Page 1

Studeren aan Hogeschool IPABO


Haal het beste uit je studie met Hogeschool IPABO

I

ondernemen

I

lesgeven

Wat hebben onderwijs geven en ondernemen

Zoek jij een baan van 9 tot 5, wil je iedere dag

met elkaar gemeen? Bij de IPABO heel veel!

hetzelfde doen en zit je graag achter een bureau?

Kom je bij ons studeren, dan bruis je van energie

Kom dan niet naar de IPABO! Wij leiden je op voor

en ambitie. Samen met jou werken we aan een

een heel andere baan, met veel afwisseling en veel

nieuwe generatie professionals die lesgeven op de

verschillende contacten. Een basisschool staat

basisscholen. Professionals die niet gewoon hun

midden in de samenleving, en een grote variatie

klasje draaien, maar zelf ondernemend zijn. IdeeĂŤn

aan kinderen en ouders uit die samenleving kom

hebben. Doelgericht werken. De buitenwereld naar

jij in je klas tegen. Je leert werken met leerlingen

binnen halen. Proactief handelen. Studenten die

uit dorpen en steden. Ook word je je bewust van

bestaande situaties durven te veranderen. Ondernemen is ook de beste willen zijn. Investeren

de religieuze en culturele verscheidenheid van de

in jezelf en in de basisschool waar je werkt. Een

leer je pedagogisch en didactisch werken met kin-

basisschool die zich onderscheidt, waar kinderen

deren in het basisonderwijs. Als leraar op de basis-

en hun ouders zich thuis voelen. Daar kan jij aan

school kan jij ze, als ze nog jong en kwetsbaar zijn,

bijdragen! Spreekt dit je aan, lees dan eens verder

inspireren en hen met humor en vastberadenheid

of surf naar onze website www.daarom.ipabo.nl.

voor gaan. Zodat sterke ĂŠn zwak getalenteerde

leerlingen. Tijdens de pabo-studie die 4 jaar duurt,

kinderen het beste uit zichzelf halen. De jaren op de basisschool vormen immers de basis voor hun verdere (school)loopbaan.


I

internationaal

Waar de docenten hun studenten nauwelijks kennen. Dat zal je bij IPABO niet tegenkomen.

“Ik begin echt een band te krijgen met de kinderen

Onze studenten geven zelf aan dat zij de klein-

van mijn grade 6”, schreef Anne in haar reisverslag

schaligheid en het persoonlijk contact bijzonder

op internet. Zij is één van de studenten die stage

waarderen. Wij vinden dat de IPABO-docenten

loopt in Zambia. Anne leert in Zambia met de

daarin ook een voorbeeld zijn. Zij zetten zelf

meest basale middelen les te geven aan kinderen

dagelijks het beeld neer van hoe een docent kan

die kilometers moeten lopen om naar school te

lesgeven door oorspronkelijk te zijn, creatief te

komen. Zij is laaiend enthousiast, want zij doet

denken en te doen. Te denken vanuit mogelijk­

een ervaring op die je niet gauw elders tegenkomt.

heden en kansen benutten. Het contact in het onderwijs tussen docent en student, maakt dat je met plezier kunt terugkijken op je studie. En later,

‘Op de Ches hire School in Zambia st el ik nu een lessen­schem a op. Dat kennen ze h ier nog niet’ Bert-Jan 4 e ja

ars student

Bij de IPABO kan je in het buitenland stage­ lopen in de landen waarmee wij internationale uitwisselings­contacten hebben. Alle kans dat jij een tijdje gaat werken in Suriname, de Nederlandse Antillen, Zuidelijk Afrika, Azië of iets dichter bij huis, in Europa.

I

persoonlijke aandacht

Je krijgt les van inspirerende vakdocenten die nationaal hun sporen hebben verdiend. Veel van onze docenten hebben landelijke methodes ont­wikkeld en doen mee aan landelijke onderzoeksprojecten. Je hoort vaak over hogescholen waar weinig contacturen zijn en veel lessen uitvallen.

als je zelf in het onderwijs werkt, wil je graag dat jouw leerlingen dat ook van jou zeggen.


I

IPABO

Hogeschool IPABO heeft een vestiging in

‘ Ik zit hier é op mijn plekcht !’ Kim 2 ja e

ars studente

Amsterdam en in Alkmaar. Je bent op één van onze beide vestigingen van harte welkom. Op de IPABO

De IPABO is een interreligieuze hogeschool.

doe je een flinke hoeveelheid basis­kennis op.

Dat betekent dat wij jouw waarden en overtuiging

Tijdens de studie krijg je onder andere les in

respecteren. Of je nu gelovig bent of niet, op de

peda­gogiek, rekenen, taal, wereldoriëntatie, natuur

IPABO leer je vanuit je eigen traditie met kinderen

en techniek, levensbeschouwing, ICT, kunstzinnige

in gesprek te gaan over waarden en religieuze

vorming en levensbeschouwing. Via je stage maak je

bronnen. Vanuit die traditie kun je later gaan

gelijk kennis met de praktijk in het basisonderwijs.

werken op een basisschool die bij jou past.

Studeer je aan de IPABO, dan doorloop je je studie

De IPABO is goed te bereiken met openbaar

op een hogeschool met alleen pabostudenten.

vervoer, ligt in een gezellige stad, en biedt jou

Dat onderscheidt onze hogeschool ook van andere,

volop kansen op een baan in het onderwijs.

waar je vaak in een afdeling ‘pabo’ zit.

Waar wacht je eigenlijk nog op?

Vraag informatie aan of surf naar www.daarom.ipabo.nl Hogeschool IPABO Postbus 90506 1006 BM Amsterdam T 020 613 70 79


flyer IPabo  

flyer IPabo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you