Page 1

Ikasgelako praktikak irakurtzen eta idazten irakasteko 3.1. Idatzizko Hizkuntza Haur Hezkuntza


Nondik gatoz…

zer da irakurtzea eta idaztea? • • •

IRAKURTZEA: Testuen informazioak xede batekin lotzea eta horren arabera erabiltzea. IDAZTEA: Xede bati zuzendutako testuak ekoiztea Horretarako bi ezagutza mota garatu behar dira: – Sistema alfabetikoaren funtzionamendu arauak • Hotsak ikur grafikoetara ekar daitezkeela ohartu • Ikur grafikoak paperean islatzen jakin • Fonema-grafema erlazioa eraiki – Testu idatzien funtzionamendu arauak • Testuaren erabilera soziala eta ezaugarriak identifikatzea (testu generoa) • Testuak ulertzeko/ ulergarri egiteko estrategiak


APILE proiektua

ikasgelako praktikak irakurtzen eta idazten irakasteko Nola irakasten da?

• Espainia estatu mailako ikerketa (2250 irakasle: 1193 HH eta 1057 LH) • Datu bilketa galdetegi baten bidez • Galdera multzo bat, hizkuntza idatzia irakasteko praktiken ingurukoa

• Galdera horien azterketa estadistikoaren arabera ondoriozta daiteke:


APILE proiektua

ikasgelako praktikak irakurtzen eta idazten irakasteko Nola irakasten da?

• Lau erabilera eremu nagusi daude hizkuntza idatzia irakasteko joera edo praktika bereizten dutenak ikasgelan:

1. Instrukzio esplizituaren erabilera (kaligrafia, idazketairakurketa abiadura, alfabetoa, silabak.etab.) 2. Idazketa autonomoaren erabilera 3. Ekoizpenen azterketa eta zuzenketa 4. Sortzen diren aukeren erabilera (askotariko egoera, material, eta testu genero)


APILE proiektua

ikasgelako praktikak irakurtzen eta idazten irakasteko: emaizen azalpena Instrukziozko praktika

Egoerazko praktika Erabilera anitzeko praktika

MAIZTASUN HANDIAZ

Maiztasun txikia

MAIZTASUNEZ

2) Idazketa autonomoaren erabilera (10/18)

Maiztasun txikia

MAIZTASUN HANDIAZ

MAIZTASUNEZ

3) Ekoizpenan azterketa eta zuzenketa (15/25)

MAIZTASUN HANDIAZ

Maiztasun txikia

MAIZTASUNEZ

4) Sortzen diren egoeren erabilera (2/5)

Maiztasun txikia

MAIZTASUN HANDIAZ

MAIZTASUNEZ

1) Instrukzio esplizituaren erabilera (7,13,19)


Instrukziozko praktika •

Metodo fonologiko/silabikoak Prozesua –« Ikasi---- erabili» • Trebetasun isolatuen lanketari zuzendutako jarduerak – Grafiak landu: grafomotrizitatea – Ahotsak identifikatu: Kontzientzia fonologikoa – Fonemak eta grafiak elkarlotu: kontzientzia fonografikoa

• Erreza (letrak)------ zaila (testuak) Usteak •Trebatze prozesuaren garrantzia •Imitazioari garrantzi handia •Errorea ekiditu


Instrukziozko praktika • ADIBIDEAK http://youtu.be/7Ebsrwq5mPo http://www.youtube.com/watch?v=qM26UWj6cd8 http://www.youtube.com/watch?v=y5Uut_O7ErQ

« BEHIN BATEAN « Dilin-dalan» « Amara Berri»


Egoerazko praktika • Metodo globalizatzaileak – Ovide Decroly/ Celestin Freinet Prozesua – « Erabili---- ikasi» • Testuen erabilera ardatz • Egoera funtzionalak

Usteak • Esperimentazioaren garrantzia • Errorea ikaste prozesuaren adierazle


Egoerazko praktika • ADIBIDEAK – PROIEKTUAK • Kandinsky – http://youtu.be/ZO4Ku_aLTt4

• « Ura» • Errezeta Tailerra • Iglua

– EGUNEROKO JARDUERAK • Txokoak • …..


Erabilera anitzeko praktika • Metodo mistoak Prozesua –« Ikasi---- erabili----ikasi-----erabili» • Arauak praktikatu • Erabileratik arauak identifikatu • Lanketa sistematikoa eta erabilera

Usteak •Trebatze prozesuaren garrantzia •Errorea onartu •Funtzionalitatea

ikasgelako praktikak irakurtzen eta idazten irakasteko  

iaksgelako praktikak irakurtzen eta idazten irakasteko

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you