Page 2

2

Múltidéző

Iskolánkból induló művészpályák

Belányi László 1930-ban született Vácon. Szakoktatói képesítést, majd műszaki tanári oklevelet szerzett. 1965-ben a Lőwy Sándor Gépipari Technikum elektro-laboratóriumának lett oktatója. Tevékenységét számos új szemléltető és bemutató eszköz, mérőlaboratórium készítése jellemezte, amelyhez jó kedélyű, a tanulókkal jó viszonyban lévő nevelőmunka párosult. Először fémből készített domborműveket, majd a bőr felé fordult. Egyéni érdeklődésből, de komoly előtanulmányok után sikerült felújítania egy régi, különleges iparművészeti ágat, a bőrdomborítást. Ebben segítségére volt Dániel Kornél festőművész és író, Dercsényi Dezső művészettörténész is. Bőrképeivel hazai és európai kiállításokon szerepelt sikerrel, több nemzetközi elismerésben, díjban volt része. Tagja lett az UNESCO Művészeti Alapjának. Látható képe a Gellért Szállóban, a Tihanyi Apátság székhelyén, a váci püspöki palotában, azon kívül németországi, amerikai és hazai gyűjtőknél is.

Fekete István (1974.D) öregdiákunk, 1956-ban Balassagyarmaton született, 1961-óta Vácott él és alkot. 1974től az Athenaeum nyomdában kéziszedő, 1984-ben a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalathoz szegődik, mint reklámnaptár-szerkesztő. 1986-ban felveszik az Iparművészeti Főiskola tipográfia szakára és a mesterkurzust 1988-ban fejezi be. A főiskolán kerül szorosabb kapcsolatba a fotográfiával, azon belül is a camera obscurával. 1988-tól szabadúszó tipográfus. Kísérletező kedvének eredményeként 1992-ben felveszik a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete fotóművészeti tagozatába. 1994-től 2000-ig az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola rajz- és vizuális kommunikáció tanszékén fotográfiát tanít. Kiállításai voltak többek között a budapesti Goethe Vác, Főtér – 1996 Institutban, a Duna Galériában, a bécsi Művészeti Heteken, az olaszországi Soave-ban, és résztvevője volt a Magyar Fotográfiai Múzeum nemzetközi camera obscura kiállításának, az Esztergomi Fotográfiai Biennálénak is. Az Országos Fotóbiennálén az „Épített környezet” kategória első díját, Vác városától a Neufeld Anna díjat kapja. Rendszeres résztvevője a váci Téli Tárlatnak és a helyi kulturális életnek.

Fejér Ferenc (1970.D) öregdiákunk nyelvtanár és autodidakta képzőművész. Vácon született, élt, tanult, művészete a rajz. Vác műemlékeinek pontos helyszínrajzát teremtette meg úgy, hogy kiegészítette saját élményeivel és fölismeréseinek költői rezdüléseivel. Jó példa erre a régi iskolánkat ábrázoló rajza. Fotók, könyvek és személyes élményei alapján festett klasszikus ihletettségű, kisméretű színes képeket is. Több albumot és képeslapot adott ki rajzaiból. Kiállításainak és művészeti díjainak állomáshelyei magyar- és olaszországi városok.

Boronkay–Lőwy Öregdiákok Hírlevele – 18. szám – 2013. július – http://boronkay.hu/hirlevelek

Profile for István Hujbert

Boronkay Baráti Kör Hírlevele 18. szám  

Boronkay Baráti Kör Hírlevele 18. szám  

Advertisement