Page 1

Haur Hezkuntza 2012-2013 ikasturtea Urte osokoa 6 kreditu Iraupena: irailaren 18tik maiatzaren 28ra Ordutegia: gabonak aurretik: astr. 8:00-10:15 gabonak ondoren: astz. 10:45-13:00


TUTOREA

TALDEA

GELA

Idurre Alonso ialonso@mondragon.edu Bulegoa: N 2.9

T1

N 3.1

Mariam bilbatua mbilbatua@mondragon.edu Bulegoa: N 2.9

T2

N 3.3

Diego Egizabal degizabal@mondragon.edu Bulegoa: N 2.3

T3

D 2.1


   

Haurrek idatzizko hizkuntza nola ikasten duten ulertzea, eta ikaskuntza prozesuaren arabera haurren ekoizpenak aztertzeko gai izatea. Idatzizko hizkuntzaren irakaste prozesua antolatzeko ikuspegi desberdinak ezagutzea, eta gelako jardueretan duten eragina identifikatzea. Irakurketa eta idazketa lantzeko sekuentzia didaktikok elaboratzeko gai izatea. Haur literaturaren autore eta korronte nabarmenenak ezagutzea. Ikasgelan liburutegia antolatzeko oinarrizko irizpideak ezagutzea. Irakurketarako eta idazketarako animazio estrategiak ezagutzea.


Lehen aipatu ditugun helburuak lortzearren, askotariko jarduerak egingo dira:  Ikerketen emaitzak jasotzen dituzten liburuak edo eta 

  

artikuluak irakurri. Banaka zein talde txikietan (hirunaka), askotariko prozesu gogoetatsuak abiatu ikaste-irakaste prozesuaren alderdi desberdinak identifikatu, ezaugarritu, besteekin alderatu, eta denon artean ezagutza berriak eraikitzeko. Esperientzia praktikoak ezagutu. Sekuentzia Didaktikoak elaboratu. Ikasgelako liburutegia diseinatu.


UNITATEA Aurkezpena 1.unitatea: Zer da irakurtzea eta idaztea? 2.unitatea: Nola ematen da hizkuntza idatziaren jabekuntza? Eta zailtasunak 3.unitatea: Hizkuntza idatziaren curriculuma HHn eta Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua 4.unitatea: Idatzizko testu generoak 5.unitatea: HHn hizkuntza idatzia lantzeko ikuspegia, metodoak, jarduerak eta materialak. 6.unitatea: Literatura eta kontaketa (pello a単orgarekin) 7.unitatea: Ahozko elkarrekintza hizkuntza idatzia ikas-irakasteko; eta bere diseinua SDan . Praktikaldirako behaketa lanaren eta txostenaren aurkezpena PRAKTIKALDIA

EGUNAK (T1, T2, T3) Irailak 18, 25 Irailak 25, urriak 9 Urriak 16 Urriak 23 Urriak 30 Azaroak 6, 13, 20, 27 Abenduak 4, 11 Abenduak 18 Urt. 11- ots. 15


UNITATEA

8. Unitatea: Nola irakatsi hizkuntza idatzia HHn? (marko orokorraren errepasoa eta sakontzea) *Testu Generoetan oinarritutako SD *SD ebaluatzeko errubrika *Metodoak, materialak, jarduerak *Irakasleen profila hizkuntza idatzia irakasterakoan *Denboralizazioa *Espazioaren banaketa *Ahozko elkarrekintza UDABERRIKO OPORRAK

EGUNAK (T1, T2, T3)

Otsailak 20, 27, martxoak 6, 13, 20

Mar. 23- api. 7

SDen feedbacka

Apirilak 10

SD egiteko lan autonomoa

Apirilak 17

SD egiteko lan autonomoa

Apirilak 24

SDen ahozko aurkezpena

Maiatzak 8

SDen ahozko aurkezpena

Maiatzak 15

Errepasoa

Maiatzak 22

AZTERKETA

Maiatzak 29


ekoizpena

Notaren ehunekoa

Praktikaldien txostena (banaka)

%20

Kalifikatuko diren jarduerak (banaka)

%15

Haur Literatura

%20

Sekuentzia Didaktikoa (hirunaka)

%20

Sekuentzia Didaktikoaren ahozko aurkezpena (hirunaka)

%5

Azterketa (banaka)

%20

OHARRA:

*Notaren media egin ahal izateko, ekoizpen guztietan gutxienez 5 bat atera behar da. *Asistentzia derrigorrezkoa da (saio presentzialen %80) *Kalifikatuko diren jarduera guztiek eginda eta igota egon beharko dute.


Arloko edukiak

Laguntzaugaridaudehizkuntzaalderdiakzaintzekozuenlanetan: *Unibertsitateko lanak egiteko oinarrizko gida. *www.hiztegia.net (askotariko hiztegiak: orokorrak, sinonimoak, entziklopedikoak, terminologikoak). *Zuzentzaile automatikoak officerako. *Euskaltzaindiaren <jagonet> euskal gramatikaren inguruko kontsultak egiteko.

Hizkuntzako edukiak

ERDIPURDI Uler daiteke GAIZKI Ez da ulertzen

ERDIPURDI Landutako gaiak azaletik jasotzen dira

*Eskatutakoa egin da *Gaia lantzen da *Aipamenak justifikatuta *Aipu biblgr. gutxi eta eskas adieraziak

*Eskatutakoa egin da *Gaia lantzen da baina aipamenak justifikatu gabe

8,5-10

7-8,5

4-5

Akats batzuk

7-8,5

6-7

4

Akats asko

4-5 4

0-3

Zuzen ONDO Ulertzen da

ONDO Eskatu den lana egin du Landutako gaiak egoki ageri dira Aipu bibliografiko ugari eta ondo adieraziak

Akats oso larriak

*Eskatutakoa egin da *Gaia lantzen da *Aipamenak justifikatuak *Aipu biblgr. ugari eta ongi adieraziak

4

GAIZKI Landutako gaiak ez dira behar bezala jasotzen *Ez da egin eskatu den lana *Gaia ez dago ondo jasota *Aipamen okerrak edo lekuz kanpokoak 4

HH 3.1 materiaren aurkezpena  
HH 3.1 materiaren aurkezpena  

aurkezpena

Advertisement