Sallila Yhtiöt - Vuosikertomus 2021

Page 1

Vuosikertomus

2021


Sallila Energia Oy

Sallila Energiapalvelut Oy

Sallila yhtiöt Forssan Energia Oy

Sallila Sähkönsiirto Oy

Jakelualue

Huittinen

Punkalaidun

Alastaro Loimaa Ypäjä Loimijoentie 65 32440 Alastaro Puhelin 02 76 431 www.sallila.fi www.forssanenergia.fi

Käytetyt lyhenteet Energia kWh = kilowattitunti MWh = megawattitunti = 1.000 kWh GWh = gigawattitunti = 1.000 MWh TWh = terawattitunti = 1.000 GWh Teho kW = kilowatti MW = megawatti = 1.000 kW Jännite V = voltti kV = kilovoltti = 1.000 V

2

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021


SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

3


Toimitusjohtajan katsaus

Paikallisesti lähellä, katse tulevaisuudessa

Sallila-yhtiöt eteni strategian mukaisesti investoimalla merkittävästi sekä jakeluverkkoon että kehitysprojekteihin. Toteutimme myös muita strategian mukaisia tavoitteita mm. investoimalla tuulivoimaan Suomen Voima Oy:n kautta. Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen liittyen tehtiin iso alaskirjaus.

Tahdomme tarjota asiakkaillemme tuotteita ja palveluja, joiden avulla asiakkaidemme on helppo olla mukana energia-alan murroksessa.

Vuosi 2021 oli kaikkineen vaiherikas, ja koronapandemian vaikutukset jatkuivat. Entistä nopeammin leviävät virusmuunnokset muodostivat riskin henkilökunnalle ja siten esimerkiksi erilaisten kehitysprojektien onnistumiselle. Koko konsernissa siirryttiinkin ajoittain ja aina tarvittaessa laajennettuun etätyöhön, ja pahemmilta sairastumisilta onneksi vältyttiin. Vuoden aikana erityisesti asiakastietojärjestelmän vaihto ja DataHub -valmistelut työllistivät merkittävästi henkilöstöä. Niissä onnistumisesta kuuluu henkilökunnallemme suuri kiitos. Kehitysprojektien hoitaminen etätyönä vaatii rautaista osaamista ja ammattitaitoa sekä erinomaista asennetta. Vuoden lopulla aiempia vuosia selvästi kylmempi joulukuu yllätti sähkömarkkinat ja vaikutti sekä Sallila Energia Oy:n että Forssan Energia Oy:n sähkönmyyntitulokseen negatiivisesti. Vuoden 2021 sähkön markkinahintataso oli kesästä lähtien poikkeuksellisen korkea. Samaan aikaan nähtiin voimakasta hinnannousua päästöoikeus- ja polttoainemarkkinoilla. Joulukuussa pörssisähkön hintataso nousi monen tekijän vaikutuksesta huomattavan korkeaksi. Sallila Sähkönsiirto Oy:n osalta normaalia kylmempi vuosi nosti siirrettävän energian määrää yli 9 %. Suurimmilta myrskyiltä vältyttiin, ja Sähkönsiirto onnistui myös monien toimenpiteiden ansiosta parantamaan sähkön toimitusvarmuutta aiemmasta vuodesta. Sallila-konsernin tulos kuitenkin on musertavan tappiollinen, ja siihen vaikuttivat pääosin Hanhikivelle suunnitellun Fennovoiman ydinvoimalahankkeen heikentyneet näkymät. Tästä syystä tehtiin alaskirjaus, joka oli suuruudeltaan 7 miljoonaa euroa.

4

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

Sallila Energiapalveluiden avulla hallitaan monia toimintoja Sallila Energiapalvelut Oy, joka toimii myös nimellä Smart Energiapalvelut, on tärkeä yhteistyöyhtiö. Sen toimialana ovat erilaiset energiayhtiöille suunnatut palvelut kuten valvomo-, mittaus-, taloushallinto-,


si 2021

vuo Sallilan

Toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita vuoden lopussa

tietoturva- ja ICT-palvelut. Energiapalveluiden avulla mm. vaihdoimme asiakastietojärjestelmämme keskitettyyn mittaustietokantaan DataHubiin soveltuvaksi. Energiapalveluiden asiakaskunta laajeni vuoden aikana, ja yhtiö panostaakin voimakkaasti tietoturvalliseen energiamurroksen hallintaan. Se tarjoaa vahvalla osaamisella kattavia palveluja energiasektorille.

Vain muutos on pysyvää Pahin pandemiavaihe on väistymässä, mutta poikkeustilanteet maailmalla jatkuvat ja vaikuttavat meihinkin. Paluuta vanhaan ei enää ole siinä muodossa, kuin sen olemme tunteneet. Sallilassa työturvallisuuteen, tietoturvaan ja kyberturvaan on suhtauduttu erityisen vakavasti aina, mutta nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa tämä korostuu entisestään. Tehtävämme on varmistaa sähkön toimitus ja siihen liittyvät tietojärjestelmät ja palvelut asiakkaillemme kaikilta osin turvallisesti. Sen lisäksi tahdomme tarjota asiakkaillemme tuotteita ja palveluita, joiden avulla asiakkaidemme on helppo olla mukana energia-alan murroksessa. Emme unohda paikallisuuttamme, ja vuorovaikutus asiakaskuntamme kanssa on erityisen tärkeää. Kiitos asiakkaillemme mahdollisuudesta palvella juuri teitä! Kiitokset vielä myös koko henkilökunnallemme joustavasta asenteesta ja vahvasta ammattitaidosta, kiitos sidosryhmillemme hyvästä yhteistyöstä ja kiitos hallinnolle arvokkaista ja laaja-alaisista näkemyksistä energia-alan ja maailman myllerryksissä.

42 Sähköä siirrettiin

370 GWh Sähköä myytiin

318GWh Sähkönkäyttöpaikkoja vuoden lopussa

23110

Tarja Heinonen toimitusjohtaja

Maakaapelointiaste vuoden lopussa

63 % SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

5


Konserni

Sallila Energia -konserni koostuu neljästä yhtiöstä. Emoyhtiö Sallila Energia Oy omistaa sataprosenttisesti tytäryhtiöt Sallila Sähkönsiirto Oy:n ja Forssan Energia Oy:n sekä 70 % Sallila Energiapalvelut Oy:stä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 36,1 milj. € ja liikevoitto 1,7 milj. €.

Organisaatio Konsernissa yhtiöiden toimitusjohtajana on toiminut Tarja Heinonen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja Leena Jylhä, henkilöstöjohtaja Aulikki Ojavalli, liiketoimintajohtaja Raimo Prusi, liiketoimintajohtaja Hannu Halminen (Sallila Sähkönsiirto Oy:stä), liiketoimintajohtaja Mika Potinkara 31.7.2021 asti (Sallila Energiapalvelut Oy:stä) ja toimitusjohtaja Tapani Ekuri 11.10.2021 alkaen (Sallila Energiapalvelut Oy:stä).

Hallitus Kuluneen vuoden aikana yhtiön hallituksen jäseninä ovat olleet Pasi Mäkelä (puheenjohtaja), Petri Antila, Janne Lehtimäki, Sanna Metsänranta, Sari Ponkala ja Tommi Setälä (varapuheenjohtaja). Hallituksessa asioiden esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja. Lisäksi kokouksiin on osallistunut hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Tarkastustoiminta Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet tilintarkastusyhteisöt Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jani Mantila, KHT ja Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Antti Ikonen, KHT.

Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.6.2021 yhtiön pääkonttorilla Loimaalla. Varsinaisessa yhtiökokouksessa oli edustettuna 22 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 57 683 osaketta ja 57 683 ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon ovat kuuluneet vuoden aikana Ari Mahlamäki, Ari Ala-Laurinaho, Jussi Heikkilä, Tuomas Heilala, Jouni Isotalo, Pertti Kuisma, Jouko Käkönen, Antti Lehtinen (8.6.2021 alkaen), Aki Mikkola, Kari Mylen, Ilkka Mäkelä, Teemu Perho, Hanna Rannanperä, Ilkka Riuttamäki, Tommi Sirén, Teuvo Suominen (8.6.2021 alkaen) ja Martin Ylikännö (8.6.2021 asti). Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Ari Mahlamäki ja varapuheenjohtajana Teemu Perho.

6

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

Konsernin tunnusluvut 1.000 €

2021

2020

Liikevaihto

36.075

37.121

Liiketulos

1.660

3.093

Tilikauden tulos

-7.499

2.098

105.232

101.350

Tase


Sallila Energian hallitus: vasemmalta Sanna Metsänranta, Pasi Mäkelä (puheenjohtaja), Tommi Setälä (varapuheenjohtaja), Petri Antila, Sari Ponkala ja Janne Lehtimäki. Edessä toimitusjohtaja Tarja Heinonen ja oikealla hallintoneuvoston puheenjohtaja Ari Mahlamäki.

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

7


Pitkiä palvelussuhteita ja uusia kasvoja Vuosikymmeniä konsernissa työskennelleet saivat viime vuonna monia uusia työtovereita. Vuoden 2021 lopussa konsernissa oli toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita 42, ja lisäksi kolme määräaikaista työsuhdetta jatkui seuraavalle vuodelle. Miehiä ja naisia oli henkilöstössä yhtä paljon. Työsuhteet konsernissa ovat viime vuosikymmeninä olleet pitkiä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 11 työntekijää on palkittu 40 vuoden palvelussuhteesta ja 15 työntekijää 30 vuoden palvelussuhteesta. Luvuissa ovat mukana myös vuoden 2020 lopussa konsernista poistuneen Sallila Sähköasennuksen työntekijät. Nykyisen henkilöstön keskimääräinen palvelusaika konsernissa on 16,3 vuotta. Henkilökunnan uudistumista viime vuosien aikana kuvaa se, että 40 % nykyisistä työsuhteista on kestänyt alle 10 vuotta. Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä tapahtui muutoksia poikkeuksellisen paljon sekä organisatorisista syistä että vaihtuvuuden kautta. Työntekijöitä siirtyi eläkkeelle ja uusiin haasteisiin muiden työnantajien palvelukseen. Uusia työsopimuksia solmittiin yhdeksän.

Keskinäinen luottamus vahvistui Vuoden alussa toteutettiin työyhteisökysely yhteistoiminnassa työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa. Vastaava kysely tehtiin kaksi vuotta aiemmin. Kokonaistulos oli parantunut jonkin verran, parhaiten oli kehittynyt lähiesimiesten toiminta ja keskinäinen luottamus. Vastaajat kokivat kykynsä ja taitonsa riittäväksi vastatakseen työnsä vaatimuksiin. Innostus työhön ja jaksaminen tuntuivat olevan kohdillaan. Kehittämistarvettakin toki löytyi: esille tulivat yhteistoiminta, avoimuus ja yhteisen vastuun kantaminen. Kokonaisraportointi esiteltiin koko henkilökunnalle, minkä jälkeen asiat käytiin läpi tarkemmin yksikkökohtaisesti. Lisäksi työryhmä pohti konkreettisia parannusehdotuksia työhyvinvoinnin tukemiseksi. Paran-

8

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

nusehdotukset toteutettiin loppuvuoden aikana. Ehdotuksen mukaisesti toteutetut henkilökohtaiset haastattelut työterveyshuollossa antoivat melko valoisan kuvan työhyvinvoinnista konsernissa.

Töitä tehtiin etänä ja hybridimallilla Maailmanlaajuinen Covid-19-pandemia vaikutti toimintaan koko vuoden ajan. Johtoryhmä seurasi epidemiatilannetta parin viikon välein. Kesän alkupuolella virustartunnat tuntuivat laantuvan. Laaja etätyösuositus purettiin toukokuun lopulla, ja töitä tehtiin hybridimallilla. Syksyllä uusi virusvariantti nosti taudin ilmaantuvuuslukuja, vaikka rokotuskattavuus oli hyvällä tasolla. Marraskuun lopulla koronatilanne huononi nopeasti ja tartuntamäärät nousivat ennätyslukemiin, minkä johdosta henkilökunnalle vahvasti suositeltiin etätyötä. Työsuojelullinen haaste koko vuoden ajan oli pitää työntekijät työkuntoisina. Siihen pyrittiin niin, että toimistolla käytettiin kasvomaskia, palaverit pidettiin etäkokouksina ja yleisesti huolehdittiin käsihygieniasta. Valvomotoiminta hoidettiin pääosin etäyhteyksin, jotta vältettiin päivystäjien yhtäaikainen sairastuminen, ja Satapirkan alueen sähköverkon valvonnassa pystyttiin turvaamaan häiriötön palvelutuotanto. Henkilöstö noudatti rajoituksia ja suosituksia tunnollisesti. Koronapandemia ei aiheuttanut konsernissa pitkiä sairausjaksoja.


Henkilöstö yhtiöittäin (toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet)

Työsuhteen keskimääräinen kesto

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

9


Alkuvuoden pakkaset kasvattivat siirtomäärää Sähköverkon käyttövarmuus kasvoi edellisestä vuodesta, ja sitä parannettiin jälleen monin toimenpitein. Siirtomäärä verkkovastuualueellamme kasvoi 9,1 % ja oli 370 GWh (339 GWh vuonna 2020). Kasvu johtui suurelta osin edellisvuotta kylmemmästä vuodesta. Vuoden 2021 keskilämpötila jakelualueella oli 5,7 astetta, kun se vuonna 2020 oli 7,7 astetta. Vuonna 2021 tammi-, helmi- ja joulukuun keskilämpötilat olivat reilusti pakkaslukemilla, kun ne vuonna 2020 olivat kaikki lämpöasteiden puolella. Sähköverkon käyttövarmuus oli edellisvuotta parempi, ja jälleenkytkentöjen ja pysyvien vikojen määrät olivat edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vuoden KAH-arvo oli 305 221 € (488 730 € vuonna 2020). Käyttövarmuuden parantamistoimenpiteenä verkon kunnossapitoa tehostettiin merkittävästi mm. helikopteriraivauksilla. Lisäksi verkon keskeytysaikoja onnistuttiin lyhentämään teknisillä toimenpiteillä. Vuoden aikana ei verkkovastuualueellamme ollut pahoja myrskyjä, ja muuttolintuparvienkin aiheuttamat katkot jäivät vähäisiksi. Aiempina vuosikymmeninä käytetty tekninen ratkaisu, aukeille alueille sijoitetut päällystetyt ilmajohdot, ovat aiheuttaneet enenevässä määrin sähköverkon toimintahäiriöitä. Tällaisia johto-osuuksia joudutaan korvaamaan kaapeloinnilla ennen niiden teknistä poistoikää. Maakaapeloinnin seurauksena vikatilanteiden oikosulkuvirrat kasvavat, mistä aiheutuu toimenpiteitä myös jakeluverkon suojaukselle. Tätä haittaa pyritään rajoittamaan sijoittamalla pitkille kaapeliosuuksille erillisiä tähän tarkoitettuja komponentteja.

Kaapelointi etenee, linjoja huolletaan Siirtoliiketoiminta on liiketoimintana varsin vakaata. Suurimmat epävarmuudet liittyvät valvontamallin muutoksiin ja poliittisiin päätöksiin. Lokakuussa 2021 Energiavirasto julkaisi uudet verkon arvoon vaikuttavat komponenttien hinnat. Tämän seurauksena verkon arvo pieneni vuoden 2022 alussa noin 17 %. Verkon rakentamiseen ja uusimiseen investoitiin 5,7 milj. €.

10

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

Pääosa varsinaisista jakeluverkon parannustöistä on teetetty Vertek Oy:llä. Vuoden 2021 syksyllä käynnistettiin Haara-Loimaa 110 kV:n linjan suunnittelu- ja toteutusprojekti. Tämän linjan rakentaminen on edellytyksenä Metsämaa-Loimaa 110 kV:n linjan perushuollon tekemiselle. Uusi asiakaspalvelujärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2021 helmikuussa, ja ensimmäinen laskutus uudella järjestelmällä tapahtui maaliskuussa. Kulutuksen sähkönkäyttöpaikkojen määrä oli 23 110 (23 086 vuonna 2020). Palautus- ja siirtokelpoisia taseen velkaerinä kirjattavia liittymismaksutuloja kertyi vuoden aikana 121 000 € (272 000 € vuonna 2020). Palautuskelvottomia liikevaihtoon sisältyviä liittymismaksutuloja kirjattiin 12 000 €.

Sähköverkon käyttövarmuus oli edellisvuotta parempi, ja jälleenkytkentöjen ja pysyvien vikojen määrät olivat edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.

Jakeluverkon maakaapeloinnin osuutta lisättiin edelleen. Vuoden 2021 lopussa Sallilan 20 kV verkosta oli maakaapeloitu 39 % ja pienjänniteverkosta 75 %. Kaikkiaan verkosta on kaapeloitu 63 %.

Pohjavesialueen muuntamot tehdään turvallisesti Yhtiö noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ISO 14001:2015 -ympäristöstandardia. Pohjavesialueilla sijaitsevien muuntamoiden tilasta ja kehittämistarpeesta on laadittu selvitys ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Pohjavesialueen muuntamot rakennetaan aina puistomuuntamoina öljyvuodon varalta. Yhtiö pyrkii vähentämään pylväiden aiheuttamaa haittaa kaikessa verkon rakentamisessa ja kunnossapidossa.


SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

11


Sähkökauppaa tehtiin vaihtelevissa sääoloissa Vuosi 2021 oli lämpötiloiltaan erilainen kuin edeltävät vuodet. Covid-19-pandemia jatkui, mutta talous ja toiminnot alkoivat elpyä. Näiden tekijöiden seurauksena Sallila Energian ja Forssan Energian myymän sähkön määrä kasvoi. Vuoden 2021 alkupuoli oli hieman aiempia vuosia kylmempi. Loppuvuosi marraskuun puolivälistä lähtien oli selvästi normaalia kylmempi. Nämä kaksi kylmää jaksoa yhdessä aiheuttivat sen, että sekä Sallila Energian että Forssan Energian myymän sähkön määrä kasvoi selvästi edellisvuoteen verrattuna. Joulukuussa nähtiin ennätyksellisen korkeita sähkön markkinahintoja. Tämä kuukausi olikin monelle suomalaiselle sähkönmyyntiyhtiölle taloudellisesti raskas. Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannossa kasvoi edelleen. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen valmistumista odotettiin kovasti, jotta saadaan lisätuotantoa varsinkin talven kylmille ajanjaksoille. Vesivoiman tuotanto säilyi jokseenkin entisellään. Sähkön markkinahinta vaihteli runsaasti vuoden aikana ja nousi selvästi vuoden loppua kohti. Joulukuussa Helspot-sähkön kuukauden keskihinta nousi erittäin korkeaksi ollen 193,38 eur/MWh.

Suurin osa toimittamastamme sähköstä, noin 94 %, on sähköpörssistä hankittua. Loput tuotettiin omissa voimalaitoksissa tai hankittiin pientuottajilta. Omia voimalaitoksiamme ovat Sallilan ja Vuolteen vesivoimalaitokset sekä Loimaan aurinkovoimala. Tuotanto-osuuksissa Sallila on Suomen Voiman kautta mukana mm. Puhurin ja Haminan tuulivoimalaitoksissa sekä Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksessa, jonka kaupallinen käyttö alkaa TVO:n mukaan syyskuussa 2022.

Latausasemia tarvitaan yhä enemmän Sallila tarjoaa asiakkailleen myös erilaisia energiaratkaisuja. Aurinkosähkön puolella valikoimassamme ovat sekä Loimaan aurinkopuistosta vuokrattavat paneelit että asiakkaiden omiin kiinteistöihin avaimet käteen -periaatteella asennettavat järjestelmät. Vuokrapaneelit sopivat hyvin esimerkiksi kerrostaloissa asuville asiakkaille, jotka haluavat olla mukana uusiutuvan energian tuotannossa. Liikenteen sähköistyessä tarjoamme erilaisia sähköautojen latausjärjestelmiä. Tämän toiminnan arvioimme lähitulevaisuudessa kehittyvän voimakkaasti.

Lisää kotimaista energiaa tuulesta ja ydinvoimasta Kylmät ajanjaksot alku- ja loppuvuodesta sekä tietyt asiakasmuutokset lisäsivät Sallila Energian myymän sähkön määrää noin 10 % verrattuna vuoteen 2020. Sähköä myytiin noin 250 GWh. Forssan Energian myymän sähkön määrä väheni noin 6 % verrattuna vuoteen 2020 myyntimäärän ollessa 68 GWh, mutta tämä vähenemä johtui asiakasmuutoksista. Kova kilpailu markkinoilla jatkuu. Pyrimme pitämään asiakkaistamme kiinni tarjoamalla heille sopivia sähkönmyyntituotteita oikein hinnoiteltuina sekä hyvää ja laadukasta palvelua.

12

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

Sähkön markkinahinta vaihteli runsaasti vuoden aikana ja nousi selvästi vuoden loppua kohti. Joulukuussa Helspot-sähkön kuukausihinta nousi 193 euroon/kWh.


SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

13


Tapahtumia vuoden varrelta

Alkuvuonna otettiin käyttöön uudistunut Online-palvelu, jonka keskeinen ominaisuus on mahdollisuus seurata omaa sähkönkäyttöä vuositasolta aina tuntitasolle saakka. Vuoden mittaan palvelua kehitettiin edelleen ja käyttöön saatiin laskuarkisto, sopimusseuranta ja aurinkopaneelien tuotannon seuranta. Tietoturvavaatimusten mukaisesti uuden palvelun käyttöönotto edellyttää rekisteröitymistä, joka vaatii vahvan tunnistautumisen.

Huittisten Jokisivun sähköaseman vanha muuntaja sai lokakuussa väistyä uuden tieltä. Vanha oli vuodelta 1962 ja palvellut ennen Jokisivua jo Loimaalla. Teholtaan se oli 10 MVA. Uusi muuntaja on rakennettu Suomessa Vaasan muuntajatehtaalla. Se on teholtaan 20 MVA, ja siinä on varauksena mahdollisuus nostaa kokonaisteho 25 MVA:iin. Valmistaja on Hitachi Energy. Muuntajakoon kasvattamisella varmennetaan Huittisten sähkönjakelua ja varaudutaan laajenevaan sähköautojen lataustarpeeseen.

Alastaron huoltorakennuksen toisen siiven kattorakenteita uusittiin vuoden aikana, mm. tiilikate. Kattoremonttia jatketaan toisen siiven osalta vuonna 2022.

14

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021


Pölyttäjät saivat lisää pesintäpaikkoja, kun kiinnitimme omistamiemme 110 kV sähkölinjojen pylväsrakenteisiin yhteensä noin 30 hyönteishotellia. Luonnonvaraisten pölyttäjien määrä on vähentynyt voimakkaasti elinympäristöjen katoamisen vuoksi, ja siksi pesintäpaikkojen tarjoaminen on tärkeää.

Kiinnostus aurinkopaneeleja kohtaan kasvoi vuoden mittaan niin maanviljelijöiden, yritysten kuin kotitalouksienkin keskuudessa. Sallila toimittikin asiakkaille sekä pieniä että isoja järjestelmiä.

Koronapandemian viimein hieman hellittäessä henkilökunta pääsi osittain toteuttamaan työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi laadittuja suunnitelmia. Syyskuun lopussa vietettiin liikuntapainotteinen työhyvinvointipäivä Varalan urheiluopistolla Tampereella. Ohjelmassa oli muun muassa reipas kävelylenkki Pyynikillä.

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

15


16

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021


Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

LIIKEVAIHTO 36 074 907,19 37 120 792,83 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,00 - 2 020 947,55 Valmistus omaan käyttöön

865 659,00

2 767 086,00

Liiketoiminnan muut tuotot 816 560,56 374 221,35 Materiaalit ja palvelut - 26 636 257,98 - 20 957 379,38 Henkilöstökulut - 3 270 034,40 - 5 887 817,39 Poistot ja arvonalentumiset - 3 102 691,91 - 3 517 587,41 Liiketoiminnan muut kulut - 3 088 547,92 - 4 785 594,40 LIIKETULOS 1 659 594,54 3 092 774,05 Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista - 1 204 521,35 663 755,93 Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 106 333,71 58 510,36 Korko- ja rahoitustuotot 220 537,30 217 883,99 Saamisten ja sijoitusten arvonalennukset - 7 202 964,14 - 500 000,00 Korko- ja muut rahoituskulut -211 686,79 - 514 974,82 - 8 292 301,27 - 74 824,54 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA - 6 632 706,73 3 017 949,51 Tuloverot - 1 259 680,57 - 514 027,17 Laskennallisen verovelan lisäys (-)/vähennys (+) 521 576,24 - 277 886,18 Vähemmistöosuudet - 127 854,32 - 128 071,02 TILIKAUDEN TULOS - 7 498 665,38 2 097 965,14

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

17


Konsernitase Vastaavaa

31.12.2021

31.12.2020

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 38 645,76 40 092,28 Muut aineettomat hyödykkeet 750 546,91 300 201,39 789 192,67 340 293,67 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 343 263,11 343 263,11 Rakennukset ja rakennelmat 1 534 606,39 1 653 277,09 Siirto- ja jakeluverkosto 62 426 804,44 59 228 904,51 Koneet ja kalusto 1 102 645,88 1 295 638,43 Muut aineelliset hyödykkeet 384 177,33 356 748,31 Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat 574 672,63 841 689,15 66 366 169,78 63 719 520,60 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä 8 111 459,73 9 984 051,08 Muut sijoitukset 10 628 031,24 16 267 141,91 18 739 490,97 26 251 192,99 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 269 201,66 631 686,54 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 3 355 162,93 3 355 162,93 3 355 162,93 3 355 162,93 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 8 355 959,37 5 657 817,84 Muut saamiset 5 145 736,08 140 541,49 Siirtosaamiset 506 277,82 543 514,74 14 007 973,27 6 341 874,07 Rahat ja pankkisaamiset 1 704 636,04 710 229,66 VASTAAVAA YHTEENSÄ 105 231 827,32 101 349 960,46

18

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021


Konsernitase Vastattavaa

31.12.2021

31.12.2020

OMA PÄÄOMA Osakepääoma 532 800,00 532 800,00 Ylikurssirahasto 1 022 599,41 1 022 599,41 Vararahasto 313 322,45 313 322,45 Edellisten tilikausien voitto/tappio 55 225 741,06 53 262 159,92 Tilikauden tulos - 7 498 665,38 2 097 965,14 49 595 797,54 57 228 846,92 VÄHEMMISTÖOSUUDET 285 925,34

158 071,02

VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 8 083 828,68 8 605 404,92 Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksuvelka 15 838 195,75 15 716 999,42 Lainat rahoituslaitoksilta 7 230 817,20 11 493 360,48 23 069 012,95 27 210 359,90 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 13 379 595,22 2 450 388,10 Saadut ennakot 93 461,72 497 715,90 Ostovelat 4 983 965,69 1 270 014,04 Muut lyhytaikaiset velat 2 056 803,46 1 871 093,71 Siirtovelat 3 683 436,72 2 058 065,95 24 197 262,81 8 147 277,70 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 105 231 827,32 101 349 960,46

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

19


Tuloslaskelma Sallila Energia Oy Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

LIIKEVAIHTO 13 171 000,69 10 244 943,49 Liiketoiminnan muut tuotot 1 802 186,30 2 309 036,13 Materiaalit ja palvelut - 15 338 330,77 - 10 062 022,21 Henkilöstökulut - 1 440 472,07 - 1 575 559,76 Poistot ja arvonalentumiset - 386 066,82 - 369 457,23 Liiketoiminnan muut kulut - 2 991 107,15 - 1 840 578,12 LIIKETULOS - 5 182 789,82 - 1 293 637,70 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 274 403,71 231 998,36 Korko- ja rahoitustuotot 33 682,83 33 755,63 Saamisten ja sijoitusten arvonalennukset - 7 202 964,14 - 500 000,00 Korko- ja muut rahoituskulut - 115 540,64 - 152 327,70 - 7 010 418,24 - 386 573,71 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA - 12 193 208,06 - 1 680 211,41 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) 110 665,90 84 770,45 Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset 9 250 000,00 2 000 000,00 Tuloverot - 1 124 854,63 - 135 867,53 TILIKAUDEN TULOS - 3 957 396,79 268 691,51

20

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021


Tuloslaskelma Forssan Energia Oy Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

LIIKEVAIHTO 3 817 451,27 3 257 682,06 Liiketoiminnan muut tuotot 54 631,38 54 000,00 Materiaalit ja palvelut - 3 726 739,75 - 2 822 969,49 Henkilöstökulut - 1 500,00 - 1 500,00 Poistot ja arvonalentumiset - 37 687,20 0,00 Liiketoiminnan muut kulut - 511 346,34 - 453 412,96 LIIKETULOS - 405 190,64 33 799,61 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 5 580,72 Korko- ja muut rahoituskulut - 3 264,96 2 315,76 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA - 402 874,88 Tilinpäätössiirrot Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset Tuloverot 0,00 TILIKAUDEN TULOS - 402 874,88

9 339,21 - 5 556,73 3 782,48 37 582,09

- 6 099,57 31 482,52

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

21


Tuloslaskelma Sallila Sähkönsiirto Oy Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

LIIKEVAIHTO 15 986 498,10 Valmistus omaan käyttöön 247 311,00 Liiketoiminnan muut tuotot 51 596,52 Materiaalit ja palvelut - 4 738 121,28 Henkilöstökulut - 684 044,53 Poistot ja arvonalentumiset - 2 925 212,76 Liiketoiminnan muut kulut - 1 402 992,79 LIIKETULOS 6 535 034,26 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 500 000,00 Korko- ja rahoitustuotot 175 729,79 Korko- ja muut rahoituskulut - 91 410,38 584 319,41

14 498 593,42 219 911,00 18 136,15 - 3 922 223,17 - 628 802,11 - 2 791 240,85 - 1 457 201,91 5 937 172,53 513 944,77 175 004,38 - 353 879,39 335 069,76

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 7 119 353,67 6 272 242,29 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) 2 746 750,29 - 2 428 437,20 Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset - 9 250 000,00 - 2 000 000,00 Tuloverot - 26 408,70 - 268 346,59 TILIKAUDEN TULOS 589 695,26 1 575 458,50

22

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021


Tuloslaskelma Sallila Energiapalvelut Oy Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2021

1.3.–31.12.2020

LIIKEVAIHTO

6 466 452,18

3 567 669,95

Liiketoiminnan muut tuotot

346 896,00

42 766,23

Materiaalit ja palvelut - 4 681 674,86

- 593 664,81

Henkilöstökulut - 1 144 017,80

- 837 698,19

Poistot ja arvonalentumiset

- 2 217,76

- 1 072,04

- 454 752,26

- 1 639 842,34

LIIKETULOS

530 685,50

538 158,80

Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut

5 577,94 - 1 504,79 4 073,15

0,33 - 41,43 - 41,10

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

534 758,65

538 117,70

Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)

- 801,82

- 2 954,06

Tuloverot

- 108 417,24

- 110 623,47

TILIKAUDEN TULOS

425 539,59

424 540,17

Liiketoiminnan muut kulut

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021

23


Virtaa ja

välittämistä

www.sallila.fi

24

SALLILA YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2021