9.E Boros Zsófia 11.G Farkas Botond Pál 9.I Csipkés Bernadett 11.G Horváth Kálmán 9.K Hantos Bálint Viktor 11.G Sasvári Noémi Héra 10.F Izsó Melinda 11.G Szabó Katalin 10.G Nagy Bence 11.G Papp Márk 10.G Burján Ákos Márk 11.N Piller Rudolf 10.P Stefanik Fanni 11.N Szmandray Marcell 10.P Szabó Alexandra 11.N Tar Bálint 10.P Repiczki Máté 11.P Juhász Ákos 10.P Ritzl Attila Krisztián 11.P Lang Levente 10.P Sallói Bálint 11.P

12.B 12.B 12.B 12.B 12.F 12.F 12.F 12.F 12.F 12.F 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 13.A 13.A 14.I 14.I 14.P 14.P 14.P

11.P 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.B 12.B 12.B 12.B 14.A 14.A

Iskolai és országos szinten is a legkiemelkedőbb verseny az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV). Ebben évről évre kiválóan szerepelnek diákjaink, amely dicséri az ő tehetségüket, szorgalmukat, tanáraik szakmai tudását, valamint áldozatos munkáját. Tudni kell erről a tanulmányi verseny kategóriáról, hogy a felsőfokú felvételi eljárásban az 1-10. helyezés plusz 100, a 11-20. helyezés plusz 50 és a 21-30. helyezés plusz 25 felvételi pontot ér, tehát igen értékes.

22


OKTV ÉS SZÉTV DÖNTŐSEINK név Nagy Gergely Tomcsányi Gergely Bencze Gábor Péter Nagy Balázs Levente Szabó Dorina Frey Balázs Pintér Brigitta Bencze Gábor Péter Keresztyén Olivér Tomcsányi Gergely Hajdú Zsombor László Monti Elvíra Bencze Gábor Péter Vígh Márton Nagy Balázs Levente Nagy Gergely Batári Emese Rita Nagy Gergely Tomsics Bertalan Nagy Bence Balázs Bíró Annamária Csernák Dóra Frey Balázs Oláh Zsolt Dávid Tomcsányi Gergely Antal Richárd Pintér Brigitta Wagner Timon Jakab Dominik Barnabás Hagymási Réka Zoltvai Ádám Monti Elvíra Varga Gábor András Varga Gábor András Horváth Kálmán Kovács Gábor Dudás András Wagner Timon Bencze Gábor Péter Antal Richárd Tomcsányi Gergely

oszt. 12.P 12.P 12.P 12.F 11.A 12.P 12.G 12.P 12.N 12.P 11.P 11.N 12.P 12.P 12.F 12.P 11.G 12.P 12.F 12.B 12.N 12.A 12.P 12.F 12.P 12.P 12.G 12.P 12.A 12.P 12.F 11.N 12.P 12.P 12.A 11.G 12.N 12.P 12.P 12.P 12.P

tantárgy matematika matematika informatikai alapism. matematika magyar nyelvtan informatikai alapism. matematika informatika 1 német nyelv fizika matematika német nyelv informatika 2 informatikai alapism. elektronikai alapism. informatika 2 matematika informatikai alapism. elektronikai alapism. gépészeti alapismeretek matematika francia matematika elektronikai alapism. informatika 2 informatikai alapism. spanyol informatika 2 matematika matematika elektronikai alapism. angol nyelv informatikai alapism. matematika biológia matematika matematika matematika matematika informatika 1 informatikai alapism.

23

helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 12. 14. 15. 16. 16. 19. 20. 20. 20. 21. 21. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 29. 30. 32. 32. 32. 34. 37. 39. 41. 42. 47. 50.

felkészítő tanár(-ok) Prehodáné Nagy Éva Prehodáné Nagy Éva Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F. Lengyel Csaba Havasi Ivett Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F. Véglesiné Bíró Erzsébet Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F. Szigeti Ágota dr Tóth Eszter dr Minda Mihály Mauterer Zsuzsanna Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F. Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F. Pszota József Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F. Véglesiné Bíró Erzsébet Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F. Pszota József Kovács Kálmán dr Mindáné Kolostori Nóra Trieb Veronika Prehodáné Nagy Éva Pszota József Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F. Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F. Ferenczi Adrienn Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F. dr. Minda Mihály Prehodáné Nagy Éva Pszota József Rabné Hallai Judit Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F. Prehodáné Nagy Éva Bíró-Sturcz Anita Véglesiné Bíró Erzsébet dr. Mindáné Kolostori Nóra Prehodáné Nagy Éva Prehodáné Nagy Éva Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F. Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F.


SZÉTV díjazottunk és felkészítő tanára OKTV díjazottjaink (A képen: Fábián Gábor, Gyombolai Ferenc tanár úr és Bencze Gábor Péter Nagy Gergely,Tomcsányi Gergely és Prehodáné Nagy Éva) A szakmai versenyek kategóriájában a technikusi évfolyamokon a legjelentősebb az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV), melyen akár teljes vizsgamentesség is szerezhető a képesítők tekintetében. OKTV kategóriájú (ugyanannyi pluszpont szerezhető vele) verseny a Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV), melyen csak a 12. évfolyamosok indulhatnak. Ezek mellett természetesen fontosak az egyéb szakmai versenyek is, hiszen a sikerélmény nyújtása mellett elősegítik az adott szakmához való erősebb kötődést és a tudás magasabb szintű igényét.

VERSENYEREDMÉNYEK A MŰSZAKI-SZAKMAI TERÜLETEN OSZTV - Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (Budapest) OKJ 54 213 05 Szoftverfejlesztő 14.P Czinege Dóra 2. Kemenes Tamás, Wiezl Csaba Fodor Soma 6. OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus 14.E Roob Dániel 5. Pszota József, Horváth László, Gyetván Károly, Pistyúr Zoltán, Szabó Attila Varga Árpád 6. SZÉTV - Szakmacsoportos szakmai előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenye (Szolnok) Gépészeti alapismeretek 12.B Nagy Bence Balázs 20. Kovács Kálmán Elektronikai alapismeretek 12.F Nagy Balázs Levente 15. Pszota József Tomsics Bertalan 20. Oláh Zsolt Dávid 23. Zoltvai Ádám 30. Informatikai alapismeretek 12.P Bencze Gábor Péter 3. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Frey Balázs 6. Vígh Márton 14. Nagy Gergely 19. Antal Richárd 25. Varga Gábor András 32. Tomcsányi Gergely 50.

24


12.P 11.P 11.P 12.P 11.P 12.P

12.P 12.P 11.P

10.P 9.P 10.F 10.P 9.P 9.P 10.P 10.P 10.P

9.P 10.S 10.S 9.D 10.P 9.P 9.P

12.P

11.F 10.F

OKTV - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (informatika programozói kategória) Bencze Gábor Péter 12. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Nagy Gergely 16. Tomcsányi Gergely 24. Wagner Timon 26. Antal Richárd 2. forduló Varga Gábor András 2. forduló OKTV - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (informatika alkalmazói kategória) Bencze Gábor Péter 8. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Antal Richárd 47. Hausel Márk

2. forduló

Wiezl Csaba

Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Programozói Tanulmányi Verseny Bognár Gábor 2. forduló Wiezl Csaba Dolnay Ádám 2. forduló Gyombolainé Cs. Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Garad Ágoston 2. forduló Gyombolai Ferenc, Gy. Cs. Zsuzsanna, Wiezl Csaba Gáspár Botond Bendegúz 2. forduló Wiezl Csaba German Jakab 2. forduló Gyombolainé Cs. Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Kárpáti Márk 2. forduló Gyombolainé Cs. Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Kiss Márk András 2. forduló Mészáros Tamás Seres Barnabás 2. forduló Mészáros Tamás Wagner André 2. forduló Mészáros Tamás Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Alkalmazói Tanulmányi Verseny Dolnay Ádám 2. forduló Gyombolainé Cs. Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Frankl Dániel 2. forduló Dian János Koczfán Gergő 2. forduló Dian János Kostyál Bálint 2. forduló Gyombolainé Cs. Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc, Szlobodnikné Kiss Edit Ruzsin Orsolya 2. forduló Szlobodnikné Kiss Edit Smuk András 2. forduló Gyombolainé Cs. Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Téglás Tamás 2. forduló Gyombolainé Cs. Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc IOI Nemzetközi Informatikai Diákolimpia magyarországi válogatói Bencze Gábor Péter 12. Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai Ferenc Nagy Gergely 15.

Csonka Gábor Garad Ágoston Gábor János

Simonyi Károly elektrotechnika verseny (Pécs) 4. Rauscher István (csapatban első hely) 1. 5.

25


Csernyánszki Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny (Budapest - Mechatronikai SZKI) 14.A2 Gimesi Gellért 41. Tóth Barnabás (csapatban 21. hely) Szabó Péter 42. Országos CNC programozó és gépkezelő szakmai verseny (Budapest NCT) 14.A Simon Ádám 7. Megyeri Balázs Gimesi Gellért 8. Czene Ádám Zoltán 17. AUDI Kreaktivity 2015. autókonstruktőri és -dizájn verseny (Győr - AUDI) 14.A2 Gimesi Gellért, Czene Ádám, 1. Marton Gábor Szabó Péter, Bán Dániel (Spring team) 12.B Piller Rudolf, Szmandray döntős Marton Gábor Marcell, Tar Bálint, Kemenes csapat Miklós (Hybrid Monkeys) (13 résztvevő) 11.B Balogh Levente, Gyetvai Kevin, döntős Marton Gábor Manajló Iván, Mata Zsombor csapat (Implulse) (13 résztvevő)

12.P 12.P 12.P

Bakonyi Bitfaragó Bajnokság (B3) 12 órás programozás verseny Bencze Gábor, Frey Balázs, 1. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Nagy Gergely (asdf ) Gyombolai Ferenc Antal Richárd, Vígh Márton, 4. Wagner Timon (Backsl ash TM) Kürthy Gyula, Tomcsányi 7. Gergely, Varga Gábor (Coderi ders)

OSZTV díjazottjaink és felkészítő tanáruk (A képen: Czinege Dóra, Kemenes Tamás és Fodor Soma)

26

Audi Kreaktivity Verseny


A közismereti tantárgyak eredményességét illetően kiemelkedik a matematika, amely egyrészt a sokféle versenynek, másrészt műszaki jellegű képzésünkhöz igazodóan a tantárgy fontosságának tulajdonítható. Ebből a tantárgyból az országos összesített rangsor alapján (beleértve az elit gimnáziumokat is) az igen előkelő 2. helyen állunk. Szerencsére azonban a többi tantárgy is sorra országos szintű eredményeket tud felmutatni tanáraink kiváló tehetséggondozó munkájának köszönhetően. Látható, hogy a Boronkayban nemcsak szlogen, hanem bizonyítottan működő vezérelv, hogy: MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN!

KÖZISMERETI TANTÁRGYAK VERSENYEREDMÉNYEI verseny neve Matematika OKTV

Arany Dániel matematika verseny

MATEMATIKA Név osztály felkészítő tanár (-ok) Nagy Gergely 12.P Prehodáné Nagy Éva Tomcsányi Gergely 12.P Prehodáné Nagy Éva Nagy Balázs Levente 12.F Lengyel Csaba Pintér Brigitta 12.G Véglesiné Bíró Erzsébet Hajdú Zsombor László 11.P dr Minda Mihály Batári Emese Rita 11.G Véglesiné Bíró Erzsébet Bíró Annamária 12.N dr Mindáné Kolostori Nóra Frey Balázs 12.P Prehodáné Nagy Éva Jakab Dominik Barnabás 12.A dr Minda Mihály Hagymási Réka 12.P Prehodáné Nagy Éva Varga Gábor András 12.P Prehodáné Nagy Éva Kovács Gábor 11.G Véglesiné Bíró Erzsébet Dudás András 12.N dr Mindáné Kolostori Nóra Wagner Timon 12.P Prehodáné Nagy Éva Bencze Gábor Péter 12.P Prehodáné Nagy Éva Antal Richárd 12.P Prehodáné Nagy Éva Banda Ádám György 11.G Véglesiné Bíró Erzsébet Boncz Luca Blanka 12.G Prehodáné Nagy Éva Csáki Ákos Péter 11.P dr Minda Mihály Keresztyény Olivér 12.N dr Mindáné Kolostori Nóra Müller Tibor 12.B dr Kenyeres Ambrusné Szunter Tibor 12.P Véglesiné Bíró Erzsébet Végvári Ádám 12.N dr Mindáné Kolostori Nóra Birszki Levente 9.P Lengyel Csaba Bálint Gergő 9.A Szász Csilla Bóné Áron 9.P Lengyel Csaba Biszák Aletta 9.D dr Mindáné Kolostori Nóra Demény Petra 9.K Merényi Imre Dúzs Balázs 9.C Véglesiné Bíró Erzsébet Fabók Judit Bíborka 9.A Szász Csilla Fazekas Péter 9.C Véglesiné Bíró Erzsébet Fehér Bálint 9.A Szász Csilla Hantos Patrik Márton 9.C Véglesiné Bíró Erzsébet Horváth Mátyás 9.A Szász Csilla

27

eredmény 1. 2. 4. 7. 9. 16. 20. 21. 26. 29. 32. 37. 39. 41. 42. II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló


Arany Dániel matematikaverseny

Német nyelvű mat. v. Apáczai mat.verseny Gordiusz matematikaverseny

Kenguru matematikaverseny

Kárpáti Márk Megyeri Anna Boglárka Murányi Zsófia Schmidt Péter Ottó Smuk András Wagner Ralf Zsiros Janka Arany-Tóth Áron Becsó Gergely Bicsár Rozália Dolnay Ádám Hegedűs Bálint Kas Lívia Sárosi Ákos Virsinger Dominika Vlasich Csenge Fehér Sebestyén Kőhegyi Márton Laczkó Levente Tóth Kornél Bálint János Magyar Boglárka Urhegyi Márton Bíró Annamária Nagy Márton Csáki Ákos Péter Nagy Gergely Kiss Márk András Batári Emese Rita Sárosi Ákos Dudás András Arany-Tóth Áron Fehér Sebestyén Pintér Brigitta Bíró Annamária Birszki Levente Varga Gábor Cseresznye Bence Virsinger Dominika Hegedűs Bálint Kőhegyi Márton Nagy Gergely Arany-Tóth Áron Kiss Márk András

9.P 9.A 9.D 9.C 9.P 9.D 9.D 9.K 9.N 9.N 9.P 9.G 9.D 9.G 9.A 9.C 10.P 10.P 10.B 10.P 10.N 10.A 10.N 12.N 9.C 11.P 12.P 10.P 11.G 9.G 12.N 9.K 10.P 12.G 12.N 9.P 12.P 9.I 9.A 9.G 10.P 12.P 9.K 10.P

28

Lengyel Csaba Szász Csilla dr Mindáné Kolostori Nóra Véglesiné Bíró Erzsébet Lengyel Csaba dr Mindáné Kolostori Nóra dr Mindáné Kolostori Nóra Merényi Imre dr Kenyeres Ambrusné dr Kenyeres Ambrusné Lengyel Csaba Merényi Imre dr Mindáné Kolostori Nóra Merényi Imre Szász Csilla Véglesiné Bíró Erzsébet Szlobodnikné Kiss Edit Szlobodnikné Kiss Edit Merényi Imre Szlobodnikné Kiss Edit dr Kenyeres Ambrusné dr Minda Mihály dr Kenyeres Ambrusné dr Mindáné Kolostori Nóra Véglesiné Bíró Erzsébet dr Minda Mihály Prehodáné Nagy Éva Szlobodnikné Kiss Edit Véglesiné Bíró Erzsébet Merényi Imre dr Mindáné Kolostori Nóra Merényi Imre Szlobodnikné Kiss Edit Véglesiné Bíró Erzsébet dr Mindáné Kolostori Nóra Lengyel Csaba Prehodáné Nagy Éva Véglesiné Bíró Erzsébet Szász Csilla Merényi Imre Szlobodnikné Kiss Edit Prehodáné Nagy Éva Merényi Imre Szlobodnikné Kiss Edit

II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló Döntős II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló Döntős II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló 1. 5. 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 7. 8. 8. 10. 32. 1. 1. 1. 2. 2.


Batári Emese Rita 11.G Véglesiné Bíró Erzsébet Tomcsányi Gergely 12.P Prehodáné Nagy Éva Bíró Annamária 12.K Dr. Mindáné Kolostori Nóra Sárosi Ákos 9.G Merényi Imre Pintér Brigitta 12.G Véglesiné Bíró Erzsébet Demény Petra 9.K Merényi Imre Varga Gábor 12.P Prehodáné Nagy Éva Steidl Balázs Sándor 10.P Szlobodnikné Kiss Edit Földi Máté 10.G Lengyel Csaba Jakab Dominik 12.A Dr. Minda Mihály Bahil Botond 9.G Dr. Mindáné Kolostori Nóra Virsinger Dominika 9.A Szász Csilla Kikillai Tamás 10.P Szlobodnikné Kiss Edit Garad Ágoston 10.F Lengyel Csaba Dudás András 12.N Dr. Mindáné Kolostori Nóra Kovács Gábor 11.G Véglesiné Bíró Erzsébet Magyar Nyelvű Nagy Gergely 12.P Prehodáné Nagy Éva Nemz. Matematikav. Magyar Boglárka 10.A dr Minda Mihály Megyei Matematika- Sárosi Ákos 9.G Merényi Imre verseny Gáspár Botond Bendegúz 10.P Szlobodnikné Kiss Edit Csáki Ákos Péter 11.P Minda Mihály Nagy Gergely 12.P Prehodáné Nagy Éva Kárpáti Márk 9.P Lengyel Csaba Jakab Borbála 10.G Lengyel Csaba Hajdu Zsombor 11.P Minda Mihály Nagy Márton 9.C Véglesiné Bíró Erzsébet Batári Emese Rita 11.G Véglesiné Bíró Erzsébet Tomcsányi Gergely 12.P Prehodáné Nagy Éva TERMÉSZETTUDOMÁNYI TERÜLET fizika OKTV Tomcsányi Gergely 12.P dr Tóth Eszter Bíró Ákos 12.P dr Tóth Eszter Dobó Máté 11.A Jendrék Miklós Frey Balázs 12.P dr Tóth Eszter Nagy Gergely 12.P dr Tóth Eszter kémia OKTV Horváth Kálmán 12.A Kutasi Zsuzsanna Pintér Brigitta 12.G Kutasi Zsuzsanna biológia OKTV Horváth Kálmán 12.A Bíró-Sturcz Anita Boncz Luca Blanka 12.G Hársfalvi Anikó Boros Zsófia 11.G Bíró-Sturcz Anita Keresztyény Olivér 12.N Bíró-Sturcz Anita Kölcsényi Lilla 12.G Hársfalvi Anikó Lipcsei Dániel 12.G Hársfalvi Anikó Nándori Alexandra 12.G Hársfalvi Anikó

29

2. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 8. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 2. díj Dicséret 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 9. II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló 34. II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló


biológia OKTV

Mikola Sándor Fizikaverseny

KÖMAL - fizika Irinyi János Kémiaverseny

magyar nyelv.OKTV francia nyelv OKTV spanyol nyelv OKTV angol nyelv OKTV

német nyelv OKTV

Implom Helyesírási Verseny Kazinczy Verseny ECL német ny. v. Reménység szavalóverseny Bolyai matematika csapatverseny

Papi Zsófia Piller Pálma Pintér Brigitta Pistyúr Zsófia Szalatnyai Bálint Garad Ágoston Koczogh Nándor Dolnai Ádám German Jakab Kárpáti Márk Scardone Vincenzo Váradi Márton Varga Márton Arany-Tóth Áron Demény Petra Kovács Emese Tomcsányi Gergely Garad Ágoston Demény Petra Zöld Béla Merber Richárd Szabó Dorina Csernák Dóra Pintér Brigitta Monti Elvíra Nagy Gergely Szabó Dorina Keresztyén Olivér Monti Elvíra Bíró Annamária Pölcz Kinga Munkácsi Kincső Stefanik Fanni Monti Elvíra Dallos Diana Szabó Dorina Fabók Bíborka Juhász Péter Birszki Levente Dolnay Ádám Smuk András

12.A Bíró-Sturcz Anita 12.G Hársfalvi Anikó 12.G Hársfalvi Anikó 12.G Hársfalvi Anikó 12.G Hársfalvi Anikó 10.F Tóthné Brassói Hilda 9.E Tóthné Brassói Hilda 9.P dr Tóth Eszter 9.P dr Tóth Eszter 9.P dr Tóth Eszter 9.P dr Tóth Eszter 9.P dr Tóth Eszter 9.P dr Tóth Eszter 9.K Tóthné Brassói Hilda 9.K Tóthné Brassói Hilda 9.E Tóthné Brassói Hilda 12.P dr Tóth Eszter 10.F Fábiánné Kőszegi Erzsébet 9.K Kutasi Zsuzsanna 9.K Kutasi Zsuzsanna 10.G Kutasi Zsuzsanna HUMÁN TERÜLET 11.A Havasi Ivett 12.A Trieb Veronika 12.G Ferenczi Adrienn 11.N Rabné Hallai Judit 12.P Rabné Hallai Judit 11.A Rabné Hallai Judit 12.N Szigeti Ágota 11.N Mauterer Zsuzsanna 12.N Mauterer Zsuzsanna 11.N Mauterer Zsuzsanna 12.A Havasi Ivett 11.N Urbán Márta 11.N Urbán Márta 11.G Ferenczi Adrienn 11.A Molnár Mária 9.A Jendrék Gabriella 10.N Urbán Márta Csapatversenyek 9.P Lengyel Csaba 9.P 9.P

30

II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló 4. 7. II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló 4. 1. 2. 3. 6. 5. 21. 25. 32. II. forduló II. forduló 8. 10. II. forduló II. forduló 2. 5. 7. Kazinczy-díj 6. 2. 3. 1.


Téglás Tamás Bahil Botond Boroncsok Dóra Haizer Hanna Molnár Mónika Barna János Garad Ágoston Gáspár Botond Laczkó Levente Kőhegyi Márton Seres Barnabás Wagner André Tóth Kornél Banda Ádám Batári Emese Hantos Bálint Kovács Gábor Bence Gábor Bíró Ákos Frey Balázs Nagy Gergely Szivárvány irodalmi Földesi-Nagy Dóra csapatverseny Izsó Melinda PLESZ Szonnya Hlavay környezetLiebhardt Ágnes védelmi csapatverseny Frey Sára TUDOK Liebhardt Ágnes Boross Zsófia Tiéd a szótár német Vizler Júlia nyelvi csapatverseny Varagya Máté Pölcz Kinga Monti Elvíra Simon Gergely Földgömb földrajz Banda Ádám csapatverseny Hantos Bálint Energy Factory Kovács Attila Kurucz Melinda Nemeshegyi Csanád Nyíri Ádám Repiczki Máté

9.P 9.D 9.D 9.D 9.D 10.B 10.F 10.P 10.B 10.P 10.P 10.P 10.P 11.G 11.G 11.G 11.G 12.P 12.P 12.P 12.P 11.G 11.G 11.G 11.G 10.G 11.G 11.G 11.N 11.N 11.N 11.N 11.N 11.G 11.G 11.P 11.P 11.P 11.P 11.P

31

dr Mindáné Kolostori Nóra

4.

Merényi Imre Lengyel Csaba Szlobodnikné Kiss Edit Merényi Imre Szlobodnikné Kiss Edit

1.

2.

Véglesiné Bíró Erzsébet

4.

Prehodáné Nagy Éva

1.

Ferenczi Adrienn

4.

dr Tóth Eszter

1.

dr Tóth Eszter

különdíj

dr Behányi Rita

II. fordulósak

Czene Gábor

6.

Merényi Imre

különdíj


A diákolimpiai sportversenyek tekintetében immáron 2005 óta folyamatosan az ország legeredményesebb iskolái közé tartozunk. Eddig kilencszer voltunk dobogósok, sőt legutóbb éppen mi nyertük meg az összesített pontversenyt. A verseny elismertségét jelzi, hogy a minisztérium a tanulmányi versenyek közé emelte, ezért akik dobogós helyen végeztek (akár egyéniben, akár csapatban), plusz 10 felvételi pontot kapnak a felsőfokú felvételi eljárásban. Külön listát vezetünk igazolt sportolóinkról, akik együttes száma 323 fő volt. Közülük 24 fő tagja a korosztályos válogatottnak 14 különböző sportágban.

DIÁKOLIMPIAI SPORTVERSENYEK helyezés versenyszám név osztály megyei országos ATLÉTIKA, FELKÉSZÍTŐ: NIEDERMÜLLERNÉ KARCAG ILDIKÓ ÉS PAJOR FERENCNÉ Kovács Dorottya 11.G Józsa Judit 12.A leány VI. kcs-os mezei futó csapat Vaskó Júlia 11.A 1. 2. Ősi Eszter 11.A Hanzelik Bianka 11.A egyéni lány VI. kcs Kovács Dorottya 11.G 2. 18. Kovács Kornél 12.F Niedermüller Ákos 11.G Gecse Márton 10.A fiú VI. kcs-os mezei futó csapat 1. 4. Luczó Gergő 11.N Csáki Ákos 11. P Földi Máté 10.G egyéni fiú VI. kcs Kovács Kornél 12.F 1. 20. Seregi Balázs 9.N Hámor Zsombor 9.K Lukács István 9.A Matyus János 9.I 1. 5. fiú V. kcs-os mezei futó csapat Mocsáry Viktor 9.N Dobó Máté 11.A Balázs Máté 11.F Bíró Zsombor 9.I egyéni fiú V. kcs Balázs Máté 11.F 7. McBrayer Lilly 9.N Csepel Zsófia 9.N Kácsor Gréta 10.S Zsíros Janka 9.D leány V. kcs-os mezei futó csapat 3. 28. Kácsor Gréta 10.S Nagy Virág 9.D Nagy Sára 10.G Marcalek Margaréta 9.G fiú 4x400 m-es váltó Balázs Máté 11. F Paulusz Balázs 11.N 2. 4. Farkas Botond 12.A Kürthy Gyula 12.P

32


magasugrás magasugrás magasugrás gerelyhajítás diszkoszvetés távolugrás távolugrás távolugrás távolugrás 100 m-es síkfutás 100 m-es síkfutás 400 m-es síkfutás 400 m-es síkfutás 3000 m síkfutás súlylökés súlylökés súlylökés

Fekete Fédra 11.G Fekete Fanni 9.N Szenderffy Dániel 10.A Kareczki Réka 10.A Monoki Katalin 10.S Fekete Fanni 9.N Szenderffy Dániel 10.A Cserődi Ádám 12.F Fedor Benjámin 11.F Fedor Benjámin 11.F Less Dávid 9.N Kürthy Gyula 12.P Farkas Botond Pál 12.A Dobó Máté 11.A Monoki Katalin 10.S Kareczki Réka 10.A Zimonyi Fanni 11.B LABDARÚGÁS, FELKÉSZÍTŐ: FÁBIÁN GÁBOR Balázs Sándor 14.A Bátyi Dániel 14.A Berényi Márk 10.S Borza Balázs 14.I Hényel Viktor 11.P Hévizi Péter 14.A Kis Tibor 14.A Amatőr kispályás labdarúgás Kovács Gábor 11.G Laczkó Dániel 13.A Lehoczki Szilveszter 13.A Lugosi András 10.S Szunter Tibor 12.P Bagyal Bence 12.F Huszti Domonkos 12.P Földi Máté 10.G Gere Márton 13.A Helembai Henrik 12.B Hényel Viktor 11.P Hévízi Péter 14.A Ivanics Márk 12.B Kis Tibor 14.A Teremlabdarúgás Kovács Márk 14.P Laczkó Dániel 13.A Lehoczki Szilveszter 13.A Ligetfalvi Dávid 11.G Makrai Márk 12.A Niedermüller Ákos 11.G Sebestyén László 13.A

33

1. 1. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 3. 2. 1. 2. 1.

1.

2.

1. 4. 8. 3. 2. 4. 2. 12.

3. 7. 7.

2.


KÉZILABDA, FELKÉSZÍTŐ: BOROSNÉ PAKU BEÁTA Putnoki Attila 12.F Adámi Patrik 11.N Bene Máté 11.B Koczka Dávid 11.B Miklián Bálint 11.B Miklián Dávid 11.B Bíró Richárd 10.S Inczédy Péter 10.S fiú V.-VI. kcs. profi kategória Bognár Alex 9.C Dudoli Márk 9.I Moór Jakab 9.I Szíjjártó Márton 9.I Liebhardt Péter 9.G Serfőző Ádám 9.B Vincze Bence 10.S Haris Anna 12.P Kovács Dorottya 11.G Hanzelik Bianka 11.A Nagy Enikő 11.A Vaskó Júlia 11.A Kácsor Gréta 10.S Tóth Dóra 9.A leány V.-VI kcs. profi kategória Biszák Aletta 9.D Nikolicza Amanda 9.I Sárkövi Stefánia 9.I Vanda Szilvia 9.I Molnár Regina 9.K Soós Anna 9.K Simon Karolina 9.P SZELLEMI DIÁKOLIMPIA, FELKÉSZÍTŐ: TÖMÖSVÁRI SÁNDOR Busai Franciska 12.B Deme Bálint 11.B csapatverseny Kelemen Gréta 9.A Szádoczki Balázs 9.E Busai Franciska 12.B Deme Bálint 11.B Olimpic Quiz (Magyar-Szlovák angol nyelvű verseny) Kelemen Gréta 9.A Szádoczki Balázs 9.E ÚSZÁS, FELKÉSZÍTŐ: NAGY PÉTER 100 m-es hátúszás Alkonyi Kristóf 12.A 100 m-es hátúszás Horváth Mátyás 9.A 100 m-es hátúszás Nagy Zsuzsanna 12.A 100 m-es gyorsúszás Nagy Zsuzsanna 12.A 100 m-es mellúszás Winternitz Áron 11.A

34

2.

országos elődöntő 3. hely

2.

országos elődöntő 2. hely

2.

2.

1. 3. 2. 3. 2.

2.


fiú 4x50 m-es gyorsváltó

leány 4x50 m-es gyorsváltó

leány VI. kcs-os csapat

fiú VI. kcs-os csapat

fiú VI. kcs-os csapat

Winternitz Áron 11.A Horváth Mátyás 9.A Alkonyi Kristóf 12.A Lázár Viktor 10.A Luczó Bence 9.N Jámbor Luca 12.A Nagy Zsuzsanna 12.A Molnár Lilla 12.A Party Petra 14.I RÖPLABDA, FELKÉSZÍTŐ: JENDRÉK MIKLÓS Csepreghy Kinga 9.K Nagy Kinga 9.K Fitter Réka 9.B Kenéz Janka 10.A Wagner Heléne 11.A Weisz Elza Mara 11.B Székely Blanka 12.A Boros Boglárka 13.A Ferincz Máté 9.B Nemes Attila 9.C Wagner André 10.P Antal Richárd 12.P Vigh Márton 12.P Wagner Timon 12.P Jakab Dominik 12.A KOSÁRLABDA, FELKÉSZÍTŐ: NAGY PÉTER Vincze Richárd 11.P Visztenvelt Zsombor 11.P Hajdú Zsombor 11.P Hlavka Alex 12.G Tomcsányi Gergely 12.P Nagy Balázs 12.F Pongrácz Péter 12.F Fövényesi Péter 11.F Szén Dávid 11.F Szabó Dániel 9.A Fister Zsolt 10.P Nagy Ferenc 10. B

35

1.

7.

1.

17.

4.

5.

1.

9.


lány VI. kcs-os csapat

fiú VI. kcs-os capat

fiú V. kcs-os csapat

Nagy Réka Csontos Borbála Nagy Virág Csurja Barbara Csurja Kinga Szabó Boglárka Szabó Anita Liebhardt Ágnes Izsó Melinda Hanzelik Bianka Nagy Enikő Urbán Eszter

9.N 9.N 9.D 9.K 10.N 10.N 10.B 11.G 11.G 11.A 11.A 12.G

FLOORBALL, FELKÉSZÍTŐ: SZABÓ GÉZA Pápa Márton 12.N Keresztyén Olivér 12.N Paulusz Balázs 11.N Maurer-Morvai Botond 10.A Durugy Tamás 10.B Kerék Bence 10.F Kökényesi Martin 10.F Varga Árpád 14.E Burik Bence 9.E Czikk Péter 9.I Dudoli Márk 9.I Fogarassy Bence 9.I Kaliczka Máté 9.I Nemes Attila 9.C

A váci diákolimpikonok ünnepe - 2015

36

4.

1.

országos elődöntő 7. hely

országos elődöntő 4. hely


NEM PONTSZERZŐ VERSENYEK ORSZÁGOS DÖNTŐIN ELÉRT EREDMÉNYEK evezés Kurdi Hanna vegyes 2x Kovács Kornél Madár Ákos Oláh Gábor fiú 4x Kovács Kornél Bácskai Máté Kovács Kornél fiú 2x Bácskai Máté Csepel Zsófia leány 2x Marcalek Margaréta Kas Lívia Zsiros Janka leány 4x Csepel Zsófia Marcalek Margaréta Tóth Ádám Kosztrub Tamás fiú (V.) 4x Lázár Viktor Lang Dániel Kas Lívia Zsiros Janka vegyes 4x Tóth Ádám Kosztrub Tamás leány 1x Csepel Zsófia Lázár Viktor fiú (V.) 2x Lang Dániel fiú 1x Lang Dániel országúti kerékpár Ősi Eszter tollaslabda “B” Virsinger Dominika Urhegyi Márton Szabó Zoltán sakk csapatverseny Bernáth Péter (Felkészítő: Lengyel Csaba) Mikulás Viktória Banda Ádám Alpesi sí diákolimpia “B” kategória 2016. 03. 20. St Lambrecht (Ausztria) Óriás műlesiklás Bánstik Dávid Kajak-kenu K-1 200 m Polgár Péter K-1 200 m Szántói Szabó Tamás K-1 500 m Fekete Dorina K-1 500 m Luczó Bence

37

11.A 12.F 12.F 11.B 12.F 11.N 12.F 11.N 9.N 9.G 9.D 9.D 9.N 9.G 9.P 10.B 10.A 10.S 9.D 9.D 9.P 10.B 9.N 10.A 10.S 10.S 11.A 9.A 10.N 11.N 12.F 10.A 11.G

1.

1.

3. 1.

1.

2.

4. 4. 5. 6. 1. 7. 1. 16.

12.P

5.

10.S 9.I 9.I 9.N

7. 6. 3. 3.


K-1 500 m K-1 1000 m K-1 1000 m K-1 1000 m K-1 1000 m K-1 1000 m K-2 500 m K-2 1000 m K-2 1000 m K-4 1000 m szabadidős K-1 500 m szabadidős K-2 500 m szabadidős C-1 500 m szabadidős K-1 500 m szabadidős C-1 500 m

Velky Domonkos Lestyán Kornél Szántói Szabó Tamás Kiss Dominik József Pattantyús Márk Lukács István Fekete Dorina Luczó Bence Velky Domonkos Lestyán Kornél Mocsáry Viktor Mocsáry Viktor Gönczöl János Adorján Bálint Kajtor Iván

9.N 9.I 9.I 9.B 9.G 9.A 9.I 9.N 9.N 9.I 9.N 9.N 9.D 9.D 10.B

5. 5. 3. 8. 8. 1. 1. 1. 1. 3. 1. 2. 1. 1. 4.

KOROSZTÁLYOS VÁLOGATOTT SPORTOLÓINK tanuló neve Kareczki Réka Szenderffy Dániel Fedor Benjámin Fekete Fanni Bencsik Nóra Kovács Kornél Pápa Márton Gecse Márton Fekete Dorina Szántói-Szabó Tamás Luczó Bence Velky Domonkos Tálas Ádám Vellai Viktor Vass Réka Virág Kácsor Gréta Szalai Attila Árpád Kaliczka Panna Putnoki Attila Sipos András Kálfalvy Dániel Csáki Ákos Prohászka Bianka Haffner Marcell

osztály 10.A 10.A 11.F 9.N 11.A 12.F 12.N 10.A 9.I 9.I 9.N 9.N 10.F 10.F 10.G 10.S 11.A 9.B 12.F 10.A 12.A 11.P 9.I 9.C

sportág atlétika atlétika atlétika atlétika evezés evezés jégkorong kajak kajak kajak kajak kajak karate karate karate kézilabda labdarúgás művészi teremkerékpár sárkányhajó tenisz tollaslabda triatlon úszás vízilabda

38

egyesület Váci Reménység SE. VSE Váci Reménység SE. Váci Reménység SE. Vác Városi Evezős Club Vác Városi Evezős Club UTE,Vasas MTK Váci Kajak- Kenu SE. Nagymaros Kajak SE. MTK MTK Torony SE. Váci HINOMOTO HSE Életforrás-D Ipress Center Vác Rapid Wien Romhányi Művészi Teremkerékpár SE. Dunai Sárkányok Metró RSC Vízművek SK. V.I.S.E. V.I.S.E. BVSC-Zugló


A nem iskolai színekben felsorolt eredmények hitelességéért felelősséget nem tudunk vállalni. Itt a diákok által beírt adatokat vettük figyelembe oly módon, hogy mindenkinél maximum három, az általunk legjobbnak tartott eredményt vezettük át. Természetesen a lista nem teljes, hiszen akik nem nyilatkoztak, azoknak hiába vannak kiemelkedő helyezéseik, itt nem szerepelnek. Ugyanez a helyzet az üresen maradt cellákkal. Aki nem írta be a felkészítője nevét, annak mi nem kezdtünk utánajárni. Ezektől függetlenül azért jól érzékelhető, hogy diákjaink az iskolán kívül is szerteágazó és igen eredményes tevékenységeket végeznek.

KIZÁRÓLAG NEM ISKOLAI SZÍNEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK tanuló neve Bognár Alex Haffner Marcell Kolbányi Zsolt

osztály 9.C 9.C 9.C

eredm. 5. 2. 2. 2.

Nagy Lina

9.C

Nagy Márton Horváth Bence Gábor Tatár Hajna Rebeka Monoki Katalin Kácsor Gréta

9.C 10.P 10.P 10.S 10.S

Pécsi Réka

10.S

Boros Máté

10.S

Boros Máté

10.S

2. 3. 2. 2. 2. 1. 3. 2. 3. 1. 2. 2. 1.

Gecse Márton

10.A

1. 7. 1.

Kareczki Réka

10.A

2.

10.A

6. 2.

Maurer-Morvai Botond 10.A

4.

Szenderffy Dániel

1. 1. 3.

Lázár Viktor

10.A

verseny megnevezése kézilabda serdülő ob vízilabda gyerek ob gitárkamara országos verseny Nemzetközi Bajnokság (Csehország) Junior egyéni Nemzetközi Bajnokság (Magyarország) Junior egyéni Országos Bajnokság Junior egyéni  országos esszéíró pályázat Dunántúli bajnokság - vízilabda Play IT pályázat - digitális rajz kat. atlétika orsz. ifi csapatbajnokság kézilabda NB I. ifi tenisz orsz. páros verseny országos egyéni verseny karate nemzetközi kupa Rátót kupa (országos) Todashii kupa nemzetközi Ifjúsági Magyar Bajnokság K4 Férfi Ifjúsági 1000m Ifjúsági Európa Bajnokság K2 Férfi Ifjúsági 500m Ifjúsági Európa Bajnokság K4 Férfi Ifjúsági 1000m Nemzetközi Atlétika Verseny Ifjúsági Összetett Országos Bajnokság Atlétikai Magyar Szuper Liga döntő Csepel Kupa evezés Országos Magyar Bajnokság Kajak-kenu Nemzetközi Atlétika Verseny Országos Váltó Bajnokság Országos Magyar Atlétika Bajnokság

39

felkészítő

Marnitz Miklós Szikora Gyula Ottó Katalin Fülöp Attila, Fenyvesi Tibor Wachtler Viktor Wachtler Viktor

Makrai Csaba

Szikora Gyula, Magyari József Rapcsák Károly Csernák Károly Morocskó Pál


Winternitz Balázs

10.A

Hanzelik Bianka

11.A

Kurdi Hanna

11.A

Ősi Eszter

11.A

6. 1. 1. 1. 1. 3. 1. 1.

Szabó Dorina Csáki Ákos Péter

11.A 11.P

1. 44. 3. 1. 4. 3. 1., 2. 5. 5. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2.

Kovács Attila

11.P

Biszák Aletta

9.D

Boroncsok Dóra

9.D

Fehér Bence

9.D

Gönczöl János

9.D

Lada Antónia Dallos Bálint Dallos Bálint Kostyál Bálint Dunavölgyi Benedek Ferge Botond Hámor Zsombor

9.D 9.D 9.D 9.D 9.D 9.K 9.K

5. 2.

Molnár Regina

9.K

3.

Dudoli Márk Kovács Máté István

9.I 9.I 9.I

1. 16. 5. 1. 3.

9.I

2.

Lestyán Kornél

Matyus János Mátyás

Moór Jakab

9.I

5. 1. 7. 4.

Labdarúgás U17 I.osztály díjugratás B1 haladó- Fót díjugratás-ifi - Göd díjlovaglás E kategória- Göd diákolimpia: vegyes dubló - 2 pár országos bajnokság: női négypár Schwalbe Dobogókői Csúcstámadás- női abszolút kategória Abony Duatlon Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia országos döntője Hegyifutó OB Hegyifutó VB Országos Sprint duatlon I Hajdúszoboszló Spring Bowl II Hajdúszoboszló Spring Bowl NbI. Ifj. orsz. Bajnokság kézilabda Orsz. Úszó Bajnokság Nemzetközi Verseny Csepel Kupa Síkvízi magyar bajnokság Diákolimpia C1 Törökbálinti Sárkányhajó Bajnokság Női magyar boksz bajnokság Vízilabda orsz. Keleti csoport Dunántúli vízilabda Liga Dunakanyar rajzpályázat Váci Dunakanyar Színház V4 előadás kézilabda OSB “C”csop. U19 NBII női NBI. ifjúsági kézilabda bajnokság OB kézilabda C csoport U16 labdarúgás I. osztály OB K1 1000m Keretfeltöltő K1 2000m U14 K1 4000m Graboplaszt Maraton U14 K1 4000m U16 K1 15000m OB kézilabda C csoport FU 14 felsőház FU14 Régió Bajnokság

40

Kovács Péter

Kiss János Kiss János; Törőcsik Károly

Ottó Katalin Kollár Zoltán Rapcsák Károly Gönczöl János Horváth Zsolt Binder Szabolcs Binder Szabolcs

Nemes Tibor Cseh András Ottó Katalin Nemes Tibor Bánföldi Zoltán László Csaba

Sinkó László

Nemes Tibor


Nikolicza Amanda Leóna

9.I

Szántói - Szabó Tamás

9.I

Szíjjártó Márton

9.I

Jaics Regina Heidi

10.N

Tolerián Tamás

10.N

Urhegyi Márton

10.N

Fülöp Noémi

11.G

Niedermüller Ákos Kovács Dorottya

11.G 11.G

Fekete Fédra

11.G

Szabó Lőrinc Kosztrub Tamás

10.B 10.B

Sárvári Dániel

10.B

Fehér Bálint

9.A

Lukács István

9.A

Dudok Diána

9.B

Kaliczka Panna

9.B

Kiss Dominik

9.B

Madár Dániel

9.B

Zimonyi Fanni

11.B

Országos Ifjúsági Bajnokság (kézilabda) 1. U16 Győr Maraton OV. K1 2. U15 Magyar OB. K1 4000m 2. Milánó Shidokan karate VB. 1. OB kézilabda C csoport 3. OB Kajakpóló 7. Kajakpóló/Prága dicséret John Locke esszéverseny (Oxford) Magyar Korcsop. Rapid Sakk 2. Csapatbajnokság 3. I. Akácliget Kupa Nemzetk. Sakkv. Magyar Nemzeti Ifjúsági Sakk 3. Csapatbajnokság Hip-Hop Unite Ritmuscsapa1., 3. tok Országos Táncversenye 4. Futsal U20 NB2 8. Kézilabda NB1 Junior 2. Atlétika Ifjúsági Országos Bajnokság 3. Fedettpályás Felnőtt Magyar B. 2. Fedettpályás Junior Országos B. 3. Fitbalance WPC Országos Bajnokság 4. Vidék Bajnokság 2X 2. Vizilabda Dunántúli Bajnokság 2. Vizilabda Férfi Felnőtt OB II. b 2. Csepel kupa (evezés) 3. Velencei-tó nyílt evezős verseny 2. Országos Magyar Bajnokság (kajak) 8. Olimpiai Reménységek Versenye 2. Országos Maraton Bajnokság (kajak) 1. RISZI Kupa (falmászás) 1. Orsz. Teremkerékpár Bajnokság Művészi Teremkerékpár 1. Kelet-Európa Kupa Orsz. Kajak-Kenu Marathon 1. Bajnokság 3. Orsz. Kajak-Kenu Diákolimpia 4. Kajak-Kenu Vidék Bajnokság Dr. Vanyek Béla Emlékverseny 1. (súlylökés) 31. Honvéd Kupa Nemzetközi 3. Atlétikai Verseny (súlylökés) MASZ Fedettpályás Verseny 5. (súlylökés) 3.

41

Ottó Katalin Döbrössy Gergely Aradi László Nemes Tibor Ádám Krisztián Léderer Dániel Galyas Miklós,Krizsán László Urhegyi Ferenc

Hepp Sándor, Hanzelik Andrea Wagner Bálint Ottó Katalin Fekete György, Szikora Gyula

Rapcsák Károly Sinkó László

Kovács Balázs

László Csaba László Csaba


Göndös Dorottya

10.G

1. 2. 2. 1.

Nagy Sára

10.G 3.

Vass Réka Virág

10.G

3. 2.

Kálfalvy Dániel

12.A

1. 1.

Kaliczka Bence

12.A

1. 7.

Sárvári Márta

11.N 5. 1.

Bácskai Máté

11.N

1. 3.

Luczó Gergő

11.N

2. 4. 4.

Kelemen Gréta

9.A

2.

Bicsár Rozália

9.N

1.

Csepel Zsófia

9.N

1. 1. 4.

Zoboki Réka

9.N

3.

Varga Vivien

9.N

1., 3.

14. Magyar Sárkányhajó Bajnokság MKKSZ Magyar Sárkányhajó B. Hosszútávú Sárkányhajó Magyar B. Magyar Lovas Szövetség Országos Bajnokság Magyar Lovas Szövetség Országos Bajnokság European Karate Championships for Children Országos Bajnokság Vízmű kupa Országos U19 (tollaslabda) Kikelet kupa felnőtt 2. osztály Felnőtt Országos Teremkerékpár Bajnokság (teremkerékpár) Orszáros Női Vízilabdabajnokság (felnőtt) Orszáros Női Vízilabdabajnokság (ifjúsági) International Rowing Regatta, (Szlovénia) Ifjúsági kétpárevezős Evezős Országos Bajnokság, Szeged Ifjúsági kétpárevezős Ifjúsági Világbajnokság,(Brazília) Ifjúsági kétpárevezős Budapest Bajnokság, Budapest (K1) Budapest Bajnokság, Budapest (K1) Ifjúsági és U23 Magyar Bajnokság, Eb válogató, Szolnok (K1) Nemzetközi szellemi diákolimpia Budapest Szinkronkorcsolya Országos Bajnokság Evezés Országos Bajnokság 4pár Evezés Országos Bajnokság 2pár Evezés Országos Bajnokság egyéni Szinkronúszás ORKA Kupa Nemzetközi Verseny Országos Táncverseny

42

Szabó Miklós

Fehérvári Pálma

Karakó Sándor

Korányi László Kovács Balázs

Tömösvári Sándor Bodnár Erika Rapcsák Károly Erdős Eszter Dynamic Táncstúdió


A tehetséggondozás és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében rendkívül fontos az iskolai keretek között zajló, de tanórán kívüli tevékenység. Igen széles palettából választhatnak diákjaink, s szerencsére van is érdeklődés a részükről, hiszen egy speciális közösségbe való tartozás mellett az egyéni érdeklődéshez való igazodás és a foglalkozások jellege kiváló alkalom az ismerkedésre, a jó hangulatra és az önkép pozitív fejlődésére. Iskolai szinten hetente átlagban is több, mint 100 órányi foglalkozást tartanak meg az iskola pedagógusai.

SZAKKÖRÖK A 2015/2016-OS TANÉVBEN tantárgy

fizika

mikrobiológia kémia

biológia földrajz

matematika

évfolyam 11.A,N 12.A,N 9.K, 10.A 11.P,B 9.A,G 12.P,F 9-12. évf. 9. 10. 9. 10. 11. 12. 12. 11. 9. 10. 12. 9.

10.

11.

12.

matematika (angol) matematika (német) angol német spanyol

11. 12. 11. 12. 11. 12. 9 - 12.

tanár Jendrék Miklós Jendrék Miklós Tóthné Brassói Hilda Tóthné Brassói Hilda Murányi Tibor dr Tóth Eszter dr Tóth Eszter Fábiánné Kőszegi Erzsébet Kutasi Zsuzsanna Kutasi Zsuzsanna Hársfalvi Anikó Bíró-Sturcz Anita Bodó Antalné Czene Gábor Lengyel Csaba Merényi Imre Szász Csilla Véglesiné Bíró Erzsébet dr Kenyeres Ambrusné Lengyel Csaba dr Minda Mihály Szlobodnikné Kiss Edit dr Minda Mihály Prehodáné Nagy Éva Takácsné Végh Éva Véglesiné Bíró Erzsébet dr Kenyeres Ambrusné dr Minda Mihály Lengyel Csaba Prehodáné Nagy Éva Molnár-Kovács Éva dr Mindáné Kolostori Nóra Weltler Csilla Mauterer Zsuzsanna Ferenczi Adrienn Ferenczi Adrienn

43


francia orosz magyar színjátszó kör rajz BOR-lap tömegsport/edzés kosárlabda röplabda kézilabda labdarúgás atlétika konditerem nordic walking túra sakk Informatika programozás alkalmazói ismeretek informatika Gépészet Gépgyártástechnológia gépészeti alapismeretek Járműépítő CNC országos verseny OSZTV gyakorlat Elektronika elektronikai alapismeretek analóg és digitális technológia elektrotechnika Automatika

11. 12. 9 - 12. 9 - 12. 11. 12. 9 - 12. 9 - 12. 11. 12. 9 - 12.

Trieb Veronika Trieb Veronika Urbán Márta Havasi Ivett Jakus László Gelniczkyné Teiszler Mária Mojzes Zsófia Hujbert István Nagy Péter Jendrék Miklós Borosné P Beáta Fábián Gábor Niedermüllerné Karcag Ildikó Kárpáti Erika Szigeti Ágota Kaszás Gyula, Jakus László Lengyel Csaba

9-12. évf. 9-12. évf. 9-11. évf.

Gyombolai Ferenc, Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Wiezl Csaba Gyombolai Ferenc, Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Wiezl Csaba Wiezl Csaba

13-14. évf. 12. évf. 12-14. évf. 13-14. évf. 14. évf.

Bermann Gábor Kovács Kálmán Marton Gábor Megyeri Balázs Veres József

12. évf. 14. évf. 9-10. évf. 12-14. évf.

Pszota József Pszota József Rauscher István Tóth Barnabás

Érettségiző diákjaink

Technikus avató ünnepség

44


Az érettségi vizsgák igen fontosak a továbbtanulás miatt. Ezen belül is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az emelt szintűek. Míg középszinten mindenkinek kötelező öt tantárgyból számot adnia tudásáról (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, plusz egy választott tantárgy), addig emelt szinten nyilván csak a továbbtanulás szempontjából előírt vagy fontos tantárgyat választják a diákok. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a kiváló tanári felkészítéseknek köszönhetően mindkét területen jól teljesítettek tanulóink. Állítólag 2020-tól csak úgy lehet majd Magyarországon bejutni a felsőoktatásba, ha legalább egy emelt szintű érettségit teljesített a jelentkező.

VÉGZŐSÖK ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEI (beszámítva az általuk előrehozott formában teljesített vizsgákat is) közép emelt darab átlag %-os átlagok darab átlag %-os átlagok iskolai országos iskolai országos angol célnyelvi civilizáció 19 4,89 94,63 77,64 angol nyelv 204 4,75 86,18 65,53 90 4,96 78,43 69,95 biológia 5 4,00 72,20 60,08 40 4,83 77,11 67,04 elektronikai alapismeretek 14 4,57 79,72 56,62 fizika 15 4,53 80,07 71,01 9 4,89 78,89 66,99 földrajz 2 4,50 84,00 54,48 francia nyelv 6 4,67 83,33 77,48 7 4,72 68,43 72,88 gépészeti alapismeretek 6 4,50 82,50 53,24 informatika 99 4,61 79,44 58,11 13 4,77 77,08 61,47 kémia 2 4,50 82,50 60,94 21 4,95 81,86 58,41 magyar nyelv és irodalom 199 4,33 74,61 60,29 5 4,60 65,60 57,49 matematika 165 4,28 74,49 48,32 39 4,80 75,51 67,12 mozgók. és médiaism. 2 4,50 78,50 67,59 német célnyelvi civilizáció 12 4,92 94,67 70,85 német nyelv 37 4,92 89,16 60,12 20 4,90 78,20 71,29 spanyol nyelv 1 5,00 74,00 78,97 testnevelés 4 4,50 77,75 70,49 2 5,00 74,50 66,33 történelem 189 4,24 72,00 59,27 15 4,93 78,00 65,12 980 4,54 80,34 262 4,88 77,42

angol nyelv német nyelv informatika

10-11. évfolyamosok előrehozott érettségi eredményei közép emelt darab átlag %-os átlagok darab átlag iskolai országos 101 4,98 92,12 80,09 1 5,00 40 4,98 92,30 76,63 38 4,71 82,92 65,12 179 4,92 90,21 1 5,00

45

% iskolai 79,00

79,00


A képesítő vizsga technikusjelöltjeink záróvizsgája. Tulajdonképpen ezzel szereznek tényleges szakmai végzettséget, amellyel kiléphetnek, s jó eséllyel találnak is munkát a munkaerőpiacon. Külön öröm számomra, hogy egyre nagyobb számban választják a mi technikusi képzéseinket a más iskolákban érettségizett diákok. S bár átlagosan gyengébb teljesítményt nyújtanak, mint akik a Boronkay szakirányú képzéseiből érkeznek, de aki becsülettel végigjárja a két évet, az sikeres vizsgát tesz a végén. Szerintem ez is fontos! Megjegyzés: A szakirányból érkezett boronkaysoknak a képzés egyéves, míg a nem szakirányból (jellemzően más iskolákban érettségizettek) érkezetteknek kétéves.

KÉPESÍTŐ VIZSGA EREDMÉNYEI 2016. MÁJUS-JÚNIUS OKJ 54 521 03 jeles(5) jó(4) közepes(3) elégséges(2)

Gépgyártástechnológiai technikus

21 fő elért átlagosztályzat 4,05

CNC-gépkezelő

20 fő elért átlagosztályzat 3,70

Gépgyártástechnológiai technikus

21 fő elért átlagosztályzat 3,95

CNC-gépkezelő

18 fő elért átlagosztályzat 3,61

Elektronikai technikus

19 fő elért átlagosztályzat 3,84

Számítógéprendszer-karbantartó

22 fő elért átlagosztályzat 3,82

6 10 5 0

14.A1 OKJ 35 521 02 jeles(5) jó(4) közepes(3) elégséges(2)

14.A2

14.E

14.I

5 4 11 0

OKJ 54 521 03 jeles(5) 4 jó(4) 12 közepes(3) 5 elégséges(2) 0 OKJ 35 521 02 jeles(5) 3 jó(4) 7 közepes(3) 6 elégséges(2) 2 OKJ 54 523 02 jeles(5) 4 jó(4) 8 közepes(3) 7 elégséges(2) 0 OKJ 54 481 03 0010 54 05 jeles(5) 6 jó(4) 8 közepes(3) 6 elégséges(2) 2 elégtelen(1) 0

46


14.P

OKJ 54 213 05 jeles(5) jó(4) közepes(3) elégséges(2) elégtelen(1)

Szoftverfejlesztő 13 8 2 0 0

Képesítő (nappalin) bizonyítványt szerzett: Tanfolyami bizonyítványt (CNC) szerzett:

23 fő elért átlagosztályzat 4,48

106 fő 38 fő

Nem kis logisztikai feladatot igényel a tanévenkénti kb. 400 esemény koordinálása. Szerencsére ezt a munkát kiválóan szervezik a munkaközösség-vezetők, az igazgatóhelyettesek és a gondnokok. Látható, hogy a lista nemcsak hosszú, hanem igen sokféle eseményt is tartalmaz, a háziversenyektől kezdve a megyein és az országoson át egészen a nemzetköziig. Van, ami saját diákjainknak szól. Van, amire más iskolák tanulóit invitáljuk, sőt van, ahol mi csak a termeket esetleg eszközöket adjuk. Összességében elmondható, hogy az infrastruktúránk az év több mint 300 napján terhelt. Van olyan 40 órányi időszak, amikor be sem zárunk, de tanév közben munkanapokon jellemzően reggel 6-tól este 10-ig vagyunk nyitva.

BORONKAY ESEMÉNYLISTA A 2015-2016-OS TANÉVBEN időp. 07.29. 07.30. 08.03. 08.03. 08.24. 08.24. 08.25. 08.26. 08.28. 08.31. 09.01. 09.01.

esemény megnevezése Technikusi beiratkozás Japán vendégek fogadása Kosaras edzőtábor (7 nap) Technikusi beiratkozás Alakuló értekezlet Javító- és osztályozóvizsgák Gólyatábor (2 napos) Javító - és osztályozó vizsgák Technikusi tanévnyitó Tanévnyitó értekezlet 14. évfolyamosok termelési gyakorlata (két hét) Első tanítási nap (3 osztályfőnöki óra)

09.01. 09.04. 09.11. 09.19. 09.21. 09.21. 09.22. 09.23. 09.24. 09.25. 09.25.

Tanévnyitó ünnepség Részvétel a ligettakarításon Záró foglalkozás a Zollner Kft-nél Evezős Diákolimpia, Szolnok OKTV nevezések lezárása Osztályok fotózása (2 nap) Részvétel az Autómentes Napon Lumenek és decibelek (fizikai kísérletek) Vác Város Kiváló Diákja díjátadó Kempelen Matematika Verseny Szecskaavató

felelős szervező Dian János, Horváth László M. Kovács Éva, Fábián Gábor Nagy Péter Dian János Fábián Gábor Kaszás Gyula, Urbán Márta Bíró-Sturcz Anita Urbán M., Kaszás Gy. Dian J., Horváth L. Fábián Gábor Dian J., Horváth L. Behányi R., Kaszás Gy., Dian J., Fábián G. Lukácsné M. Zs., igazgatóság Trieb Veronika Horváth L., Veres J., Kaszás Gyula Hujbert István Sipos Brigitta Jendrék Miklós Fábián G., Pataki S. Dr. Kenyeres Ambrusné Bíró-Sturcz Anita

47

típusa saját városi saját saját saját saját saját saját saját saját saját saját

kategória egyéb egyéb tábor egyéb egyéb egyéb tábor egyéb ünnepség egyéb egyéb egyéb

saját városi egyéb országos országos saját városi saját városi saját saját

ünnepség egyéb egyéb verseny egyéb egyéb egyéb előadás egyéb verseny diákprog.


09.26. Gyalogtúra (Visegrádi-hegység) 10.02. Őszi szülői értekezlet (9. és 12. évf.)

saját saját

diákprog. egyéb

10.03. 10.06. 10.06. 10.07.

egyéb saját városi egyéb

verseny ünnepség egyéb kiállítás

egyéb

egyéb

megyei saját egyéb saját

egyéb diákprog. kiállítás egyéb

10.07. 10.08. 10.09. 10.10. 10.12. 10.12. 10.13. 10.13. 10.14. 10.15. 10.16. 10.16. 10.16. 10.17. 10.17. 10.21. 10.21. 10.22. 10.23. 10.31. 11.02. 11.02. 11.03. 11.04. 11.05. 11.05. 11.06. 11.08. 11.09. 11.09. 11.09.

Kaszás Gyula, Jakus László Fábián Gábor, Behányi Rita, Kaszás Gyula U11-es lány kézilabda torna nálunk Fábián G., Lukácsné M. Zs. Aradi vértanúk emlékünnepsége Szlobodnik Mihály Részvétel a városi ünnepségen Behányi Rita, Fábián Gábor Pályaválasztási kiállítás, Vác Dian J., Horváth L., Fábiánné K. E., Fábián G. Pályaválasztási szülői értekezlet: Dunakeszi, Kaszás Gyula Kőrösi Nyugdíjas igazgatók találkozója nálunk Fábián G., Hujbert I. Spanyol filmek éjszakája Ferenczi A., Trieb V. Sulibörze Veresegyházon Fábián Gábor Igazgatótanácsi értekezlet (DDC pályáza- Fábián Gábor, Dian János tok elbírálása) Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Karolina Fábián Gábor Pályaválasztási szülői értekezlet: Göd, Németh Kaszás Gyula Pro Progressio díj átvétele, Budapest, BME Dr. Minda M., Dr. Mindáné K.Nóra, Fábián G. Részvétel az országos szakképzési fórumon, Győr Dian János, Horváth László Bernáth Kupa, fiúk Fábián Gábor Bernáth Kupa, lányok Urbán Anett Részvétel a városi makettversenyen Mojzes Zsófia Városi pedagógus termfoci kupa Lengyel Csaba Kerékpáros túra Kaszás Gyula TELC nyelvvizsga nálunk Fábián G., Lukácsné M. Zs. BME előadás (Dr. Fiala Péter) Dr. Mindáné Kolostori Nóra Makettverseny Mojzes Zsófia 1956-os emlékműsor Márczy Gábor Részvétel a városi ünnepségen Fábián Gábor BBK találkozó Dian János OKTV I. forduló: történelem Kaszás Gy., Behányi R. Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Petőfi Fábián Gábor Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Árpád Fábián Gábor Megyei Matematika Verseny I. fordulója nálunk Cs. Nagy András Nemes T. I. forduló: informatika-alkalmazói Kaszás Gy., Dian J. OKTV: informatika, alkalmazói I. forduló Kaszás Gy., Dian J. Előadás a karrierről Horváth László Futsal bajnoki forduló nálunk (NB-II.) Lukácsné M. Zs., Fábián G. Arany János Irodalmi Verseny, I. ford., nálunk Jendrék Gabriella Diákolimpia: fiú kézilabda, megyei I. ford, Borosné Paku Beáta Vác-Sportcs. Diákolimpia: fiú kosárlabda (profi), nálunk Nagy Péter

48

egyéb egyéb egyéb egyéb országos egyéb országos városi városi városi városi saját egyéb saját városi saját városi saját országos városi városi megyei országos országos saját egyéb saját megyei

egyéb verseny verseny verseny verseny diákp. vendég előadás verseny ünnepség ünnepség egyéb verseny egyéb egyéb verseny verseny verseny előadás verseny verseny verseny

megyei

verseny


11.09. Diákolimpia: lány röplabda (profi) Pécel megyei I. ford. 11.09. Irodalom OKTV I. forduló, nálunk 11.09. Pályaválasztási szülői értekezlet: Göd, Huzella 11.09. Pályaválasztási szülői értekezlet: Kosd 11.09. Turek Miklós irodalmi előadása 11.10. Futsal Megyei forduló nálunk 11.10. OKTV I. forduló: angol nyelv 11.11. Nemes T. I. forduló: informatika-programozói 11.11. OKTV I. forduló: magyar nyelv 11.11. Rendkívüli tantestületi értekezlet 11.12. Iskolagyűlés 11.12. Mezei futóverseny megyei, Tápiószecső 11.12. OKTV I. forduló: fizika 11.12. Pályaválasztási szülői értekezlet: Szada 11.12. Pályaválasztási szülői értekezlet: Sződ 11.12. Pályaválasztási szülői értekezlet: Verőce 11.13. DDC ösztöndíj átadó ünnepsége 11.13. Nyílt Laborok Napja a BME-n 11.13. Szülői értekezletek (10-11. évf.) 11.14. Lány kézilabdatorna nálunk 11.16. Implom helyesírási verseny I. forduló nálunk 11.16. OKTV I. forduló: kémia 11.16. Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Juhász 11.17. OKTV I. forduló: francia 11.18. Diákolimpia: lány kézilabda, megyei I. ford., Vác- Sportcs. 11.18. Óbudai Egyetem előadása (dr. Zoller Vilmos) 11.18. OKTV I. forduló: informatika-alkalmazói 11.18. Pályaválasztási kiállítás, Diósjenő 11.18. Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Földváry 11.19. OKTV I. forduló: biológia 11.20. Adventi túra Bécsbe 11.20. Diákolimpia: lány kézilabda, megyei döntő, Vác- Sportcs. 11.20. Részvétel Győrben az Audi versenyen 11.21. Bit-Maraton Pannon Egyetemen 11.21. TELC nyelvvizsga nálunk 11.21. Túra a Pilisben 11.23. Diákolimpia: futsal, Cegléd 11.23. OKTV I. forduló: német nyelv 11.23. Véradás nálunk 11.24. Diákolimpia: fiú kézilabda, megyei döntő-Dabas

Jendrék Miklós

megyei

Kaszás Gy., Behányi R. Kaszás Gyula Fábián Gábor Jendrék Gabriella Fábián Gábor Kaszás Gy., Behányi R. Kaszás Gy., Dian J. Kaszás Gy., Behányi R. Fábián Gábor Fábián Gábor Niedermüllerné K.I, Pajor F-né Kaszás Gy. Prehodáné Nagy Éva Fábián Gábor Dian János Behányi Rita M-Kovács É., Tóthné B.H. igazgatóság, osztályfőnökök Lukácsné M. Zs., Fábián G. Jakus László Kaszás Gy., Kutasi Zs. Fábián Gábor Behányi Rita Borosné Paku Beáta

országos verseny egyéb egyéb saját előadás megyei verseny országos verseny országos verseny országos verseny saját egyéb saját egyéb megyei verseny országos verseny egyéb egyéb egyéb városi ünnepség egyéb előadás saját egyéb országos verseny országos verseny saját verseny városi egyéb országos verseny megyei verseny

Fábián Gábor Kaszás Gy., Dian J. Fábián Gábor Behányi Rita Kaszás Gy. Molnár M., Mauterer Zs., Heiszig M., Szigeti Á. Borosné Paku Beáta

saját saját egyéb városi országos saját

előadás verseny kiállítás egyéb verseny diákp.

megyei

verseny

Marton Gábor Gyombolainé Cs. Zsuzsanna Lukácsné M. Zs., Fábián G. Kaszás Gy., Jakus L. Fábián Gábor Behányi Rita Fábián G., Behányi R. Borosné Paku Beáta

egyéb országos egyéb saját megyei országos városi megyei

verseny verseny vendég diákp. verseny verseny egyéb verseny

49

verseny


11.24. Európa: Tematikus Nap 11.25. Közreműködés a Remete szobornál tartott megemlékezésen 11.25. OKTV I. forduló: spanyol nyelv 11.25. Wigner Intézet előadása 11.26. Adventi kiállítás megnyitója 11.26. OKTV I. forduló: matematika 11.26. Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Radnóti 11.27. Általános iskolások angol nyelvi versenye 11.27. Általános iskolások német nyelvi versenye 11.27. BoGár matematikaverseny eredményhirdetése Galgagyörkön 11.27. Diákolimpiai díjátadó nálunk 11.27. 11.28. 11.28. 11.30. 12.02. 12.02. 12.03. 12.03. 12.03. 12.03. 12.04. 12.04. 12.04. 12.06. 12.07. 12.08. 12.09. 12.10. 12.10. 12.10. 12.10. 12.11. 12.11. 12.11. 12.11.

Mauterer Zsuzsanna Horváth László

saját városi

diákprog. egyéb

Behányi Rita Dr. Mindáné Kolostori Nóra Mojzes Zsófia Kaszás Gy. Fábián Gábor Sipos Brigitta, Urbán Andrea Mauterer Zsuzsanna Fábián Gábor

országos saját saját országos városi saját saját

verseny előadás kiállítás verseny egyéb verseny verseny verseny

városi

egyéb

saját városi

diákprog. egyéb

megyei saját saját saját megyei országos

verseny előadás verseny előadás verseny verseny

saját saját saját saját saját országos saját saját országos

előadás ünnepség diákprog. előadás előadás vendég előadás diákprog. verseny

Fábián G., Lukácsné M.Zs., Niedermüllerné K. I. Neolatin Kulturális Est Ferenczi A., Trieb V. Közreműködés az Apor V. Főiskolánál lévő Horváth László emléktábla-avatáson Sakk megyei döntő, Aszód Lengyel Csaba Nyílt Nap igazgatóság, DÖK Magasugrás házi bajnokság Maloviczki Sándor Nyílt Nap igazgatóság, DÖK Floorball megyei döntő nálunk (fiúk) Szabó Géza Floorball országos elődöntő, V. kcs. Buda- Szabó Géza pest (fiúk) Meropolitan Főiskola bemutatkozása Lukácsné M. Zs. Mikulás a dolgozók gyerekeinek Kutasi Zs., Kovács K. Mikulásjárás az iskolában Bíró-Sturcz Anita Nyílt Nap igazgatóság, DÖK Szülői Nyílt Nap Fábián Gábor Futsal bajnoki forduló nálunk (NB-II.) Fábián G., Lukácsné M.Zs. Turek Miklós irodalmi előadása Jendrék Gabriella Christmas party a nyek-eseknek Coppage L. Daróczi É. Részvétel az EU-verseny országos döntőjén, Mauterer Zsuzsanna Kecskemét Arany D. matematika verseny I. forduló (nálunk) Kaszás Gyula Diákolimpia: floorball országos elődöntő Szabó Géza (V. kcs.) Budapest Kempelen Matematika Verseny Kaszás Gy., Dr. Kenyeres A-né Óbudai Egyetem előadása (dr. Felde Imre) Horváth László Éjszakai túra Kaszás Gyula, Jakus László Karácsonyfa állítása és díszítése Trieb Veronika Lány teremfoci kupa nálunk Nagy Péter, Urbán Anett Pest m.-i Matematikaverseny döntője nálunk Cs. Nagy András

50

országos verseny országos verseny országos saját saját saját városi megyei

verseny előadás diákprog. diákprog. verseny verseny


12.11. Részvétel a Sportkarácsony Pest megyei díjátadóján, Budapest 12.12. Contitech céges rendezvény 12.14. Ének-zenei napok (3 nap) 12.15. Tanulmányi kirándulás a SOTE laboratóriumaiba 12.16. Diákolimpia: futsal, megyei döntő, Vác 12.16. Kollégiumi karácsony nálunk 12.17. Általános iskolai futsal nálunk 12.17. Boronkay Informatika Verseny általános iskolásoknak (8.o) 12.17. Diákolimpia: floorball országos elődöntő (VI. kcs.) Budapest 12.17. Tanüzemi Karácsony 12.18. Adventi túra Bécsbe 12.18. Forberger Mónika egészségügyi előadása 12.18. Iskolai Karácsonyi Ünnepség 01.06. Diákolimpia: lány kézilabda, országos elődöntő, Budapest 01.06. Szalagavató próba 01.06. Vízkereszt 01.07. Szalagavató I. előadás 01.08. Bolyai Matematikaverseny 01.08. Kézilabda Fiú, orsz. elődöntő, Nyíregyháza 01.08. Szalagavató II. előadás 01.09. Nemes T. informatika Verseny, Dunakeszi 01.09. Ovifoci nálunk 01.09. Szalagavató 01.11. 01.12. 01.12. 01.12. 01.13. 01.13. 01.13. 01.13. 01.13. 01.14. 01.15. 01.15. 01.16.

OE-Bánki kar bemutatkozása Boronkay Anyanyelvi Verseny Dezsényi Balázs: Angol nyelvi vitanap GAMF-Kecskemét bemutatkozása Familia Gladiátoria előadása Implom megyei döntő nálunk Kazinczy verseny házi forduló Részvétel az MDSZ díjátadóján, Budapest Sítábor Ausztriában (Gerlitzen-5 nap) OE-Neumann kar bemutatkozása Euroexam nyelvvizsga bemutatása Végzősök tájékoztatója a felsőfokú továbbtanulásról Központi írásbeli 8. osztályosoknak

Pajor Ferencné

megyei

egyéb

Lukácsné Mózes Zsuzsanna Jendrék Gabriella Hársfalvi Anikó Fábián Gábor Lukácsné M. Zs. Fábián Gábor Kemenes Tamás

városi saját országos megyei városi egyéb saját

vendég diákprog. előadás verseny vendég vendég verseny

Szabó Géza

országos verseny

Horváth László Szigeti Á., Molnár M. Dr. Behányi Rita igazgatóság Borosné Paku Beáta

saját saját saját saját országos

diákprog. diákprog. előadás diákprog. verseny

Szlobodnikné K. E., Jakus L., Kemenes T. Trieb V. Ferenczi A. Szlobodnikné K. E., Jakus L., Kemenes T. Merényi Imre Borosné Paku Beáta Szlobodnikné K. E., Jakus L., Kemenes T. Wiezl Csaba

saját

diákprog.

saját saját

diákprog. diákprog.

Fábián G., Lukácsné M.Zs. Szlobodnikné K. E., Jakus L., Kemenes T. Fábián Gábor Dr. Behányi Rita Coppage Lea Fábián Gábor Dr. Behányi Rita Jakus László Gelniczkyné Teiszler Mária Pajor F-né, Fábián G., Nagy P. Cs. Nagy A., Tumann P. Fábián Gábor Sipos B., Weltler Cs. Fábián Gábor Behányi R., Dian J.

egyéb saját

vendég diákprog.

saját saját saját saját saját országos országos országos saját saját saját saját saját

előadás verseny diákprog. előadás előadás verseny verseny egyéb diákprog. előadás előadás előadás egyéb

51

országos verseny országos verseny saját diákprog. országos verseny


01.17. TELC nyelvvizsga nálunk 01.18. Végzősök tájékoztatója a felsőfokú továbbtanulásról 01.19. Bosch cég és a duális képzés bemutatása 01.21. Osztályozó értekezlet 9-11. évf. 01.21. Pótfelvételi 01.21. Füzesi Tamás fotókiállításának megnyitója 01.22. Magyar Kultúra Napja 01.22. Osztályozó értekezlet 12-14. évf. 01.23. Diákolimpia: úszás, megyei döntő, Százhalombatta 01.25. Rendőrség továbbtanulási előadása 01.26. Pályaválasztási előadás volt tanítványainkkal, műszaki terület 01.27. A duális képzés lehetőségei 01.27. OKTV II. forduló: matematika nálunk 01.27. Betekintés a felvételi dolgozatokba 01.28. Pályaválasztási előadás volt tanítványainkkal, humán terület 01.28. Szent István Egyetem bemutatkozása 01.29. Drámanap 01.29. Német nyelvű matematikaverseny 01.30. Gyalogtúra 01.30. Közreműködés a Erdély Baráti Kör rendezvényen 02.02. Matematika OKTV II. forduló (nálunk) 02.03. Lány kosárlabda megyei selejtező (nálunk) 02.03. Pneumatika verseny I. forduló (nálunk) 02.05. Szülői értekezletek 10. és 12. évfolyamnak 02.05. TUDOK válogató 02.06. Alapítványi Bál

Lukácsné M. Zs. Fábián Gábor

egyéb saját

egyéb előadás

Horváth László Fábián Gábor Dr. Behányi Rita Mojzes Zs., Hujbert I. Dr. Behányi R., Jendrék G. Dian János Nagy Péter

egyéb saját saját saját saját saját megyei

előadás egyéb egyéb ünnepség ünnepség egyéb verseny

Fábián Gábor Jakus László

egyéb saját

előadás előadás

M. Kovács Éva Kaszás Gyula Kurucz Leventéné Jakus László

saját országos saját saját

előadás verseny egyéb előadás

saját saját országos saját városi országos megyei országos saját országos saját

előadás diákprog. verseny diákprog. egyéb verseny verseny verseny egyéb verseny egyéb

országos országos saját országos megyei országos országos saját egyéb megyei városi

verseny verseny előadás verseny verseny verseny verseny diákprog. vendég verseny egyéb

Fábián Gábor Gelniczkyné Teiszler Mária Dr. Mindáné Kolostori Nóra Kaszás Gyula Fábián G., Lukácsné M.Zs. Kaszás Gyula Nagy Péter Tóth Barnabás igazgatóság és osztályfőnökök Dr. Tóth Eszter Lukácsné M.Zs., Behányi R., Horváth L., Kurucz L-né, Lessné S.Sz., Liebhardtné L.N., Szlobodnik M. 02.06. Informatika OKTV alkalmazói II. ford. (nálunk) Gyombolai Ferenc 02.06. Nemes T. Inform. Alkalmazói II. ford. (nálunk) Gyombolai Ferenc 02.08. Közlekedésbiztonsági előadás (rendőrség) Dr. Behányi Rita 02.09. Mikola Fizika Verseny I. forduló nálunk Tóthné B. Hilda 02.11. Diákolimpia: fiú kosárlabda (Dunakeszi) Nagy Péter 02.11. Irinyi J. kémiaverseny I. forduló Kutasi Zsuzsanna 02.11. OKTV II. forduló: fizika (Érd) Fábián Gábor 02.12. Színjátszó tábor (3 nap) Gelniczkyné Teiszler Mária 02.14. Kézilabda torna nálunk Fábián Gábor 02.15. Biológia OKTV II. forduló, Érd Bíró-Sturcz Anita 02.15. Díjátadó ünnepség a Városházán Fábián Gábor

52


02.18. 02.19. 02.19. 02.20. 02.21. 02.22. 02.25. 02.25.

02.26. 02.26. 02.27. 02.27. 02.27. 02.27. 02.29. 03.01. 03.01. 03.02. 03.02. 03.03. 03.03. 03.05.

Fiú röplabda megyei döntő, Dunakeszi Gordiusz I. forduló Véradás nálunk Ovifoci nálunk Lány kézilabda torna nálunk Diákolimpia: fiú kosárlabda megyei döntő nálunk Implom országos döntő, Gyula (4 nap) Kommunizmus áldozatainak emléknap megemlékezés Nyugdíjas találkozó Diákolimpia: lány kosárlabda megyei döntő (Budakeszi) Lány röplabda megyei elődöntő (Szentendre) Szóbeli felvételi (angol, német, sport) Gyalogtúra OKTV alkalmazói verseny döntő, Bp. OKTV programozási verseny döntő, Bp. TELC nyelvvizsga nálunk Fiú röplabda megyei elődöntő (Nagykáta) CNC verseny országos elődöntő nálunk Regionális nyelvi verseny (Gödöllő) KMOP záróellenőrzés OSZTV: programozás, elődöntő, Budapest Frankofon filmnap Szóbeli felvételi, pótidőpont Bólyai matematikai csapatverseny, Budapest

03.05. 03.05. 03.05. 03.07. 03.07. 03.08. 03.10.

OSZTV döntő-elektronika, Budapest Reménység Szavalóverseny Tantestületi Kirándulás (Székesfehérvár) Gordiusz eredményhirdetés Szellemi Diákolimpia Országos elődöntő (Budapest) Nőnapi Koncert a Díszteremben Regionális Tehetségfórum

03.10. 03.10. 03.11. 03.11. 03.12. 03.12. 03.12. 03.12. 03.13.

Részvétel a “Tehetségnap” rendezvényen Sajtófotó kiállítás megnyitója Nyugat-magyarországi Egyetem bemutatkozása Petőfi Nap Irinyi J. kémia verseny, megyei döntő, Budapest Irinyi J. kémia verseny, megyei döntő, Dabas Irinyi J. kémia verseny, országos döntő, Miskolc Március 15., Iskolai emlékműsor Szellemi Diákolimpia Országos döntő (Tata)

02.25. 02.26.

Jendrék Miklós Dr. Mindáné Kolostori Nóra Forberger Mónika Lukácsné M. Zsuzsanna Lukácsné M. Zsuzsanna Nagy Péter Jakus László Szilágyi Erzsébet

megyei megyei saját megyei megyei megyei országos saját

verseny verseny vendég verseny verseny verseny verseny ünnepség

Fábián G., Urbán M., Nagy Péter

saját megyei

ünnepség verseny

Jendrék Miklós igazgatóság Kaszás Gyula Gyombolai F., Gyombolainé Cs. Zs. Gyombolai F., Gyombolainé Cs. Zs. Lukácsné M. Zsuzsanna Jendrék Miklós Megyeri Balázs Dr. Behányi Rita Dian János Kemenes Tamás Trieb Veronika Kaszás Gyula Merényi I., Prehodáné N. É., Szlobodnikné K. E. Horváth László Dr. Behányi Rita Szilágyi Erzsébet Dr. Mindáné Kolostori Nóra Tömösvári Sándor Fábián Gábor Dr. Tóth Eszter, Jendrék Gabriella, Jendrék Miklós Dr. Tóth Eszter, Jendrék Miklós Hujbert I., Mojzes Zs. Fábián Gábor Tóthné B. H., M. Kovács É. Kutasi Zsuzsanna Fábiánné Kőszegi Erzsébet Kutasi Zsuzsanna Jendrék G., Szilágyi E. Tömösvári Sándor

megyei saját saját országos országos egyéb megyei országos megyei országos országos saját saját országos

verseny egyéb diákprog. verseny verseny egyéb verseny verseny verseny egyéb verseny diákprog. egyéb verseny

országos városi saját megyei országos saját megyei

verseny verseny egyéb verseny verseny ünnepség előadás

városi saját egyéb saját megyei megyei országos saját országos

előadás egyéb egyéb egyéb verseny verseny verseny ünnepség verseny

53


03.14. 03.16. 03.16. 03.16. 03.16. 03.17. 03.17. 03.17. 03.18. 03.18. 03.19. 03.19. 03.21.

03.21. 03.23. 03.23. 03.25. 03.30. 03.31. 03.31. 03.31. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.02. 04.05. 04.06. 04.05. 04.06. 04.06. 04.07. 04.07. 04.07. 04.08. 04.09. 04.09.

Természettudományi bemutató (Vác, Petőfi) Dr. Frey Sándor csillagász előadása Lány röplabda megyei döntő nálunk Radioaktív hulladékok kezelése SZÉTV elődöntő (informatika, gépészet) Boronkay Anyanyelvi verseny, döntő Kenguru matematika verseny Mikola megyei döntő (fizika), Budapest Szülői értekezletek (9. és 11. évf.) Zollner Verseny Gyalogtúra Úszás Országos döntője, Miskolc Gánti Tibor Természetismeret Verseny döntője

Tóthné B. H. és M. Kovács É. Dr. Kenyeres Ambrusné Jendrék Miklós Dr. Mindáné K. Nóra Dian János, Horváth L. Dr. Behányi Rita Szlobodnikné Kiss Edit Dr. Tóth Eszter Kaszás Gy., Fábián G., osztályfőnökök Szigeti Ágota Kaszás Gyula Nagy Péter Hársfalvi A., Kutasi Zs., Czene G., Fábiánné K.E., Bíró-Sturcz A., Gyolcsos-S. B., Bodó A-né Matematika OKTV döntő, Budapest Prehodáné Nagy Éva “Építsd meg a naprendszert” projekt indító Tóthné B. Hilda, M. Kovács Éva rendezvénye Gordiusz országos döntő, Pécs Dr. Mindáné Kolostori Nóra Általános iskolások felvételi rangsorának Kaszás Gyula véglegesítése Spanyol nyelv OKTV döntő, Budapest Ferenczi Adrienn CNC verseny országos döntő (Budapest) Megyeri Balázs Nagyszülői értekezlet (rendőrségi előadás) Fábián Gábor Német nyelv OKTV döntő, Budapest Mauterer Zsuzsanna Fiú kosárlabda országos döntő, Kecskemét Nagy Péter Magyar nyelv OKTV döntő, Budapest Havasi Ivett Mars-program: Dr. Szabó Tímea előadása M. Kovács Éva TUDOK döntő Dr. Tóth Eszter Fizika OKTV döntő, Budapest Dr. Tóth Eszter Iskolai színjátszó kör első előadása Weöres Gelniczkyné T. Mária S.: Holdbéli csónakos Iskolai színjátszó kör második előadása. Gelniczkyné T. Mária Weöres S.: Holdbéli csónakos Mezei futóverseny országos döntője, Gödöllő Pajor F-né, Niedermüllerné K.I. Iskolai szavalóverseny Jendrék Gabriella Lány labdarúgás, megyei elődöntő (Gödöllő) Urbán Anett Kispályás labdarúgás megyei elődöntő, nálunk Fábián Gábor Látogatás a Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumba Dr. Kenyeres Ambrusné Országos Pneumatika Verseny (Szentgotthárd) Tóth Barnabás Német nyelvi konferencia Dr. Mindáné K. Nóra Építészeti konferencia nálunk Lukácsné M. Zsuzsanna Festménykiállítás Lukácsné M. Zsuzsanna

54

városi saját megyei saját országos saját országos megyei saját saját saját országos saját

előadás előadás verseny előadás verseny verseny verseny verseny egyéb verseny diákprog. verseny verseny

országos verseny saját egyéb országos verseny saját egyéb országos országos saját országos országos országos saját országos országos saját

verseny verseny előadás verseny verseny verseny előadás verseny verseny diákprog.

saját

diákprog.

országos saját megyei megyei saját országos országos egyéb egyéb

verseny verseny verseny verseny előadás verseny egyéb egyéb egyéb


04.09. 04.09. 04.10. 04.11. 04.11. 04.13. 04.14. 04.14. 04.15. 04.15. 04.15. 04.18. 04.18. 04.18. 04.19. 04.20. 04.21. 04.21. 04.22.

Országos táncverseny nálunk TELC nyelvvizsga nálunk Német nyelvi tábor (8 nap): Ausztria, Tirol Osztályozóvizsgák az előrehozott érettségik miatt SZÉTV döntő, Szolnok (2 nap) Sakk szimultán nálunk Francia nyelv OKTV döntő, Budapest Kazinczy Szépkiejtési verseny, Győr (4 nap) Fizikusaink bemutatója Kisnémediben Hlavay fizikaverseny, Veszprém Szakmák Éjszakája Boronkay Matematikaveresny (5-6-7. oszt.) OSZTV döntők (budapest-3 nap) Pályázati projektzáró Lego-robot informatika országos döntő, Budapest Kispályás labdarúgás megyei döntő, Vác Szónokverseny, Madách Imre Gimnázium, Vác Szt. György-heti kiállítás megnyitója Boronkay Informatika Verseny általános iskolásoknak 04.22. Boronkay versenyek eredményhirdetései 04.23. 04.23. 04.23. 04.23. 04.23. 04.24. 04.26. 04.27. 04.28. 04.28. 04.29. 04.29. 04.30. 05.01. 05.02. 05.02. 05.03.

Lukácsné M. Zsuzsanna Lukácsné M. Zsuzsanna Szigeti Á., Molnár M., Trieb V. igazgatóság Dian János Lengyel Csaba Trieb Veronika Ferenczi Adrienn Minda Mihály Dr. Tóth Eszter Dian J., Horváth L. Dr. Kenyeres Ambrusné Kemenes Tamás Dr. Kenyeres Ambrusné Wiezl Csaba Fábián Gábor Ferenczi Adrienn Mojzes Zsófia Kemenes Tamás

Behányi R., Dr. Kenyeres A-né., Jendrék G. Kenguru eredményhirdetés, Budapest Szlobodnikné Kiss Edit Kerékpártúra Kaszás Gyula Lányok Napja, Vác Ács Krisztina Sakk országos döntő, Szombathely Lengyel Csaba Szt. György-napi ünnepség Dian J., Dr. Behányi R., Urbán M., Fábián G., Apáczai Matematikavereny, Pécs Véglesiné Bíró Erzsébet Atlétika megyei pályabajnokság Pajor F-né, Niedermüllerné K.I. Nappali tagozatosok érettségi tájékoztatója Kaszás Gyula Lányok Napja, Budapest Dr. Mindáné K. Nóra, M. Kovács Éva Végzősök osztályozó konferenciája Fábián Gábor Holokauszt emlékműsor Szilágyi Erzsébet OSZTV eredményhirdetés, Budapest Horváth László, Dian János Ballagás Dr. Behányi R., Fábián G., B. Sturcz A., Dian J., Kaszás Gy. Erdélyi túra Kaszás Gyula érettségi írásbeli: magyar nyelv és irodalom Kaszás Gy., Dr. Behányi R., Dian J., Fábián G. Mikola fizikaverseny döntője, Pécs (haladók) Tóthné B. Hilda érettségi írásbeli: matematika Kaszás Gy., Dr. Behányi R., Dian J., Fábián G.

55

egyéb egyéb saját saját országos városi országos országos megyei országos saját saját országos saját országos megyei városi saját saját

egyéb egyéb tábor egyéb verseny egyéb verseny verseny előadás verseny egyéb verseny verseny előadás verseny verseny verseny kiállítás verseny

saját

verseny

országos saját országos megyei saját

verseny diákprog. egyéb verseny ünnepség

országos megyei saját országos saját saját országos saját

verseny verseny egyéb egyéb egyéb ünnepség verseny ünnepség

saját diákprog. országos egyéb országos verseny országos egyéb


05.03. Mikola fizikaverseny döntője, Gyöngyös (kezdők) 05.04. érettségi írásbeli: történelem 05.05. 05.06. 05.06. 05.09. 05.10. 05.11. 05.11. 05.12. 05.12. 05.13. 05.13. 05.17. 05.17. 05.17. 05.17. 05.18. 05.18. 05.19. 05.19. 05.19. 05.20. 05.20. 05.23. 05.24. 05.25. 05.26. 05.27. 05.28. 05.28. 05.28. 05.30. 05.31. 06.01. 06.03. 06.04.

Dr. Minda Mihály

Kaszás Gy., Dr. Behányi R., Dian J., Fábián G. érettségi írásbeli: angol nyelv Kaszás Gy., Dr. Behányi R., Dian J., Fábián G. érettségi írásbeli: német nyelv Kaszás Gy., Dr. Behányi R., Dian J., Fábián G. Technikusok osztályozó értekezlete Dian János Angol nyelvi szintfelmérő (felvett ált. isk-nak) Oszlár K., Pelczéderné B.M., Weltler Cs. érettségi írásbeli: informatika emelt Dian J. érettségi írásbeli: biológia Kaszás Gy. Technikusok írásbeli vizsgája Dian J., Horváth L. Diákpolgármester választás Bíró-Sturcz Anita, Tóthné B. Hilda érettségi írásbeli: informatika középszint Dian J. érettségi írásbeli: földrajz Kaszás Gy. érettségi írásbeli: kémia Kaszás Gy. érettségi írásbeli: fizika Kaszás Gy. kosárlabda házibajnokság Borosné P. Beáta, Nagy Péter Strandfoci országos elődöntő, Gyöngyös Niedermüllerné Karcag Ildikó Technikusok gyakorlati vizsgái (4 nap) Dian J., Horváth L. érettségi írásbeli: szakmai alapismeretek Dian J. Labdarúgó házibajnokság Fábián Gábor Diákhét-kampányolás Bíró-Sturcz Anita Díjátadó a BME-n Fábián Gábor érettségi írásbeli: francia nyelv Kaszás Gy. Diáknap Bíró-Sturcz Anita Kispályás labdarúgás országos döntő (3 nap), Vép Fábián Gábor érettségi írásbeli: médiaismeret Kaszás Gy. Baseball bemutatók Coppage Lea Kompetenciamérés Dr. Behányi Rita AFS (cserediák program) előadások Rabné Hallai Judit OKTV díjátadó, Budapest Prehodáné N.É., Fábián G. 50 éve érettségizettek évfolyamtalálkozója Dr. Behányi R., Dian J., Fábián G. Országos atlétikai pályabajnokság (2 nap), Niedermüllerné Karcag Ildikó Székesfehérvár TELC nyelvvizsga nálunk Lukácsné M. Zsuzsanna Simonyi elektronika, Pécs Rauscher István Érettségi írásbeli dolgozatok megtekintése Kaszás Gy. Technikusi szóbeli vizsgák (3 nap) Dian J., Horváth L. Nemzeti Összetartozás emléknap az Márczy Gábor iskolában 25 éve érettségizettek évfolyamtalálkozója Dr. Behányi R., Dian J., Fábián G.

56

országos verseny országos egyéb országos egyéb országos egyéb saját saját

egyéb egyéb

országos országos országos városi országos országos országos országos saját országos országos országos saját saját országos országos saját országos országos saját országos saját országos saját országos

egyéb egyéb egyéb diákprog. egyéb egyéb egyéb egyéb verseny verseny egyéb egyéb verseny diákprog. egyéb egyéb diákprog. verseny egyéb diákprog. egyéb előadás verseny előadás verseny

egyéb országos országos országos saját

egyéb verseny egyéb egyéb verseny

saját

előadás


06.05. Fut a Vác, nálunk 06.06. Angol nyelvi tábor (8 nap) 06.06. 06.08. 06.11. 06.13. 06.14. 06.15. 06.15. 06.20. 06.20. 06.22. 06.22. 06.24. 06.27. 07.01.

Emelt szintű szóbelik, nálunk (5 nap) OSZTV díjátadás a Parlamentben Gyalogtúra (Jakus László Emléktúra) Iskolai pedagógusköszöntő műsor Osztályozó értekezlet Iskolai Sportnap Szóbeli érettségik (10 nap) OKJ CNC vizsga Spanyol nyelvi tábor (10 nap) Általános iskolások beiratkozása Tanévzáró ünnepség Technikusavató Tanévzáró értekezlet Technikai dolgozók tanévzáró értekezlete

Fábián Gábor, Lukácsné M. Zsuzsanna Nagyné N.M., Rabné H.J., Sipos B., Weltler Cs. Szilágyi Erzsébet Kemenes Tamás, Fábián Gábor Kaszás Gyula Szlobodnikné Kiss Edit Fábián Gábor igazgatóság igazgatóság Bermann Gábor, Veres József Ferenczi Adrienn oszt. f-k, iroda igazgatóság Dian J. Fábián Gábor Fábián Gábor

Március 15-i ünnepség

57

városi

vendég

saját

tábor

országos országos saját saját saját saját országos saját saját saját saját saját saját saját

egyéb verseny diákprog. ünnepség egyéb egyéb egyéb egyéb tábor egyéb ünnepség ünnepség egyéb egyéb


Szakmák éjszakája

Tavaszi túra a Börzsönyben

Színjátszókörünk előadása A közösségépítés legfontosabb elemei az osztályszintű programok. Itt sem teljes a lista, mert csak azt szerkesztettük be, amit az osztályfőnökök leadtak. Szerintem azért ezekből is látszik, hogy igényes, a gyerekeink fejlődését biztosító programok valósultak meg.

OSZTÁLYPROGRAMOK A 2015-2016-OS TANÉVBEN osztályfőnök: október 13. november 4. december 10. február 4. április 6. április 7-8. április 27. május 25. június 13.

Jendrék Gabriella (9.a) osztálykirándulás: tapolcáni és bajnóci kastélyok Operett Színház: Abigél Operaház: Csajkovszkij: Diótörő (balett) Madách Színház: Az operaház fantomja Boronkay színjátszók előadása osztálykirándulás: Eger és környéke Operaház: Csajkovszkij: Csipkerózsika (balett) Madách Színház: Nyomorultak Madách Színház: Mamma Mia

Osztályfőnök: október 15.

Sipos Brigitta (9.b) A 11.P osztály szervezésében ismerkedési est

58


december 17. április 5. április 18. június 02.-03.

Osztálykarácsony Iskolai drámaelőadás megtekintése (MIMK Vác) Osztálynap - Paintballozás (Dunakeszi, Alagimajor) Osztálykirándulás - Tisza-tó

Osztályfőnök: január február 3. március 5. április 5. május 30-31.

Véglesiné Bíró Erzsébet (9.c) bowlingozás-fakultatív (Főnix Bowling, Vác) Minden kezdet nehéz, hát még a versenyzongora (Váci Dunakanyar Színház) Vác: Székesegyház, Püspöki Palota (Pálos Frigyes idegenvezetésével) Weöres Sándor: Holdbéli csónakos (iskolai színjátszókör előadása) Osztálykirándulás: Eger, Szilvásvárad

Osztályfőnök: október 8. október 12. december 3. március 22. április 5. április 10- 16. április 30. május 5. június 7.

Trieb Veronika (9.d) Osztálynap Visegrádon Thália Színház: A gyáva Fakultatív program: Adventi vásár és mozi Budapesten Osztálynap a budapesti várnegyedben Boronkay Színjátszókör előadása Tanulmányút Ausztriába Fakultatív program: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról Fakultatív program: Kamaraszínház: A hölgy fecseg és nyomoz Osztálynap Nagymaroson

Osztályfőnök: október 15. október 20. november 18. november 18. december 18. április 6. június 1.

Tóth Barnabás (9.e) Ismerkedési est 11.P szervezésében Osztálykirándulás Gyadai-rét Színházpedagógiai foglalkozás Marczybányi Téri Művelődési Központ Múzeumlátogatás Nemzeti Múzeum, Magyarország története, középkor Osztálykarácsony Színházlátogatás Boronkay Színjátszókör: Holdbéli csónakos Osztálykirándulás Aquaworld Budapest

Osztályfőnök: április 5. május 9. május 17. június 3.

Szabó Attila (9.i) Színházlátogatás, Weöres Sándor: Holdbéli csónakos AQUAWORLD osztálykirándulás (Budapest) Visegrádi várlátogatás. Gyalogtúra és történelmi vetélkedő. Bobozás. I. Gokart GP (Vác)

Osztályfőnök: szeptember 18. október 1. november 5. november 22.

Kutasi Zsuzsanna (9.k) Osztálynap a Római Kalandparkban Játékos ismerkedési est a 11.P meghívására Terepgyakorlat a Naszályban Osztályszínházi program (Centrál Színház: A kutya különös esete….)

59


december 3. december 17. február 23. április 18. május 22-05.24.

Mikulás ünnepség megtartása a dolgozók gyerekeinek Karácsony előesti osztálybuli Osztályszínházi program (Kolibri Színház: Függésben, utána drámaped. foglalk.) Osztályszínházi program(Kolibri Színház: Cyber Cirano, utána drámaped. fogl.) 3 napos osztálykirándulás a Bakonyban

Osztályfőnök: szeptember 11. szeptember 17. december 18. január 16. május 12. június 03-04. június 7.

Gyombolai Ferenc (9.p) Budapest, Drámapedagógiai előadás Vác, Gokartozás Vác, iskola Karácsonyozás Vác, Korcsolya Vác, Gokartozás Velence, Osztálykirándulás Börzsöny, Osztálykirándulás

Osztályfőnök: november 13. december 9. december 16. április 6. június 2-3. június 8.

Havasi Ivett (10.a) Radnóti Színház-Euripidész: Oresztész Osztálynap- Művészetek Palotája, Pop art- kiállítás Osztálykarácsony Színház- Művház - Holdbéli csónakos Osztálykirándulás Sopronban Radnóti Színház- Shakespeare : Lear király

Osztályfőnök: április 20-22.

Kovács Kálmán (10.b) Osztálykirándulás (Siófok)

Osztályfőnök: március 11. február 5. április 20. május 24. május 25.

Czene Gábor (10.f) Korcsolyázás (Royal) Mozi-Cinema City Westend Paintball-Kosd Bográcsozás-Duna-part Gokart Váci gokartpálya

Osztályfőnök: szeptember 18. május 22-24.

Gyolcsos-Séner Beatrix (10.g) Szendehely-Katalinpuszta Gyadai Tanösvény Bükki NP Szilvásvárad Osztálykirándulás

Osztályfőnök: december 12. december 18. június 06.-12. április 6.

Mauterer Zsuzsanna (10.n) Parlamenti különóra Osztálykarácsony Anglia- Wales Színház:Weöres Sándor: Holdbéli csónakos

60


Osztályfőnök: október 20. február 20. április 5. május 22-24. június 13.

Szlobodnikné Kiss Edit (10.p) Osztálykirándulás - Visegrád Telgárthy rét Színház - Vác - Caveman Színjátszókör előadása - Holdbéli csónakos Osztálykirándulás - Tisza-tó, Debrecen, Hortobágy Pedagógusnapi műsor

Osztályfőnök: november 05. december 07. április 06. május 22-23-24.

Niedermüllerné Karcag Ildikó (10.s) Operett Színház - Abigél Városligeti Műjégpálya - korcsolyázás, Láthatatlan kiállítás Boronkay Színjátszó Kör - Holdbéli csónakos Verőce - Csattogó-völgy, Kisoroszi Golfpálya

Osztályfőnök: Molnár Mária (11.a) november 26-27. Osztálykirándulás - Pécs december 17. Osztálykarácsony Film: A segítség október 16. Nyelvi tábor: Tirol/Ausztria: Weer- Innsbruck június 2. Osztálynap: Vác- Duna-part Osztályfőnök: április 5. április 21-23.

Márczy Gábor (11.b) Holdbéli csónakos című előadás megtekintése a Madách Imre Művelődési Házban Osztálykirándulás Őrségben

Osztályfőnök: október 9. december 18. április 6.

Juhász Erzsébet (11.f) Budapest, Erkel Színház: West Side Story megtekintése Osztálykarácsony Színház: Weöres Sándor: Holdbéli csónakos

Osztályfőnök: október 13. december 16. február 12. április 5. 6. április 18. június 5-6. június 14. január 14.

Ferenczi Adrienn (11.g) osztálykirándulás- Szentendre osztálykarácsony korcsolyázás- Vác iskolai színjátszókör előadásának megtekintése osztálykirándulás- Gödöllő osztálykirándulás- Szilvásvárad Madách Színház- Mamma mia Madách Színház- Tanulmány a nőkről

Osztályfőnök: december 18. április 5. április 21-23.

Szlobodnik Mihály (11.n) Osztálykarácsony Színjátszókör előadása - Holdbéli csónakos Osztálykirándulás: Sopron, Fertőd, Nagycenk

61


Osztályfőnök: január 21. április 6. május 26-28 június 7.

Nagy Péter (11.p) Educatio Kiállítás Örkény Színház - A Bernhardi-ügy Osztálykirándulás Debrecen Osztálynap - Csodák Palotája; Citadella

Osztályfőnök: november 13-14. február február április

Nagy Márkné Novák Mónika (12.a) Osztálykirándulás: Nyíregyháza és Debrecen Angol nyelvű vitakör Dezsényi Balázs vezetésével Amerikában élő magyar mérnök előadása Boronkay Színjátszókör előadásának megtekintése

Osztályfőnök: október 3. október 8-9-10 január 5. január 9. március 22. április 5. április 26.

Borosné Paku Beáta (12.b) Disconnected c. film megtekintése Miskolctapolca osztálykirándulás osztálynap szalagavató Esély óra mozgássérült meghívott vendéggel Színház: Holdbéli csónakos Tanáraink búcsúztatása (szerenád) a Kollégiumban, bográcsozás

Osztályfőnök: október 8-9.

Pistyúr Zoltán (12.f) Verőce, Csattogóvölgy, osztálykirándulás

Osztályfőnök: szeptember 22. október 9-10.

Gyombolainé Cserny Zsuzsanna 12.p Színház Kárpótlás c. előadás, Káva Kulturális Műhely Kirándulás Egerbe

Tanulmányút Ausztriában

62


Tanulmányút Angliában Az első, kísérleti jellegű kompetencialapú méréseket már a ’90-es évek végén lebonyolították. A rendszeres, s egyre bővülő kört érintő mérések 2003-ban kezdődtek el. A pontozási rendszert 2010-ben megváltoztatták, ezért nehéz az eredményeket összehasonlítani az ezt megelőző időszakkal. Némi támpontot az országos átlagokhoz való viszonyítás jelenthet. Adminisztratív okokból 2015-ben mérték először külön a gimnazistáinkat, így nekünk is csak ekkortól vannak szétválasztható adataink. Országos szinten korábban is csak a tisztán gimnázium vagy a tisztán szakközépiskola kategória létezett. Mivel az évfolyamonkénti 6-7 osztályból nálunk 2 gimnáziumi, így igazából egyikbe sem tartoztunk. A szakközepesek eredményeit nyilván feljavítják a gimnazisták (persze ez igaz más „és” típusú iskolára is), a gimnazisták eredményét pedig kicsit rontják a szakközepesek. Ez most végre a helyére került. Jól látható, hogy tanítványaink mindkét kategóriában szépen megállták a helyüket. A szakközépiskolai kategóriában nem volt nálunk jobban teljesítő iskola, de gimnazistáink is megelőztek számos nagyvárosi elit gimnáziumot.

ORSZÁGOS KOMPETENCIAALAPÚ MÉRÉSEK Boronkay Boronkay átlagok szki. gimn. országos szakköz. gimn. matematika 1865 1635 1624 1724 szövegértés 1805 1617 1604 1723

helyezéseink mindenisk. szki-k 25 2 54 1

2012

matematika 1857 szövegértés 1780

1632 1603

1616 1592

1727 1706

32 45

2 1

2013

matematika 1877 szövegértés 1829

1640 1620

1625 1607

1735 1725

17 21

1 2

2014

matematika 1883 szövegértés 1827

1631 1597

1441 1581

1723 1705

17 15

1 1

2015

matematika 1871 szövegértés 1758

1645 1601

1633 1585

1738 1708

18 43

1 1

2011

1877 1825

gimn-ok

8 6

Utóbbi matematika 1871 1877 1637 1588 1729 21,80 1,40 8 öt év szövegértés 1800 1825 1608 1594 1713 35,60 1,20 6 átlaga A 2016 májusában lebonyolított mérés eredményei 2017 márciusában lesznek elérhetőek az Oktatási Hivatal (OH) honlapján

63


Az itt látható adatokhoz hozzátartozik, hogy a ’90-es évek elején az iskolai átlagok bizony rendre 3,5 alattiak voltak. Azt gondolom, jól érzékelhető a lassú, de folyamatos javulás, egészen 2010 környékéig. A 4,3 körüli érték szerintem már olyan magas, hogy nem elvárható ennek javítása. Így én már azt is nagy eredménynek tartom, ha ezt sikerül megőrizni. Egyébként az utóbbi négy évben mindössze egy diákunkat kellett évismétlésre utalni, azaz akár ki is írhatnánk a főbejáratra: „Bukásmentes iskola”.

ISKOLAI ÖSSZESÍTETT TANULMÁNYI ÁTLAGOK 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

2015-2016

3,51 3,58 3,69 3,91 3,92 3,93

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

3,92 4,05 4,11 4,18 4,21 4,27

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

4,28 4,29 4,31 4,29 4,27 4,29

4,33

2010 óta végezzük az elégedettségmérést a diákok, a szülők és a tanárok körében. Természetesen megvannak a korábbi adatok is, amelyek megelőző kiadványainkban láthatóak. Itt a helyhiány miatt csak az utóbbi két év került beemelésre.

ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS 2015-2016 tanár szülő % % 87,02 84,33 82,16 90,28 78,47 93,37 94,56 88,06 71,04 78,83 88,12 71,35 90,84 79,45 52,67 56,17

2014-2015 tanár szülő % % 86,11 83,23 84,58 92,34 82,92 90,07 92,48 81,26 67,82 75,18 83,66 68,93 92,17 83,56 58,38 54,63

tanuló % 83,17 79,75 89,93 84,32 62,31 68,93 81,32 54,28

átlag % 84,84 84,06 87,26 88,98 70,73 76,13 83,87 54,37 78,78

tanuló % 82,94 81,73 88,17 76,78 60,76 76,72 86,43 59,11

átlag % 84,09 86,22 87,05 83,51 67,92 76,44 87,39 57,37 78,75

88,47 100 85,27

94,07 98,63 83,72

90,53 98,31 78,93

91,02 98,98 82,64 90,88

89,63 100 83,27

91,22 96,67 81,45

88,72 97,18 79,37

89,86 97,95 81,36 89,72

67,56 94,35 91,17 93,07

72,13 94,98 67,34 85,39

74,67 88,23 69,23 87,76

71,45 92,52 75,91 88,74 82,16

54,12 92,34 88,46 92,56

75,43 93,14 75,69 88,62

78,88 90,03 68,91 85,28

69,48 91,84 77,69 88,82 81,96

64


Diákönkormányzatunk tagjai 2015-2016 A tanév egyik, a diákok által már várt záróeseménye, hogy ők is pontozhatják az őket tanító tanárok tevékenységét, előre megadott hét szempont alapján. Természetesen az értékelésbe vegyül némi szubjektivitás, de a dolognak nem is az a lényege, hogy az értékelésnek a tanárra nézve bármilyen következménye legyen, hanem a véleménynyilvánítás komolysága és felelőssége, valamint visszajelzés a pedagógusoknak. Ezt a felmérést 2008 óta végezzük. Az értékeléseket a tanárok is kézbe kapják (mindenki csak a sajátját), így össze tudják hasonlítani az előző tanév adataival. Kategóriánként a 3-3 legtöbb pontot kapott tanár a tanévnyitó ünnepségen egy elismerő oklevelet vehet át, melyet a diákok részéről lelkes taps és ováció szokott kísérni.

DIÁKOK ANONIM ÉRTÉKELÉSÉNEK EREDMÉNYEI SZÁZALÉKOS FORMÁBAN 2016 Órák pontossága 84,42 Órák fegyelme 80,59 Magyarázatok 79,65 Osztályzatok igazságossága 83,39 Dolgozatok, felmérések 84,12 Kapcsolat a diákokkal 80,53 Érdekes, változatos órák 74,12 Átlagok átlaga 80,974 Teljes állásban tanítók dobogósai: Tanárnők: Niedermüllerné Karcag Ildikó Hársfalvi Anikó Bíró-Sturcz Anita

2015 83,67 81,22 80,00 83,56 84,56 79,56 73,89 80,92

2014 82,22 80,89 79,22 82,89 83,89 79,89 73,89 80,41

2013 83,22 81,00 79,33 82,00 84,00 78,89 72,78 80,17

Tanár urak: Szabó Géza Maloviczki Sándor Wiezl Csaba

65

2012 82,22 79,11 78,44 81,89 83,78 77,78 70,44 79,10

2011 2010 82,89 81,33 79,67 78,00 80,33 78,56 83,44 81,56 85,56 84,33 79,33 78,22 73,67 71.89 80,70 79,13 Csökkentett órában Tanítók dobogósai: Trieb Veronika Dr. Behányi Rita Coppage Lea

Átlag 82,85 80,07 79,36 82,68 84,32 79,17 73,13 79,83


Elmondhatom, hogy igazán jól működő alapítványa van iskolánknak. De szükség is van rá, hiszen rengeteg dologban kell, hogy besegítsen a színvonalas oktatás érdekében: dekorálás, taneszközök, anyagok, utazás, szállás, étkezés, nevezési díjak, szociális jellegű támogatások, hogy csak néhány példát említsek. Bevételeink fő forrása az adó 1%-ának utalása. Ezen elemre valóban érvényes a mondás, miszerint: „Sok kicsi sokra megy!”, hiszen a pár ezer forintos befizetésekből évente több mint kétmillió forint jön össze. Hoz a konyhára az évente egyszer megrendezett alapítványi bál is, de a másik jelentős tételt a szülők önkéntes befizetései adják. A táblázatok fejlécein látható, hogy többen adakoztak, mint amennyien a névsorban szerepelnek, de természetesen tiszteletben tartottuk, aki azt kérte, ne írjuk ki a nevét. 5000 forint alatti befizetőink is közel 300-an voltak.

ALAPÍTVÁNYUNK TÁMOGATÓI VOLTAK Az alább olvasható listán természetesen csak azon támogatóink szerepelnek, akik hozzájárultak nevük nyilvánosságra hozatalához. Támogató 5000-9999 Ft-ig (78 fő) Adámi család Hajszter család Németh család Adorján család Hantos Péter Oláh család Bairaktari család Hényel Ferenc Pauer család Bata család Ivanics család Pothoroczki Épületgépészeti Kft. Bíberné Piroska Marianna Kácsor család Putnoki család Bíró család Katona család Sági család Bobós Gyöngyi Kovács család Sebők család Csák család Kreidli Kálmán Strausz család Dudás család Markos család Szabó család Dudás család Medgyesi család Szádóczki család Faragó család Molnár család Farka család Nagy család Kiemelt támogató 10000-24999 Ft-ig (45 fő) Asztalos család Hantos család Papp család Baranyai család Hegedűs család Ritzl Család Boncz család Horváth család Sántha József Bóné család Jakab család Simon család Czikk család Juhász család Szombati család Dancs család Kemenes család Wagner család Fábián család Kiss család Zsigó Árpád Grics család Matejcsok család Zsiros család Hagymási család Molnár család Ezüst fokozatú támogató 25000-49999 Ft-ig (5 fő) Holicza Árpád Csurja család Arany fokozatú támogató 50000-99999 Ft-ig (5 fő) Forgó Emőke Rita Sárvári család Gyémánt fokozatú támogató 100000-tól (4 fő) Nilax-Bau Kft. Ratiolab Hungary Kft.

66


Ezen táblázatban feltüntettük azokat is, akik a nálunk letett technikusi vizsgát követően léptek csak be a felsőoktatásba. Közülük többen más iskolában érettségiztek, de a nálunk folytatott tanulmányaik alatt jutottak arra a döntésre, hogy magasabb szintre lépnek. Mi ennek is nagyon örülünk, s reméljük hozzásegítettük őket céljukhoz olyan alapok megadásával, amelyekkel ott is megállják majd a helyüket. Vannak olyanok is a listán, akik már tavaly felvételt nyertek, de úgy döntöttek, hogy először bebiztosítják magukat egy technikusi oklevéllel. A listában jól elkülöníthetőek a most érettségizőktől, hiszen az évfolyamszámuk 14-es. Egyébként a most érettségizett 204 főből eleve csak 169 fő adott le jelentkezést, akik közül 161-et fel is vettek. Ez csak a végzősöket tekintve is majdnem 80%. De ahogy említettem, sokan csak a technikusi év után fognak először jelentkezni (és bejutni), s velük kiegészülve ez a szám megközelíti, időnként meg is haladja a 90%-ot. Kimondottan büszkeséggel tölt el, hogy tanítványaink jelentős része a „hiányterületek” irányába lép tovább, azaz a műszaki, a természettudományos és az egészségügyi pályákat választják 208-ból 153-an, azaz a felvettek ¾ része.

A BORONKAYBÓL 2016-BAN A FELSŐOKTATÁSBA FELVETT DIÁKOK Adámi Bálint Ambrus Nóra Andrássy Zsigó Dániel Antal Richárd Antóny Csongor Zsolt Bagyal Bence Balázs Sándor Balogh Barbara Bánstik Dávid Bartók Mónika Bata Marcell Bencze Gábor Péter Benda Regina Berényi Márton Biró Ákos Bíró Annamária Bodor Adrienn Boncz Luca Blanka Borza Balázs Bózsik Marcell Burcsányi Ádám Czakó Attila Czinege Dóra Csernák Dóra Cserődi Ádám Deli Dávid Dian Anett Dudás András Dudás Dániel Dudás Péter

12.B 12.P 12.A 12.P 12.G 12.F 14.A 12.A 12.P 12.P 12.B 12.P 12.A 12.B 12.P 12.N 12.N 12.G 14.I 12.A 14.P 12.A 14.P 12.A 12.F 14.E 12.N 12.N 14.E 12.B

OE ELTE BCE ELTE X-Skócia (Aberdeen) BGE GAMF BME BCE OE OE ELTE PPKE BME BME BME BGE BME BGE ELTE ELTE BCE ELTE BME BME OE BGE BME OE OE

67

gépészmérnök tanítóképző nemzetközi tanulmányok programtervező informatikus biológus gazdasági informatika gépészmérnök gazdálkodás és menedzsment gazdasági informatikus gazdálkodás és menedzsment gépészmérnök programtervező informatikus szabad bölcsészet villamosmérnök mérnök-informatikus energetikai mérnök turizmus-vendéglátás vegyészmérnök gazdasági informatikus osztatlan tanári angol-francia programtervező informatikus pénzügy és számvitel matematika-informatika ONA építészmérnök közlekedésmérnök villamosmérnök turizmus-vendéglátás villamosmérnök villamosmérnök gépészmérnök


Endrész Norbert Farkas Botond Pál Fazekas Dóra Fehér Dóra Fejes Blanka Mária Ferencsik Benjámin Fodor Soma Frankó Zsombor Milán Frey Balázs Galazek Tímea Genzelman László Mátyás Gerengay Csaba Gergely Ágnes Gönczöl Armand Márk Gréczi Gergő Gábor Grósz Kristóf Gyenge János Gyurics Ádám György Hadnagy Levente József Hagymási Réka Haris Anna Hegedűs Anna Barbara Helembai Henrik Hévizi Péter Pál Hlavka Alex John Hoffmann Henrik Medárd Honti Luca Horváth Donát Horváth Kálmán Horváth Márius Nataniel Hutton Levente Ivanics Márk Jakab Dominik Barnabás Jakabovics Zsombor Jámbor Luca Jámbor Nicholas Jancsó Szonja Jelovac Musa Józsa Judit Juhász Ákos Juhász Attila Ádám Juhász Zsombor Juricsky Dávid

14.A 12.A 12.A 12.N 12.G 12.P 14.P 12.P 12.P 14.P 12.B 12.P 14.I 12.F 12.A 14.E 12.N 14.A 12.B 12.P 12.P 14.I 12.B 14.A 12.G 12.G 12.N 14.A 12.A 12.G 12.F 12.B 12.A 14.P 12.A 14.I 12.G 12.N 12.A 14.A 14.P 12.N 12.A

OE BCE SZTE BCE NKE Metropolitan Egyetem OE ELTE BME BME BME BME AVKF BGE SZTE OE PPKE OE PPKE BME NKE ELTE OE OE BME SE BGE OE SZTE ELTE OE OE BME BME KGRE OE SZIE X-Németország (Berlin) BCE OE BME ELTE DE

68

gépészmérnök nemzetközi gazdálkodás romanisztika (francia) gazdálkodási és menedzsment nemzetközi igazgatás média és design mérnök informatikus jogász villamosmérnök ipari termék- és formatervező mérnök gépészmérnök gépészmérnök óvónő gazdasági informatika fizika villamosmérnök politológia gépészmérnök mérnök-informatikus mérnökinformatikus közigazgatás-szervező programozó matematikus gépészmérnök gépészmérnök nemzetközi gazdálkodás általános orvos kereskedelem és marketing gépészmérnök orvos vegyész villamosmérnök gépészmérnök mérnök-informatikus mérnök-informatikus pszichológia mérnökinformatikus tájrendező és kertépítőmérnök építész gazdálkodási és menedzsment gépészmérnök mérnök-informatikus jogász biológia


Kálfalvy Dániel Kaliczka Bence Kékesi Ákos Kemenes Domonkos Kereki Réka Keresztyén Olivér Kertész Fanni Király István Márk Kis Tibor Kiss Dávid Kiss Katalin Kiss Nikolett Kiss Péter Marcell Klein Dániel Kocsis Zsombor Kókai Bálint Kopeczki Kornél Kovács Alexandra Ildikó Kovács Alíz Kovács Annamária Kovács Denton Kölcsényi Lilla Kuska István Kürthy Gyula László Laczkó Fanni Lang Levente Lázár Albert Lipcsei Dániel Lomen árpád Maczó Tímea Mácsai Fruzsina Madár Ákos Madár Emese Makrai Márk Dávid Markos Dominik Ottó Matejcsok Dorina Matyóka Mariann Menyhárt Lilla Mester Zsanett Mezei Bálint Mikus Nóra Mógor Sára Molnár Lilla

12.A 12.A 14.I 14.P 12.N 12.N 12.A 12.G 14.A 14.A 12.N 12.B 12.P 14.I 12.B 12.P 14.P 12.G 12.N 12.G 14.I 12.G 12.B 12.P 12.G 14.A 14.E 12.G 14.E 12.N 12.G 12.F 12.N 12.A 12.P 12.G 12.G 12.G 12.A 14.E 12.G 12.N 12.A

BME ELTE BGE PTE ELTE X-Németország ELTE BCE OE GAMF BGE Metropolitan Egyetem SZIE BGE OE BME OE AVKF PTE SZIE BGE SZIE OE ELTE SE OE OE SZIE BME PPKE SE BGE ELTE TE BME ELTE BGE AVKF ELTE OE SE ELTE ÁTE

69

villamosmérnök biológia gazdasági informatikus angol-informatika skandinavisztika orvos jogász gazdálkodás és menedzsment gépészmérnök gépészmérnök nemzetközi gazdálkodás gazdálkodás és mendzsment gépészmérnök gazdasági-informatikus villamosmérnök matematika mérnök-informatikus óvónő orvosi labor. és képalk. diagn. biomérnök gazdasági informatikus tájrendező és kertépítőmérnök gépészmérnök programtervező informatikus fogorvos gépészmérnök villamosmérnök tájrendező és kertépítőmérnök villamosmérnök pszichológia kisgyermekgondozó gazdasági informatika angol-német sportszervező kommunikáció és médiatudomány szak pszichológia pénzügy-számvitel óvónő romanisztika (francia) villamosmérnök dietetikus angol-német állatorvos


Molnár Péter Móritz Szilvia Munkácsi Kincső Müller Anna Nábelek Áron Nagy Anna Nagy Balázs Levente Nagy Bence Balázs Nagy Gergely Nagy Petra Nagy Rebeka Eszter Nagy Sándor Márton Nagy Zoltána Gréta Nagy Zsuzsanna Nándori Alexandra Németh Eszter Ocztos Alex Tamás Ocztos Loretta Oláh Zsolt Dávid Oros Eszter Ottova Krisztián Palásthy Dániel Artúr Palásthy Ferdinánd Balázs Pápa Márton Papi Zsófia Papp Zita Percze Balázs Petényi Flóra Gréta Pethő Csilla Piller Pálma Piller Rudolf Pintér Brigitta Pintér Krisztina Pistyúr Zsófia Podlovics Natasa Ponyikai Ádám Puskás Fanni Putnoki Attila Márton Radnai Dávid Rákóczi Réka Reich Erik János Róth Bence Rumbold Márton

12.P 12.G 12.A 12.G 12.F 12.N 12.F 12.B 12.P 12.B 12.G 14.I 14.I 12.A 12.G 12.N 14.A 12.A 12.F 12.A 14.I 12.B 14.I 12.N 12.A 12.G 12.N 12.G 12.N 12.G 12.B 12.G 12.G 12.G 12.A 12.B 12.N 12.F 12.A 12.N 12.B 12.F 14.A

BGE BME BCE SE OE ELTE BME OE ELTE Metropolitan Egyetem SZIE OE ELTE ELTE ÁTE PTE OE EKE BME ELTE BCE KPAE OE BCE SZTE ÁTE BGE ELTE BCE ÁTE BME SZTE ÁTE SE BCE OE BGE BGE BME SE OE BME SZIE

70

nemzetközi gazdálkodás (angol nyelvű képzés) gépészmérnök emberi erőforrások gyógyszerész villamosmérnök nemzetközi tanulmányok villamosmérnök gépészmérnök programtervező informatikus belsőépítész biomérnök mérnök-informatikus gyógypedagógus kínai állatorvos szabad bölcsészet gépészmérnök emberi erőforrások villamosmérnök szlavisztika (lengyel) gazdasági informatikus mérnök-informatikus mérnökinformatikus turizmus-vendéglátás orvos állatorvos nemzetközi gazdálkodás biológus turizmus-vendéglátás állatorvos gépészmérnök általános orvos állatorvos általános orvos emberi erőforrások gépészmérnök nemzetközi gazdálkodás gazdasági informatika nemzetközi gazdálkodás orvos gépészmérnök villamosmérnök gépészmérnök


Rusz Tamás Ruzsik Emese Sárközi Mónika Sasvári Noémi Héra Sebestyén Máté Sebestyén Mátyás Sepa Virág Anna Serfőző Máté Siklai István Soós Zsófia Fruzsina Stetina Bence Szabó Katalin Szabó Márton Szakolczai Regina Szalai Ádám Szalatnyai Bálint Székely Blanka Székely Nándor Gábor Szigeti Mártk Tamás Sziráki Bálint Sztebel Gábor Szunter Tibor Takács Péter Tamás Bence Tar Bálint Tillik Anna Tomcsányi Gergely Tomcsányi Katinka Tomsics Bertalan Torma Máté Tóth Eszter Anna Tóth Gergő Tóth Károly Tóth Mirtill Tóth Richárd Tregele Panna Udvarhelyi Benjamin Urbán Eszter Vacsi Attila Varga Gábor András Varga regina Várszegi Kevin Ákos Végvári Ádám

12.A 12.G 12.N 12.A 12.A 12.F 12.G 14.P 12.F 12.P 14.I 12.A 12.F 12.G 12.B 12.G 12.A 14.E 14.E 12.F 12.P 12.P 14.E 14.I 12.B 12.N 12.P 12.N 12.F 14.A 12.G 14.A 14.E 12.N 14.E 12.P 12.N 12.G 12.N 12.P 12.G 12.A 12.N

BGE BCE ELTE BCE ELTE BGE OE BCE KZSF BME BGE BCE OE SZIE OE SZTE ELTE OE OE ELTE KGRE BME BME ELTE BME BCE BME BCE ELTE BME SE NYME BME PTE OE PTE ELTE ELTE PPKE ELTE BCE OE BME

nemzetközi gazdálkodás gazdálkodás és menedzsment francia-romanisztika emberi erőforrások osztatlan tanári angol-média nemzetközi gazdálkodás ipari és formatervező mérnök gazdasági informatikus gitár építészmérnök gazdasági informatikus nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) mérnök-informatikus élelmiszermérnök gépészmérnök általános orvos germanisztika (skandinavisztika) villamosmérnök biztonságtechnikai mérnök tanár anglisztika építészmérnök villamosmérnök biológus gépészmérnök turizmus-vendéglátás mérnök-informatikus gazdálkodás és menedzsment fizikus járműmérnök gyógytornász gépészmérnök villamosmérnök gyógytornász villamosmérnök építészmérnök programtervező informatikus biológia-angol jogász programtervező informatikus tájrendező és kertépítő mérnök villamosmérnök fizika

71


Vígh Márton Virágh Márta Virányi Dávid Artúr Wagner Timon Zérczi Gábor Zoltvai Ádám

12.P 12.G 12.P 12.P 14.A 12.F

ELTE SZIE SE ELTE OE OE

Egyetem rövid neve OE BME ELTE BCE BGE SZIE SE SZTE PPKE PTE ÁTE Metropolitan E AVKF XGAMF KGRE NKE KZSF TE DE EKE KPAE NyME

létszám 40 fő 35 fő 35 fő 19 fő 19 fő 9 fő 8 fő 6 fő 5 fő 5 fő 5 fő 4 fő 3 fő 3 fő 2 fő 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő

Egyetem teljes neve Óbudai Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Eötvös Lóránd Tudományegyetem Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem Szent István Egyetem Semmelweiss Egyetem Szegedi Tudományegyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Állatorvostudományi Egyetem Metropolitan Egyetem Apor Vilmos Katolikus Főiskola külföldi egyetemek Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kőbányai Zenei Stúdió és Főiskola Testnevelési Egyetem Debreceni Egyetem Eszterházy Károly Egyetem Kecskeméti Pallasz Athéné Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem

létszám 33 fő 32 fő 29 fő 22 fő 15 fő 13 fő 8 fő 8 fő 7 fő 7 fő

programtervező informatikus élelmiszermérnöki ápolás és betegellátás - mentőtiszt programtervező informatikus gépészmérnök villamosmérnök

választott képzés jellege gépész informatika gazdasági elektronika orvos tanár biológia - biológus nyelvészet politológia egészségügyi tevékenység

létszám 6 fő 5 fő 4 fő 4 fő 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 2 fő 1 fő

72

választott képzés jellege építész igazgatás tájrendező jogi pszichológia művészet fizika - fizikus vegyész - gyógyszerész média sport


A 2015/2016-OS TANÉV OSZTÁLYZATAI

Általános iskola

Testnevelés

Rajz

Matematika

Magyar Irodalom

Informatika

5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5d 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5d 5 5 5 5d 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 5d 3 5 5 5 5d 4 5 5 5d 3 3 3 4 3 3 4 5 5 5 4 5d 4 4 4 5d 5 4 4 5 5 4 5d 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5d 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 5 5d 5 5 4 5 5 5d 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5d 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5d 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 fm 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5d 4 4 4 5 4 3 4 3 5 5 4 5d 4 5 5 5 4 5 4 4 5 fm 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4,57 4,60 4,00 4,71 4,29 4,11 4,80 4,67

Átlag

1. Bencze Nikolett 2. Berend Barnabás 3. Biber Botond Sándor 4. Cseri Gergely 5. Dian Gergő 6. Dreiszig Dániel 7. Dudok Diána 8. Fábián Balázs 9. Ferincz Máté 10. Fitter Réka 11. Geszti Kristóf 12. Gyürky Viktória 13. Kaliczka Panna 14. Kiss Ákos Bence 15. Kiss Dominik József 16. Kiss Tünde 17. Kormány Réka 18. Kovács Hajnalka Ágnes 19. Ladjánszki Balázs 20. Laki Dániel 21. Lucza Bernadett 22. Madár Dániel 23. Marozsán Antal Patrik 24. Mészáros Marcell 25. Molnár Attila Dávid 26. Nagy Boglárka 27. Paulovics Eszter 28. Pleva Dorina 29. Rusznák Balázs Levente 30. Serföző Ádám 31. Tircs Boglárka 32. Tomecz Tamás 33. Varecza Eszter Petra 34. Virág Gyula 35. Vitéz Mónika Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

Angol

Név

Osztályfőnök: Sipos Brigitta Szorgalom

Nyelvi előkészítő osztály Magatartás

Sorszám

9.NyB

4,17 4,50 4,50 4,33 4,33 4,17 4,67 4,50 4,50 4,83 4,67 4,00 4,83 3,67 4,33 4,50 4,83 4,50 4,33 3,50 4,83 4,00 4,83 4,50 4,00 4,50 4,40 4,50 5,00 4,83 3,83 4,67 4,40 4,33 4,67

Dunakeszi Kőrösi Göd Németh Vác Árpád Veresegyház Vác Radnóti Sződ Balassagyarmat Szabó Kosd Szokolya Szokolya Penc Galgagyörk Vác Karolina Dunakeszi Bárdos Vác Radnóti Váchartyán Szécsény Váchartyán Őrbottyán Veresegyház Kálvin téri ref. Kismaros Vác Radnóti Őrbottyán Vác Petőfi Vác Földváry Kosd Szügy Veresegyház Balassagyarmat Szabó Kosd Szob Vác Árpád Vác Földváry Vác Karolina Érsekvadkert

4,43

73


Testnevelés

Rajz

Matematika

Magyar Irodalom

Informatika

Angol

5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5d 5 5 5 5 5 5d 5 5d 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5d 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 5 5 3 3 3 5 3 4 4 5 5 5 5 5d 5d 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5d 5 5 5d 5d 5d 5d 5 5 5 5 5d 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 5 5 4 5 5 5d 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 3 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 fm 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5d 5 4 4,82 4,71 4,41 4,88 4,68 4,41 4,88 4,58

Általános iskola

Barta Dominika Bognár Alex Dúzs Balázs Egyed Dániel István Farkas Gergely Fazekas Péter Fehér Dániel Görgényi Panna Haffner Marcell Hantos Patrik Márton Hegedüs Armand Alex Kabdebó Márk Kolbányi Zsolt Kovács Kristóf Lőrincz Anna Lőrincz Zita Mocsár Anna Mojzsis Dorina Nagy Lina (Georgina) Nagy Márton Nemes Attila Oláh Gellért Oldal Dániel Menyhért Papp Mátyás Paulicsek Zoltán Viktor Petrovánszki Julianna Rónai Miklós Schmidt Péter Ottó Sebők Rebeka Adrienn Sisa Barbara Klaudia Strausz Laura Szente Sára Takács Fanni Vlasich Csenge Virág Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

Szorgalom

Név

Osztályfőnök: Véglesiné Bíró Erzsébet

Átlag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Nyelvi előkészítő osztály

Magatartás

Sorszám

9.NyC

4,50 4,67 4,83 4,83 4,67 5,00 4,50 4,83 4,17 4,67 5,00 4,67 4,50 4,00 4,67 4,67 4,83 4,00 4,83 5,00 5,00 5,00 4,83 4,33 4,33 5,00 5,00 4,67 4,00 4,20 4,67 5,00 4,17 4,67

Szügy Vác Juhász Vác Petőfi Dunakeszi Fazekas Sződliget Vác Juhász Vác Árpád Rétság Szendehely Kismaros Dunakeszi Fazekas Dunakeszi Fazekas Balassagyarmat Balassi Vác Radnóti Vámosmikola Vámosmikola Balassagyarmat Szabó Lőrinc Vác Juhász Romhány Nagymaros Vác Waldorf Dány Nagykáta Balassagyarmat Szent Imre Balassagyarmat Dózsa Göd Huzella Vác Radnóti Újpest Csokonai Sződliget Vácrátót Göd Németh Sződ Vác Juhász Kismaros

4,64

74


Általános iskola

Testnevelés

Rajz

Német

Matematika

Magyar Irodalom

Informatika

5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5d 5 5d 5d 5d 5 5d 5 5 5 5d 4 5d 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5d 5d 5d 5 5d 5 5 5 5 5 5 4 5d 4 5 5 5 5 5d 5 5d 5d 5d 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5d 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5d 5d 5d 5 5d 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 3 5d 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5d 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5d 5 5 5 5 4 5d 5 5 5 5 5 5d 5 5 4 5d 5 4 5 5 5d 5 5 5d 5 5 4 5 5 4 5 5d 5d 5 5d 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 4 fm 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 fm 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5d 5d 4 5d 5d 5 5 5 5 5d 5 5d 5 5d 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5d 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5d 5d 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5d 4,92 4,75 4,58 4,97 4,50 4,72 4,61 4,97 4,76

Átlag

1. Adorján Bálint 2. Bahil Botond 3. Biszák Aletta 4. Boroncsok Dóra 5. Csörgey Alexandra Virág 6. Dallos Bálint 7. Dragos Petra 8. Dunavölgyi Benedek 9. Fehér Bence 10. Fehér Boglárka 11. Gönczöl János 12. Gyebnár Sára 13. Hegedűs Balázs 14. Heizer Hanna 15. Juricsky Dorka Afrodité 16. Kas Lívia 17. Kis Máté 18. Kostyál Bálint 19. Kőhegyi Bence 20. Lada Antónia 21. Meinhardt Orsolya 22. Miklósi Domonkos Máté 23. Molnár Emese 24. Molnár Mónika 25. Murányi Zsófia 26. Nagy Marcell Gábor 27. Nagy Virág 28. Ősi Péter 29. Pásztor Andrea Csenge 30. Sántha Borbála Lenke 31. Sárközi Gergely János 32. Tóth Laura 33. Tóvaj Attila 34. Varga Emma 35. Wagner Ralf 36. Zsiros Janka Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

Angol

Név

Osztályfőnök: Trieb Veronika Szorgalom

Nyelvi előkészítő osztály Magatartás

Sorszám

9.nyD

4,71 5,00 5,00 4,86 4,57 4,57 5,00 4,86 4,29 5,00 4,71 5,00 4,71 4,86 4,86 5,00 4,57 4,29 4,29 5,00 4,71 4,86 4,71 4,86 4,71 4,29 4,57 4,83 5,00 4,43 4,86 4,86 4,29 4,43 4,86 5,00

Kismaros Verőce Gödöllő Erkel Vác Árpád Göd Németh Vác Árpád Veresegyház Vác Árpád Nagymaros Vác Juhász Sződliget Szécsény Zebegény Vác Petőfi Vác Petőfi Vác Piarista Veresegyház Gödöllő Petőfi Rétság Vác Árpád Göd Huzella Vác Árpád Vác Radnóti Püspökhatvan Vác Piarista Dunakeszi Bárdos Vác Árpád Vác Árpád Szob Zebegény Vác Petőfi Vác Radnóti Göd Németh Balassagyarmat Szabó Göd Huzella Vác Piarista

4,73

75


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

9.A

Angol

Biológia Fizika

Földrajz

Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Médiaismeretek Német Rajz

Testnevelés Történelem

4,65

5,00 4,50 4,21 4,57 4,93 4,00 4,79 4,31 5,00 4,69 4,57 4,79 3,86 4,93 3,64 4,71 4,64 5,00 4,50 5,00 3,93 5,00 4,29 4,93 4,79 5,00 4,92 4,50 4,21 5,00 4,86 4,86 4,71 4,93 4,71 5,00

Átlag

Göd Huzella Dunakeszi Fazekas Vác Petőfi Vác Juhász Vác Árpád Vác Földváry Vác Árpád Vác Petőfi Vác Petőfi Göd Németh Vác Árpád Vác Árpád Szendehely

Vác Piarista Göd Huzella Göd Németh Vác Karolina Vác Petőfi Vác Árpád Nagymaros Vác Karolina Vác Árpád Vác Juhász Vác Árpád Vác Árpád Göd Huzella Vác Árpád Vác Árpád Vác Juhász Sződliget Veresegyház Rétság Vác Petőfi Göd Németh Vác Piarista

Általános iskola

Osztályfőnök: Jendrék Gabriella Szorgalom

5 5 5 5d 5d 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5d 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5d 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5d 5d 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 2 4 4 5 5 5d 5d 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5d 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 fm 4 5 5 5 5d 5d 5 5d 5d 5d 5 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5 5d 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 fm 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5d 5d 5 5 5 5d 4 5 5 5 5 5 4 5d 5 5 4 5 4 4 4 4 2 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5d 4 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 4 5 5d 5 5 5 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 5 5 3 5 5 5d 5d 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5d 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5d 5d 5d 5 5d 5 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5d 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5d 5d 5d 5 5 5d 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5d 4 5 5 5d 5d 5d 5 5d 5d 5 5 5d 5 5d 5 5d 5 5 4 4 5d 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5d 5d 4 5d 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5d 5d 5 5 5d 5d 4 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 4 4 5 5 5 5d 5 5 5d 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 4 5d 5d 5 fm 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5d 5d 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5d 5d 4 4 5d 5 5 5 5d 5 5 5 5d 5d 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5d 4 5 4 5 5 4 5 5d 4 5 5 5d 5d 4 5d 5d 5d 5d 5 5 5d 5d 5 5 5d 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5d 5 5 5d 5 5 5d 5d 5d 5 5d 5d 5 5 5d 5 5d 5 5d 5d 4,92 4,83 4,75 4,89 4,03 4,78 4,97 4,53 4,53 4,53 4,39 4,77 4,69 4,86 4,81 4,61

Magatartás

Gimnáziumi osztály

Név

Bálint Gergő Biró Bernadett Boglárka Börzsei Szabolcs Burger Enikő Burzi Stella El-Meouch Kerim Mátyás Ember Andrea Englóhner Angelika Fabók Judit Bíborka Farkas Luca Fehér Bálint Gáspár Liza Gere Márk Grics Anna Hámori Fanni Hegedűs Lilla Homolya Gréta Viktória Horváth Mátyás Kelemen Gréta Kuska Emese Lukács István Megyeri Anna Boglárka Megyeri Fanni Mráz Borbála Nagy Dóra Nagy Katalin Orgoványi Réka Paróczy Máté Poszlóczki Ákos Raáb Tamás Levente Szabó Dániel Szandai Eszter Tóth Dóra Zsófia Varga Áron Bendegúz Veres Botond Virsinger Dominika Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

76

Sorszám


9.E

Szorgalom

Fizika

Földrajz

Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Munkahelyi egészség és biztonság Műszaki gyakorlatok (elektronika) Műszaki ismeretek (elektronika)

Testnevelés

Történelem

3,77 3,92 4,15 3,46 4,15 3,62 4,31 4,15 4,62 4,23 4,31 3,54 4,46 4,54 4,31 4,00 4,31 4,46 3,38 3,62 3,83 4,54 4,54 3,62 3,62 3,62 4,54 3,85 4,31

Virág Benedek Ált. Isk. Sződ Dunakeszi Széchenyi Kismaros Balassagyarmat Dózsa Dunakeszi Bárdos Gödöllő Petőfi Vác Piarista Vác Árpád Őrbottyán Nógrádkövesd Romhány Borsosberény Vác Árpád Vác Piarista Komárom Feszty Vác Árpád Vác Juhász Balassagyarmat Szabó Vác Radnóti Vác Radnóti Rétság Göd Németh Vác Földváry Tahitótfalu Bernecebaráti Sashalm Waldorf Gödöllő Erkel Nógrádsipek

Általános iskola

4,06

Átlag

Osztályfőnök: Tóth Barnabás

Angol

5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5d 5 4 4 3 2 4 4 5 3 4 3 2 4 4 2 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 5 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5d 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5d 4 5 5d 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5d 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5d 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 5 3 5 5 3 5 4 5 5d 4 4 4 5 5d 5d 5 4 5 4 5 5d 5 5 5d 3 3 4 5 5d 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 5 4 5 4 5 4 5 4 2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5d 5d 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5d 4 3 3 2 4 3 5 3 4 3 3 3 4 2 5 3 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 fm 4 5 4 5 5 4 5 5d 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 5 4 4 3 3 5 4 5 4 3 5 3 2 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5d 5d 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5d 4 4 5d 3 4 4 4 5d 5 5 4 4,59 3,90 3,86 4,24 3,79 4,69 4,14 3,55 3,52 3,69 4,24 4,62 4,00 4,75 3,72

Magatartás

Villamosipar és elektronika ágazat

Név

1. Agárdi Patrik 2. Balázs Ákos Attila 3. Bernáth Tamás Márk 4. Burik Bence 5. Daróczi Ádám 6. Földvári Bence 7. Horváth Máté 8. Hubay Csongor 9. Hugyecz Kristóf Dominik 10. Jakab Zoltán Bence 11. Juhász Richárd 12. Kaluz Richárd Mihály 13. Kertész Dávid 14. Koczogh Nándor 15. Kovács Emese 16. Lénárt Péter Patrik 17. Liktor Boglárka 18. Mester Norbert 19. Mucsina Bálint 20. Pintér Gergő Martin 21. Ruskó Gergő Márton 22. Szádoczki Balázs 23. Szentesi Bence 24. Szetei Martin Marcell 25. Szilágyi Balázs Botond 26. Szilágyi Bence Gergő 27. Szűcs Dániel Olivér 28. Tóth Bálint István 29. Velenczei Péter Bán Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

77

Sorszám


9.G

Angol Fizika

Földrajz

Testnevelés

Történelem

3,62 4,46 4,23 4,92 3,69 3,54 4,46 4,38 4,69 1 3,92 3,85 3,69 4,08 4,77 4,54 3,00 4,31 4,46 3,77 3,23 3,62 4,62 4,38 4,31 4,85 3,92 3,54 4,15 4,92 4,38 4,08 4,54

Göd Huzella Vácrátót Dunakeszi Széchenyi Sződliget Göd Németh Gödöllő Szent Imre Pomáz Szentendre Református Balassagyarmat Kiss Diósjenő Leányfalu Szendehely Göd Németh Vác Radnóti Csongrád Balassagyarmat Kiss Vác Árpád Erdőkertes Kosd Galgagyörk Vác Radnóti Dunakeszi Fazekas Aszód Göd Németh Nógrádkövesd Rád Göd Németh Sződliget Vac Karolina Balassagyarmat Kiss Nógrádkövesd Vác Árpád Vác Radnóti

Általános iskola 4,15

Átlag

Osztályfőnök: Marton Gábor Szorgalom

Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Munkahelyi egészség és biztonság

4 3 3 2 3 3 5d 5 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5d 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5d 5d 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 5d 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5d 5 4 5 5 5d 5 3 5 5 2 3 3 3 2 5 3 3 3 3 1 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5d 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4 2 3 4 5 5 4 4 4 2 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5d 5d 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 2 4 2 4 2 3 5 2 3 3 2 3 3 3 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5d 5d 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5d 5d 5 4 5 4 4 5 5d 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 5 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 5 5d 5d 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5d 5 4 5 4 4 5 5d 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5d 5d 5d 5d 5 5 5 4 5 4 5d 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5d 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 5 2 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5d 5 5d 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5d 4 5 4 4 5 5d 4 4,70 4,18 4,09 3,48 4,12 4,09 4,73 4,58 3,88 4,39 4,06 3,61 4,58 4,21 3,73

Magatartás

Gépészet ágazat

Név

1. Antal Alex 2. Árvay István László 3. Bán Dániel 4. Bloch Marcell Manó 5. Ernst Levente Gábor 6. Ferenczi Roland 7. Gaál András 8. Hagymási András 9. Hegedűs Bálint 10. Hesz Roland 11. Hlaván Álmos 12. Holicza Zoltán Márton 13. Huszár Szebasztián 14. Ihász Péter István 15. Keller Zsolt 16. Kiss Dániel 17. Konrád Gábor 18. Kovács Zalán 19. Liebhardt Péter 20. Lukács Márk 21. Marcalek Margaréta 22. Mátrai Márk Sándor 23. Mezei András 24. Módis Ákos 25. Molnár András 26. Oszaczki Patrik 27. Pattantyus Márk 28. Pauer Patrik Péter 29. Pongrácz Erik 30. Sárosi Ákos 31. Takács Kristóf 32. Tolnai Levente 33. Vass Botond Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

78

Sorszám


9.I Adatbázis és szoftverfejlesztés Adatbázis és szoftverfejlesztés Angol Fizika

Földrajz

Információ-technológiai alapok Információ-technológiai gyakorlat Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Munkahelyi egészség és biztonság Testnevelés

Történelem

4,60 4,13 4,47 4,60 4,00 3,93 4,33 4,13 4,00 4,13 4,40 4,27 4,33 4,60 4,73 4,47 4,07 3,93 3,67 4,07 4,07 4,40 4,33 3,27 4,47 4,47 4,47 4,20 4,40 4,27 4,27 4,73 4,07

Vác Waldorf Vác Árpád Vác Petőfi Göd Németh Vác Piarista Szokolya Vác Petőfi Vác Árpád Budaörs Vác Petőfi Nézsa Sződ Szob Nézsa Vác Radnóti Rád Göd Németh Fót Garay Vác Piarista Rád Vác Piarista Sződliget Vác Radnóti Dunakeszi Széchenyi Váchartyán Vác Juhász Göd Németh Acsa Váchartyán Vác Piarista Vác Juhász Diósjenő Szendehely

Általános iskola 4,25

Átlag

Osztályfőnök: Szabó Attila

Szorgalom

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5d 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5d 4 4 5 5 4 5 5d 4 4 4 5 5d 4 4 5d 4 5d 4 5 5 5 4 5d 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 3 5 4 4 5 3 2 4 4 5d 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5d 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5d 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 3 3 4 3 5d 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5d 4 3 5 3 5d 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5d 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5d 4 5d 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5d 4 4 5 5 5d 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5d 4 4 4 4 3 3 4 5d 4 5 4 4 4 4 4 2 5 3 4 4 4 4 4 4 5d 4 5d 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5d 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 3 5d 3 4 4 5 5 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 3 5 5 5 5d 3 5 5d 5d 5 5 4 4 3 5d 4 4 4 5 5 5d 5d 4 4 4 5d 5 5d 4 4 4 4 4 5d 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5d 4 5 5 3 4 5d 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 5 5d 5 5 5 5d 5d 5 5 4 5d 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5d 4 5 5 5 5 4 5 4 5d 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5d 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 3 4 4 5d 4 5 5 5d 5d 4 5 4 5d 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5d 4 4,73 4,42 4,76 4,70 4,15 4,33 3,70 4,55 4,21 4,45 4,36 3,82 3,88 4,03 4,06 4,85 3,91

Magatartás

Informatika ágazat (hardver)

Név

1. Adorján Balázs Lévi 2. Bíró Zsombor 3. Czikk Péter 4. Csák Mátyás 5. Csapó Dániel 6. Cseresznye Bence 7. Dudoli Márk Dániel 8. Fekete Dorina 9. Fogarassy Bence 10. Hajszter Donát Tibor 11. Kaliczka Máté 12. Kemenczei Dávid 13. Kovács Máté István 14. Lényi Martin 15. Lestyán Kornél 16. Lieszkovszki Anikó 17. Matyus János Mátyás 18. Molnár Anna Viktória 19. Moór Jakab 20. Müller Fredrik 21. Nagy Levente 22. Németh Levente 23. Nikolicza Amanda Leona 24. Parlagi Bálint 25. Pecze Dávid 26. Prohászka Bianka 27. Sági Dávid 28. Sárkövi Stefánia 29. Szalai László Zsombor 30. Szántói-Szabó Tamás 31. Szíjjártó Márton 32. Tuskó László István 33. Vanda Szilvia Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

79

Sorszám


9.K

Szorgalom Angol

Fizika

Informatika Kémia

Környezetvédelmi alapismeretek Laboratóriumi alapgyakorlatok Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Munkahelyi egészség és biztonság Műszaki ábrázolás Rajz

Testnevelés

Történelem

5,00 4,40 4,53 4,60 4,80 5,00 4,60 4,67 4,87 4,87 4,53 4,93 4,53 4,47 4,73 4,93 4,73 4,27 4,80 5,00 4,80 5,00 4,93 4,00 3,86 4,93 5,00 4,33 4,67 4,73 4,93 4,40 4,67 4,60 4,27 4,93

Vác Juhász Göd Németh Sződliget Göd Huzella Diósjenő Őrbottyán Vác Földváry Vác Radnóti Szokolya Vác Árpád Vác Piarista Sződliget Veresegyház Vác Árpád Vác Juhász Vác Radnóti Kosd Vác Piarista Bercel Magyarnándor Nógrád Penc Vác Juhász Göd Huzella Őrbottyán Vác Radnóti Kosd Vác Földváry Nézsa Vác Árpád Acsa Budapest Vác Juhász Vác Karolina Vác Földváry Vác Juhász

Általános iskola 4,68

Átlag

Osztályfőnök: Kutasi Zsuzsanna

Biológia

5 5 5 5 5d 5 5d 5d 5d 5 5d 5d 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5d 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5d 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5d 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5d 5 5d 5 5d 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5d 5d 5 5 5d 5d 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5d 5d 5 5 5d 5 5d 4 5 5d 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5d 4 5 5 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5d 5 5 5d 5d 5d 5 5 5 5 5d 5 5d 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5d 5 5d 5d 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5d 5d 5d 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 3 5d 4 3 4 3 5 4 4 5 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 4 4 3 5 5d 5 fm 3 5 5 5 5 5d 5 5d 5d 5d 5d 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5d 5d 5d 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5d 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5d 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5d 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5d 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5d 5 5d 5 5d 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5d 5 5d 5 5d 5d 5d 5 5 5 5 4 5 5 5 5,00 4,58 4,44 4,75 4,92 4,94 4,67 4,92 4,78 4,44 4,47 4,28 5,00 4,47 4,92 4,77 4,39

Magatartás

Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat

Név

1. Arany-Tóth Áron 2. Bicsak Richárd 3. Budai Bettina Noémi 4. Csepreghy Kinga 5. Csurja Barbara 6. Demény Petra 7. Demkó Diána 8. Drajkó Krisztián 9. Englerth Viola 10. Fehér Máté 11. Ferge Botond 12. Fritz Márton 13. Gecsey Réka Csenge 14. Gergely Zsombor 15. Hámor Zsombor Máté 16. Havai András 17. Jakus Anna Krisztina 18. Kata Csaba Ákos 19. Kiss Marcell 20. Koplányi Bence 21. Löffler Fanni 22. Molnár Regina 23. Morvai Fanni 24. Nagy Kinga 25. Ódor Viktória Vanessza 26. Osgyán Karola 27. Polgár Kincső 28. Rákosi Sára 29. Reményi Levente 30. Soós Anna 31. Szabó Bence 32. Szatmári Rebeka 33. Török Marcell 34. Ürmösi Ádám 35. Virányi Lili Tíria 36. Zöld Béla Zsolt Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

80

Sorszám


9.N

Angol

Biológia Fizika

Földrajz

Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Médiaismeretek Német Rajz

Testnevelés

Történelem

3,57 4,00 4,57 4,93 5,00 5,00 4,64 4,79 4,64 5,00 4,79 3,93 4,07 4,14 4,86 4,93 4,93 4,21 4,43 4,14 4,43 4,43 4,86 4,14 4,69 4,64 4,36 4,21 3,57 4,00 5,00 4,79 4,86 4,21 5,00

Balatonlelle Vác Árpád Vác Juhász Vác Árpád Vác Árpád Vác Árpád Kosd Vác Földváry Göd Németh Vác Petőfi Vác Petőfi Vác Karolina Dunakeszi Kőrösi Vác Földváry Vác Radnóti Vác Radnóti Nógrád Vác Árpád Vác Árpád Göd Huzella Vác Juhász Göd Németh Vác Petőfi Vác Petőfi Ipolyság Vác Petőfi Vác Petőfi Nőtincs Vác Árpád Dunakeszi Radnóti Göd Huzella Vác Juhász Vác Radnóti Göd Huzella Göd Huzella

Általános iskola 4,51

Átlag

Osztályfőnök: Heiszig Melinda Szorgalom

5 4 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5d 4 5d 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5d 5 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5 5 5d 5 5 5d 5 5d 5d 5 5d 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5d 5 4 4 5 5 5d 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5d 4 5 5 4 5 5d 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5d 5d 5 5d 5 5d 5d 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5d 5 5d 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5 5 4 5 5d 5 5 5d 5 5 5d 5d 5 5 5d 5 5 5d 5 5 5d 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5d 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5d 5 5 4 4 4 5d 5 4 5 5 5 fm 5 3 5 5d 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5d 5d 5d 5 5 5d 5d 5 5 5d 5 5 fm 5d 5 5 5 5d 5 5 5 4 5 5 3 5d 5 5 5 5d 5 5 5d 5d 5d 5 4 5 5 5d 4 5 5d 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5d 5d 5d 5 5 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5 fm 5d 4,80 4,69 4,57 4,83 4,77 4,20 4,46 4,20 4,51 4,40 4,11 4,71 4,54 4,83 4,69 4,26

Magatartás

Gimnáziumi osztály

Név

1. Adamcsek Barnabás 2. Bánszky Katalin Lilla 3. Bárnai Anikó 4. Becsó Gergely 5. Bicsár Rozália 6. Csepel Zsófia Luca 7. Csontos Borbála 8. Fekete Fanni 9. Fellner Kinga 10. Heizer Lilla 11. Horváth Zsófia 12. Jedlicska Zoé 13. Kalapács Klaudia 14. Katona Pál Gergő 15. Kiss Andrea 16. Kovács Zsófia 17. Králik Petra Laura 18. Lámfalusi Dóra 19. Less Dávid 20. Luczó Bence 21. McBrayer Lilly Elizabeth 22. Mocsáry Viktor 23. Nagy Réka Erzsébet 24. Pálinkás Luca 25. Pálinkás Margaréta 26. Posta Lujza 27. Poszlóczky Anna 28. Répási Gergely 29. Sárosi Soma 30. Seregi Balázs 31. Vaida Theodora 32. Vanderlik Csenge Anna 33. Varga Vivien 34. Velky Domonkos 35. Zoboki Réka Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

81

Sorszám


9.P Adatbázis és szoftverfejlesztés Adatbázis és szoftverfejlesztés Angol Fizika

Földrajz

Információ-technológiai alapok Információ-technológiai gyakorlat Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Munkahelyi egészség és biztonság Testnevelés

Történelem

4,33 4,80 4,53 4,87 4,27 4,13 4,33 4,43 4,80 4,47 4,47 4,60 4,20 4,36 4,93 4,40 4,53 4,60 4,00 4,27 4,64 4,27 4,40 4,93 4,53 4,27 3,80 3,93 4,60 4,67 4,53 4,60 4,27 4,86

Görögország Gyöngyös Kosd Veresegyház Vácrátót Penc Acsa Szendehely Vác Juhász Vác Árpád Rád Vác Karolina Vác Petőfi Vác Karolina Rétság Vác Karolina Diósjenő Dunakeszi Kőrösi Dunakeszi Kőrösi Gyöngyös Vác Karolina Vác Földváry Vác Karolina Vác Árpád Gödöllői Petőfi Vác Földváry Vác Juhász Vác Petőfi Vác Petőfi Vác Petőfi Göd Búzaszem Vác Piarista Vác Árpád Rád

Általános iskola 4,46

Átlag

Osztályfőnök: Gyombolai Ferenc

Szorgalom

Informatika ágazat (szoftver)

Név

Magatartás

1. Bairaktaris Leonidas 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 2 5 2. Benchea György 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3. Birszki Levente 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4. Boda Miklós Károly 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 3 5 5. Bóné Áron Zoltán 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 6. Borbély Bernárd 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 7. Csapó Krisztián 5 4 5d 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5d 4 8. Daucsó Dóra Melinda 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 fm 3 9. Dolnay Ádám 5 5 5d 5d 4 5d 5 5d 5d 5d 5 5 5 5d 5 4 4 10. Együd Benjámin 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 11. Faragó Mátyás Álmos 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 12. German Jakab 5 5 5d 5d 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5d 5 5d 4 13. Gyimesi Kristóf 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 14. Hajdu Flóra Anna 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 fm 4 15. Ivanics Barbara 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5d 5 5d 5 5 5d 16. Kárpáti Márk András 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5d 4 4 3 5 5 4 4 17. Kelemen Martin 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 18. Kovács Tamás László 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 19. Kreidli Laura 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5d 4 4 3 3 5 5 20. Kuti Péter 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 21. Molnár Zoltán György 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5 4 4 4 4 5 fm 4 22. Murcsik Attila 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 23. Scardone Vincenzo 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5d 4 4 4 4 5 4 4 24. Simon Karolina 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5 5 25. Smuk András 5 5 5 5d 4 5d 4 5 5 5d 4 3 4 5 5 4 5 26. Szádoczki Richárd Szaniszló 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 27. Szelényi Marcell 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 3 28. Szentpétery János 4 4 5 5 3 4 3 5 5 5 3 2 3 5 5 3 3 29. Téglás Tamás 5 5 5d 5d 4 5 5d 5 5 5d 4 4 4 5d 5 4 4 30. Tóth Ádám 5 5 5 5d 4 5 4 5 5 5 5d 5 4 5 5 3 5 31. Ujhelyi Tamás Sándor 5 5 5 5 5d 5 4 5 5 5d 4 4 4 5 5 3 4 32. Váradi Márton 5 5 5 5d 4 5d 4 5 5 5d 4 5 4 5 5 4 4 33. Varga Levente 5 4 5 5d 5 4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 3 4 34. Varga Márton László 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 4 5 5d 5 fm 4 Tantárgyi átlagok: 4,82 4,53 4,82 4,68 4,35 4,38 4,29 4,74 4,91 4,97 4,24 4,03 4,03 4,59 5,00 3,70 4,06 Osztályátlag:

82

Sorszám


10.A

Angol

Biológia Ének

Fizika

Földrajz

Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Német

Testnevelés

Történelem

Francia

4,69 5,00 4,77 4,38 4,77 4,46 4,50 3,62 5,00 5,00 4,38 5,00 5,00 4,46 3,69 4,08 4,92 4,08 5,00 3,62 4,92 5,00 4,77 4,23 3,92 4,38 3,69 4,92 4,85 4,31 3,62 4,38 4,00

Göd Huzella Göd Huzella Vác Árpád Vác Piarista Vác Radnóti Balassagyarmat Kiss Vác Árpád Göd Németh Vác Juhász Vác Petőfi Vác Árpád Göd Németh Vác Piarista Dunakeszi Fazekas Göd Huzella Vác Juhász Vác Juhász Vác Árpád Tiszaföldvár Vác Árpád Vác Földváry Balassagyarmat Kiss Balassagyarmat Kiss Nógrád Vác Árpád Nógrád Göd Huzella Göd Huzella Kismaros Vác Földváry Göd Huzella Sződliget Vác Juhász

Általános iskola 4,47

Átlag

Osztályfőnök: Havasi Ivett Szorgalom

5 4 5d 3 5 5 5 5d 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5d 5 5d 5d 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5d 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 3 5 5 5d 4 5d 5 4 5d 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5d 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5d 3 4 5 5 5d 5 4 5 4 fm 4 5 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5d 5 5d 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5 5d 5 5 5d 5 5d 5d 5 5d 5 5d 5d 5 fm 5 5d 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5d 5 5d 5d 5 5d 5d 5d 5d 5 5d 5 5 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5d 5d 3 4 4 5d 4 3 5d 2 3 4 5 5 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 2 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5d 5d 5d 5 5 5d 5 5d 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 3 5 3 4 4 4 5 5 5d 5 5d 5d 5 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5 5 4 3 4 2 4 5 5 4 3 3 3 3 2 5 4 5 5 5d 5 5d 5 5 5d 5d 5 5 4 5 5 5 5 5 5d 5 5d 5d 5 5 5d 5d 5d 5d 5 5 5d 5 5 5d 4 5d 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5d 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5d 2 3 4 5 5d 3 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5d 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 5 5 4 3 4 3 3 5 3 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5 5d 5 4 5 5 5d 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5d 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 4 3 5 3 3 5 4 5 3 5d 5 5 5d 4 5d 5 4 4 3 4 5 4 4 3 3 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4,88 4,33 4,73 3,88 4,45 4,73 4,79 4,94 4,27 4,33 4,55 3,94 4,35 4,71 4,39 4,38

Magatartás

Gimnáziumi osztály

Név

1. Ács Bálint 2. Bérczes Borbála 3. Burkódi Gergely 4. Dobos Vilmos Attila 5. Dunai Fruzsina 6. Frecska Viktória 7. Galántai Zsófia Regina 8. Gecse Márton István 9. Halápi Blanka 10. Kalácska Anna 11. Kareczki Réka 12. Kenéz Janka Borbála 13. Kiss Réka Ildikó 14. Kovács Csenge Csilla 15. Kovács Tamás 16. Lázár Viktor 17. Lengyel Gréta 18. Luter Márk 19. Magyar Boglárka 20. Maurer-Morvai Botond Bálint 21. Mikulás Viktória 22. Molnár Virág Blanka 23. Nagy Aliz 24. Pátyodi Tamás 25. Pellei Milán Balázs 26. Romhányi Barbara 27. Sipos András 28. Szabó Borbála 29. Szabó Eperke 30. Szalay Márton 31. Szenderffy Dániel 32. Tóth Blanka Zsófia 33. Winternitz Balázs Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

83

Sorszám


10.B

Angol

Biológia Fizika

Földrajz

Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Rajz

Testnevelés

Történelem

3,86 4,43 3,79 3,79 4,00 4,64 4,57 3,79 4,21 4,57 4,14 4,57 3,57 4,21 4,29 3,57 3,71 4,07 3,82 3,43 3,71 3,93 4,71 4,29 3,71 3,29 3,79 3,85 4,43 4,00 3,21 3,36 4,43

Balassagyarmat Szabó Vác Petőfi Rétság Vác Juhász Vác Juhász Vác Petőfi Bercel Zebegény Őrbottyán Vác Juhász Göd Huzella Vác Juhász Balassagyarmat Szabó Vác Piarista Vác Petőfi Nagyoroszi Vác Radnóti Balassagyarmat Kiss Göd Huzella Vác Juhász Vác Petőfi Vác Árpád Vác Árpád Szécsény Vác Radnóti Vác Árpád Vác Petőfi Szob Acsa Őrbottyán Dunakeszi Kőrösi Vácszentlászló Vác Árpád

Általános iskola 3,99

Átlag

Osztályfőnök: Kovács Kálmán Szorgalom

5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5d 5d 4 4 4 5 5 5d 3 5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 5 2 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5d 5 4 4 5 5 5d 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5d 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 5 5d 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5d 5 5 5 5 5d 5d 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5d 4 3 3 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 3 5 2 3 3 5 5 2 4 3 2 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 3 3 5 3 3 4 5d 4 3 3 2 3 4 5 3 5 3 2 5 3 4 4 5 5 4 3 2 2 5 5 3 5 4 2 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5 no 4 3 4 4 4 3 3 4 fm 3 4 2 3 3 3 5 4 2 5 3 5d 5 3 2 3 4 4 3 5 4 3 3 5 4 3 2 4 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 4 3 5 5 5d 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5d 4 5 4 4 5 3 5 4 5d 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 5 3 3 5 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 5 3 5 4 2 5 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 5 3 5 4 3 5 3 4 4 5d 4 4 4 4 3 4 fm 3 5 5 4 5 4 4 5 5d 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 5 4 2 4 5 5 3 3 2 4 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 5 3 2 5 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 5 3 5 4 5d 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4,88 3,88 3,91 4,97 3,47 3,76 4,00 4,39 4,52 3,73 3,73 3,42 3,56 4,55 4,65 3,27

Magatartás

Gépészet ágazat

Név

1. Barna János Dávid 2. Dian Márk 3. Drexler Tamás 4. Durugy Tamás 5. Fodor Sebestyén 6. Gábor Péter 7. Gubó Patrik Szeverin 8. Györkő Hunor Márton 9. Hiri Dávid 10. Kajtor Iván László 11. Kakuk Dániel 12. Klein Ádám Gyula 13. Kokavecz Ádám László 14. Kollár Gábor 15. Kosztrub Tamás 16. Kovács Marcell 17. Králik Tamás 18. Laczkó Levente 19. Moór Júlia 20. Nagy Dávid Tamás 21. Nagy Ferenc Levente 22. Ogl Mihály 23. Polgár Dániel 24. Pothoroczki Balázs 25. Rojkovics Richárd 26. Sárvári Dániel István 27. Szabó Anita 28. Szabó Lőrinc László 29. Szabó Roland 30. Szabó Viktor Bence 31. Varga Zoltán 32. Veréb Levente 33. Virsinger Bence Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

84

Sorszám


10.F

Szorgalom Angol

Elektrotechnika

Elektrotechnika gyakorlat Fizika

Földrajz

Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Műszaki informatika gyakorlat Műszaki ismeretek (elektronika) Műszaki rajz (elektronika)

Rajz

Testnevelés

Történelem

3,71 3,94 3,88 4,50 3,88 4,94 4,94 2,94 3,06 4,35 2,94 4,00 4,53 3,82 3,94 4,12 3,29 2,94 3,59 3,41 3,59 3,59 4,00 3,71 4,35 4,35 3,82 4,00 3,65

Gödöllői Erkel Balassagyarmat Kiss Őrbottyán Vinica Rétság Vác Petőfi Sződ Dunakeszi Oktatási Központ Göd Németh Erdőkürt Váchartyán Márianosztra Balassagyarmat Kiss Vác Juhász Acsa Szécsény Göd Németh Dunakeszi Oktatási Központ Vác Waldorf Rád Vác Árpád Vác Karolina Vác Radnóti Göd Németh Vác Radnóti Göd Németh Vác Földváry Rád Göd, Németh László

Általános iskola

3,85

Átlag

Osztályfőnök: Czene Gábor

Biológia

5 4 4 3 3 4 5 5 5 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5d 3 3 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 fm 4 5 4 no 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5d 5 5d 5d 5 5 5d 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 4 5 5 5d 5d 5d 5d 5d 5 5d 5 5 5 5 5d 5 5 5 4 5 5 3 2 2 3 4 3 4 4 2 2 2 3 4 2 3 4 4 2 5 3 3 2 3 5 3 4 4 2 2 2 3 5 2 3 4 3 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 3 5 4 2 2 2 3 3 5 5 3 2 2 2 4 2 3 4 3 3 5 4 3 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 3 2 3 4 5 4 4 3 5 3 5 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 3 5 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 3 3 3 2 5 3 4 5 2 3 2 3 5 2 4 4 3 3 5 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 4 4 3 4 3 2 5 4 4 3 3 5d 4 4 5 3 2 3 3 5d 3 4 4 4 2 5 3 3 3 2 4 3 4 5 3 4 3 2 4 3 4 4 5 2 5 3 5 2 2 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 5 5 3 3 2 4 4 5 5 2 3 3 2 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 3 3 4 5 5 5 fm 4 5 4 2 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 5 4 5d 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5d 4 5 4 4 3 3 5 4 5 4 2 3 3 4 5 3 5 4 5 3 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 5 5d 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5,00 3,93 3,79 3,28 3,21 4,38 4,00 4,62 4,59 3,17 3,55 3,38 3,14 4,45 3,76 4,14 4,28 4,41 3,41

Magatartás

Villamosipar- és elektronika ágazat

Név

1. Balogh Géza 2. Bánszky Botond 3. Barta Kristóf Viktor 4. Csáki Barbara 5. Gaál Donát Márk 6. Gábor János 7. Garad Ágoston Attila 8. Gemer Gergő 9. Gyarmati Csaba 10. Horváth Ádám 11. Horváth Norbert Sebestyén 12. Jaczenkó Márk 13. Kerék Bence 14. Kok Barnabás 15. Koren Bence 16. Kökényesi Martin 17. Laczkó Barnabás Csaba 18. Mohácsi István László 19. Neubrandt Balázs 20. Pataki Bence 21. Pauer Ádám 22. Péter Benedek László 23. Reitinger Balázs 24. Rumbold Kornél 25. Ruzics Barna 26. Tálas Ádám 27. Vellai Viktor 28. Weisz Vid Viktor 29. Zsigó Anna Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

85

Sorszám


10.G Szorgalom Angol

Biológia

Földrajz Kémia

Környezetvédelmi alapismeretek Környezetvédelmi gyakorlat Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Rajz

Testnevelés

Történelem

4,92 4,69 3,15 4,85 4,46 4,62 5,00 5,00 4,08 4,54 3,31 4,77 4,69 4,85 4,38 4,77 3,85 4,31 4,77 4,62 4,83 3,77 5,00 4,75 4,92 4,85 3,77 4,54 3,38 4,77 4,46 4,92

Göd Huzella Romhány Kosd Vác Árpád Rétság Göd Németh Göd Németh Göd Huzella Érsekvadkert Vác Petőfi Vác Árpád Göd Huzella Érsekvadkert Romhány Püspökhatvan Vác Piarista Visegrád Vác Petőfi Göd Németh Göd Németh Budapest Pannonia Érsekvadkert Nagymaros Göd Huzella Balassagyarmat Kiss Acsa Göd Huzella Vác Földváry Vác Árpád Göd Huzella Vác Árpád Vác Radnóti

Általános iskola 4,49

Átlag

Osztályfőnök: Gyolcsos-Séner Beatrix

Fizika

5 5 5d 5d 5 5d 5 5d 5 5d 5 5 5 4 5 5 5 3 5d 5 5 5d 5d 5d 5 5 4 5 4 5 3 3 3 3 2 3 3 5 4 2 2 2 5 4 3 5 5 4 5d 5 5d 5d 5d 5 5 5 4 5 5 5d 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5d 5d 5 5d 5d 5d 5 5 5d 5 5 5d 5 5 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5 5 fm 5d 4 4 4 5 3 4 5 5d 4 4 4 3 5 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5d 5 4 3 4 4 2 4 2 4 4 2 2 2 5 4 4 5 5 5 5d 4 5 5d 5d 5 5d 5 4 5 4 5d 5 5 4 5 5 5 5d 5 5d 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5d 5 5 5d 5d 5 5d 5d 5 4 5d 5 4 5d 4 3 4 5 5d 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5d 4 4 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 3 5 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5d 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5d 5 5d 5 5d 5d 5d 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5d 5 5 4 5 5 5d 5 5 5 5 5d 5d 4 4 3 4 4 2 4 3 5 5 3 3 3 5 4 4 5 5 5 5d 5d 5d 5d 5d 5 5 5d 5 5 fm 5d 5 5 5d 5d 4 5 5 5d 5 4 5 4 5 fm 5 5 5 5 5d 5d 5d 5d 5 5 5d 5d 5 5 4 5d 5 5 5d 5d 4 5d 5d 5d 5 5 5d 4 5 5 5d 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 2 2 3 4 2 3 3 4 5 2 3 3 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5d 5 4 4 5 5 5d 5 5 4 4 5d 4 5d 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5d 5 5 5 5d 5 5 5 4 5 fm 5d 4,63 4,34 4,28 4,72 4,13 4,50 4,66 4,88 4,81 4,19 4,19 4,09 5,00 4,44 4,38

Magatartás

Környezetvédelem- vízgazdálkodás ágazat

Név

1. Ambrus Anett 2. Beller Klaudia 3. Bucsi Boglárka 4. Czobori Dorina 5. Dávid Dóra 6. Földi Máté 7. Frey Sára 8. Göndös Dorottya 9. Gulyás Ferenc Milán 10. Jakab Borbála 11. Jakus Júlia 12. Kayos Noémi 13. Klinger Olivér Asztrik 14. Kopeczki Kinga 15. Kővágó Kíra Brigitta 16. Lada Franciska 17. Lőrincz László Tamás 18. Magyari Péter Márk 19. Merber Richárd 20. Nagy Sára 21. Németh Emese Noémi 22. Párizs Leonardo Cesare 23. Ribai Zsófia 24. Stetina Dóra 25. Szenográdi Viktória 26. Szeverényi Sára 27. Tóth Benedek 28. Varga Bálint 29. Varga Hajnalka Georgina 30. Vass Réka Virág 31. Vécsei Enikő Réka 32. Zwagerman Anna Judit Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

86

Sorszám


10.N

Angol

Biológia Ének

Fizika

Földrajz

Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Német

Testnevelés Történelem

4,23 4,69 3,92 5,00 4,92 3,85 5,00 4,08 4,15 3,92 4,77 4,08 4,31 3,62 4,23 4,46 5,00 4,77 4,54 4,69 4,69 5,00 4,77 4,85 4,85 4,15 4,77 5,00 4,62 5,00 4,92 4,15 5,00 4,77

Vác Árpád Balassagyarmat Kiss Görögország Vác Földváry Diósjenő Veresegyház Vác Radnóti Dunakeszi kőrösi Vác Piarista Veresegyház Szob Vác Juhász Dunakeszi Fazekas Sződliget Vác Árpád Göd Huzella Szendehely Vác Petőfi Göd Huzella Vác Árpád Sződliget Vác Földváry Vác Árpád Bernecebaráti Nagymaros Vác Árpád Iklad Vác Árpád Dunakeszi kőrösi Vác Árpád Bernecebaráti Vác Árpád Vác Juhász Balassagyarmat Kiss

Általános iskola 4,55

Átlag

Osztályfőnök: Mauterer Zsuzsanna Szorgalom

5 4 5 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5d 4 5 5d 5 5d 5d 5 5 5d 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5d 5d 5 5 5d 5d 5d 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5d 5 5d 5 5d 5d 5 5 5 4 5d 5d 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 3 5 4 3 5 3 5 5 5d 5 5d 5 5d 5d 5d 5 5d 5d 5 5 5 5 4 4 4 5d 3 5 5d 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 2 5 5 4 3 3 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5d 5d 4 5 4 4 3 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 4 3 4 5d 4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 4 5d 3 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 4 3 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5d 5d 5 5d 5 5 5 5d fm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 4 4 5 4 5 5 5 5 5d 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5d 5d 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5d 5 5 5 5d 5 5d 5 5d 5 5 5d 5d 5 5d 5 5d 5 5 5d 4 5d 5 5 5 5 5 5d 4 5 5 4 5 5 5d 4 5d 5 5 5 5 5 5d 4 5d 5 5 5 5 4 5 5d 5 5 5 4 5 5 5 5d 5 5 5 3 5d 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5d 4 5d 5 5 5 5 5d 5 5d 5 5d 5 5d 5 5d 5d 5d 5 5 5 5 4 5 5 5d 5 5 4 4 4 5 5d 5 4 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5d 5 4 5d 5d 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5d 5d 5d 5d 5d 5 5d 5d 5d 5d 5d 5 5d 5 5 4 4 5d 5 5d 5 5 5 5 5d 4 5 5 5,00 4,59 4,68 4,35 4,71 4,26 4,74 4,88 4,35 4,44 4,56 4,32 4,62 4,88 4,38

Magatartás

Gimnáziumi osztály

Név

1. Ágoston Dániel 2. Asztalos András 3. Bairaktari Ismini Despoina 4. Bálint János 5. Csurja Kinga 6. Együd Petra 7. Gerlei Martin 8. Gubicz Fanni 9. Hoffmann Csenge 10. Homoki Henriett 11. Jaics Regina Heidi 12. Juhász Péter 13. Kovács Kitti 14. Ksenicz Brigitta 15. Majsai László Bence 16. Mayer Nikolett 17. Metyovinyi Zseraldin 18. Nagy Bernadett 19. Pápai Zsombor Gergő 20. Pauer Tamás 21. Petri Dóra 22. Rab Noémi 23. Réti Lívia Enikő 24. Sánta Szidónia 25. Schwarcz Anna Kata 26. Sorecz Zsolt 27. Szabó Boglárka 28. Szafián Balázs 29. Szász Anna 30. Szilágyi Gerda Sarlott 31. Szombati Lili Anna 32. Tillik Regő Levente 33. Tolerián Tamás 34. Urhegyi Márton Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

87

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

10.P

Szorgalom

Angol

Biológia Fizika

Földrajz

Hálózati ismeretek I.

Hálózati ismeretek I. gyakorlat Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Rajz

Testnevelés

Történelem

4,44 3,69 4,63 3,33 4,13 4,19 3,94 4,50 4,07 3,25 4,13 3,75 3,63 4,00 3,81 3,50 4,13 3,73 4,75 4,88 4,13 4,44 4,56 4,88 4,94 4,63 5,00 5,00 4,19 4,19 4,88 1 4,44 4,63 5,00

Vác Juhász Kismaros Vác Árpád Sződliget Vác Árpád Drégelypalánk Dunakeszi kőrösi Göd Huzella Kosd Göd Németh Göd Németh Veresegyház Vác Juhász Vác Földváry Vác Petőfi Vác Árpád Vác Földváry Göd Németh Vác Piarista Vác Juhász Kosd Göd Németh Balassagyarmat Veresegyház USA Rutherford Vác Földváry Göd Huzella Szokolya Vác Árpád Tahitótfalu Őrbottyán Kosd Vác Piarista Dunakeszi kőrösi Göd Huzella

Általános iskola

4,27

Átlag

Osztályfőnök: Szobodnikné Kiss Edit Adatbázis és szoftverfejlesztés Adatbázis és szoftverfejlesztés

5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 3 4 5 5 5 3 4 4 3 5 4 3 4 4 5 2 2 3 3 4 5 4 5 4 5d 5d 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 2 4 fm 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5d 3 4 5 5 4 4 3 5 3 3 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5d 4 5 4 4 4 4 5 3 5 3 4 5 2 5 5 2 5d fm 5 3 2 3 3 3 5 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 3 3 5 5 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 2 4 3 4 5 2 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 5 5 3 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 3 5d 5d 4 4 3 5 5d 5 5 3 2 2 3 3 fm 2 5 5 5d 5d 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5d 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 3 2 4 5 2 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 2 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5d 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5d 5d 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5d 5 5d 5d 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 4 4 4 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 3 3 4 3 3 4 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5d 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 1 2 3 5d 3 2 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5d 5 5 5d 5 4,26 4,06 4,43 4,49 4,20 4,74 3,86 4,49 4,31 4,40 4,51 3,20 4,00 4,26 3,63 4,34 4,72 4,34

Magatartás

Informatika ágazat (szoftver)

Név

Balogh Orsolya Baranyai Balázs Bognár Gábor Béla Czinege Zsolt Cserey Gyöngyvér Csillik Ferenc János Fehér Sebestyén Fister Zsolt Fuksz Emese Gaál Bernát Gaál Márton Gáspár Botond Bendegúz Gergely Kevin Horváth Bence Gábor Kalácska Róbert Katona Fanni Kellner András Kikillai Tamás Kiss Márk András Kőhegyi Márton Menyhárt Vanessza Nyikes Vencel Ruzsin Orsolya Sepsi László Seres Barnabás Zoltán Siklódi Levente Simonyik Krisztián Antal Stedra Kristóf Steidl Balázs Sándor Szilasi András Tamási Laura Klaudia Tatár Hajna Rebeka Tóth Kornél Wafi Omar Wagner André Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

88

Sorszám


10.S

Szorgalom

Angol

Biológia Fizika

Földrajz

Hálózati ismeretek I.

Hálózati ismeretek I. gyakorlat Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv

Matematika

Rajz

Testnevelés

Történelem

4,00 3,56 3,00 3,69 3,63 3,69 4,00 3,81 2,00 3,75 3,75 3,94 3,38 4,13 4,63 3,81 3,06 4,06 3,44 2,81 3,31 4,25 3,63 3,75 4,13 3,94 4,06 3,44

Penc Vác Petőfi Szob Nőtincs Vác Árpád Vác Árpád Pomáz Vác Földváry Erdőkertes Tápiószele Budapest Kolozsvári Szendehely Vác Karolina Vác Földváry Verőce Göd Németh Vác Árpád Göd Németh Sződliget Vác Árpád Dunakeszi Kőrösi Vác Árpád Vác Karolina Őrbottyán Vác Radnóti Balassagyarmat Kiss Vác Árpád Vác Petőfi

Általános iskola

3,67

Átlag

Osztályfőnök: Niedermüllerné Karcag Ildikó Adatbázis és szoftverfejlesztés Adatbázis és szoftverfejlesztés

5 5 3 3 5 3 4 4 5 4 5 3 4 3 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 2 3 3 3 5 5 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 5 4 5 5 4 3 4 3 4 5 3 2 3 5 2 4 5 2 5 4 4 4 3 3 4 2 4 4 5 2 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5d 2 3 2 2 4 5 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 1 4 5 3 5 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 5 5d 4 5 4 4 5 3 3 4 3 4 4 5d 2 4 4 3 4 5 3 5 4 4 5 4 3 4 3 5 5d 5 2 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 3 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5d 4 5d 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5d 4 5 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 4 5 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 2 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 5 5d 2 4 3 3 3 4 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 5 3 4 2 2 2 4 4 4 2 4 3 3 2 3 4 3 5 5 3 5 5 3 4 5d 4 5 4 5 5d 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 5 3 5 4 5 4 5d 2 3 3 4 4 5 2 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5d 3 5 4 5 5 4 2 4 4 4 5 3 5 4 3 2 4 5d 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 4 5 4 4,54 3,96 3,86 4,00 4,14 2,86 3,86 3,18 4,07 4,14 3,96 2,36 3,68 3,71 3,00 4,18 4,68 3,64

Magatartás

Informatika ágazat (hardver)

Név

1. Adámi Bence 2. Auth Mihály 3. Bartók Krisztián 4. Berényi Márk 5. Bíró Richárd 6. Boros Máté Ferenc 7. Brucker Lajos Bálint 8. Frankl Dániel 9. Inczédy Péter 10. Kácsor Gréta 11. Koczfán Gergő 12. Kristofóri Martin 13. Lang Dániel 14. Lédermayer András 15. Liktor András 16. Lugosi András 17. Maglódi Ádám 18. Mokos Norbert 19. Monoki Katalin 20. Nyári Bálint 21. Pécsi Réka 22. Polgár Péter 23. Sárai Bence 24. Szabó Ákos 25. Tagaj Norbert 26. Tóth Kevin 27. Tuboly Endre 28. Vincze Bence Máté Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

89

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Szorgalom Angol

Biológia Etika

Fizika

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Művészetek Német

Testnevelés Történelem Kémia

Földrajz

5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5d 5 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 5 5 5 5d 5 5d 5d 5 5d 5 5d 5 5d 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5d 4 4 4 5 5 5 5d 5 4 5d 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5d 5 5 5d 5 5d 5d 5 fm 5 5d 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5d 5d 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5d 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 5d 4 4 4 4 5 3 5 3 4 4 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5d 5 3 5 5 5 5 4 5 5d 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5d 5 5 5 5 5 5d 5 5d 5d 5 5 5 5d 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5d 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 3 5 5d 4 4 5 5 5 5 5 5d 5d 5d 5d 5d 5d 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5d 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 4 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4,86 4,51 4,81 4,58 4,92 4,06 4,28 4,25 4,36 4,86 4,57 4,59 4,33 3,75 4,60

Magatartás

4,49

4,18 5,00 3,73 5,00 5,00 4,27 4,64 4,45 4,27 5,00 4,64 4,73 4,73 4,27 3,91 4,82 4,82 4,55 4,45 4,75 4,64 5,00 4,50 4,55 4,83 4,09 4,91 2,11 4,18 4,45 4,64 4,58 4,25 4,27 5,00 4,42

Átlag

Vácrátót Vác Juhász Vác Juhász NYME Bólyai Szob Vác Piarista Göd Huzella Vác Juhász

Göd Németh Verőce Göd Németh Vác Árpád Göd Németh Vác Árpád Vác Juhász Vác Árpád Vác Árpád Vác Árpád Vác Árpád Vác Földváry Vác Juhász Vác Földváry Veresegyház Vác Árpád Vác Földváry Vác Árpád Göd Németh Rád Vác Árpád Tahitótfalu Vác Juhász Vác Árpád Nagyoroszi Vác Radnóti Rád

Általános iskola

11.A Gimnáziumi osztály Osztályfőnök: Molnár Mária

Név

Bencsik Nóra Beregi Boglárka Berencei Gábor Martin Boroncsok Bence Dobó Máté Fogarasi Flóra Zsófia Füzesi Natasa Galgóczi Barna Gáspár Tamara Gergely Orsolya Boglárka Hanzelik Bianka Hegyesi Edina Julianna Hídváry Zita Kajtor Vivien Kis Dávid Kurdi Hanna Ladányi Zita Lomen Zsófia Mikolasek Szabolcs Nábelek Sára Nagy Enikő Némedi Fanni Oláh Martin Marcell Ősi Eszter Alíz Rada Bálint András Sepa Jázmin Eszter Szabó Dorina Szabina Szalai Attila Árpád Szerencsés Kristóf Tiba Gergő Tamás Ujszegi Vivien Vaskó Júlia Réka Veres Martin (Szob) Veres Martin (Vác) Wagner Heléne Winternitz Áron Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

90

Sorszám


11.B

Szorgalom Angol

Biológia Etika

Fizika

Gépészeti ágazati alapok Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Testnevelés Történelem

Adatbázis és szoftverfejlesztés Adatbázis és szoftverfejlesztés

Hálózati ismeretek I.

Hálózati ismeretek I. gyakorlat Informatikai ágazati alapok

5 4 3 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 2 3 2 5 3 5 4 4 3 5 5 5d 5 5 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 2 4 2 4 2 2 2 5 3 5 4 3 3 4 3 2 3 3 5 3 4 4 3 5 5 3 3 3 3 5 3 3 2 3 5d 3 3 4 3 4 5 5 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 2 5 2 5 4 4 4 5 3 4 4 5 3 3 3 5 4 5 3 4 2 4 2 2 3 3 5 3 4 4 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 5d 5 5d 5d 5 3 2 3 4 2 4 3 4 2 2 3 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5d 5 3 2 2 4 3 4 2 4 2 3 3 5 2 5 4 4 4 5 4 5 4 5d 4 3 4 5 3 5 3 2 3 4 3 2 3 3 5d 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 3 5 3 4 4 4 3 4 3 5 5 5d 3 2 3 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 3 fm 3 4 4 5d 5d 5d 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 5 3 3 2 5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5d 5 5d 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 2 3 2 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 4 5d 5 5 5d 5 5d 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 3 2 3 3 3 5 4 4 2 5 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5d 5 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4 5 5 4 5d 5d 5 5 4 4 4 4 5d 5 5d 4 4 4 4 4 5 5 5d 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 5 4 4 5 5 2 3 5 3 3 3 3 5 3 4 4 4 5 5d 4,59 3,88 3,59 3,35 4,44 3,32 4,25 3,67 4,54 3,18 3,24 3,18 4,67 3,35 4,00 4,20 3,90 4,80 5,00

Magatartás

4,08 3,42 4,42 3,00 3,57 3,50 2,92 3,92 3,50 4,29 3,08 4,36 3,00 4,17 3,29 3,92 3,75 4,23 3,83 3,42 3,58 3,67 3,17 4,83 3,58 3,58 4,67 3,42 3,75 3,64 4,00 4,25 4,83 3,71

Bercel Verőce Vanyarc Nógrádsáp Vác Árpád Vác Földváry Őrbottyán Rétság Vác Karolina Vác Földváry Veresegyház Vác Juhász Sződ Szokolya Vác Földváry Kismaros Vác Karolina Rád Vác Árpád Vác Petőfi Vác Árpád Vác Árpád Nőtincs Dány Dunakeszi Kőrösi Rétság Szécsény Vác Árpád Vác Karolina Nőtincs Rétság Acsa Rád Vác Árpád

Általános iskola

3,77

Átlag

Gépészet- és informatika(hardver) ágazatok Osztályfőnök: Márczy Gábor

Név

1. Antalics Márk 2. Bahil Bence Péter 3. Balogh Levente 4. Baráth Patrik András 5. Bartos Benjámin 6. Bene Máté Barnabás 7. Buza Domonkos 8. Deme Bálint Zoltán 9. Derzsy Balázs 10. Diósi Péter 11. Farkas Bendegúz 12. Fodor Károly 13. Gyetvai Kevin Márk 14. Kiska Sztanyiszlav Ivanovics 15. Koczka Dávid 16. Lelkes Balázs 17. Less Zoltán 18. Lieszkovszki Kinga 19. Lőrincz Marcell 20. Manajló Iván Teodor 21. Miklián Bálint 22. Miklián Dávid 23. Nagy Martin 24. Oláh Gábor 25. Pető Levente 26. Sinkó Ábel 27. Szabó Dávid László 28. Szabó Roland 29. Szilák Árpád 30. Teknős Olivér 31. Turcsányi Martin Tibor 32. Vida Roland Viktor 33. Weisz Elza Mara 34. Zimonyi Fanni Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

91

Sorszám


Szorgalom Angol

Biológia

Elektronika

Elektronika ágazati alapok Elektronikai gyakorlatok Elektrotechnika Etika

Fizika

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Testnevelés

Történelem

Adatbázis és szoftverfejlesztés Adatbázis és szoftverfejlesztés

Hálózati ismeretek I.

Hálózati ismeretek I. gyakorlat Informatikai ágazati alapok

5 4 3 4 2 2 4 2 5 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 3 2 4 4 3 fm 4 5 5 5 5d 5d 4 3 3 4 4 4 5d 5d 3 4 3 4 4 4 2 5 4 5d 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5d 3 5 4 4 5 4 fm 4 5 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 3 3 5 3 5 3 3 4 2 4 2 4 2 3 4 2 2 3 5 5 4 4 3 3 4 2 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 2 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 5 5 5 4 3 3 5 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5d 5d 5 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 5 3 4 4 3 4 2 2 4 2 4 3 2 3 2 4 4 5 4 5 4 3 3 3 2 5 3 3 4 2 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 fm 3 5d 5d 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 4 3 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 2 3 3 2 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 fm 4 5 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5d 5 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4,83 4,10 3,83 4,31 3,25 3,32 4,30 2,90 4,17 3,21 3,31 3,83 3,28 4,36 3,76 4,56 4,78 4,78 4,89 5,00

Magatartás

3,46 4,08 3,77 3,85 3,77 4,25 2,92 2,92 3,85 3,85 3,23 3,46 3,77 4,29 3,31 3,00 3,46 4,15 4,00 4,31 4,23 3,62 4,17 3,23 4,08 4,15 4,69 4,15 4,38

Verőce Göd Németh Vácrátót Szendehely Dunakeszi Fazekas Veresegyház Vácrátót Vácrátót Vác Földváry Sződliget Sződliget Szob Göd Búzaszem Zebegény Göd Huzella Vác Petőfi Rád Vác Földváry Göd Huzella Érsekvadkert Dunakeszi Fazekas Vác Földváry Vác Karolina Vámosmikola Gödöllő Damjanich Budapest Szűcs Nagyoroszi Őrbottyán Veresegyház

Általános iskola

3,81

Átlag

11.F Villamosipar- és elektronika, valamint informatika(hardver) ágazat Osztályfőnök: Juhász Erzsébet

Név

1. Balázs Máté 2. Balogh Gergely 3. Csonka Gábor 4. Daucsó Richárd Ákos 5. Érseki Áron 6. Farkas Erika 7. Fedor Benjámin 8. Fehér Dániel 9. Fodor Béla 10. Fövényesi Péter Álmos 11. Ifi Péter Zoltán 12. Jeszenszky Ruben 13. Kiss Bence Sándor 14. Krebsz Tamás 15. Lipniczki Richárd 16. Matula Bálint Tamás 17. Müller Axel 18. Party Bence András 19. Péter Balázs 20. Porjesz Ábel 21. Prevíz Roland 22. Roszinszki Roland Gábor 23. Szabados Hunor László 24. Szabó Bence György 25. Szén Dávid 26. Tomolák Dániel 27. Uskert Levente Péter 28. Vass Dávid 29. Zsebő Richárd Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

92

Sorszám


11.G Szorgalom Angol

Biológia

Fizika

Kémia

Környezettechnikai alapok Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Testnevelés Történelem

Vízgazdálkodási alapgyakorlat Vízgazdálkodási alapismeretek

Német

Spanyol

5,00 4,85 4,54 4,93 5,00 4,85 5,00 4,71 4,93 4,71 4,54 4,93 4,54 4,85 5,00 4,93 3,79 5,00 5,00 4,92 5,00 4,36 4,77 5,00 5,00 5,00 4,92 4,33 4,58 4,62 4,00 3,46

Fót Ökumenikus Dunakeszi Bárdos Vác Árpád Bercel Göd Németh Sződ Tahitótfalu Vác Radnóti Bercel Verőce Vác Földváry Vác Petőfi Vác Radnóti Vác Juhász Kismaros Vác Petőfi Vác Radnóti Nagyoroszi Sződliget Őrbottyán Kosd Vác Juhász Püspökhatvan Vác Petőfi Vác Földváry Vác Radnóti Püspökhatvan Püspökhatvan Szendehely Dunakeszi Bárdos Bercel Nagyoroszi

Általános iskola

4,72

Átlag

Osztályfőnök: Ferenczi Adrienn

Etika

5 5 5 5d 5 5d 5d 5d 5 5 5d fm 5d 5 5d 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5d 3 5d 5d 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5d 5 5 5 5d 5 5 5 5 5d 5 5 5d 5d 5d 5 5d 5 5d 5 5d 5d 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 fm 5 5d 5d 4 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 4 3 4 5d 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5d 5d 5 5 4 5d 5 5 5d 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5d 5d 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5d 5d 5 4 5 5d 5d 5 5 4 5 5 5 4 5d 5 4 4 4 4 4 5 5d 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5 4 5 5d 5d 5 2 3 5 4 5 4 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 5 5 5 5d 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5d 5 5d 4 5d 5d 5d 5 5d 5 5d 5d 5d 5d 5 5d 5 5d 5 5d 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5d 5d 5 4 4 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5d fm 5 5d 5d 5d 5 5 5 5d 5 5 5d 5d 5d 5 5d 5 5d 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 4 5d 5 5d 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 fm 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 fm 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 3 5 3 4 3 5 5 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 2 4 2 4 3 4,81 4,78 4,72 4,81 5,00 4,78 4,66 4,69 4,69 4,84 4,47 4,33 4,56 4,94 4,81 4,75 4,88

Magatartás

Környezetvédelem- vízgazdálkodás ágazat

Név

1. Banda Ádám György 2. Batári Emese Rita 3. Benyó Mihály 4. Blaskó Márk 5. Boros Zsófia 6. Czinege Eliza Noémi 7. Csicsay Emese Réka 8. Csipkés Bernadett 9. Dallos Diána 10. Dózsa Veronika Katinka 11. Fekete Fédra 12. Földesi-Nagy Dóra 13. Fülöp Noémi 14. Hámor Fanni Zsófia 15. Hantos Bálint Viktor 16. Izsó Melinda 17. Kovács Dalma 18. Kovács Dorottya Mária 19. Kovács Gábor Gergő 20. Köllő Viktória 21. Liebhardt Ágnes 22. Ligetfalvi Dávid 23. Matejcsok Fanni Anna 24. Modróczky Fanni 25. Nagy Bence 26. Niedermüller Ákos 27. Plesz Szonja Bianka 28. Szabó Zsombor János 29. Szlávik Lora 30. Tündérligeti Mátyás 31. Varga Virág 32. Vigyinszki Sára Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

93

Sorszám


11.N

Angol

Biológia Etika

Fizika

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Művészetek Német

Testnevelés Történelem Földrajz

Informatika

Kémia

4,00 4,67 4,18 4,73 5,00 4,91 4,80 4,55 3,82 4,83 3,92 4,70 4,50 4,45 5,00 4,91 4,64 4,83 5,00 2,70 4,91 4,64 4,73 4,64 4,36 4,83 5,00 3,82 5,00 4,91 4,36 4,64 4,64 4,90

Vác Árpád Vác Juhász Vác Árpád Göd Huzella Verőce Sződliget Dunakeszi Fazekas Püspökhatvan Patak Göd Huzella Vác Árpád Vác Radnóti Szob Iklad Szendehely Váchartyán Szob Göd Huzella Vác Piarista Vác Árpád Visegrád Vác Árpád Dunakeszi Széchenyi Vác Árpád Vác Piarista Vác Földváry Vác Árpád Iklad Zebegény Püspökhatvan Iklad Rétság Nagymaros Szendehely

Általános iskola 4,57

Átlag

Osztályfőnök: Szlobodnik Mihály Szorgalom

4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 5d 4 5 4 5 5d 4 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5d 5 5d 5 5 5 4 5 5 5d 5d 5 5 5d fm 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5d 5d 5 5 fm 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 2 5 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5d 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 5 3 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 fm 5d 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 fm 5 fm 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 fm 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d fm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 4 5d 5 5 5d 4 5 5 5d 5 4 5 5 3 5d 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5d 5d 5d 5 5d fm 5d 5 2 2 2 4 4 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5d 5d 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5d 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5d 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5d 5 5 5d 5 5d 3 3 5 3 5 4 4 4 3 5 3 3 3 5 5 5d 5d 5 5 5d 5d 5d 5 5d 5 5d 5 5 5d 5 5 5 5 5 5d 5 5d 4 5d 5 5 5 3 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 fm 5 4,88 4,82 4,79 4,00 4,91 4,53 4,71 4,68 4,32 4,88 4,50 4,30 4,67 5,00 5,00 4,00

Magatartás

Gimnáziumi osztály

Név

1. Adámi Patrik 2. Bácskai Máté 3. Balogh Ákos 4. Belányi Virág 5. Benke Boróka 6. Bihon Daniella 7. Burján Ákos Márk 8. Czifra Koletta 9. Csejk Viktor 10. Dávid Lili 11. Dékány Örs 12. Dóra Zsófia 13. Farkas Rebeka 14. Gubó Gréta 15. Haffner Kitti Katalin 16. Kiss Sára Tünde 17. Lajtos Sára Mária 18. Luczó Gergő Márk 19. Monti Elvíra 20. Nagy Eszter 21. Paulusz Balázs 22. Pölcz Kinga 23. Sándor Soma Gergely 24. Sárvári Márta 25. Simon Gergely 26. Stefanik Fanni 27. Szabó Alexandra 28. Szabó Zoltán 29. Varagya Máté 30. Vizler Júlia 31. Wilhelm Donát 32. Zachár Panna 33. Zoller Anna 34. Zsidákovits Fatime Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

94

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Szorgalom

Adatbázis és szoftverfejlesztés Adatbázis és szoftverfejlesztés Angol

Biológia Etika

Fizika

Hálózati ismeretek I. Hálózati ismeretek I. gyakorlat Informatika

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Testnevelés Történelem

Német

Spanyol

4 3 4 4 5 2 5 4 5 4 4 4 4 3 fm 4 4 4 5 5d 5 4 5 5d 5d 5 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 3 5 5d 5 5 5 5 5d 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5d 5d 4 fm 3 5 5 5d 5d 5 4 5 5 5d 5d 5d 5 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 2 5 2 5 5 5 4 4 2 5 4 5 4 4 5 5 3 5 3 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5d 5 4 4 5 4 5 5 5 5d 5d 5 3 5 5 5 5d 5d 5 4 5d 5 4 4 4 3 5 5 5 3 5 4 5 5d 5d 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5d 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 2 5 3 5 5d 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5d 5 5 5 5d 5d 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 2 5 3 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 3 5d 5d 4 2 4 5 4 4 4 3 4 fm 3 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5d 5d 5 2 5 5 5d 5 3 3 4 3 4 4 4 4 5d 5d 4 3 5 4 4 5d 5d 4 3 4 4 3 5 4 5d 5d 5 3 5 4 3 5d 5d 5d 5 3 fm 3 5d 3 2 4 4 2 3 5 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 5d 5d 4 2 5 2 4 5d 5d 3 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 3 3 3 5 4 5 5 5d 5d 5 5 5 5d 5 5d 5d 5 5 5 4 3 4 3 4 4 2 4 5 2 5 5 4 4 2 2 5 3 5 4 5d 5d 3 2 5 3 3 5d 5d 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5d 5 5d 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 3 5 4 3 4 5 5 3 4 2 4 5 4 5d 5d 5 2 5 5 4 5d 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 3 5 3 3 5 5d 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5d 5d 5 3 3 4 3 5 4 5d 5d 5 3 5 4 4 4 5d 5 4 3 5 4 5d 5 3 4 4 3 4 5 3 4 5d 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5d 5 3 5 4 4 5 5d 5d 3 4 5 4 5 4,50 3,86 4,83 4,86 4,39 3,14 4,97 3,94 4,31 4,78 4,84 4,28 3,83 3,56 4,16 3,47 4,60 3,50

Magatartás

4,00 4,38 4,69 4,20 4,75 4,60 4,14 4,21 4,57 4,67 4,21 4,53 4,21 4,07 4,71 4,14 4,13 3,92 4,36 4,14 4,14 4,36 3,21 3,86 4,14 4,79 3,64 3,93 4,36 4,07 4,50 4,07 4,21 4,40 3,64 4,47

Dunakeszi Oktatási Központ Vác Radnóti Vác Petőfi Vác Juhász Aszód Kismaros Vác Radnóti Nagymaros Verőce Balassagyarmat Kiss Vác Petőfi Dunakeszi Kőrösi Vác Radnóti Göd Huzella Tahitótfalu Vác Juhász Vác Földváry Veresegyház Vác Juhász Vác Árpád Vác Karolina Dunakeszi Fazekas Budapest Klébelsberg Vác Waldorf Bernecebaráti Sződliget Szeghalom Balassagyarmat Kiss Nagymaros Vác Árpád Püspökhatvan Dunakeszi Fazekas Vác Petőfi Vác Radnóti Vác Karolina Gyöngyös

Általános iskola 4,23

Átlag

11.P Informatika (szoftver) ágazat Osztályfőnök: Nagy Péter

Név

Andris Gergő Bence Baksza Dávid Csáki Ákos Péter Dobó Klaudia Kitti Dóka Fanni Endrődi Balázs Farkas Balázs Fehér Máté Grauszman Bence Hajdú Zsombor László Hausel Márk Hényel Viktor Klopfer Máté Kovács Attila Kovács Dávid István Kurucz Melinda Léczfalvi Bence István Maruszki Csaba Áron Mikecs Enikő Nagy Máté Nagy Richárd Antal Nemeshegyi Csanád Nyíri Ádám Pataki Barnabás Repiczki Máté Ritzl Attila Krisztián Róth Roland Sallói Bálint Solymosi Péter Szegner Dominika Takács Vilmos Vas Patrik József Vékony Martin Gábor Vincze Richárd Virág Gábor Visztenvelt Zsombor Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

95

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

12.A

Angol

Biológia Francia Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Testnevelés Történelem Fizika

Földrajz Német 4,00 4,89 5,00 3,67 3,88 4,78 5,00 3,89 5,00 4,78 3,75 5,00 5,00 4,78 5,00 3,67 4,33 4,33 4,33 5,00 3,38 4,56 5,00 5,00 4,33 5,00 4,89 5,00 5,00 4,44 4,56 5,00 4,11 4,78 4,78 4,33

Veresegyház Göd Németh Vác Árpád Vác Földváry Vác Petőfi Göd Németh Vác Radnóti Vác Petőfi Vác Petőfi Sződliget Vác Karolina Veresegyház Vác Petőfi Vác Árpád Göd Huzella Vác Petőfi Göd Huzella Vác Karolina Göd Huzella Göd Németh Vác Juhász Vác Juhász Vác Árpád Vác Földváry Vác Árpád Acsa Vác Radnóti Vác Juhász Tahitótfalu Göd Huzella Vác Petőfi Vác Radnóti Dunakeszi Bárdos Vác Árpád Göd Huzella Vác Árpád

Általános iskola 4,56

Átlag

Osztályfőnök: Nagy Márkné Novák Mónika Szorgalom

5 4 5d 4 4 5 4 3 3 5d 3 5 5 5 5 5d 5 5 5 4 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 4 4 5 4 4 4 2 4 2 4 4 4 5 5 5 3 3 2 3 5 5 5 5d 5 4 5 5 5d 4 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5d 5 5 5d 5 4 4 5 4 4 4 2 4 3 5 5 5 5d 5 5 5 5d 5d 5d 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 3 2 4 4 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5d 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 2 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5 5 5d 5 5d 4 3 5 3 5 4 5 5 5d 5 5d 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5d 5 5d 5d 5d 5 5 5d 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5d 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 2 3 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5d 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 3 5 4 5 5 4,83 4,64 4,86 4,88 4,32 4,80 4,50 4,39 4,11 4,61 4,36 4,71 4,91 4,88

Magatartás

Szakképzés nélküli osztály

Név

Alkonyi Kristóf Andrássy Zsigó Dániel Balogh Barbara Benda Regina Bózsik Marcell Czakó Attila Csernák Dóra Csuka Viktória Farkas Botond Pál Fazekas Dóra Gréczi Gergő Gábor Horváth Kálmán Jakab Dominik Barnabás Jámbor Luca Józsa Judit Juricsky Dávid Kálfalvy Dániel Kaliczka Bence Karadin Márk Tamás Kertész Fanni Makrai Márk Dávid Mester Zsanett Molnár Lilla Munkácsi Kincső Nagy Zsuzsanna Ocztos Loretta Oros Eszter Papi Zsófia Podlovics Natasa Radnai Dávid Rusz Tamás Sasvári Noémi Héra Sebestyén Máté Szabó Katalin Székely Blanka Várszegi Kevin Ákos Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

96

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Szorgalom Angol Fizika

Gépészeti alapismeretek Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Műszaki mérések Műszaki rajz

Szakmai gyakorlat

Technológiai tervezés Testnevelés Történelem

Digitális áramkörök

Elektronikai alapismeretek Elektronikai gyakorlatok Hálózati alapismeretek

Méréstechnika

Hálózatépítés

Hálózati ismeretek

Hardver alapismeretek

Informatikai alapismeretek (Digitális áramkörök)

Programozás

5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 3 3 5 3 5 4 5 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 5 3 5 3 5 3 5 4 3 4 4 5 3 2 2 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5d 3 5 3 5 2 5 4 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 5 2 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 5 3 5 4 2 4 4 3 5 fm 3 4 5d 5d 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 5 4 5 5 5d 3 5 3 5 4 4 4 3 3 3 2 2 5 2 4 3 3 2 5 2 2 2 2 2 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5d 5d 4 5 4 3 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5d 4 5 5 4 5d 5 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 3 5 4 3 5d 4 4 4 4 5d 4 5 4 fm 3 4 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 5 5 4 5 5d 4 3 5 5d 5d 5d 5d 5 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 2 4 5 4 5 4 3 2 3 5 3 3 5 5d 4 4 5 4 4 2 4 5 2 3 3 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 3 3 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5d 4 5 3 4 4 3 3 3 4 5 3 4 3 fm 2 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5d 4 5 4 2 5 5 4 3 3 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 5 5 3 4,64 3,97 3,94 4,42 4,33 3,64 3,36 3,79 4,88 3,88 4,50 4,42 4,63 3,06 2,20 2,56 4,00 2,80 4,20 5,00 4,50 4,00 4,25 4,50

Magatartás

3,75 4,00 3,58 3,75 3,75 4,08 3,69 3,75 4,08 3,92 4,17 4,17 3,42 3,15 4,17 4,50 3,83 4,09 2,58 4,50 3,33 3,92 3,83 4,08 4,92 4,17 4,50 4,67 3,45 4,50 4,75 4,08 4,08

Acsa Dunakeszi Fazekas Vác Juhász Őrbottyán Rétság Püspökhatvan Göd Németh Szendehely Göd Huzella Vác Árpád Rétság Vác Árpád Vác Radnóti Újpesti kéttannyelvű Vác Földváry Kosd Sződliget Vác Piarista Vác Király Balassagyarmat Kiss Göd Huzella Göd Huzella Vác Petőfi Patak Göd Huzella Vanyarc Nógrád Aszód Vác Árpád Vác Waldorf Nagymaros Sződliget Penc

Általános iskola

3,98

Átlag

12.B Gépészet-, elektrotechnika- elektronika-, informatika (hardver) szakmacsoportok Osztályfőnök: Borosné Paku Beáta

Név

Adámi Bálint Angyal Máté Bata Marcell Berényi Márton Busai Franciska Dudás Péter Füredi Zalán Genzelman László Mátyás Hadnagy Levente József Helembai Henrik Ivanics Márk Kemenes Miklós Kiss Nikolett Kiss Tamás Krisztián Kocsis Zsombor Kuska István Monoki János Moór Beatrix Müller Tibor Nagy Bence Balázs Nagy Petra Palásthy Dániel Artúr Papp Márk Pavlik Olivér Piller Rudolf Ponyikai Ádám Reich Erik János Szalai Ádám Számel Anna Szmandray Marcell Tar Bálint Zakupszki Martin Márk Zsíros Csaba Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

97

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Szorgalom Angol

Elektronikai alapismeretek Fizika

Hálózatépítés

Hálózati ismeretek

Hardver alapismeretek

Informatikai alapismeretek (Digitális áramkörök) Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Programozás Testnevelés

Történelem

Digitális áramkörök

Elektronikai gyakorlatok

Hálózati alapismeretek

Méréstechnika

5 4 3 4 4 5d 4 5 5 2 3 4 4 5d 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 4 2 5 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5d 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5d 5d 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 5 3 3 3 2 5 4 4 3 3 2 2 4 4 3 5 4 4 3 3 5 4 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 5 5 4 3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 4 5d 5d 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 5 2 4 5 5 5 3 3 4 3 5 5 3 4 4 4 2 5 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 2 2 2 5d 5 4 2 2 2 3 4 3 3 5 4 2 3 2 5 4 5 3 3 3 3 5 5d 3 5 4 4 3 3 5d 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 4 3 3 5d 4 5 2 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5d 5 5d 5 5 5 3 3 2 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 5 4 5 5 3 3 5d 5d 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 3 5 4 5 5 4 4 3 2 3 5 5 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 3 3 3 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5d 5 3 5 5 5 5d 4 3 3 2 3 5 3 4 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 2 2 4 4 5 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 3 3 5d 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 4 2 5 5 4 4 3 2 5d 4 5 2 4 2 3 4 fm 5 5 5 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 3 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 5 2 4,65 3,97 3,52 3,26 3,45 4,79 4,42 4,79 3,26 3,35 3,23 3,71 4,42 4,17 3,61 3,50 4,33 4,17 4,42

Magatartás

3,92 3,25 4,25 4,08 4,38 4,08 3,23 3,54 3,38 4,69 2,92 4,00 3,83 3,00 3,54 4,00 3,62 5,00 3,33 4,42 4,33 3,54 3,85 4,58 3,46 3,38 4,31 3,33 3,58 4,17 2,83

Nógrádkövesd Iklad Dunakeszi Oktatási Központ Balassagyarmat Kiss Vác Petőfi Letkés Eger Vác Juhász Nőtincs Vác Petőfi Letkés Letkés Vác Juhász Acsa Nézsa Göd Huzella Vác Juhász Rád Vác Karolina Veresegyház Püspökhatvan Bernecebaráti Vác Árpád Dunakeszi Fazekas Vác Radnóti Nagyoroszi Nézsa Iklad Vác Petőfi Fót Ökumenikus Vác Radnóti

Általános iskola

3,80

Átlag

12.F Informatika (hardver)-, elektrotechnika- elektronika szakmacsoportok Osztályfőnök: Pistyúr Zoltán

Név

Bagyal Bence Becskereki Bence Bernáth Péter Szabolcs Cserődi Ádám Csizmadia Balázs Farkas Máté Finta András Gönczöl Armand Márk Hugyecz Dávid Hutton Levente Jakus Roland Kemendi Krisztofer László Kovács Kornél Kovács Viktor Máté Kucsera Domonkos László Márton Madár Ákos Nábelek Áron Nagy Ákos Nagy Balázs Levente Oláh Zsolt Dávid Pongrácz Péter Putnoki Attila Márton Róth Bence Sebestyén Mátyás Siklai István Szabó Márton Szegedi Vilmos Sziráki Bálint Tomsics Bertalan Zoltvai Ádám Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

98

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Szorgalom Angol

Biológia Fizika

Környezetvédelmi alapismeretek Környezetvédelmi gyakorlat Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Testnevelés Történelem Német 3,91 5,00 5,00 4,55 4,60 4,33 4,30 5,00 5,00 4,82 5,00 5,00 4,82 4,90 5,00 4,27 4,09 5,00 5,00 4,91 4,45 5,00 5,00 4,64 4,73 5,00 4,91 5,00 5,00 4,83 4,82 4,64 5,00 4,27 4,70 4,64

Vác Karolina Gödöllő Petőfi Rád Vác Juhász Rétság Vác Árpád Sződliget Vác Földváry Kosd Vác Petőfi Göd Huzella Szécsény Göd Németh Verőce Galgagyörk Verőce Kemence Balassagyarmat Kiss Vác Juhász Vác Földváry Vác Radnóti Vácrátót Nézsa Vác Juhász Dunakeszi Radnóti Vác Radnóti Dunakeszi Kőrösi Érsekvadkert Vác Radnóti Vác Radnóti Kosd Romhány Vác Földváry Kosd Rád Kosd

Általános iskola 4,75

Átlag

Osztályfőnök: Hársfalvi Anikó

Kémia

5 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 fm 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5d 4 5 4 4 5 5d 5 5 5 4 4 4 fm 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 3 fm 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5 4 5 5d 5 5 5 5 5 4 5d 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5d fm 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 fm 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 3 2 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d fm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5d 5d 5d 5d 5 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5d 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 5 5 5d 5 5d 5d 5 5 4 5d 5d 5 5 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5d fm 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5d 5d 5 5 5 4 4 5 fm 4 4 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 fm 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5,00 4,69 4,64 4,89 4,86 4,97 5,00 5,00 4,61 4,42 4,50 4,85 4,58 4,60

Magatartás

12.G Környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoport

Név

Antóny Csongor Zsolt Boncz Luca Blanka Fejes Blanka Mária Hlavka Alex John Hoffmann Henrik Medárd Horváth Márius Nataniel Jancsó Szonja Király István Márk Kovács Alexandra Ildikó Kovács Annamária Kölcsényi Lilla Laczkó Fanni Lipcsei Dániel Mácsai Fruzsina Matejcsok Dorina Matyóka Mariann Menyhárt Lilla Mikus Nóra Móritz Szilvia Müller Anna Nagy Rebeka Eszter Nándori Alexandra Papp Zita Petényi Flóra Gréta Piller Pálma Pintér Brigitta Pintér Krisztina Pistyúr Zsófia Ruzsik Emese Sepa Virág Anna Szakolczai Regina Szalatnyai Bálint Tóth Eszter Anna Urbán Eszter Varga Regina Virágh Márta Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

99

Sorszám


12.N

Biológia Földrajz

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Német

Testnevelés Történelem Angol Fizika

Kémia

3,75 5,00 4,78 4,89 4,56 4,67 4,89 4,44 3,11 4,67 4,89 5,00 5,00 4,33 4,78 5,00 4,11 4,56 4,33 4,11 4,78 3,78 4,89 4,56 5,00 4,56 5,00 5,00 4,22 3,75 4,78 4,11 3,78

Göd Huzella Vácrátót Nagymaros Vác Petőfi Sződliget Nagymaros Vác Árpád Nagymaros Vác Petőfi Vác Juhász Vác Juhász Budapest Fillér utca Vác Árpád Vác Petőfi Vác Petőfi Vác Juhász Vác Juhász Vác Juhász Vác Petőfi Balassagyarmat Balassi Vác Árpád Balassagyarmat Balassi Göd Németh Sződliget Rád Vác Petőfi Vác Árpád Rétság Vác Juhász Sződliget Kismaros Göd Huzella Göd Németh

Általános iskola 4,52

Átlag

Osztályfőnök: Szigeti Ágota Szorgalom

Szakképzés nélküli osztály

Név

Magatartás

1. Bartha Bendegúz 4 4 4 5 3 3 3 4 5 3 2. Bíró Annamária 5 5 5d 5d 5d 5d 5d 5 5d 5d 5d 3. Bodor Adrienn 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5d 4. Dian Anett 5 5 5 5d 5 5 5 5d 4 5d 5d 5. Dudás András 5 5 4 4 4 5d 5d 4 5 5 5 6. Fehér Dóra 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5d 7. Gyenge János 5 5 5d 5d 4 5 5 5 5 5 5d 8. Honti Luca Ráhel 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5d 9. Jelovac Musa Marcell 4 2 4 2 2 3 5 4 3 2 3 10. Juhász Zsombor 5 5 5 4 4 5 5d 4 5 5 5 11. Kereki Réka 5 5 5 5d 5d 5 5d 5d 4 5 5 12. Keresztyén Olivér 5 5 5d 5 5 5 5d 5 5d 5 5d 13. Kiss Katalin 5 5 5 5d 5 5 5 5 fm 5d 5 14. Kovács Alíz Petra 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 15. Maczó Tímea 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 16. Madár Emese 5 5 5 5d 5d 5d 5d 5d 5 5 5 17. McBrayer Benjamin Robert 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 18. Mógor Sára 5 5 5 5 4 4 4 5d 4 5 5 19. Nagy Anna Gizella 5 4 4 5 4 4 4 5d 4 4 5 20. Németh Eszter 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 21. Pápa Márton 5 5 5d 5d 4 4 5 5d 5 5 5 22. Percze Balázs 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 23. Pethő Csilla Zsófia 5 5 5 5 5 5d 4 5 5 5d 5d 24. Puskás Fanni Rita 5 5 5 5d 4 4 5 5 4 5 4 25. Rákóczi Réka 5 5 5d 5d 5 5d 5 fm 5d 5d 5 4 4 5 5 26. Sárközi Mónika 5 5 4 5 5 4 5 27. Tillik Anna Rebeka 5 5 5 5 5 5d 5 5d 5 5 28. Tomcsányi Katinka 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 29. Tóth Mirtill Panna 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 30. Udvarhelyi Dávid Benjámin 4 4 4 3 3 5 5 3 3 fm 4 31. Vacsi Attila 5 5 5d 5d 5 5 4 5 4 5d 5d 32. Végvári Ádám 5 4 3 4 5d 5d 3 4 4 5d 4 33. Vizler Gábor 3 3 5 3 4 4 5 4 3 2 4 Tantárgyi átlagok: 4,82 4,58 4,63 4,76 4,18 4,36 4,42 4,94 4,35 4,58 4,43 4,43 4,86 Osztályátlag:

100

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Szorgalom Angol

Hálózati ismeretek Informatikai alapismeretek

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Testnevelés Történelem

Informatika emelt Német 4,67 4,67 3,56 4,78 4,90 4,90 3,33 4,56 5,00 5,00 4,20 4,50 4,89 5,00 3,70 3,50 4,56 5,00 4,30 4,80 3,50 5,00 2,70 4,20 3,56 5,00 4,00 4,89 4,90 4,78 4,50 3,78 4,22 4,90 3,44

Göd Huzella Vác Karolina Vác Radnóti Nézsa Göd Huzella Gödöllő Petőfi Budapest Nézsa Göd Huzella Göd Németh Vác Petőfi Ipolynyék Szentendrei Református Kóka Szob Vác Árpád Bernecebaráti Vác Juhász Ipolyság Göd Németh Balassagyarmat Balassi Nagymaros Vanyarc Fót Vác Karolina Vác Radnóti Rád Nagymaros Őrbottyán Kvassay Kosd Veresegyház Dunakeszi Kőrösi Vác Földváry Göd Huzella Nagymaros

Általános iskola

4,38

Átlag

Osztályfőnök: Gyombolainé Cserny Zsuzsanna

Fizika

5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5d 5 4 5 5d 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 5d 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 fm 5 5 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 5d 5 4 5 5 5 5 5d 5d 5d 5 4 5 5 5 5 4 3 4 2 3 4 fm 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5d 5 5d 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5d 5d 5d 5 5 5d 5 5d 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5d 5 4 4 5 fm 4 5 5 4 5 5d 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 4 4 3 4 5 4 3 3 3 5 2 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5d 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5d 4 5 5 3 5 4 5 4 3 3 2 fm 2 5 5 5d 5d 5 5d 5 5d 5d 5 5 3 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 5 5 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 3 5d 3 3 3 3 5 3 5 5 5d 5 5 5 5 5d 5d 5 5 3 4 5 3 5 3 4 4 3 5d 3 5 4 5 5 5 5d 4 5 5 5d 5d 5 5 5 5 5d 5 5d 5 5d 5d 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5d 4 4 5d 5 3 5 4 4 5 3 5d 5d 3 3 4 4 2 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5d 5 5d 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4,57 4,46 4,54 4,31 4,53 4,44 4,23 4,17 4,18 4,91 3,94 5,00 5,00

Magatartás

12.P Informatika (szoftver) szakmacsoport

Név

Ambrus Nóra Antal Richárd Bánstik Dávid Bartók Mónika Bencze Gábor Péter Bíró Ákos Csókás Nándor Gergely Ferencsik Benjámin Frankó Zsombor Milán Frey Balázs Gerengay Csaba Gorasz Enriko Hagymási Réka Haris Anna Huszti Domonkos Kiss Károly Pongrác Kiss Péter Marcell Kókai Bálint Kürthy Gyula László Markos Dominik Ottó Molnár Péter Nagy Gergely Nagy Tamás Orosz András László Pintér Dávid Soós Zsófia Fruzsina Sztebel Gábor Szunter Tibor Tomcsányi Gergely Tregele Panna Varga Gábor András Vigh Márton Virányi Dávid Artúr Wagner Timon Zoller István Martin Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

101

Sorszám


13.A Gépészeti alapozó feladatok

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelem Műszaki mérés

Műszaki mérés gyakorlat

5 3 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 4 5 2 4 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 3 4 4 2 4 4 5 2 4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 2 3 5 3 4 4 5 3 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 2 3 3 4 2 4 5,00 3,18 4,23 4,14 3,82 3,41 3,91

Elsősegélynyújtási gyakorlat

3,86 4,29 3,86 3,71 3,43 4,00 4,57 4,14 3,71 3,57 4,14 3,86 3,86 4,29 4,43 3,71 3,57 4,57 3,86 3,86 4,43 3,29

Táncsics Mihály Mezőgazdasági SzKI, Vác Szent László Gimnázium, Szob Táncsics Mihály Mezőgazdasági SzKI,Vác Boronkay, Vác Selye János Humán SZKI, Vác Bernáth Kálmán Ker.SZKI., Vác Boronkay, Vác Táncsics Mihály Mezőgazdasági SzKI, Vác Mikszáth Kálmán Gimnázium , SzKI. és Szakiskola Boronkay, Vác Táncsics Mihály Mezőgazdasági SzKI, Vác Boronkay, Vác Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Ált.Isk. és Gimn. Boronkay, Vác Borokay, Vác Váci I. Géza Közgazdasági SZKI. Váci I. Géza Közgazdasági SZKI. Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti SzKI. Váci I. Géza Közgazdasági SZKI. Selye János Humán SZKI, Vác Mikszáth Kálmán Gimnázium , SzKI. és Szakiskola Váci I. Géza Közgazdasági SZKI.

Középiskola

3,95

Átlag

OKJ 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus szak Osztályfőnök: Babják Andrea

Név

1. Bognár Bence 2. Csánó László 3. Fedor Roland 4. Flaskai Bálint 5. Friesz Tamás Dávid 6. Hámori Mátyás Márton 7. Hoffmann Bence 8. Huber Péter 9. Hugyecz Zsolt 10. Jakab Márk Noel 11. Kacsári Gábor Attila 12. Laczkó Dániel 13. Lehoczki Szilveszter 14. Mata Zsombor 15. Megyeri Márton 16. Merő Botond 17. Pálfy Bence 18. Palló Szabolcs 19. Schuppauer Antal 20. Sebestyén László Ádám 21. Valusz Martin 22. Vonnák Ákos Ervin Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

102

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.E

Elektronika gyakorlat Elektrotechnika

Elektrotechnika gyakorlat Irányítástechnika

Irányítástechnika gyakorlat

Munkahelyi egészség és biztonság Műszaki gyakorlatok

Müszaki informatika gyakorlat

Műszaki ismeretek (elektronika) Műszaki rajz (elektronika)

3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 5 2 4 2 4 4 4 5 3 4 3 4 5 5 5d 5 3 5 5 5 5d 5 5 3 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 2 4 2 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4 5 4 5 3 5d 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 3,17 4,25 3,50 4,33 3,25 4,17 5,00 3,75 4,25 4,08 4,00

Elektronika

4,00 4,36 3,55 4,82 3,73 3,36 4,45 4,00 4,36 3,82 3,45 3,82

Váci Piarista Gimnázium Petőfi Sándor SZKI, Aszód Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakiskola Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakiskola Puskás Tivadar Távközlési Technikum Inf.SZKI. Balassagyarmat Szent - Györgyi Király Endre Ipari SZKI. Király Endre Ipari SZKI. Váci Madách Imre Gimnázium Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakiskola Selye János Humán SZKI, Vác Táncsics Mihály Mezőgazdasági SzKI, Vác

Középiskola 3,98

Átlag

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus szak Osztályfőnök: Horváth László

Név

Ábrahám András Burik Martin Csomor Péter Dudás Gábor Eördögh Ákos Fábri Bálint Sándor Ilyés Martin Jagicza Benedek Képes Dávid Kovács Benedek Nábelek Kristóf Szabó Márk Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

103

Sorszám


13.P Adatbázis- és szoftverfejlesztési gyakorlat Hálózati ismeretek I.

Hálózati ismeretek I. gyakorlat

Információtechnológiai gyakorlat Információ-technológiai alapok

Munkahelyi egészség és biztonság Munkaszervezési gyakorlat

Munkaszervezési ismeretek

Szakmai idegen nyelv (angol)

2 3 3 4 3 4 4 4 2 2 5 5d 5 5 5 5 3 4 4 4 2 3 4 5 4 5 3 4 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 2 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5d 5 5d 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5d 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5 2 3 2 2 4 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 2 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5d 5d 5 5d 5 5 5 5 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5d 5d 5 5 4 5 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 3 4 3 5 5d 5d 5d 5 5d 5 5 5 5 4 2 2 3 4 3 4 2 3 2 4 4 5 5 5d 5 4 4 5 4 5 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 3 5 3 4 4 4 3,75 3,96 4,33 4,63 4,00 4,71 3,75 4,04 3,38 3,54

Adatbázis és szoftverfejlesztés

3,10 4,50 3,60 4,50 3,70 4,20 4,70 4,20 4,50 4,00 3,40 3,90 3,30 4,30 4,80 3,40 4,30 4,00 4,90 2,90 4,60 3,00 4,20 4,20

Szent László Gimnázium, Szob Váci I. Géza Közgazdasági SZKI. Váci I. Géza Közgazdasági SZKI. Táncsics Mihály Mezőgazdasági SzKI, Vác Boronkay, Vác Szent László Gimnázium, Szob Boronkay, Vác Selye János Humán SZKI, Vác Szent László Gimnázium, Szob Váci Madách Imre Gimnázium Király Endre Ipari SZKI., Vác Váci Madách Imre Gimnázium Váci Madách Imre Gimnázium Váci I. Géza Közgazdasági SZKI. Király Endre Ipari SZKI., Vác Boronkay, Vác Szent László Gimnázium, Szob Váci I. Géza Közgazdasági SZKI. Boronkay, Vác Szondi György Szakközépiskola, Balassagyarmat Király Endre Ipari SZKI., Vác Váci Madách Imre Gimnázium Váci I. Géza Közgazdasági SZKI. Táncsics Mihály Mezőgazdasági SzKI, Vác

Középiskola 4,01

Átlag

OKJ 54 213 05 Szoftverfejlesztő szak Osztályfőnök: Horváth László

Név

1. Busai Mátyás Ferenc 2. Csáthy Kristóf Attila 3. Felbert Márk 4. Gáspár Richárd Alajos 5. Guzsik Dániel Balázs 6. Hidvégi Balázs 7. Horváth Roland László 8. Igonda Péter 9. Iván Gergely László 10. Kiss Dóra 11. Kiss Gábor 12. Laczkovszki Gergő 13. Laki Deniel Péter 14. László Csaba 15. Mester Balázs 16. Mészáros Milán 17. Moksony Gábor 18. Nagyhegyesi Márk 19. Olasz Dániel 20. Porubszki Kristóf 21. Scholtz Tibor 22. Szabó Richárd 23. Szabó Viktor Ferenc 24. Sziráki Péter Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

104

Sorszám


14.A1

Foglalkoztatás II.

Forgácsolási alapismeretek

Forgácsolási alapismeretek gyakorlat Gyártástervezés és gyártásiányítás

Gyártástervezés és gyártásirányítás gyakorlat Szerszámgépek karbantartása

Szerszámgépek karbantartása gyakorlat

5 4 3 3 3 4 3 5 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 5 5d 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5d 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 3 5 3 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 4 3 2 4 3 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 2 4 3 4 5 5 5 5 5d 5 5 5 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 1 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4,25 4,13 3,50 3,58 2,79 3,92 3,50 4,29

Foglalkoztatás I.

3,75 3,25 3,00 3,75 4,63 3,75 4,88 3,88 3,88 4,25 3,75 3,88 3,50 5,00 3,38 4,38 4,00 1 3,13 1 3,25 2,88 3,75 4,00

Vác Boronkay Petőfi Sándor SzKI, Aszód Vác Boronkay Petőfi Sándor SzKI, Aszód Vác Boronkay Fegyverneki Ferenc Közös igazgatású kat isk Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Király Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Budapest Egressy Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay

Középiskola

3,81

Átlag

OKJ 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus szak Osztályfőnök: Veres József

Név

1. Balázs Sándor 2. Bátyi Dániel 3. Blaskó Levente 4. Edvi Szabolcs Dániel 5. Endrész Norbert 6. Gál József 7. Gyurics Ádám György 8. Hévizi Péter Pál 9. Horváth Donát 10. Juhász Ákos 11. Kis Tibor 12. Kiss Dávid 13. Laczkovszki Ádám 14. Lang Levente 15. Ocztos Alex Tamás 16. Rumbold Márton 17. Simon Ádám 18. Szabó Szilárd 19. Szerencsés Martin 20. Szűcs Krisztián 21. Terman Richárd 22. Torma Máté 23. Tóth Gergő 24. Zérczi Gábor Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

105

Sorszám


14.A2

Foglalkoztatás II.

Forgácsolási alapismeretek

Forgácsolási alapismeretek gyakorlat Gyártástervezés és gyártásiányítás

Gyártástervezés és gyártásirányítás gyakorlat Szerszámgépek karbantartása

Szerszámgépek karbantartása gyakorlat

4 4 3 4 3 4 3 4 5 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 2 4 2 3 3 3 4 5 4 3 2 4 3 4 4 4 2 4 1 2 no 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 2 4 3 4 5 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 5 2 3 3 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4,04 4,22 3,17 3,96 2,70 3,87 3,32 3,83

Foglalkoztatás I.

3,63 3,75 3,63 2,88 3,63 4,75 3,25 3,63 1 3,63 3,88 4,00 3,50 4,00 3,63 3,63 3,38 3,63 3,50 3,63 3,88 3,25 4,13

Pannon Gimnázium Király Endre Szki., Vác Isaszeg Gábor Dénes Széchenyi István Róm. Kat. Közgazd. És Inf. Balassagyarmat Szent - Györgyi Vác I. Géza Balassagyarmat Szent - Györgyi Vác Boronkay Rétság Mikszáth Vác Boronkay Balassagyarmat Szent - Györgyi Vác Király Isaszeg Gábor Dénes Vác Madách Vác Madách Aszód Petőfi Vác Madách Balassagyarmat Szent - Györgyi Balassagyarmat Szent - Györgyi Vác Király Rétság Mikszáth Balassagyarmat Szent - Györgyi Balassagyarmat Szent - Györgyi

Középiskola

3,67

Átlag

OKJ 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus szak Osztályfőnök: Gergely Zsolt

Név

1. Bán Marcell 2. Czene Ádám Zoltán 3. Dalik Dánel 4. Ecker Máté 5. Gáspár Dávid 6. Gimesi Gellért 7. Hegedűs Balázs 8. Herteg Attila 9. Jancsovics Dávid Tamás 10. Kászoni Gergely 11. Lavkó Balázs 12. Less Máté 13. Máthé Árpád 14. Matolcsi Martin Zsolt 15. Nagy László 16. Nagy Máté 17. Oláh Szabolcs 18. Rados Gábor 19. Riskó Máté 20. Sohan Attila Tamás 21. Szabó Péter 22. Szenecei Márk 23. Vincze Dávid Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

106

Sorszám


14.E Elektronikai áramkörök Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás II. Irányítástechnika Mechatronika

Mechatronikai gyakorlat

Mikrovezérlők gyakorlat

Munkahelyi egészség és biztonság Számítógép alkalmazása

Szimuláció és PLC gyakorlat

4 3 5 5 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 3 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 3 4 4 2 3 3 4 3 4 5d 2 3 4 4 2 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 5 4 5 3 3 3 no 3 3 4 3 no 2 5 2 no 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 2 5 4 5 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 3 2 4 4 4 2 3 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 2 4 4 3 3 5 2 4 3 4 3 no 5 5 4 3 4 2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 2 4 4 3 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 3 4 4 5 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5d 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 4,05 3,53 4,14 4,43 3,81 3,43 4,30 3,33 4,48 3,76 4,20

Elektronika áramkörök gyakorlat

3,64 4,00 4,00 3,18 3,45 3,91 3,13 3,36 4,18 4,18 3,18 4,27 4,82 4,64 3,36 3,80 4,73 4,00 4,18 3,73 5,00

Vác Boronkay Vác Boronkay Balassagyarmat Szent - Györgyi Vácrátót Pannon Vác Király Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Király Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Király Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Madách Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Balassagyarmat Szent - Györgyi Vác Boronkay

Középiskola 3,94

Átlag

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus szak Osztályfőnök: Pszota József

Név

1. Deli Dávid 2. Dudás Dániel 3. Egri Dávid 4. Garai Zoltán 5. Gera Barnabás 6. Grósz Kristóf 7. Kirchhofer Dávid 8. Koszty Krisztián 9. Lázár Albert 10. Lomen Árpád 11. Máté Zoltán Bálint 12. Mezei Bálint 13. Roob Dániel 14. Székely Nándor Gábor 15. Szigeti Márk Tamás 16. Szreseny Mátyás 17. Takács Péter 18. Tóth Károly 19. Tóth Richárd 20. Vankó Máté 21. Varga Árpád Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

107

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

14.I

Hálózati ismeretek

Hálózati operációs rendszer Linux

Hálózati operációs rendszer Windows Hálózati technológia

Hardver gyakorlatok

Internet szolgáltatás Linux

Internet szolgáltatás Windows Mikroszámítógépek

Multimédia rendszerek

Munkatervezés és szervezés OOP

Projektirányítás

Számítástechnika

Számítógépes rendszerek menedzsmentje Számítógépes rendszerek tervezése

Vállalkozásmenedzsment

2 2 2 2 4 2 2 2 2 5 2 2 2 3 2 5 2 3 2 5 3 3 4 5 3 2 5 3 5 3 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 2 5 3 5 4 4 4 4 3 2 2 5 3 3 4 5 2 2 5 3 5 3 5 2 3 3 2 2 5 2 4 3 5 2 2 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 5 3 4 4 5 3 3 5 3 5 4 5 3 5 3 4 3 5 4 4 4 5 3 2 5 4 5 4 4 3 5 2 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 4 5 5d 3 4 3 5 4 5 4 5 3 3 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5d 5 3 3 5 4 4 4 5 4 2 5 3 5 5 4 4 3 4 2 2 5 3 3 4 5 3 2 5 4 5 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 5 5 4 5 4 2 2 5 3 3 5 3 5d 4 5 3 3 5 5 5 4 4 3 5d 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 3 4 5 3 3 5 3 5 4 5 3 2 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 3 3 3 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 3 5 4 4 4 5 5 2 5 4 5 3 4 5 4 3 3 2 5 2 5 3 5 3 3 5 4 5 3 4 2 4 3 3 2 5 3 4 3 5 3 2 5 3 5 3 4 3 5 3 3 3 5 3 4 4 5 4 2 5 3 5 3 4 4 4 3 3,18 2,91 4,77 3,36 4,14 3,77 4,77 3,36 2,50 4,91 3,73 4,73 3,50 4,18 3,36 4,09 3,50

Hálózatépítés

2,53 3,41 4,00 3,35 3,12 3,88 3,88 4,47 4,12 4,76 3,94 3,41 3,06 4,12 4,12 3,88 4,47 4,35 4,00 3,59 3,59 3,76

Öveges József Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola Selye János Humán SZKI Vác Boronkay Vác Boronkay Selye János Humán SZKI Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Táncsics Mihály Mezőgazd. Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Újpesti Két Tanítási Nyelvű MSZKI Vác Boronkay Vác Boronkay

Középiskola 3,81

Átlag

OKJ 54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó szak Osztályfőnök: Orgoványi József

Név

Báthory Örs Gábor Both Bence Attila Dudás Gábor Duray Martin János Fockter Olivér Gergely Ágnes Hegedűs Anna Barbara Jámbor Nicholas Kékesi Ákos Klein Dániel Kovács Denton Lukács Ádám Noel Nagy Sándor Márton Nagy Zoltána Gréta Ottova Krisztián Palásthy Ferdinánd Balázs Smál Zoltán Stetina Bence Szarvas Dávid Szekeres Gábor Tamás Turza Richárd Varga Balázs Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

108

Sorszám


14.P Adatbázis fejlesztés gyakorlat Alkalmazásfejlesztés

Alkalmazásfejlesztés gyakorlat Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás II.

Információtechnológiai gyakorlat Multimédia gyakorlat

Operációs rendszerek elmélet

Operációs rendszerek gyakorlat

Programozási nyelvek gyakorlat Szakmai idegen nyelv (angol) Web alkalmazásfejlesztés

Web alkalmazásfejlesztés gyakorlat

3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 4 5d 5d 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5d 3 3 3 3 4 4 5 5 4 5 4 2 4 4 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5d 5d 4 5d 5d 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 2 4 4 5d 5d 5d 5d 5 5 5 5 5 5d 5d 4 5d 5d 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5d 5d 4 5 4 5 5d 5 5 5 5 5 5 3 5d 5d 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5d 5d 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5d 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 2 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5d 5d 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3,92 4,32 3,76 4,32 4,48 4,52 4,80 4,68 4,40 4,96 4,56 3,40 4,48 4,48

Adatbázis fejlesztés

3,86 4,29 4,86 4,71 3,79 4,93 3,71 4,93 4,50 4,71 4,57 4,50 4,86 4,64 4,21 3,86 3,79 4,07 4,71 4,36 4,00 4,29 3,79 4,86 4,29

Vác Táncsics Vác Selye Vác Boronkay Vác I. Géza Vác I. Géza Vác Boronkay Balassagyarmat Szent - Györgyi Vác Király Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Rétság Mikszáth Vác Boronkay Vác Madách Vác Király Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Madách Balassagyarmat Szent - Györgyi Vác Boronkay Katona József Szakközépiskola Szakiskola

Középiskola 4,36

Átlag

OKJ 54 213 05 Szoftverfejlesztő szak Osztályfőnök: Wiezl Csaba

Név

1. Bábik Szilárd 2. Balla Zsolt 3. Burcsányi Ádám 4. Czerovszki József 5. Czerovszki Zoltán 6. Czinege Dóra 7. Diósi Benjámin 8. Fodor Soma 9. Furák Zsolt Patrik 10. Galazek Tímea 11. Halmai Márk 12. Isztujka Lajos 13. Jakabovics Zsombor 14. Juhász Attila Ádám 15. Kemenes Domonkos 16. Kiss Ádám 17. Kopeczki Kornél 18. Lontai Máté 19. Majoros Arnold 20. Márki Hajnalka 21. Némann Dávid 22. Péter Attila 23. Piszár Gábor 24. Serfőző Máté 25. Vitális Ádám István Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

109

Sorszám


VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS GIMNÁZIUMA Cím: 2600 Vác, Németh László u. 4-6. Telefonszám: 27/317-077 Fax: 27/315-093 Honlap: www.boronkay.hu Email: boronkay@boronkay.hu

Boronkay Statisztikai Évkönyv 2015-2016. tanév  
Boronkay Statisztikai Évkönyv 2015-2016. tanév  
Advertisement