Page 1

A BORONKAY BARÁTI KÖR 6. SZ. HÍRLEVELE

Kedves Olvasónk! Jelen hírlevelünkkel megint bekopogunk baráti körünk tagjaihoz, és egy rövid találkozóra hívunk mindenkit. Találkozónknak most több célja is van. Mindenekelıtt az, hogy erısítse meg a baráti kör létezését és mőködését, hogy lássuk egymást, hogy tudjunk egymással néhány szót váltani, öregdiák az öregdiákkal, tanár a tanítványával. Célunk az is, lássuk azt az iskolát, amely szellemében a régi iskolánk értékeit is hordozza, anyagában azonban új, és amely iskola éppen ebben az évben nıtt egy nagyot.

Az öregdiákok egykori kedvenc tartózkodási helye

De más okai is vannak a mostani, ıszi találkozónknak. Az egyik az, hogy a vezetıség rendszeresen tájékoztatni kívánja a tagságot, most éppen a szervezeti átalakulással kapcsolatban elvégzett munkáról, és kérje tagjaink véleményét a hogyan továbbal kapcsolatban. Talán a legfontosabb feladatunk lenne tovább bıvíteni létszámunkat, több fiatalt hívni magunk közé, és több, a már megfogalmazott céljaink irányába mutató találkozót, programot szervezni. Találkozónk idızítésének fontos szempontja még az is, hogy a Boronkay Baráti Kör hagyományt szeretne teremteni azzal, hogy ápolja iskolánk névadójának és sokunk egykori tanárának emlékét. Ezért Halottak Napja közeledtével emlékezni fogunk Boronkay Györgyre, és tisztelettel koszorút helyezünk el a síremlékére.

MEGHÍVÓ A Boronkay Baráti Kör ügyvivıi tisztelettel meghívják tagjainkat és az érdeklıdıket a baráti kör következı találkozójára, amelyet 2010. október 29-én, pénteken délután 14.15 órakor tartunk az új iskolában (Vác, Németh László út 4-6.). A találkozó napirendje: 14.15-14.30 14.30-14.45 14.45-14.55

14.55-15.00 15.00 -

Találkozás a D156-os teremben (14.15-tıl a portán várjuk és eligazítjuk az érkezıket) Bácskai Zoltán ügyvivı ad rövid tájékoztatást a szervezeti átalakulással kapcsolatban az elıkészítı bizottság munkájáról és következtetéseirıl. Hozzászólások, javaslatok Erıss Sándor ügyvivı az érdeklıdı öregdiákoknak bemutat egy nemrég átadott, korszerő oktatási termet. (Ha az idıvel kicsit megcsúszunk, a bemutatás igény esetén a koszorúzás után folytatódhat.) Együtt levonulunk az iskola udvarára a Boronkay síremlékhez  Szavalat hangzik el az iskola egyik diákja elıadásában  Dr. Molnár Lajos, iskolánk elızı igazgatója, a baráti kör tagja emlékezik Boronkay Györgyre  A baráti kör nevében koszorút helyezünk el a síremléken

Kérjük tagjainkat és az érdeklıdıket, hogy aki teheti, vegyen részt ezen a mintegy 1 órásra tervezett összejövetelen. Ismerısöket, osztálytársakat, családtagokat is hívjanak magukkal!

Összeállította: Pádár Sándor. Elérhetıségek: Boronkay Baráti Kör, 2600 Vác, Németh László út 4-6. E-mail: boronkay@vac.hu A Boronkay Baráti Kör 6. sz. Hírlevele, 2010. október 17.

1

A Boronkay Baráti Kör 06. sz. hírlevele  

A Boronkay középiskola (Vác) öregdiákjainak a lapja.

A Boronkay Baráti Kör 06. sz. hírlevele  

A Boronkay középiskola (Vác) öregdiákjainak a lapja.

Advertisement