__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

20

0 2

PERHE-

OPAS

huittislaisille lapsiperheille

#hullunahuittisiin

iin Vipinää varpais it -harrastusvink löydät sivuilta 20-21


Sisällysluettelo Pääkirjoitus ..................................................2 Tutustu Huittisten kyliin ..............................2 Perhekeskuksessa kohdataan .....................3 Lapset puheeksi -työmenetelmä .................3 Huittisten perhekeskus ............................4-5 Sosiaalihuolto ...........................................5-7 Vinkkejä arjen haasteisiin .........................6-7 Kirjasto .........................................................8 Lapsiperhetiimi, kouluikäisten tiimi ja nuortentiimi ............................................ 9 Varhaiskasvatuspalvelut ...........................10 Lukio ...........................................................10 Perusopetus ...............................................11 Kartta .....................................................12-13 Nuorisopalvelut .....................................14-15 Kriisikeskus Tukitalo ..................................15 Sataopisto .............................................16-17 Musiikkiopisto ............................................18 Taitokeskus ................................................19 Huittisten uimahalli ...................................19 Lasten liikuntamaa .....................................19 Nallepäivä ja Unilelut yökylässä ................19 Vipinää varpaisiin -harrastusvinkit ......20-21 Huittisten seurakunta, lapsi- ja varhaisnuorisotyö ...................22-23 Huittisten Vapaaseurakunta .....................23 Etsi muukalainen .......................................23 Huittisten Lapsi- ja perhemessut ..............24

HUITTISTEN KAUPUNKI Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen puh. 02 560 4111, www.huittinen.fi Facebook: Huittisten kaupunki

Kylissä on elämää, iloa ja ajanvietettä! Huittisten kylissä on paljon erilaista toimintaa ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Kylätaloilla järjestetään harrastuskerhoja, tapaamisia ja tapahtumia ja kun on juhlan aika, niin kylätalo tarjoaa hyvät puitteet. Käy tutustumassa kyliin kaupungin kotisivuilla: www.huittinen.fi/palvelut/kulttuuri_ja_vapaa-aika/yhdistykset/kylayhdistykset

2

Ylpeitä kotikaupungistaan Huittisten kahdeksasluokkalaiset ovat hyvin ylpeitä kotikaupungistaan. Huhtikuussa Seutukaupunkihankkeiden toteuttamassa kyselyssä 80 prosenttia vastasi kyllä kysymykseen, oletko ylpeä omasta kotikaupungistasi. Kyllä -vastausprosentti oli Huittisissa korkeampi kuin kyselyn seutukaupungeissa keskimäärin. Kyselyn mukaan huittislaiset nuoret arvostavat kotipaikkakuntansa rauhallisuutta, toistensa tuntemista ja sitä, että kaikki on lähellä. Näitä samoja arvoja nousee kaupungin muissakin kyselyissä, nuoret ovat jo siis löytäneet Huittisissa asumisen ja hyvän elämän ytimen. Jopa 18 prosenttia osaa suoraan sanoa, että haluaisi aikuisena asua Huittisissa. Onnelliset lapsuuden muistot kantavat pitkään. Toiset nuoret ovat löytäneet tulevaisuutensa Huittisista eikä ole tarvetta lähteä maailmalle ja toiset taas haluavat kokeilla siipiensä kantavuutta muualla ja toivottavasti palaavat kotipaikkakunnalleen perhettä perustamaan. Me kaupungilla teemme työ-

P.S. Tämä on ensimmäinen oppaamme ja otamme mielellämme kehittämisehdotuksia vastaan. Palautteen voitte lähettää helena.kaitanen @huittinen.fi

PERHEOPAS 2020 Julkaisija: Huittisten kaupunki Päätoimittaja: Helena Kaitanen Lehden taitto: Lauttakylä-lehti Painopaikka: Sanoma Manu, Tampere Painos: 2000 kpl Huomioitahan, että muutokset ovat mahdollisia. Seuraa eri toimijoiden tiedotuksia.

tä lapsiystävällisen kaupungin eteen ja sen, että jatkossakin nuoret voisivat olla ylpeitä omasta kotikaupungistaan. Luet nyt Huittisten kaupungin uutta lapsi- ja perhepalveluopasta. Palveluita on paljon ja helpottaaksemme palvelun löytämistä, olemme tehneet tämän oppaan. Useat kaupungin työtekijät suorittavat tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa ja samalla kehittävät kaupungin palveluita arvojemme mukaisesti; rohkeita tekoja, yhteistyöllä ja inhimillisesti. Siksi kannattaakin tarkistaa vuoden mittaan ajantasaisia tietoja verkkosivuiltamme. Tarkoituksena on julkaista tämä opas vuosittain. Huittisissa lukuisat yhdistykset ja yksityiset yritykset täydentävät kaupungin tarjoamia palveluita ja tekevät Huittisissa asumisesta rikasta, erityiskiitos arvokkaasta työstä heille. Löydät myös heidän palvelunsa tästä oppaasta. Tervetuloa palvelujemme pariin! Riikka Peippo Elinvoimajohtaja


Perhekeskus on paikka, jossa palvelut ja yhteinen ä” s s ä m ä l e a toiminta kohtaavat n “Muka Tavoitteena on perheen tukeminen ja tarvittavan palvelukokonaisuuden tarjoaminen yhden katon alta. Myös muissa palvelukeskuksissa ja rakennuksissa järjestettävät palvelut tukevat perhekeskuksen kokonaisuutta. Asiantuntijat toimivat yhdessä perheiden parhaaksi. Yhdessä toimimalla voimme vahvistaa vanhemmuutta, edistää lasten

ja nuorten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Huittisten perhekeskuksen löydät pääterveysaseman (Risto Rytin katu 53) neuvolasiiven ensimmäisestä ja toisesta kerroksesta. Seuraa Perhekeskusta sosiaalisessa mediassa ja kuulet ajankohtaisista asioista paikkakunnalla ja eri teemoista valtakunnallisesti.

Facebook @HuittistenPerhekeskus Instagram huittistenperhekeskus www.huittinen.fi/palvelut/sosiaali_ja_terveyspalvelut/perhekeskus

KÄYNTIOSOITE: Risto Rytin katu 53, neuvolasiipi. Kulku hirven viereisestä ovesta. 1. krs neuvola ja perhesosiaalityö, puheterapia 2. krs perheneuvola, toimintaterapia, psykiatrinen sairaanhoitaja, lastensuojelu. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto toimii kouluissa ja oppilaitoksissa. Perheohjaus tekee perhetyötä ja perhetyöntekijä tekee lapsiperheiden kotipalvelua perheiden kodeissa.

Lapset puheeksi -työmenetelmä Lapset puheeksi on työmenetelmä, jota käytetään Huittisissa alle kouluikäisten lasten palveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Menetelmä on käytössä kaikille perheille jo äitiysneuvolasta alkaen, lastenneuvolassa laajassa ikäkausitarkastuksessa 1,5-vuotiaiden lasten perheille ja varhaiskasvatuksessa 3-vuotiaiden lasten perheille. Lapset puheeksi -keskustelua voidaan tarjota perheille myös muulloin tai perheet voivat itse halutessaan pyytää keskustelua varhaiskasvatuksen tai perhekeskuksen työntekijältä. Lapset puheeksi -menetelmä on osa Toimiva lapsi ja perhe (Tl&p) -menetelmiä. Lapset puheeksi (Lp) -keskustelu on kehitetty vahvistamaan vanhemmuutta, lapsen ja vanhemman myönteistä suhdetta sekä lapsen turvallista ja sujuvaa arkea kotona, varhaiskas-

vatuksessa ja vapaa-aikana. Lp-keskustelu on matalan kynnyksen menetelmä, joka koostuu 1–2 tapaamisesta varhaiskasvatuksen tai perhekeskuksen työntekijän ja vanhemman/ vanhempien välillä. Keskustelussa käydään läpi lapsen elämäntilanne kotona, varhaiskasvatuksessa ja vapaa-aikana sekä tunnistetaan lapsen ja perheen vahvuudet ja haavoittuvuudet. Keskustelussa pohditaan, miten vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö voivat tukea lasta haavoittuvuuksissa ja panostaa vahvuuksiin. Siinä työntekijät ja perhe yhdessä sitoutuvat tukemaan lapsen arkea konkreettisin teoin. Mikäli keskustelussa päädytään siihen, että lapsi ja perhe tarvitsevat enemmän tukea, perhe saa tarvittavat palvelut per-

hekeskuksen lapsiperhetiimin vaikeudet yms. Lapsiperheen kautta. Perhe ja työntekijä yh- arki voi olla kuormittunutta modessä sopivat tiimissä käsitel- nista muistakin eri syistä, kuten tävistä asioista ja ajankohdan. vauvan/lapsen nukkumiseen ja Voit tutustua lapsiperhetiisyömiseen liittyvistä min toimintaan ja työnkäytännön pulmistekijöihin osoitteessa ta. Jo tällöin on www.huittinen.fi/ hyvä ottaa asiMikään lapsiperhetiimi oita puheekpulmatilanne si varhaiskasei ole liian Kun vanhemmalla vatuksessa ja pieni tai suuri yhteydenherää huolta lapottaa yhteytottoon! sesta, perheen titä neuvolaan lanteesta tai perheen omaan terveyarjessa on vaikeuksia, denhoitajaan. vanhemman on hyvä pyytää Lapset puheeksi -keskuste- Lisätietoja: lua varhaiskasvatuksen tai neuvolan työntekijältä. Tällaisia ti- Neuvola lanteita voivat olla esimerkiksi Terveydenhoitaja lapsen käyttäytymiseen liitty- 044 772 8274 vät haasteet tai perhetilanteen 044 772 8276 muutokset kuten perheen muutto, perheenjäsenen sairastumi- Varhaiskasvatus nen, vanhempien ero, vanhem- Erityisopettaja man uupuminen, taloudelliset 044 773 0179

3


Tervetuloa Huittisten perhekeskukseen! PERHEKESKUKSEN PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA Psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja luottamuksellista keskusteluapua lapselle, nuorelle ja vanhemmille erilaisissa elämäntilanteissa. Vastaanotolle tullaan yleensä mielialan muutosten, ahdistuneisuuden, perheessä tapahtuneiden muutosten, parisuhdeongelmien tai menetysten takia. Vastaanotolle voit hakeutua itse tai ohjautua lääkärin, neuvolan, koulun terveydenhoitajan, perheneuvolan tai sosiaalihuollon kautta. Palvelu on maksutonta. Psykiatrinen sairaanhoitaja Kati Järvinen puh. 044 772 8345 PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT Lastenvalvoja hoitaa kunnassa perheoikeudellisia palveluita: • isyyden selvitys, isyyden tunnustaminen, isyyden vahvistaminen • äitiyden selvitys, äitiyden tunnustaminen, äitiyden vahvistaminen • sopimukset lapsen huollosta • sopimuksen lapsen asumisesta • sopimukset lapsen tapaamisista • sopimukset lapsen Asiointi elatuksesta vain ajan-

varauk-

sella. Lastenvalvojan yhteystiedot: Sosiaalityön johtaja Maarit Ketola puh. 044 560 4257

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Perusturvakeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.

4

KOULUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille ja se on lakisääteistä ja maksutonta. Siihen sisältyvät: • oppilaan terveyden seuraaminen ja edistäminen mukaan lukien suun terveydenhuolto • kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen • yhteistyö muun opetus ja -oppilashuollon henkilöstön kanssa • koulun ja kodin välinen yhteistyö Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja ja vanhempien toivotaan osallistuvan niihin. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri ja tarkastuksessa huomioidaan koko perheen hyvinvointi.

Yhteystiedot: Terveydenhoitaja Maarit Haavisto puh. 044 772 8324 Pellonpuiston koulu Terveydenhoitaja Minna Pihlavirta-Helander puh. 044 772 8285 Lauttakylän koulu, Sallilan koulu Terveydenhoitaja Mailis Roue puh. 044 772 8322 Loiman koulu, Lautta 1, Lautta 2, Suttilan koulu Terveydenhoitaja Johanna Ihantoja puh. 044 772 8208 Sammun koulu

OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Opiskeluterveydenhuolto huolehtii kokonaisvaltaisesti Huittisissa sijaitsevien oppilaitoksien opiskelijoiden terveydestä. Tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia, tukea opiskeluterveyttä ja tulevaa työkykyä. Olet oikeutettu opiskeluterveydenhuollon palveluihin, jos opiskelet vähintään kaksi kuukautta päätoimisesti ammattikorkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tai lukiossa. Opiskeluterveydenhuollon palvelut eivät koske oppisopimus- eikä iltaopiskelijoita. Terveydenhoitajan ja opiskelijoiden lääkärin vastaanotto koululla ja psykologin palvelut ovat opiskeluterveydenhuollossa maksuttomia.

Yhteystiedot: Terveydenhoitaja Mailis Roue puh. 044 772 8322 mailis.roue@huittinen.fi Lauttakylän lukiolla terveydenhoitaja yleensä maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Tarkemmat ajankohdat ja muutokset aina terveydenhoitajan ovessa. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistolla terveydenhoitaja yleensä paikalla maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin. Tarkemmat ajankohdat ja muutokset aina terveydenhoitajan ovessa. Sataedu Huittisten yksikössä terveydenhoitajan vastaanotto yleensä keskiviikkoisin klo 12–13. Länsi-Suomen opistolla terveydenhoitajan vastaanotto yleensä tiistaisin klo 14.45–16

HUITTISTEN

PERHEKESKUS Mukana elämässä.

PERHENEUVOLA Perheneuvola palvelee alle 13-vuotiaiden lasten perheitä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen ongelmissa. Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun • lapsella on pulmia  oppimisessa • vanhemmat tai muut lähiaikuiset ovat huolissaan lapsen kehityksestä, käyttäytymi­ sestä, mielialasta tai sosiaalisesta selviytymisestä • haluat keskustella lapsesi kasvatuksesta tai vanhemmuudesta • haluat apua perheesi kriisiin tai vuorovaikutuspulmiin • toivot apua parisuhteesi pulmiin Perheneuvolassa mietitään ratkaisuja pulmiin yhdessä perheen kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä opettajien, terveydenhoitajien, puheterapeutin ja päiväkodin työntekijöiden Tarjoamme kanssa. varhaista Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia perheelle.

tukea, hoitoa ja kuntoutusta

Perheneuvolan ajanvaraus klo 12.30–13 puh. 044 772 8316

Työntekijöiden yhteystiedot: Perheneuvolan psykologi Esko Rinnevuori puh. 044 772 8315 Perheneuvolan sosiaalityöntekijä Anna Härkälä, ma-ke ja pe puh. 044 772 8316


ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLA

Neuvola edistää ja seuraa lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia

Neuvolatyön tavoitteena on turvata perheiden ja yksilöiden mahdollisimman hyvä terveys ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä vahvistaa heidän omia voimavarojaan.

Äitiysneuvolassa huolehditaan lasta odottavan perheen terveyden edistämisestä ja hyvinvoinnista sekä vanhemmuuteen tukemisesta. Palvelut on tarkoitettu koko perheelle. Ensimmäinen neuvolakäynti sovitaan heti raskauden alkuun, kun kuukautiset ovat jääneet pois ja raskaustesti on positiivinen.

L a s t e n n e u vo l a n tehtävänä on auttaa vanhempia tukemaan lapsensa tervettä kasvua ja kehitystä mahdollisimman turvallisessa ympäristössä. Neuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään saakka. Vanhempien ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta tuetaan, vanhempien omia voimavaroja lapsensa kasvattajana vahvistetaan ja tarvittaessa annetaan ohjausta pulmatilanteiden ratkaisemisessa. Ajanvaraus, neuvonta ja hoito-ohjeita äkillisesti sairastuneen lapsen vanhemmille puhelinaikana

ma-pe klo 8–8.30 ja 11.30–12. Terveydenhoitaja voi kirjoittaa työnantajaa varten vanhemmille todistuksen lapsen sairaudesta 1-3 päiväksi.

Yhteystiedot: Heidi Bergmann Terveydenhoitaja Lastenneuvola, länsi. Työttömien terveystarkastukset Puh. 044 772 8268 Leena Evala Terveydenhoitaja Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Lastenneuvola, Vampula Puh. 044 772 8276

Kuka auttaa kestämään, kun arki käy liian ahtaaksi?

Sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton palvelutarpeen arvioimiseksi voi tehdä vanhempi itse tai sitten huoltaja/-t voivat tehdä sen yhdessä jonkun ammattilaisen kanssa. Yhteydenotto voidaan tehdä, kun perhe tarvitsee tukea esimerkiksi:

YHTEYDENOTOT JA ILMOITUKSET LAPSISTA JA PERHEISTÄ

• jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen • asumisen puutteisiin ja asunnottomuuden uhkaan liittyvissä asioissa • äkillisiin kriisitilanteeseen • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin mahdollistamiseksi • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta tai muusta sairaudesta tai vammasta johtuen

Vuonna 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Laki koskee kaikkia asiakkaita lapsista vanhuksiin. Tavoitteena on ollut madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluiden muiden peruspalvelujen yhteydessä, vahvistaa peruspalveluja ja vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Usein lasten ja perheiden sosiaalipalveluista kunnassa tulee mieleen vain lastensuojelu. Sosiaalihuoltolaki on tuonut perheille saataville palveluita, joita Huittisissakin järjestetään perhekeskuksen perhesosiaalityöstä, eikä lastensuojelun asiakkuutta enää kaikissa tilanteissa tarvita. Perhesosiaalityö tulee mukaan, kun peruspalvelut ja ennalta ehkäisevät palvelut eivät riitä. Lastensuojelu tulee lasten tueksi vasta sitten, kun perhesosiaalityön palvelut eivät riitä.

MITEN VOIMME PYYTÄÄ PERHEELLEMME TUKEA JA APUA HAASTEELLISEEN TILANTEESEEMME? Kun perheessä on kriisitilanne tai muuta tuen ja avun tarvetta, on helpoin ratkaisu, olla ensin yhteydessä kehen tahansa perheen omaan työntekijään, joka voi olla esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja tai koulun tai päivähoidon työntekijä. Mikäli tilanteessa on paljon kysymyksiä ja selvitettävää, voi olla hyvä viedä asia lapsiperheiden, kouluikäisten tai nuorten moniam­matilliseen tiimiin (ks. lehden sivu 9). Jos nämä eivät tunnu oikeilta ratkaisuilta, eikä asiassa ole kyse hätätilanteesta, voi ottaa yhteyttä esimerkiksi perhetyön palvelupuhelimeen ja keskustella tilanteesta perheohjaajan kanssa. Perheohjaajilta voi saada myös pikaisia vinkkejä johonkin tiettyyn kasvatukselliseen tilanteeseen.

Perhetyön palvelupuhelin ti ja to klo 9–12 puh. 044 772 8253

Jos perheellä on vakavia taloudellisia huolia, otetaan nykyisin ensimmäisenä yhteyttä Kelaan ja haetaan perustoimeentulotukea. Samalla toimeentulotukihakemuksella voi hakea myös kunnan täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, kun pyytää Kelaa siirtämään hakemuksen kuntaan. Kuntaan voi tehdä myös erillisen hakemuksen. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Perhesosiaalityöstä voidaan auttaa myös kartoittamaan, olisiko perheellä oikeutta muihin etuuksiin, kuten alle 16-vuotiaan vammaistukeen tai asumistukeen.

Johanna Ihantoja Lastenneuvola Puh. 044 772 8208 Aija Lindroos Terveydenhoitaja/ seksuaalineuvoja Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Puh. 044 772 8266 Sari Lähdeniemi Terveydenhoitaja Lastenneuvola, itä Puh. 044 772 8274 Leila Rantala Terveydenhoitaja Lastenneuvola, pohjoinen Puh. 044 772 8273 Sosiaalisessa hätätilanteessa voi ottaa aina yhteyden hätäkeskukseen. Sosiaalinen hätätilanne on kiireellisiä toimenpiteitä vaativa tilanne, jossa ei voida ilman vakavia seurauksia odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli, koska henkilö/-t eivät pysty selviytymään tilanteesta läheistensä tai muiden toimijoiden turvin. Sosiaalisessa hätätilanteessa on mukana tai läsnä toisen henkilön huolenpidosta riippuvaisia ihmisiä, kuten lapsi, vanhus tai vammainen, joka uhkaa jäädä ilman huolenpitoa ja turvaa. Hätäkeskus tekee tilannearvion ja ilmoittaa tehtävästä toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on joko kunnallinen, virka-aikainen sosiaalipäivystys tai muina aikoina satakunnan sosiaalipäivystys. Hätäkeskus ilmoittaa tilanteesta tarvittaessa myös muulle viranomaiselle, kuten poliisille tai ensihoidolle. Soittaa voi toki myös suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Sosiaalipäivystys ma-to klo 8–16 ja pe klo 8-15 puh. 044 773 0100 Muulloin puh. 02 623 4380 Aina myös puh. 112

5


TURVAKOTI Mikäli perheessä on turvaton olla ja vanhemman on oman ja lasten turvallisuuden takia lähdettävä kiireesti kotoa pois, voi mihin vuorokauden aikaan tahansa mennä turvakotiin. Turvakoteja pitää ensi- ja turvakotien liitto. Turvakoti on tarkoitettu kaikille perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, jotka tarvitsevat apua ja tukea tilanteesta selviämiseen. Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta puhutaan, kun henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä kumppaniaan, lastaan, lähisukulaistaan tai muuta läheistä ihmistä kohtaan. Turvakoti on tarkoitettu kaikenikäisille ja sukupuolisille ihmisille ja asiakkaaksi voi hakeutua yksin tai lasten kanssa. Mikäli on epävarma siitä, voisiko turvakotipalvelu hyödyttää, voi soittaa turvakotiin. Turvakotiin voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa, asuinkunnasta riippumatta. Turvakotiin voi hakeutua joko suoraan tai ottamalla yhteyttä puhelimitse. Minkäänlaista lähetettä tai Turvamaksusikoti on toumusta maksuton ei tarvita. palvelu Turvakotien yhteystiedot ja sijainnit sekä nettiturvakoti, jossa on tietoa läheis- ja perheväkivaltaan liittyen

www.nettiturvakoti.fi

HUITTISTA LÄHINNÄ OLEVAT TURVAKODIT: • PORI puh. 044 760 5123 • TAMPERE kaksi yksikköä puh. 050 309 9313 tai 050 337 3205

6

Lapsella on oikeus turvalliseen kotiin

Mitä tapahtuu, jos perheestämme Ratkaisuja tehdään lastenetsitään yhdessä suojelu­ilmoitus tai yhteydenottopyyntö sosiaalihuoltoon? Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto palvelutarpeen arvioimiseksi tehdään lapsesta aina huoltajan kanssa yhdessä. Aikuisista ja vanhuksista voidaan tehdä sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus ilman lupaa ainoastaan, mikäli tilanne on sellainen, että henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan tai kyse on lapsen edusta.

lvo Sinulla on ve

llisuus

Lastensuojeluilmoitus on syytä tehdä, jos tiedossa on lapsen tarpeiden vakava laiminlyönti tai heitteillejättö, lapsiperheen aikuisen tai lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden uhka, puutteet hoidossa tai huolenpidossa, lapsen huoltajan päihde- tai mielenterveysongelmat tai oman hoidon laiminlyöminen, lapsen oma päihteidenkäyttö tai mielenterveysongelmat, rikollisuus tai it-

Suojaavia tekijöitä vahvistetaan

setuhoisuus, lapsen suhteeton vastuu perheen arjesta esimerkiksi vanhemman sairauden vuoksi tai perheen heikko taloudellinen tilanne, joka vaarantaa lapsen huolenpidon tai kehityksen. Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen on useilla ammattiryhmillä ja viranomaisilla velvollisuus yllä mainituista syistä ja muilla henkilöillä on oikeus ilmoituksen tekemiseen.

tehdä lastensuojeluilmoitus omalla nimelläsi viipymättä, mikäli olet töissä seuraavien tahojen palveluksessa vakituisesti, määräaikaisesti tai sijaisena, olet luottamustoimessa jossakin seuraavassa tahossa tai työskentelet vastaavissa tehtävissä itsenäisenä ammatinharjoittajana: sosiaali- ja terveydenhuolto, lasten päivähoito, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaja, opetustoimi, opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa tarjoava yksikkö, nuorisotoimi, poliisitoimi, Rikosseuraamuslaitos, palo- ja pelastustoimi, hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö, Tulli, Rajavartiolaitos, ulosottoviranomainen, Kansaneläkelaitos, seurakunta, muu uskonnollinen yhdyskunta tai vastaanottokeskus. Velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus on myös kaikilla perheneuvojilla ja terveydenhuollon ammattilaisilla.

Vinkkejä arjen haasteisiin! Monissa lapsiperheissä arjen turhauttavat tilanteet saattavat liittyä lapsen kasvuun ja itsenäistymiseen. Usein riittää säännöllinen ruoka- ja unirytmi. Uhma kuuluu lapsen kehitykseen ja usein se ilmestyy 2-3 ikävuoden aikana. Tällöin oma tahto kehittyy vahvasti. Tämä vaihe koettelee vanhempia, heidän kasvatustapojaan sekä parisuhdetta. Aina ei tarvitse etsiä vikaa omasta kasvatustavasta, tavallisesti uhma kertoo nimenomaan lapsen turvallisesta suhteesta vanhempiin ja läheisiin. Tahtoikä ja uhma ovat tärkeä ja välttämätön osa lapsen kehittymistä ja kasvua.

Neuvolaan voi olla yhteydessä myös tarkastusten välissä. Apua kasvatukseen liittyviin ongelmiin saa myös perheneuvolasta. Huittisista löytyy myös vertaistukea, joka helpottaa monessa tilanteessa. Käy leikkipuistoissa, perhekahviloissa ja lapsiperheille suunnatuissa muissa kohtaamispaikoissa.

1. Pieni lapsi tarvitsee aikuisen vastuunottoa ja päätösten tekoa. Lapsella ei ole turvallinen olo, jos hänelle sysätään liikaa valtaa ja vastuuta.

2. Aikuisen asettamissa rajoissa lapsi voi tehdä pienempiä päätöksiä. Mahdollisuus käyttää omaa tahtoa vähentää uhmaaTässä vielä muumisen tarvetta. Anna tamia vinkkejä Arjen ongelmien lapselle mahdollisiitä, kuinja rajoja suus valita kahdesta ka kohdakoettelevan vaihtoehdosta, jotka ta, lieventää lapsen kanssa molemmat ovat turja ehkäistä ei tarvitse vallisia tai sopivia. pienen lapjäädä yksin Anna kiitosta onnistusen uhmaneesta valinnasta. kohtauksia:


OMA HUOLI ON HYVÄ ILMAISTA Jos ei ole varma, pitäisikö lastensuojeluilmoitus tehdä, voi kysyä ensin neuvoa esimerkiksi sosiaalityöntekijältä kertomatta lapsen henkilöllisyyttä. Tärkeintä on, että ilmoitus tehdään viipymättä. Sosiaalihuollon ammattilaiset arvioivat, johtaako ilmoitus kiireellisiin toimenpiteisiin. Ilmoittajan ei tarvitse huolehtia siitä. Vaikka uskoisi, että joku muu on jo tehnyt lapsesta ilmoituksen, on hyvä tehdä omasta huolestaan oma ilmoitus, jotta viranomaisille tulee riittävästi tietoa lapsen tilanteesta. Kun ilmoitus tai yhteydenotto saapuu perhekeskukseen, arvioidaan ensin, pitääkö ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin. Pääsääntöisesti huoltajiin ollaan yhteydessä 7 arkipäivän aikana ilmoituksen/yhteydenoton saapumisesta. Usein ilmoitus/ yhteydenotto johtaa palvelutarpeen arviointiin, joka voi sisältää lastensuojelutarpeen arvioinnin. Arviointi ja/tai selvitys on tehtävä valmiiksi 3 kuukauden aikana, kun kyseessä on lastensuojelutarpeen selvitys tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnin aikana tavataan lasta ja perhettä. Lasten kanssa tehdään usein 3. Lapsen on vaikea ottaa vastaan pitkiä ja monimutkaisia käskyjä, kehotuksia tai perusteluja. Pilko ne pienempiin osiin. Vältä epämääräisiä käskyjä, kuten ”Käyttäydy kunnolla.” Kerro sen sijaan konkreettisesti mitä toivot lapsen tekevän: ”Syö voileipä pöydän ääressä.” 4. Älä kysy lapselta asioita, joita hän ei voi päättää, vaan kerro kuinka asia on. Kerro: ”Nyt on aika lähteä kotiin puistosta” sen sijaan, että kysyt ”Lähdetäänkö jo kotiin puistosta?” 5. Lapsen vaikeat tunteet nostavat helposti pintaan myös vastaavat tunteet vanhemmassa; kiukkuun

pieniä tehtäviä. Palvelutarpeen arvioinnin aikana mietitään yhdessä esimerkiksi: 1. mitkä asiat lasta ja perhettä kuormittavat ja tukevat 2. mitkä ovat läheisverkoston mahdollisuudet tukea perhettä 3. ovatko perheen nykyiset palvelut oikeita ja riittäviä 4. onko jokin perhesosiaal työn tai muun tahon palvelu, mikä olisi mahdollinen ja auttaisi perhettä tässä tilanteessa Perhe saa palvelutarpeen arvioinnista tehdyn yhteenvedon itselleen ja perheen kanssa keskustellaan siitä, johtaako arviointi perhesosiaalityön tai lastensuojelun asiakkuuteen. Mikäli asiakkuus alkaa, tehdään päätöksiä myönnettävistä palveluista sekä yleensä myös asiakassuunnitelma. Perhesosiaalityön palveluita ovat esimerkiksi sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän säännöllinen tuki, tukiperhe tai tukihenkilö, perhetyö tai lapsiperheiden kotipalvelu, jota järjestetään kunnan omana työnä ja palvelusetelin avulla. Lastensuojelun tarpeen arviointi tarkoittaa sitä, että arvioidaan, onko perheellä tarvetta lastensuojelun asiakkuuteen ja paltulee vastattua kiukulla. Tilanteet sujuvat kuitenkin yleensä parhaiten, kun pysyt rauhallisena. Vanhemman varmuus ja rauhallisuus rauhoittavat lastakin. Huumori, luovuus, kekseliäisyys, leikki, sadut ja mielikuvitus ovat hyviä avuja kasvattajalle. 6. Kun raivokohtaus yllättää, muista, että ne ovat osa kehitysvaihetta, eikä kyse ole häiriöstä, lapsen tahallisesta ilkeydestä tai huonosta vanhemmuudestasi. Älä uhkaa uhmassa taistelevaa lasta hylkäämisellä 7. Arjen rutiinit, kiireetön yhdessäolo ja hellyys luovat hyviä raameja päivään.

veluihin. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun • lastensuojelu aloittaa kiireelliset toimet lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi, kuten tekee lapsen kiireellisen sijoituksen • lapselle tai hänen perheelleen muutoin annetaan lastensuojelulaissa tarkoitettuja palveluja, kuten lastensuojelun sosiaalityötä, avohuollon sijoitus tai tehostettua perhetyötä • sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella, että 1. lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään ja 2. lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia.

Perheohjaaja Raija Saukko puh. 044 772 8323 Perheohjaaja Toni Orpana (varmimmin ma-ti) puh. 044 773 0223 Perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä Minka Leino-Holm 24.8. alkaen ma-ti ja to puh. ja sosiaaliohjaaja Marika Kylä-Kaila-Mäkelä ma-ti ja to-pe klo 9–10 puh. 044 772 8358 Perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä Mervi Vuorisalo ma-ti ja to-pe klo 9–10 puh. 044 560 4240

Mikäli jokin asia mietityttää perhekeskuksen perhesosiaalityöhön tai lastensuojeluun liittyen tai kaipaat ohjausta ja neuvontaa perheesi asioissa, voit aina olla yhteydessä kaikkiin meihin työntekijöihin:

Lastensuojelun vs. sosiaalityöntekijä Annika Tammisto ma ja ke-pe klo 9–10 puh. 044 772 8334

Perheohjaaja Annukka Laine puh. 050 394 6804

Perhekeskuksen päällikkö Marianna Heikkilä puh. 044 772 8290

8. Ihaile lasta ja anna kiitosta hyvistä hetkistä ja uusista taidoista. 9. Kaupassa voit antaa lapsesi huutaa ostoskärryssä, ja hoitaa ostoksesi loppuun. Totea lapsellesi, että tätä taitaa kovasti harmittaa. Älä piittaa muiden tuijotuksista. Joissain tapauksissa joudut ehkä kävelemään rauhallisesti lapsi kainalossa kaupasta ulos. 10. Uhmakohtauksessa lapsi on suurten tunteiden vallassa. Älä vähättele tai pilkkaa tunteita. Voit sanoittaa niitä lapsen avuksi: ”Näen, että olet tosi vihainen.” Aikuisen rauhallinen ja turvalli-

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Kaija Vesterinen ma ja ke-pe klo 9–10 puh. 044 560 4256

nen syliote voivat rauhoittaa. Jos lapsi ei rauhoitu sylissä, voit sanoa lapselle, että ”etsi sellainen paikka missä sinun on hyvä olla” (esim. oma sänky tai säkkituoli, tai peitoilla tehty maja pöydän alla). Kerro lapselle, että sitten kun lapsesta siltä tuntuu, voitte jutella tai lapsi voi tulla syliin. Nämä vinkit on poimittu www.mll.fi sivuilta, voit itsekin käydä lukemassa sieltä lisää!

7


Huittisten pääkirjasto

Kirjastopalvelut koko perheelle SATUTUNNIT JA KIRJAVINKKAUS

KIRJASTO JA NUORET

Pää- ja lähikirjastossa järjestetään satutunteja syys-toukokuussa kaksi kertaa kuukaudessa aamupäivällä. Seuraa tiedotusta lehdestä, Facebookista tai verkkosivuilta. Kirjasto tarjoaa kirjavinkkausta Huittisten jokaiselle 2. ja 5.-luokalle. Vinkkaukset ovat joko kirjastoissa tai kouluilla. Vinkkauksilla innostetaan lapsia tarttumaan kirjoihin.

Kirjasto muistaa myös nuoret. Nuorten kirjallisuuden lisäksi pää- ja lähikirjastossa on laajeneva kokoelma erilaisia konsolipelejä (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) sekä Blu-ray- ja 4Kelokuvia. Kirjastossa voi viettää aikaa yksin tai yhdessä kavereiden kanssa, kirjaston nettikoneet ovat myös käytettävissä. Kiinnostaisiko frisbeegolf, mutta kiekot puuttuvat? Ei hätää, kirjastoista voi lainata frisbeegolfsettejä, tennismailoja ja lumiken-

Anna sanoja lah jaksi lapsellesi

Jo vartin jokapäiväisellä lukutuokiolla lahjoitat lapsellesi läheisyyden lisäksi runsaan sanavaraston, joka auttaa häntä niin koulutaipaleella kuin elämän eri käänteissä. Lapsi oppii sanoittamaan tunteensa ja ilmaisemaan itseään sanallisesti monipuolisesti. Lapselle kannattaa jatkaa ääneen lukemista myös sen jälkeen, kun lapsi on oppinut itse lukemaan. Iltasatuhetki auttaa lasta rauhoittumaan ennen nukkumaan menoa. Huittisten kirjastoissa on loistavat kokoelmat kirjoja pienten lasten ensikirjoista ja kuvakirjoista satukokoelmiin ja mukaansatempaaviin lasten ja nuorten romaaneihin. Kysy kirjastosta lukuvinkkejä, henkilökunta auttaa mielellään.

14 8

Vampulan k

irjasto

kiä! Myös sisäcurlingpelin ääressä voi viettää hauskan illan kaveriporukalla tai perheen kesken. E-KIRJAT JA KIRJASTOKINO Satakirjastojen kokoelmiin kuuluu e-kirjoja ja e-äänikirjoja, joita voi lukea tai kuunnella kännykällä, tabletilla tai tietokoneella suoraan selaimesta. Kirjasto kulkee aina mukana taskussa. Kirjastokinosta löytyy elokuvia, sarjoja ja dokumentteja koko perheelle mukaan lukien perheen pienimmät. MONIPUOLISTUVAT KIRJASTOAINEISTOT Kirjastojen valikoimat ja lainattavat aineistot monipuolistuvat. Perinteisten aineistojen rinnalle on tullut mm. lautapelejä, frisbeegolf-settejä, sisäcurlingpeli ja lumikenkiä. Kerro kirjastokäynnilläsi mitä muuta haluaisit kirjastosta lainata. Kirjastoissa on asiakkaiden käytössä langaton verkko. TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT Kirjasto järjestää erilaisia tapahtumia ja näyttelyjä, jotka soveltuvat lapsille, nuorille ja vanhemmille. Seuraa kirjaston ilmoittelua.

Huittisten pääkirjasto Lauttakylänkatu 26 Puh. 02 560 4321 kirjasto@huittinen.fi www.huittinen.fi -> kirjasto facebook.com/huittisten­ kaupunginkirjasto/ AVOINNA: ma-ti ja pe lukusali 9–19, lainaussali 12–19 ke-to lukusali 9–17, lainaussali 12–17 la lukusali 9–15, lainaussali 10–15

Vampulan kirjasto Sallilantie 43 Puh. 044 560 4179 vampula.kirjasto@ huittinen.fi www.huittinen.fi -> kirjasto facebook.com/Vampulankirjasto/ AVOINNA: ti ja pe 10–16 ke-to 13–19


LAPSIPERHETIIMI – Hyvän arjen eväitä lapsiperheille Lapsiperheen arjessa tulee välillä eteen tilanteita, jossa kaipaisi apua. Mikään pulmatilanne ei ole liian pieni tai suuri yhteydenottoon. Kaikissa tilanteissa voit olla yhteydessä lapsesi terveydenhoitajaan tai varhaiskasvatusyksikköön. Me teemme perheesi kanssa yhdessä suunnitelman, jolla voitatte haasteet. Neuvolan tai varhaiskasvatuksen työntekijästä tulee teidän perheen oma työntekijä, jonka kanssa sovitte mistä asiois-

ta haluatte lapsiperhetiimissä keskustella. Tiimi on moniammatillinen, eli siinä on mukana useampia eri ammattiryhmien edustajia. Tällä tavalla saatte kaikki palvelut samasta paikasta, eikä asioita tarvitse puhua moneen kertaan eri työntekijöille. Tiimiin tulevat mukaan vain ne työntekijät, jotka voivat olla avuksi perheesi/lapsesi asioissa. Käsittelemme asiat tiimissä luottamuksellisesti yhdessä perheesi kanssa eikä palve-

Huittisten perhekeskuksen moniammatillinen KOULUIKÄISTEN TIIMI Kouluikäisten tiimin toiminta on tarkoitettu Huittisissa asuville kouluikäisille (1.-9. lk) lapsille ja heidän perheilleen. Moniammatilliseen tiimiin voi olla yhteydessä, kun lapsen tai perheen asioissa tarvitaan useamman ammattilaisen näkemystä. Tiimissä selvitellään tilannetta yhdessä ja tehdään suunnitelma lapsen ja perheen auttamiseksi sekä tukemiseksi. Tavoitteena on löytää ja tarjota lapsille ja perheille heidän tarvitsemaansa apua matalalla kynnyksellä. Asiat käsitellään luottamuksellisesti perheen suostumuksella. Palveluun ei tarvita lähetettä. Ryhmässä ovat edustettuina oppilashuolto (kouluterveydenhoitajat, koululääkäri, kuraattorit, psykologi), perhepalvelut (sosiaalityöntekijä) ja perheneuvola (psykologi).

Yhteystiedot: Minna Pihlavirta-Helander kouluterveydenhoitaja p. 044 772 8285 Maarit Haavisto kouluterveydenhoitaja p. 044 772 8324 Tuulia Sarin vastaava koulukuraattori p. 044 560 4242 Toni Orpana koulukuraattori p. 044 7730223

Lisätietoja: luun tarvita lähetettä. Tutustu lapsiperhetiimin ja työntekijöiden esittelyyn osoitteessa huittinen.fi/terveyskeskus (valitse oikealta valikosta Perhekeskus ja sieltä Lapsiperhetiimi).

Neuvola Terveydenhoitajat 044 7728274, 044 7728276 Varhaiskasvatus Erityisopettaja 044 7730179

Huittisten perhekeskuksen moniammatillinen NUORTENTIIMI Nuortentiimi auttaa 16-23 -vuotiaita Huittisissa asuvia nuoria arjen pulmatilanteissa. Nuortentiimissä selvitetään nuoren tilanne yhdessä nuoren kanssa ja tehdään suunnitelma avun ja tuen saamiseksi. Asiat käsitellään luottamuksellisesti nuoren suostumuksella. Palveluun ei tarvita lähetettä.

Kaisu Aronoja psykologi p. 044 772 8219 Marjo Virtanen sosiaaliohjaaja p. 044 560 4247

Yhteystiedot:

Mika Trofast etsivä nuorisotyöntekijä p. 044 560 4330

Mailis Roue terveydenhoitaja p. 044 772 8322

Piritta Penttilä nuoriso-ohjaaja p. 044 560 4332

Esko Rinnevuori perheneuvolan psykologi p. 044 772 8315 Minka Leino-Holm, perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä p. 044 772 8358

9


Päiväkoti

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluilla tarkoitetaan alle kouluikäisille lapsille suunnattuja palveluja, joihin oikeus alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä. Huittisissa on tarjolla sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta. Myös esiopetus kuuluu varhaiskasvatuksen piiriin. Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti Pikku Ainossa, Kuninkaisten, Huhkolan, Huvikummun ja Vampulan päiväkodeissa sekä Sallilan ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkoti Pikku Ainossa järjestetään lisäksi vuorohoitoa huoltajien epäsäännöllisestä työstä tai opiskelusta johtuvista syistä.

käisemään syrjäytymistä. Pyrkimyksenä on myös vahvistaa ja rohkaista lapsia osallisuuteen sekä aktiiviseen toimijuuteen.

Nappulanurmi on Huittisten ainoa yksityinen päiväkoti. Kaupungilta voi hakea palveluseteliä, jolloin asiakkaan maksettavaksi jää maksimissaan samansuuruinen asiakasmaksu kuin mitä korkein kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu olisi ollut. Yksityisellä palveluntuottajalla voi kuitenkin olla kunnallisesta eriäviä laskutus- ja hyvityskäytäntöjä.

Varhaiskasvatuksen toiminta perustuu varhaiskasvatuslakiin, valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatus toimii yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, sosiaalihuollosta, lastensuojelusta, neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Huittisten varhaiskasvatuksessa yhtenä tärkeänä periaatteena arjessa pidetään jokaisen, sekä lasten että aikuisten kohtaamista arvokkaina, ainutlaatuisina yksilöinä. Toiseksi oppimisympäristöistä pyritään luomaan mielekkäitä, leikkiin sekä oppimiseen kannustavia. Arvoa annetaan myös kiireettömyydelle, niin että tilaa jää ihmettelylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle.

Varhaiskasvatuksen palveluihin voi hakea ympäri vuoden. Keskitetty haku varhaiskasvatuksen palveluihin on helmikuussa. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella kaupungin nettisivuilla.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Toiminnassa pyritään edistämään lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä eh-

Yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi Huittisissa on nostettu yksiköissä tapahtuvan arkiliikunnan lisääminen. Lisäksi esikoululaiset saavat toimintakauden aikana neljä kertaa uimaopetusta.

Lukio-opetusta Huittisissa Lauttakylän lukio on monipuolinen hyvä yleislukio, joka tarjoaa laajan kurssivalikoiman kaikissa oppiaineissa. Takaamme näin hyvän menestyksen niin ylioppilaskirjoituksissa kuin jatkoopinnoissakin.

sin ohella olemme tällä hetkellä mukana kahdessa Erasmushankkeessa. Yrittäjyysopintojen pitkää perinnettä jatkaa vuosittain toteutettava yrityskurssi sekä Yrityselämän Nuoret Sukupolvet -verkkokurssikokonaisuus.

Laajan luonnontiede- ja kielivalikoiman ohella panostamme voimakkaasti kansainväliseen toimintaan. Kansainvälisyyskurs-

Lauttakylänkatu 22, Huittinen, puh. 044 560 4283 (kanslia) lukio@huittinen.fi lukio.aikuislinja@huittinen.fi

10

Pikku Aino .


Meillä iloitaan oppimisesta! Sanotaan, että Satakunnassa ei olla kovia kehumaan. Mepä olemme yrittäneet kääntää tämän vanhan ajatuksen ihan päälaelleen! Huittisten perusopetuksessa nimittäin panostetaan oppilaan oppimisen tukeen ja positiivisen palautteen antamiseen. Meillä pyritään kasvattamaan lapsista ja nuorista sinnikkäitä, omaa parastaan tavoittelevia, hyväkäytöksisiä ja omat vahvuutensa tuntevia kansalaisia. Koulupolku voi olla joskus kuoppainenkin, mutta yhteistyöllä kodin ja koulun eri asiantuntijoiden kanssa päästään hyviin tuloksiin. Pienen paikkakunnan ketteryys näkyy oppilaan etuna monessa eikä vähiten siinä, että koulun eri ammattilaiset ja yhteistyötahot, kuten kuraattori, kouluterveydenhoitaja ja perheneuvolan työntekijät, ovat helposti ja nopeasti tavoitettavissa. Innovatiiviset ja idearikkaat opettajat ovat oppilaan etu ja heitähän meiltä löytyy! Opettajat näyttävät esimerkillään yhteistyön voiman ja suunnittelevat ja myös toteuttavat opetusta yhdessä. Oppilaiden kanssa yhdessä suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia tempauksia, tapahtumia ja projekteja. Koulut osallistuvat aktiivisesti myös hanketoimintaan. Jokaisella koululla on kerhotoimin-

Koulut ottavat ilolla uudet oppilaat vastaan – tervetuloa!

taa. ”Meillä ollaan kavereita!”-kampanja on yksi esimerkki koulujen hanke- ja kehittämistoiminnasta.

Huittisten perusopetuksen koulut ovat fyysisiltä oppimisympäristöiltään erilaisia ja ainutlaatuisia. Jokaisessa koulussa on myös omat vahvuutensa, jotka näkyvät arjen toiminnassa. Meillä toimii viisi alakoulua: Lauttakylän, Loiman, Sallilan, Sammun ja Suttilan koulut sekä yksi yläkoulu, Pellonpuiston koulu. Koulujen oppilasmäärät vaihtelevat noin 40-350 oppilaan välillä. Suurimmilla kouluilla, Lauttakylässä ja Pellonpuistossa, toimivat oppimisen tuen pienryhmät. Lauttakylän koulussa toimii myös yksilöllistetyn oppimisen pienluokat 0-9, ns. Lautta-ryhmät. Kiinnostuitko? Älä epäröi ottaa yhteyttä kouluihin ja tulla tutustumaan. Huittisten perusopetuksessa panostetaan turvalliseen, iloiseen ja kokemusrikkaaseen koulupolkuun ja tätä toimintaa kelpaa esitellä. Tulet näkemään, että meillä opetellaan ahkeraa työntekoa, mutta osataan myös välillä ottaa rennosti. Koulut ottavat ilolla uudet oppilaat vastaan – tervetuloa tutustumaan kouluihimme!

Yhteystiedot:

, p. 044 560 4271 Vt. sivistysjohtaja Timo Mäkinen LAUTTAKYLÄN KOULU, 4305 rehtori Maarit Malmberg, p. 044 560 LOIMAN KOULU, 560 4175 koulunjohtaja Aleksi Toivola, p. 044 PELLONPUISTON KOULU, 5 rehtori Mari Maine, p. 044 560 429 SALLILAN KOULU, 044 560 4176 koulunjohtaja Veli-Matti Laine, p. SAMMUN KOULU, 560 4314 koulunjohtaja Kirsi Heino, p. 044 SUTTILAN KOULU, p. 044 560 4177 koulunjohtaja Pilvi-Sisko Godin, SÄHKÖPOSTI: huittinen.fi imi@ kun etunimi.su

Maarit Malmberg

11


Ripovuori Karhiniemen uimaranta Puurijärvi-Isosuon kansallispuisto

27

7

Leikkipuistot merkitty hymynaamoin!

M N 16

B

I K

H

1

32

31 30

5

29 P 23

28 21 11

L

99

24

2

8 36

18

F 41

12 38

35 37

13 A

33 G

17

4 6

3

C

14 39

Suttilan alakoulu

40 D

26

O

J 25

22 20

E

53 34

34 52

50 55 54 15 9

19 Harjureitti

Frisbeegolf-rata

12

Q

51

10


VARHAISKASVATUS

TERVEYSPALVELUT

31 Tenniskentät

MUITA

1

17 Hammashoitola

21 Ulkojääkaukalo jäähallin piha

14 Huittisten kaupunginvirasto

9 Ulkojääkaukalo Loiman koulu

38 Huittisten seurakuntakeskus

32 Urheilukenttä

39

33 Vanha urheilukenttä

40 Tukitalo

Huhkolan päiväkoti

2 Huvinkummun päiväkoti Karpalot, Huhkolan päiväkodin satelliitti

4 Kuninkaisten päiväkoti

17 Terveyskeskus LIIKUNTA JA ULKOILU 41

Beach volley kenttä

3 Lauttakylän koulun esikoulu

18 Frisbeegolf-rata keskustassa

5 Nappulanurmi päiväkoti (yksityinen)

19 Harjunreitti-ulkoilualue

6 Pikku Aino päiväkoti 7

Sammun esikoulu

OPPILAITOKSET 8

Lauttakylän alakoulu

9

Loiman alakoulu

7

Sammun alakoulu

10

20 Huge, Huittinen GO eSports 21

Huittisten Jäähalli

22 Huittisten Keila- ja Pelihalli 26 Huittisten Ratsastuskeskus, frisbeegolfrata 23

Huittisten uimahalli

Suttilan alakoulu

24

Kännölän ulkoilureitti ja laavut

11

Pellonpuiston yläkoulu

23 Liikuntapuisto

12

Lauttakylän lukio

25 Loimijoenpuiston vene- ja uimalaituri

13 Sataopisto 14 Musiikkiopisto (useita opetuspaikkoja) 15

Länsi-Suomen Opisto

13 Sasky 16 Sataedu, logistiikkakoulutus

27 Ripovuori 28 Spiraali Huittisten Liikuntakeskus 29

54

Vampulan päiväkoti

KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT

NUORISO

A Asemapuisto eli Laivapuisto

37 Huittisten Nuorisoklubi

B Elisenvaaran leikkipuisto

Talli, kulttuuritila

38 Kulma, seurakunnan nuorisotila

In h

Sallilan alakoulu

53 Urheilukenttä

Risto Ryti -sali

30 Tekonurmikenttä

51

51 Ulkojääkaukalo

13 Kinoset 1-2-3 elokuvateatteri

36

Vampulan Nuokkari

52 Terveysasema ja hammashoitola

36 Kirjasto ja Hermanni-sali

13

55

51 Sallilan koulun uimatila

im i l l i s y y s

C Kaupinpuisto D Kravilanpuisto E Kuninkaankadun leikkipuisto

-

Yh t eistyö

#h

50 Kirjasto

Huittisten museo

Tahto Areena Huittisten liikuntahalli

iin ullunahuittis

19 Frisbeegolf-rata

KULTTUURI 35

Huittisten vapaakirkko

VAMPULAN PALVELUT

27 Yleinen uimaranta Karhiniemi

-

13 Satakunnan ammattikorkeakoulu

27 Puurijärvi-Isosuon kansallispuisto

34 Vanhakoski luontopolku ja kalastuspaikka

Rohkeus

3

17 Perhekeskus

F Laidunrannan leikkipuisto G Leijonapuisto H Pehtoorinpuisto I Perkonpuisto J Prantinpuisto K Soutajanpuisto L

Tallikujan leikkipuisto

M Teppamäen leikkipuisto N Vihterinpuisto O Kuninkaistenmäen leikkipuisto P Uimahallin lähiliikuntapuisto Q

Venekujan leikkipuisto

Löydät leikkipuistojen esittelyt sekä puistokartan osoitteesta: www.huittinen.fi/ palvelut/asuminen_ja_ rakentaminen/ leikkipuistot

13


Huittisten kaupungin nuorisopalvelut PERUSNUORISOTYÖ

Nuoriso-ohjaaja

Perusnuorisotyö tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolisia, aktivoivia ja päihteettömiä nuorisotyön toimintamuotoja. Niillä edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja kasvua tukevaa.

Piritta Penttilä puh./wa 044 560 4332 piritta.penttila@huittinen.fi

Perusnuorisotyön toimintamuotoja ovat • Nuorisoklubin toiminta Huittisten keskustassa ja Vampulan nuokkarin toiminta Vampulassa • Kerhotoiminta Huhtamossa, Kukonharjassa, keskustassa ja Vampulassa • Nuorten vaikuttaminen ja kuuleminen: Nuorisovaltuusto ja Nuortenideat.fi -palvelu • Nuorisotiedotus Nuokka.fi • Tapahtumat, leirit ja retket

Instagram, Snapchat: @klubihuittinen Facebook: Nuoriso-ohjaaja Huittinen Piritta Nuorisoasiainhoitaja Reija Kankilampi puh./wa 044 560 4333 reija.kankilampi@huittinen.fi Facebook, Instagram, Snapchat: Vampulan nuokkari

NUORISOKLUBI

VAMPULAN NUOKKARI

Nuorille suunnattu vapaa-ajanviettopaikka, jossa voi tavata muita nuoria sekä pelata ja harrastaa yhdessä. Tilan vastaavana toimii nuoriso-ohjaaja Piritta Penttilä. Nuorisoklubi sijaitsee osoitteessa Koulukatu 1, 32700 Huittinen.

(Sallilantie 53 A, Vampula, 31.8.2020 alkaen) Maanantaisin Klo 17–20 ....... 7. lk - 17-v. Torstaisin Klo 13–15 ....... 1.-2. lk Klo 15–17 ....... 3.-6. lk Klo 17–20 ....... 7. lk - 17-v. Järj. Nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä Vampulan kappeliseurakunta. Yhteystiedot: Nuorisoasiainhoitaja Reija Kankilampi, puh./wa 044 560 4333, reija.kankilampi@huittinen.fi

Nuorisoklubi aukeaa vasta myöhemmin syksyllä 2020, tiloissa tehtävän lattiaremontin vuoksi. 7.9.2020 alkaen järjestämme Nuorisoklubin aukioloaikojen mukaisesti vaihtoehtoista toimintaa nuorten kulttuuritila Tallissa. Nuorisopalveluiden keskustan alueen toiminnoista ja muutoksista ilmoitetaan erikseen somekanavissa.

SALLILAN KOULUN UIMATILAN YLEISÖUINTIVUOROT (2.9.2020 alkaen) Sallilan koulun uimatila (Sallilantie 63, 32610 Vampula). Keskiviikkoisin klo 17–19 koululaiset (1. lk - 16 v.), klo 19–20 aikuiset. Hinnat: aikuiset 2,50€; koululaiset, opiskelijat, eläkeläiset 1,50€; alle kouluikäiset ilmaiseksi maksavan aikuisen seurassa. Järj. Nuoriso- ja liikuntapalvelut. Yhteystiedot: Nuorisoasiainhoitaja Reija Kankilampi, puh./wa 044 560 4333, reija.kankilampi@huittinen.fi

Painaako huolet mieltäsi, tietoa ja keskusteluapua luottamuksella sekasin247.fi nuortennetti.fi

14


Toiminta kaudella 2020-2021 ÄIJÄKERHO 7.-9. LK POJILLE Maanantaisin klo 17–18.30, 7.9.2020 alkaen. Paikka varmistuu myöhemmin, Huittisten keskusta. Kerhon ohjaaja: Mika Trofast, puh./wa 044 560 4330, mika.trofast@huittinen.fi TYTTÖKERHO 5.-7. LK Tiistaisin klo 14.30–16, syyskausi 8.9.–24.11.2020 ja kevätkausi 12.1.–27.4.2021. Paikkana Talli/Nuorisoklubi. Yhteystiedot: Nuoriso-ohjaaja Piritta Penttilä, puh./wa 044 560 4332, piritta.penttila@huittinen.fi MONITOIMIKERHO 3.-6. LK Keskiviikkoisin klo 14.30–16, syyskausi 9.9.–25.11.2020 ja kevätkausi 13.1.–28.4.2021. Paikkana Talli/Nuorisoklubi. Yhteystiedot: Nuorisoohjaaja Piritta Penttilä, puh./wa 044 560 4332, piritta.penttila@huittinen.fi HUHTAMON MONITOIMIKERHO 1. LK - 17-V. (31.8.2020 alkaen) Maanantaisin klo 15–16.30 Honkapirtillä (Mäkiläntie 104, Huhtamo). Kerhossa kokkaillaan, askarrellaan, pelaillaan ja ollaan ulkona! Järj. Nuoriso- ja liikuntapalvelut. Yhteystiedot: Nuorisoasiainhoitaja Reija Kankilampi, puh./wa 044-5604 333, reija.kankilampi@huittinen.fi

KUKONHARJAN TIISTAIKERHO 1. LK -17-V. Tiistaisin (parittomat viikot) klo 15.30–17 Kukonharjan kylätalolla (Riuttanmaantie 13, Rutava). Syyskauden kerhokerrat: 8.9., 22.9., 6.10., (syyslomalla 20.10. ei kerhoa), 3.11. ja 17.11. Kerhossa kokkaillaan, askarrellaan, pelaillaan ja ollaan ulkona! Järj. Nuoriso- ja liikuntapalvelut. Yhteystiedot: Nuorisoasiainhoitaja Reija Kankilampi, puh./wa 044 560 4333, reija.kankilampi@huittinen.fi VIPINÄÄ VARPAISIIN -SALIVUORO 1.-6. LK (2.9.2020 alkaen) Keskiviikkoisin klo 15–16 Sallilan koulun salissa (Sallilantie 63, 32610 Vampula). Salivuorolla pelataan erilaisia pelejä sisällä ja ulkona toiveiden mukaan. Järj. Nuoriso- ja liikuntapalvelut. Yhteystiedot: Nuorisoasiainhoitaja Reija Kankilampi, puh./wa 044-5604 333, reija.kankilampi@huittinen.fi

Kerhot ovat maksuttomia, ilmoittautuminen kerhoihin paikan päällä.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ Etsivä nuorisotyö auttaa ja tukee 15-29 –vuotiaita huittislaisia nuoria eri elämäntilanteissa. Etsivän nuorisotyön puoleen voi kääntyä kaikenlaisissa asioissa, esimerkiksi opiskeluun, työhön, asumiseen tai toimeentuloon liittyvissä asioissa. Etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamukseen. Palvelu on aina nuorelle maksutonta. Etsivää nuorisotyötä tehdään aina nuoren antamien tietojen pohjalta ja nuori saa itse valita, ottaako hän etsivän nuorisotyön tukea vastaan vai ei. Etsivään nuorisotyöhön ei tarvita lähetettä, vaan yhteydenoton voi tehdä nuori itse, hänen läheisensä tai viranomainen.

Tukitalo palvelee

Etsivän nuorisotyöntekijän tavoittaa kasvotusten, puhelimitse tai sosiaalisesta mediasta.

Kriisikeskus Tukitalo palvelee erilaisissa elämän ongelma- ja kriisitilanteissa.

Toimipisteemme sijaitsee Huittisissa, asiointi on mahdollista myös etäyhteydellä.

TOIMIPISTEINÄ TOIMIVAT Nuorisoklubi (os. Koulukatu 1), Nuorten työpaja (os. Selvinkatu 4 E), sekä Vampulan nuokkari (os. Sallilantie 53 A).

Meillä voit asioida esimerkiksi parisuhteeseen, jaksamiseen tai elämän tavoitteisiin ja arvoihin liittyvissä kysymyksissä. Palvelumme ovat täysin luottamuksellisia ja ilmaisia.

Ajanvaraukset ja tiedustelut arkisin klo 9–15 p. 03 512 0500 Klikkaa mielenterveysseurat.fi/ sastamala/

Yhteystiedot: Etsivä nuorisotyöntekijä Mika Trofast puh./wa 044 560 4330 Etsivä nuorisotyöntekijä Susanna Visuri puh./wa 044 560 4336 etsiva@huittinen.fi Instagram @huittisten_etsivat

15


Sataopiston kursseja lapsille ja nuorille Huittisissa ja Vampulassa Alle kouluikäiset: 1105101 SATUTANSSI A (4-6 v) Ammatti- ja yrittäjäopiston liikuntasali ma 17.00–17.45 7.9.2020–30.11.2020 11.1.2021–29.3.2021 Johanna Tuominen Kurssimaksu 43,00 € Ilmoittaudu 31.8.2020 mennessä. 1105102 SATUTANSSI B (4-6 v) Ammatti- ja yrittäjäopiston liikuntasali ma 18.00–18.45 7.9.2020–30.11.2020 11.1.2021–29.3.2021 Johanna Tuominen Kurssimaksu 43,00 € Ilmoittaudu 31.8.2020 mennessä.

8301503 LIIKUNTALEIKKIKOULU 1 (3-4 v.) Sallilan koulun liikuntasali, Vampula ke 17.00–17.30 9.9.2020–2.12.2020 13.1.2021–7.4.2021 Susanna Tähtinen Kurssimaksu 30,00 € 8301504 LIIKUNTALEIKKIKOULU 2 (5-6 v.) Sallilan koulun liikuntasali, Vampula ke 17.30–18.15 9.9.2020–2.12.2020 13.1.2021–7.4.2021 Susanna Tähtinen Kurssimaksu 34,00 € 1130108 VAUVOJEN VÄRIKYLPY (5 kk-2 v) Kansalaisopisto Kuninkainen, lk. 123 pe 9.30–10.30 6.11.2020–13.11.2020 Outileena Uotila Kurssimaksu 13,00 € Ilmoittaudu 29.10.2020 mennessä.

1102101 TEATTERIA 5-6 -VUOTIAILLE Kansalaisopisto Kuninkainen, lk. 113 ma 16.30–17.30 23.11.2020–7.12.2020 Jaakko Karjula Kurssimaksu 15,00 € Ilmoittaudu 16.11.2020 mennessä. 1130107 TAIDELEIKKIKOULU (5-6 v) Kansalaisopisto Kuninkainen, lk. 113 pe 18.00–19.00 18.9.2020–13.11.2020 22.1.2021–19.3.2021 Heli Vehkaperä Kurssimaksu 65,00 € Ilmoittaudu 10.9.2020 mennessä. 1145101 SLIMEE – TEHDÄÄN LIMAA! Kansalaisopisto Kuninkainen, lk. 113 to 15.10.2020 klo 17.30–19.45 Anna Turunen Kurssimaksu 15,00 € Ilmoittaudu 8.10.2020 mennessä. 1145105 KOKO PERHEEN KÄSITYÖILLAT Taitokeskus ti 17.30–19.00 15.9.2020–13.10.2020 Minna Mellajärvi Kurssimaksu 40,00 € Ilmoittaudu 8.9.2020 mennessä.

Tutustu uuteen oppaaseen!

Alakoulu- ja yläkouluikäiset: 1145101 SLIMEE – TEHDÄÄN LIMAA! Kansalaisopisto Kuninkainen, lk. 113 to 15.10.2020 klo 17.30–19.45 Anna Turunen Kurssimaksu 15,00 € Ilmoittaudu 8.10.2020 mennessä. 1102104 TEATTERI-ILMAISUA LAPSILLE (7-12 v) Teatteri Hirvenpää la 12.00–16.00 3.10.2020–10.10.2020 Minna Laine Kurssimaksu 22,00 € Ilmoittaudu 24.9.2020 mennessä. 1102103 TEATTERI-ILMAISUA NUORILLE (13-17 v) Teatteri Hirvenpää la 12.00–16.00 3.10.2020–10.10.2020 Johanna Paavilainen Kurssimaksu 22,00 € Ilmoittaudu 24.9.2020 mennessä. 1137104 ANIMAATIOELOKUVAA TEKEMÄÄN! Kansalaisopisto Kuninkainen, lk. 114 la 10.00–12.15 7.11.2020–21.11.2020 Ari Impola Kurssimaksu 22,00 € Ilmoittaudu 29.10.2020 mennessä. 1130110 KUVISTA! (11-19 v) Kansalaisopisto Kuninkainen, lk. 113 pe 15.30–17.45 2.10.2020–30.10.2020 Outileena Uotila Kurssimaksu 30,00 € Ilmoittaudu 24.9.2020 mennessä.

Katso kurssien tarkemmat kuvaukset kurssioppaasta tai netistä! 16

ILMOITTAUTUMINEN: https://opistopalvelut.fi/sataopisto/


1140116 KEPPARIPONI Kansalaisopisto Kuninkainen, lk. 113 pe 25.9.2020 klo 17.30–19.45 la 26.9.2020 klo 10.00–16.15 Laura ja Helena Kaitanen Kurssimaksu 28,00 € Ilmoittaudu 17.9.2020 mennessä.

1140101 KÄSITYÖKOULU 1 (7-8 v) Kansalaisopisto Kuninkainen, lk. 113 ke 16.15–17.45 9.9.2020–9.12.2020 13.1.2021–14.4.2021 Elina Törmä, Päivi Huhtala-Alhonmäki Kurssimaksu 117,00 €

1160101 NUORET NIKKAROIJAT (7-9 v) Pellonpuiston koulun teknisen työn tilat ke 14.45–16.15 9.9.2020–2.12.2020 13.1.2021–7.4.2021 Antti Seppä Kurssimaksu 56,00 € Ilmoittaudu 2.9.2020 mennessä.

1140102 KÄSITYÖKOULU 3 (9-10 v) Kansalaisopisto Kuninkainen, lk. 113 ti 15.30–17.45 1.9.2020–1.12.2020 12.1.2021–13.4.2021 Elina Törmä, Päivi Huhtala-Alhonmäki Kurssimaksu 131,00 €

1160102 NUORET NIKKAROIJAT (10-13 v) Pellonpuiston koulun teknisen työn tilat ke 16.15–17.45 9.9.2020–2.12.2020 13.1.2021–7.4.2021 Antti Seppä Kurssimaksu 56,00 € Ilmoittaudu 2.9.2020 mennessä. 1145105 KOKO PERHEEN KÄSITYÖILLAT Taitokeskus ti 17.30–19.00 15.9.2020–13.10.2020 Minna Mellajärvi Kurssimaksu 40,00 € Ilmoittaudu 8.9.2020 mennessä. 1136104 KERAMIIKAN JOULUPAJA Kansalaisopisto Kuninkainen, savipaja pe 17.00–20.00 la 10.00–16.15 20.11.2020–4.12.2020 Elina Törmä Kurssimaksu 32,00 € Ilmoittaudu 12.11.2020 mennessä.

1140103 KÄSITYÖKOULU 5 (11-12 v) Kansalaisopisto Kuninkainen, lk. 113 to 15.30–17.45 3.9.2020–3.12.2020 14.1.2021–22.4.2021 Elina Törmä, Heli Vehkaperä-Palo Kurssimaksu 131,00 € 1130101 KUVATAIDEKOULU 2 (8-9 v) Kansalaisopisto Kuninkainen, lk. 123 pe 15.15–17.30 4.9.2020–4.12.2020 15.1.2021–23.4.2021 Heli Vehkaperä Kurssimaksu 131,00 € 1130102 KUVATAIDEKOULU 4 (10-11 v) Kansalaisopisto Kuninkainen, lk. 123 ti 15.30–17.45 1.9.2020–1.12.2020 12.1.2021–13.4.2021 Outileena Uotila Kurssimaksu 131,00 €

Taiteen perusopetus Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista taidekasvatusta. Kansalaisopiston kuvataide­koulussa ja käsityökoulussa noudatetaan Opetushallituksen määräyksiin perustuvia opetussuunnitelmia. Oppilas saa päättötodistuksen opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettuaan. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. Kysy rohkeasti toimistosta tai ryhmän opettajalta vapaita paikkoja jatkavissa ryhmissä!

www.instagram.com/taiteenperusopetus.sataopisto (taiteen perusopetuksen omat instagram-sivut)

Risto Rytin katu 70 B, 32700 Huittinen Puh. 044 560 4581, 044 422 5861 sataopisto@huittinen.fi Toimisto avoinna ma-to klo 9–15, pe klo 9–13 www.facebook.com/sataopisto www.instagram.com/sataopisto

17


Iloa oppimisesta, riemua musisoinnista Huittisten musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta. Ylläpitäjäkunta Huittisten lisäksi musiikkiopiston toimialueeseen kuuluvat sopimuskunnat Eura, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Oripää, Punkalaidun, Pöytyä ja Säkylä. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän tavoitteena on luoda oppilaalle edellytyksiä kehittää musiikillista osaamistaan sekä iloita oppimisestaan. Oppimisen ilo mahdollistaa myönteisen musiikkisuhteen syntymisen, oppilaan omien musiikillisten vahvuuksien tunnistamisen sekä oppilaalle ominaisten musiikillisten ilmaisutapojen löytymisen. Opetus Huittisten musiikkiopistossa on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Opinnot antavat valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja oppilaan tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla. Huittisten musiikkiopistossa toimii neljä osastoa: varhaisiän musiikin opetus, soitinvalmennus, laajan oppimäärän

toimintaan musiikin perusopinnot kehittävät oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua. Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla musiikkiopistossa järjestettävän opetustarjonnan pohjalta. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön.

musiikin opetus sekä avoin osasto. Laajan oppimäärän musiikin opetus jakaantuu kahteen tasoon: perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Varhaisiän musiikkikasvatus eli muskari on tasolta toiselle etenevää, tavoitteellista musiikkikasvatusta. Musiikkileikkikoulun tehtävänä on herättää ja ylläpitää lasten myönteinen asenne musiikkia kohtaan ja antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen. Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen antamalla lapselle musiikillisia elämyksiä sekä valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan myöhemmille musiikkiopinnoille. Leikin keinoin harjaannutetaan musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Opetuksen keskeisimpiä periaatteita ovat musiikin elämyksellisyys sekä leikinomaisuus. Työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, loruileminen, musiikkiliikun-

TIETOJA MUSKARISTA JA ILMOITTAUTUMISLOMAKE LÖYTYVÄT SIVULTA: www.huittinen.fi/ muskari

ta, kuunteleminen ja luova leikki. Huittisten musiikkiopistossa varhaisiän musiikkikasvatusta järjestetään perheryhmissä, jotka on suunnattu 3 kk - 2 v lapsille huoltajan kanssa, ja musiikkileikkiryhmissä 3-6 -vuotiaille. Lisäksi järjestetään soitinvalmennusopetusta. Musiikkivalmennusta järjestetään musiikilliseen ilmaisuun tutustuttavana ryhmätoimintana sekä soitinkohtaisena soitinvalmennusopetuksena pienryhmissä tai henkilökohtaisesti. Soitinvalmennuksessa opinnot seuraavat perustason opinto-ohjelmaa ottaen huomioon oppilaan iän ja oppimistavoitteet. Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tarjoamalla tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen

Huittisten musiikkiopiston avoimella osastolla opinnot suunnitellaan oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta ja ne voivat noudattaa musiikin perusopintojen tai syventävien opintojen opetussuunnitelmaa. Muskariryhmät on perustettu kevään ilmoittautumisten perusteella. Oppilaspaikan voi saada myöhemminkin, mikäli ryhmissä on vapaita paikkoja. Ryhmien vapaita paikkoja kannattaa tiedustella asianomaiselta opettajalta. Syksyn aikana kouluille perustettavista kerhomuotoisista soitinvalmennusryhmistä tiedotetaan kyseisten koulujen oppilaita erikseen. Syksyllä alkaviin soitto- tai lauluopintoihin pääsee ensisijaisesti keväisin tapahtuvan oppilasvalinnan kautta. Syksyisinkin oppilaspaikan voi saada, mikäli kyseisessä soittimessa on vapaita paikkoja tai täydennyshaun kautta. Mahdollisuuksista aloittaa tietyn soittimen soitto, voi tiedustella rehtorilta ensisijaisesti sähköpostilla.

Lisätietoja ja yhteystiedot: www.huittinen.fi/ musiikkiopisto musiikkiopisto@ huittinen.fi

18


Taitokeskuksen kursseja lapsiperheille KOKO PERHEEN KÄSITYÖILLAT Ti 8.9–13.10. klo 17.30–19. Kurssimaksu 40 € + materiaalit. Taitokeskuksessa, Karpintie 24 Lapset yhdessä aikuisten kanssa – tervetuloa harrastamaan käsitöitä! Tehdään helppoja ja hauskoja, ihan oikeita käsitöitä, kuten kankaanpainantaa, solmeilua, sormin neulontaa, mosaiikkitöitä, kehyskudontaa, ompelua ym. lasten taitotason mukaan. Sopii noin 3-vuotiaasta vaikka 100-vuotiaaseen! Materiaalia voit ostaa paikan päältä. Huom! Lapsi ilmoitetaan kurssilaiseksi ja aikuinen laskutustietoihin. Maksu sis. molempien osallistumisen. Toinen lapsi 16 €. Sataopisto, ilmoittaudu opistolle: opistopalvelut.fi/ sataopisto/ tai p. 044 560 4581. Ilmoittautuminen alkaa 19.8.

KOULULAISTEN SYYSLOMAPAJA Ma-ke 19.–21.10. klo 10–14. Kurssimaksu 12 €/päivä + materiaalit. Taitokeskuksessa, Karpintie 24 Kurssilla tehdään käsitöitä ihan oikeilla materiaaleilla ja välineillä. Lapset oppivat helppoja ja hauskoja tekniikoita, kuten tuftausta, sorminneulontaa, mosaiikkitöitä, kehyskudontaa, makrameeta, ompelua, yms. Tervetuloa kaikki kouluikäiset tytöt ja pojat! Ilmoittaudu suoraan Taitokeskukseen viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua, s-posti huittinen@taitosatakunta.fi, p. 044 756 9094.

Taito Satakunta ry Taitokeskus Huittinen Karpintie 24, 32700 Huittinen Puh. 044 756 9094 huittinen@ taitosatakunta.fi www.taitosatakunta.fi

Lasten liikuntamaa Monipuolista, vauhdikasta ja iloista perheliikuntaa 1-12 -vuotiaille! SUNNUNTAISIN Tahto Areenalla 27.9. ja 8.11.2020 & 17.1. ja 18.4.2021 Klo 14–15 Erityislapset Klo 15–17 Kaikki lapset Hinta: 1€ lapsi, huoltajat maksutta! Maskotit vierailevat klo 14.30–15 & 16.30–17

Jokais a lapsella teullle olla huoltajae mukana! Toiminta oan, u valvott i mutta e ! ohjattua

Järj. Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Keskiviikkoisin uimahalliss väline- a päivä!

Uimaan, uimaan pulikoimaan! Huittisten uimahalli on koko perheen liikuntapaikka, josta löytyy kahluuallas, lasten allas, kuntouintiallas 25 m, virkistysallas ja kylmäallas. Kahvio ja kuntosali. Erilaisia vesijumpparyhmiä ja uimakouluja pitkin vuotta! NORMAALIT AUKIOLOAJAT: Ma klo 14–21 Ti klo 14–21, aamu-uinti klo 6–8 Ke klo 14–21 To klo 14–21, aamu-uinti klo 6–8 Pe klo 14–21 La ja aattopäivinä klo 12–18 Su ja juhlapyhinä suljettu KERTAMAKSUT: Aikuinen 5,00€ Lapsi (6-16v.) 2,50€ Lapsi (0-5v.) ilmainen maksavan aikuisen seurassa Eläkeläinen, opiskelija, varusmies, invalidi, työtön. 3,00€ Sotaveteraani ilmainen Kuntosali 4,00€ Uinti ja kuntosali 8,00€ Aamu-uinnit: Aikuinen 3,00€ Eläkeläinen, lapsi, opiskelija, varusmies, invalidi, työtön 2,5 €

Katso sarjalippujen hinnat kotisivuiltamme www.huittinen.fi/palvelut/liikunta­ palvelut/uimahalli/ LEIKKIUIMAKOULU 5-6-vuotiaille maanantaisin 28.9.-23.11.2020 (ei vk 43) Ryhmä 1 klo 18–18.30, Ryhmä 2 klo 18.45-19.15. Huom! Saattaja mukaan altaalle. Hinta 57€ (sis. lapsen ja yhden aikuisen käynnit). Ilmoittautuminen 14.-16.9. osoitteessa: www.huittinen.fi/palvelut/ liikuntapalvelut/uimahalli/uimakoulut. Lisätiedot: Jussi Tiuttu puh. 044 560 4339 VAUVA- JA NAPEROUINNIT Kunto Kärjen uimakoulut perjantaisin ja lauantaisin. Uintiopetusta vauvoista alkeisuimakouluihin. Katso lisää: www.kuntokarki.fi

Kansainvälinen nallepäivä ja Unilelut yökylässä -tapahtuma Järjestetään kirjastolla lokakuussa Huittisten kaupunginkirjaston ja LC Huittinen / Gerdan yhteistyönä. Tarkemmat tiedot tapahtumasta ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa kirjaston ja Gerdan Facebook-sivuilla.

19


Vipinää varpaisiin -harrastusvinkit Lauttakylän Luja – JALKAPALLO/FUTSAL P04-06 ikäryhmä 2004-2006 Pellonpuiston tekonurmi. Ryhmän ohjaaja Niko Hakala. Yht.hlö Teemu Paavilainen p. 045 875 5204 P07 ikäryhmä 2007 Pellonpuiston tekonurmi. Ryhmän ohjaaja Joonas Lahtinen. Yht.hlö Jussi Koivunen p. 040 513 3479 P08/09 ikäryhmä 2008-2009 Pellonpuiston tekonurmi. Ryhmän ohjaaja / yht.hlö Mikko Ojapelto p. 040 770 9010 P10 ikäryhmä 2010 Pellonpuiston tekonurmi. Ryhmän ohjaaja / yht.hlö Timo Haavisto p. 040 529 7300 P11 ikäryhmä 2011 Pellonpuiston tekonurmi. Ryhmän ohjaaja / yht.hlö Tutta Kemppi p. 050 013 1360 P12 ikäryhmä 2012 Pellonpuiston tekonurmi. Ryhmän ohjaaja / yht.hlö Sanna Eskola p. 050 540 0349 P13 ikäryhmä 2013 Pellonpuiston tekonurmi. Ryhmän ohjaaja / yht.hlö Sanna Kemppi p. 050 304 1938

P14 ikäryhmä 2014 Pellonpuiston tekonurmi. Ryhmän ohjaaja / yht.hlö Teemu Virtanen p. 044 240 5930 P/T15 ikäryhmä 2015 Kivikoulun kenttä. Ryhmän ohjaaja / yht.hlö Teemu Virtanen p. 044 240 5930 T05-08 ikäryhmä 2005-2008 Pellonpuiston tekonurmi. Ryhmän ohjaaja / yht.hlö Teemu Paavilainen p. 045 875 5204 T09/10 ikäryhmä 2009-2010 Pellonpuiston tekonurmi. Ryhmän ohjaaja Kai Kylä-Liuhala. Yht.hlö Johanna Tammela p. 040 835 4925

Perhefutis ikäryhmä 2016 -syntyneet ja nuoremmat Kivikoulun kenttä. Ryhmän ohjaaja / yht.hlö Teemu Virtanen p. 044 240 5930 Tarkempaa tietoa joukkueista ja harjoituksista löydät Lauttakylän Lujan nettisivuilta: www. lauttakylanluja.fi/jalkapallo

Yhteyshenkilöt: Lauttakylän Luja jalkapallo­ jaoston puheenjohtaja Sanna Kemppi p. 050 304 1938 Lauttakylän Luja juniori­ päällikkö Teemu Virtanen p. 044 240 5930

T11/12 ikäryhmä 2011-2012 Pellonpuiston tekonurmi. Ryhmän ohjaaja Jussi Marttila. Yht.hlö Noora Ranta p. 050 575 7505

Lauttakylän Luja – JÄÄKIEKKO U15 -joukkue aiempaa jääkiekkokokemusta omaaville, 2005-2007 syntyneet. Uudet pelaajat ovat tervetulleita! Harkat ma 17.30–19.45, ti 17.30–19.45, to 17–19.15. Luistelu- ja kiekkokoulu 10.10. alkaen klo 10. Vuoro on vakio, mutta muutokset mahdollisia. Vuonna 2011 syntyneille ja sitä nuoremmille ollaan perustamassa jääkiekkojoukkuetta. Jääaika aina tiistaisin klo 17.30, aloitus 15.9.

Yhteystiedot Eini Ihantoja p. 050 521 9523 eini.ihantoja@live.com Jarno Kokko p. 040 585 7736 jarno.kokko@live.com

T13/14 ikäryhmä 2013-2014 Pellonpuiston tekonurmi. Ryhmän ohjaaja / yht.hlö Mari Yski p. 040 825 3880

www.lauttakylanluja.fi

Harrastefutis ikäryhmä 2005-2012 Pellonpuiston tekonurmi. Ryhmän ohjaaja / yht.hlö Teemu Virtanen p. 044 240 5930

Lauttakylän Luja – RINGETTE

Huittisten Shotokan Karate-Do ry

Lauttakylän Luja – YLEISURHEILU

Lauttakylän Luja – SUUNNISTUS

Ilmoitamme alkavista ryhmistämme facebook-sivuillamme! Tykkää ja seuraa! Kotisivut: www.hskarate.com

Urheilukoulu alakouluikäisille maanantaisin Tahto Areenalla 5.10 alkaen. Ryhmät 1.-3. lk ja 4.-6. lk. Ilmoittautuminen ryhmiin Lujan nettisivuilla syyskuun puolen välin jälkeen.

Suunnistuskoulu lapsille klo 17.30–19. Paikkana 19.8. Kännölä, 26.8. Kännölä ja 1.9. Huhkolan Kartano. Ilmoittautuminen paikan päällä ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Mukaan kelin mukaiset varusteet. Pienimmillä suunnistajilla olisi toivottavaa olla aikuinen mukana. Hinta 15€

Ringettekoulu 5-10 -vuotiaille tytöille. Opetellaan leikin kautta luistelemaan. Harjoittelun ohessa opetellaan myös ringeten alkeita. F-ringette 2011-2012 syntyneet tytöt. Luistelutaidon omaaville pelaajille joukkue, jolla osallistutaan peleihin. Joukkueenjohtaja Marko Rämö. E-ringette 2010-2009 syntyneet tytöt. Luistelutaidon omaaville pelaajille joukkue, jolla osallistutaan peleihin. Joukkueenjohtaja Heidi Sivula.

KERHOJÄÄ

Lisätiedot:

Ala-asteikäisten kerhojää perjantaisin 17.8 alkaen klo 16–17. Järjestää Huittisten kaupunki. Vetäjänä toimii Arttu Routakangas p. 040 567 1181.

Virpi Laine p. 050 349 1182

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Helena Kaasalainen (helena. kaasalainen@huittinen.fi)

Kati Yli-Sipilä p. 050 527 5761

Heidi Sivula p. 040 746 5595

20


Huittisten Voimistelu ja Liikunta syyskausi 31.8.-11.12.2020 kevätkausi 7.1.-7.5.2021 Lapset ja nuoret, alle kouluikäiset: Perheliikunta Taaperot 1-2 v. ma 17.30–18.15 Huvikumpu Perheliikunta Vekkulit 3-6 v. ma 18.15–19 Huvikumpu Alkeisvalmennus 5-6 v. ke 16–17 Kuninkaisten liikuntasali Liikuntaleikkioulu 3-4 v. to 17.30–18.15 Suttilan koulu Liikuntaleikkikoulu 5-6 v. to 18.15–19 Suttilan koulu Satubaletti Hattarat 3-4 v. pe 17.45–18.30 Suttilan koulu ALAKOULU: Voimistelukoulu 1.-2. lk ke 16–17 Kuninkaisten liikuntasali Voimistelukoulu 3.-6. lk ma 15.45–17 Tahto Areena Voimisteluvalmennus 7-12 v. ke 18.30–19.30 Tahto Areena Tiktok-tanssit 08-10 synt. ti 16.30–17.15 Sammun koulu Kidmix 3.-6. lk ti 17–18 Lauttakylän lukio Cheerleading 8-9 v. ke 16.30–17.30 Sammun koulu

YLÄKOULU:

SBS Rupu – SALIBANDY

Cheerleading -07 synt. ja vanh. ti 17.15–18.30 Sammun koulu

C1-pojat ikäryhmä 2005-2006 Tahto Areena. Joni Immonen p. 045 111 1961

Mixdance yläkouluikäisille to 15–16 Tahto Areena Kilpailevat ryhmät, näihin ryhmiin pääsee vain valmennusryhmien kautta: Luna / harj. 2 kertaa viikossa Celia / harj. 3 kertaa viikossa Friida / harj. 2 kertaa viikossa Taiga / harj. 3 kertaa viikossa Saaga / harj. 4 kertaa viikossa Halla / harj. 2 kertaa viikossa Aava / harj. 2 kertaa viikossa Rytminen voimistelu / harj. 1 kertaa viikossa (vain joukkueessa voimisteleville) Osallistumismaksut kaudella 2020–2021, jäsenmaksut sis. jumppaturvan. • jäsenmaksu 10 e • lasten toimintamaksu (alle 19 v.) 60 e • alle 2 v. ainoastaan jäsenmaksu 10 e • kilpailevissa ryhmissä erillinen valmennusmaksu • lajikohtaiset kisalisenssit ja lisämaksut alk. 7 e Netti-ilmoittautuminen alkaa 17.8. klo 18 osoitteessa www.hvoli.fi

D1-pojat ikäryhmä 2007-2008 Tahto Areena. Timo Kuusisto p. 040 747 7488 E1-pojat ikäryhmä 2009 Tahto Areena/Spiraali. Ville Seppä, Heikki Hakala p. 040 123 9325 E2-pojat ikäryhmä 2010 Tahto Areena/Spiraali. Heikki Hakala p. 040 123 9325 F1-juniorit ikäryhmä 2011-2012 Spiraali. Jartsi Lehto p. 050 467 6665 G-juniorit ikäryhmä 2013-2014 Spiraali. Aksu Heikkilä p. 040 120 4340 H-kerho ikäryhmä 2015 Spiraali. Jenni Kutila p. 044 375 0513 D1-tytöt ikäryhmä 2007-2008 Spiraali. Hanna Hakala p. 044 375 0527 E1-tytöt ikäryhmä 2009-2010 Spiraali. Joni Immonen p. 045 111 1961

Muutokset mahdollisia! Lisätietoja www.hvoli.fi

Vampulan Urheilijat LENTOPALLO F-tytöt/lentopallokoulu, 2012 - 2015 syntyneet Pe klo 17–18 Tahto Areena Lisät.: teijatahti@gmail.com E-tytöt, 2010 - 2011 syntyneet Ma klo 18–19.30 Lauttakylän lukio. To klo 16.30–18 Lauttakylän lukio. Lisät.: iida.tahtivuori@gmail.com D-tytöt, 2008 - 2009 syntyneet Ke klo 18.15–19.45 Sallilan koulu. To klo 17.30–19.30 Sallilan koulu. Lisät.: susanna. tahtinen@outlook.com C-tytöt, 2006 - 2007 syntyneet Ma klo 19.30–21 Lauttakylän lukio. Ke klo 17.30–19 Tahto Areena. To klo 17–18.30 Hayo. Lisät.: heli.hakasuo@gmail.com B-tytöt ja 2-sarja, 2005 ja aiemmin syntyneet Ma klo 15.30–17 Hayo. Ke klo 18.30–20 Tahto Areena To klo 20.00 - 21.30 Hayo Lisät.: teijatahti@gmail.com

4H-yhdistys Huittinen Safkasankarit maanantaisin klo 17–18.30 Sahakatu, Huittinen, 1.-6. luokkalaisille. Safkasankarit kokkaa kestävästi -kerhossa tehdään ruokaa, leivotaan ja pohditaan kokkauksen monenlaisia vaikutuksia itselle ja ympäristölle sekä muille ihmisille ja eläimille. Monitoimikerho tiistaisin klo 17.30-19.00 Vampulan Nuorisotila, 1.-6. luokkalaisille. Harjoitetaan kädentaitoja, pelaillaan ja kokataan.

Cheerleading 10-12 v. to 16.30–17.30 Sammun koulu

Ratsastusseura Varsa HEPPAKERHO

Huittisten Eränkävijät ry – PARTIO

Kouluikäisille lapsille Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Kerho kokoontuu kerran viikossa, maanantaisin klo 17–18, kerho on ilmainen.

Ryhmiin ilmoittautuminen huoltajan kanssa to 20.8. klo 16.30–17.30 Partiokololla (srk-keskuksella).

Lisätiedot:

Lisätietoja ja ryhmien kokoontumisajat:

p. 02 567 797, toimisto@rekikoski.fi

www.huittistenseurakunta.fi/ tule-mukaan/partio

Liikuntakerho VIPINÄÄ VARPAISIIN 1.-6. -luokkalaisille, Sallilan koulun liikuntasali Keskiviikkoisin klo 15–16 (2.9.-25.11.2020 ja 11.1.19.5.2021) Ryhmän ohjaaja: Kimmo Lähteenmäki. Yht.hlö: Reija Kankilampi 044 560 4333, reija.kankilampi@huittinen.fi

Metsäsalapoliisit syksyllä 2020, 1.-6. luokkalaisille. Luonnossa liikkuminen, luonnon monimuotoisuus ja metsän elämä tulevat tutuksi kerhossa yhdessä tehden. Metsässä tapahtuva tekemällä oppiminen tukee lapsen metsäsuhteen rakentumista. Ilmoittautumiset tapahtuvat kotisivujen kautta: https:// huittinen.4h.fi/kerhot/

21


Huittisten seurakunnan LAPSITYÖN OHJELMAA PÄIVÄKERHOT 4-5 -vuotiaille maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9–11.30 3-vuotiaille perjantaisin klo 9–11.30. Lisätietoja: 044 056 0175 lastenohjaajat. AVOIN PERHEKERHO PERHIS tiistaisin klo 9.30–11.30 päiväkerholla (Papintie 1) Perhis on avoin kohtaamispaikka lapsille ja aikuisille! Ohjelmassa hartaushetki, lauluja, leikkejä, satuhierontaa. Tarjolla pientä välipalaa (1€/perhe) LAPSIPARKKI 2 vuotta täyttäneille ja vanhemmille lapsille. Lapsiparkit järjestetään seurakuntakeskuksella (Papintie 1). Ohjaajina toimivat päiväkerho-ohjaajat. Ilmoittaudu ennakkoon lastenohjaajien puhelimeen 044 056 0175 Maanantaisin klo 13–15 (ilm. maanantaina klo 12 mennessä) Torstaisin klo 16–19 (ilm. tiistaina klo 15 mennessä

nsrk_

ittiste insta hyuo lapsit

22

KIRJEPYHÄKOULU 3-10 -VUOTIAILLE Ilmoittautumalla pyhäkouluun saat kerran kuukaudessa (elokuu 2020 - toukokuu 2021) perinteistä kirjepostia. Pyhäkoulupaketin sisältä voi löytää terveisiä päiväkerhon väeltä, askarteluja, tarinoita, Taivaan Isän asioita. Joskus voimme vaikka tavatakin ja tehdä yhdessä jotain kivaa. Materiaalissa otetaan huomioon lapsen ikä! Ilmoittautumiset lapsityönohjaajalle silja.haavisto@evl.fi tai viestillä 044 056 0162. Ilmoita lapsen nimi, ikä, osoite ja huoltajan nimi MURUKAHVILA Tiistaisin klo 9.30–11 Vampulan seurakuntatalolla 1.9 alkaen. Tarjolla ilmainen aamupala, jonka jälkeen yhdessäoloa, leikkejä jne. Lopuksi hartaushetki.

seura-rn e t is t it fb Huan lapsi- ja pe kunn ö hety

METSÄPYHIS Kännölän ulkoilualueella 3-8 -vuotiaille lapsille klo 10–11.30. Metsäpyhiksessä yhdistyy pyhäkoulu ja metsäseikkailut luonnon helmassa. Kokoontumiset kerran kuussa lauantaina 29.8., 26.9., 31.10., 28.11., 19.12. Ilmoittautumiset lapsityön­ ohjaajalle 044 056 0162, silja.haavisto@evl.fi KOULULAISTEN PUUHAPYSÄKKI 7-10 -vuotiaille torstaisin klo 13–15 seurakuntakeskuksella 7.9. alkaen. Pysäkissä voit puuhailla vaikka mitä; tehdä läksyjä, viettää aikaa kavereiden kanssa, askarrella, kokkailla. Sisältää pienen välipalan! Ilmoittaudu lapsityön­ ohjaajalle 044 056 0162, silja.haavisto@ evl.fi AAMUTOIMINTAA 1.-2. -LUOKKALAISILLE Arkiaamuisin klo 7.30–9.30 seurakuntakeskuksella vk 37 alkaen. Toiminta on maksutonta. Omat eväät mukaan! Lisätiedot ja ilmoittautumiset 30.8. mennessä lapsityönohjaaja Silja Haavisto 044 056 0162, silja.haavisto@evl.fi KOTIRUOKA-KOKKIKERHO AIKUISILLE Torstaisin klo 17–20. Kotiruoka-kokkikerho kokoontuu lokakuussa 4 kertaa opettelemaan ihan tavallista kotiruokaa rahaa säästäen. Maksuton! Mukaan mahtuu 6 ensin ilmoittautunutta. Lastenhoito järjestyy päiväkerhon lapsiparkissa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset viestillä 044 056 0162, silja. haavisto@evl.fi 25.9. mennessä. Järj. Huittisten seurakunnan lapsityö ja Martat

PIENET JALAT LIIKKEELLE -LEIKKIPUISTOILLAT PERHEILLE Klo 17.30–19. *19.8. Laivapuisto (Risto Rytin katu 44) * 16.9. Leijonapuisto (Kievarinkatu 6) * 14.10. Lähiliikuntapuisto (Tahto Areenan takana) * 18.11. Leijonapuisto Järj. Huittisten seurakunta, Pelastakaa Lapset ry, MLL ja 4H. VAUTSI-VAUVA VAUVAKIRKKO Viimeisen vuoden aikana syntyneille vauvoille ja perheille Huittisten kirkossa ke 23.9. klo 17–18. LASTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT Huittisten kirkossa to 10.12. klo 18. Kirkkohetken jälkeen joulupuurotarjoilu. LASTEN KIRKOT * 1.9. klo 9.30 Lasten kirkkohartaus * 23.9. klo 17 Vauvakirkko * 4.10. klo 10 Perhekirkko * 28.10. klo 18 Nallekirkko * 24.11. klo 10 Lasten adventtikirkko * 10.12. klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut

Yhteystiedot: Lapsityönohjaaja-Silja 044 056 0162, Lastenohjaajat 044 056 0175 Papintie 1, 32700 Huittinen etunimi.sukunimi@evl.fi

Diakonian yhteystiedot: Kaisa Vehmaa 044 056 0166 Minna Palonen 044 556 1613 Tapio Karttunen 044 342 7991


KESKIVIIKKO Klo 15–17 Kokkailua 1.-6. lk 5 kertaa syksyllä. Alkaa 16.9. Osanottomaksu 10e. Mukaan mahtuu kuusi kokkailijaa. Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen Marjolle 044 369 8125. Klo 15–16.30 Askartelukerho 1.-6. lk 5 kertaa syksyllä. Alkaa 9.9. Osanottomaksu 2e/kerta. Askartelua vaihtelevista materiaaleista. Jokaisen askartelun saa itselleen. Mukaan mahtuu 8/kerta (toistaiseksi). Ilmoittautuminen tekstiviestillä tai soittamalla 044 369 8125 Marjo viimeistään kahta päivää ennen.

Tiistai (kerran kuukaudessa) eskari-ik. - 7. lk klo 17.30–19. Alkaa 29.9. LOIMAN KOULU Perjantai (joka toinen viikko) 1.-6. lk klo 12.30–13.30. Alkaa 4.9. SUTTILAN KOULU Perjantai (joka toinen viikko) 1.-6. lk klo 12.30–13.30. Alkaa 11.9. Kerhoissa toimitaan voimassa olevien koronaohjeiden ja -rajoitusten mukaan.

Yhteystiedot: Nuorisotyönohjaaja Marjo Mäki Puh. 044 369 8125 Papintie 1, 32700 Huittinen etunimi.sukunimi@evl.fi

Huittisten Vapaaseurakunta Pienten lasten PYHÄKOULU joka sunnuntai. MINI-VARKIT 1.-4. -luokkalaisille joka toinen torstai. POWER-ILLAT 5.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille varkeille/ nuorille joka toinen torstai. Yhteiskristillinen koko perheen LEPPIS-KERHO joka lauantai Nuorisoklubin tiloissa.

Yhteiskristillinen GOSPEL CAFE -NUORISOKAHVILA yläasteikäisille kerran kuussa lauantai-iltana Nuorisoklubin tiloissa. Katso lisätiedot ja tarkemmat päivämäärät nettisivuiltamme www.huittistenvapaaseurakunta.fi Tervetuloa mukaan!

ykset, vapputapahtuma sekä kesäretki linja-autokuljetuksineen. Lisäksi tuemme lahjoituksin huittislaisia lapsiperheitä.

Lapsia ja perheitä ilahduttavat myös vaihtuvat teatteriesitykset ja tempaukset. Perinteisiä tapahtumiamme ovat Lapset Ensin ja Joulu jokaiselle -kerä-

Lisätietoja:

Tervetuloa mukaan toimintaan!

huittinen.mll.fi Facebook: MLL-Huittinen Instagram: mll.huittinen

Huittisten Pelastakaa Lapset ry Yhdistys haluaa vaikuttaa omalla toiminnallaan ja parantaa lasten oikeuksien toteutumista. Kohdistamme apumme heikoimmassa osassa oleviin esimerkiksi tarjoten taloudellista ja aineellista tukea.

Olemme mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa ja tuemme vähävaraisten perheiden lasten harrastamista ja 2. asteen opiskelua. Myös sinä voit tukea toimintaamme tai tulla mukaan vapaaehtoistyöhömme!

Toimintamme yksi näkyvimmistä muodoista on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä kirppistapahtuma. Pöytävuokrien tuotto käytetään kokonaisuudessaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden avustamiseen.

Lisätietoja: https://huittinen.pelastakaalapset.fi/ Facebook: HuittistenPelastakaaLapsetry

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Yhden Vanhemman Perheiden toimintaa käynnistyy Huittisissa!

Toiminta käynnistyy!

MAANANTAINA 31.8.2020 (28.9.,26.10., 30.11.) klo 18 alk. Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksessa (luokka 150) os. Risto Rytin katu 70, Huittinen.

Toiminta aloitetaan syksyn suunnittelutilaisuudella, jossa on mahdollisuus tavata toisia yksin- ja yhteishuoltajia. Samalla olisi tarkoitus perustaa yhden vanhemman perheille oma vertaistuki ryhmä.

Tulkaa tapaamaan toisia yhden vanhemman perheitä. Kaikki yksin- ja yhteishuoltajat ovat sydämellisesti tervetulleita!

Lisätiedot: Huittisen yht.hlö Kirsi p. 040 500 1845

Tule mukaan mukavaan porukkaan, yhdessä et ole YKSIN.

ETSI MUUKALAINEN Oheisen kuvan Muukalainen seikkailee perheoppaan sivuilla. Kuinka monta löydät?

pl.

TIISTAI  Klo 14.30–16 Puuhakerho tytöille 1.-6. lk. Virallinen kerhoaika on klo 15–16. Alussa on puolen tunnin ”sämpylä- ja mehuhetki” klo 14.30 alkaen. Alkaa 1.9. Osallistujia voidaan ottaa vain rajoitetusti. Ilmoittautuminen etukäteen viimeistään edellisenä päivänä Marjo 044 369 8125.

PALOJOEN ENTINEN KOULU

Järjestämme toimintaa ja tapahtumia pitkin vuotta! Syksyja kevätkaudella järjestetään viikoittaiset vauva- ja perhekahvilamme. Kesällä tapaamisia järjestetään puistoissa.

s: 9 k

KULMAN NUORISOTILA, Papintie 1

Kerhotoimin kouluikäisille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Huittisten paikallisyhdistys

stau a va Oike

Huittisten seurakunnan VARHAISNUORISOTYÖ, syksy 2020 t aa

23


Tervetuloa hyvän sykkeen päiväkotiin! Päiväkoti Nappulanurmi sijaitsee Huittisissa Huhkolan asuinalueella. Päiväkotimme tarjoaa osa- ja kokopäivähoitoa 1-6- vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on neljä ryhmää: Helmet, Nallet, Hyrrät ja Nopat. Yli 3-vuotiaiden ryhmät ovat englanninkielen kielirikasteryhmiä. Monipuolisen ja tavoitteellisen toiminnan suunnittelussa huomioidaan lasten kiinnostusten kohteet ja suuri osa toiminnasta toteutetaan pienryhmissä. Lapsi oppii leikkiessään ja leikki onkin keskeinen osa arjen toimintaa. Päiväkodin arjessa hyödynnetään myös lähiympäristöä kuten ympäröivää luontoa, leikkipuistoja ja muita paikallisia kohteita ja nautitaan ”arjen seikkailuista”. Päiväkodin ruoka on luomu- ja lähiruokaa ja sen valmistaa päiväkodin oma ammattitaitoinen keittäjä päiväkodin omassa keittiössä.

Sovi tutustumiskäynti tai hae hoitopaikkaa verkkosivuillamme www.verkanappulat.fi

Päiväkoti Nappulanurmi Satukatu 3, 32700 Huittinen

iVirtuaautl mess tisiin

#hullunahuit

Hullun hyvä tuuri asua Huitisissa!

Vilkas ja vireä maaseutukaupunki tarjoaa hyvät palvelut, loistavat harrastusmahdollisuudet, työ- ja opiskelupaikkoja sekä tietysti luonnonrauhaa. Vuonna 2020 kaikki kaupungin omakotitalotontit ovat -20 % ja lapsiperheille lisäalennus -20%. Katso vapaat tontit kartta­palvelustamme: huittinen.fi > oikopolut > vapaat tontit Kysy rohkeasti lisää: Maankäyttöpäällikkö Seija Holmi, p. 044 560 4395 tai seija.holmi@huittinen.fi

24

Huittisten Lapsi- ja perhemessut

la 22.8.2020

HUOM! Messut Tahto Areenalla peruttu koronan vuoksi. ”Messuhalli” avataaan Facebook-ryhmään josta löydät myyjiä, tuote-esittelijöitä, yhdistyksiä ja muuta ohjelmaa. Tarjolla erilaisia luentoja ja tietoiskuja. Kaupunkisuunnistus! Seuraa myhuittinen.fi-sivustoa. Lisätiedot: helena.kaitanen@huittinen.fi, tai p. 044 773 0103

Profile for Huima

Perheopas 2020  

Perheopas 2020  

Profile for huima

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded