Page 1

A BORONKAY ÉVKÖNYVE 2012-2013 A BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

63. TANÉVÉNEK

ÖSSZEFOGLALÓ KIADVÁNYA

PRO URBE VACIENSI CÍMMEL KITÜNTETETT INTÉZMÉNY Felelős kiadó: Fábián Gábor igazgató


Nem könnyű és nem egyszerű tanéven vagyunk túl. Csak 2012 őszén vált biztossá, hogy iskolánk kikerül Vác városának fenntartói hatásköréből. Fenntartási szempontból először a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerületéhez kerültünk 2013. január 1-jével, de az üzemeltetés továbbra is Vác városának a feladata maradt, amelyet a helyi Gazdasági Hivatal látott el. Ezzel a technikai dolgozóink jelentős része is átkerült a GH-hoz. Az újabb változásig sem kellett sokáig várni, mert 2013. március 1-jétől már a fenntartás és a működtetés is átkerült a KLIK Ceglédi Tankerületéhez. Ezzel technikai dolgozóink (a konyhai dolgozók kivételével) visszakerültek az iskolához. Azaz csak visszakerültek volna, ha a megváltozott jogi szabályozás miatt 10 főt nem küldtek volna nyugdíjba. Szerencsére a tantestület továbbra is tudta, mi az elsődleges feladata, s erre szolgáljanak bizonyítékul az e kiadványban olvasható adatok. Bár rájuk is jelentős változások várnak a pedagógus életpályamodell bevezetésével, de ezzel egyelőre nem foglalkoztunk. Iskolánk 1950-es alapítása óta a nappali tagozaton 8400-an, a felnőttoktatásban 2482-en szereztek érettségi bizonyítványt. 2013-ban a nappali tagozaton 206 diák, az estin pedig 12 hallgató tett sikeres érettségi vizsgát. Ezenkívül 73 tanulónk szerzett technikusi oklevelet, akik közül 24 fő nem nálunk érettségizett.

Tantestület NÉV Fábián Gábor Urbán Márta Dian János Kaszás Gyula Szlobodnik Mihály Horváth László

SZAK matematika, testnevelés magyar, német, orosz elektronika, informatika matematika, fizika történelem, orosz elektronika

EGYÉB BEOSZTÁS igazgató humán tantárgyakért felelős ig.h szakképzésért felelős ig.h. reál tantárgyakért felelős ig.h. kollégiumi vezető műhelyfőnök, osztályfőnök

Balkovics Boglárka Bea Mónika Békési Brigitta Bermann Gábor Borosné Paku Beáta Coppage Lea Hopkins Cs. Nagy András Csereklyéné Korpos Erzsébet Daróczi Éva Dr. Behányi Rita Dr. Kenyeres Ambrusné Dr. Minda Mihály Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Schofferné Szász Ildikó Dr. Tóth Eszter Erőss Sándor Ferenczi Adrienn Gelniczkyné Teiszler Mária Gergelyi Katalin Gyetván Károly Gyombolai Ferenc Gyombolainé Cserny Zsuzsanna

testnevelés angol, francia angol, matematika gépészet testnevelés, gyógytestn. angol matematika kollégiumi nevelő angol magyar, német matemat., fizika, informat. matemat., fizika, informat. matematika, fizika matematika, fizika fizika elektronika spanyol, magyar magyar magyar, francia elektronika, informatika informatika informatika

osztályfőnök

1

oszt. f., közösségi szolg. koord. munkaközösség-vezető osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök munkaközösség-vezető GYES osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök


Havasi Ivett Hársfalvi Anikó Heiszig Melinda Jakus László Jendrék Gabriella Jendrék Miklós Juhász Erzsébet Kállay Erzsébet Kárpáti Erika Kovács Éva Kovács Kálmán Krausz Katalin Kurilla József Kutasi Zsuzsanna Lengyel Csaba Márczy Gábor Matosné Gazdag Szilvia Mauterer Zsuzsanna Medgyesi Máté Misnyovszki Magdolna Molnár László Molnár Mária Nagy László Nagy Márkné Novák Mónika Nagy Péter Németh Zsuzsanna Néveri - Szőnyi Katalin Orbán Ákos Orgoványi József Oszlár Katalin Pajor Ferencné Pantaliné Mátyus Ottilia Pelczéderné Bodnár Magdolna Pistyúr Zoltán Prehodáné Nagy Éva Pszota József Rabné Hallai Judit Rauscher István Sándor Ágnes Sipos Brigitta Sturcz Anita Szabó Attila Szász Csilla Szigeti Ágota Szilágyi Erzsébet Tobisch Adrienn Tóth Barnabás Tóthné Brassói Hilda Trieb Márton Trieb Veronika

magyar biológia, kémia gépírás, német magyar, történelem magyar, ének fizika magyar, német angol kollégiumi nevelő matematika, fizika gépészet matematika, informatika kollégiumi nevelő, kémia kémia matematika matematika, történelem fizika német, orosz kollégiumi nevelő informatika elektronika történelem, német, orosz kollégiumi nevelő angol, matematika testnevelés, földrajz angol, magyar,orosz angol kollégiumi nevelő elektronika, informatika angol, biológia testnevelés könyvtáros angol, testnevelés,orosz elektronika, informatika matematika, fizika elektronika, informatika angol elektronika magyar,történelem angol biológia, környezetvédelem elektronika, informatika matematika német, orosz történelem, földrajz matematika, angol elektronika, informatika fizika történelem francia, német

2

munkaközösség-vezető osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök

munkaközösség-vezető GYES

munkaközösség-v., osztályf. osztályfőnök

osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök GYES munkaközösség-v., osztályf. munkaközösség-vezető munkaközösség-vezető osztályfőnök munkaközösség-vezető GYES DÖK segítő tanár osztályfőnök munkaközösség-v., osztályf. osztályfőnök

osztályfőnök


Tumann Péter Tumanné Horváth Judit Uracs András Urbán Andrea Judit Urbánné Katona Vera Vácy Emese Véglesiné Bíró Erzsébet Veres József Vértesi Réka Wachtler Viktor Weltler Csilla Wiezl Csaba Zoller Csaba

kollégiumi nevelő kollégiumi nevelő biológia angol angol földrajz, rajz, környezetvéd. matematika, fizika gépészet angol, német angol, történelem angol informatika gépészet

ÓRAADÓK Bednárikné Kiss Krisztina Bobák Roland Diósy Zsolt Dr. Ullrich István Gyulai Alexandra Madudák Istvánné Szilágyi Lajos Szlobodnikné Kiss Edit

matematika kollégiumi nevelő gépészet gépészet matematika biológia, kémia informatika matematika, informatika

3

osztályfőnök GYES munkaközösség-v. osztályfőnök GYES osztályfőnök osztályfőnök munkaközösség-v., osztályf.


Technikai dolgozók NÉV

MUNKAKÖR

Liebhardtné Lestyán Nóra

gazdasági igh.

Kurucz Leventéné Imró Pálné Válóczy Tibor

iskolatitkár élelmezésvezető műszaki vezető

Döbrössyné Bergmann Katalin

gazdasági ügyintéző

Aranyi Judit Bagi Béláné Benicsek Jenőné Bíber János Bodor Sándorné Dónuszné Netz Gizella Abonyi Gyuláné Endrész Györgyné Fejes Györgyné Fidel Adél

takarító konyhai dolgozó adminisztrátor karbantartó takarító takarító portás takarító szakács takarító

Fülöp Jánosné Gomba Györgyné Gyenes Lászlóné Holeczné Baturin Éva Horváth Balázs Horváth Judit Ágnes

szakács portás konyhai dolgozó takarító karbantartó portás

Huber Ágnes

konyhai dolgozó

Hujbert István

oktatástechnikus

Juhász Béla Juhász Béláné Kis Zsuzsanna Kollár Jánosné Kosztyán József Kondér János

karbantartó takarító adminisztrátor takarító karbantartó portás

Kovács Andrásné

konyhai dolgozó

Kovács Imre Jánosné Králik Rafaelné Kudella Lajosné Kurilla János Kubiak Carmen Brigitte

konyhai dolgozó takarító portás karbantartó takarító

NÉV Lukácsné Mózes Zsuzsanna Csáfordi Ilona Horváth László Lessné Srám Szilvia

MUNKAKÖR gondnok (iskola) gondnok (kollégium) gondnok (tanüzem) iskolatitkár

Ladányiné Balogh Szilvia Lányi Béláné Lányi Laura Ágnes Mauchner Károlyné

gazdasági ügyintéző

Mede Brigitta

gazdasági ügyintéző

Menyes Erika Molnárné Filotás Eszter Mosolygó Miklósné Nagy Jánosné Némedi Zoltán Oláh Anita Sabina Oláh Imre Oros Krisztina Pál Zoltán Pataki Sándor Péter Gabriella

takarító takarító portás takarító raktáros takarító karbantartó takarító karbantartó - portás stúdiós gazdasági ügyintéző

Pfaff Mihály

karbantartó

Prukker Istvánné Sajtos Dezsőné Schlenk Jánosné

konyhai dolgozó konyhai dolgozó

Serfőzőné Juhász Adél Sulikowska Fehér Ewa Szabó Józsefné

gazdasági ügyintéző takarító portás

Szekeres Zoltán

karbantartó

Tányéros Mihályné Tányéros Sándorné Tóth Béla Varga Andrea Vári Lajosné

takarító

takarító konyhai dolgozó

rendszergazda portás

A dőlt betűvel írt nevek azon dolgozóink, akik az iskola alkalmazottjaként kezdték a tanévet, de az átszervezések miatt nem úgy fejezték be.

4


Tanáraink és az intézmény elismerései, kitüntetései Országos szintűek Lengyel Csaba Szász Csilla Dr. Minda Mihály Lengyel Csaba Fábián Gábor

MesterM-díj Államtitkári elismerés tehetséggondozásért a matematika területén Államtitkári elismerés tehetséggondozásért a matematika területén Államtitkári elismerés tehetséggondozásért a matematika területén Magyar Diáksportért

Iskola Iskola (testnevelés mk.)

Pro Progressio Díj a tudományos szintű kutatómunkáért Parlamentben átadott kitüntetés „Kiemelkedően eredményes diáksportért”

Városi szintűek Dian János Cs. Nagy András Gergelyi Katalin Dr. Minda Mihály Pszota József Tumann Péter

Váci Katedra Díj eredményes tehetséggondozásért eredményes tehetséggondozásért eredményes tehetséggondozásért eredményes tehetséggondozásért kollégistákkal végzett kiemelkedő közösségi munkájáért

Technikusavató ünnepség – 2013

Tanévzáró – 2013

5


Diákjaink elismerései, kitüntetései Országos szintű elismerések Kurdi Laura Bácskai Dominika Noé Bálint

A Magyar Köztársaság Jó Tanulója – Jó Sportolója A Magyar Köztársaság Jó Tanulója – Jó Sportolója A Magyar Köztársaság Jó Tanulója – Jó Sportolója

Városi szintű elismerések Vác Város Kiváló Diákja Az általános vagy középiskolában (elsősorban) végzős diákok nyerhetik el az iskola felterjesztése alapján, nagyon korlátozott számban. Minda Judit Nóra, Lipusz Kinga Orsolya, Magyari Viktor a Boronkay végzősei, Bácskai Máté (Juhász), Izsó Melinda (Petőfi), Antal Richárd (Karolina), Niedermüller Ákos (Radnóti), Stefanik Fanni (Földváry) azon váci általános iskolák végzős diákjai, akik aztán a Boronkayban folytatták középiskolai tanulmányaikat.

Duna-Dráva a Tehetségekért ösztöndíjasai: Oláh Gergely Tuska Borbála Kurdi Laura Kalácska Eszter

10.p 12.g 11.a 11.b

Madarász Mária 10.n Noé Bálint 12.a Bácskai Dominika 12.n Debreczeni Ádám 12.a Moldovanu Alexandra 11.g Oszlár Ildikó 11.g

A Duna-Dráva a Tehetségekért ösztöndíjasai a 2012-2013. tanévben

6

Vác Város Kiváló Diákjai Fábián Gábor igazgatóval


Iskolai szintű elismerések Iskolánk elismerési rendszere többszintű. Ezek közül a legmagasabbat képviselik azok a kitüntetések, amelyeket csak a végzősök kaphatnak többéves, az egyes területeken végzett kiemelkedően magas színvonalú tevékenységükért. Ezek közül is a legnagyobb elismerés a Boronkay Emlékérem, melyhez egy összetett pontozási rendszer tartozik. Már a jelöléshez is minimum 240 pontot kell megszerezni. Emellett a kiadható darabszám is korlátozott.

Boronkay Emlékérem Debreceni Ádám Szabó András Noé Bálint Demeter Deli Kristóf Kovács Kitti Hannus Erika technikusi évfolyamról Tóth Viktor

530 pont 410 pont 360 pont 345 pont 340 pont 310 pont

Müller András 340 pont Bácskai Dominika 340 pont Hoffmann Eszter 330 pont Molnár Tünde 330 pont Sütő Ádám 315 pont Jakubovich Renáta 310 pont

245 pont

Tanulmányi Versenyekért érdemérem Arany fokozat Tuska Borbála Hatala Tamás Bodor Bálint Oláh Tamás Bence Szabó András

Greff Levente Hannus Erika Polgár Balázs Lapis Máté Novák Klára Edit

Antal Zoltán Debreceni Ádám Demeter Deli Kristóf Müller András Kulcsár Kitti Tímea

Vincze Patrik Kaszás Dániel Csányi Marcell Varga Zsolt

Krix Enikő Balassi Eszter Szabó Ábel Diósi Tamás

Molnár Zita Fodor László Bese Gábor Nagy Richárd Puskás Imre

Finta Dorottya Kalmár Balázs Berzeviczy Nagy Zsolt Hohner Hanna Gyuricza Arnold

Ezüst fokozat Szabó Berta Katona Mátyás Pomozi Enikő Szabó Bence Szlobodnik Balázs

Bronz fokozat Burik Aurél Román Zsófia Parragi Sándor Szigeti Blanka Repiczki Tamás Muckstadt Gábor

Boronkay Sportjáért érdemérem Arany fokozat Koncsor Milán Nagy Bence Szabó András Kecskés Bence Rottek Máté Lakati Sára

Tasos Nikosz Vangelisz Molnár Tünde Oros Luca Papp Kristóf Jakubovich Renáta Noé Bálint

7

Cserepka Balázs Kovács Kitti Hoffmann Eszter Pásztor Balázs Marsi Petra Prohászka Péter


Ezüst fokozat Szegvári Dávid Sesztay Zsolt Sütő Ádám Szijártó Gergő

Kiss Máté Nándori Mária Horváth Péter

Urbán Norbert Nagy Fanni Simon Viktória Flóra

Repiczki Tamás Miklián Ádám Szabó Andrea Lapis Máté

Suput Zsolt Hatala Tamás Hannus Erika Vincze Patrik

Bronz fokozat Diósi Tamás Szilágyi Levente Tőtési Máté Veres Patrik

Közösségi munkáért érdemérem Nagy Bence arany Rusu Antonio Lorenzo bronz

Lakati Sára Rasman Zsolt

ezüst bronz

Szabó Ábel Szlobodnik Balázs

ezüst bronz

Az iskola kiváló népszerűsítője érdemérem Sütő Ádám

Polgár Balázs

Mráz Benedek

Kiemelkedő kulturális tevékenységért érdemérem Repiczki Tamás Mráz Benedek Koncsor Milán Gál Dávid

arany arany ezüst ezüst

Jakubecz Alexandra Polgár Balázs Keresztes Konrád Fukász Rómeo

arany arany ezüst bronz

Szabó Berta Oláh Tamás Csáki Krisztina Meláth Richárd

arany ezüst ezüst bronz

A következőkben azok az elismerések kerülnek felsorolásra, amelyeket alsóbb évfolyamosok is elnyerhetnek.

Nyelvmester díj I.

Kategória

Kiss Katalin

II. Kategória Balassi Eszter Fazekas Valentina Hoffmann Eszter Hohner Hanna Hollósy Réka Keresztes Korinna Kovács Kitti Kőszegi Réka

(9-11. évfolyamosok)

9.n

Kiss Péter Marcell

– 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a

9.p

Zoller Veronika

11.g

12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a

Rácz Vivien Szabó András Vitéz Viktória Román Zsófia Gergely Zsófia Parti Eszter Szabó Berta

12.a 12.a 12.a 12.g 12.n 12.n 12.n

(11. évfolyamtól) Králik Dóra Krix Enikő Maróthi Márk Molnár Fanni Eszter Molnár Tünde Noé Bálint Pauer Vivien Pomozi Enikő

8


A tanév kiváló sportolója Alkonyi Kristóf Busai Franciska Farkas Botond Hlavka Alex John Hutton Levente Kovács Kornél Kürthy Gyula László Nagy Zsuzsanna Ocztos Loretta Pethő Csilla Zsófia Tomcsányi Katinka Tóth Eszter Anna Erőss Lilla Katalin Fábián Máté Freisták Péter Bálint Guzsik Dániel Balázs

9.a 9.b 9.a 9.g 9.f 9.f 9.p 9.a 9.a 9.n 9.n 9.g 10.a 10.b 10.a 10.f

Havasi Renáta Hévizi Péter Pál Laczkovszki Ádám Madarász Mária Nagy Péter Party Petra Szabó Zsolt Vízler András Winternitz Máté Bodonyi Boglárka Ertinger Márk Furák Zsolt Patrik Gere Zsolt Gránicz Viola Hlavka Katalin Karcsai Sebő

10.a 10.b 10.b 10.n 10.f 10.g 10.g 10.n 10.g 11.n 11.p 11.p 11.p 11.a 11.n 11.b

Levák Laura Péter Attila Wagner Flóra Csáki Ákos Péter Deme Bálint Zoltán Luczó Gergő Márk Niedermüller Ákos Ősi Eszter Paulusz Balázs Szegner Dominika Vincze Richárd Winternitz Áron Rácz Márk

11.g 13.w 11.a 9.e 9.e 9.d 9.e 9.c 9.d 9.e 9.e 9.e 14.a

Fazekas Viktória Fieszl Tamás Gáll Roland Csaba Gulyás Gergő Kovács Hunor Mák Dávid Oszolik Maja Szabó Zseraldina Stefanik Fanni Kosdi Dávid Sztupák Dávid Márton Arnold Botond Tóth Viktor Váradi Nóra Oszlár Ildikó

11.n 11.p 11.f 13.m 11.n 11.b 11.n 11.a 9.d 14.e 14.e 14.e 14.e 14.e 11.g

Az iskola kiváló népszerűsítője Szabó Zseraldina

11.a

Kiváló tanulmányi versenyeredményekért Bencze Gábor Péter Bíró Ákos Bíró Annamária Frey Balázs Keresztyény Olivér Kölcsényi Lilla Madár Emese Nagy Balázs Levente Nagy Gergely Pintér Brigitta Tomcsányi Gergely Bata Natali Horváth Benedek Kenéz Lili Anna

9.p 9.p 9.n 9.p 9.n 9.g 9.n 9.f 9.p 9.g 9.p 10.n 10.a 10.g

Krivánszky Sára Lesch György Marcell Lomen Árpád Lőrincz Szabolcs Nagy Bálint Néder Anita Oláh Gergely Pataki Péter Pribelszki Levente Roob Dániel Szabó Zsolt Tamás Bence Tóth Károly Véglesi Júlia

9

10.g 10.p 10.b 10.p 10.p 10.g 10.p 10.n 10.p 10.f 10.g 10.f 10.b 10.n


Tantestületi dicséretek Rövidítések: vers.: tanulmányi versenyeredmények; sport: iskolai színekben elért sporteredményekért; köz.m.: legalább iskolai szintű közösségi munkáért; tan.ered.: jó tanulmányi eredményért; kult.tev.: legalább iskolai szintű kulturális tevékenységért; népsz.: az iskola népszerűsítéséért

Két tantestületi dicséretben részesültek Székely Blanka Mikecs Enikő Cserődi Ádám Podlovics Laura Szpiszár Dalma Érseki Balázs Berényi Kristóf Márki Hajnalka Lieszkovszki Mercédesz Dobos Dániel András Lakati Sára Hévizi Balázs Holics András

9.a 9.c 9.f 10.a 10.a 10.b 10.n 10.p 11.g 11.n 12.g 13.m 13.m

kult.tev. kult.tev. sport köz.m. kult.tev. kult.tev. kult.tev. kult.tev. köz.m. köz.m. köz.m. kult.tev. köz.m.

tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. sport tanulm. vers. tan.ered. tan.ered. sport kult.tev. kult.tev. tanulm. vers. kult.tev.

Egy tantestületi dicséretben részesültek Csernák Dóra Farkas Botond Horváth Kálmán Kertész Fanni Nagy Zsuzsanna Papi Zsófia Podlovics Natasa Sasvári Noémi Zsigó Dániel Berényi Márton Helembai Henrik Szmandray Marcell Tar Bálint Kovács Dorottya Ligetfalvi Dávid Ősi Eszter Ritzl Attila Czifra Koletta Haffner Kitti Katalin Kiss Sára Tünde Lajtos Sára Mária Mayer Rita Monti Elvíra

9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.b 9.b 9.b 9.b 9.c 9.c 9.c 9.c 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d

kult.tev. tan.ered. kult.tev. sport kult.tev. kult.tev. tan.ered. tan.ered. kult.tev. tan.ered. sport köz.m. tan.ered. sport tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. kult.tev. kult.tev. sport kult.tev.

10.p Bodor Barnabás 10.p Burcsányi Ádám 10.p Debreczeni Donát Lesch György Marcell 10.p 10.p Meczner Balázs Nagy Olivér Bendegúz 10.p 10.p Noé Zsombor József 10.p Oczot Balázs 10.p Oláh Gergely 10.p Papp Attila István 10.p Róka Dániel 10.p Sárosi Ádám 10.p Szabó Rita 10.p Tarapcsák Bendegúz 11.a Cserepkai Márta Kárpáti Gergely Mátyás 11.a 11.b Haljárszki Bálint 11.b Hideg Dániel 11.b Karaba Dominika 11.b Szilágyi Károly 11.b Végh István 11.b Vigyinszki Máté 11.f Csányi Bálint

10

tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tanulm. vers. tanulm. vers. sport tan.ered. sport tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. népszerűsítő kult.tev. köz.m. kult.tev. kult.tev. tan.ered. tan.ered. tan.ered. sport


9.d Nagy Eszter 9.d Paulusz Balázs 9.e Liebhardt Ágnes 9.f Farkas Máté 9.f Hutton Levente 9.f Róth Bence Hoffmann Henrik Medár 9.g 9.g Király István Márk 9.g Mácsai Fruzsina 9.g Urbán Eszter 9.n Bodor Adrienn 9.n Dian Anett 9.n Maczó Tímea 9.n Pethő Csilla Zsófia 9.n Rákóczi Réka 9.n Tillik Anna Rebeka 9.p Bartók Mónika 9.p Frankó Zsombor Milán 9.p Gorasz Enriko 9.p Haris Anna 9.p Kürthy Gyula László 9.p Markos Dominik Ottó 9.p Sztebel Gábor 9.p Tregele Panna 10.a Bérczes Kornél 10.a Dolezsál Diána 10.a Halápi Gergely 10.a Jakab Rebeka 10.a Juhos Dóra Maurer Morvai B. Tamás 10.a 10.a Serfőző Flóra 10.a Szafián Márton 10.a Zsíros Barbara 10.b Gregor Márton 10.b Hévizi Péter Pál 10.f Deli Dávid 10.f Dudás Dániel 10.f Filip Dominik 10.f Nagy Dávid 10.f Nagy Zoltána Gréta 10.f Takács Péter 10.f Tamás Bence 10.g Boros Boglárka 10.g Englóhner Adrienn 10.g Farkas Eszter Dóra 10.g Koplányi Gábor 10.g Nagy Júlia 10.g Néder Anita 10.g Németh Viktória 10.g Party Petra

sport tan.ered. sport tan.ered. tan.ered. tan.ered. tanulm. vers. köz.m. tanulm. vers. sport tan.ered. tan.ered. kult.tev. tan.ered. sport tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. sport tan.ered. tan.ered. kult.tev. tan.ered. tan.ered. tan.ered. sport kult.tev. kult.tev. sport sport tan.ered. tan.ered. tanulm. vers. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tanulm. vers. népszerűsítő köz.m. kult.tev. kult.tev. tanulm. vers. sport kult.tev. kult.tev. tanulm. vers.

Dobos Botond Buda Fábián Barnabás Horváth György Ádám Laczkó Balázs Beregi Bence Fedor Regina Hujbert Anna Járdi Kinga Melinda Kővágó Luca Zoller Veronika Fábián Fanni Fazekas Viktória Grunda Dávid Péter Bálint Zoller Judit Berecz Patrik Busai Blanka Fieszl Tamás Honti Bence Horváth Fruzsina Kardos Péter Kovács Kristóf Ligetfalvi Bence Toman Balázs Bonifert Levente Buzás Benjámin Keresztes Korinna Kovács Gyula Gergely Molnár Zita Pauer Vivien Nagy Richárd Alex Parragi Sándor Rompos Ádám Antal Zoltán Bese Gábor Iván Tamás Lestyán Balázs Máté Rebeka Mezei Dávid Tarcsay Ádám Koncz Orsolya Kulcsár Kitti Schlenk Zoltán Attila Tumbász Luca Bácskai Dominika Marsi Petra Tasos Nikosz Vangelisz Ottova Krisztián Gulyás Gergő Kurucz Péter János

11

11.f 11.f 11.f 11.f 11.g 11.g 11.g 11.g 11.g 11.g 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.b 12.b 12.b 12.f 12.f 12.f 12.f 12.f 12.f 12.f 12.g 12.g 12.g 12.g 12.n 12.n 12.n 12.p 13.m 13.m

tan.ered. köz.m. tan.ered. tan.ered. köz.m. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. köz.m. kult.tev. kult.tev. kult.tev. sport tan.ered. tan.ered. kult.tev. tan.ered. tan.ered. tan.ered. kult.tev. tan.ered. tan.ered. kult.tev. tanulm. vers. köz.m. tanulm. vers. köz.m. tanulm. vers. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. köz.m. köz.m. tanulm. vers. köz.m. tan.ered. tanulm. vers. tan.ered. kult.tev. köz.m. sport


Csengel Karina Galgóczi Bálint Házy Fruzsina Carolina Kollár Bojána Kupeczky Vivien Gabriel Lestyán Tünde Virág Madarász Mária Medveczki Anna Oláh Zsófia Anna Pittlik Enikő Szabó Dorottya Véglesi Júlia Veres Kitti

10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n

tan.ered. sport köz.m. kult.tev. tan.ered. tan.ered. köz.m. kult.tev. tan.ered. kult.tev. tan.ered. köz.m. tan.ered.

Bagi Dávid Bíber Brigitta Kalkó Róbert Szikszai Dániel Bertók Péter Krisztián Gyetvai Ádám Vásárhelyi Zoltán Papp Árpád Bódis Gábor Csuvár Tibor Gere Norbert Lidit Tamás Tóth Szabolcs Máté

13.w 13.w 13.w 13.w 14.a 14.a 14.a 14.e 14.i 14.i 14.i 14.i 14.i

köz.m. sport kult.tev. köz.m. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered. tan.ered.

Kitűnő Tanuló A tantestület döntése alapján ezen elismerésben az a diák részesülhet, akinek legfeljebb egy tantárgyból nem jeles az osztályzata, de az is legalább jó minősítésű. Emellett példás a magatartása és a szorgalma is. Csernák Dóra Kertész Fanni Molnár Lilla Oros Eszter Papi Zsófia Boros Zsófia Czinege Eliza Noémi Kovács Dorottya Köllő Viktória Némedi Fanni Plesz Szonja Bianka Benke Boróka Varagya Máté Földesi-Nagy Dóra Niedermüller Ákos Varga Virág Nábelek Áron Boncz Luca Blanka Fejes Blanka Király István Márk Laczkó Fanni Matejcsok Dorina Móritz Szilvia Nándori Alexandra Papp Zita Pintér Brigitta Pintér Krisztina Pistyúr Zsófia Tóth Eszter Anna Bíró Annamária

9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.d 9.d 9.e 9.e 9.e 9.f 9.g 9.g 9.g 9.g 9.g 9.g 9.g 9.g 9.g 9.g 9.g 9.g 9.n

Sándli Zita Szikora Nóra Zsuzsanna Kalácska Eszter Prohászka Anna Láng Barbara Lieszkovszki Mercédesz Mikus Petra Oszlár Ildikó Altsach Viktória Coppage Karen Lea Grunda Dávid Hangács Regina Péter Bálint Czinege Dóra Együd Zsófia Flamich Gergely Moldovanu Alexandra Takács Levente Varga Ramóna Balassi Eszter Bonifert Levente Debreceni Ádám Hidvégi Ágnes Hoffmann Eszter Hollósy Réka Keresztes Korinna Kovács Kitti Kőszegi Réka Králik Dóra Molnár Fanni Eszter

12

11.a 11.a 11.b 11.b 11.g 11.g 11.g 11.g 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a


Kiss Katalin Madár Emese Rákóczi Réka Bíró Ákos Frey Balázs Gerengay Csaba Haris Anna Tomcsányi Gergely Antal Alexandra Bajnai Réka Horváth Benedek Juhos Dóra Kormány Cintia Kőszegi Hanna Szpiszár Dalma Lomen Árpád Tóth Károly Stetina Bence Varga Árpád Farkas Eszter Dóra Kenéz Lili Anna Koplányi Gábor Majercsik Nándor Megyesfalvi Petra Móritz Alma Virág Néder Anita Party Petra Rakonczai Veronika Szamocseta Balázs Varga Péter Winternitz Máté Benjamins Levente Kovács Xénia Madarász Mária Magyari Petronella Tünde Pataki Péter Rigó Adél Tar Luca Véglesi Júlia Hajduk Dániel Nagy Bálint Oláh Gergely Tomola Zoltán Miklós Bretus Borbála Cserepkai Márta Hajnal Emese Mudra Dorottya Mária

9.n 9.n 9.n 9.p 9.p 9.p 9.p 9.p 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.b 10.b 10.f 10.f 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.p 10.p 10.p 10.p 11.a 11.a 11.a 11.a

Molnár Tünde Müller András Noé Bálint Oros Luca Pauer Vivien Pomozi Enikő Rácz Vivien Nikolett Szabó András Szabó Andrea Vitéz Viktória Bodor Bálint Polgár Balázs Bóné Gabriella Finta Dorottya Hajnal Adrienn Koncz Orsolya Kulcsár Kitti Mráz Benedek Tachscherer Panna Tuska Borbála Vincze Patrik Bihon Lívia Burik Gabriella Nóra Csécsei Kinga Hannus Erika Harangozó Ágnes Jakubovich Renáta Katalin Novák Klára Edit Rottek Máté Sáray Dorina Simon Viktória Flóra Sütő Ádám Veres Diána Zeke Zsanett Demeter Deli Kristóf Kupai Lajos Balázs Mester Dóra Szlobodnik Balázs Mészáros Roland Nagy Lajos Kapcsos Bálint Kosdi Dávid Márton Arnold Botond Sztupák Dávid Tóth Viktor Solymosi László Ziman Bálint

13

12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.b 12.b 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.p 12.p 12.p 12.p 13.w 13.w 14.a 14.e 14.e 14.e 14.e 14.i 14.i


Kiváló Tanuló A tantestület döntése alapján ezen elismerésben az a diák részesülhet, akinek legalább 4,7 a tanulmányi átlageredménye. Emellett legalább jó minősítésű a magatartása és a szorgalma is. Horváth Kálmán Jakab Dominik Barnabás Munkácsi Kincső Beregi Boglárka Bobák Fanni Csipkés Bernadett Dózsa Veronika Katinka Fülöp Noémi Grauszman Bence Hegyesi Edina Julianna Hídváry Zita Kovács Gábor Matejcsok Fanni Anna Nagy Bence Sepa Jázmin Eszter Szabó Dorina Szabina Varga Valentin Bihon Daniella Burján Ákos Márk Kiss Sára Tünde Luczó Gergő Márk Mayer Rita Monti Elvíra Pölcz Kinga Sándor Soma Gergely Stefanik Fanni Szabó Alexandra Vizler Júlia Blaskó Márk Izsó Melinda Liebhardt Ágnes Nemeshegyi Csanád Vigyinszki Sára Nagy Balázs Levente Kölcsényi Lilla Piller Pálma Fehér Dóra Kereki Réka Keresztyény Olivér Pápa Márton Antal Richárd Bencze Gábor Péter Nagy Gergely Wagner Timon Bán Flóra Dominika

9.a 9.a 9.a 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.e 9.e 9.e 9.e 9.e 9.f 9.g 9.g 9.n 9.n 9.n 9.n 9.p 9.p 9.p 9.p 10.a

Vörös Brigitta Meczner Balázs Noé Zsombor József Pribelszki Levente Bartha Blanka Benyó Mária Cserba Anna Illés Barbara Ágnes Kékesi Éva Kollár Kata Kurdi Laura Szabó Zseraldina Wagner Flóra Pápai Dániel Szlobodnik Tamás Ullrich Kristóf Horváth Tamás Híves Barbara Hujbert Kata Szádovszky Luca Szigeti Szilvia Dobos Dániel András Fuchs Fanni Molnár Ildikó Oszolik Maja Simon Péter Sztebel Krisztina Zoller Judit Papp Gréta Maróthi Márk Mester Fanni Molnár Zita Susik Rita Evelin Vass Angelika Bulejsza Alexandra Garaguly Gábor Greff Levente Kalmár Balázs Katona Péter Less Bettina Nagy Fanny Román Zsófia Benda Csenger Bényi Alexandra Együd Nikoletta

14

10.n 10.p 10.p 10.p 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.b 11.b 11.b 11.f 11.g 11.g 11.g 11.g 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.p 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.f 12.f 12.f 12.f 12.f 12.g 12.g 12.g 12.n 12.n 12.n


Borics -Kürti Gábor Dániel 10.a Győri Kata 10.a Halápi Gergely 10.a Jakab Rebeka 10.a Maurer Morvai B. Tamás 10.a Poszlóczky Zsófia 10.a Rudolf Enikő 10.a Fábián Máté 10.b Takács Péter 10.f Frankl Dóra 10.g Jilk Dorina 10.g Katona Ágnes 10.g Pomaházi Zsanett 10.g Rudolf Anita 10.g Tóth Máté 10.g Abelovszki Bernadette 10.n Bánhalmi Márk 10.n Bata Natali 10.n Galgóczi Bálint 10.n Granát Fanny 10.n Kollár Bojána 10.n Majoros Regina Krisztina 10.n Tasos Fédra Vanessza 10.n

Fehér Alexandra Marsi Petra Parti Eszter Szabó Berta Szita Krisztián Szőke Annamária Tajti Dzsenifer Tóth Zsófia Nagy Bence Nándori Mária Bettina Oláh Tamás Bence Szabó Ábel Gémesi Gábor Novák Roland Pomaházi Roland Pusztai Péter Sándor Szikszai Dániel Zverkó Erik Krisztián Petényi Tamás Váradi Nóra Forgó Ádám Herédi Bálint

12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.p 12.p 12.p 12.p 13.w 13.w 13.w 13.w 13.w 13.w 14.a 14.e 14.i 14.i

Nyelvvizsgával rendelkező tanulóink A felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező tanulóink mindegyike megszerezte először a középfokút, de ott a meglévő magasabb szint miatt már nem tüntettük fel a nevüket.

Angol nyelv – felsőfokú 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Gere Márton Házy Fruzsina Carolina Tasos Fédra Vanessza Véglesi Júlia Vörös Brigitta Bartha Blanka Bencze Zsófia Erzsébet Dinka Péter Bence Együd Katalin Hajnal Emese Illés Barbara Ágnes Kurdi Laura Pornói Dóra Szikora Nóra Zsuzsanna Szlovák Csilla Wagner Flóra Kalácska Eszter

10.a 10.n 10.n 10.n 10.n 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.b

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

15

Maróthi Márk Mester Fanni Molnár Fanni Eszter Molnár Tünde Molnár Zita Müller András Noé Bálint Oros Luca Pauer Vivien Pomozi Enikő Rácz Vivien Nikolett Susik Rita Evelin Szabó András Szabó Andrea Turi Gábor Vitéz Viktória Krix Bence

12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.b


18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Molnár Orbán Láng Barbara Oszlár Ildikó Zoller Veronika Dobos Dániel András Kardos Péter Moldovanu Alexandra Serfőző Máté Balassi Eszter Balogh Gergely Bonifert Levente Fazekas Valentina Éva Hidvégi Ágnes Hoffmann Eszter Hohner Hanna Hollósy Réka Keresztes Korinna Kovács Gyula Gergely Kovács Kitti Kőszegi Réka Králik Dóra Krix Enikő

11.b 11.g 11.g 11.g 11.n 11.p 11.p 11.p 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Rusu Antonio Lorenzo Hoffmann Ádám Polyák Balázs Román Zsófia Vincze Patrik Szabolcs Gergely Zsófia Dalma Novák Klára Edit Parti Eszter Nikoletta Sütő Ádám Trinn András Kósa Tímea Fábián Gábor Matos Rolando Szilveszter Nagy Lajos Kiss Zsolt Szabó Katalin Balogh Ákos Bencze Gábor Péter Szabó Katalin Balogh Ákos Bencze Gábor Péter

12.b 12.g 12.g 12.g 12.g 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.p 13.w 13.w 13.w 14.e 9.a 9.d 9.p 9.a 9.d 9.p

Angol nyelv – középfokú Antal Alexandra Bán Flóra Dominika Belányi Bence Borics-Kürti Gábor Dániel Dolezsál Diána Erőss Lilla Katalin Garamszegi Blanka Gusztos Angéla Iringó Győri Kata Halápi Gergely Havasi Renáta Horváth Benedek Jakab Rebeka Juhos Dóra Kormány Cintia Kőszegi Hanna Lajos Levente Lámfalusi Ádám Maurer-Morvai Bence Nagy Levente Máté Pélyi Lóránt Poszlóczky Zsófia

10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a 10.a

Spiesz András Szádovszky Luca Szigeti Szilvia Verebélyi Bence Borovics Brigitta Kiss Lucia Péter Bálint László Simon Péter Czinege Dóra Együd Zsófia Ertinger Márk Fieszl Tamás Flamich Gergely Floch Tamás István Kovács Balázs Mayer Norbert Michalik Dávid Nábelek Máté Nádas Tamás Rácz Dániel Szarka Máté Toman Balázs

16

11.g 11.g 11.g 11.g 11.n 11.n 11.n 11.n 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p 11.p

Balogh Barbara Bózsik Marcell Csernák Dóra Farkas Botond Pál Horváth Kálmán Jakab Dominik Barnabás Jámbor Luca Juricsky Dávid Kaliczka Bence Kertész Fanni Molnár Lilla Munkácsi Kincső Oros Eszter Papi Zsófia Radnai Dávid Sasvári Noémi Héra Székely Blanka Várszegi Kevin Ákos Zsigó Dániel Angyal Máté Berényi Márton Helembai Henrik

9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 9.b 9.b 9.b


Rudolf Enikő Serfőző Flóra Szafián Márton Szpiszár Dalma Érseki Balázs Fábián Máté Ocztos Alex Tamás Tóth Károly Borza Balázs Dudás Dániel Kovács Nikoletta Mariann Takács Péter Besze Márton Boros Boglárka Farkas Eszter Dóra Frankl Dóra Katona Ágnes Kenéz Lili Anna Kövesi Balázs Megyesfalvi Petra Németh Viktória Pomaházi Zsanett Rakonczai Veronika Sógor Márton Tamás Varga Péter Winternitz Máté Farkas Dániel Fuchs Angelika Zsuzsanna Markarián-Hodován Artin Szabó Dorottya Bodor Barnabás Debreczeni Donát Gyuricza Szabina Hajduk Dániel János Hegyesi Pálma Jámbor Nicholas Juhász Attila Ádám Kemenes Domonkos Lőrincz Szabolcs Nagy Alexander Nagy Bálint Noé Zsombor József Oláh Gergely Papp Attila István Sági Bálint Sárosi Ádám Szunyog Bálint Zoltán Tarapcsák Bendegúz Baamara Vivien Benyó Mária

10.a 10.a 10.a 10.a 10.b 10.b 10.b 10.b 10.f 10.f 10.f 10.f 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.g 10.n 10.n 10.n 10.n 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 10.p 11.a 11.a

Veres Dániel Burik Aurél Buzás Benjámin Debreceni Ádám Horváth Péter Kormos Máté Vass Angelika Ambrus Dávid Katona Mátyás Miklián Ádám Péter Muckstadt Gábor Papp Kristóf Rompos Ádám Szilágyi Levente Temela Márk Verebes Richárd Berzeviczy-Nagy Zsolt Garaguly Gábor Greff Levente Hanusz Ádám Iván Tamás Kulcsár Bálint Máté Rebeka Meláth Richárd Mezei Dávid Tóth Máté Bóné Gabriella Csókás Barbara Dominika Daróczi Mercédesz Gyuricza Arnold Hajnal Adrienn Koncz Orsolya Kulcsár Kitti Tímea Lakati Sára Lapis Máté Sámuel Less Bettina Miklósi Lili Nagy Fanny Puskás Imre Steidl Zsófia Katalin Tumbász Luca Tuska Borbála Veres Patrik Bihon Lívia Csécsei Kinga Cserepka Balázs Együd Nikoletta Fodor László Rasman Zsolt Szabó Berta

17

11.p 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.b 12.b 12.b 12.b 12.b 12.b 12.b 12.b 12.b 12.f 12.f 12.f 12.f 12.f 12.f 12.f 12.f 12.f 12.f 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.g 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n

Ivanics Márk Piller Rudolf Reich Erik János Számel Anna Szmandray Marcell Tar Bálint Bahil Bence Péter Beregi Boglárka Bobák Fanni Boros Zsófia Dózsa Veronika Katinka Füzesi Natasa Hegyesi Edina Júlianna Hídváry Zita Miklián Bálint Miklián Dávid Nábelek Sára Nagy Bence Ősi Eszter Alíz Rada Bálint András Sepa Jázmin Eszter Szabó Dorina Szabina Ujszegi Vivien Adámi Patrik Burján Ákos Márk Dávid Lili Dékány Örs Luczó Gergő Márk Monti Elvíra Nagy Eszter Pölcz Kinga Sándor Soma Gergely Sárvári Márta Szabó Alexandra Bencsik Nóra Blaskó Márk Földesi-Nagy Dóra Izsó Melinda Kajtor Vivienn Ladányi Zita Liebhardt Ágnes Modróczky Fanni Oláh Martin Marcell Winternitz Áron Nábelek Áron Róth Bence Horváth Márius Nataniel Kovács Alexandra Ildikó Lipcsei Dániel Mácsai Fruzsina

9.b 9.b 9.b 9.b 9.b 9.b 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.c 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.d 9.e 9.e 9.e 9.e 9.e 9.e 9.e 9.e 9.e 9.e 9.f 9.f 9.g 9.g 9.g 9.g


Bodzás Cecília Szilvia Bőgér Zsófia Bretus Borbála Blanka Budai Georgina Cserba Anna Cserepkai Márta Gránicz Viola Kárpáti Gergely Mátyás Kékesi Éva Koczor Tünde Krisztina Kollár Kata Mudra Dorottya Mária Orszáczky Sharon Lina Réti Noémi Richter Jennifer Sándli Zita Somogyi Barbara Kata Szabó Zseraldina Szőke Sába Valentína Sztranyán Katalin Tóth Dalma Török Fanni Csókás András Frigyes Freisták Ádám Gacsályi Márton Karcsai Sebő Matos Dennis Nagy Mihály Prohászka Anna Viktória Tiringer Mercédesz Ullrich Kristóf Megyeri Balázs Turza Richárd Antal Frida Balázs Réka Fedor Regina Lang László Levák Laura Ritzl Tamás

11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.a 11.b 11.b 11.b 11.b 11.b 11.b 11.b 11.b 11.b 11.f 11.f 11.g 11.g 11.g 11.g 11.g 11.g

Szőke Annamária Zeke Zsanett Csáki Krisztina Csányi Marcell Péter Demeter Deli Kristóf Diósi Tamás Fézler Gábor Csaba Fukász Rómeó Ervin Gál Dávid Balázs Halmai Márk Jakubecz Alexandra Jakus Balázs Kecskés Bence Keresztes Konrád Koncsor Milán Kupai Lajos Balázs Mester Dóra Nagy Bence Nándori Mária Bettina Novák Dávid Oláh Tamás Bence Ottova Krisztián Repiczki Tamás Sesztay Zsolt Szabó Ábel Szegvári Dávid Szlobodnik Balázs Szuchánszki Dorina Teknős Evelin Varga Zsolt Vásárhelyi Zoltán Fábián Bálint Kosdi Dávid Kucsera Bence Surányi Miklós Csuvár Tibor Forgó Ádám Péter Herédi Bálint Medgyes Viktor János

12.n 12.n 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 12.p 14.a 14.e 14.e 14.e 14.e 14.i 14.i 14.i 14.i

Matejcsok Dorina Pintér Brigitta Ruzsik Emese Sepa Virág Anna Szakolczai Regina Urbán Eszter Virágh Márta Gyenge János Kiss Katalin Mcbrayer Benjamin Robert Mógor Sára Pápa Márton Tillik Anna Rebeka Ambrus Nóra Bánstik Dávid Bartók Mónika Bíró Ákos Frankó Zsombor Milán Frey Balázs Gerengay Csaba Kiss Péter Marcell Markos Dominik Ottó Nagy Gergely Soós Zsófia Fruzsina Sztebel Gábor Szunter Tibor Tomcsányi Gergely Vigh Márton Dobó Klaudia Kitti Endrődi Balázs Grauszmann Bence Hényel Viktor Kovács Attila Mikecs Enikő Ritzl Attila Szegner Dominika Vince Richárd Visztenvelt Zsombor Balogh Barbara

9.g 9.g 9.g 9.g 9.g 9.g 9.g 9.n 9.n 9.n 9.n 9.n 9.n 9.p 9.p 9.p 9.p 9.p 9.p 9.p 9.p 9.p 9.p 9.p 9.p 9.p 9.p 9.p 9.e 9.c 9.c 9.e 9.e 9.c 9.c 9.e 9.e 9.e 9.a

Német nyelv – felső fokú 1. 2. 3. 4. 5.

Lomen Árpád Zöld Balázs Hohner Hanna Csécsei Kinga Hannus Erika

10.b 11.g 12.a 12.n 12.n

6. 7. 8. 9. 10.

18

Marsi Petra Simon Viktória Flóra Szabó Berta Tajti Dzsenifer Meinhart Sarolta

12.n 12.n 12.n 12.n 12.n


Német nyelv - középfokú Szreseny Mátyás Kovács Szabolcs Cselgő Abelovszki Bernadette Bata Natali Benjamins Levente Galgóczi Bálint Granát Fanny Kupeczky Vivien Madarász Mária Pataki Péter Rigó Adél Tar Luca Véglesi Júlia Vízler András Együd Katalin Csókás András Frigyes Ullrich Kristóf Hujbert Anna Hujbert Kata Lieszkovszki Mercédesz Zoller Veronika Altsach Viktória Bodonyi Boglárka Borovics Brigitta Bőgér Vivien Coppage Karen Lea Deme Zsófia Dénes Zsófia Grunda Dávid Hangács Regina Hlavka Katalin Kászonyi Gergő Kiss Lucia

10.b 10.g 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 10.n 11.a 11.b 11.b 11.g 11.g 11.g 11.g 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n

Koscsó Dóra Kovács Hunor Mester Krisztina Erzsébet Molnár Ildikó Oszolik Maja Péter Bálint László Simon Péter Sztebel Krisztina Zoller Judit Döbrössy Péter László Toman Balázs Balassi Eszter Hoffmann Eszter Hohner Hanna Hollósy Réka Kovács Kitti Kőszegi Réka Maróthi Márk Molnár Tünde Müller András Noé Bálint Pauer Vivien Szabó András Kalmár Balázs Hoffmann Ádám Román Zsófia Tachscherer Panna Tumbász Luca Bácskai Dominika Benda Csenger Bihon Lívia Burik Gabriella Nóra Fehér Alexandra

11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.n 11.p 11.p 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.f 12.g 12.g 12.g 12.g 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n

Fodor László Gergely Zsófia Dalma Gyurits Gergely Harangozó Ágnes Jakubovich Renáta Meinhardt Sarolta Mikus Kristóf Novák Klára Edit Parti Eszter Nikoletta Polák Anikó Rasman Zsolt Rottek Máté Sáray Dorina Sütő Ádám Szita Krisztián Tóth Zsófia Veres Diána Zeke Zsanett Rácz Márk Bodor Adrienn Fehér Dóra Jelovac Musa Kereki Réka Keresztyény Olivér Kiss Katalin Maczó Tímea Percze Balázs Pethő Csilla Zsófia Puskás Fanni Rita Rákóczi Réka Sárközi Mónika Kiss Péter Marcell

12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 12.n 14.a 9.n 9.n 9.n 9.n 9.n 9.n 9.n 9.n 9.n 9.n 9.n 9.n 9.p

„Egyéb” középfokú nyelvvizsgával rendelkezők Krix Enikő Oros Luca Matos Rolando Szilveszter Fazekas Valentina Éva Králik Dóra Molnár Fanni Eszter

12.a 12.a 13.w 12.a 12.a 12.a

orosz spanyol spanyol spanyol spanyol spanyol

Pomozi Enikő Molnár Zita Rácz Vivien Nikolett Vass Angelika Barbara Vitéz Viktória Novák Klára Edit Susik Rita

12.a 12.a 12.a 12.a 12.a 12.n 12.a

spanyol spanyol spanyol spanyol spanyol spanyol spanyol

„Egyéb” felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők Csécsei Kinga

Keresztes Korinna

12.n japán

19

12.a spanyol


Rendezvények, események listája IDŐP. ESEMÉNY MEGNEVEZÉSE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

08.01. 08.08. 08.15. 08.22. 08.23. 08.23. 08.27. 08.29. 08.30. 08.30. 09.02. 09.03. 09.03. 09.05. 09.11. 09.13. 09.14. 09.17. 09.18. 09.20. 09.21. 09.21. 09.23. 09.25. 09.26. 09.27. 09.28. 09.28. 09.28 09.29. 09.29. 09.29. 09.30. 10.01. 10.03. 10.03. 10.04. 10.04. 10.04. 10.04. 10.05. 10.07. 10.08. 10.10. 10.10. 10.11. 10.11.

Kosaras edzőtábor (7 nap) Technikusi beiratkozás Környezetvéd. szárny burkolatának javítása Tankönyvosztás (6 munkanapon) Alakuló értekezlet Gólyatábor (2 napos) Irattár kialakítása a padlástérben Javító és osztályozó vizsgák Tanévnyitó értekezlet Technikusi tanévnyitó Tanévnyitó ünnepség Első tanítási nap (3 osztályfőnöki óra) 14. évfolyamosok termelési gyakorlata (két hét) Érettségire jelentkezés végső határideje Rendkívüli alkalmazotti értekezlet Részvétel a Váci Pedagógus Fórumon Záró foglalkozás a Zollner kft-nél Osztályok fotózása (4 nap) Kollégiumi sárkányhajózás Vác Város Kiváló Diákja díjátadó Szecskaavató Suli-buli Innovatív iskola pályázat lezárása Mechatronikai Szakközépiskola látogatása Részvétel a kortárssegítő programban Részvétel a Pályaválasztási Kiállításon Végzősök előrehozott szülői értekezlete OKTV nevezések lezárása Kutatók éjszakája, Budapest ELTE Kempelen Matematika Verseny Naszály túra Szállásértékesítés a váci rali versenyhez Pest megyei duatlon diákolimpia, Budapest Ábrahám Viktor fotokiállítása Pro Progressio díj átvétele, Budapest, BME Kollégiumi szecskaavató Részvétel az Árpád Napokon Road Show a BME-n Aradi vértanúk emlékünnepsége Igazgatótanácsi értekezlet Részvétel a városi ünnepségen Részvétel a "Kegyeleti Váltófutáson" Győrben a Járműkonstrukciós versenyen Atlétika orsz. döntő, Budapest Pályaválasztási szülői ért.: Dunakeszi, Kőrösi Bernáth Kupa, fiúk Matematika OKTV I. forduló

20

FELELŐS SZERVEZŐ

TÍPUSA

Nagy Péter Dian János Dian J., Fábián G. Kurucz Leventéné Fábián Gábor Sturcz Anita Liebhardné L.N., Bíber J. Urbán M., Kaszás Gy. Fábián Gábor Dian J., Fábián G. Igazgatóság Igazgatóság Dian J., Horváth L. Kaszás Gy., Urbán M. Fábián Gábor Fábián G., Szlobodnik M. Horváth L., Veres J., Erőss S. Hujbert István Szlobodnik Mihály Fábián G., Hujbert I. Sturcz Anita Sturcz Anita Fábián Gábor Fábián Gábor Urbán M., Tumann P. Dian J., Horváth L., Vácy E. Kaszás Gy., Urbán M. Kaszás Gyula Sturcz Anita Cs. Nagy András Kaszás Gyula Szlobodnik Mihály Nagy Péter Vácy Emese Dr. Minda Mihály, Fábián G. Szlobodnik Mihály Fábián Gábor Kutasi Zsuzsanna Jakus László Fábián Gábor Urbán Márta, Fábián Gábor Pajor Ferencné Veres József Pajor Ferencné Kaszás Gyula Fábián Gábor Kaszás Gyula, Cs. Nagy A.

saját saját saját saját saját saját saját saját saját saját saját saját saját orsz. saját városi egyéb saját saját városi saját saját saját saját városi városi saját orsz. egyé saját saját egyéb megyei saját egyéb saját városi egyéb saját saját városi városi orsz. országos egyéb városi orsz.


48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

10.12. 10.12. 10.13. 10.15. 10.15. 10.16. 10.16. 10.17. 10.18. 10.19. 10.24. 10.25. 10.17. 10.19. 10.19. 10.20. 10.23. 10.24. 10.24. 10.25. 10.25. 10.26. 10.29. 11.05. 11.05. 11.05. 11.06. 11.07. 11.07. 11.07. 11.05. 11.08. 11.08. 11.08. 11.08. 11.09. 11.09. 11.09. 11.09. 11.09. 11.09. 11.10. 11.10. 11.12. 11.12. 11.12. 11.13. 11.13. 11.14. 11.14.

Bernáth Kupa, lányok Részvétel a Király E. Szki. Ünnepségén Duatlon országos döntő, Szekszárd Érettségi írásbeli: magyar nyelv és irodalom Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Karolina Érettségi írásbeli: matematika Érettségi írásbeli: földrajz Érettségi írásbeli: történelem Érettségi írásbeli: angol nyelv Érettségi írásbeli: informatika Érettségi írásbeli: német nyelv Érettségi írásbeli: kémia BME előadás nálunk Szülői értekezletek Spanyol filmek éjszakája Kerékpártúra Részvétel a városi ünnepségen Részvétel a Puskás Technikum ünnepségén, Bp. Pályaválasztási szülői ért.: Göd, Németh Iskolai emlékműsor BBK találkozó Diákolimpiai díjátadó nálunk Hat napos tantestületi kirándulás Boszniába Érettségi dolgozatok megtekintési lehetősége OKTV I. forduló: történelem Múzeumpedagógiai óra, Vác Értétár OKTV I. forduló: földrajz Gázipari kiállítás Megyei Matematika Verseny I. fordulója nálunk Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Árpád Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Petőfi Gépészek látogatása az NCT kft-nél OKTV I. forduló: informatika-programozás Nemes T. I. forduló: informatika-programozás Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Juhász Véradás nálunk Szakmai Nap, Budapest Term.tud. Múzeum Fűzfa Balázs irodalmi előadása a Műv.Házban DDC ösztöndíj átadó ünnepsége Részvétel a BME nyított laborok programján Részvétel a Madách Gimnázium szalagavatóján Ének-zenei témanap Emelt szintű szóbelik angol nyelvből, nálunk Gázipari kiállítás megnyitója OKTV I. forduló: irodalom Pályaválasztási szülői értekezlet: Göd, Huzella Pályaválasztási bemutatkozás: Nagymaros OKTV I. forduló: angol nyelv Fogászati szűrés kezdő napja Selye-kupa leány teremlabdarúgó torna

21

Fábián Gábor, Urbán Anett Fábián Gábor Pajor Ferencné, Fábián Gábor Kaszás Gyula, Urbán Márta Fábián Gábor Kaszás Gyula, Urbán Márta Kaszás Gyula, Urbán Márta Kaszás Gyula, Urbán Márta Kaszás Gyula, Urbán Márta Kaszás Gyula, Dian János Kaszás Gyula, Urbán Márta Kaszás Gyula, Urbán Márta Dr. Mindáné Kolostori Nóra Igazgatóság Ferenczi Adrienn Kaszás Gyula Fábián Gábor Dian J., Fábián G. Kaszás Gyula Szilágyi E., Hujbert I. Dian J., Fábián G. Fábián G., Lukácsné.Zs., Diósy Zs. Szilágyi E., Hujbert I. Kaszás Gy., Urbán M., Kuruczné Kaszás Gy., Urbán M. Vácy Emese Kaszás Gy., Urbán M. Fábián Gábor Cs. Nagy András Fábián Gábor Fábián Gábor Veres József Kaszás Gy., Dian J. Kaszás Gy., Dian J. Fábián Gábor Fábián Gábor Sturcz Anita Urbán Márta Fábián G., Urbán M. dr. Minda Mihály Fábián Gábor Jendrék Gabriella Szilágyi Erzsébet Urbán Márta Urbán Márta Kaszás Gyula Szilágyi Erzsébet Urbán Márta Kaszás Gyula Urbán Anett

városi városi orsz. orsz. egyéb orsz. orsz. orsz. orsz. orsz. orsz. orsz. saját saját saját saját városi egyéb egyéb saját saját városi saját saját saját városi saját saját megyei városi városi saját saját saját városi városi saját városi városi egyéb egyéb saját egyéb egyéb saját egyéb egyéb saját városi városi


98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147.

11.14. 11.14. 11.15. 11.15. 11.15. 11.16. 11.17. 11.17. 11.17. 11.19. 11.19. 11.20. 11.20. 11.21. 11.21. 11.21. 11.21. 11.22. 11.23. 11.24. 11.24. 11.26. 11.28. 11.29. 11.30. 11.30. 12.01. 12.01. 12.03. 12.03. 12.03. 12.04. 12.04. 12.05. 12.06. 12.06. 12.06. 12.07. 12.07. 12.07. 12.07. 12.07. 12.08. 12.09. 12.09. 12.10. 12.10. 12.11. 12.11. 12.12.

Nemes T. I. forduló: informatika-alkalmazói Pályaválasztási szülői értekezlet: Vác, Radnóti OKTV I. forduló: fizika Helloween party a kollégiumban Pályaválasztási szülői értekezlet: Verőce A szolnoki Jedrassik jubileumi ünnepségén Volt lőwys atléták találkozója Leány kézilabda torna nálunk Corvinus szakkollégiumi foglalkozás nálunk OKTV I. forduló: kémia Pályaválasztási szülői ért.: Vác, Földváry OKTV I. forduló: francia Zeneiskolások koncertje a díszteremben OKTV I. forduló: informatika-alkalmazói Pályaválasztási szülői értekezlet: Sződliget Pályaválasztási szülői értekezlet: Kismaros Pályaválasztási szülői értekezlet: Kosd OKTV I. forduló: biológia Részvétel az erdőkertesi iskola ünnepségén Középszintű szóbeli érettségik TELC nyelvvizsga nálunk Futsal középdöntő Cegléden OKTV I. forduló: spanyol Implom helyesírási verseny I. forduló BoGár mat. verseny eredményhird., Galgagyörk Éjszakai túra a Börzsönyben Kistérségi teremfoci nálunk Sárkányhajósok évzáró bankettje Nyílt nap BBK találkozó Adventi készülődés a kollégiumban Vác FC évzáró rendezvénye Adventi kiállítás megnyitója Nyílt nap Mikulásjárás az iskolában Kollégiumi Télapó Mikulás a dolgozók gyerekeinek Nyílt nap DDC nyílt nap és pályázati eredményhirdetés Részvétel az MTA programján Sportkarácsony a megyeházán, Budapest Mikulás-buli Kistérségi zárórendezvény Mikulás-futás Sárkányhajósok kondícionális felmérő versenye nálunk Adventi túra Bécsbe Fiú kézilabda selejtező, Budapest Savaria történelem verseny I. forduló Árpád iskola zenei napja nálunk Streszmentes iskola, záró rendezvény

22

Dian János Fábián Gábor Kaszás Gyula Szlobodnik Mihály Urbán Márta Fábián G., Dian J., Molnár L. Fábián G., Bodnár F. Fábián Gábor Szlobodnik Mihály Kaszás Gyula Fábián Gábor Urbán Márta Urbán Márta Dian János Urbán Márta Dian János Fábián Gábor Kaszás Gyula Fábián Gábor Kaszás Gyula, Urbán Márta Fábián Gábor Fábián Gábor Urbán Márta Jakus László Dian János Kaszás Gyula Nagy Péter Szlobodnik Mihály Igazgatóság Dian J., Ujvári I. Szlobodnik Mihály Fábián Gábor Vácy Emese Igazgatóság Sturcz Anita Szlobodnik Mihály Hársfalvy Anikó Igazgatóság Sturcz Anita Kutasi Zsuzsanna Pajor Ferencné, Nagy Péter Sturcz Anita Nagy Péter Fábián Gábor Fábián Gábor Szigeti Ágota Nagy Péter Márczy Gábor Urbán Márta Tumann Péter

saját városi saját saját egyéb egyéb saját egyéb egyéb saját városi saját saját saját egyéb egyéb egyéb saját egyéb saját egyéb megyei saját saját egyéb saját egyéb városi saját saját saját városi saját saját saját saját saját saját városi orsz. megyei saját egyéb városi orsz. saját orsz. saját egyéb városi


148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197.

12.12. 12.13. 12.14. 12.15. 12.15. 12.16. 12.17. 12.19. 12.19. 12.19. 12.20. 12.20. 12.21. 12.21. 01.03. 01.04. 01.04. 01.05. 01.07. 01.08. 01.08. 01.08. 01.10. 01.10. 01.06. 01.11. 01.11. 01.12. 01.12. 01.13. 01.15. 01.16. 01.16. 01.18. 01.18. 01.19. 01.20. 01.21. 01.22. 01.23. 01.24. 01.24. 01.25. 01.25. 01.25. 01.25. 01.26. 01.25. 01.26. 01.26.

Iskola átadás-átvételi szerződés aláírása MDSZ jubileumi ünnepsége a Parlamentben Futsal megyi döntő Leány kézilabda torna nálunk 9. évfolyamosok gyalogtúrája Teremtorna nálunk Ének-zenei előadások a 7. órákban (3 nap) Lány kézilabda országos elődöntő, Miskolc Christmas party Kosaras bankett Tanüzemi karácsony Kollégiumi karácsony Iskolai karácsonyi ünnepség Dolgozók ünnepi ebédje Szalagavató főpróba Történelem OKTV II. forduló, Gödöllő Szalagavató I. előadás Szalagavató Földrajz OKTV II. forduló nálunk Matematika OKTV II. forduló nálunk Kenguru Angol nyelvi verseny Boronkay Anyanyelvi Verseny Ált. Isk.-nak Elektronika OSZTV I. forduló, Budapest Osztályozó értekezlet (két napos) Sítábor Ausztriában (Murau) MCC bemutakozása Felvételi előkészítő 8. osztályosoknak Informatika (progr.) OKTV II. forduló, Dunakeszi Nemes T. (progr.) II. forduló, Dunakeszi Teremtorna nálunk Mozaik kiadó bemutatója nálunk Kazinczy Szépkiejtési Verseny I. fordulója Implom Helyesírási Verseny II. forduló nálunk BKF bemutatkozása Vízkereszt műsor Központi írásbeli 8. osztályosoknak TELC nyelvvizsga nálunk Gépész OSZTV, Budapest Együttm-i megállap. a Fujitsu-Siemensszel Magyar nyelv OKTV II. forduló Magyar Kultúra Napja Pótfelvételi Klobusitzky György előadása Futsal országos döntő technikai értekezlete nálunk Futsal országos döntő megnyitó ünnepsége nálunk Futsal döntő vezetőinek állófogadása nálunk Futsal országos döntő, Vác Lány kézilabda országos döntő, Gyöngyös Úszás Pest megyei döntője Téli túra: Csóványos

23

Fábián Gábor Fábián Gábor Fábián Gábor Fábián Gábor Kaszás Gyula Bíber János Jendrék Gabriella Pajor Ferencné Oszlár Katalin Nagy Péter Dian János Szlobodnik Mihály Szilágyi E., Hujbert I. Fábián Gábor Cs. Nagy A., Jakus L. Molnár Mária Cs. Nagy A., Jakus L. Cs. Nagy A., Jakus L. Kaszás Gyula Kaszás Gyula Oszlár Katalin Dr. Behányi Rita Horváth László Fábián Gábor Cs. Nagy A., Szigeti Á., Kaszás Gy. Fábián Gábor Dr. Mindáné K.N., Jakus L. Wiezl Csaba Wiezl Csaba Bíber János Fábián Gábor Gelniczkyné Teiszler Mária Jakus László Fábián Gábor Gergelyi K., Ferenczi A. Kaszás Gy., Urbán M. Fábián Gábor Veres József Dian J., Orgoványi J., Szabó A. Urbán Márta Gergelyi K., G. Teiszler M. Kaszás Gyula Sturcz Anita Fábián Gábor Fábián Gábor Fábián Gábor Fábián Gábor Pajor Ferencné Nagy Péter Kaszás Gyula

városi orsz. megyei egyéb saját egyéb saját orsz. saját saját saját saját saját saját saját orsz. saját saját orsz. orsz. orsz. saját orsz. saját saját saját saját orsz. orsz. egyéb egyéb saját megyei egyéb saját saját egyéb orsz. saját orsz. saját saját saját orsz. városi városi orsz. orsz. megyei saját


198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247.

01.30. 01.31. 02.01. 02.01. 02.04. 02.04. 02.05. 02.05. 02.05. 02.06. 02.07. 02.08. 02.11. 02.11. 02.12. 02.12. 02.13. 02.14. 02.15. 02.16. 02.09. 02.09. 02.11. 02.12. 02.13. 02.14. 02.15. 02.15. 02.15. 02.18. 02.19. 02.20. 02.21. 02.24. 02.25. 02.25. 02.26. 02.27. 02.27. 02.28. 02.28. 02.28. 03.01. 03.01 03.01. 03.01. 03.01. 03.01. 03.06. 03.06.

Betekintés a felvételi dolgozatokba Lány röplabda megyei elődöntő nálunk Német nyelvű matematika verseny döntője, Bp. Általános iskolások angol nyelvi versenye Német OKTV II. forduló, Budapest Díjátadó ünnepség a Városházán Amerikai foci bemutató a tornateremben Pályaválasztási előadás volt tanítványainkkal Fotokiállítás megnyitója Angol OKTV II. forduló, Budapest Irinyi Kémia Verseny I. forduló Általános iskolások angol nyelvi versenye Fiú röplabda megyei forduló nálunk Kémia OKTV II. forduló, Gödöllő Lány röplabda megyei döntő nálunk Irodalom OKTV II. forduló, Gödöllő Lány kosárlabda megyei döntő nálunk Fizika OKTV II. forduló, Vác Orosz OKTV II. forduló, Budapest Februári túra Nemes T. Inform. Alkalmazói II. ford. OKTV Inform. Alkalmazói II. ford. Farsangi Kupa asztalitenisz házibajnokság Mikola Fizika Verseny I. forduló Savaria Történelem Verseny II. forduló Arany D. Matem. Verseny I. forduló Véradás nálunk Gordiusz I. forduló Suli-buli Biológia OKTV II. forduló, Vác Kollégiumi farsang SZÉTV I. forduló, nálunk BBK elnökségi ülés, nálunk Teremtorna nálunk Szilárd Leó Fizika Verseny I. forduló A Rabtemetőnél megrendezett emlékműsoron Komm. áldozatainak iskolai emlékműsora Nyek-esek orientációs napja Kollégiumi közgyűlés Szakképzési Fórum a Királyban Nyugdíjas találkozó BBK találkozó 8. osztályosok szóbeli felvételiztetése Nyek-esek orientációs napja Három napos színjátszó tábor Úszás Országos döntője, Budapest Implom Helyesírási Verseny országos dönő, Gyula Nyek-es osztályok szülői értekezlete Matematika OKTV döntő, Budapest 8. osztályosok szóbeli felvételiztetése

24

Kurucz Leventéné Jendrék Miklós Dr. Mindáné Kolostori Nóra Pelczéderné Bodnár Magdolna Szigeti Ágota Fábián Gábor Nagy Péter Jakus László Hujbert István Oszlár Katalin Kutasi Zsuzsanna Pelczéderné Bodnár Magdolna Jendrék Miklós Kutasi Zsuzsanna Jendrék Miklós Urbán Márta Nagy Péter Kaszás Gyula Mauterer Zsuzsanna Kaszás Gyula Gyombolai Ferenc Gyombolai Ferenc Cserny Péter Kaszás Gyula Szlobodnik Mihály Kaszás Gyula Forberger Mónika Dr. Mindáné Kolostori Nóra Sturcz Anita Sturcz Anita Szlobodnik Mihály Dian János Dian János Bíber János Jendrék Miklós Fábián G., Szlobodnik M. Szilágyi Erzsébet Dian János Szlobodnik Mihály Fábián G, Dian J, Horváth L Fábián Gábor Dian János Urbán M., Oszlár K., Szigeti Á. Dian János Gelniczkyné Teiszler Mária Nagy Péter Jakus László Fábián Gábor Cs. Nagy András Urbán M., Oszlár K., Szigeti Á.

saját megyei orsz. saját orsz. városi saját saját saját orsz. saját saját megyei orsz. megyei orsz. megyei orsz. orsz. saját orsz. orsz. saját saját orsz. saját saját megyei saját megyei saját saját saját egyéb saját városi saját saját saját megyei saját saját saját saját saját orsz. orsz. saját orsz. saját


248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297.

03.07. 03.08. 03.08. 03.08. 03.08. 03.09. 03.09. 03.09. 03.09. 03.10. 03.10. 03.11. 03.12. 03.12. 03.12. 03.14. 03.14. 03.15. 03.19. 03.20. 03.20. 03.21. 03.21. 03.22. 03.22. 03.22. 03.22. 03.23. 03.23. 03.22. 03.25. 03.25. 03.26. 03.25. 03.27. 03.28. 04.04. 04.05. 04.05. 04.05. 04.06. 04.06. 04.06. 04.08. 04.08. 04.09. 04.10. 04.11. 04.11. 04.12.

Kollégiumi Nőnap Nőnapi Koncert a Díszteremben Dr. Czeizel Endre előadása a genetikáról Fiú kosárlabda országos döntő, Miskolc Lány kosárlabda országos döntő, Miskolc Nemes T. Programozási Verseny döntő, Bp. OKTV programozási verseny döntő, Bp. Nőnapi bál Kazinczy Szépkiejtési Verseny m.-i döntő, Cegléd Sakk megyei döntő, Gödöllő Szellemi Diákolimpia Orsz. Döntő, Bp. Gánti Tibor Term.tud . Verseny döntője Irinyi Kémia Verseny szki. döntő, Bp. Irinyi Kémia Verseny gimn. döntő, Dabas Gordiusz eredményhirdetés Iskolai emlékműsor Nemzetközi Magyar Mat. Verseny Barlangtúra Mikola Fizka Verseny II. forduló Zollner verseny Atomenergetikai előadás Boronkay Anyanyelvi Verseny Döntője Multi Kulti Est TUDOK döntő, Tatabánya Francia Intézet látogatása Szülői értekezletek Boronkaysok műveinek megnyitója a Lyrában Nemes T. Alkalmazói Verseny döntője, Bp. Gyalogtúra a Börzsönyben (32 km) Nyitott természettudományi szakkör Tehetségnap: fizikai kísérletek bemutatója OSZTV Miskolcon (3 nap) Iskolai színházi nap OMTV Szekszárdon (3 nap) Gordiusz Orsz. Döntő Veszprémben Informatikai Diákolimpia Megyei mezei futóverseny, Tápiószecső Egészségnevelési program a kollégiumban Összetett természettudományi vers., Veszprém Általános isk.-k felv. rangsorának véglegesítése Kémia OKTV döntő, Budapest Rubicon történelem verseny, Budapest Magyarok a Marson Műszaki Verseny ’96-97-esek futsal tornája a Sportcsarnokban Váci csata emlékprogram Zeneiskolások műsora a Kollégiumban Vendégünk Vágó Györgyné és Vágó István SZÉTV döntő, Győr (2 nap) Igazgatótanácsi értekezlet Kispályás labdarúgás, megyei selejtező, Vác

25

Szlobodnik Mihály Fábián Gábor Sturcz Anita Nagy Péter Nagy Péter Gyombolai Ferenc Gyombolai Ferenc Fábián G., Lukácsné M.Zs., Dian J. Gergelyi Katalin Lengyel Csaba Tömösvári Sándor Vácy E., Hársfalvy A., Kutasi Zs. Kutasi Zsuzsanna Hársfalvy Anikó Dr. Mindáné Kolostori Nóra Gelniczkyné Teiszler Mária Dr. Minda Mihály Borosné Paku Beáta Jendrék Miklós Szigeti Ágota Dr. Mindáné K. Nóra Dr. Behányi Rita Ferenczi Adrienn Dr. Tóth Eszter Bea Mónika, Trieb Veronika Kaszás Gy., Fábián G. Vác Emese Gyombolai Ferenc Tumann Péter Sturcz Anita Dr. Mindáné K. Nóra Dian János Gelniczkyné Teiszler Mária Erőss Sándor Dr. Mindáné K. Nóra Dian János Pajor Ferencné Szlobodnik Mihály Dr. Tóth Eszter Kaszás Gyula Kutasi Zsuzsanna Molnár Mária Veres József Fábián Gábor Urbán Márta Szlobodnik Mihály Fábián Gábor Dian János Fábián Gábor Fábián Gábor

saját saját saját orsz. orsz. orsz. orsz. saját megyei megyei orsz. saját orsz. orsz. megyei saját nemzetk saját megyei saját saját saját saját orsz. saját saját városi orsz. saját saját saját orsz. saját orsz. orsz. orsz. megyei városi orsz. saját orsz. orsz. orsz. városi városi saját saját orsz. saját megyei


298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347.

04.12. 04.13. 04.15. 04.16. 04.16. 04.16. 04.17. 04.17. 04.17. 04.18. 04.18. 04.18. 04.18. 04.18. 04.19. 04.19. 04.19. 04.19. 04.19. 04.19. 04.20. 04.22. 04.23. 04.22. 04.22. 04.23. 04.23. 04.25. 04.26. 04.26. 04.26. 04.26. 04.26. 04.27. 04.27. 04.27. 04.29. 04.30. 04.29. 04.29. 05.02. 05.02. 05.02. 05.02. 05.04. 05.04. 05.04. 05.06. 05.07. 05.08.

Német nyelvi konferencia Fizika OKTV döntő, Budapest Lány labdarúgás, megyei selejtező, Vác Szt. György Heti Kiállítás megnyitója Matematika előadás: A végtelen problematikája Iskolai színjátszó kör 1. előadása. Gogol: Revizor Holokauszt kiállítás megtekintése Kitaibel megyei döntő, Gödöllő Iskolai szavalóverseny Kiselőadók Fóruma Arany D. Matem. Verseny döntő, Budapest BBK elnökségi ülés, nálunk Iskolai színjátszó kör 2. előadása. Gogol: Revizor Mezei futóverseny országos döntője, Gödöllő Környezetvédelmi terepgyak, Gödöllőn Savaria Tört. Verseny orsz. döntő, Sz.hely SZÉTV eredményhirdetés, Győr Boronkay Matematika Verseny (5-6-7. oszt.) Kazinczy Szépkiejtési Vers. döntő, Győr Fizikai kísérletek bemutatása Kisnémediben Szilárd Leó Fizika Verseny döntő, Paks Föld Napja Diákpolgármester választás Tűzoltósági ellenőrzés a kollégiumban Közreműködés az ált. isk-k atlétikai versenyén Földrajz OKTV döntő, Budapest Atomenergia c. vándorkiállítás megtekintése Kollégiumi végzősök búcsúztatója Lányok Napja, Budapest OSZTV eredményhirdetés, Budapest Sakk országos döntő, Szombathely (3 nap) Angol nyelvi tábor, Skócia (8 nap) Nyílt szakkör (term.tud) ált. isk-nak Szt. György Napi Ünnepség Kenguru eredményhirdetés, Budapest Kerékpártúra Atlétika megyei pályabajnokság Atlétika megyei pályabajnokság Német testvérvárosi vetélkedő, Vác Esti tagozatosok érettségi tájékoztatója Nappali tagozatosok érettségi tájékoztatója Szakképzési Konferencia, Dabas Végzősök osztályozó konferenciája Esti tagozatosok osztályozó értekezlete Ballagás Mikola Fizika Vers. döntője, Gyöngyös (kezd.) Mikola Fizika Verseny döntője, Pécs (haladók) érettségi írásbeli: magyar nyelv és irodalom érettségi írásbeli: matematika érettségi írásbeli: történelem

26

Dr. Mindáné K. Nóra Jendrék Miklós Urbán Anett Vácy Emese Lengyel Csaba Baja Sándor Dian János Sturcz Anita Jendrék Gabriella Havasi Ivett Prehodáné Nagy Éva Dian János Baja Sándor Pajor Ferencné Sturcz Anita Molnár Mária Wiezl Csaba Cs. Nagy András Gelniczkyné Teiszler Mária Dr. Mindáné K. Nóra Jendrék Miklós Sturcz Anita Sturcz Anita Szlobodnik Mihály Pajor Ferencné Vácy Emese Dr. Mindáné K. Nóra Szlobodnik Mihály Dr. Mindáné K. Nóra Horváth László Lengyel Csaba Pelczéderné, Németh , Borosné P. B Kutasi Zs., Sturcz A Jendrék G., Igazgatóság Cs. Nagy András Kaszás Gyula Pajor Ferencné Pajor Ferencné Mauterer Zsuzsanna Urbán Márta Kaszás Gyula Dian János Fábián Gábor Urbán Márta Igazgatóság, Sturcz A. Kovács Éva Dr. Mindáné K. Nóra Igazgatóság Igazgatóság Igazgatóság

orsz. orsz. megyei saját városi saját városi megyei saját saját orsz. saját saját orsz. saját orsz. orsz. saját orsz. saját orsz. városi városi saját városi orsz. saját saját orsz. orsz. orsz. saját saját saját orsz. saját megyei megyei városi saját saját megyei saját saját saját orsz. orsz. orsz. orsz. orsz.


348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397.

05.09. 05.10. 05.10. 05.13. 05.14. 05.15. 05.15. 05.16. 05.15. 05.13. 05.14. 05.14. 05.15. 05.15. 05.16. 05.16. 05.16. 05.17. 05.17. 05.21. 05.21. 05.23. 05.23. 05.23. 05.25. 05.25. 05.26. 05.28. 05.29. 05.30. 05.31. 05.31. 06.01. 06.01. 06.04. 06.04. 06.06. 06.06. 06.07. 06.05. 06.06. 06.10. 06.10. 06.11. 06.12. 06.12. 06.14. 06.14. 06.14. 06.17.

érettségi írásbeli: angol nyelv érettségi írásbeli: német nyelv Technikusok osztályozó értekezlete érettségi írásbeli: informatika emelt érettségi írásbeli: biológia érettségi írásbeli: kémia érettségi írásbeli: földrajz érettségi írásbeli: fizika érettségi írásbeli: rajz kosárlabda házibajnokság Atlétika házibajnokság Technikusok írásbeli vizsgája Labdarúgó házibajnokság Történelem házi verseny Technikusok írásbeli vizsgája Motoros szimuláció Bor-show Diáknap Irinyi Kémia Verseny döntője, Miskolc érettségi írásbeli: informatika (közép szint) Technikusok gyakorlati vizsgái (4 nap) érettségi írásbeli: szakmai alapismeretek Kollégiumi Sportnap Simonyi Elektronika Vers. Pécs TELC nyelvvizsga nálunk Gyalogtúra Német nyelvi tábor, Bodensee 3D-s bemutató Kompetenciamérés Pedagógusnapi ünnepség OKTV díjátadó, Budapest Pedagógusnapi ünnepség Országos atlétikai pályabajnokság (2 nap) Rajzszakköri munkák kiállítása Érettségi írásbeli dolgozatok megtekintése Techniuksi szóbeli vizsgák (3 nap) Emelt szintű szóbelik, nálunk (5 nap) Kollégiumi bográcsozás MOL díjátadó, Budapest 120 diák önkéntes részv. árvízi védekezésben A teljes iskola árvízi védekezésen Intézményvezetői Fórum, Nagykáta Végzősök búcsúhangversenye Road Show Kémia kísérletek, Bp. ELTE Igazgatói megbeszélés a Királyban Diákfórum a diáknapról Iskolai pedagógusköszöntő műsor Osztályozó értekezlet Kitaibel országos döntő, Mosonmagyaróvár Szóbeli érettségik (11 nap)

27

Igazgatóság Igazgatóság Dian J., Fábián G. Dian J. Kaszás Gy. Kaszás Gy. Kaszás Gy. Kaszás Gy. Kaszás Gy. Borosné Paku Beáta, Nagy Péter Pajor Ferencné Dian J., Horváth L. Fábián Gábor Márczy Gábor Dian J., Horváth L. Fábián Gábor Sturcz Anita Sturcz Anita Kutasi Zsuzsanna Dian J. Dian J., Horváth L. Dian J. Szlobodnik Mihály Rauscher István Fábián Gábor Kaszás Gyula Szigeti Á., Behányi R., Szilágyi L. Dian J., Fábián G. Urbán Márta Fábián Gábor Szász Csilla Urbán Márta Pajor Ferencné Vácy Emese Urbán M., Kaszás Gy. Dian J., Horváth L. Szilágyi Erzsébet Szlobodnik Mihály Lengyel Csaba Fábián Gábor Fábián Gábor Fábián Gábor Jendrék Gabriella Kutasi Zs., Hársfalvy A. Fábián Gábor Fábián Gábor Németh Zsuzsanna Fábián Gábor Sturcz Anita igazgatóság

orsz. orsz. saját orsz. orsz. orsz. orsz. orsz. orsz. saját saját orsz. saját saját orsz. saját saját saját orsz. orsz. orsz. orsz. saját orsz. egyéb saját saját saját orsz. városi orsz. járási orsz. saját orsz. orsz. orsz. saját orsz. városi városi megyei saját egyéb egyéb saját saját saját orsz. orsz.


398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408.

06.18. 06.22. 06.23. 06.25. 06.28. 07.01. 07.05. 07.31. 08.07. 08.10. 08.28.

Kihelyezett PMDSZ ülés, nálunk Tanévzáró ünnepség Fut a Vác, nálunk Technikusavató Tanévzáró értekezlet Technikai dolgozók tanévzáró értekezlete BBK elnökségi ülés, nálunk Japán delegáció fogadása Technikusi beiratkozás TELC nyelvvizsga nálunk Javító és osztályozó vizsgák

Fábián Gábor Igazgatóság Fábián Gábor Dian J. Fábián Gábor Fábián Gábor Dian János Urbán Márta Dian János Fábián Gábor Kaszás Gyula, Urbán Márta

megyei saját városi saját saját saját saját városi saját egyéb saját

*Igazgatóság: Urbán M., Kaszás Gy., Dian J., Fábián G.

A szalagavató nyitókeringője

Diáknapon a Kádi-választás vetélkedőjén

28


Osztályok programjai a 2012/2013-as tanévben Ezen listán természetesen csak azok a programok szerepelnek, amelyet az osztályfőnökök az erre rendszeresített adatlapon leadtak. Valójában minden osztály legalább két programon részt vett, hiszen az iskolánkban hagyomány a színházlátogatás évente legalább egy-két alkalommal és az osztálykirándulás, amelyekből nem ritkák a háronaposak sem.

OSZT. IDŐPONT

9.c 2012.11.08 2013.05.27 2013.05.28 2013.05.29 9.p 2012.10.09 2012.12.14 2012.12.20 2012.12.20 2013.01.29 2013.04.16 2013.04.17 2013.05.22 2013.05.29 9.b 2012.11.00 2012.12.04 2012.12.19 2012.10.11 2013.03.00 2013.05.27 2013.05.28 2013.05.29 9.e január június 9.g 2013.05.21 2013.06.04 9.f 2012.09.11 2012.10.10 2013.04.16 2013.05.29 2013.05.30 9.n 2012.09.21. 2012.09.23. 2013.04.18 2013.05.24 2013.05.26. 2013.06.01. 9.a 2012.09.26 2012.11.09 2012.11.22

HELYSZÍN(EK)

MEGNEVEZÉS

Madách Színház Bánk Bánk Felsőpetényi agyagbánya Vác Iskola Iskola Budapest Budapest Reno udvar Madách I. Műv. Ház Vác Budapest Törökmező Budapest Madách Színház Budapest D 018 terem Iskola Madách Színház Csobánka Csobánka Csobánka Madách I. Műv. Ház Vác Bánk Budapest Budapest Budapest Visegrád Madách Színház Budapest Madách I. Műv.Ház Bánk Bánk Kazárd Kazárd Madách I. Műv. Ház Budapesti Állatkert Bódemi tó Bódemi tó Díszterem Díszterem Budapesti Állatkert

József és a színes szélesvásznú álomkabát Táborozás, welness, kirándulás, kalandpark Táborozás, welness, kirándulás, kalandpark Tárlatvezetés Gokart LAN-party Osztálykarácsony Mozi: Hobbit Lézerharc Gogol: A revizor PaniQ szoba, vetélkedő kirándulás Elektrotechnikai kiállítás, Vidámpark Páratlan páros Láthatatlan kiállítás - Lézerharc Osztálykarácsony - ajándékozás Csapatépítő foglalk. az iskolapszich.-sal Furcsa pár Élményakadémia Élményakadémia Élményakadémia Szabó Magda: Abigél (színházlátogatás) Élménypark Lézerharc Láthatatlan kiállítás Aquaworld Osztálykirándulás 1x3 néha 5 Gogol: A revizor Osztálykirándulás Osztálykirándulás Almaszedés Almaszedés Gogol: A revizor Osztálykirándulás Nyelvi tábor Nyelvi tábor Szabó Kata: Japán utazás előadás Sebestyén Máté: A Batman jelenség előadás Varázshegy-interaktív kiállítás (osztálynap)

29


9.d

10.a

10.b

10.f

10.p

10.n

2012.12.19 2013.03.21 2013.02.15 2013.04.23 2013.04.16 2013.04.25 2013.05.21 2013.05.21 2013.05.22 2013.05.22 2012.08. 2012.12.20. 2013.04.16 2013.06.12. 2012.10.24 2013.01.17 2013.06.10 2013.06.11 2012.09.27 2013.04.16 2013.05.17 2013.05.18 2013.05.19 2012.09.15 2012.10.24 2013.05.03 2013.06.02 2013.06.03. 2013.06.05. 2013.06.06 2012.10.25. 2012. nov. 2012.11.29 2012.12.19 2013. április 2013.06.16 2013.04.27 2012. szept. 2012. okt. 2012. nov. 2012. dec. 2013. január 2013. febr. 2013. márc. 2013. márc. 2013. május 2013. május 2012. szept. 2012. okt.

Díszterem Budapesti Operaház Díszterem Iskola előtti parkoló Madách I. Műv. Közp. Vác Díszterem Pannonhalma Csesznek Bakonybél Veszprém Gólyatábor Osztálykarácsony Színház Börzsönyi túra Budapest Madách Színház Velence Velence Vác-Verőce-Vác Madách I. Műv. Ház Veszprém Veszprém Veszprém Vác Budapest Vác Dunakanyar Esztergom Esztergom Vác Erdély Iskola Budapest: Színház Iskola Iskola Madách I. Műv. Ház Iskola Zebegény-Nagymaros Budapest Budapest: Örkény Színház Iskola Naszály, Katalinpuszta Iskola Gödöllő Iskola Budapest: Bárka Színház Szeged, Ópusztaszer Zebegény-Nagymaros Budapest

30

X-mas party-osztályfellépés, vetélkedő Anyegin balett, Operaházi séta Novák Barna: Mexico útibeszámoló, előadás A paksi atomerőmű kamionjának látogatása Színjátszó körünk előadásának megtekintése Fülöp szigeteki diák előadása Apátsági tárlatvezetés, fűtőmű látogatása Várrom megmászása Csillagda, Planetárium Városnézés Gogol: A revizor Osztályprogram Lézerharc Anna Karenina Osztálykirándulás Osztálykirándulás Sárkányhajózás a Dunán Gogol: A revizor Osztálykirándulás Osztálykirándulás Osztálykirándulás Önismereti tréning A kaktusz virága (színházlátogatás) Teamwoork program Hajókirándulás a Dunán Osztálykirándulás Jellempróba az áradó Duna mellett Közös árvizi védekezés Osztálykirándulás Önismereti tréning Shakespeare: A vihar Osztálykarácsony Önismereti tréning Gogol: A revizor Szent György nap Túra Láthatatlan kiállítás Shakespeare: A vihar Osztálykarácsony, mézeskalács-sütés Túra Előadás-készülés március 15-re Nyitott bíróság: program, múzeum Osztályszíndarab Tasnádi István: East- Balkán Osztálykirándulás Túra Láthatatlan kiállítás


11.a 2012.10.09 2013.02.28 2013.05.27. 2013.05.28. 11.g 2012.10.18 2013.05.27. 2013.05.27. 11.p 2013.03.26 2013.04.16 2013.05.24 11.f 2012.09.27 2012.09.28 2012.12.19 2013.04.18 11.n 2012.09.27. 2012.10.15. 2012.10.26. 2013.01.21. 2013.03.21. 2013.04.05. 2013.05.02. 2013.06.02. 11.b 2013.06.03. 12.p 2012.10. 2013.03.19. 12.a 2012.09. 2013.04. 12.b 2012.09.20. 2013.03.26. 2013.04.29. 12.f 2012.10.26. 2013. 04. 12.g 2012.10. 2013.01. 12.n 2012.09. 2012.11. 2013.03.26. 2013.04.16. 14.a nincs adat 14.m nincs adat 14.e nincs adat 13.m 2013.05.29 13.w 2013.02.25 2012.12.10 2013.05.29 14.i nincs adat

Budai Vár Budapest: Operett Színház Bánki tábor Bánki tábor Budapest: Operaház Pécs Pécs Budapest: Vígszínház Madách I. Műv. Ház GDF Tehetségpont Ópusztaszer Szeged Budapest Madách I. Műv. Ház Madách Színház Operaház Zsinagóga, MTA Planetárium Új Színház Operaház Új Színház Madách Színház Észak-nyugat Magyaro Szeged Bánk Budapest Bánk Budapesti Állatkert Balatonberény Madách Színház Bográcsozással egybekötött Eger IBM Csopak, Tihany Educatio kiállítás Bánk Kolibri Színház Terror Háza Vác, Műv. Ház

Középkori kiállítás Elizabeth Osztálykirándulás: Kalandpark Sport, főzés A Karamazov testvérek Dzsámi, Bazilika, városnézés Mecsextrem kalandpark Lenni vagy nem lenni Gogol: A revizor Előadások-3D grafika és modellezés Nemzeti Történelmi Emlékpark Városnézés 3D mozi: A Hobbit Holokauszt kiállítás Mary Poppins A Karamazov testvérek (balett) Budapesti osztálynap Jézusfaragó ember Anyegin (balett) A Szépség és a Szörny A Napsugár fiúk három napos osztálykirándulás (körút) Osztálykirándulás – 3 nap Osztálykirándulás – 3 nap Terror Háza Osztálykirándulás – 2 nap Osztálynap Osztálykirándulás – 3 nap Furcsa pár szerenád a tanároknak

Budapest Expo Budapest Budapest Királyrét

Magtech - ipari kiállítás Laser játék Laser játék Bográcsozás

31

Osztálykirándulás – 2 nap Tanulmányi kirándulás (szakmai nap) Osztálykirándulás – 3 nap

Osztálykirándulás Osztálykirándulás Mario és a varázsló Holokauszt Emlékközpont Gogol: A revizor


A 2012-2013-as tanévben működő szakkörök és az azokat vezető tanárok A nehéz gazdasági helyzet és az átszervezések ellenére kijelenthető, hogy ebben a tanévben is népszerűek és sikeresek voltak ezen önként vállalt plusz elfoglaltságok. Természetesen domináltak a versenyfelkészítéseket célzó munkaformák, de azért volt választéka az „egyéb” szabadidő hasznos eltöltését és a nem versenyterületek tehetséggondozását szolgáló szakköröknek is. matematika 12. évfolyam matematika 11. évfolyam matematika 11. évfolyam matematika 12. évfolyam matematika 10. évfolyam matematika 9. évfolyam matematika 9. évfolyam matematika 12. évfolyam matematika 12. évfolyam matematika 11. évfolyam

Lengyel Csaba Lengyel Csaba dr. Kenyeres Ambrusné Cs Nagy András Véglesiné B. Erzsébet Véglesiné B. Erzsébet Lengyel Csaba Szász Csilla dr. Minda Mihály dr. Minda Mihály

fizika 11. évfolyam fizika 12. évfolyam fizika 10. évfolyam fizika 11. évfolyam fizika 12. évfolyam

Tóthné B Hilda Tóthné B Hilda Tóthné B Hilda Matosné G Szilvia Jendrék Miklós

biológia 11. évfolyam biológia 12. évfolyam

Sturcz Anita Sturcz Anita

kémia 11. évfolyam kémia 12. évfolyam kémia 10. évfolyam

Kutasi Zsuzsanna Kutasi Zsuzsanna Kutasi Zsuzsanna

földrajz 11-12. évfolyam földrajz 9-10. évfolyam

Vácy Emese Vácy Emese

történelem

Molnár Mária

rajz foto színjátszó énekkar újságíró

Vácy Emese Tóth Barnabás Gelniczkyné Teiszler Mária Jendrék Gabriella Szilágyi Erzsébet és Hujbert István

atlétika kosárlabda

Pajor Ferencné Nagy Péter

32


röplabda asztalitenisz sakk futsal

Jendrék Miklós Cserny Peter Lengyel Csaba Fábián Gábor

francia

Bea Mónika

magyar nyelv magyar irodalom nyelvészet magyar nyelv helyesírási felzárkóztató

Jendrék Gabriella Jendrék Gabriella Gergelyi Katalin Juhász Erzsébrt Jakus László

spanyol spanyol

Ferenczi Adrien Ferenczi Adrien

angol

Weltler Csilla

SZÉTV elektronikai alapismeretek SZÉTV gépészeti alapismeretek SZÉTV informatikai alapismeretek (sw) SZÉTV informatikai alapismeretek (hw) OKTV inf. programozás 11-12. évfolyam. (sw) OKTV inf. alkalmazás 11-12. évfolyam. (sw) OKTV inf. alkalmazás 11-12. évfolyam. (hw) OSZTV gépész elmélet OSZTV gépész gyakorlat OSZTV elektronika elmélet

Pszota József Kovács Kálmán Wiezl Csaba Orgoványi József Wiezl Csaba Misnyovszki Magdolna Pistyúr Zoltán Kovács Kálmán Veres József Pszota József, Gyetván Károly, Pistyur Zoltán Erőss Sándor, Horváth László, Gyetván Károly, Pistyur Zoltán, Szabó Attila, Tóth Barnabás Szabó Attila, Orgoványi József Rauscher István Gyombolai Ferenc Gyombolainé Cserny Zsuzsanna Szilágyi Lajos Orgoványi József Szabó Attila Veres József

OSZTV elektronika gyakorlat OSZTV számítógéprendszer-karbantartó Simonyi elektrotechnika Nemes Tihamér programozói Nemes Tihamér alkalmazói (szoftver) Nemes Tihamér alkalmazói (hardver) Számítógépes hálózatok (CISCO) haladó Számítógépes hálózatok (CISCO) kezdő Magyarok a Marson járműépítés

33


DNS-modell készítése biológia szakkörön, 2013

Az iskolai színjátszókör bemutatta Gogol: A revizor c. művét

Matematika szakkör diákmentorokkal

34


Versenyeredmények A legkiemeltebben kezelt versenyek az OKTV-k (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) és a SZÉTV-ek (Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenye), mert azonkívül, hogy a diákok ezeken saját maguknak tudnak felvételi pluszpontokat szerezni, az iskolának is szereznek pontokat, amelyek iskolánkat elhelyezik a különböző országos rangsorokban. Természetesen fontos a többi is, és büszkék vagyunk az azokon eredményesen szereplő diákjainkra és az őket felkészítő tanárainkra.

OKTV és SZÉTV döntőseink

matematika OKTV

Szász Csilla, Cs. Nagy András Dr. Minda Mihály Szász Csilla, Cs. Nagy András Dr. Minda Mihály Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Minda Mihály Dr. Kenyeres Ambrusné Dr. Minda Mihály Dr. Minda Mihály Cs. Nagy András, Szász Csilla Cs. Nagy András Cs. Nagy András Dr. Kenyeres Ambrusné Dr. Minda Mihály Dr. Minda Mihály Dr. Kenyeres Ambrusné

földrajz OKTV

Vácy Emese Vácy Emese

5.

kémia OKTV

Kutasi Zsuzsanna

8.

fizika OKTV

Jendrék Miklós

12 a 34.

angol nyelv II. OKTV

Weltler Csilla

Krix Enikő

12 a 13.

orosz nyelv OKTV

Mauterer Zsuzsanna

Simon Péter Hannus Erika

11 n 9. német nyelv I. OKTV 12 n 35. német nyelv II. OKTV

Debreceni Ádám Lapis Máté Sámuel Müller Andás Flamich Gergely Hannus Erika Kulcsár Kitti Tímea Verebélyi Bence Coppage Karen Gyuricza Arnold Szabó András Demeter Deli Kristóf Szlobodnik Balázs Gacsályi Márton Puskás Imre Shlenk Zoltán Kalácska Eszter

12 12 12 11 12 12 11 11 12 12 12 12 11 12 12 11

a g a p n g g n g a p p b g g b

1. 3. 4. 8. 14. 15. 18. 19. 21. 24. 25. 26. 28. 42. 43. 44.

Balassi Eszter Vincze Patrik

12 a 14. 12 g 42.

Debreceni Ádám

12 a

Debreceni Ádám

12 a

Burik Aurél

35

Szigeti Ágota Szigeti Ágota


Flamich Gergely

11 p 31.

Greff Levente Antal Zoltán Hatala Tamás Bese Gábor Parragi Sándor

12 12 12 12 12

Bodor Bálint Polgár Balázs Katona Mátyás

12 b 4. 12 b 9. 12 b 30.

Demeter Deli Kristóf Oláh Tamás Bence Csányi Marcell Péter Szabó Ábel Szabó Bence Varga Zsolt

12 12 12 12 12 12

f f b f b

p p p p p p

informatika II. OKTV

Wiezl Csaba

Elektronika SZÉTV

Pszota József Pszota József Pszota József Pszota József Pszota József

Gépészet SZÉTV

Kovács Kálmán Kovács Kálmán Kovács Kálmán

Informatika SZÉTV

Wiezl Csaba, Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Misnyovszki Magdolna

4. 11. 19. 22. 25.

3. 9. 12. 13. 14. 27.

Szakmai versenyek Kosdi Dávid Márton Arnold Botond Sztupák Dávid Tóth Viktor

14 e

5.

14 e

7.

14 e 14 e

10. 12.

Hatala Tamás Váradi Nóra

12 b 14 e

Greff Levente Antal Zoltán Hatala Tamás Bese Gábor Parragi Sándor

12 12 12 12 12

Elektronika OSZTV

Pszota J., Erőss S., Horváth L., Gyetván K., Pistyúr Z., Szabó A., Tóth B.

7. 1.

Elektronika OMTV

Pszota József, Gyetván Károly

f f b f b

4. 11. 19. 22. 25.

Elektronika SZÉTV

Pszota József

Kosdi Dávid

14 e

20.

Elektronika, Pattantyús

Szabó Attila

Tóth Károly Lomen Árpád Roob Dániel

10 b 10 b 10 f

egyéni 4. egyéni 7. egyéni 8.

Elektronika, Simonyi (csapat 3.)

Rauscher István

36


Antal Zoltán Berzeviczy - Nagy Zsolt Bodor Bálint Nagy Richárd Alex Kaszás Dániel Katona Mátyás Polgár Balázs

12 12 12 12 12 12 12

f f b b b b b

Bodor Bálint Polgár Balázs Katona Mátyás

12 b 12 b 12 b

Antal Zoltán Kalmár Balázs Katona Mátyás Kaszás Dániel Polgár Balázs

12 12 12 12 12

f f Innovációs külön b díj b b

Demeter Deli Kristóf Oláh Tamás Bence Csányi Marcell Péter Szabó Ábel Szabó Bence Varga Zsolt

12 12 12 12 12 12

p p p p p p

3. 9. 12. 13. 14. 27.

Flamich Gergely

11 p

31.

Csányi Marcell Péter

12 p

II. forduló

Lőrincz Szabolcs Nagy Bálint Nagy Gergely Bencze Gábor Meczner Balázs Tomcsányi Gergely Frey Balázs Lesch Marcell

10 10 9 9 10 9 9 10

p p p p p p p p

Lőrincz Szabolcs

10 p

csapat 2.

Mérnöki Tud.

Veres József

4. 9. 30.

Gépészet SZÉTV

Kovács Kálmán

gépészet, AUDI Kreaktiviti

Veres József

Informatika SZÉTV

Wiezl Cs., Gyombolainé Cs. Zs., Misnyovszki M.

informatika II. OKTV

Wiezl Csaba

28. 29. 33. 36. 44. 53. 60. 61.

Informatika, Nemes T.

Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai F.

18.

Informatika, Nemes T. programozói

Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai Ferenc

37

Wiezl Csaba


Nagy Bálint

10 p

18.

Pribelszki Levente

10 p

38.

Takács Péter

10 f

52.

Érseki Balázs

10 b

54.

Csuvár Tibor Gere Norbert Herédi Bálint Lidit Tamás Solymosi László Tóth Szabolcs

14 14 14 14 14 14

Csuvár Tibor

14 i

Czinege Dóra Marton Attila Nagy Sándor Márton Novák Klára Végh István

11 11 11 12 11

i i i i i i

p f f n b

Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai Ferenc Informatika, Nemes T. alkalmazói

Gyombolainé Cs. Zs., Gyombolai Ferenc Szilágyi Lajos, Dian János Pszota József, Szilágyi Lajos

Informatika, WorldSkills

Orgoványi József, Szabó Attila

Informatika, EuroSkills

Orgoványi József, Szabó Attila

informatika I. OKTV

Misnyovszki Magdolna Pistyur Zoltán Pistyur Zoltán Misnyovszki Magdolna Pistyur Zoltán

Csapat 25.

Csapat 33.

41. II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló

OKTV dobogósaink

38


Természettudományi tantárgyak NÉV Balassi Eszter Vincze Patrik

HELYEZÉS 14. 12 a 42. 12 g

Debreceni Ádám

12 a

5.

Debreceni Ádám Debreceni Ádám (Magyar cspat tagja, 4 fő)

12 a

III. díj (egyéni)

12 a

Néder Anita Kölcsényi Lilla Horváth Benedek Szabó Zsolt Pintér Brigitta Bíró Annamária Hoffmann Henrik Koplányi Gábor

10 9 10 10 9 9 9 10

g g a g g a g g

1. 3. 4. 4. 5. II. forduló II. forduló II. forduló

Pomozi Enikő

12 a

II. forduló

Party Petra Mácsay Fruzsina

10 g 9 g

2. döntős

Kitaibel P. biológiai Sturcz Anita és környezetv. vers. Sturcz Anita

Kenéz Lili

10 g

26.

Georgikon biológia Sturcz Anita

Debreceni Ádám Bodor Bálint Dobos Dániel Gacsályi Márton Schlenk Zoltán Szabó András Végh István

12 12 11 11 12 12 11

Nagy Gergely Bíró Ákos Horváth Benedek Frey Balázs Tóth Károly

2. (csapat)

9 9 10 9 10

a b n b g a b

p p a p b

A VERSENY NEVE földrajz OKTV kémia OKTV

Kémia Diákolimpia (Taskent)

FELKÉSZÍTŐK Vácy Emese Vácy Emese Kutasi Zsuzsanna

Kutasi Zsuzsanna Kutasi Zsuzsanna

Kutasi Zsuzsanna Kutasi Zsuzsanna Hársfalvi Anikó Irinyi János Kémia Kutasi Zsuzsanna Verseny Kutasi Zsuzsanna Kurilla József Kutasi Zsuzsanna Kutasi Zsuzsanna biológia OKTV

8. II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló 1. 5. 5. 6. 6.

fizika OKTV

fizika OKTV

Mikola Sándor Fizika Verseny Mikola Sándor Fizika Verseny

39

Sturcz Anita

Jendrék Miklós Tóthné Brassói Hilda Jendrék Miklós Tóthné Brassói Hilda Tóthné Brassói Hilda Jendrék Miklós Tóthné Brassói Hilda

Kovács Éva Kovács Éva Tóthné Brassói Hilda Kovács Éva Dr. Tóth Eszter


p b b b n p b p p a p f p p g

II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló

Bence Gábor Berényi Márton Endrész Norbert Érseki Balázs Fuchs Angelika Gerengay Csaba Gregor Márton Lőrincz Szabolcs Meczner Balázs Papi Zsófia Róka Dániel Roob Dániel Tarapcsák Bendegúz Tomcsányi Gergő Tóth Máté

9 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10

Debreceni Ádám

12

a

4.

Horváth Benedek

10

a

II. forduló

Hujbert Kata

11 g

külön díj

Hujbert Anna

12 g

külön díj

Bíró Ákos Frey Balázs

9 9

Tamás Bence

10 f

1.

Kenéz Lili

10 b

3.

Tamás Bence

10

3.

p p

f

döntős döntős

Kovács Éva Jendrék Miklós Dr. Tóth Eszter Dr. Tóth Eszter Tóthné Brassói Hilda Kovács Éva Dr. Tóth Eszter Tóthné Brassói Hilda Tóthné Brassói Hilda Matosné Gazdag Szilvia Tóthné Brassói Hilda Jendrék Miklós Tóthné Brassói Hilda Kovács Éva Dr. Tóth Eszter Szilárd Leó Fizika Verseny Szilárd Leó Fizika Verseny TUDOK mikrobiológia TUDOK mikrobiológia

Jendrék Miklós Dr. Tóth Eszter Dr. Tóth Eszter Dr. Tóth Eszter

Hatvani I. Fizika V. Kovács Éva Hatvani I. Fizika V. Kovács Éva Természet világa v. Dr. Tóth Eszter Hlavay József Környezettudományi Dr. Tóth Eszter Verseny Hlavay József Környezettudományi Dr. Tóth Eszter Verseny

40


Matematika Debreceni Ádám Lapis Máté Sámuel Müller Andás Flamich Gergely Hannus Erika Kulcsár Kitti Tímea Verebélyi Bence Coppage Karen Gyuricza Arnold Szabó András Demeter Deli Kristóf Szlobodnik Balázs Gacsályi Márton Puskás Imre Shlenk Zoltán Kalácska Eszter Berzeviczy- Nagy Zsolt Buzás Benjámin Czinege Dóra Dobos Dániel Együd Zsófia Híves Balázs Kovács Gyula Kovács Kristóf Mikus Petra Mudra Dorottya Novák Klára Oláh Tamás Bence Pásztor Zakariás Pauer Vivien Repiczki Tamás Szabó Bence Szigeti Blanka Szlobodnik Tamás Varga Zsolt Végh István Wagner Flóra

12 12 12 11 12 12 11 11 12 12 12 12 11 12 12 11 12 12 11 11 11 11 12 11 11 11 12 12 11 12 12 12 12 11 12 11 11

a g a p n g g n g a p p b g g b f a p n p g a p g a n p b a p p p b p b a

1. 3. 4. 8. 14. 15. 18. 19. 21. 24. 25. 26. 28. 42. 43. 44. II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló

matematik a OKTV

matematika OKTV

41

Szász Csilla, Cs. Nagy András Dr. Minda Mihály Szász Csilla, Cs. Nagy András Dr. Minda Mihály Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Minda Mihály Dr. Kenyeres Ambrusné Dr. Minda Mihály Dr. Minda Mihály Cs. Nagy András, Szász Csilla Cs. Nagy András Cs. Nagy András Dr. Kenyeres Ambrusné Dr. Minda Mihály Dr. Minda Mihály Dr. Kenyeres Ambrusné Lengyel Csaba Szász Csilla, Cs. Nagy András Dr. Minda Mihály Dr. Minda Mihály Dr. Minda Mihály Dr. Kenyeres Ambrusné Szász Csilla, Cs. Nagy András Dr. Minda Mihály Dr. Kenyeres Ambrusné Cs. Nagy András Dr. Mindáné Kolostori Nóra Cs. Nagy András Dr. Kenyeres Ambrusné Szász Csilla, Cs. Nagy András Cs. Nagy András Cs. Nagy András Cs. Nagy András Dr. Kenyeres Ambrusné Dr. Minda Mihály Dr. Kenyeres Ambrusné Cs. Nagy András


Nagy Gergely Nagy Balázs Pintér Brigitta Stefanik Fanni Bencze Gábor Bírtó Annamária Boncz Luca Blanka Csáki Ákos Érseki Balázs Hídváry Zita Horváth Benedek Lőrincz Zsabolcs Meczner Balázs Móritz Szilvia Oláh Gergely Tomcsányi Gergely Tóth Károly Urbán Eszter Varga Gábor Véglesi Júlia

10 9 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

e f sz d e d sz e b c a p p sz p e b sz e n

12. 18. 28. 30. 45. II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló II. forduló

Novák Klára Véglesi Júlia Keresztyény Olivér Dénes Zsófia Coppage Karen Madár Emese Bata Natali Altsach Viktória

12 10 10 11 11 10 10 11

n n d n n d n n

2. 3. 4. 5. 6. 7. 12. 13.

Lesch Marcel Nagy Gergely Flamich Gergely Oláh Gergely Tomcsányi Gergely Gacsályi Márton Müller András Pintér Brigitta Bíró Annamária Oláh Tamás Bence Tóth Károly Bemce Gábor Csáki Ákos Péter

10 9 11 10 9 11 12 9 9 12 10 9 9

p p p p p b a g n p b p e

1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 10. 11.

Arany Dániel Matematika Verseny

Prehodáné Nagy Éva Lengyel Csaba Véglesiné Bíró Erzsébet Cs Nagy András Prehodáné Nagy Éva Dr. Mindáné Kolostori Nóra Véglesiné Bíró Erzsébet Véglesiné Bíró Erzsébet Véglesiné Bíró Erzsébet Prehodáné Nagy Éva Kovács Éva Lengyel Csaba Lengyel Csaba Véglesiné Bíró Erzsébet Lengyel Csaba Prehodáné Nagy Éva Véglesiné Bíró Erzsébet Véglesiné Bíró Erzsébet Prehodáné Nagy Éva Dr. Mindáné Kolostori Nóra

Német nyelvű matematika verseny

Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Mindáné Kolostori Nóra

Gordiusz matematika verseny

Lengyel Csaba Prehodáné Nagy Éva Dr. Minda Mihály Lengyel Csaba Prehodáné Nagy Éva Dr. Kenyeres Ambrusné Cs Nagy András Véglesiné Bíró Erzsébet Dr. Mindáné Kolostori Nóra Cs. Nagy András Véglesiné Bíró Erzsébet Prehodáné Nagy Éva Véglesiné Bíró Erzsébet

42


Debreceni Ádám Verebélyi Bence

12 a 11 g

Debreceni Ádám Bíró Annamária Demeter Deli Kristóf Lőrincz Szabolcs Verebélyi Bence Flamich Gergely Müller András Pintér Brigitta Toth Károly Gacsályi Márton Lesch Marcell Horváth Benedek Nagy Balázs Szabó András Varga Gábor Érseki Balázs Stefanik Fanni Kulcsár Kitti Tímea Novák Klára Pásztor Zakariás

12 9 12 10 11 11 12 9 10 11 10 10 9 12 9 10 9 12 12 11

Nagy Gergely Flamich Gergely Debreceni Ádám

9 p 11 p 12 a

Flamich Gergely Müller András Nagy Gergely Oláh Gergely Bodor Bálint Debreceni Ádám Lőrincz Szabolcs Tomcsányi Gergely Végh István Móritz Szilvia Szabó Bence

11 12 9 10 12 12 10 9 11 9 12

a n p p g p a g b b p a f a p b d g n b

p a p p b a p p b g p

döntős döntős

Cs. Nagy András Dr. Kenyeres Ambrusné

1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 10. 12. 12. 15.

Kenguru matematika verseny

Szász Csilla, Cs. Nagy András Dr. Mindáné Kolostori Nóra Cs. Nagy András Lengyel Csaba Dr. Kenyeres Ambrusné Dr. Minda Mihály Szász Csilla, Cs. Nagy András Véglesiné Bíró Erzsébet Véglesiné Bíró Erzsébet Dr. Kenyeres Ambrusné Lengyel Csaba Kovács Éva Lengyel Csaba Szász Csilla, Cs. Nagy András Prehodáné Nagy Éva Véglesiné Bíró Erzsébet Cs. Nagy András Dr. Minda Mihály Dr. Mindáné Kolostori Nóra Dr. Kenyeres Ambrusné

1. díj 2. díj 2. díj

Nemzetközi Magyar Mat.Vers.

Prehodáné Nagy Éva dr Minda Mihály Szász Csilla, Cs. Nagy András

Megyei matematika verseny

Dr. Minda Mihály Cs. Nagy András, Szász Csilla Prehodáné Nagy Éva Lengyel Csaba Márczy Gábor Cs. Nagy András, Szász Csilla Lengyel Csaba Prehodáné Nagy Éva Dr. Kenyeres Ambrusné Véglesiné Bíró Erzsébet Cs. Nagy András, Szász Csilla

1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3.

43


Humán terület versenyei 11 a

II. forduló

12 g

II. forduló

magyar irodalom OKTV magyar nyelv OKTV

Tuska Borbála Stefanik Fanni

12 g 9 d

2. 13.

Implom Helyesírási Verseny

Juhász Erzsébet Dr. Behányi Rita

Kenéz Lili Katona Ágnes

10 g 10 g

II. forduló II. forduló

Arany János Irodalom Verseny

Jendrék Gabriella Jendrék Gabriella

Kalácska Eszter Lakati Sára

11 b 12 g

Kazinczy Díj döntőbe jutott

Kazinczy Szép Magyar Beszéd V.

Gelniczkyné T. Mária Juhász Erzsébet

Krivánszki Sára Pistyur Zsófia

10 g 10 sz

külön díj döntőbe jutott

TUDOK - nyelvészet szekció

Gergelyi Katalin Gergelyi Katalin

Burik Aurél Együd Katalin Oszlár Ildikó Sajtos Ferenc

12 11 11 11

34. II. forduló II. forduló II. forduló

angol nyelv II. OKTV

Weltler Csilla Weltler Csilla Rabné Hallai Judit Rabné Hallai Judit

11 g

1.

Kenguru angol verseny

Rabné Hallai Judit

Krix Enikő

12 a

13.

orosz nyelv OKTV

Mauterer Zsuzsanna

Simon Péter

11 n

9.

német nyelv I. OKTV

Szigeti Ágota

Hannus Erika Marsi Petra

12 n 12 n

35. II. forduló

német nyelv II. OKTV

Szigeti Ágota Szigeti Ágota

Véglesi Júlia

10 n

5.

Alapítványi német nyelvi verseny

Dr. Behányi Rita

Vincze Patrik

12 g

II. forduló

történelem OKTV

Molnár Mária

Pataki Péter Kiss Katalin

10 n 9 n

14. döntőbe jutott

Savaria Országos Történelem Verseny

Molnár Mária Szlobodnik Mihály

Bartha Blanka Tuska Borbála

Oszlár Ildikó

a a g p

44

Jendrék Gabriella Juhász Erzsébet


Zoller Veronika Slezsák Zsuzsanna Híves Balázs Réti Noémi Cserepka Márta Mudra Dorottya Rudolf Enikő Juhos Dóra Jakab Rebeka Fazekas Dóra ZsigóDániel Szabó Katalin Podlovics Laura Bán Flóra Szpiszár Dalma Halápi Gergely Kárpáti Attila Mauer-Morvai Bence Garamszegi Bianka Gusztos Angelika Bajnai Réka

II. forduló

Cultura Nostra

Márczy Gábor

II. forduló

Cultura Nostra

Szilágyi Erzsébet

II. forduló

Cultura Nostra

Wachtler Viktor

II. forduló

Cultura Nostra

Szilágyi Erzsébet

II. forduló

Cultura Nostra

Wachtler Viktor

II. forduló

Cultura Nostra

Wachtler Viktor

II. forduló

Cultura Nostra

Wachtler Viktor

Gergelyi Katalin tanárnő és tanítványa, Lipusz Kinga magyar OKTV-győztes

45


Diákolimpiai Sportversenyek Havai Renáta Erőss Lilla Golyán Barbara Pethő Csilla Madarász Mária Oláh Zsófia Ocztos Loretta Ősi Eszter Bencsik Nóra Czifra Kolett Octos Loretta Pető Csilla Csáki Ákos Kovács Kornél Niedermüller Ákos Paulusz Balázs Guzsik Dániel Szádovszky Luca Madarász Mária Kurdi Laura Molnár Tünde Jakubovich Renára Pásztor Balázs Oláh Gergő Halápi Gergő Maurer Bence Winternicz Máté Kurdi Máté Havasi Renáta Havasi Renáta Ősíi Eszter Galgóczi Bálint Fábián Máté Farkas Botond Pásztor Balázs Kürti Gyula Madarász Mária Cserődi Ádám Erőss Lila Golyán Barbara Party Petra Golyán Barbara Szádovszky Luca Havasi Renáta Horváth Donát Golyán Barbara

Atlétika – Felkészítő: Pajor Ferencné 10 a 10 a 1. gerelyhajítás csapat 3. 11 g 10 d 11 n 8. 3. 4x800 m-es váltófutás 11 n 10 c 9 g 9 e 9 d 12. 1. 5 kcs.leány mezei futás 9 a 9 n 9 e 9 f 9 e 1. 5 kcs. Fiú mezei futás 2. 9 d 10 f 11 g 10 n 11 a 2. 6 kcs.leány mezei futás 1. 12 a 12 n 12 b 10 a 10 n 7. 1. 6 kcs. Fiú mezei futás 10 n 10 g 11 f 1. gerelyhajítás 2. 10 a 7. 1. súlylökés 10 a 9. 1. gerelyhajítás 9 c 11. 1. 3000 m-es síkfutás 10 n 14. 3. 100 m-es síkfutás 10 b 9 a 6. 1. 4x400 m-es váltó 12 b 9 p 10 n 11. 4. 800 m-es síkfutás 9 f 14. 1. 100 m-es síkfutás 10 a 16. 2. gerelyhajítás 11 g 19. 2. gerelyhajítás 10 g 11 g 2. svéd váltó 11 g 10 a 10 b 3. magasugrás 11. g 1. 100 m-es síkfutás

46


Ardai Áron Kürthy Gyula Farkas Botond Galgóczi Bálint Pásztor Balázs Csáki Ákos Kovács Kornél Winternitz Máté Horváth Kálmán

11 9 9 10 12. 9 9 10 9

f p a n b e f g a

Kecskés Bence Nagy Bence Szegvári Dávid Szabó András Szabó Zsolt Cserepka Balázs Tasos Nikosz Szilágyi Levente Vízler András Urbán Norbert Vincze Richárd Sógor Márton Hoffmann Eszter Marsi Petra Nándori Mária Oros Luca Nagy Fanny Czinege Dóra Erőss Lilla Urbán Eszter Nagy Eszter

Kosárlabda – felkészítő: Nagy Péter 12 p 12 p 12 p 12 a 10 g 12 n 1. fiú amatőr 2. 12 n 12 b 10 n 11 p 9 e 10 g 12 a 12 n 12 p 12 a 12 g 7. 1. leány amatőr 11 p 10 a 9 g 9 d

Bíró Blanka Ivanics Dóra Illés Barbara Golyán Barbara Lakati Sára Liebhardt Ágnes Kovács Dorottya Serfőző Flóra Szpiszár Dalma Kertész Fanni Nagy Júlia Mayer Rita Rákóczi Réka Haris Anna

Kézilabda – felkészítő: Pajor Ferencné 12 g 11 n 11 a 11 g 12 g 9 c 9 c 6. 2. 6. kcs, leány 10 a 10 a 9 a 10 g 9 d 9 n 9 p

1.

4x100 m-es váltófutás

2. 1. 2. 2. 2.

3000 m-es síkfutás (VI.) 3000 m-es síkfutás 3000 m-es síkfutás 800 m-es síkfutás (VI.) 800 m-es síkfutás

47


Rácz Márk Króner Martin Papp Kristóf Fábián Gábor Kiss Máté Kelemen Patrik Szijjártó Gergely Urbán Norbert Vásárhelyi Zoltán Horváth Péter Hévizi Péter Tasos Nikosz Fábián Gábor Vásárhelyi Zoltán Fábián Máté Hévizi Péter Ocztos Alex Baradlai Erik Haljárszki Bálint Honti Bence Legendás Márk Czifra Bálint

Noé Bálint Alkonyi Kristóf. Noé Bálint,, Nagy Mihály Alkonyi Kristóf. Ertinger Márk Jakubovich Renáta Nagy Zsuzsanna Jakubovich Renáta Party Petra Nagy Eszter Nagy Zsuzsanna Noé Zsombor Karadin Márk Nagy Péter Czakó Attila Karadin Márk Noé Zsombor Karadin Márk Jakubovich Renáta Bata Natali Bata Natali

Labdarúgás – felkészítő: Fábián Gábor 14 a 14 i 12 b 13 w 12 p 13 a 1. futsal (teremfoci) 3. 12 g 12 b 14 a 12 a 10 b 12 n 13 w 14 a 10 b 10 b 10 b 2. amatőr kispályás labdarúgás 11 b 11 b 11 p 12 f 13 w

12 9 12 11 9 11 12 9 12 10 9 9 10 9 10 9 9 10 9. 12. 10 10

Úszás – felkészítő: Nagy Péter a 1. 2. a 1. 2. a b 1. 1. a p n 14. 1. a 10. 1. n g 12. 1. d a p 5. 2. a 16. 3. f a 16. 1. a p a 3. n 3. n 2. n 2.

48

100 m mell 100 m hát 4x50 m-es gyors váltó 100 m mell 100 m hát 4x50 m-es gyors váltó 100 m mell 100 m pillangó 4x50 gyors váltó 100 m-es gyorsúszás 100 m-es gyorsúszás 100 m-es hátúszás 4x50 m-es gyors váltó


Prohászka Anna Kovács Kitti Molnár Tünde

11 b 12 a 12 a

Freisták Péter Hutton Levente Luczó Gergő Kovács Kornél Party Petra Nagy Zsuzsanna Slezsák Zsuzsanna Ocztos Loretta Rottek Máté Noé Bálint Winternitz Máté Nagy Péter Molnár Tünde Jakubovich Renáta Kurdi Laura Levák Laura

Duatlon – felkészítő: Nagy Péter 10 a 9 f 1. 2. 9 d 9 f 10 g 9 a 1. 1. 11 g 9 d 12 n 12 a 1. 3. 10 g 10 f 10 a 12 n 1. 2. 11 a 11 a

5. kcs fiú

6. kcs lány

6. kcs fiú

6. kcs lány

Sporttörténeti verseny – felkészítő: Tömösvári Sándor Busai Franciska 9 b Tomcsányi Katinka 9 n 1. Szellemi Diákolimpia 1. Deme Zsófia 11 n Deme Bálint 9 b Sakk – felkészítő: Lengyel Csaba Prohászka Péter (tábladíjas) Repiczki Tamás Lapis Máté Sámuel Szabó Zoltán Suput Zsolt

12 b 12 12 9 12

p g d p

13.

1.

sakk csapatverseny

Kerékpár Rottek Máté Nagy Péter Nagy Zsuzsanna Slezsák Zsuzsanna Nagy Péter Rottek Máté Nagy Péter Winternitz Máté Diósi Dániel Nagy Zsuzsanna Slezsák Zsuzsanna

12 10 9 11 10 12 10 10 11 9 11

n f a g f n f g f a g

1. 2. 1. 2. 1.

időfutam időfutam időfutam időfutam mezőnyverseny

1.

kerékpáros csapatverseny

49


Evezés Bácskai Dominika Bácskai Dominika Kurdi Laura Bácskai Dominika Kurdi Laura Pethő Csilla Oláh Zsófia Bácskai Dominika Kurdi Laura Zöld Balázs Ritzl Tamás Zöld Balázs Kárpáti Attila Ritzl Tamás Tóth Tibor Kovács Kornél Priebelszki Levente Madár Ákos Oláh Martin Tomola Zoltán Oláh Zsófia Pethő Csilla Priebelszki Levente Lang Levente Tomola Zoltán Kurdi Laura Bencsik Nóra Madár Ákos Pethő Csilla Oláh Zsófia Kárpáti Attila Tóth Tibor

Drága Bence Lackovszki Ádám Haffner Kitti Tóth Eszter Tar Bálint Guzsik Dániel

12 12 11 12 11 9 10 12 11 11 11 11 10 11 11 9 10 9 9 10 10 9 10 10 10 11 9 9 9 10 10 11

n n a n a n n n a g g g a g f f p f e p n n p b p a e f n n a f

1.

egypár

1.

kétpár

1.

négypár

1.

mix. Négypár

1.

négypár (VI. kcs.)

1.

kormányos négypár

1.

mix. kormányos négypár

2.

egypár

2.

mix. kétpár

3.

kétpár

4.

kétpár

10 10 9 9 9 10

Egyéb diákolimpiai versenyek f 1. kyokushin karate b 2. kyokushin karate d 11. 2. tollaslabda g 1. akrobatikus torna b 3. kajak páros, 2000 m f

50


Diákjaink által nem iskolai színekben elért eredmények Ebben rovatban azon diákok és eredményeik szerepelnek, amelyekről ők maguk írásban nyilatkoztak. Így az esetleges pontatlanságokért, hiányosságokért felelősséget nem tudunk vállalni. Terjedelmi korlátok miatt minden tanulónál maximum három (a három legjobbnak ítélt) eredmény került feltüntetésre, pedig volt olyan, aki közel 20 sorból álló adatlapot adott le. Ugyanakkor a lista biztosan nem teljes, mert vannak olyan diákjaink (főleg sportolók), akik nem nyilatkoztak a témában, így őket nem is szerepeltettük itt. tanuló neve Czakó Atilla Kaliczka Bence

Nagy Zsuzsanna Kálfalvy Dániel Kálfalvy Dániel Helemba Henrik Zsíros Csaba Mikecs Enikő Fölöp Noémi Kovács Dorottya Miklián Bálint Miklián Dávid Bácskai Máté Luczó Gergő Paulusz Balázs Csonka Gábor Sárvári Márta Kovács Kornél Madár Ákos László Márton Pistyúr Zsófia Tóth Eszter Anna Sepa Virág Szalatnyai Bálint Udvarhelyi Benji Pápa Márton Nagy Gergely Bíró Ákos Bánstik Dávid

ágazat Vízilabda

verseny megnevezése

felkészítő

5. Országos bajnokság

teremkerékpár 7. V.B

Romhány S.E.- Kovács Balázs

teremkerékpár 1. O.B

Romhány S.E.- Kovács Balázs

teremkerékpár 4. E.B

Romhány S.E.- Kovács Balázs

kajak

3. Ifjúsági rangsoroló

Váci hajó S.E.-Babella László

tollaslabda

3. vegyes MA kupa U 19

tollaslabda

3. páros O.B. U 19

futsal

2. Országos futsal

Fábián Gábor

kézilabda

8. Országos bajnokság

Váci KSE- Nemes Tibor

fuvola

2. Magyar kultúra nap.

Ferenci A.

tánc (hip-hop)

4. Országos Eva Funky Táncverseny

Hanzelik Andrea, Szlatinky Vivien

kézilabda

4. Országos serdülő bajnokság

Nyári József

kézilabda

9. Országos

Sebestyén Gyula, Tóth Árpád

kézilabda

9. Országos

Sebestyén Gyula, Tóth Árpád

evezés

1. Szegedi nemzetközi

Rapcsák Károly

evezés

1. Nyílt vidékbajnoság

Rapcsák Károly

kajak

1. Országos keretfeltöltő

Makrai Csaba

kajak

3. Maraton Bajnokság

Makrai Csaba

labdarúgás

5. Országos közép "A" U 16

Rob Kornél

labdarúgás

2. U 17 Váci csoport

Balogh Béla

4. Országos felnőtt női

Mayer Ferenc

evezés

1. négypár Szegedi nemzetközi serdülő

Rapcsák Károly

evezés

3. négypár Olimpiai reménys. vers. serd.

Rapcsák Károly

evezés

3. négypár Vidékbajnokság

Rapcsák Károly

labdarúgás

5. U 17 NB II.

Rob Kornél

íjászat

1. Suli Íjászbajnokság

Vadkerti Szittyák Íjászkör

sportakrobatika 3. Országos bajnokság

Stöchkler Bernadett

sárkányhajó

1. Európa bajnokság

ének

2. I. Országos kórusminősítő

fotó

1. Soul Coffee faliképpályázat

jégkorong

3. U 18 Magyar bajnokság

aikido

3. vizsga 3. kyn

Seiwakan Dajo

kerékpár

5. Tour de Tisza-tó

VISE

3. Országos bajnokság

Magyar síszövetség

51

Hajdú István, Hajdú Éva


Szafián Márton Bérces Kornél Freisták Péter Halápi Gergely

hegedű

1. Országos Bartók Béla duó

Verb Kornél

1. Longbow országos

Csabai Gyula

kajak

3. K2 maraton E.B.

Makrai Csaba

kajak

4. Maraton M.B.

Makrai Csaba

kajak

7. K1 maraton E.B.

Niebel Károly

kajak

4. K1 maraton Országos

Niebel Károly

6. K2 200 m válogató

Csernák Károly

3. gerelycsapat

Magyari József

1. Országos bajnokság 2000m

Szabó Miklós

1. Országos bajnokság 2000m

Szabó Miklós

2. Országos

Fábián Gábor

1. Silverkart Gokart AXN

Gergely Sándor

3. 2013 évi FNY magyar bajnokság

Tóth Árpád

1. Junior magyar bajnok 74 kg kötöttfogás

Nagy Péter

1. Sumo magyar bajnok 80 kg U 18

Nagy Péter

9. Országos maraton 15 km.

Csernák Károly

Maurer-M. Bence kajak gerely Erős Lilla sárkányhajó Balázs Péter sárkányhajó Lajos Levente futsal Gere Márton gokart Gergely Ágnes fekvenyomás Tóth Richárd birkózás Nagy Péter birkózás Nagy Péter kajak Varga Árpád Megyesfalvi Petra asztalitenisz Cserepka Ádám kézilabda úszás Bata Natali röplabda Vörös Brigitta Szabó Dorottya röplabda tánc Rigó Adél Noé Zsombor

Oláh Gergely Mudra Dorottya Cserepkai Márta Sándli Zita Számpor Erik Dobos Botond Seres Dávid Izsóf Markó Nagy S. Márton Slezsák Zsuzsanna Levák Laura Zoller Veronika Ivanics Dóra

2. Országos ifjúsági bajnokság 8. NB/1

Horváth László

3. Országos maraton

Belák Brigitta, Kollár Zoltán

3. KMO Regionális röplabda kupa

GDSE

3. KMO Regionális röplabda kupa

GDSE

1. Eraklin kupa

Vörös Péter

tánc

5. Országos bajnokság

Vörös Péter

kajak

4. 1000m K-4 Ifjúsági Eb. Portugália

Babella László

kajak

4. 500m K-2 Ifjúsági Eb. Portugália

Babella László

kajak

2. 1000m K-2 Ifjúsági Magyar bajnokság

Babella László

kajak

1. 1000m K-2 Olimpiai reménys. versenye Babella László

kajak

4. 21 km K-2 Maraton Magyar bajnokság

Makrai Csaba

kajak

3. K-2 Mararton EB

Makrai Csaba

fuvola

2. Országos kamarazenei verseny

Ferenczi Hajnal Anikó

fuvola

3. Országos kamarazenei verseny

Ferenczi Hajnal Anikó

Közép magyarországi reg. bajnokság

Oláhné Szűcs Katalin

futbal

2. Futsal országos

Fábián Gábor

vízilabda

8. Budapest bajnokság

Dobos József

vízilabda

8. Budapest bajnokság

Dobos József

íjászat

1. Országos Íjász bajnokság

Izsóf László

kutya frisbee

4. Magyar bajnokság

Nagy Sándor

kajak

1. 200m K-1 Országos bajnokság

Makrai Csaba

kajak

1. 1000m K-4 Országos bajnokság

Takács Tibor

animáció

1. Szt. István Animációs filmpályázat,

kézilabda

1. Országos junior kupa

Ottó Katalin

1. EB selejtező

Hajdú jános

2. Strandkézilabda bajnokság

Somogyi Péter

Bachmann Patrik kézilabda Takács Levente vízilabda

7. Budapest bajnokság

52


Asztalos Gábor Noé Bálint

bírkózás

3. Felnőtt válogató szabadfogású

kajak

kajak

1. 1000 m K-2 Vidék bajnokság, U 23-as EB válogató, Szolnok 1. 500 m K-2 U23 Európa-bajnokság Portugália 1. K- 1 Maraton VB válogató, Győr

rubikkocka

3. Rubik kocka EB 2012-Magic

rubikkocka

2. Rubik kocka EB 2012-Megaminx

evezés

kajak

Bodor Bálint

VASAS SC

Polgár Balázs

zongora

Bíró Blanka

kézilabda

1. 2 pár Országos Magyar Bajnokságkönnyű súlyú férfi ifi 1. 4 pár Országos Magyar Bajnokságnormál súlyú férfi ifi XIII. Országos Zeneiskolai Zongoraverseny válogató 3. 2012 Junior világbajnokság

kézilabda

5. 2012 Ifjúsági világbajnokság

Danyi Gábor

kézilabda

3. 2012 Magyar kupa

Ökrös Csaba

2. NBI. Bajnokság

Fábián Gábor

4. kétpár Ifjúsági VB

Mácsik Miklós

3. kétpár Ifjúsági EB

Mácsik Miklós

1. négypár Felnőtt OB.

Mácsik Miklós

bírkózás

3. szabadfogás Junior rangsorverseny

Bánkuti Zsolt, Gulyás István

bírkózás

2. szabadfogás Junior OB.

Bánkuti Zsolt, Gulyás István

vízilabda

8. OB 1/B felnőtt

Máészáros Kitti

lovaglás

4. OB Western lovaglás

atlétika

8. 4x100 m váltó OB

Pajor Ferencné

atlétika

8. 4x100 m váltó OB

Pajor Ferencné

sárkányhajó

1. Sárkányhajó bajnokság

Nagy Dániel

evezés

futsal Szijártó Gergő Bácskai Dominika evezés

Gyurits Gergely Sáray Dorina Meinhardt Sarolta Sesztay Zsolt Koncsor Milán Kosdi Dávid

53

Vác Városi Evezős Club Vác Városi Evezős Club

Róth Kálmán


2013-ban végzett diákjaink összesített érettségi eredményei

angol célnyelvi civilizácó

angol nyelv

biológia

elektronika

fizika

földrajz

gépészet

informatika

kémia

magyar ny. és irod.

matematika

német nyelv

létszám

előrehozott oszt. átlag

% átlag

létszám

45

4,71

87,73

2

4,00

71,00

113 21

4,96 4,95

90,14 79,10

90 19

4,09 4,84

70,37 74,63

1 13

4,00 4,69

77,00 70,54

8 3

4,38 5,00

77,63 87,67

emelt

21 7

4,67 4,57

82,53 64,57

közép

3

4,33

70,67

1

5,00

92,00

39 5

4,12 5,00

70,93 77,80

1 9

5,00 4,44

81,00 61,44

195 8

4,22 4,13

71,23 60,88

172 28

4,05 4,61

70,13 70,04

10 2

5,00 5,00

88,80 75,00

közép

rendes oszt. átlag % átlag

emelt közép emelt közép emelt közép emelt közép

emelt közép emelt közép emelt

58 3

4,83 4,67

86,60 75,00

közép emelt közép emelt közép emelt közép emelt

21 8

4,95 4,88

91,00 79,13

54


német célny.civ.

orosz nyelv

rajz

spanyol nyelv

társadalomism.

testnevelés

történelem

közép

13

5,00

92,92

emelt közép emelt

1

4,00

59,00

közép

1

4,00

60,00

3

5,00

65,00

9 2

4,89 5,00

86,89 83,50

194 12

3,95 4,92

66,29 78,92

emelt közép emelt közép

1

5,00

81,00

6

5,00

93,50

emelt közép emelt közép emelt

55


Alsóbb évfolyamosok előrehozott érettségijeinek eredményei a 2012-2013-as tanévben A 2013. május-júniusi időszakban érettségizők eredményei

létszám angol célnyelvi civilizácó

angol nyelv

informatika

német nyelv

német célny.civ.

társadalomism.

testnevelés

előrehozott oszt. átlag

% átlag

45

4,71

87,73

113 21

4,96 4,95

90,14 79,10

58 3

4,83 4,67

86,60 75,00

emelt

21 8

4,95 4,88

91,00 79,13

közép

13

5,00

92,92

1

5,00

81,00

6

5,00

93,50

289

4,89

88,02

közép emelt közép emelt közép emelt közép

emelt közép emelt közép emelt

56


A technikusi képzés A technikusi képzésben úgy tűnik, bevált az az újítás, amit a 2009-2010-es tanévben alkalmaztunk először. Vagyis, hogy más iskolákban vagy más szakon érettségizett diákok számára indítottunk olyan kétéves szakmai képzést, ahol az első év alapozását követően a második évben együtt oktattuk őket a Boronkay szakirányából érkezettekkel. Először ezt az elektronikára, majd a gépészetre építettük ki. A 2012-2013-as tanévben pedig az informatikai területtel is bővült a paletta. Harmadik éve működik az az újításunk, hogy az időt, energiát és persze egy kis pénzt sem sajnáló diákok akár két szakmai végzettséget is szerezhettek. Az elsőt normál technikusi képzés keretében. A másodikat pedig az előzőhöz kötődő rokon területből, amelyhez a szükséges plusz ismereteket délutánonkénti plusz órákban szerezhették meg, majd a tanév végén fizetős felnőttképzési vizsgán adhattak számot tudásukról (nagyon fontos, hogy ezt helyben szerveztünk meg a számukra). Ez a táblázatban dőlt betűvel van feltüntetve, s minden esetben a felette lévő sorban olvasható képzési körből és létszámból verbuválódott a csapat. Meg kell említeni, hogy e lehetőség megteremtésében és kivitelezésében minden boronkays szaktanár nagy munkát végzett, de közülük is kiemelkedik Dian János igazgatóhelyettes, aki rengeteget dolgozott a megvalósításért.

Képesítő vizsga eredményei 2013. május-június (nappali és iskolarendszeren kívüli tanfolyami)

14.A

OKJ 54 521 01 0000 00 00

jeles(5) jó(4) közepes(3) elégséges(2) elégtelen(1)

6 9 9 2 0

OKJ 31 521 02 0000 00 00

jeles(5) jó(4) közepes(3) elégséges(2) elégtelen(1) 14.E

OKJ 54 523 01 0000 00 00

jeles(5) jó(4) közepes(3) elégséges(2) elégtelen(1) 14.I

7 9 7 0 0 16 9 0 1 0

OKJ 54 481 03 0010 54 05

jeles(5) jó(4) közepes(3) elégséges(2) elégtelen(1)

13 5 3 0 0

OKJ 54 481 03 0010 54 01

jeles(5) jó(4) közepes(3) elégséges(2) elégtelen(1)

8 5 0 0 0

Gépgyártástechnológiai technikus elért átlagosztályzat elért átlagszázalék

előző tanév

26 3,730769 73

3,81 74

CNC-forgácsoló elért átlagosztályzat elért átlagszázalék

23 4 76

4,24 78

Elektronikai technikus elért átlagosztályzat elért átlagszázalék

26 4,538462 83

4,67 87

21 4,47619 79

4,13 77

13 4,615385 83,31

4,8 86

Számítógéprendszer-karbantartó elért átlagosztályzat elért átlagszázalék

Informatikai hálózattel. és -üzemeltető elért átlagosztályzat elért átlagszázalék

57


A diákok értékelése A 2007-2008-as tanévtől a diákok értékelhetik az őket tanító tanárokat előre megadott hét szempont alapján, egy 10 fokozatú skálán, amelyből egyrészt ez a százalékos értékeket tartalmazó táblázat készül, másrészt viszont minden tanár kézhez is kapja a saját értékelését. A következő tanévnyitó ünnepségen a legmagasabb pontszámot kapott három-három főállású és részállásos tanár elismerő oklevélben részesül. 2013 83,22 81,00 79,33 82,00 84,00 78,89 72,78

Órák pontossága Órák fegyelme Magyarázatok Osztályzatok igazságossága Dolgozatok, felmérések Kapcsolat a diákokkal Órák érdekessége, 7. változatossága Összesített átlag: 79,89 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2012 82,22 79,11 78,44 81,89 83,78 77,78 70,44

2011 82,89 79,67 80,33 83,44 85,56 79,33 73,67

2010 81,33 78,00 78,56 81,56 84,33 78,22 71,89

2009 82,67 81,22 81,11 83,00 85,56 79,56 74,44

2008 78,11 77,00 76,56 81,00 82,78 77,00 67,67

79,11 80,67 79,11 81,11 77,44

A „Ki a legjobb boronkays tanár?” versenyben a diákok szavazatai alapján a főállású tanárok közül: 1. helyezés 2. helyezés 3. helyezés

Hársfalvi Anikó dr. Mindáné Kolostori Nóra Borosné Paku Beáta

A „Ki a legjobb boronkays tanár?” versenyben a diákok szavazatai alapján a nem teljes munkaidejű tanárok közül: 1. helyezés 2. helyezés 3. helyezés

Szlobodnik Mihály Trieb Veronika Coppage Lea

58


Az iskola átfogó értékelése Az iskola IMIP-rendszer keretében került kidolgozásra (a Centroszet tagságát alkotó iskolákkal közösen) az intézmény minősítési kérdősora. Az első felmérést a 2009-2010-es tanévben végeztük el. Minden évfolyamból kiválasztunk egy szakmai és egy szakma nélküli osztályt. Az értékelő lapok kitöltése név nélkül történik mind a diák (osztályfőnöki órán), mind szülő (szülői értekezleten), mind pedig a tanár részéről.

Nevelés, hangulat, közérzet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A tanulók jól érzik magukat az iskolában A diákok szeretnek ebben az iskolában tanulni A tanulók szívesen vannak egymás társaságában Az iskola vezetése kikéri a diákok véleményét Személyes törődést is kapnak a diákok Rendszeres visszajelzést kapnak a diákok teljesítményükről Igazságos az osztályozás A tanulók igénylik a tanórán kívüli iskolai programokat

Az oktatás minősége, hatékonysága 9. 10. 11.

Az iskola magas követelményt támaszt a tanulóival szemben Az itt szerzett tudással jó esélye van diákoknak a továbbtanulásra Az iskola eredményesen fejleszti a tanulók képességeit

12. 13. 14. 15.

Elegendőek és megfelelőek az oktatási eszközök Az iskola tisztasága Minden szükséges információ időben továbbításra kerül Az iskola fegyelmet vár el mind a tanulóktól, mind a tanároktól

Intézményi körülmények

2010-2011 tanár szülő % % 86,62 85,14 81,87 91,43 88,26 86,68 72,31 66,89 82,95 72,21 83,45 72,72 93,68 76,47 58,91 64,88

tanuló % 79,36 75,37 82,07 45,87 51,03 69,42 64,83 56,13

átlag % 83,71 82,89 85,67 61,69 68,73 75,20 78,33 59,97 74,52

2011-2012 tanár szülő % % 83,18 84,92 82,46 90,88 82,71 89,06 78,82 72,38 80,73 74,12 82,91 73,27 91,92 81,34 61,73 60,89

tanuló % 81,27 78,64 83,22 54,61 56,33 71,44 77,08 57,36

átlag % 83,12 83,99 85,00 68,60 70,39 75,87 83,45 59,99 76,30

2012-2013 tanár szülő % % 84,22 82,87 83,07 90,16 84,35 91,24 88,06 76,42 78,48 75,18 83,66 71,28 92,37 80,83 62,47 58,48

tanuló % 80.92 80,52 86,64 61,93 60,76 74,84 82,63 59,79

átlag % 83,55 84,58 87,41 75,47 71,47 76,59 85,28 60,25 78,07

88,54 86,12 74,99 97,89 93,16 88,25 83,37 81,42 72,28

83,22 93,10 79,02 85,11

86,57 89,35 79,04 98,03 95,67 92,41 86,23 83,71 76,37

84,99 95,37 82,10 87,49

91,06 100 85,61

92,58 94,37 86,12

83,37 96,58 77,93

89,00 96,98 83,22 89,74

81,68 83,89 83,35 91,15

85,09 88,11 73,54 84,13 82,72

76,11 81,58 86,77 92,61

82,42 89,09 75,74 86,32 83,39

72,24 86,28 92,45 93,23

84,83 93,47 79,51 89,67

81,69 89,88 63,27 81,27

79,59 89,88 78,41 88,06 83,98

91,24 92,37 80,91 85,23

82,35 88,07 56,37 76,02

87,28 95,68 82,13 86,64

83,87 90,02 58,32 79,72

59


Az országos kompetenciaalapú mérések eredményei Magyarországon 2000-ben végezték az első ilyen típusú mérést. A Boronkay eredményei a kezdetektől fogva megtekinthetőek az iskola honlapján a „Közzétételi lista” menüpont alatt. Általánosságban elmondható, hogy diákjaink teljesítménye minden évben jelentősen meghaladja az országos átlagot a matematika és a szövegértés terén is. Jellemző, hogy saját kategóriánkban szinte kivétel nélkül a legjobb 10-ben szerepelünk mindkét területen. A 2013. májusi mérés eredményei várhatóan 2014. márciusában lesznek megismerhetőek. BORONKAY

2007

matematika szövegértés

623 594

ÁTLAGOK ORSZÁGOS SZAKKÖZ. GIMN.

499 506

495 500

557 570

visszaszámolt értékek

2008

matematika szövegértés

594 586

490 497

484 491

534 551

Boronkay 1860 1795

2009

matematika szövegértés

580 564

489 496

483 491

534 551

1806 1752

2010

matematika szövegértés

1879 1799

1613 1620

1599 1612

1696 1735

2011

matematika szövegértés

1865 1805

1635 1617

1624 1604

1724 1723

2012

matematika szövegértés

1857 1780

1632 1603

1616 1592

1727 1706

Országos 1624 1640 1621 1634

Utóbbi négy év átlaga Boronkay 1853 1795

Országos 1623 1628

A 2013-ban teljesített értékek 2014 márciusától érhetőek el.

Az utóbbi 15 év iskolai tanulmányi átlaga 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

3,51 3,58 3,69 3,91 3,92 3,93

3,92 4,05 4,11 4,18 4,21 4,27

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

60

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

4,28 4,29 4,31 4,29


A felsőoktatásba felvételt nyert diákjaink A Boronkay felvállalt céljai közé tartozik a továbbtanulásra való felkészítés, a diákok bejuttatása az elismert felsőoktatási intézményekbe, és olyan alapok átadása a középiskolás évek alatt, hogy ott meg is állják a helyüket. Ugyanakkor mi is tisztában vagyunk azzal, hogy nem kell, nem lehet mindenkinek diplomát szereznie, de a tanulás mindig is elfogadott és szükségszerű érték kell, hogy legyen a diákjaink gondolkozásában. 1. 2. 3. 4. 5.

12.A Balassi Eszter Balogh Gergely Bonifert Levente Burik Aurél Buzás Benjámin

6.

Debreceni Ádám

Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem

7. 8. 9. 10.

Fazekas Valentina Éva Hidvégi Ágnes Hoffmann Eszter Hohner Hanna

Aston University, Birmingham, UK Budapesti Corvinus Egyetem Semmelweis Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola

11.

Hollósy Réka

18. 19.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Horváth Péter Budapesti Gazdasági Főiskola Kormos Máté Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kovács Kitti Semmelweis Egyetem Keresztes Korinna University of Birmingham, UK Kovács Gyula Gergely Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kőszegi Réka Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Králik Dóra Budapesti Corvinus Egyetem Maróthi Márk Károli Gáspár Református Egyetem

20. 21.

Mester Fanni Molnár Fanni Eszter

22. 23.

Molnár Zita Molnár Tünde

24. 25.

Noé Bálint Oros Luca

26.

Pauer Vivien

27. 28.

Pomozi Enikő Rácz Vivien Nikolett

29. 30. 31.

Susik Rita Evelin Szabó András Szabó Andrea

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem Budapesti Corvinus EgyetemGazdálkodástudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Budapesti Műszaki Egyetem Szegedi Tudományegyetem

32. 33.

Turi Gábor Vitéz Viktória

Szegedi Tudományegyetem Budapesti Gazdasági Főiskola

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapesti Gazdasági Főiskola

61

Természettudományi Kar, földtudomány Állam- és Jogtudományi Kar, politológia Állam- és Jogtudományi Kar, jogász Közgazdaságtudomanyi Kar, alk. köz.tan Gépészmérnöki Kar, gépészmérnök Információs Technológiai és Bionikai Kar, molekuláris bionika International Business & Spanish Gazdálkodástudományi Kar, keresk. és mark. Általános Orvostudományi Kar Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, turizmus-vendéglátás Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Külkereskedelmi Kar Építőmérnöki Kar, építőmérnök Általános Orvostudományi Kar Business Management with Communications Gépészmérnöki Kar, energetikai mérnök Gépészmérnöki Kar Gazdálkodástudományi Kar, ker. és mark. Bölcsészettudományi Kar, germanisztika, néderlandisztika Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gépészmérnöki Kar Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, pénzügyszámvitel Jog- és Államtudományi Kar, jogász konduktor Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Általános Orvostudományi Kar nemzetközi gazdálkodás Általános Orvostudományi Kar Gépészmérnöki Kar, mechatronikai mérnök Egészségtudományi és Szociálisképzési Kar, gyógytornász Állam- és Jogtudományi Kar, jogász Kereskedelmi, Vendéglátói és Idegenforgalmi Kar, turizmus-vendéglátás


1.

12.B Ambrus Dávid

2.

Bodor Bálint

3. 4.

Bozóki Marcell Dudás Szilárd

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Óbudai Egyetem

5.

Hatala Tamás

Óbudai Egyetem

6.

Mészáros Zoltán

Óbudai Egyetem

7.

Miklián Ádám

Óbudai Egyetem

8. 9.

Muckstadt Gábor Papp Kristóf

Óbudai Egyetem Neumann János ELTE

Óbudai Egyetem

10. Parragi Sándor

Óbudai Egyetem

11. Pásztor Balázs

Óbudai Egyetem

12. Polgár Balázs 13. Rompos Ádám

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Óbudai Egyetem

14. Szekeres Márton 15. Szilágyi Levente

Pannon Egyetem, Semmelweis Egyetem

16. Tőtési Máté

Óbudai Egyetem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.F Antal Zoltán Bese Gábor Bulejsza Alexandra Garaguly Gábor Greff Levente Hanusz Ádám Iván Tamás Jordán Tünde Gabriella Kalmár Balázs Katona Péter Kövendi Levente

12. 13.

Kulcsár Bálint Láng Benedek

14.

Legendás Márk

15. 16. 17. 18. 19.

Máté Rebeka Meláth Richárd Mezei Dávid Tarcsay Ádám Tóth Máté

20.

Csordás Rómeó

BME Óbudai Egyetem Óbudai Egyetem Óbudai Egyetem Óbudai Egyetem Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Óbudai Egyetem Óbudai Egyetem BME Óbudai Egyetem

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, villamosmérnök Gépészmérnöki kar, gépészmérnök Természettudományi Kar: Testnevelő-edző Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, gépészmérnök Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, villamosmérnök Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, had- és biztonságtechnikai mérnök Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, gépészmérnök Informatikai Kar, mérnök informatikus Pedagógiai és Pszichológiai Kar, sportszervező, levelező tagozat Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, villamosmérnök Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, gépészmérnök Gépészmérnöki kar, mechatronikai mérnök Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Georgikon Kar, mezőgazdasági mérnök Testnevelési és Sporttudományi Kar - Rekreáció és egészségfejlesztés Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, had- és biztonságtechnikai mérnök

Villamosmérnöki és Informatika Kar Bánki Donát Gépészmérnöki Kar Rejtő Sándor Környezetvédelmi Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Szőlész-borász szak Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatika Kar Bánki Donát Kar/ Had-és biztonságtechnikai mérnöki Corvinus Egyetem Gazdasági informatika szak Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar/ Mérnök informatikus Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar/ Mérnök informatikus Budapesti Gazdasági Főiskola Turizmus és Vendéglátás Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Óbudai Egyetem Műszaki menedzser Budapesti Kommunikációs és Üzleti Kommunikációs és Művészeti Szak Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kar

62


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

12.G Bíró Blanka Bohony Gergely Bóné Gabriella Csókás Barbara Gyuricza Arnold Hoffmann Ádám Kalapos Gabriella Koncz Orsolya Kulcsár Kitti Lakati Sára Lapis Máté Sámuel Less Bettina Metyovinyi Zsaklin Mráz Benedek

SZIE Gödöllő BCE SE ELTE BME EKF Károli Gáspár Református Egyetem PTE-ÁOK ELTE TTK () Óbudai Egyetem BME BGF-KVIK BKF SZIE Gödöllő

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Nagy Fanny Orgoványi Marcell Puskás Imre Román Zsófia Schlenk Zoltán Steidl Zsófia Szíjártó Gergő Tachscherer Panna Tumbász Luca Tuska Borbála Veres Patrik Vincze Patrik

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ált. Váll-i Főiskola Óbudai Egyetem BGF BME EKF BGF BME PTE ELTE BTK BKF Bp.Corvinus Egyetem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

12.P Halmai Márk Koncsor Milán Fézler Gábor Nagy Bence Kupai Lajos Kecskés Bence Csáki Kriszta Szlobodnik Balázs Suput Zsolt Szabó Bence

11. 12.

Nándori Marcsi Varga Zsolt

Pannon Egyetem Budapesti Műszaki Egyetem

13.

Jakus Balázs

Budapesti Műszaki Egyetem

14. 15.

Szuchánszki Dorina Demeter Deli Kristóf

Szent István Egyetem Budapesti Műszaki Egyetem

16.

Szabó Ábel

Budapesti Műszaki Egyetem

17. 18. 19. 20.

Szegvári Dávid Mester Dóra Bobula Gábor Oláh Tamás

Széchenyi István Egyetem Semmelweis Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Műszaki Egyetem

21. 22.

Ottava Krisztián Csányi Marcell

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Budapesti Műszaki Egyetem

23.

Repiczki Tamás

Budapesti Műszaki Egyetem

Óbudai Egyetem Eötvös Lóránd Tudományegyetem Óbudai Egyetem Budapesti Műszaki Egyetem Budapesti Műszaki Egyetem Eötvös Lóránd Tudományegyetem Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Műszaki Egyetem Óbudai Egyetem Budapesti Műszaki Egyetem

63

Gyógyszerésztudományi Kar - gyógyszerész Tanító- és Óvóképző Kar -óvónő építőmérnök angol szak magyar szak orvos matek - fizika Keleti Károly Gazdasági Kar villamosmérnök turizmus-vendéglátás Turizmus Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar vadgazdálkodás Rendészettudományi Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar turizmus-vendéglátás villamosmérnök mozgóképkultúra és médiaismeret PSZK-BP fizika Mentőtiszt magyar szak Társ.tudományi Kar – nemzetközi tanulmányok Mérnök-informatikus Osztatlan angol kultúra tanára ,magyartanár Mérnök-informatikus Mechatronikai mérnök Építőmérnöki kar - építőmérnök Programozó informatikus Emberi erőforrások Építőmérnök Gépészmérnök Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mérnök informatikus szak Mérnöki Kar, Vegyészmérnöki alapképzési szak Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mérnök informatikus szak Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mérnök informatikus szak Építészmérnök Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Mérnök informatikus szak Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mérnök informatikus szak Műszaki Tudományi Kar Általános Orvostudományi Kar Gazdaságinformatikus szak Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Villamosmérnöki szak Programozó informatikus Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Mérnök informatikus szak Villamosmérnöki és Informatikai Kar,


24. 25.

Gál Dávid Fukász Rómeó

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Budapesti Műszaki Egyetem

26. 27.

Teknős Evelin Keresztes Konrád

Budapesti Gazdasági Főiskola Universiti of Notthingham

Villamosmérnöki szak Programozó informatikus Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mérnök informatikus szak Turizmus-vendéglátás Alkalmazott biológus

12.N 1.

Bácskai Dominika

OE

Könnyűipari Mérnöki Kar formatervező

2.

Benda Csenger

SZTE

ETSZK gyógytornász

3.

Bihon Lívia

BCE

ÉTK élelmiszermérnök

4.

Burik Nóra

BME

GTK műszaki menedzser

5.

Csécsei Kinga

PTE

ÁOK általános orvos

6.

Cserepka Balázs

PPKE

ÁJK jogász

7.

Együd Nikoletta

BGF

KKK kereskedelem és marketing

8.

Fehér Alexandra

ELTE

BTK germanisztika

9.

Fodor László

PPKE

ÁJK jogász

10. Gergely Zsófia

PPKE

BTK anglisztika

11. Gyurits Gergely

SE

TSK testnevelő-edző

12. Hannus Erika

BME

KSK közlekedésmérnök

13. Harangozó Ágnes

BCE

GTK gazdaságinformatikus

14. Jakubovich Renáta

BME

VBK biomérnök

15. Marsi Petra

SZTE

ÁOK orvos

16. Meinhardt Sarolta

SZIE

MKK állattenyésztő mérnök

17. Mikus Kristóf

SZIE

GTK emberi erőforrások

18. Novák Klára

BCE

GTK gazdaságinformatikus

19. Parti Eszter

BCE

GTK turizmus-vendéglátás

20. Pataki Ábris

BME

KSK közlekedésmérnök

21. Polák Anikó

ELTE

ÁJK politológia

22. Rasman Zsolt

BGF

KVIK kereskedelem és marketing

23. Rottek Máté

BCE

GTK nemzetközi gazdálkodás

24. Sáray Dorina

ELTE

PPK rekreációszervezés és egészségfejlesztés

25. Simon Viktória

ELTE

BTK magyar

26. Sütő Ádám

ELTE

ÁJK jogász

27. Szabó Berta

Universität Wien

Transkulturelle Kommunikation

28. Szőke Annamária

BCE

ÉTK élelmiszermérnök

29. Tajti Dzsenifer

NKE

KTK igazgatásszervezés

30. Tasos Nikosz

SZIE

MKK természetvédelmi mérnök

31. Tóth Zsófia

SZTE

TTIK környezettan

32. Trinn András

PPKE

ÁJK jogász

33. Veres Diána

BME

GTK műszaki menedzser

34. Zeke Zsanett

BS

gazdálkodási és menedzsment

64


14.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kapcsos Bálint Nagy Loránd Gábor Zoller Gábor Gyetvai Ádám Kránicz Ákos Krcsik Barna Gergő Rácz Márk Vásárhelyi Zoltán

SZIE Óbudai Egyetem Bánki Donát SZIE Óbudai Egyetem Bánki Donát Óbudai Egyetem Bánki Donát Óbudai Egyetem Bánki Donát Óbudai Egyetem Keleti Károly Óbudai Egyetem Keleti Károly

Gépészmérnök Gépészmérnök Gépészmérnök Gépészmérnök Gépészmérnök Gépészmérnök Műszaki menedzser Műszaki menedzser

KANDÓ KANDÓ KANDÓ KANDÓ KANDÓ KANDÓ KANDÓ KANDÓ KANDÓ BÁNKI BMGE BMGE BMGE BMGE KANDÓ KANDÓ

Papp Árpád Surányi Miklós Kucsera Bence Váradi Nóra Kiss Zsolt Forgács Dorottya Fábián Bálint Sztupák Dávid Berkulová Editá Berta Bence Kosdi Dávid Tóth Viktor Márton Arnold Botond Krendl Simon Zöldi Gergely Szádoczki Viktor

Debreceni Egy. Óbudai Egy. Óbudai Egy. Óbudai Egy. Széchenyi Egy. Győr BME Szt István Egy. Gödöllő Széchenyi Egy. Győr Szt István Egy. Gödöllő ELTE ELTE BME Óbudai Egy.

Informatika Mérnök-informatikus Mérnök-informatikus Had és bizt.tech Mérnök-informatikus Közlekedési-mérnök Mechatronika Gépészmérnök Turizmus, vendéglátás Igazságü.és igazgat. Informatika Műszaki menedzser Mérnök-informatikus

14.E 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Papp Árpád Surányi Miklós Kucsera Bence Váradi Nóra Kiss Zsolt Forgács Dorottya Fábián Bálint Sztupák Dávid Berkulová Editá Berta Bence Kosdi Dávid Tóth Viktor Márton Arnold Botond Krendl Simon Zöldi Gergely Szádoczki Viktor 14.I Bódis Gábor Csuvár Tibor Czubor Norbert Gere Norbert Herédi Bálint Kelecsényi Ádám Krajcsovics Gergő Medgyes Viktor János Nagy Richárd Princz Gábor Solymosi László Tóth Szabolcs Máté Ziman Bálint

65


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Név

Alkonyi Kristóf Balogh Barbara Benda Regina Bózsik Marcell Czakó Attila Csernák Dóra Csuka Viktória Farkas Botond Pál Fazekas Dóra Gréczi GergĘ Gábor Horváth Kálmán Jakab Dominik Barnabás Jámbor Luca Józsa Judit Juricsky Dávid Kálfalvy Dániel Kaliczka Bence Karadin Márk Kertész Fanni Makrai Márk Mester Zsanett Molnár Lilla Munkácsi KincsĘ Nagy Zsuzsanna Ocztos Loretta Oros Eszter Papi Zsófia Podlovics Natasa Radnai Dávid Rusz Tamás Sasvári Noémi Héro Sebestyén Máté Szabó Katalin Székely Blanka Várszegi Kevin Ákos Zsigó Dániel Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

9.A Célnyelvi civilizáció

Informatika

Testnevelés

Biológia

Kémia

Fizika

Matematika

Történelem

Német nyelv

Francia nyelv

Angol nyelv

Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 2 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 3 2 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 3 4 3 3 5 3 5 4 3 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 4 2 4 4 2 4 3 4 2 4 3 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 3 3 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 5 4 2 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 2 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 2 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 3 5 3 3 3 5 4 4,89 4,50 4,00 4,44 4,53 3,74 4,63 4,08 3,75 4,19 3,51 4,00 4,64 4,83 3,97 4,18

3,50 4,17 3,50 4,00 4,33 4,92 3,42 4,67 4,08 3,75 4,83 4,83 4,08 3,75 3,42 3,92 4,42 4,25 5,00 3,25 3,92 5,00 4,75 3,50 4,25 5,00 5,00 4,67 3,50 3,83 4,58 3,50 4,42 4,58 3,75 3,83

Átlag

OsztályfĘnök: Nagy Márkné Novák Mónika Zsuzsanna

Veresegyház Vác Árpád Vác Földváry Vác PetĘfi Göd Németh Vác Radnóti Vác PetĘfi Vác PetĘfi SzĘdliget Vác Karolina Veresegyház Vác PetĘfi Vác Árpád Göd Huzella Vác PetĘfi Göd Huzella Vác Karolina Göd Huzella Göd Németh László Vác Juhász Vác Juhász Vác Árpád Vác Földváry Vác Árpád Acsa Vác Radnóti Vác Juhász Tahitótfalu Göd Huzella Vác PetĘfi Vác Radnóti Dunakeszi Bárdos Vác Árpád Göd Huzella Vác Árpád Göd Németh

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Név

Adámi Bálint Angyal Máté Bata Marcell Berényi Márton Busai Franciska Dudás Péter Füredi Zalán Genzelman László Mátyás Hadnagy Levente József Helembai Henrik Ivanics Márk Kemenes Miklós Kiss Nikolett Kiss Tamás Kocsis Zsombor Kuska István Monoki János Moór Beatrix Müller Tibor Nagy Bence Balázs Nagy Petra Palásthy Dániel Artúr Papp Márk Pavlik Olivér Piller Rudolf Ponyikai Ádám Reich Erik János Szalai Ádám Számel Anna Szmandray Marcell Tar Bálint Vacsi Attila Zakupszki Martin Zsíros Csaba Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

9.B

Magatartás Szorgalom 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3

Magyar nyelv 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4

Irodalom 4 3 5 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4

Angol 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 5

Történelem 4 3 3 5 2 3 2 4 4 3 4 3 2

Matematika 3 3 3 5 3 4 2 4 4 4 5 4 3

Fizika 2 2 3 5 2 3 2 4 3 4 4 3 2

Testnevelés 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4

Informatika 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4

4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4

Orientáció

4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 3 3 3 4 3 3 2 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 5 3 3 4 5 3 2 2 4 5 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 5 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4,42 3,91 3,55 3,82 3,88 3,39 3,61 3,12 4,55 4,21 4,24

5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 5

3,82

3,67 3,67 3,78 4,56 3,22 3,89 2,89 4,00 3,44 4,11 4,11 3,89 3,56 3,50 4,22 3,56 3,89 4,00 3,44 4,00 3,22 3,44 3,11 4,33 4,44 3,89 4,00 4,33 3,67 4,11 4,56 4,22 3,22 3,56

Átlag Acsa Dunakeszi Fazekas Vác Juhász ėrbottyán Rétság Püspökhatvan Göd Németh Szendehely Göd Huzella Vác Árpád Rétság Vác Árpád Vác Radnóti Göd, Németh László Vác Földváry Kosd SzĘdliget Piarista Vác Király Endre Szki. Balassagyarmat Kiss Budapest Vígh Göd Huzella Vác PetĘfi Patak Vác Radnóti Vanyarc Nógrád Aszód Vác Árpád Vác Waldorf Nagymaros Göd Huzella SzĘdliget Penc

OsztályfĘnök: Borosné Paku Beáta Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Név

Andris GergĘ Bence Bahil Bence Péter Beregi Boglárka Bobák Fanni Boros Zsófia Czinege Eliza Noémi Csipkés Bernadett Dózsa Veronika Katinka EndrĘdi Balázs Fülöp Noémi Füzesi Natasa Grauszman Bence Hegyesi Edina Julianna Hídváry Zita Kovács Dorottya Mária Kovács Gábor GergĘ KöllĘ Viktória Léczfalvi Bence Ligetfalvi Dávid Matejcsok Fanni Anna Mikecs EnikĘ Miklián Bálint Miklián Dávid Nábelek Sára Nagy Bence Némedi Fanni Oláh Gábor ėsi Eszter Alíz Plesz Szonja Bianka Rada Bálint András Ritzl Attila Krisztián Sepa Jázmin Eszter Szabó Dorina Szabina Varga Valentin Veres Martin Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

9.C

Gépírás

Rajz

Angol kommunikáció

Testnevelés

Matematika

Angol nyelvhasználat

Angol nyelvtan

Magyar nyelv és irodalom

Szorgalom

Magatartás 3 4 4 4 5 3 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4,77 4,74 4,43 4,66 4,76 4,31 4,35 4,83 4,63 5,00 4,62

4,13 4,25 4,88 4,75 5,00 5,00 4,75 4,75 4,50 4,88 4,25 4,75 4,75 4,88 5,00 4,88 5,00 4,13 4,50 4,88 4,63 4,00 3,75 4,50 4,75 5,00 4,50 4,63 5,00 4,38 4,63 4,75 4,75 4,75 4,00

Átlag Vác Juhász Püspökhatvan Vác Juhász Vác Árpád Vác Árpád Rád Vác Földváry Tahitótfalu Dány Vác Árpád Püspökhatvan Nagyoroszi SzĘdliget Vác Radnóti Rád Bercel Szob

Dunakeszi Oktatási Központ VerĘce VerĘce SzĘdliget Göd Németh SzĘd Vác Radnóti VerĘce Kismaros Vác Radnóti Vác Juhász VerĘce Vác Földváry Vác Juhász Nagyoroszi SzĘdliget ėrbottyán

OsztályfĘnök: Urbán Andrea Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Név

Adámi Patrik Bácskai Máté Balogh Ákos Belányi Virág Benke Boróka Bihon Daniella Burján Ákos Márk Czifra Koletta Csejk Viktor Csonka Gáboir Dávid Lili Dékány Örs Dóra Zsófia Farkas Rebeka Gubó Gréta Haffner Kitti Katalin Kiss Sára Tünde Lajtos Sára Mária Luczó GergĘ Márk Mayer Rita Monti Elvira Nagy Eszter Paulusz Balázs Pölcz Kinga Sándor Soma Gergely Sárvári Márta Stefanik Fanni Szabó Alexandra Szabó Zoltán Tircs Anna Varagya Máté Vizler Júlia Wilhelm Donát Zachár Panna Zoller Anna Zsidákovits Fatime Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

9.D

Gépírás

Rajz

Testnevelés

Matematika

Német nyelv

Angol nyelv

Angol kommunikáció

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 4 4 5 5d 5 5 5 5d 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5d 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5d 5 4 4 4 4 4 4 5d 3 5d 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5,00 4,69 4,36 4,54 4,28 4,33 4,33 4,37 4,36 5,00 4,45

4,43 4,25 4,29 4,14 5,00 4,67 4,83 4,57 3,43 3,83 4,43 4,43 4,00 4,13 4,25 4,63 4,86 4,50 4,71 4,88 4,86 4,00 4,63 4,71 4,86 4,14 4,71 4,86 3,75 4,13 5,00 4,88 4,38 4,43 4,25 4,50

Átlag Vác Árpád Vác Juhász Vác Árpád Göd Huzella VerĘce SzĘdliget Dunakeszi Fazekas Püspökhatvan Patak Vácrátót Göd Huzella Vác Árpád Vác Radnóti Szob Iklad Szendehely Váchartyán Szob Göd Huzella Iklad Vác Piarista Vác Árpád Visegrád Vác Árpád Dunakeszi Oktatási Központ Vác Árpád Vác Földváry Vác Árpád Iklad Zebegény Zebegény Püspökhatvan Iklad Rétság Nagymaros Szendehely

OsztályfĘnök: Dr. Behányi Rita Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Név

Balogh Krisztián Csaba Banda Ádám György Bencsik Nóra Blaskó Márk Csáki Ákos Deme Bálint Dobó Klaudia Dóka Fanni Földesi-Nagy Dóra Gyetvai Kevin Hantos Bálint Hényel Viktor Izsó Melinda Kajtor Vivien Kovács Attila Kurucz Melinda Ladányi Zita Liebhardt Ágnes Manajló Iván Modróczky Fanni Nemeshegyi Csanád Niedermüller Ákos Oláh Martin Pataki Barnabás Szegner Dominika Ujszegi Vivien Varga Virág Vida Roland Vigyinszki Sára Vincze Richárd Visztenvelt Zsombor Winternitz Áron Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

9.E

Rajz

Gépírás

Angol nyelvhasználat

Testnevelés

Matematika

Angol nyelvtan

Ango kommunikáció

Magyar nyelv és irodalom

Szorgalom

Magatartás 4 3 no 4 4 no 4 4 5 no 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 fm 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 5 2 3 3 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 2 4 3 3 5 3 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3 5 4 5 4 4,81 4,13 3,87 4,72 4,16 4,32 4,52 4,25 5,00 4,19 4,38

4,20 4,38 4,50 4,75 4,50 4,25 4,50 4,57 4,88 4,00 4,38 4,50 4,75 4,25 3,38 4,13 4,25 4,75 3,50 4,63 4,75 5,00 4,38 3,75 4,38 4,63 4,88 4,00 4,75 4,38 4,38 3,88

Átlag

OsztályfĘnök: Németh Zsuzsanna

Göd Németh Fóti Ökumenikus Göd Németh Bercel Vác PetĘfi Rétság Véc Juhász Aszód Vác PetĘfi SzĘd Kismaros Dunakeszi KĘrösi Vác PetĘfi Vác Földváry Göd Huzella Véc Juhász Vác Földváry Kosd Vác PetĘfi Vác PetĘfi Dunakeszi Fazekas Vác Radnóti Véc Juhász Vác Waldorf Vác Árpád Véc Juhász Bercel Acsa Nagyoroszi Vác Radnóti Gyöngyös Véc Juhász

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Név

Bagyal Bence Becskereki Bence Bernáth Péter CserĘdi Ádám Csizmadia Balázs Farkas Máté Finta András Gönczöl Armand Hugyecz Dávid Hutton Levente Jakus Roland Kemendi Krisztofer Konorót Kristóf Kovács Kornél Kovács Viktor Kucsera Domonkos László Márton Madár Ákos Nábelek Áron Nagy Ákos Nagy Balázs Oláh Zsolt Pongrácz Péter Putnoki Attila Róth Bence Sági Máté Sebestyén Mátyás Seres Martin Siklai István Szabó Márton Szegedi Vilmos Sziráki Bálint Tomsics Bertalan Zoltvai Ádám Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

9.F

Orientáció

Informatika

Testnevelés

Fizika

Matematika

Történelem

Angol nyelv

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás 5 4 3 4 2 3 4 3 5 5 4 5 4 3 5 3 4 3 3 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 fm 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 2 4 3 3 3 2 4 5 4 5 4 3 3 4 3 3 2 3 5 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 5 4 5 5 4 2 3 3 3 3 2 3 5 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 2 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 2 4 4 5 3 3 3 5 4 5 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 5 4 3 5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 3 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 5 4,91 4,18 3,12 4,15 3,79 3,88 3,74 3,41 4,12 4,82 4,24 3,92

3,67 3,78 4,25 4,33 3,89 4,44 3,33 3,22 4,11 4,44 3,89 3,89 3,11 3,78 3,11 3,56 3,89 4,11 5,00 4,00 4,78 4,22 4,00 4,22 4,44 3,56 3,67 2,89 4,00 4,11 3,67 3,89 4,33 3,67

Átlag Nógrádkövesd Iklad Dunakeszi Oktatási Központ Balassagyarmat Kiss Vác PetĘfi Letkés Eger Vác Juhász NĘtincs Vác PetĘfi Letkés Letkés Kosd Vác Juhász Acsa Nézsa Göd Huzella Vác Juhász Rád Vác Karolina Veresegyház Penc Bernecebaráti Vác Árpád Dunakeszi Fazekes Püspökhatvan Vác Radnóti Vác, Juhász Nagyoroszi Nézsa Iklad Vác PetĘfi Fót Ökumenikus Vác Radnóti

OsztályfĘnök: Trieb Márton Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 35. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 36. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Név

Antóny Csongor Zsolt Boncz Luca Blanka Fejes Blanka Hlavka Alex John Hoffmann Henrik Medárd Horváth Marius Nataniel Jancsó Szonja Király István Márk Kovács Alexandra Ildikó Kovács Annamária Kölcsényi Lilla Laczkó Fanni Lipcsei Dániel Mácsai Fruzsina Matejcsok Dorina Matyóka Mariann Menyhárt Lilla Mikus Nóra Móritz Szilvia Müller Anna Nagy Rebeka Nándori Alexanra Papp Zita Petényi Flóra Gréta Piller Pálma Pintér Brigitta Pintér Krisztina Pistyúr Zsófia Ruzsik Emese Sepa Virág Anna Szakolczai Regina Szalatnyai Bálint Tóth Eszter Anna Urbán Eszter Varga Regina Virágh Márta Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

9.G orientáció gyakorlat

informatika

célnyelvi civilizáció

testnevelés

biológia

kémia

fizika

matematika

történelem

angol

magyar irodalom

magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás 5 3 4 3 3 4 3 5 3 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 fm 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 5 fm 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 fm 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 5 5,00 4,50 4,67 4,50 4,49 4,33 4,25 4,69 4,33 4,83 4,71 4,22 5,00 4,81 4,57

3,67 4,92 5,00 4,64 4,42 4,33 3,55 5,00 4,50 4,50 4,75 5,00 4,00 4,58 5,00 4,08 3,92 4,50 5,00 4,67 4,25 5,00 5,00 4,50 4,75 5,00 4,92 4,92 4,67 4,42 4,42 4,50 4,92 4,33 4,58 4,17

Átlag Vác Karolina Ált. Isk és Gimn. GödöllĘ PetĘfi Rád Vác Juhász Rétság Vác Árpád SzĘdliget, Gárdonyi G. Vác Földváry Kosd Vác PetĘfi Göd Huzella Szécsény Göd, Németh L. VerĘce, Géza Fejedelem Galgagyörk, Gárdonyi Géza VerĘce, Géza Fejedelem Kemence Ált Isk Balassagyarmat Kiss Vác Juhász Vác Földváry Vác Radnóti Vácrátót, PetĘfi Nézsa Vác Juhász Göd Huzella Vác Radnóti Dunakeszi KĘrösi Érsekvadkert Vác Radnóti Vác Radnóti Kosd Romhány Vác Földváry Kosd Rád Kosd

OsztályfĘnök: Hársfalvi Anikó Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Név

Informatika

Célnyelvi civilizáció

Testnevelés

Biológia

OsztályfĘnök: Szigeti Ágota

Átlag

Kémia

Fizika

Matek

Történelem

Angol nyelv

Német nyelv

Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás

Bartha Bendegúz 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4,08 Bíró Annamária 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4,92 Bodor Adrienn 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4,58 Dian Anett 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4,58 Dudás András 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4,25 Fehér Dóra 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4,83 Gyenge János 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4,17 Honti Luca Ráhel 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4,58 Jelovác Musa 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 5 2,83 Juhász Zsombor 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4,00 Kereki Réka 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4,75 Keresztyén Olivér 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4,83 Kiss Katalin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 Kovács Alíz Petra 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 3,92 Maczó Tímea 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 5 4,08 Madár Emese 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4,92 McBrayer Benjámin 5 4 4 4 4 5 5 3 4 2 3 4 5 5 4,00 Mógor Sára 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 5 4,00 Nagy Anna Gizella 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5 4,00 Németh Eszter 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4,25 Pápa Márton 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4,75 Percze Balázs 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3,58 PethĘ Csilla Zsófia 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4,58 Puskás Fanni Rita 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4,42 Rákóczi Réka 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 Sárközi Mónika 5 3 4 4 5 5 4 2 3 2 3 3 3 5 3,58 Tillik Anna Rebeka 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4,50 Tomcsányi Katinka 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4 5 5 4,42 Tóth Mirtill 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4,25 Udvarhelyi Dávid Benjámin 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 fm 3 5 3,18 Végvári Ádám 4 4 3 3 4 4 3 5 5 5 3 4 5 5 4,08 Vízler Gábor 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4,00 Mizsei Alexander 5 4 No No 5 5 No 4 3 4 No 2 4 4 3,88 Tantárgyi átlagok: 4,85 4,27 4,03 4,09 4,42 4,64 4,53 4,09 4,33 3,91 3,75 4,00 4,48 4,97 Osztályátlag: 4,27

9.N/ 10.D

Vác Árpád Vác PetĘfi Vác PetĘfi Vác Juhász Vác Juhász Vác Juhász Vác PetĘfi Balassagyarmat Balassi Vác Árpád Balassagyarmat Balassi GĘd Németh SzĘdliget Rád Vác PetĘfi Vác Árpád Rétság Vác Juhász SzĘdliget Kismaros GĘd Németh

Göd Huzella Vácrátót Nagymaros Vác PetĘfi SzĘdliget Nagymaros Vác Árpád Nagymaros Vác PetĘfi Vác Juhász Vác Juhász

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Név

Ambrus Nóra Antal Richárd Bánstik Dávid Bartók Mónika Bencze Gábor Péter Biró Ákos Csókás Nándor Gergely Ferencsik Benjámin Frankó Zsombor Milán Frey Balázs Gerengay Csaba Gorasz Enriko Haris Anna Huszti Domonkos Kiss Péter Marcell Kókai Bálint Kürthy Gyula László Markos Dominik Ottó Molnár Péter Nagy Gergely Nagy Tamás Orosz András László Pintér Dávid Soós Zsófia Fruzsina Sztebel Gábor Szunter Tibor Tomcsányi Gergely Tregele Panna Varga Gábor András Vígh Márton Virányi Dávid Artúr Wagner Timon Zoller István Martin Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

9.p

Orientáció

Informatika

Testnevelés

Fizika

Matematika

Történelem

Célnyelvi civilizáció

Angol nyelv

Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 2 2 2 4 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 2 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4,36 4,36 4,27 4,15 4,39 4,03 3,82 4,12 4,00 4,24 4,64 4,36 4,20

4,40 4,70 3,50 4,50 4,70 5,00 2,70 4,30 4,60 4,90 4,90 4,60 4,90 3,00 4,20 4,00 4,50 4,60 4,20 4,80 2,90 3,60 3,30 4,00 4,00 4,10 5,00 4,60 3,90 4,00 4,00 4,80 3,50

Átlag

OsztályfĘnök: Gyombolainé Cserny Zsuzsanna

Göd Huzella Vác Karolina Vác Radnóti Nézsa, Mikszáth Göd Huzella GödöllĘ PetĘfi Bp. Nézsa, Mikszáth Göd Huzella GĘd Németh Vác PetĘfi Ipolynyék, Balassi Kóka, Kossuth Szob, fekete István Vác Árpád Vác Juhász Ipolyság, Pongrácz lajos Göd Németh Balassagyarmat Balassi Nagymaros, Kittenberger Vanyarc, Veres Pálné Fót, Fáy András Vác Karolina Vác Radnóti Rád, II. Rákóczi F. Rád, II. Rákóczi F. ėrbottyán, Kvassy Vác, Földváry Veresegyház, Fabríciusz Dunakeszi, KĘrösi Vác Földváry Göd Huzella Nagymaros, Kittenberger

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Név

Célnyelvi civilizáció

Informatika

Testnevelés

Biológia

Váchartyán Vác Juhász Vác Árpád Vác Waldorf Göd Huzella Göd Huzella Penc Göd Huzella Vác Árpád Göd Huzella Vác Árpád Göd Huzella Göd Huzella Nógrád Nagymaros Vác Árpád Vác PetĘfi Vác PetĘfi ėrbottyán Vác Waldorf VerĘce Göd Németh Vác Árpád Vác Árpád Vác Árpád Vác Árpád Tahitótfalu Vác PetĘfi Fóti Ökumenikus Kosd Vác Árpád Penc Vác PetĘfi Vác Árpád

OsztályfĘnök: Wachtler Viktor

Átlag

Kémia

Fizika

Matematika

Történelem

Második idegen nyelv

Angol nyelv

Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás

Antal Alexandra 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4,92 Bajnai Réka 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4,91 Balázs Péter István 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4,08 Bán Flóra Dominika 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4,73 Belányi Bence 4 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3,09 Bérczes Kornél 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4,50 Borics -Kürti Gábor Dániel 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 fm. 5 5 4,73 Dolezsál Diána 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 fm. 5 5 4,55 ErĘss Lilla Katalin 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4,08 Freisták Péter Bálint 5 4 4 3 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4,27 Garamszegi Blanka 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4,36 Gere Márton 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 5 4 3,91 Gusztos Angéla Iringó 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4,18 GyĘri Kata 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4,73 Halápi Gergely 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4,64 Havasi Renáta 5 4 4 4 5 4 3 3 3 5 4 5 4 3 3,92 Horváth Benedek 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,92 Jakab Rebeka 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4,82 Juhos Dóra 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4,91 Kárpáti Attila 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 3,73 Kormány Cintia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 KĘszegi Hanna 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 Lajos Levente 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4,08 Lámfalusi Ádám 5 3 3 3 5 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3,17 Maurer Morvai Bence Tamá 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 fm 4,70 Pélyi Lóránt 3 3 3 3 5 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3,25 Podlovics Laura 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4,67 Poszlóczky Zsófia 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4,75 Rudolf EnikĘ 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4,73 SerfĘzĘ Flóra 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4,18 Szafián Márton 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4,67 Szpiszár Dalma 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,92 Zsíros Barbara 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4,50 Nagy Levente Máté 5 5 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4,00 Tantárgyi átlagok: 4,85 4,53 4,09 4,18 4,71 4,32 4,15 4,00 4,44 4,50 4,68 4,59 4,76 4,39 Osztályátlag: 4,40

10.A Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Név

Balázs Sándor Belinszki Balázs Blaskó Levente Dallos Márton Endrész Norbert Érseki Balázs Fábián Dávid Fábián Máté Füzesi Tamás Garai Flórián Gregor Márton Gyurics Ádám György Hévizi Péter Pál Horváth Donát Kis Tibor Kiss Dávid Laczkó Dániel Laczkovszki Ádám Lang Levente Lázár Albert Lomen Árpád Mata Zsombor Ocztos Alex Ormándi Mihály Rumbold Márton Szabó Szilárd Szerencsés Martin Szigeti Márk Tamás Szreseny Mátyás SzĦcs Krisztián Terman Richárd Torma Máté Tóth GergĘ Tóth Károly Vukovich Benedek Zérczi Gábor Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

10.B

Informatika

Testnevelés

Földrajz

Fizika

Matematika

Történelem

Angol

Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 2 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 2 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 2 5 4 5 4 3 4 3 3 2 3 2 no 2 4 4 4 no 4 4 4 4 3 2 2 3 4 5 2 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 3 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 3 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 5 4 4 4 2 2 2 3 4 4 2 3 5 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 2 3 3 1 4 4 3 4 3 5 4 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4,92 4,19 3,72 3,92 3,78 2,89 3,43 4,14 4,08 4,28 4,03 4,00

Orientáció

OsztályfĘnök: Jakus László

Átlag 3,83

4,00 4,10 3,40 3,90 4,20 4,50 3,90 4,80 2,90 3,90 4,50 3,70 4,50 4,00 3,30 3,70 3,00 3,20 3,80 4,00 5,00 3,50 4,00 3,50 4,00 3,00 3,00 3,40 4,50 1 3,20 3,60 3,90 5,00 3,80 3,80 VerĘce ErdĘkertes Püspökhatvan Püspökhatvan Vác Árpád Dunakeszi Fazekas Balassagyarmat Kiss Á. Kosd Vác Radnóti Galgamácsa Kóka Vác PetĘfi Acsa Vác PetĘfi Vác Árpád Rétság Kemence Vácrátót Vác, Karolina Szob Vác Juhász Érd Bólyai J. Püspökhatvan Letkés Göd, Németh L.Ált.Isk. DiósjenĘ Váchartyán Nógrád Vác Radnóti Rétság Nógrádsáp Romhány Érd Bólyai J. Vác Árpád Balatonboglár Penc

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Név

Belinszki Bálint Borza Balázs Deli Dávid Drága Bence Dudás Dániel Dudás Gábor Duray Martin Fézler Dominik Filip Dominik Gergely Ágnes Grósz Kristóf Guzsik Dániel Balázs HegedĦs Anna Barbara Horváth Roland László Kékesi Ákos Kirchhofer Dávid Klein Dániel Kovács Denton Kovács Nikoletta Mariann Mezei Bálint Nagy Dávid Nagy Péter Nagy Zoltána Gréta Olasz Dániel Orbán Márton Ákos Palásthy Ferdinánd Balázs Roob Dániel Tamás Smál Zoltán Stetina Bence Szarvas Dávid Takács Péter Tamás Bence Tóth Richárd Varga Árpád Varga Balázs Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

10.F Szakmai orientáció

Informatika

Testnevelés

Földrajz

Fizika

Matematika

Történelem

Angol nyelv

Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 4 2 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 5 5 3 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 fm 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 5 3 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 3 5 4 4 5 4 4,43 4,20 3,77 3,86 4,03 3,77 3,83 4,43 4,09 4,06 4,51 3,94 4,03

4,20 3,80 4,40 4,30 4,60 4,00 3,30 4,20 4,60 3,40 3,50 3,50 3,80 3,60 4,10 3,90 3,90 4,00 4,10 4,20 4,60 4,30 4,60 4,20 3,10 3,50 3,90 4,10 5,00 3,40 4,78 3,80 3,90 4,90 3,60

Átlag ErdĘkertes Vác Árpád Vác Földváry Vác PetĘfi Budapest HegedĦs G Nagymaros Vác Radnóti Vác Karolina Balassagyarmat Balassi Vác Juhász Dunakeszi KĘrösi Nagymaros DiósjenĘ Göd Huzella Göd Huzella Vácrátót Göd Huzella Vác Földváry Vác Juhász Vác PetĘfi Vác PetĘfi Vác Árpád Vác Földváry VerĘce Vác Árpád Göd Huzella Vác Karolina Vác Radnóti Göd Huzella Vác Földváry Vác Földvári Vác Földváry Balassagyarmat Balassi Vác Radnóti Acsa

OsztályfĘnök: Szabó Attila Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Név

Besze Márton Boros Boglárka Dósa Anikó Dúzs Dániel Englóhner Adrienn Farkas Eszter Dóra Frankl Dóra Gulyás Regina Jilk Dorina Katona Ágnes Kenéz Lili Anna Koplányi Gábor Kovács Szabolcs CselgĘ Kövesi Balázs Krivánszky Sára LĘrincz Máté Majercsik Nándor Megyesfalvi Petra Mester Balázs Móricz Alma Virág Nagy Júlia Néder Anita Krisztina Németh Viktória Osztrovszki Balázs Party Petra Pintér Brigitta Pomaházi Zsanett Rakonczai Veronika Rudolf Anita Sógor Márton Tamás Szabó Zsolt Szamocseta Balázs Széphalmi Eszter Tóth Máté Varga Péter Winternitz Máté Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

10.G Célnyelvi civilizáció

Informatika

Orientáció gyakorlat

Testnevelés

Biológia

Kémia

Fizika

Matematika

Történelem

Angol nyelv

Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás

5 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 5 4 3 3 4 3 2 4 2 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 2 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 3 3 2 2 4 3 4 5 3 5 3 3 3 4 3 4 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 3 3 3 4 3 3 3 2 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 3 5 3 3 3 2 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 4,56 4,50 4,53 4,53 4,39 4,22 4,69 4,06 4,61 4,53 4,78 4,97 4,26 4,52

3,83 3,55 3,82 4,50 4,64 4,91 4,83 4,58 4,73 4,73 4,92 5,00 4,33 4,55 3,58 3,82 5,00 4,92 4,17 5,00 4,27 5,00 4,50 3,58 5,00 4,27 4,75 4,91 4,82 3,83 4,17 4,91 4,36 4,83 5,00 5,00

Átlag Göd Németh Vác Radnóti Dunakeszi Fazekas Vác PetĘfi Vác Karolina Vác Földvári Vác Földvári Szob Penc Göd Németh Göd Németh Magyarnándor Dunakeszi Fazekas Vác Radnóti Balassagyarmat Balassi Patak Tahitótfalu Vác Juhász Kismaros Vác Juhász Vác PetĘfi Szob Vác Karolina Göd Huzella Vác Radnóti Vác Radnóti Vác Radnóti Rétság Fót Ökumenikus Kossuth Nevelési és Oktatási Központ Bp. Vác PetĘfi Vác PetĘfi Zebegény Dunakeszi KĘrösi Dunakeszi Bárdos Vác Juhász

OsztályfĘnök: Szilágyi Erzsébet Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Név

Abelovszki Bernadette Bánhalmi Márk Bata Natali Benjamins Levente Berényi Kristóf Csengel Karina Cserepka Ádám Farkas Dániel Fuchs Angelika Zsuzsanna Galgóczi Bálint Granát Fanny Házy Fruzsina Carolina Kollár Bojána Kovács Xénia Kupeczky Vivien Gabriella Lázár Kristóf Lestyán Tünde Virág Madarász Mária Magyari Petronella Majoros Regina Krisztina Manajló Gregor András Markarián-Hodován Artin Medveczki Anna Oláh Zsófia Anna Pataki Péter Petró Réka Pittlik EnikĘ Rigó Adél Szabó Dorottya Tar Luca Tasos Fédra Vanessza Véglesi Júlia Veres Kitti Vízler András Vörös Brigitta Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

10. N

4,57

4,83 4,92 4,92 5,00 4,58 4,50 3,73 3,67 4,42 4,75 4,75 4,38 4,83 5,00 4,67 4,33 4,67 5,00 5,00 4,83 1 4,17 4,17 4,50 5,00 4,27 4,50 5,00 4,67 5,00 4,92 5,00 4,58 4,18 4,77

Átlag

Informatika

Testnevelés

Biológia

Kémia

Fizika

Göd Németh Rád Vác Juhász Vác PetĘfi NĘtincs Göd Németh Vác Árpád SzĘd Vác Árpád Vác Árpád Kemence Vác Árpád Szob ErdĘkertes ErdĘkertes Vác Juhász Göd Németh Vác Juhász Vác PetĘfi Vác Juhász Vác PetĘfi Dunakeszi Fazekas Szob Vác Földvári Rád Nagyoroszi Fóti Ökumenikus Vác Juhász Göd Huzella Szob SzĘdliget Vác Árpád Vác PetĘfi Göd Németh Budapest Városliget

OsztályfĘnök: Gelniczkiné Teiszler Mária Célnyelvi civilizáció

Matematika

Történelem

Francia nyelv

Spanyol nyelv

Szorgalom

Magatartás 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 5 4 3 5 3 3 4 4 5 3 2 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 3 2 3 4 3 1 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 fm 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 no 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4,77 4,63 4,63 4,74 4,54 4,50 4,67 4,00 4,34 4,37 4,43 4,54 4,40 4,76 4,91 4,79

Magyar nyelv 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5

Irodalom 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5

Német nyelv 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 4 5 5 5

Angol nyelv 4 4 4 5 5

2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Név

Bodor Barnabás Burcsányi Ádám Debreczeni Donát Flaskai Bálint Galazek Tímea Gyuricza Szabina Hajduk Dániel János Hegyesi Pálma Isztujka Lajos Jakab Márk Noel Jakabovics Zsombor Jámbor Nicholas Juhász Attila Ádám Kemenes Domonkos Kopeczki Kornél Lesch György Marcell LĘrincz Szabolcs Márki Hajnalka Meczner Balázs Megyeri Márton Nagy Alexander Nagy Bálint Nagy Olivér Bendegúz Noé Zsombor József Oczot Balázs Oláh Gergely Papp Attila István Pribelszki Levente Róka Dániel Sági Bálint Sárosi Ádám Szabó Rita Szunyog Bálint Zoltán Takács Bence Tarapcsák Bendegúz Tomola Zoltán Miklós Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

10.P

Informatika

Testnevelés

Fizika

Matematika

Történelem

Célnyelvi civilizáció

Angol nyelv

Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 5 4 5 4 4 4 5 3 4 3 3 4 fm 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2 5 3 2 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 5 2 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 fm 4 3 4 fm 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 2 3 2 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4,47 4,36 4,25 4,47 4,28 3,63 4,00 3,69 4,28 4,62 4,44 4,44

Orientáció

OsztályfĘnök: Gyombolai Ferenc

Átlag 4,25

4,50 4,50 4,50 3,75 3,67 3,10 5,00 3,90 3,50 2,90 4,42 4,00 4,17 3,67 4,08 4,50 4,25 4,50 4,75 3,40 4,20 5,00 4,00 4,80 4,50 4,90 4,58 4,83 4,58 4,25 4,60 4,50 4,10 3,60 4,50 4,92 Nagymaros Vác Radnóti Vác Árpád Zebegény Göd, Huzella Vác Árpád Vác Karolina Vác Földváry Vác Földváry Vác Waldorf Nógrád Vác Árpád Váchartyán Bernecebaráti Romhány Vác Juhász Szob Szob ėrbottyán Nógrádkövesd Vác Juhász Vác Árpád Budapest Bláthy Vác Árpád Balassagyarmat Kiss Göd Németh DiósjenĘ Vác PetĘfi Veresegyház Göd Németh Vác Árpád Vácrátót, Vácduka Dunakeszi Fazekas Nógrádkövesd Göd Németh Vác Waldorf

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Név

Baamara Vivien Bartha Blanka Bencze Zsófia Erzsébet Benyó Mária Bodzás Cecília BĘgér Zsófia Bretus Borbála Budai Georgina Cserba Anna Cserepkai Márta Dinka Péter Bence Együd Katalin Gránicz Viola Hajnal Emese Illés Barbara Ágnes Kárpáti Gergely Mátyás Kékesi Éva Koczor Tünde Kocsis Levente Kollár Kata Kurdi Laura Mudra Dorottya Mária Orszáczky Sharon Lina Pornói Dóra Réti Noémi Richter Jennifer Sándli Zita Somogyi Barbara Kata Szabó Zseraldina Szikora Nóra Zsuzsanna Szlovák Csilla SzĘke Sába Sztranyán Katalin Tóth Dalma Török Fanni Wagner Flóra Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

11.A Informatika fakt

Gazdaság ismeret

Testnevelés

Földrajz

Biológia

Kémia

Fizika

Matematika

Történelem

Második nyelv

Angol nyelv

Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás 4 4 4 4 fm 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 fm 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 3 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5 5 fm 4 5 5 4 5 fm 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 fm 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 fm 5 5 3 3 4 4 4 5 4 5 5 fm 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 fm 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 no 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 fm 5 5 4 5 fm fm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 fm 3 3 2 2 4 3 no 5 5 5 5 fm 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 fm 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 fm 5 5 3 3 4 fm 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 fm 5 5 4 4 4 fm 5 5 4 4 3 fm 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 fm 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 2 3 3 3 fm 4 5 4 4 4 fm 4 4 2 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 fm 4 5 4,86 4,58 4,50 4,50 4,94 4,69 4,56 4,06 4,63 4,80 4,22 4,12 4,00 4,47 5,00 4,41

3,67 4,78 4,10 4,88 4,44 4,50 5,00 4,40 4,80 5,00 4,11 4,33 3,90 5,00 4,80 4,44 4,80 3,67 3,30 4,70 4,86 5,00 2,88 4,56 4,60 4,33 5,00 4,25 4,80 4,90 4,63 4,00 3,89 3,44 3,67 4,89

Átlag

OsztályfĘnök: Heiszig Melinda

Vác Árpád Vác Árpád Göd Huzella Vác Árpád Vác Juhász Szokolya Vác Juhász SzĘdliget Göd Németh SzĘdliget SzĘdliget Vác Juhász Dunakeszi KĘrösi Vác Radnóti Vácrátót Nógrádkövesd Püspökhatvan Dunakeszi KĘrösi Vác Juhász Göd Németh Vác Árpád Vác Piarista Vác PetĘfi Vác Árpád Vác Árpád Érsekvadkert Dunakeszi KĘrösi Budapest Károlyi I Vác Karolina Vác Juhász Vác Juhász Balassagyarmat Balassi Vác Juhász Kemence Vác Árpád Vác Földváry

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Név

Balázsy Ádám Baradlai Erik Behofsits Antal Csabuda Máté Csókás András Frigyes Freisták Ádám Gacsályi Márton Gemer Gábor Haljárszki Bálint Hideg Dániel Jánosi Karolina Kalácska Eszter Karaba Dominika Karcsai SebĘ Mák Dávid Mezei Zsuzsanna Molnár Orbán Nagy Dávid Nagy Mihály Pápai Dániel Pásztor Zakariás PethĘ Tamás Prohászka Anna Stefanek Levente Szabó Márk Szalai Lídia Széles Marcell Szilágyi Károly Szlobodnik Tamás Tiringer Mercédesz Ullrich Kristóf Végh István Vigyinszki Máté Vollai Dóra Matos Dennisz Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

11.B

Hálózatépítés

Informatikai alapismeretek

Hálózati ismeretek

Elektronikai gyakorlat

Elektronikai mérések

Elektronikai alapismeretek

Szakmai gyakorlat

MĦszaki mérés

Technológiai tervezés

Gépészeti alapismeretek

Informatika

Testnevelés

Fizika

Matematika

Történelem

Angol nyelv

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás

3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 4 5 5 5 4 3 2 3 5 4 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 5 3 3 2 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 5 5 5 3 3 4 3 4 3 4 fm 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 5 4 3 3 3 5 3 4 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 3 2 5 3 4 2 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 2 3 5 5 fm 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 2 3 4 3 5 3 3 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 3 5 4 5 5 5 3 3 3 fm 3 3 fm 4 fm 4,31 3,60 3,91 4,14 4,24 3,89 3,71 4,09 4,27 4,18 4,03 4,01 4,05 4,06 4,05 4,03 4,05 4,08 4,08 4,06 4,05

Programozás

OsztályfĘnök: Balkovics Boglárka

Átlag 4,11

4,25 3,33 3,92 3,58 3,83 4,17 4,55 3,83 4,08 3,17 3,75 5,00 4,08 3,92 3,17 4,25 4,12 3,83 3,75 4,67 4,17 4,08 5,00 3,67 3,91 4,46 4,00 4,50 4,75 4,09 4,75 4,64 4,50 4,38 3,20

Rétság Kismaros VerĘce NĘtincs Göd Németh Göd Huzella Szentendre Dunakeszi Széchenyi DiósjenĘ ėrbottyán NĘtincs Kismaros Vác Árpád Vác Radnóti Vác Radnóti Érsekvadkert Vác PetĘfi Rád Vác Árpád NĘtincs Érsekvadkert Szob Vác Juhász Szob Nógrádkövesd Kosd Drégelypalánk Dunakeszi Fazekas Vác Radnóti Vác Karolina Vác Árpád Dunakeszi Fazekas Nagyoroszi Vác Árpád

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Név

Ardai Áron Csabuda Ádám Csányi Bálint Csizmarik Attila Diósi Dániel Dobos Botond Buda Dudok Dávid Fábián Barnabás Fogarasi Bálint Gáll Roland Csaba Heffentrager Zoltán Hegyvári Attila Horváth György Ádám Horváth Tamás Izsóf Markó Jendrék Tamás Miklós Kormos Krisztián Kovács Márk KöllĘ Dávid Kurdi Máté Laczkó Balázs Marsiczki Alex Marton Attila Megyeri Balázs Nagy Sándor Márton Oros Erik Dominik Potóczki Zsolt Pukánszki Ferenc Béla Simon Balázs Seres Dávid Számpor Erik Péter Szuchánszki Benet Tar Balázs Tóth Kristóf Péter Tóth Tibor Turza Richárd Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

11. F

Méréstechnika

Programozás

Hálózatépítés

Informatikai alapismeretek

Elektronikai alapismeretek

Hálózati ismeretek

Informatika

Testnevelés

Fizika

Matematika

Történelem

Angol

Magar irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás

4 3 4 3 5 2 2 3 5 4 4 3 3 5 5 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 5 5 5 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 2 2 4 4 5 3 3 3 5 4 2 3 5 5 4 2 2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 3 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 4 4 5 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 2 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2 5 4 3 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2 5 3 fm fm fm fm fm 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 3 5 5 4 3 3 2 4 2 2 2 5 fm 3 2 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 5 3 5 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 5 4 4 2 2 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 3 3 2 2 2 4 5 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 5 5 4 3 3 4 4 4 2 4 5 4 4 3 2 4 4 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 5 3 2 3 5 5 4 3 4 5 4 3 5 5 4 3 5 4 5 3 2 2 4 2 2 4 5 3 2 4 4 5 3 3 3 5 3 4 2 4 4 4 2 3 4 5 4,56 3,58 3,19 3,36 4,03 3,19 3,19 3,42 4,39 4,20 4,18 2,91 3,00 4,47 4,65 4,44 4,39

Elektronikai gyakorlatok

OsztályfĘnök: Orgoványi József

Átlag 3,70

3,69 2,73 3,82 2,92 3,62 4,55 4,15 3,45 3,36 3,31 4,46 3,38 4,55 4,69 4,27 3,77 4,27 3,13 4,27 2,92 4,64 3,91 4,31 4,00 4,31 2,55 2,85 4,18 3,00 4,00 3,62 2,73 3,00 4,09 3,09 3,54

Fóti Ökumenikus Nógrád Balassagyarmat Kiss Vác Földváry Vác Földváry Budapest Szlovák Göd Németh Vác Radnóti SzĘdliget Göd Németh Nagymaros Vác Radnóti VerĘce Vác PetĘfi Nógrádsáp Vác Karolina Göd Németh Letkés Vác PetĘfi Vác Árpád VerĘce Cserhátsurány Veresegyház Vác Piarista Balassagyarmat, Dózsa Vác Karolina TápiószecsĘ Fóti Ökumenikus SzĘdliget Vác Juhász Acsa Vác Radnóti Szokolya Vác Radnóti Vác Juhász Váchartyán

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Név

Antal Frida Balázs Réka Baranyai Bettina Beregi Bence Dreifinger EnikĘ Dudás Márton Fedor Regina Földesi Zita Fülöp Máté Golyán Barbara Híves Balázs Híves Barbara Horváth Patrick Hujbert Anna Hujbert Kata Járdi Kinga Melinda KĘvágó Luca Lakati Krisztián Láng Borka Lang László Levák Laura Lieszkovszki Mercédesz Mikus Petra Oszlár Ildikó Pullai Viktória Ritzl Tamás Romhányi Viktória Slezsák Zsuzsanna Spiesz András Szádovszky Luca Szigeti Szilvia Verebélyi Bence Zelinka Norbert Zoller Veronika Zöld Balázs Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

11.G

Szorgalom

Magatartás

Környezetvédelem gyak

Környezetvédelem elm

Spanyol nyelv

Német nyelv

Informatika

Kémia

Biológia

Fizika

Testnevelés

Matemtika

Angol nyelv

Történelem

Irodalom

Magyar nyelv

4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 no no 3 4 3 3 no 3 3 4 3 2 3 3 2 4 2 5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 2 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 3 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 2 5 4 4 2 2 4 5 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 2 3 3 2 4 2 2 2 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 3 3 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 3 2 3 3 4 4 3 3 3 5 2 4 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 3 4 2 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 fm 3 5 4 4 4,17 4,15 3,62 4,59 3,80 4,63 4,17 4,23 3,88 5,00 3,79 3,91 4,75 3,83 4,54 4,46 4,11

Francia nyelv

OsztályfĘnök: Dr Kenyeres Ambrusné

Átlag 4,15

4,17 4,33 3,44 3,25 4,42 3,17 4,50 4,15 4,08 4,08 4,08 4,69 3,33 4,50 4,67 4,50 4,58 2,83 4,92 3,33 4,33 4,91 4,92 5,00 4,08 4,17 4,00 4,23 3,31 4,75 4,67 4,33 3,00 4,58 4,00

Rétság Kismaros Cserhátsurány Göd Németh Vác Radnóti Balassagyarmat Kiss Balassagyarmat Kiss Galgagyörk Vác Radnóti Balassagyarmat Kiss Érsekvadkert Érsekvadkert Kosd Nagymaros Nagymaros ErdĘkertes Szécsény Nagymaros Balassagyarmat Balassi Kosd Vác Árpád Rád Balassagyarmat Kiss Vác Juhász Vác Karolina SzĘdliget Dunakeszi KĘrösi Vác Karolina VerĘce Göd Németh Szécsény Vác Árpád SzĘdliget Nagymaros Vác Radnóti

Általános iskola


Sorszám

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Név

Gazdaságismeret

Célnyelvi civilizáció

Francia

Testnevelés 5 5 5 4 4 5 5 fm 3 3 5 5 5 5 5 5 4 fm 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5 4 5 5 5 4 fm 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4,79 5,00 4,17 4,47 4,44

Spanyol nyelv

Biológia

OsztályfĘnök: Jendrék Gabriella

Földrajz

Kémia

Fizika

Matek

Történelem

Német nyelv

Angol nyelv

Irodalom

M. nyelvtan

Szorgalom

Magatartás

Altsach Viktória 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Bachmann Patrik 5 5 4 4 5 4 5 3 5 Bodonyi Boglárka 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 Borovics Brigitta 5 3 3 4 5 5 3 3 3 4 BĘgér Vivien 5 4 3 4 5 5 4 3 5 5 Coppage Karen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Csáki Dorottya 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 Deme Zsófia 5 3 3 3 5 5 4 3 5 Dénes Zsófia 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 Dobos Dániel 5 5 4 5 4 4 5 5 5 Erdélyi Szandra 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 Fábián Fanni 5 5 5 4 4 5 4 2 5 5 Fazekas Viktória 5 4 3 3 3 5 3 no 4 4 Fuchs Fanni 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 Grunda Dávid 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Halász Kinga 5 4 3 3 3 3 4 4 Hangács Regina 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Hlavka Katalin 5 4 4 4 5 5 4 2 5 5 Ivanics Dóra 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 Kászonyi GergĘ 5 5 4 4 4 5 4 4 4 Kiss Lucia 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 Koscsó Dóra 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 Kovács Hunor 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 Kurucz Barbara 5 4 3 3 4 5 4 2 4 5 Linszter Dajána 5 4 3 4 5 4 4 4 5 Mester Krisztina 5 4 3 3 5 4 3 4 5 Molnár Ildikó 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 Oszolik Maja 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 Péter Bálint 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Simon Péter 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 Sztebel Krisztina 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 Varga Virág 5 5 4 5 5 4 4 4 Zoller Judit 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 Tantárgyi átlagok: 5,00 4,55 4,03 4,21 4,59 4,93 4,31 4,06 4,57 4,20 4,62 4,76 Osztályátlag:

11.N

Átlag 4,45

5,00 4,30 4,50 3,60 4,40 5,00 4,50 4,00 4,60 4,70 4,50 4,30 3,67 4,80 5,00 3,57 5,00 4,30 4,20 4,22 4,44 4,50 4,20 3,80 4,10 4,00 4,80 4,70 5,00 4,80 4,80 4,33 4,80 Nagymaros

Rád

Bécs Maria Regina Schule

Vác Juhász

Vác Juhász

Kemence

Nagymaros

VerĘce

Vác Juhász

Vác PetĘfi

Vác PetĘfi

Vác Juhász

Vác Földváry

Rétság

Vác Juhász

Romhány

Vác Juhász

Vác Juhász

Kismaros

Göd Németh

Balassagyarmat

Rétság

Rétság

Vámosmikola

Rétság

Vác PetĘfi

Vác Juhász

Vác Juhász

Vác Árpád

Szendehely

Budapest, Stromfeld

Dunakeszi KĘrösi

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Név

Asztalos Gábor Berecz Patrik Busai Blanka Czinege Dóra Döbrössy Péter László Együd Zsófia Ertinger Márk Fieszl Tamás Flamich Gergely Floch Tamás István Furák Zsolt Patrik Gere Zsolt Honti Bence Horváth Fruzsina Kardos Péter Kovács Balázs Kovács Kristóf Ligetfalvi Bence Mayer Norbert Michalik Dávid Moldovanu Alexandra Nábelek Máté Nádas Tamás Orosz Zoltán Papp Gréta Rácz Dániel Sajtos Ferenc SerfĘzĘ Máté Szarka Máté Takács Levente Toman Balázs Urbán Norbert Varga Ramóna Veres Dániel Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

11.P Hálózati alapismeretek

Francia nyelv

Spanyol nyelv

Német nxelv

Informatika fakt.

Fizika

Testnevelés

Matematika

Angol nyelv

Történelem

Magyar Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás

4 4 3 3 4 4 3 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 3 5 5 3 5 5 5 3 4 4 4 4 3 2 5 5 4 fm 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 3 3 5 3 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 5 5 2 5 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 2 2 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 5 5 3 4 5 4 4 2 2 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5 4 3 2 2 3 5 2 4 2 2 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 5 2 4 3 3 3 5 4 2 3 2 3 5 2 3 4 5 2 2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 2 3 5 3 4 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 3 2 4 3 5 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 2 4 4 4,32 4,12 3,71 3,44 4,24 4,68 3,65 4,26 4,21 5,00 3,38 4,38 3,40 4,15 4,35

Informatikai alapismeretek

OsztályfĘnök: Dr. Minda Mihály

Átlag 4,06

4,00 4,40 4,60 4,90 4,30 4,90 4,18 4,10 5,00 2,90 3,55 3,55 4,40 4,50 4,50 3,70 3,30 4,45 3,91 3,50 5,00 2,90 4,30 3,30 4,80 3,40 3,18 4,09 3,45 5,00 4,55 3,00 5,00 3,70

Vác, Radnóti Vác Földvári Rétság SzĘdliget Nagymaros Szob Vác földváry Vác Földváry Vác Radnóti Vác Árpád SzĘdliget DiósjenĘ SzĘdliget Szokolya Göd Huzella DiósjenĘ Vác Karolina Vác Juhász Göd Huzella Göd Huzella Vác PetĘfi Vácrátót Vác PetĘfi Nagymaros Balassagyarmat Kiss Göd Huzella Vác Juhász Kosd Vác PetĘfi Balassagyarmat Balassi Vác Radnóti Vác Juhász NĘtincs Vác Árpád

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Név

Balassi Eszter Balogh Gergely Bonifert Levente Burik Aurél Buzás Benjámin Debreceni Ádám Fazekas Valentina Hidvégi Ágnes Hoffmann Eszter Hohner Hanna Hollósy Réka Horváth Péter Keresztes Korinna Kormos Máté Kovács Gyula Kovács Kitti KĘszegi Réka Králik Dóra Krix EnikĘ Maróthi Márk Mester Fanni Molnár Fanni Molnár Tünde Molnár Zita Müller András Noé Bálint Oros Luca Pauer Vivien Pomozi EnikĘ Rácz Vivien Susik Rita Szabó András Szabó Andrea Turi Gábor Vass Angelika Vitéz Viktória Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

12.A

Földrajz

Biológia

Kémia

Fizika

Matematika

Történelem

Német byelv

Spanyol nyelv

Angol nyelv

Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 2 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 fm 4 4 3 3 5 4 4 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 fm 4,94 4,78 4,56 4,53 5,00 4,84 4,81 4,56 4,67 4,76 4,73 4,83 4,71 4,65

Testnevelés

OsztályfĘnök: Weltler Csilla

Átlag 4,71

4,89 4,00 4,90 4,40 4,30 4,89 4,60 4,90 5,00 4,00 4,90 4,00 5,00 4,00 4,20 5,00 4,90 4,90 4,44 4,70 4,80 4,90 5,00 4,80 5,00 5,00 5,00 4,90 5,00 5,00 4,80 5,00 4,89 3,70 4,80 4,89 Vác Árpád Vác Radnóti Vác Árpád Szokolya Göd Huzella Vác Radnóti Vác Árpád SzĘdliget Dunakeszi KĘrösi Dunakeszi KĘrösi Dunakeszi Fazekas Vácrátót Vácduka Vác Árpád Nógrád Göd Huzella Göd Németh Vác Radnóti SzĘdliget Tahitótfalu Vác Juhász Vác Karolina Vác Radnóti Vác Árpád Vác Földváry Vác Árpád Vác Radnóti SzĘdliget Vác Földváry Göd Németh Göd Németh Vác PetĘfi Vác Árpád Nógrád SzĘdliget SzĘdliget

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Név

Ambrus Dávid Baranyai Balázs Bodor Bálint Bozóki Marcell Csáki Konrád Dudás Szilárd Hatala Tamás Kaszás Dániel Márk Katona Mátyás Kiss Dávid Krix Bence Mészáros Zoltán Miklián Ádám Mizser Dávid Molnár Benedek Muckstadt Gábor Nagy Dániel Nagy Richárd Alex Papp Kristóf Parragi Sándor Pásztor Balázs Polgár Balázs Rompos Ádám Rusu Antonio Lorenzo Stefán Antal Krisztián Szekeres Márton Szilágyi Levente Temela Márk TĘtési Máté Urbán Norbert Verebes Richárd József Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

12. B

Magatartás

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00

Szorgalom

4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4,29

Programozás

Hálózatépítés

Informatikai alapismeretek

Elektronikai alapismeretek

Hardver alapismeretek

Hálózati ismeretek

Méréstechnika

Elektronikai gyakorlatok

Hálózati alapismeretek

Digitális áramkörök

MĦszaki mérések

Szakmai gyakorlat

MĦszaki rajz

Gépészeti alapismeretek

Technológia tervezés

Testnevelés

Biológia

Fizika

Matematika

Történelem

Angol nyelv

Irodalom

Magyr nyelv

3 3 5 3 4 4 4 3 2 5 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 3 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 3 3 5 2 3 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 4 2 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 3 3 5 2 2 3 5 5 5 4 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 3 3 4 5 fm fm fm fm fm 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 3 2 3 3 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 2 2 5 4 5 3 4 3 3 4 2 5 4 4 4 3 4 4 4 5 3 2 5 4 5 fm fm fm fm fm 3 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 2 3 2 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 3 4 2 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 3,29 3,77 4,19 3,23 3,52 3,97 4,00 4,61 4,10 4,05 4,05 4,05 4,24 3,40 3,00 4,80 4,60 5,00 5,00 4,67 3,33 4,00 5,00 4,00

Elektronika alapismeretek

OsztályfĘnök: Márczy Gábor

Átlag 3,93

3,75 3,67 5,00 3,67 3,92 4,08 3,92 4,42 4,42 3,83 3,33 4,00 4,17 3,58 3,92 3,69 4,25 4,42 3,86 4,33 3,58 5,00 4,50 3,17 3,67 3,58 4,00 3,75 3,54 3,17 3,83

Vác Árpád ErdĘkertes Vác Karolina Kismaros Szlovákia Vác Karolina Balassagyarmat Kiss Dunakeszi Széchenyi Dunakeszi KĘrösi Váchartyán SzĘdliget Vámosmikola Vác Árpád Vác Juhász Szlovákia Visegrád SzĘdliget Vácrátót Szentendre Vác Árpád Nagyoroszi Zebegény Rétság Vác Árpád Nagyoroszi Acsa Dunakeszi, KĘrösi Vác PetĘfi Balassagyarmat Kiss Vác Radnóti Vác PetĘfi

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Név

Antal Zoltán Berzeviczy-Nagy Zsolt Bese Gábor Bulejsza Alexandra Csordás Rómeó Farkas Renáta Garaguly Gábor Greff Levente Hanusz Ádám Herteg Attila Hoffmann Bence Horváth Gergely Szabolcs Iván Tamás Jónás Eszter Jordán Tünde Gabriella Kálmán Zsombor Kalmár Balázs Katona Péter Kövendi Levente Kulcsár Bálint Láng Benedek Legendás Márk Lestyán Balázs Lukács Balázs Máté Rebeka Meláth Richárd Mezei Dávid Nagy Nikodémusz Sztranyan Zoltán Tarcsay Ádám Tóth Máté Vilt József Zelinka Bence Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

12.F

Fizika

Matematika

Történelem

Német nyelv

Angol nyelv

Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás

5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 2 3 5 2 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 3 5 3 5 2 5 4 3 3 3 4 2 4 5 4 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 3 4 5 5 3 3 5 3 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 5 2 3 5 3 4 4 4 5 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 3 3 2 3 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4,70 4,48 3,55 3,73 4,00 4,50 3,30 3,88 4,18

Digitális áramkörök

Elektronikai alapismeretek

Testnevelés 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 fm 3 2 fm 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 fm 5 5 fm fm 2 4 4 4 5 4 4 5 4 2 2 4 3 2 4,76 3,50 3,46 4 4

4

3 4

fm fm

5

5 5

Méréstechnika 4 4

5

4 4

5 5 5

5 4 4

4 5 5 4

5 5 5 5 5 5 4

4 5

3 4 4 4 5

5 5

Hardver alapismeretek 4 4 4 5

4 4 5 4 5 4 5

4 5

4 4 5 4 4

5 5

Elektronikai alapismeretek 3 3 4 3

4 4 3 4 3 3 4

2 5

4 3 3 2 4

4 2

Informatikai alapismeretek 2 5 5 4

4 5 3 5 5 5 5

4 5

3 3 4 3 5

5 2

Hálózatépítés 4 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

4 5

4 5 4 5 5

5 4

4 4 5 4

4 4 5 4 4 4 4

3 5

3 3 4 3 5

5 3

Programozás

5 3 3 5 4 4 4,90 4,15 4,31 4,55 4,40 3,35 4,10 4,75 4,00

5 5 4

5 5 5

Hálózati alapismeretek 5 4 5

Elektronikai gyakorlatok

5 4 fm

Hálózati ismeretek

OsztályfĘnök: Pistyúr Zoltán

Átlag 4,01

4,25 3,58 4,18 4,77 3,77 4,00 4,75 4,75 3,62 3,54 3,54 3,31 4,38 3,50 3,80 3,62 4,71 4,75 3,92 4,00 4,00 3,77 4,33 4,08 4,31 3,90 4,33 3,38 4,08 4,54 4,08 2,92 3,67

Váchartyán Göd Huzella Szomód Rétság Vác, Radnóti Vácrátót SzĘdliget Kismaros Vác Radnóti Kosd Vác Földváry Göd Németh Vác Juhász Vác Karolina Vác Földváry VerĘce SzĘdliget Vác Radnóti Göd Huzella Szob Vác Karolina Vác Árpád Nézsa Göd Németh Vác Árpád Vác Radnóti Püspökhatvan Vác Radnóti Vácrátót Vácrátót Vác Árpád Drégelypalánk Vácrátót

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Név

Vinkler Nóra Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

Bóné Gabriella Csókás Barbara Daróczi Mercédesz Finta Dorottya Gyuricza Arnold Hajnal Adrienn Hoffmann Ádám Kalapos Gabriella Koncz Orsolya Kopeczky Flórián Kulcsár Kitti Lakati Sára Lapis Máté Sámuel Less Bettina Metyovinyi Zsaklin Miklósi Lili Mráz Benedek Nagy Fanny Orgoványi Marcell Polyák Balázs Puskás Imre Román Zsófia Schlenk Zoltán Steidl Zsófia Szakos Gábor Szíjártó GergĘ Tachserer Panna Terényi Márk Tumbász Luca Tuska Borbála Veres Patrik Vincze Patrik

Bohony Gergely

Bíró Blanka

12.G

5 5 5 5 4

5 5 5 5 5

Magyar nyelv 3 4 5 5 4

5 4 4 5 3 3 5 4

4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5

Irodalom 5 4 5 3 3

5 5 4 5 3 4 5 5

3 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5

Angol nyelv 5 5 5 5 5

5 5 4 5 4 4 5 5

3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5

Német nyelv 4 5

5 4

4 5

5

4

4

Történelem 4 4 5 5 4

5 4 4 4 3 4 5 5

4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5

Matematika 4 4 4 5 4

5 4 5 4 2 3 5 4

4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5

Fizika 5 4 5

3 5

5

5

5

4 5 5 5 4

5 5

Kémia 4 4 5 4 4

5 5 5 5 4 3 5 5

4 5

3 5

5 4

3

Biológia 5 4 5 4 4

5 5 5 4 5 5 5

4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5

Földrajz fm

5

5

5 4

5 5

3 4

fm 4 5

fm 4

Testnevelés 5 3 4 4 5

fm 5 4 4 4 4 5 5

fm fm fm 5 4 5 4 5 fm 3 fm

Francia nyelv 5 3 3

4

3 4

4

5

2 5

5

5 5

5

5 5

Spanyol nyelv

5 5 4 3 4 3 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 fm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 fm 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4,84 4,81 4,31 4,31 4,66 4,47 4,25 4,16 4,68 4,37 4,61 4,56 4,46 3,80 5,00

5 5 5 5 4 4 5 5

5 5 5 5 4 4 5 5

Magatartás 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Szorgalom

5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5

4,28

4,00 4,90 3,60 4,44 5,00 4,40 5,00 4,40

4,40 4,10 4,73 4,30 4,00

5,00 4,60 4,40 4,70 3,40 3,70 5,00 4,70

3,63 3,56 4,89 4,56 4,30 5,00 4,00 4,90 4,22 4,30 5,00

Átlag

OsztályfĘnök: Juhász Erzsébet

Vácrátót Vác Földváry Vácrátót Ált.Isk. Göd Huzella Vác Árpád Kismaros Vác Árpád Vác Radnóti Kismaros VerĘce Acsa Fóti Ökumenikus Vác Radnóti Vác Árpád Dunakeszi Bárdos Vác Karolina Szendehely Vác Piarista Göd Huzella Kosd Rád Vác Árpád Göd Huzella Vác Árpád Szendehely Vác Árpád SzĘdliget Vác Árpád Vác Radnóti Vác Karolina Vác ėrbottyán Szob Rétság Szendehely

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Név

Bácskai Dominika Benda Csenger Bényi Alexandra Bihon Lívia Burik Gabriella Nóra Csécsei Kinga Cserepka Balázs Együd Nikoletta Fehér Alexandra Fodor László Gergely Zsófia Gyurits Gergely Hannus Erika Harangozó Ágnes Jakubovich Renáta Marsi Petra Meinhardt Sarolta Mikus Kristóf Novák Klára Edit Parti Eszter Pataki Ábris Polák Anikó Rasman Zsolt Rottek Máté Sáray Dorina Simon Viktória Flóra SütĘ Ádám Szabó Berta Szita Krisztián SzĘke Annamária Tajti Dzsenifer Tasos Nikosz Tóth Zsófia Trinn András Veres Diána Zeke Zsanett Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

12.N

Orosz nyelv

Spanyol nyelv

Testnevelés

Földrajz

Biológia

Kémia

Fizika

Matematika

Történelem

Német nyelv

Angol nyelv

Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 fm 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 fm fm 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 5 4 3 3 2 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,97 4,72 4,72 4,81 4,88 4,75 4,53 4,44 4,74 4,64 4,72 4,58 4,65 5,00 5,00 4,68

4,56 4,70 4,70 4,90 5,00 5,00 4,40 4,70 4,80 4,50 4,50 4,38 4,90 5,00 5,00 4,70 4,30 4,20 5,00 4,70 4,30 4,60 4,40 5,00 4,90 4,90 4,90 4,70 4,80 4,80 4,80 4,44 4,78 3,30 4,90 5,00

Átlag Vác Juhász Vác Földváry SzĘdliget SzĘdliget Kismaros Nagymaros Vác Árpád Vác Árpád Kemence Vác Karolina Vác Juhász Dunakeszi Széchenyi Vác Radnóti Nagymaros Budapesti Hajós Alfréd Vác Radnóti Budapest Pannónia Balassagyarmat Szabó Göd Németh Vác Juhász Vác Waldorf Kismaros Nagymaros Nógrád Vác Juhász Vác Radnóti Vác Piarista Patak Vác Radnóti Göd Németh Vác Juhász SzĘdliget Vác Karolina Budapest Harmat u. Balassagyarmat Kiss Vác Waldorf

OsztályfĘnök: Mauterer Zsuzsanna Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 34. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Név

Bobula Gábor Csáki Krisztina Csányi Marcell Péter Demeter Deli Kristóf Diósi Tamás Fézler Gábor Fukász Rómeó Gál Dávid Halmai Márk Hugyecz Péter Olivér Jakubecz Alexandra Jakus Balázs Kecskés Bence Keresztes Konrád Kiss Máté Koncsor Milán Kupai Lajos Balázs Mester Dóra Nagy Bence Nándori Mária Bettina Novák Dávid Oláh Tamás Bence Ottova Krisztián Repiczki Tamás Sesztay Zsolt Suput Zsolt Szabó Ábel Szabó Bence Szegvári Dávid Szigeti Blanka Szlobodnik Balázs Szuchánszki Dorina TeknĘs Evelin Varga Zsolt Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

12.P

Informatika

Hálózati ismeretek

Testnevelés

Biológia

Kémia

Fizika

Matematika

Történelem

Német nyelv

Angol nyelv

Irodalom

Magyar nyelv

Szorgalom

Magatartás 5 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 fm 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 fm fm 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 2 3 5 3 2 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 2 3 3 5 3 2 2 3 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4,56 4,18 4,29 4,44 4,71 4,50 4,21 4,18 4,24 3,00 4,50 4,39 4,67 5,00 4,70

Informatikai alapismeretek

OsztályfĘnök: Nagy Péter

Átlag 4,43

4,18 4,75 4,70 5,00 4,44 4,22 4,40 4,60 3,56 4,44 4,40 4,40 4,56 4,33 4,00 4,40 5,00 5,00 4,80 4,78 3,44 4,67 3,40 4,60 4,30 3,70 4,73 4,30 4,10 4,67 4,89 4,78 4,70 4,33 Vác Árpád Vác Árpád Bernecebaráti Vác Radnóti Göd Huzella Vác Juhász Rétság VerĘce Vác Karolin Vác Radnóti Vác Radnóti Vác Földváry Rád

Vác Radnóti NĘtincs SzĘdliget

Vác Földváry Vác PetĘfi Püspökhatvan Balassagyarmat Kiss Vác Földváry ėrbottyán Vác Juhász Göd Németh Vác PetĘfi Kosd Vác Árpád Vác Radnóti Vác Radnóti Nógrád Dunakeszi Bárdos Vácrátót

Általános iskola


Sorszám

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Név

Bogdán Dánial Brányik Martin Farkas Máté Fige Roland Gáspár Bálint Gáspár Ervin Gulyás GergĘ Gyíró Mihály Hévizi Balázs Holics András Koszta Péter Kurucz Péter Mihály Ádám Mitsányi Máté Molnár Ákos Nagy Jonathon Nagy Valentin Oroszlán Dániel Rigó Máté Varga Szabolcs Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

13.M villamos mérések

hálózat épités

hálózati ism.

digit

elekrtronikai alap

elektro technika

gépészeti mérések

kézi forg.gyak.

forg.elmélet

mechanika

technológia

gépészeti alap.

müszaki dokument

informatika 5 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 5 4 3 2 3 4 3 5 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 5 4 3 2 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 3 3 3 5 4 5 3 3 3 4 2 5 5 3 3 4 3 4 5 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 5 3 2 4 2 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 5 4 2 3 2 3 2 4 3 5 5 2 2 3 4 5 4 3 4 3 3 2 3 2 5 4 2 2 4 3 5 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 2 3 4 3 5 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 4 5 3 2 3 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 5 3 2 3 4 5 5 4 4,15 2,90 2,85 2,90 3,25 2,75 4,25 4,35 2,95 2,60 3,15 3,75 4,20 4,35 3,55

elektronikai gyak

OsztályfĘnök: Horváth László

3,46

3,27 4,07 3,73 3,33 3,67 3,33 3,53 3,47 3,67 3,73 2,73 2,93 3,33 3,27 3,20 3,33 3,27 4,27 3,53 3,60

Átlag


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Név

Bagi Dávid Birszki Richárd Gémesi Gábor Gulyás Dániel Zoltán Jobbágy István Kalkó Róbert Mészáros Roland Nagy Lajos Novák Roland Osztroluczki Tibor Pelczéder Márton István Péter Attila Pomaházi Roland Pusztai Péter Sándor Szabados Péter Számel Gergely Várszegi Roland Zongora Bálint Tamás Zverkó Erik Krisztián Fábián Gábor Horváth Réka Matos Roland Szilveszter Szikszai Dániel Huber Dorina Krizsanyik Gábor Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

13.W

Programozás gyakorlat

Informatikai alapismeretek

Adatszerkezetek és algoritmusok

Adatbáziskezelés 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4,40 4,48 4,16 4,40

Hálózati ismeretek 4 4 fm 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 fm 4 4 5 4 fm 5 3 3 fm 4 4 4,19

Hálózatépítés 5 5 fm 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 fm 4 4 4 4 fm 4 3 3 fm 4 5 4,33

Operációs rendszerekelmélet 5 5 fm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5 fm 4 4 4 fm 5 5 4,86

Multimédia ismeretek

Operációs rendszerekgyakorlat 5 5 5 5 fm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 fm 5 4 4 4 4 4 5 fm 5 5 5 5 5 4,86 4,92

Web programozás alapjai (PHP)

Informatika

Informatikai technológia 4 4 4 4 4 5 4 4 fm fm 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 fm fm 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 fm fm 5 5 4 5 5 5 3 5 4 3 3 5 4 3 fm fm 5 5 4 3 3 3 4 5 4 4 4,14 4,67 4,56 4,24

Web programozás alapjai (HTML)

OsztályfĘnök: Wiezl Csaba

4,48

4,31 4,46 4,86 4,69 4,62 4,54 5,00 5,00 4,92 4,38 4,46 4,23 4,77 5,00 4,54 4,54 4,62 4,08 5,00 4,54 3,46 3,54 5,00 3,85 4,38

Átlag


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Név

Bakti Tibor Bertók Péter Krisztián Csipkés László Darányi Ákos Dudok Máté Forgács Balázs Gyetvai Ádám Héri Géza Tamás Kapcsos Bálint Kerekes Benjámin Késmárky Zoltán László Kovács András Kránicz Ákos Krcsik Barna GergĘ Lami Bence Létai Dávid Molnár Gergely Gábor Nagy Loránd Gergely Petényi Tamás Dávid Rácz Márk Szegner Dávid Vásárhelyi Zoltán Vincze Kristóf Zima Balázs Zoller Gábor Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

14.A MĦszaki dokumentációk

MĦszaki mérések

Karbantartási ismeretek

Automatika

Gyártástervezés

CNC gyakorlatok

CNC technika

Technológiai tervezés

MinĘségbiztosítás

Munkavédelem 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 5 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 2 4 4 2 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4,04 3,76 3,26 3,64 3,96 3,22 4,36 3,68 4,24 4,28 4,12

Gyártási gyakorlatok

OsztályfĘnök: Veres József

3,88

3,45 4,55 3,55 4,27 3,55 3,27 4,64 3,45 5,00 3,73 4,09 3,78 4,64 4,36 4,36 3,44 3,64 3,82 4,73 3,27 3,27 3,45 3,45 3,09 4,00

Átlag


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

digitális áramkörök 4

5 5 5 4 4 2 3

anyagismeret és technológia

4

5 3 4 3 4 3 5

villamos automatika 3

4 3 4 3 3 2 3

PLC programozás 4

5 4 4 4 4 3 4

mikrovezérlĘk progrramozása

4

5 5 3 4 4 3 5

szimulációs gyakorlatok 5

4 4 4 4 4 4 4

irányítástechnika 3

5 3 3 4 4 2 3

irányítástechnikai gyakorlatok

5

4 5 4 5 3 3 4 4

4 4 3 3 4 5 5

szakrajz

OsztályfĘnök: ErĘss Sándor

villamos mérések 5

4 5 5 5 4 4 5 5

4 5 5 5 4 4 4

elektronikai gyakorlatok

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 5 2 4 4 4 5 3,73 3,81 3,85 3,35 4,12 3,96 4,23 3,73 4,19 4,23 4,46 4,35

4

8. Konrád János Viktor

Kosdi Dávid Kucsera Bence Maglódi GergĘ Márton Arnold Botond Molnár Norbert Nagy Gyula Papp Árpád Ritzl Dániel Surányi Miklós Szádoczki Viktor Sztupák Dávid Tóth Richárd Tóth Viktor Ványi Krisztián Váradi Nóra Veres Tamás Zeller GergĘ Zöldi Gergely Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

5 4 4 4 4 2 2

Berkulová Edita Berta Bence Bolvári Márton Fábián Bálint Forgács Dorottya Káposzta Martin Kiss Zsolt

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

analóg áramkörök

Név

14.E

4,00

5,00 4,33 3,17 5,00 3,92 3,33 4,50 4,08 4,00 4,17 5,00 2,83 4,92 3,08 4,75 3,17 3,33 3,75

4,17

4,50 4,17 4,00 4,00 3,83 3,08 3,92

Átlag


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Név

Bódis Gábor Budai Boldizsár Csuvár Tibor Czubor Norbert Forgó Ádám Fülöp Ádám Gere Norbert Herédi Bálint Jámbor Norbert Kelecsényi Ádám Krajcsovics GergĘ Lidit Tamás Medgyes Viktor János Nagy Richárd Princz Gábor Solymosi László Terényi Tamás Tóth Szabolcs Máté Tóth Zoltán Richárd Ziman Bálint Poros Richárd Tantárgyi átlagok: Osztályátlag:

14. I

Munkatervezés és szervezés 4 4 5 5 fm 4 4 5 fm 3 4 4 4 4 fm 5 4 5 4 fm 4 4,24

Projektirányítás 4 3 5 4 fm 5 4 5 fm 4 4 4 3 3 fm 5 4 5 4 fm 3 4,06

Vállalkozás menedzsment 4 3 5 4 fm 4 4 5 fm 3 4 4 4 4 fm 4 4 5 4 fm 4 4,06

Hálózati ismeretek 5 2 5 4 fm 4 5 5 fm 5 5 5 4 4 fm 5 4 5 4 fm 3 4,35

Internetszolgáltatások Linux

Hálózati operációs rendszerek Linux

Internetszolgáltatások Windows

Hálózati operációs rendszerek Windows

Hardver gyakorlatok 5 4 5 5 5 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 fm 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 fm 4 3 5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 5 5 fm 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 4,61 4,33 3,95 5,00 5,00

Hálózati technológia 5 2 5 5 fm 4 5 4 fm 4 4 5 4 3 fm 5 4 5 5 5 5 4,39

Hálózat építés 4 4 5 5 fm 5 5 5 fm 5 5 5 5 5 fm 5 5 5 4 4 3 4,67

Mikroszámítógépek

Számítástechnika

Számítógép rendszer menedzsment

Számítógép rendszer tervezés

Multimédia rendszerek 5 5 4 4 5 3 5 3 2 4 4 2 5 5 4 4 5 2 5 5 4 4 5 3 fm 5 4 fm 5 fm 5 5 3 4 4 2 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 fm 4 3 fm 5 fm 5 5 3 4 5 2 5 5 4 4 5 2 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 5 2 5 5 3 4 4 2 fm 4 4 fm 4 fm 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 4 5 5 2 5 5 4 5 5 2 5 5 5 fm 5 fm 5 5 3 3 4 2 5,00 4,81 3,90 4,24 4,76 2,53

Objektum orientált programozás

OsztályfĘnök: Gyetván Károly

4,39

4,47 3,41 4,65 4,47 4,71 4,18 4,65 4,88 4,14 4,06 4,35 4,65 4,12 3,94 4,14 4,94 4,29 4,76 4,35 4,91 3,76

Átlag


A 2012-2013. tanév alapítványi támogatói voltak Támogató (5.000 Ft) Adámi család, Andris család, Banda család, Bíró család, Bodor család, Boros család, Cserődi család, Dallos család, Debreczeni család, Dudás család, Endrődi család, Fábián család, Finta család, Gönczöl család, Gregor család, Gyurics család, Hadnagy család, Hangács család, Hatala család, Hegyesi család, Hényel család, Hévizi család, Katona család, Kirchhofer család, Koplányi család, Köllő család, Lestyán család, Mezei család, Modróczky család, Molnár család, Nábelek család, Nagy család, Oláhné Szűcs Katalin, Oszolik család, Pápa család, Papp család, Pauer család, Poros család, Ritzl család, Sárosi család, Sebestyén család, Stetína család, Szegedi család, Szizoma kft., Tarcsay család, Tomcsányi család, Varga család, Végvári család, Vincze család

Kiemelt támogatók (10.000 Ft) Bartók család, Bata család, Bernáth család, Csizmadia család, Dolezsár család, Dózsa család, Fézler család, Flamich család, Fuchs család, Halász család, Horváth család 1., Horváth család 2., Ivanics család, Kovács család 1., Kovács család 2., Kürthy család, Matejcsok család, Medveczki család, Mester család, Percze család, Rácz család, Sepa család, Szikora család, Szőke család, Takács család, Tomcsányi család, Vörös család, Zsíros család

Ezüst fokozatú támogatók (minimum 25.000 Ft) Szafián család, Keresztyén család, Klucsik József, László család, Róth család, Simon család, Dénes család

Arany fokozatú támogatók (minimum 50.000 Ft) Keresztes család, Bíró család, Nagy Klára, Dr. Nagy Lajos, Kalmár család

Gyémánt fokozatú támogatók (minimum 100.000 Ft) Dr. Oros Csaba ügyvédi irodája, Molnár család, Manajló család


A Boronkay Évkönyve, 2012-2013  
A Boronkay Évkönyve, 2012-2013  

A Pro Urbe Vaciensi címmel kitüntetett intézményünk, a Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 63. tanévének (2012-2...

Advertisement