Page 1

18. szám

20

13. július

Jelige: „Lex minimi”

Kedves Barátaim! A

mikor egy intézmény sikeres, irigyei is akadnak. Így volt ez iskolánkkal városunkban is, a 90-es években, amikor a tanítás színvonala és a tanulók tanulmányi és sporteredményei ugrásszerű fejlődésnek indultak. Ez váltotta ki bizonyos helyi csoportok ellenérzését és ezt próbálta ellensúlyozni először spontán (szülőkből, öregdiákokból álló), majd egyre szer vezettebb csoport, amelyből

a Boronkay Baráti Kör kialakult. Tevékenységének utolsó 10 évét tekintettük át és zártuk egy közgyűléssel, majd egy új vezetőség megválasztásával az idei Szent György-napi iskolai ünnepség előtt. Erről számolunk be az alábbiakban.

A közgyűlés levezető elnöke Bagyin József (1965.B) alapító tagunk volt. Ünnepélyes hangvételű gondolataival visszatekintett az elmúlt évek eredményeire, majd Fábián Gábor (1984.D) iskolaigazgató a versenysikereket és az iskolarendszer átalakításával kapcsolatos gondokat említette. Ezután Zopcsák László (1957.A) témafelelős ismertette „A Boronkay Baráti Kör célja és tevékenysége” című anyagot, melyet korábban az iskola honlapján is lehetett tanulmányozni. A kérdésekre adott válaszok után a jelenlévők a beterjesztést egyhangúlag elfogadták. Így ez már végleges formában is olvasható az Interneten. (Az Öregdiákoknak szóló rovatban). Ezután került sor a 7 tagú elnökség megválasztására. A jelölő bizottság elnöke (Ujvári István) ismertette javaslatait, melyet a jelenlévők titkos szavazással elfogadtak, majd egymás közt a reszortokat is felosztották.

Így elnök FÁBIÁN GÁBOR (1984.D), iskolaigazgató, elnökhelyettes DIAN JÁNOS (1987.E) műszaki igazgatóhelyettes, pénzügyi ellenőr ERŐSS SÁNDOR, a tanüzem műhelyfőnöke lett. Vezetőségi tagok Bagyin József (1965.B) és Zopcsák László (1957.A) öregdiákok, valamint dr. Molnár Lajos korábbi iskolaigazgató, és Vácy Emese, az iskola tanára lettek. Tiszteletbeli elnöki funkcióban továbbra is Ujvári István ny. tanár maradt. Döntöttünk még a tagsági díjról is, ennek mértéke 2.000 Ft/év, amelyet a laphoz mellékelt csekken, vagy a Boronkay-Ujvári Közhasznú Alapítvány 11742094-20172152 számlaszámára lehet befizetni.

A 2013. április 27-i közgyűlésről

Ujvári István

Zopcsák László (1957.A) elnökségi tag

Boronkay–Lőwy Öregdiákok Hírlevele – 18. szám – 2013. július – http://boronkay.hu/hirlevelek


2

Múltidéző

Iskolánkból induló művészpályák

Belányi László 1930-ban született Vácon. Szakoktatói képesítést, majd műszaki tanári oklevelet szerzett. 1965-ben a Lőwy Sándor Gépipari Technikum elektro-laboratóriumának lett oktatója. Tevékenységét számos új szemléltető és bemutató eszköz, mérőlaboratórium készítése jellemezte, amelyhez jó kedélyű, a tanulókkal jó viszonyban lévő nevelőmunka párosult. Először fémből készített domborműveket, majd a bőr felé fordult. Egyéni érdeklődésből, de komoly előtanulmányok után sikerült felújítania egy régi, különleges iparművészeti ágat, a bőrdomborítást. Ebben segítségére volt Dániel Kornél festőművész és író, Dercsényi Dezső művészettörténész is. Bőrképeivel hazai és európai kiállításokon szerepelt sikerrel, több nemzetközi elismerésben, díjban volt része. Tagja lett az UNESCO Művészeti Alapjának. Látható képe a Gellért Szállóban, a Tihanyi Apátság székhelyén, a váci püspöki palotában, azon kívül németországi, amerikai és hazai gyűjtőknél is.

Fekete István (1974.D) öregdiákunk, 1956-ban Balassagyarmaton született, 1961-óta Vácott él és alkot. 1974től az Athenaeum nyomdában kéziszedő, 1984-ben a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalathoz szegődik, mint reklámnaptár-szerkesztő. 1986-ban felveszik az Iparművészeti Főiskola tipográfia szakára és a mesterkurzust 1988-ban fejezi be. A főiskolán kerül szorosabb kapcsolatba a fotográfiával, azon belül is a camera obscurával. 1988-tól szabadúszó tipográfus. Kísérletező kedvének eredményeként 1992-ben felveszik a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete fotóművészeti tagozatába. 1994-től 2000-ig az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola rajz- és vizuális kommunikáció tanszékén fotográfiát tanít. Kiállításai voltak többek között a budapesti Goethe Vác, Főtér – 1996 Institutban, a Duna Galériában, a bécsi Művészeti Heteken, az olaszországi Soave-ban, és résztvevője volt a Magyar Fotográfiai Múzeum nemzetközi camera obscura kiállításának, az Esztergomi Fotográfiai Biennálénak is. Az Országos Fotóbiennálén az „Épített környezet” kategória első díját, Vác városától a Neufeld Anna díjat kapja. Rendszeres résztvevője a váci Téli Tárlatnak és a helyi kulturális életnek.

Fejér Ferenc (1970.D) öregdiákunk nyelvtanár és autodidakta képzőművész. Vácon született, élt, tanult, művészete a rajz. Vác műemlékeinek pontos helyszínrajzát teremtette meg úgy, hogy kiegészítette saját élményeivel és fölismeréseinek költői rezdüléseivel. Jó példa erre a régi iskolánkat ábrázoló rajza. Fotók, könyvek és személyes élményei alapján festett klasszikus ihletettségű, kisméretű színes képeket is. Több albumot és képeslapot adott ki rajzaiból. Kiállításainak és művészeti díjainak állomáshelyei magyar- és olaszországi városok.

Boronkay–Lőwy Öregdiákok Hírlevele – 18. szám – 2013. július – http://boronkay.hu/hirlevelek


Az iskola életéből

Közösségiességből: jeles – Boronkaysok a gátakon 3 tanáraik, önkéntes segítők és szakemberek csapatmunkában együtt dolgoztak. (...) Remélem, hogy a mai napi összefogásunk meghozza gyümölcsét, és a gátak megtartják majd a vizet!”

Fotó: Szilágyi Lajos

Sokaknál kezdetben tán csak az iskolakerülésre alkalmat adó vagányság lehetett az első motiváló erő, ami aztán egy szemvillanás alatt valódi tettrekészséggé változott, amikor a vízpartra való leérkezés után meglátták a drámai helyzetet. Diákjainkból felelősségteljes felnőttek lettek hirtelen, lapátot ragadtak és belekezdtek a homokzsákok megtöltésébe. A katasztrófavédelem, a tűzoltóság és Fábián Gábor igazgató úr irányításával délutánig építették a Dunaparti korzón a védműveket. Majd’ az egész mentőcsapat lent maradt, így ekkor már mindenki átérezve a feladat nagyságát, estig dolgozott az árvízi mentésen. Az első nap katartikus élménye aztán a legnagyobb közösségi portálon futótűzként terjedt, s az egész iskola közösségét cselekedetekre sarkallta. Június 6-án reggel 8 órától, az előző este indított internetes igazgatói mozgósításnak is köszönhetően immár 800 fő jelentkezett a munkára, s alig több mint két óra alatt elvégezték azt, amit a katasztrófavédelem egész napos feladatnak szánt. Az iskolában e napon csak az érettségizők, otthon pedig csak a betegek maradtak. A Boronkay teljes közössége tehát úgy élte meg, hogy mind tanárnak, mind diáknak gyalázat lenne nem résztvenni e munkában. Fantasztikus hangulatban telt e nap. Diákok, tanárok, szülők vállvetve, bizakodó és derűs hangulatban lapátoltak, töltötték a zsákokat. Nem volt kérdés, hogy addig maradnak, amíg csak feladatot kapnak, így a boronkaysok megint csak estig dolgoztak. A diáklap egyik szerkesztője, Bodonyi Boglárka e nap zárásaként ezt írta: „Hatalmas élmény volt részt venni egy ilyen eseményen. Az eddigi években mindig csak a tévében, rádióban hallottam, hogy mi történik akkor, amikor a Duna megárad, most azonban lehetőséget kaptam, hogy segítsek és tegyek én is azokért az emberekért, akik veszélyben vannak, és azért a városért, ahol a hétköznapjaimat töltöm. Nagyon jó volt látni azt, ahogy a diákok és

Július 7-én már csak a 18 év felettiek mehettek le, de még így is ott volt kb. 60– 70 boronkays a védekezési munkákon, sőt sokan elmentek a környező településekre is segíteni. Például Nagymaroson is láttunk számos olyan boronkays diákot, akik között olyan bejárós növendék is volt, akinek a települését egyáltalán nem érintette a dunai áradás. E napon a hangulat azonban már olyan volt, mint amikor egy csata előtt várják a várvédők az ellenség kapuk alá való érkezését,

ami aztán hamarosan meg is érkezett áradás képében, de Vác megvédte magát! A vízmércén mért érték szerint a Duna 2013. június 10-én 17 és 19 órakor 804 cmen tetőzött, ami 37 cm-rel volt nagyobb az eddigi 767 cm-es rekord vízmagasságánál. A váci Duna-szakaszon összesen 1320 m-en folytak a védekezési munkálatok, mindösszesen 4800 m3 homokot töltöttek be 418 ezer homokzsákba. 2013. június 18-án így értékelt a városvezetés: minden elismerésem és csodálatom a városé azért az összefogásért, közös gondolkodásért és cselekvésért, amit megtettek ebben a két hétben. Példaértékű volt – hangzott el Fördős Attilától, Vác város polgármesterétől. Mokánszky Zoltán emellett mindenkinek köszönetet mondott, aki a város megmentésében bármilyen módon szerepet vállalt. Az alpolgármester úr is kiemelte a váci iskolák védekezésben betöltött fontos szerepét. Hozzátette: közel 50 diákot fognak jutalomüdülésben részesíteni. Fábián Gábor igazgató úr is iskolánk életének egy igen fontos pillanatának találta e napokat, és így emlékezett meg a tanévzáró beszédében róla: „Minden elfogultság nélkül mondhatom nektek, hogy büszke vagyok rátok. Csodálatos látvány volt, ami a homokdomb tetejéről elém tárult. Látni azt, ahogy jó hangulatban, fegyelmezetten, egymást segítve dolgoztok. Úgy kopott a kupac, mintha markológépek munkálkodtak volna, s úgy mentek a homokzsákok, mintha futószalagok szállították volna. Ez igazán szép munka volt!” Hujbert István Honlapunkon bővebb kép- és filmanyag: http://boronkay.hu/default/2/588/

Boronkay–Lőwy Öregdiákok Hírlevele – 18. szám – 2013. július – http://boronkay.hu/hirlevelek

Fotó: Szilágyi Lajos

Ősidők óta fennmaradásunk egyedüli záloga: a közösségiesség. Ezen erény gyakorlására kaptak lehetőséget diákjaink, amikor június 5-én növendékeink 120, 6-án 800(!) és 7-én 60 fős csoportja lement a váci Duna-partra, hogy megvédje az évszázados rekordokat megdönteni látszó víz áradásától a városunkat.


Aktualitások az iskolából – Fábián Gábor igazgató rovata

4 Igazgatói beszámoló a Boronkay 2012-2013-as tanévéről

Nem akármilyen tanéven vagyunk túl. Csak a fenntartással és működtetéssel kapcsolatban hét jelentős változáson-változtatáson estünk át nem egészen hat hónap alatt. December: álláshely leépítések. Január: fenntartás a járási tankerülethez, működtetés a GH-hoz került, gazdasági részlegünk dolgozói pedig „szét lettek szélesztve”. Március: fenntartás a megyéhez lett áthelyezve. Április: kényszernyugdíjaztatások visszapótlások nélkül. Május: konyha és ezzel együtt az étkeztetés kivételével a működtetés is a megyéhez került. Az iskola minden dolgozójának nagy elismeréssel tartozom azért, hogy ezen kaotikus állapotok között is jó színvonalon tudtuk elvégezni oktató-nevelő munkánkat. Igyekeztünk úgy dolgozni, hogy a szülők, de legfőképpen a diákok a lehető legkevesebbet érzékeljenek ebből. Bízom benne, hogy sikerült. Ezen hit alátámasztására csemegézek az iskola igen bőséges statisztikai adataiból. (Bár mindenki megérdemelné, aki átlagot jelentősen meghaladó teljesítményt nyújtott, de terjedelmi korlátok miatt erre itt nem kerülhet sor. Az érdeklődők további adatokat találnak a www.boronkay.hu címen vagy a minden évben megjelenő évkönyvünkben.) Országos szintű kitüntetést kapott négy tanárunk, tehetséggondozásért: Szász Csilla, Dr. Minda Mihály, Lengyel Csaba és a diáksportért: Fábián Gábor, valamint az iskola kétszer (Pro Progressio a BME-n és Diáksportért a Parlamentben), de meg kell említeni Dian János Váci Katedra Díját is. OKTV: A legmagasabb szintű tanulmányi verseny döntőjébe 34 diákunk jutott be, akik 43 helyezést értek el, több diákunk is több tárgyból. 12 db TOP10-es helyezésünk van, s közülük is kiemelkedik Debreceni Ádám, aki ismét megnyerte a matematikát, 5. lett kémiából, 8. fizikából és e mellett még tagja volt a II. díjas magyar csapatnak a nemzetközi kémia olimpián is. Dobogósok voltak még: Lapis Máté (matematika) és Demeter Deli Kristóf (informatika). Egyéb tanulmányi versenyek országos döntőjéig több mint 200 diákunk jutott el.

Ők 64 TOP10-es, ezen belül pedig 31 dobogós helyezést szereztek. Szakmai versenyek: Négy OSZTV és 12 SZÉTV döntős mellett az egyéb szakmai versenyen 39 diákunk képviselte iskolánkat a végső megmérettetéseken, s közülük 16-an díjazottan tértek haza. Sport: Országos dobogós helyezéseket szereztünk atlétikai pályaversenyeken, mezei futásban, labdarúgásban, kosárlabdában, úszásban, duatlonban és a szellemi diákolimpián, de ott voltunk a sakk és a kézilabda döntőjében is. E mellett egyesületi szer vezésben, de iskolai színekben szereztek (nem pontszerző) dobogós helyezéseket diákjaink birkózásban, evezésben, kajak-kenuban, íjászatban, akrobatikus tornában. Nyelvvizsgák: Azt gondolom, iskolánk méltán híres erről az oldaláról is, melyért köszönet jár az idegen nyelv tanároknak, hiszen nem állnak meg az érettségire való felkészítésnél. Ennek eredményeképpen 575 diákunk rendelkezik nyelvvizsgával, közü-

Debreceni Ádám

OKTV matematika I. OKTV kémia V. OKTV fizika VIII.

Szász Csilla

tehetséggondozásért

Lapis Máté Sámuel OKTV matematika III.

Lengyel Csaba

tehetséggondozásért

lük 87-en felső fokúval és 93-an egynél több nyelvből. (Tavaly volt olyan végzős SZAKMAI osztályunk, ahol MINDENKI legalább középfokú nyelvvizsgával ment el tőlünk!!!) Ranglisták: Időről időre készülnek ilyen művek. Természetesen mindegyik dicsérhető s egyben mindegyik kritizálható is a figyelembe vett szempontrendszere miatt. Én mégis elégedett vagyok ezekkel, hiszen a döntően humán tárgyakban elért eredmények alapján összeállítottban a 66. míg a pedagógiai hozzáadott érték szerintiben az 54. helyen zártunk a 954 magyar középiskola között. TOP10-ben vagyunk a tanulmányi versenyek, a sport és a tudományos kutatómunka terén. Csak óvatosan jegyzem meg, ha ezen helyezési számokat összeadnánk, akkor magasan országos ranglistavezetők lennénk, ugyanis nincs olyan iskola amely kettőnél több ranglistán előttünk lenne, olyan pedig rajtunk kívül egy sincs, ami minden ranglistán a legjobb 100-ban lenne. Fábián Gábor

Demeter Deli Kristóf

OKTV informatika III. OKTV matematika 25.

Dr. Minda Mihály tehetséggondozásért

Fábián Gábor diáksportért

Dian János

Váci Katedra Díj

Kiadja: Boronkay György Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 2600 Vác, Németh L. u. 4–6. Telefon: 27/317–077 e-mail: boronkay@vac.hu Felelős kiadó: Fábián Gábor Felelős szerkesztő: Ujvári István Archívum: http://boronkay.hu/hirlevelek Lapterv, tördelés: Boronkay Arculat Stúdió

Boronkay–Lőwy Öregdiákok Hírlevele – 18. szám – 2013. július – http://boronkay.hu/hirlevelek

Profile for István Hujbert

Boronkay Baráti Kör Hírlevele 18. szám  

Boronkay Baráti Kör Hírlevele 18. szám  

Advertisement