__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

STUDIEPROGRAM STUDY PROGRAMME

KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO MEDBORGARINSTITUTET I KYRKSLÄTT KIRKKONUMMI ADULT EDUCATION CENTRE

Opinto-ohjelma 2016-2017 TERVETULOA OPISKELEMAAN VÄLKOMNA ATT STUDERA WELCOME TO STUDY

Kirkkonummen lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kyrkslätt bildkonstskola för barn och unga

Kirkkonummen musiikkiopisto Kyrkslätt musikinstitut

Kirkkonummen kirjasto Kyrkslätt bibliotek


INFO

SISÄLTÖ

LIIKUNTA JA TANSSI

TERVEYS JA HYVINVOINTI

TIETO JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA

LUONTO JA YHTEISKUNTA

KÄDEN TAIDOT

TAITEET

KIELET

INNEHÅLL / CONTENTS

KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO MEDBORGARINSTITUTET I KYRKSLÄTT KIRKKONUMMI ADULT EDUCATION CENTRE

3 5 7

AVOIN YLIOPISTO / ÖPPNA UNIVERSITETET / OPEN UNIVERSITY

9

YLEISÖLUENNOT / FÖRELÄSNINGAR FÖR ALLMÄNHETEN / PUBLIC LECTURES

10

KIRKKONUMMI TUTUKSI / BEKANTA DIG MED KYRKSLÄTT / GETTING TO KNOW KIRKKONUMMI

10

KIELET / SPRÅK / LANGUAGES

12

TAITEET / KONST / ARTS MUSIIKKI / MUSIK / MUSIC KUVATAIDE / BILDKONST / ART KIRJALLISUUS JA TEATTERI / LITTERATUR OCH TEATER / LITERATURE AND THEATRE

26 26 27

KÄDEN TAIDOT / HANTVERK / CRAFTS

TERVEYS JA HYVINVOINTI / HÄLSA OCH VÄLMÅENDE / HEALTH AND WELL-BEING PSYKOLOGIA / PSYKOLOGI / PSYCHOLOGY TERVEYDENHOITO JA ENSIAPU / HÄLSOVÅRD OCH FÖRSTA HJÄLP / HEALTH CARE AND FIRST AID PERINNETAIDOT JA TERVEYS / TRADITION OCH HÄLSA / TRADITIONAL SKILLS AND HEALTH RUOKAKURSSIT / MATKURSER / COOKING COURSES HYGIENIAPASSI / HYGIENPASS / HYGIENE PROFICIENCY CERTIFICATE LIIKUNTA JA TANSSI / MOTION OCH DANS / SPORTS AND DANCE

45 45 45 45 46 46 49

KARTAT / KARTOR / MAPS KIRKKONUMMI / KYRKLÄTT SIUNTIO / SJUNDEÅ

69 69 70

29

SIUNTIO / SJUNDEÅ

71

31

KIRKKONUMMEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU 72 KYRKSLÄTTS BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA 74

LUONTO JA YHTEISKUNTA / NATUR OCH SAMHÄLLE / NATURE AND SOCIETY HISTORIA JA KOTISEUTU / HISTORIA OCH HEMBYGD / HISTORY AND LOCAL HERITAGE LUONTO / NATUR / NATURE MERENKULKU / NAVIGATION JÄRJESTYKSENVALVONTA / UPPRÄTTHÅLLANDE AV ORDNING / SAFETY AND SECURITY PUUTARHANHOITO / TRÄDGÅRDSSKÖTSEL / GARDENING

41

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA / INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK / INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

42

40 40 40 40 41

2

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT

75 76

KIRJASTOAUTON AIKATAULU BOKBUSSENS TIDTABELL

77 77

KIRKKONUMMEN KIRJASTO KYRKSLÄTTS BIBLIOTEK

79 79


WWW.KIRKKONUMMI.FI/KANSALAISOPISTO

LUKUVUOSI 2016-2017 Syyslukukausi Syysloma Kevätlukukausi Talviloma Kesälukukausi

ILMOITTAUTUMISET

Kaikki kurssit, lukuunottamatta liikunnan kursseja Ti 16.8. klo 7.30 alkaen

5.9.-11.12.2016 17.-21.10.2016 9.1.-9.4.2017 20.2.-24.2.2017 18.4.-18.06.2017

Liikunnan syksyn kurssit ke 17.8. klo 7.30 alkaen Liikunnan kevään kurssit ke 7.12. klo 7.30 alkaen Verkkoilmoittautumiset: www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto

Opiston joulunäyttely ja joulupaja 10.12.2016.

Puhelinilmoittautumiset: 16.-17.8. klo 7.30-16.30 ja 7.12. klo 7.30-15.30

OPISTON KANSLIA

Kirkkotallintie 1 A, toinen kerros, 02400 Kirkkonummi

040 1269 312 040 1269 527 040 7174 264

040 1269 312 Opiston kanslia on avoinna ma ja pe klo 9-12, ti-to klo 13-16.

Muina aikoina ainoastaan verkossa.

Toimistosihteeri Lahja-Maria Liukkonen, puh. 040 1269 312

KUN ILMOITTAUDUT

Voit ilmoittautua kansalaisopiston kursseille verkossa tai puhelimitse. Ota esille sen kurssin tai niiden kurssien numero ja nimi, joille ilmoittaudut (esim. 017701 Kiinan alkeet). Ilmoittautuessa tarvitset nimesi ja osoitteesi lisäksi sosiaaliturvatunnuksen, puhelinnumeron ja mahdollisen sähköpostiosoitteen.

Vs. rehtori Satu Ylönen, puh. 040 8312 742 Kansalaisopiston sähköpostiosoite: kombi@kirkkonummi.fi Henkilöiden sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi Internet: www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto Facebook: www.facebook.com/Kirkkonummen Kansalaisopisto

Kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssipaikan saaneille opiskelijoille ei lähetetä erillistä ilmoitusta.

OPINTONEUVONTAA

Verkkoilmoittautumiset opiston kursseille tehdään internetissä osoitteessa www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto, jossa opiskelija täyttää ilmoittautumislomakkeen. Ota ylös ilmoittautumisnumero mahdollista myöhempää käyttöä varten. HUOM! Muista päivittää sivu ennen verkkoilmoittautumisen aloittamista painamalla selaimesi Päivitä -näppäintä.

Lukukausien aikana päätoimisilta opettajilta voi kysyä opintoihin liittyviä kysymyksiä maanantaisin klo 15-16

040 1269 527. Kielet: Pauliina Vuorio Taide- ja taitoaineet: Elina Räisänen Liikunta ja terveys: Anni Henricson

Kaikki puhelinilmoittautumiset opiston kursseille tehdään yllä oleviin numeroihin.

Ennen ilmoittautumista voi kysyä alkavista kursseista yllä olevasta numerosta: 12.8. klo 10 - 12

3

INFO

KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO


INFO

TIEDOTTAMINEN

Liikunnan opetuksessa kansalaisopisto järjestää korvaus-liikuntapäivät, jolloin pidetään korvaavia liikuntatunteja mahdollisten peruuntuneiden tuntien korvaamiseksi. Syksyn korvauslauantai järjestetään lauantaina 26.11.2016 ja kevätlukukauden maanantaina 24.4.2017 Liikunnan opettajat tiedottavat korvauspäivästä kursseilla.

Kansalaisopiston opinto-ohjelma jaetaan ilmaisjakeluna lukuvuoden alkaessa jokaiseen talouteen Kirkkonummen ja Siuntion kuntien alueella. Opinto-ohjelman voi noutaa myös toiminta-alueen kirjastoista, Kirkkonummen kunnan palvelupisteestä sekä kansalaisopiston kansliasta. Päivitetty ohjelma löytyy myös internetistä: www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto

OPISKELUPAIKAN PERUUTTAMINEN

Opiskelija voi peruuttaa opiskelupaikan maksutta vielä 7 vuorokautta ennen kurssin alkamista. Tämän jälkeen peritään kurssimaksu kokonaisuudessaan. Jo alkaneella kurssilla peritään kurssimaksu kokonaisuudessaan.

Uusista kursseista, yleisöluennoista ja muutoksista opetusohjelmaan ilmoitetaan lukuvuoden aikana verkossa, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. Seuraa Kirkkonummen kansalaisopiston ilmoituksia!

Huom! Kaikki opiskelupaikan peruutukset tehdään kirjallisesti.

Kurssitiedoissa käytettävät lyhenteet: t max

oppitunti, oppitunnin pituus on 45 min. opiskelijoiden enimmäismäärä

KURSSIMAKSUT JA MAKSAMINEN

Kurssimaksut määräytyvät opetustuntien määrän mukaan seuraavasti:

Peruuttaminen kirjallisesti ja sähköpostilla Opiskelupaikan voi peruuttaa maksutta vielä 7 vuorokautta ennen kurssin alkua kirjallisesti myös kansalaisopiston kansliaan tai sähköpostilla kombi@kirkkonummi.fi.

KURSSIMAKSUT LUKUVUONNA 2016-2017 01-04 h 05-10 h 11-15 h 16-20 h 21-25 h

19 € 36 € 42 € 47 € 50 €

26-30 h 31-35 h 36-40 h 41-45 h 46-50 h

53 € 56 € 59 € 62 € 66 €

51-55 h 56-60 h 61-65 h 66-71 h yli 70 h

Peruuttaminen verkossa Opiskelupaikan voi peruuttaa helpoiten verkossa www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto 7 vuorokautta ennen kurssin alkua käyttämällä sitä numeroa jonka sait ilmoittautuessa. Mikäli peruutusaika on ylittynyt, peruutusta ei voi tehdä.

69 € 74 € 78 € 81 € 88 €

Huom! Peruutuksia ei oteta vastaan puhelimitse! Opiskelija tekee opiskelupaikan peruutuksen aina henkilökohtaisesti. Peruutusta ei voi koskaan tehdä kurssin opettajalle.

Liikunnan pitkät kurssit 65 €, muut erikoiskurssit alle 30 h 74 € ja yli 30h 81 €, merenkulun kurssit 92 €. Avoimen yliopiston kurssimaksut löytyvät kurssikokonaisuuden kohdalta. Osa kursseista järjestetään omakustanteisina, osa kursseista ja yleisöluennot ovat ilmaisia. Kudonnan opetuksen työskentelymaksu on 20 euroa.

Kurssimaksun peruuttaminen tai hyvittäminen sairauden perusteella Sivistyslautakunta on päättänyt 28.4.2010 § 30, että opiskelija voi lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen perusteella, silloin kun sairaus on estänyt opiskelijan osallistumisen yli puolelle kurssin opetustunneista, saada laskennallisen hyvityksen (€/ oppitunti) niistä tunneista, jotka lukujärjestyksen mukaan on jäänyt käyttämättä.

Kurssimaksut maksetaan laskulla, joka lähetetään kullekin kurssilaiselle kotiosoitteeseen/ laskutusosoitteeseen. Laskun voi maksaa myös Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä.

KURSSIN TAI OPETUSKERRAN PERUUNTUMINEN Koko kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan kurssipaikan saaneille henkilökohtaisesti.

Anomus kurssimaksun peruuttamisesta tai hyvittämisestä yhdessä lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen kanssa toimitetaan viipymättä kansalaisopiston kansliaan.

Esimerkiksi opettajan äkillisen sairastapauksen sattuessa pyrkii kansalaisopisto järjestämään kurssille sijaisen. Opetuskerran peruuntuessa pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään korvaava opetuskerta.

Opiskelijalta peritään kurssimaksun peruutuksen yhteydessä aina 10 € toimistomaksu.

4


MEDBORGARINSTITUTET I KYRKSLÄTT WWW.KYRKSLATT.FI/MEDBORGARINSTITUTET

LÄSÅRET 2016-2017

ANMÄLNINGAR

Alla kurser, utom motionskurser Ti 16.8. f.r.o.m. kl. 7.30

Höstterminen 5.9-11.12.2016 Höstlov 17.-21.10.2016 Vårterminen 9.1.-9.4.2017 Sportlov 20-24.2.2017 Sommarterminen 18.4-18.6.2017

Höstens motionskurser on 17.8. f.r.o.m. kl. 7.30 Vårens motionskurser on 7.12. f.r.o.m. kl. 7.30 Internetanmälningar www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet

Institutets julutställning och julverkstad 10.12.2016.

Telefonanmälningar 16-17.8. kl. 7.30-16.30 och 7.12 kl. 7.30-15.30

INSTITUTETS KANSLI

Kyrkstallsvägen 1 A, andra vån, 02400 Kyrkslätt

040 1269 312 040 1269 527 040 7174 264

040 1269 312 Under läsåret är institutets kansli öppet må och fr kl. 9-12, ti-to kl. 13-16.

Övriga tider, endast internetanmälningar.

Byråsekreterare Lahja-Maria Liukkonen, tfn 040 1269 312

NÄR DU ANMÄLER DIG

Du kan anmäla dig till institutets kurser via nätet eller per telefon . Sök fram numret och namnet på den kurs/de kurser som du ska anmäla dig till (t.ex. 026011 Vävning kvällskurs). Var också beredd på att ange namn, adress, personbeteckning, telefonnummer och e-postadress.

vik. rektor Satu Ylönen, tfn 040 8312 742 Medborgarinstitutets e-postadress: kombi@kirkkonummi.fi Personalens e-postadresser: förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi Internet: www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet Facebook: www.facebook.com/Kirkkonummen Kansalaisopisto

Kursdeltagarna tas in i den ordning de anmält sig. Studeranden som fått en studieplats får ingen särskild bekräftelse om studieplatsen.

STUDIERÅDGIVNING

Under terminerna ger de heltidsanställda lärarna studierådgivning till institutets studeranden. De svarar på dina frågor måndagar kl. 15-16 per

Internetanmälningar till institutets kurser sker på adressen www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet, där studeranden fyller i anmälningsblanketten. När du anmäler dig på internet bör du notera anmälningsnumret; det kan eventuellt behövas vid ett senare tillfälle. OBS! Kom ihåg att uppdatera webbsidan innan du börjar anmäla dig. Det gör du genom att trycka på uppdateringstangenten.

040 1269 527. Språk: Pauliina Vuorio Hantverk och konst: Elina Räisänen Idrott och motion: Anni Henricson

Alla telefonanmälningar till ovannämnda telefonummer.

Innan du anmäler dig kan du få studierådgivning av våra heltidsanställda lärare. De svarar gärna på frågor om de kurser som börjar: 12.8. klo 10 - 12 040 1269 527

5

INFO


INFO

INFORMATION

Inom motionsundervisningen ordnar medborgarinstitutet en dag med motionstimmar för att ersätta eventuella inhiberade lektioner. Höstens ersättande lördag ordnas 26.11.2016 och vårterminens måndag 24.4.2017. Gymnastiklärarna informerar om dagarna under sina kurser.

Medborgarinstitutets studieprogram delas ut vid läsårets början som gratis reklam till alla hushåll i Kyrkslätts och Sjundeå kommuner. Studieprogrammet kan också avhämtas från biblioteken inom verksamhetsområdet, från Kyrkslätts kommuns servicekontor eller från medborgarinstitutets kansli.

ANNULLERING AV STUDIEPLATS

Det uppdaterade programmet finns också på internet: www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet.

Studeranden kan gratis annullera sin studieplats senast 7 dygn före kursens början. Efter det bör den anmälda betala kursavgiften i sin helhet, även om hen inte deltar i kursen.

Vi medelar om nya kurser, föreläsningar och ändringar i programmet under läsåret på internet, i Kirkkonummen Sanomat och i Västra Nyland.

Obs! Annullering av studieplats ska göras skriftligt.

Följ med medborgarinstitutets annonser!

Annullering på nätet Studeranden kan lättast annullera sin studieplats på nätet www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet senast 7 dygn före kursens början. Använd numret som du fick när du anmälde dig. Om annulleringstiden överskridits kan man inte längre annullera sin studieplats.

Förkortningar som används: h max vav

undervisningstimme; längden på en undervisningstimme är 45 min. det maximala antalet deltagare på en kurs varannan vecka

Annullering skriftligt och per e-post Studeranden kan avgiftsfritt annullera sitt deltagande i en kurs ännu en vecka före kursens början genom att meddela det skriftligt till medborgarinstitutets kansli eller per e-post kombi@kirkkonummi.fi.

KURSAVGIFTER OCH BETALNING

Kursavgifterna bestäms enligt antalet studietimmar: 01-04 h 05-10 h 11-15 h 16-20 h 21-25 h

19 € 36 € 42 € 47 € 50 €

26-30 h 31-35 h 36-40 h 41-45 h 46-50 h

53 € 56 € 59 € 62 € 66 €

51-55 h 69 € 56-60 h 74 € 61-65 h 78 € 66-71 h 81 € över 70 h 88 €

Obs! Annulleringar tas inte emot per telefon! Studeranden annullerar alltid sin studieplats personligen. Du kan aldrig meddela om annullering till kursens lärare!

De långa idrottskurserna 65 €, andra specialkurser under 30 h 74 € och över 30 h 81 €, sjöfartskurserna 92 €. Avgifterna för öppna universitetets kurser finns i kursbeskrivningen.

Annullering eller gottgörelse av kursavgift på basis av sjukdom

En del av kurserna genomförs till självkostnadspris. En del av kurserna är gratis, likaså de allmänna föreläsningarna. Avgift för undervisning i vävning är 20 €.

Bildningsnämnden beslutade 28.4.2010 § 30 att en studerande kan på basis av intyg av läkare eller hälsovårdare få en kalkylerad gottgörelse (€/undervisningstimme) för de timmar som enligt läsordningen blivit oanvända då sjukdomen har hindrat studeranden från att delta i mer än hälften av kursens undervisningstimmar

Kursavgifterna betalas via en räkning som skickas hem till varje kursdeltagare/till faktureringsadressen. Räkningen kan också betalas på Kyrkslätts kommuns servicekontor.

Anhållan om annullering eller gottgörelse av kursavgift samt intyget av läkare eller hälsovårdare tillställs utan dröjsmål medborgarinstitutets kansli.

ANNULLERING AV KURS ELLER LEKTION

Om hela kursen måste annulleras, meddelar vi dem som fått en plats personligen.

Av studeranden uppbärs alltid en expeditionsavgift på 10 € i samband med annullering av kursavgift.

Om en lärare plötsligt insjuknar strävar medborgarinstitutet efter att skaffa en vikarie. Då en lektion annulleras strävar vi efter att i mån av möjlighet hålla lektionen vid ett senare tillfälle.

6


WWW.KIRKKONUMMI.FI/KANSALAISOPISTO

WELCOME TO STUDY AT KIRKKONUMMI ADULT EDUCATION CENTRE!

OUR OFFICE

Kirkkotallintie 1 A 2nd floor, 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi Adult Education Centre welcomes all new and old students to take part in our activities, to study together, and to get excited about new knowledge and skills! Our study groups are open to all adults.

+358 40 1269 312 OPEN Mon and Fri 9-12 am, Tue-Thu 1-3 pm. Office Secretary Lahja-Maria Liukkonen, phone +358 40 1269 312

Kirkkonummi Adult Education Centre is an open educational establishment for adults, offering possibilities for students to educate themselves and to develop their skills in a wide range of fields at different stages of their lives. In our study groups you can study many different languages, do arts and crafts, build up your knowledge of environmental and social issues and your command of new technology, and contribute to your well-being by doing different kinds of sports and exercising with others.

Substitute Principal Satu Ylönen, phone +358 40 8312 742 E-mail: kombi@kirkkonummi.fi, firstname.lastname@kirkkonummi.fi Internet address: www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto Facebook: www.facebook.com/Kirkkonummen Kansalaisopisto

We also welcome new and old immigrant students from Kirkkonummi and Siuntio to take the Finnish language and cultural studies!

Abbreviations used in the course descriptions:

You can contact Kirkkonummi Adult Education Centre by phone +358 40 1269 312 Mon & Fri from 9 to 12 am and Tue to Thu from 1 to 4 pm. You can also visit our office, Kirkkotallintie 1 A 2nd floor, or email us at kombi@kirkkonummi.fi.

h max

teaching hour, 45 min. maximum amount of students

Come along!

COURSE FEES AND PAYMENTS

Course fees are determined by the amount of hours:

ACADEMIC YEAR 2016-2017

COURSE FEES IN ACADEMIC YEAR 2016-2017

Autumn term Autumn Holiday Spring term Winter Holiday Summer term

01-04 h 19 € 26-30 h 05-10 h 36 € 31-35 h 11-15 h 42 € 36-40 h 16-20 h 47 € 41-45 h 21-25 h 50 € 46-50 h

5.9.-11.12.2016 17.-21.10.2016 9.1.-9.4.2017 20.-24.2.2017 18.4.-18.6.2017

Christmas exhibition and workshop is 10.12.2016

53 € 56 € 59 € 62 € 66 €

51-55 h 69 € 56-60 h 74 € 61-65 h 78 € 66-71 h 81 € over 70 h 88 €

Exercise long courses 65 €, other special courses under 30 h 74 € and over 30 h 81 €, sea navigation courses 92 €. Open University fees are listed in the course description. Some of the courses are free of charge. You will receive the invoice for the course by mail after the course has started. The invoice may be paid at the Kirkkonummi municipality service point.

7

INFO

KIRKKONUMMI ADULT EDUCATION CENTRE


INFO

COUNSELLING

RESIGNATION FROM THE COURSE

During the academic year you can get information about our courses from our full-time teachers on Mondays at 3-4 pm by calling +358 40 1269 527.

Students may resign from the course without paying the course fee up until 7 days before the course starts. After that students are obliged to pay the total fee for the course.

Languages: Pauliina Vuorio Arts and Crafts: Elina Räisänen Exercise and Health: Anni Henricson

All resignations need to be done in writing.

Before enrolling to the course you can get information about courses by calling the above mentioned number on the following days: 12.8. at 10 - 12 am

RESIGNATION ON THE INTERNET The easiest way to file in a resignation is on our webpage www. kirkkonummi.fi/kansalaisopisto at least 7 days before the beginning of the course using the reservation number. After the resignation period is over, you cannot resign from the course on the Internet.

ENROLMENT

Enrolment to the courses starts on Tue 16.8. at 7.30 for all courses, except exercise Wed 17.8. at 7.30 for exercise courses in the Autumn term Wed 7.12. at 7.30 for exercise courses in the Spring term.

Resignation by mail and e-mail You may also resign from the course in writing by mail or e-mail 7 days before the beginning to the course. The regular mail needs to be addressed to our office and the e-mail sent to the address kombi@kirkkonummi.fi.

YOU CAN ENROL ON THE INTERNET: www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto

AND BY PHONE:

16.-17.8. at 7.30-16.30 7.12. at 7.30-15.30

We do not accept resignations over phone!

PHONE NUMBERS:

You need to resign from the course in person and the resignation needs to be addressed to our office. Our teachers will not accept resignations.

+35840 1269 312 +35840 1269 527 +35840 7174 264

In case of long sickness preventing a student from attending more than half of the course, the course fee for the missed classes may be reimbursed. A doctor’s certificate needs to be presented upon applying for the reimbursement.

At other times internet enrolment only.

Upon resignation an office fee of 10 € will be applied.

8


TAITEET KONST / ARTS

140131 JAM - Helppo tanssijumppa kaikille UIMAHALLI, Alasali, Gesterbyntie 41 ma 09.50-10.35, 9.1.–3.4.2017 Mia Bäck • 12 t • Kurssimaksu 19 € • max 16 osallistujaa Helppoja tanssillisia askeleita ja liikkumista vaihtelevan musiikin tahtiin. Tunnilla paranee myös lihaskunto, koska käytämme kehoa monipuolisesti eri rytmejä ja tyylejä hyödyntäen. Tunnilla ei tarvitse olla aikaisempaa tanssillista kokemusta, vaan jammailemme itsemme tanssikuntoon. Järjestetään yhteistyössä liikuntaseura Tempon kanssa. Kurssi on osa Move it 2 -projektia.

031006 Iloa ilmaisusta FINNSBACKAN NAVETTA, ateljeepaja Wirkkala, Kappalaisenpolku 5 ke 16 - 17.30, 18.1.- 15.3.2017 Teija Himmelroos • 16 t • Kurssimaksu 25€ • max 20 osallistujaa Kurssilla harjoitellaan hauskaa, helppoa, liikkeellä ja musiikilla höystettyä heittäytymistä. Periaatteena on, että kaikki osaavat, joten mitään erityistaitoja ei tarvita. Helpot, turvalliset harjoitteet tempaavat mukaansa. Yhteistoiminnalliset menetelmät rohkaisevat kaveria kanssa. Vuorovaikutteinen, iloinen ilmapiiri antaa luvan oman ilmaisun tutkimiselle, uuden etsimiselle. Huumori on sallittu. Tervetuloa mukaan. Opettajana kokenut draamakasvattaja.

VAPAA-AIKA FRITID/HOBBIES 107002 Bridgen kertaus- ja harjoituskurssi KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS, Rajakuja 3 A ke 16 - 18, 11.1. - 22.3.2017 Johan Lindstedt • 27 t • Kurssimaksu 53 € • max. 20 osallistujaa Kurssi on tarkoitettu jo jonkun verran bridgeä harrastaneille. Kurssi on kaksikielinen. Tunnit koostuvat käytännön harjoituksista. Tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet osallistua jonkun bridgekerhon (esim. Kirkkonummen bridgekerhon) toimintaan. Opetuksessa otetaan myös osallistujien toiveet huomioon. Kurssi järjestetään yhteistyössä Bridgeyhdistyksen kanssa. Kursen riktar sig till såna som redan har spelat en del men vill lära sig mera. Kursen är tvåspråkig och består av praktiska övningar. Huvudmålet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga färdigheter för att kunna delta i någon bridgeklubbs (t.ex Kyrkslätts bridgeklubb) verksamhet. Naturligtvis tas även deltagarnas egna önskemål beträffande undervisningen i hänsyn.

TERVEYS JA HYVINVOINTI HÄLSA OCH VÄLMÅENDE / HEALTH AND WELL-BEING 051004 Johdanto sosiaalipanoraamamalliin la - su 9 - 15, 18. - 19.3.2017 Sirpa Hellevi Kirjalainen •14 t • Kurssimaksu 42 € • max 12 osallistujaa Koulutus perustuu hollantilaisen sosiaalipsykologin ja NLP Trainerin, Lucas Derksin mallitustutkimukseen The Social Panorama Model (1995); sosiaalipsykologiaa NLP-viitekehyksessä. Sosiaalipanoraama on jokaiselle henkilökohtainen, tiedostamaton kartta ihmissuhteista omassa mielessä. Kun tiedostamme tämän, voimme tehdä muutoksia ja siten parantaa suhteita ympärillä oleviin henkilöihin. Kurssilla tutustumme sosiaalipanoraamamalliin ja teemme harjoituksia. Ota mukaan omat eväät.

LIIKUNTA JA TANSSI MOTION OCH DANS / SPORTS AND DANCE 146032 Kehonhuolto VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali, Eerikinkartanontie 5 ke 18 - 19, 11.1. - 5.4.2017 Terhi Summa • 16 t • Kurssimaksu 47,00 € • max 22 osallistujaa Tunti parantaa kehon linjausta sekä sen eri osien välistä tasapainoa ja koordinaatiota. Liikkumisen vapautumisen huomaa heti. Tulokset perustuvat asento- ja liikeaistin kehittymiseen aivojen oppiessa lukemaan kehon viestejä entistä tarkemmin sekä rauhalliseen harjoitusympäristöön. Movement Intelligence -menetelmä sopii hyvin myös muiden body&mind -lajien harrastajille kuten joogaajille sekä selkä- ja nivelongelmaisille. Ota mukaan oma jumppamatto.

9

INFO

KEVÄÄN 2017 UUTUUSKURSSIT


10

INFO


ÖPPNA UNIVERSITETET / OPEN UNIVERSITY

001001 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT, MONIMUOTO-OPINNOT 25 OP (TY AVOIN YLIOPISTO)

001005 KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT, MONIMUOTO-OPINNOT 35 OP (TY AVOIN YLIOPISTO)

KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-176 Opettaja avoin • 42 t • 350€ • max 30

KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-176 Opettaja avoin • 60 t • 492,50 € • max 30

Kasvatus on käytännön toimintaa. Jokainen meistä on kasvatuksen kohde, useat myös itse kasvattajia. Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään tätä inhimillistä vuorovaikutusta koko elämänkaaren ajalta lapsuudesta vanhuuteen. Perusopintojen tavoitteena on saada yleiskäsitys kasvatustieteestä ja sen osa-alueista. Keskeisiä aiheita ovat ihmisen kasvu ja kehitys sekä kasvatus ja opetus elinkaaren eri vaihessa. Ymmärrystä kasvatuksen kysymyksiin etsitään kasvatustieteen eri näkökulmista.

Kasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelua, tietämystä ja osaamista. Opinnoissa rakennetaan ja laajennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä. Opinnoissa perehdytään keskeisiin teoriasuuntauksiin, uusiin tutkimustuloksiin, tutkimusmenetelmiin sekä omakohtaisesti tutkimuksenteon perusteisiin. Aineopintojen tavoitteena on vahvistaa omaa kasvatustieteellisen alan asiantuntijuutta ja saada valmis soveltaa ja arvioida kriittisesti kasvatusta ja koulutusta koskevia kysymyksiä.

Opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Kasvatustiede sopii alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville, myös opettaja-opintoja harkitseville. Sivuaineenakin kasvatustiede on suosittu ja soveltuva moneen tutkintoon.

Lisätietoja, opinto-ohjelma ja ilmoittautumisohjeet www.utu.fi/avoin. Opinnot kestävät kolme lukukautta. Kurssimaksu om 492,50 €, josta Turun yliopiston Brahe-keskus laskuttaa 350 € (kahdessä erässä) ja Kirkkonummen kansalaisopisto 142,50 €

Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintona Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen opiskelu. Opiskelijana osallistut yliopiston opettajien pitämille luennoille, kirjoitat esseitä ja muita kirjallisia töitä, luet tentteihin ja teet oppilaitosvierailun. Arki-iltaisin järjestettäviin luentoihin voit osallistua verkkokokousympäristössä omalta kotikoneeltasi. Opiskeluasi tukee tuutorin ryhmätyöskentely Kirkkonummen kansalaisopistossa ja verkko-oppismisympäristö (Moodle) ohjaavine opintomateriaaleineen ja keskustelualueineen. Ryhmä kokoontuuu yhtenä arki-iltana viikossa syyskuusta huhtikuuhun, kahdesta kolmeen kertaa kuukaudessa. Tentit järjestetään opintojaksokohtaisesti määriteltynä aikoina Kirkkonummen kansalaisopistossa. moodletenttinä verkko-oppimisympäristössä tai sähköisenä tenttinä Turun yliopistolla. Tarkempi opinto-ohjelma ja ilmoittautumisohjeet www.utu.fi/avoin. Kurssimaksu 350 €, josta Turun yliopiston Avoin yliopiston Brahea-keskus laskuttaa 250 € ja kansalaisopisto 100 €.

11

INFO

AVOIN YLIOPISTO


INFO

KIRKKONUMMI KYRKSLÄTT

YLEISÖLUENNOT FÖRELÄSNINGAR FÖR ALLMÄNHETEN / PUBLIC LECTURES

KIRKKONUMMI TUTUKSI BEKANTA DIG MED KYRKSLÄTT / GETTING TO KNOW KIRKKONUMMI

001501 Musiikki liikuttaa - tietoa ja vinkkejä musiikin moninaisista mahdollisuuksista muistisairaiden hoidossa ti 17.30-19.30, 20.9.–20.9.2016 PÄÄKIRJASTO / HUVUDBIBLIOTEKET, Kirkkotori 1 / Kyrktorget 1 Ava Numminen, MuT Musiikki voi merkittävästi tukea muistisairaiden ihmisten toimintakykyä ja helpottaa kommunikaatiota. Luento perustuu mm. musiikin aivotutkimukseen sekä käytännön kokemuksiin esimerkkeineen. Osallistuminen ei edellytä minkäänlaista musiikkitaitoja, kiinnostus riittää! Ei netti-ilmoittautumista. Vapaa pääsy.

SYKSY HÖSTEN AUTUMN 2016 075001 Syksyn lintupelloilla su 9-14, 11.9.2016 Pertti Koskimies • 7 t • 0 € • max 32 Siuntion hyvinvointikeskuksen ympäristössä. Tarkkailemme muuttolintujen kerääntymistä Siuntion kirkonkylän peltoaukeilla, Tjusträskin vesi- ja rantalintuja, syysasuisia kasveja sekä muuta luontoa monimuotoisessa kulttuurimaisemassa. Retki sopii normaalikuntoisille, ja pidämme eväs- ja muita taukoja hienoilla näköalapaikoilla. Säänmukainen varustus ja eväät mukaan, kiikareista on iloa. Kirkkonummelta lähdemme kimppakyydein P-paikalta pääkirjaston takaa klo 8.30, ja muualta tuleville kokoontuminen Siuntion hyvinvointikeskuksen P-paikalla klo 9.00. Oppaana Pertti Koskimies.

001502 Tähtitieteen luentosarja KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, AUDITORIO, Asematie 8 ti 18.30-20.30, Luentosarjan järjestää Kirkkonummen Komeetta yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. 20.9. 18.10. 15.11. 13.12.

Syksy Räsänen: Kvanttivärähtelyjen lapset: kosminen inflaatio ja rakenteen synty Esko Valtaoja: Matematiikka ja maailmankaikkeus Jaan Praks: Aalto 1 - ensimmäinen suomalainen satelliitti Asko Palviainen: Almanakan teko

075002 MOVE IT Syksyinen minivaellus perheille / Short hiking for the whole family su 10-14, 25.9.2016 Virpi Jussila • 5 t • 0 € • max 32 Meikon luonnonsuojelualue. Retkellä liikumme merkittyjä polkuja pitkin ja käymme yhdessä niin Meikonjärven kuin Korsolammenkin rannoilla. Luonnontilainen metsä tarjoaa mitä mielenkiintoisimpia leikkipaikkoja retken pienimmille osallistujille sekä aikuisille aikaa tutustua suomalaiseen syksyiseen metsäluontoon aidoimmillaan. Korsolammen rannalla paistamme yhdessä tikkupullaa. Retkelle ovat tervetulleita kaikki perheet mutta erityisesti Kirkkonummelaiset maahanmuuttajat. Retki on osa Move It 2 -liikuntahanketta. Retken ikäsuositus on viidestä ylöspäin ja kävelymatkaa kertyy noin kolme kilometriä. Säänmukainen varustus sekä omat retkieväät mukaan. Jalassa parhaat kengät ovat joko lenkkarit tai kumisaappaat (ei tennarit). Tapaaminen Kirkkonummen keskustan R-kioskilla klo 9.30 tai Meikon P-paikalla Myllykyläntien päässä (vedenottamon jälkeen) klo 10.00. Oppaana Virpi Jussila. Meiko nature conservation area. We will follow the marked paths and see the beautiful lake Meiko and pond Korsolampi.

Komeetta järjestää myös kevätkaudella 2017 esitelmiä kerran kuussa. Katso www.ursa.fi/yhd/komeetta

12


INFO

Untouched forest provides a lot of interesting places to play for the youngest participants, meanwhile adults can concentrate on getting some knowledge about the Finnish forest at its best. By the pond Korsolampi we will make some baked rolls over the fire. All families are welcome but the trip is especially organised for foreign families living in Kirkkonummi. This trip is part of the Move it 2 -project. It is suitable for kids over five years, and we will walk about three kilometers. Weather-proof clothes and own food is required. Best shoes for the hike are trainers or rubber boots (not tennis shoes). We will meet by the central R-kioski at 9.30 am, or at the parking place by the Meiko area at the end of the Myllykyläntie at 10.00 am. Virpi Jussila will act as nature guide. Guiding will be in Finnish and in English.

at 9.00 am. This trip is a part of the Move It 2 -project. Pertti Koskimies will act as nature guide. Katso Move it 2 -projektin aktiviteeteista lisää opinto-oppaan sivulta 53. Läs mer om Move it 2 -projektets aktiviteter i studiehandboken, s. 53. 075004 Salomaan rauhaa su 9-14, 23.10.2016 Pertti Koskimies • 7 t • 0 € • max 32 Meikon-Lappträskin takamailla. Vaellamme Meikon seudulla metsien halki ja järveltä toiselle, osaksi poluttomassa ja paikoin hankalakulkuisessakin, kosteassa ja soisessa metsämaastossa. Retki sopii hyväkuntoisille ja niille, jotka ovat tottuneet liikkumaan polkujen ulkopuolella. Kumisaappaat ovat sopivimmat jalkineet. Huilaamme välillä rannoilla ja kallioilla eväistä nauttien. Säänmukainen varustus ja eväät mukaan, kiikaritkin kannattaa ottaa mukaan. Kokoontuminen Meikon P-paikalla Myllykyläntien päässä (vedenottamon jälkeen). Oppaana Pertti Koskimies.

075003 MOVE IT Merenrannoilla ja ikimetsissä / On sea shores and old-growth forests su 9-14, 2.10.2016 Pertti Koskimies • 7 t • 0 € • max 32 Linlon saaressa. Linlo on upea ja yhtenäinen metsäsaari, jossa ikikuusikot, kalliomänniköt ja suojaisten lahdenpoukamien tervaleppäsopukat ovat saaneet kasvaa metsän omien lakien mukaan, ilman ihmistä. Myös rannat ovat luonnontilaisia, ja koko maisema etelärannikon oloissa harvinaisen ehyt ja rauhoittava. Tutustumme saaren erilaisiin luonnonmetsätyyppeihin, kalliomäkiin ja -rantoihin, merimaisemiin ja lähtöä tekeviin muuttolintuihin. Pidämme kunnon taukoja, ja mahdollisuus on nuotion tekoonkin. Retki sopii normaalikuntoisille ja on tarkoitettu erityisesti Kirkkonummella asuville maahanmuuttajille (opastus englanniksi ja suomeksi). Pidämme luonnontarkkailuja evästauot hyvillä näköalapaikoilla. Säänmukainen varustus ja eväät mukaan. Kokoontuminen Kirkkonummella P-paikalla pääkirjaston takana klo 9.00. Retki on osa Move It 2 -liikuntahanketta. Oppaana Pertti Koskimies. On the island of Linlo. Linlo is a beautiful and unique forested island with old-growth spruce forests, rocky pine forests and small alder woods. Trees and forests have grown on their own, without human influence. The shores are also in a natural state, and the whole landscape is very beautiful. We will walk along the sea shores and through the forests, and have time for several longer stops to look for birds, plants, etc. There is also possibility to make a fire and sit around it. The trip is suitable for everyone, but is especially meant for foreigners living in Kirkkonummi. Guiding will be in English and in Finnish. Weather-proof clothes and shoes are required, and bring some food and binoculars (if you have them) with you. We will meet at the parking place behind the main library in Kirkkonummi

KEVÄT VÅREN SPRING 2017 075005 Kevätrannoilla ja kalliomänniköissä su 9-14, 9.4.2017 Pertti Koskimies • 7 t • 0 € • max 32 Porkkalanniemellä. Kiertelemme pitkin Porkkalanniemen kärkiosan rantoja ottamassa vastaan muuttolintuja ja tutustumassa kallioisiin saaristometsiin käkkärämäntyineen ja hämyisine laaksonpohjineen. Retki sopii normaalikuntoisille. Säänmukainen varustus ja eväät mukaan, kiikarista on paljon iloa lintuja ja merimaisemia tähystellessämme. Kokoontuminen P-paikalla pääkirjaston takana klo 9.00, lähempää tuleville Porkkalan kesäkioskilla klo 9.30. Oppaana Pertti Koskimies. 075006 Loppukevään linnunlaulua polkupyöräillen su 9-14, 21.5.2017 Pertti Koskimies • 7 t • 0 € • max 32 Medvastössä. Kierrämme polkupyörällä Morsfjärdenin ympäri ja pysähdymme rannoille, pellon- ja lehdonreunoille ja muille hyville tarkkailupaikoille seuraamaan lintu- ja kasvimaailman loppukevättä. Tutustumme myös Norra Fladetin lintulahteen ja rauhoitettuihin luonnonmetsiin. Retki vaatii kohtalaista pyöräilykuntoa. Polkupyörän lisäksi säänmukainen varustus ja eväät mukaan, kiikaritkin jos mahdollista. Kokoontuminen Karubyn koululla, Hirsalantie 623, klo 9.00. Oppaana Pertti Koskimies.

13


KIELET KIELET

SPRÅK / LANGUAGES

Kielikurssien tasot Helpottaaksemme oikean tasoisen kurssin löytämistä, olemme lisänneet jokaisen kurssin nimen perään taitotasoa ilmaisevan merkinnän (Taitotaso A1, Taitotaso A2 jne.). Taitotasojen määrittelemisessä käytämme Eurooppalaista viitekehystä, jossa kielitaitoa kuvataan kuusiportaisen taitotasoasteikon avulla. Taitotasojen kuvaukset ovat lyhyesti alla. Lue määritelmä ja mieti mikä sinun kielitaitosi on näiden kriteerien puitteissa. Kaikilla kursseilla aktivoidaan ko. tasolta lähtien kokonaiskielitaitoa painottaen erityisesti puhevalmiutta.

yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Taitotaso C1 Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

Taitotaso A1 Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettisten tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

Taitotaso C2 Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.

Taitotaso A2 Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

Språkkursernas nivåer För att göra det lättare för er att hitta den rätta kursnivån, har vi efter varje kurs lagt till en beteckning som står för kompetensnivå (Kompetensnivå A1, Kompetensnivå A2 osv.). Kompetensnivåernas definitioner baserar sig på den europeiska referensramen, där språkkunskaper beskrivs med hjälp av en sexgradig kompetensnivåskala. Kompetensnivåernas beskrivningar finns i korthet nedan. Läs definitionen och fundera över dina språkfärdigheter inom ramen för dessa kriterier. På alla kurser aktiveras språkfärdigheterna utgående från ifrågavarande nivå och särskild vikt läggs vid talfärdigheterna.

Taitotaso B1 Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

Kompetensnivå A1 Förstår och använder bekanta vardagliga uttryck och fraser på grundnivå vilkas mål är att tillfredsställa enkla, konkreta behov. Kan presentera sig själv och andra. Kan svara på frågor om sig själv och ställa motsvarande frågor till andra, till exempel var de bor, vem de känner och vad de har. Kan föra enkla samtal om samtalspartnern talar långsamt och klart och är beredd att hjälpa.

Taitotaso B2 Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää,

Kompetensnivå A2 Förstår meningar och ofta använda uttryck som har att göra med

14


KIELET

SUOMI FINSKA / FINNISH

de vanligaste vardagsbehoven: den väsentliga informationen om en själv och ens familj, uppköp, lokal information, arbete. Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga uppgifter som förutsätter enkelt informationsutbyte om bekanta, alldagliga frågor. Kan enkelt beskriva sin egen bakgrund, sin närmiljö och sina omedelbara behov.

Suomen kielikurssit maahanmuuttajille Finska för invandrare / Finnish for foreigners Opiskelemme suomen kielen alkeita. Opimme perussanastoa ja kielen perusrakenteita. Harjoittelemme arkipäivän puhetilanteita suomeksi. Kursseja järjestetään kolmessa (3) eri jaksossa. Jokaisen jakson lopuksi on viikko käytännön työharjoittelua. Ei netti-ilmoittautumista. Ilmoittaudu kurssille sosiaalitoimen kautta tai kansalaisopiston kansliassa. Oppikirja: Gehring-Heizmann, Suomen mestari 1 (Finn Lectura).

Kompetensnivå B1 Förstår huvudpunkterna i klara allmänspråkliga meddelanden som ofta förekommer t.ex. i arbetet, i skolan och på fritiden. Klarar av de flesta situationer vid resa i de områden där målspråket talas. Kan producera enkel, konsekvent text om ämnen som är bekanta eller som man själv är intresserad av. Kan beskriva erfarenheter och händelser, drömmar, förhoppningar och målsättningar. Kan motivera och förklara åsikter och planer i korthet.

Beginner Finnish in Finnish; We´ll study basic vocabulary and basic grammar, communication in everyday situations. The courses are organised in three periods and there is a work practise week after all the periods. No internet application. You can apply to the course by the Social Office of Kirkkonummi or by coming to the office of Adult Education Centre. Textbook: Gehring-Heizmann, Suomen mestari 1 (Finn Lectura).

Kompetensnivå B2 Förstår de ledande tankarna i komplexa texter om konkreta och abstrakta teman, också texter på sitt eget specialområde. Kommunikationen är så flytande och spontan att personen i fråga klarar av regelbunden interaktion med infödda talare utan att detta kräver ansträngningar från någondera parten. Kan producera klar, detaljerad text om mycket olika teman, framföra sin åsikt om en aktuell fråga och förklara fördelarna och nackdelarna mellan olika alternativ.

Jakso 1 / Period 1: 1A (29.8. - 7.10.2016) Jakso 2 / Period 2: 1B, 2A (24.10. - 2.12.2016)

Kompetensnivå C1 Förstår olika typer av krävande, långa texter och identifierar dolda betydelser. Kan framföra sina tankar flytande och spontant utan märkbara svårigheter att hitta uttryck. Använder språket smidigt och effektivt för såväl sociala som studie- och yrkesmässiga ändamål. Kan producera klar, bra uppbyggd och detaljerad text om komplicerade teman. Kan disponera text och främja dess kohesion till exempel genom att använda bindeord.

Jakso 3 / Period 3: 1C, 2B, 3A (9.1. - 17.2.2017) Kurssi / Course 1: Opiskelemme suomen kielen alkeita / Beginner Finnish in Finnish Kurssi / Course 2: Jatko kurssille 1 / A continuation to Finnish for Beginners 1

Kompetensnivå C2 Förstår vanligen allt slags talat och skrivet språk utan svårigheter. Kan kombinera information från olika muntliga och skriftliga källor och skapa en innehållsmässigt enhetlig presentation på basis av motiveringarna och redogörelserna i källorna. Kan uttrycka sina tankar spontant, mycket flytande och precist. Kan skilja på betydelseskiftningar också i komplicerade situationer.

Kurssi / Course 3: Jatko kurssille 2 / A continuation to Finnish for Beginners 2 Suomen kielen päiväkurssien (017102- 017116) kurssimaksu on alhaisempi, koska niitä on tuettu Opetushallituksen opintoseteliavustuksella. The price of the following Finnish courses (017102- 017116) is lower because they are financed by the Ministry of Education.

Materiaalimaksu 5 € kuuluu kurssihintaan. Materialavgift 5 € ingår i kurspriset.

15


KIELET

SYKSY AUTUMN

KEVÄT SPRING

017101 Suomen alkeet 1 A / Finnish for Beginners 1 A ma, ti, ke, to 11.05-12.35, 29.8.–7.10.2016 MUSIIKKIOPISTO, HAGA-TALO, Virkatie 5 Pauliina Vuorio • 54 t • 39 € • max 16 Opiskelemme suomen kielen alkeita. Beginner Finnish in Finnish.

017107 Suomen alkeet 2 C / Finnish for Beginners 2 C ti, ke, to, pe 11.10-12.40, 7.3.–20.4.2017 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Maija Elina Malmberg • 50 t • 39 € • max 16 Opiskelemme suomen kielen alkeita. Beginner Finnish in Finnish.

017102 Suomen alkeet 1B / Finnish for Beginners 1B ti, ke, to, pe 9.30-11, 25.10–2.12.2016 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Maija Elina Malmberg • 52 t • 39 € • max 16 Opiskelemme suomen kielen alkeita. Beginner Finnish in Finnish.

017108 Suomen alkeet 3B / Finnish for Beginners 3B ti, ke, to, pe 9.30-11, 7.3.–20.4.2017 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Maija Elina Malmberg • 50 t • 39 € • max 16 Opiskelemme suomen kielen alkeita. Beginner Finnish in Finnish.

017103 Suomen alkeet 2 A / Finnish for Beginners 2 A ma, ti, ke, to 11.05-12.35, 24.10.–2.12.2016 MUSIIKKIOPISTO, HAGA-TALO, Virkatie 5 Pauliina Vuorio • 54 t • 39 € • max 16 Opiskelemme suomen kielen alkeita. Beginner Finnish in Finnish.

MUUT SUOMEN KURSSIT MAAHANMUUTTAJILLE OTHER FINNISH LANGUAGE COURSES

TALVI WINTER 017104 Suomen alkeet 1 C / Finnish for Beginners 1 C ti, ke, to, pe 11.10-12.40, 10.1.–17.2.2017 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Maija Elina Malmberg • 50 t • 39 € • max 16 Opiskelemme suomen kielen alkeita. Beginner Finnish in Finnish. 017105 Suomen alkeet 2B / Finnish for Beginners 2B ti, ke, to, pe 9.30-11, 10.1.–17.2.2017 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Maija Elina Malmberg • 52 t • 39 € • max 16 Opiskelemme suomen kielen alkeita. Beginner Finnish in Finnish. 017106 Suomen alkeet 3 A / Finnish for Beginners 3 A ma, ti, ke, to 11.05-12.35, 9.1.–17.2.2017 MUSIIKKIOPISTO, HAGA-TALO, Virkatie 5 Pauliina Vuorio • 54 t • 39 € • max 16 Opiskelemme suomen kielen alkeita. Beginner Finnish in Finnish.

017110 Suomen jatkokurssi aamupäivä / Advanced Finnish Morning Course ti, to 9.30-11, 1.9.–22.11.2016 ja 10.1.–30.3.2017 MUSIIKKIOPISTO, HAGA-TALO, Virkatie 5 Pauliina Vuorio • 88 t • 81 € • max 16 Jatkokurssi opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet suomea noin 2-3 vuotta. Jatkamme arkielämän sanaston ja kielen perusrakenteiden opiskelua. Harjoittelemme lukemiseen ja kirjoittamiseen taitoja sekä erilaisia puhetilanteita. Tule oppimaan lisää suomea iloisessa ilmapiirissä! Ei opetusta viikolla 42 ja viikolla 8. Oppikirja: Gehring-Heizmann, Suomen mestari 3 (Finn Lectura).(Taitotaso B1) A continuation course for students who have studied Finnish for about 2-3 years. We practice vocabulary and grammar, communication in everyday situations, reading and writing skills. Come and learn more Finnish in a nice atmosphere! No classes on October 18th and October 20th, February 21st and February 23rd. Textbook: Gehring-Heizmann, Suomen mestari 3 (Finn Lectura). (Skill level B1)

16

017111 Suomen jatkokurssi - iltapäivä / Advanced Finnish - Afternoon Course syyslukukausi ti 12.30-14 ja kevätlukukausi ti 13.15-14.45, 30.8.–13.12.2016 ja 10.1.–25.4.2017 Seurakuntatalo, sali 4, Seurakunnantie 1 Kirsi Juujärvi ja Maija Malmberg • 58 t • 71 € • max 16 Jatkokurssi opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet suomea noin yhden vuoden. Jatkamme arkielämän sanaston ja kielen perusrakenteiden opiskelua. Harjoittelemme puhumisen ja kirjoittamiseen taitoja sekä erilaisia kommunikaatiotilanteita. Tule oppimaan lisää suomea iloisessa ilmapiirissä! Ei opetusta syyslomaviikolla 42 eikä talvilomaviikolla 8. Huom! Ensimmäisellä kerralla kurssi on pääkirjastossa! Tule suoraan kirjastoon klo 12.30! Oppikirja: Gehring-Heizmann, Suomen mestari 2 (Finn Lectura). (Taitotaso A2) A continuation course for students who have studied Finnish for about a year. We practice vocabulary and grammar, communication in everyday situations, reading and writing skills. Come and learn more Finnish in a nice atmosphere! No classes on October 18th and October 20th, February 21st and February 23rd. The first time we will have the class in the main library! Come directly to the library at 12.30 pm! Textbook: Gehring-Heizmann, Suomen mestari 2 (Finn Lectura). (Skill level A2)

017112 Keskustellaan ja kerrataan suomea! / Let’s talk, read and learn more Finnish! ti 14.15-15.45, 30.8.–13.12.2016 KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTON TOIMISTO / PÄIVÄOPETUSTILA, Kirkkotallintie 1 A II krs. Pauliina Vuorio • 30 t • 49 € • max 16 Kurssi sopii sinulle, jos osaat jo suomen perusteet, mutta haluat parantaa taitojasi. Laajennamme sanavarastoa, keskustelemme, kertaamme kielioppia ja hyödynnämme monipuolisia aktivoivia harjoituksia iloisessa, innostavassa ilmapiirissä! Kurssia ei ole viikolla 42. Huom! Kurssi kokoontuu myös perjantaina 2.12, teemme retken! Kurssi sopii


This is a course for you, who have already studied Finnish for about 2-4 years, but would like to improve your skills. You will expand and improve your vocabulary, write, discuss, revise grammar and take part in various kinds of activating exercises and interesting conversations in a relaxed, inspiring atmosphere! There will be no class on Tuesday, October 18th. We will make an excursion together on Friday, December 2nd! Textbook: Suomen mestari 3 (from the chapter 4) and the teacher’s own material. You can come to the course without having studied this book earlier. Come and learn more Finnish! (Skill level B1)

017115 Suomea lasten kanssa liikkuen ja leikkien / Finnish and Fun Activities with Children ke 10.15-11.15, 1.2..–12.4.2017 KANNONKOLON ASUKASPUISTON  KORVAAVA TILA (ilmoitetaan myöhemmin) Nina Serow • 20 t • 0 € Tule oppimaan suomea lastesi kanssa liikkuen, leikkien, laulaen ja askarrellen ja muita lapsiperheitä tavaten! Kurssilla opitaan suomea yhdessä lasten kanssa innostavan, ohjatun toiminnan kautta rennossa ilmapiirissä. Kurssia ohjaa kansalaisopiston suomen opettaja. Tule mukaan oppimaan lisää suomen kielestä ja kulttuurista ja viettämään hauskaa päivää yhdessä lastesi kanssa! Kurssi on maksuton. (Taitotaso A1) Learn Finnish with your children by participating in fun activities together! In this course you can learn Finnish by playing, moving, singing etc. and meet other families with children in a relaxed atmosphere. Our Finnish teacher helps you to learn more about the

Finnish language and culture and you can spend a fun day with your children at the same time! No course fee. (Skill level A1) 017116 Suomea lasten kanssa liikkuen ja leikkien / Finnish and Fun Activities with Children Finnish and Fun Activities with Children to 10.15-11.15, 12.1.–23.3.2017 MASALA, PIENNARPIHAN ASUKASPUISTO, Piennarkuja 4 Nina Serow • 20 t • 0 € Tule oppimaan suomea lastesi kanssa liikkuen, leikkien, laulaen ja askarrellen ja muita lapsiperheitä tavaten! Kurssilla opitaan suomea yhdessä lasten kanssa innostavan, ohjatun toiminnan kautta rennossa ilmapiirissä. Kurssia ohjaa kansalaisopiston suomen opettaja. Tule mukaan oppimaan lisää suomen kielestä ja kulttuurista ja viettämään hauskaa päivää yhdessä lastesi kanssa! Kurssi on maksuton. (Taitotaso A1) Learn Finnish with your children by participating in fun activities together! In this course you can learn Finnish by playing, moving, singing etc. and meet other families with children in a relaxed atmosphere. Our Finnish teacher helps you to learn more about the Finnish language and culture and you can spend a fun day with your children at the same time! No course fee. (Skill level A1)

017117 Luki- ja kirjoitustaidon harjoitukset 1 A / Reading- and writing exercises 1A ti 16-17.30, 13.9.–29.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-163, Kirkkotallintie 6 A Kirsi Juujärvi • 22 t • 55 € • max 16 Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka et osaa lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellä. Kurssilla opit aakkoset ja harjoittelet kirjoittamista ja lukemista. Me tapaamme kerran viikossa. Kurssilla käytetään opettajan omaa materiaalia. (Taitotaso A1) This course is aimed to you who can’t read or write in your own mother language. You’ll study alphabet, and

17

practice writing and reading. We’ll meet once a week and we use teacher’s own material. (Skill level A1) 017118 Luki- ja kirjoitustaidon harjoitukset 1 B / Reading- and writing exercises 1 B ti 16-17.30, 10.1.–28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-130, Kirkkotallintie 6 A Kirsi Juujärvi • 22 t • 55 € • max 16 Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka et osaa lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellä. Kurssilla opit aakkoset ja harjoittelet kirjoittamista ja lukemista. Me tapaamme kerran viikossa. Kurssilla käytetään opettajan omaa materiaalia. (Taitotaso A1) This course is aimed to you who can’t read or write in your own mother language. You’ll study alphabet, and practice writing and reading. We’ll meet once a week and we use teacher’s own material. (Skill level A1)

017119 Suomen jatkokurssi - ilta / Advanced Finnish - Evening Course ti 16.30-18, 13.9.–29.11.2016 ja 10.1.– 28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-163, Kirkkotallintie 6 A Olga Tuulas • 44 t • 67 € • max 24 Tule jatkamaan suomen kielen opiskelua. Jatkokurssilla opimme lisää sanastoa, ilmaisuja ja kieliopin perusrakenteita. Luemme erilaisia tekstejä ja harjoittelemme arkisia kielenkäyttötilanteita. Kurssilla saat runsaasti harjoitusta suomen puhumisessa ja kuuntelemisessa. Kurssi sopii noin 1-2 vuotta suomea opiskelleille. Oppikirja: Suomen Mestari 2 (Finn Lectura). (Taitotaso A2) Come to further develop your Finnish language skills. During the course you will get a lot of practice in speaking and understanding Finnish. The course is suitable for those who have been studying Finnish for about 1-2 years. Coursebook: Suomen Mestari 2 (Finn Lectura). (Skill level A2)

KIELET

noin 2-4 vuotta suomea opiskelleille. Oppikirja: Suomen mestari 3 (noin kappaleesta 4 eteenpäin) ja opettajan oma materiaali. Voit tulla kurssille, vaikka et olisi opiskellut aikaisemmin Suomen mestari 3-kirjaa. Tule oppimaan lisää suomea! (Taitotaso B1)


KIELET

017120 Suomen jatkokurssi edistyneille - ilta / Advanced Finnish - Evening Course ti 18.10-19.40, 13.9.–29.11.2016 ja 10.1.–28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-163, Kirkkotallintie 6 A Olga Tuulas • 44 t • 67 € • max 24 Tule jatkamaan suomen kielen opiskelua lukien, keskustellen ja kirjoittaen. Kurssilla saat runsaasti harjoitusta suomen puhumisessa ja kuuntelemisessa. Kurssi sopii noin 2-3 vuotta suomea opiskelleille. Kurssin sisältö muotoutuu opiskelijoiden kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Oppikirja: Suomen Mestari 3 (Finn Lectura). (Taitotaso B1 Come to further develop your Finnish language skills. During the course you will get a lot of practice in speaking and understanding Finnish. The course is suitable for those who have been studying Finnish for about 2-3 years. The topics will follow the interests and needs of the students. Coursebook: Suomen Mestari 3 (Finn Lectura). (Skill level B1)

017121 Information and Guidance for Foreigners - Tietoa ja neuvontaa maahanmuuttajille - Information och rådgivning för invandrare ti 12-16, to 12-16, 23.8.–8.12.2016 ja 10.1.–18.5.2017 LUCKAN, Asematie 3 Kurssimaksu 0 € LUCKAN INTEGRATION assists you with job seeking, finding educational programmes, language courses, free time activities and other public services. Free of charge! Welcome! LUCKAN INTEGRATION auttaa sinua työnhaussa, löytämään vapaa-ajan harrastuksia, kielikursseja, opintoja ja muita palveluita. Palvelu on ilmainen! Tervetuloa!

SUOMEN KEVÄTKURSSIT FINNISH LANGUAGE SPRING COURSES 017130 Suomen alkeiskurssi - ilta / Finnish for Beginners – Evening Course ke 16-17.30, 5.4.–31.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-163, Kirkkotallintie 6 A Olga Tuulas • 18 t • 52 € • max 24 Aloitamme suomen kielen opiskelun aivan alkeista. Opimme perussanastoa ja kielen perusrakenteita. Harjoittelemme arkipäivän puhetilanteita. Oppikirja: Gehring-Heinzmann: Suomen mestari 1. (Taitotaso A1) Beginners Finnish in Finnish; we´ll study basic vocabulary and basic grammar, and practice communication in everyday situations. Textbook: Gehring-Heinzmann: Suomen mestari 1 (Finn Lectura). (Skill level A1) 017131 Suomen aktivointikurssi ke 17.40-19.10, 5.4.–31.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-163, Kirkkotallintie 6 A Olga Tuulas • 18 t • 52 € • max 24 Aktivointikurssilla kerrataan alkeiskurssilla opittuja perusrakenteita ja opitaan uusia mm. imperfektiä, adjektiivien vertailumuotoja. Harjoitellaan lukemisen, kirjoittamisen, puhumisen ja kuuntelemisen taitoja. Tehdään paljon puheharjoituksia ja rohkaistaan opiskelijaa käyttämään suomea myös kurssin ulkopuolella. Kurssi on opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet suomea noin yhden vuoden, mutta sopii myös kertaajille (lähtötaso A1.3 alkaen). Come and activate your Finnish skills! We’ll practice reading, writing and speaking. The course is suitable for those who have been studying Finnish for about a year or those who want to repeat and refresh their Finnish skills. (Skill level A1.3)

LUCKAN INTEGRATION hjälper dig med att söka jobb, hitta språkkurser, utbildningsprogram, fritidsaktiviteter och andra nödvändiga tjänster. Tjänsten är gratis! Välkommen!

18

RUOTSI SVENSKA / SWEDISH 017201 Svenska för nybörjare, fortsättning to 13.30-15, 15.9.–1.12.2016 ja 12.1.– 30.3.2017 SEURAKUNTATALO sali 1, Seurakunnantie 1 Mia Hansson • 44 t • 67 € • max 22 Det här är en kurs i svenska för studerande som vill lära sig språket från början och för dem som läst svenska, men glömt det mesta. Vi fokuserar på praktisk svenska och försöker prata så mycket som möjligt. Kursen började hösten 2015, men det går bra att komma med ändå, eftersom vi repeterar från början. Lärobok: Rivstart A1 + A2 (Nivå A1) Tämä kurssi on suunnattu sekä sinulle, joka haluat oppia kielen alusta että sinulle, joka olet lukenut ruotsia, mutta unohtanut paljon. Keskitymme käytännön ruotsiin ja yritämme puhua mahdollisimman paljon. Aloitimme syksyllä 2015, mutta mukaan voi tulla, sillä kertaamme alusta. Oppikirja: Rivstart A1 + A2 (Taitotaso A1) This course is intended for those who have never studied Swedish before as well as for those who would like to brush up their Swedish. We focus on practical Swedish and try to speak as much as possible. We started in September 2015, but feel free to join us, because we will repeat from the beginning. Textbook: Rivstart A1 + A2 (Level A1) 017202 Ruotsia kerraten ja keskustellen / Diskutera och repetera svenska / Swedish Discussion and Revision ma 17-18.30, 12.9.–28.11.2016 ja 9.1.– 27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-163, Kirkkotallintie 6 A Mia Hansson • 44 t • 67 € • max 22 Kursen är för dig som kan lite svenska, men skulle villa förbättra dina kunskaper. Vi utvidgar ordförrådet, skriver, diskuterar, repeterar grammatiken enligt behov och använder oss av mångsidiga aktiverande övningar. Lärobok: Rivstart A1 + A2, från kapitel 8. (Nivå A2-B1)


This is a course for you, who already know Swedish basics, but would like to improve your skills. You will expand and improve your vocabulary, write, discuss, revise grammar when necessary and take part in various kinds of activating exercises. Textbook: Rivstart A1 + A2, from chapter 8. (Level A2-B1) 017203 Prata svenska i Luckan ma 16-17, 12.9.–5.12.2016 ja 16.1.– 8.5.2017 LUCKAN, Asematie 3, Joka toinen viikko Kurssimaksu 0 € Luckanin järjestämä kaikille ruotsin kielen puhumisesta kiinnostuneille avoin vapaamuotoinen keskustelutunti, joka kokoontuu joka toinen maanantai. Kurssin vetäjinä toimii Luckanin henkilökunta. Ilmoittautuminen suoraan Luckaniin: puh 09 296 3830 tai knuf@ luckan.fi. Kurssi on ilmainen. 017204 Swedish language café ti 16-17, 6.9.–29.11.2016 ja 10.1.– 2.5.2017 LUCKAN, Asematie 3, Joka toinen viikko Kurssimaksu 0 € • max 18 Tule oppimaan ruotsia meidän epävirallisessa keskusteluryhmässä joka toinen tiistai Luckanissa. Ilmoittautuminen sähköpostitse, integration.kyrkslatt@ luckan.fi. Kurssi on ilmainen. Learn Swedish in our informal discussion group every other Tuesday in Luckan. Register by e-mail to integration.kyrkslatt@luckan.fi. The course is free of charge. Kom och lär dig svenska i vår informella diskussionsgrupp varannan tisdag i Luckan. Anmälan per e-post till integration.kyrkslatt@luckan.fi. Kursen är gratis.

VIITTOMAKIELI TECKENSPRÅK / SIGN LANGUAGE 018901 Tukiviittomien intensiivikurssi pe 17-20.15, la 10-15, 30.9.–1.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-215, Kirkkotallintie 6 A Anne Kauppinen • 10 t • 42 € • max 20 Tukiviittomien intensiivinen alkeiskurssi on tarkoitettu vasta-alkajille ja varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville, sekä niille, jotka kotonaan tarvitsevat tukiviittomia. Käsittelemme mm. arkipäiväiseen elämään, perheeseen ja päiväkotimaailmaan liittyvää sanastoa. 018902 Tukiviittomien intensiivinen jatkokurssi la 10-13.45, 11.2.–11.2.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-215, Kirkkotallintie 6 A Anne Kauppinen • 5 t • 24 € • max 20 Tämä on kertaus- ja jatkokurssi kotona ja/tai työssään tukiviittomia tarvitseville, jotka ovat käyneet tukiviittomien alkeisintensiivikurssin ja haluavat aktivoida taitojaan. Kurssilla kerrataan alkeiskurssin viittomia erilaisin harjoituksin ja opitaan hiukan myös lisää.

ENGLANTI ENGELSKA / ENGLISH 017301 Englannin alkeis jatko to 10.30-12, 15.9.–1.12.2016 ja 12.1.– 30.3.2017 SEURAKUNTATALO sali 1, Seurakunnantie 1 Mia Hansson • 44 t • 67 € • max 18 Kurssi on tarkoitettu sekä niille jotka haluavat aloittaa englannin kielen opinnot ihan alusta, että niille jotka haluavat kerrata kaiken alusta. Opit kertomaan harrastuksistasi ja lähiympäristöstäsi sekä selviytymään englanniksi matkailutilanteissa. Teemme paljon puhetta aktivoivia tehtäviä pareittain ja pienryhmissä. Oppikirja: Destinations 1, Otava. (Taitotaso A1) 017302 English is fun 1 ma 18.30-20, 12.9.–28.11.2016 ja 9.1.– 27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-163, Kirkkotallintie 6 A

19

Mia Hansson • 44 t • 67 € • max 22 Tämä ryhmä aloitti englannin kielen opinnot ihan alusta syksyllä 2014. Kurssi sopii niille, jotka ovat opiskelleet englannin kielen alkeita ja niille, joiden englannin opiskelusta on aikaa. Opitaan perusrakenteita ja sanastoa sekä ääntämistä. Teemme paljon puhetta aktivoivia tehtäviä pareittain ja pienryhmissä. Oppikirja: New English File Elementary (Oxford University Press) kappaleesta 4D. (Taitotaso A1-A2) 017303 English is Fun 2,5 ti 17 -18.30, 6.9.–22.11.2016 ja 10.1.– 28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-134, Kirkkotallintie 6 A Christian Evans • 44 t • 67 € • max 20 Jatkokurssi viime vuoden English is Fun 2,5. Kurssilla aktivoidaan kielitaitoa, parannetaan kielenkäytön sujuvuutta, laajennetaan sanavarastoa ja harjoitellaan kielioppia. Kurssi on tarkoitettu kielen perusteet jo osaaville. Opetuskieli on englanti. Tule mukaan ja näe, että englannin opiskelu on hauskaa! Oppikirja: New English File Pre-Intermediate (Oxford University Press). Jatketaan sivulta 48. (Taitotaso A1-A2) A continuation course for last year’s course English is fun 2.5. Come and see for yourself that studying English is fun! The course is ideal for beginners that know the basics. You will activate your language skills as well as learn and improve things like confidence, fluency, vocabulary, pronunciation and grammar. The focus will be on speaking and having fun! Book: New English File Pre-Intermediate (Oxford University Press) from page 48. (Skill level A1- A2) 017304 English is Fun 4 ma 18.15-19.45, 5.9.–21.11.2016 ja 9.1.–27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-132, Kirkkotallintie 6 A Christian Evans • 44 t • 67 € • max 20 Kurssi on viime vuoden English is Fun 4 kurssin jatko. Kurssilla todistetaan, että englannin kielen oppiminen on hauskaa! Kurssi on tarkoitettu keskitason opiskelijoille. Kurssin keskipiste on puheviestinnässä ja keskustelussa, opetuskieli on englanti.

KIELET

Kurssi sopii sinulle, jos osaat jo ruotsin kielen perusteet, mutta haluat parantaa taitojasi. Laajennamme sanavarastoa, keskustelemme, kertaamme kieliopin tarpeen mukaan ja hyödynnämme monipuolisia aktivoivia harjoituksia. Oppikirja: Rivstart A1 + A2, kappaleesta 8. (Taitotaso A2-B1)


KIELET

Kirjan New English File Intermediate (Oxford University Press). Jatketaan sivulta 28. (Taitotaso A2-B1) A continuation course for last years course English is fun 4. Come and see for yourself that studying English is fun! The course is ideal for pre-intermediate to intermediate levels. You will activate your language skills as well as learn and improve things like confidence, fluency, vocabulary, pronunciation and grammar. The focus will be on speaking and having fun! Book: New English File Intermediate (Oxford University Press) from page 28. (Skill level A2-B1) 017305 English in the Morning pe 10-11.30, 16.9.–2.12.2016 ja 13.1.– 31.3.2017 MASALAN KIRJASTO, Sundsbergintie 1 Mia Hansson • 44 t • 67 € • max 14 Kurssin tavoitteena on rohkaista osanottajia puhumaan englantia. Kirjoitetaan, luetaan ja kuunnellaan tekstejä, pelataan pelejä, kartutetaan sanastoa, kerrataan ja opitaan kielioppia. Oppikirja: Stepping Stones 1. (FInn Lectura) (Taitotaso A2-B1) Syftet med kursen är att uppmuntra deltagarna att tala engelska. Vi skriver, lyssnar, läser, spelar spel, utvidgar ordförrådet, repeterar och lär oss nytt. Lärobok: Stepping Stones 1 (Finn Lectura) (Kompetensnivå A2-B1) 017306 Englantia kerraten ja keskustellen 1 to 12-13.30, 15.9.–1.12.2016 ja 12.1.– 30.3.2017 SEURAKUNTATALO sali 1, Seurakunnantie 1 Mia Hansson • 44 t • 67 € • max 20 Tule vahvistamaan englannin kielen puhetaitoasi. Kurssilla puhutaan mahdollisimman paljon englantia, tehdään sanelu- ja kuuntelutehtäviä, pelataan pelejä, täydennetään kielen perusrakenteiden osaamista, kartutetaan sanastoa, kerrataan ja opitaan kielioppia. Oppikirja: New English File Elementary kappaleesta 4D (Taitotaso A2-B1)

017307 Englantia kerraten ja keskustellen 2 ti 13-14.30, 6.9.–22.11.2016 ja 10.1.– 28.3.2017 SEURAKUNTATALO sali 1, Seurakunnantie 1 Christian Evans • 44 t • 67 € • max 20 Tällä kurssilla puhumme paljon eri ajankohtaisista ja eri elämänalueisiin liittyvistä asioista. Opitaan ja kerrataan sanastoa ja jonkun verran kielioppia, luetaan ja kuunnellaan tekstejä, pelataan pelejä ja tehdään muita puhetta aktivoivia tehtäviä. Keskustellaan sekä kirjan että opettajan materiaalin pohjalta. Kirja New English File Pre-Intermediate (Oxford University Press). Jatketaan sivulta 66. (Taitotaso B1-B2) In this course we will do a lot of discussion on many different topics including current affairs, news and life in general. Students will learn new vocabulary, do some grammar exercises, read and listen to texts, play games and also other exercises to activate oral skills. Book: New English File Pre-Intermediate (Oxford University Press) from page 66. (Skill level B1-B2) 017308 English Club ke 18-19.30, 7.9.–23.11.2016 ja 11.1.– 29.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-135, Kirkkotallintie 6 A Elizabeth Roberts-Rossi • 44 t • 67 € • max 18 Balance the middle of the week with a good conversation in English. It’s a great way to use your English language skills, while meeting new interesting people, building your self-confidence, learning new vocabulary and improving your pronunciation. Topics will vary from week to week! Come join the English Club! (Skill level B1) 017309 English Club ti 19-20.30, 6.9.–22.11.2016 ja 10.1.– 28.3.2017 VEIKKOLAN KOULU, Kisapolku 7 Elizabeth Roberts-Rossi • 44 t • 67 € • max 18 Start the week off with a good fun conversation in English. It’s a great way to start using your English language skills, while meeting new interesting people, building your self-confidence, learning new vocabulary

20

and improving your pronunciation. Topics vary from week to week! Come join the English Club! (Skill level B1) 017310 Coffee Break ma 10.30-12, 5.9.–21.11.2016 ja 9.1.– 27.3.2017 PÄÄKIRJASTO / HUVUDBIBLIOTEKET, Kirkkotori 1 / Kyrktorget 1 Elizabeth Roberts-Rossi • 44 t • 67 € • max 12 Come join me for a morning “Coffee Break” it’s a great way to get you motivated into practicing and keeping up your English language skills! We offer you a chance to meet some interesting people in a fun and relaxed atmosphere, talking about general topics and current events. (Skill level B1)

017321 Englannin peruskielioppia, verkkokurssi 12.9.–28.11.2016 Hanna Rantanen • 22 t • 74 €• max 16 Opiskele englannin peruskielioppia vaivattomasti viikoittaisen aiheen mukaan omassa aikataulussasi. Kurssilla käydään läpi keskeinen kielioppi: artikkelit, prepositiot, aikamuodot, konditionaalit ja passiivi verkkomateriaalin avulla verkko-oppimisympäristössä. Kurssilla tehdään paljon harjoituksia ja palautetaan opettajalle viikoittain soveltamistehtävä, josta saa palautteen. Osallistuja tarvitsee lisäksi Internet-yhteyden, selaimen (esim. Firefox) ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Käyttäjätunnus ja salasana ympäristöön lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkua. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. (Taitotaso A2-B1) 017322 Speak Better English, verkkokurssi 12.9.–28.11.2016 Hanna Rantanen • 22 t • 74 € • max 16 Miten selvitä jokapäiväisistä keskustelutilanteista sujuvasti englanniksi? Miten onnistuisi keskustelu vieraan kanssa tai puhelimessa asioiminen? Tällä kurssilla käydään kattavasti läpi erilaisia puhetilanteita: itsensä / toisen esittely,


017324 Speak Better English, verkkokurssi 17.1.2017–4.4.2017 Hanna Rantanen • 22 t • 74 € • max 16 Kuten edellä.

017323 Advanced English Grammar, verkkokurssi 17.1.–4.4.2017 Hanna Rantanen • 22 t • 74 € • max 16 Kurssi on suunnattu peruskieliopin hallitseville ja on jatkoa peruskieliopin verkkokurssille. Kurssilla harjoitellaan vaativampia rakenteita mm. tulevaisuuden muotoja, modaaliapuverbejä, kysymysten raportoimista, verbejä, lauseita yhdistäviä sanoja, substantiiveja sekä paljoussanoja (a few / a little). Tavoitteena on laajentaa hyvän peruskieliopin pohjalta haastavampia rakenteita ja hienosäätää lauserakenteita. Kurssilla tehdään paljon harjoituksia ja palautetaan opettajalle viikoittain soveltamistehtävä, josta saa palautteen. Osallistuja tarvitsee lisäksi

Internet-yhteyden, selaimen (esim. Firefox) ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Käyttäjätunnus ja salasana ympäristöön lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkua. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. (Taitotaso B1-B2)

017332 Englantia matkailijoille ke 17-18.30, 19.4.–17.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-132, Kirkkotallintie 6 A Christoph Raudonat • 10 t • 42 € • max 28 Suunnitteletko ulkomaanmatkaa kesäksi? Haluatko oppia matkailuenglantia? Kurssilla käydään läpi tyypillisiä ja tarpeellisia matkailufraaseja ja -sanastoa iloisessa ja rennossa ilmapiirissä. Opettelemme mm. tilaamaan ravintolassa, asioimaan kaupoissa ja kysymään tietä... Ja paljon muuta! Laajennat sanavarastoasi hetkessä! Come, learn and travel! (Taitotaso A1)

ESPANJA SPANSKA / SPANISH 017401 Espanjan alkeet ti 16.10-17.40, 6.9.–22.11.2016 ja 10.1.– 28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-132, Kirkkotallintie 6 A Pauliina Vuorio • 44 t • 67 € • max 28 Espanjan on kiehtova maailmankieli! Opettelemme kielen perusteita, harjoittelemme tavallisimpia kielenkäyttötilanteita monipuolisesti sekä tutustumme espanjankieliseen maailmaan, tapoihin ja kulttuuriin iloisessa ilmapiirissä. Tunneilla on paljon kommunikatiivista harjoittelua ja kuuntelutehtäviä. Kielen opiskelu on antoisaa ja hauskaa, tule mukaan oppimaan! ¡Bienvenidos a estudiar español! Oppikirja: ¡Fantástico! 1. (Taitotaso A1) 017403 Espanja 2 to 15-16.30, 8.9.–24.11.2016 ja 12.1.– 30.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS,

21

A-132, Kirkkotallintie 6 A Pauliina Vuorio • 44 t • 67 € • max 28 Espanjan on kiehtova maailmankieli! Jatkamme kielen opiskelua iloisessa ilmapiirissä, harjoittelemme tavallisimpia kielenkäyttötilanteita sekä tutustumme espanjankieliseen maailmaan, tapoihin ja kulttuuriin. Tunneilla on paljon kommunikatiivista harjoittelua ja kuuntelutehtäviä. Kurssi sopii noin vuoden espanjaa opiskelleille. Kielen opiskelu on antoisaa ja hauskaa, tervetuloa mukaan vanhat ja uudet opiskelijat! Huom! Kurssipäivä torstai! ¡Bienvenidos a estudiar español! Oppikirja: ¡Fantástico! 1, kappaleesta 7. (Taitotaso A1) 017404 Espanja 2 ti 16.30-18, 6.9.–22.11.2016 ja10.1.– 28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-214, Kirkkotallintie 6 A Hanna Koivisto • 44 t • 67 € • max 28 Kuten edellä. 017405 Spanska 3 ti 18.30-20, 6.9.–22.11.2016 ja 10.1.– 28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-160, Kirkkotallintie 6 A Maria Christina Helenius-Nyman • 44 t • 67 € • max 28 ¡Bienvenidos a estudiar español! Vi fortsätter tredje året med Mucho gusto 2! och vi lär oss språkets grunder, och bekantar oss med den spanskspråkiga världen i en avslappnad atmosfär och genom mångsidiga övningar. Grammatikaliskt börjar vi med förfluten tid. Nya deltagare välkomna, kursen lämpar sig för alla som läst lite spanska tidigare. (Taitotaso A1-A2) 017406 Espanja 3 to 19.30-21, 15.9.–1.12.2016 ja 12.1.–30.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-133, Kirkkotallintie 6 A Laura Trias Ferri • 44 t • 67 € • max 28 Tule jatkamaan espanjan kielen ja kulttuurin opiskelua! Opettelemme selviytymään arkipäiväisissä tilanteissa monipuolisesti, kartutamme sanavarastoa ja syvennämme espanjankielisen kulttuurin tuntemusta iloisessa ilmapiirissä. Tunneilla on paljon kom-

KIELET

tervehdykset, small talk -tilanteita, mielipiteen ilmaisu, puhelintilanteet, lentojen, lippujen ja hotellin varaaminen, tien neuvominen ja kysyminen, matkan varaaminen, ostosten tekeminen, ravintolassa tilaaminen, lääkärissäkäynti ja työpaikkahaastattelu. Aiheet sisältävät useita esimerkkilauseita ja sanontoja, joita harjoitellaan verkkotehtävien avulla sekä sovelletaan omiin lauseisiin. Viikoittain palautettavasta soveltamistehtävistä saa henkilökohtaisen palautteen. Kurssilla hyödynnetään myös internetistä löytyvää materiaalia, kuten videoita ja kuunneltavia keskusteluja. Osallistuja tarvitsee lisäksi Internet-yhteyden, selaimen (esim. Firefox) ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Käyttäjätunnus ja salasana ympäristöön lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkua. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. (Taitotaso A2-B1)


KIELET

munikatiivista harjoittelua ja kuuntelutehtäviä. Kurssi sopii kansalaisopistossa noin 2 vuotta espanjaa opiskelleille. Tervetuloa mukaan viime vuoden ”Espanja 2”-opiskelijat ke:n ryhmästä sekä uudet opiskelijat! Oppikirja: ¡Fantástico! 2, alusta. (Taitotaso A1) 017407 Espanja 4 to 16.30-18, 8.9.2016–24.11.2016 ja 12.1.2017–30.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-132, Kirkkotallintie 6 A Pauliina Vuorio • 44 t • 67 € • max 28 Tule jatkamaan espanjan kielen ja kulttuurin opiskelua! Opettelemme selviytymään arkipäiväisissä tilanteissa monipuolisesti, kartutamme sanavarastoa ja syvennämme espanjankielisen kulttuurin tuntemusta iloisessa ilmapiirissä. Tunneilla on paljon kommunikatiivista harjoittelua ja kuuntelutehtäviä. Oppikirja: ¡Fantástico! 2, kappaleesta 5 eteenpäin. Aluksi kertaamme kappaleen 4 tärkeimpiä asioita. Kurssi sopii noin 3 vuotta espanjaa opiskelleille. Mukaan voi hyvin tulla vaikka opinnoista olisi jo aikaa. Huom! Kurssipäivä on torstai! Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet opiskelijat! (Taitotaso A2) 017408 Espanja 5 ma 16.15-17.45, 12.9.–28.11.2016 ja  9.1.–27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Laura Trias Ferri • 44 t • 67 € • max 28 Tule jatkamaan espanjan kielen opiskelua! Opettelemme selviytymään arkipäiväisissä tilanteissa monipuolisesti, kartutamme sanavarastoa ja syvennämme espanjankielisen kulttuurin ja elämän tuntemusta iloisessa ilmapiirissä. Tunneilla on paljon kommunikatiivista pariharjoittelua ja kuuntelutehtäviä. Oppikirja: ¡Fantástico! 3 kpl:sta 1. (Taitotaso A2) 017409 Espanja 5 ke 16.50-18.20, 14.9.–30.11.2016 ja 11.1.–29.3.2017 VEIKKOLAN KOULU, Kisapolku 7 Laura Trias • 44 t • 67 € • max 28 Kuten edellä.

017410 Espanja 6 ke 18.20-19.50, 14.9.–30.11.2016 ja 11.1.–29.3.2017 VEIKKOLAN KOULU, Kisapolku 7 Laura Trias • 44 t • 67 € • max 28 Kurssilla kerrataan ja syvennetään aiempaa espanjan kielen taitoa lukemalla, kuuntelemalla ja ennen kaikkea keskustelemalla. Kurssi sopii niille, jotka ovat opiskelleet espanjaa 4-6 vuotta ja hallitsevat espanjan kielen alkeet. Kurssille voi osallistua, vaikka aiemmista opinnoista olisi jo aikaa. Tule oppimaan uutta yhdessä! Oppikirja ¡Fantástico! 3 kpl:sta 11. (Taitotaso A2) 017411 Espanja 6 ti 18.05-19.35, 6.9.–22.11.2016 ja 10.1.–28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-214, Kirkkotallintie 6 A Hanna Koivisto • 44 t • 67 € • max 28 ¡Practicamos más! Harjoittelemme monipuolisesti viestintää arkipäiväisissä, etenkin matkailijalle tärkeissä tilanteissa, kartutamme sanavarastoa ja syvennämme espanjankielisen maailman tuntemusta iloisessa ilmapiirissä. Paljon kommunikatiivisia paritehtäviä ja kuunteluharjoituksia. Kurssi sopii espanjaa n. 5 vuotta opiskelleille tai muuten espanjan alkeet hallitseville. Kurssille voi osallistua, vaikka aiemmista opinnoista olisi aikaa. Aloitamme ¡Fantástico! 4 -kirjan. (Taitotaso A2-B1) 017412 Espanja 9 ma 17.45-19.15, 12.9.–28.11.2016 ja 9.1.–27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Laura Trias • 44 t • 67 € • max 28 Jatkamme kielen perusteiden opiskelua ja sanavaraston kartuttamista ja syvennämme espanjankielisen kulttuurin, elämän ja tapojen tuntemusta. Espanjankielentaito karttuu matkailutilanteita kerratessa ja uusiin arjen ja perhe-elämän tilanteisiin paneutuessa iloisessa ilmapiirissä. Kurssi on jatkoa viime lukuvuoden kurssille Espanja 8. Oppikirja: ¿Qué tal? 2 kpl:sta 7 alkaen. (Taitotaso B1) 017413 Club español to 18-19.30, 15.9.–1.12.2016 ja 12.1.–30.3.2017

22

KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-133, Kirkkotallintie 6 A Laura Trias • 44 t • 67 € • max 28 Si has estudiado español muchos años y quieres mantener tu nivel al mismo tiempo que aprendes cosas nuevas, éste es el curso ideal para ti. En un ambiente relajado y divertido podrás practicar todos los aspectos de la lengua con una profesora nativa. Además de repasar la gramática, vamos a leer, escribir, hablar y escuchar. Por otra parte, también tendrás la oportunidad de ampliar tus conocimientos sobre la geografía, la cultura, las tradiciones y la música de los diferentes países hispanohablantes. ¡Un cálido rayo de sol del sur para el frío invierno del norte! Kirja: Aula internacional 3 kpl:sta 6 (Taitotaso B1-B2) 017414 Aprende y diviértete hablando español ma 19.15-20.45, 12.9.–28.11.2016 ja 9.1.–27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Laura Trias • 44 t • 67 € • max 18 ¿Has vivido en un país hispanohablante y quieres conservar tu nivel de español? ¿Has estudiado español muchos años pero no puedes practicar con nadie? ¡Ven y disfruta con nosotros! En este curso de conversación hablaremos de todo un poco: desde los temas cotidianos hasta las noticias de la actualidad, pasando por las aficiones, los viajes, el mundo hispanohablante y mucho más. Verás cómo tu vocabulario crece, a la vez que pierdes el miedo a hablar español (Taitotaso B2-C1) 017421 Ensimmäinen keskustelukurssisi ke 17-18.30, 19.4.–17.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Laura Trias • 10 t • 42 € • max 28 Kun alat opiskella uutta kieltä, puhuminen tuntuu aina vaikealta. Tule ja huomaa, kuinka helppoa ja hauskaa on ilmaista itseäsi espanjaksi. Siirä kaikki oppimasi käytäntöön. Keskustelemme mm harrastuksista, perheestä, matkustamisesta, säästä sekä vaatteista ja näin vahvistat jo osaamaasi sanavarastoa ja kielioppia. Kurssi sopii sellai-


ITALIA ITALIENSKA / ITALIAN

017422 Conversación fácil ke 18.30-20, 19.4.–17.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Laura Trias • 10 t • 42 € • max 28 Oletko opiskellut espanjaa jo monta vuotta, mutta kuitenkin puhuminen tuntuu vielä vaikealta? Entonces este es el curso ideal para ti. Vamos a hablar, entre otras cosas, de la vida cotidiana, las aficiones, los viajes, la gastronomía y las noticias. Si tu vocabulario y gramática están un poco oxidados, tendrás la oportunidad de refrescarlos. Kurssi sopii sellaisille opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet noin 5-10 vuotta. (Taitotaso B1)

017501 Italian alkeiskurssi ke 18.15-19.45, 7.9.–23.11.2016 ja 11.1.–29.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-133, Kirkkotallintie 6 A Carmelo Carnabuci • 44 t • 67 € • max 24 Kurssin etenemistahti on normaali ja sopii kaikille, jotka ovat italian kielestä ja kulttuurista kiinnostuneita. Kurssilla aloitetaan opinnot nollatasolta. Opitaan italian kielen alkeita ja tutustutaan italialaisuuteen, tapoihin ja kulttuuriin. Tavoitteena on oppia ymmärtämään helppoa arkipäivän kieltä. Oppikirjana käytetään Bella Vista1.kappaleesta 1. (Taitotaso A1)

017423 La lengua coloquial en el cine: Almodóvar & Co. 2 ma 18.30-20, 24.4.–29.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Laura Trias • 10 t • 42 € • max 28 Para entender el cine en versión original sin subtítulos hay que practicar. Este curso es un buen inicio. A través de escenas cortas de películas españolas, estudiaremos muchas palabras y expresiones coloquiales que te ayudarán a entender mejor la lengua hablada. Además, recorreremos la historia del cine español a través de algunas de sus películas más conocidas. (Taitotaso B1-C2) 017424 Espanjan peruskurssi ma 17-18.30, 24.4.–29.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Laura Trias • 10 t • 42 € • max 28 Tällä kurssilla opettelemme espanjan kielen käytännöllistä perussanastoa, kuten “hola”, “perdón”, “por favor “, “gracias”, sekä mm numerot, värit, vaatteet, eläimet ja ruoat. Sen lisäksi harjoittelemme ääntämistä. Kurssin jälkeen voit matkustaa vaikka Espanjaan ja varmasti ymmärrät, mitä ravintolassa tai kahvilassa tarjoillaan, sekä osaat kertoa muotikaupassa minkä värisiä vaatteita haluat ostaa ja paljonko kaikki maksaa. Fantástico, eikö niin? (Taitotaso A1)

017502 Italia 2 ma 16.45-18.15, 5.9.–21.11.2016 ja 9.1.–27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-133, Kirkkotallintie 6 A Carmelo Carnabuci • 44 t • 67 € • max  24 Kurssin etenemistahti on normaali ja sopii kaikille, jotka ovat italian kielestä ja kulttuurista kiinnostuneita. Kurssilla opitaan arkipäivän kieltä ja tutustutaan italialaisuuteen, tapoihin ja kulttuuriin. Tavoitteena on oppia ymmärtämään helppoa arkipäivän kieltä. Oppikirjana käytetään Bella Vista 1. kappaleesta 8. Uudet opiskelijat tervetuloa! Benvenuti! (Taitotaso A1) ) 017503 Italia 3 ma 18.15-19.45, 5.9.–21.11.2016 ja 9.1.–27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-133, Kirkkotallintie 6 A Carmelo Carnabuci • 44 t • 67 € • max 24 Kurssin etenemistahti on normaali ja sopii kaikille, jotka ovat italian kielestä ja kulttuurista kiinnostuneita. Kurssi on jatkokurssi Italia 2 kurssille, kirja vaihtuu, vanha kirja oli Italiano?Facile! ja uusi kirja on Bella Vista 2. Kurssilla tutustutaan arkipäivän kielenkäyttöön esim. hotellin varaaminen, käynti kaupassa ja rautatieasemalla jne. Tavoitteena on oppia ymmärtämään helppoa arkipäivän kieltä. Tutustutaan italaiseen arjenviettoon ja perinteisiin. Opetellaan kielioppia kirjan

23

pohjalta. Kirjana käytetään Bella Vista 2. kappaleesta 1 alusta. Uudet opiskelijat tervetuloa! Benvenuti! (Taitotaso A2) 017504 Italia 4 ke 16.45-18.15, 7.9.–23.11.2016 ja 11.1.–29.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-133, Kirkkotallintie 6 A Carmelo Carnabuci • 44 t • 67 € • max 24 Kurssilla harjoitetaan arkipäivän tilanteita ja tutustutaan italialaisuuteen, tapoihin ja kulttuuriin. Opitaan arkipäivän kielen käyttöä erilaisissa tilanteissa kuten hotellit, ravintolat, pankit ja matkustaminen. Painotetaan helppoa keskustelua. Oppikirjana käytetään Bella vista 2, kappaleesta 9. Käydään lävitse kielioppi asioita mm. konjungtiivi, preesens, perfekti ja imperfekti. Lisänä opettajan materiaali. Uudet opiskelijat tervetuloa! Benvenuti! (Taitotaso B1) 017505 Ci divertiamo a parlare facilmente in italiano ke 15.15-16.45, 7.9.–23.11.2016 ja 11.1.–29.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-133, Kirkkotallintie 6 A Carmelo Carnabuci • 24 t • 55 € • max 24 Kurssi on jatkoa viime lukuvuoden italian intensiivikurssille (kelloaika sama kuin viime vuonna), mutta mukaan ovat tervetulleita myös uudet italian perusteet osaavat opiskelijat! Tarkoituksena on oppia lukuvuoden aikana puhumaan helppoa arkipäivän kieltä. Kielioppia käydään lävitse kirjan pohjalta. Tunneilla keskustellaan helppoa arkipäivän italiaa eri tilanteissa. Kirjana käytetään Bella Vista 2 kappaleesta 7. Lisäksi voidaan ottaa muuta materiaalia. Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. Uudet opiskelijat tervetuloa! Benvenuti! (Taitotaso A2) ) 017506 Italian helppo keskustelukurssi ma 19.45-21.15, 5.9.–21.11.2016 ja 9.1.–27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-133, Kirkkotallintie 6 A Carmelo Carnabuci • 44 t • 67 € • max 24 Kurssilla puhutaan arkipäivän kieltä ja luetaan helppoja lehtiartikkeleita ja muuta materiaalia. Kielioppia kerrataan kuten esim. pronominit, konjungtiivit ja passato remoto.

KIELET

sille opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet noin 1-2 vuotta. (Taitotaso A1-A2)


KIELET

Kurssi sopii myös aikaisemmin italiaa lukeneille kertauskurssiksi. Kurssilla panostetaan puhutun kielen tuottamiseen ja ymmärtämiseen. Uudet opiskelijat ovat tervetulleita! Opettaja tuo materiaalia. (Taitotaso B1-B2) 017507 Conversazione italiana ke 19.45-21.15, 7.9.–23.11.2016 ja 11.1.–29.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-133, Kirkkotallintie 6 A Carmelo Carnabuci • 44 t • 67 € • max 24 Questo corso è per studenti di livello avanzato. Lettura e discussione di testi letterari, d´attualitá e di vita quotidiana. Conversazione su articoli da riviste, mensili e quotidiani. Discussioini sulla politica, sulla cultura, cucina e luoghi communi e su temi che interessno gli studenti. Benvenuto a tutti anche a nuovi studenti! (Taitotaso C1)

JAPANI JAPANSKA / JAPANESE 017601 Japanin alkeet ke 17-18.30, 7.9.–23.11.2016 ja 9.1.-27.3. 2017. Huom! Kurssi kokoontuu syksyllä keskiviikkoisin mutta keväällä maanantaisin! KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-169, Kirkkotallintie 6 A Ayako Higurashi • 44 t • 67 € • max 24 Tule tutustumaan kiehtovaan japanin kieleen ja kulttuuriin natiivin opettajan johdolla! Kurssilla opetellaan japanin perusteet keskittyen päivittäisessä arkielämässä tarvittaviin taitoihin. Kurssin tavoitteena on monipuolinen ja kaikkia aisteja hyödyntävä oppiminen kielen osaamisesta tapakulttuurin saloihin. Opimme käyttämään hiragana ja katakana -tavumerkistöjä ja tutustumme tärkeisiin kiinalaisperäisiin kanji-merkkeihin. Kurssin jälkeen japanin kieli ja kulttuuri tuntuvat läheisiltä ja opiskelijalla on hyvät pohjataidot jatko-opiskeluun. Kirja: Pia Matilainen, Virpi Serita: Michi - tie japanin kieleen ja opettajan oma materiaali. (Taitotaso A1) 017602 Japanin jatkokurssi ke 18.40-20.10, 7.9.–23.11.2016 ja 9.1.27.3.2017. Huom! Kurssi kokoontuu syksyllä keskiviikkoisin mutta keväällä maanantaisin! KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-169, Kirkkotallintie 6 A

Ayako Higurashi • 44 t • 67 € • max 24 Tule jatkamaan japanin kielen ja kulttuurin opintoja natiivin opettajan seurassa! Kurssilla aktivoimme kielen ja kulttuurin osaamista niin, että opiskelijat pystyvät ilmaisemaan itseään yhä monipuolisemmin japaniksi. Opettelemme puhumaan ja harjoittelemme hiragana-, katakana- ja kanji-merkkejä. Natiivi opettaja opettaa japanin tapa- ja kulttuuritietoutta pintaa syvemmältä! Kurssi on tarkoitettu noin yhden lukuvuoden japania harrastuksenaan opiskelleille. Kirja: Pia Matilainen,Virpi Serita: Michi - tie japanin kieleen kappaleesta 8 alkaen ja opettajan oma materiaali. (Taitotaso A1)

KIINA KINESISKA / CHINESE 017701 Kiinan alkeet ma 16-17.30, 5.9.–21.11.2016 ja 9.1.– 27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-134, Kirkkotallintie 6 A Hua Huang • 44 t • 67 € •max 24 Opi kiinan kielen alkeita natiivin opettajan kanssa! Arkipäivän ilmaisuja, puhumista, opitaan vähän kiehtovia kirjoitusmerkkejäkin. Tutustutaan myös Kiinan kulttuuriin. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Oppikirja: Tanja Kettunen, Zou ba (Tammi). (Taitotaso A1) 017702 Kiinan jatkokurssi ma 17.30-19, 5.9.–21.11.2016 ja  9.1.– 27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-134, Kirkkotallintie 6 A Hua Huang • 44 t • 67 € • max 24 Tervetuloa oppimaan lisää kiinan kielestä ja kulttuurista natiivin opettajan kanssa! Sopii noin yksi tai kaksi vuotta kiinaa harrastaneille. Käytännön kielitaitoa ja Kiinan kulttuurin tuntemusta. Oppikirja: Tanja Kettunen, Zou ba (Tammi). Alkaa kappaleesta 12. Lisäksi Hanyu jiaocheng -kirja ja opettajan omia materiaaleja. (Taitotaso A1-A2)

ARABIA ARABIEN / ARABIC 017801 Arabian alkeet ke 18.30-20, 5.10.–7.12.16 ja 11.1.–12.4.17

24

KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-123, Kirkkotallintie 6 A, Joka toinen viikko Aino Vesanen • 24 t • 55 € • max 27 Ahlan wa sahlan - tervetuloa opiskelemaan nykyarabian kirjakielen alkeita! Arabia on yksi maailman puhutuimmista kielistä. Virallisena kielenä se on käytössä 24 valtiossa, ja lainasanoja on kulkeutunut jopa suomen kieleen. Kurssilla opettelemme arabialaisten aakkosten kirjoittamista, lukemista, ääntämistä sekä peruskielioppia ja -sanastoa. Lisäksi tutustutaan arabialaisen maailman kulttuuriin osallistujien mielenkiinnon mukaan. Oppikirja: Al-Kitaab fi Taallum al-Arabiyya, part one. (A Textbook for Beginning Arabic), Georgetown University Press, ISBN: 9781589017368. Kirjassa on välikielenä englanti, mutta opettaja selittää asiat myös suomeksi. Lisäksi muuta opettajan materiaalia. (Taitotaso A1).

KLASSISET KIELET KLASSISKA SPRÅK / CLASSICAL LANGUAGES 017901 Latinan alkeet / Nybörjarkurs i latin ti 17-18.30, 6.9.–22.11.2016 ja 10.1.– 28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-123, Kirkkotallintie 6 A Kari Turunen • 44 t • 67 € • max 24 Opi Euroopan äidinkielen alkeet! Koko länsimainen kulttuurimme ja monet nykykielemme rakentuvat antiikin perinteelle ja latinan kielelle, joka on edelleen täysin toimiva kieli. Oppikirjana on Via Nova I (suomenk.) tai muu soveltuva ja sovittava kirja. Kurssi on mahdollista lukea myös lukiokurssiksi. Viikonpäivästä ja kellonajasta voidaan tarvittaessa sopia osanottajien kanssa. (Taitotaso A1) Lär dig grunderna i Europas modersmål! Hela vår västerländska kultur och många nutida språk baserar sig på arvet från antiken och på latinet, som fortfarande är ett helt fungerande språk. Läroboken är Via Nova I (svenskspr.) eller någon annan lämplig bok vi kommer överens om. Kursen godkänns även som gymnasiekurs. Veckodagen och klockslaget kan vid behov diskuteras med deltagarna.(Kompetensnivå A1)


018201 Nykykreikan alkeiden jatkokurssi ti 16.30-18, 6.9.–22.11.2016 ja 10.1.– 28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-215, Kirkkotallintie 6 A Evangelos Velentzas • 44 t • 67 € • max 20 Tällä kurssilla, joka edelyttää lukemisen perustaito, harjoittelemme lukemista, tekstin- ja kuullunymmärtämistä, opimme matkailijalle hyödyllistä sanastoa, kirjoitamme omia tekstejä ja opettelemme selviämään helpoista arkitilanteista harjoitellen kreikan puhumista lyhyissä keskusteluissa. Käymme läpi oppikirjan jaksot 5–8 ja niihin kuuluvaa kielioppia, kuten substantiivien sijat ja suvut, kellonajat ja ajan ilmaukset, numerot 100–1000, hyödyllisiä verbejä, paikan ilmaisuja ja pronomineja. Oppi- ja harjoituskirja on «Ελληνικά Α’» jaksot 5-8 ja opettajan oma materiaali kuten laulujen sanat ja verkkoharjoituksia. (Taitotaso A1) 018202 Nykykreikan jatkokurssi ti 18.00-19.30, 6.9.–22.11.2016 ja 10.1.– 28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-215, Kirkkotallintie 6 A Evangelos Velentzas • 44 t • 67 € • max 24 Kurssilla harjoittelemme lukemista, puhumista, tekstin- ja kuullunymmärtämistä, opimme sanastoa, tuotamme omia lauseita ja tekstiä, luemme ja korjaamme niitä luokassa. Opettelemme selviämään helpoista arkipäivän tilanteista ja harjoittelemme kreikan puhumista pienissä keskusteluissa. Kurssin tavoitteena on oppia käyttämään kieltä vuorovaikutuksessa käyttäen oppikirjaan kuuluvaa kielioppia. Oppikirjana on «Ελληνικά Α’» jaksot 10-114 ja opettajan materiaali. (Taitotaso A1-A2) 018210 Nykykreikan lyhytkurssi matkailijoille ti 16.30-18, 11.4.–16.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-169, Kirkkotallintie 6 A Evangelos Velentzas • 12 t • 47 € • max 20 Tee seuraavasta Kreikan matkastasi kiinnostavampi ja tule opettelemaan hyödyllisiä sa-

noja ja sanontoja kreikan kielellä. Harjoittelemme kreikan puhumista ja ymmärtämistä helpoissa matkailijalle tyypillisissä tilanteissa mm. kulkuvälineissä, ravintolassa, hotellissa, kaupungilla jne. Tällä kurssilla käymme läpi hyödyllisimpiä aiheita oppikirjasta ja pärjää parhaiten, jos osaa jo lukea kreikkaa. Kurssin oppi- ja harjoituskirja on ”Kreikkaa matkailijoille”. Lisäksi käytetään opettajan materiaalia kuten monisteita ja videoita. (Taitotaso A1-A2) 018211 Nykykreikan kulttuurikurssiKreikkaa laulaen ja tanssien ti 18-19.30, 11.4.–16.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-169, Kirkkotallintie 6 A Evangelos Velentzas • 12 t • 47 € • max 20 Kreikkaa laulaen ja tanssien -lyhytkurssilla tutustumme nykyaikaisiin ja perinteisiin kreikkalaisiin lauluihin. Kuuntelemme perinteisiä rytmejä ja opimme lauluja, joita voimme sekä laulaa että tanssia. Laulut on valittu mahdollisimman monelta Kreikan eri alueelta ja aikakaudelta. Opettaja säestää laulua buzukilla, perinteisellä kreikkalaisella kielisoittimella. Laulujen myötä harjoittelemme kreikan ääntämistä ja lukemista, kartutamme sanavarastoa ja opimme uusia ilmaisuja tunnelmallisessa ilmapiirissä. (Taitotaso A1-A2)

PORTUGALI PORTUGISISKA / PORTUGUESE 018301 Portugalin alkeiskurssi to 18.45-20.15, 8.9.–24.11.2016  ja 19.1.–6.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-163, Kirkkotallintie 6 A Elina Heiskanen • 44 t • 67 € • max 20 Bemvindos a estudar português! Tervetuloa oppimaan portugalin alkeet! Kurssilla opit kertomaan itsestäsi ja perheestäsi, sekä käyttämään portugalia tavallisimmissa asioimistilanteissa. Tunneilla harjoitellaan ääntämistä, tehdään suullisia harjoituksia ja perehdytään kielen rakenteisiin, sekä tietenkin tutustutaan portugalinkielisen maailman kulttuuriin! Käytämme kirjaa Tudo Bem? 1 (Ingalsuo, Tammi/Sanoma pro). (Taitotaso A1)

25

018302 Portugalin jatkokurssi to 17.10-18.40, 8.9.–24.11.2016 ja 19.1.–6.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-163, Kirkkotallintie 6 A Elina Heiskanen • 44 t • 67 € • max 20 Bemvindos a estudar português! Kurssilla opit käyttämään portugalia monipuolisemmin ja uusissa tilanteissa, opit esimerkiksi liikkumaan eri kulkuvälineillä, tekemään ostoksia torilla ja vaatekaupassa. Tunneilla tehdään paljon suullisia harjoituksia ja harjoitellaan ääntämistä ja perehdytään kielen rakenteisiin. Kurssi sopii aiemmin portugalia opiskelleille ja kielen alkeet opiskelleille. Käytämme kirjaa Tudo Bem? 1 (Ingalsuo, Tammi/Sanoma pro). (Taitotaso A1) 018310 Portugalia matkailijoille to 17-18.30, 20.4.–18.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Elina Heiskanen • 10 t • 42 € • max 28 Kurssilla opit käyttämään portugalia matkailijoille tarpeellisissa tilanteissa, kuten kahvilassa ja ravintolassa asioidessa ja lippuja ostaessa. Lisäksi tutustut myös portugalinkielisen maailman tapa- ja ruokakultuuriin. Tunneilla keskitytään suulliseen harjoitteluun ja tutustutaan kielen perusrakenteisiin. Kurssil sopii n. 1-2 vuotta portugalia opiskelleille ja kielen alkeet omaaville. (Taitotaso A1)

RANSKA FRANSKA / FRENCH 018402 Chez Olivier 1 - Ranskan alkeiden jatkokurssi ti 19.40-21.10, 13.9.–29.11.2016 ja 10.1.–28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Rodolphe Le Clech • 44 t • 67 € • max 18 Tervetuloa jatkamaan matkaa ranskan kieleen ja kulttuuriin oppikirjantekijän johdolla! Kurssilla opit käyttämään nykyranskaa tutuissa matkailutilanteissa: hotellissa, ostoksilla, ravintolassa tai kaupungilla tietä kysyttäessä. Opit myös ranskalaisille tärkeitä kohteliaisuusfraaseja sekä kertomaan itsestäsi ja harrastuksistasi. Kirjan tapahtumat sijoittuvat kesäiseen Nizzaan ja talvisiin

KIELET

NYKYKREIKKA NYGREKISKA / MODERN GREEK


KIELET

hiihtomaisemiin. Kurssi sopii noin yhden vuoden ranskaa opiskelleille ja kauan sitten kesken jääneitä opintoja kertaaville. Opetuskielenä on suomi. Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet opiskelijat! Oppikirja: Chez Olivier 1, ranskaa aikuisille (Katriina Kurki ja Rodolphe Le Clech, Finn Lectura), kappaleesta 9. (Taitotaso A1). 018403 Escalier 2 - ranskan alkeisjatkokurssi ti 19-20.30, 6.9.–22.11.2016 ja 10.1.–28.3.2017 VEIKKOLAN KOULU, Kisapolku 7 Kati Hiltunen • 44 t • 67 € • max 24 Tule jatkamaan ranskan opintoja! Escalier 2 jatkaa selkeää ja opiskelijaystävällistä linjaa. Kielioppi on esitetty käytännön esimerkkien avulla ja olennaiseen keskittyen. Kurssilla keskitytään käytännön kielitaitoon ja tehdään paljon suullisia harjoituksia. Kurssi sopii noin kaksi vuotta ranskaa opiskelleille ja kauan sitten kesken jääneitä opintoja kertaaville. (Taitotaso A1-A2) 018404 Escalier 2 - ranskan neljäs vuosi ti 18.10-19.40, 13.9.–29.11.2016 ja 10.1.–28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Rodolphe Le Clech • 44 t • 67 € • max 24 Tule jatkamaan ranskan opintoja! Tänä lukuvuonna sukelletaan frankofonian kiehtovaan kulttuuriin. Tutustutaan mm. asumiseen Belgiassa ja Québecissa, elämään Marokossa ja matkailuun Suomessa. Escalier 2 jatkaa selkeää ja opiskelijaystävällistä linjaa. Kirjan rauhallinen ulkoasu ja selkeä rakenne tukevat oppimista. Kurssi sopii noin kolme vuotta ranskaa opiskelleille ja kauan sitten kesken jääneitä opintoja kertaaville. Kirjasta Escalier 2 (WSOY) opiskellaan kappaleet 7-12. Opetuskieli on suomi. (Taitotaso A2) 018405 Parfait 3 - ranskan viides vuosi ti 16.30-18, 13.9.–29.11.2016 ja 10.1.–28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Rodolphe Le Clech • 44 t • 67 € • max 24 Kurssi on jatkokurssi ranskan perusteet opiskelleille. Sopii noin neljä vuotta ranskaa lukeneille. Tavoitteena on oppia käyttä-

mään ranskaa suullisesti vaihtelevissa kommunikaatiotilanteissa myös luokkahuoneen ulkopuolella. Tunnilla tehdään paljon inspiroivia harjoituksia ja aktivoidaan puheen tuottamista. Kielioppia kerrataan ja opetellaan lisää. Kirja on Parfait! 3 (Otava) kpl 1-4. (Taitotaso A2-B1) 018406 Escalier 3 - ranskan jatkokurssi ti 17.30-19, 6.9.–22.11.2016 ja 10.1.–28.3.2017 VEIKKOLAN KOULU, Kisapolku 7 Kati Hiltunen • 44 t • 67 € • max 24 Escalier 3 kurssi on jatkokurssi ranskan perusteet opiskelleille. Tavoitteena on oppia käyttämään ranskaa suullisesti vaihtelevissa kommunikaatiotilanteissa. Tunnilla tehdään paljon suullisia harjoituksia ja aktivoidaan puheen tuottamista. Kielioppia kerrataan ja opetellaan lisää. Jatkamme kappaleesta 3. Kurssi sopii hyvin kertaukseen ja soveltuu noin 2-3 vuotta opiskelleille. (Taitotaso A2) 018407 Escalier 4 - ranskan syventämiskurssi ti 15-16.30, 13.9.–29.11.2016 ja 10.1.–28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Rodolphe Le Clech • 44 t • 67 € • max 24 Escalier 4 johdattaa tuoreilla aiheillaan kiehtovalle matkalle ranskankieliseen maailmaan sekä globaalien tulevaisuuden teemojen äärelle. Vaihtelevat tekstityypit totuttavat vähitellen lukemaan autenttisia tekstejä. Mielenkiintoiset kulttuuritekstit syventävät maantuntemusta, ja niihin liittyy aina tehtäviä. Omakohtaista suullista harjoittelua on kirjassa runsaasti, ja erilaisia viestintätilanteita harjoitellaan systemaattisesti. (Taitotaso B1) 018408 Keskipäivän ranskan kerho ti 12.25-13.55, 13.9.–29.11.2016 ja 10.1.–28.3.2017 LUCKAN, Asematie 3 Rodolphe Le Clech • 44 t • 67 € • max 14 Kurssi on ranskan kielen perusteet opiskelleille suunnattu jatkokurssi. Aktivoimme ja ylläpidämme kielitaitoa Chez Marianne 3 -kirjan avulla (kappaleesta 5). Kartutamme sanavarastoa, kerrataan kielioppia ja harjoittelemme suullista ilmaisua ja keskustelua.

26

Bonne ambiance et lumière du jour garanties ! (Taitotaso B1-B2)

018410 Ranskaa matkailijoille ti 17-18.30, 18.4.–16.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Christoph Raudonat •10 t • 42 € • max 28 Suunnitteletko matkaa Ranskaan tai ranskankieliseen maahan kesällä? Sitten tämä kurssi sopii juuri sinulle! Kurssilla käydään läpi tyypillisiä ja tarpeellisia matkailufraaseja ja -sanastoa iloisessa ja rennossa ilmapiirissä. Opettelemme mm. tilaamaan ravintolassa, asioimaan kaupoissa ja kysymään tietä... Ja paljon muuta! Laajennat sanavarastoasi hetkessä! Allons-y, parlons français! (Taitotaso A1)

SAKSA TYSKA / GERMAN 018501 Saksan keskustelu I / Konversation i tyska I ke 17.30-19, 7.9.–23.11.2016 ja 11.1.–29.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-213, Kirkkotallintie 6 A Heidi Hansson-Fagerlund • 44 t • 67 € • max 24 Tule saksan keskustelukurssille. Kurssi sopii niille, jotka ovat jo opiskelleet jonkin verran saksaa. Keskustelemalla palautamme mieleen ja laajennamme sanavarastoa ja kertaamme tarvittaessa kielioppia ja rakenteita. Tavoitteenamme on kehittyä sujuvammiksi saksan kielen puhujiksi. Saksan puhuminen on hauskaa, vaikka kielenkäyttö ei olisikaan täydellistä. Keskustelun virittäjinä käytetään erilaisia tekstejä. (Taitotaso A2-B1) Kom med på konversationskurs i tyska. Kursen passar för dem som redan läst lite tyska. Genom att konversera på tyska återupplivar vi ordförrådet och vidgar det. Samtidigt repeterar vi grammatik och strukturer där det behövs. Vårt mål är att få mera flyt i vårt tal. Det är roligt och berikande att kunna använda tyska, även om den inte är


VENÄJÄ RYSKA / RUSSIAN

018502 Saksan keskustelu II / Konversation i tyska II ke 15.30-17, 7.9.–23.11.2016 ja 11.1.– 29.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-213, Kirkkotallintie 6 A Heidi Hansson-Fagerlund • 44 t • 67 € • max 24 Tule saksan keskustelukurssille. Kurssi sopii niille, jotka jo puhuvat ja ymmärtävät saksaa aika hyvin. Keskustelemalla palautamme mieleen ja laajennamme sanavarastoa ja kertaamme tarvittaessa kielioppia ja rakenteita. Tavoitteenamme on kehittyä sujuvammiksi saksan kielen puhujiksi. Saksan puhuminen on hauskaa, vaikka kielenkäyttö ei olisikaan täydellistä. Keskustelun virittäjinä käytetään erilaisia tekstejä. (Taitotaso B1-B2)

018801 Venäjä 1- Privet! Kak dela? ke 18-19.30, 7.9.–23.11.2016 ja 11.1.–29.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-215, Kirkkotallintie 6 A Svetlana Oikari • 44 t • 67 € • max 30 Haluatko tutustua venäläiseen kulttuuriin ja opiskella venäjän kieltä? Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle, jos et ole aiemmin lukenut venäjää tai opiskelusta on kulunut monta vuotta ja taitosi on ruostunut. Aloitetaan aakkosista ja äänteistä ja edetään arkielämän puhetilanteisiin. Oppikirjana on Kafe Piter 1 (Finn Lectura). (Taitotaso A1)

Kom med på konversationskurs i tyska. Kursen passar för dem som redan talar och förstår tyska ganska bra. Genom att konversera på tyska återupplivar vi ordförrådet och vidgar det. Samtidigt repeterar vi grammatik och strukturer där det behövs. Vårt mål är att få mera flyt i vårt tal. Det är roligt och berikande att kunna använda tyska, även om den inte är perfekt. Som inspiration för diskussionerna använder vi olika texter. (Kompetensnivå B1-B2) 018510 Saksaa matkailijoille ti 18.30 - 20, 18.4.–16.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-212, Kirkkotallintie 6 A Christoph Raudonat • 10 t • 42 € • max 28 Suunnitteletko matkaa Saksaan tai saksankieliseen maahan kesällä? Sitten tämä kurssi sopii juuri sinulle! Kurssilla käydään läpi tyypillisiä ja tarpeellisia matkailufraaseja ja -sanastoa iloisessa ja rennossa ilmapiirissä. Opettelemme mm. tilaamaan ravintolassa, asioimaan kaupoissa ja kysymään tietä... Ja paljon muuta! Laajennat sanavarastoasi hetkessä! Wir freuen uns auf Ihren Besuch. (Taitotaso A1)

018802 Venäjä 2 ke 16.30-18, 7.9.–23.11.2016 ja 11.1.–29.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-215, Kirkkotallintie 6 A Svetlana Oikari • 44 t • 67 € • max 28 Osaatko jo lukea, kirjoittaa ja puhua vähän venäjää? Tälle kurssille voit tulla noin vuoden opintojen jälkeen kertaamaan alkeita ja opiskelemaan uutta: substantiivien yksikön sijamuotoja ja monikon nominatiivin, adjektiivien perusmuodot, verbien preteriti-, preesens- ja futuurimuotoja, liikeverbejä. Puhumme puhelimessa, keskustelemme vapaa-ajan vietosta, harrastuksista ja matkustamisesta. Oppikirja: Kafe Piter 1 (Finn Lectura), kpl 7 alkaen. (Taitotaso A2) 018803 Venäjä 3 to 17-18.30, 8.9.–24.11.2016 ja 12.1.–30.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-215, Kirkkotallintie 6 A Marina Polishchuk • 44 t • 67 € • max 28 Tule jatkamaan venäjän opiskelua! Kertaamme opittua ja opiskelemme uutta. Kurssi painottuu puheen tuottamiseen, rakenteiden omaksumiseen ja sanavaraston kartuttamiseen. Oppikirja: Kafe Piter 1, kpl 15 alkaen (Finn Lectura). (Taitotaso B1) 018804 Venäjä 4 to 18.30-20, 8.9.–24.11.2016 ja 12.1.–30.3.2017

27

KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-215, Kirkkotallintie 6 A Marina Polishchuk • 44 t • 67 € • max 28 Tule jatkamaan venäjän opiskelua! Kurssilla kartutamme kielitaitoa sekä kertaamalla että uutta oppimalla monipuolisten ja käytännönläheisten puhetilanteisiin painottuvien tekstien ja harjoitusten avulla. Oppikirja: Kafe Piter 2 (Finn Lectura). kpl 8-16 (Taitotaso B1) 018805 Venäjän keskustelukurssi Pogovorim po russki? to 20-21, 15.9.–17.11.2016 ja 12.1.– 16.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-215, Kirkkotallintie 6 A Marina Polishchuk • 24 t • 55 € • max 24 Tervetuloa keskustelukurssille, jossa mukavassa ilmapiirissä aktivoidaan suullista venäjän kielen taitoa. Kurssilla luetaan mielenkiintoisia artikkeleita ja keskustellaan niistä yhdessä, puhutaan uutisista ja elokuvista, arkielämästä ja kulttuurista, tutustutaan venäläiseen fraseologiaan sekä laajennetaan sanavarastoa. Kurssi sopii muutaman vuoden venäjää opiskelleille. Kirja: “ Venäjältä ja venäläisistä”. (Taitotaso B1-B2)

VIRO ESTNISKA / ESTONIAN 019001 Viron alkeiskurssin jatko Hakkame peale ke 18-19.30, 11.1.–29.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-134, Kirkkotallintie 6 A Piret Marjak • 22 t • 49 € • max 24 Jatketaan viron kielen perusteiden opiskelua ja kerrataan jo opittua. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, lukemaan ja puhumaan viroa helpoissa arkitilanteissa. Laajennetaan sanavarastoa ja aihepiirejä liittyen arki-, työ-, vapaa-aika elämään. Käydään läpi kielen rakenteita, siltä osin kun ne esiintyvät oppikirjassa. Sopii n. vuoden opiskelleille. Tutustutaan virolaiseen kulttuuriin, perinteisiin sekä tapoihin. Oppikirja: Naljaga pooleks n.kpl 7 eteenpäin. (Taitotaso A1-A2)

KIELET

perfekt. Som inspiration för diskussionerna använder vi olika texter. (Kompetensnivå A2-B1)


TAITEET KONST / ARTS

TAITEET

MUSIIKKI MUSIK / MUSIC 020001 Viihdekuoro Kööri ma 18.20-20.35, 5.9.–2.12.2016 ja 9.1.–7.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS. E-talo (A-ovi), Kirkkotallintie 6 A Pia Innala • 72 t • 88 € • max 35 Opetellaan ja esitetään 3-4-äänisiä, erityylisiä kuorolauluja. Ohjelmisto painottuu viihdemusiikkiin, ohessa myös kansanmusiikkia ja uudempia hauskoja lauluja. Joka harjoituksessa on äänenmuodostuskoulutusta. Molempien lukukausien päätteeksi esiinnymme konsertissa. 020002 Kyrkslätts Manskör to 18.30-20.45, 8.9.–1.12.2016 och 12.1.–6.4.2017 WINELLSKA SKOLAN, A-huset, Musiksal, Gesterbybågen 3 Barbro Smeds • 72 t • 88 € • max 50 Körsång för män i alla åldrar. Vi sjunger traditionell manskörsmusik inkl. adventsoch julmusik. 020003 Yhteislaulu ma 19-20.30, 5.9.–21.11.2016 ja 9.1.–27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, K-2, Kirkkotallintie 6 A Teuvo Ryynänen • 44 t • 62 € • max 20 Yhteislaulua ja lauluharjoituksia kansanlaulusta iskelmiin; tutustutaan yhteislaulun perusasioihin ja musiikin eri tyyleihin. Kurssi toimii pianosäestyksellä. 020004 Friggesby allsångscirkel må 18.45-20.15, 5.9.–14.11.2016 och 9.1.–20.3.2017 FRIGGESBY SKOLA, Porkkalantie 953,  Varannan vecka Stefan Fallenius • 24 t • 50 € • max 20 Allsång ger själen lisa, därför stämmer vi

upp och sjunger en visa. Det spelar ingen roll om du är tonåring eller pensionär för alla kan sjunga med, här. 020005 Yksinlaulu ma 15.55-18.10, 12.9.–2.12.2016 ja 16.1.–7.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS. E-talo (A-ovi), Kirkkotallintie 6 A Pia Innala • 66 t • 81 € • max 16 Kurssin tavoitteena on kehittää laulajan äänenhallintatekniikkaa, eläytymistä ja tulkintakeinoja lauluissa sekä valmistaa laulajaa esiintymistilanteisiin. Äänenmuodostuskoulutusta on ryhmässä n. 20-30 min. Loppuaika käytetään laulajien yksilöohjaukseen ryhmän läsnäollessa. Laulettavan ohjelmiston laulajat saavat päättää itse. Molempina lukukausina kurssilaisilla mahdollisuus esiintyä yleisölle. Opetus maanantaisin, paitsi 14.11. ja 20.3. ei opetusta. Viimeiset lukukausien opetuskerrat ovat perjantait 2.12.2016 ja 7.4.2017. 020006 Laulupaja 1 ma 15.30-19.30, 5.9.–21.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, (alakoulu) E-214, Wiikintie 3 Pirjo-Riitta Honkanen • 59 t • 81€ • max 12 Tunneilla perehdytään klassisen laulun perustekniikkaan, kuten hengitykseen ja äänenmuodostukseen. Yksilöopetusta 20 min/oppilas, toisten seuratessa opetusta. Tavoitteena on hakea vapaata, luonnollista laulutapaa ilmaisun ja musiikin keinoin. Valmista kurssille 2-3 laulua. Kurssi on tarkoitettu kaikille laulusta kiinnostuneille, myös vasta-alkajille. 020007 Laulupaja 2 ma 15.30-19.30, 9.1.–27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, (alakoulu) E-214, Wiikintie 3 Pirjo-Riitta Honkanen • 59 t • 81 € • max 12 Tunneilla perehdytään klassisen laulun perustekniikkaan, kuten hengitykseen ja

28

äänenmuodostukseen. Yksilöopetusta 20 min/oppilas, toisten seuratessa opetusta. Tavoitteena on hakea vapaata, luonnollista laulutapaa ilmaisun ja musiikin keinoin. Valmista kurssille 2-3 laulua. Kurssi on tarkoitettu kaikille laulusta kiinnostuneille, myös vasta-alkajille. 020008 Näppäriviikonloppu la ja su 9.30-17.00, 19.11.–20.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, D-TALO Mauno Järvelä & vierailevat pedagogit • 18 t • 42 € Mauno Järvelän ja vierailevien pedagogien johtamalla Näppäri-kurssilla soitetaan vanhempaa ja uudempaa kansanmusiikkia kaustislaisessa hengessä. Kurssi järjestetään yhteistyössä Kirkkonummen musiikkiopiston kanssa ja suurorkesteriin ovat tervetulleita eritasoiset ja -ikäiset jousisoittajat, puhaltajat, tämmärit ym. Tervetuloa koko perheen kanssa musisoimaan! Kirkkonummen musiikkiopiston oppilaille kurssi sisältyy lukukausimaksuun. Kurssimaksu henkilökohtainen per osallistuja.

020009 Lappböle hornkapell puhallinorkesteri ti 18.30-20.30, 6.9.–22.11.  ja 10.1.–28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-122 musiikki, Kirkkotallintie 6 A Arttu Sipilä • 59 t • 74 € • max 40 Puhallinorkesteri kaikenikäisille puhallinsoittajille - lämpimästi tervetuloa kaikki uudet ja vanhat soittajat. Kapellimestari Arttu Sipilän johdolla harjoitellaan ja esitetään monipuolista eri musiikkityylejä edustavaa ohjelmistoa. Yhteistyötä myös musiikkiopiston puhallinorkestereiden kanssa. Nuotinlukutaitoa tarvitaan.


020011 Hanuripiiri I, alkeiskurssi ke 17.15-18.15, 7.9.–23.11.2016 ja 11.1.–29.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, K-1, Kirkkotallintie 6 A Tarja Ryynänen • 30 t • 53 € • max 12 Harmonikansoiton alkeiden opiskelua vasta-alkajille. Opetellaan nuoteista soittamista ja ryhmäsoittoa. Ohjelmisto koostuu perinteisestä harmonikkamusiikista. Opettaja avustaa tarvittaessa soittimen hankinnassa.

Timo Purhonen • 29 t • 74 € • max 10 Kitaransoiton alkeita aloittelijoille eri tyylilajeissa; folk, pop, blues ja klassinen. Ikäraja yli 12 v. Ota oma kitara mukaan, mieluiten nylonkielinen klassinen kitara. 020014 Kitaransoiton jatkokurssi 1 pe 16-17, 9.9.–25.11.2016 ja 13.1.–31.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-122 musiikki, Kirkkotallintie 6 A Timo Purhonen • 29 t • 74 € • max 10 Kitaransoiton perustaitoja eri tyylilajeissa kuten folk, blues ja klassinen. Sopii viime vuoden alkeis- ja jatkokurssilaisille tai vähintään vuoden soittaneille. Ikäraja yli 12 v. Harjoittelemme kitaransoiton perustaitoja, säestämistä, melodiasoittoa ja yhteissoittoa. 020015 Kitaransoiton jatkokurssi 2 pe 17-18, 9.9.2016–25.11.2016 ja 13.1.2017–31.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-122 musiikki, Kirkkotallintie 6 A Timo Purhonen • 29 t • 74 € • max 10 Viime vuoden jatkokurssilaisille tai perustaidot osaaville (nuotteja ei tarvitse osata). Ikäraja yli 12 v. Soitamme blues-, pop-, lattari- ja folkmusiikkia kitarasovituksina.

020012 Hanuripiiri II ke 18.15-19.45, 7.9.–23.11.2016 ja 11.1.–29.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, K-1, Kirkkotallintie 6 A Tarja Ryynänen • 44 t • 62 € • max 12 Tämä kurssi on tarkoitettu useamman vuoden soittaneille. Tunneilla soitetaan nuoteista ja kappaleet ovat useimmiten moniäänisiä. Soitamme perinteistä harmonikkamusiikkia: valsseja, tangoja, jenkkoja, polkkia sekä foxtrotteja.

020016 Sähkökitarakurssi pe 18-19, 9.9.–25.11.2016 ja 13.1.–31.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-122 musiikki, Kirkkotallintie 6 A Timo Purhonen • 29 t • 74 € , max 10 Sähkökitarakurssi viime vuoden jatkokurssille ja perustaidot osaaville kitaristeille. Soitamme lähinnä instrumentaalikappaleita esim. rautalankaa ja bluesia sekä harjoittelemme säestystä, melodiasoittoa ja vähän improvisointiakin. Ota mukaan oma kitara ja pieni harjoitteluvahvistin. Ikäraja yli 16 v.

020013 Kitaransoiton alkeiskurssi pe 15-16, 9.9.–25.11.2016 ja 13.1.–31.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-122 musiikki, Kirkkotallintie 6 A

020019 Kehitysvammaisten musiikkipiiri / Musikcirkel för utvecklingsstörda to 18.15-19.45, 15.9.–24.11.2016 ja 19.1.–30.3.2017

29

HEIKKILÄ / HINDERSBY LJUNGHEDA, Vanha Heikkiläntie 64 /Gamla Hindersbyvägen 64, Joka toinen viikko Tuula Mervasto • 24 t • 35 € • max 28 Kurssi sisältää pantomiimia, laulua ja tanssia musiikin mukaan. Harjoitellaan vuorovaikutusta musiikin avulla. Kursen innehåller pantomim, sång och dans till musik. Vi övar på växelverkan med hjälp av musik. Kurssipäivät syksyllä/Kursdagar på hösten: 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11. ja 24.11.2016. Kurssipäivät keväällä / Kursdagar på våren: 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3. ja 30.3.2017.

KUVATAIDE BILDKONST / ART 022001 Maalauksen päiväryhmä ma 12-14.15, 5.9.–7.11.2016 ja 9.1.–13.3.2017 KUVATAIDEKOULU, Vanha Heikkiläntie 19 B Irma Kanon ja Tarja Bruun-Järvenpää • 54 t • 81 € • max 15 Kurssin tavoitteena on löytää omaa luovuutta, oppia ilmaisua ja sen arviointia. Opimme myös hallitsemaan keskeisiä työvälineitä ja materiaaleja, sekä tutustumme väri- ja sommitteluoppiin. 022002 Maalaus ma 18-20.15, 19.9.–14.11.2016 ja 16.1.–13.3.2017 MASALA, KÖPAS, kuvataide, Sepänkyläntie 1 Irma Kanon ja Tuuli Helve • 48 t • 81 € • max 15 Kurssin tavoite on löytää omaa luovuutta, oppia ilmaisua ja sen arviointia. Harjoittelemme keskeisten välineiden ja materiaalien hallintaa ja tutustumme väri- ja sommitteluoppiin. Kurssi sisältää henkilökohtaista ohjausta.

TAITEET

020010 Folkmusik från när och fjärran Kansanmusiikkia läheltä ja kaukaa ti 18.30-20, 6.9.2016–22.11.2016 ja 10.1.–4.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, K-1, Kirkkotallintie 6 A Per Olof Munck • 46 t • 66 € • max 15 Traditionell folkmusik från när och fjärran i arrangemang för fioler, dragspel, mandolin och kompgrupp. Nya spelmän är hjärtligt välkomna, speciellt om du spelar fiol, mandolin, gitarr eller flöjt, klarinett, kontrabas. Perinteistä kansanmusiikkia läheltä ja kaukaa sovitettuna viuluille, hanureille, mandoliinille ja komppiryhmälle. Uudet soittajat ovat lämpimästi tervetulleita, erityisesti jos soitat viulua, mandoliinia, kitaraa tai huilua, klarinettia, kontrabassoa.


TAITEET

022003 Värien ja tyylien sekoituspaja ma 18-20.15, 5.9.–7.11.2016 ja 9.1.–13.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-123 kuvataide, Kirkkotallintie 6 A Tarja Bruun-Järvenpää • 54 t • 81 € • max 12 Opiskelemme öljy-, akryyli-, akvarelliväreillä ja öljypastelliliiduilla maalausta. Maalaamme väriharjoitelmia sekoittaen eri värisävyjä ja teemme kokeiluja eri tyyleillä. Korostamme oppilaan omaa ilmaisua. Aiheena ovat asetelmat, maisemat ja omat aiheet. Kurssi soveltuu vasta-alkajille ja pidemmälle ehtineille. 022004 Luonnoksesta teokseksi la 11-17, 17.9.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, Sisäpiha, Kirkkotallintie 6 A Tarja Bruun-Järvenpää • 8 t • 37 € • max 14 Lähde kokemaan Korkbergetin jylhät kalliot ja ihmettelemään maankuuluja Kirkkonummen kalliomaalauksia. Lopuksi tutustumme Hvitträskin historialliseen miljööseen. Retken tarkoituksena on ottaa valokuvia ja/tai tehdä luonnoksia talvella työstettäviä teoksia varten. Retki sopii hyvin myös Kirkkonummen historiasta kiinnostuneille. Retki on tarkoitus tehdä kimppakyydeillä, lähtö Kirkkonummen koulukeskuksen sisäpihalta. Huom! Vaatetus ja jalkineet maasto-olosuhteisiin.

022006 Maisemamaalaus ti 11.30-13.45, 6.9.–15.11.2016 ja 10.1.–28.3.2017 KUVATAIDEKOULU, Vanha Heikkiläntie 19 B, Joka toinen viikko Irma Kanon ja Tarja Bruun-Järvenpää • 36 t • 59 € • max 18 Tutustumme erilaisiin tapoihin kuvata maisemaa. Aiheena käytämme kuvia ja välineinä ovat akvarellit, akryylit tai vesiliukoiset öljyvärit. Soveltuu edistyneemmille ja vasta-alkajille.

022008 Piirustus ja maalaus ti 18.15-20.30, 6.9.–8.11.2016 ja 10.1.–14.3.2017 FINNSBACKAN NAVETTA, ateljeepaja Wirkkala, Kappalaisenpolku 5 Tarja Bruun-Järvenpää • 54 t • 81 € • max 12 Viivarytmi ja väri kutsuvat maalaamaan ja piirtämään. Otamme aiheet asetelmista ja oppilaiden omista aiheista. Tavoittelemme oman persoonallisen ilmaisun löytämistä värin, valon, valöörin, viivan ja sommittelun keinoin. Kurssi soveltuu niin aloittelijoille kuin edistyneemmillekin. 022010 Maalauksen peruskurssi ke 18-20.15, 7.9.–9.11.2016 ja 11.1.–15.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, L-TALO, Kirkkotallintie 1 B Tarja Bruun-Järvenpää • 54 t • 81 € • max 12 Kurssin aikana opetellaan öljy-, akryyli- ja vesivärimaalaamisen perusteita, väri-, sommittelu- ja materiaalioppia. Maalaamme asetelmia ja oppilaiden omia aiheita. Kevään aikana keskitymme enemmän persoonalliseen ilmaisuun. 022012 Piirustuksen ja maalauksen vuoropuhelu to 18-20.15, 8.9.–10.11.2016 ja 12.1.– 16.3.2017 VEIKKOLAN KOULU, kuvataideluokka, Kisapolku 7 Tarja Bruun-Järvenpää • 54 t • 81 € • max 12 Öljy- ja akryylivärillä maalaamme teoksia piirtäen niihin öljypastelliliidulla kuvioita, jolloin havaitaan millä tavoin kaksi eri tekniikkaa täydentävät toisiaan. Akvarellitekniikalla tehtyihin teoksiin sekoitamme lyijykynä- ja vesivärikynillä viivoja. Soveltuu myös aloittelijoille. 022013 Maalaus ja kuvataide / Målning och bildkonst to 18.30-20.45, 15.9.–17.11.2016 ja 12.1.–23.3.2017 VUORENMÄEN KOULU, Eerikinkartanontie 5 Katja Lahti • 54 t • 81 € • max 15 Oman taiteellisen ilmaisun löytäminen eri-

30

laisten materiaalien ja tekniikoiden kautta. Mahdollisuus tutustua uusiin materiaaleihin kokeilemalla opettajan välineistöä ja toteuttaa omia ideoitaan kannustavassa ilmapiirissä. Att finna den egna konstnärliga uttrycksformen med hjälp av olika material och tekniker. Kursdeltagarna erbjuds en möjlighet att bekanta sig med nya material genom att pröva lärarens redskap, och att förverkliga egna idéer i en inspirerande atmosfär. 022015 Elävän mallin piirustus ti 18-21, 6.9.–15.11.2016 ja 10.1.–28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-123 kuvataide, Kirkkotallintie 6 A, Joka toinen viikko Irma Kanon ja Soile Kortesalmi • 48 t • 81 € • max 18 Elävän mallin piirustus on kuvataiteen perusharjoitus, joka kehittää silmän ja yhteistyötä. Rentouttavia ja keskittymiskykyä lisääviä harjoituksia henkilökohtaisessa ohjauksessa. Välineinä litoposteri ja hiili. Kurssipäivät syksyllä: 6.9, 20.9, 4,10, 18.10, 1.11. ja 15.11. Kurssipäivät keväällä: 10.1, 24.1, 7.2, 28.2, 14.3, 28.3. 022016 Maalauksen iltaryhmä ti 18-20.15, 17.1.–4.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-123 kuvataide, Kirkkotallintie 6 A, Joka toinen viikko Irma Kanon • 18 t • 47 € • max 15 Kuinka luon väreillä muotoa ja tilaa. Kiinnostavia harjoituksia kuvataiteen ydinalueella. Vaihtelevia aiheita, esim. asetelmia tai kuvia. Välineiksi soveltuvat esim. akvarellit, akryylit tai väriliidut. Kokoonnumme keväällä 2017; 17.1, 31.1, 14.2, 7.3, 21.3, 4.4. 022017 Muotokuvamaalaus pe 18-21, la 11-14, su 11-14,  3.3.–12.3.2017 KUVATAIDEKOULU, Vanha Heikkiläntie 19 B Irma Kanon • 24 t • 50 € • max 10 Tutustumme muotokuvamaalauksen eri vaiheisiin. Maalaamme henkilökuvan mallista. Harjoittelemme näköisyyden lisäksi väri- ja käsialailmaisua. Ota mukaan piirustus- ja maalaustarvikkeet. Soveltuu maalausta harrastaneille. Kokoontumiset: 3.-5. ja 10.-12.3.


022019 Keväinen maisemamaalaus luonnon helmassa la ja su 12-17.15, 13.5.–14.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, Kirkkotallintie 6 A Tarja Bruun-Järvenpää • 14 t • 42 € • max 12 Viikonlopun kestävällä maalaus­ retkellämme lauantaina taltioimme kevään värejä Linlon maisemissa. Sunnuntaina menemme maalaamaan kansallisromattiseen tyyliin rakennettua Hvitträskin päärakennusta ja muuta miljöötä. Halutessaan voi tutustua myös Hvitträskin museoon, jonne on erillinen sisäänpääsymaksu. Retki on tarkoitus tehdä kimppakyydeillä, lähtö Kirkkonummen koulukeskuksen sisäpihalta.

022021 Grafiikkaa: kuivaneula ja monotypia la 11-17, su 11-17,  24.9.–2.10.2016 KUVATAIDEKOULU, Vanha Heikkiläntie 19 B Tarja Bruun-Järvenpää • 32 t • 76 € • max 12 Opettelemme valmistamaan grafiikkaa kuivaneula- tai monotypiatekniikalla. Monotypialla saadaan aikaan värikästä ja maalauksellista grafiikkaa. Kuivaneulatekniikka antaa piirrosmaisen jäljen. Kurssi soveltuu aloittelijoille ja edistyneemmille. Materiaalimaksu 20 € sisältyy kurssimaksuun. 022022 Grafiikka: monotypia ja puupiirustus pe 18-21, la 11-16.15, su 11-16.15,  10.2.–12.2.2017 KUVATAIDEKOULU, Vanha Heikkiläntie 19 B Tarja Bruun-Järvenpää • 18 t • 62 € • max 10

Opettelemme valmistamaan grafiikkaa monotypia- tai puupiirustustekniikalla. Monotypialla saadaan aikaan värikästä ja maalauksellista grafiikkaa. Puupiirroksessa perehdytään väripuupiirroksen kaivertamiseen ja vedostamiseen. Soveltuu aloittelijoille ja edistyneemmille. Materiaalimaksu 15 € sisältyy kurssimaksuun. 022030 Kuvanveisto - Poltettu savi- ja puuveistos I pe 14.30-20.15, la 10-15.45, 7.10.–19.11.2016 FINNSBACKAN NAVETTA, keramiikkapaja Franck, Kappalaisenpolku 5,  Joka toinen viikko Hasan Fuat Sari • 56 t • 88 € • max 12 Kurssi soveltuu aloittelijoille (myös savityön vasta-alkajille), jatkaville opiskelijoille ja taitojaan avartaville. Opettelemme veistosten ja muodon rakentamista ensin savesta perustekniikalla ja edeten kehittämällä opiskelijan esteettistä mieltä ja omaa ilmaisua. Opetus sisältää keramiikan perusopetuksen, mutta ei keskity keramiikan valmistukseen. Meillä on mahdollista myös työstää/harjoitella puulla rakentaen puuveistoksia kaikista puulaaduista. Haluan löytää kurssilaisten oman luovuuden ja mahdollisuuden kehittää sitä veistoksen kielellä. Tule rohkeasti mukaan ylittämään ennakkoluulosi ja viihtymään hyvässä seurassa! Materiaalikustannukset tehtyjen töiden perusteella. Polttomaksu 7 € sisältyy kurssihintaan, materiaalit maksetaan erikseen käytön mukaan. Opetus 7.-8.10., 21.-22.10., 4.-5.11 ja 18.-19.11.2016. Tauko 30 min. 022031 Kuvanveisto - Poltettu savi- ja puuveistos II pe 14.30-20.15, la 10-15.45, 13.1.–25.2.2017 FINNSBACKAN NAVETTA, keramiikkapaja Franck, Kappalaisenpolku 5,  Joka toinen viikko Hasan Fuat Sari • 56 t • 88 € • max 12 Kuten edellä. Opetus 13.-14.1., 27.-28.1., 10.-11.2., 24.-25.2.2017 Tauko 30 min.

31

KIRJALLISUUS JA TEATTERI LITTERATUR OCH TEATER / LITERATURE AND THEATRE 031001 Kirjasiepot to 18-20, 15.9.–15.12.2016 ja 19.1.–20.4.2017 MASALAN KIRJASTO, yläkerta,  Sundsbergintie 1 Paula Roselius ja Satu Tarkki • 22 t • 50 € • max 12 Kirjallisuusryhmä Kirjasiepoissa luemme tänä lukuvuonna novelleja. Ryhmään voivat tulla mukaan kaikki kirjoista ja yhteisestä keskustelusta kiinnostuneet. Syksyn kokoontumiskerrat: 15.9 Ernest Hemingway: Ensimmäiset 49 kertomusta, 13.10 Italo Calvino: Kenraali kirjastossa, 17.11 Roald Dahl: Helppo nakki ja muita kertomuksia, 15.12 Michel Tournier: Punainen kääpiö. Kevään kokoontumiskerrat :19.1 Thomas Bernhard: Kolme kertomusta sekä Gianni Celati: Neljä novellia näennäisyyksistä, 16.2 Tiina Laitila Kälvemark: Kadonnut ranta sekä Frode Grytten: Popmusiikkia, 16.3 Alice Munro: Nuoruudenystävä, 20.4 Irina Denezkina: Anna mulle! 031002 Orden bär - en grupp för skrivsugna to 18-20.15, 15.9.–24.11.2016 och 12.1.–30.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, C-203, Varannan vecka Katarina von Numers-Ekman • 36 t • 59 € • max 12 Tycker du om att skriva, men har aldrig riktigt tid, mod eller kraft att börja? I skrivarcirkeln gör vi övningar som sätter igång det kreativa flödet. Vi skriver både under lektionerna och hemma, ofta med utgångspunkt i våra egna minnen och erfarenheter. Vi diskuterar texterna utgående från vilka tankar eller känslor de väcker. Skrivarcirkeln är till för alla intresserade - ingen tidigare erfarenhet behövs. Kursdagar på hösten 15.9, 29.9, 13.10, 27.10, 10.11 och 24.11. Kursdagar på våren 12.1, 26.1, 9.2, 2.3, 16.3 och 29.3.

TAITEET

022018 Vapaa maalaus pe 18-21, la 11-14, su 11-14,  7.4.–23.4.2017 KUVATAIDEKOULU, Vanha Heikkiläntie 19 B Irma Kanon • 24 t • 50 € • max 12 Heittäytymistä, rentoutta ja luovuuden iloa, ilman esittävyyden rajoitteita. Vapauttavia harjoituksia ohjauksessa. Tarvikkeet: vesivärit, siveltimet ja paperit A2. Opetus 7.-9. ja 21.-23.4.


TAITEET

031003 Elämäni teemoja ja tarinoita ti 10-13.15, 13.9.–22.11.2016 ja 17.1.–28.3.2017 KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTON TOIMISTO / PÄIVÄOPETUSTILA,  Kirkkotallintie 1 A II krs., Joka toinen viikko Susanna Partio • 48 t • 66 € • max 14 Tule kirjoittamaan elämäsi vaiheista! Kirjoittaminen ja toisten tarinoiden kuunteleminen tuo oivalluksia ja iloa ja jäsentää eletyn merkitystä. Tekstejä voi tuottaa pienistä tai isommista hetkistä, elämän suurista linjoista tai sivupoluista. Kirjoita alkaen sukusi tarinoista tai keskity lähimenneisyyteen oman halusi mukaan. Muistelemisen prosessissa vahvistuvat niin oma kirjoittajanääni kuin oman elämän ymmärryskin. Soveltuu parhaiten neljäkymmentä vuotta täyttäneille. Ei tarvitse aikaisempaa kokemusta kirjoittamisesta. Kokoontumiset syksyllä tiistaisin: 13.9., 27.9, 11.10., 25.10., 8.11., 22.11.2016 ja keväällä: 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3.2017.

031004 Kirjoittamisen alkuun ti 17-19.15, 17.1.–28.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-160, Kirkkotallintie 6 A, Joka toinen viikko Susanna Partio • 18 t • 47 € • max 14 Oletko unelmoinut kirjoittamisesta, mutta et ole päässyt vielä alkuun? Ehkä haluaisit jäsentää elämänkokemuksiasi kirjoittamalla tai saada kirjoittamisesta välineen arkeesi omien tunteiden ja ajatusten selventämiseksi. Ehkä haluat hypätä tarinoiden ja mielikuvituksen maailmaan. Kurssilla teemme keveitä kirjoitusharjoituksia, joiden avulla herättelemme kirjoittajaa sinussa. Tutkimme ja kokeilemme kirjoittamisen eri muotoja: päiväkirjaa, muistelua, dialogia, runoa, satuja ja blogikirjoittamista. Tarkoituksena on löytää iloa ja yllätystä kirjoittamisen prosessista. Sopii kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille ja erityisesti aloittajille.

32

031005 Iloa ja voimaa taiteesta la-su 10-15,  8-9.10.2016 FINNSBACKAN NAVETTA, ateljeepaja Wirkkala, Kappalaisenpolku 5 Susanna Partio • 10 t • 36 € • max 10 Tule virkistymään taiteen keinoin! Yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa avaudumme aistimuksille ja tuntemuksille maalaamalla, muovailemalla, kirjoittamalla ja liikkumalla unohtamatta ääntä ja musiikkia. Taidetyöskentely voi olla myös rauhoittumisen hetki ja vuoropuhelua oman itsensä kanssa. Kurssi ei edellytä mitään ennakkotaitoja taiteen tekemisestä. Mukaan rento ja avoin mieli sekä mukavat vaatteet! Työskentely perustuu ekspressiivisen taideterapian menetelmiin.


KÄDENTAIDOT HANTVERK / HANDICRAFT

www.instagram.com/ kirkkonummen_kansalaisopisto/

Käsityökoulu kuuluu taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden alaisuuteen ja se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää kädentaidon opetusta jonka opetussuunnitelma perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta. Käsityökoulussa voi aloittaa 7-10 -vuotiaana. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetuksessa painotetaan havainnointia ja luovaa ongelmanratkaisua. Tavoitteena on, että opiskelun tehtävät ja teemat valitaan vuosittain niin, että oppilaat kokevat tekemisen ja oppimisen iloa sekä harjoittelevat työhön keskittymistä ja omasta työtilasta ja välineistä huolehtimista. Tervetuloa mukaan!

Käsillä tehty www.kirkkonummenkansalasopisto.blogspot.fi Täältä löydät kuvia kurssilaisten kauniista töistä, kurssi-infoa, lukuisia ideoita ja inspiraatiota omiin töihin.

Kurssit Taitoaineissa ylläpidetään ja edistetään kädentaitojen perinteitä ja opiskellaan uusia taitoja. Taitoaineita voi opiskella koko lukuvuoden kestävillä kursseilla tai lyhyemmillä intensiivikursseilla sekä kesälukukaudella huhti-kesäkuussa. Kaikki kurssit soveltuvat alkeis- ja jatkotason opiskelijoille, ellei tasokuvasta ole mainittu erikseen.

022710 Käsityökoulu syksy ma 15-16.30, 29.8.–12.12.2016 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Elina Räisänen • 30 t • 115 € • max 14 Syksyn aikana värjätään, huovutetaan, valmistetaan kynttilöitä, tehdään lankatöitä sekä valmistetaan paperia. Tavoitteena on oppilaan luovuuden, kädentaitojen ja ilmaisun kehittäminen. Tasolta toiselle etenevän opetuksen sisällöt suunnitellaan ottaen huomioon oppilaiden ikä ja kehitysvaihe. Sopiva aloitus-ikä on 7-10-vuotta. Lukukausimaksu (90 €) maksetaan erikseen sekä syksyllä, että keväällä. Materiaalimaksu 25 €/lukukausi maksetaan lukukausimaksun yhteydessä. Kurssi-ilmoittautumiseen tulee vanhemman tiedot laskun lähettämistä varten, myös aikuisen sähköpostiosoite on tärkeä, sitä kautta tulee kurssi-infoa!

Materiaalit Opiskelija hankkii kurssilla tarvittavan materiaalin itse. Joillakin kursseilla osa materiaaleista sisältyy kurssihintaan, josta mainitaan erikseen kurssin kuvauksessa. Materiaalihankinnoista kerrotaan kurssin infokerralla tai opettaja antaa lisätietoja sähköpostitse tai kurssin alussa. Kurserna I färdighetsämnena upprätthålls och främjas handarbetets traditioner och nya färdigheter studeras. Färdighetsämnen kan studeras på kurser som pågår hela läsåret eller på kortare intensivkurser samt under sommarläsåret i april-juni. Alla kurser lämpar sig för studerande på nybörjar- och fortsättningsnivå ifall ingen nivåbeskrivning nämnts separat.

022711 Käsityökoulu kevät ma 15-16.30, 9.1.–8.5.2017 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Elina Räisänen • 30 t • 115 € • max 14 Keväällä käsityökoulussa tehdään batikkitöitä ja ommellaan värjätyistä kankaista erilaisia tuotteita, valmistetaan keväiset kranssit, ja tehdään helmitöitä. Tavoitteena on oppilaan luovuuden, kädentaitojen ja ilmaisun kehittäminen. Tasolta toiselle etenevän opetuksen sisällöt suunnitellaan ottaen huomioon oppilaiden ikä ja kehitysvaihe. Lukukausimaksu (90 €) maksetaan erikseen sekä syksyllä, että keväällä. Materiaalimaksu 25 €/lukukausi maksetaan lukukausimak-

Materialen Studerande skaffar materialet som behövs under kursen själv. På vissa kurser ingår en del av materialet i kurspriset. Då nämns det separat i kursbeskrivningen. Det berättas mer om materialanskaffningarna på kursens infotillfälle eller så ger läraren ytterligare information i början av kursen.

33

KÄDEN TAIDOT

KÄSITYÖKOULU HANDARBETSSKOLA / SCHOOL OF HANDICRAFT

Seuraa kädentaidon kursseja myös sosiaalisessa mediassa:


KÄDEN TAIDOT

sun yhteydessä. Kurssi-ilmoittautumiseen tulee vanhemman tiedot laskun lähettämistä varten, myös aikuisen sähköpostiosoite on tärkeä, sitä kautta tulee kurssi-infoa! 022712 Käsityökoulu ´Nuppikset´ syksy to 14.45-16.45, 25.8.–15.12.2016 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Elina Räisänen • 43 t • 115 € • max 12 Syksyllä käsityökoulussa opitaan kirjansidontaa ja valmistetaan itsetehtyjä albumeita ja kirjoja. Lisäksi harjoitellaan pienten nahkatöiden tekoa, tehdään marmorointia erilaisille materiaaleille ja suunnitellaan ja valmistetaan kuvakudos tai miniryijy. Tavoitteena on oppilaan luovuuden, kädentaitojen ja ilmaisun kehittäminen. Tasolta toiselle etenevän opetuksen sisällöt suunnitellaan ottaen huomioon oppilaiden ikä ja kehitysvaihe. Lukukausimaksu (90 €) maksetaan erikseen sekä syksyllä, että keväällä. Materiaalimaksu 25 €/lukukausi maksetaan lukukausimaksun yhteydessä. Kurssi-ilmoittautumiseen tulee vanhemman tiedot laskun lähettämistä varten, myös aikuisen sähköpostiosoite on tärkeä, sitä kautta tulee kurssi-infoa! 022713 Käsityökoulu ´Nuppikset´ kevät to 14.45-16.45, 12.1.–18.5.2017 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Elina Räisänen • 47 t • 115 € • max 12 Keväällä käsityökoulussa opitaan kankaanpainantaa seulalla sekä valmistetaan estomenetelmin kankaankuviointia (vahabatikki, vehnäjauhoreservi) sisustustekstiileille. Teemme keramiikkaa ja harjoittelemme makrametöitä. Lisäksi valmistamme pieniä tuotteita lasia sulattamalla. Tavoitteena on oppilaan luovuuden, kädentaitojen ja ilmaisun kehittäminen. Tasolta toiselle etenevän opetuksen sisällöt suunnitellaan ottaen huomioon oppilaiden ikä ja kehitysvaihe. Lukukausimaksu (90 €) maksetaan erikseen sekä syksyllä, että keväällä. Materiaalimaksu 25 €/lukukausi maksetaan lukukausimaksun yhteydessä. Kurssi-ilmoittautumiseen tulee vanhemman tiedot laskun lähettämistä varten, myös aikuisen sähköpostiosoite on tärkeä, sitä kautta tulee kurssi-infoa!

TEEMAT JA TAPAHTUMAT TEMAN OCH EVENTS / THEMES AND EVENTS

KERAMIIKKA KERAMIK / CERAMICS Katso myös dreijauskurssi sivulta 71.

Kansalaisopistolla vietetään Joulutapahtumaa Kirkkonummen koulukeskuksen D-talossa 10.12.2016 klo 10-15. Ohjelmassa mm. kädentaidon näyttely, käsityökirppis ja -myyjäiset, joulupaja perheille sekä liikunnallista ohjelmaa. Tervetuloa mukaan!

022901 Käsityökirppis ja joulumyyjäiset la 10-15, 10.12.–10.12.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, D-TALO Elina Räisänen • 8 t • 12 € • max 40 Onko vuosien saatossa kaappien kätköihin kertynyt käsityötarvikkeita, -välineitä, vanhoja, uusia tai keskenjääneitä käsitöitä, kirjallisuutta yms. itsellesi tarpeettomaksi käynyttä käsitöihin liittyvää tavaraa. Vai oletko innokas käsityöharrastaja ja haluaisit tulla kokeilemaan omien tuotteiden myymistä? Tervetuloa kansalaisopiston joulutapahtumaan myymään kaikkea kädentaitoihin liittyvää tuotetta ja tavaraa. Pöydän koko on 70x120 cm ja maksu yhdestä pöydästä 12 €. Halutessasi voit ottaa myös oman rekin tai vastaavan mukaan. Ovet avautuvat yleisölle klo 10.00 jolloin pöytien on oltava valmiina. Pöytiä pääsee valmistelemaan klo 9.00 alkaen. Tiedustelut elina.raisanen@ kirkkonummi.fi. 022902 Joulupaja la 10-14.30, 10.12.–10.12.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, D-TALO Sari Pankkonen • 6 t Tule virittäytymään joulun tunnelmaan yhdessä perheesi kanssa. Joulupajassa pääsette askartelemaan erilaisilla materiaaleilla joulukoristeita ja -kortteja, lapset vanhemman johdolla. Joulupajaan voitte saapua ja lähteä oman aikataulun mukaisesti. Muista ottaa mukaan tonttulakki ja iloista mieltä! Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton.

34

023001 Syksy saapuu -perhekeramiikkapaja la 10-13, su 11-12.30,  10.9.–11.9.2016 FINNSBACKAN NAVETTA, keramiikkapaja Franck, Kappalaisenpolku 5 Karoliina Tuovinen • 6 t • 45 € • max 10 Kesän jälkeen alkaa ihanan värikäs syksy jolloin lehden satavat puista ja tuuli puhaltaa. Kurssilla teemme yhdessä syksyn innoittamia töitä savesta muovaillen ja helppoja perustekniikoita soveltaen. Käytössä helposti muovailtavat korkeanpolton savet. Lauantaina tehdyt työt maalataan sunnuntaina savilietevärein. Opettaja lasittaa ja polttaa työt. Työt ovat haettavissa noin viikko kurssin jälkeen. Kurssimaksuun sisältyy (8 €) materiaalit; savi, lasite ja poltto. Kurssi sopii yli 4-vuotiaalle lapselle aikuisen seurassa. Aikuinen ilmoittautuu. 023002  Keramiikan kulttuurikierros ma 16-19, 26.9.–28.11.2016 ja 9.1.–13.3.2017 FINNSBACKAN NAVETTA, keramiikkapaja Franck, Kappalaisenpolku 5 Karoliina Tuovinen • 72 t • 108 € • max 24 Keramiikan kulttuurikierroksella haemme innoitusta eri kulttuurien keramiikkaperinnöstä, yhdistelemme omaa ja vierasta, ja kokeilemme rohkeasti erilaisia tyylejä ja tekniikoita. Kurssi sopii keramiikkaan jo tutustuneille ja rohkeasti uuteen tarttujille. Polttomaksu 20 € sisältyy kurssimaksuun. 023003 Raku-keramiikka la 16-18, su 10-16,  9.10.–23.10.2016 FINNSBACKAN NAVETTA, keramiikkapaja Franck, Kappalaisenpolku 5,  Joka toinen viikko Terhi Mickelsson • 18 t • 47 € • max 10 Rakupoltto on perinteinen japanilainen keramiikanpolttotekniikka, jossa raakapoltetut työt poltetaan ulkona kaasu-uunissa ja savustetaan. Kurssille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta. Sunnuntaina 9.10 valmistamme klo 10-15 työt. Lauantaina


023004 Keramiikan työpaja ke 17-20, 14.9.–16.11.2016 FINNSBACKAN NAVETTA, keramiikkapaja Franck, Kappalaisenpolku 5 Terhi Mickelsson • 36 t • 69 € • max 20 Keramiikkaesineiden valmistus eri tekniikoita apuna käyttäen. Sopii aloittelijoille sekä taitojaan täydentäville. Polttomaksu 10 € sisältyy kurssimaksuun. 023005 Keramiikan työpaja ke 17-20, 18.1.–22.3.2017 KYLMÄLÄ, SJÖKULLAN KOULU,  Sjökullantie 285 Terhi Mickelsson • 36 t • 69 € • max 20 Kuten edellä. 023006 Kevättä ilmassa perhekeramiikkapaja la 10-13, su 11-12.30,  22.4.–23.4.2017 FINNSBACKAN NAVETTA, keramiikkapaja Franck, Kappalaisenpolku 5 Karoliina Tuovinen • 6 t • 45 € • max 10 Talven jälkeen alkaa kesän odotus, erilaiset ötökät heräävät piiloistaan ja kukkaset nousevat maasta. Kurssilla teemme yhdessä kevään innoittamia töitä savesta muovaillen ja helppoja perustekniikoita soveltaen. Käytössä ovat helposti muovailtavat korkeanpolton savet. Lauantaina tehdyt työt maalataan sunnuntaina savilietevärein. Opettaja lasittaa ja polttaa työt. Kurssimaksuun sisältyy materiaalit; savi, lasite ja poltto (8 €). Työt ovat haettavissa noin viikko kurssin jälkeen. Kurssi sopii yli 4-vuotiaille lapsille aikuisen seurassa. Aikuinen ilmoittautuu. 023007 Keramiikan ateljee ma 17-20, 8.5.–29.5.2017 FINNSBACKAN NAVETTA, keramiikkapaja Franck, Kappalaisenpolku 5 Karoliina Tuovinen • 16 t • 57 € • max 24 Tule toteuttamaan omat ideasi saveen asiantuntevassa ohjauksessa! Keramiikan Ateljee- kurssilla on hyvä tilaisuus joko tutustua keramiikkaan tai toteuttaa vaativampiakin töitä, omasta lähtötasosta riippuen. Käytössä korkeanpolton savet, sekä hyvä valikoima lasitteita ja patinoita. Savesta laskutetaan käytön mukaan, lasite- ja polttomaksu 10 €

sisältyy kurssimaksuun. 023008 Veistoksia ja veistoksellisia astioita paperisavesta pe 17-20, la 10-15.30, su 11-16,  26.5.–10.6.2017 FINNSBACKAN NAVETTA, keramiikkapaja Franck, Kappalaisenpolku 5 Karoliina Tuovinen • 22 t • 70 € • max 24 Paperisavi on helposti käsiteltävissä oleva savi joka on erityisen kevyttä poltettuna. Helppo työstettävyys ja paperisaven kaunis rosoinen pinta tekevät siitä mitä parhaan materiaalin suuriin töihin ja keveyttä vaativiin teoksiin. Tule toteuttamaan ihanasta materiaalista veistoksia, puutarha amppeleita tai vaikka ruukkuja. Kurssilla valmistamme itse omat savimassat. Työt pinnoitetaan savelle sopivin patinoin ja lasittein, joista on hyvät mallipalat. Materiaalimaksu 20e sisältäen kaikki käytettävät materiaalit ja polttomaksut. Saven valmistus 26.5. 17-20, muovailu 27-28.5. ja lasitus 10.6. 10-13.

MOSAIIKKI MOSAIK / MOSAIC 023201 Mosaiikki I pe 18-20.15, la 11-17, su 11-17,  14.10.–6.11.2016 FINNSBACKAN NAVETTA, keramiikkapaja Franck, Kappalaisenpolku 5 Tarja Bruun-Järvenpää • 35 t • 56 € • max 12 Tule tutustumaan mosaiikin kiehtovaan maailmaan. Kurssilla voit suunnitella ja valmistaa persoonallisen mosaiikkityön sisätiloihin tai ulos puutarhaan. Mosaiikista voit tehdä taideteoksen puulevylle. Mosaiikkityön pohjana voi olla myös esim. pöydänpinta, tarjotin, kukkaruukku, peilinkehys ym. Materiaalina voit käyttää rikkoutuneita astioita, kaakelin-, peilin-, tai lasinpaloja, lasimosaiikkia, luonnonkiviä jne. Sopii vasta-alkajille ja mosaiikkitöitä jo aiemmin harrastaneille. Info pe 14.10., työskentely 29.-30.10. ja 5.-6.11. 023202 Mosaiikki II pe 18-20.15, la 11-17, su 11-17,  3.3.–19.3.2017 FINNSBACKAN NAVETTA, ateljeepaja Wirkkala, Kappalaisenpolku 5 Tarja Bruun-Järvenpää • 35 t • 56 € • max 12

35

Kuten edellä. Info pe 3.3., työskentely la-su 11.-12.3. ja 18.-19.3.

HOPEA SILVER / SILVER 023301 Alkeis hopeakorukurssi sormus pe 18-20.15, la 9-16.15, su 10-16,  30.9.–2.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-112 metallityö, Kirkkotallintie 6 A Heta Anderson • 20 t • 47 € • max 12 Alkeis hopeakorukurssilla opetellaan erilaisia kultasepänalan tekniikoita hopeasormuksen valmistuksen yhteydessä. Yleisimmin käytettyjä tekniikoita ovat sahaus, juotos, vasarointi, hionta/ kiillotus, pintatekstuurien käyttö; oksidointi ja mattaus. Sormuksia valmistetaan levy- ja lankamateriaaleista, jolloin käydään läpi erilaisia valmistustapoja. Tekniikoiden hallinta ja niiden soveltaminen mahdollistaa muiden hopeakorujen valmistuksen kun taidot kehittyvät. Hopea materiaalia voi ostaa opettajalta ja työkalumaksu 10 € maksetaan opettajalle. 023302 Alkeis hopeakorukurssi sormus pe 18-20.15, la 9-16.15, su 10-16,  13.1.–15.1.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-112 metallityö, Kirkkotallintie 6 A Heta Anderson • 20 t • 47 € • max 12 Kuten edellä. 023303 Jatko hopeakorukurssi kivenistutus pe 18-20.15, la 09-16.15, su 10-16,  21.10.–23.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-112 metallityö, Kirkkotallintie 6 A Heta Anderson • 20 t • 47 € • max 12 Edellytyksenä aikaisemman alkeis hopeakorukurssin käynti jotta osaa itsenäisesti valmistaa sormusrungon, johon tehdään kivenistutus. Jatkokurssilla tehdään teknisesti hieman vaativampia hopeakoruja ja opetellaan kivenistutuksen perustekniikat. Umpi-istukan valmistus cabuchon/ pyöröhiontaisille kiville ja putki-istukan valmistus pienille pyöreille viistehiotuille kiville, koko n. 3-6mm. Omien kivien käyttömahdollisuus

KÄDEN TAIDOT

22.10 klo 16-18 lasitamme ne ja sunnuntaina 23.10. klo 10-16 on polttopäivä.


arvioidaan opettajan kanssa kurssin alussa. Opettajaan voi olla yhteydessä ennen kurssia tiedustellakseen kivistä. Hopea materiaalia ja kiviä voi ostaa opettajalta ja työkalumaksu 10 € maksetaan opettajalle.

KÄDEN TAIDOT

023304 Jatko hopeakorukurssi kivenistutus pe 18-20.15, la 09-16.15, su 10-16,  3.2.–5.2.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-112 metallityö, Kirkkotallintie 6 A Heta Anderson • 20 t • 47 € • max 12 Kuten edellä. 023311 Hopeaketjukurssi 1 la ja su 9-17, 19.11.–20.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-123 kuvataide, Kirkkotallintie 6 A Aino Vepsäläinen • 20 t • 47 € • max 12 Kurssilla tutustaan erilaisiin hopeaketjujen valmistustekniikoihin ja hopeaketjumalleihin sekä suunnitellaan ja valmistetaan hopeaketju/hopeaketjuja. Sopii sekä aiemmin kurssin käyneille että aloittelijoille. Kurssilla on käytettävissä valmistukseen tarvittavat työvälineet, työkalumaksu 5 € maksetaan opettajalle. Materiaaleja voi ostaa opettajalta. Opetukseen sis. tauko 30 min. 023312 Hopeaketjukurssi 2 la ja su 9-17, 1.4.–2.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-123 kuvataide, Kirkkotallintie 6 A Aino Vepsäläinen • 20 t • 47 € • max 12 Kuten edellä.

HELMET PÄRLOR / PEARLS 023401 Koruja uusista materiaaleista ke 17-20, 14.9.–12.10.2016 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Elina Räisänen • 20 t • 57 € • max 12 Tule valmistamaan kauniita koruja kokeilemalla erilaisia materiaaleja ja tekniikoita. Aiheena on hartsivalut, korubetoni, polymeerimassat, käsin tehdyt lasihelmet ja kynsilakkakorut. Valmistamme koruja mm. kaulakoruiksi, rintarosseiksi, korva- ja käsikoruiksi, kukin omien toiveiden mukaan. Osa materiaaleista (hartsi, lasi, massa, betoni) 10 € sisältyvät kurssimaksuun. Lisää infoa

materiaaleista tulee sähköpostilla ennen kurssin alkua.

POSLIINI PORSLIN / PORCELAIN 024001 Posliinimaalaus ma 17.30-19.45, 5.9.–21.11.2016  ja 16.1.–3.4.2017 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Salme Paavola • 66 t • 88 € • max 15 Posliinimaalauksen perusteiden opiskelua eri tekniikoita hyödyntäen. Opiskelijat hankkivat itse maalauksessa tarvittavat värit, öljyt sekä posliinit. Kurssi soveltuu posliinimaalauksen perustaidot hallitseville sekä aloittelijoille. Polttomaksu 7 € sisältyy kurssimaksuun. Vuoden teemana “Vuodenajat; valoja ja varjoja” 024002 Posliinimaalaus ti 18-20.15, 17.1.–4.4.2017 KYLMÄLÄ, SJÖKULLAN KOULU,  Sjökullantie 285 Leena Hyvönen • 33 t • 63 € • max 10 Posliinimaalauksen teoriaa ja käytännön harjoittelua. Kurssilla opitaan perinteistä ja modernia maalausta. Opiskelijat hankkivat maalattavat esineet sekä muut tarvikkeet. Kurssi sopii aloittelijoille sekä perusasiat hallitseville. Polttomaksu 7 € sisältyy kurssihintaan.

ERIKOISTEKNIIKAT SPECIALTEKNIKER / SPECIAL TECHNIQUES

024101 Silikonimuotin valmistus askartelu- ja valutöihin pe 18-20.15, 9.9.–16.9.2016 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Mia Porter • 6 t • 52 € • max 12 Valmistetaan silikonista erikoisia muotteja. Muotin voi tehdä lähes mistä vain, mm.leluista, koruista, hedelmistä, parfyymipulloista tai kauniista pintaefekteistä. Muotteja voi käyttää esim. saippua-, kynttilä- ja betonitöissä sekä erilaisten askartelumassojen käytössä. Voi kokeilla tavallista saniteettisilikonia

36

ja muotin tekoon tarkoitettuja silikoneja. Materiaalimaksu 15€/ 0,5 kg muottisilikonia, sisältyy kurssimaksuun. Riittää esim. kahteen pienehköön työhön. Tuo mukanasi pieniä esineitä, joista haluat muotin sekä astioita, joihin esine mahtuu niin, että reunoille ja päälle jää n. 2 cm tilaa. Jos haluat kokeilla myös saniteettisilikonia, tuo oma mukanasi. Työskentely 9.9 ja 16.9. Huom! Kurssihintaan lisätty materiaalimaksu.

024103 Joulukoristeilla tunnelmaa ti 17.45-20.45, 8.11.–29.11.2016 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Sari Pankkonen • 16 t • 57 € • max 16 Tule luomaan joulun tunnelmaa itse tehdyillä koristeilla. Kurssilla 8.11. valamme kynttilöitä kastamalla, 15.11. Sidomme havukransseja havuista, kävyistä ja varvuista, 22.11. Muotoilemme koristeita kipsisiteestä ja neulahuovutamme tonttuja ja enkeleitä. 29.11. väännämme kimaltavia koristeita rautalangasta ja helmistä. Osa materiaaleista (10 €) sisältyy kurssihintaan. 024104 Persoonalliset kynttilät ti 18-20.15, la 10-16.30, su 10-16.30,  15.11.–27.11.2016 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Mia Porter • 19 t • 47 € • max 12 Valmistetaan pöytä-, tuikku- ja kelluvia kynttilöitä. Kokeillaan perusvahojen lisäksi. erikoisvahoja kuten kristallisteariinia, joka jättää pitsireunan palaessaan sekä kristalliparafiinia Käytetään erilaisia värjäys- ja koristelutapoja sekä erityyppisiä muotteja (mm. pringlespurkki, maitotölkki). Halutessa voi tehdä myös munankennosta ja vahasta sytykeruusuja. Info 15.11. Koulukeskuksella B-talo, käsityöluokka B-120 jolloin sovitaan materiaalihankinnat. Työskentely 26.-27.11. Mäkitalolla. Opetuksessa la ja su 30 min. tauko. 024105 Itsetehtyjä saippuoita joululahjaksi ti 18-19.30, la 10-15.45, 22.11.–3.12.2016 FINNSBACKAN NAVETTA, ateljeepaja Wirkkala, Kappalaisenpolku 5


hastasi tai luonnosta isohkoja lehtiä (esim. kuunlilja, vuorenkilpi, poimulehti, saniainen, kurjenmiekka), heiniä, röyhyjä ja kukkia. Mikäli omistat pienen terävän veitsen ja/ tai kukkasakset, ota ne mukaasi. Opettaja tuo mukanaan lisäksi kasvatettuja kukkia sekä vihreitä kasveja ja muut sidontaan tarvittavat materiaalit. Materiaalimaksu 10 € maksetaan opettajalle kurssipaikalla.

024108 Betonia kotiin, puutarhaan ja parvekkeelle ti 18-19.30, pe 18-20.15, la 10-15.45, su 10-15.45,  21.3.–7.4.2017 FINNSBACKAN NAVETTA, keramiikkapaja Franck, Kappalaisenpolku 5 Mia Porter • 19 t • 47 € • max 12 Betonista valmistetut esineet ovat eläväpintaisia ja monimuotoisia ja kestävät kuumaa ja ulkokäyttöä. Voit valmistaa ruukkuja, kulhoja, laattoja, kynttilän alustoja, modernin lampun tms. Esineen pintaa voi kuvioida mm. pitseillä, kasvien lehdillä, tai keramiikkapaloilla tai värjätä. Tutustutaan myös pitsien ja kankaiden kastamiseen betoniin. Voit tutustua betonitöihin esim. sivustolla. www.pinterest.com. Ensimmäisellä kerralla kerrotaan materiaaleista, työvälineistä ja valumuoteista. Info 21.3. klo 18-19.30, työskentely 1.-2.4. klo 10-15.45 sekä 7.4. klo 18-20.15.

024301 Huovutetut hatut, huivit ja huopatossut ke 17-20, 26.10.–30.11.2016 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Elina Räisänen • 24 t • 70 € • max 32 Huovuttamalla saat tehdyksi monenlaisia käyttöön soveltuvia asusteita, kuten yksilöllisiä hattuja, upeita huiveja, kauniita käsineitä ja lämpöisiä tossuja. Voit myös valmistaa pieniä sisustustekstiilejä tai pussukoita ja laukkuja tällä kurssilla. Käytössä on sekä suomenlampaanvillaa, että merinovillaa. Materiaalimaksu 20€ sisältyy kurssimaksuun, joten mukaan ei tarvitse tuoda kuin hyviä ideoita.

LUONNONMATERIAALIT NATURMATERIAL / NATURAL MATERIALS 024201 Sidottu kukkakimppu täydennettynä puutarhan materiaaleilla ti 18-21, 13.9.–13.9.2016 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Heini Hiltunen • 4 t • 19 €, max 10 Sidomme matalan kimpun, johon yhdistämme kasvatettuja kukkia ja puutarhasta/ luonnosta saatavaa materiaalia. Käymme läpi leikkokukkien käsittelyä, opettelemme kimpun sidonnassa tärkeän spiraalitekniikan sekä kukkien, lehtien ja oksien sommittelua. Tuo mukanasi vapaavalintaisesti puutar-

HUOVUTUS TOVNING / FELTING

OMPELU SÖMNAD / SEWING 025001 Opi Ompelemaan I ma 18-20.15, 12.9.–21.11.2016 ja 9.1.–20.3.2017 NISSNIKUN KOULU, (yläkoulu) käsityö­ luokka, Masalantie 268, Joka toinen viikko Mia Porter • 33 t • 58 € • max 14 Ommellaan mukavia ja persoonallisia vaatteita aikuisille, lapsille ja myös koiralle valmiskaavoja käyttäen. Opitaan ompelun yksityiskohtia oman työn kautta sekä niksejä kuinka vanhoista vaatteista voi muunnella uusia asuja. Voit myös tutustua oman koneesi käyttöön. Saumurilangat ja kaavapaperi (2 €) sisältyvät kurssihintaan. 025002 Opi Ompelemaan II ma 18-20.15, 5.9.–14.11.2016 ja 16.1.–27.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-120 käsityö, Kirkkotallintie 6 A, Joka toinen viikko

37

Mia Porter • 33 t • 58 € • max 14 Kuten edellä. 025005 Kierrätä, ompele, korjaa ja viimeistele vaatteita ti 18-20.15, la 10-16.30, su 10-16.30,  28.3.–9.4.2017 NISSNIKUN KOULU, (yläkoulu) käsityöluokka, Masalantie 268 Mia Porter • 19 t • 47 € • max 12 Ommellaan helppoja vaatteita jopa ilman kaavaa, uudistetaan vanhoja vaatteita uusiksi tuotteiksi, korjataan sekä ommellaan keskeneräiset työt valmiiksi. Voit myös opetella oman ompelukoneen tai saumurin käyttöä. Ensimmäisellä kerralla 28.3. tutustutaan materiaaleihin, kierrätysideoihin ja kaavoihin. Työskentely 8.-9.4. Opetuksessa tauko la ja su 30 minuuttia.

PERINNETEKSTIILIT TRADITIONELLA TEXTILER / TRADITIONAL TEXTILES 025101 Pitsinnypläys ke 18-20.15, 7.9.–23.11.2016 ja 11.1.–29.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-120 käsityö, Kirkkotallintie 6 A, Joka toinen viikko Pirjo Vänni • 36 t • 59 € • max 15 Aloittelijat opettelevat pitsinnypläyksen perusteita pienissä harjoitustöissä: lyönnit, peruskuviot ja -pohjat, pitsien aloitus, lopetus, päättely ja kiinnitys kankaaseen. Kokeneemmat valitsevat työt oman tarpeensa ja edistymisensä mukaan. Mukaan nuppineuloja ja nypläysvälineet, jos on. Tarvikkeita voi hankkia opettajan kautta. 025102 Pitsinnypläys ke 18-20.15, 14.9.–30.11.2016 ja 18.1.–5.4.2017 VEIKKOLAN KOULU, käsityöluokka, Kisapolku 7, Joka toinen viikko Pirjo Vänni • 36 t • 59 € • max 15 Kuten Edellä. 025103 Pitsinnypläyksen erikoiskurssi la 10-16.30, su 10-15.45,  5.11.–6.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-120

KÄDEN TAIDOT

Mia Porter • 9 t • 37 € • max 12 Hemmottele itseäsi ja ystäviäsi omatekoisilla saippuoilla. Saippuat tehdään korkealaatuisesta valmismassasta erilaisiin muotteihin valaen. Värjää kurkumalla, havuilla, mustikalla sekä koristele ja tuoksuta saippuaan tarkoitetuilla tuoksuilla tai luonnontuotteilla. Voit tehdä hoitavia, kuorivia, kuvioituja ja hauskan muotoisia saippuoita. Valmistus sopii hyvin myös lasten kanssa tehtäväksi. Info 22.11., jolloin sovitaan materiaalihankinnat. Työskentely 3.12. Opetuksessa la 30 min. tauko.


KÄDEN TAIDOT

käsityö, Kirkkotallintie 6 A Pirjo Vänni • 15 t • 42 € • max 15 Tule opettelemaan uutta nypläystekniikkaa, täydentämään aiemmin opittua tai aloittamaan vaikka jokin suurempi vapaavalintainen, omien toiveiden mukainen työ. Kukin kurssilainen sopii etukäteen opettajan kanssa nyplättävästä työstä ja materiaalihankinnoista. Opetuksessa la ja su 30 min. tauko. 025104 Pitsinnypläyksen erikoiskurssi la 10-16.30, su 10-15.45,  25.3.–26.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-120 käsityö, Kirkkotallintie 6 A Pirjo Vänni • 15 t • 42 € • max 15 Kuten edellä. 025105 Kansallispuku- ja perinnekäsityökurssi la 10-14, 17.9.–26.11.2016 ja 21.1.–1.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-120 käsityö, Kirkkotallintie 6 A, Joka toinen viikko Saila Helokallio • 64 t • 78 € • max 15 Valmistamme kansallispukuja, muinaispukuja ja/ tai perinnekäsitöitä. Teemme ja korjaamme kansallispukujen osia. Voit myös tulla oppimaan “uusia” perinteisiä tekniikoita ja tehdä esim. pöytäliinoja, koristetyynyjä ja kastemekkoja. Perinteisiä tekniikoita ovat esim. revinnäiset, hardangerompelu, frivolite, haarukkapitsi, erilaiset kirjonnat, aurinkopitsit jne. Voit myös tehdä keskeneräisiä käsitöitäsi valmiiksi. Kurssi sopii kaikille vasta-alkajista edistyneisiin. Opettaja neuvoo tarvikkeiden hankinnassa.

KUDONTA VÄVNING / WEAVING

Seuraa kuvia valmistuneista kudonnantöistä osoitteessa: www.instagram.com/kirkkonummen_kansalaisopisto/ Kudonta Kudontakursseilla kudottavat pitkät yhteisloimet suunnitellaan ryhmän toiveiden mukaan. Loimet rakennetaan yhteistyönä, johon kaikki kurssilaiset

osallistuvat. Materiaalit eivät sisälly kurssihintaan. Kudonnaiset ja taidot edistyvät hitaasti. Kudontavuoron saatuaan opiskelijan edellytetään kutovan myös omalla ajallaan. Lisätietoja kudonnan sivustolta https://sites. google.com/site/kankaankutojat/home. Opistolta voi myös vuokrata kangaspuita viikkovuokralla ja kutoa valmiisiin loimiin mm. mattoja, mikäli ryhmissä on tilaa. Vävning De långa gemensamma varparna som vävs på vävningskurserna planeras efter gruppens önskemål. Varparna byggs genom samarbete mellan alla kursdeltagare. Materialen ingår inte i kursavgiften. Vävningarna och färdigheterna framskrider långsamt. Efter att kursdeltagarna fått en egen vävtur förutsätts de att väva också på egen tid. Närmare uppgifter från https:// sites.google.com/site/kankaankutojat/ home. Med veckohyra kan man hyra vävstolar av institutet och väva t.ex. mattor i färdiga varpar, om det finns utrymme i grupperna.

026001 Kudonta ma 17.45-20, 12.9.–28.11.2016 ja 9.1.–3.4.2017 HAAPAJÄRVI, EERIKINKARTANO,  Eerikinkartanontie 164 Elina Räisänen • 66 t • 101 € • max 15 Kudotaan sisustus- ja käyttötekstiilejä valmiisiin loimiin: matot, matkahuovat, poppanat ja liinat, miniryijyt, huivit ym. Rakennetaan uusia loimia ryhmän toiveiden mukaan. Tutustutaan työvälineisiin ja kankaanrakennuksen työvaiheisiin loimen luonnista polkusten sidontaan ja töiden viimeistelyyn asti. Lisäksi opitaan ammattitekniikkaa, sidosoppia ja materiaalitietoa tarpeen mukaan. Sopii sekä vasta-alkajille että pidemmälle ehtineille. Hintaan sis. lisämaksu 20 € mahdollisuudesta kutoa opetuksen ulkopuolella. 026002 Kudonta ti 9.45-12, 6.9.–22.11.16 ja 10.1.–28.3.17 GESTERBYN MUSEOALUE,

38

PUNAINEN MÖKKI, Gesterbyn kartano Elina Räisänen • 66 t • 101 € • max 10 Kuten edellä. 026003 Kudonta to 11-13.15, 8.9.–24.11.16 ja 12.1.–13.4.17 JORVAS TORHEM, Torheminkuja 12 Elina Räisänen • 66 t • 101 € • max 14 Kuten edellä. 026004 Kudonta / Vävning ma 18.45-21, 12.9.–28.11.16 ja 9.1.–27.3.17 TOLSAN KOULU, Vanha Porkkalantie 46 Viveca Karlstedt • 66 t • 101 € • max 12 Kurssilla on kahdeksan kangaspuuta käytössä. Käymme läpi kudonnan alkeet, suunnittelemme työt ja rakennamme loimet puihin. Osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön. Tule mukaan, vasta-alkaja tai enemmän perehtynyt, nyt on mahdollisuus edetä taidoissa. Kurssihintaan sisältyy lisämaksu 20 € mahdollisuudesta kutoa opetuksen ulkopuolella. Vi har åtta vävstolar till vårt förfogande. Under kursen går vi igenom vävningens grunder, planerar vävarna och sätter upp ränningarna. Deltagarna har möjlighet att påverka kursens innehåll. Kom med, både nybörjare och mer erfarna, och bli inspirerade av vävning. I priset ingår en extra avgift på 20 € som ger dig en möjlighet att väva även på egen tid. 026005 Kudonta ke 18-20.15, 14.9.–30.11.2016 ja 11.1.–29.3.2017 TOLSAN KOULU, Vanha Porkkalantie 46 Sari Pankkonen • 66 t • 101 € • max 15 Kudotaan sisustus- ja käyttötekstiilejä valmiisiin loimiin: matot, matkahuovat, poppanat ja liinat, miniryijyt, huivit ym. Rakennetaan uusia loimia ryhmän toiveiden mukaan. Tutustutaan työvälineisiin ja kankaanrakennuksen työvaiheisiin loimen luonnista polkusten sidontaan ja töiden viimeistelyyn asti. Lisäksi opitaan ammattitekniikkaa, sidosoppia ja materiaalitietoa tarpeen mukaan. Sopii sekä vasta-alkajille että pidemmälle ehtineille. Hintaan sis. lisämaksu 20 € mahdollisuudesta kutoa opetuksen ulkopuolella. Lisätietoja https://sites.google.com/site/kankaankutojat.


PUU- JA METALLITYÖT TRÄ- OCH METALLSLÖJD / WOOD AND METAL WORKS 027001 Nikkarointikurssi ma 17-20, 5.9.–7.11.2016 ja 9.1.–13.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-110 puutyö, Kirkkotallintie 6 A Petteri Tuomi • 72 t • 88 € • max 10 Kurssilla on mahdollisuus valmistaa/korjata pienimuotoisia puu- ja metallitöitä/käyttöesineitä. Opiskelija hankkii tarvittavat materiaalit itse. Kurssiin sisältyy koneiden käyttöön sekä työturvallisuuteen liittyvää opetusta. 027002 Nainen ja höyläpenkki / Kvinnan vid hyvelbänken ti 18 - 20.15, 6.9.–29.11.16 ja 10.1.–4.4.17 BOBÄCKS SKOLA, Gränsnäsintie 11 Ann Jonasson • 72 t • 88 € • max 15 Hauska ja kokeileva puutyön peruskurssi naisille. Opettele alkeet; perinteiset työkalut, materiaalin valinta ja pintakäsittely. Valmista itsellesi pienimuotoisia puuesineitä, naulakko, jakkara, leikkuulauta tai sarvista/ rautalangasta koruja/koukkuja. Tutustumme myös vanhoihin kansanomaisiin työtapoihin. En rolig och experimentell grundkurs i träslöjd för kvinnor. Kom och lär dig grunderna; traditionella verktyg, materialval och ytbehandling. Vi slöjdar mindre träföremål, en knagg, en pall, ett skärbräde, ett hornsmycke eller något av järntråd. Vi bekantar oss också med gamla folkliga slöjdtekniker.

027003 Nikkarinainen-kurssi I pe 18-21, la 9-15, 7.10.–22.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-110 puutyö, Kirkkotallintie 6 A, Joka toinen viikko Petteri Tuomi • 24 t • 60 € • max 10 Tule tutustumaan työkoneiden (puu ja metalli) turvalliseen käyttöön yhdessä muiden naisten kanssa. Kurssilla voit harjoitella kaikessa rauhassa koneiden käyttöä ja valmistaa jonkin haluamasi pienimuotoisen työn puusta ja/tai metallista, esim. löylykauha tai peilinkehys. Materiaalimaksu 10 € sisältää harjoitteluun tarvittavat puu- ja metallimateriaalin sekä hitsauskaasut. Tule rohkeasti mukaan! Opetus 7.-8. ja 21.-22.10.2016. 027004 Nikkarinainen-kurssi II pe 18-21, la 9-15, 3.3.–18.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-110 puutyö, Kirkkotallintie 6 A, Joka toinen viikko Petteri Tuomi • 24 t • 60 € • max 10 Kuten edellä. Opetus 3.-4.3. ja 17.18.3.2017.

027005 Intarsia la 9-15.30, su 9-15.30,  12.11.–13.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-110 puutyö, Kirkkotallintie 6 A Juha Nuutti • 16 t • 47 € • max 16 Kurssilla valmistetaan veitsitekniikalla ohuista puuviiluista sommittelemalla ja leikkaamalla esimerkiksi; taulu, hiirimatto, nimikyltti tai tarjottimen pohja. Opitaan tunnistamaan eri puulajeja ja näkemään puusta muutakin kuin pelkät syykuviot. Työt myös pintakäsitellään. Aikaisempaa puutyökokemusta ei tarvita. Materiaalimaksu 10 € / opiskelija sis. mallit, työvälineet, harjoitusmateriaalit, pintakäsittelyaineet, maksetaan opettajalle. Opettajalta mahdollisuus lisäksi ostaa työvälineitä, opetus DVD ja materiaaleja. Opetuksessa 30 min tauko.

027010 Metallityökurssi pe 18-21, la 9-15, 28.10.–5.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-112 metallityö, Kirkkotallintie 6 A

39

Petteri Tuomi • 24 t • 65 € • max 10 Kurssilla voi tehdä pienimuotoisia hitsausharjoituksia sekä valmistaa omia metallitöitä. Harjoitustyönä voi olla esimerkiksi rikkoutuneen koripallokorin korjaaminen tai takkavälineen/hiilihangon valmistaminen. Materiaalimaksu (15 €) sisältää käytettävät kaasut sekä laitteiden käytön. Opiskelija hankkii tarvitsemansa työmateriaalit itse. Opetus 28.-29.10. ja 4.-5.11.2016.

KORISTEMAALAUS DEKORATIONSMÅLNING / DECORATIVE PAINTING 027501 Rococoon aikakausi / Rococoo tidsepoken pe 17.15-21, la 9-15, su 9-14.15,  14.10.–23.10.2016 PUNAINEN MAKASIINI, Virkatie 5 Sinikka Siekkeli • 39 t • 81 € • max 10 Tutustumme rococooajan maalaustekniikkaan. Ota mukaan pienehkö huonekalu tai ovi. Voit myös maalata boordin kotiisi erilliselle tapetille. Opettajalla on tarvittavat materiaalit. Opetus 9.-11. ja 16.-18.10. Vi lär oss rococoo tidsepokens måleriteknik. Tag med en liten möbel eller liten dörr. Du kan också måla en bård på en tapet till ditt hem. Läraren hämtar material. 027503 Kustavilainen aikakausi pe 17.15-21, la 9-15, su 9-14.15,  10.3.–19.3.2017 PUNAINEN MAKASIINI, Virkatie 5 Sinikka Siekkeli • 39 t • 81 € • max 10 Perehdytään kustavilaiseen koristemaalaukseen. Koristemaalausmallit ovat opettajalla. Ota mukaan pienehkö huonekalu, öljy- ja akryylivärit, pieniä taiteilijapensseleitä. Materiaaleja voi ostaa myös opettajalta. Opetus 10-12. ja 17-19.30. Vi bekantar oss med dekorationsmålning från den gustavianska epoken. Läraren har dekorationsmålningsmodeller. Tag med en liten möbel, olje- och akrylfärger samt konstnärspenslar. Du kan också köpa material av läraren. 027505 Perinteinen koristemaalaus / Traditionell dekorationsmålning ma-pe 17-21.15, 5.–9.6.2017 PUNAINEN MAKASIINI, Virkatie 5

KÄDEN TAIDOT

026006 Kudonnan kesäkurssi ti 18-20.15, 18.4.–13.6.2017 JORVAS TORHEM, Torheminkuja 12 Sari Pankkonen • 23 t • 50 € • max 12 Tutustumme kankaanrakennuksen saloihin. Käymme läpi kankaan rakennuksen työvaiheita loimen luonnista niisintään, polkusten sidontaan ja kudonnaisten viimeistelyyn asti. Kudomme valmiisiin loimiin mattoja ym. kodin tekstiilejä. Kurssilla on mahdollisuus luoda oma loimi kotiin. Sopii muistin virkistäjäksi ruostuneille taidoille sekä kudonnasta kiinnostuneille vasta-alkajille. Info 18.4. klo 18-19.30, jolloin sovitaan kudontavuorot ja kerrotaan materiaalihankinnoista. Kudontaa 2.5.-13.6. Lisätietoja https://sites.google. com/site/kankaankutojat.


KÄDEN TAIDOT

Sinikka Siekkeli • 28 t • 74 € • max 10 Opetellaan koristemaalaukseen alkeet johon kuuluu valon ja varjon merkitys maalauksessa. Perehdytään perinteisiin maalaustekniikoihin niin huonekaluissa kuin sisustusmaalauksessa. Ota mukaan mieluusti kunnostettu ja puhdistettu huonekalu jonka voit maalata haluamallasi tavalla. Opit helpoin konstein ideoita kodin sisustusmaalauksiin, opettajalla on paljon erilaisia koristemaalaus malleja. Ota mukaan: teräväkärkisiä pieniä öljyväripensseleitä sekä muita maalaamiseen tarkoitettuja tasapäisiä pensseleitä, öljyväri tuubivärejä, kangasrättejä, kertakäyttölautasia, palettiveitsi, paperia ja kynä. Vi lär oss grunderna i dekorationsmålning, och betydelsen av ljus och skugga i måleri. Vi bekantar oss med traditionella tekniker, både vad gäller möbler och inredning. Vi lär oss enkla tekniker och får nya ideer – så här kan man också måla i hemmet! Ta helst med en restaurerad och rengjord möbel som du sedan kan måla som du önskar. Lärarinnan har många olika modeller för dekorationsmålandet samt akryl-och oljefärger. Ta med dig: små vassa penslar för oljemålning samt penslar med jämn borst, oljefärg i tub, engångstallrikar, palettkniv, tygtrasor, papper, suddgummi, penna, och linjal.

VERHOILU JA ENTISÖINTI MÖBELTAPETSERING OCH RENOVERING / UPHOLSTERY AND RESTORATION 028001 Tuolin verhoilu aloittelijoille to 16.30-21, pe 16.30-21, la 9-16.30, su 10-16,  27.10.–30.10.2016 FINNSBACKAN NAVETTA, ateljeepaja Wirkkala, Kappalaisenpolku 5 Riitta Merjankari • 30 t • 81 € • max 5 Kurssi on perinteinen verhoilukurssi ensikertalaisille. Tavoitteena on oppia korjaamaan pienen tuolin perustukset ja verhoilla tuoli. Kurssiin sisältyy sekä teoriaa että käytäntöä. Ota huonekalu mukaan ensimmäiseen kokoontumiseen. Huonekalu kuljetetaan kurssin jälkeen pois. 028002 Tuolin verhoilu to 16.30-21, pe 16.30-21, la 9-16.30,

su 10-16,  27.10.–30.10.2016 FINNSBACKAN NAVETTA, ateljeepaja Wirkkala, Kappalaisenpolku 5 Riitta Merjankari • 30 t • 81 € • max 5 Kurssi on perinteinen verhoilukurssi. Tavoitteena on oppia korjaamaan pienen tuolin perustukset ja verhoilla tuoli. Kurssiin sisältyy sekä teoriaa että käytäntöä. Ota huonekalu mukaan ensimmäiseen kokoontumiseen. Huonekalu kuljetetaan kurssin jälkeen pois. 028003 Verhoilun pitkä intensiivikurssi to 16.30-21, pe 16.30-21, la 9-16.30, su 10-16,  24.11.–11.12.2016 FINNSBACKAN NAVETTA, ateljeepaja Wirkkala, Kappalaisenpolku 5 Riitta Merjankari • 60 t • 162 € • max 10 Kurssi on perinteinen verhoilukurssi. Tavoitteena on oppia korjaamaan nojatuolin tai sohvan perustukset ja verhoilla huonekalu. Kurssiin sisältyy sekä teoriaa että käytäntöä. Opetuskertojen välillä on mahdollista työskennellä itsenäisesti. Ota huonekalu mukaan ensimmäiseen kokoontumiseen. Opetus 24.-27.11. ja 8-11.12. Huonekalu kuljetetaan kurssin jälkeen pois. 028004 Tuolin verhoilu aloittelijoille II to 16.30-21, pe 16.30-21, la 9-16.30, su 10-16,  9.2.–12.2.2017 FINNSBACKAN NAVETTA, ateljeepaja Wirkkala, Kappalaisenpolku 5 Riitta Merjankari • 30 t • 81 € • max 5 Kurssi on perinteinen verhoilukurssi aloittelijoille. Tavoitteena on oppia korjaamaan pienen tuolin perustukset ja verhoilla tuoli. Kurssiin sisältyy sekä teoriaa että käytäntöä. Ota huonekalu mukaan ensimmäiseen kokoontumiseen. Huonekalu kuljetetaan kurssin jälkeen pois. 028005 Tuolin verhoilu II to 16.30-21, pe 16.30-21, la 9-16.30, su 10-16,  9.2.–12.2.2017 FINNSBACKAN NAVETTA, ateljeepaja Wirkkala, Kappalaisenpolku 5 Riitta Merjankari • 30 t • 81 € • max 5 Kurssi on perinteinen verhoilukurssi. Tavoitteena on oppia korjaamaan pienen tuolin perustukset ja verhoilla tuoli. Kurssiin sisältyy sekä teoriaa että käytäntöä. Ota huonekalu mukaan ensimmäiseen kokoontumiseen. Huonekalu kuljetetaan kurssin jälkeen pois.

40

028006 Verhoilun pitkä intensiivikurssi II to 16.30-21, pe 16.30-21, la 9-16.30, su 10-16,  20.4.–14.5.2017 FINNSBACKAN NAVETTA, ateljeepaja Wirkkala, Kappalaisenpolku 5 Riitta Merjankari • 60 t • 162 € • max 10 Kurssi on perinteinen verhoilukurssi. Tavoitteena on oppia korjaamaan nojatuolin tai sohvan perustukset ja verhoilla huonekalu. Kurssiin sisältyy sekä teoriaa että käytäntöä. Opetuskertojen välillä on mahdollista työskennellä itsenäisesti. Ota huonekalu mukaan ensimmäiseen kokoontumiseen. Opetus 20.-23.4. ja 11.-14.5. Huonekalu kuljetetaan kurssin jälkeen pois. 028007 Perinteinen verhoilu -kesäkurssi ma-pe 9-16, 12.–16.6.2017 FINNSBACKAN NAVETTA, ateljeepaja Wirkkala, Kappalaisenpolku 5 Riitta Merjankari • 42 t • 81 € • max 10 Kurssi on perinteinen verhoilukurssi. Tavoitteena on oppia korjaamaan tuolin perustukset ja verhoilla tuoli. Kurssiin sisältyy sekä teoriaa että käytäntöä ja sen aikana ehtii verhoilla esim. nojatuolin. Ota huonekalu mukaan ensimmäiseen kokoontumiseen. Huonekalu kuljetetaan kurssin jälkeen pois. Päivittäin tauko 30 minuuttia. 028021 Vanhan puuhuonekalun entisöinti 1 pe 17-20.45, la 9-17, su 9-15,  23.9.–25.9.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-110 puutyö, Kirkkotallintie 6 A Pekka Kinnari • 23 t • 74 € • max 10 Kurssilla opitaan korjaamaan ja pintakäsittelemään vanhoja huonekaluja perinteisin menetelmin. Kurssilla voi kunnostaa pienehkön huonekalun, esim. tuoli, pieni pöytä tai kaappi. Kurssi soveltuu myös vasta-alkajille. Lauantaina tauko 30 min. 028022 Vanhan puuhuonekalun entisöinti 2 pe 17-20.45, la 9-17, su 9-15,  25.11.–27.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-110 puutyö, Kirkkotallintie 6 A Pekka Kinnari • 23 t • 74 € • max 10 Kuten edellä.


028030 Entisöinnin kesäkurssi ma-pe 9-15.30, 5.–9.6.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-110 puutyö, Kirkkotallintie 6 A Pekka Kinnari • 40 t • 81 € • max 10 Kurssilla opitaan korjaamaan ja pintakäsittelemään vanhoja puuhuonekaluja perinteisin menetelmin. Kurssilla voi kunnostaa puisen huonekalun, esim. tuoli, pöytä tai kaappi. Kurssi soveltuu myös vasta-alkajille. Päivittäin tauko 30 min.

PERHE- JA SENIORIKURSSIT FAMILJE- OCH SENIORKURSER / FAMILY AND SENIOR COURSES Katso myös perhekeramiikkapajat sivuilta 32 ja 33. 028101 Luovasti lapsen kanssa la 10-14.30, 1.10.–29.10.2016 ja 28.1.–4.3.2017 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A Elina Räisänen & Sari Pankkonen • 24 t • 65 € • max 10 Kurssilla aikuinen ja yksi lapsi tekevät yhdessä käsin lapsen ehdoilla. Jokaisella kokoontumiskerralla on oma teema; 1.10. Huovutus, 29.10. Massa- ja rautalankatyötyöt, 28.1. Mosaiikki, 4.3. Kankaankuviointi. Ensimmäisellä kerralla mukaan suojaessu ja eväät. Materiaalimaksu (15 €) sisältyy kurssimaksuun. Lisää infoa tulee sähköpostilla ennen kurssin alkua. Kurssille voi osallistua myös ilman lasta. Aikuinen ilmoittautuu. 028102 Luovasti lapsen kanssa la 10-14.30, 8.10.–12.11.2016 ja 4.2.–11.3.2017 VEIKKOLAN KOULU, kuvataideluokka, Kisapolku 7 Elina Räisänen & Sari Pankkonen

• 24 t • 65 € • max 10 Kuten edellä. Jokaisella kokoontumiskerralla on oma teema; 8.10. Huovutus, 12.11. Massa- ja rautalankatyöt, 4.2. Mosaiikki ja 11.3. Kankaankuviointi. Aikuinen ilmoittautuu. 028103 Luovasti lapsen kanssa su 10-14.30,  9.10.–13.11.2016 ja 5.2.–12.3.2017 KARTANONRANNAN KOULU, kuvataideluokka, Kartanonkuja 1 Elina Räisänen & Sari Pankkonen • 24 t • 65 € • max 10 Kuten edellä. Jokaisella kokoontumiskerralla on oma teema; 9.10. Huovutus,13.11. Massa- ja rautalankatyöt, 5.2. Mosaiikki ja 12.3. Kankaankuviointi. Aikuinen ilmoittautuu. 028104 Hydrokopterin rakennuskurssi lapselle ja vanhemmalle la 10-14.30, su 10-13, 10.9.–11.9.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-110 puutyö, Kirkkotallintie 6 A Petteri Tuomi • 10 t • 47 € • max 12 Kurssilla aikuinen ja lapsi (vähint. 5 v.) tutustuvat hydrokopteriin ja erilaisiin rakennusmateriaaleihin sekä suunnittelevat että rakentavat yhdessä aluksen. Lopuksi kilpaillaan leikkimielellä muita kurssilla tehtyjä hydrokoptereita vastaan. Ei vaadi aikaisempaa kokemusta rakentamisesta. Materiaalimaksu 10 €/lapsi sisältyy kurssimaksuun. Aikuinen ilmoittautuu. 028105 Nikkariperhe -kurssi 1 la 10-14.30, su 10-13, 1.10.–2.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-110 puutyö, Kirkkotallintie 6 A Petteri Tuomi • 10 t • 47 € • max 10 Kurssilla on mahdollisuus valmistaa puusta ja/tai metallista pienimuotoisia esineitä, leluja, pelejä, jne. yhdessä perheen kanssa (aikuinen ja lapsi). Käytettävissä on sekä käsityö- että sähkötyövälineet. Kurssihinta sisältää materiaalimaksun (10 €). Aikuinen ilmoittautuu kurssille. Suositusikäraja yli 5 -vuotiaille lapsille. 028106 Nikkariperhe -kurssi 2 la 10-14.30, su 10-13, 11.3.–12.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-110 puutyö, Kirkkotallintie 6 A

41

Petteri Tuomi • 10 t • 47 € • max 10 Kuten edellä. 028110 Kädentaitokahvila, Keskusta ti 13-15.30, 13.9.–13.12.2016 ja 10.1.–4.4.2017 MÄKITALO, Lukkarinmäki 1 A, Joka 4. viikko Elina Räisänen • 27 t • 35 € • max 12 Tule tutustumaan uusiin kädentaitoihin tai tekemään omaa käsityötäsi mukavassa seurassa. Kokeilemme erilaisia tekniikoita ja materiaaleja ryhmän toiveiden mukaan. Teemoina esim. huovutus, virkkaus, kirjonta, marmorointi, munankuorimosaiikki, värjäys, lankatyöt, pirtanauhat, kankaankuviointi, korutyöt, mosaiikki, massatyöt, rautalankaja helmityöt, kirjansidonta ym. Kurssihinta sisältää osan materiaaleista. Opetuskerrat 13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12. sekä 10.1., 7.2., 7.3. ja 4.4. Kurssia rahoitetaan opetushallituksen opintosetelein. 028111 Kädentaitokahvila, Masala ti 9.30-12, 6.9.–29.11.2016 ja 10.1.–4.4.2017 MASALA VALKOKULTA, kerhotila, Vernerintie 9 B, Joka 4. viikko Sari Pankkonen • 27 t • 35 € • max 12 Tule tutustumaan uusiin kädentaitoihin tai tekemään omaa käsityötäsi mukavassa seurassa. Kokeillaan erilaisia tekniikoita ja materiaaleja ryhmän toiveiden mukaan. Teemoina esim. neuleet, neulakinnas, pirtanauhat, neulahuovutus, kankaan kuviointi, silkin maalaus, marmorointi, krakleeraus, mosaiikki, massatyöt, rautalanka- ja helmityöt, albumin sidonta ym. Osa materiaalimaksuista sisältyy kurssimaksuun. Opetuskerrat: 6.9., 4.10., 1.11. ja 29.11.2016 sekä 10.1., 7.2., 7.3. ja 4.4.2017. Kurssia rahoitetaan opetushallituksen opintosetelein. 028112 Kädentaitokahvila, Veikkola ti 14.15-16.45, 6.9.–29.11.2016 ja 10.1.–4.4.2017 VEIKKOLAN KIRJASTO, Rotko-sali, Allastie 6, Joka 4. viikko Sari Pankkonen • 27 t • 35 € • max 12 Kuten edellä. Opetuskerrat: 6.9., 4.10., 1.11. ja 29.11.2016 sekä 10.1., 7.2., 7.3. ja 4.4.2017. Kurssia rahoitetaan opetushallituksen opintosetelein.

KÄDEN TAIDOT

028023 Vanhan puuhuonekalun entisöinti 3 pe 17-20.45, la 9-17, su 9-15,  27.1.–29.1.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-110 puutyö, Kirkkotallintie 6 A Pekka Kinnari • 23 t • 74 € • max 10 Kuten edellä.


LUONTO JA YHTEISKUNTA NATUR OCH SAMHÄLLE / NATURE AND SOCIETY

LUONTO JA YHTEISKUNTA

HISTORIA JA KOTISEUTU HISTORIA OCH HEMBYGD / HISTORY AND LOCAL HERITAGE 030001 Kirkkonummen kulttuurimaisema Kulturlandskap i Kyrkslätt ma 18-19.30, 5.9.–28.11.2016 ja 9.1.–8.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-123, Kirkkotallintie 6 A Petra Vairimaa • 20 t • 47 € • max 18 Kurssilla keskustellaan sitä, miten Kirkkonummen historia näkyy nykyajassa. Kurssiin sisältyy käyntejä museokohteissa Kirkkonummella. Osallistujat voivat esittää omia projekteja ja voimme suunnitella yhteisen projektin. Kurssin sisältö: 5.9. Kirkkonummen väestö ja asutus, 3.10. Ragvaldsin museo, 31.10. Kirkkonummen kulttuurihistorialliset kohteet, 28.11. Elinkeinoelämä Kirkkonummella, 9.1. Kansanelämä ja vuodenkulku, 6.2. Kansanvalistus ja -sivistys, 6.3. Kauppa, posti, pankki ja puhelin Kirkkonummella, 3.4. Gesterbyn museo, 24.4. Alisgården museo, 8.5. Eerikin kartano ja Haapaveden kirkko. Museoretkipäiviin voi tulla vielä pieniä muutoksia. Under kursen diskuterar vi hur Kyrkslätts historia syns nuförtiden. Vi besöker muséer i Kyrkslätt. Deltagarna får gärna presentera och diskutera egna projekt och vi kan också planera ett gemensamt projekt. Se kursbeskrivningen ovan. Kursen går på finska.

LUONTO NATUR / NATURE 070020 Syksyn lintuja ma 18-20, su 9-14,  29.8.–25.9.2016 Pertti Koskimies • 16 t • 47 € • max  20 Kurssilla tarkkailemme syksyn lintuja Kirkkonummen ja lähiseudun hyvillä lintupaikoilla.

Päätavoitteemme on tunnistaa kotiseutumme ympärivuotisia ja muuttavia lajeja ja oppia niiden elintapoja. Kurssilla pääset kysymään asiantuntijalta mistä lintuasiasta tahansa, ja opit uutta esimerkiksi lintujen ravinnosta, pesinnästä, muutosta, linnunpöntöistä, talviruokinnasta, valokuvauksesta ja linturetkeilystä. Kaikki kurssikerrat pidämme ulkona, ota mukaan kiikarit ja lintukirja (jos on) sekä eväät ja sään mukaiset asusteet. Ensimmäisellä retkellä kiikaroimme kirkonkylän lähiympäristön lintuja, kahdella kaukoretkellä vesi-, metsä- ja rantalintuja. Kurssikerrat 29.8. klo 18-20, 4.9. ja 25.9. klo 9-14. Kokoontuminen kaikilla kerroilla Kirkkonummen kirjaston takana olevalla parkkipaikalla. Oppaana Pertti Koskimies. 070021 Kevään lintuja ma 18-20, su 9-14,  10.4.–14.5.2017 Pertti Koskimies • 16 t • 47 € • max  20 Kurssilla tarkkailemme muuttolintujen paluuta Kirkkonummen ja lähiseudun hyville lintupaikoille. Tutuiksi tulevat kymmenet tavallisimmat kevätlintumme, niin Kirkkonummen seudulle pesimään asettuvat kuin pohjoiseenkin jatkavat läpimuuttajat. Kurssilla opit myös lintujen elintavoista, linturetkeilystä, lintujen tarkkailusta, apuvälineistä jne. Ensimmäisellä retkellä kiikaroimme kirkonkylän lähiympäristön lintuja, kahdella kaukoretkellä vesi-, metsä- ja rantalintuja. Kurssikerrat: 10.4. klo 18-20, 23.4. ja 14.5. klo 9-14. Kokoontuminen Kirkkonummen kirjaston takana olevalla parkkipaikalla. Oppaana Pertti Koskimies. 070030 Tähtitieteen kurssi to 19-20.30, 15.9.–24.11.2016 ja 12.1.–9.2.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-168, Kirkkotallintie 6 A Seppo Linnaluoto • 30 t • 53 € • max  20 Sopii sekä aloittelijoille että pitemmälle ehtineille tähtitieteestä ja tähtiharrastuksesta kiinnostuneille.

42

Kurssin sisältö: 15.9. Johdatus maailmankaikkeuteen, 22.9. Tähdistöt, planeettojen sijainti, 29.9. Aurinkokunta ja Aurinko, 6.10. Planeetat, 13.10. Suomen tähtitieteen historia, 27.10. Kaukoputket, 3.11. Tähtien rakenne ja kehitys, 10.11. Krimin astrofysikaalinen observatorio, 17.11. Linnunrata, galaksit ja kosmologia, 24.11. Metsähovin observatorio Kirkkonummella, 12.1. Johdatus tähtiharrastukseen, 19.1. Tähtitaivas, tähtikartat, 26.1. Ursan historia, 2.2. Tähtivalokuvaus, 9.2. Tähtiharrastus yhdistyksissä. Selkeällä säällä käydään Volsin tähtitornissa.

MERENKULKU NAVIGATION 090001 Saaristomerenkulku A ma 18-20.15, 5.9.–5.12.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-169, Kirkkotallintie 6 A Robert Wiedebaum • 39 t • 92 € • max 40 Suomen Navigaatioliiton mukainen saaristolaivuritutkintoon johtava kurssi; merikartta ja sen käyttö, kompassioppi, paikanmääritys saaristossa, meriteiden säännöt. Sopii myös kokeneelle veneilijälle, joka haluaa kehittää taitojaan. Kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa Suomen Navigaatioliiton tutkintovaatimusten mukainen saaristolaivuritutkinto. Oppimateriaali maksetaan erikseen. Ei opetusta syyslomalla. Tenttipäivä 9.12.2016. 090002 Saaristomerenkulku B to 18-20.15, 8.9.–8.12.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-169, Kirkkotallintie 6 A Robert Wiedebaum • 39 t • 92 € • max 40 Suomen Navigaatioliiton mukainen saaristolaivuritutkintoon johtava kurssi; merikartta ja sen käyttö, kompassioppi, paikanmääritys saaristossa, meriteiden säännöt. Sopii myös kokeneelle veneilijälle, joka haluaa kehittää taitojaan. Kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa Suomen Navigaatioliiton tutkinto-


090003 Rannikkomerenkulku A ma 18-20.15, 9.1.–10.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-169, Kirkkotallintie 6 A Robert Wiedebaum • 39 t • 92 € • max 40 Suomen Navigaatioliiton mukainen rannikkolaivurintutkintoon johtava kurssi; kompassioppi, paikanmääritys rannikon tuntumassa, vuorovesioppi, elektroninen navigointi, sääoppi, ulkomaan veneilyn säännöt. Kurssi on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat syventää navigointitietouttaan ja joilla on saaristolaivuritutkinto. Kurssin lopussa järjestetään Suomen Navigaatioliiton tutkintovaatimusten mukainen rannikkolaivurin tutkinto, jolla voidaan osoittaa viranomaisten mahdollisesti vaatima navigointitaito. Oppimateriaali maksetaan erikseen. Tenttipäivä 21.4.2017. 090004 Rannikkomerenkulku B to 18-20.15, 12.1.–20.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-169, Kirkkotallintie 6 A Robert Wiedebaum • 39 t • 92 € • max 40 Suomen Navigaatioliiton mukainen rannikkolaivurintutkintoon johtava kurssi; kompassioppi, paikanmääritys rannikon tuntumassa, vuorovesioppi, elektroninen navigointi, sääoppi, ulkomaan veneilyn säännöt. Kurssi on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat syventää navigointitietouttaan ja joilla on saaristolaivuritutkinto. Kurssin lopussa järjestetään Suomen Navigaatioliiton tutkintovaatimusten mukainen rannikkolaivurin tutkinto, jolla voidaan osoittaa viranomaisten mahdollisesti vaatima navigointitaito. Oppimateriaali maksetaan erikseen. Tenttipäivä 21.4.2017.

JÄRJESTYKSENVALVONTA UPPRÄTTHÅLLANDE AV ORDNING / SAFETY AND SECURITY 105001 Järjestyksenvalvojan peruskurssi la 9-17, su 9-17, 22.10.–30.10.2016

KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-talo, Kirkkotallintie 6 A Sune Ekholm • 32 t • 105 € • max 20 Järjestyksenvalvojan peruskurssin tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tilaisuuksissa. Koulutuksen päätteeksi pidetään kirjallinen koe. Mahdollisesta uusintatentistä veloitetaan erikseen. Järjestyksenvalvojan peruskurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi paikkakuntansa poliisilta. Hyväksymistä koskeva hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti poliisilaitokselle. Hyväksyntä maksaa 42 € (tilanne vuonna 2016). Järjestyksenvalvojan kortti on voimassa enintään 5 vuotta. Kurssi toteutetaan sisäasiainministeriön ohjeiden mukaisesti. Opiskelija voi hakea pakollisen aineiston täältä: www.poliisi.fi.

VAPAA-AIKA FRITID/HOBBIES 107001 Bridgen peruskurssi / Grundkurs i bridge ons 16-18, 7.9.–16.11.2016 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS Johan Lindstedt • 27 t • 53 € • max 20 Kurssi on tarkoitettu sekä aloittelijoille että peliä jo jonkun verran bridgeä harrastaneille. Kurssi on kaksikielinen. Tunnit koostuvat puoliksi teoriaosuudesta sekä puoliksi käytännön harjoituksista. Tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet osallistua jonkun bridgekerhon (esim. Kirkkonummen bridgekerhon) toimintaan. Opetuksessa otetaan myös osallistujien toiveet huomioon. Kurssi järjestetään yhteistyössä Bridgeyhdistyksen kanssa. Kursen riktar sig både till nybörjare och till sådana som redan har spelat en del men vill lära sig mera. Kursen är tvåspråkig och består av en teorigenomgång ock praktiska övningar.Huvudmålet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga färdigheter för att kunna delta i någon bridgeklubbs (t.ex Kyrkslätts bridgeklubb) verksamhet. Natur-

43

ligtvis tas även deltagarnas egna önskemål beträffande undervisningen i beaktande.

PUUTARHANHOITO TRÄDGÅRDSSKÖTSEL / GARDENING 110001 Pihasuunnittelun perusteita ti 18-20.15, 25.10.–1.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-267, Kirkkotallintie 6 A Heini Hiltunen • 6 t • 37 € • max 15 Talvella on hyvää aikaa suunnitella pihaa, kun kasvukauden työt ovat tauolla. Kurssilla perehdymme pihan toimintojen ja istutusalueiden sijoitteluun, kasvien valintaan, pihan rakentamisen työjärjestykseen ja kustannuksiin. Jos haluat, mieti jokin pienehkö suunnittelua kaipaava alue pihallasi, joka käydään läpi kurssilla. Se voi olla esim. terassi- tai kiveysalue, jonka yhteyteen tulee istutusalue kasveineen. Mittaa suunniteltava alue ja ota myös kuvia alueesta, jotka helpottavat hahmottamista. 110002 Puutarhan vesiaiheet ti 18-20.15, 28.2.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-267, Kirkkotallintie 6 A Heini Hiltunen • 3 t • 19 € • max 25 Kurssilla perehdymme erilaisten vesiaiheiden perustamistöihin ja tarvittaviin hoitotoimenpiteisiin. Käymme läpi myös vesiaiheen ympärille ja veteen istutettavia kasveja. 110003 Koristepensaiden ja perennojen valinta ja hoito ti 18-20.15, 14.3.–21.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-267, Kirkkotallintie 6 A Heini Hiltunen • 6 t • 37 € • max 25 Kurssilla käymme läpi useita koristepensasja perennasukuja, niiden ominaisuuksia ja käyttötapoja. Perehdymme istutukseen, hoitoon ja pensaiden mahdolliseen leikkaustarpeeseen ja -tapaan. Käymme myös läpi muutamien kasvisukujen ja -lajikkeiden uusimpia tulokkaita. Sekä pensas- että perennasukuihin kehitellään jatkuvasti lisää ja kenties edellisiä parempia lajikkeita.

LUONTO JA YHTEISKUNTA

vaatimusten mukainen saaristolaivuritutkinto. Oppimateriaali maksetaan erikseen. Ei opetusta syyslomalla. Tenttipäivä 9.12.2016.


TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK / INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Kurssien taitotasot:

Kursernas kunskapsnivåer:

Taso 1 Et tarvitse aikaisempaa tietokoneen käyttökokemusta.

Nivå 1 Du behöver ingen tidigare erfarenhet av datorer.

Taso 2 Sinulla on perusteet jo hallussa.

Nivå 2 Du behärskar grunderna.

Taso 3 Vaativa kurssi.

Nivå 3 Avancerad nivå.

ALOITTELIJOIDEN PERUSKOULUTUS ADB FÖR NYBÖRJARE / IT FOR BEGINNERS

TIETO JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA

Osaa tieto-ja viestintäteknologian kursseista rahoitetaan tänä vuonna opetushallituksen opintoseteleillä. 061001 Oma Android-tabletti hyötykäyttöön peruskurssi ma 18-20.15, 5.9.–3.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-130, Kirkkotallintie 6 A Markku Antero Lassila • 15 t • 42 € • max 16 Android-tabletin käytön perusteet. Kurssilla käymme läpi tabletin toiminnot, asetukset, ohjelmat, ohjelmien asentaminen ja poistaminen, päivitykset, kamera, Play-kauppa ja Internet sekä varmuuskopiointi. Muita teemoja ovat: sähköposti, kuvien ja videon kuvaaminen, kartta, kalenteri, muistio. Oma tabletti mukaan. 061002 Yrittäjän ja osaajan hyötyohjelmat ke 18-20.15, 7.9.–5.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-130, Kirkkotallintie 6 A

Markku Lassila • 15 t • 42 € • max 16 Kurssilla käydään läpi ajanhallinnan, suunnittelun, projektihallinnan sovelluksia kuten Yammer, RescueTime, Wrike, FlowVella, LinkedIn ja Google Sheets. Kurssilla saat runsaasti ideoita millä tavoilla voit tehostaa omaa työskentelyäsi ja yrityksesi toimintaa ja tuottavuutta. Käymme myös läpi markkinoinnin ja myynnin työkaluja, esitysten, kyselyjen, lomakkeiden ja esitteiden tekemistä sekä Google Sheets-taulukkolaskennan funktioita, joista on apua monenlaisessa kirjanpidossa. Kurssi sopii kaikille aiheista kiinnostuneille. Oma kannettava, tabletti tai älypuhelin kurssille mukaan. 061003 Oma Android-tabletti jatko ma 18-20.15, 10.10.–14.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-130, Kirkkotallintie 6 A Markku Lassila • 15 t • 42 € • max 16 Tällä Android-tabletin jatkokurssilla tutustumme syvemmin tabletin ominaisuuksiin ja sovelluksiin. Opit kurssilla käyttämään tablettia monipuolisemmin ja tehokkaammin. Kurssilla tutustumme ilmaisiin ohjelmiin, joista saat hyötyä ja huvia arjen toimiin. Kurssilla opit muun muassa lukemaan kirjoja, katselemaan tv-ohjelmia, tekemään itseä ja toisia ilahduttavia kuvaesityksiä ja

44

videopätkiä tabletilla. Tutustumme tekstinja kuvankäsittelyyn sekä kuvien ja tiedostojen varmuuskopiointiin, sähköpostiin ja tekstinkäsittelyyn. Kurssilla käytetään omia tabletteja. 061004 Oma Ipad alkeet ti 18-20.15, 25.10.–15.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-130, Kirkkotallintie 6 A Markku Lassila • 12 t • 42 € • max 16 Onko sinulla Ipad-tabletti, mutta et tiedä mitä kaikkea sillä voi tehdä tai tunnet epävarmuutta sen käytössä. Tämä kurssi on juuri sinulle. Opettelemme perusasiat ja tutustumme Ipadin ominaisuuksiin ja opettelemme hyödyntämään niitä arkielämässä. Tutustumme miten yhteystiedot, kalenteri, herätys, kamera, valokuvat, galleria, sähköposti, kuvien lähetys sähköpostilla, asetukset, muistio ja AppStore-kauppa toimivat. Opetuksessa ei tueta muita tablettitietokoneita. Oma Ipad mukaan. 061005 Oma Ipad jatkokurssi ti 18-20.15, 22.11.–13.12.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-130, Kirkkotallintie 6 A Markku Lassila • 9 t • 37 € • max 16 Osaatko jo vähän hakea internetistä tietoa


Kymmensormijärjestelmä 062001 Kymmensormijärjestelmän perusteet ma 17.15-19.45, ke 17.15-19.45, 5.10.–26.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, L-304, Kirkkotallintie 6 A Elisabet Andersson • 15 t • 42 € • max 12 Tahtoisitko oppia kirjoittamaan tietokoneella ergonomisesti ja tehokkaasti? Kurssilla opitaan systemaattisen kymmensormijärjestelmän eli sokkokirjoitustaidon perusteet. Oppikirjana Tehoa tekstinkäsittelyyn (WSOY)

INTERNET INTERNET/INTERNET 063001 Luodaan Blogi ti 16.30-19.45, 6.9.–20.9.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-213, Kirkkotallintie 6 A Maikku Sarvas • 12 t • 42 € • max 16 Käydään lävitse mikä blogi on sekä miten se rakentuu ja toimii. Eväitä oman blogin aloittamiseen. Tutustumme esimerkkinä muutamaan suosittuun blogiin. Kurssilla luodaan blogi Google bloggerilla. Google tunnukset olisi hyvä olla jo kurssin alussa. Katsotaan,

miten se toimii ja kuinka sitä ylläpidetään. Oman kannettavan voi ottaa mukaan. 063002 Sosiaalisen median uudemmat palvelut ti 16.30-20.30, 27.9.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-213, Kirkkotallintie 6 A Maikku Sarvas • 5 t • 19 € • max 16 Mitä ovat Facebook, LinkedIn,Twitter, Pinterest, Instagram, Periscope ja WhatsApp? Luennolla katsotaan sosiaalisen median uusimpia palveluita ja trendejä. Tutustumme tarkemmin selaimen kautta käytettäviin palveluihin, kuten Facebook, Twitter ja Pinterest. Katsomme yhdessä kirjautumista Facebookiin, Twitteriin ja muihin joihin kiinnostusta löytyy. Oma kone mielellään mukaan. 063003 Pilvipalvelut ke 18-20.15, 9.11.–30.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-258 (ATK), Kirkkotallintie 6 A Markku Lassila • 12 t • 42 € • max 16 Opettelemme kurssilla pilvipalveluiden käyttöä, kuten Dropboxin, iCloudin ja Google Driven käyttöä. Mitä hyötyä näistä on? Miten niitä käytetään? Varmuuskopioimme kuvat ja tiedostot pilveen ja opettelemme jakamaan tiedostoja sähköpostilla suoraan pilvestä. Tutustumme myös mm. Googlen monipuolisiin ja ilmaisiin sovelluksiin kuten Docs, Sheets, Slides, Forms, Kalenteri. Miten teen lomakkeita, esityksiä tai hakemuksia? Miten hyödynnän sähköpostia työssäni tehokkaammin? Miten voin pitää paremmin yhteyttä asiakkaisiini tai tiimiläisiini? Kurssilla työskennellään omalla kannettavalla tai tabletilla.

OHJELMOINTI PROGRAMMERING / PROGRAMMING 064001 WordPress kotisivut, taso 3 ma 18-20.15, 5.9.–14.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-258 (ATK), Kirkkotallintie 6 A

45

Jan Lindholm • 30 t • 53 € • max 16 WordPress on maailman suosituin verkkojulkaisualusta. Sillä saat luotua näyttävät kotisivut, jotka toimivat yhtä hyvin tietokoneessa, tabletissa ja kännykässä. Voit itse luoda sivustosi ulkoasun, tai valita tuhansien ilmaisten tai kaupallisten ulkoasujen väliltä. Kurssilla opit myös HTML:n ja CSS:n perusteet mikä auttaa sinua ymmärtämään paremmin kotisivujen rakennetta. Opittuasi WordPressin perusteet voit tehdä sivut esim. harrastuksestasi, itsestäsi tai jostain yhdistyksestä jonka jäsen olet. Ota oma kannettava mukaan. 064002 Koodiklubi ti 17-18.30, 6.9.–11.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-258 (ATK), Kirkkotallintie 6 A Markku Lassila • 12 t • 35 € • max 16 Nuorille suunnattu leikin ja hauskan kautta koodaukseen perehdyttävä kurssi. Opetellaan koodauksen logiikkaa sekä piirtämään kuvioita ja liikuttelemaan hahmoja tietokoneen ruudulla. Opetellaan purkamaan ongelmia osiin ja ratkaisemaan niitä. Kurssi sopii 9+ vuotiaille. Lasten vanhemmat voivat osallistua kurssille maksutta. Oma kannettava tietokone mukaan. 064003 2D-peligrafiikka ja animaatiot ma 19-20.30, ke 19-20.30, 12.9.–19.10.2016 Verkkotutor • 24 t • 105 € • max 16 Kurssilla opiskellaan pelikehityksessä tärkeää grafiikan tuottamista ilmaisohjelmilla. Kurssi suoritetaan kokonaan netissä vuorovaikutteisella alustalla itseopiskeluna tutorin avustuksella. Ilmaisilla ohjelmistoilla kuten GIMP ja Inkscape, voidaan luoda näyttävän näköistä, ammattitasoista grafiikkaa. Kurssilla käydään läpi graafisen suunnittelun perusasioita ja luodaan grafiikkaa, jota hyödynnetään kurssilla 2D-pelikehitys. Kurssin jälkeen osataan 2D-peligrafiikan toteuttamisen perusteet, joka antaa valmiuksia pelialalla työskentelyyn. Tutor on käytettävissä kurssin aikana reaaliaikaisella keskustelukanavalla kahdesti viikossa (ma ja ke klo

TIETO JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA

ja lähettää sähköpostia, mutta haluaisit hyödyntää IPadiasi enemmän? Kurssilla käydään monipuolisesti läpi IPadin käyttömahdollisuuksia. Kurssilla tutustutaan moniin hyödyllisiin ilmaisohjelmiin, joilla saa enemmän irti omasta IPadistään. Opit muun muassa tekemään näyttäviä lyhytelokuvia ottamistasi kuvista ja videoista, kirjoittamaan kirjoja ja tekemään esityksiä. Opit myöskin varmuuskopioimaan tiedostot ja valokuvat. Kurssi soveltuu kaikille IPadistä kiinnostuneille. Ota oma Ipad mukaan. Opetuksessa ei tueta muita tablettitietokoneita.


TIETO JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA

19:00-20:30). Tutor vastaa keskustelufoorumilla esitettyihin kysymyksiin arkipäivisin 24 h:n kuluessa. Kurssi ei vaadi aiempaa alan osaamista. Kurssin voi suorittaa itsenäisenä osiona, mutta 2D-pelikehitys -kurssi on sille luonteva jatko. Ohjelmistovaatimukset: GIMP, Inkscape (Windows, Mac tai Linux) Kurssi toteutetaan yhteistyössä Viope Oy:n ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. 064004 2D-pelikehitys ma 19-20.30, ke 19-20.30, 31.10.–7.12.2016 Verkkotutor • 24 t • 105 € • max 16 Kurssilla kehitetään toimiva peli ilmaisella Construct 2 -kehitysohjelmalla. Kurssi suoritetaan kokonaan netissä vuorovaikutteisella alustalla itseopiskeluna tutorin avustuksella. Construct 2 on helppokäyttöinen ohjelma, mikä ei vaadi varsinaisia ohjelmointitaitoja, kuten skriptien kirjoittamista. Kurssilla opiskellaan pelin kehittämisen prosessi, ja lopuksi toteutetaan oma peli. Kurssilla käytetään kurssin I-osassa luotua grafiikkaa. Kurssin jälkeen osataan toimivan 2D-pelin kehittämisen perusteet, joka antaa valmiuksia pelialalla työskentelyyn. Tutor on käytettävissä kurssin aikana reaaliaikaisella keskustelukanavalla 2 krt/vk (ma ja ke klo 19-20.30). Tutor vastaa keskustelufooru-

milla esitettyihin kysymyksiin arkipäivisin 24h kuluessa. Kurssi ei vaadi aiempaa alan osaamista. Kurssin voi suorittaa itsenäisenä osiona, mutta suositeltavaa on suorittaa ensin kurssi 2D-peligrafiikka ja animaatiot, jossa peliä varten luodaan grafiikkaa ilmaisilla ohjelmilla. Ohjelmistovaatimukset: Construct 2 (Windows) Kurssi toteutetaan yhteistyössä Viope Oy:n ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. 064005 Python ohjelmointi, taso 3 ma 18-20.15, 23.1.–20.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-258 (ATK), Kirkkotallintie 6 A Jan Lindholm 24 t, 48 €, max 16 Python on helppo ohjelmointikieli, jolla saa tehtyä nopeammin ohjelmia verrattuna useimpiin muihin kieliin. Se sopii hyvin sekä aloittelijoille että jo aikaisemmin ohjelmointia harrastaneille. Kurssin aikana ratkotaan erilaisia loogisia tehtäviä, ja eritasoisia ohjelmointiharjoituksia. Kurssin jälkeen osaat tehdä omia ohjelmia kuten simulaatioita ja pieniä pelejä. Ohjelmointi kehittää loogista

46

ajattelukykyä sekä myös luovuutta. Ota oma kannettava tietokone mukaan.

ATK KEHITYSVAMMAISILLE ADB FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA / IT FOR THE DISABLED 068001 Tietotekniikkaa kehitysvammaisille to 18-19.30, 8.9.–1.12.2016 ja 12.1.–6.4.2017 OMNIAN AMMATTIOPISTO,  KIRKKONUMMEN TOIMIPISTE, Purotie 6,  Joka toinen viikko Sari Pankkonen • 24 t • 35 € • max 22 Opiskellaan tietotekniikkaa kehitysvammaisten opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Syyslukukaudella kokoontumiset: 8.9., 22.9., 6.10., 3.11., 17.11. ja 1.12.2016. Kevätlukukaudella kokoontumiset: 12.1., 26.1., 9.2., 9.3., 23.3. ja 6.4.2017.


TERVEYS JA HYVINVOINTI HÄLSA OCH VÄLMÅENDE / HEALTH AND WELL-BEING

051001 Stressittömästi arjessa ja työelämässä to 18-20.30, 15.9.–6.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-130, Kirkkotallintie 6 A Tiia Helomaa • 12 t • 42 € • max 16 Elä rennommin! Työkaluja arjen tasapainottamiseen, ajankäytön järkeistämiseen ja stressaavien tilanteiden kohtaamiseen. Kurssilla saat työkaluja hektisen arjen tasapainottamiseen ja opit ymmärtämään stressin syntymekanismia. Löydät myös sinulle parhaiten toimivia menetelmiä stressaavien tilanteiden hallintaan ja ajankäyttösi järkeistämiseen. Kurssi-illat koostuvat lyhyistä rentoutuksista, ajatuksia virittävistä luento-osuuksista, harjoituksista ja keskusteluista. Työstämme teemoja omakohtaisten kokemusten kautta yksin, pareittain ja ryhmässä. Kurssipäivien jälkeen osaat kohdata stressaavat tilanteet rennommin, läsnäolevasti ja toiveikkaasti. Pidämme välissä 15 min tauon. 051002 NLP-johdanto, syksy la ja su 9-16, 15.–16.10.2016 MUSIIKKIOPISTO, HAGA-TALO, Virkatie 5 Sirpa Hellevi Kirjalainen • 16 t • 47 € • max 12 Tule tutustumaan mitä on NLP (Neuro Linguistic Programming). Kurssi on lyhyt katsaus NLP:n luomiin menetelmiin. Tutustumme mm. miten voimme parantaa vuorovaikutustaitojamme (esim. kontaktin luominen ja ylläpitäminen), etsimme uusia voimavaroja ja kehitämme itsetuntemusta (mm. rajoittavat uskomukset). NLP:n eri menetelmistä löytyy jokaiselle sopiva työväline erilaisiin tilanteisiin (mm. jännittäminen, esiintymispelko, ujous). NLP haastaa ajatteluamme uuteen asentoon ja auttaa ohjaamaan omaa kokemusta, ajattelua ja osaamista. Ota mukaan omat eväät.

051003 Johdanto sosiaalipanoraamamalliin, syksy la 9-16, 3.9.–10.9.2016 MUSIIKKIOPISTO, HAGA-TALO, Virkatie 5 Sirpa Hellevi Kirjalainen • 16 t • 47 € • max 12 Koulutus perustuu hollantilaisen sosiaalipsykologin ja NLP Trainerin, Lucas Derksin mallitustutkimukseen The Social Panorama Model (1995); sosiaalipsykologiaa NLP-viitekehyksessä. Sosiaalipanoraama on jokaiselle henkilökohtainen, tiedostamaton kartta ihmissuhteista omassa mielessä. Kun tiedostamme tämän, voimme tehdä muutoksia ja siten parantaa suhteita ympärillä oleviin henkilöihin. Kurssilla tutustumme sosiaalipanoraamamalliin ja teemme harjoituksia. Ota mukaan omat eväät.

TERVEYDENHOITO JA ENSIAPU HÄLSOVÅRD OCH FÖRSTAHJÄLP / HEALTH AND FIRST AID 100001 Ensiavun peruskurssi EA1, syksy ma 17-20.30, ti 17-20.30, 3.10.–11.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-168, Kirkkotallintie 6 A Antti Jarho • 16 t • 82 € • max 15 EA1 on SPR:n ensiaputodistukseen oikeuttava kurssi, jolla perehdymme mm. onnettomuustilanteessa oikein toimimiseen, painelu- ja puhalluselvytykseen, verenvuotojen tyrehdyttämiseen, sairauskohtauksien, murtumien, palovammojen ja myrkytysten ensiapuun. Käsittelemme myös arkisempien tapaturmien ehkäisyä sekä hoitoa. Kurssilla keskustelemme ja harjoittelemme paljon. Kurssimaksuun sisältyy SPR:n todistusmaksu. 100002 Hätäensiapu ti 17-20.30, 8.11.–8.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-168, Kirkkotallintie 6 A Antti Jarho • 4 t • 45 € • max 15

47

Hätäensiapukurssi perehdyttää onnettomuustilanteessa oikein toimimiseen, painelu- ja puhalluselvytykseen sekä verenvuotojen tyrehdyttämiseen. Käsittelemme myös arkisempien tapaturmien ehkäisyä sekä hoitoa. Kurssilla keskustelemme ja harjoittelemme paljon! 100003 Ensiavun peruskurssi EA1, kevät ma 17-20.30, ti 17-20.30, 27.2.–7.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-168, Kirkkotallintie 6 A Antti Jarho • 16 t • 82 € • max 15 EA1 on SPR:n ensiaputodistukseen oikeuttava kurssi, jolla perehdymme mm. onnettomuustilanteessa oikein toimimiseen, painelu- ja puhalluselvytykseen, verenvuotojen tyrehdyttämiseen, sairauskohtauksien, murtumien, palovammojen ja myrkytysten ensiapuun. Käsittelemme myös arkisempien tapaturmien ehkäisyä sekä hoitoa. Kurssilla keskustelemme ja harjoittelemme paljon. Kurssimaksuun sisältyy SPR:n todistusmaksu.

PERINNETAIDOT JA TERVEYS TRADITION OCH HÄLSA / TRADITIONAL SKILLS AND HEALTH 100501 Tutustu vyöhyketerapiaan I la ja su 10-16.30, 17.9.–18.9.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-132, Kirkkotallintie 6 A Aila Sistonen • 16 t • 47 € • max 16 Kurssilla tutustutaan vyöhyketerapiaan yhtenä luontaislääketieteen hoitomuotona. Jalkapohjavyöhyketerapian lisäksi opetellaan niska- ja hartiaseudun käsittely ja korvien hieronta. Aiheena on myös vyöhyketerapian käyttö erilaisissa vaivoissa; itsehoito-ohjeita, teoriaa sekä runsaasti käytännön harjoituksia. Ota mukaan pyyhe ja rennot vaatteet. Päivän aikana lounastauko 30 min. 100502 Tutustu vyöhyketerapiaan II la ja su 10-16.30, 14.1.–15.1.2017

TERVEYS JA HYVINVOINTI

PSYKOLOGIA PSYKOLOGI / PSYCHOLOGY


KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-132, Kirkkotallintie 6 A Aila Sistonen • 16 t • 47 € • max 16 Kurssilla syvennetään vyöhyketerapian peruskurssilla opittuja tietoja ja taitoja. Ota mukaan pyyhe ja rennot vaatteet. Päivän aikana lounastauko 30 min.

HYGIENIAPASSI HYGIENPASS / HYGIENE PROFIENCY CERTIFICATE

Elintarvikehygienialla tarkoitetaan kaikkia niitä välittömiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, terveellisyys ja puhtaus alkutuotannosta kulutukseen asti. Elintarvikehygieeninen osaaminen on elintarvikealan toimijoita ja työntekijöitä koskeva lakisääteinen velvoite, jonka voi osoittaa Elintarviketurvallisuusviraston mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella eli hygieniapassilla. Todistuksen saa läpäistyään hyväksytysti hygieniaosaamistestin tai esittämällä sopivan tutkintotodistuksen.

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Hygieniaosaamiskoulutus sisältää luento-osan ja hygieniaosaamistestin; jokaiseen ilmoittaudutaan erikseen. Kurssin luento-osassa käydään läpi hygieniaosaamisen eri aihealueet, joiden tuntemusta edellytetään hygieniapassin saamiseksi. Opetukseen sisältyy käytännön esimerkkejä ja keskustelua aiheesta. Opiskelija voi suorittaa hygieniapassin myös itsenäisesti opiskelemalla, ilmoittautumalla ja suorittamalla hygieniaosaamistestin. Suosittelemme kuitenkin kurssin käymistä, jotta saat testiin riittävän osaamisen ja valmistautumisen. Hygieniaosaamistesti sisältää hygieniapassin hinnan. Testiin on varattava mukaan henkilöllisyystodistus. Lisätietoa hygieniaosaamisesta, osaamistestistä sekä aiheeseen liittyvää opiskelumateriaalia osoitteessa www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/ hygieniaosaaminen

120501 Hygieniaosaamiskoulutus 1 ti 17.30-19.45, pe 17.30-19.45, 6.9.–9.9.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-168, Kirkkotallintie 6 A Anja Pouttu • 6 t • 42 € • max 25 120502 Hygieniaosaamistesti 1 ti 17.30-19, 13.9.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-267, Kirkkotallintie 6 A Anja Pouttu • 2 t • 19 € • max 30 On suositeltavaa käydä hygieniaosaamiskoulutus -kurssi ennen testiä, jotta saat testiin riittävän osaamisen ja valmistautumisen. Hygieniaosaamistesti sisältää hygieniapassin hinnan. Varaa mukaan henkilöllisyystodistus. 120503 Hygieniaosaamiskoulutus 2 ti 17.30-19.45, pe 17.30-19.45, 17.1.–20.1.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-168, Kirkkotallintie 6 A Anja Pouttu • 6 t • 42 € • max 25 120504 Hygieniaosaamistesti 2 ti 17.30-19, 24.1.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-267, Kirkkotallintie 6 A Anja Pouttu • 2 t • 19 € • max 30 On suositeltavaa käydä hygieniaosaamiskoulutus -kurssi ennen testiä, jotta saat testiin riittävän osaamisen ja valmistautumisen. Hygieniaosaamistesti sisältää hygieniapassin hinnan. Varaa mukaan henkilöllisyystodistus. 120505 Hygieniaosaamiskoulutus 3 ti 17.30-19.45, pe 17.30-19.45, 21.4.–25.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-168, Kirkkotallintie 6 A Anja Pouttu • 6 t • 42 € • max 25 120506 Hygieniaosaamistesti 3 to 17.30-19, 27.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-267, Kirkkotallintie 6 A Anja Pouttu • 2 t • 19 € • max 30 On suositeltavaa käydä hygieniaosaamiskoulutus -kurssi ennen testiä, jotta saat tes-

48

tiin riittävän osaamisen ja valmistautumisen. Hygieniaosaamistesti sisältää hygieniapassin hinnan. Varaa mukaan henkilöllisyystodistus. 120510 Hygiene Passport in English – course and test ma 17-20, ke 17-20, 10.10.–12.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-160, Kirkkotallintie 6 A 8 t • 40 € • max 25 Do you need a Hygiene Proficiency Certificate? Everyone working in the food and restaurant business must have basic knowledge of food hygiene, so that they can handle food safely. Luckan Kyrkslätt is arranging a Hygiene Passport course and test in English, examiner is Marja Laukkanen. The first day is 3h course and the second day is 1,5h course and 1,5h test. The price is 40€. Registration, questions and the course fee to michaela.hognabba@luckan.fi, deadline for registration is October 3rd.

RUOKAKURSSIT MATKURSER / COOKING COURSES

Ruokakursseilla tutustutaan monikulttuuriseen keittiöön ja keskustellaan tavoista ja perinteistä. Tarjolla on tyypillisiä ruokalajeja eri puolilta maailmaa, jossa käytetään sekä meillä tuttuja että vähemmän tuttuja aineksia. Tarjolla on jälleen paljon vihannesruokia. Koska myös ruoan puhtaus ja lisäaineettomuus on meille tärkeä panostamme mahdollisuuksien mukaan ekologisiin ruoka-aineisiin. Kursseihin sisältyvät materiaalikustannukset vaihtelevat ruoka-aineksien mukaan. På matlagningskurserna bekantar vi oss med det mångkulturella köket samt diskuterar om seder och bruk. På menyn finns typiska maträtter från olika delar av världen som tillreds av för oss bekanta och mindre bekanta ingredienser. Grönsaksrätterna utgör en viktig del av utbudet även i år. Eftersom också matens kvalitet är viktig för oss satsar vi i mån av möjlighet


120001 Chinese family meal la 10-14.30, 10.9.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Fang Hu • 6 t • 50 € • max 12 Lets cook and eat like a Chinese family! Along with the Chinese music, we will cook a traditional set of dishes including rice (饭), soup (汤), meat dish (荤菜), vegetable dish ( 素菜), sweet soup (糖水) and fruits (水果拼 盘) for dessert. Ginger, garlic, chili, spring onion and soy sauce will bring you a great taste of China. We are going to use different Chinese cooking styles, such as stir fry ( 炒) and dry-fry (干煸). Then like a Chinese family we share dishes, eat from bowls with chopsticks and drink tea. Chinese eating culture will be introduced at the same time. Welcome to a Chinese family meal! Teaching is in English. A 15 € material fee is included in the course fee. 120002 Irakilaiset herkut / Irakiska delikatesser la 10-14.30, 1.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Mia Hansson • 6 t • 49 € • max 12 Irakilainen ruoka on saanut vaikutteita koko lähi-idästä ja ehkä varsinkin persialaisesta ja turkkilaisesta keittiöstä. Jotkut perinteiset ruoat juontavat juurensa vanhaan Mesopotamiaan asti. Kurssilla valmistamme mm. täytettyjä vihanneksia ja pasteijoita sekä perinteisiä riisi-, kana- ja liharuokia. Kurssimaksuun sisältyy 14 € ruokatarvikemaksua. Irakisk mat är en salig blandning från hela mellanöstern men kanske framför allt från det persiska och turkiska köket. Vissa traditionella maträtter kan man spåra ända tillbaka till det gamla Mesopotamien. På kursen tillreder vi bl.a. fyllda grönsaker och pastejer samt traditionella ris-, kyckling- och kötträtter. I priset ingår 14 € för ingredienserna.

120004 Vihannesten hapatuskurssi / Mjölksyrejäsning av grönsaker la 10.30-13.30, 8.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Annika Mickos • 4 t • 45 € • max 14 Kurssilla perehdytään käytännönläheisesti maitohapposäilöntään. Hapattamisen tuloksena syntyy maukkaita ja ruuansulatusjärjestelmässä helposti sulavia vihanneksia, jotka ovat täynnä ihmiselle suotuisia bakteereja. Menetelmä moninkertaistaa raaka-aineiden hyötyjä ja terveyttä edistäviä vaikutuksia. Kurssilla tehdään oma vihanneshapate kaalista ja maistellaan muita hapatettuja vihanneksia. Saat tarkempia kurssiin liittyviä ohjeita ennen kurssia. Kurssimaksuun sisältyy 8 € tarvikemaksu. På kursen får du lära dig en fantastisk metod för att bevara grönsaker. Med hjälp av mjölksyrejäsning kan man öka på näringsinnehållet och samtidigt göra grönsakerna mer lättsmälta. Det nyttiga med mjölksyrejäsning är de hälsofrämjande bakterier som bildas under jäsningsprocessen. Under kursen gör du en egen syrad produkt av kål och får även smaka på andra mjölksyrejästa grönsaker. Innan kursen får du utförligare information. I kursavgiften ingår en materialavgift på 8 €. 120005 Makumatka Libanoniin la 10-14.30, 15.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Tony Khalil • 6 t • 49 € • max 12 Libanonilainen keittiö on tunnettu tuoreista raaka-aineistaan, monipuolisesta ruuastaan ja raikkaista mauistaan. Tällä kurssilla valmistamme alku- ja pääruuan, mitkä on helppo toteuttaa lähikaupan valikoimista löytyvistä tuoreista raaka-aineista. Alkuruuaksi valmistamme kaksi annosta: kirpeän fattoush-salaatin sekä lämpimän lautasen perunoita, patata harra, missä tulisuutta voi säätää oman maun mukaan. Pääruoaksi teemme perinteisen riisi- ja kana-aterian, riz a’dägääg, johon herkullisen silauksen tuo paahdetut pähkinät. Pääruuan kaveriksi valmistamme vielä ihastuttavan jugurtti-kurkkukastikkeen. Sahtein! Hyvää ruokahalua ja tervetuloa makumatkalle Libanoniin! Opetus

49

suomeksi ja englanniksi. Ota oma esiliina mukaan. Kurssimaksuun sisältyy 14 € ruokatarvikemaksua. 120006 Intialainen keittiö / Indiska köket la 10-14.30, 29.10.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Mia Hansson • 6 t • 49 € • max 12 Intia houkuttelee mauillaan ja tuoksuillaan. Ruokalistaalla ovat lammas-curry Tamil Nadusta, kanapata Keralasta, vihannes-curry Goasta sekä muita herkkuja. Kurssimaksuun sisältyy 14 € ruokatarvikemaksua. Indien lockar med sina smaker och dofter. Läckerheter, som lammcurry från Tamil Nadu, kycklinggryta från Kerala och grönsakscurry från Goa står på menyn. I priset ingår 14 € för ingredienserna. 120007 Raakaherkkuja la 10.15-14, 12.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Annika Mickos • 5 t • 47 € • max 14 Teemme kakkuja ja makeisia marjoista, hedelmistä, pähkinöistä ja siemenistä. Raakakakkujen ja patukoiden raaka-aineet ovat terveellisiä herkkuja. Valmistuksessa keskitytään makuun ja laatuun. Raakakakkuja ei kuumenneta ja ne sopivat maidottomaan, gluteenittomaan ja munattomaan ruokavalioon. Saat tarkempia kurssiin liittyviä ohjeita ennen kurssia. Kurssimaksuun sisältyy 12 € tarvikemaksu. 120008 Buffé all’Italiana la 14-19.15, 19.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Carmelo Carnabuci • 7 t • 47 € •max 14 Valmistamme kurssilla yhdessä seitsemän ruokalajia eri Italian maakunnista. Rakennamme buffé-pöydän yhdessä ja nautimme ruoasta. Jälkiruoaksi nautimme valmistamamme Tiramisú-jälkiruoan espresson kanssa. Italialaisen opettajan johdolla tutustumme samalla italialaiseen ruokakulttuuriin. Opetuskieli on suomi. Kurssimaksuun sisältyy 12 €:n ruokatarvikemaksu. Tervetuloa!

TERVEYS JA HYVINVOINTI

på ekologiska råvaror som är fria från tillsatsämnen. Materialavgiften varierar enligt ingrediensurval.


120009 Juurekset ja talvivihannekset 3 / Rotfrukter och vintergrönsaker 3 la 10-14.30, 3.12.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Mia Hansson • 6 t • 48 € • max 12 Juurekset, kaalit ja sipulit eri muodoissaan ovat maukkaita, hyödyllisiä ja helppoja valmistaa. Uudet ideat ja vinkit tuovat uutta innostusta. On monta tapaa herättää henkiin nämä tavallisimmat raaka-aineemme. Uudet reseptit. Valmistamme mm. ruokia eri puolilta maailmaa ja saamme vinkkejä joulupöytään. Materiaalimaksu 13 € sisältyy kurssihintaan.

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Rotfrukter, kål och lök i olika former är både gott, nyttigt och lätt att tillreda. Man kan behöva lite variation och nya idéer för att bli inspirerad. Det finns en massa olika möjligheter att återuppliva bekantskapen med våra mest vanliga råvaror. Nya recept. Vi tillreder maträtter från olika delar av världen och får tips till julbordet. Materialkostnader 13 € ingår i kursavgiften. 120010 Sushi la 10-14.30, 14.1.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Mia Hansson • 6 t • 45 € • max 12 osallistujaa Keitämme sushiriisiä, josta valmistamme erityyppisiä susheja kuten merileväarkkiin käärittyä norimakia ja temakia sekä eri makupaloilla päällystettyjä riisipalloja nigirisushia. Valmistamme myös japanilaiseen keittiöön kuuluvia muita lisukkeita. Kurssimaksuun sisältyy 10 € ruokatarvikemaksua. Vi tillreder sushiris som vi sedan använder till att laga olika varianter av sushi, som t.ex. rullar av ris och fyllning inlindade i sjögräs - norimaki och temaki - samt risbollar med olika pålägg. Vi tillreder också andra små

rätter från det japanska köket. I kursavgiften ingår 10 € för ingredienserna. 120011 Voi hyvin! Kevyttä ja terveellistä lähiruokaa ti 17-20, 17.1.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Annika Mickos • 4 t • 42 € • max 14 Valmista puhtaista ja lisäaineettomista raaka-aineista kevyttä, terveellistä ja maukasta ruokaa. Nautimme yhdessä illasta jossa lähiruoka, omat raaka-aineet ja kausituotteet ovat arvossaan. Opimme hyödyllisiä niksejä jotta voisimme nauttia kiireettömästä ruoanvalmistuksesta ja vähäkalorisesta ateriasta joulun jälkeen. Saat tarkempia kurssiin liittyviä ohjeita ennen kurssia. Kurssimaksuun sisältyy 7 € tarvikemaksu. 120012 Eteläafrikkalaisia pataruokia / Sydafrikanska grytor la 10-14.30, 4.2.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Mia Hansson • 6 t • 49 € • max 12 Eteläafrikassa pataruoat ovat olleet osa ruokakulttuuria useita satoja vuosia. Valmistamme liha-, kana- ja vihannespatoja. Lisäksi valmistamme leipää ja jälkiruokaa padassa. Kurssimaksuun sisältyy 14 € ruokatarvikemaksua. I Sydafrika har grytor varit en del av matkulturen i flera hundra år. Det blir kött, kyckling och grönsaksgrytor. Dessutom lagar vi bröd och efterrätt i gryta. I priset ingår 14 € för ingredienserna. 120014 Puutarhakutsut! la 14-19.15, 4.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Carmelo Carnabuci • 7 t • 47 € • max 14 Kurssilla valmistamme useita ruokalaje-

50

ja tarjottavaksi kesän puutarhakutsuilla. Ruokalajit edustavat eri Italian maakuntia. Nautimme valmistamamme aterian yhdessä ja lopuksi nautimme jälkiruokana espresson kanssa Tiramisú alle fragole-kakun, joka on mansikkainen Tiramisú, uutuus Suomessa. Italialaisen opettajan johdolla tutustumme samalla italialaiseen ruokakulttuuriin. Kurssilla puhutaan suomea. Kurssimaksuun sisältyy 12 €:n ruokatarvikemaksu. Ota oma esiliina mukaan! Tervetuloa! 120015 Ranskalainen keittiö / Franska köket la 10-14.30, 11.3.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Mia Hansson • 6 t • 50 € • max 12 Ranskalaiset nauttivat päivittäin hyvästä ruoasta. Valmistamme ruokia eri puolilta Ranskaa, mm. sipulikeittoa Lyonin seuduilta, ja omenapiirakkaa Alsacesta. Kurssimaksuun sisältyy 15 € ruokatarvikemaksua. Fransmännen tycker om att äta gott alla dagar. Vi tillreder rätter från olika delar av Frankrike, från löksoppa från Lyontrakten till äppeltårta från Alsace. I priset ingår 15 € för ingredienserna. 120016 Herkkuja villivihanneksista la 10-13.45, 20.5.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, B-133 kotitalous, Kirkkotallintie 6 A Annika Mickos • 5 t • 41 € • max 14 osallistujaa Luonto on täynnä ihania raaka-aineita. Opi tunnistamaan ja keräämään luonnon villiyrttejä ja -vihanneksia ja valmista herkkuja sekä arki- että juhlapöytään. Huokea, kiehtova ja terveellinen lisä arki- ja juhlaruokiin. Saat tarkempia kurssiin liittyviä ohjeita ennen kurssia. Kurssimaksuun sisältyy 6 € tarvikemaksu.


LIIKUNTA JA TANSSI MOTION OCH DANS / SPORTS AND DANCE

Liikunnan syyslukukauden kurssien ilmoittautuminen alkaa 17.8. klo 7.30 ja kevätlukukauden kurssien 7.12. klo 7.30. Jos liikunnan opettaja äkillisesti sairastuu, joudutaan tunti peruuttamaan. Lukukausien päätteeksi kansalaisopisto järjestää liikuntapäivät, jolloin pidetään korvaavia liikuntatunteja mahdollisten peruuntuneiden tuntien korvaamiseksi. Syksyn liikuntapäivä on korvauslauantai, joka järjestetään 26.11. ja kevään liikuntapäivä korvausmaanantai 24.4. Liikunnan opettajat tiedottavat korvauspäivistä kursseilla. Ota liikuntatunnille mukaan joustavat vaatteet, jumppa-alusta, juomapullo sekä tarvittaessa sisäliikuntatossut. Tervetuloa liikkumaan!

tigt, inhiberas timmen. I slutet av terminerna ordnar medborgarinstitutet motionsdagar med timmar för att ersätta eventuella inhiberade lektioner. Höstens ersättande motionsdag är lördagen den 26.11 och vårens motionsdag är måndagen den 24.4. Gymnastiklärarna informerar om de ersättande dagarna under sina kurser. Ta med lösa kläder, gymnastikmatta, dricksflaska och vid behov innetossor till motionslektionerna. Välkommen att motionera!  Liikunnan kurssien tasoluokat Liikunnan kurssit on ryhmitelty kolmeen vaatimustasoon tunnin fyysisen kuormittavuuden ja taitotason mukaan. Vaatimustaso on merkitty kunkin kurssin sisältökuvauksen loppuun. Valitse liikuntakurssi oman tavoitteesi ja kuntosi mukaan.

Tunnin kuormittavuus: 1 = kevyt Kurssi sopii kaikille ikäryhmille. Tunneilla apuna käytettävät välineet ovat helppoja ja turvallisia hallita. Tunneilla ei tehdä hyppyjä. 2 = keskitaso Kurssi sopii henkilöille, joilla on aiempaa harrastuspohjaa liikunnassa. Tunnit sisältävät keskiraskaita suorituksia, kuten kyykkyjen kaltaisia liikkeitä. 3 = raskas Aikaisempi liikunnallinen harrastuneisuus on tuntien läpiviemisen kannalta suositeltavaa. Tunneilla tehdään hyppyjä ja vaativia, suuria lihasryhmiä kuormittavia liikkeitä. Tunnin taitotaso: A = helppo Tunneilla tehdään yksinkertaisia liikkeitä ja liikesarjoja, joihin ei ole taitovaatimuksia.

B = keskitaso Perusliikkeiden ja liikesarjojen osaaminen on suositeltavaa. Tunti sisältää jonkin verran taitoa ja kehonhallintaa vaativia liikkeitä.

2 = medeltung Kursen passar dem som har tidigare erfarenhet av motionsidrott. Kursen innehåller medeltunga övningar, så som t.ex. knäböj.

C = haasteellinen Tunnin sisältävät vaativia liikkeitä ja liikesarjoja.

3 = tung Tidigare erfarenhet av motionsidrott och en bra grundkondition rekommenderas. Kursen innehåller hopp och krävande rörelser som belastar de stora muskelgrupperna.

Nivån på motionskurserna Motionskurserna är indelade i tre nivåer, enligt kursernas fysiska belastning och enligt kursernas svårighetsgrad. Nivåerna anges i slutet av varje kursbeskrivning. Välj en idrottskurs som passar dina egna mål och din egen kondition. Kursens fysiska belastning: 1 = lätt Kursen passar alla åldersgrupper. Redskapen som används är lätta och trygga att använda. Kursen innehåller inga hopp.

51

Kursens svårighetsgrad: A = lätt Kursen innehåller enkla rörelser och stegserier, som inte kräver speciella färdigheter. B = medelsvår Det rekommenderas att man är bekant med grundrörelserna och -serierna. Kursen innehåller rörelser som kräver en viss färdighet och kroppskontroll. C = utmanande Kursen innehåller krävande rörelser och stegserier.

LIIKUNTA JA TANSSI

Anmälan till höstperiodens motionskurser börjar 17.8 kl. 7.30 och till vårperiodens kurser 7.12 kl. 7.30. Om kursens lärare insjuknar has-


KUNTOJUMPPA KONDITIONSGYMNASTIK / FITNESS EXERCISE 140101 Tanssijumppa, syksy ma 16.15-17.15, 5.9.–28.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 55 Zumban tyylinen fitness-tanssitunti, jossa yhdistyvät yksinkertaiset liikkeet ja tanssimisen ilo.Tanssitaan latinorytmejä, mutta zumbasta poiketen myös muita tansseja, kuten musikaalisävelmiä, hip hopia ja showtanssia. Liikkeet antavat kunnon kyytiä koko vartalolle. Koko tunti askellusta, sisältäen myös hyppyjä. Sopii myös nuorille. Taso 2-3 B. 140102 Tanssijumppa, kevät ma 16.15-17.15, 9.1.–3.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 55 Zumban tyylinen fitness-tanssitunti, jossa yhdistyvät yksinkertaiset liikkeet ja tanssimisen ilo.Tanssitaan latinorytmejä, mutta zumbasta poiketen myös muita tansseja, kuten musikaalisävelmiä, hip hopia ja showtanssia. Liikkeet antavat kunnon kyytiä koko vartalolle. Koko tunti askellusta, sisältäen myös hyppyjä. Sopii myös nuorille. Taso 2-3 B.

LIIKUNTA JA TANSSI

140103 Kuntojumppa, syksy ti 18.15-19.15, 6.9.–29.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Katja Raunio • 16 t • 47 € • max 50 Kuntojumppa on aerobista- ja lihaskuntoa kohottava tunti. Helpot askelsarjat nostavat hien pintaan ja lihaskunto-osuudessa teemme oman kehon painolla, kuminauhoilla ja kepeillä kaikkia lihasryhmiä kuormittavia liikkeitä. Tunnilla tehdään ensin liikkuvuutta parantavia lämmittelyharjoituksia, ja lopuksi lyhyt venyttely isoille lihasryhmille. Oman jumppamaton voi ottaa mukaan. Tunti sopii kaikille kuntoa kohottamaan. Taso 2 A-B. 140104 Kuntojumppa, kevät ti 18.15-19.15, 10.1.–4.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A

Katja Raunio • 16 t • 47 € • max 50 Kuntojumppa on aerobista- ja lihaskuntoa kohottava tunti. Helpot askelsarjat nostavat hien pintaan ja lihaskunto-osuudessa teemme oman kehon painolla, kuminauhoilla ja kepeillä kaikkia lihasryhmiä kuormittavia liikkeitä. Tunnilla tehdään ensin liikkuvuutta parantavia lämmittelyharjoituksia, ja lopuksi lyhyt venyttely isoille lihasryhmille. Oman jumppamaton voi ottaa mukaan. Tunti sopii kaikille kuntoa kohottamaan. Taso 2 A-B.

KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Ida Söderholm • 12 t • 42 € • max 15 Odottaville äideille kevyttä liikuntaa omaa kehoa kuunnellen. Kurssi sopii kaikille raskaana oleville riippumatta siitä kuinka aktiivinen liikkuja olet aikaisemmin ollut. Tehdään lihaskunto-, venyttely- ja rentoutusharjoitteita. Kurssi vähentää riskiä lantioja selkäongelmiin sekä valmistelee kehosi tulevaa synnytystä varten. Taso 1 A.

140105 Kevennetty kuntojumppa ma 11-12, 5.9.–5.12.2016 ja 9.1.–3.4.2017 UIMAHALLI, Yläsali, Gesterbyntie 41 Sirpa Skog-Niemikallio • 32 t • 65 € • max 20 Kevennetty kuntojumppa koostuu helpoista askelsarjoista, lihaskuntoliikkeistä ja pitkästä venyttelyosuudesta. Osalla tunneista käytetään keppiä ja kuminauhoja apuvälineinä. Sopii sekä naisille että miehille. Ryhmä ei kokoonnu 26.9. Taso 1-2 A.

Lätt träning för gravida kvinnor. Kursen lämpar sig för alla gravida oberoende av hurudana motionsvanor du haft innan graviditeten. Vi gör muskelkonditions-, tänjnings-, och avslappningsövningar. Under träningen lyssnar vi på den egna kroppen. Kursen minskar risken för bäcken-, och ryggbesvär samt förbereder din kropp inför den kommande förlossningen. Nivå 1 A.

140106 Kevennetty kuntojumppa, syksy ke 12.30-13.30, 7.9.–30.11.2016 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Karita Soukko • 16 • 47 € • max 18 Kuntojumpassa sykettä nostetaan askelsarjoin vaihtelevan musiikin tahdissa. Lihaskunto-osuudessa vahvistetaan keskivartaloa, käsiä ja jalkoja monipuolisesti välillä myös välineitä käyttäen. Lopuksi tehdään vetreyttävät venyttelyt. Taso 1-2 A. 140107 Kevennetty kuntojumppa, kevät ke 12.30-13.30, 11.1.–5.4.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Karita Soukko • 16 t • 47 € • max 18 Kuntojumpassa sykettä nostetaan askelsarjoin vaihtelevan musiikin tahdissa. Lihaskunto-osuudessa vahvistetaan keskivartaloa, käsiä ja jalkoja monipuolisesti välillä myös välineitä käyttäen. Lopuksi tehdään vetreyttävät venyttelyt. Taso 1-2 A. 140108 Mammajumppa, syksy / Mammagympa, höst ti 17.30-18.30, 6.9.–8.11.2016 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS /

52

140109 Mammajumppa, kevät / Mammagympa, vår ti 17.30-18.30, 17.1.–21.3.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Ida Söderholm • 12 t • 42 € • max 15 Alkamisaika muuttunut! Odottaville äideille kevyttä liikuntaa omaa kehoa kuunnellen. Kurssi sopii kaikille raskaana oleville riippumatta siitä kuinka aktiivinen liikkuja olet aikaisemmin ollut. Tehdään lihaskunto-, venyttely- ja rentoutusharjoitteita. Kurssi vähentää riskiä lantioja selkäongelmiin sekä valmistelee kehosi tulevaa synnytystä varten. Taso 1 A. Lätt träning för gravida kvinnor. Kursen lämpar sig för alla gravida oberoende av hurudana motionsvanor du haft innan graviditeten. Vi gör muskelkonditions-, tänjnings-, och avslappningsövningar. Under träningen lyssnar vi på den egna kroppen. Kursen minskar risken för bäcken-, och ryggbesvär samt förbereder din kropp inför den kommande förlossningen. Nivå 1 A. 140110 Kiinteytysjumppa, syksy ti 19-20, 6.9.–29.11.2016 WINELLSKA SKOLAN, A-talo, Pieni voimistelusali, Gesterbynkaari 3


140111 Kiinteytysjumppa, kevät ti 19-20, 10.1.–4.4.2017 WINELLSKA SKOLAN, A-talo, Pieni voimistelusali, Gesterbynkaari 3 Laura Askola • 16 t • 47 € • max 40 Perfect Body -tyylinen kuntojumppa. Helpon lämmittelyn jälkeen tehdään liikuntapattereita, joissa jokaisessa on kaksi-kolme jumppaliikettä, jotka toistuvat kaksi-kolme kertaa peräkkäin. Liikkeisiin tulee tarpeeksi toistoa ja ne oppii tekemään oikein. Tunnilla on helppo aloittaa kunnon kohotus ja haastaa itsensä. Taso 1-2 A-B. 140112 Tehokiinteytys, syksy ti 20-21, 6.9.–29.11.2016 WINELLSKA SKOLAN, A-talo, Pieni voimistelusali, Gesterbynkaari 3 Laura Askola • 16 t • 47 € • max 40 Tunneilla saadaan hiki pintaan hypyillä, potkuilla, sykkeenkohotuksilla sekä lihaskuntoliikkeillä. Sopii parempikuntoisille pitämään yllä kuntoa. Sykkeenkohotukset eivät sisällä vaikeita askelsarjoja. Välineenä käytetään kuminauhoja ja keppejä. Taso 2-3 B-C. 140113 Tehokiinteytys, kevät ti 20-21, 10.1.–4.4.2017 WINELLSKA SKOLAN, A-talo, Pieni voimistelusali, Gesterbynkaari 3 Laura Askola • 16 t • 47 € • max 40 Tunneilla saadaan hiki pintaan hypyillä, potkuilla, sykkeenkohotuksilla sekä lihaskuntoliikkeillä. Sopii parempikuntoisille pitämään yllä kuntoa. Sykkeenkohotukset eivät sisällä vaikeita askelsarjoja. Välineenä käytetään kuminauhoja ja keppejä. Taso 2-3 B-C.

140114 Women´s Fitness Course, Autumn su 18-19,  11.9.–27.11.2016 WINELLSKA SKOLAN, A-talo, Pieni voimistelusali, Gesterbynkaari 3 Laura Askola • 16 t • 19 € • max 40 Women´s fitness course includes jumps, kicks, aerobics and muscular training. This course is suitable for fit women in good physical condition and helps them keep up the achieved fitness level. The aerobic part includes simple but effective steps and movements. Please notice that toilets and locker rooms are located in a separate building. This course is a part of project Move it 2. Requirement level 2-3 B. 140115 Women´s Fitness Course, Spring su 18-19,  15.1.–2.4.2017 WINELLSKA SKOLAN, A-talo, Pieni voimistelusali, Gesterbynkaari 3 Laura Askola • 16 t • 19 € • max 40 Women´s fitness course includes jumps, kicks, aerobics and muscular training. This course is suitable for fit women in good physical condition and helps them keep up the achieved fitness level. Aerobic part includes simple but effective steps and movements. Please notice that toilets and locker rooms are located in a separate building. This course is a part of project Move it 2. Requirement level 2-3 B.

140116 Kiinteytysjumppa, syksy to 17.30-18.30, 1.9.–8.12.2016 LAAJAKALLION KOULU, Liikuntasali,  Laajakalliontie 4 Maritta Olsbo-Nurminen • 16 t • 47 € • max 35 Monipuolinen perustunti, jossa yhdistyvät liikkuva sarja sekä lihaskuntotreeni. Sarja on helpohkoa, mutta tehokasta perussarjaa, sisältää jonkin verran hyppyjä. Sarjan osuus tunnista on n. 20 min. Lihaskunto-osuudessa lihaksistoa harjoitetaan monipuolisesti kuminauhoja, keppejä sekä omaa kehon painoa vastuksena käyttäen. Sisältää

53

keskiraskaita suorituksia, kuten kyykkyjen kaltaisia liikkeitä. Tunnin lopussa on lyhyt venyttelyosuus. Käy aloittelijoille ja jo tunneilla käyneille. Ota mukaan oma jumppamatto. Huom! Ei tunteja 17.11. ja 24.11. Taso 2 B. 140117 Kiinteytysjumppa, kevät to 17.30-18.30, 12.1.–6.4.2017 LAAJAKALLION KOULU, Liikuntasali, Laajakalliontie 4 Maritta Olsbo-Nurminen • 16 t • 47 € • max 35 Monipuolinen perustunti, jossa yhdistyvät liikkuva sarja sekä lihaskuntotreeni. Sarja on helpohkoa, mutta tehokasta perussarjaa, sisältää jonkin verran hyppyjä. Sarjan osuus tunnista on n. 20 min. Lihaskunto-osuudessa lihaksistoa harjoitetaan monipuolisesti kuminauhoja, keppejä sekä omaa kehon painoa vastuksena käyttäen. Sisältää keskiraskaita suorituksia, kuten kyykkyjen kaltaisia liikkeitä. Tunnin lopussa on lyhyt venyttelyosuus. Käy aloittelijoille ja jo tunneilla käyneille. Ota mukaan oma jumppamatto. Taso 2 B. 140119 Kevennetty kuntojumppa, syksy ma 11.30-12.30, 5.9.–28.11.2016 MASALAN MONITOIMITALO, monitoimisali, Sundsbergintie 1 Karita Soukko • 16 t • 47 € • max 18 Kuntojumpassa sykettä nostetaan askelsarjoin vaihtelevan musiikin tahdissa. Lihaskunto-osuudessa vahvistetaan keskivartaloa, käsiä ja jalkoja monipuolisesti välillä myös välineitä käyttäen. Lopuksi tehdään vetreyttävät venyttelyt. Oma jumppa-alusta mukaan. Taso 1-2 A. 140120 Kevennetty kuntojumppa, kevät ma 11.30-12.30, 9.1.–3.4.2017 MASALAN MONITOIMITALO, monitoimisali, Sundsbergintie 1 Karita Soukko • 16 t • 47 € • max 18 Kuntojumpassa sykettä nostetaan askelsarjoin vaihtelevan musiikin tahdissa. Lihaskunto-osuudessa vahvistetaan keskivartaloa, käsiä ja jalkoja monipuolisesti välillä myös välineitä käyttäen. Lopuksi tehdään vetreyttävät venyttelyt. Oma jumppa-alusta mukaan. Taso 1-2 A.

LIIKUNTA JA TANSSI

Laura Askola • 16 t • 47 € • max 40 Perfect Body -tyylinen kuntojumppa. Helpon lämmittelyn jälkeen tehdään liikuntapattereita, joissa jokaisessa on kaksi-kolme jumppaliikettä, jotka toistuvat kaksi-kolme kertaa peräkkäin. Liikkeisiin tulee tarpeeksi toistoa ja ne oppii tekemään oikein. Tunnilla on helppo aloittaa kunnon kohotus ja haastaa itsensä. Taso 1-2 A-B.


140121 Kevennetty kuntojumppa, syksy to 10-11, 8.9.–1.12.2016 LÄHITAPIOLA CENTER, Tanssisali,  Masalantie 346 Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 16 Kevennetty kuntojumppa koostuu alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudesta ja kehonhuolto-osuudesta. Tunneilla huolletaan lihaksia ja vahvistetaan erityisesti niska-hartiaseudun sekä keskivartalon lihaksia. Osalla tunneista käytetään keppiä tai muita välineitä. Tehdään myös tasapainoharjoituksia sekä välillä tunti päätetään rentoutukseen. Taso 1-2 A. 140122 Kevennetty kuntojumppa, kevät to 10-11, 12.1.–6.4.2017 LÄHITAPIOLA CENTER, Tanssisali, Masalantie 346 Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 16 Kevennetty kuntojumppa koostuu alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudesta ja kehonhuolto-osuudesta. Tunneilla huolletaan lihaksia ja vahvistetaan erityisesti niska-hartiaseudun sekä keskivartalon lihaksia. Osalla tunneista käytetään keppiä tai muita välineitä. Tehdään myös tasapainoharjoituksia sekä välillä tunti päätetään rentoutukseen. Taso 1-2 A.

LIIKUNTA JA TANSSI

140123 Lihaskuntojumppa, syksy ma 20-21, 5.9.–28.11.2016 LÄHITAPIOLA CENTER, Sulkapallokenttä, Masalantie 346 Laura Askola • 16 t • 47 € • max 25 Kuntojumppa, jossa keskitytään lihaskunnon vahvistamiseen. Tunti sisältää helpon alkulämmittelyn, ei vaikeita askelsarjoja! Lämmittelyn jälkeen vahvistetaan monipuolisesti kehon lihaksia ja lopuksi tehdään rentouttavat venyttelyt. Käytetään eri välineitä, mm. palloja ja keppejä. Taso 2 A. 140124 Lihaskuntojumppa, kevät ma 20-21, 9.1.–3.4.2017 LÄHITAPIOLA CENTER, Sulkapallokenttä, Masalantie 346 Laura Askola • 16 t • 47 € • max 25 Kuntojumppa, jossa keskitytään lihaskunnon vahvistamiseen. Tunti sisältää helpon alkulämmittelyn, ei vaikeita askelsarjoja! Lämmittelyn jälkeen vahvistetaan monipuolisesti kehon lihaksia ja lopuksi tehdään rentout-

tavat venyttelyt. Käytetään eri välineitä, mm. palloja ja keppejä. Taso 2 A. 140125 Kevennetty kuntojumppa, syksy to 12-13, 8.9.–1.12.2016 VEIKKOLAN NUORISOTILA, monitoimi/liikuntatila, Koskentie 3 Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 20 Kevennetty kuntojumppa koostuu alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudesta ja kehonhuolto-osuudesta. Tunneilla huolletaan lihaksia ja vahvistetaan erityisesti niska-hartiaseudun sekä keskivartalon lihaksia. Osalla tunneista käytetään keppiä tai muita välineitä. Tehdään myös tasapainoharjoituksia sekä välillä tunti päätetään rentoutukseen. Taso 1-2 A. 140126 Kevennetty kuntojumppa, kevät to 12-13, 12.1.–6.4.2017 VEIKKOLAN NUORISOTILA, monitoimi/liikuntatila, Koskentie 3 Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 20 Kevennetty kuntojumppa koostuu alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudesta ja kehonhuolto-osuudesta. Tunneilla huolletaan lihaksia ja vahvistetaan erityisesti niska-hartiaseudun sekä keskivartalon lihaksia. Osalla tunneista käytetään keppiä tai muita välineitä. Tehdään myös tasapainoharjoituksia sekä välillä tunti päätetään rentoutukseen. Taso 1-2 A. 140127 Tanssijumppa, syksy ti 18.5.-19.5., 6.9.–29.11.2016 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 45 Zumban tyylinen fitness-tanssitunti, jossa yhdistyvät yksinkertaiset liikkeet ja tanssimisen ilo.Tanssitaan latinorytmejä, mutta zumbasta poiketen myös muita tansseja, kuten musikaalisävelmiä, hip hopia ja showtanssia. Liikkeet antavat kunnon kyytiä koko vartalolle. Koko tunti askellusta sisältäen myös hyppyjä. Sopii myös nuorille. Taso 2-3 B. 140128 Tanssijumppa, kevät ti 18.5.-19.5., 10.1.–4.4.2017 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 45 Kellonaika muuttunut!

54

Zumban tyylinen fitness-tanssitunti, jossa yhdistyvät yksinkertaiset liikkeet ja tanssimisen ilo.Tanssitaan latinorytmejä, mutta zumbasta poiketen myös muita tansseja, kuten musikaalisävelmiä, hip hopia ja showtanssia. Liikkeet antavat kunnon kyytiä koko vartalolle. Koko tunti askellusta sisältäen myös hyppyjä. Sopii myös nuorille. Taso 2-3 B. 140129 Core, syksy ke 17-18, 7.9.–30.11.2016 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali, Eerikinkartanontie 5 Niina Saikkonen • 16 t • 47 € • max 22 Core on täsmätreeni keskivartalolle. Tunti sopii kaikille, paitsi pahoista polvi- ja selkäkivuista kärsiville, mutta tarjoaa haasteita myös hieman kokeneemmalle liikkujalle. Tunti sisältää helpon alkulämmittelyn, jossa nostetaan sykettä ilman hyppyjä. Lihaskunto-osuus keskittyy keskivartalon lihaksiston vahvistamiseen sekä toiminnallisiin harjoitteisiin. Lopuksi tehdään selkärangan, lonkan ja olkanivelen liikkuvuusharjoitteita sekä ryhtiin vaikuttavien kireiden lihasten venyttelyt. Taso 2 A-B. 140130 Core, kevät ke 17-18, 11.1.–5.4.2017 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali, Eerikinkartanontie 5 Kurssi peruutettu! Niina Saikkonen • 16 t • 47 € • max 22 Core on tehotreeni koko keskivartalolle. Tunti sopii kaikille, paitsi pahoista polvija selkäkivuista kärsiville, mutta tarjoaa haasteita myös hieman kokeneemmalle liikkujalle. Tunti sisältää helpon alkulämmittelyn, jossa nostetaan sykettä ilman hyppyjä. Lihaskunto-osuus keskittyy keskivartalon lihaksiston vahvistamiseen sekä toiminnallisiin harjoitteisiin. Lopuksi tehdään selkärangan, lonkan ja olkanivelen liikkuvuusharjoitteita sekä ryhtiin vaikuttavien kireiden lihasten venyttelyt. Taso 2 A-B. 140140 Kevennetty kuntojumppa, kesälukukausi ma 10-11, 24.4.–29.5.2017 UIMAHALLI, Yläsali, Gesterbyntie 41 Opettaja vaihtunut! Katja Raunio • 7 t • 37 € • max 20 Kevennetty kuntojumppa koostuu alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudesta ja pitkästä


140141 Kuntojumppa, kesälukukausi ke 18-19, 19.4.–17.5.2017 WINELLSKA SKOLAN, A-talo, Pieni voimistelusali, Gesterbynkaari 3 Karita Soukko • 7 t • 37 € • max 35 Kuntojumpassa sykettä nostetaan askelsarjoin vaihtelevan musiikin tahdissa. Lihaskunto-osuudessa vahvistetaan keskivartaloa, käsiä ja jalkoja monipuolisesti välillä myös välineitä käyttäen. Lopuksi tehdään vetreyttävät venyttelyt. Taso 2 A-B.

MUU KUNTOLIIKUNTA ÖVRIG MOTIONSIDROTT / OTHER FITNESS EXERCISE

MOVE IT 2! Oletko kiinnostunut kokeilemaan uutta liikuntalajia? Move it 2 on liikuntaprojekti, jossa kaikki kirkkonummelaiset kansalaisuudesta, sukupuolesta tai kielestä riippumatta voivat tutustua Kirkkonummen liikuntamahdollisuuksiin. Liikunta-aktiviteeteissa sinulla on mahdollisuus kokeilla liikuntaseurojen toimintaa, kuten jalkapalloilua, nyrkkeilyä, tanssia, suunnistusta ja judoa maksutta. Move it 2 -projektissa liikutaan yhdessä monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Aluehallintovirasto rahoittaa hanketta. Lisätietoja: christoph.raudonat@kirkkonummi.fi sekä www.facebook.com/moveitliikkeelle. Katso myös Kirkkonummi tutuksi -retket opinto-oppaan sivulta 10.

Are you interested in trying out a new sport? Move it 2 is an exercise project, where all inhabitants in Kirkkonummi, regardless of nationality, gender or language, can get acquainted with the exercise possibilities in Kirkkonummi. You have the opportunity to try the activities arranged by the clubs, such as soccer, boxing, dancing, orienteering and judo free of charge within the exercise activities of the project. During the project Move it 2 we exercise together in multicultural interaction. The project is financed by the Regional State Administrative Agency. Further information: christoph.raudonat@ kirkkonummi.fi and www.facebook. com/moveitliikkeelle. Also check out the trips “Kirkkonummi tutuksi” (get to know Kirkkonummi) in the syllabus, page 10.

140201 Move It Boot Camp ma 19.30-20.30, 5.9.–28.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Christoph Raudonat • 16 t • 19 € • max 25 Chrisin Boot Camp Kirkkonummella! Kuntoile, kehitä voimaa ja kestävyyttä. Tutustu siihen, kuinka intensiivinen intervalli-, plyo- ja kehonpainoliikunta auttaa rakentamaan lihaksia ja lisäämään joustavuutta. Tule ja koe itse kuinka helppoa se voi olla! Kurssi on suunnattu ensisijaisesti uusille kirkkonummelaisille ja maahanmuuttajille, mutta siihen voi osallistua kuka vaan. Kurssi on osa Move it 2 -hanketta. Taso 1-2 A. Chris’ Boot Camp in Kirkkonummi! Get fit and increase your strength and endurance. Discover how intense interval-training, plyo exercise and body-weight training can help you build muscle and increase flexibility. Come and see how easy it can be! This course is a part of project Move it 2, and targeted especially for foreigners

55

and new residents in Kirkkonummi. Requirement level 1-2 A.

140203 Miesten kuntoklubi 1 ma 18.30-19.30, 5.9.–28.11.2016 ja 9.1.–3.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Anni Henricson • 32 t • 65 € • max 25 Lähde liikkumaan viikoittain kokoontuvaan kuntoiluryhmään. Ohjelmassa on mm. kuntopiiriä, pallopelejä, liikkuvuutta, ulkoliikuntaa ja keppijumppaa. Kurssilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön. Tuntien sisällöt mietitään niin, että kaikille tulisi oman tason mukaan sopivasti haasteita, joten kurssi sopii mainiosti myös vähemmän liikuntaa harrastaneille. Taso 2 B. 140204 Miesten kuntoklubi 2, syksy ti 19.10-20.10, 6.9.–29.11.2016 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 25 Lähde liikkumaan viikoittain kokoontuvaan kuntoiluryhmään. Ohjelmassa on mm. kuntopiiriä, kuntosaliharjoittelua, pallopelejä, liikkuvuutta, ulkoliikuntaa ja keppijumppaa. Kurssilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön. Tuntien sisällöt mietitään niin, että kaikille tulisi oman tason mukaan sopivasti haasteita, joten kurssi sopii mainiosti myös vähemmän liikuntaa harrastaneille. Taso 2 B. 140205 Miesten kuntoklubi 2, kevät ti 19.10-20.10, 10.1.–4.4.2017 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 25 Kellonaika muuttunut! Lähde liikkumaan viikoittain kokoontuvaan kuntoiluryhmään. Ohjelmassa on mm. kuntopiiriä, kuntosaliharjoittelua, pallopelejä, liikkuvuutta, ulkoliikuntaa ja keppijumppaa. Kurssilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön. Tuntien sisällöt mietitään niin, että kaikille tulisi oman tason mukaan sopivasti haasteita, joten kurssi sopii mainiosti myös vähemmän liikuntaa harrastaneille. Taso 2 B.

LIIKUNTA JA TANSSI

venyttelyosuudesta. Osalla tunneista käytetään keppiä ja kuminauhoja apuvälineinä. Sopii sekä naisille että miehille. Taso 1-2 A.


140206 Kahvakuula, syksy to 18.30-19.30, 1.9.–8.12.2016 LAAJAKALLION KOULU, Liikuntasali, Laajakalliontie 4 Maritta Olsbo-Nurminen • 16 t • 47 € • max 30 Monipuolinen ja tehokas lihaskuntotunti, jossa välineenä käytetään kahvakuulaa (Girya – kuulaa). Kahvakuulaharjoittelu kehittää sekä voimaa että kestävyyttä. Sillä on myös suotuisa vaikutus ryhtiin, koska kahvakuulaharjoittelu vahvistaa vatsa- ja selkälihaksia ja laittaa hartiat liikkeelle. Tunnin aikana koko keho treenataan läpi tehokkain funktionaalisin liikkein tasapainoa, liikkuvuutta ja kehonhallintaa lisäävin harjoittein. Tunnin alussa on lyhyt lämmittely- ja lopussa lyhyt venyttelyosuus. Tunti sopii sekä aloittelijoille että edistyneille. Oma kahvakuula / -kuulat ja jumppamatto mukaan (esim. naiset 4-10 kg, miehet 6-12 kg ). Huom! Ei tunteja 17.11. ja 24.11. Taso 2 A-B.

LIIKUNTA JA TANSSI

140207 Kahvakuula, kevät to 18.30-19.30, 12.1.–6.4.2017 LAAJAKALLION KOULU, Liikuntasali,  Laajakalliontie 4 Maritta Olsbo-Nurminen • 16 t • 47 € • max 30 Monipuolinen ja tehokas lihaskuntotunti, jossa välineenä käytetään kahvakuulaa (Girya – kuulaa). Kahvakuulaharjoittelu kehittää sekä voimaa että kestävyyttä. Sillä on myös suotuisa vaikutus ryhtiin, koska kahvakuulaharjoittelu vahvistaa vatsa- ja selkälihaksia ja laittaa hartiat liikkeelle. Tunnin aikana koko keho treenataan läpi tehokkain funktionaalisin liikkein tasapainoa, liikkuvuutta ja kehonhallintaa lisäävin harjoittein. Tunnin alussa on lyhyt lämmittely- ja lopussa lyhyt venyttelyosuus. Tunti sopii sekä aloittelijoille että edistyneille. Oma kahvakuula / -kuulat ja jumppamatto mukaan (esim. naiset 4-10 kg, miehet 6-12 kg ). Taso 2 A-B. 140208 Kehonpainoharjoittelun tehotreenit, syksy to 19-19.30, 8.9.–1.12.2016 VEIKKOLAN NUORISOTILA, monitoimi/liikuntatila, Koskentie 3 Eeva Beckford • 8 t • 37 € • max 20 Kehonpainolla tehtävä tehotreeni on raskas,

nopeasti kuntoa kohottava harjoitusmuoto, minkä on todettu polttavan rasvaa harjoituksen aikana ja eniten hiilihydraatteja vielä muutama tunti sen jälkeenkin. Osallistuminen edellyttää, että peruskunto ja perusliikkeet kuten kyykyt ja hypyt ovat hallussa. Tunnet jo parin kerran jälkeen kuinka voima, syke ja kestävyys paranevat. Taso 2-3 B. 140209 Kehonpainoharjoittelun tehotreenit, kevät to 19-19.30, 12.1.–6.4.2017 VEIKKOLAN NUORISOTILA, monitoimi/liikuntatila, Koskentie 3 Eeva Beckford • 8 t • 37 € • max 20 Kehonpainolla tehtävä tehotreeni on raskas, nopeasti kuntoa kohottava harjoitusmuoto, minkä on todettu polttavan rasvaa harjoituksen aikana ja eniten hiilihydraatteja vielä muutama tunti sen jälkeenkin. Osallistuminen edellyttää, että peruskunto ja perusliikkeet kuten kyykyt ja hypyt ovat hallussa. Tunnet jo parin kerran jälkeen kuinka voima, syke ja kestävyys paranevat. Taso 2-3 B. 140210 Tehotreeni 1, syksy ke 16.30-17.45, 7.9.–30.11.2016 VEIKKOLAN KOULU, Kuntosali, Kisapolku 7 Ville Suhonen • 20 t • 47 € • max 20 Kuntosalilla tapahtuva kiertoharjoittelu sopii lähes kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kiertoharjoittelun avulla pyritään ohjaajan ohjeistuksella, tuella ja musiikin innoittamana kohottamaan sekä ylläpitämään omaa yleiskuntoa ja lihasvoimaa. Ryhmään tulijoilta toivotaan aiempaa kuntosalilaitteiden tuntemusta sekä kohtalaista yleiskuntoa. Taso 1-2 B. 140211 Tehotreeni 1, kevät ke 16.30-17.45, 11.1.–5.4.2017 VEIKKOLAN KOULU, Kuntosali, Kisapolku 7 Ville Suhonen • 20 t • 47 € • max 20 Kuntosalilla tapahtuva kiertoharjoittelu sopii lähes kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kiertoharjoittelun avulla pyritään ohjaajan ohjeistuksella, tuella ja musiikin innoittamana kohottamaan sekä ylläpitämään omaa yleiskuntoa ja lihasvoimaa. Ryhmään tulijoilta toivotaan aiempaa kuntosalilaitteiden tuntemusta sekä kohtalaista yleiskuntoa. Taso 1-2 B.

56

140212 Tehotreeni 2, syksy ke 17.45-19, 7.9.–30.11.2016 VEIKKOLAN KOULU, Kuntosali, Kisapolku 7 Ville Suhonen • 20 t • 47 € • max 20 Ohjattu kiertoharjoittelu kuntosalilla sopii opiskelijoille, joilla on aiempaa kuntosalilaitetuntemusta ja kohtalainen yleiskunto. Tavoitteena kehittää koko kehon toimintakykyä ja lihasvoimaa. Tunti sisältää reippaan alkulämmittelyn, kuntopiirinomaisen harjoittelun kuntosalilla sekä lopuksi verryttelyn sekä lyhyet venyttelyt. Kurssiin sisältyy henkilökohtainen treenipäiväkirja, jolla voi seurata omaa kehittymistään. Taso 2 B. 140213 Tehotreeni 2, kevät ke 17.45-19, 11.1.–5.4.2017 VEIKKOLAN KOULU, Kuntosali, Kisapolku 7 Ville Suhonen • 20 t • 47 € • max 20 Ohjattu kiertoharjoittelu kuntosalilla sopii opiskelijoille, joilla on aiempaa kuntosalilaitetuntemusta ja kohtalainen yleiskunto. Tavoitteena kehittää koko kehon toimintakykyä ja lihasvoimaa. Tunti sisältää reippaan alkulämmittelyn, kuntopiirinomaisen harjoittelun kuntosalilla sekä lopuksi verryttelyn sekä lyhyet venyttelyt. Kurssiin sisältyy henkilökohtainen treenipäiväkirja, jolla voi seurata omaa kehittymistään. Taso 2 B.

PERHELIIKUNTA FAMILJEGYMNASTIK / FAMILY EXERCISE 140501 Aikuinen-vauva -liikunta 4 kk-1v, syksy ke 11.15-12, 7.9.–30.11.2016 UIMAHALLI, Yläsali, Gesterbyntie 41 Karita Soukko • 12 t • 42 € • max 18 Vauvan ensimmäiset liikuntahetket yhdessä aikuisen kanssa! Kurssi sisältää vauvajumppaa, loruja, laulua ja tanssia. Myös aikuisille tarjotaan pientä jumppaa ja venyttelyä. Ilmoittautuminen vanhemman nimellä. 140502 Aikuinen-vauva -liikunta 4 kk-1v, kevät ke 11.15-12, 11.1.–5.4.2017 UIMAHALLI, Yläsali, Gesterbyntie 41 Karita Soukko • 12 t • 42 € • max 18


140503 Vauva-vanhempi -musiikkiliikunta, syksy pe 11.15-12, 9.9.–2.12.2016 UIMAHALLI, Alasali, Gesterbyntie 41 Tiina Palmén • 12 t • 42 € • max 12 Kurssilla liikutaan vauvojen ehdoilla. Vauva kokee liikkeen ja musiikin suurimmaksi osaksi vanhempansa kautta. Musiikki luo turvallisuutta, virkistää, rauhoittaa ja viihdyttää. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen motorisia valmiuksia ja oman kehon hahmottamista sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista kehitystään. Tunneilla lorutellaan, sylitellään, lauletaan ja liikutaan eri tavoin yhdessä. Sopii yli 3 kk ikäisille vauvoille. Ilmoittautuminen aikuisen nimellä. 140504 Vauva-vanhempi -musiikkiliikunta, kevät pe 11.15-12, 13.1.–7.4.2017 UIMAHALLI, Alasali, Gesterbyntie 41 Tiina Palmén • 12 t • 42 € • max 12 Kurssilla liikutaan vauvojen ehdoilla. Vauva kokee liikkeen ja musiikin suurimmaksi osaksi vanhempansa kautta. Musiikki luo turvallisuutta, virkistää, rauhoittaa ja viihdyttää. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen motorisia valmiuksia ja oman kehon hahmottamista sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista kehitystään. Tunneilla lorutellaan, sylitellään, lauletaan ja liikutaan eri tavoin yhdessä. Sopii yli 3 kk vauvoille. Ilmoittautuminen aikuisen nimellä. 140505 Aikuinen-lapsi -liikunta 1-3 v, syksy ke 10.15-11, 7.9.–30.11.2016 UIMAHALLI, Yläsali, Gesterbyntie 41 Karita Soukko • 12 t • 42 € • max 15 Kurssilla tehdään iloista jumppaa, liikunta- ja laululeikkejä jo käveleville lapsille. Harjoitellaan yhdessä liikunnan perustaitoja. Ilmoittautuminen vanhemman nimellä. Jokaisesta lapsesta eri maksu ja ilmoittautuminen.

140506 Aikuinen-lapsi -liikunta 1-3 v, kevät ke 10.15-11, 11.1.–5.4.2017 UIMAHALLI, Yläsali, Gesterbyntie 41 Karita Soukko • 12 t • 42 € • max 15 Kurssilla tehdään iloista jumppaa, liikunta- ja laululeikkejä jo käveleville lapsille. Harjoitellaan yhdessä liikunnan perustaitoja. Ilmoittautuminen vanhemman nimellä. Jokaisesta lapsesta eri maksu ja ilmoittautuminen. 140507 Aikuinen lapsi 1-2-v. -musiikkiliikunta, syksy pe 9.30-10.15, 9.9.–2.12.2016 UIMAHALLI, Alasali, Gesterbyntie 41 Tiina Palmén • 12 t • 42 € • max 12 Musiikkiliikunnan perheryhmässä lapsi ja aikuinen retkeilevät liikkeen ja musiikin maailmassa yhdessä. Liikkeen, lorujen, laulun ja leikin avulla tutustutaan oman kehon hahmottamiseen, rytmiikkaan ja luovaan liikuntaan. Motoriset perusliikuntataidot, koordinaatio, ilmaisu ja vuorovaikutustaidot saavat harjoitusta. Tunneilla liikutaan monenlaisen musiikin ja erilaisten teemojen innostamina, kuten vuodenajat, kulkuneuvot tai eläimet. Ilmoittautuminen aikuisen nimellä. Jokaisesta lapsesta oma ilmoittautuminen ja maksu. 140508 Aikuinen lapsi 1-2-v. -musiikkiliikunta, kevät pe 9.30-10.15, 13.1.–7.4.2017 UIMAHALLI, Alasali, Gesterbyntie 41 Tiina Palmén • 12 t • 42 € • max 12 Musiikkiliikunnan perheryhmässä lapsi ja aikuinen retkeilevät liikkeen ja musiikin maailmassa yhdessä. Liikkeen, lorujen, laulun ja leikin avulla tutustutaan oman kehon hahmottamiseen, rytmiikkaan ja luovaan liikuntaan. Motoriset perusliikuntataidot, koordinaatio, ilmaisu ja vuorovaikutustaidot saavat harjoitusta. Tunneilla liikutaan monenlaisen musiikin ja erilaisten teemojen innostamina, kuten vuodenajat, kulkuneuvot tai eläimet. Ei vaadi aiempaa kokemusta. Ilmoittautuminen aikuisen nimellä. Jokaisesta lapsesta oma ilmoittautuminen ja maksu. 140509 Aikuinen-sisarus -musiikkiliikunta, syksy pe 10.20-11.05, 9.9.–2.12.2016

57

UIMAHALLI, Alasali, Gesterbyntie 41 Tiina Palmén • 12 t • 42 € • max 10 Tälle kurssille ovat tervetulleita aikuiset ja eri ikäiset lapset vauvasta eskari-ikäisiin. Musiikkiliikunnan sisarusryhmässä lapsi ja aikuinen retkeilevät liikkeen ja musiikin maailmassa yhdessä. Liikkeen, lorujen, laulun ja leikin avulla tutustutaan oman kehon hahmottamiseen, rytmiikkaan ja luovaan liikuntaan. Motoriset perusliikuntataidot, koordinaatio, oma ilmaisu ja vuorovaikutustaidot saavat harjoitusta. Tunneilla liikutaan monenlaisen musiikin ja teemojen innostamina, kuten vuodenajat, kulkuneuvot tai eläimet. Mukana yhden aikuisen kanssa voi olla yksi tai useampi lapsi. Ilmoittautuminen aikuisen nimellä. Jokaisesta lapsesta oma ilmoittautuminen ja maksu. 140510 Aikuinen-sisarus -musiikkiliikunta, kevät pe 10.20-11.05, 13.1.–7.4.2017 UIMAHALLI, Alasali, Gesterbyntie 41 Tiina Palmén • 12 t • 42 € • max 10 Tälle kurssille ovat tervetulleita aikuiset ja eri ikäiset lapset vauvasta eskari-ikäisiin. Musiikkiliikunnan sisarusryhmässä lapsi ja aikuinen retkeilevät liikkeen ja musiikin maailmassa yhdessä. Liikkeen, lorujen, laulun ja leikin avulla tutustutaan oman kehon hahmottamiseen, rytmiikkaan ja luovaan liikuntaan. Motoriset perusliikuntataidot, koordinaatio, oma ilmaisu ja vuorovaikutustaidot saavat harjoitusta. Tunneilla liikutaan monenlaisen musiikin ja teemojen innostamina, kuten vuodenajat, kulkuneuvot tai eläimet. Mukana yhden aikuisen kanssa voi olla yksi tai useampi lapsi. Ilmoittautuminen aikuisen nimellä. Jokaisesta lapsesta oma ilmoittautuminen ja maksu. 140511 Aikuinen-vauva -liikunta 4 kk-1v, syksy ma 10.30-11.15, 5.9.–28.11.2016 MASALAN MONITOIMITALO, monitoimisali, Sundsbergintie 1 Karita Soukko • 12 t • 42 € • max 18 Vauvan ensimmäiset liikuntahetket yhdessä aikuisen kanssa! Kurssi sisältää vauvajumppaa, loruja, laulua, tanssia. Myös aikuisille tarjotaan pientä jumppaa ja venyttelyä. Ilmoittautuminen vanhemman nimellä.

LIIKUNTA JA TANSSI

Vauvan ensimmäiset liikuntahetket yhdessä aikuisen kanssa! Kurssi sisältää vauvajumppaa, loruja, laulua, tanssia. Myös aikuisille tarjotaan pientä jumppaa ja venyttelyä. Ilmoittautuminen vanhemman nimellä.


140512 Aikuinen-vauva -liikunta 4 kk-1v, kevät ma 10.30-11.15, 9.1.–3.4.2017 MASALAN MONITOIMITALO, monitoimisali, Sundsbergintie 1 Karita Soukko • 12 t • 42 € • max 18 Vauvan ensimmäiset liikuntahetket yhdessä aikuisen kanssa! Kurssi sisältää vauvajumppaa, loruja, laulua, tanssia. Myös aikuisille tarjotaan pientä jumppaa ja venyttelyä. Ilmoittautuminen vanhemman nimellä. 140513 Aikuinen-lapsi -liikunta 1-5v, syksy ma 9.30-10.15, 5.9.–28.11.2016 MASALAN MONITOIMITALO, monitoimisali, Sundsbergintie 1 Karita Soukko • 12 t • 42 € • max 18 Tenavat liikkuvat yhdessä vanhemman ja muiden lasten kanssa eri teemoilla ja eri välineisiin tutustuen. Kurssilla tehdään rauhallisempia lauluja ja loruja, sekä vauhdikkaampia juoksuleikkejä. Soveltuu jo käveleville lapsille. Ilmoittautuminen vanhemman nimellä. Jokaisesta lapsesta oma maksu ja ilmoittautuminen. 140514 Aikuinen-lapsi -liikunta 1-5v, kevät ma 9.30-10.15, 9.1.–3.4.2017 MASALAN MONITOIMITALO, monitoimisali, Sundsbergintie 1 Karita Soukko • 12 t • 42 € • max 18 Tenavat liikkuvat yhdessä vanhemman ja muiden lasten kanssa eri teemoilla ja eri välineisiin tutustuen. Kurssilla tehdään rauhallisempia lauluja ja loruja, sekä vauhdikkaampia juoksuleikkejä. Soveltuu jo käveleville lapsille. Ilmoittautuminen vanhemman nimellä. Jokaisesta lapsesta oma maksu.

ZUMBA

UIMAHALLI, Alasali, Gesterbyntie 41 Marja Raisoma • 16 t • 47 € • max 20 Tehokas ja hauska fitness-tanssitunti, jossa yhdistyvät liikunnan ilo ja liikkeiden helppous. Yhdistää latinorytmejä tämän hetken kuumimpiin tanssiaskeliin. Sopii sekä vasta-alkajille että liikuntaa pidempään harrastaneille. Taso 2 A. 140602 Zumba, kevät to 9-10, 12.1.–6.4.2017 UIMAHALLI, Alasali, Gesterbyntie 41 Marja Raisoma • 16 t • 47 € • max 20 Tehokas ja hauska fitness-tanssitunti, jossa yhdistyvät liikunnan ilo ja liikkeiden helppous. Yhdistää latinorytmejä tämän hetken kuumimpiin tanssiaskeliin. Sopii sekä vasta-alkajille että liikuntaa pidempään harrastaneille. Taso 2 A. 140603 Zumba Gold, syksy to 11.15-12.15, 8.9.–1.12.2016 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Marja Raisoma • 16 t • 47 € • max 25 Tämä tunti on sinulle, joka haluat kevyemmän version Zumbasta, nautit tanssista, helpoista askelista, musiikista. Zumba Gold tunnilla tulee kuitenkin hiki pintaan ja hyvä olo! Taso 1 A. 140604 Zumba Gold, kevät to 11.15-12.15, 12.1.–6.4.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Marja Raisoma • 16 t • 47 € • max 25 Tämä tunti on sinulle, joka haluat kevyemmän version Zumbasta, nautit tanssista, helpoista askelista, musiikista. Zumba Gold tunnilla tulee kuitenkin hiki pintaan ja hyvä olo! Taso 1 A.

LIIKUNTA JA TANSSI

TANSSI DANS / DANCE

140601 Zumba, syksy to 9-10, 8.9.–1.12.2016

141001 Lavis, syksy ti 17.15-18.15, 6.9.–29.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS,

58

A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Sari Paajanen • 16 t • 47 € • max 55 Lavis-lavatanssijumppa on uusi, hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin. Tunti koostuu tutuista lavatansseista, kuten humppa, valssi, jenkka, rock/jive jne. Taso 2 A-B. 141002 Lavis, kevät ti 17.15-18.15, 10.1.–4.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Sari Paajanen • 16 t • 47 € • max 55 Lavis-lavatanssijumppa on uusi, hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin. Tunti koostuu tutuista lavatansseista, kuten humppa, valssi, jenkka, rock/jive jne. Taso 2 A-B. 141003 Lavis, syksy to 17-18, 8.9.–8.12.2016 KANTVIKIN KOULU, Liikuntasali,  Toppapolku 2 Sari Paajanen • 16 t • 47 € • max 45 Lavis-lavatanssijumppa on uusi, hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin. Tunti koostuu tutuista lavatansseista, kuten humppa, valssi, jenkka, rock/jive jne. Ei tuntia 15.9. Taso 2 A-B. 141004 Lavis, kevät to 17-18, 12.1.–6.4.2017 KANTVIKIN KOULU, Liikuntasali,  Toppapolku 2 Sari Paajanen • 16 t • 47 € • max 45 Lavis-lavatanssijumppa on uusi, hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin. Tunti koostuu tutuista lavatansseista, kuten humppa, valssi, jenkka, rock/jive jne. Taso 2 A-B.

141005 Itämainen tanssi alkeisjatko la 10.30-11.45, 3.9.–3.12.2016 ja 14.1.–1.4.2017


KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Marja Raisoma • 16 t • 47 € • max 20 Rytmikästä menoa lattaritanssien muodossa. Tansseina samba, cha cha, merenque, rumba, jive, salsa ja tango. Yhdellä kerralla tanssitaan kahta tanssia. Tunnilla lämmitellään, käydään läpi perusaskeleet, tehdään lyhyitä tanssisarjoja ja lopuksi lyhyet palauttavat venyttelyt. Tanssitaan yksin. Taso 1 A.

141006 Itämainen tanssi jatko la 12-13.15, 3.9.–3.12.2016 ja 14.1.–1.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Nina Wessman • 40 t • 65 € • max 30 Itämaisen tanssin jatkotason liikkeitä harjoitellaan ja nivotaan yhteen. Harjoitellaan muutamia tansseja, huivi-, keppi- ja mahdollisesti zilliharjoituksia. Lisäksi tehdään lihaskuntoliikkeitä, venytellään ja rentoudutaan. Kurssi sopii vuoden verran itämaista tanssia tanssineille. Ei tuntia 10.9. Taso 1-2 B.

141010 Seniorilattarit, kevät ke 11.30-12.30, 11.1.–5.4.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Opettaja avoin • 16 t • 47 € • max 20 Rytmikästä menoa lattaritanssien muodossa. Tansseina samba, cha cha, merenque, rumba, jive, salsa ja tango. Yhdellä kerralla tanssitaan kahta tanssia. Tunnilla lämmitellään, käydään läpi perusaskeleet, tehdään lyhyitä tanssisarjoja ja lopuksi lyhyet palauttavat venyttelyt. Tanssitaan yksin. Taso 1 A.

141007 Seniordans ti 11-12.30, 6.9.–29.11.2016 och 10.1.–4.4.2017 SIMHALLEN, Nedre salen, Gesterbyvägen 41 Carita Nylund • 48 t • 65 € • max 20 Seniordans är en glad motionsform för alla som tycker om att dansa. Ni kan komma ensamma eller med partner, både nybörjare och mer erfarna. Ingen särskild klädsel behövs, men bekväma skor. Seniordans = Friskvård. Seniordans ger kontakt, kondition och kamratskap. Nivå 1 A-B.

141011 Kreikkalaiset kansantanssit ti 19.45-21.15, 6.9.–29.11.2016 ja 10.1.–4.4.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Evangelos Velentzas • 48 t • 65 € • max 20 Tanssitunnit sisältävät hyvää liikuntaa kreikkalaisten laulujen ja kansantanssien rytmissä. Kurssilla opitaan eri Kreikan alueiden tansseja, joista suurin osa tanssitaan rivimuodostelmassa avoimessa piirissä. Tunneille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta. Iloinen ja avoin mieli sekä halu oppia uusia tansseja ja halutessaan laulujen sanat, riittää! Taso 1 A-B.

141008 Gammeldans tors 19-20.30, 8.9.–1.12.2016 och 1 2.1.–6.4.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Tua Degerlund • 48 t • 65 € • max 20 Gammal dans; vals, tango, schottis, hambo, snoa, masurka och olika gillesdanser. Passar alla dansglada personer, både unga och äldre, nybörjare och mer erfarna. Nivå 1 A-B. 141009 Seniorilattarit, syksy ke 11.30-12.30, 7.9.–30.11.2016 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS /

141012 Flamenco jatko 1 la 8.45-10.15, 10.9.–3.12.2016 ja 14.1.–1.4.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Irja Kajander-Vierkens • 48 t • 65 € • max 18 Kurssilla harjoitellaan flamencon perustekniikkaa ja tutustutaan flamencon eri

59

rytmilajeihin sekä opiskellaan tangos-koreografia. Kurssi soveltuu vuoden flamencoa tanssineille tai vastaavat taidot omaaville. Taso 1 B. 141013 Flamenco jatko 2 la 10.15-11.45, 10.9.–3.12.2016 ja 14.1.–1.4.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Irja Kajander-Vierkens • 48 t • 65 € • max 18 Kurssilla harjoitellaan flamencon tekniikkaa ja syvennetään flamencomusiikin ja -rytmiikan tuntemusta sekä tutustutaan koreografian tekemisen perusteisiin. Lisäksi tehdään soleá -koreografia. Kurssi soveltuu vähintään kaksi vuotta tanssineille tai vastaavat taidot omaaville. Taso 1 B-C.

141014 Folkdans för nybörjare må 19.15-20.45, 5.9.–28.11.2016 och 9.1.–3.4.2017 HEIKKILÄ / HINDERSBY LJUNGHEDA, Vanha Heikkiläntie 64 / Gamla Hindersbyvägen 64 Annette Westerholm • 48 t • 65 € • max 40 Välkomna med alla intresserade, både nya och de som dansat tidigare och vill friska upp dansstegen. Vi börjar från grunden med olika steg, fattningar och grunderna i vals, schottis, polka mm för att kunna dansa folkdanser från hela Norden. Nivå 2 A.

141015 Folkdans ons 19-20.30, 7.9.–30.11.2016 och 11.1.–5.4.2017 HEIKKILÄ / HINDERSBY LJUNGHEDA, Vanha Heikkiläntie 64 /Gamla Hindersbyvägen 64 Annette Westerholm • 48 t • 65 € • max 40 Vi övar i huvudsak folkdanser som ingår i Finlands Svenska Folkdansrings årsprogram men också folkdanser från den finska delen av Finland, Sverige samt övriga Norden. Passar alla dansglada personer, både unga och äldre, nybörjare och mer erfarna. Nivå 2 B.

LIIKUNTA JA TANSSI

KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Nina Wessman • 40 t • 65 € • max 30 Tunneilla harjoitellaan itämaisen tanssin liikkeitä ja nivotaan yhteen. Harjoitellaan muutamia tansseja, huivi-, keppi- ja zilliharjoituksia, tehdään lihaskuntoliikkeitä, venytellään ja rentoudutaan. Kurssille voi tulla mukaan, vaikka ei olisi tanssinut aiemmin itämaisia tansseja. Ei tuntia 10.9. Taso 1-2 A-B.


141016 Tanssimix, syksy ke 19-20, 7.9.–30.11.2016 LÅNGVIK RUNHÄLLA, Medvastintie 6 Elena Puumalainen • 16 t • 47 € • max 30 Hauska ja monipuolinen tanssitunti, jossa tutustutaan eri tanssilajeihin latinosta swingiin ja countrysta jazziin. Tanssitaan ilman paria, hyvän musiikin tahtiin. Helppoja koreografioita, rento fiilis ja paljon luovuutta. Taso 2 A-B. 141017 Tanssimix, kevät ke 19-20, 11.1.–5.4.2017 LÅNGVIK RUNHÄLLA, Medvastintie 6 Elena Puumalainen • 16 t • 47 € • max 30 Hauska ja monipuolinen tanssitunti, jossa tutustutaan eri tanssilajeihin latinosta swingiin ja countrysta jazziin. Tanssitaan ilman paria, hyvän musiikin tahtiin. Helppoja koreografioita, rento fiilis ja paljon luovuutta. Taso 2 A-B.

LIIKUNTA JA TANSSI

141020 Brasilialaisia tansseja Sambic® -tiiviskurssi la ja su 11-14.15, 8.10.–9.10.2016 VEIKKOLAN KOULU, Näyttämö, Kisapolku 7 Taina Kanerva • 8 t • 37 € • max 20 Energiaa ja vauhtia on luvassa liikuntacoctailin Sambicin kurssilla. 25-vuotias liikuntatrendi vie meidät samba-reggaen ja samban maailmaan. Todellinen tanssimatka Bahiasta Rioon! Harjoittelemme tanssien perusaskeleita askelyhdistelmien ja sarjojen kautta. Vauhdikas kurssi sisältää myös omaa tanssin kokemista, ilmaisua ja tanssin iloa. Sopii kaikille. Ota mukaan omat eväät.

141021 Kunto-Oriental, syksy ti 20.15-21.15, 6.9.–29.11.2016 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Elena Puumalainen • 16 t • 47 € • max 40 Itämaisen tanssin perusliikkeitä ja sarjoja monipuolisen musiikin tahtiin. Itämainen tanssi parantaa ryhtiä, lisää vartalon liikkuvuutta sekä virkistää mielialaa. Sopii sekä uusille että kokeneille itämaisen tanssin harrastajille. Taso 1 A-B.

141022 Kunto-Oriental, kevät ti 20.15-21.15, 10.1.–4.4.2017 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Elena Puumalainen • 16 t • 47 € • max 40 Itämaisen tanssin perusliikkeitä ja sarjoja monipuolisen musiikin tahtiin. Itämainen tanssi parantaa ryhtiä, lisää vartalon liikkuvuutta sekä virkistää mielialaa. Sopii sekä uusille että kokeneille itämaisen tanssin harrastajille. Taso 1 A-B. 141023 Afrikkalainen tanssi, syksy ke 18-19, 7.9.–30.11.2016 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Niina Saikkonen • 16 t • 47 € • max 24 Afrotunneilla pääset kokeilemaan rytmikästä ja iloista liikuntamuotoa, jossa erityisesti niska-hartiaseutu ja selkä pannaan liikkeelle. Valmistaudu hikoilemaan ja hengästymään! Tanssikokemus ei ole tarpeen, mutta jonkinlaisesta rytmitajusta on iloa. Tuntien liikemateriaali ja musiikki tulevat pääasiassa Länsi-Afrikasta. Tunnit alkavat alkulämmittelyillä, joissa käydään läpi koko keho selkää tukevia vatsalihaksia unohtamatta. Sitten harjoitellaan tanssisarjaa ja lopuksi tehdään dynaamiset venyttelyt. Paljain jaloin saat parhaiten tuntuman liikkeisiin. 141024 Afrikkalainen tanssi, kevät ke 18-19, 11.1.–5.4.2017 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Kurssi peruutettu! Niina Saikkonen • 16 t • 47 € • max 24 Afrotunneilla pääset kokeilemaan rytmikästä ja iloista liikuntamuotoa, jossa erityisesti niska-hartiaseutu ja selkä pannaan liikkeelle. Valmistaudu hikoilemaan ja hengästymään! Tanssikokemus ei ole tarpeen, mutta jonkinlaisesta rytmitajusta on iloa. Tuntien liikemateriaali ja musiikki tulevat pääasiassa Länsi-Afrikasta. Tunnit alkavat alkulämmittelyillä, joissa käydään läpi koko keho selkää tukevia vatsalihaksia unohtamatta. Sitten harjoitellaan tanssisarjaa ja lopuksi tehdään dynaamiset venyttelyt. Paljain jaloin saat parhaiten tuntuman liikkeisiin.

60

141025 Afrikkalainen tanssi, kesälukukausi ke 18-19, 19.4.–17.5.2017 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Niina Saikkonen • 7 t • 37 € • max 24 Afrotunneilla pääset kokeilemaan rytmikästä ja iloista liikuntamuotoa, jossa erityisesti niska-hartiaseutu ja selkä pannaan liikkeelle. Valmistaudu hikoilemaan ja hengästymään! Tanssikokemus ei ole tarpeen, mutta jonkinlaisesta rytmitajusta on iloa. Tuntien liikemateriaali ja musiikki tulevat pääasiassa Länsi-Afrikasta. Tunnit alkavat alkulämmittelyillä, joissa käydään läpi koko keho selkää tukevia vatsalihaksia unohtamatta. Sitten harjoitellaan tanssisarjaa ja lopuksi tehdään dynaamiset venyttelyt. Paljain jaloin saat parhaiten tuntuman liikkeisiin.

VESILIIKUNTA VATTENMOTION / WATER EXERCISE

Vesiliikuntakurssit jakaantuvat kahdelle jaksolle: syksy I ja syksy II sekä keväällä kevät I ja kevät II. Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Vedessä liikkuminen on erittäin tehokasta, mutta silti nivelille hellävaraista. Vesi toimii sekä keventävänä elementtinä että vastuksen lisääjänä. Pulahda veteen ja ihastu miellyttävään vesiliikuntaan! Vattengymnastikens kurser fördelas på två perioder: hösten I och hösten II samt våren I och våren II. Man anmäler sig skilt till varje kurs. Att motionera i vatten är effektivt, men skonsamt för lederna. Vattnet är ett element som gör det lättare att röra sig samtidigt som det ökar motståndet. Plumsa i och bli förtjust i den sköna vattenjumpan!

143001 Vesijumppa terapia-altaassa: syksy I A ma 9-9.45, 29.8.–10.10.2016 UIMAHALLI, Terapia-allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista liikuntaa terapia-altaassa. Vesijumppaharjoitukset


143002 Syvän veden vesijumppa: syksy I ma 14-14.45, 29.8.–10.10.2016 UIMAHALLI, Iso allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista vesiliikuntaa ison altaan syvässä osassa, vesijuoksuvyö päällä. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu. 143003 Vesijumppa terapia-altaassa: syksy I B ti 15.30-16.15, 30.8.–11.10.2016 UIMAHALLI, Terapia-allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista liikuntaa terapia-altaassa. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu. 143004 Vesijumppa terapia-altaassa: syksy I C ti 16.30-17.15, 30.8.–11.10.2016 UIMAHALLI, Terapia-allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista liikuntaa terapia-altaassa. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden

antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu. 143005 Vesijumppa terapia-altaassa: syksy II A ma 9-9.45, 24.10.–5.12.2016 UIMAHALLI, Terapia-allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista liikuntaa terapia-altaassa. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu. 143006 Syvän veden vesijumppa: syksy II ma 14-14.45, 24.10.–5.12.2016 UIMAHALLI, Iso allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista vesiliikuntaa ison altaan syvässä osassa vesijuoksuvyö päällä. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu. 143007 Vesijumppa terapia-altaassa: syksy II B ti 15.30-16.15, 25.10.–13.12.2016 UIMAHALLI, Terapia-allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista liikuntaa terapia-altaassa. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja

61

vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu. 143008 Vesijumppa terapia-altaassa: syksy II C ti 16.30-17.15, 25.10.–13.12.2016 UIMAHALLI, Terapia-allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista liikuntaa terapia-altaassa. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu. 143009 Vesijumppa terapia-altaassa: kevät I A ma 9-9.45, 9.1.–27.2.2017 UIMAHALLI, Terapia-allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista liikuntaa terapia-altaassa. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu. 143010 Syvän veden vesijumppa: kevät I ma 14-14.45, 9.1.–27.2.2017 UIMAHALLI, Iso allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista vesiliikuntaa ison altaan syvässä osassa vesijuoksuvyö päällä. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että

LIIKUNTA JA TANSSI

nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu.


vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu.

LIIKUNTA JA TANSSI

LUONTO JA YHTEISKUNTA

143011 Vesijumppa terapia-altaassa: kevät I B ti 15.30-16.15, 10.1.–28.2.2017 UIMAHALLI, Terapia-allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista liikuntaa terapia-altaassa. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu. 143012 Vesijumppa terapia-altaassa: kevät I C ti 16:30-17:15, 10.1.–28.2.2017 UIMAHALLI, Terapia-allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista liikuntaa terapia-altaassa. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu. 143013 Vesijumppa terapia-altaassa: kevät II A ma 9-9.45, 6.3.–24.4.2017 UIMAHALLI, Terapia-allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista liikuntaa terapia-altaassa. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiik-

ki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu. 143014 Syvän veden vesijumppa: kevät II ma 14-14.45, 6.3.–24.4.2017 UIMAHALLI, Iso allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista vesiliikuntaa ison altaan syvässä osassa vesijuoksuvyö päällä. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu. 143015 Vesijumppa terapia-altaassa: kevät II B ti 15.30-16.15, 7.3.–18.4.2017 UIMAHALLI, Terapia-allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista liikuntaa terapia-altaassa. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu. 143016 Vesijumppa terapia-altaassa: kevät II C ti 16.30-17.15, 7.3.–18.4.2017 UIMAHALLI, Terapia-allas, Gesterbyntie 41 Susanna Huusko • 7 t • 37 € • max 18 Reipasta, tehokasta ja monipuolista liikuntaa terapia-altaassa. Vesijumppaharjoitukset nostavat sykettä ja vahvistavat eri lihasryhmiä, erityisesti keskivartaloa. Veden antamaa vastusta hyödynnetään liikkeissä ja vesijumppa onkin sekä lihaksia hoitavaa että vahvistavaa. Vaihtelua harjoituksiin saadaan erilaisia välineitä käyttämällä. Reipas musiikki antaa rytmiä harjoitteisiin ja hauskaakin

62

saa olla! Sopii naisille ja miehille, kaiken kuntoisille. Uimahallimaksu.

NISKA- JA SELKÄJUMPPA NACK- OCH RYGGYMPA / NECK AND BACK EXERCISE 144001 Niska-selkäjumppa, syksy to 17.30-18.30, 8.9.–1.12.2016 HEIKKILÄN KOULU, Liikuntasali, Hirvitie 7 A Katja Raunio • 16 t • 47 € • max 30 Kurssilla keskitytään niska-hartiaseudun hyvinvointiin tekemällä erilaisia ylä- ja keskivartaloa tasapainottavia, venyttäviä, rentouttavia sekä voimistavia harjoitteita. Liikkeitä tehostetaan kepeillä. Ota mukaan oma jumppamatto. Taso 1-2 A. 144002 Niska-selkäjumppa, kevät to 17.30-18.30, 12.1.–6.4.2017 HEIKKILÄN KOULU, Liikuntasali, Hirvitie 7 A Katja Raunio • 16 t • 47 € • max 30 Kurssilla keskitytään niska-hartiaseudun hyvinvointiin tekemällä erilaisia ylä- ja keskivartaloa tasapainottavia, venyttäviä, rentouttavia sekä voimistavia harjoitteita. Liikkeitä tehostetaan kepeillä. Ota mukaan oma matto. Taso 1-2 A.

KEHOTIETOISUUS JA HYVINVOINTI KROPPSMEDVETENHET OCH VÄLMÅENDE / BODY AWARENESS AND WELL-BEING

145501 Asahi perustaso, syksy to 17-18, 8.9.–1.12.2016 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Eriikka Tolvanen • 16 t • 47 € • max 20 Asahi on Suomessa kehitetty terveysliikuntamuoto, jonka tavoitteena on parempi elämänlaatu ja hyvinvointi. Asahin liikesarjat kohdistuvat rentoutukseen, niskan, hartioiden, selän, jalkojen ja tasapainon harjoitteisiin. Asahi -liikunta on terveyttä edistävää ja jo syntyneitä vaivoja lievittävää. Liikkeet ovat avaavia, vahvistavia, hierovia,


145502 Asahi perustaso, kevät to 17-18, 12.1.–6.4.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Eriikka Tolvanen • 16 t • 47 € • max 20 Asahi on Suomessa kehitetty terveysliikuntamuoto, jonka tavoitteena on parempi elämänlaatu ja hyvinvointi. Asahin liikesarjat kohdistuvat rentoutukseen, niskan, hartioiden, selän, jalkojen ja tasapainon harjoitteisiin. Asahi -liikunta on terveyttä edistävää ja jo syntyneitä vaivoja lievittävää. Liikkeet ovat avaavia, vahvistavia, hierovia, verenkiertoa elvyttäviä ja virkistäviä. Asahissa liikkeet tehdään seisten rauhallisen hengityksen tahtiin, jolloin harjoitteet tasapainottavat kehoa ja mieltä. Liikkeet ovat selkeitä, helposti omaksuttavia ja jokainen voi tehdä niitä omien voimiensa ja liikkuvuutensa mukaan. Tunti päättyy rentoutukseen. Varusteiksi riittävät vaatteet, joissa on mukava liikkua. Lisätietoa Asahista löytyy www.asahi.fi.

145503 Asahi keskitaso, syksy to 18-19, 8.9.–1.12.2016 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Eriikka Tolvanen • 16 t • 47 € • max 20 Asahi on Suomessa kehitetty terveysliikuntamuoto, jonka tavoitteena on parempi elämänlaatu ja hyvinvointi. Asahin liikesarjat kohdistuvat rentou-

tukseen, niskan, hartioiden, selän, jalkojen ja tasapainon harjoitteisiin. Asahi on terveyttä edistävää ja jo syntyneitä vaivoja lievittävää. Liikkeet ovat avaavia, vahvistavia, hierovia, verenkiertoa elvyttäviä ja virkistäviä. Asahissa liikkeet tehdään seisten rauhallisen hengityksen tahtiin, jolloin harjoitteet tasapainottavat kehoa ja mieltä. Liikkeet ovat selkeitä, helposti omaksuttavia ja jokainen voi tehdä niitä omien voimiensa ja liikkuvuutensa mukaan. Opetellaan perusliikkeiden lisäksi Asahin syvemmän tason liikkeitä ja se soveltuu kaikille. Tunti päättyy rentoutukseen. Varusteiksi riittävät vaatteet, joissa on mukava liikkua. Lisätietoa Asahista löytyy www.asahi.fi 145504 Asahi keskitaso, kevät to 18-19, 12.1.–6.4.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Eriikka Tolvanen • 16 t • 47 € • max 20 Asahi on Suomessa kehitetty terveysliikuntamuoto, jonka tavoitteena on parempi elämänlaatu ja hyvinvointi. Asahin liikesarjat kohdistuvat rentoutukseen, niskan, hartioiden, selän, jalkojen ja tasapainon harjoitteisiin. Asahi on terveyttä edistävää ja jo syntyneitä vaivoja lievittävää. Liikkeet ovat avaavia, vahvistavia, hierovia, verenkiertoa elvyttäviä ja virkistäviä. Asahissa liikkeet tehdään seisten rauhallisen hengityksen tahtiin, jolloin harjoitteet tasapainottavat kehoa ja mieltä. Liikkeet ovat selkeitä, helposti omaksuttavia ja jokainen voi tehdä niitä omien voimiensa ja liikkuvuutensa mukaan. Opetellaan perusliikkeiden lisäksi Asahin syvemmän tason liikkeitä ja se soveltuu kaikille. Tunti päättyy rentoutukseen. Varusteiksi riittävät vaatteet, joissa on mukava liikkua. Lisätietoa Asahista löytyy www.asahi.fi 145505 Essential Motion Light, syksy ke 18-19, 7.9.–26.10.2016

63

NEIDONKALLION PÄIVÄKOTI, Satulinnantie 2 Riitta Saarikko • 9 t • 37 € • max 15 Kurssi parantaa notkeutta, tasapainoa, ohjaa liikkumaan omaa kehoa kuunnellen. Tuntiin kuuluu ohjattuja liikkeitä, pehmeitä venytyksiä sekä helppoja harjoituksia, jotka lisäväät rohkeutta vapaamman liikkeen ja tanssin sallimiseksi. Sopii kaikenkuntoisille kehon ja mielen virkistämiseen, stressinhallintaan ja unen laadun parantamiseen. 145506 Essential Motion Light, kevät ke 18-19, 11.1.–15.3.2017 NEIDONKALLION PÄIVÄKOTI, Satulinnantie 2 Riitta Saarikko • 12 t • 42 € • max 15 Kurssi parantaa notkeutta, tasapainoa, ohjaa liikkumaan omaa kehoa kuunnellen. Tuntiin kuuluu ohjattuja liikkeitä, pehmeitä venytyksiä sekä helppoja harjoituksia, jotka lisäväät rohkeutta vapaamman liikkeen ja tanssin sallimiseksi. Sopii kaikenkuntoisille kehon ja mielen virkistämiseen, stressinhallintaan ja unen laadun parantamiseen. 145507 Mindfulness ja hoitava kosketus ke 18.30-20.30, 2.11.–30.11.2016 VIISAS KEHO –HOITOLA, Överbyntie 16 Riitta Saarikko • 13 t • 42 € • max 15 Haluatko oppia helpottamaan perheenjäsenesi, ystäväsi tai työkaverisi niskahartiajännitystä? Läsnäolevasta kosketuksesta nauttivat kaikenikäiset vauvasta vaariin – se rentouttaa ja tuntuu hyvältä! Kurssilla harjoittelemme taitoa olla läsnä koskettaessamme toista ihmistä. Opettelemme myös yksinkertaisia rentouttavan hieronnan tekniikoita ja miten lapsille voi kosketuksella kertoa tarinoita. Lisäksi opettelemme perusasioita rosen-menetelmästä, shiatsusta ja vyöhyketerapiasta. Kurssilla teemme toisillemme ohjatusti rentouttavia hoitoja. Pukeuduthan rennosti, ota oma pyyheliina, makuualusta ja tyyny mukaan! 145508 Mindfulness, kehotietoisuus ja rentoutuminen I ke 19.15-20.30, 7.9.–26.10.2016 NEIDONKALLION PÄIVÄKOTI, Satulinnantie 2 Riitta Saarikko • 12 t • 42  € • max 15 Mindfulness ohjaa havainnoimaan läsnäolevaa hetkeä tietoisesti ja hyväksyvästi. Se auttaa keskittymään ja rauhoittumaan. Kurssi antaa eväitä tietoisen hyväksyvän

LIIKUNTA JA TANSSI

verenkiertoa elvyttäviä ja virkistäviä. Asahissa liikkeet tehdään seisten rauhallisen hengityksen tahtiin, jolloin harjoitteet tasapainottavat kehoa ja mieltä. Liikkeet ovat selkeitä, helposti omaksuttavia ja jokainen voi tehdä niitä omien voimiensa ja liikkuvuutensa mukaan. Tunti päättyy rentoutukseen. Varusteiksi riittävät vaatteet, joissa on mukava liikkua. Lisätietoa Asahista löytyy www.asahi.fi.


havainnoinnin ja läsnäolon harjoittamiseen omassa arjessa. Lisäksi teemme positiivisuutta vahvistavia mielikuvamatkoja, rentoutumis- ja kehotietoisuusharjoituksia. Kurssi sopii jokaiselle hyvinvoinnistaan kiinnostuneelle. Pukeudu mukavasti, koska liikumme ja venyttelemme myös. Ota lisälämmikettä mukaasi (villapaita, huivi tai peitto, villasukat) sekä makuualusta ja vesipullo. 145509 Mindfulness, kehotietoisuus ja rentoutuminen, jatkokurssi ke 19.15-20.30, 11.1.–1.3.2017 NEIDONKALLION PÄIVÄKOTI, Satulinnantie 2 Riitta Saarikko • 12 t • 42 € • max 15 Haluatko syventää kuuntelevaa suhdetta omaan kehoosi? Hyvä kehoyhteys auttaa pitämään terveydestä hyvää huolta, kasvattaa kykyä käsitellä tunteita, tukee itsetuntemusta sekä empaattisia ihmissuhdetaitoja. Kurssilla teemme yksinkertaisia harjoituksia, jotka auttavat rakantamaan lempeän uteliasta, hyväksyvää, kuuntelevaa suhdetta omaan kehoon. Liikumme ja lepäämme, tutkimme empaattista ja kehotietoista vuorovaikutusta. Ota mukaan jumppamatto, vesipullo sekä lämmintä vaatetta rentoutumishetkiin.

LIIKUNTA JA TANSSI

145510 Neljä iltaa hyvinvoinnille Essential Motion Basic, kevät ke 18.30-20.30, 22.3.–12.4.2017 NEIDONKALLION PÄIVÄKOTI, Satulinnantie 2 Riitta Saarikko • 11 t • 42 € • max 15 Yksinkertaisilla harjoituksilla suuntaamme huomioita kehon kuunteluun, annamme tilaa myötätunnolle, lempeälle uteliaisuudelle, luovuudelle ja ihmettelylle. Keho saa hengittää vapaammin, rentoutua ja liikkua pakottomasti. Anna tilaa juurikin niille asioille, jotka sinulle nyt ovat tärkeitä! Ohjelmassa on hyväksyvää tietoista läsnäoloa, rentoutumista, vuorovaikutteisia harjoituksia sekä liikettä ja tanssia omaa oloa kuunnellen. Ota mukaan jumppamatto, vesipullo ja mukavat vaatteet, joissa voi myös liikkua.

PILATES JA KEHONHUOLTO PILATES OCH KROPPSUNDERHÅLL / PILATES AND BODY CARE

Pilates on kehonhallintatekniikka, jonka avulla vahvistetaan syviä lihaksia ja keskivartaloa tehokkaasti. Kehonhallintaharjoituksilla kohennetaan ja ylläpidetään ryhtiä, edistetään nivelten liikkuvuutta ja selän terveyttä. Lisäksi parannetaan kehotietoisuutta. Pilates är en kroppskontrollsteknik med vilken man effektivt förstärker djupa muskler, samt mag- och ryggmuskler. Med kroppskontrollsövningar förbättrar och uppehåller man hållningen, förbättrar ledernas rörlighet och ryggens hälsa. Dessutom förbättrar man sin kroppskännedom.

KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Pirkko Estama • 16 t • 47 € • max 20 Pilates on kehonhallintatekniikka, jonka avulla vahvistetaan syviä lihaksia ja keskivartaloa tehokkaasti. Kehonhallintaharjoituksilla kohennetaan ja ylläpidetään ryhtiä, edistetään nivelten liikkuvuutta ja selän terveyttä. Lisäksi parannetaan kehotietoisuutta. Pilates är en kroppskontrollsteknik med vilken man effektivt förstärker djupa muskler, samt mag- och ryggmuskler. Med kroppskontrollsövningar förbättrar och uppehåller man hållningen, förbättrar ledernas rörlighet och ryggens hälsa. Dessutom förbättrar man sin kroppskännedom. Perustason tunti, joka ei vaadi aiempaa kokemusta pilateksesta. Tunneilla opitaan pilatesharjoittelun perusteet ja periaatteet: hengitys, keskustan käyttö, kontrollointi, keskittyminen sekä kehon ja mielen yhteys.

146001 Pilates perustaso, syksy to 8.45-9.45, 8.9.–1.12.2016 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Pirkko Estama • 16 t • 47 € • max 20 Pilates on kehonhallintatekniikka, jonka avulla vahvistetaan syviä lihaksia ja keskivartaloa tehokkaasti. Kehonhallintaharjoituksilla kohennetaan ja ylläpidetään ryhtiä, edistetään nivelten liikkuvuutta ja selän terveyttä. Lisäksi parannetaan kehotietoisuutta.

146003 Pilates perustaso, syksy / Pilates basnivå, höst ke 16.30-17.30, 7.9.–30.11.2016 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Raija Keihänen-Ekstam • 16 t • 47 € • max 18 Perustason tunti, joka ei vaadi aiempaa kokemusta pilateksesta. Tunneilla opitaan pilatesharjoittelun perusteet ja periaatteet: hengitys, keskustan käyttö, kontrollointi, keskittyminen sekä kehon ja mielen yhteys.

Pilates är en kroppskontrollsteknik med vilken man effektivt förstärker djupa muskler, samt mag- och ryggmuskler. Med kroppskontrollsövningar förbättrar och uppehåller man hållningen, förbättrar ledernas rörlighet och ryggens hälsa. Dessutom förbättrar man sin kroppskännedom. Perustason tunti, joka ei vaadi aiempaa kokemusta pilateksesta. Tunneilla opitaan pilatesharjoittelun perusteet ja periaatteet: hengitys, keskustan käyttö, kontrollointi, keskittyminen sekä kehon ja mielen yhteys.

Kurs på basnivå, som inte kräver tidigare erfarenhet i pilates. Under timmarna går vi igenom pilatesträningens grunder och principer; andning, bruk av centrum, kontroll, koncentration, samt kontakten mellan kropp och sinne.

146002 Pilates perustaso, kevät to 8.45-9.45, 12.1.–6.4.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS /

64

146004 Pilates perustaso, kevät / Pilates basnivå, vår ke 16.30-17.30, 11.1.–5.4.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Raija Keihänen-Ekstam • 16 t • 47 € • max 18 Perustason tunti, joka ei vaadi aiempaa kokemusta pilateksesta. Tunneilla opitaan


146005 Pilates perustaso, syksy ti 20.15-21.15, 6.9.–29.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Katja Raunio • 16 t • 47 € • max 40 Perustason tunti, joka ei vaadi aiempaa kokemusta pilateksesta. Tunneilla opitaan pilatesharjoittelun perusteet ja periaatteet: hengitys, keskustan käyttö, kontrollointi, keskittyminen sekä kehon ja mielen yhteys. 146006 Pilates perustaso, kevät ti 20.15-21.15, 10.1.–4.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Katja Raunio • 16 t • 47 € • max 40 Perustason tunti, joka ei vaadi aiempaa kokemusta pilateksesta. Tunneilla opitaan pilatesharjoittelun perusteet ja periaatteet: hengitys, keskustan käyttö, kontrollointi, keskittyminen sekä kehon ja mielen yhteys. 146007 Pilates perustaso, syksy ke 18-19, 7.9.–7.12.2016 WINELLSKA SKOLAN, A-talo, Pieni voimistelusali, Gesterbynkaari 3 Sirpa Skog-Niemikallio • 16 t • 47 € • max 30 Perustason tunti, joka ei vaadi aiempaa kokemusta pilateksesta. Tunneilla opitaan pilatesharjoittelun perusteet ja periaatteet: hengitys, keskustan käyttö, kontrollointi, keskittyminen sekä kehon ja mielen yhteys. Ryhmä ei kokoonnu 28.8. Ota mukaan oma jumppamatto. 146008 Pilates perustaso, kevät ke 18-19, 11.1.–5.4.2017 WINELLSKA SKOLAN, A-talo, Pieni voimistelusali, Gesterbynkaari 3 Sirpa Skog-Niemikallio • 16 t • 47 € • max 30 Perustason tunti, joka ei vaadi aiempaa kokemusta pilateksesta. Tunneilla opitaan pilatesharjoittelun perusteet ja periaatteet:

hengitys, keskustan käyttö, kontrollointi, keskittyminen sekä kehon ja mielen yhteys. Ota mukaan oma jumppamatto. 146009 Pilates perustaso, syksy to 18-19, 8.9.–8.12.2016 KANTVIKIN KOULU, Liikuntasali,  Toppapolku 2 Sirpa Skog-Niemikallio • 16 t • 47 € • max 45 Perustason tunti, joka ei vaadi aiempaa kokemusta pilateksesta. Tunneilla opitaan pilatesharjoittelun perusteet ja periaatteet: hengitys, keskustan käyttö, kontrollointi, keskittyminen sekä kehon ja mielen yhteys. Ryhmä ei kokoonnu 29.9. Ota mukaan oma jumppamatto. 146010 Pilates perustaso, kevät to 18-19, 12.1.–6.4.2017 KANTVIKIN KOULU, Liikuntasali,  Toppapolku 2 Sirpa Skog-Niemikallio • 16 t • 47 € • max 45 Perustason tunti, joka ei vaadi aiempaa kokemusta pilateksesta. Tunneilla opitaan pilatesharjoittelun perusteet ja periaatteet: hengitys, keskustan käyttö, kontrollointi, keskittyminen sekä kehon ja mielen yhteys. Ota mukaan oma jumppamatto. 146011 Pilates perustaso, syksy to 19.30-20.30, 8.9.–1.12.2016 LAAJAKALLION KOULU, Liikuntasali,  Laajakalliontie 4 Karita Soukko • 16 t • 47 € • max 45 Perustason tunti, joka ei vaadi aiempaa kokemusta pilateksesta. Tunneilla opitaan pilatesharjoittelun perusteet ja periaatteet: hengitys, keskustan käyttö, kontrollointi, keskittyminen sekä kehon ja mielen yhteys. Oma jumppamatto mukaan. 146012 Pilates perustaso, kevät to 19.30-20.30, 12.1.–6.4.2017 LAAJAKALLION KOULU, Liikuntasali,  Laajakalliontie 4 Karita Soukko • 16 t • 47 € • max 45 Perustason tunti, joka ei vaadi aiempaa kokemusta pilateksesta. Tunneilla opitaan pilatesharjoittelun perusteet ja periaatteet: hengitys, keskustan käyttö, kontrollointi, keskittyminen sekä kehon ja mielen yhteys. Oma jumppamatto mukaan.

65

146013 Pilates keskitaso, syksy ma 17.20-18.20, 5.9.–28.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 40 Keskitason kurssi sopii peruskurssin käyneille, tai kehonhuoltotunneilla käyneille, joilla on perustiedot, taidot ja valmiudet. Tunneilla tehdään myös pystytason pilatesliikkeitä sekä tasapainoharjoituksia. Käytetään myös välineitä, kuten palloja ja kuminauhoja. 146014 Pilates keskitaso, kevät ma 17.20-18.20, 9.1.–3.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 40 Keskitason kurssi sopii peruskurssin käyneille, tai kehonhuoltotunneilla käyneille, joilla on perustiedot, taidot ja valmiudet. Tunneilla tehdään myös pystytason pilatesliikkeitä sekä tasapainoharjoituksia. Käytetään myös välineitä, kuten palloja ja kuminauhoja. 146015 Pilates keskitaso, syksy ke 19-20, 7.9.–7.12.2016 WINELLSKA SKOLAN, A-talo, Pieni voimistelusali, Gesterbynkaari 3 Sirpa Skog-Niemikallio • 16 t • 47 € • max 30 Keskitason kurssi sopii peruskurssin käyneille ja pilatesta jo harrastaneille, joilla on perustiedot, taidot ja valmiudet. Tunneilla tehdään myös pystytason pilatesliikkeitä sekä tasapainoharjoituksia. Ota mukaan oma jumppamatto. Ei tuntia 28.9. 146016 Pilates keskitaso, kevät ke 19-20, 11.1.–5.4.2017 WINELLSKA SKOLAN, A-talo, Pieni voimistelusali, Gesterbynkaari 3 Sirpa Skog-Niemikallio • 16 t • 47 € • max 30 Keskitason kurssi sopii peruskurssin käyneille ja pilatesta jo harrastaneille, joilla on perustiedot, taidot ja valmiudet. Tunneilla tehdään myös pystytason pilatesliikkeitä sekä tasapainoharjoituksia. Ota mukaan oma jumppamatto. 146017 Pilates keskitaso, syksy ma 9-10, 5.9.–5.12.2016 UIMAHALLI, Yläsali, Gesterbyntie 41 Sirpa Skog-Niemikallio • 16 t • 47 € • max 15 Keskitason kurssi sopii peruskurssin käy-

LIIKUNTA JA TANSSI

pilatesharjoittelun perusteet ja periaatteet: hengitys, keskustan käyttö, kontrollointi, keskittyminen sekä kehon ja mielen yhteys. Kurs på basnivå, som inte kräver tidigare erfarenhet i pilates. Under timmarna går vi igenom pilatesträningens grunder och principer; andning, bruk av centrum, kontroll, koncentration, samt kontakten mellan kropp och sinne.


neille ja pilatesta jo harrastaneille, joilla on perustiedot, taidot ja valmiudet. Tunneilla tehdään myös pystytason pilatesliikkeitä sekä tasapainoharjoituksia. Ryhmä ei kokoonnu 26.9. 146018 Pilates keskitaso, kevät ma 9-10, 9.1.–3.4.2017 UIMAHALLI, Yläsali, Gesterbyntie 41 Sirpa Skog-Niemikallio • 16 t • 47 € • max 15 Keskitason kurssi sopii peruskurssin käyneille ja pilatesta jo harrastaneille, joilla on perustiedot, taidot ja valmiudet. Tunneilla tehdään myös pystytason pilatesliikkeitä sekä tasapainoharjoituksia. 146019 Pilates keskitaso, syksy to 9-10, 8.9.2016–1.12.2016 LÄHITAPIOLA CENTER, Tanssisali,  Masalantie 346 Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 16 Keskitason kurssi sopii peruskurssin käyneille ja pilatesta jo harrastaneille, joilla on perustiedot, taidot ja valmiudet. Tunneilla tehdään myös pystytason pilatesliikkeitä sekä tasapainoharjoituksia. Käytetään myös välineitä, kuten palloja ja kuminauhoja.

LIIKUNTA JA TANSSI

TERVEYS JA HYVINVOINTI

146020 Pilates keskitaso, kevät to 9-10, 12.1.–6.4.2017 LÄHITAPIOLA CENTER, Tanssisali,  Masalantie 346 Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 16 Keskitason kurssi sopii peruskurssin käyneille ja pilatesta jo harrastaneille, joilla on perustiedot, taidot ja valmiudet. Tunneilla tehdään myös pystytason pilatesliikkeitä sekä tasapainoharjoituksia. Käytetään myös välineitä, kuten palloja ja kuminauhoja. 146021 Pilates keskitaso, syksy ti 17-18, 6.9.–29.11.2016 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 30 Keskitason kurssi sopii pilatesta jo harrastaneille, tai kehonhuoltotunneilla käyneille, joilla on perustiedot, taidot ja valmiudet. Tunneilla tehdään myös pystytason pilatesliikkeitä sekä tasapainoharjoituksia. Käytetään myös välineitä, kuten palloja ja kuminauhoja. Ota mukaan oma jumppamatto.

146022 Pilates keskitaso, kevät ti 17-18, 10.1.–4.4.2017 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Anni Henricson • 16 t • 47 € • max 30 Kellonaika muuttunut! Keskitason kurssi sopii pilatesta jo harrastaneille, tai kehonhuoltotunneilla käyneille, joilla on perustiedot, taidot ja valmiudet. Tunneilla tehdään myös pystytason pilatesliikkeitä sekä tasapainoharjoituksia. Käytetään myös välineitä, kuten palloja ja kuminauhoja. Ota mukaan oma jumppamatto. 146023 Pilates jatko / Pilates fortsättningskurs ke 17.30-18.30, 7.9.–30.11.2016 ja 11.1.–5.4.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Raija Keihänen-Ekstam • 32 t • 65 € • max 18 Pilates jatkotason tunti on tarkoitettu jo muutaman vuoden pilatesta harrastaneille. Tunnilla syvennetään pilatestaitoja ja harjoittelu etenee vaativiin kehonhallintasuorituksiin. Fortsatt kurs i pilates för dem som redan tränat pilates i några år. Under timmarna fördjupar vi våra förmågor och träningen siktar mot rörelser som kräver allt mer kroppskontroll. 146024 Seasonal Pilates, syyskesä ja syksy ma 19-20, 5.9.–28.11.2016 VEIKKOLAN KOULU, Näyttämö, Kisapolku 7 Eeva Beckford • 16 t • 47 € • max 18 Seasonal Pilates on pilatesta yhdistettynä kiinalaiseen lääketieteeseen, jossa vuodenajat määrittävät millaisia liikkeitä tehdään, jotta energiavirrat ja kyseisen vuodenajan voimakkaimmilaan vaikuttavat meridiaanit sekä niitä tukevat lihakset pysyvät tasapainossa. Elementit- puu, tuli, maa, metalli, vesi - vaikuttavat rytmiin ja liikkeen muotoon. Sopii kaikille. 146025 Seasonal Pilates, talvi ja kevät ma 19-20, 9.1.–3.4.2017

66

VEIKKOLAN KOULU, Näyttämö, Kisapolku 7 Eeva Beckford • 16 t • 47 € • max 18 Seasonal Pilates on pilatesta yhdistettynä kiinalaiseen lääketieteeseen, jossa vuodenajat määrittävät millaisia liikkeitä tehdään, jotta energiavirrat ja kyseisen vuodenajan voimakkaimmilaan vaikuttavat meridiaanit sekä niitä tukevat lihakset pysyvät tasapainossa. Elementit- puu, tuli, maa, metalli, vesi - vaikuttavat rytmiin ja liikkeen muotoon. Sopii kaikille. 146026 Fasciavenyttely, syksy / Faskiastretcning, höst ke 18.30-19.30, 7.9.–30.11.2016 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Raija Keihänen-Ekstam • 16 t • 47 € • max 18 Fasciavenyttelytunti on toiminnallista, aktiivista liikkuvuus- ja liikeharjoittelua. Tavoitteena on rauhoittuminen, rentoutuminen ja keskittyminen oman hengityksen rytmissä. Harjoitteluperiaatteet perustuvat tutkimustietoon sekä fysioterapeutin ammattitaitoon ja kokemukseen. Tunti on tarkoitettu perusterveille aikuisille kokonaisvaltaiseen kehonhuoltoon. Faskiastretcning är funktionell, aktiv rörlighets- och rörelseträning. Målet med timmen är att lugna ner sig, slappna av och koncentrera sig på sin egen andningsrytm. Träningens priciper baserar sig på forskningsresultat och professionell fysioterapeuttisk erfarenhet. Timmen är ämnad för friska vuxna som siktar på mångsidig och omfattande träning av hela kroppen.

146027 Fasciavenyttely, kevät / Faskiastretcning, vår ke 18.30-19.30, 11.1.–5.4.2017 KIRKKONUMMEN PALVELUKESKUS / KYRKSLÄTTS SERVICECENTRAL Tanssisali, Rajakuja 3 / Rågränden 3 Raija Keihänen-Ekstam • 16 t • 47 € • max 18


Faskiastretcning är funktionell, aktiv rörlighets- och rörelseträning. Målet med timmen är att lugna ner sig, slappna av och koncentrera sig på sin egen andningsrytm. Träningens priciper baserar sig på forskningsresultat och professionell fysioterapeuttisk erfarenhet. Timmen är ämnad för friska vuxna som siktar på mångsidig och omfattande träning av hela kroppen.

146028 Kehonhuolto, syksy ti 19.15-20.15, 6.9.–29.11.2016 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Katja Raunio • 16 t • 47 € • max 35 Kehonhuoltotunnilla keskitymme liikkuvuutta, notkeutta ja ryhtiä parantaviin harjoituksiin. Tunnilla teemme monipuolisesti eri venyttelytekniikoita avaamaan lihaksia ja lihaskalvoja. Oma matto tunnille mukaan. Sopii hyvin istumatyötä tekeville, lihaskireyksistä ja säryistä kärsiville. Tunti on rauhallinen, ei sykettä kohottava. 146029 Kehonhuolto, kevät ti 19.15-20.15, 10.1.–4.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Katja Raunio • 16 t • 47 € • max 35 Kehonhuoltotunnilla keskitymme liikkuvuutta, notkeutta ja ryhtiä parantaviin harjoituksiin. Tunnilla teemme monipuolisesti eri venyttelytekniikoita avaamaan lihaksia ja lihaskalvoja. Oma matto tunnille mukaan. Sopii hyvin istumatyötä tekeville, lihaskireyksistä ja säryistä kärsiville. Tunti on rauhallinen, ei sykettä kohottava.

146030 Body & Pilates, syksy ke 18-19, 7.9.–30.11.2016 KANTVIKIN KOULU, Liikuntasali,  Toppapolku 2 Minna Virtanen • 16 t • 47 € • max 30 Tunti on tarkoitettu tutkimusretkeksi omaan kehoon. Opettelemme tunnistamaan ja korjaamaan jännitystiloja. Sukellamme rentouden ja hengityksen saloihin. Fysioterapeutin ohjauksessa opit myös vahvistamaan syviä ryhtilihaksia. Monipuolinen kehonhuoltotunti, joka sopii kaikille iästä ja kuntotasosta riippumatta. Ota mukaan jumppamatto ja mukava vaatetus. 146031 Body & Pilates, kevät ke 18-19, 25.1.–19.4.2017 KANTVIKIN KOULU, Liikuntasali,  Toppapolku 2 Minna Virtanen • 16 t • 47 € • max 30 Tunti on tarkoitettu tutkimusretkeksi omaan kehoon. Opettelemme tunnistamaan ja korjaamaan jännitystiloja. Sukellamme rentouden ja hengityksen saloihin. Fysioterapeutin ohjauksessa opit myös vahvistamaan syviä ryhtilihaksia. Monipuolinen kehonhuoltotunti, joka sopii kaikille iästä ja kuntotasosta riippumatta. Ota mukaan jumppamatto ja mukava vaatetus. 146040 Pilates keskitaso, kesälukukausi ke 19-20, 19.4.–17.5.2017 WINELLSKA SKOLAN, A-talo, Pieni voimistelusali, Gesterbynkaari 3 Karita Soukko • 7 t • 37 € • max 35 Keskitason kurssi sopii peruskurssin käyneille ja pilatesta jo harrastaneille, joilla on perustiedot, taidot ja valmiudet. Tunneilla tehdään myös pystytason pilatesliikkeitä sekä tasapainoharjoituksia. 146041 Kehonhuolto, kesälukukausi ke 19-20, 19.4.–17.5.2017 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Niina Saikkonen • 7 t • 37 € • max 22 Rauhallisella ja kaikille sopivalla tunnilla venytään, hengitellään, avataan kehoa ja rentoudutaan. Tunti sisältää Asahi Health®-, Pilates- ja joogaharjoituksia. Sopii kaikille. Apuvälineenä käytämme pientä puhallettavaa Pilates-palloa (18-20 cm) ja mikäli omis-

67

tat sellaisen, voit ottaa oman pallon mukaasi tunneille. Palloja löytyy myös lainaksi.

JOOGA JA CHI-KURSSIT YOGA OCH CHI-KURSER / YOGA AND CHI COURSES 146501 Dynaamisen joogan alkeiskurssi ti 19-20.30, 6.9.–29.11.2016 ja 10.1.–4.4.2017 NEIDONKALLION PÄIVÄKOTI, Satulinnantie 2 Katja Ojala • 48 t • 65 € • max 20 Tällä kurssilla opimme tekemään joogaharjoitusta joka sekä vahvistaa, vetristää että auttaa tuntemaan omaa kehoa. Opimme aurinkotervehdykset sekä perustason jooga-asentoja eli asanoita, lopussa rentoutus. Opimme tekemään vaativampiakin asentoja pehmeästi ja kehoa kuunnellen. 146502 Dynaamisen joogan jatkokurssi ti 17.30-19, 6.9.–29.11.2016 ja 10.1.–4.4.2017 NEIDONKALLION PÄIVÄKOTI, Satulinnantie 2 Katja Ojala • 48 t • 65 € • max 20 Harjoitukseen kuuluvat aurinkotervehdykset, seisoen, istuen ja makuulla tehtäviä asanoita sekä loppurentoutus. Teemme myös vaativampia asanoita kuitenkin niin, että jokainen tekee harjoitukset omalla tasollaan. Kurssi sopii kaikille peruskuntoisile joilla kokemusta dynaamisemmista joogan lajeista kuten astanga, dynaaminen hatha tai flowjooga. 146503 Jooga jatko ti 16.10-17.10, 6.9.–29.11.2016 ja 10.1.–4.4.2017 KIRKKONUMMEN KOULUKESKUS, A-185, liikuntasali, Kirkkotallintie 6 A Ulla-Maija Rönkä • 32 t • 65 € • max 40 Tavoitteena on oppia itselleen sopiva tapa tehdä joogaharjoitusta ja löytää levollinen suhde omaan arkielämään. Hengityksen rytmissä tehtävät harjoitukset notkistavat ja vahvistavat kehoa. Terveyttä ylläpitävät kehon asennot ja rentoutumisharjoitukset tasapainottavat kehoa ja mieltä. 146504 Kundaliinijooga aloittelijoille, syksy ti 17-18.30, 6.9.–29.11.2016

LIIKUNTA JA TANSSI

Fasciavenyttelytunti on toiminnallista, aktiivista liikkuvuus- ja liikeharjoittelua. Tavoitteena on rauhoittuminen, rentoutuminen ja keskittyminen oman hengityksen rytmissä. Harjoitteluperiaatteet perustuvat tutkimustietoon sekä fysioterapeutin ammattitaitoon ja kokemukseen. Tunti on tarkoitettu perusterveille aikuisille kokonaisvaltaiseen kehonhuoltoon.


HEIKKILÄN KOULU, Liikuntasali, Hirvitie 7 A Tommi Kujala • 24 t • 50,00 € • max 25 Kundaliinijooga on tietoisuuden joogaa, joka vahvistaa kehoa, rauhoittaa mieltä, lisää elinvoimaa sekä kasvattaa kykyä tässä hetkessä elämiseen. Tunti koostuu alkuvirittäytymisestä, lämmittelevistä liikkeistä sekä harjoitussarjasta (kriya). Harjoituksen jälkeen tehdään rentoutus sekä lyhyt meditaatio (n. 15 min). Tunti sopii kaikille ikään, sukupuoleen tai liikkuvuuteen katsomatta. Etukäteiskokemusta joogasta ei tarvitse olla. Tunnit ovat vaihtelevia ja voivat toisinaan nostaa hikeä tai esim. olla rauhoittavan meditatiivisia. Tarvitset mukaasi oman joogamaton, joustavat vaatteet, juomapullon, sekä viltin ja pitkähihaiset/-lahkeiset vaatteet rentoutumista varten.

LIIKUNTA JA TANSSI

146505 Kundaliinijooga aloittelijoille, kevät ti 17-18.30, 10.1.–4.4.2017 HEIKKILÄN KOULU, Liikuntasali, Hirvitie 7 A Tommi Kujala • 24 t • 50 € • max 25 Kundaliinijooga on tietoisuuden joogaa, joka vahvistaa kehoa, rauhoittaa mieltä, lisää elinvoimaa sekä kasvattaa kykyä tässä hetkessä elämiseen. Tunti koostuu alkuvirittäytymisestä, lämmittelevistä liikkeistä sekä harjoitussarjasta (kriya). Harjoituksen jälkeen tehdään rentoutus sekä lyhyt meditaatio (n. 15 min). Tunti sopii kaikille ikään, sukupuoleen tai liikkuvuuteen katsomatta. Etukäteiskokemusta joogasta ei tarvitse olla. Tunnit ovat vaihtelevia ja voivat toisinaan nostaa hikeä tai esim. olla rauhoittavan meditatiivisia. Tarvitset mukaasi oman joogamaton, joustavat vaatteet, juomapullon, sekä viltin ja pitkähihaiset/-lahkeiset vaatteet rentoutumista varten. 146506 Kundaliinijooga jatkokurssi ti 18.30 - 20, 6.9.–29.11.2016 ja 10.1.–4.4.2017 HEIKKILÄN KOULU, Liikuntasali, Hirvitie 7 A Tommi Kujala • 48 t • 65 € • max 25 Kundaliinijooga on tietoisuuden joogaa, joka vahvistaa kehoa, rauhoittaa mieltä, lisää elinvoimaa sekä kasvattaa kykyä tässä hetkessä elämiseen. Harjoitus koostuu asanoista, loppurentoutumisesta sekä lyhyestä meditaatiosta (n. 15 min). Tunti sopii kaikille ikään, sukupuoleen tai liikkuvuu-

teen katsomatta. Tämä tunti on kuitenkin ennen kaikkea suunniteltu kundaliinijoogan perusteet jo hallitsevalle ja harjoituksessa jo edistyneelle. Tunnit ovat vaihtelevia ja voivat toisinaan nostaa hikeä tai esim. olla rauhoittavan meditatiivisia. Harjoitukset ovat hieman jo vaativampia kuin alkeiskurssilla. Tarvitset mukaasi oman joogamaton, joustavat vaatteet, juomapullon, sekä viltin ja pitkähihaiset/-lahkeiset vaatteet rentoutumista varten. 146507 Helppoa hathajoogaa, syksy ke 13.30-14.30, 7.9.–30.11.2016 UIMAHALLI, Yläsali, Gesterbyntie 41 Katja Ojala • 16 t • 47 € • max 12 Tasapainottava harjoitus, joka aloitetaan lempeillä hengityksen tahdissa tehtävillä dynaamisilla venytyksillä. Niistä etenemme klassisen hathajoogan asanoihin jotka sekä venyttävät, virkistävät, vahvistavat että rauhoittavat. Kiinnitämme erityistä huomiota selän hyvinvointiin. Harjoitus sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. 146508 Helppoa hathajoogaa, kevät ke 13.30-14.30, 11.1.–5.4.2017 UIMAHALLI, Yläsali, Gesterbyntie 41 Katja Annamari Ojala • 16 t • 47 € • max 12 Tasapainottava harjoitus, joka aloitetaan lempeillä hengityksen tahdissa tehtävillä dynaamisilla venytyksillä. Niistä etenemme klassisen hathajoogan asanoihin jotka sekä venyttävät, virkistävät, vahvistavat että rauhoittavat. Kiinnitämme erityistä huomiota selän hyvinvointiin. Harjoitus sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. 146509 Jooga alkeet, syksy ma 17.15-18.15, 5.9.–28.11.2016 DOJO MASALA RY, Tatamisali,  Masalantie 346 Ulla-Maija Rönkä • 16 t • 47 € • max 35 Joogan alkeiskurssilla teemme selkää hoitavia ja hengityksen laatua parantavia liikkeitä jotka notkistavat ja vahvistavat kehoa. Terveyttä ylläpitävät asennot virkistävät ja auttavat voimaan hyvin. Rentoutumis- ja keskittymisharjoitukset tasapainottavat ja rauhoittavat mieltä. Tutustumme joogan perusteisiin.

68

146510 Jooga alkeet, kevät ma 17.15-18.15, 9.1.–3.4.2017 DOJO MASALA RY, Tatamisali,  Masalantie 346 Ulla-Maija Rönkä • 16 t • 47 € • max 35 Joogan alkeiskurssilla teemme selkää hoitavia ja hengityksen laatua parantavia liikkeitä jotka notkistavat ja vahvistavat kehoa. Terveyttä ylläpitävät asennot virkistävät ja auttavat voimaan hyvin. Rentoutumis- ja keskittymisharjoitukset tasapainottavat ja rauhoittavat mieltä. Tutustumme joogan perusteisiin. 146511 Jooga jatko to 18-19.15, 8.9.–1.12.2016 ja 12.1.–6.4.2017 DOJO MASALA RY, Tatamisali,  Masalantie 346 Ulla-Maija Rönkä • 40 t • 65 € • max 35 Tavoitteena on syventää omaa joogaharjoitusta ja löytää levollinen asenne arkielämään ja itseen. Hengityksen rytmissä virtaavat liikkeet, terveyttä tukevat kehon asennot (asanat) ja hermostoa rauhoittavat harjoitukset tasapainottavat kehoa ja mieltä. Levollisuus- ja keskittymisharjoitukset luovat läsnäoloa ja helpottavat tietoisena elämistä. 146512 Aamujooga aloittelijoille, syksy ma 10.30-11.30, 5.9.–28.11.2016 MASALA, KÖPAS, tanssitila, Sepänkyläntie 1 Ulla-Maija Rönkä • 16 t • 47 € • max 12 Rauhalliset hengityksen rytmissä tehtävät liikkeet ja terveyttä edistävät asennot kehittävät notkeutta, tasapainoa ja voimaa sekä helpottavat hengitystä. Kaikissa harjoituksissa huomioidaan selän hyvinvointi. Levollisuus- ja keskittymisharjoitukset rauhoittavat mieltä ja poistavat haitallista stressiä. Sopii kaikenkuntoisille, myös selkäkipuisille. Ota mukaan oma alusta. 146513 Aamujooga aloittelijoille, kevät ma 10.30-11.30, 9.1.–3.4.2017 MASALA, KÖPAS, tanssitila, Sepänkyläntie 1 Ulla-Maija Rönkä • 16 t • 47 € • max 12 Rauhalliset hengityksen rytmissä tehtävät liikkeet ja terveyttä edistävät asennot kehittävät notkeutta, tasapainoa ja voimaa sekä helpottavat hengitystä. Kaikissa harjoituksissa huomioidaan selän hyvinvointi. Levolli-


146514 Aamujoogan jatkoryhmä ma 9-10.15, 5.9.–28.11.2016 ja 9.1.–3.4.2017 MASALA, KÖPAS, tanssitila, Sepänkyläntie 1 Ulla-Maija Rönkä • 40 t • 65 € • max 12 Rauhalliset hengityksen rytmissä tehtävät liikkeet ja terveyttä edistävät asennot kehittävät notkeutta, tasapainoa ja voimaa sekä nostavat energiatasoa. Levollisuus- ja keskittymisharjoitukset rauhoittavat mieltä ja poistavat haitallista stressiä. Sopii kaikenkuntoisille. Ota mukaan oma alusta.

apuna harjoittelussa. Ota mukaan oma jumppa-alusta. 146517 Lempeä aamujooga, syksy ma 9.30-10.45, 5.9.–28.11.2016 VEIKKOLAN NUORISOTILA, monitoimi/ liikuntatila, Koskentie 3 Kirsi Tolonen • 20 t • 47 € • max 12 Lempeässä aamujoogassa teemme helppoja, venytteleviä liikkeitä hengityksen rauhalliseen tahtiin. Hoidamme koko kehoa, varsinkin kohdistamme paljon liikkeitä niska-hartia seudun sekä selän hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi teemme tunnin lopuksi rentoutusharjoituksia. Mukaan oma alusta sekä rentoutumiseen voi ottaa mukaan viltin.

146515 Jooga alkeet, syksy ke 19-20.15, 7.9.–30.11.2016 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Niina Saikkonen • 20 t • 47 € • max 22 Tunneilla käydään läpi hathajoogan perusharjoituksia seuraten ns. Scaravelli-joogan periaatteita. Kurssi sopii kaikenkuntoisille; heikko fyysinen kunto, ikä tai sairaudet eivät ole esteenä joogan harjoittamiselle. Joogan tavoitteita ovat syvä, levollinen hengitys ja selkärangan hyvinvointi. Jooga-asentoja eli asanoita tutkiskellaan rauhallisesti ja vähän kerrallaan. Varsinaisia meditaatioharjoituksia ei tehdä, mutta mielikuvia käytetään apuna harjoittelussa. Ota mukaan oma jumppa-alusta.

146518 Lempeä aamujooga, kevät ma 9.30-10.45, 9.1.–3.4.2017 VEIKKOLAN NUORISOTILA, monitoimi/ liikuntatila, Koskentie 3 Kirsi Tolonen • 20 t • 47 € • max 12 Lempeässä aamujoogassa teemme helppoja, venytteleviä liikkeitä hengityksen rauhalliseen tahtiin. Hoidamme koko kehoa, varsinkin kohdistamme paljon liikkeitä niska-hartia seudun sekä selän hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi teemme tunnin lopuksi rentoutusharjoituksia. Mukaan oma alusta sekä rentoutumiseen voi ottaa mukaan viltin.

146516 Jooga alkeet, kevät ke 19-20.15, 11.1.–5.4.2017 VUORENMÄEN KOULU, Liikuntasali,  Eerikinkartanontie 5 Kurssi peruutettu! Niina Saikkonen • 20 t • 47 € • max 22 Tunneilla käydään läpi hathajoogan perusharjoituksia seuraten ns. Scaravelli-joogan periaatteita. Kurssi sopii kaikenkuntoisille; heikko fyysinen kunto, ikä tai sairaudet eivät ole esteenä joogan harjoittamiselle. Joogan tavoitteita ovat syvä, levollinen hengitys ja selkärangan hyvinvointi. Jooga-asentoja eli asanoita tutkiskellaan rauhallisesti ja vähän kerrallaan. Varsinaisia meditaatioharjoituksia ei tehdä, mutta mielikuvia käytetään

146519 Yin & Yang yoga, syksy to 19.30-21, 8.9.–1.12.2016 VEIKKOLAN NUORISOTILA, monitoimi/liikuntatila, Koskentie 3 Eeva Beckford • 24 t • 50 € • max 25 Aloitamme tunnin Yang-tyyppisellä joogalla, jossa hengitys sitoo asanat toisiinsa katkeamattoma sarjana. Tutustumme erilaisiin aurinko- ja kuuntervehdyksiin, eri vuodenaikaan tehtäviin joogaharjoituksiin (Seasonal Yoga) sekä chakroja vahvistaviin joogaharjoituksiin (Chakra yoga). Tutustumme myös joihinkin Pranayama hengitysharjoituksiin. Lopetamme tunnin Yin-joogaan. Lue lisää Yin joogasta erillisestä YIN yogan tuntikuvauksesta, Syyskesällä Yang yogan pituus 45min ja Yin yoga 45 min. Syksyllä Yang

69

yogan pituus 30min ja Yin yoga 60min. 146520 Yin & Yang yoga, kevät to 19.30-21, 12.1.–6.4.2017 VEIKKOLAN NUORISOTILA, monitoimi/liikuntatila, Koskentie 3 Eeva Beckford • 24 t • 50 € • max 25 Aloitamme tunnin Yang-tyyppisellä joogalla, jossa hengitys sitoo asanat toisiinsa katkeamattoma sarjana. Tutustumme erilaisiin aurinko- ja kuuntervehdyksiin, eri vuodenaikaan tehtäviin joogaharjoituksiin (Seasonal Yoga) sekä chakroja vahvistaviin joogaharjoituksiin (Chakra yoga). Tutustumme myös joihinkin Pranayama hengitysharjoituksiin. Lopetamme tunnin Yin-joogaan. Lue lisää Yin joogasta erillisestä YIN yogan tuntikuvauksesta, Talvella Yang yogan pituus 30min ja Yin yoga 60min. Keväällä Yang yogan pituus 45min ja Yin yoga 45min. 146521 Yin yoga, syksy ma 20-21, 5.9.–28.11.2016 VEIKKOLAN KOULU, Näyttämö, Kisapolku 7 Eeva Beckford • 16 t • 47 € • max 20 Yin jooga on yksinkertaista, mutta ei helppoa. Asanoissa viivytään pitkään, mikä on usein melko haastavaa. Yin joogassa työstetään kaikkein syvimpiä kudoksia, sidekudoksia, jänteitä ja niveleitä. Kuuntelemalla omaa kehoa ja hengittämällä hitaasti ja pitkään pääsee asanassa yhä syvemmälle. Yin joogan tarkoituksena ei ole olla miellyttävää vaan mennään oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Aluksi asanat voivat sattua, mutta tunnin loputtua yleensä huomaa olon hyvinkin kevyeksi ja kaikkien kipujen kadonneen. Yin sopii kiireisille ihmisille, jotka haluavat vain olla paikoillaan. Yin sopii huippu-urheilijoille, koska se parantaa urheilusuorituksia. Yin sopii kireille, kankeille ja jäykille ihmisille, koska se tuo kehoon joustavuutta ja elastisuutta. Yin yoga sopii siis kaikille. 146522 Yin yoga, kevät ma 20-21, 9.1.–3.4.2017 VEIKKOLAN KOULU, Näyttämö, Kisapolku 7 Eeva Beckford • 16 t • 47 € • max 20 Yin jooga on yksinkertaista, mutta ei helppoa. Asanoissa viivytään pitkään, mikä on usein melko haastavaa.Yin joogassa työstetään kaikkein syvimpiä kudoksia, sidekudoksia, jänteitä ja niveleitä. Kuuntelemalla omaa

LIIKUNTA JA TANSSI

suus- ja keskittymisharjoitukset rauhoittavat mieltä ja poistavat haitallista stressiä. Sopii kaikenkuntoisille, myös selkäkipuisille. Ota mukaan oma alusta.


kehoa ja hengittämällä hitaasti ja pitkään pääsee asanassa yhä syvemmälle. Yin joogan tarkoituksena ei ole olla miellyttävää vaan mennään oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Aluksi asanat voivat sattua, mutta tunnin loputtua yleensä huomaa olon hyvinkin kevyeksi ja kaikkien kipujen kadonneen. Yin sopii kiireisille ihmisille, jotka haluavat vain olla paikoillaan. Yin sopii huippu-urheilijoille, koska se parantaa urheilusuorituksia. Yin sopii kireille, kankeille ja jäykille ihmisille, koska se tuo kehoon joustavuutta ja elastisuutta. Yin yoga sopii siis kaikille. 146523 Jooga jatko, kesälukukausi to 18-19.15, 20.4.–18.5.2017 DOJO MASALA RY, Tatamisali,  Masalantie 346 Ulla-Maija Rönkä • 8 t • 37 € • max 35 Joogan avulla voit lisätä elinvoimaa ja iloa arkeen. Levolliset hengityksen rytmissä tehtävät liikkeet notkistavat ja vahvistavat kehoa. Terveyttä ylläpitävät kehon asennot ja rentoutumisharjoitukset tasapainottavat kehoa ja mieltä.

LIIKUNTA JA TANSSI

146524 Yin yoga, kesälukukausi to 19-20, 20.4.–18.5.2017 VEIKKOLAN NUORISOTILA, monitoimi/liikuntatila, Koskentie 3 Eeva Beckford • 7 t • 37 € • max 35 Yin jooga on yksinkertaista, mutta ei helppoa. Asanoissa viivytään pitkään, mikä on usein melko haastavaa.Yin joogassa työstetään kaikkein syvimpiä kudoksia, sidekudoksia, jänteitä ja niveleitä. Kuuntelemalla omaa kehoa ja hengittämällä hitaasti ja pitkään pääsee asanassa yhä syvemmälle. Yin joogan tarkoituksena ei ole olla miellyttävää vaan mennään oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Aluksi asanat voivat sattua, mutta tunnin loputtua yleensä huomaa olon hyvinkin kevyeksi ja kaikkien kipujen kadonneen. Yin sopii kiireisille ihmisille, jotka haluavat vain olla paikoillaan. Yin sopii huippu-urheilijoille, koska se parantaa urheilusuorituksia. Yin sopii kireille, kankeille ja jäykille ihmisille, koska se tuo kehoon joustavuutta ja elastisuutta. Yin yoga sopii siis kaikille.

146531 Chi Ball ma 10-11, 5.9.–5.12.2016 ja 9.1.–3.4.2017 UIMAHALLI, Yläsali, Gesterbyntie 41 Sirpa Skog-Niemikallio • 32 t • 65 € • max 20 Chi Ball on pehmeä ja kevyt, mutta tehokas tapa liikkua. Chi Ball kehittää kehonhallintaa, parantaa liikkuvuutta ja kehontuntemusta sekä antaa mahdollisuuden rentoutumiseen. Tunneilla käytetään apuna pehmeää, aromaterapeuttisesti tuoksuvaa palloa. Rauhallinen tunti, jossa rauhallisen Chi Ball dance -osuuden jälkeen seuraavat pilates, jooga, tai chi ja feldenkrais osuudet joko pystyasennossa tai lattialla. Chi Ball -palloja voi ostaa opettajalta 20 € hintaan. Ryhmä ei kokoonnu 26.9. 2016. 146532 Chi Ball syyskesä ja syksy ma 18-19, 5.9.–28.11.2016 VEIKKOLAN KOULU, Näyttämö, Kisapolku 7 Eeva Beckford • 16 t • 47 € • max 18 Chi Ball on pehmeä ja kevyt, mutta tehokas tapa liikkua. Chi Ball kehittää kehonhallintaa, parantaa liikkuvuutta ja mahdollistaa rentoutumisen. Tunneilla on elementtejä perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä, joogasta, Pilateksesta ja Feldenkreis-menetelmästä. Tunneilla tarvitset oman pehmeän, aromaterapeuttisen pallon. Opettaja myy Chi Ball -palloja 20 € hintaan. 146533 Chi Ball talvi ja kevät ma 18-19, 9.1.–3.4.2017 VEIKKOLAN KOULU, Näyttämö, Kisapolku 7 Eeva Beckford • 16 t • 47 € • max 18 Chi Ball on pehmeä ja kevyt, mutta tehokas tapa liikkua. Chi Ball kehittää kehonhallintaa, parantaa liikkuvuutta ja mahdollistaa rentoutumisen. Tunneilla on elementtejä perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä, joogasta, Pilateksesta ja Feldenkreis-menetelmästä. Tunneilla tarvitset oman pehmeän, aromaterapeuttisen pallon. Opettaja myy Chi Ball-palloja 20 € hintaan.

70

ITSEPUOLUSTUSLAJIT SJÄLVFÖRSVAR / SELF-DEFENCE 147001 Sovellettu judo kehitysvammaisille ja liikuntarajoitteisille ma 18.30-19.30, 5.9.–28.11.2016 ja 9.1.–3.4.2017 WINELLSKA SKOLAN, Väestönsuoja,  Gesterbynkaari 3 Vilma Saarinen • 32 t • 19 € • max 15 Sovellettu judo tarjoaa fyysistä ja henkistä kuntoutusta sekä rentoutusta liikunnallisin menetelmin. Tunti alkaa lämmittelyllä, jonka jälkeen harjoitellaan turvallista kaatumista (ukemeja), tämän jälkeen siirrytään varsinaisiin tekniikkaharjoituksiin, joita sovelletaan kaikkien tarpeiden mukaisesti. Pyrimme tarjoamaan sekä kokeneille judokille että aloittelijoille sopivan haastavia harjoitteita. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Kirkkonummen Judoseuran kanssa.


INFO

KIRKKONUMMI / KYRKSLÄTT A KESKUSTA

1 Kirkkonummen kansalaisopisto, päiväopetustila, Kirkkotallintie 1, Kyrkstallsv. 1 2 Kirkkonummen koulukeskus, Kirkkotallintie 6, Kyrkstallsv. 6 3 Musiikkiopisto, Haga-talo, Virkatie 5, Tjänstev. 5 4 Punainen Makasiini, Röda Magasin, Virkatie 5, Tjänstev. 5 5 Mäkitalo, Lukkarinmäki 1 A, Klockarbacken 1 A 6 Finnsbackan navetta, Finnsbacka ladugård, Keramiikkapaja Franck, Ateljeepaja Wirkkala, Kappalaisenpolku 5, Kaplansstigen 5 7 Pääkirjasto, Huvudbiblioteket, Kirkkotori 1, Kyrktorget 1 8 Kirkkonummen palvelukeskus, Kyrkslätts servicecentral, Rajakuja 3 A, Rågränden 3 A 9 Uimahalli, Simhallen, Gesterbyntie 41, Gesterbyv. 41 10 Omnian ammattiopisto, Purotie 6, Åvägen 6 11 Kuvataidekoulu, Konstskolan, Vanha Heikkiläntie 19 B, Gamla Hindersbyv. 19 B 12 Neidonkallion päiväkoti, Satulinnantie 2, Sagaborgsv. 2 13 Seurakuntatalo, Församlingshem, Seurakunnantie 1, Församlingsv. 1 14 Luckan, Asematie 3, Stationsvägen 3

I G

H

B GESTERBY 1 2 3 4

Gesterbyn museoalue, Museiområde, Punainen mökki, Gesterbyntie 1, Gesterbyv. 1 Winellska skolan, Gesterbynkaari 3, Gesterbybågen 3 Winellska skolan, väestönsuoja, befolkningsskyddet, Gesterbynkaari 3, Gesterbybågen 3 Asukaspuisto Kannonkolo, Invånarparken Stubboet, Hopeahaka 1

J

C HEIKKILÄ, HINDERSBY

1 Heikkilän koulu, Hirvitie 7, Älgv. 7 A 2 Ljungheda, Vanha Heikkiläntie 64, Gamla Hindersbyv. 64

K

D LAAJAKALLIO, BREDBERGET

1 Laajakallion koulu, Laajakalliontie 4, Bredbergsvägen 4

Kirkkonummi B C D A

E TOLSA, TOLLS

1 Tolsan koulu, Tolls skola, Vanha Porkkalantie 46, Gamla Porkalav. 46

G KYLMÄLÄ

1 Sjökulla skola, Sjökullantie 285, Sjökullav. 285

H HAAPAJÄRVI

1 Eerikinkartano, Eriksgård, Eerikinkartanontie 164, Eriksgårdsv. 164

E

I VEIKKOLA 1 2 3 4

L

Veikkolan koulu, Kisapolku 7, Sportstigen 7 Vuorenmäen koulu, Eerikinkartanontie 5, Eriksgårdsvägen 5 Veikkolan nuorisotila, Koskentie 3, Koskisv. 3 Veikkolan kirjasto, Veikkola Bibliotek, Allastie 6, Dammv. 6

N

J LUOMA, BOBÄCK

Kyrkslätt

1 Bobäck skola, Gränsnäsintie 11, Gränsnäsv. 11

K MASALA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Köpas, Sepänkyläntie 1, Smedsbyv.1 Nissnikun koulu, Masalantie 268, Masabyv. 268 Monitoimitalo, Allaktivitetshuset, Sundsbergintie 1, Sundsbergv. 1 Kartanonrannan koulu, Kartanonkuja 1, Herrgårdsgränden 1 Dojo Masala ry, Masalantie 346, Masabyvägen 346 Masalan kirjasto, Masaby bibliotek, Sundsbergintie 1, Sundsbersgv. 1 Piennarpihan asukaspuisto, Piennarkuja 4, Släntgränden 4 LähiTapiola Sport Center, Masalantie 346, Masabyvägen 346 Palvelutalo Valkokulta, kerhotila, Vernerintie 9, Vernerv. 9

M

L JORVAS JA/OCH LÅNGVIK

1 Torhem, Torheminkuja 12, Torhemsgr. 12 2 Långvik, Runhälla, Medvastintie 6, Medvastv. 6

M FRIGGESBY

1 Friggesby skola, Porkkalantie 953, Porkalav. 953

N KANTVIK

1 Kantvikin koulu, Toppapolku 2, Toppst. 2

71


INFO

SIUNTIO / SJUNDEÅ

S SJUNDEÅ STATION

1 Sjundeå Svenska skola, Skolv. 3 2 Falcks hallar, Bangårdsv.3 3 Aleksis Kiven koulu, Parkstigen 2

K KYRKBYN

K

1 Svartbäck, Marthabo, Lappersv. 93

Sjundeå S

72


SIUNTIO / SJUNDEÅ

MUSIIKKI MUSIK / MUSIC 020020 Körsång to 19-21.15, 8.9.–1.12.2016 och 12.1.– 6.4.2017 ALEKSIS KIVEN KOULU, musiikkiluokka,  Puistopolku 2 Annukka Ahola • 72 t • 88 € • max 25 Körsång för kvinnor och män i alla åldrar. Vi sjunger körmusik med stämmor på svenska och finska, inkl. jul- och vårkonsert.

KERAMIIKKA KERAMIK / CERAMICS 0230010 Keramik / Keramiikka må 17.30-20.30, 12.9.–21.11.2016 och 16.1.–27.3.2017 FALCKS HALLAR, SJUNDEÅ ST,  Bangårdsvägen 3 Karin Gottberg-Ek • 80 t • 108 € • max 30 Lär dig dreja, göra brukskeramik eller skulpturer. En genomgång av de keramiska grundteknikerna och ytbehandlingsmetoderna. 20 € för bränning ingår i kursavgiften. Keramiikan perustekniikoista dreijaukseen. Valmistetaan käyttökeramiikkaa tai veistoksia. Polttomaksu 20 € sisältyy kurssimaksuun. 0230011 Drejningskurs / Dreijauskurssi fr 18-21, lö 10-16, sö 10-13, 10.3.–12.3.2017 FALCKS HALLAR, SJUNDEÅ ST, Bangårdsvägen 3 Karin Gottberg-Ek • 16 t • 45 € • max 10 Drejningskurs: Vi börjar med drejningens grunder men kursen lämpar sig också för längre hunna. Vi jobbar intensivt under ett veckoslut. Föremålen bränns och glaseras enl. överenskommelse. Det material som behövs får köpas på kursplatsen. Drejor finns begränsat, så om du har tillgång till en egen drej, tag den med. Dreijauskurssi: Aloitamme dreijauksen perusteista, mutta kurssi sopii myös niille jotka ovat

dreijanneet jonkin verran. Työskentelemme tehokkaasti yhden viikonlopun. Esineiden poltosta ja lasittamisesta sovitaan erikseen. Tarvittavat materiaalit saa ostaa kurssipaikalta. Dreijoja on rajoitetusti, jos sinulla on oma dreija, ota se mukaan.

KUDONTA VÄVNING / WEAVING 026011 Vävning kvällskurs ti 19-21.15, 13.9.–29.11.2016 och 17.1.– 28.3.2017 SVARTBÄCK, MARTHABO,  Lappersvägen 93, Varannan vecka Viveca Karlstedt • 39 t • 59 € • max 10 Vävning, planering och uppsättning av vävar samt avslutning av färdiga alster. Individuell handledning. Deltagarna har möjlighet att påverka kursens innehåll. Tilläggsavgift på 20 €/kursdeltagare debiteras av Marthaföreningen för extra värme. Kudontaa, suunnittelua ja loimien rakentamista puihin sekä valmiiden töiden viimeistelyä. Henkilökohtaista opastusta. Kurssilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön. Lisämaksu lämmityksestä 20 €/kurssilainen suoritetaan Marttayhdistykselle. 02610 Vävning dagkurs to 14-16.15, 8.9.–17.11.2016 och 12.1.– 6.4.2017 SVARTBÄCK, MARTHABO,  Lappersvägen 93, Varannan vecka Ann Jonasson • 39 t • 59 € • max 12 En fortsättningskurs för dig som redan är bekant med vävningens grunder. Vi sätter upp vävar med varierande svårighetsgrad och du har även möjlighet att väva damast. Kursen innehåller både teori och praktiskt arbete. Tilläggsavgift på 20 €/kursdeltagare till Marthaföreningen för extra värme. Jatkokurssi sinulle, joka jo hallitset kudonnan alkeet. Kudomme erilaisia loimia; helpompia ja vaativampia ja sinulla on myös mahdol-

73

lisuus kutoa damastia. Kurssi käsittää sekä teoriaa että käytännön kudontaa. Lisämaksu 20 €/kurssilainen lämmityksestä Marttayhdistykselle.

VERHOILU JA ENTISÖINTI MÖBELTAPETSERING OCH RENOVERING / UPHOLSTERY AND RESTORATION 028011 Möbeltapetsering 1 lö 10-16, sö 10-16, 29.10.– 13.11.2016 SJUNDEÅ ST, SVENSKA SKOLAN, Skolvägen 3 Maria Berghäll-Jepsen • 32 t • 81 € • max 11 Vi lär oss grunderna inom möbeltapetsering. Vi arbetar med egna projekt och bekantar oss med olika material, verktyg och arbetsmetoder. 29–30.10 samt 12–13.11. 028012 Möbeltapetsering 2 lö 10-16, sö 10-16, 21.1.–5.2.2017 SJUNDEÅ ST, SVENSKA SKOLAN, Skolvägen 3 Maria Berghäll-Jepsen • 32 t • 81 € • max 11 Vi lär oss grunderna inom möbeltapetsering. Vi arbetar med egna projekt och bekantar oss med olika material, verktyg och arbetsmetoder. 21–22.1 samt 4-5.2.

TANSSI DANS / DANCE 141030 Linedance fortsättningskurs/ Rivitanssi jatkokurssi KURSSI PERUUTETTU! må 18.30-20, 5.9.–28.11.2016 och 9.1.– 3.4.2017 ALEKSIS KIVEN KOULU, Gymnastiksal,  Parkstigen 2 Nanne Sjöblom • 48 t • 65 € • max 25 Fortsättningskurs. Avsedd för dansare som gått nybörjarkurs och kan de vanligaste stegserierna. Jatkokurssi. Tarkoitettu tanssijoille jotka ovat käyneet alkeiskurssin ja osaavat tavallisimmat askelsarjat.

INFO

MEDBORGARINSTITUTET I KYRKSLÄTT • SJUNDEÅ 2016-2017


INFO

KIRKKONUMMEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU WWW.KIRKKONUMMI.FI/KUVATAIDEKOULU

Kuvataidetunneilla piirretään, maalataan, muovaillaan, rakennellaan, tehdään grafiikan painotöitä, kuvataan videoita ja animaatioita, otetaan valokuvia jne. vuosittain vaihtuvan teemaan mukaan. Kuvataidekoulun lukuvuoden 2016-17 teema on ”aikakoneella taiteen löytöretkelle”. Teema myötäilee Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton valtakunnallista teemaa - löytöretkellä. Teemaa lähestytään taidehistorian kautta pohtimalla minkälaista taide on eri kulttuureissa eri aikakausina. Millaisia näkökulmia, piirteitä ja tekniikoita voidaan löytää historiaa tutkimalla. Tutustutaan kuvataiteen, arkkitehtuurin, taideteollisuuden sekä luonnonmaiseman, rakennetun ympäristön ja muun esinemaailman ilmiöihin. Opitaan taiteen eri lajeja, suuntauksia ja ismejä, ymmärretään taideteosten aihemaailmaa ja taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä aina nykytaiteeseen saakka. Opetukseen sisältyy myös näyttelykäyntejä ja retkiä.

KIRKKONUMMEN KUVATAIDEKOULUN KANSLIA PL 20, 02401 Kirkkonummi Ervastintie 2, sivistyspalvelut 3 krs.

Toimisto on avoinna ti ja to 12.15-16.00 Toimistosihteeri Annika Mickos,

040 126 9411

Rehtori Satu Ylönen, puhelin 040 831 2742 Kuvataidekoulun sähköpostiosoite: kuvataidekoulu(at)kirkkonummi.fi Henkilöstön sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Kuvataidekoulussa opiskelee noin 300 lasta ja nuorta. Opiskelu tapahtuu pienryhmissä, jotka kokoontuvat klo 14.30 – 20 välisenä aikana kerran viikossa 2 – 3 oppituntia kerrallaan. Opettajina toimivat kuvataideopettajat ja kuvataiteilijat. Opintoviikkoja on syksyllä 16 ja keväällä 17. Kuvataidekoulun lukukausimaksut ovat 138€ - 164€.

OPETUS JA OPPILAAT

Kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen perusopetusta 5 - 16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää kuvataideopetusta. Sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan oppilaiden ikä ja kehitysvaihe huomioiden.Tavoitteena on oppilaan luovuuden, kuvallisen ilmaisukyvyn, kuvallisen ajattelun ja havaintokyvyn kehittäminen sekä taitojen kehittäminen omien tunteiden, mielikuvien ja ajatusten ilmaisemisessa.

OPETUSPISTEET

Pääopetuspiste Heikkilässä, Vanha Heikkiläntie 19 B Masalan opetuspiste Köpaksen kartanossa, Sepänkyläntie 1 Veikkolan opetuspiste Vuorenmäen koulussa, Eerikinkartanontie 5 Kirkkonummen kuvataidekouluun hakeminen www.kirkkonummi.fi/kuvataidekoulu

Koulun opetus etenee taiteen perusopetuslain yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti ja oppilas saa päättötodistuksen 500 opetustunnin ja 10 opetusmoduulin käytyään. Opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi.

Oppilashaku on vuosittain toukokuussa. Oppilaat valitaan kuvataidekouluun ilmoittautumisjärjestyksessä ikäryhmittäin. Vapaita oppilaspaikkoja voi myös tiedustella lukuvuoden aikana. Lisätietoja oppilashausta, linkki hakemukseen sekä ohjeet peruutuskäytännöistä löytyvät kuvataidekoulun kotisivuilta.

Valmentava opetus (60 min, 5 - 6-vuotiaat) - tutustutaan leikinomaisesti kuvataiteeseen Perusopetus (2x45 min, 7 - 11-vuotiaat) - opitaan kuvataiteen perustietoja ja –taitoja Valmentava työpajaopetus (2-3x45min, 10-12 –vuotiaat) - opetellaan syventävissä opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Työpaja eli syventäväopetus (3x45 min, 12 - 16-vuotiaat) - syvennetään perusopetusvaiheen tietoja ja taitoja

74


INFO

MUU KURSSIOPETUS 81101 Vauvojen värikylpy syksy 16 Maanantaisin 12.9., 19.9., 26.9., 3.10., 17.10 ja 24.10. (yht.6 krt.) klo 10-11 Kuvataidekoulu Heikkilä, Vanha Heikkiläntie 19B 6-18 kk ikäiset vauvat Leena Pentikäinen • 58 € • max 8 perhettä 81102 Vauvojen värikylpy kevät 17 Maanantaisin 16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 13.2 ja 27.2. (yht.6 krt.) klo 10-11 Kuvataidekoulu Heikkilä, Vanha Heikkiläntie 19B 6-18 kk ikäiset vauvat Leena Pentikäinen • 58 € • max 8 perhettä Vauvojen värikylpy on vauvan ja hänen huoltajansa yhteistä kuvataidetoimintaa, jossa korostuvat varhainen vuorovaikutus, moniaistisuus, leikittely, kokeilu ja luova ilottelu. Värikylvyssä tutustutaan eri väreihin, materiaaleihin ja välineisiin ensin tarkastellen, tunnustellen ja tutkien ja edetään vähitellen itse tuotettuun jälkeen. Työskentely tapahtuu lapsen tahtisesti turvallisin välinein ja materiaalein. 81103 Perhekuvis Perjantaisin 2016: 30.9., 7.10., 21.10., 28.10., 4.11 klo 10-11.30 Perjantaisin 2017: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 3.3. klo 10-11.30 Kuvataidekoulu Heikkilä, Vanha Heikkiläntie 19B 2-5 -vuotiaat lapset aikuisen kanssa Leena Pentikäinen • 95€/aikuinen ja yksi lapsi + sisaruksista 10€ lisämaksu Perhekuvis on taideryhmä 2-5 -vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Myös sisarukset ovat tervetulleita mukaan. Perhekuviksessa lapsi ja aikuinen yhdessä kokeilevat ja tutkivat erilaisia materiaaleja, värejä ja välineitä. Tavoitteena on iloinen, kiireetön yhdessä tekeminen ja luova ilottelu.

Kesäkurssi 2017 Kuvataidekoulussa järjestetään vuosittain kesäkurssi heti kesäkuun alussa. Kurssilla työskennellään kiinnostavan teeman parissa monipuolisesti taiteen eri osa-alueilla.

Ilmoittautuminen perhekuvikseen ja värikylpyryhmiin alkaa 24.8.klo 9.00 osoitteessa www.kirkkonummi.fi/kuvataidekoulu tai soittamalla kansliaan ti ja to klo 12.15-16.

75


INFO

KYRKSLÄTTS BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

WWW.KYRKSLATT.FI/BILDKONSTSKOLA

På bildkonsttimmarna ritar, målar, formar och bygger vi, gör grafiska tryckarbeten, spelar in videofilmer och animationer, fotograferar m.m. enligt ett nytt tema varje år. Bildkonstskolans tema för läsåret 2016 – 2017 är ”med tidsmaskin på upptäcktsfärd inom konsten.” Temat följer förbundet för Finlands barn och ungdoms bildkonstskolors riksomfattande tema - på upptäcktsfärd. Man närmar sig temat genom konsthistorien genom att fundera på hurudan konsten är i olika kulturer under olika tidsperioder. Hurudana perspektiv, drag och tekniker man kan finna genom att undersöka historien. Vi bekantar oss med bildkonsten, arkitekturen, konstindustrin samt naturlandskap, den bebyggda miljön och andra fenomen ur föremålsvärden. Vi lär oss olika konstformer, inriktningar och ismer, förstår konstverkens ämnesvärld och konstens och kulturens historiska kopplingar ända till nutidskonsten.  I studierna ingår även utfärder och besök på utställningar.

KIRKKONUMMEN KUVATAIDEKOULU KYRKSLÄTTS BILDKONSTSKOLA

PB 20, 02401 Kyrkslätt Ervastvägen 2, Centralen för bildningstjänster 3.våning Kansliet öppet tisdagar och torsdagar kl. 12.15-16.00 Kanslisekreterare Annika Mickos

040 126 9411

Rektor Satu Ylönen tfn 040 831 2742

I bildkonstskolan studerar c. 300 elever. Undervisningen sker i små grupper, som samlas mellan klockan 14.30 och 20 en gång i veckan, 2 – 3 undervisningstimmar åt gången. Lärarna är bildkonstlärare och bildkonstnärer. Antalet studieveckor är 17 på våren och 16 på hösten. Terminsavgifterna i bildkonstskolan är 138€ - 164€

E-post: förnamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi E-post: kuvataidekoulu(at)kirkkonummi.fi

UNDERVISNING OCH ELEVER

Bildkonstskolan erbjuder grundläggande undervisning i bildkonst för barn och unga i åldern 5-16. Undervisningen är en målinriktad bildkonstundervisning, som framskrider i olika nivåer. Innehållet och undervisningsmetoder planeras med beaktande av elevernas ålder och utvecklingsskede. Målet är att utveckla elevernas kreativitet, förmåga att uttrycka sig i bild, bildtänkande och iakttagelseförmåga samt färdigheter att ge uttryck för sina känslor, fantasier och tankar. Undervisningen sker i enlighet med lagen om grundläggande konstundervisning. Det är möjligt att avlägga den allmänna lärokursen i grundläggande bildkonstundervisning i bildkonstskolan. Eleven får ett slutbetyg efter att ha avlagt 500 timmar undervisning och alla 10 undervisningsmoduler. Undervisningsspråken är finska och svenska.

UNDERVISNINGSSTÄLLEN

Det huvudsakliga undervisningsstället i Hindersby, Gamla Hindersbyvägen 19 B Undervisningsstället i Masaby i Köpas gård, Smedsbyvägen 1 Undervisningsstället i Veikkola, i Vuorenmäki skola, Eriksgårdsvägen 5 Ansökan till Kyrkslätts bildkonstskola Ansökningstiden till bildkonstskolan är årligen i maj. Eleverna antas till bildkonstskolan i anmälningsordning åldersgruppsvis. Man kan också höra sig för om lediga elevplatser under läsåret. Ytterligare information om elevantagning, länk till ansökan och anvisningar om annuleringspraxis finns på bildkonstskolans webbplats.

Förberedande undervisning 60 min. (5 – 6 -åringar) - vi bekantar oss med konsten genom lekbetonad undervisning Grundundervisning 2x45min (7 – 11 -åringar) - vi lär oss grundkunskaper och – färdigheter i bildkonst Förberedande verkstadundervisning (2-3x45min, 10-12 -åringar) - vi lär oss kunskaper och färdigheter son behövs i de mera djupgående studierna Undervisning i verkstäder 3x45min. (12 – 16 -åringar) - vi fördjupar kunskaperna och färdigheterna från grundundervisningsskedet

Sommarkurs 2017 Bildkonstskolan ordnar årligen en sommarkurs genast i början av juni. Under kursen arbetar man mångsidigt med ett intressant tema, inom knstens olika delområden.

76


OPETTELE UUSI KIELI – TUNTEEN KIELI

Musiikkikasvatuksella on merkittävä rooli lasten ja nuorten elämässä! Tavoitteemme on antaa lapselle elämyksiä, kasvattaa itsetuntoa sekä luoda sosiaalisia suhteita.

Muskariin voi ilmoittautua ympäri vuoden. Ilmoittautumiset netissä www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto.

Musiikkiopistossa käy soittotunnilla 350 lasta ja nuorta. Lähes 400 musiikkileikkikoululaista kokoontuu viikoittain musiikkileikkiryhmiin ympäri Kirkkonummea.

Avoimen osaston oppilaat valitaan ensisijaisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös aikuisena opintonsa aloittavat ohjataan avoimelle osastolle.

TAITEEN PERUSOPETUS

Kirkkonummen musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetus ohjaa oppilasta keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan ryhmän jäsenenä. Edistämme musiikin elämänikäistä harrastamista ja annamme valmiudet musiikin ammattiopintoihin hakeutumiselle. Musiikin perusopetuksessa opiskellaan pääaineena jotain instrumenttia. Lisäksi opintoihin kuuluu yhteismusisointia ja musiikin perusteita, jotka muodostavat perustan soittotaidon kehittymiselle. Perusopetukseen pyritään keväisin sisäänpääsytestien kautta.

MUSIIKKILEIKKIKOULU

Muskarissa lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Opetuksella tuetaan lapsen emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystä sekä vaikutetaan myönteisesti hänen yleisiin oppimisvalmiuksiinsa. Musiikkileikkikoulussa toimii seuraavat ryhmät: • vauva- ja perheryhmät (0-2-vuotiaat) • musiikkileikkikoulu (3-5-vuotiaat) • musiikkivalmennus (6-vuotiaat) • musiikkileikkikoulupohjalle perustuva soitinvalmennus (6-8-vuotiaat)

AVOIN OSASTO

AVOIMEN OSASTON OPETUKSESSA ON VAPAITA PAIKKOJA SEURAAVASTI: Yhtyelaulu äänenmuodostuksen opetusta pienryhmissä, ohjelmisto on moniäänistä laulumusiikkia klassisesta viihdemusiikkiin ryhmiä aikuisille ja lapsille Musiikin perusteet Musiikin teoria-aineet tukevat soitinopintoja. Kurssihinta sisältää tutkinnon. Huom! Suosittu aikuisten MuPe-ryhmä jatkuu syksyllä perjantaisin. Solistinen opetus Harmonikka, lyömäsoittimet, klarinetti, oboe, saksofoni, trumpetti ja käyrätorvi. Solistiseen opetukseen kuuluu 30 minuutin soittotunti. Lisäksi samaan hintaan oppilaalla on mahdollisuus osallistua musiikin perusteiden opetukseen ja tehdä tasosuorituksia. Ilmoittautumiset netissä www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto.

TUTUSTU TOIMINTAAMME – KÄVÄISE KONSERTISSA

Musiikkiopisto järjestää vuoden aikana useita kymmeniä konsertteja kunnan alueella. Parhaiten tutustut toimintaamme käymällä musiikkiopiston järjestämissä konserteissa

77

tai tapahtumissa. Konserttikalentereita on saatavilla mm. kirjastoista ja kunnan palvelupisteestä tai sitä voi lukea musiikkiopiston nettisivuilla. Teuvo Ryynäsen yleisen musiikkitiedon luennot pääkirjaston Porkkala-salissa 7.9.2016 Taidemusiikin aikakausien sekä sinfoniaorkesterin esittely 5.10.2016 Keskiajan ja renessanssin aikakaudet musiikissa 2.11.2016 Barokkimusiikki 1.2.2017 Klassismi 1.3.2017 Romantiikka 5.4.2017 1900-luvun vaihde musiikissa Tervetuloa musiikin maailmaan!

LISÄTIETOJA

Kirkkonummen musiikkiopisto – Kyrkslätts musikinstitut Käyntiosoite: Virkatie 5, Villa Haga Postiosoite: PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Toimisto: 050 327 2683 musiikkiopisto@kirkkonummi.fi www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto

INFO

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO


INFO

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT LÄR DIG ETT NYTT SPRÅK - KÄNSLORNAS SPRÅK

Musikfostran har en betydande roll i barnets och den ungas liv! Vårt mål är att ge barnet upplevelser, stärka självkänslan samt skapa sociala band.

• musiklekskola (3–5-åringar) • musikövning (6-åringar) • instrumentövning med musiklekskola som bas (6–8-åringar)

Vid musikinstitutet går 350 barn och unga på instrumentlektioner. Nästan 400 elever i musiklekskola samlas varje vecka i musiklekgrupper runtom i Kyrkslätt.

Man kan anmäla sig till musiklekskolan året runt. Anmälningen sker på nätet www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto.

GRUNDLÄGGANDE KONSTUTBILDNING

Öppna avdelningens elever väljs i första hand i anmälningsordning. Också de som inleder sina studier som vuxna hänvisas till den öppna avdelningen.

Kyrkslätts musikinstitut ger undervisning enligt den fördjupade lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen. Undervisningen handleder eleven till ett fokuserat och långsiktigt arbetssätt samt till uppbyggande aktivitet som medlem av en grupp. Vi befrämjar musiken som livslång hobby och ger färdigheter för fortsatta yrkesstudier i musik. Inom musikens grundundervisning studerar man ett instrument som huvudämne. Dessutom omfattar studierna sammusicering och musikens grunder, som utgör grunden för utvecklingen av det musikaliska kunnandet. Till grundundervisningen söker man på våren genom inträdestest.

MUSIKLEKSKOLAN

I musiklekskolan får barnet musikaliska upplevelser, kunskaper och färdigheter som skapar grund för ett senare musikintresse. Undervisningen stöder barnets emotionella, motoriska och sociala utveckling och inverkar positivt på hans eller hennes allmänna inlärningsfärdigheter. I musiklekskolan finns följande grupper: • baby- och familjemusiklekskola (0-2-åringar)

ÖPPNA AVDELNINGEN

DET FINNS LEDIGA PLATSER INOM DEN ÖPPNA AVDELNINGEN ENLIGT FÖLJANDE: Gruppsång undervisning i tonbildning i smågrupper, repertoaren består av flerstämmig sångmusik från klassiskt till underhållningsmusik grupper för vuxna och barn Musikens grunder Teoriämnena stöder instrumentstudierna. Examen ingår i kurspriset. Obs! Den populära MuGr-gruppen för vuxna fortsätter på hösten på fredagar. Solistisk undervisning Dragspel, slagverk, klarinett, oboe, saxofon, trumpet och valthorn. Till den solistiska undervisningen hör en 30 minuters lektion. Dessutom har eleven möjlighet att till samma pris delta i undervisning i musikens grunder och avlägga nivåprestationer. Anmälningen sker på nätet www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto.

78

BEKANTA DIG MED VÅR VERKSAMHET – KOM PÅ KONSERT Musikinstitutet ordnar under året tiotals konserter på kommunens område. Bästa sättet att lära känna vår verksamhet är att komma till våra konserter eller evenemang. Konsertkalendrar finns bl.a. i biblioteken, på kommunens servicekontor och på musikinstitutets webbplats. Teuvo Ryynänens föreläsningar i allmän musikkunskap i Porkalasalen i huvudbiblioteket 7.9.2016 Presentation av konstmusikens tidsperioder och symfoniorkestern 5.10.2016 Medeltiden och renässansen i musiken 2.11.2016 Barockmusik 1.2.2017 Klassicism 1.3.2017 Romantiken 5.4.2017 1900-talsskiftet i musiken Välkommen till musikens värld!

YTTERLIGARE INFORMATION Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut

Besöksadress: Tjänstevägen 5, Villa Haga Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT Kansli: 050 327 2683 musiikkiopisto@kirkkonummi.fi www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet


BOKBUSSENS TIDTABELL HÖSTEN 2016

PARITTOMAT VIIKOT / UDDA VECKOR

PARILLISET VIIKOT / JÄMNA VECKOR

MAANANTAISIN / MÅNDAGAR

MAANANTAISIN / MÅNDAGAR

Heikkilän koulu Gesterbyn koulu Bronrinne / Brobrinken Naissaarentie / Nargövägen Osmussaarentie / Odensholmsvägen Sokerimestarintie / Sockermästarvägen Kummi / Kantvik Kolsarintie / Kolsarvägen Kantvikintie / Kantviksvägen

09.00 - 11.10 11.15 - 12.00 16.00 - 16.20 16.30 - 16.50 17.00 - 17.20 17.30 - 17.50 18.20 - 18.40 18.45 - 19.05 19.10 - 19.30

Heikkilän koulu Gesterbyn koulu Bronrinne / Brobrinken Naissaarentie / Nargövägen Osmussaarentie / Odensholmsvägen Sokerimestarintie / Sockermästarvägen Kummi / Kantvik Kolsarintie / Kolsarvägen Kantvikintie / Kantviksvägen

TIISTAISIN / TISDAGAR

TIISTAISIN / TISDAGAR

Kartanonrannan koulu 09.00 - 10.40 Kartanonrannan päiväkoti 10.40 - 10.50 Masalan koulu 11.20 - 12.40 Jolkby Sarvitie / Hornvägen 16.00 - 16.20 Jolkby Susitie / Vargvägen 16.25 - 16.45 Sarvvik Rantaniityntie / Strandängsv. 17.00 - 17.15 Kiurunkannuksentie / Nunneörtsvägen 17.20 - 17.35 Paavali Veklahdentie 357 / Vecklaxväg 18.00 - 18.15 Aavaranta pysäkki / hållplats 18.20 - 18.35 Sepänkylä / Smedsby 18.50 - 19.05 Ei ajeta talvikautena / Körs inte under vintersäsong

KESKIVIIKKOISIN / ONSDAGAR

Oitbacka skola Bobäcks skola Karuby skola Ravals päiväkoti / barnträdgård Laajakalliontie 5 / Bredbergsvägen 5 Laajakalliontausta / Bredbergsfonden Långvik Honskbyntie / Honskbyvägen Tanskarla / Danskarby Jorvas Koivumäki / Björkbacken

09.00 - 11.10 11.15 - 12.00 16.00 - 16.20 16.30 - 16.50 17.00 - 17.20 17.30 - 17.50 18.20 - 18.40 18.45 - 19.05 19.10 - 19.30

Kartanonrannan koulu 09.00 - 10.40 Kartanonrannan päiväkoti 10.40 - 10.50 Masalan koulu 11.20 - 12.40 Jungfrubergets daghem 14.30 - 14.45 Jolkby Sarvitie / Hornvägen 16.00 - 16.20 Jolkby Susitie / Vargvägen 16.25 - 16.45 Kauhalan VPK / FBK 17.10 - 17.20 Lapinkylän kauppa / Lappböle butik 17.30 - 17.50 Evitskog Stenbacka 18.05 - 18.20 Österby Puna-ahontie / Rödsvedsvägen 18.35 - 18.50 Myllykallion th. / Kvarnbergets vs. 19.05 - 19.30 Ei ajeta talvikautena / Körs inte under vintersäsong

KESKIVIIKKOISIN / ONSDAGAR

08.45 - 09.30 09.45 - 11.10 11.45 - 12.15 16.10 - 16.30 16.45 - 17.10 17.15 - 17.30 18.00 - 18.15 18.25 - 18.45 19.00 - 19.30

Lappböle barnträdgård Rödluvan, Navalavägen 19 Sjökulla skola, Gamlavägen Gesterbyn koulu kielikylpy/språkbad Ravals päiväkoti / barnträdgård Laajakalliontie 5 / Bredbergsvägen 5 Laajakalliontausta / Bredbergsfonden Luoma / Bobäck skola Vasikkahaan th. / Kalvhagens vs. Jorvas Koivumäki / Björkbacken

79

09.00 - 09.10 09.20 - 09.30 09.50 - 10.40 11.15 - 12.00 16.10 - 16.30 16.45 - 17.10 17.15 - 17.30 18.00 - 18.20 18.30 - 18.50 19.00 - 19.30

INFO

KIRJASTOAUTON AIKATAULU SYKSY


INFO KÄDEN TAIDOT

PARITTOMAT VIIKOT / UDDA VECKOR

PARILLISET VIIKOT / JÄMNA VECKOR

TORSTAISIN / TORSDAGAR

TORSTAISIN / TORSDAGAR

Kantvikin koulu Vannaskuja / Billgränden Upinniemi / Obbnäs Valkolampi Upinniemen kauppa / Obbnäs butik Upinniemi / Obbnäs kerhon th. Pippurintie / Pippursvägen Sepänrinteentie / Smedsbackavägen Puoshaantie / Båtshaksvägen Kantvik Kidetie / Kristallvägen Kantvik Niittypolku / Ängstigen

09.00 - 11.50

15.50 - 16.05 16.20 - 16.35 16.40 - 16.55 17.00 - 17.15 17.30 - 17.45 17.55 - 18.10 18.15 - 18.30 18.40 - 19.00 19.10 - 19.30

PERJANTAISIN / FREDAGAR

Kantvikin koulu Evitskogin Vastaanottokeskus Aavarannan Vastaanottokeskus Vannaskuja / Billgränden Upinniemi / Obbnäs Valkolampi Upinniemen kauppa / Obbnäs butik Upinniemi / Obbnäs kerhon th. Pippurintie / Pippursvägen Sepänrinteentie / Smedsbackavägen Puoshaantie / Båtshaksvägen Kantvik Kidetie / Kristallvägen Kantvik Niittypolku / Ängstigen

09.00 - 11.50 13.30 - 14.00 14.30 - 15.00

Laajakallion koulu Laajakallion päiväkoti Gesterbyn koulu ja Papinmäen koulu

09.05 - 10.30

PERJANTAISIN / FREDAGAR

Laajakallion koulu 09.05 - 10.30 Gesterbyn koulu ja 11.15 - 12.00 Papinmäen koulu

80

15.50 - 16.05 16.20 - 16.35 16.40 - 16.55 17.00 - 17.15 17.30 - 17.45 17.55 - 18.10 18.15 - 18.30 18.40 - 19.00 19.10 - 19.30

11.15 - 12.00


OPISKELUKIRJASTOSI / DITT STUDIEBIBLIOTEK / SPACE AND RESOURCES FOR YOUR STUDIES

PÄÄKIRJASTO

HUVUDBIBLIOTEKET

Aukioloajat ma–pe 9–20 lauantaisin ja aattoina 9–15

Öppettider mån–fre 9–20 lördagar och dag före helg 9–15

MASALAN KIRJASTO

MASABY BIBLIOTEK

Kirkkotori 1 02400 Kirkkonummi Puh. 09 2967 2467 kirjasto@kirkkonummi.fi

Sundsbergintie 1 02430 Masala Puh. 09 2967 2137 masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Kyrktorget 1 02400 Kyrkslätt Tfn 09 2967 2467 kirjasto@kirkkonummi.fi

Sundsbergsvägen 1 02430 Masaby Tfn 09 2967 2137 masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Aukioloajat ma, ti, to 15–20 ke, pe, la ja aattoina 10–15

Öppettider mån, tis, tors 15–20 ons, fre, lör och dag före helg 10–15

VEIKKOLAN KIRJASTO

VEIKKOLA BIBLIOTEK

Aukioloajat ma 14–20 ti, to 14–19 ke, pe, la ja aattoina 10–15

Öppettider mån 14–20 tis, tors 14–19 ons, fre, lör och dag före helg 10–15

KIRJASTOAUTO

BOKBUSSEN

Allastie 6 02880 Veikkola Puh. 09 2967 2100 veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunnankirjasto Kirjastoauto-osasto Kirkkotori 1 02400 Kirkkonummi Puh. 040 516 4899 kirjastoauto@kirkkonummi.fi

Dammvägen 6 02880 Veikkola Tfn 09 2967 2100 veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Kyrkslätts kommunbibliotek Bokbussavdelningen Kyrktorget 1 02400 KYRKSLÄTT Tfn 040 516 4899 kirjastoauto@kirkkonummi.fi

www.kirkkonummi.fi/kirjasto www.kyrkslatt.fi/bibliotek

81

• Monipuolinen kokoelma tietokirjallisuutta • Kaunokirjallisuutta eri kielillä • Kaukopalvelu – jos et löydä haluamaasi kirjaa meiltä, voimme tilata sen muualta • Rauhallista lukutilaa sekä kokoustiloja • Kielikursseja • E-kirjoja ja e-lehtiä • Tietokoneita, kopiokone, skanneri, tulostusmahdollisuus ja WLAN • Pääkirjaston Mestassa 3D-tulostin, vinyylileikkuri ja lämpöprässi. Pajoja ja omatoimista tekemistä. • Ett mångsidigt utbud av facklitteratur • Skönlitteratur på olika språk • Fjärrlån - om du inte hittar den bok du söker hos oss kan vi beställa den från ett annat bibliotek • Lugna utrymmen för läsning och mötesutrymmen • Språkkurser • E-böcker och e-tidningar • Datorer, kopieringsmaskin, skanner, printer och WLAN • 3D-skrivare, vinylskärare och värmepress i huvudbibliotekets Mesta. Delta i verkstäder eller jobba självständigt. • Interlibrary loans - If you can’t find books in your own language, the library staff will order them for you from the Multilingual Library free of charge. We can also order books from other libraries for a small fee. • Studies and meeting rooms • Language courses • E-books and e-magazines • Customer computers, printers, scanners, WLAN • In Main library’s makerspace you can use 3D printer, vinyl cutter and heat press.

INFO

KIRKKONUMMEN KIRJASTO / KYRKSLÄTTS BIBLIOTEK


LIIKUNTA JA TANSSI

MAINOSTOIMISTO HUIMA / EURA PRINT 2016

KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO MEDBORGARINSTITUTET I KYRKSLÄTT KIRKKONUMMI ADULT EDUCATION CENTRE

www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto www.facebook.com/Kirkkonummen Kansalaisopisto

Profile for Huima

Kirkkonummen kansalaisopisto opinto-ohjelma 2016-2017  

Kirkkonummen kansalaisopisto opinto-ohjelma 2016-2017  

Profile for huima

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded