Sallila Yhtiöt - Vuosikertomus 2020

Page 1

2020 Vuosikertomus


Sallila Energia Oy

Sallila Energiapalvelut Oy

Sallila yhtiöt

Sallila Sähkönsiirto Oy

Jakelualue

Huittinen

Punkalaidun

Alastaro Loimaa Ypäjä Loimijoentie 65 32440 Alastaro Puhelin 02 76 431 www.sallila.fi www.forssanenergia.fi

Käytetyt lyhenteet Energia kWh = kilowattitunti MWh = megawattitunti = 1.000 kWh GWh = gigawattitunti = 1.000 MWh TWh = terawattitunti = 1.000 GWh Teho kW = kilowatti MW = megawatti = 1.000 kW Jännite V = voltti kV = kilovoltti = 1.000 V

2

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

Sallila Sähkö­asennus Oy

Forssan Energia Oy


SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

3


Toimitusjohtajan katsaus

Yhdistymisen ja yhteistyön vuosi

Vuosi 2020 toi Sallila-yhtiöille monia haasteita, mutta myös paljon kehitystä ja uutta toimintaa. Sallila-yhtiöiden tulos jäi selvästi budjetoidusta: niin emoyhtiö Sallila Energia Oy kuin tytäryhtiöt Sallila Sähkönsiirto Oy ja Forssan Energia Oy jäivät tulostavoitteistaan. Sähkön myynti- ja siirtomäärien laskuun vaikutti erityisesti lämmin vuosi. Sähkön markkinahinnat vaihtelivat rajusti, ja varsinkin loppuvuonna aluehinnat olivat huomattavan korkealla tasolla. Sallila Sähköasennus Oy:n mittava ja pitkittynyt urakka Carunan jakelualueella saatiin päätökseen vuoden lopulla. Sähköasennuksen tulosta ei kuitenkaan pystytty kääntämään voitolliseksi hyvästä alusta huolimatta.

Energiapalvelut tuottaa meille tärkeitä palveluita Maaliskuussa aloitti toimintansa Sallila Energiapalvelut Oy. Sen toimialaa ovat erilaiset energiayhtiöille suunnatut palvelutuotantomuodot kuten valvomo-, mittaus-, taloushallinto- ja ICT-palvelut sekä niihin liittyvät moninaiset tietojärjestelmät. Energiapalveluiden toiminta alkoi liiketoimintakaupasta, jossa Sallila Energia Oy yhdessä neljän muun energiayhtiön kanssa osti enemmistön Satapirkan Sähkö Oy:n yksin omistamasta Smart Energiapalvelut Oy:stä. Satapirkan Sähkö Oy jäi uuden yhtiön vähemmistöomistajaksi. Energiapalveluiden tuottamat palvelut ovat erittäin tärkeitä sen asiakasyhtiöille. Suoraan omille asiakkaillemme ne näkyvät mm. jakeluverkon vikatilanteiden yhteydessä: jakeluverkon valvonta hoidetaan pääasiassa Energiapalveluiden valvomosta käsin. Energiapalveluiden tarjoama asiakastietojärjestelmä näkyy asiakkaillemme myös uutena online-palveluna. Asiakastietojärjestelmä onkin tärkeässä roolissa siirryttäessä vuonna 2022 valtakunnalliseen mittaustietokantaan eli DataHubiin.

4

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

Tulevaisuudessa Energiapalvelut pyrkii tarjoamaan palveluitaan osakasyritysten ohella myös laajemmalle asiakaskunnalle.

Vertek-fuusio: strategista etua etsimässä Elokuussa julkisuuteen tiedotettiin sulautumissuunnitelmasta, joka toteutui 31.12.2020: Sallila Sähköasennus Oy fuusioitui Vertek Oy:öön. Sähköasennuksen 40 työntekijää siirtyivät Lounais-Suomen alueella sähkö- ja tietoliikennealan palveluita tuottavan Vertekin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Sulautumisen tarkoituksena on saavuttaa strategista etua vaativalla ja kilpaillulla urakointialalla. Jakeluverkon kaapeloinnin edistyessä ja kaapelointitarpeiden vähentyessä sähköurakointikin tulee alana muuttumaan, ja on tarpeen kehittää uusia palvelumuotoja sekä hankkia uutta osaamista tulevaisuuden sähköverkon hallintaan ja viankorjauksiin. Toimintaympäristössä ja sähköverkkoinvestoinneissa odotettavissa olevat muutokset edellyttävät myös maantieteellisesti vahvaa asemointia. Yhdistymisellä voidaan hyödyntää laajaa ammatillista verkostoa ja tarjota asiakkaille kustannuksiltaan kilpailukykyisiä, mutta silti korkealaatuisia ja monitahoisia ratkaisuja.

Turvallisuus vastuullisen toiminnan ytimessä

Haasteet eivät tule loppumaan. Ratkaisua haetaan yhteistyöllä, jossa tärkeässä roolissa ovat omat asiakkaamme.

Vuotta 2020 ei voi sivuuttaa mainitsematta Covid-19-pandemiaa ja sen vaikutuksia. Pandemia varoitteli itsestään maailmanlaajuisesti jo vuoden vaihteessa, jolloin Sallilassa voitiin toimia vielä tavanomaiseen tapaan ilman rajoituksia. Huhtikuun alussa Sallilassakin siirryttiin laajennetusti etätyöskentelyyn, ja koronaviruksen leviämistä on sen jälkeen pyritty hidastamaan kaikin viranomaisten suosittelemin keinoin.


Vuoden mittaan saatiin kuulla ja lukea useista lähteistä myös tietoturvasta ja kyberturvallisuudesta sekä niiden puutteista. Sallila-yhtiöissä suhtaudutaan tietoturvaan erittäin vakavasti, ja yhtiön henkilökunta suorittaakin vuosittain tietoturvakoulutuksen. Edustamme yhteiskunnallisesti tärkeää infraa, ja tietoturva yhdessä työturvallisuuden kanssa ovat merkityksellisiä kokonaisuuksia. Seuraamme aktiivisesti työturvallisuuden ja tietoturvan toteutumista. Tapahtumien ja muutosten vuosi tiivistyi sen lopulla, kun Sallila-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Rauno Mäkelä, varapuheenjohtaja Timo Hälli ja hallituksen jäsen Aimo Lepistö päättivät kaikki monivuotisen hallitustyöskentelynsä ikäpykälän johdosta. Heillä jokaisella on pitkä ja ansiokas ura Sallilan hallinnossa, jossa on voitu hyödyntää heidän osaamistaan toiminta-alueen tapahtumissa ja kehityksessä sekä vahvaa tietotaitoa energia-alan tapahtumista vuosien varrelta.

täviä. Lämmin kiitos asiakkaillemme! Yhdessä vastaamme käsillä olevaan murrokseen. Osaavalla ja asiantuntevalla henkilökunnalla rakennamme ja kehitämme yhtiömme toimintaa. Kiitokset koko henkilökunnallemme hyvästä asenteesta ja ammattitaidosta, joka on mahdollistanut joustavan työskentelyn jopa pandemia-aikana. Kiitos hallinnolle ja erityisesti hallituskautensa päättäneille Rauno Mäkelälle, Timo Hällille ja Aimo Lepistölle pitkäaikaisesta ja sitoutuneesta työstä yhtiömme hyväksi.

Tarja Heinonen toimitusjohtaja

Murros onnistuu yhdessä asiakkaiden kanssa Energia-ala on jatkuvassa myllerryksessä. Paljon puhuttujen energiamurroksen ja hiilineutraalisuustavoitteiden myötä sähköntuotanto ja -käyttö muuttuvat lähitulevaisuudessa, ja asiakkaiden oma sähköntuotanto tulee vielä lisääntymään. Nämä asiat vaikuttavat olennaisesti siirtoverkkotoimintaan ja yleisesti toimintaamme paikallisena sähköyhtiönä. Viranomaisvaatimukset kasvavat, ja tulossa on muutoksia myös jakeluverkon valvontamalliin. Aiemmin tehdyillä päätöksillä ja toimenpiteillä on iso merkitys tulevaisuuteen. Poliittiset päätökset ohjaavat vahvasti alan toimintaa mm. sähkön tuotantomuotoihin liittyen. Voidaankin todeta, että haasteet eivät tule loppumaan. Ratkaisuja haetaan yhteistyöllä, jossa tärkeässä roolissa ovat omat asiakkaamme: heiltä saamme arvokkaita näkökulmia ja kokemuksia sähkön käytöstä, tuotannosta ja asiakastarpeista. Paikallinen energiayhtiö on aikanaan perustettu paikallisia ihmisiä varten, ja heidän palvelemisensa on edelleen Sallilan ydinteh-

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

5


Konserni

Sallila Energia -konserni koostuu viidestä yhtiöstä. Emoyhtiö Sallila Energia Oy omistaa sataprosenttisesti tytäryhtiöt Sallila Sähköasennus Oy:n, Sallila Sähkönsiirto Oy:n ja Forssan Energia Oy:n sekä 70 % Sallila Energiapalvelut Oy:stä. Sallila Energiapalvelut Oy perustettiin 8.1.2020 ja yhtön varsinainen toiminta alkoi 1.3.2020, kun yhtiö osti Satapirkan Sähkö Oy:n tytäryhtiön Smart Energiapalvelut Oy:n liiketoiminnan. Tytäryhtiö Sallila Sähköasennus Oy sulautui Vertek Oy:öön 31.12.2020. Järjestelyn seurauksena yhtiö omistaa 20,5 % Vertek Oy:n osakekannasta ja Vertek Oy muodostaa osakkuusyhtiön konserniin. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 37,1 milj. € ja liikevoitto 3,1 milj. €.

Organisaatio Konsernissa yhtiöiden toimitusjohtajana on toiminut Tarja Heinonen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja Leena Jylhä, hankilöstöjohtaja Aulikki Ojavalli, liiketoimintajohtaja Mika Potinkara, liiketoimintajohtaja Raimo Prusi, liiketoimintajohtaja Jiri Tähkänen (Sallila Sähköasennus Oy:stä) ja liiketoimintajohtaja Hannu Halminen (Sallila Sähkönsiirto Oy:stä).

Jouko Käkönen, Sanna Metsänranta, Aki Mikkola, Kari Mylen, Ilkka Mäkelä, Karin Nars (8.6.2020 asti), Teemu Perho, Hanna Rannanperä, Ilkka Riuttamäki, Tommi Sirén ja Martin Ylikännö. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Ari Mahlamäki ja varapuheenjohtajana Karin Nars (8.6.2020 asti) ja Teemu Perho (18.8.2020 alkaen).

Hallitus Kuluneen vuoden aikana yhtiön hallituksen jäseninä ovat olleet Rauno Mäkelä (puheenjohtaja), Timo Hälli (varapuheenjohtaja), Petri Antila, Aimo Lepistö, Pasi Mäkelä, Sari Ponkala ja Tommi Setälä. Hallituksessa asioiden esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja. Lisäksi kokouksiin on osallistunut hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Tarkastustoiminta Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet tilintarkastusyhteisöt Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Reeta Virolainen, KHT ja Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Antti Ikonen, KHT.

Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.6.2020 ja jatkokokous 28.7.2020 yhtiön pääkonttorilla Loimaalla. Varsinaisessa yhtiökokouksessa oli edustettuna 21 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 57.697 osaketta ja 57.697 ääntä. Jatkokokouksessa oli edustettuna 20 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 57.677 osaketta ja 57.677 ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallitukselle annettava osakeantivaltuutus.

Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon ovat kuuluneet vuoden aikana Ari Mahlamäki, Ari Ala-Laurinaho, Jussi Heikkilä, Tuomas Heilala (8.6.2020 alkaen), Jouni Isotalo, Pertti Kuisma,

6

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

Konsernin tunnusluvut 1.000 €

2020

2019

Liikevaihto

37.121

36.444

Liiketulos

3.093

4.458

Tilikauden tulos

2.098

3.789

101.350

100.609

Tase


0

osi 202

vu Sallilan

Vakituisen henkilöstön keski-ikä

50 v. Sähköä siirrettiin

K

A UV

P

K AI

KA

339 GWh Sähköä myytiin

301GWh Sähkönkäyttöpaikkoja vuoden lopussa

23007 Maakaapelointiaste vuoden lopussa

60 % SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

7


Työhyvinvointi säilyi, mutta työyhteisöä ikävoitiin Etätyöstä ja Teams-palavereista tuli vuoden mittaan rutiinia Vuoden 2020 lopussa Sallila-yhtiöissä oli 80 toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta ja viisi määräaikaista työsuhdetta. Merkittäviä muutoksia henkilöstössä tapahtui kaksi. Vuoden alkupuolella Sallila Energia osti Smart Energiapalvelut Oy:n liiketoiminnan, ja sen henkilöstö siirtyi konserniin, Sallila Energiapalvelut Oy:n palvelukseen. Sallila Sähköasennuksen fuusioituessa joulukuun lopussa Vertek Oy:öön konsernin vakituinen henkilöstö väheni 36 henkilöllä. Vuoden vaihtuessa konsernin henkilöstö siis muuttui oleellisesti sekä määrän että rakenteen osalta: jatkossa kaikki ovat toimihenkilöitä — joukossamme ei ole enää sähköasennuksen tai verkonrakentamisen työntekijöitä.

Etätyöllä turvattiin terveyttä ja palvelutuotantoa Maailmanlaajuinen Covid-19-pandemia saavutti Suomen vuoden alussa. Johtoryhmä kartoitti tilannetta alueellamme toistuvasti. Konsernissa siirryttiin laajasti etätöihin huhtikuussa. Asennustöissä työntekijöiden suojelemiseksi työryhmät pidettiin mahdollisimman samajäsenisinä. Valvomopäivystys on keväästä 2020 alkaen hoidettu etäyhteyksin, jotta riski yhtäaikaiseen sairastumiseen pienenee ja häiriötön palvelutuotanto voidaan turvata Satapirkan alueen sähköverkon tilan valvonnassa. Syksyllä muussa toimistotyössä palattiin muutamaksi kuukaudeksi normaalimpaan työtapaan, kunnes ennen vuoden vaihdetta annettiin jälleen etätyösuositus. Etätyö toi mukanaan uusia haasteita esimiestoimintaan ja työyhteisön yhteiseen työsuoritukseen. IT-järjestelmiä ja verkkoyhteyksiä oli rakennettu ja varmistettu jo aikaisempien vuosien aikana, joten siirtyminen etäyhteyksiin ei ollut juuri kellekään uutta. Teams- ja muut puhelinneuvottelut tulivat nyt jokapäiväiseksi rutiiniksi.

8

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

Pysyimme terveinä ja turvassa Koronapandemia ei aiheuttanut konsernissa lisäsairauspäiviä. Henkilöstön jaksamista muuttuneessa työtilanteessa kartoitettiin muutamalla lyhyellä mobiilikyselyllä vuoden aikana. Niiden perusteella työhyvinvointi säilyi ja työt tulivat hoidetuiksi, mutta omaa työyhteisöä kaivattiin. Esimiehet pitivät lähes viikoittain yksikkökohtaisia Teams-palavereita työ- ja myös sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseksi.

Henkilöstö yhtiöittäin (toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet)


Huolenpitoa monin tavoin Työantaja on vakuuttanut työntekijät myös vapaa-ajan tapaturmien osalta. Liikunta- ja kulttuurisetelietu on ollut käytössä, mutta käyttömahdollisuudet olivat varsin rajalliset. Lounassetelien käyttöä on edistetty. Tyhy-tapahtumien järjestäminen vuoden aikana estyi pandemian vuoksi. Vain paikalliseen kesäteatteriesitykseen voitiin osallistua harvennetuin istumajärjestelyin. Palvelusvuosista muistamisissa annettiin vaihtoehdoksi valita tietty määrä ylimääräistä palkallista vapaata. Tulospalkkausjärjestelmä on voimassa, ja tavoitteet määritellään vuosittain. Tulospalkkion työntekijä voi halutessaan suunnata kokonaisuudessa Sallila Energia -konsernin Palkkiorahastoon. Uutena etuna työnantaja teki vuoden alussa sopimuksen Lomarenkaan kanssa. Työntekijät voivat vuokrata työnantajan määrittämillä kriteereillä lomahuoneiston, jonka vuokrasta työnantaja maksaa osan.

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

9


Verkkoa parannettiin kaapeloinnilla ja helikopteriraivauksella Covid-19 näkyi verkkoyhtiölle sähkönkäyttöpaikkojen vähenemisenä. Pienenä kädenojennuksena asiakkaille siirtohintojen korotusta lykättiin puolella vuodella. Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkkovastuualueellaan siirtämän energian määrä pieneni 4,0 % ja oli 339 GWh vuonna 2020 (354 GWh vuonna 2019). Vuoden korkein keskituntiteho oli 64,52 MW ja se mitattiin 7.2.2020 klo 07–08. Sähkön siirtohintojen korotuksen oli tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alussa, mutta pandemiasta johtuen korotusta päätettiin lykätä. Tällä eleellä haluttiin huomioida se, että alueella monet yksityishenkilöt ja yritykset ovat koronan vuoksi kärsineet taloudellisia menetyksiä. Korotus astui voimaan puoli vuotta aiottua myöhemmin, lokakuun alussa. Kantaverkkomaksut pysyivät samoina koko vuoden.

Tuuli ja muuttavat linnut aiheuttivat häiriöitä Sähköverkon käyttövarmuus oli vuonna 2020 lähinnä välttävä. Vuoden alkupuolella oli useita kovatuulisia viikonloppuja, joiden seurauksena keskeytyksistä aiheutunut haitta eli KAH-arvo kasvoi reipasta tahtia. Lisäksi verkon häiriöitä aiheutti lintujen kevätmuutto. Vuoden alusta toukokuun loppuun KAH-arvoksi muodostui noin 285 000 €. Tämän vuoksi tehostimme johtokatujen kunnossapitoa suorittamalla helikopterilla kuntokartoituksen ja laser-peilauksen Huittisten ja Punkalaitumen alueilla. Syyskuussa kävimme pahimmat ongelma-alueet läpi helikopterin avulla toteutetulla oksasahauksella. Myös omien 110 kV:n linjojemme reunavyöhykkeet latvasahattiin puuvarmuuden takaamiseksi. Koko vuoden KAH-arvoksi muodostui 488 700 € (406 400 € vuonna 2019).

Kaapelointiaste jo lähes 60 % Kulutuksen sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa 23 007 (23 017 v. 2019). Uusia liittymiä tuli 41 kap-

10

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

paletta (37 kpl v. 2019). Liittymiä purettiin samaan aikaan 51, joten käyttöpaikkamäärä putosi kymmenellä. Talonrakentaminen alueellamme oli erittäin vähäistä osittain pandemian aiheuttaman laman vuoksi. Palautus- ja siirtokelpoisia taseen velkaerinä kirjattavia liittymismaksutuloja kertyi vuoden aikana 272 000 € (291 000 € v. 2019). Palautuskelvottomia liikevaihtoon sisältyviä liittymismaksutuloja kirjattiin 25 000 €. Verkon rakentamiseen ja uusimiseen investointi jatkui ollen kuluneena vuonna 4,3 milj. € (4,7 milj. € vuonna 2019). Verkon käyttövarmuuden parantamiseksi ilmajohtoverkkoa on nopeassa tahdissa uusittu maakaapeliverkoksi. Vuoden 2020 lopussa Sallilan 20 kV:n jakeluverkosta oli maakaapeloitu 35,1 % ja pienjänniteverkosta 72,7 %. Kaikkiaan verkostamme oli kaapeloitu 59,9 %. Jakeluverkon maakaapelointi jatkuu, ja myös johtokatujen pahimpia ongelmakohtia raivataan helikopterisahauksena. Verkonparannustöitä tehdään haja-asutusalueilla, koska taajamat on maakaapeloitu jo melko kattavasti.

Puistomuuntamo on turvallisempi valinta Sallila Sähkönsiirto noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ISO14001:2004 -ympäristöstandardia. Muuntamot rakennetaan lähes pelkästään puistomuuntamoiksi, millä vähennetään merkittävästi öljyvuotojen aiheuttamien vahinkojen riskiä. Pyrimme vähentämään pylväiden aiheuttamaa haittaa kaikessa verkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. Tähän vaikutetaan eniten maakaapeloinnilla, eikä pylväitä tällä vuosikymmenellä enää asenneta merkittäviä määriä. Olemme sitoutuneet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään. Toteutamme EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaista toimenpideohjelmaa aina kun se on taloudellisesti, teknisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista.


SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

11


Poikkeuksellinen vuosi myös sähkökaupan näkökulmasta Helspot-pörssisähkön hinta painui negatiiviseksi ensimmäistä kertaa historiassa. Pandemiavuonna Suomessa käytettiin vähemmän sähköä, ja myös Sallila Energian ja Forssan Energian myymän sähkön määrä laski. Poikkeukselliseksi muodostuneeseen sähkökauppavuoteen vaikuttivat monet tekijät. Erittäin lämmin alkuvuosi vaikutti lämmityssähkön kysyntään. Samaan aikaan puhkesi Covid-19-pandemia, jonka myötä monet toimistot ja palveluyritykset hiljenivät. Sähkönkäyttö väheni Suomessa edellisvuodesta 6 %. Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannossa kasvoi voimakkaasti. Samaan aikaan fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimalaitoksia ajettiin alas ja lakkautettiin. Vesivoiman tuotanto säilyi jokseenkin entisellään. Ennätyslukemiin kasvaneen tuulivoimatuotannon seurauksena sähkön markkinahinnat vaihtelivat runsaasti. Historiaa tehtiin 10.2., kun Helspot-hinta painui negatiiviseksi. Negatiivinen tuntihinta toistui vuoden mittaan muutaman kerran. Alimmillaan hinta oli marraskuun alussa: 2.11. aamuyöllä hintanoteeraus oli -1,73 eur/MWh.

Omaa tuotantoa vedestä, tuulesta ja auringosta Lämmin alkuvuosi ja vähentynyt asiakasmäärä pudottivat Sallila Energian myymän sähkön määrää n. 10 % verrattuna vuoteen 2019. Sähköä myytiin n. 228 GWh. Forssan Energian myymän sähkön määrä väheni n. 5 % verrattuna vuoteen 2019 ja oli 73 GWh.

Suurin osa toimittamastamme sähköstä, noin 94 %, on sähköpörssistä hankittua. Loput tuotettiin omissa voimalaitoksissa tai hankittiin pientuottajilta. Omia voimalaitoksiamme ovat Sallilan ja Vuolteen vesivoimalaitokset sekä Loimaan aurinkovoimala. Tuotanto-osuuksissa Sallila on Suomen Voiman kautta mukana mm. Puhurin ja Haminan tuulivoimalaitoksissa.

12

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

Markkina on edelleen kovasti kilpailtu. Pyrimme pitämään asiakkaistamme kiinni tarjoamalla heille sopivia sähkönmyyntituotteita oikein hinnoiteltuina sekä hyvää ja laadukasta palvelua.


Sallila tarjoaa asiakkailleen myös erilaisia energiaratkaisuja. Asiakkaiden kiinteistöihin asennetaan aurinkosähköjärjestelmiä avaimet käteen -periaatteella.

Loimaan aurinkopuistosta voi vuokrata paneeleja. Vuokrapaneelit sopivat hyvin esimerkiksi kerrostaloasukkaille, jotka haluavat olla mukana uusiutuvan energian tuotannossa.

Liikenteen sähköistyessä tarjoamme erilaisia sähköautojen latausjärjestelmiä. Tämän toiminnan arvioimme kehittyvän voimakkaasti lähitulevaisuudessa.

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

13


Forssan energiayhtiöt juhlivat 100-vuotisjuhliaan viettävät Forssan Energia ja Forssan Verkkopalvelut toivat iloa pandemiavuoteen lahjoittamalla valotaideteoksen. Markkinointiasioissa jatkettiin pääosin aiemmalla linjalla. Paikallisina yhtiöinä tuimme erilaista paikallista toimintaa kuten urheiluseuroja ja yhdistyksiä. Pandemian vuoksi kaikki asiakastilaisuudet peruttiin. Markkinointikanavinamme toimivat sosiaalinen media, erilaiset tiedotteet ja mainokset sekä asiakaslehtemme Lieke, joka ilmestyi kaksi kertaa vuodessa. Forssan Energia ja Forssan Verkkopalvelut täyttivät 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi yritykset lahjoittivat Forssan historiallisen kehräämöalueen piippuun valotaideteoksen, jonka juurella niin forssalaiset kuin turistitkin voivat ikuistaa itsensä. Valotaideteos keräsi runsaasti kiitosta ja positiivista huomiota. Valtakunnallisen heijastinpäivän kunniaksi Forssan Energia ja Forssan Verkkopalvelut lahjoittivat 600 heijastinta kaupunkilaisten iloksi ja turvaksi. Heijastimet ripustettiin noudettaviksi Ankkalammin sillalle.

14

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020


Juhlavuoden kunniaksi asiakaslehti Liekkeessä julkaistiin Forssan sähköyhtiöiden lyhyt historiikki. Kuvassa 20 kV:n linjanrakennusta 1960-luvulla.

Kiimassuon voimalaitoksen vihki silloinen valtiovarainministeri Sauli Niinistö. Avustamassa olivat Markku Länninki ja Erkki Vähätalo.

Heijastinsilta saavutti forssalaisten keskuudessa suuren suosion. Heijastimia noudettiin Ankkalammin sillalta pimeän syksyn ja talven turvaksi.

Oma toimitalo rakennettiin Paulinkadulle vuonna 1988.

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

15


Tietoturvauhkiin varauduttiin tiedottamalla ja opastamalla henkilökuntaa Verkkorikollisuuden määrä ja vakavuusaste kasvavat jatkuvasti. Sallilayhtiöissä torjutaan niitä päivittämällä tietojärjestelmät säännöllisesti ja pitämällä henkilökunta ajan tasalla tietoturva-asioista. Huoltovarmuusalalla toimivissa yhtiöissä tietoturvalla on merkittävä rooli. Puutteellisella tietoturvalla ei ole pelkästään taloudellisia seurauksia, vaan toisinaan myös vakavampia. Ensisijaisesti verkkorikollisten intressit ovat kuitenkin taloudellisia. Rikollisuuden muoto on vuosien kuluessa muuttunut, ja verkkorikollisuuden osuus ja merkittävyys ovat kasvaneet. Näitä uhkia vastaan yritysten tulee varautua eri tavalla. Merkittävimmät ja näkyvimmät tavat ovat järjestelmien säännöllinen päivittäminen ja henkilökunnan tietoisuuden lisääminen. Olemme päivittäneet ohjelmistot ja pyrkineet reagoimaan heti, kun maailmalla on ilmennyt merkittävä tietoturvauhka. Henkilökunnan tietoisuutta on pyritty ylläpitämään lyhyillä täsmennetyillä tietoiskuilla sekä tiedottamalla intranetissa ajankohtaisista uhista. Ulospäin näkymätön, mutta merkittävä osa tietoturvatyötämme on varautuminen mahdollisiin tietomurtoihin. Päivitämme ja arvioimme säännöllisesti tilannekuvaa eri ohjelmistojen ja laitteiden sekä palautumissuunnitelman osalta.

16

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020


Koko energia-alaa koskeva Datahub-projekti on hyvässä vauhdissa alalla ja tuotantoon se tullaan ottamaan helmikuussa 2022. Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, jossa ovat mukana sähkönmyyjät ja jakeluverkkoyhtiöt. Sallilassa käytössä ollut asiakastietojärjestelmä ei ollut Datahub-yhteensopiva, eikä toimittaja sitä pystynyt lupaamaan. Aloitimme keväällä asiakastietojärjestelmänvaihtoprosessin, jonka tavoitteena oli saada käyttöömme uusi Datahub-yhteensopiva järjestelmä kevään 2021 aikana. Samassa yhteydessä uudistui myös asiakkaiden oma asiointikanava Online. Uusi asiakastietojärjestelmä ja Online-palvelu vastaavat toimivan asiakaspalvelun tarpeisiin ja täyttävat sekä Datahubiin että tietoturvaan liittyvät vaatimukset.

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

17


18

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020


Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma

1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019

LIIKEVAIHTO 37 120 792,83 36 444 258,81 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos - 2 020 947,55 - 803 616,71 Valmistus omaan käyttöön 2 767 086,00 2 957 736,00 Liiketoiminnan muut tuotot 374 221,35 553 126,54 Materiaalit ja palvelut - 20 957 379,38 - 22 914 321,37 Henkilöstökulut - 5 887 817,39 - 4 993 404,36 Poistot ja arvonalentumiset - 3 517 587,41 - 3 380 658,12 Liiketoiminnan muut kulut - 4 785 594,40 - 3 405 524,43 LIIKETULOS 3 092 774,05 4 457 596,36 Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 663 755,93 915 765,68 Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 58 510,36 53 955,85 Korko- ja rahoitustuotot 217 883,99 210 861,69 Saamisten ja sijoitusten arvonalennukset - 500 000,00 - 848 911,04 Korko- ja muut rahoituskulut - 514 974,82 - 271 279,81 - 74 824,54 60 392,37 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3 017 949,51 4 517 988,73 Tuloverot - 514 027,17 - 353 428,82 Laskennallisen verovelan lisäys (-)/vähennys (+) - 277 886,18 - 375 275,45 Vähemmistöosuudet - 128 071,02 TILIKAUDEN TULOS 2 097 965,14 3 789 284,46

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

19


Konsernitase Vastaavaa

31.12.2020 31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 40 092,28 42 036,10 Konserniliikearvo 0,00 508 518,45 Muut aineettomat hyödykkeet 300 201,39 459 706,12 340 293,67 1 010 260,67 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 343 263,11 343 263,11 Rakennukset ja rakennelmat 1 653 277,09 1 773 487,94 Siirto- ja jakeluverkosto 59 228 904,51 57 838 169,38 Koneet ja kalusto 1 295 638,43 1 447 682,46 Muut aineelliset hyödykkeet 356 748,31 342 314,42 Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat 841 689,15 742 039,48 63 719 520,60 62 486 956,79 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä 9 984 051,08 8 980 801,64 Muut sijoitukset 16 267 141,91 12 477 738,72 26 251 192,99 21 458 540,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 631 686,54 3 347 348,80 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 3 355 162,93 2 963 665,10 Muut saamiset 16 926,35 3 355 162,93 2 980 591,45 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 5 657 817,84 7 067 472,01 Muut saamiset 140 541,49 848 363,76 Siirtosaamiset 543 514,74 322 999,81 6 341 874,07 8 238 835,58 Rahat ja pankkisaamiset 710 229,66 1 086 164,99 VASTAAVAA YHTEENSÄ 101 349 960,46 100 608 698,64

20

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020


Konsernitase Vastattavaa

31.12.2020 31.12.2019

OMA PÄÄOMA Osakepääoma 532 800,00 532 800,00 Ylikurssirahasto 1 022 599,41 1 022 599,41 Vararahasto 313 322,45 313 322,45 Edellisten tilikausien voitto/tappio 53 262 159,92 49 540 363,46 Tilikauden tulos 2 097 965,14 3 789 284,46 57 228 846,92 55 198 369,78 VÄHEMMISTÖOSUUDET 158 071,02

0,00

VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 8 605 404,92 8 328 505,85 Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksuvelka 15 716 999,42 15 444 844,60 Lainat rahoituslaitoksilta 11 493 360,48 8 866 894,75 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 30 000,00 27 210 359,90 24 341 739,35 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 2 450 388,10 5 190 656,70 Saadut ennakot 497 715,90 2 548 626,52 Ostovelat 1 270 014,04 1 230 347,90 Muut lyhytaikaiset velat 1 871 093,71 1 874 884,33 Siirtovelat 2 058 065,95 1 895 568,21 8 147 277,70 12 740 083,66 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 101 349 960,46 100 608 698,64

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

21


Tuloslaskelma Sallila Energia Oy Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019

LIIKEVAIHTO 10 244 943,49 11 347 267,34 Liiketoiminnan muut tuotot 2 309 036,13 2 322 172,61 Materiaalit ja palvelut - 10 062 022,21 - 10 604 086,73 Henkilöstökulut - 1 575 559,76 - 1 502 457,11 Poistot ja arvonalentumiset - 369 457,23 - 361 609,47 Liiketoiminnan muut kulut - 1 840 578,12 - 2 081 426,97 LIIKETULOS - 1 293 637,70 - 880 140,33 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 231 998,36 268 071,85 Korko- ja rahoitustuotot 33 755,63 30 102,66 Saamisten ja sijoitusten arvonalennukset - 500 000,00 - 848 911,04 Korko- ja muut rahoituskulut - 152 327,70 - 112 250,07 - 386 573,71 - 662 986,60 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA - 1 680 211,41 - 1 543 126,93 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) 84 770,45 - 71 949,42 Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset 2 000 000,00 1 750 000,00 Tuloverot - 135 867,53 TILIKAUDEN TULOS 268 691,51 134 923,65

22

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020


Tuloslaskelma Forssan Energia Oy Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019

LIIKEVAIHTO 3 257 682,06 3 634 654,65 Liiketoiminnan muut tuotot 54 000,00 54 045,03 Materiaalit ja palvelut - 2 822 969,49 - 2 366 177,90 Henkilöstökulut - 1 500,00 - 1 500,00 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 - 82 760,38 Liiketoiminnan muut kulut - 453 412,96 - 395 071,91 LIIKETULOS 33 799,61 843 189,49 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 9 339,21 7 527,46 Korko- ja muut rahoituskulut - 5 556,73 - 6 516,90 3 782,48 1 010,56 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 37 582,09 844 200,05 Tilinpäätössiirrot Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset - 300 000,00 Tuloverot - 6 099,57 - 86 485,22 TILIKAUDEN TULOS 31 482,52 457 714,83

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

23


Tuloslaskelma Sallila Sähkönsiirto Oy Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019

LIIKEVAIHTO 14 498 593,42 Valmistus omaan käyttöön 219 911,00 Liiketoiminnan muut tuotot 18 136,15 Materiaalit ja palvelut - 3 922 223,17 Henkilöstökulut - 628 802,11 Poistot ja arvonalentumiset - 2 791 240,85 Liiketoiminnan muut kulut - 1 457 201,91 LIIKETULOS 5 937 172,53 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 513 944,77 Korko- ja rahoitustuotot 175 004,38 Korko- ja muut rahoituskulut - 353 879,39 335 069,76 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 6 272 242,29 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) - 2 428 437,20 Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset - 2 000 000,00 Tuloverot - 268 346,59 TILIKAUDEN TULOS 1 575 458,50

24

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

14 413 820,04 277 939,00 38 309,42 - 4 138 188,83 - 723 510,49 - 2 598 298,49 - 1 514 819,03 5 755 251,62 526 221,39 176 205,36 - 152 550,91 549 875,84 6 305 127,46 - 2 763 381,08 - 1 750 000,00 - 255 634,41 1 536 111,97


Tuloslaskelma Sallila Sähköasennus Oy Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019

LIIKEVAIHTO 10 674 655,54 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos - 1 857 689,04 Liiketoiminnan muut tuotot 53 255,52 Materiaalit ja palvelut - 5 364 056,89 Henkilöstökulut - 2 844 257,33 Poistot ja arvonalentumiset - 39 870,19 Liiketoiminnan muut kulut - 1 308 655,72 LIIKETULOS - 686 618,11 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 593,29 Korko- ja muut rahoituskulut - 3 978,42 - 3 385,13 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA - 690 003,24 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) 5 335,41 Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset Tuloverot 6 909,99 TILIKAUDEN TULOS - 677 757,84

11 825 094,92 - 685 166,75 63 230,48 - 7 161 570,80 - 2 765 936,76 - 38 715,34 - 1 398 523,22 - 161 587,47 2 472,53 - 5 411,87 - 2 939,34 - 164 526,81 - 10 270,98 300 000,00 - 11 309,19 113 893,02

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

25


Tuloslaskelma Sallila Energiapalvelut Oy

Tuloslaskelma 1.3.–31.12.2020 LIIKEVAIHTO 3 567 669,95 Liiketoiminnan muut tuotot 42 766,23 Materiaalit ja palvelut - 593 664,81 Henkilöstökulut - 837 698,19 Poistot ja arvonalentumiset - 1 072,04 Liiketoiminnan muut kulut - 1 639 842,34 LIIKETULOS 538 158,80 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 0,33 Korko- ja muut rahoituskulut - 41,43 - 41,10 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 538 117,70 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) - 2 954,06 Tuloverot - 110 623,47 TILIKAUDEN TULOS 424 540,17

26

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020


SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020

27


Virtaa ja

välittämistä

www.sallila.fi

28

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2020