Sallila Energian vuosikertomus 2017

Page 1

VUOSIKERTOMUS 2017


SALLILA YHTIÖT Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy Forssan Energia Oy Loimijoentie 65 32440 Alastaro Puhelin 02 76 431

www.sallila.fi www.forssanenergia.fi

Käytetyt lyhenteet ENERGIA kWh = kilowattitunti MWh = megawattitunti = 1.000 kWh GWh = gigawattitunti = 1.000 MWh TWh = terawattitunti = 1.000 GWh TEHO kW = kilowatti MW = megawatti

= 1.000 kW

JÄNNITE V = voltti kV = kilovoltti

= 1.000 V

Jakelualue

Huittinen

Punkalaidun

Alastaro Loimaa Ypäjä


SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus 4 Konserni

6

Sallila Energia Oy ja Forssan Energia Oy

12

Sallila Sähkönsiirto Oy

16

Sallila Sähköasennus Oy 20

VUOSIKERTOMUS 2017

3


Toimitusjohtajan katsaus Sähkön myynti ja tuotanto Sallila hankki keväällä 2016 kokonaan omistukseensa Forssan Energia Oy:n ja viime vuosi oli siis yhtiön ensimmäinen kokonainen tilikausi sataprosenttisesti Sallilan omistuksessa. Forssan Energia on puhdas sähkönmyyntiyhtiö ilman omaa voimantuotantoa. Ostaessamme yhtiön toisen puolikkaan vuoden 2016 keväällä se oli voimakkaasti tappiollinen. Olemme kuitenkin onnistuneet kääntämään yhtiön voitolliseksi jo ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden aikana. Muutos ei ole tullut itsestään, vaan olemme käärineet hihat ja tehneet yhtiössä isoja toiminnallisia muutoksia. Ainakin talouslukujen valossa olemme onnistuneet tekemään asioita oikein. Aurinkosähkö on alkanut kiinnostaa asiakkaita yhä enemmän. Sallila toimittaa aurinkosähkölaitteistoja asiakkailleen avaimet käteen asennettuna. Ne asiakkaat, jotka eivät halua tai eivät muuten voi hankkia aurinkopaneeleita, voivat vuokrata aurinkopaneeleita Loimaalle rakennetusta Sallilan omistamasta aurinkovoimalasta. Loimaan aurinkovoimalan vuosituotanto oli viime vuonna noin 700 MWh. Asennettuna on 2.400 paneelia ja teho on 720 kW. Voimantuotannon sähköverkossa on aina vastattava kulutusta. Tämä on tähän asti toteutettu pääasiassa sähköntuotantoa säätämällä. Kulutuksen ohjauksella tämä asia voidaan tehdä usein edullisemmin. Tämä edellyttää, että asiakkaat saadaan mukaan kysynnän joustoon. Asiakkaat pitää saada aktivoitumaan tähän, mutta kokemuksemme mukaan se on vaikeaa. Paikallisvoima ry:n teettämän haastattelututkimuksen mukaan suurin osa pienasiakkaista suhtautuu välinpitämättömästi sähkön kulutukseensa, mikä ei liene yllätys. Yksi syy voi olla se, että sähkö on Suomessa edullista. Useimmilla asiakkailla on nykyään kiinteähintainen sähkösopimus, mikä ei tietenkään kannusta

sähkön säästöön huippukuormituksen aikana, koska tieto sähkön markkinahinnan vaihtelusta ei välity asiakkaalle. Sähkön pörssihintavaihtelut ovat kasvaneet, mutta ilmeisesti eivät vielä riittävästi ajateltaessa asiakkaiden aktivoitumista sähköasioihin. Alalla kuitenkin lasketaan sen varaan, että huippukulutuksen aikana asiakkaat vähentäisivät sähkön käyttöään, mistä ei siis tällä hetkellä ole merkkejä. Jotta kysynnän jousto saadaan toimimaan, asiakkaalla pitää olla sähkön tunneittaista markkinahintaa seuraava tuote sähkön ostossaan. Peruskysymys on kuitenkin se, miten saamme asiakkaan aktivoitumaan sähkömarkkinoilla.

Sähkön siirtoliiketoiminta Sähkön verkkopalveluita tarjoaa konsernissa Sallila Sähkönsiirto Oy. Sähkönjakelu on ollut kulmakivi Sallilassa koko yli 100-vuotisen historian ajan ja on edelleen. Oleellista Sallila Sähkönsiirrossa on viedä läpi investointiohjelma, jotta verkko saadaan uusituksi lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Korkea investointitaso jatkuu vielä noin 10 vuotta. Tavoitteena on saada rakennetuksi riittävän säävarma sähköverkko. Sallilassa kaapelointiolosuhteet ovat kohtalaisen hyvät ja metsäosuuksia on melko vähän, minkä vuoksi säävarman verkon rakentaminen tarkoittaa käytännössä ilmajohtoverkon muuttamista maakaapeliverkoksi. Vuonna 2017 verkon käyttövarmuus oli erinomainen kuten sitä edellisenä vuonnakin. Verkon käyttövarmuuden parantuessa Sallilan viankorjaus- ja kunnossapitokulut ovat selvästi laskeneet. Asiakkaille sähköverkon käyttövarmuus on tärkeää varsinkin teollisuudessa ja maatiloilla.

Verkostourakointi Verkonrakennusurakoinnissa hintakilpailu on erittäin kovaa. Sallila on kuitenkin onnistunut saamaan merkittäviä urakoi-

VUOSI 2017 LUKUINA

32,4

milj. €

Konsernin liikevaihto

4

VUOSIKERTOMUS 2017

23 054 358 Sähkönkäyttöpaikkaa

GWh

Siirrettyä sähköä

77,18 Korkein teho

MW


ta alueen ulkopuolelta. Meneillään olevat Sallilan toimialueen ulkopuoliset urakat ovat tärkeitä erityisesti siitä syystä, että ne antavat työmahdollisuuksia useille henkilöille Sallilassa. Nykyään vain noin puolet liikevaihdosta saadaan asennuspalveluiden tuottamisesta konserniyhtiölle. Näin ollen alueen ulkopuolelle suuntautuva asennuspalvelujen toimittaminen on erittäin tärkeää. Uusi liiketoiminta-alue Sallila Sähköasennus Oy:lle on aurinkopaneelien tarjonta asiakkaille. Aurinkopaneelien kysyntä kasvaa koko ajan. Myös sähköautojen lataus tuo uutta liiketoimintaa jo aivan lähitulevaisuudessa.

Tulevaisuuden näkymät Sekä sähkön myynnissä että verkostourakoinnissa kilpailu on erittäin kovaa, jolloin kannattavuuden kanssa voi olla ongelmia. Pienten yhtiöiden voi olla vaikeaa pärjätä kilpailussa. Tilanteen seurauksena eritasoisia yhteenliittymiä on tulossa, jotta myös toiminnan kehittämiselle löytyy resursseja. Edelleenkin Sallila hankkii tulevaisuudessa paljon tarvitsemiaan palveluita yhtiön ulkopuolelta. Kaikkea ei siis tarvitse tehdä itse. Erityisesti SPS Energiapalvelut Oy:ltä hankitaan paljon tietojärjestelmiin, mittarinluentaan ja verkon käyttöön liittyviä palveluita, minkä vuoksi yhtiö on Sallilalle strateginen kumppani. Kiitän henkilökuntaa ja hallintoa joustavasta ja ennakkoluulottomasta suhtautumisesta työhön ja innokkuudesta uuden oppimiseen.

Olli Eskola toimitusjohtaja

2 825 0,4 kV johtoa

km

1 503 20 kV johtoa

km

26,7 110 kV johtoa

km

52

%

Johdoista maakaapeloitu VUOSIKERTOMUS 2017

5


Konserni Konserni Sallila Energia -konserni koostuu neljästä yhtiöstä. Emoyhtiö Sallila Energia Oy omistaa sataprosenttisesti kolme tytäryhtiötä Sallila Sähköasennus Oy:n, Sallila Sähkönsiirto Oy:n ja Forssan Energia Oy:n. Konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 32,4 milj. € ja liikevoitto 4,9 milj. €.

Organisaatio Konsernissa yhtiöiden toimitusjohtajana on toiminut Olli Eskola. Konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi talouspäällikkö Leena Jylhä, myyntijohtaja Mika Potinkara, henkilöstöpäällikkö Aulikki Ojavalli, liiketoimintajohtaja Keijo Mäkeläinen 30.6.2017 saakka ja liiketoimintajohtaja Jiri Tähkänen 1.7.2017 alkaen (Sallila Sähköasennus Oy:stä) ja verkkojohtaja Ilkka Tolonen. Verkkojohtajan tehtävät ostetaan palveluna Forssan Verkkopalvelut Oy:ltä.

Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.5.2017 yhtiön pääkonttorilla Loimaalla. Kokouksessa oli edustettuna 18 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 30.444 osaketta ja 21.049

HENKILÖSTÖ

ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, hallitukselle annettava osakeantivaltuutus sekä yhtiöjärjestyksen muutos.

Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon ovat kuuluneet vuoden aikana Ari Mahlamäki, Ari Ala-Laurinaho, Jussi Heikkilä, Jouni Isotalo, Jouko Käkönen, Ossi Mauriala (19.5.2017 saakka), Sanna Metsänranta (19.5.2017 alkaen), Aki Mikkola, Kari Mylen, Ilkka Mäkelä, Karin Nars, Teemu Perho, Ilkka Riuttamäki, Tommi Setälä, Tommi Sirén, Tero Tupala ja Martin Ylikännö. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Ari Mahlamäki ja varapuheenjohtajana Karin Nars.

Hallitus Kuluneen vuoden aikana yhtiön hallituksen jäseninä ovat olleet Jaakko Raikkonen (puheenjohtaja), Timo Hälli (varapuheenjohtaja), Petri Antila, Aimo Lepistö, Rauno Mäkelä ja Sari Ponkala. Hallituksessa asioiden esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja. Lisäksi kokouksiin on osallistunut hallintoneuvoston puheenjohtaja.

(vakituiset työsuhteet)

Henkilöstö yhtiöittäin

Sukupuolijakauma

Sallila Energia Oy

21

39

Sallila Sähköasennus Oy

6

VUOSIKERTOMUS 2017

10

Sallila Sähkönsiirto Oy

16 54 Naiset

Miehet


Tarkastustoiminta

Konsernin tunnusluvut

Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet tilintarkastusyhteisöt Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Reeta Virolainen, KHT ja Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Antti Ikonen, KHT.

1.000 E

2017

2016

Liikevaihto

32.432

32.785

Liiketulos

4.950

4.389

Tilikauden tulos

5.044

3.425

95.160

89.299

Tase

Henkilöstön keski-ikä

Alle 30v.

6

39 Yli 50v.

Toimenkuvajakauma

30-39v.

15 10 40-49v.

Johtoryhmä

5

Toimihenkilöt

34

31

Työntekijät VUOSIKERTOMUS 2017

7


8

VUOSIKERTOMUS 2017


KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

LIIKEVAIHTO 32.431.900,57 32.785.185,58 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos

2.352.997,28

2.039.413,86

Valmistus omaan käyttöön

2.885.220,00

3.376.775,40

Liiketoiminnan muut tuotot

749.926,30

651.767,59

Materiaalit ja palvelut

- 22.618.870,07

-

24.015.047,75

Henkilöstökulut

- 4.787.736,60

- 4.755.730,42

Poistot ja arvonalentumiset

-

3.216.597,58

-

2.990.498,18

Liiketoiminnan muut kulut

-

2.846.544,97

-

2.703.075,97

LIIKETULOS 4.950.294,93 4.388.790,11 Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 438.399,07 250.526,10 Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 573.590,43 28.532,30 Korko- ja rahoitustuotot 201.571,06 241.948,68 Sijoitusten arvonalennukset - 153.224,02 - 230.258,11 Korko- ja rahoituskulut - 344.361,07 - 373.910,06 715.975,47 - 83.161,09 TULOS ENNEN VEROJA 5.666.270,40 4.305.629,02 Tuloverot

- 175.607,30

- 180.230,83

Laskennallisen verovelan lisäys(-)/vähennys(+)

- 446.630,62

- 700.220,69

TILIKAUDEN TULOS 5.044.032,48 3.425.177,50

VUOSIKERTOMUS 2017

9


KONSERNITASE

KONSERNITASE VASTAAVAA

31.12.2017

31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot

45.658,80 1.460.943,54 157.627,33 1.664.229,67

52.000,56 1.924.850,15 369.339,21 2.346.189,92

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Siirto- ja jakeluverkko Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat

360.410,72 1.816.430,13 53.752.270,97 1.617.955,21 350.221,51

360.410,72 1.839.023,74 52.085.131,47 1.773.092,72 353.521,12

903.602,10 58.800.890,64

688.848,27 57.100.028,04

Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä Muut sijoitukset

4.885.757,02 11.317.746,11 16.203.503,13

4.696.513,95 9.436.975,14 14.133.489,09

VAIHTUVAT VASTAAVAT

10

Vaihto-omaisuus

5.691.012,52 3.606.608,83

Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset

58.064,88 3.570.236,05 2.245,00 3.630.545,93

73.028,61 2.721.409,10 0,00 2.794.437,71

Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset

6.987.535,53 240.663,79 1.277.052,19 8.505.251,51

8.147.062,79 209.932,44 718.119,70 9.075.114,93

Rahat ja pankkisaamiset

664.398,01

243.473,01

VASTAAVAA YHTEENSÄ

95.159.831,41

89.299.341,53

VUOSIKERTOMUS 2017


VASTATTAVAA

31.12.2017 31.12.2016

OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden tulos

532.800,00 532.800,00 1.022.599,41 1.022.599,41 313.322,45 313.322,45 38.454.001,03 35.133.607,53 5.044.032,48 3.425.177,50 45.366.755,37 40.427.506,89

VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksuvelka Lainat rahoituslaitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

7.548.035,07

7.101.404,45

14.913.497,78 10.477.829,20 90.000,00 25.481.326,98

14.741.201,67 10.019.083,88 120.674,00 24.880.959,55

6.804.887,50 4.043.336,10 1.929.942,01 1.986.656,85 1.998.891,53 16.763.713,99

7.591.438,63 2.619.186,14 2.981.137,82 2.020.852,35 1.676.855,70 16.889.470,64

95.159.831,41

89.299.341,53

VUOSIKERTOMUS 2017

11


Sallila Energia Oy Vuonna 2017 olimme edelleen näkyvästi mukana asiakkaidemme arjessa. Me olimme oleellisesti läsnä, kun kodit lämpenivät ja valot tuikkivat talojen ikkunoista. Me olimme myös osa paikallista yritystoimintaa ja pidimme rattaat pyörimässä - ihan kirjaimellisestikin. Tällä yhteistyöllä ja läsnäololla pidimme osaltamme yllä alueemme monipuolisuutta ja kehitystä.

pailu asiakkaista. Vastasimme kilpailuun pitämällä hintamme kilpailukykyisinä ja palvelemalla asiakkaamme tuttuun tapaan kokonaisvaltaisesti niin toimistolla, puhelimessa kuin sähköisissä kanavissakin. Jatkoimme myös uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, jotta ne vastaisivat entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita.

Henkilökohtaista palvelua myös sähköisesti

Forssan Energian ja Sallila Energian asiakaspalvelun ja myynnin uudet, yhtenäiset toimintatavat ovat tulleet jo kaikille tutuksi ja asiakkaita palvellaan edelleen hyvällä ammattitaidolla, kokonaisvaltaisesti. Jatkotarjouksien lähetys otettiin tammikuussa käyttöön, ja se onkin saanut hyvää palautetta. Näin asiakkaat saavat uuden tarjouksen hyvissä ajoin ennen vanhan sopimuksen päättymistä. Myös entisiä asiakkaitamme on lähestytty tarjouskirjeellä, ja osa heistä on palannut myyntiasiakkaiksemme.

Omassa asiakaspalvelussamme haluamme pystyä vastaamaan asiakkaiden odotuksiin ja myös kannustaa hyödyntämään palvelujamme. Olemme ohjanneet asiakkaitamme aktiivisesti valitsemaan paperilaskujen sijaan E-laskun tai sähköpostilaskun, joiden etuja ovat muun muassa nopea saapuminen, kätevä säilytys, kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Verkkoon on siirrytty myös muussa asiakaspalvelussa. Online-palvelua on kehitetty asiakkaille toimivammaksi, kuten sähköistä asiointiakin. Asiakas voi ottaa meihin yhteyttä myös chatin kautta. Sähköposti on varmasti tulevaisuudessakin suosittu tapa hoitaa asioita. Meidät tavoittaa helposti myös puhelimitse. Mutta tulipa yhteydenotto sitten sähköisesti tai perinteisesti vastakkain istuen, tärkeintä on aina henkilökohtainen palvelu.

Yhteydet asiakkaisiin tärkeitä Alkuvuonna uudistimme verkkosivumme, ja vuoden mittaan lisäsimme huomattavasti sisällöntuotantoa Facebookissa. Järjestimme toukokuussa Energiapäivä-asiakastapahtuman sekä pääkonttorilla Alastarolla että Forssan toimipisteessä. Kävimme vaihtamassa kuulumisia asiakkaiden kanssa myös erilaisissa paikallisissa tapahtumissa, kuten Rompeloimaalla ja Huittisten Hullussa Yössä. Asiakkailtamme saimme kiitosta verkon toimintavarmuudesta ja hyvästä asiakaspalvelusta. Myös paikallisuutta pidettiin tärkeänä. Asiakaslehtemme Lieke ilmestyi kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä. Lehti kertoi sekä ajankohtaisia kuulumisia että tutustutti lukijoita alueemme yrityksiin ja nähtävyyksiin sekä mielenkiintoisiin henkilöihin ja ilmiöihin. Sähkölaskun mukana lähetettävässä liitteessä kerroimme muun muassa tarjoamistamme tuotteista ja palveluista.

Kilpailuvaltteina hyvä palvelu ja oikeat tuotteet Sähkönmyynnille haasteita aiheutti edelleen kiristynyt kil-

12

VUOSIKERTOMUS 2017

Yritysmyynnissä energiamäärä lisääntyi edellisestä vuodesta sekä Forssan Energian että Sallila Energian osalta. Forssan Energian yritysasiakkaiden kanssa tehty yhteistyö uusin henkilöin ja ajatuksin on ollut hedelmällistä. Tarjoamme lisäarvoa energia-alan monipuolisena osaajana, ja tämä auttaa siinä työssä, jota haluamme nöyrästi tehdä asiakkaidemme kanssa.

Sähkön hankinta Sallila Energia Oy hankkii tarvitsemansa sähkön Satapirkan Sähkö Oy:n kautta sähköpörssistä sekä muista lähteistä. Osa hankittavasta sähköstä tuotetaan itse omilla voimalaitoksilla tai tuotanto-osuuksilla. Kuukausittaiset HELspot-hinnat pysyivät vuoden 2017 aikana varsin tasaisina. Kalleimman ja halvimman kuukauden ero oli 6,63 €/MWh. Hinnaltaan kallein kuukausi oli syyskuu ja halvin kesäkuu. Alhaisiin hintoihin vaikuttivat edelleen pienehkö sähkönkulutus sekä suhteellisen lauha sää. Vuonna 2017 sähkön markkinahinta oli edellisvuoteen verrattuna noin 2 % korkeampi. Aluehintaero pieneni selvästi vuoteen 2016 verrattuna ja oli vuositasolla 3,78 €/MWh. Sallilan omistamista tuotanto-osuuksista Haapaveden voimalaitos oli edelleen koko vuoden vuokrattuna Fingridille tehoreservilaitokseksi. Keljonlahden voimalaitoksen sähköntuotanto jäi erittäin pieneksi edelleen jatkuvien sähkön alhaisten markkinahintojen vuoksi. Vesitilanne Loimijoessa oli edellisvuotta parempi. Vuoden tuotantomäärä jäi kuitenkin 3,3 GWh:iin. Alhainen tuotantomäärä johtui siitä, että Sallilan voimalaitos oli pois tuotan-


nosta noin yhdeksän kuukautta. Syynä oli vaurio vaihteistossa. Laitos saatiin tuotantoon joulukuun lopussa. Forssan Energia hankki tarvitsemansa sähkön Satapirkan Sähkö Oy:n kautta sähköpörssistä samoin kuin Sallila. Yhtiöllä ei ole omaa sähköntuotantoa tai tuotanto-osuuksia.

Tietohallinnossa isoja projekteja Edellisenä kertomusvuonna alkanut Forssan Energian ohjelmiston päivitys vastaamaan Sallilassa käytössä olevia järjestelmiä saatiin alkuvuodesta päätökseen. Ensimmäiset laskut uudesta järjestelmästä lähettiin asiakkaille helmikuussa suunnitellun aikataulun mukaisesti. Edellisenä vuonna aloitettu Datahub-projekti on jatkunut edelleen. Ohjelmistojen valmiutta siirtyä Datahub-aikakauteen on kartoitettu, kuten myös asiakastietojen tilannetta. Siellä suurimpana haasteena on henkilötunnusten puuttuminen. Sama ongelma on lähes jokaisella energiayhtiöllä. Kertomusvuonna aloitettiin myös EU tietosuojaprojekti,

Liikevaihto Liiketulos Tilikauden tulos Tase

Asiakkaiden suuntaan näkyvä iso muutos oli Loimaalla sijaitsevan Aurinkopuiston live-seurannan lanseeraus verkkosivuille. Nyt käytössä oleva live-seuranta on omaa ohjelmistotuotantoa. Merkittävin investointi oli konsernin kaikkien toimipisteiden ja sähköasemien valokuiduttaminen. Valokuitu mahdollistaa hyvän, luotettavan ja skaalautuvan yhteysratkaisun tuleville vuosikymmenille. Valokuidut kaivettiin maahan kesän ja alkusyksyn aikana ja otettiin käyttöön lukuun ottamatta yhtä paikkaa, joka on aikataulutettu vuodelle 2018. Valokuituja operoi jatkossa paikallinen teleyhtiö Lounea.

Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita oli 21 ja määräaikaisia neljä. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta.

Tunnusluvut Forssan Energia Oy

Tunnusluvut Sallila Energia Oy 1.000 E

joka tulee valmiiksi vuoden 2018 toukokuussa.

2017

2016

11.724

12.938

- 189

- 657

380

209

18.699

17.513

1.000 E

2017

2016

Liikevaihto

3.813

4.774

136

- 542

Tilikauden tulos

1.630

- 551

Tase

2.551

1.404

Liiketulos

VUOSIKERTOMUS 2017

13


TULOSLASKELMA SALLILA ENERGIA OY

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

LIIKEVAIHTO 11.723.737,59 12.937.603,75 Liiketoiminnan muut tuotot

2.340.128,95

2.034.677,07

Materiaalit ja palvelut

- 10.887.132,62

-

12.414.968,10

Henkilöstökulut

- 1.476.545,95

- 1.440.495,93

Poistot ja arvonalentumiset

-

404.488,62

-

363.892,23

Liiketoiminnan muut kulut

-

1.484.230,67

-

1.409.964,81

LIIKETULOS

- 188.531,32

- 657.040,25

Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 646.425,76 139.664,30 Korko- ja rahoitustuotot 30.121,64 60.048,87 Sijoitusten arvonalennukset - 153.224,02 - 230.258,11 Korko- ja muut rahoituskulut - 137.636,50 - 141.275,19 385.686,88 - 171.820,13 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 197.155,56

- 828.860,38

Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) - 17.072,94 - 121.842,39 Saadut (+) ja annetut (-) konserni avustukset 200.000,00 1.160.000,00 TILIKAUDEN TULOS 380.082,62 209.297,23

14

VUOSIKERTOMUS 2017


TULOSLASKELMA FORSSAN ENERGIA OY

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

LIIKEVAIHTO 3.812.931,86 4.773.646,48 Liiketoiminnan muut tuotot

49.412,10

349.612,59

Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut

- 3.123.108,08 - 9.685,91 - 3.132.793,99

- 4.738.815,60 - 346,12 - 4.739.161,72

Henkilöstökulut

- 1.781,00

- 264.857,75

Poistot ja arvonalentumiset

-

89.179,72

-

189.282,60

Liiketoiminnan muut kulut

-

502.892,94

-

472.220,60

LIIKETULOS 135.696,31

- 542.263,60

Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 7.810,61 14.225,77 Korko- ja muut rahoituskulut - 13.884,15 - 22.598,09 - 6.073,54 - 8.372,32 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 129.622,77

- 550.635,92

Tilinpäätössiirrot Saadut (+) ja annetut (-) konserni avustukset 1.500.000,00

0,00

TILIKAUDEN TULOS 1.629.622,77 - 550.635,92

VUOSIKERTOMUS 2017

15


Sallila Sähkönsiirto Oy Siirretyn energian määrä väheni 1,0 % verkkovastuualueellamme ja oli 358 GWh (362 GWh vuonna 2016). Vuoden korkein keskituntiteho oli 77,18 MW ja se mitattiin 5.1.2017 klo 08–09. Sähkön siirtohintoja korotettiin 3,8 % 1.4.2017 lähtien. Kantaverkkomaksuihin tuli vuoden alussa 7 % korotus. Siirtohintojen korotus tehtiin kantaverkkomaksujen nousun ja suurien verkostoinvestointien vuoksi. Sähköverkon käyttövarmuus oli tänäkin vuonna erittäin hyvä. Vuoden aikana ei ollut hankalia myrskyilmoja. Myös ukonilmoja, jotka yleensä aiheuttavat jälleenkytkentöjä, oli vähän. Lisäksi verkkoon tehdyt kalliit investoinnit maakaapeliverkon rakentamiseksi vaikuttavat sähköverkon häiriöitä vähentävästi. Samalla myös viankorjauskulut alenevat. Koko vuoden KAH-arvoksi tuli 246.000 € (242.000 €).

Investoinnit ja rahoitus Verkon rakentamiseen ja uusimiseen investoitiin 4,4 milj. € (4,6 milj. €). Verkon käyttövarmuuden parantamiseksi ilmajohtoverkkoa uusitaan nopeassa tahdissa maakaapeliverkoksi. Nyt verkonparannustöitä tehdään haja-asutusalueilla. Taajamat on maakaapeloitu jo melko kattavasti. Kulutuksen sähkönkäyttöpaikkamäärä on 23.054 (23.049). Liittymismaksutuloja kertyi vuoden aikana 172.000 € (272.000 €). Uusia liittymiä tuli vuoden aikana vain 42 kpl (55 kpl). Talonrakentaminen alueellamme on erittäin vähäistä talouden noususuhdanteesta huolimatta. Jakeluverkon maakaapeloinnin osuutta lisättiin edelleen. Vuoden 2017 lopussa Sallilan 20 kV verkosta oli maa¬kaapeloitu 26 % ja pienjänniteverkosta 65 %. Kaikkiaan verkosta on kaapeloitu 52 %.

16

VUOSIKERTOMUS 2017

Ympäristöasiat ja energiatehokkuus Yhtiö noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ISO 14001:2004 -ympäristöstandardia. Muuntamot rakennetaan lähes pelkästään puistomuuntamoiksi, millä vähennetään merkittävästi mahdollisia öljyvuotojen aiheuttamia vahinkoja. Yhtiö pyrkii vähentämään pylväiden aiheuttamaa haittaa kaikessa verkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. Tähän vaikutetaan eniten maakaapeloinnilla, eikä pylväitä tällä vuosikymmenellä enää asenneta merkittäviä määriä. Yhtiö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään. Sopimuksen mukaisesti yhtiö toteuttaa EU:n energia¬palveludirektiivin mukaista toimenpideohjelmaa.

Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 10 toimihenkilöä. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 54 vuotta. Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkkojohtajan tehtäviä ostetaan palveluna Forssan Verkkopalvelut Oy:ltä.

Tunnusluvut Sallila Sähkönsiirto Oy 1.000 E

2017

2016

Liikevaihto

14.371

13.936

Liiketulos

6.445

6.197

866

874

76.391

72.963

Tilikauden tulos Tase


Sähkön siirto kuluttajaryhmittäin

Maatalous

20

%

Sähkön käytön jakauma Sallilan alueella kunnittain Huittinen

Teollisuus

14

37

%

Ypäjä

%

Palvelu

Yksityinen

34

%

23 9 %

Julkinen

7

%

Punkalaidun

%

46 Loimaa

%

8 2

%

%

Muut

VUOSIKERTOMUS 2017

17


TULOSLASKELMA SALLILA SÄHKÖNSIIRTO OY

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

LIIKEVAIHTO 14.371.034,99 13.936.265,45 Valmistus omaan käyttöön

293.018,00

232.508,00

Liiketoiminnan muut tuotot

36.508,62

106.047,16

Materiaalit ja palvelut

-

3.833.868,73

-

3.766.483,33

Henkilöstökulut

- 629.578,85

- 592.611,84

Poistot ja arvonalentumiset

-

2.354.253,36

-

2.229.406,83

Liiketoiminnan muut kulut

-

1.437.935,78

-

1.489.391,84

LIIKETULOS 6.444.924,89 6.196.926,77 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 176.320,67 150.000,00 Korko- ja rahoitustuotot 175.618,37 175.679,50 Korko- ja muut rahoituskulut - 202.130,51 - 217.098,44 149.808,53 108.581,06 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 6.594.733,42 6.305.507,83 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys(+) Saadut (+) ja annetut (-) konserni avustukset

18

-

3.203.008,70

-

3.691.742,69

- 2.350.000,00

- 1.560.000,00

Tuloverot

- 175.607,30

- 180.230,83

TILIKAUDEN TULOS

866.117,42 873.534,31

VUOSIKERTOMUS 2017


VUOSIKERTOMUS 2017

19


Sallila Sähköasennus Oy Sallila Sähköasennus Oy:llä on pitkä ja monipuolinen kokemus verkosto- ja sähköasennustoiminnasta. Sallilalla on useiden paikallisten teollisuus- ja liikelaitosten sekä maatalousyrittäjien kanssa pitkäaikainen ja toimiva asiakassuhde. Yhtiö on aktiivisesti mukana monissa kuntien rakennushankkeissa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Paikallisuus on tärkeä osa toimintaa ja sitä vaalitaan jatkuvasti. Verkostourakoinnissa on löydetty hyviä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa toimintaa voidaan kehittää nykyisten tarpeiden mukaiseksi. Maakaapeloinnin kasvaminen rakennusmuotona on aiheuttanut haasteita kannattavuudelle, kun suuri osa tehdystä työstä tulee aliurakoitsijaketjulta. Kuluneen vuoden tulos ei vastannut odotuksia. Tulokseen vaikutti huomattavasti kohteiden keskeneräisyys. Kesken olevat kohteet saadaan liikevaihtoon vasta vuosille 2018 ja 2019. Osittain tulokseen vaikutti myös edelleen vähentyvä viankorjaus ja liittymien rakentaminen Sallila Sähkösiirto Oy:n verkkoalueella. Liittymätöiden vähyys heijastuu yleisestä rakentamisen heikosta tilasta. Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkkoalueen ulkopuolella olevista töistä on tullut tärkeä tekijä työmäärän turvaamisessa. Vuoden 2017 aikana olemme tehneet kaapelointeja aliurakoitsijana sekä pääurakoitsijana Caruna Oy:n verkkoalueella ja sähkötöitä TLT-Connection Oy:n aliurakoitsijana Elenia Oy:n ja Caruna Oy:n verkkoalueella. Sama suuntaus jatkuu

20

VUOSIKERTOMUS 2017

myös tulevina vuosina, ja näillä töillä turvaamme työllisyyttä sekä Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkon huoltovarmuutta mahdollisissa myrsky- tai häiriötilanteissa. Teimme vuonna 2015 merkittävän sopimuksen Caruna Oy:n verkkojen saneerauksesta säävarmaksi Satakunnan alueella. Tästä sopimuksesta on nyt ensimmäiset vuodet menty ja se on työllistänyt noin 10 henkilöä. Sopimuksella turvataan työllisyys vuoteen 2019 asti.

Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden määrä oli 39. Lisäksi oli neljä määräaikaista työsuhdetta. Vakituisesta henkilöstöstä asentajia oli 31 ja toimihenkilöitä 8. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta. .

Tunnusluvut Sallila Sähköasennus Oy 1.000 E

2017

2016

Liikevaihto

6.859

7.975

Liiketulos

-654

-282

-7

117

8.411

6.207

Tilikauden tulos Tase


TULOSLASKELMA SALLILA SÄHKÖASENNUS OY

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

LIIKEVAIHTO 6.859.319,64 7.974.601,83 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos

2.251.481,55

2.245.309,45

Liiketoiminnan muut tuotot

83.158,63

98.045,27

Materiaalit ja palvelut

-

5.974.481,91

-

6.671.229,54

Henkilöstökulut

- 2.679.830,80

- 2.622.416,46

Poistot ja arvonalentumiset

-

29.797,90

-

54.593,87

Liiketoiminnan muut kulut

-

1.163.983,05

-

1.251.222,50

LIIKETULOS

- 654.133,84

- 281.505,82

Rahoitustuotot ja kulut Korko- ja rahoitustuotot 1.325,08 621,40 Korko- ja muut rahoituskulut - 4.014,55 - 1.930,49 - 2.689,47 - 1.309,09 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

- 656.823,31

- 282.814,91

Tilinpäätössiirrot Saadut (+) ja annetut (-) konserni avustukset 650.000,00 400.000,00 TILIKAUDEN TULOS

- 6.823,31 117.185,09

VUOSIKERTOMUS 2017

21


Energiaa jokaiseen päivään.