Page 1

A BORONKAY ÉVKÖNYVE 2014-2015. A BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 65. TANÉVÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ KIADVÁNYA

PRO URBE VACIENSI CÍMMEL KITÜNTETETT INTÉZMÉNY Felelős kiadó: Fábián Gábor igazgató


TARTALOMJEGYZÉK Tantestület 2014-2015. ...................................................................................................................... 2 Technikai dolgozók 2014-2015. ...................................................................................................... 5 Tanároknak adományozott elismerések ..............................................................................................6 Diákoknak adományozott elismerések ................................................................................................ 7 Ballagó diákjaink kitüntetései ............................................................................................................ 8 Nyelvvizsgával rendelkeznek ............................................................................................................. 11 Nyelvmester Díj ................................................................................................................................ 15 Kitűnő tanulók ................................................................................................................................. 16 Kiváló tanulók ................................................................................................................................. 17 Tantestületi dicséretek ...................................................................................................................... 19 OKTV és SZÉTV döntőseink .............................................................................................................. 21 Versenyeredmények a műszaki-szakmai területen ............................................................................. 22 Közismereti tantárgyak versenyeredményei ....................................................................................... 26 Diákolimpiai sportversenyek ............................................................................................................. 31 Nem pontszerző versenyek országos döntőin elért eredmények ........................................................... 36 Kizárólag nem iskolai színekben elért eredmények (2014-2015) ....................................................... 37 Szakkörök a 2014/2015-ös tanévben ................................................................................................ 40 A 2015-ben végzettek érettségi eredményei .................................................................................... 42 Képesítő vizsga eredményei 2015. május-június .............................................................................. 43 Eseménylista ..................................................................................................................................... 44 Iskolai szinten szervezett színházlátogatások .................................................................................... 52 Osztályprogramok a 2014-2015-ös tanévben .................................................................................. 53 Országos kompetenciaalapú mérések ............................................................................................... 57 Iskolai összesített tanulmányi átlagok .............................................................................................. 58 Elégedettségmérés .............................................................................................................................. 58 Diákok anonim értékelésének eredményei százalékos formában ........................................................ 59 A Boronkayból 2015-ben a felsőoktatásba felvett diákok ................................................................... 60 Alapítványunk támogatói voltak a 2014-2015-ös tanévben ............................................................... 64 A 2014-2015-ös tanév osztályzatai ................................................................................................. 65

1


Úgy tűnik, az oktatásban egyetlen dolog állandó, mégpedig a változás. 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartásban voltunk. 2013. január 1-jén a KLIK lett a fenntartónk, ezen belül is a Váci Tankerület, de továbbra is Vác városánál maradt a működtetés. Papíron március 1-jén, valójában áprilistól átvette a fenntartói jogokat a Ceglédi Tankerület, mert ez lett Pest megyei kijelölt központja. Papíron ekkor került át oda a működtetés is, de valójában csak júniusban. 2013. szeptember 1-én életbe lépett a pedagógus életpálya-modell. Decemberben leváltották tankerületünk igazgatóját: új ember – új szemlélet. Kétszer is megpróbáltunk egyházi fenntartásba kilépni, de egyszer sem sikerült. Legutóbb Czunyiné Dr. Bertalan Judit államtitkár asszony szó szerint az alábbiakat mondta: „Igazgató Úr! Csak nem képzeli, hogy az ország egyik legjobb iskoláját elengedjük állami fenntartásból?” Ezt dicséretnek vesszük, s reménnyel tölt el bennünket, hogy a legfelsőbb oktatásirányítási szinten is ismerik a nálunk folyó munka színvonalát. Mivel intézményünkben a szakképzés a hangsúlyosabb, ezért 2015. július 1-jétől újabb fenntartók lett, ezúttal a Nemzetgazdasági Minisztérium, azon belül is a Váci Szakképzési Centrumhoz tartozunk. Hát, az az előnye mindenképpen meglesz a dolognak, hogy mostantól nem Ceglédre kell járni értekezletekre. A minden korábbinál nehezebb anyagi helyzet és a tanárok minden korábbinál nagyobb leterheltsége ellenére igen tekintélyes eredménylistát produkáltunk most is, amely a további oldalakon megtekinthető. (A tanév végére pedagógusonként 26,3 megtartott óra jutott minden hétre, s emellett minden tanári álláshelyre átlagosan 13,8 tanuló. Azt gondolom, ezen értékek is az országos átlag felettiek.) Köszönöm minden kolléga (tanároknak és technikai dolgozóknak egyaránt) lelkiismeretes munkáját, a szülők segítségét és diákjaink kitartását. Ismét bebizonyítottuk, hogy a Boronkay nagy közössége egy igazi csapat, s engem, mint igazgatót, ez igazán jó érzéssel tölt el. Fábián Gábor

TANTESTÜLET 2014-2015. NÉV IGAZGATÓSÁG Fábián Gábor Urbán Márta Dian János Kaszás Gyula Szlobodnik Mihály Horváth László PEDAGÓGUSOK Bea Mónika Bermann Gábor Bíró-Sturcz Anita Borosné Paku Beáta Bodó Antalné (Viola) Coppage Lea Hopkins Czene Gábor Cs.Nagy András Csontos Csilla Erzsébet Csereklyéné Korpos Erzsébet Daróczi Éva Dr. Behányi Rita Dr. Kenyeres Ambrusné Dr. Minda Mihály

SZAK

SZAK

matematika magyar informatika matematika történelem elektronika

testnevelés német elektronika fizika orosz

angol gépészet biológia testnevelés földrajz angol földrajz matematika angol koll. nevelő angol magyar matematika matematika

francia

SZAK FELADAT orosz

igazgató humán igazgatóhelyettes műszaki igazgatóhelyettes reál igazgatóhelyettes kollégiumvezető műhelyfőnök, osztályfőnök

környezetvédelem gyógytestnevelés biológia

osztályfőnök

történelem ének-zene

osztályfőnök munkaközösség-vezető

testnevelés történelem német informatika informatika

osztályfőnök

2

fizika fizika

munkaközösség-vezető


Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Tóth Eszter Fábiánné Kőszegi Erzsébet Ferenczi Adrienn Gelniczkyné Teiszler Mária Gyetván Károly Gyolcsos-Séner Beatrix Gyombolai Ferenc Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Hársfalvi Anikó Havasi Ivett Heiszig Melinda Jakus László Jendrék Gabriella Jendrék Miklós Juhász Erzsébet Kállay Erzsébet Kárpáti Erika Kemenes Tamás Kovács Kálmán Kurilla József Kutasi Zsuzsanna Lengyel Csaba Maloviczki Sándor Márczy Gábor Zoltán Marton Gábor Mauterer Zsuzsanna Megyeri Balázs Merényi Imre Misnyovszki Magdolna Mojzes Zsófia Molnár Mária Molnár-Kovács Éva Murányi Tibor Nagy László Nagy Márkné Novák Mónika Zsuzsanna Nagy Péter Németh Zsuzsanna Niedermüllerné Karcag Ildikó Orbán Ákos Péter Orgoványi József Oszlár Katalin Pajor Ferencné Pelczéderné Bodnár Magdolna Pistyúr Zoltán Prehodáné Nagy Éva Pszota József Rabné Hallai Judit Rauscher István Sipos Brigitta Erika

matematika fizika matematika magyar magyar elektronika biológia informatika informatika biológia magyar német magyar magyar fizika magyar angol koll. nevelő informatika gépészet koll. nevelő kémia matematika testnevelés matematika gépészet elm. német gépészet matematika informatika rajz történelem matematika matematika koll. nevelő angol testnevelés angol testnevelés koll. nevelő elektronika angol testnevelés angol elektronika matematika elektronika angol elektronika angol

fizika matematika kémia spanyol

osztályfőnök osztályfőnök

informatika környezetvédelem

osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök környezetvédelem kémia mk.-vezető, osztályfőnök osztályfőnök gépírás osztályfőnök osztályfőnök ének német könyvtár

osztályfőnök

rajz

mk.-vezető, osztályfőnök

kémia

történelem gépészet gazdasági ismeretek orosz

mk.-vezető, osztályfőnök

német angol szaktanár fizika gépészet

osztályfőnök

földrajz magyar

orosz fizika

orosz

informatika testnevelés informatika fizika informatika

orosz

osztályfőnök

osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök mk.-vezető, osztályfőnök munkaközösség-vezető munkaközösség-vezető osztályfőnök mk.-vezető, osztályfőnök osztályfőnök

3


Szabó Attila Szakmári Zsolt Szász Csilla Szigeti Ágota Szilágyi Erzsébet Szlobodnikné Kiss Edit Takács Gyula Józsefné Végh Éva Mária Tóth Barnabás Tóthné Brassói Hilda Trieb Veronika Tumann Péter Tumanné Horváth Judit Urbán Andrea Judit Véglesiné Biró Erzsébet Veres József Wachtler Viktor Wágner Gabriella Weltler Csilla Wiezl Csaba

elektronika gépészet matematika német történelem matematika matematika informatika fizika francia koll. nevelő koll. nevelő angol matematika gépészet angol biológia angol informatika

informatika

osztályfőnök

orosz földrajz informatika testnevelés elektronika

mk.-vezető, osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök

német

fizika történelem kémia

osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök

AZ ADOTT TANÉVBEN NEM TANÍTÓ KOLLÉGÁK Dr. Schofferné Szász Ildikó matematika fizika GYES Krausz Katalin matematika informatika GYES Néveri-Szőnyi Katalin angol GYES Sándor Ágnes magyar történelem gépírás GYES Urbánné Katona Vera angol GYES Vácy Emese földrajz környezetvédelem rajz GYES Matosné Gazdag Szilvia fizika külföldön

Tantestület csoportképe

4


TECHNIKAI DOLGOZÓK 2014-2015. NÉV Aranyi Judit Erzsébet Csáfordi Ilona Csüllög Tünde Dónuszné Netz Gizella Döbrössyné Bergmann Katalin Fidel Adél Fuksz Tibor Holeczné Baturin Éva Horváth Balázs Horváth Judit Ágnes Hujbert István Juhász Béláné Kollár Jánosné Králik Rafaelné Kurilla János Kurucz Leventéné Ladányiné Balogh Szilvia Lányi Béláné Lányi Laura Ágnes Less Gábor Lessné Srám Szilvia Liebhardtné Lestyán Nóra Lukácsné Mózes Zsuzsanna Miklián Péterné Molnárné Filotás Eszter Mosolygó Miklósné Nagy Jánosné Némedi Zoltán Oláh Anita Sabine Oláh Imre Oros Krisztina Edit Pál Zoltán Nagy Marianna Pataki Sándor Pfaff Mihály Ráczné Tábori Tünde Sajtos Dezsőné Saska Józsefné Serfőzőné Juhász Adél Széplasz Adrienn Szekeres Zoltán Tóth Béla Urbán Anett Varga Andrea

MUNKAKÖR porta gondnok takarító takarító gazdasági ügyintéző takarító porta takarító pedagógiai asszisztens porta oktatástechnikus takarító takarító takarító karbantartó iskolatitkár gazdasági ügyintéző takarító takarító pedagógiai felügyelő iskolatitkár iskolatitkár gondnok porta takarító porta takarító oktatástechnikus takarító karbantartó porta karbantartó könyvtáros stúdiós karbantartó takarító takarító takarító gazdasági ügyintéző takarító karbantartó rendszergazda pedagógiai felügyelő takarító

5


Technikai dolgozók csoportképe

TANÁROKNAK ADOMÁNYOZOTT ELISMERÉSEK

Kutasi Zsuzsanna Tóthné Brassói Hilda Prehodáné Nagy Éva Jendrék Miklós Jendrék Miklós Dr. Tóth Eszter Veres József Matosné Gazdag Szilvia Lengyel Csaba Nagy Péter Juhász Erzsébet Márczy Gábor Mauterer Zsuzsanna Weltler Csilla Veres József Pszota József Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Gyombolai Ferenc Csereklyéné Korpos Erzsébet Prehodáné Nagy Éva Véglesiné Bíró Erzsébet Tóthné Brassói Hilda Bíró-Sturcz Anita

ORSZÁGOS SZINTŰEK Kémia Oktatásért Pro Progressio fizika oktatásért Bonis Bona „A nemzet tehetségeiért” (matematika) Színpadon a tudomány, Fődíj (fizika) MesterM-díj Rátz Tanár Úr Életműdíj (fizika) Tehetséggondozásért (gépészet) Ifjúsági Bolyai Díjas felkészítője (fizika) Ericsson Díj MEGYEI SZINTŰEK Az év testnevelője Pest megyében Tehetséggondozásért (magyar nyelv és irodalom) Tehetséggondozásért (történelem) Tehetséggondozásért (német nyelv) Tehetséggondozásért (angol nyelv) Tehetséggondozásért (gépészet) Tehetséggondozásért (elektronika) Tehetséggondozásért (informatika) Tehetséggondozásért (informatika) Kiemelkedő nevelőmunkáért (kollégium) Tehetséggondozásért (matematika) Tehetséggondozásért (matematika) Tehetséggondozásért (fizika) Tehetséggondozásért (biológia)

6


VÁROSI SZINTŰEK Vác Város Önkormányzata adományozza az intézményvezetők felterjesztései alapján Szigeti Ágota Váci Katedra Díj (német nyelv) Pszota József Tehetséggondozásért (elektronika) Dr. Mindáné Kolostori Nóra Tehetséggondozásért (matematika) Dr. Kenyeres Ambrusné Tehetséggondozásért (matematika) Bíró-Sturcz Anita Tehetséggondozásért (biológia) BORONKAY KATEDRA DÍJ (TANTESTÜLET ADOMÁNYOZZA) A Boronkay tantestülete adományozza a korábban tett felterjesztések alapján, minden évben maximum két főnek, titkos szavazás útján Pajor Ferencné Dr. Behányi Rita AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ÁTVETT ELISMERÉSEK BME Pro Progressio kiemelkedő matematika és fizika oktatásért MDSZ Diákolimpiai Versenyeredményekért kiemelkedő sporteredményekért Gordiusz – Legeredményesebb Szakközépiskola matematika versenyeredményekért OE Bánki D. Gépészmérnöki Kar Partneriskolája gépész területen nyújtott kiemelkedő eredményekért

DIÁKOKNAK ADOMÁNYOZOTT ELISMERÉSEK

Pintér Brigitta Pölcz Kinga

ORSZÁGOS Ifjúsági Bolyai Díj MOL díj

VÁC VÁROS KIVÁLÓ DIÁKJAI Vác Város Önkormányzata adományozza az intézményvezetők felterjesztései alapján Kalácska Eszter (Boronkay) Flamich Gergely (Boronkay) Általános iskolai teljesítményükért kapták meg, de a Boronkayban folytatták tanulmányaikat Gábor János (Petőfi) Flamich Judit (Radnóti) Szendi Barbara (Földváry) Bicsár Rozália (Árpád) Arany-Tóth Áron (Juhász) Ürmösi Ádám (Karolina) DDC ÖSZTÖNDÍJASOK A Duna-Dráva Cement Kft. alapítványának kuratóriuma adományozza az intézményvezetők felterjesztései alapján. Egy intézményből maximum 10 fő kaphatja meg. Véglesi Júlia Tóth Károly Batári Emese Nagy Gergely Party Petra Tomcsányi Gergely Pintér Brigitta Bencze Gábor Szafián Márton Winternitz Máté BORONKAY BARÁTI KÖR DÍJA Pályázat alapján a BBK elnöksége választ ki két díjazottat, egyet a 9-12. évfolyamosok közül, egyet pedig a 13-14. évfolyamosok közül. Horváth Teréz Pápa Márton

7


Vác Város kitüntetett tanárai

Vác Város kitüntetett diákjai

Iskolánkban egy komoly és összetett elismerési rendszer alakult ki az évek során. Ezen belül külön kategóriát képeznek az éppen ballagók által átvettek, hiszen az ő esetükben nem egy tanév, hanem a nálunk eltöltött idő egészét vesszük figyelembe. Külön emeli az átadás fényét, hogy ez több ezer ember előtt a ballagási ünnepségen történik. Legmagasabb szintű elismerésünk a „Boronkay Emlékérem”, amelyre pályázni kell, és egy előre meghatározott pontrendszer szerint rangsoroljuk a diákokat. Itt pl. 100 pontot ér egy OKTV győzelem, s 10 pontot egy kiváló tanulói cím. El lehet ezek után képzelni, milyen teljesítmények voltak díjazott diákjaink mögött, ahol már csak a jelöléshez is minimum 260 pontot kellett elérni. A legmagasabb pontszámot elérő diák pedig megkapja az „Évfolyam legkiemelkedőbb tanulója” címet. A többi, elnevezett kitüntetések pedig beszédesek, hiszen a nevükben viselik az indoklást is.

BALLAGÓ DIÁKJAINK KITÜNTETÉSEI Oláh Gergely

BORONKAY EMLÉKÉREM 12.P

Tóth Károly Nagy Bálint Party Petra Véglesi Júlia Lomen Árpád Horváth Benedek Madarász Mária Winternitz Máté Fábián Máté Érseki Balázs Benjamins Levente Lesch György Marcell Noé Zsombor József

12.B 12.P 12.G 12.N 12.B 12.A 12.N 12.G 12.B 12.B 12.N 12.P 12.P

„TANULMÁNYI VERSENYEKÉRT” ÉRDEMÉREM Érseki Balázs 12.B ARANY Krivánszky Sára 12.G Horváth Benedek 12.A ARANY Lang Levente 12.B Kenéz Lili 12.G ARANY Majercsik Nándor 12.G Kovács Szabolcs Cselgő 12.G ARANY Oczot Balázs 12.P Lesch György Marcell 12.P ARANY Party Petra 12.G Lomen Árpád 12.B ARANY Szabó Zsolt 12.G Lőrincz Szabolcs 12.P ARANY Szpiszár Dalma 12.A

8

520 pont 450 pont 400 pont 370 pont 370 pont 340 pont 320 pont 320 pont 310 pont 305 pont 300 pont 290 pont 290 pont 280 pont

EZÜST EZÜST EZÜST EZÜST EZÜST EZÜST EZÜST


Nagy Bálint Néder Anita Oláh Gergely Roob Dániel Szafián Márton Tamás Bence Tóth Károly Tóth Máté Véglesi Júlia Winternitz Máté Kardos Péter

12.N 12.N 12.B 12.G 12.N 12.G 12.G 12.N 12.N 12.A 12.N

BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ

„KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT” ÉRDEMÉREM Debreczeni Donát 12.P ARANY Véglesi Júlia Győri Kata 12.A ARANY Zsíros Barbara Házy Fruzsina 12.N ARANY Gregor Márton Kollár Bojána 12.N ARANY Krivánszky Sára Kovács Szabolcs Cselgő 12.G ARANY Dósa Anikó Madarász Mária 12.N ARANY Orbán Márton Maurer-Morvai Bence Tamás 12.A ARANY Nagy Olivér Bendegúz Poszlóczky Zsófia 12.A ARANY

12.N 12.A 12.B 12.G 12.G 12.F 12.P

ARANY ARANY Kiváló Kollégista Kiváló Kollégista EZÜST EZÜST BRONZ

„BORONKAY SPORTJÁÉRT” ÉRDEMÉREM 12.N ARANY Gere Márton 12.A ARANY Lang Levente 12.B ARANY Ocztos Alex 12.A ARANY Oláh Zsófia 12.N ARANY Szabó Dorottya 12.F ARANY Tóth Richárd 12.A ARANY Vízler András 12.A ARANY Vörös Brigitta 12.B ARANY Cserepka Ádám 12.A ARANY Frankl Dóra 12.N ARANY Laczkó Dániel 12.P ARANY Nagy Júlia 12.P ARANY Nagy Levente 12.G ARANY Podlovics Laura 12.G ARANY Serfőző Flóra 12.N EZÜST Szabó Zsolt 12.G EZÜST Szpiszár Dalma 12.F EZÜST Tóth Károly 12.N EZÜST

12.A 12.B 12.B 12.N 12.N 12.F 12.N 12.N 12.N 12.G 12.B 12.G 12.A 12.A 12.A 12.G 12.A 12.B

EZÜST EZÜST EZÜST EZÜST EZÜST EZÜST EZÜST EZÜST BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ

Bata Natali Erőss Lilla Fábián Máté Freisták Péter Galgóczi Bálint Guzsik Dániel Halápi Gergely Havasi Renáta Hévizi Péter Kárpáti Attila Madarász Mária Noé Zsombor Oláh Gergely Party Petra Winternitz Máté Benjamins Levente Boros Boglárka Drága Bence Fuchs Angelika Noé Zsombor Freisták Péter Oláh Gergely

12.P 12.G 12.P 12.F 12.A 12.F 12.B 12.G 12.N 12.G 12.N

ARANY ARANY ARANY ARANY ARANY ARANY ARANY ARANY ARANY ARANY EZÜST

Bata Natali Benjamins Levente Endrész Norbert Englohner Adrienn Fuchs Angelika Katona Ágnes Mester Balázs Pataki Péter Rigó Adél Rudolf Enikő Tasos Fédra Vanessza

„BORONKAY KIVÁLÓ EGYESÜLETI SPORTOLÓJA” 12.P kajak-kenu Drága Bence 12.F 12.A kajak-kenu Tóth Richárd 12.F 12.P kajak-kenu

karate fekvenyomás

„KIEMELKEDŐ KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRT” ÉRDEMÉREM Berényi Kristóf 12.N ARANY Medveczki Anna 12.N ARANY

9


Farkas Dániel Juhos Dóra Kemenes Domonkos Kollár Bojána Kovács Szabolcs Cselgő Véglesi Júlia

12.N 12.A 12.P 12.N 12.G

ARANY ARANY ARANY ARANY ARANY

Pittlik Enikő Csengel Karina Házy Fruzsina Szpiszár Dalma

12.N 12.N 12.N 12.A

ARANY BRONZ BRONZ BRONZ

„AZ ISKOLA KIVÁLÓ NÉPSZERŰSÍTŐJE” ÉRDEMÉREM 12.N ARANY

Szalagavató

Ballagás Iskolánk képzésében mindig is fontos volt a nyelvvizsgákra való felkészítés, hiszen nemcsak felvételi pluszpontokat jelent (ami persze nem elhanyagolható), hanem a diploma kiadásához kötelezően előírt feltétel. Ennek megléte nagy előny az egyébként nagy arányban továbbtanuló diákjaink számára. Több mint 500 diákunk rendelkezett a tanév végére legalább egy, legalább középfokú nyelvvizsgával, s ezen belül a 213 végzősünk közül 163-an, amely több mint 76%-os arány. 44 diákunk rendelkezik legalább két különböző nyelvből tett nyelvvizsgával. Több mint 100 diákunknak van felsőfokú nyelvvizsgája.

10


NYELVVIZSGÁVAL RENDELKEZNEK Arany-Tóth Áron Asztalos Gábor Henrik Bajnai Réka Balázs Péter István Balogh Ákos Bán Flóra Dominika Banda Ádám György Bartók Mónika Bencze Gábor Péter Benjamins Levente Bérczes Kornél Borics-Kürti Gábor Dániel Bózsik Marcell Csernák Dóra Dávid Lili Dékány Örs Dolezsál Diána Dudás Dániel Dúzs Dániel Erőss Lilla Katalin Farkas Dániel Farkas Eszter Dóra Frankl Dóra Freisták Péter Bálint Garamszegi Blanka Gere Márton Gusztos Angéla Iringó Győri Kata Halápi Gergely

ANGOL FELSŐFOKÚ (85 FŐ) 9.E Havasi Renáta 12.A 14.I Házy Fruzsina Carolina 12.N 12.A Horváth Benedek 12.A 12.A Jakab Dominik Barnabás 11.A 10.N Juhász Zsombor 11.N 12.A Kalácska Eszter 14.A 10.G Kardos Péter 12.N 11.P Katona Ágnes 12.G 11.P Kenéz Lili Anna 12.G 12.N Keresztyén Olivér 11.N 12.A Kiss Katalin 11.N 12.A Koplányi Gábor 12.G 11.A Kormány Cintia 12.A 11.A Lajos Levente 12.A 10.N Lámfalusi Ádám 12.A 10.N Lesch György Marcell 12.P 12.A Ligetfalvi Bence 14.I 12.F Majercsik Nándor 12.G 12.G Matejcsok Dorina 11.G 12.A Molnár Virág Blanka 9.A 12.N Móritz Alma Virág 12.G 12.G Nábelek Áron 11.F 12.G Nagy Alexander 12.P 12.A Nagy Bálint 12.P 12.A Nagy Dávid 12.F 12.A Nagy Levente Máté 12.A 12.A Nagy Olivér Bendegúz 12.P 12.A Nagy Zoltána Gréta 12.F 12.A Oros Eszter 11.A

Adámi Patrik Abelovszki Bernadette Ács Bálint Ágoston Dániel Alkonyi Kristóf Ambrus Nóra Angyal Máté Árvay István László Bahil Bence Péter Bairaktari Ismini Despoina Bairaktaris Leonidas Bálint János Balogh Barbara Bánhalmi Márk Bánstik Dávid

ANGOL KÖZÉPFOKÚ (376 FŐ) 10.N Horváth Kálmán 11.A 12.N Horváth Márius Nataniel 11.G 9.A Horváth Tamás 14.I 9.N Hutton Levente 11.F 11.A Ifi Péter Zoltán 10.F 11.P Isztujka Lajos 12.P 11.B Ivanics Márk 11.B 9.E Izsó Melinda 10.G 10.B Izsóf Markó 14.E 9.N Jakab Rebeka 12.A 9.C Jakus Anna Krisztina 9.E 9.N Jakus Júlia 9.G 11.A Jámbor Luca 11.A 12.N Jámbor Nicholas 12.P 11.P Jancsó Szonja 11.G

11

Papi Zsófia Pintér Brigitta Podlovics Laura Poszlóczky Zsófia Rigó Adél Rudolf Enikő Rusz Tamás Ruzsik Emese Sándor Soma Gergely Sárosi Ádám Schön Márk Szabó Katalin Szabó Zsolt Szafián Márton Szegner Dominika Szpiszár Dalma Szunyog Bálint Zoltán Tar Luca Tasos Fédra Vanessza Tillik Anna Rebeka Tóth Eszter Anna Varga Péter Várszegi Kevin Ákos Véglesi Júlia Vörös Brigitta Winternitz Máté Zsíros Barbara

11.A 11.G 12.A 12.A 12.N 12.A 11.A 11.G 10.N 12.P 14.E 11.A 12.G 12.A 10.P 12.A 12.A 12.N 12.N 11.N 11.G 12.G 11.A 12.N 12.N 12.G 12.A

Ogl Mihály Oláh Gábor Oláh Gergely Oláh Martin Marcell Orgoványi Réka Osgyán Karola Ősi Eszter Alíz Palásthy Dániel Artúr Palásthy Ferdinánd Balázs Pápa Márton Pápai Zsombor Gergő Papp Attila István Papp Zita Party Petra Pataki Péter

9.B 10.B 12.P 10.A 9.C 9.E 10.A 11.B 12.F 11.N 9.N 12.P 11.G 12.G 12.N


Baradlai Erik Mátyás Becsó Gergely Belányi Bence Belinszki Balázs Belinszki Bálint Bencsik Nóra Benke Boróka Bérczes Borbála Beregi Boglárka Berencei Gábor Martin Berényi Márton Bernáth Péter Szabolcs Besze Márton Bicsár Rozália Biró Ákos Birszki Levente Blaskó Márk Bobák Fanni Bodor Barnabás Bognár Gábor Béla Boncz Luca Blanka Boroncsok Bence Boros Boglárka Boros Zsófia Borza Balázs Burcsányi Ádám Burján Ákos Márk Burkódi Gergely Czakó Attila Czinege Zsolt Csepel Zsófia Luca Cserepka Ádám Cserey Gyöngyvér Csillik Ferenc János Csizmadia Balázs Csuka Viktória Dallos Márton Debreczeni Donát Deli Dávid Demény Petra Klaudia Kitti Dobó Máté Dobos Vilmos Attila Dósa Anikó Dózsa Veronika Katinka Drajkó Krisztián Dudás András Endrész Norbert Endrődi Balázs Érseki Balázs

14.A 9.D 12.A 12.B 12.F 10.A 10.N 9.A 10.A 10.A 11.B 11.F 12.G 9.D 11.P 9.E 10.G 10.A 12.P 9.P 11.G 10.A 12.G 10.G 12.F 12.P 10.N 9.A 11.A 9.P 9.D 12.N 9.P 9.P 11.F 11.A 12.B 12.P 12.F 9.C 10.P 10.A 9.A 12.G 10.G 9.C 11.N 12.B 10.P 12.B

Jilk Dorina Józsa Judit Juhász Attila Ádám Juhos Dóra Juricsky Dávid Kajtor Vivien Kalácska Anna Kálfalvy Dániel Kaliczka Bence Kárpáti Attila Katona Fanni Kékesi Ákos Kellner András Kemendi Krisztofer László Kemenes Domonkos Kenéz Janka Borbála Keresztyén Laura Kertész Fanni Kis Dávid Kiss Péter Marcell Kiss Réka Ildikó Kocsis Zsombor Kókai Bálint Kollár Bojána Kopeczki Kornél Koplányi Bence Kormos Krisztián Kovács Alexandra Ildikó Kovács Annamária Kovács Attila Kovács Nikoletta Mariann Kovács Szabolcs Cselgő Kovács Zalán Köllő Dávid Kőszegi Hanna Kövesi Balázs Kreidli Laura Kupeczky Vivien Gabriella Kurdi Hanna Kürthy Gyula László Laczkó Fanni Lada Franciska Ladányi Zita Lámfalusi Dóra Lang László Lázár Kristóf Lázár Viktor Léczfalvi Bence István Lengyel Gréta Less Dávid

12

12.G 11.A 12.P 12.A 11.A 10.A 9.A 11.A 11.A 12.A 9.P 12.F 9.P 11.F 12.P 9.A 9.A 11.A 10.A 11.P 9.A 11.B 11.P 12.N 12.P 9.E 14.E 11.G 11.G 10.P 12.F 12.G 9.E 14.E 12.A 12.G 9.C 12.N 10.A 11.P 11.G 9.G 10.A 9.D 14.I 12.N 9.A 10.P 9.A 9.D

Pátyodi Tamás Pauer Ádám Pauer Tamás Pellei Milán Balázs Pélyi Lóránt Pethő Tamás Gergely Petró Réka Piller Pálma Piller Rudolf Pistyúr Zsófia Plesz Szonja Bianka Podlovics Natasa Polgár Dániel Polgár Kincső Polgár Péter Pomaházi Zsanett Pölcz Kinga Pribelszki Levente Pukánszky Ferenc Béla Putnoki Attila Márton Rada Bálint András Radnai Dávid Rakonczai Veronika Rákosi Sára Reich Erik János Réti Lívia Enikő Ritzl Attila Krisztián Róka Dániel Róth Bence Rudolf Anita Rumbold Márton Sági Bálint Sárközi Mónika Sárosi Ákos Sárvári Márta Sasvári Noémi Héra Sebestyén Máté Sepa Jázmin Eszter Sepa Virág Anna Serfőző Flóra Siklódi Levente Sógor Márton Tamás Soós Zsófia Fruzsina Sorecz Zsolt Szabó Alexandra Szabó Borbála Szabó Dorina Szabina Szabó Dorottya Szabó Eperke Szabó Rita

9.A 9.F 9.N 9.A 12.A 14.A 12.N 11.G 11.B 11.G 10.G 11.A 9.B 9.E 9.S 12.G 10.N 12.P 14.E 11.F 10.A 11.A 12.G 9.C 11.B 9.N 10.P 12.P 11.F 12.G 12.B 12.P 11.N 9.E 10.N 11.A 11.A 10.A 11.G 12.A 9.P 12.G 11.P 9.N 10.N 9.A 10.A 12.N 9.A 12.P


Fábián Barnabás Fábián Máté Farkas Botond Pál Farkas Máté Fazekas Dóra Fehér Dóra Ferencsik Benjámin Fézler Dominik Fister Zsolt Flaskai Bálint Fodor Béla Fodor Károly Fogarasi Flóra Zsófia Forgács Bence Földesi-Nagy Dóra Frankó Zsombor Milán Frecska Viktória Frey Balázs Frey Sára Fuchs Angelika Zsuzsanna Furák Zsolt Patrik Fülöp Noémi Füzesi Natasa Gál József Galántai Zsófia Regina Galgóczi Bálint Galgóczi Barna Garad Ágoston Attila Garai Flórián Gáspár Tamara Gecse Márton István Gemer Gábor Gere Márk Gerengay Csaba Gergely Orsolya Boglárka German Jakab Grauszman Bence Gregor Márton Grósz Kristóf Gubicz Fanni Gulyás Regina Gyenge János Gyuricza Szabina Gyurics Ádám György Haffner Kitti Katalin Hagymási Réka Hajduk Dániel János Halápi Blanka Hámor Zsombor Máté Hámori Fanni

14.E 12.B 11.A 11.F 11.A 11.N 11.P 12.F 9.P 12.P 10.F 10.B 10.A 13.P 10.G 11.P 9.A 11.P 9.G 12.N 14.I 10.G 10.A 13.A 9.A 12.N 10.A 9.F 12.B 10.A 9.A 14.A 9.E 11.P 10.A 9.E 10.P 12.B 12.F 9.N 12.G 11.N 12.P 12.B 10.N 11.P 12.P 9.A 9.C 9.A

Liebhardt Ágnes Lipcsei Dániel Lomen Árpád Lomen Zsófia Lőrincz László Lőrincz Máté Lőrincz Szabolcs Luczó Gergő Márk Mácsai Fruzsina Madár Emese Madarász Mária Majsai László Bence Markarián-Hodován Artin Márki Hajnalka Markos Dominik Ottó Matejcsok Fanni Anna Maurer-Morvai B.Tamás Maurer-Morvai B. Bálint McBrayer B. Robert Meczner Balázs Megyeri Márton Megyesfalvi Petra Mester Balázs Mester Zsanett Mezei Bálint Mikecs Enikő Miklián Bálint Miklián Dávid Mikolasek Szabolcs Modróczky Fanni Mógor Sára Molnár Lilla Molnár Regina Monti Elvira Moór Júlia Móritz Szilvia Morvai Fanni Munkácsi Kincső Nábelek Sára Nagy Aliz Nagy Bálint Nagy Bence Nagy Enikő Nagy Eszter Nagy Ferenc Levente Nagy Gergely Nagy Levente Nagy Máté Nagy Richárd Antal Nagy Sára

13

10.G 11.G 12.B 10.A 9.G 12.G 12.P 10.N 11.G 11.N 12.N 9.N 12.N 12.P 11.P 10.G 12.A 9.S 11.N 12.P 12.P 12.G 12.G 11.A 12.F 10.P 10.B 10.B 10.A 10.G 11.N 11.A 9.E 10.N 9.B 11.G 9.E 11.A 10.A 9.A 13.E 10.G 10.A 10.N 9.B 11.P 12.A 10.P 10.P 9.G

Szádoczki R. Szaniszló Szafián Balázs Szakolczai Regina Szalatnyai Bálint Szalay Márton Számel Anna Szamocseta Balázs Számpor Erik Péter Szász Anna Székely Blanka Szenográdi Viktória Szentpétery János Szilágyi Gerda Sarlott Sziráki Bálint Szmandray Marcell Sztebel Gábor Szunter Tibor Szűcs Krisztián Takács Bence Takács Péter Tálas Ádám Tamás Bence Tar Bálint Tarapcsák Bendegúz Téglás Tamás Tillik Regő Levente Tomcsányi Gergely Tomola Zoltán Miklós Torma Máté Tóth Ádám Tóth Benedek Tóth Károly Tóth Máté Ujszegi Vivien Ullrich Kristóf Urbán Eszter Ürmösi Ádám Vacsi Attila Varga Bálint Varga Gábor András Varga Hajnalka Georgina Varga Kristóf Varga Valentin Vécsei Enikő Réka Veres Martin(Szob) Vigh Márton Vincze Richárd Virágh Márta Virányi Lili Tíria Virsinger Bence

9.C 9.N 11.G 11.G 9.A 11.B 12.G 14.I 9.N 11.A 9.G 9.E 9.N 11.F 11.B 11.P 11.P 12.B 12.P 12.F 9.F 12.F 11.B 12.P 9.E 9.N 11.P 12.P 12.B 9.C 9.G 12.B 12.G 10.A 14.A 11.G 9.C 11.N 9.G 11.P 9.G 13.P 10.G 9.G 10.A 11.P 10.P 11.G 9.E 9.B


Hanzelik Bianka Haris Anna Heffenträger Zoltán Hegedűs Anna Barbara Hegyesi Edina Julianna Hegyesi Pálma Helembai Henrik Hényel Viktor Hévizi Péter Pál Hídváry Zita Hoffmann Henrik Medárd

10.A 11.P 14.I 12.F 10.A 12.P 11.B 10.P 12.B 10.A 11.G

Nagy Zsuzsanna Nándori Alexandra Nándori Fanni Doroti Némedi Fanni Neményi Ádám Németh Viktória Noé Zsombor József Nyikes Vencel Oczot Balázs Ocztos Alex Tamás Ocztos Loretta

11.A 11.G 9.D 10.A 9.G 12.G 12.P 9.P 12.P 12.B 11.A

Visztenvelt Zsombor Vitéz Mátyás Vollai Dóra Julianna Vukovich Benedek Wagner Timon Winternitz Áron Zachár Panna Zoboki Réka Zsigó Dániel

10.P 14.A 14.I 12.B 11.P 10.A 10.N 9.D 11.A

Csurja Kinga Dallos Diána

ANGOL ALAPFOKÚ (6 FŐ) 9.N Ernst Levente Gábor 9.C 10.G Horváth Mátyás 9.C

Lukács István Módis Ákos

9.C 9.C

Bata Natali Benjamins Levente Fehér Dóra Fuchs Angelika Zsuzsanna Házy Fruzsina Carolina Kardos Péter Kereki Réka

12.N 12.N 11.N 12.N 12.N 12.N 11.N

Rákóczi Réka Soós Zsófia Fruzsina Tar Luca Tasos Fédra Vanessza Véglesi Júlia Vizler András

11.N 11.P 12.N 12.N 12.N 12.N

Abelovszki Bernadette Bíró Annamária Bodor Adrienn Csengel Karina Csonka Gábor Dian Anett Dózsa Veronika Katinka Fehér Dóra Galgóczi Bálint Granát Fanny Hlavka Alex John Jelovac Musa Marcell Kayos Noémi Kereki Réka Kiss Katalin Kiss Péter Marcell Kollár Bojána Kovács Szabolcs Cselgő Kovács Xénia Lázár Albert

NÉMET KÖZÉPFOKÚ (60 FŐ) 12.N Lázár Kristóf 12.N 11.N Lestyán Tünde Virág 12.N 11.N Maczó Tímea 11.N 12.N Madár Emese 11.N 10.F Madarász Mária 12.N 11.N Magyari Petronella Tünde 12.N 10.G Majoros Regina Krisztina 12.N 11.N Mayer Rita 10.N 12.N Mógor Sára 11.N 12.N Mógor Sára 11.N 11.G Mráz Borbála 9.E 11.N Nagy Anna 11.N 9.G Nagy Anna Gizella 11.N 11.N Nagy Gergely 11.P 11.N Németh Emese Noémi 9.G 11.P Party Petra 12.G 12.N Percze Balázs 11.N 12.G Petényi Flóra Gréta 11.G 12.N Pethő Csilla Zsófia 11.N 12.B Petró Réka 12.N

Pistyúr Zsófia Pittlik Enikő Puskás Fanni Rita Rákóczi Réka Rigó Adél Sárközi Mónika Szabó Borbála Szabó Dorottya Szász Anna Szita Krisztián Szlávik Lora Szombati Lili Anna Szreseny Mátyás Tillik Anna Tóth Mirtill Panna Ullrich Kristóf Végvári Ádám Veres Kitti Vörös Brigitta Zsidákovits Fatime

11.N 12.N 11.N 11.N 12.N 11.N 9.A 12.N 9.N 14.A 10.G 9.N 12.B 11.N 11.N 14.A 12.N 12.N 12.N 10.N

Gubó Gréta Markarián-Hodován Artin

NÉMET ALAPFOKÚ (6 FŐ) 10.N Szabó Boglárka 9.N 12.N Szabó Zoltán 10.N

Szegedi Vilmos Wilhelm Donát

11.F 10.N

NÉMET FELSŐFOKÚ (20 FŐ) Keresztyén Laura 9.A Keresztyény Olivér 11.N Kiss Katalin 11.N Kupeczky Vivien Gabriella 12.N Lomen Árpád 12.B Oláh Zsófia Anna 12.N Pataki Péter 12.N

14


Csernák Dóra Kalácska Eszter Kürthy Gyula László Matejcsok Dorina Matejcsok Fanni Anna

EGYÉB NYELVVIZSGÁK (10 FŐ) 11.A francia közép Plesz Szonja Bianka 14.A orosz közép Sárközi Mónika 11.P szlovák felső Szpiszár Dalma 11.G szlovák közép Tasos Fédra Vanessza 10.G szlovák közép Vörös Brigitta

10.G 11.N 12.A 12.N 12.N

szlovák alap francia közép spanyol felső francia közép francia közép

A Nyelvmester Díjat a 9-10. évfolyamosok közül azok kaphatják meg, akik két különböző nyelvből legalább középfokig eljutnak, míg a 11-12. évfolyamosok közül ehhez legalább az egyiknek felsőfokúnak kell lennie.

„NYELVMESTER DÍJ” név Dózsa Veronika Keresztyén Laura Matejcsok Fanni Szász Anna Benjamins Levente Csernák Dóra Fuchs Angelika Házy Fruzsina Kardos Péter Kupeczky Vivien Gabriella Kürthy Gyula László Lomen Árpád Pataki Péter Rigó Adél

osztály 10.G 9.A 10.G 9.N 12.N 11.A 12.N 12.N 12.N 12.N 11.P 12.B 12.N 12.N

kategória I. I. I. I. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II.

név Soós Zsófia Fruzsina Szpiszár Dalma Tar Luca Tasos Fédra Vanessza Véglesi Júlia Vörös Brigitta Bajnai Réka Bán Flóra Dolezsál Diána Garamszegi Blanka Halápi Gergely Zsíros Barbara Pataki Péter

osztály 11.P 12.A 12.N 12.N 12.N 12.N 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.N

kategória II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II.

A Kitűnő Tanuló cím elnyerésének feltétele, hogy legfeljebb egy tantárgy lehet 4-es minősítésű, és emellett a magatartásnak és a szorgalomnak is példásnak kell lennie.

Diákönkormányzatunk 2014-2015.

15


KITŰNŐ TANULÓK 2014-2015. Bérczes Borbála Dunai Fruzsina Halápi Blanka Kalácska Anna Kenéz Janka Borbála Kiss Réka Ildikó Lengyel Gréta Magyar Boglárka Molnár Virág Blanka Gábor Péter Demény Petra Horváth Mátyás Virsinger Dominika Bicsár Rozália Králik Petra Laura Vaida Theodora Zoboki Réka Arany-Tóth Áron Bálint Gergő Biró Bernadett Boglárka Ember Andrea Koplányi Bence Molnár Regina Morvai Fanni Mráz Borbála Sárosi Ákos Tóth Dóra Zsófia Garad Ágoston Attila Frey Sára Göndös Dorottya Ribai Zsófia Szenográdi Viktória Bálint János Csurja Kinga Gerlei Martin Metyovinyi Zseraldin Rab Noémi Sánta Szidónia Szafián Balázs Szombati Lili Anna Tolerián Tamás Sepsi László Wagner André Bencsik Nóra Dobó Máté Gergely Orsolya Boglárka

9.A 9.A 9.A 9.A 9.A 9.A 9.A 9.A 9.A 9.B 9.C 9.C 9.C 9.D 9.D 9.D 9.D 9.E 9.E 9.E 9.E 9.E 9.E 9.E 9.E 9.E 9.E 9.F 9.G 9.G 9.G 9.G 9.N 9.N 9.N 9.N 9.N 9.N 9.N 9.N 9.N 9.P 9.P 10.A 10.A 10.A

Czinege Eliza Noémi Dallos Diána Földesi-Nagy Dóra Izsó Melinda Kovács Dorottya Mária Kovács Gábor Gergő Liebhardt Ágnes Nagy Bence Niedermüller Ákos Kiss Sára Tünde Monti Elvíra Stefanik Fanni Varagya Máté Vizler Júlia Farkas Botond Pál Jámbor Luca Józsa Judit Kertész Fanni Molnár Lilla Munkácsi Kincső Ocztos Loretta Oros Eszter Papi Zsófia Podlovics Natasa Sasvári Noémi Héra Tar Bálint Nábelek Áron Boncz Luca Blanka Fejes Blanka Mária Király István Márk Kovács Alexandra Ildikó Kölcsényi Lilla Laczkó Fanni Mácsai Fruzsina Matejcsok Dorina Mikus Nóra Móritz Szilvia Müller Anna Nándori Alexandra Papp Zita Pintér Brigitta Pintér Krisztina Pistyúr Zsófia Ruzsik Emese Tóth Eszter Anna Bíró Annamária

16

10.G 10.G 10.G 10.G 10.G 10.G 10.G 10.G 10.G 10.N 10.N 10.N 10.N 10.N 11.A 11.A 11.A 11.A 11.A 11.A 11.A 11.A 11.A 11.A 11.A 11.B 11.F 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.N

Frankó Zsombor Milán Frey Balázs Haris Anna Nagy Gergely Tomcsányi Gergely Bajnai Réka Borics -Kürti Gábor Dániel Győri Kata Jakab Rebeka Juhos Dóra Kormány Cintia Kőszegi Hanna Nagy Levente Podlovics Laura Szpiszár Dalma Lomen Árpád Tóth Károly Drága Bence Kékesi Ákos Nagy Dávid Varga Árpád Frankl Dóra Jilk Dorina Kenéz Lili Anna Majercsik Nándor Megyesfalvi Petra Móritz Alma Virág Néder Anita Krisztina Party Petra Rakonczai Veronika Benjamins Levente Galgóczi Bálint Kovács Xénia Madarász Mária Majoros Regina Krisztina Oláh Zsófia Anna Pataki Péter Petró Réka Rigó Adél Tar Luca Tasos Fédra Vanessza Véglesi Júlia Vörös Brigitta Hajduk Dániel János Nagy Bálint Oczot Balázs

11.P 11.P 11.P 11.P 11.P 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.B 12.B 12.F 12.F 12.F 12.F 12.G 12.G 12.G 12.G 12.G 12.G 12.G 12.G 12.G 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.P 12.P 12.P


Hanzelik Bianka Némedi Fanni Szabó Dorina Szabina Wagner Heléne Oláh Gábor Weisz Elza Mara Banda Ádám György Blaskó Márk Boros Zsófia

10.A 10.A 10.A 10.A 10.B 10.B 10.G 10.G 10.G

Dian Anett Keresztyény Olivér Kiss Katalin Madár Emese Pethő Csilla Zsófia Rákóczi Réka Tomcsányi Katinka Bencze Gábor Péter Biró Ákos

11.N 11.N 11.N 11.N 11.N 11.N 11.N 11.P 11.P

Oláh Gergely Pribelszki Levente Tomola Zoltán Miklós Juhász Ákos Behofsits Antal Horváth Teréz Pukánszky Ferenc

12.P 12.P 12.P 13.A 14.A 14.A 14.E

Kiváló Tanuló címet az kaphat, akinek a tanulmányi átlaga legalább 4,7 és a magatartás és szorgalom minősítései is minimum jók.

KIVÁLÓ TANULÓK 2014-2015. Burkódi Gergely Frecska Viktória Galántai Zsófia Regina Keresztyén Laura Mikulás Viktória Nagy Aliz Pátyodi Tamás Szabó Borbála Gubó Patrik Szeverin Kajtor Iván László Laczkó Levente Homolya Gréta Viktória Orgoványi Réka Szabó Bence Bárnai Anikó Fekete Fanni Heizer Lilla Kovács Zsófia Varga Vivien Bloch Marcell Manó Burzi Stella Csepreghy Kinga Fritz Márton Osgyán Karola Polgár Kincső Gábor János Ambrus Anett Földi Máté Jakab Borbála Kopeczki Kinga Lada Franciska Merber Richárd Németh Emese Noémi

9.A 9.A 9.A 9.A 9.A 9.A 9.A 9.A 9.B 9.B 9.B 9.C 9.C 9.C 9.D 9.D 9.D 9.D 9.D 9.E 9.E 9.E 9.E 9.E 9.E 9.F 9.G 9.G 9.G 9.G 9.G 9.G 9.G

Beregi Boglárka Boroncsok Bence Füzesi Natasa Nagy Enikő Szabó Dávid László Szabados Hunor László Uskert Levente Péter Batári Emese Rita Csicsay Emese Réka Fülöp Noémi Hámor Fanni Zsófia Köllő Viktória Matejcsok Fanni Anna Modróczky Fanni Plesz Szonja Bianka Benke Boróka Bihon Daniella Dávid Lili Mayer Rita Paulusz Balázs Szabó Alexandra Dóka Fanni Hajdú Zsombor László Kovács Dávid István Ritzl Attila Krisztián Balogh Barbara Csernák Dóra Jakab Dominik Barnabás Szabó Katalin Székely Blanka Zsigó Dániel Kuska István Piller Rudolf

17

10.A 10.A 10.A 10.A 10.B 10.F 10.F 10.G 10.G 10.G 10.G 10.G 10.G 10.G 10.G 10.N 10.N 10.N 10.N 10.N 10.N 10.P 10.P 10.P 10.P 11.A 11.A 11.A 11.A 11.A 11.A 11.B 11.B

Bartók Mónika Gorasz Enriko Hagymási Réka Kiss Péter Marcell Markos Dominik Ottó Soós Zsófia Fruzsina Szunter Tibor Tregele Panna Wagner Timon Bán Flóra Dominika Gusztos Angéla Iringó Halápi Gergely Horváth Benedek Maurer-Morvai Bence Tamás Rudolf Enikő Szafián Márton Szunyog Bálint Zoltán Érseki Balázs Fábián Máté Garai Flórián Stetina Bence Englóhner Adrienn Koplányi Gábor Kövesi Balázs Pomaházi Zsanett Rudolf Anita Szabó Zsolt Tóth Máté Varga Péter Winternitz Máté Abelovszki Bernadette Bata Natali Farkas Dániel

11.P 11.P 11.P 11.P 11.P 11.P 11.P 11.P 11.P 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.B 12.B 12.B 12.F 12.G 12.G 12.G 12.G 12.G 12.G 12.G 12.G 12.G 12.N 12.N 12.N


Szeverényi Sára Zwagerman Anna Judit Pauer Tamás Réti Lívia Enikő Szabó Boglárka Szász Anna Szilágyi Gerda Sarlott Urhegyi Márton Balogh Orsolya Bognár Gábor Béla Fister Zsolt Kőhegyi Márton Nyikes Vencel Seres Barnabás Zoltán Siklódi Levente Simonyik Krisztián Antal Stedra Kristóf Tamási Laura Klaudia Liktor András

9.G 9.G 9.N 9.N 9.N 9.N 9.N 9.N 9.P 9.P 9.P 9.P 9.P 9.P 9.P 9.P 9.P 9.P 9.S

Szalai Ádám Hutton Levente Róth Bence Kovács Annamária Lipcsei Dániel Petényi Flóra Gréta Piller Pálma Sepa Virág Anna Szakolczai Regina Bodor Adrienn Dudás András Gyenge János Kereki Réka Maczó Tímea Pápa Márton Tillik Anna Rebeka Vacsi Attila Ambrus Nóra Antal Richárd

11.B 11.F 11.F 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.G 11.N 11.N 11.N 11.N 11.N 11.N 11.N 11.N 11.P 11.P

Granát Fanny Házy Fruzsina Carolina Kardos Péter Kollár Bojána Kupeczky Vivien Gabriella Magyari Petronella Tünde Pittlik Enikő Szabó Dorottya Veres Kitti Burcsányi Ádám Noé Zsombor József Róka Dániel Sárosi Ádám Szita Krisztián Horváth Tamás Ligetfalvi Bence Vollai Dóra

„KIVÁLÓ TANULMÁNYI VERSENYZŐ” CÍMET KAPOTT Magyar Boglárka 9.A Szabó Dávid 10.B Repiczki Máté Laczkó Levente 9.B Szabó Roland 10.B Ritzl Attila Krisztián Garad Ágoston 9.F Csonka Gábor 10.F Sallói Bálint Merber Richárd 9.G Érseki Áron 10.F Vékony Martin Gábor Asztalos András 9.N Uskert Levente 10.F Bózsik Marcell Bálint János 9.N Batári Emese Rita 10.G Csernák Dóra Szafián Balázs 9.N Boros Zsófia 10.G Munkácsi Kincső Bognár Gábor Béla 9.P Dallos Diána 10.G Pintér Brigitta Fehér Sebestyén 9.P Liebhardt Ágnes 10.G Bíró Annamária Gáspár Botond Bendegúz 9.P Monti Elvira 10.N Bencze Gábor Péter Kiss Márk 9.P Stefanik Fanni 10.N Frey Balázs Lőrincz Marcell 10.B Csáki Ákos Péter 10.P Hagymási Réka Pető Levente 10.B Hajdú Zsombor László 10.P Nagy Gergely Sinkó Ábel 10.B Hausel Márk 10.P Tomcsányi Gergely „KIEMELKEDŐ KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT” CÍMET KAPOTT Frecska Viktória 9.A Balogh Barbara 11.A Király István Dobó Máté 10.A Fazekas Dóra 11.A Papp Zita Kis Dávid 10.A Sasvári Noémi Héra 11.A Németh Eszter Benyó Mihály 10.G Sebestyén Máté 11.A Vízler Gábor Modróczky Fanni 10.G Kocsis Zsombor 11.B Kareczki Réka Ernst Levente Lukács István Pattantyús Márk Csepel Zsófia Fekete Fanni

„A TANÉV KIVÁLÓ SPORTOLÓJA” CÍMET KAPOTT 9.A Winternitz Áron 10.A Jámbor Luca 9.C Deme Bálint 10.B Józsa Judit 9.C Oláh Gábor 10.B Kálfalvy Dániel 9.C Zimony Fanni 10.B Molnár Lilla 9.D Fedor Benjamin 10.F Nagy Zsuzsanna 9.D Fekete Fédra 10.G Busai Franciska

18

12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.N 12.P 12.P 12.P 12.P 14.A 14.I 14.I 14.I

10.P 10.P 10.P 10.P 11.A 11.A 11.A 11.G 11.N 11.P 11.P 11.P 11.P 11.P 11.G 11.G 11.N 11.N

11.A 11.A 11.A 11.A 11.A 11.B


Luczó Bence Dávid Dóra Tolerián Tamás Lang Dániel Monoki Katalin Kurdi Hanna Ősi Eszter

9.D 9.G 9.N 9.S 9.S 10.A 10.A

Kovács Dorottya Bácskai Máté Luczó Gergő Paulusz Balázs Csáki Ákos Alkonyi Kristóf Farkas Botond

10.G 10.N 10.N 10.N 10.P 11.A 11.A

Ivanics Márk Cserődi Ádám Kovács Kornél Madár Ákos Pethő Csilla Kürthy Gyula

“KIEMELKEDŐ KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRT” CÍMET KAPOTT Kovács Csenge Csilla 9.A Nagy Bence 10.G Szmandray Marcell Földi Máté, 9.G Tündérligeti Mátyás 10.G Németh Eszter Dallos Diána 10.G Farkas Botond 11.A Vízler Gábor Modróczky Fanni 10.G Szabó Katalin 11.A

11.B 11.F 11.F 11.F 11.N 11.P

11.B 11.N 11.N

TANTESTÜLETI DICSÉRETEK AZ ISKOLA NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT

Tolerián Tamás Boroncsok Bence

9.N 10.A

Molnár Zoltán György McBrayer Lilly Nagy Réka Pauer Ádám Dávid Dóra Nagy Bence Tircs Anna Kurucz Melinda Mikecs Enikő Nemeshegyi Csanád Nagy Zsuzsanna

9.C 9.D 9.D 9.F 9.G 10.G 10.N 10.P 10.P 10.P 11.A

McBrayer Lilly Nagy Réka Frey Sára Lipcsei Dániel Dobó Máté Kis Dávid

Gecse Márton Lázár Viktor

Dobó Máté

10.A

KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT Rusz Tamás Szmandray Marcell Róth Bence Tomsics Bertalan Tóth Eszter Anna Bartha Bendegúz Bartók Mónika Orosz András László Bajnai Réka Fábián Máté Laczkovszki Ádám

11.A 11.B 11.F 11.F 11.G 11.N 11.P 11.P 12.A 12.B 12.B

Németh Eszter

11.N

Gergely Ágnes Kirchhofer Dávid Mezei Bálint Nagy Dávid Nagy Zoltána Gréta Rigó Adél Szabó Dorottya Vörös Brigitta Bodor Barnabás

12.F 12.F 12.F 12.F 12.F 12.N 12.N 12.N 12.P

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRT

9.D 9.D 9.G 9.G 10.A 10.A

9.A 9.A

Blaskó Márk Csipkés Bernadett Hantos Bálint Plesz Szonja Szabó Zsombor Zachár Panna

10.G 10.G 10.G 10.G 10.G 10.N

SPORTEREDMÉNYÉRT Lugosi András Nyári Bálint

19

9.S 9.S

Nemeshegyi Csanád Bartha Bendegúz Rákóczi Réka Lázár Kristóf Veres Kitti

10.P 11.N 11.N 12.N 12.N

Hényel Viktor Repiczki Máté

10.P 10.P


Szabó Borbála Szenderffy Dániel Durugy Tamás Rojkovics Richárd Liebhardt Péter Virsinger Dominika Less Dávid McBrayer Lilly Csepreghy Kinga Velky Domonkos Stetina Dóra Varga Bálint Urhegyi Márton Fister Zsolt Bíró Richárd Inczédy Péter Kácsor Gréta

9.A 9.A 9.B 9.B 9.C 9.C 9.D 9.D 9.E 9.E 9.G 9.G 9.N 9.P 9.S 9.S 9.S

Ács Bálint Durugy Tamás Kollár Gábor Polgár Dániel Szabó Lőrinc László Virsinger Bence Burger Enikő Tóth Ádám Vass Botond Becsó Gergely Kiss Andrea Pálinkás Margaréta Kerék Bence Petri Dóra Ladányi Zita Ujszegi Vivien Balogh Levente Deme Bálint Zoltán

9.A 9.B 9.B 9.B 9.B 9.B 9.C 9.C 9.C 9.D 9.D 9.D 9.F 9.N 10.A 10.A 10.B 10.B

Mikulás Viktória Szalay Márton Szenográdi Viktória Rab Noémi Tolerián Tamás Virsinger Dominika Fritz Márton Földi Máté Boroncsok Bence

Papp Sebestyén Sipos András Dobó Máté Hanzelik Bianka Szalai Attila Wagner Heléne Bene Máté Koczka Dávid Miklián Bálint Miklián Dávid Balázs Máté Banda Ádám Niedermüller Ákos Haffner Kitti Nagy Eszter Szabó Alexandra Szabó Zoltán

9.S 9.S 10.A 10.A 10.A 10.A 10.B 10.B 10.B 10.B 10.F 10.G 10.G 10.N 10.N 10.N 10.N

Vincze Richárd Visztenvelt Zsombor Kemenes Miklós Szmandray Marcell Bernáth Péter Nagy Balázs Pongrácz Péter Hlavka Alex Kereki Réka Bíró Ákos Tomcsányi Gergely Nagy Dávid Megyesfalvi Petra Baradlai Erik Haljárszki Bálint

TANULMÁNYI EREDMÉNYÉRT Vida Roland Viktor Fodor Béla Dóra Zsófia Csáki Ákos Péter Endrődi Balázs Grauszman Bence Mikecs Enikő Nemeshegyi Csanád Takács Vilmos Czakó Attila Horváth Kálmán Szmandray Marcell Bernáth Péter Szabolcs Nagy Balázs Levente Fehér Dóra Nagy Anna Gizella Puskás Fanni Rita Tóth Mirtill Panna

10.B 10.F 10.N 10.P 10.P 10.P 10.P 10.P 10.P 11.A 11.A 11.B 11.F 11.F 11.N 11.N 11.N 11.N

Bánstik Dávid Ferencsik Benjámin Gerengay Csaba Kókai Bálint Varga Gábor András Bérczes Kornél Bérczes Kornél Erőss Lilla Katalin Erőss Lilla Katalin Poszlóczky Zsófia Poszlóczky Zsófia Zsíros Barbara Zsíros Barbara Diósi Tamás Fodor Soma Majoros Arnold

TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYÉRT 9.A 9.A 9.G 9.N 9.N 9.C 9.E 9.G 10.A

Niedermüller Ákos Plesz Szonja Bianka Zachár Panna Kovács Dávid Nagy Máté Pataki Barnabás Takács Vilmos Kölcsényi Lilla Bata Marcell

20

10.G 10.G 10.N 10.P 10.P 10.P 10.P 11.A 11.B

Pistyúr Zsófia Antal Richárd Bíró Ákos Varga Gábor Vigh Márton Wagner Timon Belinszki Balázs Filip Dominik Tamás Bence

10.P 10.P 11.B 11.B 11.F 11.F 11.F 11.G 11.N 11.P 11.P 12.F 12.G 14.A 14.A

11.P 11.P 11.P 11.P 11.P 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 13.P 13.P 13.P

11.G 11.P 11.P 11.P 11.P 11.P 12.B 12.F 12.F


Dobó Máté Bartos Benjámin Kishka Stanislav Banda Ádám Czinege Eliza Noémi Hantos Bálint Izsó Melinda

10.A 10.B 10.B 10.G 10.G 10.G 10.G

Papp Márk Piller Rudolf Szmandray Marcell Tar Bálint Zsíros Csaba Nagy Balázs Róth Bence

11.B 11.B 11.B 11.B 11.B 11.F 11.F

Galazek Tímea Hajduk Dániel János Czubor Norbert Csizmadia Zoltán Fazekas András Kurucz Attila Fehér Tamás

12.P 12.P 14.A 14.A 14.A 14.A 14.E

Az összesen 205 kiosztott tantestületi dicséret mellett ugyanezen kategóriákban a tanév során további 135 igazgatói dicséret is gazdára talált.

Tanévzáró 2015 Iskolai és országos szinten is a legkiemelkedőbb verseny az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV). Ebben évről évre kiválóan szerepelnek diákjaink, amely dicséri az ő tehetségüket, szorgalmukat és tanáraik szakmai tudását, valamint áldozatos munkáját. Tudni kell erről a tanulmányi verseny kategóriáról, hogy a felsőfokú felvételi eljárásban az 1-10. helyezés plusz 100, a 11-20. helyezés plusz 50 és a 21-30. helyezés plusz 25 felvételi pontot ér, tehát igen értékes.

OKTV ÉS SZÉTV DÖNTŐSEINK név Nagy Gergely Tóth Károly Tóth Károly Nagy Bálint Tomcsányi Gergely Lomen Árpád Lesch György Marcell Érseki Balázs Lőrincz Szabolcs Bencze Gábor Péter Oláh Gergely Roob Dániel Lang Levente Bíró Annamária Bencze Gábor Péter Hagymási Réka

oszt. 11.P 12.B 12.B 12.P 11.P 12.B 12.P 12.B 12.P 11.P 12.P 12.F 12.B 11.N 11.P 11.P

tantárgy matematika elektronika matematika informatika matematika elektronika matematika gépészet informatika informatika matematika elektronika gépészet matematika matematika matematika

helyezés 1. 1. 2. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 12. 13. 16. 16.

21

felkészítő tanár(-ok) Prehodáné Nagy Éva Pszota József Véglesiné Bíró Erzsébet Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Prehodáné Nagy Éva Pszota József Lengyel Csaba Kovács Kálmán Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai Ferenc Gyombolai F.; Gyombolainé Cs. Zs. Lengyel Csaba Pszota József Kovács Kálmán Dr. Mindáné Kolostori Nóra Prehodáné Nagy Éva Prehodáné Nagy Éva


Nagy Gergely Csernák Dóra Pintér Brigitta Szpiszár Dalma Nagy Bálint Lőrincz Szabolcs Szafián Márton Kardos Péter Frey Balázs Horváth Benedek Érseki Balázs Bózsik Marcell Bencze G. Péter Véglesi Júlia Oláh Gergely Nagy Balázs Endrész Norbert Szafián Márton

11.P 11.A 11.G 12.A 12.P 12.P 12.A 12.N 11.P 12.A 12.B 11.A 11.P 12.N 12.P 11.F 12.B 12.A

informatika francia nyelv matematika spanyol nyelv informatika matematika angol nyelv matematika fizika matematika matematika angol nyelv informatika matematika informatika matematika matematika matematika

17. 18. 19. 20. 20. 22. 23. 24. 26. 28. 28. 29. 34. 36. 42. 44. 48. 49.

Gyombolai F.; Gyombolainé Cs. Zs. Trieb Veronika Véglesiné Bíró Erzsébet Ferenczi Adrienn Misnyovszki Magdolna, Gyombolai F, Gyombolainé Lengyel Csaba Weltler Csilla Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Tóth Eszter, Molnár-Kovács Éva Szász Csilla Véglesiné Bíró Erzsébet Nagy Márkné Novák Mónika Zsuzsanna Gyombolai F.; Gyombolainé Cs. Zs. Dr. Mindáné Kolostori Nóra Gyombolai F.; Gyombolainé Cs. Zs. Lengyel Csaba Véglesiné Bíró Erzsébet Szász Csilla

A szakmai versenyek kategóriájában a technikusi évfolyamokon a legjelentősebb az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV), melyen akár teljes vizsgamentesség is szerezhető a képesítők tekintetében. OKTV kategóriájú (ugyanannyi pluszpont szerezhető vele) verseny a Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV), melyen csak a 12. évfolyamosok indulhatnak. Ezek mellett természetesen fontosak az egyéb szakmai versenyek is, hiszen a sikerélmény nyújtása mellett elősegítik az adott szakmához való erősebb kötődést, és a tudás magasabb szintű igényét.

VERSENYEREDMÉNYEK A MŰSZAKI-SZAKMAI TERÜLETEN OSZTV - Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (Szolnok - Jendrassik, Budapest - Öveges) Osztály Név Helyezés Felkészítő tanárok OKJ 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 14.A Behofsits Antal 2. Kovács Kálmán, Veres József, Horváth Teréz 8. Bermann Gábor, Megyeri Balázs OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus 14.E Pukánszky Ferenc 5. Pszota József, Horváth László, Gyetván Károly, Pistyúr Zoltán, Szabó Attila Osztály 12.B (gépész) 12.B (elektr.) 14.A

OMTV - Országos Műszaki Tanulmányi Verseny (Szekszárd - Szent László) Név Helyezés Felkészítő tanárok Gregor Márton 9. Kovács Kálmán Garai Flórián 11. Lomen Árpád 2. Pszota József, Gyetván Károly Tóth Károly 4. Horváth Teréz 3. Kovács Kálmán, Bermann Gábor Behofsits Antal 4.

22


SZÉTV - Szakmacsoportos szakmai előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenye (Szolnok) Osztály Név Helyezés Felkészítő tanárok Gépészeti alapismeretek tantárgy 12.B Érseki Balázs 7. Kovács Kálmán Lang Levente 12. Elektronikai alapismeretek tantárgy 12.B Tóth Károly 1. Lomen Árpád 5. Pszota József 12.F Roob Dániel 10. Informatikai alapismeretek tantárgy 12.P Nagy Bálint 2. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Lőrincz Szabolcs 8. OKTV - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (informatika programozói kategória) Osztály Név Helyezés Felkészítő tanárok 11.P Bencze Gábor Péter 9. 11.P Nagy Gergely 17. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc 12.P Oláh Gergely 42. 11.P Wagner Timon 2. forduló OKTV - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (informatika alkalmazói kategória) Osztály Név Helyezés Felkészítő tanárok 12.P Nagy Bálint 20. 11.P 11.P 12.P 11.P 12.P 11.P

Bencze Gábor Péter Antal Richárd Galazek Tímea Hagymási Réka Jakabovics Zsombor Orosz András

34. 2. forduló 2. forduló 2. forduló 2. forduló 2. forduló

Osztály 10.P 10.P 10.P 10.P 10.P 10.P 9.P 9.P 9.P

Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Programozói Tanulmányi Verseny Név Helyezés Felkészítő tanárok Takács Vilmos 54. Wiezl Csaba Nagy Máté 61. Csáki Ákos Péter 71. Misnyovszki Magdolna, Wiezl Csaba Baksza Dávid 2. forduló Pataki Barnabás 2. forduló Nemeshegyi Csanád 2. forduló Wiezl Csaba Bognár Gábor 2. forduló Wagner André 2. forduló Misnyovszki Magdolna, Wiezl Csaba Kikillai Tamás 2. forduló Wiezl Csaba

Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc

Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Alkalmazói Tanulmányi Verseny Osztály Név Helyezés Felkészítő tanárok 10.P Endrődi Balázs 2. forduló Misnyovszki Magdolna, Gyombolainé Cserny Zsuzsanna 10.P Mikecs Enikő 2. forduló Misnyovszki Magdolna, Wiezl Csaba 10.P Vékony Martin 2. forduló Misnyovszki Magdolna, Wiezl Csaba 10.P Csáki Ákos Péter 2. forduló Misnyovszki Magdolna, Gyombolainé Cserny Zsuzsanna

23


CEOI Közép-Európai Informatikai Diákolimpia magyarországi válogatói Osztály Név Helyezés Felkészítő tanár 11.P Bencze Gábor Péter 9. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Nagy Gergely 19. IOI Nemzetközi Informatikai Diákolimpia magyarországi válogatói Osztály Név Helyezés Felkészítő tanár 11.P Bencze Gábor Péter 11. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Nagy Gergely 19. Osztály Név Csonka Gábor 10.F Érseki Áron Uskert Levente

Simonyi Károly elektrotechnika verseny (Pécs) Helyezés Felkészítő tanárok 6., csapat 3. 11., csapat 3. Rauscher István 14., csapat 3.

Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny (Budapest - Bólyai) Osztály Név Helyezés Felkészítő tanár 14.E Fehér Tamás 10. Erőss Sándor, Horváth László Csernyánszki Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny (Budapest - Mechatronikai SZKI) Osztály Név Helyezés Felkészítő tanár 14.A Czubor Norbert 25., csapat 20. Tóth Barnabás Fazekas András 30., csapat 20. Országos CNC programozó és gépkezelő szakmai verseny (Budapest NCT) Osztály Név Helyezés Felkészítő tanár Horváth Teréz 6. 14.A Csizmadia Zoltán 11. Megyeri Balázs Kurucz Attila 18. Osztály 12.B 12.B 14.A 12.B 11.P 11.B 11.B

AUDI Kreaktivity 2014. autókonstruktőri és -dizájn verseny (Győr - AUDI) Név Helyezés Felkészítő tanárok Érseki Balázs Gregor Márton csapat 5. Veres József, Kovács Kálmán, Megyeri Balázs Horváth Teréz Mata Zsombor Frey Balázs Piller Rudolf csapat 7. Veres József, Kovács Kálmán, Megyeri Balázs Szmandray Marcell Tar Bálint Bata Marcell Papp Márk csapat 9. Veres József, Kovács Kálmán, Megyeri Balázs Zsíros Csaba

24


Bakonyi Bitfaragó Bajnokság (B3) 12 órás programozás verseny Osztály Név Helyezés Felkészítő tanárok Lőrincz Szabolcs 12.P Nagy Bálint 1. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Oczot Balázs Oláh Gergely Bencze Gábor 11.P Bíró Ákos 2. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Frey Balázs Nagy Gergely Antal Richárd 11.P Varga Gábor 5. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Vigh Márton Wagner Timon BeeSmarter 12 órás Mobil Programozó és Dizájner Csapatverseny Osztály Név Helyezés Felkészítő tanárok Lőrincz Szabolcs, 12.P Nagy Bálint 1. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Oczot Balázs Bánki Legonap robotprogramozói verseny (Budapest – Óbudai Egyetem) Osztály Név Helyezés Felkészítő tanárok Nagy Máté 10.P Pataki Barnabás csapat 6. Wiezl Csaba Takács Vilmos Varga Gábor 11.P Vígh Márton csapat 8. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Wagner Timon Antal Richárd 11.P Bíró Ákos csapat 11. Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Gyombolai Ferenc Frey Balázs

OMTV díjazottjaink

AUDI Kreaktivity csapatunk

A közismereti tantárgyak eredményességét illetően kiemelkedik a matematika, amely egyrészt a sokféle versenynek, másrészt a műszaki jellegű képzésünkhöz igazodóan a tantárgy fontosságának tulajdonítható. Ebből a tantárgyból az országos összesített rangsor alapján is (beleértve az elit gimnáziumokat is) az igen előkelő 2. helyen állunk. Szerencsére azonban a többi tantárgy is sorra országos szintű eredményeket tud felmutatni tanáraink kiváló tehetséggondozó munkájának köszönhetően. Látható, hogy a Boronkayban nem csak szlogen, hanem bizonyítottan működő vezérelv, hogy: MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN!

25


KÖZISMERETI TANTÁRGYAK VERSENYEREDMÉNYEI HUMÁN TERÜLET verseny neve név oszt. Szafián Márton 12.A Bózsik Marcell 11.A angol OKTV Borics-Kürti G. Dániel 12.A Nábelek Áron 11.F Osztrovszki Balázs 12.G francia OKTV Csernák Dóra 11.A magyar irodalom OKTV Rudolf Enikő 12.A Monti Elvira 10.N Implom Helyesírási Verseny Munkácsi Kincső 11.A Stefanik Fanni 10.N Kazinczy Szépkiejtési Verseny Dallos Diana 10.G Pitlik Enikő 12.N rajz OKTV Benda Regina 11.A spanyol OKTV Szpiszár Dalma 12.A Czinege Noémi 10.G Dallos Diána 10.G Hausel Márk 10.P Izsó Melinda 10.G Liebhardt Ágnes 10.G Plesz Szonja 10.G Repiczki Máté 10.P Ritzl Attila 10.P Sallói Bálint 10.P Népek tavasza történelemi Vékony Martin 10.P csapatverseny Kishka Stanislav 10.B Lőrincz Marcell 10.B Pethő Levente 10.B Sinkó Ábel 10.B Szabó Roland 10.B Barna János 9.B Durugy Tamás 9.B Kajtor Iván 9.B Klein Ádám 9.B Laczkó Levente 9.B Savaria Történelemverseny Szabó Dorina 10.A Tolerián Tamás 9.N történelem OKTV Tóth Károly 12.B Irodalom, országos esszéíró pályázat Fábián Máté 12.B verseny neve Arany Dániel Matematikaverseny

MATEMATIKA név oszt. Magyar Boglárka 9.A Batári Emese Rita 10.G Szafián Balázs 9.N Asztalos András 9.N

26

felkészítő tanárok Weltler Csilla Nagy Márkné N. Mónika Zs. Weltler Csilla Rabné Hallai Judit Weltler Csilla Trieb Veronika Dr. Behányi Rita Dr. Behányi Rita Havasi Ivett Dr. Behányi Rita Ferenczi Adrienn Gelniczkyné Teiszler Mária Mojzes Zsófia Ferenczi Adrienn

helyezés 23. 29. II. ford. II. ford. II. ford. 18. II. ford. 4. 7. 10. különdíj II. ford. II. ford. 20. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 8. 8. 8. 8. 8. Molnár Mária II. ford. Molnár Mária II. ford. Molnár Mária, Márczy Gábor II. ford. I. díj felkészítő tanárok Dr. Minda Mihály Véglesiné Bíró Erzsébet Dr. Kenyeres Ambrusné Dr. Kenyeres Ambrusné

helyezés 9. 1. dics (4.) 11. 12.


Arany Dániel Matematikaverseny

Bolyai matematikacsapatverseny

Gordiusz matematika

Bálint János Garad Ágoston Tóth Kornél Becsó Gergely Bognár Gábor Boroncsok Bence Csáki Ákos Dobó Máté Fehér Sebestyén Hajdu Zsombor Kovács Dávid Kőhegyi Márton Laczkó Levente Lázár Viktor Nagy Alíz Petri Dóra Sepsi László Seres Barnabás Stefanik Fanni Tolerián Balázs Wagner Anré Batári Emese Banda Ádám Hantos Bálint Kardos Péter Kovács Dalma Lesch Marcell Lőrincz Szabolcs Tóth Károly Bencze Gábor Frey Balázs Nagy Gergely Wagner Timon Róth Bence Tomcsányi Gergely Tomsics Bertalan Vígh Márton Nagy Gergely Oláh Gergely Batári Emese Lesch Marcell Tomcsányi Gergely Csáki Ákos Pintér Brigitta Virsinger Dominika Hajdú Zsombor Tóth Károly Érseki Balázs Fehér Sebestyén Fritz Márton

27

9.N 9.F 9.P 9.D 9.P 10.A 10.P 10.A 9.P 10.P 10.P 9.P 9.B 9.A 9.A 9.N 9.P 9.P 10.A 9.N 9.P 10.G 10.G 10.G 12.N 10.G 12.P 12.P 12.B 11.P 11.P 11.P 11.P 11.F 11.P 11.F 11.P 11.P 12.P 10.G 12.P 11.P 10.P 11.P 9.C 10.P 12.B 12.B 9.P 9.E

Dr. Kenyeres Ambrusné Lengyel Csaba Szlobodnikné Kiss Edit

12. 12. 31. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. Véglesiné Bíró Erzsébet 1. Véglesiné Bíró Erzsébet 1. Merényi Imre 1. Dr. Mindáné Kolostori Nóra 1. Véglesiné Bíró Erzsébet 1. Véglesiné Bíró Erzsébet 1. Lengyel Csaba 1. 1. Prehodáné Nagy Éva 2. Prehodáné Nagy Éva 2. Prehodáné Nagy Éva 2. Prehodáné Nagy Éva 2. Prehodáné Nagy Éva II. ford. Dr. Kenyeres Ambrusné II. ford. Lengyel Csaba II. ford. Prehodáné Nagy Éva II. ford. Prehodáné Nagy Éva 1. Lengyel Csaba 1. Véglesiné Bíró Erzsébet 2. Lengyel Csaba 2. Prehodáné Nagy Éva 2. Dr. Minda Mihály 3. Véglesiné Bíró Erzsébet 3. Fábiánné Kőszegi Erzsébet 4. Dr. Minda Mihály 5. Véglesiné Bíró Erzsébet 6. Véglesiné Bíró Erzsébet 8. Szlobodnikné Kiss Edit 8. Fábiánné Kőszegi Erzsébet 9.


Gordiusz matematika

Kenguru matematika

matematika OKTV

Kiss Márk Róth Bence Bognár Gábor Nagy Balázs Dudás András Becsó Gergely Gáspár Botond Less Marcell Tomcsányi Gergely Csáki Ákos Péter Laczkó Levente Nagy Gergely Batári Emese Rita Oláh Gergely Pintér Brigitta Fehér Sebestyén Tóth Károly Bognár Gábor Wagner Timon Niedermüller Ákos Varga Gábor Kölcsényi Lilla Lőrincz Szabolcs Hagymási Réka Hajdu Zsombor Horváth Benedek Hényel Viktor Bálint János Hegedűs Bálint Kovács Gábor Tarapcsák Bendegúz Jakab Dominik Nagy Gergely Tóth Károly Tomcsányi Gergely Lesch György Marcell Oláh Gergely Bíró Annamária Bencze Gábor Péter Hagymási Réka Pintér Brigitta Lőrincz Szabolcs Kardos Péter Érseki Balázs Horváth Benedek Véglesi Júlia Nagy Balázs Endrész Norbert Szafián Márton Filip Dominik

28

9.P 11.F 9.P 11.F 11.N 9.D 9.P 12.P 11.P 10.P 9.B 11.P 10.G 12.P 11.G 9.P 12.B 9.P 11.P 10.G 11.P 11.G 12.P 11.P 10.P 12.A 10.P 9.N 9.C 10.G 12.P 11.A 11.P 12.B 11.P 12.P 12.P 11.N 11.P 11.P 11.G 12.P 12.N 12.B 12.A 12.N 11.F 12.B 12.A 12.F

Szlobodnikné Kiss Edit Lengyel Csaba Szlobodnikné Kiss Edit Lengyel Csaba Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Kenyeres Ambrusné Szlobodnikné Kiss Edit Lengyel Csaba Prehodáné Nagy Éva Dr. Minda Mihály Merényi Imre Prehodáné Nagy Éva Véglesiné Bíró Erzsébet Lengyel Csaba Véglesiné Bíró Erzsébet Szlobodnikné Kiss Edit Véglesiné Bíró Erzsébet Szlobodnikné Kiss Edit Prehodáné Nagy Éva Véglesiné Bíró Erzsébet Prehodáné Nagy Éva Prehodáné Nagy Éva Lengyel Csaba Prehodáné Nagy Éva Dr. Minda Mihály Szász Csilla Dr. Minda Mihály Dr. Kenyeres Ambrusné Fábiánné Kőszegi Erzsébet Véglesiné Bíró Erzsébet Lengyel Csaba Dr. Minda Mihály Prehodáné Nagy Éva Véglesiné Bíró Erzsébet Prehodáné Nagy Éva Lengyel Csaba Lengyel Csaba Dr. Mindáné Kolostori Nóra Prehodáné Nagy Éva Prehodáné Nagy Éva Véglesiné Bíró Erzsébet Lengyel Csaba Dr. Mindáné Kolostori Nóra Véglesiné Bíró Erzsébet Szász Csilla Dr. Mindáné Kolostori Nóra Lengyel Csaba Véglesiné Bíró Erzsébet Szász Csilla Merényi Imre

10. 10. 11. 11. 12. 13. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 9. 10. 10. 11. 12. 12. 12. 13. 15. 1. 2. 4. 6. 9. 13. 16. 16. 19. 22. 24. 28. 28. 36. 44. 48. 49. II. ford.


matematika OKTV

Megyei Matematikaverseny

Német nyelvű matematikaverseny Nemzetközi Magyar Matematikaverseny

verseny neve

biológia OKTV

Georgikon Biológiaverseny

Kitaibel P. Biológiaverseny OTDK TUDOK (biológia) fizika OKTV

Frey Balázs Jakab Dominik Kormány Cintia Lőrincz Máté Metzner Balázs Wagner Timon Garad Ágoston Nagy Gergely Oláh Gergely Laczkó Levente Tomcsányi Gergely Tóth Károly Asztalos András Kőhegyi Márton Lőrincz Szabolcs Bíró Annnamária Kardos Péter Keresztyén Olivér Véglesi Júlia Nagy Gergely Oláh Gergely Tomcsányi Gergely Tóth Károly

11.P 11.A 12.A 12.P 12.P 11.P 9.F 11.P 12.P 9.B 11.P 12.B 9.N 9.P 12.P 11.N 12.N 11.N 12.N 11.P 12.P 11.P 12.B

REÁL TERÜLET név oszt. Dózsa Dániel 12.G Kenéz Lili 12.G Móritz Alma 12.G Party Petra 12.G Pintér Brigitta 11.G Rakonczai Veronika 12.G Rudolf Anita 12.G Tamás Bence 12.B Varga Péter 12.G Party Petra 12.G Tóth Máté 12.G Pistyúr Zsófia 11.G Medgyesfalvi Petra 12.G Hámori Fanni 10.G Izsó Melinda 10.G Modróczki Fanni 10.G Kovács Szabolcs 12.G Cselgő Tóth Máté 12.G Winternicz Máté 12.G Frey Balázs 11.P Nagy Gergely 11.P

29

Prehodáné Nagy Éva Dr. Minda Mihály Szász Csilla Véglesiné Bíró Erzsébet Lengyel Csaba Prehodáné Nagy Éva Lengyel Csaba Prehodáné Nagy Éva Lengyel Csaba Merényi Imre Prehodáné Nagy Éva Véglesiné Bíró Erzsébet Dr. Kenyeres Ambrusné Szlobodnikné Kiss Edit Lengyel Csaba Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Mindáné Kolostori Nóra Prehodáné Nagy Éva Lengyel Csaba Prehodáné Nagy Éva Véglesiné Bíró Erzsébet felkészítő tanárok Bíró-Sturcz Anita Bíró-Sturcz Anita Bíró-Sturcz Anita Bíró-Sturcz Anita Hársfalvi Anikó Bíró-Sturcz Anita Bíró-Sturcz Anita Hársfalvi Anikó, Gálné H. Mária Bíró-Sturcz Anita Bíró-Sturcz Anita Bíró-Sturcz Anita Hársfalvi Anikó Bíró-Sturcz Anita Bíró-Sturcz Anita Bíró-Sturcz Anita Bíró-Sturcz Anita Bíró-Sturcz Anita

II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 1. 6 6 7 2 dicséret dicséret dicséret

helyezés II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. 11. 16. 18. 26. II. ford. II. ford. II. ford. különdíj (5. hely) Bíró-Sturcz Anita Nagydíj Bíró-Sturcz Anita Nagydíj Dr.Tóth Eszter, Molnár-Kovács Éva 26. Dr. Tóth Eszter II. ford.


Boros Zsófia Hlavay Nemzetközi Liebhardt Ágnes Természettudományi verseny Tomcsányi Gergely Frey Balázs Bíró Ákos Ifjú fizikusok nemzetközi v. Bíró Ákos Kísérletbazár (Győr) Boroncsok Bence Dobó Máté Csáki Ákos Garad Ágoston Földi Máté Mikola Sándor Fizikaverseny Kovács Dávid Asztalos András Boroncsok Bence Dobó Máté MTA tehetségkutató v. (optogenetika) Pintér Brigitta Lóczy L. földrajzverseny Benda Ádám György Hantos Bálint Viktor Nagy Bálint

infó 1 OKTV

10.G 10.G 11.P 11.P 11.P 11.P 10.A 10.A 10.P 9.F 9.N 10.P 9.N 10.A 10.A 10.G 10.G 12.P

Bencze G. Péter

11.P

Antal Richard

11.P

Galazek Tímea

12.P

Hagymási Réka

11.P

Jakabovics Zsombor 12.P Orosz András

11.P

Bencze Gábor Péter 11.P infó 2 OKTV

Irinyi János Kémiaverseny

Nagy Gergely

11.P

Oláh Gergely

12.P

Wagner Timon

11.P

Szabó Dávid Boros Zsofia Merber Richard

10.B 10.G 9.G

Banda Ádám Batári Emese Garad Ágoston

10.G 10.G 9.F

30

Dr. Tóth Eszter Dr. Tóth Eszter Dr. Tóth Eszter, M.-Kovács Éva Dr. Tóth Eszter, M.-Kovács Éva Dr. Tóth Eszter, M.-Kovács Éva Molnár-Kovács Éva, Jendrék Miklós Jendrék Miklós Tóthné Brassói Hilda M.-Kovács Éva Murányi Tibor Tóthné Brassói Hilda Murányi Tibor Jendrék Miklós Jendrék Miklós Matosné Gazdag Szilvia Czene Gábor Czene Gábor Misnyovszki M., Gyombolai F., Gyombolainé Cs. Zs. Gyombolai Ferenc; Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Gyombolai Ferenc; Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Misnyovszki M., Gyombolai F., Gyombolainé Cs. Zs. Gyombolai Ferenc; Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Misnyovszki M., Gyombolai F., Gyombolainé Cs. Zs. Gyombolai Ferenc; Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Gyombolai Ferenc; Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Gyombolai Ferenc; Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Gyombolai Ferenc; Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Gyombolai Ferenc; Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Wágner Gabriella Kutasi Zsuzsanna Kutasi Zsuzsanna, Fábiánné Kőszegi Erzsébet Kutasi Zsuzsanna Kutasi Zsuzsanna Fábiánné Kőszegi Erzsébet

1. 1. 1. 2. 3. III. díj különdíj különdíj 1. 3. 4. 6. II. ford. II. ford. II. ford. Bolyai-díj 15. 18. 20. 34. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. II. ford. 9. 17. 42. II. ford. 3. 5. 5. II. ford. II. ford. II. ford.


A diákolimpiai sportversenyek tekintetében immáron 2005 óta folyamatosan az ország legeredményesebb iskolái közé tartozunk. Eddig nyolcszor voltunk dobogósok, de nyerni még egyszer sem sikerült. Nos, ebben az évben ez a sorozat is megszakadt, hiszen a 2014-2015-ös tanévben mi lettünk az összesített pontszámok alapján az ország legeredményesebb középiskolája. További jó hír a diákjainknak, hogy akik ezen versenyeken dobogós helyen végeztek (akár egyéniben, akár csapatban), azok plusz 10 felvételi pontot kapnak a felsőfokú felvételi eljárásban.

DIÁKOLIMPIAI SPORTVERSENYEK ATLÉTIKA, FELKÉSZÍTŐ: PAJOR FERENCNÉ Kürthy Laura 10.G Monoki Katalin 9.S leány súlylökő csapat Zimonyi Fanni 10.B Kareczki Réka 9.A Havasi Renáta 12.A Erőss Lilla 12.A Fekete Fanni 9.D leány magasugró csapat Fekete Fédra 10.G Havasi Renáta 12.A Kareczki Réka 9.A Erőss Lilla 12.A Fekete Fanni 9.D leány gerelyhajító csapat Kovács Dorottya 10.G Havasi Renáta 12.A Kareczki Réka 9.A Józsa Judit 11.A leány 4x800 m-es váltó Kovács Dorottya 10.G Madarász Mária 12.N Pethő Csilla 11.N Fekete Fanni 9.D leány svédváltó Kácsor Gréta 9.S Kareczki Réka 9.A Hanzelik Bianka 10.A Cserődi Ádám 11.F Fedor Benjamin 10.F fiú távolugró csapat Kemenes Miklós 11.B Less Dávid 9.D Szenderffy Dániel 9.A Cserődi Ádám 11.F fiú svédváltó Farkas Botond 11.A Galgóczi Bálint 12.N Kürthy Gyula 11.P

31

helyezés megyei

országos

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

7.

1.

11.

1.

5.

1.

6.


Kovács Dorottya leány VI. kcs.-os mezei Józsa Judit futó csapat Ősi Eszter Pethő Csilla Madarász Mária Csáki Ákos Niedermüller Ákos fiú VI. kcs.-os mezei futó csapat Luczó Gergő Oláh Gergely Winternitz Máté Balázs Máté Dobó Máté fiú V. kcs.-os mezei futó csapat Gecse Márton Pattantyús Márk Lukács István Csepel Zsófia leány V. kcs.-os mezei futó McBrayer Lilly csapat Kácsor Gréta Nagy Eszter Ardai Áron fiú 4x400 m-es váltó Paulusz Balázs Farkas Botond Kürthy Gyula magasugrás Fekete Fédra magasugrás Fekete Fanni gerelyhajítás Kareczki Réka gerelyhajítás Havasi Renáta gerelyhajítás Erőss Lilla diszkoszvetés Monoki Katalin hármasugrás Szenderffy Dániel távolugrás Fedor Benjamin távolugrás Kareczki Réka távolugrás Fekete Fanni távolugrás Szenderffy Dániel Galgóczi Bálint fiú 4x100 m-es váltó Kürthy Gyula Fedor Benjámin Cserődi Ádám 100 m-es síkfutás Cserődi Ádám súlylökés Monoki Katalin súlylökés Havasi Renáta súlylökés Kareczki Réka súlylökés Zimonyi Fanni

32

10.G 11.A 10.A 11.N 12.N 10.N 10.P 10.G 12.P 12.G 10.F 10.A 9.A 9.C 9.C 9.D 9.D 9.S 10.N 14.I 10.N 11.A 11.P 10.G 9.D 9.A 12.A 12.A 9.S 9.A 10.F 9.A 9.D 9.A 12.N 11.P 10.F 11.F 11.F 9.S 12.A 9.A 10.B

1.

1.

1.

5.

1.

4.

1.

13.

3.

1.

1. 2. 1. 2. 3. 1. meghívás 2. 4. 3. 4.

1. 8. 4. 5. 7. 6. 4. 1. 7. 10. 15.

1.

2.

1. 1. 1. 3. 4.

5. 2. 4. 6. 10.


LABDARÚGÁS, FELKÉSZÍTŐ: FÁBIÁN GÁBOR Bábik Szilárd 13.A Baradlai Erik 14.A Fábián Máté 12.B Haljárszki Bálint 14.A Hényel Viktor 10.P Hévizi Péter 12.B Honti Bence 13.P Amatőr kispályás labdarúgás Kis Tibor 12.B Klein Dániel 12.F Kovács Gábor 10.G Kovács Kristóf 13.A Lugosi András 9.S Ocztos Alex 12.B Szalai Ádám 11.B Szalai Attila 10.N

fiú V. korcsoport Profi kategória

leány V. korcsoport Profi kategória

1.

KÉZILABDA, FELKÉSZÍTŐ: BOROSNÉ PAKU BEÁTA Bíró Richard 9.S Papp Sebestyén 9.S Nyári Bálint 9.S Inczédi Péter 9.S Steidl Balázs 9.P Durugy Tamás 9.B 1. Varga Bálint 9.G Koczka Dávid 10.B Mikjián Bálint 10.B Miklián Dávid 10.B Bene Máté 10.B Farkas Bendegúz 10.B Csepreghy Kinga 9.E Molnár Regina 9.E Tóth Dóra

9.E

Rákosi Sára Kácsor Gréta Monoki Katalin Nagy Enikő Hanzelik Bianka Gáspár Tamara Szabó Anita Vanderlik Csenge

9.C 9.S 9.S 10.A 10.A 10.A 9.B 9.D

2.

DUATLON, FELKÉSZÍTŐ: MALOVICZKI SÁNDOR Kovács Kornél 11.F VI. korcsoport B kategória Bácskai Máté 10.N 1. Freisták Péter 12.A Luczó Gergő 10.N

33

9.

6.

Országos elődöntő 2. hely

1.


VI. korcsoport A kategória VI. korcsoport B kategória

V. korcsoport B kategória

egyéni eredmények

egyéni eredmények

csapat eredmények

Csáki Ákos Halápi Gergely Kárpáti Attila Ősi Eszter Party Petra Jámbor Luca Molnár Lilla Pattantyús Márk Lukács István Luczó Bence Winternitz Áron Ősi Eszter Csáki Ákos Kovács Kornél Halápi Gergely Nagy Eszter Kárpáti Attila

10.P 12.A 12.A 10.A 12.G 11.A 11.A 9.C 9.C 9.D 10.A 10.A 10.P 11.F 12.A 10.N 12.A

1.

1.

1.

3.

2.

3. 4. 4. 6. 7. 8. 9.

KÉTTUSA, FELKÉSZÍTŐ: NAGY PÉTER Nagy Eszter 10.N Csepel Zsófia 9.D Winternitz Áron 10.A Party Petra 12.G Jámbor Luca 11.A Oláh Gergely 12.P Bácskai Máté 10.N Nagy Eszter 10.N Csepel Zsófia 9.D Party Petra 12.G Jámbor Luca 11.A Oláh Gergely 12.P Bácskai Máté 10.N

14. 18. 21. 10. 13. 3. 6. 5. 4. 1.

SZELLEMI DIÁKOLIMPIA, FELKÉSZÍTŐ: TÖMÖSVÁRI SÁNDOR Busai Franciska 11.B országos csapatverseny Dávid Dóra 9.G elődöntő 2. Deme Dávid 10.B 2. hely Ivanics Márk 11.B 100 m-es hátúszás 100 m-es hátúszás 100 m-es mellúszás fiú 4x50 m-es gyorsváltó

ÚSZÁS, FELKÉSZÍTŐ: NAGY PÉTER Alkonyi Kristóf 11.A Nagy Zsuzsanna 11.A Noé Zsombor 12.P Alkonyi Kristóf 11.A Winternitz Áron 10.A Oláh Gergely 12.P Noé Zsombor 12.P

34

1. 1. 1. 1.

1. 2. 2. 1. (diákolimpiai csúcs)


leány 4x50 m-es gyorsváltó

Nagy Zsuzsanna Party Petra Nagy Rszter Prohászka Anna

11.A 12.G 10.N 14.I

RÖPLABDA, FELKÉSZÍTŐ: JENDRÉK MIKLÓS Boros Boglárka 12.G Csepreghy Kinga 9.E Frankl Dóra 12.G Haffner Kitti 10.N Stetina Dóra 9.G leány VI. korcsoportos csapat Szabó Borbála 9.A Szabó Dorottya 12.N Székely Blanka 11.A Széphalmi Eszter 12.G Vörös Brigitta 12.N Wagner Heléne 10.A lány VI. korcsoportos Belányi Virág 10.N strandröplabda csapat Stetina Dóra 9.G Antal Richárd 11.P Csányi Bálint 14.E Jakab Dominik 11.A Wagner Timon 11.P Wagner André 9.P Jendrék Tamás 14.I fiú VI. korcsoportos csapat Markos Dominik 11.P Marsiczki Alex 14.E Nagy Dávid 12.F Tóth Károly 12.B Tóth Kristóf 14.E Vígh Márton 11.P KOSÁRLABDA, FELKÉSZÍTŐ: NAGY PÉTER Szabó Zsolt 12.G Cserepka Ádám 12.N Nagy Balázs 11.F Pongrácz Péter 11.F Tomcsányi Gergely 11.P fiú VI. korcsoportos csapat Hlavka Alex 11.G Visztenvelt Zsombor 10.P Vincze Richard 10.P Hajdu Zsombor 10.P Repiczki Máté 10.P Fister Zsolt 9.P

35

1.

4.

2.

5.

5.

3.

1.

12.


lány VI. korcsoportos csapat

Csurja Kinga Erőss Lilla Havasi Renáta Nagy Eszter Liebhardt Ágnes Urbán Eszter Nagy Réka Csontos Borbála

9.N 12.A 12.A 10.N 10.G 11.G 9.D 9.D

3.

NEM PONTSZERZŐ VERSENYEK ORSZÁGOS DÖNTŐIN ELÉRT EREDMÉNYEK evezés Vegyes 4-es: Csepel Zsófia, Kurdi Hanna, Lang Dániel, Tolerián Tamás, K: Lázár Viktor Vegyes 2-es: Csepel Zsófia, Tolerián Tamás Leány 2-es: Csepel Zsófia, Kurdi Hanna Fiú 2-es: Lang Dániel, Tolerián Tamás Fiú 4-es: Madár Ákos, Oláh Gábor, Kovács Kornél, Bácskai Máté Fiú 2-es: Oláh Gábor, Kovács Kornél Fiú 2-es: Madár Ákos, Kárpáti Attila leány 1x Kurdi Hanna 10.A fiú 1x Tolerián Tamás 9.N fiú 1x Bácskai Máté 10.N fiú 1x Kovács Kornél 11.F

2. 3. 1. 5. 1. 2. 5. 3. 6. 2. 3.

országúti kerékpár

Szmandray Marcell Winternitz Máté Bíró Ákos Party Petra Ősi Eszter

11.B 12.G 11.P 12.G 10.A

10. 8. 9. 1. 2.

tollaslabda „A” tollaslabda „B” tollaslabda „B”

Kálfalvy Dániel Virsinger Dominika Daucsó Dóra

11.A 9.C 9.E

2. 3.

3. 5. 21.

Urhegyi Márton Bernáth Péter Szabó Zoltán Tóth Károly Benda Ádám

9.N 11.F 10.N 12.B 10.G

1.

15.

Szabó Alexandra Kereki Réka Sipos András Rojkovics Richárd

10.N 11.N 9.S 9.B

Luczó Bence

9.D

sakk csapatverseny (Felkészítő: Lengyel Csaba)

Tenisz: VI. kcs. lány páros Tenisz: V. kcs. fiú páros Kajak-kenu K-1 200 m

36

5. 3.

7.


Luczó Bence Lukács István Velky Domonkos

K-1 1000 m K-1 1000 m K-1 1000 m

10.D 9.C 9.E

9. 2. 5.

A nem iskolai színekben felsorolt eredmények hitelességéért felelősséget nem tudunk vállalni. Itt a diákok által beírt adatokat vettük figyelembe oly módon, hogy mindenkinél maximum három, az általunk legjobbnak tartott eredményt vezettük át. Természetesen a lista nem teljes, hiszen akik nem nyilatkoztak, azoknak hiába vannak eredményeik, itt nem szerepelnek. Ugyanez a helyzet a hiányosan megadott adatokkal. Aki nem írta be a felkészítője nevét, annak mi nem kezdtünk utánajárni. Ezektől függetlenül azért jól érzékelhető, hogy diákjaink az iskolán kívül is szerteágazó és igen eredményes tevékenységet végeznek.

KIZÁRÓLAG NEM ISKOLAI SZÍNEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK (2014-2015.) tanuló neve Zoboki Réka Varga Vivien Bicsár Rozália Csepel Zsófia

osztály eredmény 9.D 5. hely 1. hely 9.D 6. hely 9. hely 1. hely 9.D 3. hely 17. hely 9.D 2. hely

verseny megnevezése Orka-kupa nemzetközi szinkronúszó verseny Hullám-kupa országos szinkronúszó verseny Klauzál-kupa Országos táncverseny Ritmuscsapatok Országos táncversenye Országos szinkronkorcsolya Budapest-kupa szinkronkorcsolya Szinkronkorcsolya VB Olimpiai Reménységek Versenye (evezés-országos)

37

felkészítő Erdős Eszter Hanzelik Andrea Bodnár Erika Rapcsák Károly


Sárosi Soma

9.D

Fekete Fanni

9.D

Mocsáry Viktor

9.D

Boroncsok Bence

10.A

Dobó Máté

10.A

Ősi Eszter Szabó Dorina

10.A 10.A

Ujszegi Vivien

10.A

Galgóczi Barna

10.A

Lukács István

9.C

Pattantyus Márk

9.C

Bíró Ákos

11.P

Bánstik Dávid

11.P

Bata Marcell Tar Bálint

11.B 11.B

Nagy Bence

11.B

Moór Beatrix Csáki Ákos

11.B 10.P

Róth Roland Kovács Attila Vékony Martin Bene Máté Barnabás Koczka Dávid Miklián Bálint Miklián Dávid Baráth P. András

10.P 10.P 10.P 10.B 10.B 10.B 10.B 10.B

Oláh Gábor

10.B

Zimonyi Fanni

10.B

7. hely 3. hely 1. hely 2. hely 4. hely 2. 10. 3. 1. 2. 1. 3. 1. 1. 1. 2. 1. hely 3. hely 5.hely 1. hely 1. 4. 4. 3. 4. 1. 1. 5. 2. 1. 3. 2. 3. 8. 1. 1. 7. 7. 7. 7. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 2.

U17. NB-II. Közép A. Országos Bajnokság, magasugrás Fedettpályás Országos Bajnokság, magasugrás Országos Összetett Csapatverseny Országos Vidék Bajnokság Mészkőember hegyi kerékpárverseny (orsz.) Keszthely országos triatlon ranglista verseny Megyei triatlonverseny - Veresegyház VII. Káli futás 6 km (országos) NATO futás (nemzetközi) Naszály Mészkőember kerékpárverseny (orsz.) Az év diák írója országos pályázat Hip-Hop International Hungary nemzetközi táncverseny Magyar bajnokság felnőtt hip-hop csoport Start Dance Cup- duo Start Dance Cup- csoport Orsz.Kajak-kenu maraton Győri Héraklész országos fizikai felmérő verseny Magyar Orsz.Kajak-kenu Bajnokság, K2 1000 m Győri Héraklész országos fizikai felmérő verseny Tour de Gyömrő Tour de Tisza-tó Mészkőember Magyar freestyle síbajnokság junior big air Magyar freestyle síbajnokság felnőtt slope style Sárkányhajó VB 1. Vidék Bajnokság 1000 m Nemzetközi kajakpóló Bajnokság Kutyás frizbi, Országos Bajnokság Kutyás frizbi, Nemzetközi Verseny (Szlovákia) Országos ének-zene verseny, Balassagyarmat Rövidtávú Duatlon OB Triatlon Váltó OB Mészkőember biciklis verseny (országos) Hajdúszoboszló Springbowl OB Hajdúszoboszló Springbowl OB Országos Serdülő Bajnokság, kézilabda Országos Serdülő Bajnokság, kézilabda Országos Serdülő Bajnokság, kézilabda Országos Serdülő Bajnokság, kézilabda Harcosok klubja 15. Thai-boksz „C” 63,5-67 kg OB V. Ergotlon Bajnokság Junior korcsoport, egyéni V. Ergotlon Bajnokság Junior korcsoport, váltó férfi ifj. négypár, kormányos nélküli, evezés Atlétika Világnap, XV. Nemzetközi Atlétika Verseny, súlylökés Ifjúsági és Serdülő Ügyessségi CSB, gerelyhajítás Ifjúsági és Serdülő Ügyessségi CSB, súlylökés

38

Kovács Péter Szikora Gyula Fekete György Sinkó László

Sinkó László Sinkó László

Szabó Miklós Nieberl Károly Ádám Krisztián Nagy Sándor Márton Dónusz Katalin

Váci KSE Váci KSE Váci KSE Váci KSE


Sipos András

9.S

Lang Dániel Kácsor Gréta Berényi Márk Maurer-Morvai Botond

9.S 9.S 9.S

Polgár Péter

9.S

Koczfán Gergő

9.S

Inczédy Péter Nyári Bálint Cserey Gyöngyvér Nyikes Vencel Gaál Márton

9.S 9.S 9.P 9.P 9.P

Drága Bence

12.F

Tóth Richárd

12.F

Noé Zsombor

12.P

Nagy Olivér

12.P

Urhegyi Márton (sakk)

9. N

Schwarcz A. Kata

9.N

9.S

1. 141. 2. 4. 3. 8. 6. 1. 2. 2. 2. 6. 4. 3. 7. 7. 1. különdíj különdíj 1. 2. 1. 4. 1. 3. 2. 4. 4. 2. 2. 1. 1. 1.

Szilágyi G. Sarlott 9.N Tolerián Tamás

9.N

Putnoki Attila Németh Eszter Pápa Márton Lázár Viktor Winternitz Balázs Szenderffy Dániel

11.F 11.N 11.N 9.A 9.A 9.A

Szabó Borbála

9.A

2. 53. 8. körzeti 1. 3. 2. 7. 2. 3. 1.

Keresztyén Laura

9.A

1.

tenisz - országos ranglista tenisz - nemzetközi ranglista tenisz - országos bajnokság (páros) evezés - országos bajnokság kézilabda - országos ifi bajn. országos katasztrófavédelmi verseny maraton magyar bajnokság K1 21km ifi serdülő magyar bajnokság K1 3x200 m váltó serdülő magyar bajnokság K4 1000m Magyar bajnokság - K2 Férfi serdülő 500 m Magyar bajnokság - K2 Férfi serdülő 1000 m Maraton Magyar bajnokság - K1 serdülő 15 km Veresegyház Város Érdemes Sportolója WKF Karate Magyar bajnokság 17. Kodomo kupa kézilabda - Országos serdülő bajnokság kézilabda - Országos serdülő bajnokság díjugratás OB IV. Pest megyei rézfúvós verseny 2015. Madarak és Fák Napja Karate Junior EB Nemzetközi Kata Bajnokság Országos Karate Kupa Junior Erőemelő EB Fekvenyomó magyar Bajnokság Junior Erőemelő VB Ifjúsági Magyar Bajnokság K-2 1000 m Felnőtt Magyar Bajnokság K-2 1000 m Felnőtt Magyar Bajnokság K-4 1000 m Kempo Országos Bajnokság (ifjúsági) Kempo Országos Bajnokság (felnőtt) Budapest Bajnokság Feln. I.o NB I./B:Charunek csop. Szlovák Bajnokság 3. liga Állandó kiállítás (Sigil Galéria ,Nagymaros)

Rapcsák Károly Ottó Katalin Vincze Sándor Csernák Károly Nieberl Károly Falusi Márton Nemes Tibor Nemes Tibor Husz Mihály Nyikes Róbert Varasdi Iván Szecsei Zoltán

Babella László Mészáros Péter Galyas Miklós

Garay –Nagy Norbert Vác, időszakos kiállítás: Garay- Nagy Margaréta kávéház, Rubra étterem Norbert Fiatal vitázók nemzetközi versenye(Magyarország) Léderer Fiatal vitázók nemzetközi versenye (Cambridge) Dániel Sárkányhajó VB Szabó Miklós ének Szerb bajnokság evezés - országos bajnokság Rapcsák Károly labdarúgás országos bajnokság Kovács Péter atlétika Maracskó Pál gátfutó csapatbajnokság U18 közép-magyarországi röplabda bajnokság Oláhné Szűcs Katalin Boardercross (országos) U18 Görög János

39


Kareczki Réka

9.A

10.N 10.N 10.N

2. 2. 1. 1. 1. 4. 2. 5. 2.

atlétika összetett országos bajnokság nemzetközi atlétikaverseny K2 - 1000 m (nemzetközi) Ifjúsági Magyar Váltó Bajnokság Országos Ifjúsági Evezős Verseny Ifjúsági Evezős EB Országos Kajak-Kenu Bajnokság Országos Vizilabda Bajnokság Országos Ifjúsági Sajtófesztivál

Gecse Márton

9.A

Bácskai Máté

10.N

Luczó Gergő Sárvári Márta Zachár Panna Feket Fédra

10.G

2.

Országos Ifjúsági Atlétikaiverseny (magasugrás)

Kovács Dorottya Niedermüller Ákos

10.G

3.

Kézilabda NB-I. Ifjúsági Bajnokság

10.G

1.

Labdarúgás országos bajnokság, U21 NB-II.

Ligetfalvi Dávid Fülöp Noémi

10.G 10.G

4. 2.

Futsal NB-II. Országos Táncverseny

Szikora Gyula Makrai Csaba

Fekete György, Szikora Gyula Ottó Katalin Schwarcz Zoltán, Nagy Tibor Burzi Attila Hanzelik A., Somogyi E.

A tehetséggondozás és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében rendkívül fontos az iskolai keretek között zajló, de tanórán kívüli tevékenység. Igen széles palettából választhatnak diákjaink, s szerencsére van is érdeklődés a részükről, hiszen egy speciális közösségbe való tartozás mellett az egyéni érdeklődéshez való igazodás és a foglalkozások jellege kiváló alkalom az ismerkedésre, a jó hangulatra és az önkép pozitív fejlődésére. Iskolai szinten hetente átlagban is több mint 100 órányi foglalkozást tartanak meg az iskola pedagógusai.

SZAKKÖRÖK A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN tantárgy angol

fizika

mikrobiológia történelem

magyar német

évfolyam 9. 9. 11. 12. 9-10. 10. 11. 12. 9-12. 9. 10. 11. 12. 9. 11. 12. nyek 10. 11.

tanár Pelcéderné Bodnár Magdolna Oszlár Katalin Weltler Csilla Rabné Hallai Judit Molnár Kovács Éva Jendrék Miklós Tóthné Brassói Hilda Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Tóth Eszter Molnár Mária Márczy Gábor Szilágyi Erzsébet Molnár Mária Jendrék Gabriella Havasi Ivett Gelniczkyné Teiszler Mária Trieb Veronika Mauterer Zsuzsanna Szigeti Ágota

40


francia spanyol matematika

biológia kémia

földrajz rajz gépészet

12. 12. 12. 12. nyek 9. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. angol nyelvű 10. 12. 10. 10. 11. 12. 10. 9.-12.

elektronika

automatika informatika

testnevelés

atlétika labdarúgás kosárlabda röplabda sakk kézilabda asztalitenisz

Dr. Behányi Rita Heiszig Melinda Trieb Veronika Ferenczi Adrienn Fábiánné Kőszegi Erzsébet Szász Csilla Dr. Kenyeres Ambrusné Lengyel Csaba Szlobodnikné Kiss Edit Merényi Imre Véglesiné Bíró Erzsébet Prehodáné Nagy Éva Véglesiné Bíró Erzsébet Véglesiné Bíró Erzsébet Lengyel Csaba M.-Kovács Éva Bíró-Sturcz Anita Bíró-Sturcz Anita Kutasi Zsuzsanna Wágner Gabriella Kutasi Zsuzsanna Kutasi Zsuzsanna Bodó Antalné Mojzes Zsófia Bermann Gábor Kovács Kálmán Veres József Gyetván Károly Horváth László Pistyúr Zoltán Pszota József Rauscher István Szabó Attila Tóth Barna Gyombolai Ferenc Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Kemenes Tamás Misnyovszki Magdolna Orgoványi József Szlobodnikné Kiss Edit Wiezl Csaba Pajor Ferencné Fábián Gábor Nagy Péter Jendrék Miklós Lengyel Csaba Borosné Paku Beáta Cserny Péter

41


Az érettségi vizsgák igen fontosak a továbbtanulás miatt. Ezen belül is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az emelt szintűek. Míg középszinten mindenkinek kötelező négy tantárgyból számot adnia tudásáról (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, plusz egy választott tantárgy), addig emelt szinten nyilván csak a továbbtanulás szempontjából előírt vagy fontos tantárgyat választják a diákok. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a kiváló tanári felkészítéseknek köszönhetően mindkét területen jól teljesítettek tanulóink.

A 2015-BEN VÉGZETTEK ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEI

Angol célnyelvi civilizáció Angol nyelv Biológia Elektronikai alapismeretek Fizika Francia nyelv Gépészeti alapismeretek Informatika Kémia Magyar nyelv és irodalom Matematika Német célnyelvi civilizáció Német nyelv Spanyol nyelv Testnevelés Történelem

középszint db átlag 42 4,67 186 4,72 8 4,25 11 4,45 9 4,56 2 5,00 3 4,00 111 4,50 6 4,33 206 4,18 189 4,14 8 4,50 37 4,86 5 5,00 6 4,50 211 4,22 1040 4,37

% 85,95 83,75 71,88 81,73 81,00 88,00 69,00 79,09 72,50 71,58 72,61 86,25 88,11 82,20 83,17 71,64 76,38

emelt szint db átlag

%

65 33

4,94 4,42

76,60 65,52

10 1

4,70 5,00

70,20 78,00

11 24 7 23

4,82 4,46 4,43 4,91

73,36 63,92 67,71 79,78

18 1

5,00 4,00

83,67 56,00

2 195

4,50 4,75

60,00 73,09

összevont db átlag 42 4,67 251 4,78 41 4,39 11 4,45 19 4,63 3 5,00 3 4,00 122 4,53 30 4,43 213 4,19 212 4,23 8 4,50 55 4,91 6 4,83 6 4,50 213 4,22 1235 4,43

% 85,95 81,90 66,76 81,73 75,32 84,67 69,00 78,57 65,64 71,45 73,39 86,25 86,66 77,83 83,17 71,53 75,86

ELŐREHOZOTT (10-11. ÉVFOLYAMOSOK) ÉRETTSÉGIK EREDMÉNYEI 2015-BEN

angol nyelv francia nyelv német nyelv informatika

összevont adatok

középszint db átlag 128 4,94 4 5,00 10 4,80 68 4,57 210 4,81

emelt szint % db átlag 90,16 26 5,00 88,50 3 4,67 84,60 10 4,80 79,06 6 5,00 86,27 45 4,93

% 80,19 66,67 76,50 87,00 79,38

összevont db átlag 154 4,95 7 4,86 20 4,80 74 4,61 255 4,84

% 88,48 79,14 80,55 79,71 85,06

középszint db átlag 1250 4,45

emelt szint % db átlag 78,04 240 4,79

összevont % db átlag 74,27 1490 4,51

% 77,43

42


A képesítő vizsga technikusjelöltjeink záróvizsgája. Tulajdonképpen ezzel szereznek tényleges szakmai végzettséget, amellyel kiléphetnek, s jó eséllyel találnak is munkát a munkaerőpiacon. Külön öröm számomra, hogy egyre nagyobb számban választják a mi technikusi képzéseinket a más iskolákban érettségizett diákok. S bár átlagosan gyengébb teljesítményt nyújtanak, mint akik a Boronkay szakirányú képzéseiből érkeznek, de aki becsülettel végigjárja a két évet, az sikeres vizsgát tesz a végén. Szerintem ez is fontos! (Megjegyzés: A szakirányból érkezett boronkaysoknak a képzés egyéves, míg a nem szakirányból (jellemzően más iskolákban érettségizetteknek) érkezetteknek kétéves.)

KÉPESÍTŐ VIZSGA EREDMÉNYEI 2015. MÁJUS-JÚNIUS 14.A

OKJ 54 521 03 jeles(5) jó(4) közepes(3)

11 22 3

Gépgyártástechnológiai technikus

iskolarendszeren kívüli tanfolyam OKJ 35 521 02 CNC-gépkezelő jeles(5) 5 jó(4) 17 közepes(3) 9 elégséges(2) 2 14.E

OKJ 54 523 02 jeles(5) jó(4) közepes(3) elégséges(2) elégtelen(1)

14.I

OKJ 54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó jeles(5) 7 jó(4) 9 közepes(3) 4

2 10 7 1 1

Elektronikai technikus

Érettségiző diákjaink

elért átlagosztályzat

33 fő elért átlagosztályzat 3,76

elért átlagosztályzat

20 fő 3,65

elért átlagosztályzat elért átlagszázalék

20 fő 4,15 76 %

Technikusi vizsga

43

36 fő 4,22


Nem kis logisztikai feladatot igényel a tanévenkénti kb. 400 esemény koordinálása. Szerencsére ezt a munkát kiválóan szervezik a munkaközösség-vezetők, az igazgatóhelyettesek és a gondnokok. Látható, hogy a lista nemcsak hosszú, hanem igen sokféle eseményt is tartalmaz, a háziversenyektől kezdve a megyein és az országoson át egészen a nemzetköziig. Van, ami saját diákjainknak szól, van, amire más iskolák tanulóit invitáljuk, sőt van, ahol mi csak a termeket, esetleg eszközöket adjuk. Összességében elmondható, hogy az infrastruktúránk az év több mint 300 napján terhelt. Van olyan 40 órányi időszak, amikor be sem zárunk, de tanév közben a munkanapokon jellemzően reggel 6-tól este 10-ig vagyunk nyitva.

ESEMÉNYLISTA időp. 07.30. 08.03. 08.09. 08.25. 08.25. 08.27. 08.28. 08.29. 09.01. 09.01. 09.01. 09.05. 09.11. 09.11. 09.12. 09.12. 09.15. 09.15. 09.18. 09.19. 09.19. 09.21. 09.24. 09.26. 09.26. 09.27. 09.30. 10.01. 10.01. 10.01. 10.02. 10.02. 10.04 10.04. 10.06. 10.07.

esemény megnevezése Technikusi beiratkozás Kosaras edzőtábor (7 nap) TELC nyelvvizsga nálunk Alakuló értekezlet Gólyatábor (2 napos) Javító és osztályozó vizsgák Tanévnyitó értekezlet Technikusi tanévnyitó 14. évfolyamosok termelési gyakorlata (két hét) Első tanítási nap (3 osztályfőnöki óra) Tanévnyitó ünnepség Érettségire jelentkezés végső határideje Előadás a toleranciáról Honvédségi sorozási tájékoztató Evezős Diákolimpia, Szolnok Záró foglalkozás a Zollner kft-nél Osztályok fotózása (4 nap) Törvényességi ellenőrzés Vác Város Kiváló Diákja díjátadó Fizika kísérleti bemutató OKTV nevezések lezárása Pest megyei duatlon diákolimpia, Dabas Atlétika ÜCSB, megyei döntő, Budapest Kempelen Matematikaverseny Szecskaavató Gyalogtúra Katasztrófavédelmi bejárás és felmérés a kollégiumban Előadás az első magyar műholdról - Masat-1 (Dr. Gschwindt András, BME) Előadás az űrkutatásról (Izsóf Márton-BME) Igazgatótanácsi ért. (DDC pályázatok elbírálása) Kollégiumi szecskaavató Természettudományos kompetencia próbamérés nálunk Pályaválasztási kiállítás, Diósjenő TELC nyelvvizsga nálunk Részvétel a városi ünnepségen Aradi vértanúk emlékünnepsége

felelős szervező Dian János Nagy Péter Fábián Gábor Fábián Gábor Bíró-Sturcz Anita Urbán Márta, Kaszás Gyula Fábián Gábor Dian J., Fábián G. Dian J., Horváth L. Urbán M., Kaszás Gy., Dian J., Fábián G. Urbán M., Kaszás Gy., Dian J., Fábián G. Kaszás Gyula, Urbán Márta Dr. Behányi Rita Horváth László, Dian János Pajor Ferencné Horváth László, Veres József, Hujbert István Fábián G., Dian J., Horváth L., Serfőzőné J. A. Fábián Gábor, Hujbert István Jendrék Miklós Kaszás Gyula Nagy Péter Pajor Ferencné Cs. Nagy András Bíró-Sturcz Anita, Kaszás Gyula, Jakus László Szlobodnik Mihály, Csáfordi Ilona Molnár-Kovács Éva

típusa saját saját egyéb saját saját saját saját saját saját saját saját országos egyéb egyéb országos egyéb saját országos városi saját országos megyei megyei saját saját saját egyéb saját

kategória egyéb tábor vendég egyéb tábor egyéb egyéb ünnepség egyéb egyéb ünnepség egyéb előadás egyéb verseny egyéb egyéb egyéb egyéb előadás egyéb verseny verseny verseny diákprog. diákprog. egyéb előadás

Dr. Mindáné Kolostori Nóra Fábián Gábor Szlobodnik Mihály Urbán Márta Fábián Gábor Fábián Gábor Urbán Márta, Fábián Gábor, Dian János Juhász Erzsébet

saját saját saját országos egyéb egyéb városi saját

előadás egyéb diákprog. egyéb kiállítás vendég egyéb ünnepség

44


10.07. 10.08. 10.08. 10.09. 10.09. 10.10. 10.11. 10.12. 10.12. 10.13. 10.14. 10.14. 10.14. 10.15. 10.16. 10.16. 10.16. 10.16. 10.17. 10.17. 10.18. 10.22. 10.23. 10.31. 11.03. 11.03. 11.04. 11.05. 11.05. 11.05. 11.07. 11.07. 11.07. 11.10. 11.11. 11.11. 11.12. 11.13. 11.14. 11.14. 11.14. 11.15. 11.15. 11.17. 11.17. 11.17. 11.17. 11.17. 11.18.

Pályaválasztási szülői értekezlet: Dunakeszi, Kőrösi Atlétika országos döntő, Budapest Pályaválasztási kiállítás, Vác Intarzia képek kiállításának megnyitója Pro Progressio Díj átvétele, Budapest, BME

Kaszás Gyula Pajor Ferencné, Niedermüllerné K. Ildikó Dian J., Horváth L., Hársfalvi A., Urbán M. Mojzes Zsófia Dr. Minda Mihály, Dr. Mindáné Kolostori Nóra, Tóthné Brassói Hilda 9. és 12. évfolyam szülői értekezletei Kaszás Gyula, Urbán Márta, Fábián Gábor Kerékpáros túra Kaszás Gyula Duatlon országos döntő, Lakitelek Maloviczki Sándor, Nagy Péter Szabadtéri kondi-park építése Fábián Gábor Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Karolina Fábián Gábor Gál István előadása az alternatív energiatermelésről Fábián Gábor, Veres József, Marton Gábor Pályaválasztási szülői értekezlet: Göd, Németh Kaszás Gyula Részvétel a megyei szakképzési fórumon, Vác Fábián Gábor, Dian János Pályaválasztási kiállítás, Veresegyház Fábián Gábor A Magyar Honvédség sorozási próbája nálunk Horváth László Bernáth-kupa, fiúk Fábián Gábor Kutasi Zsuzsanna tanárnő kitüntetése a MTA-n Kutasi Zsuzsanna Városi „Erdély vetélkedő” Szilágyi Erzsébet Történelem konferencia a Parlamentben Molnár Mária Városi pedagógus termfoci kupa Lengyel Csaba, Fábián Gábor Tantestületi kirándulás: Nádasdladány, Mór, Kisbér Oszlár Katalin 1956-os emlékműsor Jakus László Részvétel a városi ünnepségen Fábián Gábor BBK találkozó Dian János, Fábián Gábor, Urbán Márta OKTV I. forduló: történelem Kaszás Gyula, Urbán Márta Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Petőfi Fábián Gábor Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Árpád Fábián Gábor Megyei Matematikaverseny I. fordulója nálunk Cs. Nagy András Pályaválasztási szülői értekezlet: Göd, Huzella Kaszás Gyula Pályaválasztási szülői értekezlet: Verőce Urbán Márta Nemes T. I. forduló: informatika-alkalmazói Kaszás Gyula, Dian János Nyílt Laborok Napja a BMÉ-n M-Kovács Éva, Tóthné Brassói Hilda Véradás nálunk Fábián Gábor, Urbán Márta Irodalom OKTV I. forduló Kaszás Gyula, Urbán Márta OKTV I. forduló: angol nyelv Kaszás Gyula, Urbán Márta Pályaválasztási szülői értekezlet: Acsa Dian János Futsal Megyi forduló nálunk Fábián Gábor OKTV I. forduló: fizika Kaszás Gy. Diákolimpia: lány kosárlabda Dunakeszin Nagy Péter Diákolimpiai díjátadó: Vác, Sportcsarnok Fábián G., Lukácsné M.Zs., Pajor Ferencné Szülői értekezletek (10-11. évf.) Fábián G., Kaszás Gy., Szlobodnik M., Urbán M. Túra a Naszályban Kaszás Gyula Mozgáskorlátozottak ülőröplabda bajnoksága nálunk Fábián Gábor Látogatás a Semmelweis Egyetemen Hársfalvi Anikó Matematika előadás a 12. évfolyamosoknak Cs. Nagy András, Urbán Márta OKTV I. forduló: kémia Kaszás Gyula, Kutasi Zsuszanna Pályaválasztási szülői értekezlet: Dunakeszi, Széchenyi Kaszás Gyula Pályaválasztási szülői értekezlet: Kosd Fábián Gábor BKF bemutatkozása Fábián Gábor

45

egyéb országos egyéb saját országos

egyéb verseny kiállítás kiállítás egyéb

saját saját országos saját egyéb saját egyéb megyei egyéb országos városi országos városi országos városi saját saját városi saját saját városi városi megyei

egyéb diákprog. verseny egyéb egyéb előadás egyéb egyéb kiállítás egyéb verseny egyéb verseny előadás verseny egyéb ünnepség ünnepség egyéb verseny egyéb egyéb verseny egyéb egyéb verseny előadás egyéb verseny verseny egyéb verseny verseny verseny egyéb egyéb diákprog. verseny egyéb előadás verseny egyéb egyéb előadás

országos egyéb városi országos országos megyei országos megyei városi saját saját országos egyéb saját saját

saját


11.18. 11.18. 11.19. 11.19. 11.19. 11.19. 11.20. 11.21. 11.21. 11.21. 11.22. 11.24. 11.24. 11.25. 11.26. 11.26. 11.26. 11.26. 11.26. 11.27. 11.27. 11.27. 11.28. 11.28. 11.28. 11.28. 11.28. 11.29. 11.29. 12.01. 12.01. 12.01. 12.02. 12.03. 12.03. 12.03. 12.03. 12.04. 12.04. 12.05. 12.05. 12.05. 12.06. 12.07. 12.08. 12.09. 12.11. 12.11. 12.11. 12.12.

Diákolimpia: fiú kosárlabda, Törökbálint OKTV I. forduló: francia OKTV I. forduló: informatika-alkalmazói Pályaválasztási szülői értekezlet: Kismaros Pályaválasztási szülői értekezlet: Sződliget Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Földváry OKTV I. forduló: biológia DDC ösztöndíj átadó ünnepsége Előadás a BMÉ-n Tudásfórum TELC nyelvvizsga nálunk Diákolimpia: lány kézilabda OKTV I. forduló: német nyelv Multi-Kulti Est 12. évfolyamosoknak továbbtanulási tájékoztató Diákolimpia: fiú kézilabda Diákolimpia: futsal, Cegléd OKTV I. forduló: spanyol nyelv Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Radnóti Adventi kiállítás megnyitója Általános iskolások informatika versenye OKTV I. forduló: matematika Általános iskolások angol nyelvi versenye Általános iskolások német nyelvi versenye Részvétel Győrben az Audi versenyen Rózsa Endre Emléknap Tanulmányi út Bécsbe Bit-Maraton Pannon Egyetemen Sárkányhajósok évzáró bankettje a kollégiumunkban Diákolimpia: fiú kézilabda megyei döntő, Dabas Implom helyesírási verseny I. forduló nálunk Nyílt Nap Kollégiumi Adventi készülődés Diákolimpia: lány kézilabda megyei döntő, Dabas Fekete István előadása a fotózásról Nyílt Nap Pécsi Rita előadása a konfliktuskezelésről Kollégiumi Télapó Mikulás a dolgozók gyerekeinek Közreműködés a Remete szobornál tartott megeml-n Mikulásjárás az iskolában Nyílt Nap Lány kézilabdatorna nálunk Teremfoci-torna nálunk Boronkay Anyanyelvi Verseny BGF bemutatkozása Arany D. Matematikaverseny I. forduló, nálunk Karácsonyfa állítás és díszítés Pest m.-i Matematikaverseny döntője, Törökbálint OE bemutatkozása

Nagy Péter Urbán Márta Kaszás Gyula, Dian János Urbán Márta Szlobodnik Mihály Fábián Gábor Kaszás Gyula Fábián Gábor, Urbán Márta Bíró-Sturcz Anita Urbán Márta Fábián Gábor Borosné Paku Beáta Urbán Márta Ferenczi Adrienn, Trieb Veronika Fábián Gábor Borosné Paku Beáta Fábián Gábor Urbán Márta Fábián Gábor Mojzes Zsófia Kemenes Tamás Kaszás Gyula Pelczéderné Bodnár Magdolna Mauterer Zsuzsanna Veres József Urbán Márta Szigeti Ágota Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Szlobodnik Mihály, Csáfordi Ilona Borosné Paku Beáta Jakus László Fábián G., Dian J, Urbán M., Kaszás Gy. Kárpáti Erika Borosné Paku Beáta Szilágyi Lajos Fábián G., Dian J, Urbán M., Kaszás Gy. Prehodáné Nagy Éva Szlobodnik Mihály Gyolcsos-Séner Beatrix Dian János, Horváth László Bíró-Sturcz Anita Fábián G., Dian J, Urbán M., Kaszás Gy. Fábián Gábor, Lukácsné M. Zsuzsanna Fábián Gábor, Lukácsné M. Zsuzsanna Dr. Behányi Rita Fábián Gábor, Lukácsné M. Zsuzsanna Cs. Nagy András, Kaszás Gyula Heiszig Melinda Cs. Nagy András Fábián Gábor, Lukácsné M. Zsuzsanna

46

megyei verseny országos verseny saját verseny egyéb egyéb városi egyéb országos verseny városi ünnepség országos előadás városi ünnepség egyéb vendég megyei verseny országos verseny saját diákprog. saját előadás megyei verseny megyei verseny országos verseny városi egyéb saját kiállítás saját verseny országos verseny saját verseny saját verseny egyéb verseny saját előadás saját egyéb országos verseny egyéb vendég megyei verseny országos verseny saját előadás saját diákprog. megyei verseny saját előadás saját előadás saját előadás saját diákprog. saját ünnepség városi ünnepség saját diákprog. saját előadás egyéb vendég egyéb vendég saját verseny egyéb előadás országos verseny saját diákprog. megyei verseny egyéb előadás


12.15. 12.15. 12.17. 12.18. 12.18. 12.18. 12.19. 12.19. 12.20. 01.06. 01.07. 01.07. 01.08. 01.08. 01.08. 01.09. 01.10. 01.10. 01.11. 01.12. 01.14. 01.14. 01.14. 01.16. 01.17. 01.17. 01.18. 01.19. 01.20. 01.20. 01.20. 01.22. 01.22. 01.22. 01.23. 01.25. 01.26. 01.28. 01.29. 01.30. 01.30. 01.31. 02.02. 02.06. 02.06. 02.07. 02.07. 02.08. 02.10. 02.11.

Dr. Falus András előadása a genetikáról Mézeskalácssütés a kollégiumban Karácsonyi kollégiumi műsor Boronkay Informatika Verseny ált. iskolásoknak Christmas Party Tanüzemi karácsony Éjszakai túra Iskolai Karácsonyi Ünnepség: Csuka Tamásné Contitech céges rendezvény Általános iskolai futsal nálunk Diákolimpia: lány kézilabda, orsz. elődöntő, Dunaújváros Szalagavató próba Általános iskolások játékos sportvetélkedője nálunk OSZTV elődöntő: elektronika, Budapest Szalagavató főpróba Szalagavató osztályprogramok előadása Nemes T. informatikaverseny, Dunakeszi Szalagavató Ovifoci nálunk Előadás a természetgyógyászatról (kollégium) Implom megyei döntő nálunk Osztályozó értekezlet 12-14.. évf. Osztályozó értekezlet 9-11. évf. Sajtófotó kiállítás megnyitója Gyalogtúra Központi írásbeli 8. osztályosoknak Diákolimpia: úszás, megyei döntő, Százhalombatta Kazinczy háziverseny Gépész OSZTV, Budapest MDSZ díjátadó a MTA dísztermében OSZTV elődöntő: gépészet, Budapest Magyar Kultúra Napja Pótfelvételi Sítábor Ausztriában (Gerlitzen-5 nap) Bolyai Matematikaverseny Kisiskolások teremfoci tornája nálunk Díjátadó ünnepség a Városházán OKTV II. forduló: matematika nálunk Pályaválasztási előadás volt tanítványainkkal Drámanap Pályaválasztási előadás volt tanítványainkkal Közreműködés a Erdély Baráti Kör rendezvényen Betekintés a felvételi dolgozatokba Szaniszló B. előadása a pénzügyekről végzősöknek Színjátszó tábor Informatika OKTV alkalmazói II. ford. Nemes T. Inform. Alkalmazói II. ford. Teremtorna nálunk Mikola Fizkaverseny I. forduló nálunk Irinyi J. kémiaverseny I. forduló

Hársfalvi Anikó Tumanné Horváth Judit Szlobodnik Mihály Kemenes Tamás Oszlár Katalin, Nagy M-né N.M.Zsuzsanna Orgoványi József Kaszás Gyula Fábián Gábor, Urbán Márta, Ferenczi Adrienn Lukácsné Mózes Zsuzsanna Fábián Gábor Borosné Paku Beáta Cs. Nagy A., Jakus L., Kemenes T. Fábián Gábor Horváth László Cs. Nagy A., Jakus L., Kemenes T. Cs. Nagy A., Jakus L., Kemenes T. Wiezl Csaba Cs. Nagy A., Jakus L., Kemenes T. Fábián Gábor, Lukácsné M. Zsuzsanna Szlobodnik Mihály Jakus László Kaszás Gyula Fábián Gábor Mojzes Zsófia, Hujbert István Kaszás Gyula Kaszás Gyula, Dian János Nagy Péter Gelniczkyné Teiszler Mária Kovács Kálmán Pajor Ferencné, Fábián Gábor Veres József Gelniczkyné Teiszler Mária Kaszás Gyula Cs. Nagy A., Tumann P., Kaszás Gy. Merényi Imre Fábián Gábor, Lukácsné M. Zsuzsanna Dian János Kaszás Gyula Jakus László Gelniczkyné Teiszler Mária Jakus László Fábián Gábor, Lukácsné M. Zsuzsanna Kurucz Leventéné Kaszás Gyula, Urbán Márta Gelniczkyné Teiszler Mária Gyombolai Ferenc Gyombolai Ferenc Fábián Gábor Tóthné Brassói Hilda Kutasi Zsuzsanna

47

saját saját saját saját saját saját saját saját városi egyéb országos saját egyéb országos saját saját országos saját egyéb saját országos saját saját saját saját saját megyei saját országos országos országos saját saját saját országos egyéb városi országos saját saját saját városi saját saját saját országos országos egyéb országos országos

előadás diákprog. diákprog. verseny diákprog. diákprog. diákprog. diákprog. vendég vendég verseny diákprog. vendég verseny diákprog. diákprog. verseny diákprog. vendég előadás verseny egyéb egyéb ünnepség diákprog. egyéb verseny verseny verseny ünnepség verseny ünnepség egyéb diákprog. verseny vendég ünnepség verseny előadás diákprog. előadás egyéb egyéb előadás diákprog. verseny verseny vendég verseny verseny


02.11. 02.12. 02.12. 02.13. 02.14. 02.15. 02.16. 02.16. 02.17. 02.19. 02.19. 02.19. 02.20. 02.20. 02.21. 02.21. 02.21. 02.25. 02.27. 02.27. 02.27. 02.28. 02.28. 03.04. 03.04. 03.05. 03.05. 03.05. 03.05. 03.06. 03.06. 03.07. 03.07. 03.09. 03.09. 03.09. 03.11. 03.11. 03.12. 03.12. 03.12. 03.12. 03.13. 03.13. 03.14. 03.14.

Közlekedésbiztonsági előadás (rendőrség) Arany D. Matematikaverseny II. forduló, nálunk Előadás a gladiátorok életéről Olimpikonok előadása: Rejtő I., Faragó T., Vaskuti I.

Urbán Márta Kaszás Gyula Fábián G., Urbán M. Pajor Ferencné, Tömösvári Sándor Lukácsné M.Zsuzsanna., Urbán M., Alapítványi bál Horváth L., Kurucz Leventéné, Lessné S. Szilvia, Liebhardtné L.Nóra, Csáfordi I. Teremtorna nálunk Fábián Gábor Biológia OKTV II. forduló, Vác Bíró-Sturcz Anita Fiú kosárlabda megyei döntő, Dunakeszi Nagy Péter Spanyol nyelv OKTV II. ford Ferenczi Adrienn Kollégiumi farsang Szlobodnik Mihály Nyugdíjas találkozó Fábián G., Urbán M., Szigeti Á., Hujbert I. Részvétel a „Fény éve” programon, Budapest Kaszás Gyula Gordiusz I. forduló Dr. Mindáné Kolostori Nóra Véradás nálunk Forberger Mónika Elektronika OSZTV Horváth László Gyalogtúra Kaszás Gyula OSZTV elődöntő-elektronika, Budapest Horváth László Kommunizmus áldozatainak emlékműsora: Turek Miklós Urbán Márta, Jendrék Gabriella 8.osztályosok szóbeli felvételiztetése Oszlár Katalin, Szigeti Ágota, Pajor Ferencné Implom országos döntő, Gyula Jakus László Lány röplabda megyei elődöntő nálunk Jendrék Miklós Nemes T. programozási verseny döntő, Bp. Gyombolai Ferenc, Gyombolainé Cs.Zsuzsanna OKTV programozási verseny döntő, Bp. Gyombolai Ferenc, Gyombolainé Cs.Zsuzsanna Lány kézilabda megyei elődöntő, Vác Borosné Paku Beáta Szóbeli felvételi, pótidőpont Kaszás Gyula Fiú kézilabda V. kcs. Megyei elődöntő, Dunakeszi Borosné Paku Beáta Gépészet OSZTV döntő, Budapest Veres József Háztartási vetélkedő a kollégiumban Csereklyéné Korpos Erzsébet Reménység Szavalóverseny Urbán Márta Fiú röplabda megyei döntő nálunk Jendrék Miklós Nőnapi Koncert a Díszteremben Fábián Gábor Szellemi Diákolimpia Országos elődöntő nálunk Tömösvári Sándor Úszás Országos döntője, Győr Nagy Péter Hársfalvi A., Kutasi Zs., Czene G., Gánti Tibor természettudományi verseny döntője Fábiánné K.Erzsébet, Bíró-Sturcz A., Gyolcsos-Séner B. , Wágner G., Bodó A-né Kollégiumi Nőnap Tumann Péter Lány röplabda megyei elődöntő, Ócsa Jendrék Miklós Fiú kézilabda V. kcs. Megyei döntő, Dabas Borosné Paku Beáta Kitaibel megyei verseny, Gödöllő Bíró-Sturcz Anita Gordiusz eredményhirdetés Dr. Mindáné Kolostori Nóra Irinyi J. kémiaverseny, megyei döntő, Budapest Kutasi Zsuzsanna Irinyi J. kémiaverseny, megyei döntő, Dabas Wágner Gabriella Március 15., Iskolai emlékműsor Czene Gábor 12. évfolyam, szülői értekezlet osztályfőnökök Fizika kísérleti bemutató Vácon a Petőfiben Tóthné Brassói Hilda, Molnár-Kovács Éva Bólyai matematikai csapatverseny, Budapest Merényi Imre Sakk szimultán nálunk Lengyel Csaba

48

saját megyei saját saját

előadás verseny előadás előadás

saját

egyéb

egyéb megyei megyei országos saját saját országos megyei saját országos saját országos saját saját országos megyei országos országos megyei saját megyei országos saját városi megyei saját országos országos

vendég verseny verseny verseny diákprog. ünnepség egyéb verseny vendég verseny diákprog. verseny ünnepség egyéb verseny verseny verseny verseny verseny egyéb verseny verseny verseny verseny verseny ünnepség verseny verseny

saját

verseny

saját megyei megyei megyei megyei megyei megyei saját saját városi országos városi

ünnepség verseny verseny verseny verseny verseny verseny ünnepség egyéb előadás verseny egyéb


03.15. 03.16. 03.16. 03.17. 03.17. 03.17. 03.17. 03.18. 03.19. 03.19. 03.20. 03.20. 03.20. 03.21. 03.21. 03.21. 03.23. 03.24. 03.24. 03.25. 03.25. 03.25. 03.25. 03.25. 03.27. 03.28. 03.28. 03.30. 03.31. 04.01. 04.01. 04.08. 04.08. 04.09. 04.09. 04.10. 04.11. 04.13. 04.13. 04.13. 04.14. 04.15. 04.15. 04.16. 04.16. 04.16. 04.16. 04.16. 04.17. 04.17.

Részvétel a Városi ünnepségen CNC elődöntő, nálunk SZÉTV elődöntő (informatika, gépészet) Boronkay Anyanyelvi Verseny, döntő Lány röplabda megyei döntő nálunk Mikola megyei döntő (fizika), Cegléd SZÉTV elődöntő (elektronika) Atomenergetikai előadás Kenguru matematikaverseny Német nyelvi konferencia Szülői értekezletek Tájékoztatások a tervezett fenntartóváltásról TUDOK, Miskolc Gyalogtúra Kéttusa megyei döntő, Százhalombatta Szellemi Diákolimpia Országos döntő, Dombóvár Matematika OKTV döntő, Budapest Iskolai színjátszó kör első előadása. Molnár F.: Üvegcipő Killításmegnyitó és rajzpályázat eredményhirdetés Általános iskolások felvételi rangsorának véglegesítése Angol OKTV döntő, Budapest Iskolai színjátszó kör 2. előadása. Molnár F.: Üvegcipő Kísérleti bemutató a Díszteremben OMTV Szekszárdon (3 nap) Fiú kosárlabda országos döntő, Miskolc Fizika OKTV döntő, Budapest Sakk megyei döntő, Aszód Kollégiumi kézműves foglalkozás Mezei futóverseny megyei döntője, Tápiószecső Gordiusz országos döntő, Pécs Spanyol OKTV döntő, Budapest Angol nyelvi osztályozó vizsgák (240 fő) Nemzetközi Magyar Matematikaverseny, Szabadka (5 nap) Arany D. Matematikaverseny döntő, Budapest CNC országos döntő, Budapest Lego-robot informatika országos döntő, Dunaújváros Lány röplabda országos döntő (3 nap), Debrecen Kézilabda V. kcs. Fiú, orsz. elődöntő, Karcag Kézilabda V. kcs. Lány, orsz. elődöntő, Kecskemét Kispályás labdarúgás megyei elődöntő, nálunk Mezei futóverseny országos döntője, Gödöllő Érettségi elnökök felkészítése nálunk Iskolai szavalóverseny Francia OKTV döntő, Budapest Kazinczy Szépkiejtési verseny, Győr Kémia próbaérettségi KMOP ellenőrzés SZÉTV döntő, Szolnok (2 nap) Boronkay Matematikaverseny (5-6-7. oszt.) Fizikatanári Ankét

Fábián Gábor, Jakus László Megyeri Balázs Dian János, Horváth László Dr. Behányi Rita Jendrék Miklós Tóthné Brassói Hilda Dian János, Horváth László Dr. Mindáné Kolostori Nóra Cs. Nagy András Dr. Mindáné Kolostori Nóra Kaszás Gy., Fábián G., osztályfőnökök Fábián Gábor Bíró-Sturcz Anita Kaszás Gyula Nagy Péter Tömösvári Sándor Cs. Nagy András Gelniczkyné Teiszler Mária Mojzes Zsófia Kaszás Gyula Weltler Csilla Gelniczkyné Teiszler Mária Jendrék Miklós Gyetván Károly, Veres József Nagy Péter Dr. Tóth Eszter Lengyel Csaba Kárpáti Erika Pajor Ferencné, Niedermüllerné Karcag Ildikó Dr. Mindáné Kolostori Nóra Ferenczi Adrienn Oszlár Katalin Dr. Minda Mihály Dr. Kenyeres Ambrusné Megyeri Balázs Wiezl Csaba Jendrék Miklós Borosné Paku Beáta Nyári József Fábián Gábor Pajor Ferencné Fábián Gábor Jendrék Gabriella Trieb Veronika Ferenczi Adrienn Kutasi Zsuzsanna Dian János, Horváth László Kemenes Tamás, Wiezl Csaba Cs. Nagy András Jendrék Miklós

49

városi országos országos saját megyei megyei országos saját országos országos saját saját országos saját megyei országos országos saját saját saját országos saját saját országos országos országos megyei saját megyei országos országos saját nemzetk. országos országos országos országos országos országos megyei országos megyei saját országos országos országos országos országos saját országos

ünnepség verseny verseny verseny verseny verseny verseny előadás verseny egyéb egyéb előadás verseny diákprog. verseny verseny verseny diákprog. egyéb egyéb verseny diákprog. előadás verseny verseny verseny verseny diákprog. verseny verseny verseny egyéb verseny verseny verseny verseny verseny verseny verseny verseny verseny egyéb verseny verseny verseny egyéb egyéb verseny verseny egyéb


04.17. 04.17. 04.18. 04.21. 04.21. 04.21. 04.21. 04.21. 04.21. 04.23. 04.23. 04.23. 04.23. 04.23. 04.24. 04.24. 04.24. 04.25. 04.25. 04.25. 04.25. 04.26. 04.26. 04.27. 04.27. 04.29. 04.29. 04.30. 05.01. 05.04. 05.04. 05.04. 05.05. 05.05. 05.06. 05.07. 05.08. 05.08. 05.08. 05.11. 05.11. 05.11. 05.12. 05.12. 05.12. 05.13. 05.13. 05.13. 05.14. 05.14.

Fizkai kísérletbazár, Győr Hlavay fizikaverseny, Veszprém Táncverseny nálunk Diákpolgármester-választás Föld Napja Holokauszt emlékműsor Kéttusa országos döntő, Kecskemét Király-kupa Szónokverseny Kispályás labdarúgás megyei döntő, Gödöllő Kollégiumi végzősök búcsúztatója Lányok Napja, Budapest Lányok Napja, Vác Szt. György Heti Kiállítás megnyitója Boronkay Informatika Verseny általános iskolásoknak Boronkay versenyek eredményhirdetései Fizikai kísérletek bemutatása Kisnémediben BBK elnökségi ülés, nálunk Kenguru eredményhirdetés, Budapest Kerékpártúra Szt. György Napi ünnepség Német nyelvi tábor (8 nap) Tornaverseny nálunk Atlétika megyei pályabajnokság Gépészet OSZTV döntő, Budapest Nappali tagozatosok érettségi tájékoztatója Végzősök osztályozó konferenciája OSZTV eredményhirdetés, Budapest Ballagás érettségi írásbeli: magyar nyelv és irodalom Mikola fizikaverseny döntője, Gyöngyös (kezdők) Mikola fizikaverseny döntője, Pécs (haladók) érettségi írásbeli: matematika Lóczy L. földrajzverseny, orsz. Döntő, Kaposvár érettségi írásbeli: történelem érettségi írásbeli: angol nyelv érettségi írásbeli: német nyelv Matematikai levelező versenyünk döntője Technikusok osztályozó értekezlete Angol nyelvi felmérő (felvett ált. isk-nak) Technikusok írásbeli vizsgája Tehetségpont akkreditáció Díjátadó az Óbudai Egy. Bánki D. Gépészmérnöki Karán érettségi írásbeli: informatika emelt Hídvégi-Üstös Pál előadása Ázsiáról és Afrikáról érettségi írásbeli: biológia Kompetencia pótmérés (10.A) Részvétel az Ipari Vásáron (13.A) Angol nyelvi szintfelmérő pótidőpont (felvett ált. isk-nak) érettségi írásbeli: földrajz

Jendrék Miklós Dr. Tóth Eszter Lukácsné Mózes Zsuzsanna Bíró-Sturcz Anita, Wágner Gabriella, Bíró-Sturcz Anita Dr. Behányi Rita, Szlobodnik Mihály Nagy Péter, Maloviczki Sándor Niedermüllerné Karcag Ildikó Urbán Márta Fábián Gábor Szlobodnik Mihály Dr. Mindáné Kolostori Nóra Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Mojzes Zsófia Kemenes Tamás , Orgoványi József Behányi R., Cs. Nagy A., Jendrék G. Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dian János Cs. Nagy András Kaszás Gyula Dian J., Urbán M., Fábián G., Orgoványi J. Heiszig Melinda, Juhász Erzsébet Lukácsné Mózes Zsuzsanna Pajor Ferencné, Niedermüllerné K. Ildikó Veres József Kaszás Gyula Fábián Gábor Horváth László, Dian János Urbán M., Fábián G., B.-Sturcz A., Dian J., Kaszás Gy. Kaszás Gy., Urbán M., Dian J., Fábián G. Kovács Éva Tóthné Brassói Hilda Kaszás Gy., Urbán M., Dian J., Fábián G. Czene Gábor Kaszás Gy., Urbán M., Dian J., Fábián G. Kaszás Gy., Urbán M., Dian J., Fábián G. Kaszás Gy., Urbán M., Dian J., Fábián G. Cs. Nagy András Dian János Oszlár Katalin, Pelczéderné B. Magdolna Dian János, Horváth László Dr. Mindáné Kolostori Nóra Fábián Gábor Dian János Hársfalvi Anikó Kaszás Gyula Urbán Márta Veres József Oszlár Katalin , Pelczéderné B. Magdolna Kaszás Gyula

50

országos országos országos városi városi saját országos városi városi megyei saját országos országos saját saját saját saját saját országos saját saját saját országos megyei országos saját saját országos saját országos országos országos országos országos országos országos országos saját saját saját országos országos egyéb országos saját országos országos saját saját országos

verseny verseny verseny diákprog. diákprog. ünnepség verseny verseny verseny verseny diákprog. egyéb egyéb kiállítás verseny verseny előadás egyéb verseny diákprog. ünnepség tábor verseny verseny verseny egyéb egyéb verseny ünnepség egyéb verseny verseny egyéb verseny egyéb egyéb egyéb verseny egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb előadás egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb


05.14. 05.15. 05.15. 05.15. 05.15. 05.18. 05.18. 05.19. 05.19. 05.20. 05.20. 05.21. 05.22. 05.22. 05.22. 05.22. 05.26. 05.27. 05.28. 05.28. 05.29. 05.29. 05.29. 05.30. 05.30. 05.30. 05.30. 05.31. 06.01. 06.02. 06.03. 06.03. 06.04. 06.04. 06.04. 06.04. 06.06. 06.06. 06.07. 06.10. 06.10. 06.12. 06.12. 06.15. 06.15. 06.18. 06.18. 06.24. 06.25. 06.26.

érettségi írásbeli: kémia érettségi írásbeli: informatika középszint Kispályás labdarúgás országos döntő (3 nap), Vép Levelező matematikaversenyünk eredményhirdetése Vizi túra az Ipolyon (4 nap) érettségi írásbeli: fizika Technikusok gyakorlati vizsgái (4 nap) érettségi írásbeli: szakmai alapismeretek Labdarúgó házibajnokság érettségi írásbeli: francia nyelv kosárlabda házibajnokság Atlétika házibajnokság Diáknap érettségi írásbeli: spanyol nyelv Rendkívüli értekezletek (alkalmazotti, DÖK, szülői) Sakk országos döntő, Szombathely (3 nap) Zollner-verseny Kompetenciamérés Ericsson díjátadó MDSZ díjátadó Kortárs festők kiállítása az aulában MOL díjátadó OKTV díjátadó, Budapest 50 éve érettségizettek évfolyamtalálkozója Kézilabda országos döntő (fiúk - Nyíregyháza - 3 nap) Országos atlétikai pályabajnokság (2 nap) Simonyi elektronika, Pécs Angol nyelvi tábor (8 nap) Technikusi szóbeli vizsgák (3 nap) Érettségi írásbeli dolgozatok megtekintése Gánti T. Vers. dobogósainak jutalom útja a Csodák Palotájába Kollégiumi Sportnap Emelt szintű szóbelik, nálunk (5 nap) Nemzeti Összetartozás emléknap a városban Nemzeti Összetartozás emléknap az iskolában Városi pedagógusnapi ünnepség 25 éve érettségizettek évfolyamtalálkozója Gyalogtúra (63 km !!!) Fut a Vác, nálunk Baseball bemutatók Kollégiumi kerti parti Iskolai pedagógusköszöntő műsor Osztályozó értekezlet Iskolai sportnap Szóbeli érettségik (11 nap) OKJ CNC vizsga Tanévzáró ünnepség Általános iskolások beiratkozása Technikusavató OSZTV díjátadás a Parlamentben

Kaszás Gyula Dian János Fábián Gábor Cs. Nagy András Kaszás Gyula, Tóth Barnabás Kaszás Gyula Dian János, Horváth László Dian János Fábián Gábor Kaszás Gyula Borosné Paku Beáta, Nagy Péter Pajor Ferencné Bíró-Sturcz Anita Kaszás Gyula Fábián Gábor Lengyel Csaba Szigeti Ágota Urbán Márta Lengyel Csaba, Fábián Gábor Pajor Ferencné, Fábián Gábor Fábián Gábor, Lukácsné M. Zsuzsanna Jendrék Miklós Prehodáné N.É., Véglesiné B.E., Fábián G. Urbán Márta, Dian János, Fábián Gábor Borosné Paku Beáta Pajor Ferencné Rauscher István Oszlár Katalin, Bea Mónika, Sipos Brigitta Dian János, Horváth László Urbán Márta, Kaszás Gyula Hársfalvi Anikó, Wágner Gabriella Cereklyéné Korpos Erzsébet Szilágyi Erzsébet Fábián Gábor Márczy Gábor Fábián Gábor Urbán Márta, Dian János, Fábián Gábor Kaszás Gy., Jakus L., Niedermüllerné K. I. Fábián Gábor, Lukácsné M. Zsuzsanna Coppage Lea Szlobodnik Mihály Havasi Ivett Fábián Gábor igazgatóság igazgatóság Bermann Gábor, Veres József igazgatóság osztályfőnökök Dian János Veres József, Fábián Gábor

51

országos országos országos saját saját országos országos országos saját országos saját saját saját országos saját országos saját országos országos országos saját országos országos saját országos országos országos saját országos országos saját saját országos városi saját városi saját saját városi saját saját saját saját saját országos saját saját saját saját országos

egyéb egyéb verseny verseny tábor egyéb egyéb egyéb verseny egyéb verseny verseny diákprog. egyéb egyéb verseny verseny egyéb egyéb egyéb kiállítás egyéb verseny előadás verseny verseny verseny tábor egyéb egyéb kiállítás verseny egyéb ünnepség verseny ünnepség előadás diákprog. vendég diákprog. egyéb ünnepség egyéb egyéb egyéb egyéb ünnepség egyéb ünnepség verseny


06.28. 06.29. 06.30. 07.27. 07.29. 08.26.

Tehetséggondozás fizikából (5 nap) Tanévzáró értekezlet Technikai dolgozók tanévzáró értekezlete Tehetséggondozás fizikából (5 nap) Technikusi beiratkozás Javító és osztályozó vizsgák

Dr. Tóth Eszter, Lengyel Csaba Fábián Gábor Fábián Gábor Dr. Tóth Eszter, Lengyel Csaba Dian János Kaszás Gyula, Urbán Márta

saját saját saját saját saját saját

tábor egyéb egyéb tábor egyéb egyéb

ISKOLAI SZINTEN SZERVEZETT SZÍNHÁZLÁTOGATÁSOK Dátum okt. 1. okt. 22. nov. 6. nov. 19. nov. 26. dec. 4. dec.12. dec. 20. dec. 21. jan. 15. febr. 5. febr. 25. márc. 5. márc. 26. ápr. 14. ápr. 16. ápr. 30. máj. 10. máj. 21. jún. 7.

Cím Szerelmi bájital Verdi: Falstaff Delibes Coppélia Miss Saigon Kövek a zsebben Rómeó és Júlia Diótörő Elfújta a szél Elfújta a szél Anyegin Az arany ember Munkácsy a festőfejedelem My fair lady Mozart Csalóka szivárvány Ankónai szerelmesek Hattyúk tava Mici néni Mary Poppins Turek Miklós Radnóti műsora

Helyszín Bp. Erkel Színház Bp. Operaház Bp. Operaház Bp. Operett Színház Bp. Thália Színház Bp. Operett Színház Bp. Operaház Bp. Operett Színház Bp. Operett Színház Bp. Operaház Bp. József A. Színház Bp. József A. Színház Bp. Magyar Színház Bp. Operett Színház Bp. József A. Színház Bp. József A. Színház Bp. Operaház Bp. József A. Színház Bp. Madách Színház Vác Credo-ház

Boronkaysok színházi előadása

létszám 116 fő 64 fő 130 fő 64 fő 60 fő 60 fő 70 fő 60 fő 60 fő 60 fő 60 fő 60 fő 60 fő 60 ő 51 fő 55 fő 70 fő 55 fő 60 fő 35 fő

Szervező(-k) Jendrék Gabriella Jendrék Gabriella Jendrék Gabriella, Sipos Brigitta Jendrék Gabriella Jendrék Gabriella, Wachtler Viktor Jendrék Gabriella, Ferenczi Adrienn Jendrék Gabriella Jendrék Gabriella, Havasi Ivett Jendrék Gabriella, Nagy Péter Jendrék Gabriella Jendrék Gabriella, Borosné P. Beáta Jendrék Gabriella Jendrék Gabriella Jendrék Gabriella, Ferenczi Adrienn Jendrék Gabriella, Pistyúr Zoltán Jendrék Gabriella Jendrék Gabriella Jendrék Gabriella Jendrék Gabriella, Ferenczi Adrienn Jendrék Gabriella

Túraszakosztályunk résztvevői

52


A közösségépítésnek egyik legfontosabb eleme az osztályszintű program. Itt sem teljes a lista, mert csak azt szerkesztettük be, amelyeket az osztályfőnökök leadtak. Szerintem azért ezekből is látszik, hogy igényes, a gyerekeink fejlődését biztosító programokra került sor.

OSZTÁLYPROGRAMOK A 2014-2015-ÖS TANÉVBEN DÁTUM

PROGRAM, ESEMÉNYEK

Osztályfőnök: 2014. október 08. 2014. december 20. 2015. március 24. 2015. április 17. 2015. május 29-30. 2015. június 10.

Havasi Ivett (9.A) Nemzeti Múzeum - múzeumpedagógiai foglalkozás Osztálykarácsony Színházlátogatás - Molnár Ferenc: Üvegcipő - Boronkay Színjátszókör Színházlátogatás - Budapest - Thália Színház - A gyáva Osztálykirándulás - Komárom-Győr-Pannonhalma Osztálynap - Duna-parti piknik

Osztályfőnök: 2015. június 8. 2015. június 10. 2015. június 11.

Kovács Kálmán (9.B) Extrém sport: paint ball - Dunakeszi Trianon-emlékhely - Zebegény Filmszínház - Budapest

Osztályfőnök: 2014. november 2014. december 2014. december 2015. január 2015. április 2015. április 2015. május-június 2015. május 2015. június

Urbán Andrea (9.C) Bowlingozás Christmas-party Osztálykarácsony Színházlátogatás: Thália - A gyáva Ligettakarítás Osztálykir.: Állatpark - Nyíregyháza 13 fő Anglia - kulturális kirándulás Osztálykir.: Kalandpark - Csillebérc Utolsó NAGY FAGYIZÁS

Osztályfőnök: 2014. október 01. 2015. január 08. 2015. ápr. 26. máj. 2.

Heiszig Melinda (9.D) Katalinpuszta, Tanösvény, Kirándulás, Szalonnasütés Budapest, Margitsziget, Laser-harc Nyelvi tábor, Melk, Kufstein, Innsbruck, München Kufstein-i várlátogatás, innsbrucki kastélylátogatás, Swarowski-múzeum Wattens II. Bajor Lajos kastélya Chiemsee, Riedel üvegfújógyárlátogatás, müncheni kastélytúra BMW-múzeum Visegrád, Pisztrángos-tavak kirándulás, szalonnasütés

2015. jún. 04. Osztályfőnök: 2014. november 21. 2015. június 3.

Czene Gábor (9.F) Láthatatlan Kiállítás, Budapest, Millenáris Park B pavilon. Milyen egy látássérült érzékelése, élete?. Ez lehetne a címe a kiállításnak. A diákok megismerhették a tapintás, szaglás útján való tájékozódást, lakáselrendezést és a természetben való időeltöltést is. Szervezett program, Esztergom. Az esztergomi lézerharc szervező szakmai stáb által szervezett programon vettünk részt, amiben a következők voltak benne: busz, amely hozott, vitt minket, ebéd, városvetélkedő, ügyességi játékok, bazilikalátogatás vezetővel, lézerharc, buborékfoci, szabadulószoba

53


2015. november 6.

Szalonnázás a Duna-parton. Vác. Batyus jelleggel közös sütögetés.

Osztályfőnök: 2014. október 18. 2014. december 13. 2015. május 17-19.

Gyolcsos-Séner Beatrix (9.G) Terepgyakorlat: Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest Karácsonyi vásár és Cinema City WestEnd, Budapest Osztálykirándulás, Csattogó-völgyi Üdülőházak, Verőce

Osztályfőnök: 2014. december 2. 2015. március 24. 2015. április 8. 2015.05.28.-29.

Mauterer Zsuzsanna (9.N) Thália Színház:A gyáva Vác Műv. Ház: Monár Ferenc:Üvegcipő Magyarság Háza :Mi, magyarok kiállítás, Várséta Majk,Győr és Pannonhalma

Osztályfőnök: 2014. szeptember 10. 2014. november 26. 2015. március 24. 2015. május 14-16.

Szlobodnikné Kiss Edit (9.P) Kirándulás - Gyadai tanösvény Színházlátogatás - Budapest Iskolai színjátszókör előadásának megtekintése Osztálykirándulás: Velencei-tó, Székesfehérvár, Veszprém

Osztályfőnök: 2014. december 12. 2015. április 17. 2015. májius 26.

Niedermüllerné Karcag Ildikó (9.S) Korcsolyázás - Városligeti Műjégpálya Kirándulás - Nagymaros, Hegyes-tető Paintball - Szentendre

Osztályfőnök: 2014. december 2015. január 2015. március 2015. március 29. április 02. 2015. április 2015. május

Molnár Mária (10.A) Osztálykarácsony Moliere: Képzelt beteg előadása a drámanapon Színházlátogatás Osztálykirándulás: Erdély: Torda, Székelyudvarhely, Korond, Parajd, Békás szoros, Mádéfalva, Csíkszereda, Csíksomlyó, Segesvár Kozmetikai tanácsadás Film: A hullám

Osztályfőnök: 2015. március 24. 2015. június 08-10.

Márczy Gábor Zoltán (10.B) Iskolai színjátszókör előadásának megtekintése a Madách Imre Művelődési Központban Zempléni osztálykirándulás (Szerencs, Sárospatak, Vizsoly)

Osztályfőnök: 2015. március 2015. április 2015. május 2015. május 2015. május 2015. május 2015. május

Juhász Erzsébet (10.F) Madách Imre Művelődési Központ, Molnár F.: Üvegcipő - Színjátszókör előadása Váci Dunakanyar Színház, Hável: Audiencia éa Vernisszázs Bp. Erkel Színház, Mozart: Szöktetés a szerájból Magyar Nemzeti Levéltár, Török kori emlékek Magyarországon - múzeumped. fogl. Majk - Kamalduli Remeteség, múzeumlátogatás Tata - Vár Komárom, Monostori erőd katonai objektum megtekintése

Osztályfőnök: 2014. október 6. 2014. december 4. 2014. december 5.

Ferenczi Adrienn (10.G) Osztálykirándulás: Budapest - Láthatalan Kiállítás, Állatkert Színház- Rómeó és Júlia Karácsonyi vásár - Vác főterén

54


2015. február 26. 2015. május 10-12. 2015. május 21.

Korcsolyázás- Vác Osztálykirándulás: Ópusztaszer-Szeged Színház: Mary Poppins

Osztályfőnök: 2014. szeptember 11. 2014. október 2. 2014. november 27. 2014. december 18. 2015. január 2015. március 24. 2015. március 27. 2015.03.29-04.02 2015. április 17. 2015. május

Dr. Behányi Rita (10.N) Az Egyenlő Bánásmód Hatóság képviselőjének előadása Osztálykirándulás Visegrádra a nagymarosi közműalagúton át Színházlátogatás Budapesten, Shakespeare: Rómeó és Júlia, Turay Ida Színház Osztálykarácsony A drámanapi előadás próbái, előkészítése Színházlátogatás, Molnár F.: Üvegcipő, A Boronkay Színjátszókör előadása Az osztályszíndarab előadása a szülőknek, tanároknak, Moliére: Dandin György Osztálykirándulás Erdélybe Színházlátogatás Budapesten, A gyáva, Thália Színház Kádi-vetélkedő szervezése

Osztályfőnök: 2014. december 5. 2014. december 20. 2015. június 7-8-9. 2015. június 10.

Nagy Péter (10.P) Karácsonyi ajándékozás, filmnézés Budapesti Operettszínház, Elfújta a szél Karácsonyi vásár a Vörösmarty téren Osztálykirándulás Pécs és Villány Kerékpártúra

Osztályfőnök: 2014. október 20. 2014. november 27. 2014. november 28. 2014. december 18. 2014. december 21. 2015. január 22. 2015. február 6. 2015. március 6. 2015. március 24. 2015. május 22. 2015. május 29-30.

Nagyné Novák Mónika (11.A) Sziklakórház és Budai vár látogatása Színházlátogatás Budapesten: Rómeó és Júlia Rendőrségi előadás: Vicc vagy bűntény? Christmas party szervezése és lebonyolítása Vígszínház: Elfújta a szél musical, Karácsonyi vásár látogatása Thália Színház, Budapest: A gyáva A Matthias Corvinus Collegium hallgatójának előadása Dr. Oros Csaba ügyvéd előadása - pályaválasztás Molnár Ferenc: Üvegcipő - a Boronkay Színjátszókör ea. megtekintése Kádi nap - Tomi a Kádi! Osztálykirándulás: Sástó, Recsk, Sirok, Eger

Osztályfőnök: 2015. szeptember 8-26. 2015. október 23. 2015. december 16. 2015. február 5. 2015. április 16. 2015. május 22. 2015. május 26. 2015. május 26-27-28.

Borosné Paku Beáta (11.B) Szecskaavató szervezése, rendezése Iskolai ünnepség szereplői Osztálykarácsony József Attila Színház: Az arany ember József Attila Színház: Anconai szerelmesek Készülés a kádi választásra, kádi nap Látogatás a Gyöngyösi Hőerőműben Osztálykirándulás, Tiszaszőlős, Szőlőszem Farm

Osztályfőnök: 2015. május 18. 2015. június 5. 2015. június 9.

Pistyúr Zoltán (11.F) Bográcsozás a Duna-parton Paintballozás Kosdon Aquaworld, Budapest

55


Osztályfőnök: Hársfalvi Anikó (11.G) 2015. május 31.- június 2. Szilvásvárad 2015. március Piknikezés és mozi Osztályfőnök: 2014. november 14. 2015. április 17. 2015.04.9-11. 2015. május 15. 2015. június 5.

Szigeti Ágota (11.N) Turay Ida Színház:Rómeó és Júlia Bp. Iskolai színjátszótársulat bemutatója Vác-Műv.ház Osztálykirándulás Berkenye Osztálynap-főzés Sződliget Mondd el!-párbeszéd a toleranciáért, filmforgatás Vác

Osztályfőnök: 2014. december 19. 2015. január 16. 2015. január 16. 2015. január 25. 2015. április 22. 2015. május 15. 2015. május 20. 2015. május 22. 2015. május 28-30.

Gyombolainé Cserny Zsuzsanna (11.P) Osztálykarácsony (Boronkay) Hosszabbik út (Budapest Kerekasztal Színház előadása) Kódjátszma (Budapest) Molnár Ferenc: Üvegcipő (MIMK, iskolánk színjátszókörének előadása) Törökmező Csapatépítés Csapatépítés KÁDI Osztálykirándulás (Tata-Vértesszőlős-Komárom-Győr-Sopron-Fertőrákos és vidéke-Pannonhalma-Kisbér)

Osztályfőnök: 2014. december 29. 2014. december 18. 2015. március 25. 2015. január 8. 2015. április 15. 2015. április 17. 2015. április 27.

Szabó Attila (12.F) Óév búcsúztató Osztálykarácsony Vác, Művelődési Ház: Üvegcipő Pizzaparty Kirándulás a Dunakanyarban Budapesti múzeumok látogatása Bográcsparty

Osztályfőnök: 2014. szeptember

Szilágyi Erzsébet (12.G) Tanulmányi kirándulás Erdélyben

Osztályfőnök: 2014. november 2014. szeptember 2015. március

Gelniczkyné Teiszler Mária (12.N) Bp. Örkény Színház, Örkény - Tóték Osztálykirándulás a Börzsönyben (2 nap) Vác - Madách I. Műv. Ház, Boronkay Színjátszókör előadása

Osztályfőnök: 2014. október 21-22. 2014. november 6. 2014. december 12. 2015. március 24. 2015. április 14.

Gyombolai Ferenc (12.P) Pécs-Orfű-Paks Operaház: Coppélia osztálykarácsony Vác, Művelődési Ház, Molnár F.: Üvegcipő Törökmező (kirándulás)

Osztályfőnök: 2014. november 19. 2015. április 30.

Orgoványi József (14.I) Operettszínház: Miss Saigon Budapest: modellvasút-kiállítás és látogatás a Parlamentben

56


Az első, kísérleti jellegű kompetencialapú méréseket már a ’90-es évek végén lebonyolították. A rendszeres s egyre bővülő kört érintő mérések 2003-ban kezdődtek el. A pontozási rendszert 2010-ben megváltoztatták. Az összehasonlíthatóság kedvéért még két korábbi évet beszerkesztettem a táblázatba. Mi ugyan a „vegyes” vagy másképpen az „és” típusú iskolák közé tartozunk, de a rangsorokban csak a minden, így köztük az elit gimnáziumokat is tartalmazó és a szakközepes kategória létezik. Mivel az évfolyamonkénti 6-7 osztályból nálunk 2-3 gimis, így igazából egyikbe sem tartozunk. A szakközepesek eredményeit nyilván feljavítják a gimisek (persze ez igaz más „és” típusú iskolára is), a gimisek eredményét pedig kicsit rontják a szakközepesek. Az igazságos nyilván az lenne, ha a szakmai osztályba járó diákjaink eredményeit a szakközépiskolai rangsorban, a gimnáziumi osztályba járókét pedig az ennek megfelelő rangsorban helyeznék el. Sajnos ezt a jelenleg üzemelő rendszer nem tudja, mert a diákok tesztjeit összekeverve kezeli. Ugyanakkor azt gondolom, ha csak az erősebb kategóriában nézzük magunkat, akkor sincs szégyenkeznivalónk, hiszen a több mint 1000 iskola közül is stabilan a TOP100-ban, azaz a legfelső 10%-ban teljesítünk. Sőt, az utóbbi pár évben még ezen felül is a „felsőházhoz” tartozónak mondhatjuk magunkat.

ORSZÁGOS KOMPETENCIAALAPÚ MÉRÉSEK Boronkay átlagok országos szakköz. gimn. 2008

matematika szövegértés

43 71

2 2

2009

matematika 580 489 483 534 szövegértés 564 496 491 551 2010-től megváltozott a pontozás módja matematika 1879 1613 1599 1696 szövegértés 1799 1620 1612 1735

61 129

1 6

18 76

1 1

2011

matematika szövegértés

1865 1805

1635 1617

1624 1604

1724 1723

25 54

2 1

2012

matematika szövegértés

1857 1780

1632 1603

1616 1592

1727 1706

32 45

2 1

2013

matematika szövegértés

1877 1829

1640 1620

1625 1607

1735 1725

17 21

1 2

2014

matematika szövegértés

1883 1827

1631 1597

1441 1581

1723 1705

17 15

1 1

Utóbbi öt év átlaga matematika szövegértés

1872 1808

1630 1611

1581 1599

1721 1720

21,8 42,2

1,4 1,2

2010

594 586

490 497

484 491

534 551

helyezések minden iskola szki-k

A 2015. májusában lebonyolított mérés eredményei 2016. márciusában lesznek elérhetőek az Oktatási Hivatal (OH) honlapján.

57


ISKOLAI ÖSSZESÍTETT TANULMÁNYI ÁTLAGOK 1996-1997. 1997-1998. 1998-1999. 1999-2000. 2000-2001. 2001-2002.

3,46 3,51 3,58 3,69 3,91 3,92

2002-2003. 2003-2004. 2004-2005. 2005-2006. 2006-2007. 2007-2008.

2014-2015.

3,93 3,92 4,05 4,11 4,18 4,21

2008-2009. 2009-2010. 2010-2011. 2011-2012. 2012-2013. 2013-2014.

4,27 4,28 4,29 4,31 4,29 4,27

4,31

2010 óta végezzük az elégedettségmérést a diákok, szülők és a tanárok körében. Természetesen megvannak a korábbi adatok is, de helyhiány miatt csak az utóbbi két év eredményeit ismertetjük.

ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS 2014-2015. tanár szülő % % A tanulók jól érzik magukat az iskolában 86,11 83,23 A diákok szeretnek itt tanulni 84,58 92,34 A tanulók szívesen vannak egymás 82,92 90,07 társaságában Az iskola vezetése kikéri a diákok véleményét 92,48 81,26 Személyes törődést is kapnak a diákok 67,82 75,18 Rendszeres visszajelzést kapnak a 83,66 68,93 diákok teljesítményükről Igazságos az osztályozás 92,17 83,56 A tanulók igénylik a tanórán kívüli 58,38 54,63 iskolai programokat

Nevelés, hangulat, közérzet

2013-2014. tanár szülő % % 87,19 86,35 80,98 91,57 81,88 90,71

tanuló % 82,94 81,73 88,17

átlag % 84,09 86,22 87,05

tanuló % 82,73 81,07 88,39

76,78 60,76 76,72

83,51 91,22 78,13 72,89 67,92 76,52, 78,35 66,41 76,44 84,55 72,19 77,47

80,75 72,38 78,07

86,43 59,11

87,39 94,07 57,37 64,81

87,14 62,49

82,61 84,73 61,29 61,37

78,75

átlag % 85,42 84,54 86,99

79,72

Az iskola magas követelményt támaszt 89,63 91,22 88,72 a tanulóival szemben Az itt szerzett tudással jó esélye van 100 96,67 97,18 diákoknak a továbbtanulásra Az iskola eredményesen fejleszti a 83,27 81,45 79,37 tanulók képességeit

89,86 89,14

93,22 88,71

90,36

97,95 100

93,34 94,56

95,97

81,36 82,92

85,58 74,76

81,09

Elegendőek és megfelelőek az okt. eszközök Az iskola tisztasága Minden szükséges információ időbentovábbításra kerül Iskola fegyelmet vár el mind a tanulóktól, mind a tanároktól

54,12 75,43 78,88 92,34 93,14 90,03 88,46 75,69 68,91

69,48 56,32 91,84 88,03 77,69 93,67

79,13 76,41 92,77 87,54 78,17 66,43

70,62 89,45 79,42

92,56 88,62 85,28

88,82 89,83

88,31 84,74

87,63

89,72

81,96

58

89,14

81,78


A tanév egyik, a diákok által már várt záróeseménye, hogy ők is pontozhatják az őket tanító tanárok tevékenységét, előre megadott hét szempont alapján. Természetesen az értékelésbe vegyül némi szubjektivitás, de a dolognak nem is az a lényege, hogy az értékelésnek a tanárra nézve bármilyen következménye legyen, hanem a véleménynyilvánítás komolysága és felelőssége, valamint a visszajelzés a pedagógusoknak. Ezt a felmérést 2008 óta végezzük, s a táblázatban látható minden év átlagos eredménye. Az értékeléseket a tanárok is kézbe kapják (mindenki csak a sajátját), így össze tudja hasonlítani az előző évi adataival. Kategóriánként a 3-3 legtöbb pontot kapott tanár a tanévnyitó ünnepségen egy elismerő oklevelet vehet át, melyet a diákok részéről lelkes taps és ováció szokott kísérni. No lám, a tanár is lehet népszerű!

DIÁKOK ANONIM ÉRTÉKELÉSÉNEK EREDMÉNYEI SZÁZALÉKOS FORMÁBAN Órák pontossága Órák fegyelme Magyarázatok Osztályzatok igazságossága Dolgozatok, felmérések Kapcsolat a diákokkal Érdekes, változatos órák

2015 83,67 81,22 80,00 83,56 84,56 79,56 73,89

2014 82,22 80,89 79,22 82,89 83,89 79,89 73,89

Átlagok átlaga

80,92 80,41

2013 83,22 81,00 79,33 82,00 84,00 78,89 72,78

2012 82,22 79,11 78,44 81,89 83,78 77,78 70,44

2011 82,89 79,67 80,33 83,44 85,56 79,33 73,67

2010 81,33 78,00 78,56 81,56 84,33 78,22 71.89

2009 82,67 81,22 81,11 83,00 85,56 79,56 74,44

2008 78,11 77,00 76,56 81,00 82,78 77,00 67,67

Átlag 82,04 79,76 79,19 82,42 84,31 78,78 72,33

80,17 79,10 80,70 79,13

81,08

77,16 79,83

Legalább heti 18 órában tanítók dobogósai:

18-nál kevesebb órában tanítók dobogósai:

Tanárnők: Hársfalvi Anikó Trieb Veronika Niedermüllerné Karcag Ildikó

Coppage Lea Dian János Dr. Tóth Eszter

Tanár urak: Wiezl Csaba Marton Gábor Lengyel Csaba

A BORONKAYBÓL 2015-BEN A FELSŐOKTATÁSBA FELVETT DIÁKOK Név Abelovszki Bernadette Ardai Áron Bajnai Réka Balázs Péter István Balázsy Ádám Bán Flóra Dominika Bánhalmi Márk

oszt. 12.N 14.I 12.A 12.A 14.A 12.A 12.N

Egyetem rövid neve, kar (vagy szak) SZE, kémia SZE, mérnök informatikus ELTE, jog BME, biomérnök OE, BGK gépészmérnök PPTE, pszichológia ELTE, TTK fizika

59


Bata Natali Behofsits Antal Belinszki Bálint Benjamins Levente Bérczes Kornél Bodor Barnabás Borics -Kürti Gábor Dániel Boros Boglárka Borza Balázs Czubor Norbert Csabuda Ádám Csengel Karina Cserepka Ádám Csizmadia Zoltán Dallos Márton Debreczeni Donát Deli Dávid Dolezsál Diána Dósa Anikó Drága Bence Dudás Dániel Dúzs Dániel Erőss Lilla Katalin Érseki Balázs Fábián Barnabás Fábián Dávid Mihály Fábián Máté Farkas Dániel Farkas Eszter Dóra Fézler Dominik Filip Dominik Frankl Dóra Freisták Péter Bálint Fuchs Angelika Zsuzsanna Füzesi Tamás Galgóczi Bálint Garai Flórián Garamszegi Blanka Gemer Gábor Gere Márton Granát Fanny Gregor Márton Gulyás Regina Gusztos Angéla Iringó Győri Kata Gyuricza Szabina Hajduk Dániel János Halápi Gergely Havasi Renáta Házy Fruzsina Carolina

12.N 14.A 12.F 12.N 12.A 12.P 12.A 12.G 12.F 14.A 14.E 12.N 12.N 14.A 12.B 12.P 12.F 12.A 12.G 12.F 12.F 12.G 12.A 12.B 14.E 12.B 12.B 12.N 12.G 12.F 12.F 12.G 12.A 12.N 12.B 12.N 12.B 12.A 14.A 12.A 12.N 12.B 12.G 12.A 12.A 12.P 12.P 12.A 12.A 12.N

BME, vegyészmérnök OE, BGK gépészmérnök XY, Lillebaelt Academy of Professional Higher Education (Dánia) BCE, nemzetközi gazdálkodás NKE, rendőrtiszt BME, VIK mérnökinformatikus XY, NBr. University of Glasgow IT (Nagy Britannia) Kodolányi Fősikola, turizmus-vendéglátás BGF, KVIK NYME, gépészmérnök OE, BGK gépészmérnök ELTE, BTK kommunikáció és médiatudomány SZE, gyógyszerész SZIE, gépészmérnök OE, gépészmérnök BME, KJK járműmérnök OE, KVK KGRE, jog Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, formatervező SZE, TTIK OE, KVK BME, biomérnök TE, humánkineziológia BME, VIK OE, Villamosmérnöki kar OE, gépészmérnök OE, gépészmérnök ELTE, BTK angol-német BME, közlekedésmérnök NKE, RTK NKE, HHK BCE, nemzetközi gazdálkodás OE, biztonságtechnikai mérnök BME, gépészmérnök Budapesti Metropolitan Főiskola, kamera man ELTE, TTK kémia Kecskeméti Főiskola GAMFK, gépészmérnök ELTE, pedagógia OE, BGK gépészmérnök BCE, agrármérnök DTE, kémia NYME, TTK SOTE gyógyszerész BGF Gazdálkodás-menedzsment BCE, humán erőforrás SZIE, GTK, turizmus-vendéglátás OE, BGK gépészmérnök ELTE, alkalmazott matek ELTE, sportszervező XY, UNIVERSITÄT WIEN nemzetközi gazdálkodás (Ausztria)

60


Heffenträger Zoltán Hegyesi Pálma Horváth Benedek Horváth György Horváth Tamás Horváth Teréz Izsóf Markó Jakab Rebeka Jilk Dorina Juhász Attila Ádám Juhos Dóra Kalácska Eszter Karcsai Jameel Sebő Kardos Péter Kárpáti Attila Katona Ágnes Kenéz Lili Anna Kirchhofer Dávid Klein Dániel Kollár Bojána Kopeczki Kornél Koplányi Gábor Kormány Cintia Kormos Krisztián Kovács Nikoletta Kovács Szabolcs Cselgő Köllő Dávid Kőszegi Hanna Kövesi Balázs Krivánszky Sára Kupeczky Vivien Gabriella Laczkó Balázs Lajos Levente Lámfalusi Ádám Lázár Albert Lázár Kristóf Lesch György Marcell Lestyán Tünde Virág Ligetfalvi Bence Litóczki Imre Lomen Árpád Lőrincz Máté Lőrincz Szabolcs Madarász Mária Magyari Petronella Tünde Majercsik Nándor Manajló Gregor András Markarián-Hodován Artin Marsiczki Alex Maurer-Morvai B. Tamás

14.I 12.P 12.A 14.E 14.I 14.A 14.E 12.A 12.G 12.P 12.A 14.A 14.A 12.N 12.A 12.G 12.G 12.F 12.F 12.N 12.P 12.G 12.A 14.E 12.F 12.G 14.E 12.A 12.G 12.G 12.N 14.E 12.A 12.A 12.B 12.N 12.P 12.N 14.I 14.A 12.B 12.G 12.P 12.N 12.N 12.G 12.N 12.N 14.E 12.A

NKE, bűnügyi nyomozó ELTE, TKK magyar-történelem tanári szakpár BME, gépészmérnök OE, Környezetmérnöki szak OE, mérnök informatikus OE, BGK gépészmérnök SZE, Ybl Miklós Építőmérnöki szak ELTE, matematika-fizika tanári BCE, élelmiszermérnök BME, VIK mérnökinformatikus ANA KGRE, pszichológia BME, gépészmérnök OE, BGK gépészmérnök BME, mechatronika OE, mechatronika ELTE, pszichológia ELTE, biológia szak OE, BGK gépészmérnök OE, NIK BKF, marketing SZE, MTK mechatronikai mérnöki BME, vegyészmérnök BCE, alkalmazott közgazdaságtan OE, Villamosmérnöki kar ELTE, BTK SZE, bionika NKE, Rendészettudományi kar SZIE, állatorvos BME, biomérnök PPTE, jog ELTE, BTK germanisztika BME, VIK villamosmérnöki kar DE, vegyészmérnök ELTE, könyvtár-informatika OE, KVK Képzőművészeti Egyetem, festőművész BME, VIK mérnökinformatikus ELTE, TTK biológia OE, mérnökinformatikus OE, BGK gépészmérnök BME, VIK OE, gépészmérnök BME, VIK villamosmérnöki SOTE, általános orvosi SZE, rajz-biológia BME, biomérnök XY, Wirtschaftuniversität Wien Bachelorstudium (Ausztria) IBS, nemzatközi gazdálkodás OE, Villamosmérnöki kar SZE, FOK

61


Meczner Balázs Megyesfalvi Petra Mezei Bálint Móritz Alma Virág Nagy Alexander Nagy Bálint Nagy Dávid Nagy Dávid Nagy Júlia Nagy Levente Nagy Levente Máté Nagy Olivér Bendegúz Néder Anita Krisztina Oczot Balázs Oláh Gergely Oláh Zsófia Anna Osztrovszki Balázs Pajor Máté Papp Attila István Party Petra Pataki Péter Pélyi Lóránt Pethő Tamás Gergely Petró Réka Pintér Brigitta Pittlik Enikő Podlovics Laura Pomaházi Zsanett Poszlóczky Zsófia Pribelszki Levente Pukánszky Ferenc Rakonczai Veronika Rigó Adél Róka Dániel Roob Dániel Rudolf Anita Rudolf Enikő Sági Bálint Sárosi Ádám Schön Márk Szabó Márk Szabó Zsolt Szafián Márton Szamocseta Balázs Számpor Erik Péter Szita Krisztián Szpiszár Dalma Szreseny Mátyás Szunyog Bálint Zoltán Takács Bence

12.P 12.G 12.F 12.G 12.P 12.P 14.A 12.F 12.G 12.A 12.A 12.P 12.G 12.P 12.P 12.N 12.G 14.A 12.P 12.G 12.N 12.A 14.A 12.N 12.G 12.N 12.A 12.G 12.A 12.P 14.E 12.G 12.N 12.P 12.F 12.G 12.A 12.P 12.P 14.E 14.A 12.G 12.A 12.G 14.I 14.A 12.A 12.B 12.A 12.P

BME, VIK mérnökinformatikus PTE, fogorvos OE, KVK SZIE, állatorvos BME, kommunikáció és médiatudomány BME, VIK mérnökinformatikus OE, BGK gépészmérnök OE, NIK PTE, gyógytornász ELTE, matematika XY, Yellowstone Christian College - matematika (USA) BME, VIK mérnökinformatikus ELTE, kémia szak BME, VIK mérnökinformatikus BME, VIK mérnökinformatikus ELTE, BTK orosz-német ELTE, pszichológia SZIE, gépészmérnök OE, BGK had és biztonságtechnikai mérnök SZE, gyógyszerész BCE, nemzetközi gazdálkodás BCE, angol szociológia OE, BGK gépészmérnök BCE, agrármérnök SOTE, népegészségügyi ellenőr BCE, kommunikáció és médiatudomány ELTE, szabadbölcsészet SZE, gyógyszerész BGF, nemzetközi gazdálkodás BME, VIK mérnökinformatikus BME, VIK villamosmérnöki kar SZIE, állatorvos PPTE, jog BME, KJK járműmérnöki BME, VIK SOTE, általános orvosi ELTE, gyógypedagógia ELTE, IK programtervező informatikus BME, KJK járműmérnöki OE, BGK gépészmérnök OE, BGK gépészmérnök BME, vegyészmérnök XY, NBr. University of Glasgow Electronic Engineeering (Nagy Britannia) BME, építőmérnök TE, sportszervező BME, gépészmérnök DE, vegyészmérnök OE, KK-VMK ELTE, kémia OE, BGK gépészmérnök

62


Tar Luca Tarapcsák Bendegúz Tasos Fédra Vanessza Tomola Zoltán Miklós Tóth Gergő Tóth Károly Tóth Kristóf Tóth Máté Tóth Richárd Tóth Tibor Ullrich Kristóf Urbán Norbert Varga Árpád Varga Péter Véglesi Júlia Veres Kitti Vízler András Vollai Dóra Vörös Brigitta Vukovich Benedek Winternitz Máté Zsíros Barbara

12.N 12.P 12.N 12.P 12.B 12.B 14.E 12.G 12.F 14.E 14.A 14.I 12.F 12.G 12.N 12.N 12.N 14.I 12.N 12.B 12.G 12.A

BCE, turizmus és vendéglátás BME, VIK mérnökinformatikus BCE, turizmus és vendéglátás BME, VIK mérnökinformatikus NYME, TTK gépészmérnök BME, VIK OE, Villamosmérnöki kar SOTE, általános orvosi OE, KVK OE, Környezetmérnöki szak BME, gépészmérnök OE, gépészmérnök BME, VIK SZIE, természetvédelmi mérnök ELTE, GTK alkalmazott közgazdász ELTE, BTK német nemzetiségi tanító XY, UNIVERSITÄT WIEN nemzetközi gazdálkodás (Ausztria) ELTE, matematika BCE, nemzetközi tanulmányok OE, BGK gépészmérnök ELTE, biológia szak BGF, humán erőforrás

14 fő 4 fő 38 fő 28 fő 2 fő 5 fő 3 fő 39 fő 3 fő 2 fő 5 fő 11 fő 7 fő 2 fő 7 fő 11 fő

BCE BGF BME ELTE KGRE NKE NYME OE PPTE PTE SOTE SZE SZIE TE XY

Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Károli Gáspár Református Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Óbudai Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szegedi Egyetem Szent István Egyetem Testnevelési Egyetem külföldi egyetem “egyéb” felsőoktatási intézmény

Technikus avató ünnepség

63


Elmondhatom, hogy igazán jól működő alapítványa van az iskolánknak. De szükség is van rá, hiszen rengeteg dologban kell, hogy besegítsen a színvonalas oktatás érdekében: dekorálás, taneszközök, anyagok, utazás, szállás, étkezés, nevezési díjak, szociális jellegű támogatások, hogy csak néhány példát említsek. A bevételeink fő forrása az adó 1%-ának utalása. Itt igazán elmondható, hogy sok kicsi sokra megy, hiszen a pár ezer forintos befizetésekből évente több mint két millió forint jön össze. Hoz a konyhára az évente egyszer megrendezett alapítványi bál is, de a másik jelentős tétel a szülők önkéntes befizetése.

ALAPÍTVÁNYUNK TÁMOGATÓI VOLTAK A 2014-2015-ÖS TANÉVBEN Az alább olvasható listán természetesen csak azon támogatóink szerepelnek, akik hozzájárultak nevük nyilvánosságra hozatalához. Gyémánt fokozatú támogató (6 fő) 100000 Ft-tól Koplányi család Smuk Zoltán/szülő Ezüst fokozatú támogató (11 fő) 25000-49999 Ft Csurja család Durugy család Sallói család Sárvári család Podlovics család TYWYLL Kft. Kiemelt támogató (39 fő) 10000-24999 Ft Baranyai család Bodor család Debreczeni család Dózsa család Juhász család Kácsor család Matejcsok család Mezei család Molnár család Orgoványi család Ritzl család Ruzics család Sárvári család Seres család Tomcsányi család Varga család Zsebő család

Arany fokozatú támogató (7 fő) 50000-99999 Ft Batári család Manajló család Rákosi család Támogató (61 fő) 5000-9999 Ft Bairaktari család Bobák család Bóné család Földesy-Nagy család Gáspár család Horváth család Köllő család Kreidl család Lukács család Majsai család Maurer-Morvai család Nagy család Németh család Rákóczi család Réz család Szabó család Szegner család Tomolák család Vass család

5000 Ft-nál kisebb összeggel további 189 fő, illetve család támogatta az alapítványunkat.

64


A 2014-2015-ÖS TANÉV OSZTÁLYZATAI

65

Általános iskola

Testnevelés

Matematika

Magyar Irodalom

Informatika

Ének

Angol (NYEK)

Szorgalom

Bairaktaris Leonidas 5 5 5 4 5 4 3 2 Borbély Bernárd 5 4 4 3 4 3 5 3 Budai Bettina Noémi 5 5 4 4 5 4 4 4 Burger Enikő 5 5 5D 4 5 4 4 5 Csapó Krisztián 5 4 4 3 5 4 3 4 Demény Petra 5 5 5D 5 5D 5D 5D fm Drajkó Krisztián 5 5 5 4 5D 4 4 4 Englóhner Angelika 5 5 4 4 5 4 3 fm Ernst Levente Gábor 5 4 4 3 5 2 4 5 Ferenczi Roland 5 3 4 3 5 4 3 4 Gecsey Réka Csenge 4 4 4 5 5 4 4 5 Hámor Zsombor Máté 5 4 5 4 5 4 4 5D Hegedűs Bálint 5 5 4 5 5 5 5 2 Hlaván Álmos 5 4 5 3 5D 3 5 4 Homolya Gréta Viktória 5 5 5 5 5 5 4 5 Horváth Mátyás 5 5 5D 5 5 5 5D 5 Juhász Richárd 5 5 4 4 5 4 3 5 Kárpáti Márk András 5 5 4 4 5 4 5 4 Kreidli Laura 5 4 4 3 5 3 3 5 Kuti Péter 4 4 4 3 5 4 4 4 Liebhardt Péter 4 4 4 3 5 3 3 5 Lukács István 5 5 4 4 4 4 4 5D Mezei András 5 5 5 4 5 4 4 3 Módis Ákos 5 5 5 4 5 4 4 4 Molnár Zoltán György 5 5 4 4 5D 4 4 3 Orgoványi Réka 5 5 5D 5D 5D 5 4 fm Pattantyus Márk 5 4 4 4 5 4 3 5D Rákosi Sára 5 4 4 3 4 4 3 5 Szabó Bence 5 5 5D 5 5 5D 4 5 Szádoczki Richárd Szaniszló 5 4 4 3 5 4 4 4 Takács Kristóf 5 4 4 4 5D 4 4 2 Tóth Ádám 5 5 5D 5 4 5 5 3 Ürmösi Ádám 5 5 4 4 5 5 4 3 Vass Botond 5 5 5 4 5 4 4 5 Virsinger Dominika 5 5 5D 5D 5D 5D 5D 5D Tantárgyi átlagok: 4,91 4,57 4,43 3,97 4,89 4,09 3,97 4,13 Osztályátlag:

Átlag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Név

Magatartás

Sorszám

9.NyC Nyelvi előkészítő osztály (angol) Osztályfőnök: Urbán Andrea

3,83 3,67 4,17 4,50 3,83 5,00 4,33 4,00 3,83 3,83 4,50 4,50 4,33 4,17 4,83 5,00 4,17 4,33 3,83 4,00 3,83 4,17 4,17 4,33 4,00 4,80 4,17 3,83 4,83 4,00 3,83 4,50 4,17 4,50 5,00

Görögország Penc Sződliget Vác Karolina Acsa Őrbottyán Vác Radnóti Vác Karolina Göd Németh Gödöllő Szent Imre Veresegyház Vác Juhász Balassagyarmat Kiss Leányfalu Sződliget Veresegyház Nógrádkövesd Vác Karolina Dunakeszi Kőrösi Gyöngyös Kosd Göd Németh Aszód Göd Németh Vác Karolina Vác Juhász Göd Németh Vác Földváry Acsa Vác Földváry Nógrádkövesd Vác Petőfi Vác Karolina Vác Radnóti Szendehely

4,25


Testnevelés

Német

Matematika

Magyar Irodalom

Informatika

Ének

Angol

Szorgalom

5 4 4 3 5 4 3 4 5 5 4 3 3 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5D 5D 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5D 5 5D 5 5D 5 5 5 5 5D 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5D 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5D 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 5 4 2 5 3 4 4 4 2 4 3 3 4 5 5 5 5D 4 5 5 5 5 4 5 5 5D 5 5 5 4 5D 4 5 5 5D 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 4 2 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5D 5 4 4 5 5 4 5D 3 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5D 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 2 4 2 5 3 1 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5D 5 5 5 3 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 fm 5 4 4 4 5 4 3 5 3 5 4 3 4 5 4 3 5 5 5 3 4 3 5 4 2 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 5 5 5 5D 5 5 5D 5 5D fm 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5D 4 5 5 4 5 5 5 5 5D 5 5 5D 5D 5D 4 4,91 4,31 4,29 3,94 4,91 4,37 3,57 4,54 4,27

Általános iskola

Adamcsek Barnabás Bánszky Katalin Lilla Bárnai Anikó Becsó Gergely Bicsár Rozália Csepel Zsófia Luca Csontos Borbála Fekete Fanni Fellner Kinga Heizer Lilla Horváth Zsófia Jedlicska Zoé Kalapács Klaudia Katona Pál Gergő Kiss Andrea Kovács Zsófia Králik Petra Laura Lámfalusi Dóra Less Dávid Luczó Bence McBrayer Lilly Elizabeth Mocsáry Viktor Nagy Réka Erzsébet Nándori Fanni Doroti Pálinkás Luca Pálinkás Margaréta Posta Lujza Poszlóczky Anna Répási Gergely Sárosi Soma Seregi Balázs Vaida Theodora Vanderlik Csenge Anna Varga Vivien Zoboki Réka Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

Átlag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Név

Magatartás

Sorszám

9.NyD Nyelvi előkészítő osztály (angol-német) Osztályfőnök: Heiszig Melinda

4,00 3,57 4,71 4,71 5,00 4,71 4,00 4,71 4,43 4,71 4,29 3,86 3,57 3,57 4,71 4,71 4,86 3,43 4,14 4,43 4,14 4,29 4,43 1 3,86 4,57 4,17 4,00 4,14 3,86 4,00 5,00 4,29 4,71 4,86

Balatonlelle Vác Árpád Vác Juhász Vác Árpád Vác Árpád Vác Árpád Kosd Vác Földváry Göd Németh Vác Petőfi Vác Petőfi Vác Karolina Dunakeszi Kőrösi Vác Földváry Vác Radnóti Vác Radnóti Nógrád Vác Árpád Vác Árpád Göd Huzella Vác Juhász Göd Németh Vác Petőfi Vác Árpád Vác Petőfi Ipolyság Vác Petőfi Vác Petőfi Nőtincs Vác Árpád Dunakeszi Radnóti Göd Huzella Vác Juhász Vác Radnóti Göd Huzella

4,31

66


Testnevelés

Német

Matematika

Magyar Irodalom

Informatika

Ének

Angol (NYEK)

Szorgalom

5 5 5 5 5D 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5D 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5D 5 4 5 5 fm 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5D 3 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 fm 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5D 4 4 4 4 5 4 4 5 5D 4 3 5D 5 5 5D 5 5D 5 5 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5D 4 5 5 5D 5 5D 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5D 5D 5D 5D 4 5D 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5D 4 5 5 5 5 5D 5 5D 5 5D 4 5 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5D 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4,82 4,56 4,47 4,68 4,94 4,15 4,18 4,17 4,66

Általános iskola

Arany-Tóth Áron Árvay István László Bálint Gergő Biró Bernadett Boglárka Birszki Levente Bloch Marcell Manó Bóné Áron Zoltán Burzi Stella Csepreghy Kinga Daucsó Dóra Melinda Ember Andrea Fritz Márton Gere Márk German Jakab Hajdu Flóra Anna Ihász Péter István Ivanics Barbara Jakus Anna Krisztina Koplányi Bence Kovács Zalán Löffler Fanni Molnár Regina Morvai Fanni Mráz Borbála Osgyán Karola Polgár Kincső Sárosi Ákos Scardone Vincenzo Smuk András Szentpétery János Téglás Tamás Tóth Dóra Zsófia Velky Domonkos Virányi Lili Tíria Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

Átlag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Név

Magatartás

Sorszám

9.NyE Nyelvi előkészítő osztály (angol) Osztályfőnök: Sipos Brigitta

5,00 4,17 4,86 5,00 4,17 4,71 4,14 4,71 4,71 4,14 4,83 4,71 4,00 4,33 3,67 4,14 4,43 4,33 5,00 3,83 4,29 4,83 5,00 4,86 4,67 4,67 4,83 3,86 4,29 4,33 4,17 5,00 4,29 4,33

Vác Juhász Vácrátót Vác Piarista Göd Huzella Kosd Sződliget Vácrátót Vác Petőfi Göd Huzella Szendehely Nagymaros Sződliget Göd Huzella Vác Karolina Vác Karolina Vác Radnóti Rétság Kosd Magyarnándor Erdőkertes Nógrád Penc Vác Juhász Göd Huzella Vác Radnóti Kosd Balassagyarmat Kiss Vác Karolina Gödöllői Petőfi Vác Petőfi Vác Petőfi Göd Németh Göd Huzella Vác Földváry

4,48

67


9.A

5 5 5D 5 5D 5 5D 3 5D

Angol 4 4 4 3 5 5 4 4 5

Ének 5 5D 5 5 5 5 5 5 5

Fizika 4 5D 5D 4 5 5 5 4 5D

Földrajz 5D

Francia 3 4 5

5 5 5D 4 5D 5 5D 5 5D

4 5 5 5 5 5 5 4 5D

Kémia 5 5D 5 4 5D 5 5 4 5D

Magyar Irodalom 4 5 5D 4 5D 4 4 4 5D

Magyar nyelv 5 5 5 4 5 4 5 3 5D

Matematika 5D 5D 5D 5 5D 5 5 5 5D

Médiaismeretek 4

5

5

4

Német

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Rajz

5 5 4 4 5 5 5 5 5

Testnevelés

5 5D 5D 4 5 4 4 4 5D

Történelem

5 5 5D 5 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5 5 5D 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5D 4 5 5D 4 5 5 5D 5 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5D 5 5 4 5 5 5D 5 5D 5D 5D 5 5D 5D 5 5D 5 5 5 5D 5 4 5D 4 4 4 4 5 5 5D 5D 3 5D 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5D 5 5 5 5D 5D 5D 5D 5 5D 5D 5D 5 5D 5 4 5 3 5 4 3 4 4 4 3 5D 4 4 4 3 5D 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5D 5D 5 5D 5D 5 5 5 5 4 5 5 5 5D 5 5 4 5D 4 5 5 4 5 5 5D 5 5D 5 5 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5 5 5 5 5 5D 4 5D 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5 4 5 5 5 5D 4 5 4 5 4 5 5 4 5D 5D 5 5 5D 5 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 5 4 fm 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5D 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5D 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5D 4 5D 5 5 5D 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4,87 4,58 4,71 4,16 4,90 4,68 4,50 4,87 4,68 4,71 4,61 4,35 5,00 4,41 4,94 4,77 4,35

Informatika

4,64 4,93 4,86 4,21 5,00 4,71 4,79 4,21 5,00 no 5,00 4,64 5,00 4,86 5,00 4,43 4,50 5,00 3,93 5,00 4,71 5,00 4,86 4,71 4,08 4,29 4,86 4,57 4,50 4,00 4,57 4,43

Göd Huzella Göd Huzella Vác Árpád Vác Piarista Vác Radnóti Balassagyarmat Kiss Vác Árpád Göd Németh Vác Juhász Vác Árpád Vác Petőfi Vác Árpád Göd Németh Göd Huzella Vác Piarista Dunakeszi Fazekas Vác Juhász Vác Juhász Vác Árpád Tiszaföldvár Vác Földváry Balassagyarmat Kiss Balassagyarmat Kiss Nógrád Vác Árpád Nógrád Göd Huzella Kismaros Vác Földváry Göd Huzella Sződliget Vác Juhász

Általános iskola

4,65

Átlag

Osztályfőnök: Havasi Ivett

5 5 5 4 5 5 5 4 5

Szorgalom

5

5 5 5 5 5 4 5 4 5

Magatartás

Gimnáziumi osztály

Név

1. Ács Bálint 2. Bérczes Borbála 3. Burkódi Gergely 4. Dobos Vilmos Attila 5. Dunai Fruzsina 6. Frecska Viktória 7. Galántai Zsófia Regina 8. Gecse Márton István 9. Halápi Blanka 10. Hámori Fanni 11. Kalácska Anna 12. Kareczki Réka 13. Kenéz Janka Borbála 14. Keresztyén Laura 15. Kiss Réka Ildikó 16. Kovács Csenge Csilla 17. Lázár Viktor 18. Lengyel Gréta 19. Luter Márk 20. Magyar Boglárka 21. Mikulás Viktória 22. Molnár Virág Blanka 23. Nagy Alíz 24. Pátyodi Tamás 25. Pellei Milán Balázs 26. Romhányi Barbara 27. Szabó Borbála 28. Szabó Eperke 29. Szalay Márton 30. Szenderffy Dániel 31. Tóth Blanka Zsófia 32. Winternitz Balázs Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

68

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

9.B

Angol

Fizika

Földrajz

Gépészeti alapozó feladatok

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Munkahelyi egészség és biztonság Testnevelés Történelem

3,92 4,38 3,31 4,54 4,08 4,92 4,85 4,00 4,23 4,85 4,23 4,46 3,85 4,54 4,15 3,69 3,92 4,77 3,92 3,85 3,85 3,54 4,62 4,38 3,75 3,62 3,92 4,54 4,31 3,85 3,23 3,46 4,46

Balassagyarmat Kiss Vác Petőfi Rétság Vác Juhász Vác Juhász Vác Petőfi Bercel Zebegény Őrbottyán Vác Juhász Göd Huzella Vác Juhász Balassagyarmat Kiss Vác Piarista Nagyoroszi Vác Madách (Vác Petőfi) Vác Radnóti Balassagyarmat Kiss Göd Huzella Vác Juhász Vác Petőfi Vác Árpád Vác Árpád Szécsény Vác Radnóti Vác Árpád Vác Petőfi Szob Acsa Őrbottyán Dunakeszi Kőrösi Vácszentlászló Vác Árpád

Általános iskola 4,12

Átlag

Osztályfőnök: Kovács Kálmán

Szorgalom

5 4 4 3 4 4 4 5 3 5 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5D 5D 3 4 5 4 5 5D 4 3 3 5 3 3 2 4 5 3 4 3 3 3 2 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5D 4 5 5 5D 5D 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5D 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3 3 5 3 4 5D 4 5 4 4 4 5 4 4 5D 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5D 5 5 5D 5D 5D 5 5D 5 4 5 5D 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5D 4 5 5 5D 5D 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 2 4 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5D 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 5 4 3 3 3 4 5 5 3 4 4 2 4 5 3 4 4 3 4 4 3 5D 5D 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5D 5D 4 5D 5 5 5 5 4 5 4 5D 3 4 4 5 5 3 5 4 2 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 5D 4 5 5 5D 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5D 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 5 5D 3 4 5 3 4 fm 3 5 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 4 5 3 5 4 4 3 3 5 4 5 3 4 4 3 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5D 4 4 5 5D 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 5 4 2 3 4 4 5 4 2 4 3 2 4 5 3 5 5 5D 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4,85 4,27 4,09 3,64 4,06 4,03 4,67 4,70 3,58 4,36 4,33 3,64 4,39 4,39 3,73

Magatartás

Gépészetágazat

Név

Barna János Dávid Dian Márk Drexler Tamás Durugy Tamás Fodor Sebestyén Gábor Péter Gubó Patrik Szeverin Györkő Hunor Márton Hiri Dávid Kajtor Iván László Kakuk Dániel Klein Ádám Gyula Kokavecz Ádám László Kollár Gábor Kosztrub Tamás Kovács Marcell Králik Tamás Laczkó Levente Moór Júlia Nagy Dávid Tamás Nagy Ferenc Levente Ogl Mihály Polgár Dániel Pothoroczki Balázs Rojkovics Richárd Sárvári Dániel István Szabó Anita Szabó Lőrinc László Szabó Roland Szabó Viktor Bence Varga Zoltán Veréb Levente Virsinger Bence Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

69

Sorszám


9.F

Szorgalom

Fizika

Földrajz

Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Munkahelyi egészség és biztonság Műszaki gyakorlatok (elektronika) Műszaki ismeretek (elektronika)

Testnevelés

Történelem

3,31 3,62 3,69 4,31 4,85 5,00 2,77 2,77 4,00 2,69 3,54 4,62 4,08 4,38 3,77 3,08 3,46 3,23 3,77 3,92 3,54 3,67 3,38 4,15 4,00 4,00 3,92

Gödöllői Erkel Balassagyarmat Kiss Őrbottyán Vinica Vác Petőfi Sződ Dunakeszi Oktatási Központ Göd Németh Erdőkürt Váchartyán Szob Balassagyarmat Kiss Vác Juhász Acsa Szécsény Göd Németh Dunakeszi Oktatási Központ Vác Waldorf Rád Vác Árpád Vác Karolina Vác Radnóti Göd Németh Vác Radnóti Göd Németh Vác Földváry Rád

Általános iskola 3,76

Átlag

Osztályfőnök: Czene Gábor

Angol

4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5D 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5D 5 5 4 5D 5 4 5 5D 5D 5D 5 5 5 5 5D 5D 5 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5 5 5 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 3 5 3 3 4 5D 4 3 3 5 5 4 4 4 5D 5 5 4 4 5D 5D 5D 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5D 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5D 5 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 fm 3 5 4 4 3 4 5D 4 3 2 3 3 4 3 4 3 5 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 4 3 2 4 5 4 5 3 3 3 5D 4 5 3 4 4 5 3 4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 4 fm 4 5 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 3 4 5 4 4 4 2 4 4 5D 4 4 4 4,93 3,96 3,85 3,30 3,93 4,22 3,48 3,81 3,30 3,44 3,63 4,44 3,78 4,24 3,52

Magatartás

Villamosipar-és elektronikaágazat

Név

1. Balogh Géza 2. Bánszky Botond 3. Barta Kristóf Viktor 4. Csáki Barbara 5. Gábor János 6. Garad Ágoston Attila 7. Gemer Gergő 8. Gyarmati Csaba 9. Horváth Ádám 10. Horváth Norbert Sebestyén 11. Jaczenkó Márk 12. Kerék Bence 13. Kok Barnabás 14. Koren Bence 15. Kökényesi Martin 16. Laczkó Barnabás Csaba 17. Mohácsi István László 18. Neubrandt Balázs 19. Pataki Bence 20. Pauer Ádám 21. Péter Benedek László 22. Reitinger Balázs 23. Rumbold Kornél 24. Ruzics Barna 25. Tálas Ádám 26. Vellai Viktor 27. Weisz Vid Viktor Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

70

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

9.G

5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5

5D 4 5 3 3 4 5 5D 4 4 5 5 4 4 5D 4 5 4 5D 4

Angol 5D 5 5 5 5 5D 5D 5D 4 5D 4 5D 5D 5D 5D 5D 5 5 5D 5D

Biológia 4 4 2 4 3 5 5 5 3 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 5

Fizika 5D 5 4 5 4 5 5D 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4

Földrajz 5 4 3 5 3 5D 5D 5 5 5D 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5

Informatika 5D 4 2 4 3 5D 5 5D 4 5 2 4 4 5D 4 5 4 4 5D 5

Kémia 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Környezetvédelmi alapismeretek 5D 5 5 5 5 5D 5D 5D 4 5D 5 5 5 5 4 5 4 5 5D 5

Laboratóriumi gyakorlatok 5 5 3 5 4 5 5 5D 4 5 3 5 5 5 4 5 2 4 5 4

Magyar Irodalom 5 4 3 4 4 4 5 5 3 4 3 4 3 5 4 4 2 3 4 4

Magyar nyelv 5 4 4 5 4 5D 5D 5D 4 4 3 4 4 5D 4 5 4 4 5 4

Matematika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Munkahelyi egészség és biztonság 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Műszaki ábrázolás

4 4 4 5 5D 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5

Testnevelés

5 4 4 4 3 4 5 5D 4 4 3 4 4 5 3 5 3 3 5 3

Történelem

4,87 4,47 3,93 4,60 4,07 4,80 5,00 5,00 4,00 4,73 3,87 4,53 4,47 4,87 4,33 4,80 4,00 4,20 4,87 4,53 no 4,67 4,00 4,93 4,60 4,93 4,87 4,20 4,13 3,80 4,33 4,60 4,79

Göd Huzella Romhány Kosd Vác Árpád Rétság Göd Németh Göd Németh Göd Huzella Érsekvadkert Vác Petőfi Vác Árpád Göd Huzella Érsekvadkert Romhány Püspökhatvan Vác Piarista Visegrád Vác Petőfi Göd Németh Göd Németh Dunakeszi Bárdos Budapest Pannonia Érsekvadkert Nagymaros Göd Huzella Balassagyarmat Kiss Acsa Göd Huzella Vác Földváry Vác Árpád Göd Huzella Vác Árpád Vác Radnóti

Általános iskola 4,49

Átlag

Osztályfőnök: Gyolcsos-Séner Beatrix

5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

Szorgalom

5 5 5D 5D 4 5D 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 2 4 4 4 5 4 4 3 3 5 5 4 3 5 5 4 5D 5 5D 5 5 5 5D 5D 5 5D 5 5 fm 5D 5 4 5D 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5D 5D 5D 5 5D 5 5 5D 5D 5D 5D 5 5 4 5D 5 5 5 5D 4 5D 5D 5D 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3 5 2 4 4 3 5 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5D 4 5 4 4 5D 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5D 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 fm 4 4,84 4,38 4,41 4,94 3,84 4,53 4,53 4,25 4,94 4,78 4,34 3,97 4,34 5,00 5,00 4,50 4,00

Magatartás

Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat

Név

Ambrus Anett Beller Klaudia Bucsi Boglárka Czobori Dorina Dávid Dóra Földi Máté Frey Sára Göndös Dorottya Gulyás Ferenc Milán Jakab Borbála Jakus Júlia Kayos Noémi Klinger Olivér Asztrik Kopeczki Kinga Kővágó Kíra Brigitta Lada Franciska Lőrincz László Tamás Magyari Péter Márk Merber Richárd Nagy Sára Neményi Ádám Németh Emese Noémi Párizs Leonardo Cesare Ribai Zsófia Stetina Dóra Szenográdi Viktória Szeverényi Sára Tóth Benedek Varga Bálint Varga Hajnalka Georgina Vass Réka Virág Vécsei Enikő Réka Zwagerman Anna Judit Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

71

Sorszám


9.N

Angol Ének

Fizika

Földrajz

Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Médiaismeretek Német Rajz

Testnevelés

Történelem

4,29 4,57 3,62 5,00 4,93 3,64 4,93 4,07 4,00 3,64 4,07 4,36 4,29 3,57 4,50 4,14 4,92 4,50 4,57 4,71 4,64 5,00 4,86 4,93 4,57 4,21 4,86 4,93 4,71 4,79 5,00 3,64 5,00 4,86

Vác Árpád Balassagyarmat Kiss Görögország Vác Földváry Diósjenő Veresegyház Vác Radnóti Dunakeszi kőrösi Vác Piarista Veresegyház Szob Vác Juhász Dunakeszi Fazekas Sződliget Vác Árpád Göd Huzella Szendehely Vác Petőfi Göd Huzella Vác Árpád Sződliget Vác Földváry Vác Árpád Bernecebaráti Nagymaros Vác Árpád Iklad Vác Árpád Dunakeszi kőrösi Vác Árpád Bernecebaráti Vác Árpád Vác Juhász Balassagyarmat Kiss

Általános iskola 4,48

Átlag

Osztályfőnök: Mauterer Zsuzsanna

Szorgalom

5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5D 5 4 4 5D 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 no 4 5 2 5 5 5D 5D 5 5D 5D 5D 5 5 5D 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 4 5D 5 5D 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 2 5 5 5D 5 5 5D 5D 5 4 5 5D 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 5 4 5 5 3 5 3 4 3 2 4 4 5 3 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4 3 2 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5D 4 4 4 5 5 3 4 5D 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 3 2 3 5 4 3 4 3 5 3 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5D 5 5 3 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5D 5D 5D 5 4 5 5 5 5 5D 5D 5 fm 5 5 5 4 4 4 5 5 5D 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5D 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5D 4 5 5D 5D 4 5 5 4 5 5 5D 5D 5 5D 5 5 5 5D 5 5D 5 5 5 5D 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5D 4 5D 5 5 5 4 5 5 5D 5D 4 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5D 4 5D 4 5 4 5D 4 5 5 5 5 3 4 3 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5D 5D 5 5 5D 5D 5 5 5 5 4 5 5 5D 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5D 4 5 4 5 5 5D 5D 4 5D 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5D 5D 5 5D 5D 5D 5D 5D 5 5D 5D 5 5 5 5 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 5 5 5D 5 5 5D 5 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5 5 5D 5 5 5 5 5 5D 5D 5D 4 5 5D 5 5 5 5 4 4,94 4,35 4,68 4,44 3,88 4,62 4,79 4,62 4,18 4,50 4,32 4,82 4,45 4,79 4,73 3,91

Magatartás

Gimnáziumi osztály

Név

1. Ágoston Dániel 2. Asztalos András 3. Bairaktari Ismini Despoina 4. Bálint János 5. Csurja Kinga 6. Együd Petra 7. Gerlei Martin 8. Gubicz Fanni 9. Hoffmann Csenge 10. Homoki Henriett 11. Jaics Regina Heidi 12. Juhász Péter 13. Kovács Kitti 14. Ksenicz Brigitta 15. Majsai László Bence 16. Mayer Nikolett 17. Metyovinyi Zseraldin 18. Nagy Bernadett 19. Pápai Zsombor Gergő 20. Pauer Tamás 21. Petri Dóra 22. Rab Noémi 23. Réti Lívia Enikő 24. Sánta Szidónia 25. Schwarcz Anna Kata 26. Sorecz Zsolt 27. Szabó Boglárka 28. Szafián Balázs 29. Szász Anna 30. Szilágyi Gerda Sarlott 31. Szombati Lili Anna 32. Tillik Regő Levente 33. Tolerián Tamás 34. Urhegyi Márton Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

72

Sorszám


9.P Adatbázis és szoftverfejlesztés Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat Angol

Fizika

Földrajz

Információ-technológia alapok Információ-technológia gyakorlat Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Munkahelyi egészség és biztonság Testnevelés

Történelem

4,67 3,80 4,73 4,27 4,13 3,53 4,27 4,67 3,93 3,87 4,40 4,20 3,20 4,00 3,93 3,40 4,40 4,07 4,47 4,87 3,93 4,73 4,07 4,93 4,80 4,87 4,80 4,80 4,07 3,93 4,87 3,47 4,13 4,20 4,93

Vác Juhász Kismaros Vác Árpád Sződliget Vác Árpád Drégelypalánk Dunakeszi kőrösi Göd Huzella Kosd Göd Németh Göd Németh Veresegyház Vác Juhász Vác Földváry Vác Petőfi Vác Árpád Vác Földváry Göd Németh Vác Piarista Vác Juhász Kosd Göd Németh Balassagyarmat Veresegyház USA Rutherford Vác Földváry Göd Huzella Szokolya Vác Árpád Tahitótfalu Őrbottyán Kosd Vác Piarista Dunakeszi kőrösi Göd Huzella

Általános iskola 4,27

Átlag

Osztályfőnök: Szlobodnikné Kiss Edit

Szorgalom

5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5D 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5D 5D 4 5D 5 4 5 5 5 5 5 5D 4 4 5 5 5 5 5 4 5D 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5D 3 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 2 4 4 2 4 3 4 2 5 3 5 4 4 4 5D 5 4 3 3 5 4 5 4 5D 5 3 5D 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 2 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5D 5D 5 5 4 3 4 5 3 4 4 5D 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5D 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5D 5D 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 3 fm 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5D 3 3 5 5 5 5 5 5D 5 5 4 5 5 5 5D 5 5D 4 5 5 5 4 4 2 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5D 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 4 5 4 5D 4 5 5 5 5 5 5 4 5D 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5D 4 5 5 5D 5D 5D 4 5D 4 5D 5 5 5 5 5 5D 5D 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5D 4 4 3 5 5D 3 4 4 5 4 3 4 4 5 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5 5D 5 5 5 4 5D 4 5D 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5D 4 5D 5D 5 5 5D 5 5 5 5 5 5D 5 4,46 4,23 4,49 4,60 4,31 4,40 4,20 3,91 4,46 4,80 3,71 4,49 4,11 4,06 3,86 4,18 4,43

Magatartás

Informatikaágazat (szoftver)

Név

1. Balogh Orsolya 2. Baranyai Balázs 3. Bognár Gábor Béla 4. Cserey Gyöngyvér 5. Csillik Ferenc János 6. Czinege Zsolt 7. Fehér Sebestyén 8. Fister Zsolt 9. Fuksz Emese 10. Gaál Bernát 11. Gaál Márton 12. Gáspár Botond Bendegúz 13. Gergely Kevin 14. Horváth Bence Gábor 15. Kalácska Róbert 16. Katona Fanni 17. Kellner András 18. Kikillai Tamás 19. Kiss Márk András 20. Kőhegyi Márton 21. Menyhárt Vanessza 22. Nyikes Vencel 23. Ruzsin Orsolya 24. Sepsi László 25. Seres Barnabás Zoltán 26. Siklódi Levente 27. Simonyik Krisztián Antal 28. Stedra Kristóf 29. Steidl Balázs Sándor 30. Szilasi András 31. Tamási Laura Klaudia 32. Tatár Hajna Rebeka 33. Tóth Kornél 34. Wafi Omar 35. Wagner André Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

73

Sorszám


9.S Adatbázis és szoftverfejlesztés Adatbázis és szoftverfejlesztés Angol Fizika

Földrajz

Információ-technológia alapok Információ-technológia gyakorlat Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Munkahelyi egészség és biztonság

Testnevelés

Történelem

4,07 3,60 3,53 3,87 3,53 3,87 4,20 3,73 3,00 4,00 3,87 4,20 3,40 4,33 4,67 4,33 2,93 4,53 4,07 3,33 2,87 3,53 4,00 3,27 4,07 3,93 4,40 4,53 4,07 3,40

Penc Vác Petőfi Szob Nőtincs Vác Árpád Vác Árpád Pomáz Vác Földváry Erdőkertes Tápiószele Budapest Kolozsvári Szendehely Vác Karolina Vác Földváry Verőce Göd Németh Vác Árpád Vác Árpád Göd Németh Sződliget Vác Árpád Dunakeszi Kőrösi Vác Árpád Vác Karolina Göd Huzella Őrbottyán Vác Radnóti Balassagyarmat Kiss Vác Árpád Vác Petőfi

Általános iskola

3,84

Átlag

Osztályfőnök: Niedermüllerné Karcag Ildikó

Szorgalom

Informatikaágazat (hardver)

Név

Magatartás

1. Adámi Bence 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5D 4 4 3 4 3 4 4 2. Auth Mihály 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3. Bartók Krisztián 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 4. Berényi Márk 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5. Bíró Richárd 5 4 3 3 4 3 3 4 5 4 2 4 4 2 3 5 4 6. Boros Máté Ferenc 5 4 3 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 7. Brucker Lajos Bálint 5 5 4 4 4 4 4 4 5D 5 4 4 4 4 4 5 4 8. Frankl Dániel 5 4 5 5 5 3 3 4 5D 5D 2 3 3 2 3 5 3 9. Inczédy Péter 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 3 4 3 10. Kácsor Gréta 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5D 4 11. Koczfán Gergő 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5D 3 3 4 3 3 4 3 12. Kristofóri Martin 5 5 4 4 4 4 4 5 5D 5 3 5 4 4 4 4 4 13. Lang Dániel 5 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 2 3 5 3 14. Lédermayer András 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 15. Liktor András 5 5 5 5 5 5D 4 5 5D 5D 5 5 4 4 4 5D 4 16. Lugosi András 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5D 5 17. Maglódi Ádám 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 5 4 3 5D 5D 5 5 5D 5 3 5 5 4 5 5D 4 18. Maurer-Morvai Botond Bálint 5 19. Mokos Norbert 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 20. Monoki Katalin 4 3 3 3 4 4 3 4 5D 2 3 3 3 3 2 5D 3 21. Nyári Bálint 4 2 2 2 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 5 3 22. Pécsi Réka 4 4 2 3 4 4 3 4 5 4 2 4 3 3 4 5 3 23. Polgár Péter 5 4 3 3 5D 5 4 4 5D 4 3 4 4 4 3 5D 4 24. Sárai Bence 5 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 4 3 25. Sipos András 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 26. Szabó Ákos 5 4 3 5 5D 4 3 5D 5D 5 3 3 3 4 3 4 4 27. Tagaj Norbert 5 5 3 3 4 5 4 5 5D 5 4 4 5 4 5 5 5 28. Tóth Kevin 5 5 4 5 5D 5 4 5 5D 5 3 5 5 5D 4 4 4 29. Tuboly Endre 5 4 3 4 5D 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 5 30. Vincze Bence Máté 5 4 2 3 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 5 3 Tantárgyi átlagok: 4,70 4,07 3,53 3,53 4,27 4,10 3,43 4,20 4,63 4,30 3,03 3,77 3,73 3,33 3,43 4,53 3,73 Osztályátlag:

74

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

10.A

Angol

Biológia Ének

Fizika

Földrajz

Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Német

Testnevelés Történelem

4,41

5,00 4,85 3,77 4,38 4,85 5,00 4,38 4,77 4,31 4,54 4,92 5,00 4,46 4,54 4,08 4,23 4,38 4,62 4,38 4,38 4,08 4,77 4,92 4,08 4,54 4,31 4,00 4,92 2,75 3,92 4,15 4,62 3,85 4,08 5,00 4,08

Átlag

Vácrátót Vác Juhász Vác Juhász Szob Vác Piarista Göd Huzella Vác Juhász

Göd Németh Verőce Göd Németh Sződliget Vác Árpád Göd Németh Vác Árpád Vác Juhász Vác Árpád Vác Árpád Vác Árpád Vác Árpád Vác Földváry Vác Juhász Vác Földváry Veresegyház Vác Árpád Vác Földváry Vác Árpád Göd Németh Rád Vác Árpád Tahitótfalu Vác Juhász Vác Árpád Nagyoroszi Vác Radnóti Rád

Általános iskola

Osztályfőnök: Molnár Mária

Szorgalom

5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 4 5 5D 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 3 3 3 5 3 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5D 4 4 5 5 5 5D 5 5D 5D 5D 5D 4 4 5D 5D 5 5 5 5 5D 5D 5 5D 5D 5 5D 5D 5D 5D 5D 5 5D 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5D 5 5 4 5 5 5 5D 5D 5D 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5D 5D 5 4 5 5D 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5 5D 5 5D 5 5D 5 5D 5D 5 5 4 5D 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5D 5 4 3 5 5D 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5D 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5D 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 5 5D 5D 4 4 3 4 4 3 5 5 5D 5D 5 4 5 5D 4 5 5 5 5D 5 4 5 5 5D 5D 5 5 5 5 5D 5D 5D 5 5D 4 5 5 4 5 5 3 4 5D 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5D 5 3 5 4 4 5 4 4 5D 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5D 4 3 5 5 5D 5D 5 5 5 5D 5D 5D 5D 5 5D 4 5D no fm fm fm fm fm fm 3 3 2 fm fm 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 5 3 4 4 5D 5 3 3 5 5 4 3 5 5 5D 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 5 4 3 3 4 3 5 5 3 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 3 4 5 3 5 5 5D 5D 5 5 5 5 5D 5D 5D 5 5D 5D 5 5 4 5 4 4 4 5D 4 3 4 4 3 4 5 4 4,94 4,37 4,89 4,91 4,06 4,06 4,94 4,69 4,46 4,31 4,28 4,08 4,57 4,66 3,94

Magatartás

Gimnáziumi osztály

Név

Bencsik Nóra Beregi Boglárka Berencei Gábor Martin Bobák Fanni Boroncsok Bence Dobó Máté Fogarasi Flóra Zsófia Füzesi Natasa Galgóczi Barna Gáspár Tamara Gergely Orsolya Boglárka Hanzelik Bianka Hegyesi Edina Julianna Hídváry Zita Kajtor Vivien Kis Dávid Kurdi Hanna Ladányi Zita Lomen Zsófia Mikolasek Szabolcs Nábelek Sára Nagy Enikő Némedi Fanni Oláh Martin Marcell Ősi Eszter Alíz Rada Bálint András Sepa Jázmin Eszter Szabó Dorina Szabina Szalai Attila Árpád Szerencsés Kristóf Tiba Gergő Tamás Ujszegi Vivien Veres Martin (Szob) Veres Martin (Vác) Wagner Heléne Winternitz Áron Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

75

Sorszám


10.B

Szorgalom

Adatbázis és szoftverfejlesztés Adatbázis és szoftverfejlesztés

Biológia Fizika

Földrajz

Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat

Hálózati ismeretek I.

Hálózati ismeretek I. gyakorlat Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv

Matematika

Rajz

Testnevelés

Történelem

3,79 3,50 4,43 3,21 3,06 3,38 3,07 4,29 3,00 3,81 3,29 3,94 3,21 4,21 3,19 4,07 3,86 4,31 3,79 3,29 3,57 3,79 3,36 4,93 3,71 3,71 4,71 3,64 3,50 3,50 3,63 4,64 4,93 3,88

Bercel Verőce Vanyarc Nógrádsáp Vác Árpád Vác Földváry Őrbottyán Rétság Vác Karolina Vác Földváry Veresegyház Vác I. Géza Sződ Szokolya Vác Földváry Kismaros Vác Karolina Rád Vác Árpád Vác Petőfi Vác Árpád Vác Árpád Nőtincs Dány Dunakeszi Kőrösi Rétság Szécsény Vác Árpád Vác Karolina Nőtincs Rétság Acsa Rád Vác Árpád

Általános iskola

3,77

Átlag

Osztályfőnök: Márczy Gábor

Angol

5 4 3 4 3 5D 4 4 5 5 3 4 3 5 3 2 5 4 5 3 2 5 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 5 5 3 4 5 5 5D 5D 4 5 4 3 5 5 5 4 3 3 3 3 2 5 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 4 3 2 5 3 4 4 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 2 5 5 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 4 3 2 5 5 2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 3 3 4 5 4 3 2 4 2 3 4 2 2 2 2 4 3 2 5 4 5D 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 4 2 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 4 5 2 5 4 4 4 3 5 5 5D 5 4 4 4 2 5 5 4 5 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 2 4 5 2 5 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5D 3 4 4 3 3 5 4 3 5 5 5 5 3 5D 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 3 4 3 5 4 5 4 3 5D 3 4 3 3 4 4 3 5 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 5 4 3 5 4 5 3 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 5 3 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 5 4 5 3 5D 4 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 5 5 5 5 5 5D 5D 5D 5D 5 5D 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 3 2 5 4 4 5 5 5D 5 5 5 5 5D 5 5D 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 5 3 3 5 4 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 5 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 5 4 5 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5D 5D 4 5 5D 4 5 5 4 4 5 5 5D 5D 5 5 5D 5D 5 5 5D 5 5D 5 4 5 5 4 4 4 3 4 2 4 5 3 5D 4 4 3 4 5 5 3 4,47 3,88 4,50 4,40 3,82 3,68 3,15 4,41 3,71 4,21 3,80 3,50 4,06 3,62 3,62 3,35 2,94 4,50 4,24 3,15

Magatartás

Gépészet- és informatikaágazatok (hardver)

Név

1. Antalics Márk 2. Bahil Bence Péter 3. Balogh Levente 4. Baráth Patrik András 5. Bartos Benjámin 6. Bene Máté Barnabás 7. Buza Domonkos 8. Deme Bálint Zoltán 9. Derzsy Balázs 10. Diósi Péter 11. Farkas Bendegúz 12. Fodor Károly 13. Gyetvai Kevin Márk 14. Kishka Stanislav 15. Koczka Dávid 16. Lelkes Balázs 17. Less Zoltán 18. Lieszkovszki Kinga 19. Lőrincz Marcell 20. Manajló Iván Teodor 21. Miklián Bálint 22. Miklián Dávid 23. Nagy Martin 24. Oláh Gábor 25. Pető Levente 26. Sinkó Ábel 27. Szabó Dávid László 28. Szabó Roland 29. Szilák Árpád 30. Teknős Olivér 31. Turcsányi Martin Tibor 32. Vida Roland Viktor 33. Weisz Elza Mara 34. Zimonyi Fanni Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

76

Sorszám


Szorgalom

Adatbázis és szoftverfejlesztés Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat Angol

Biológia

Elektrotechnika

Elektrotechnika gyakorlat Fizika

Földrajz

Hálózati ismeretek I.

Hálózati ismeretek I. gyakorlat Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv

Matematika

Műszaki informatika gyakorlat Műszaki ismeretek (elektronika)

Műszaki rajz (elektronika)

Rajz

Testnevelés

Történelem

5 5 3 5 3 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5D 4 3 4 3 5 5 2 4 4 2 4 2 3 4 4 4 5 5D 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 3 4 4 4 5D 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 2 4 3 1 2 3 4 3 4 5 2 2 2 1 4 2 2 5 4 3 3 5D 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 5 4 2 3 4 4 4 3 5 5 2 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 5D 3 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 5D 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 2 3 4 4 5D 5 2 4 3 3 4 5 3 5 3 3 3 2 2 3 3 5 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 5 4 3 2 3 3 5 3 4 5 4 3 5 4 4 4 2 5 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 2 5 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 5 4 5 5D 4 3 2 3 3 4 5D 2 2 3 3 4 fm 2 5 4 5 5D 4 3 2 3 3 4 5D 2 2 3 3 4 fm 2 5 4 5 4 3 3 3 4 3 5 4 2 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 2 5 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 4 4 2 5 5 4 4 5D 5 5 5 5D 4 5 4 5 5D 5 5 5 fm 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 2 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 5D 4 5 5 4 3 5 5 5D 5 5D 4 5 5 5 5 5 5D 5 5D 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 5 4 4 4,67 4,13 4,40 4,20 3,71 3,84 3,14 4,00 3,48 4,13 3,30 4,40 4,35 3,06 3,32 3,42 3,23 4,24 3,76 4,05 4,58 3,96 2,87

Magatartás

4,18 3,69 4,24 4,06 1 3,82 4,41 3,59 3,59 4,18 4,00 3,53 3,35 4,00 3,75 2,76 3,53 3,59 3,59 3,33 3,33 3,44 3,12 3,25 4,69 3,41 3,69 4,00 4,88 3,69 4,06

Verőce Göd Németh Vácrátót Szendehely Kismaros Dunakeszi Fazekas Veresegyház Vácrátót Vácrátót Vác Földváry Sződliget Sződliget Vác Madách Göd Búzaszem Zebegény Göd Huzella Vác Petőfi Rád Vác Földváry Göd Huzella Érsekvadkert Dunakeszi Fazekas Budapest Szent-Györgyi Vác Földváry Vác Karolina Szob Gödöllő Damjanich Budapest Szűcs Nagyoroszi Őrbottyán Veresegyház

Általános iskola

3,76

Átlag

10.F Villamosipar- és elektronika-, valamint informatikaágazat (hardver) Osztályfőnök: Juhász Erzsébet

Név

1. Balázs Máté 2. Balogh Gergely 3. Csonka Gábor 4. Daucsó Richárd Ákos 5. Dóczi Dórián Dezső 6. Érseki Áron 7. Farkas Erika 8. Fedor Benjámin 9. Fehér Dániel 10. Fodor Béla 11. Fövényesi Péter Álmos 12. Ifi Péter Zoltán 13. Jeszenszky Ruben 14. Kiss Bence Sándor 15. Krebsz Tamás 16. Lipniczki Richárd 17. Matula Bálint Tamás 18. Müller Axel 19. Party Bence András 20. Péter Balázs 21. Porjesz Ábel 22. Prevíz Roland 23. Réz Ádám 24. Roszinszki Roland Gábor 25. Szabados Hunor László 26. Szabó Bence György 27. Szén Dávid 28. Tomolák Dániel 29. Uskert Levente Péter 30. Vass Dávid 31. Zsebő Richárd Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

77

Sorszám


10.G

Szorgalom Angol

Biológia

Földrajz Kémia

Környezetvédelmi alapismeretek Környezetvédelmi gyakorlat Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Rajz

Testnevelés Történelem

5,00 4,85 4,25 4,92 5,00 4,85 4,62 5,00 4,92 4,62 4,46 4,92 4,77 4,85 4,62 4,92 4,15 5,00 5,00 4,85 5,00 4,54 4,77 4,77 4,92 5,00 4,85 4,08 4,38 4,54 4,54 4,00 4,00

Fót Ökumenikus Dunakeszi Bárdos Vác Árpád Bercel Göd Németh Sződ Tahitótfalu Vác Radnóti Bercel Verőce Vác Földváry Vác Petőfi Vác Radnóti Vác Juhász Kismaros Vác Petőfi Vác Radnóti Nagyoroszi Sződliget Őrbottyán Kosd Vác Juhász Püspökhatvan Vác Petőfi Vác Földváry Vác Radnóti Püspökhatvan Püspökhatvan Szendehely Dunakeszi Bárdos Bercel Bercel Nagyoroszi

Általános iskola 4,70

Átlag

Osztályfőnök: Ferenczi Adrienn

Fizika

5 5 5D 5 5 5D 5D 5D 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5D fm 3 5 5 5D 5D 5 5 5 5D 5 5 5D 5 5 5 4 5 5 5D 5D 5D 5 5D 5D 5D 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5D 5 5D 5D 5 5 5 4 5 5 5 5D 4 5 4 5 5 5 5 4 5D 4 4 5 5 5 5 5D 5 5 5D 5 5D 5D 5 5D fm 5 5 5 5 5D 5 5 5D 5D 5D 5D 5D 5 5D 4 5D 5 4 5 5 4 5 4 5D 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 5D 5 4 5 5 5D 5 5 5 5D 5D 5 5 5D 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5D 5D 5 5 5 5D 5 5 5 4 5D 4 5 5 5 5 4 5 5D 4 5D 5 4 5 4 5D 5 4 5 5 5 5D 5D 5 5D 5D 5 5 5 5 5D 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5D 4 5 4 3 5 5 5 5D 5 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5D 5 5D 5 5 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5D 5D 5 5D 5D 5 5 4 4 5 5D 5D 5 5D 5 5 5D 5D 5D 5 5D 5D 5 5D 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5D 5 5D 5D 5 5D 4 4 5 5 5 5D 5 5 4 5D 5 5 5 4 5D 5 4 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5D 5D 5D 5 5D fm 4 5 5 5D 5D 5D 5 5D 5D 5 5D 5D 5D 5D 5 5 5 5 5 5D 5 5 5D 5D 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4,91 4,73 4,79 4,88 4,58 5,00 4,39 4,88 4,91 4,67 4,85 4,52 5,00 4,37 4,18

Magatartás

Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat

Név

1. Banda Ádám György 2. Batári Emese Rita 3. Benyó Mihály 4. Blaskó Márk 5. Boros Zsófia 6. Csicsay Emese Réka 7. Csipkés Bernadett 8. Czinege Eliza Noémi 9. Dallos Diána 10. Dózsa Veronika Katinka 11. Fekete Fédra 12. Földesi-Nagy Dóra 13. Fülöp Noémi 14. Hámor Fanni Zsófia 15. Hantos Bálint Viktor 16. Izsó Melinda 17. Kovács Dalma 18. Kovács Dorottya Mária 19. Kovács Gábor Gergő 20. Köllő Viktória 21. Liebhardt Ágnes 22. Ligetfalvi Dávid 23. Matejcsok Fanni Anna 24. Modróczky Fanni 25. Nagy Bence 26. Niedermüller Ákos 27. Plesz Szonja Bianka 28. Szabó Zsombor János 29. Szlávik Lora 30. Tündérligeti Mátyás 31. Varga Valentin 32. Varga Virág 33. Vigyinszki Sára Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

78

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

10.N

Angol

Biológia Ének

Fizika

Földrajz

Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Német

Testnevelés Történelem

3,77 4,42 3,69 4,08 4,77 4,83 4,67 3,54 4,54 4,85 3,77 4,67 3,75 4,00 4,38 4,92 4,38 4,62 4,85 5,00 4,15 4,77 4,31 4,54 4,38 4,00 4,92 4,77 3,38 4,08 5,00 5,00 4,23 4,15 4,31 4,25

Vác Árpád Vác Juhász Vác Árpád Göd Huzella Verőce Sződliget Dunakeszi Fazekas Püspökhatvan Patak Göd Huzella Vác Árpád Vác Radnóti Szob Iklad Szendehely Váchartyán Szob Göd Huzella Iklad Vác Piarista Vác Árpád Visegrád Vác Árpád Dunakeszi Oktatási Központ Vác Árpád Vác Piarista Vác Földváry Vác Árpád Iklad Zebegény Zebegény Püspökhatvan Iklad Rétság Nagymaros Szendehely

Általános iskola 4,38

Átlag

Osztályfőnök: dr. Behányi Rita

Szorgalom

4 3 4 4 3 4 4 5 3 2 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 fm 5 4 3 5 4 2 3 4 5 3 2 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5D 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5D 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 fm 5 5 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5D 5 5 5 3 4 fm 5 5 4 4 5 3 4 4 5 3 3 4 3 3 fm 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5D 5 5 5 5 5D 5D 5 5D 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5D 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5D 5D 4 5 5 5D 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5D 5 5 5 5 5D 4 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5D fm 5 4 4 5 5 4 5 3 5 3 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5D 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5D 5 5 4 5 5 3 4 4 5 3 4 5 4 5D 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5D 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5D 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 5 4 4 4 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5D 5D 5D 5 5 5D 5D 5 5 5D 5 5 5D 5 5 5D 5 5D 5 5 5D 5D 5 5D 5D 5 5 5D 4 4 4 5 2 4 5 5D 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 5D 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 fm 4 4,81 4,33 4,56 4,78 4,00 4,17 4,39 4,89 4,17 4,08 4,42 4,25 4,28 4,52 4,47

Magatartás

Gimnáziumi osztály

Név

Adámi Patrik Bácskai Máté Balogh Ákos Belányi Virág Benke Boróka Bihon Daniella Burján Ákos Márk Csejk Viktor Czifra Koletta Dávid Lili Dékány Örs Dóra Zsófia Farkas Rebeka Gubó Gréta Haffner Kitti Katalin Kiss Sára Tünde Lajtos Sára Mária Luczó Gergő Márk Mayer Rita Monti Elvíra Nagy Eszter Paulusz Balázs Pölcz Kinga Sándor Soma Gergely Sárvári Márta Simon Gergely Stefanik Fanni Szabó Alexandra Szabó Zoltán Tircs Anna Varagya Máté Vizler Júlia Wilhelm Donát Zachár Panna Zoller Anna Zsidákovits Fatime Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

79

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

10.P

Szorgalom

Angol

Biológia Fizika

Földrajz

Hálózati ismeretek I. Hálózati ismeretek I. gyakorlat Informatika Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Rajz

Testnevelés

Történelem

4,00 4,50 4,56 4,06 4,87 4,56 4,13 4,13 4,63 4,81 4,19 4,38 4,00 3,88 4,69 4,25 4,31 4,00 4,50 4,06 4,19 4,53 3,13 3,88 4,00 4,75 3,63 4,13 4,38 4,25 4,56 4,06 4,50 4,31 3,63 4,38

Dunakeszi Oktatási Központ Vác Radnóti Vác Petőfi Vác Juhász Aszód Kismaros Vác Radnóti Nagymaros Verőce Balassagyarmat Kiss Vác Petőfi Dunakeszi Kőrösi Vác Radnóti Göd Huzella Tahitótfalu Vác Juhász Vác Földváry Veresegyház Vác Juhász Vác Árpád Vác Karolina Dunakeszi Fazekas Budapest Klébelsberg Vác Waldorf Vác I. Géza Sződliget Szeghalom Balassagyarmat Kiss Nagymaros Vác Árpád Püspökhatvan Dunakeszi Fazekas Vác Petőfi Vác Radnóti Vác Karolina Gyöngyös

Általános iskola 4,24

Átlag

Osztályfőnök: Nagy Péter Adatbázis és szoftverfejlesztés Adatbázis és szoftverfejlesztés

3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 fm 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 2 5 5 5 5 4 3 5D 4 5 4 5 5 5 4 5D 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5 fm 3 5 5 5 5D 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5D 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5D 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 2 3 3 5 4 3 5 5 5 5D 5 5 5D 5 5D 5 5 5D 5D 3 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 3 2 3 5 fm 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5D 5D 4 5D 4 4 4 4 5D 5D 4 4 4 5 4 4 5D 4 4 3 3 5 3 3 4 4 5D 5D 4 4 4 5 4 4 5D 5 3 3 4 5 4 3 5 5 5D 5D 4 5 5 5 4 4 5D 5 5D 4 3 5 fm 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 5 3 2 5 4 5D 5D 4 4 3 4 4 5 5D 4 3 2 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5D 5D 5 5 5D 5 5 5 5 5D 5D 4 5 5 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5D 5D 5 4 5 4 5 5 5D 5 5D 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5D 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 3 3 5 2 3 4 4 5D 5D 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4,47 4,11 4,64 4,67 4,11 4,28 4,25 4,67 4,33 4,42 4,81 4,44 4,17 3,31 3,61 4,83 3,81 3,50

Magatartás

Informatikaágazat (szoftver)

Név

Andris Gergő Bence Baksza Dávid Csáki Ákos Péter Dobó Klaudia Kitti Dóka Fanni Endrődi Balázs Farkas Balázs Fehér Máté Grauszman Bence Hajdú Zsombor László Hausel Márk Hényel Viktor Klopfer Máté Kovács Attila Kovács Dávid István Kurucz Melinda Léczfalvi Bence István Maruszki Csaba Áron Mikecs Enikő Nagy Máté Nagy Richárd Antal Nemeshegyi Csanád Nyíri Ádám Pataki Barnabás Repiczki Máté Ritzl Attila Krisztián Róth Roland Sallói Bálint Solymosi Péter Szegner Dominika Takács Vilmos Vas Patrik József Vékony Martin Gábor Vincze Richárd Virág Gábor Visztenvelt Zsombor Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

80

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Angol

Biológia Fizika

F rancia

Földrajz

Gazdasági ismeretek Kémia

Magyar irodalom Magyar nyelv Matematika Német

Testnevelés Történelem

4,20 4,60 3,90 4,30 4,50 4,80 3,80 5,00 4,50 3,60 4,60 4,60 4,90 4,90 3,70 3,80 4,50 4,40 4,90 4,20 4,40 5,00 5,00 4,30 5,00 5,00 4,90 4,90 4,20 4,30 5,00 4,10 4,80 4,80 4,10 4,60

Veresegyház Vác Árpád Vác Földváry Vác Petőfi Göd Németh Vác Radnóti Vác Petőfi Vác Petőfi Sződliget Vác Karolina Veresegyház Vác Petőfi Vác Árpád Göd Huzella Vác Petőfi Göd Huzella Vác Karolina Göd Huzella Göd Németh Vác Juhász Vác Juhász Vác Árpád Vác Földváry Vác Árpád Acsa Vác Radnóti Vác Juhász Tahitótfalu Göd Huzella Vác Petőfi Vác Radnóti Dunakeszi Bárdos Vác Árpád Göd Huzella Vác Árpád Göd Németh

Általános iskola 4,50

Átlag

Osztályfőnök: Nagy Márkné Novák Mónika Zsuzsanna

Szorgalom

5 4 5D 4 4 5 5 4 4 2 5D 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5D 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 2 3 3 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 3 5 5 5D 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5 5 5D 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5D 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5D 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5D 4 5 5D 5 5 4 5D 4 3 3 4 4 4 2 4 4 5 4 4 3 3 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5D 5 5 5 5 5 fm fm 4 fm fm f m 4 4 no fm 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5D 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5D 5 5 5 4 5 5D 5 5 5 4 2 3 5 4 5 5 5D 5 5 5D 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5D 5 5D 5 4 5D 5 5 5D 5 5 5 5D 5D 4 5D 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 4 4 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5D 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4,94 4,61 4,92 4,90 4,13 4,21 4,90 4,63 4,80 4,50 4,44 3,83 4,59 4,49 4,28

Magatartás

11.A Szakképzés nélküli osztály

Név

Alkonyi Kristóf Balogh Barbara Benda Regina Bózsik Marcell Czakó Attila Csernák Dóra Csuka Viktória Farkas Botond Pál Fazekas Dóra Gréczi Gergő Gábor Horváth Kálmán Jakab Dominik Barnabás Jámbor Luca Józsa Judit Juricsky Dávid Kálfalvy Dániel Kaliczka Bence Karadin Márk Tamás Kertész Fanni Makrai Márk Dávid Mester Zsanett Molnár Lilla Munkácsi Kincső Nagy Zsuzsanna Ocztos Loretta Oros Eszter Papi Zsófia Podlovics Natasa Radnai Dávid Rusz Tamás Sasvári Noémi Héra Sebestyén Máté Szabó Katalin Székely Blanka Várszegi Kevin Ákos Zsigó Dániel Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

81

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

11.B

Szorgalom Angol

Elektronikai alapismeretek Elektronikai gyakorlatok Fizika

Gépészeti alapismeretek Hálózatépítés

Hálózati ismeretek Informatika

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Méréstechnika

Műszaki mérések

Programozás

Szakmai gyakorlat

Technológiai tervezés

Testnevelés

Történelem

3,83 3,92 3,50 3,82 3,92 4,25 3,31 4,25 4,00 4,25 4,25 4,08 3,64 2,62 4,27 4,67 3,67 4,09 3,09 4,42 3,27 3,62 3,58 3,83 4,67 3,83 4,25 4,67 3,83 4,50 5,00 3,75 3,58

Acsa Dunakeszi Fazekas Vác Juhász Őrbottyán Rétság Püspökhatvan Göd Németh Szendehely Göd Huzella Vác Árpád Rétság Vác Árpád Vác Radnóti Újpesti kéttannyelvű Vác Földváry Kosd Sződliget Vác Piarista Vác Király Balassagyarmat Kiss Göd Huzella Göd Huzella Vác Petőfi Patak Göd Huzella Vanyarc Nógrád Aszód Vác Árpád Vác Waldorf Nagymaros Sződliget Penc

Általános iskola

3,95

Átlag

Osztályfőnök: Borosné Paku Beáta Informatikai alapismeretek (Digitális áramkörök)

5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 5 5 4 5 3 4 4 2 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 3 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 3 5D 4 4 5 2 4 4 4 4 4 5D 3 4 5 5 4 5 5 3 2 3 4 2 5 4 4 3 3 2 3 2 5 4 2 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 5D 5D 4 5D 3 3 4 5 fm 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5D 5D 5 5D 3 5 3 4 2 5 4 4 4 5 2 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 4 3 2 5 4 5 3 4 4 4 5D 5D 4 4 5D 4 5 5 4 5 5 5 5D 4 5 5D 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5D 5D 4 fm 3 4 3 4 2 4 3 3 2 2 4 4 4 2 5 5 4 4 5 5D 4 4 5 5D 5D 5 4 3 5 3 4 2 5D 4 3 3 4 2 3 4 2 4 3 5 2 3 5D 4 4 4 3 2 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5D 5 5 5 4 5 4 5D 3 4 5 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5D 5 5 5D 4 5 4 5 5 4 3 3 3 4 5D 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5D 5D 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5D 5 5D 5 5 5 4 2 5 4 4 3 3 2 5 5 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 4 5 3 4,36 3,97 4,06 2,44 4,60 4,12 4,04 4,50 4,00 3,97 3,50 3,61 3,61 3,52 3,80 4,67 4,75 4,63 4,33 4,32 3,21

Magatartás

Gépészet- elektrotechnika- elektronika- infromatika szakmacsoportok (hardver)

Név

Adámi Bálint Angyal Máté Bata Marcell Berényi Márton Busai Franciska Dudás Péter Füredi Zalán Genzelman László Mátyás Hadnagy Levente József Helembai Henrik Ivanics Márk Kemenes Miklós Kiss Nikolett Kiss Tamás Krisztián Kocsis Zsombor Kuska István Monoki János Moór Beatrix Müller Tibor Nagy Bence Balázs Nagy Petra Palásthy Dániel Artúr Papp Márk Pavlik Olivér Piller Rudolf Ponyikai Ádám Reich Erik János Szalai Ádám Számel Anna Szmandray Marcell Tar Bálint Zakupszki Martin Márk Zsíros Csaba Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

82

Sorszám


11.F

Szorgalom Angol

Elektronikai alapismeretek Elektronikai gyakorlatok Fizika

Hálózatépítés

Hálózati ismeretek Informatika

Informatikai alapismeretek (Digitális áramkörök) Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Méréstechnika

Programozás

Testnevelés

Történelem

4 4 3 2 3 5 4 5 4 3 3 4 5 5 3 4 4 2 2 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5D 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 3 3 5 4 4 4 4 4 2 3 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 5 4 4 2 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5D 4 4 4 5 5 4 4 4 2 2 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 fm 3 4 3 2 2 3 5 3 3 2 2 2 2 5 3 2 4 4 3 3 3 5 5 4 3 4 4 2 5 5 3 4 4 4 2 3 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5 4 3 2 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5D 5 5 5D 5 5 5 5D 5D 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5D 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 2 4 4 3 5 4 3 4 4 4 2 2 4 5 5 3 3 5 5D 5 5 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 2 3 5 3 4 2 4 4 3 4 3 5 4 4 4 2 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 5 5 4 5 2 3 5 5D 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 2 5 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 2 3 5 4 4 2 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 4 5 5 3 3 4 5 4 5 2 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 3 2 4,29 4,32 3,81 2,87 4,67 3,74 4,79 4,37 4,35 3,11 3,65 3,58 3,42 4,50 4,74 4,17 3,81

Magatartás

3,77 3,64 4,55 4,15 4,15 4,31 3,46 3,62 3,38 4,69 3,64 3,85 3,20 2,77 3,77 3,85 3,77 5,00 3,82 4,64 4,27 3,54 4,23 4,64 3,46 3,69 4,23 3,18 3,54 4,00 3,45

Nógrádkövesd Iklad Dunakeszi Oktatási Központ Balassagyarmat Kiss Vác Petőfi Letkés Eger Vác Juhász Nőtincs Vác Petőfi Letkés Letkés Vác Juhász Acsa Nézsa Göd Huzella Vác Juhász Rád Vác Karolina Veresegyház Püspökhatvan Bernecebaráti Vác Árpád Dunakeszi Fazekas Vác Radnóti Nagyoroszi Nézsa Iklad Vác Petőfi Fót Ökumenikus Vác Radnóti

Általános iskola 3,88

Átlag

Informatika- (hardver); Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportok Osztályfőnök: Pistyúr Zoltán

Név

1. Bagyal Bence 2. Becskereki Bence 3. Bernáth Péter Szabolcs 4. Cserődi Ádám 5. Csizmadia Balázs 6. Farkas Máté 7. Finta András 8. Gönczöl Armand Márk 9. Hugyecz Dávid 10. Hutton Levente 11. Jakus Roland 12. Kemendi Krisztofer László 13. Kovács Kornél 14. Kovács Viktor Máté 15. Kucsera Domonkos 16. László Márton 17. Madár Ákos 18. Nábelek Áron 19. Nagy Ákos 20. Nagy Balázs Levente 21. Oláh Zsolt Dávid 22. Pongrácz Péter 23. Putnoki Attila Márton 24. Róth Bence 25. Sebestyén Mátyás 26. Siklai István 27. Szabó Márton 28. Szegedi Vilmos 29. Sziráki Bálint 30. Tomsics Bertalan 31. Zoltvai Ádám Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

83

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

11.G

Szorgalom Angol

Biológia Fizika

Környezetvédelmi alapismeretek elmélet Környezetvédelmi alapismeretek gyakorlat Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Német

Testnevelés Történelem 4,00 5,00 5,00 4,40 4,60 4,36 4,20 5,00 5,00 4,73 4,91 4,90 4,73 5,00 5,00 4,27 4,18 4,90 5,00 4,91 4,45 5,00 5,00 4,82 4,82 5,00 4,91 5,00 4,92 4,67 4,80 4,45 5,00 4,45 4,60 4,18

Vác Karolina Gödöllő Petőfi Rád Vác Juhász Rétság Vác Árpád Sződliget Vác Földváry Kosd Vác Petőfi Göd Huzella Szécsény Göd Németh Verőce Galgagyörk Verőce Kemence Balassagyarmat Kiss Vác Juhász Vác Földváry Vác Radnóti Vácrátót Nézsa Vác Juhász Dunakeszi Radnóti Vác Radnóti Dunakeszi Kőrösi Érsekvadkert Vác Radnóti Vác Radnóti Kosd Romhány Vác Földváry Kosd Rád Kosd

Általános iskola 4,73

Átlag

Osztályfőnök: Hársfalvi Anikó

Kémia

5 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 4 3 5 5 5D 5D 5D 5D 5 5 5 5 5D 5 5D 5 5 5D 5 5D 5 5 5 5D 5 5 fm 5D 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5D 5D 5 5 4 5 4 fm 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5D 5 5D 5 5 5 5 4 5 fm 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5D 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5D fm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5D 5D 5D 5D 5 5 5D 5 5D 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5D 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5D 5D 5D 5 5 5D 5 5D 5D 5 5D 5 5 5 5D 5D 5D 5 5 5 4 5 5 5D 5 5 5D 5D 5D 5 5 5 5D 5 5 fm 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 fm 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 fm 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 3 5 3 4,92 4,69 4,68 4,83 4,81 4,94 4,94 4,97 4,61 4,47 4,50 4,60 4,80 4,47

Magatartás

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

Név

Antóny Csongor Zsolt Boncz Luca Blanka Fejes Blanka Mária Hlavka Alex John Hoffmann Henrik Medárd Horváth Márius Nataniel Jancsó Szonja Király István Márk Kovács Alexandra Ildikó Kovács Annamária Kölcsényi Lilla Laczkó Fanni Lipcsei Dániel Mácsai Fruzsina Matejcsok Dorina Matyóka Mariann Menyhárt Lilla Mikus Nóra Móritz Szilvia Müller Anna Nagy Rebeka Eszter Nándori Alexandra Papp Zita Petényi Flóra Gréta Piller Pálma Pintér Brigitta Pintér Krisztina Pistyúr Zsófia Ruzsik Emese Sepa Virág Anna Szakolczai Regina Szalatnyai Bálint Tóth Eszter Anna Urbán Eszter Varga Regina Virágh Márta Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

84

Sorszám


11.N

Angol

Biológia Fizika

Földrajz

Gazdasági ismeretek Kémia

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Német

Testnevelés Történelem

4,00 4,90 4,80 4,90 4,70 4,50 4,70 4,50 2,90 4,30 4,90 5,00 4,90 4,20 4,70 4,90 4,10 4,30 4,40 4,30 4,78 3,80 5,00 4,40 5,00 4,30 4,80 4,90 4,50 3,60 4,78 4,10 4,00

Göd Huzella Vácrátót Nagymaros Vác Petőfi Sződliget Nagymaros Vác Árpád Nagymaros Vác Petőfi Vác Juhász Vác Juhász Belgium Vác Árpád Vác Petőfi Vác Petőfi Vác Juhász Vác Juhász Vác Juhász Vác Petőfi Balassagyarmat Balassi Vác Árpád Balassagyarmat Balassi Göd Németh Sződliget Rád Vác Petőfi Vác Árpád Rétság Vác Juhász Sződliget Kismaros Göd Huzella Göd Németh

Általános iskola 4,48

Átlag

Osztályfőnök: Szigeti Ágota

Szorgalom

Szakképzés nélküli osztály

Név

Magatartás

1. Bartha Bendegúz 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 5 3 2. Bíró Annamária 5 5 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 4 5D 3. Bodor Adrienn 5 5 5D 4 5 5 5 5 5 5D 4 5 4. Dian Anett 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5D 4 5D 5. Dudás András 5 5 5D 5 4 5D 4 4 5D 5 5 5D 6. Fehér Dóra 5 5 5D 4 5 4 4 4 5 5D 4 5 7. Gyenge János 5 5 5D 5 5 5D 4 4 4 5 5 5 8. Honti Luca Ráhel 5 5 5 3 5 5D 4 4 4 5 5 5 9. Jelovac Musa Marcell 3 2 2 3 3 3 2 2 2 5 4 3 10. Juhász Zsombor 5 5 5D 5 4 4 4 4 4 5 4 4 11. Kereki Réka 5 5 5D 5 5 5 5 5 5D 5D 4 5 12. Keresztyén Olivér 5 5 5 5 5D 5 5 5 5D 5 5 5 13. Kiss Katalin 5 5 5 4 5D 5D 5 5 5 5D 5 5D 14. Kovács Alíz Petra 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 15. Maczó Tímea 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 16. Madár Emese 5 5 5D 5 5D 5 5 5 5D 5D 4 5 17. Mcbrayer Benjamin Robert 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 18. Mógor Sára 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 19. Nagy Anna Gizella 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 20. Németh Eszter 5 4 3 5 5 5 4 4 3 5 4 5 21. Pápa Márton 5 5 5D 5 5 5 4 4 5 5 fm 5 22. Percze Balázs 4 3 3 3 5 5 3 3 4 5 3 4 23. Pethő Csilla Zsófia 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24. Puskás Fanni Rita 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5D 4 5 25. Rákóczi Réka 5 5 5D 5D 5D 5D 5 5D 5D 5D 5 5D 26. Sárközi Mónika 5 4 5D 5 4 5 4 5 3 5 3 4 27. Tillik Anna Rebeka 5 5 5D 4 5 5 5 4 5 5D 5 5 28. Tomcsányi Katinka 5 5 5D 4 5D 5D 5 5 5 5D 5 5D 29. Tóth Mirtill Panna 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5D 4 5 30. Udvarhelyi Dávid Benjámin 3 3 2 4 5 4 3 3 4 5 3 3 31. Vacsi Attila 5 5 5D 5 5 5D 5 5 4 4 5D 32. Végvári Ádám 4 4 4 5 4 4 3 3 5D 5 4 4 33. Vízler Gábor 4 4 3 4 5 5 3 3 4 5 5 3 Tantárgyi átlagok: 4,76 4,58 4,42 4,60 4,00 4,76 4,67 4,86 4,21 4,18 4,30 4,97 4,31 4,52 Osztályátlag:

85

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

11.P

Szorgalom Angol

Hálózati ismeretek Informatika emelt

Informatikai alapismeretek Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika Német

Testnevelés Történelem 4,70 4,70 4,44 4,67 4,91 5,00 2,50 4,50 5,00 5,00 4,50 4,88 4,78 5,00 3,90 3,67 4,67 4,55 4,13 4,60 4,38 4,90 2,67 4,20 3,50 4,67 4,40 4,78 5,00 4,78 4,50 4,00 4,33 4,82 3,78

Göd Huzella Vác Karolina Vác Radnóti Nézsa Göd Huzella Gödöllő Petőfi Budapest Nézsa Göd Huzella Göd Németh Vác Petőfi Ipolynyék Kóka Kóka Szob Vác Árpád Bernecebaráti Vác Juhász Ipolyság Göd Németh Balassagyarmat Balassi Nagymaros Vanyarc Fót Vác Karolina Vác Radnóti Rád Nagymaros Vác Földváry Kosd Veresegyház Dunakeszi Kőrösi Vác Földváry Göd Huzella Nagymaros

Általános iskola

4,42

Átlag

Osztályfőnök: Gyombolainé Cserny Zsuzsanna

Fizika

5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5D 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5D 5 5D 5 5 5D 5 5 4 5 5 5 5D 5D 5D 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 fm fm 3 3 fm 2 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5D 5 5 5D 5 5 5 5D 5 5 5 5D 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5D 5 4 5D 5 5 5 fm 5 5 5 4 5 5D 5 5 5 5D 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 2 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 no 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 fm 4 5 5 5D 5D 5D 5 5D 5D 5 5D 4 5 4 3 4 2 3 2 2 3 2 4 2 5 4 3 5 5D 5 5 4 4 3 5 3 4 3 4 2 5 5 4 3 3 2 4 3 5 5 5D 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 3 4 5 5 5 3 4 4 3 5 2 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5D 5 5 5D 5 4 5 5D 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4,69 4,40 4,50 4,51 4,76 5,00 4,50 4,34 4,49 4,21 4,73 4,48 3,97

Magatartás

Informatika-szakmacsoport (szoftver)

Név

Ambrus Nóra Antal Richárd Bánstik Dávid Bartók Mónika Bencze Gábor Péter Bíró Ákos Csókás Nándor Gergely Ferencsik Benjámin Frankó Zsombor Milán Frey Balázs Gerengay Csaba Gorasz Enriko Hagymási Réka Haris Anna Huszti Domonkos Kiss Károly Pongrác Kiss Péter Marcell Kókai Bálint Kürthy Gyula László Markos Dominik Ottó Molnár Péter Nagy Gergely Nagy Tamás Orosz András László Pintér Dávid Soós Zsófia Fruzsina Sztebel Gábor Szunter Tibor Tomcsányi Gergely Tregele Panna Varga Gábor András Vigh Márton Virányi Dávid Artúr Wagner Timon Zoller István Martin Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

86

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

12.A

Angol

Biológia

Biológia emelt Fizika

Fizika emelt Földrajz Francia Kémia

Kémia emelt

Magyar emelt

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Matematika emelt

Német

Spanyol

Testnevelés

Történelem

5,00 4,33 4,78 4,00 3,78 4,67 5,00 4,50 4,56 4,33 4,38 4,33 4,88 5,00 4,78 4,44 4,78 4,89 5,00 4,22 5,00 5,00 4,22 3,11 4,89 5,00 3,67 3,44 5,00 4,63 4,90 4,44 4,78 5,00 4,75 4,56

Vác Juhász Vác Árpád Vác Waldorf Cserhátsurány Göd Huzella Göd Huzella Penc Göd Huzella Vác Árpád Göd Huzella Vác Árpád Göd Huzella Göd Huzella Nógrád Nagymaros Vác Árpád Vác Petőfi Vác Petőfi Őrbottyán Vác Waldorf Verőce Göd Németh Vác Árpád Vác Árpád Vác Árpád Vác Piarista Vác Árpád Vác Árpád Tahitótfalu Vác Petőfi Fót Ökumenikus Kosd Vác Árpád Penc Dunakeszi Fazekas Vác Petőfi

Általános iskola

4,56

Átlag

Osztályfőnök: Wachtler Viktor

Szorgalom

5 5 5 5 5 5 5D 5 5D 5D 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5D 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5D 5 5 5D 5 5 fm 5D 5 5 5 5 5 4 4 4 5 fm 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5D 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5D 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5D 5D 5D 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5D 5 4 5D 5 4 5 5 5 4 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5 fm 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 5D 4 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5 fm 5D 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 2 3 2 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 fm 5 fm fm 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 2 3 3 4 4 3 4 3 5 5 4 3 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5D 4 5 5 5D 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5D 4 4 4,86 4,72 4,92 4,95 4,89 4,50 5,00 4,59 4,80 4,60 4,86 5,00 4,42 4,28 4,23 4,43 4,53 4,62 4,37 4,39

Magatartás

Szakképzés nélküli osztály

Név

Bajnai Réka Balázs Péter István Bán Flóra Dominika Baranyai Bettina Belányi Bence Bérczes Kornél Borics-Kürti Gábor Dániel Dolezsál Diána Erőss Lilla Katalin Freisták Péter Bálint Garamszegi Blanka Gere Márton Gusztos Angéla Iringó Győri Kata Halápi Gergely Havasi Renáta Horváth Benedek Jakab Rebeka Juhos Dóra Kárpáti Attila Kormány Cintia Kőszegi Hanna Lajos Levente Lámfalusi Ádám Maurer-Morvai Bence Tamás Nagy Levente Nagy Levente Máté Pélyi Lóránt Podlovics Laura Poszlóczky Zsófia Rudolf Enikő Serfőző Flóra Szafián Márton Szpiszár Dalma Szunyog Bálint Zoltán Zsíros Barbara Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

87

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

12.B

Szorgalom Angol

Digitális áramkörök

Elektronikai alapismeretek Elektronikai gyakorlatok Fizika

Fizika emelt

Gépészeti alapismeretek Hálózatépítés

Hálózati ismeretek

Hardver alapismeretek

Informatikai alapismeretek (Digitális áramkörök) Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Matematika emelt Méréstechnika

Műszaki mérések

Műszaki rajz

Német

Programozás

Szakmai gyakorlat

Technológiai tervezés

Testnevelés

Történelem

4,33 4,00 2,75 4,17 4,58 4,75 3,67 4,83 2,83 4,82 4,67 4,67 4,36 3,92 3,67 4,00 3,00 3,42 4,42 3,50 5,00 4,00 4,00 3,38 4,25 3,25 3,33 2,83 4,38 3,00 3,33 3,67 4,08 5,00 4,00 4,33

Verőce Erdőkertes Püspökhatvan Püspökhatvan Vác Árpád Dunakeszi Fazekas Balassagyarmat Kiss Kosd Vác Radnóti Galgamácsa Kóka Vác Petőfi Acsa Vác Petőfi Vác Árpád Rétság Kemence Vácrátót Vác Karolina Szob Vác Juhász Érd Bólyai Püspökhatvan Letkés Göd Németh Diósjenő Váchartyán Nógrád Vác Radnóti Rétság Nógrádsáp Romhány Érd Bólyai Vác Árpád Balatonboglár Penc

Általános iskola

3,95

Átlag

Osztályfőnök: Jakus László Hálózati alapismeretek

5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5D 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 5 4 4 3 5 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5D 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5D 4 5 5D 5D 5D 5 5D 5 3 4 3 4 3 5 3 3 4 3 5 3 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 5 5 5D 5 5 4 5 5 5 5 5 5 fm 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5D 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 2 fm fm fm 2 fm 3 3 3 fm fm 5 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 5 4 3 5D 4 4 5 5 5D 5 5D 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5D 5D 5D 5 5D 5D 5D 5D 5D 5 5 5D 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4 5 3 3 4 4 5 2 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 2 5 4 5 2 4 3 2 3 4 3 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 4 5 3 4 5 5D 4 4 5 4 4 5D 5 4 5 5 4 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 fm 3 5 4 2 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 3 5 4 3 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5D 5D 5D 5 5D 5D 5D 5D 5D 5 5D 5 4 5D 3 3 5 5 4 4 4 4 5 3 3 5 5 3 4 5 4 4 4 5D 5 5 5 4 4 4,67 4,28 4,03 3,38 3,60 4,50 3,39 4,00 4,40 5,00 3,75 4,00 5,00 2,50 3,97 3,64 2,56 4,11 4,38 4,48 4,42 5,00 4,00 4,08 4,28 4,06 3,56

Magatartás

Gépészet-; Elektrotechnika-elektronika; Informatika-szakmacsoportok (hardver)

Név

Balázs Sándor Belinszki Balázs Blaskó Levente Dallos Márton Endrész Norbert Érseki Balázs Fábián Dávid Mihály Fábián Máté Füzesi Tamás Garai Flórián Gregor Márton Gyurics Ádám György Hévizi Péter Pál Horváth Donát Kis Tibor Kiss Dávid Laczkó Dániel Laczkovszki Ádám Lang Levente Lázár Albert Lomen Árpád Mata Zsombor Ocztos Alex Tamás Ormándi Mihály Rumbold Márton Szabó Szilárd Szerencsés Martin Szigeti Márk Tamás Szreseny Mátyás Szűcs Krisztián Terman Richárd Torma Máté Tóth Gergő Tóth Károly Vukovich Benedek Zérczi Gábor Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

88

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

12.F

Szorgalom Angol

Digitális áramkörök

Elektronikai alapismeretek Elektronikai gyakorlatok Fizika

Fizika emelt

Hálózati alapismeretek Hálózati ismeretek

Hardver alapismeretek

Informatikai alapismeretek (Digitális áramkörök) Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Matematika emelt

Méréstechnika

Programozás

Testnebelés

Történelem

4,46 4,00 4,00 5,00 4,33 3,54 3,23 4,31 4,08 4,00 3,83 3,08 3,62 4,15 4,92 3,67 4,08 3,77 4,31 4,08 5,00 4,38 4,54 3,38 3,77 4,33 4,31 4,85 3,08 4,55 3,50 3,92 4,92 3,85

Erdőkertes Vác Árpád Vác Földváry Vácrátót Budapest Hegedűs Nagymaros Vác Radnóti Vác Karolina Balassagyarmat Balassi Vác Juhász Dunakeszi Kőrösi Nagymaros Diósjenő Göd Huzella Göd Huzella Vácrátót Göd Huzella Vác Földváry Vác Juhász Vác Petőfi Vác Petőfi Vác Földváry Verőce Vác Árpád Göd Huzella Vác Karolina Vác Radnóti Göd Huzella Vác Földváry Vác Földváry Vác Földváry Balassagyarmat Balassi Vác Radnóti Acsa

Általános iskola

4,08

Átlag

Osztályfőnök: Szabó Attila

Hálózatépítés

5 5 5 5 4 5D 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 3 3 4 5 4 5 4 5 3 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5D 5 5D 5D 5D 5D 5 5 5 5D 5D 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 2 4 4 5D 4 4 3 2 3 3 3 5 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 3 4 5 5 4 4 4 2 3 5 4 4 3 4 5 5 5 5D 4 5 3 5 4 4 4 5D 3 4 4 3 4 5 4 5 4 5 3 2 5 4 3 3 3 4 5 5 4 4 3 2 3 2 4 3 2 2 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 5 4 5D 4 4 5D 5 5 4 3 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5D 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 5 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5D 3 3 5 4 5 2 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5D 5 4 5 4 5D 5 4 4 3 4 5D 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5D 5 5D 5D 5D 5D 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5D 5D 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 3 2 4 2 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 2 5 4 5 2 3 3 3 5 4 4 5 5 3 5D 5D 5 5 5D 3 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5D 5D 5 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5D 5 5 5 5D 5 4 5 5 5 5 4 5D 4 3 5 2 2 4 2 2 3 3 3 4 3 4 5 5 5 3 4 5D 5 4 5 5 4 5 fm 5 5 4 5 4 2 4 3 4 2 4 3 fm 4 3 4 5 4 5 2 3 5 4 4 3 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5D 5D 5D 5D 5 5 5 5D 5 5D 4 4 5 4 3 5 4 5 4 2 3 3 5 4 3 4,56 4,26 4,26 3,08 3,88 4,83 3,71 4,83 4,68 3,58 4,27 4,68 3,36 3,71 3,91 3,36 4,27 4,75 4,50 4,21 4,18

Magatartás

Informatika- (hardver); Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportok

Név

Belinszki Bálint Borza Balázs Deli Dávid Drága Bence Dudás Dániel Dudás Gábor Duray Martin János Fézler Dominik Filip Dominik Gergely Ágnes Grósz Kristóf Guzsik Dániel Balázs Hegedűs Anna Barbara Horváth Roland László Kékesi Ákos Kirchhofer Dávid Klein Dániel Kovács Denton Kovács Nikoletta Mariann Mezei Bálint Nagy Dávid Nagy Zoltána Gréta Olasz Dániel Orbán Márton Ákos Palásthy Ferdinánd Balázs Roob Dániel Smál Zoltán Stetina Bence Szarvas Dávid Takács Péter Tamás Bence Tóth Richárd Varga Árpád Varga Balázs Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

89

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

12.G

Szorgalom Angol

Biológia

Biológia emelt

Fizika emelt Kémia

Kémia emelt

Környezetvédelmi alapismeretek elmélet Környezetvédelmi alapismeretek gyakorlat Magyar emelt

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Matematika emelt Német

Testnevelés

Történelem

3,73 3,55 4,55 4,27 4,70 4,50 5,00 4,64 4,90 4,58 5,00 4,91 4,45 4,82 4,45 4,18 5,00 5,00 4,45 5,00 4,27 5,00 4,60 3,64 4,91 4,45 4,82 5,00 4,73 3,91 4,82 4,64 3,91 4,91 4,91 4,73

Göd Németh Vác Radnóti Dunakeszi Fazekas Vác Petőfi Vác Karolina Vác Földváry Vác Földváry Szob Penc Göd Németh Göd Németh Magyarnándor Dunakeszi Fazekas Vác Radnóti Balassagyarmat Balassi Patak Tahitótfalu Vác Juhász Kismaros Vác Juhász Vác Petőfi Szob Vác Karolina Göd Huzella Vác Radnóti Vác Radnóti Vác Radnóti Rétság Fót Ökumenikus Budapest Kossuth Vác Petőfi Vác Petőfi Zebegény Dunakeszi Kőrösi Dunakeszi Bárdos Vác Juhász

Általános iskola 4,58

Átlag

Osztályfőnök: Szilágyi Erzsébet

Fizika

4 3 5 4 3 3 5 5 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 2 2 3 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 fm 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 fm 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5D 5 5D 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5D 5D 4 4 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 4 5 5D 5D 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 5 5 5 4 5 5 2 2 5 5 3 5 5 5 5D 5 5D 5 5 5D 5 5D 5 5D 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5D 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5D 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5D 5D 5D 5D 5 5 5 5 5 fm 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 fm 3 4 3 5 4 4 3 5 5 2 2 3 4 3 5 5 4 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5D 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5D 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5D 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5D 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 2 2 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5D 5 5D 5 5 5 5 5 4 5D 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5D 5 4,81 4,56 4,61 5,00 4,68 4,53 5,00 4,32 4,88 4,83 5,00 5,00 4,28 4,25 4,39 4,85 5,00 4,35 4,47

Magatartás

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

Név

Besze Márton Boros Boglárka Dósa Anikó Dúzs Dániel Englóhner Adrienn Farkas Eszter Dóra Frankl Dóra Gulyás Regina Jilk Dorina Katona Ágnes Kenéz Lili Anna Koplányi Gábor Kovács Szabolcs Cselgő Kövesi Balázs Krivánszky Sára Lőrincz Máté Majercsik Nándor Megyesfalvi Petra Mester Balázs Móritz Alma Virág Nagy Júlia Néder Anita Krisztina Németh Viktória Osztrovszki Balázs Party Petra Pintér Brigitta Pomaházi Zsanett Rakonczai Veronika Rudolf Anita Sógor Márton Tamás Szabó Zsolt Szamocseta Balázs Széphalmi Eszter Tóth Máté Varga Péter Winternitz Máté Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

90

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

12.N

Angol

Biológia

Biológia emelt Fizika

Fizika emelt Földrajz Francia Kémia

Kémia emelt

Magyar emelt

Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Matematika emelt

Német

Spanyol

Testnevelés

Történelem

4,75 4,33 4,89 5,00 4,33 4,33 4,33 4,70 4,25 5,00 4,78 4,75 4,78 4,89 5,00 4,89 4,50 4,67 5,00 4,89 5,00 3,33 4,44 3,40 5,00 5,00 5,00 4,78 5,00 4,78 5,00 5,00 5,00 4,89 4,33 5,00

Göd Németh Rád Vác Juhász Vác Petőfi Nőtincs Göd Németh Vác Árpád Sződ Vác Árpád Vác Árpád Kemence Vác Árpád Göd Huzella Szob Erdőkertes Erdőkertes Vác Juhász Göd Németh Vác Juhász Vác Petőfi Vác Juhász Vác Petőfi Dunakeszi Fazekas Szob Vác Földváry Rád Nagyoroszi Fót Ökumenikus Vác Juhász Göd Huzella Szob Sződliget Vác Árpád Vác Petőfi Göd Németh Budapest Városliget

Általános iskola

4,69

Átlag

Osztályfőnök: Gelniczkyné Teiszler Mária

Szorgalom

5 5 4 5 5 5 5 4 5 fm 5 5 5 4 5D 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 4 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5D 4 4 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5D 2 4 4 5 5 fm 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5D 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 fm 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5D 4 5 5 5D 5 4 5 5 5 5D 5 4 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5D 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5D 5 5 5D 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 3 3 3 5 4 3 2 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 fm 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5D 5 5 5 fm 5D 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5D 4 5 5 5D 5D 5 5D 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5D 5D 5 5D 5 5D 5D 5 5 4 5 5 5D 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5D 5 5 5 5 5D 5 4,69 4,72 4,63 4,88 5,00 4,93 5,00 4,83 4,80 3,67 5,00 4,33 4,78 4,67 4,21 5,00 4,86 5,00 4,66 4,50

Magatartás

Szakképzés nélküli osztály

Név

Abelovszki Bernadette Bánhalmi Márk Bata Natali Benjamins Levente Berényi Kristóf Csengel Karina Cserepka Ádám Farkas Dániel Fuchs Angelika Zsuzsanna Galgóczi Bálint Granát Fanny Házy Fruzsina Carolina Kardos Péter Kollár Bojána Kovács Xénia Kupeczky Vivien Gabriella Lázár Kristóf Lestyán Tünde Virág Madarász Mária Magyari Petronella Tünde Majoros Regina Krisztina Manajló Gregor András Markarián-Hodován Artin Medveczki Anna Oláh Zsófia Anna Pataki Péter Petró Réka Pittlik Enikő Rigó Adél Szabó Dorottya Tar Luca Tasos Fédra Vanessza Véglesi Júlia Veres Kitti Vizler András Vörös Brigitta Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

91

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Angol Fizika

Fizika emelt

Hálózati ismeretek Informatika emelt

Informatikai alapismeretek Magyar Irodalom Magyar nyelv Matematika

Matematika emelt Német

Testnevelés Történelem

4,50 4,60 4,60 3,33 4,56 3,56 5,00 4,33 3,67 3,11 4,40 4,10 4,10 3,67 4,11 4,44 4,56 4,50 4,56 3,56 3,78 5,00 3,90 4,86 5,00 5,00 4,50 4,90 4,78 4,00 4,80 4,56 3,56 4,30 4,90

Nagymaros Vác Radnóti Vác Árpád Zebegény Göd Huzella Vác Árpád Vác Karolina Vác Földváry Vác Földváry Vác Waldorf Nógrád Vác Árpád Váchartyán Bernecebaráti Romhány Vác Juhász Szob Szob Őrbottyán Nógrádkövesd Vác Juhász Vác Árpád Budapest Bláthy Vác Árpád Balassagyarmat Kiss Göd Németh Diósjenő Vác Petőfi Veresegyház Göd Németh Vác Árpád Vácrátót Nógrádkövesd Göd Németh Vác Waldorf

Általános iskola 4,32

Átlag

Osztályfőnök: Gyombolai Ferenc

Szorgalom

5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 fm 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5D 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 fm 4 4 3 5 3 5 3 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 2 5 3 4 3 4 5 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 5 2 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 3 5 5 3 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 fm 4 3 4 4 5 3 4 4 3 3 4 5 2 4 4 3 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5D fm 3 5 5 5 5 5D 5D 4 4 5D 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 fm 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 fm 4 4 4 3 2 5 3 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 4 2 3 4 5 5 5 5 5D 5D 5 5D 5 5D 5D 5 5 5D 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 3 5 5 5 fm 5 5 5 5D 4 fm 5 5 5 5 5D 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 5 5D 5 5D 5 5 5D 5D 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5D 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5D 5 5 5 5 5D 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 fm 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5D 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 2 5 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 fm 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,66 4,51 4,40 3,15 5,00 4,80 5,00 4,40 4,31 4,20 3,47 4,70 4,00 4,79 3,77

Magatartás

12.P Informatika-szakmacsoport

Név

Bodor Barnabás Burcsányi Ádám Debreczeni Donát Flaskai Bálint Galazek Tímea Gyuricza Szabina Hajduk Dániel János Hegyesi Pálma Isztujka Lajos Jakab Márk Noel Jakabovics Zsombor Jámbor Nicholas Juhász Attila Ádám Kemenes Domonkos Kopeczki Kornél Lesch György Marcell Lőrincz Szabolcs Márki Hajnalka Meczner Balázs Megyeri Márton Nagy Alexander Nagy Bálint Nagy Olivér Bendeguz Noé Zsombor József Oczot Balázs Oláh Gergely Papp Attila István Pribelszki Levente Róka Dániel Sági Bálint Sárosi Ádám Szabó Rita Takács Bence Tarapcsák Bendegúz Tomola Zoltán Miklós Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

92

Sorszám


13.A

5 4 4 5 5 5

3 3 2 4 3 4

3 4 3 4 3 4 3 3 3

4 4 4 5 5 4 4 4 4

4 4 3 5 4

4 4 4 5 4 5

5 5 5 5 5 5 5D 5 5

4 5 4 5 4

5 5 5 5 5 5

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat Munkahelyi egészség és biztonság 5 5 5 5 5 5

3 5 3 5 4 4

3 4 3 5 4 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 4 4 5 4 4 4 4 3

4 5 4 5 5 4 4 4 4

4 5D 3 5D 4

Műszaki mérés gyakorlat

5 5 2 5D 4

Műszaki mérés

5 5 5 5 5

Munkavédelem

5 4 5D 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5D 5 5 3 4 5 5 3 4 4,68 3,28 4,24 4,84 4,96 4,04 4,28

5 5 4 5 4 5 5 4 5

3 3 2 5 3

Gépészeti alapozó feladatok

4 5 4 5 4

Elsősegélynyújtási gyakorlat

4,00 4,29 3,71 4,86 4,29 4,71 no 4,14 4,57 3,29 5,00 4,00 no 4,14 4,57 4,14 4,86 4,43 4,43 4,29 4,14 4,14 no 4,86 4,00 4,57 4,71 4,14

Vác Király Isaszeg Gábor Dénes Széchenyi István Róm. Kat. Közgazd. És Inf. Fegyverneki Ferenc Közös igazgatású kat isk Balassagyarmat Szent-Györgyi Vác I. Géza Vác Boronkay Balassagyarmat Szent-Györgyi Vác Boronkay Rétság Mikszáth Vác Király Vác Boronkay Vác Boronkay Balassagyarmat Szent-Györgyi Vác Király Isaszeg Gábor Dénes Vác Madách Vác Madách Aszód Petőfi Vác Madách Balassagyarmat Szent-Györgyi Balassagyarmat Szent-Györgyi Vác Boronkay Budapest Egressy Vác Király Rétság Mikszáth Balassagyarmat Szent-Györgyi Balassagyarmat Szent-Györgyi

Középiskola

4,33

Átlag

OKJ 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus-szak Osztályfőnök: Horváth László

Név

1. Czene Ádám Zoltán 2. Dalik Dániel 3. Ecker Máté 4. Gál József 5. Gáspár Dávid 6. Gimesi Gellért 7. Győrfi András 8. Hegedűs Balázs 9. Herteg Attila 10. Jancsovics Dávid Tamás 11. Juhász Ákos 12. Kászoni Gergely 13. Lakati Krisztián 14. Lavkó Balázs 15. Less Máté 16. Máthé Árpád 17. Matolcsi Martin Zsolt 18. Nagy László 19. Nagy Máté 20. Oláh Szabolcs 21. Rados Gábor 22. Riskó Máté 23. Rottek Máté 24. Simon Ádám 25. Sohan Attila Tamás 26. Szabó Péter 27. Szenecei Márk 28. Vince Dávid Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

93

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

13.E

4 1 3 3 1 2 2

4 1 3 3 1 3 no

3 2 2 2 2 2 2 5

5 5 5 5 5 5 4 5

5 3 3 3 3 4 no

Munkahelyi egészség és biztonság Műszaki ismeretek (elektronika) 4 3 3 3 2 3 2

5 3 4 5 3 4 3

5 3 4 4 3 4 2

5D 3 3 4 3 3 3

4 3 4 4 4 3 4

5 5 4 5 5 5 4 5

Műszaki informatika gyakorlat 3

Műszaki gyakorlatok 4

Irányítástechnika gyakorlat 4

Elektrotechnika gyakorlat

3

Elektronika gyakorlat

2

Műszaki rajz (elektronika)

2 2 2 5 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 5 4 3 4 4 3 3 5 1 1 1 5 no 1 3 2 3 3 4 4 5D 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 2,54 3,00 2,46 4,92 3,91 2,85 3,77 3,77 3,46 3,62 4,69

4

Irányítástechnika

5

Elektrotechnika

3

Elektronika

4,45 1 3,45 3,73 1 3,45 2,89 no 3,91 no 3,18 3,55 1 4,45 4,55

Balassagyarmat Szent-Györgyi Balassagyarmat Szent-Györgyi Vácrátót Pannon Vác Király Szob Szent László Vác Király Rétság Kmikszáth Nagymaros Vác Király Balassagyarmat Szondi Vác Király Balassagyarmat Szent-Györgyi Vác Madách Vác Madách Balassagyarmat Szent-Györgyi

Középiskola 3,76

Átlag

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus-szak Osztályfőnök: Horváth László

Név

Egri Dávid Fábri Bálint Sándor Garai Zoltán Gera Barnabás Gieber Gergő Guba Richárd Hugyecz Zsolt Hujbert Anna Koszty Krisztián Laczó Péter Máté Zoltán Bálint Nagy Bálint Rácz Bencze Székely Nándor Gábor Vankó Máté Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

94

Sorszám


13.P

5

3 3 3 5

4

4

3 5 3 4 5 3 5 3

4 4

4 4

5

4 4 4 5

4

4

3 5 4 4 5 4 5 3

4 4

5 4

5

5 5 4 5

5

5

5 5 4 4 5 4 5 4

5 5

Hálózati ismeretek I. 5 5

5

5 5 5 5

5

5

5 5 5 5 5 5 5 5

5 5

5 5

5

5 5 5 5D

5

5

5 5 5 5 5 4 5 5

5 5

5 5

5

5 5 5 5

5

4

5 5 5 5 5 4 5 3

5 5

3 3

4

2 3 3 4

3

2

3 4 3 2 3 2 4 2

3 3

Hálózati ismeretek I. gyakorlat Információtechnológiai alapok Információtechnológiai gyakorlat Munkahelyi egészség és biztonság 4 3

3

3 4 3 5

3

3

4 4 3 3 5 3 4 3

5 3

Munkaszervezési gyakorlat 3

3 3 3 3

3

3

3 4 3 4 4 2 3 2

3 3

3 3

3

5 2 2 3

3

4

2 2 4 2 4 3

2 4 3

4 3

Munkaszervezési ismeretek Szakmai idegen nyelv (angol)

4 4 5 5 5 4 3 3 2 3 3,90 4,15 4,70 5,00 4,95 4,75 2,95 3,55 3,05 3,00

4 4

Adatbázis és szoftverfejlesztés Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat

4,10 4,10 no no 3,90 4,67 3,70 3,80 4,60 3,30 4,50 3,30 no 3,90 no 4,00 no 4,00 3,90 3,70 4,50 no 4,30 no 4,20 3,90 no 3,80

Vác Táncsics Vác Selye Isaszeg Gábor Dénes Vác Juhász Vác Selye Vác I. Géza Vác I. Géza Balassagyarmat Szent-Györgyi Vác Boronkay Vác Selye Vác Király Vác Madách Rétság Mikszáth Vác Boronkay Vác Boronkay Rétság Mikszáth Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Madách Vác Táncsics Vác Király Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Madách Balassagyarmat Szent-Györgyi Vác Madách Aszód Petőfi

Középiskola 4,01

Átlag

OKJ 54 213 05 Szoftverfejlesztő szak Osztályfőnök: Orgoványi József

Név

1. Bábik Szilárd 2. Balla Zsolt 3. Bodnár Márk 4. Bodzás Cecília Szilvia 5. Both Bence 6. Czerovszki József 7. Czerovszki Zoltán 8. Diósi Benjámin 9. Diósi Tamás 10. Fockter Olivér 11. Fodor Soma 12. Forgács Bence 13. Garai Ákos 14. Halmai Márk 15. Honti Bence 16. Kiss Ádám 17. Kovács Kristóf 18. Lakati Ádám 19. Lontai Máté 20. Lukács Ádám Noel 21. Majoros Arnold 22. Matos Dennis 23. Némann Dávid 24. Oszlár Ildikó 25. Péter Attila 26. Piszár Gábor 27. Szlatky Márk 28. Varga Kristóf Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

95

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

3 3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 5 5

4 4 5 4 5 5 3 3 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 3

2 2 4 2 5 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 5 5

4 5 4 4 5 3 5 5 4 3 4

3 1 2 3 3 2 4 4 3 4 2

3 1 3 4 3 3 3 4 3 4 2

3 3 4 3 3 3 3 3

2 2 4 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 5 4

3 3 3 5 4 3 4 5D 4 4 3

4 4 4 4 4 4 4 4

2 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3

4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 4 4 5D 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5D 4

3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3

3 4 4 4 3 3 3 3

3 2 4 3 5 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4

5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3

4 4 5 5 4 4 4 4

3 3 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4

Gyártástervezés és gyártásirányítás Szerszámgépek karbantartása Forgácsolási alapismeretek gyakorlat Gyártástervezés és gyártásirányítás gyakorlat Szerszámgépek karbantartása gyakorlat

4 4 2 3 3 3 3 4 3,97 4,21 2,82 3,08 3,74 3,90 3,46 4,21

5 4 4 5 4 4 4 5 4 2 4

2 3 3 4 2 3 2 2

Forgácsolási alapismeretek

3 4 5 5 3 4 5 5

Foglalkoztatás II.

4 4 5 4 3 4 3 5

Foglalkoztatás I.

2,88 2,88 4,25 3,38 5,00 1 3,63 3,25 3,63 4,13 3,88 3,13 3,50 3,88 3,00 3,25 4,13 5,00 4,00 no 3,38 3,75 4,25 4,13 3,25 3,63 3,50 3,75 no 3,75 1 3,25 4,13 3,75 3,25 4,00 4,63 3,88 3,63 3,13 no 3,25

Vác Táncsics Vácrátót Pannon Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Szily Kálmán Kéttannyelvű Vác Boronkay Szécsény Vác Madách Budapest Verebély Vác Király Balassagyarmat Mikszáth Vác Boronkay Vác Boronkay Vác I. Géza Vác Boronkay Vác I. Géza Vác Piarista Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Király Budapest Gyermekház Kecskemét Katona Vác Király Vác I. Géza Vác Boronkay Vác Táncsics Szécsény Nőtincs Vác Boronkay Vác Táncsics Szob Szent László Vác Boronkay Aszód Petőfi Vác Boronkay Vác Király Vác Boronkay Vác Király Vác Boronkay Göd Piarista Vác Boronkay Balassagyarmat Szent - Györgyi

Középiskola

3,70

Átlag

14.A OKJ 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus-szak Osztályfőnök: Veres József

Név

Adame Máté Balázs Kálmán Balázsy Ádám Baradlay Erik Mátyás Behofsits Antal Berszám Roland Csabuda Máté Csizmadia Zoltán Csorba Levente Sándor Czubor Norbert Fazekas András Gál Balázs Gemer Gábor Haljárszki Bálint Havjár Zoltán Hideg Dániel Horváth András Horváth Teréz Kalácska Eszter Karcsai Jameel Sebő Kozák Tamás Kurucz Attila Litóczki Imre Majer Ferenc Molnár Dávid Mátyás Nagy Dávid Oman Kristóf Pajor Máté Pápai Dániel Pethő Tamás Gergely Sándor István Simon Máté Stefanek Levente Strihovanecz Máté Szabó Márk Szigeti Máté József Szita Krisztián Turi Imre Ullrich Kristóf József Üveges Márton Vigyinszik Máté Vitéz Mátyás Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

96

Sorszám


14.E

3 4 4 4 3 4 5 5 3 4

3 4 4 4 3 4 3 5 3 4

2 2 3 3 2 3 2 3 no 3

4 5 4 3 2 5 3 5 2 4

3 4 3 4 4 4 3 4 3 4

2 3 4 5 2 3 3 4 2 4

3 3 4 3 3 2 3 4 2 5

2 3 4 5 2 4 4 4 2 4

2 2 3 4 2 3 2 4 4 3

3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4

Szimuláció és PLC gyakorlat 2 4 2

Mikrovezérlők gyakorlat 3 4 4

Mechatronikai gyakorlat

3 3 4

Irányítástechnika

3 4 4

Elektronika áramkörök gyakorlat

3 4 4

Számítógép alkalmazása

4 5 5

Munkahelyi egészség és biztonság

2 3 3

Mechatronika

5 5 4

Foglalkoztatás II.

5 5 4

Foglalkoztatás I.

2 5 5 3 3 5 3 3 4 4 5 5D 5 5 5D 5 5 5 5D 5 5D 5D 2 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 2,81 4,00 4,09 2,71 3,91 3,64 3,36 3,27 3,59 3,05 3,86

3 3 3

4

2 2 3 3 2 3 2 3

Elektronikai áramkörök

2,64 3,27 3,64 3,82 2,64 3,55 3,00 4,09 2,78 3,91 no 3,27 4,00 3,73 no 3,82 5,00 3,45 3,09 3,18 4,00 2,91 3,64 3,18

Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Király Vác Király Vác Boronkay Vác Király Vác Boronkay Vác Király Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Madách Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Király Vác Madách Vác Király Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay

Középiskola 3,48

Átlag

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus-szak Osztályfőnök: Pszota József

Név

1. Csabuda Ádám 2. Csányi Bálint 3. Fábian Barnabás 4. Fehér Tamás 5. Gulyás Márk 6. Horváth György Ádám 7. Horváth Martin 8. Izsóf Márkó 9. Kiss Gábor 10. Kormos Krisztián 11. Kovács Kristóf 12. Köllő Dávid 13. Lackzó Balázs 14. Marsiczki Alex 15. Orgoványi Marcell 16. Praszna Sába Bernadett 17. Pukánszky Ferenc Béla 18. Schön Márk 19. Slezák Szabolcs 20. Szádoczki Erik 21. Sztuska Ádám 22. Tar Balázs 23. Tóth Kristóf Péter 24. Tóth Tibor Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

97

Sorszám


14.I

3 4 2 4

4 4 3 4

5 5 2 3 3 2 3 5 2

5 5 4 4 5 3 3 5D 3 5 3

4 4

4 4

5 5

5 5 4 5 3 3 4

5 4

5 5 4 5

3 2

4 3

3 4

4 4 2 3 4 2 3

4 3

4 4 2 3

Hálózati operációs rendszer Linux Hálózati operációs rendszer Windows 4 5 5 5

5 5 3 4

5 5 4 5

2 4 2 4

4 4 3 4

4 4 4 4

3 4 3 4

5 4 4 5

3 3 2 3

4 5 3 4

5 5D 5 5 5 4 4 5 4 5 4

5 4 5 5 4 3 5 3 4 3

5 5 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4

5 5 3 4 2 2 3 3 5 4 2 3 3

5 5 4 4 5 3 3 4 5D 3 4 3

5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4

4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3

5 5 3 5 3 4 3 5D 4 4 4

3 4 2 3 3 2 2 5 2 3 2

3 3

3

3 5

3

4 4 3 3 5

3 4

Számítástechnika 4 2

Projektirányítás 5 4

OOP

4 3

Munkatervezés és szervezés

5 5

Multimédia szerverek

4 4

Mikroszámítógépek

5 3

Internetszolgáltatás Windows

5 4

Internetszolgáltatás Linux

4 5

Hardver gyakorlat

5D 5

Hálózati technológia

3 2

3 2

4 5

5 5 2 3 3 3 3

4 3

3 4 2 3

4 2

5D 3

3 5

5D 5D 3 4 4 2 4

5D 4

4 4 3 5

Számítógépes rendszerek menedzsmentje Számítógépes rendszerek tervezése

3 2

2

2 4

3

4 4 3 3 3

4 4

3 4 2 3

Vállalkozásmenedzsment

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5D 4 3,39 4,06 4,40 3,30 4,72 4,24 4,40 3,45 4,00 4,56 3,50 4,28 2,89 3,72 3,35 3,95 3,17

3 2

4 4

Hálózati ismeretek

4 4

Hálózatépítés

3,82 4,24 3,00 4,06 no 4,35 3,82 no 4,63 4,71 3,35 3,88 3,82 2,57 3,35 no 3,35 4,76 no 4,00 3,00 no no 3,76 2,94 no 4,82

Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Király Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Bernáth Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay Vác Boronkay

Középiskola

3,81

Átlag

OKJ 54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó szak Osztályfőnök: Orgoványi József

Név

1. Ardai Áron 2. Asztalos Gábor Henrik 3. Csizmarik Attila 4. Diósi Dániel 5. Döbrössy Péter László 6. Furák Zsolt Patrik 7. Gáll Roland Csaba 8. Gere Zsolt 9. Heffenträger Zoltán 10. Horváth Tamás 11. Jánosi Karolina 12. Jendrék Tamás Miklós 13. Kevevári Zoltán 14. Kiss Máté 15. Koszta Péter 16. Kovács Márk 17. Lang László 18. Ligetfalvi Bence 19. Nagy Sándor Márton 20. Pomaházi Roland 21. Potóczki Zsolt 22. Prohászka Anna Viktória 23. Sajtos Ferenc 24. Számpor Erik Péter 25. Urbán Norbert 26. Veres Dániel 27. Vollai Dóra Júlianna Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

98

Sorszám


BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Cím: 2600, Vác, Németh László u. 4-6. Telefonszám: 27/317-077 Fax: 27/315-093 Honlap: www.boronkay.hu Email: boronkay@vac.hu

Boronkay Statisztikai Évkönyv 2014-2015. tanév  
Boronkay Statisztikai Évkönyv 2014-2015. tanév  
Advertisement