Page 1

Unibertsitateko Master Ofiziala: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide Heziketan eta Hizkuntzen Irakaskuntzan gaitzekoa Materia: IKASTE PROZESUA ETA NORTASUNAREN GARAPENA

2011-2012 Urtarrilak 9,10 Otsailak 14


ď‚Ą

Materia osoko KONPETENTZIETAKO batek dio: 12-18 urte bitarteko nerabeen nortasunaren garapena eta profil psikologikoa ezagutu eta berari egokitutako gelako elkarrekintza, komunikazio prozesuak eta ikaste estrategiak diseinatzeko lehenengo urratsak ematea .

•Egungo nerabeen testuinguru soziala eta profil psikologiko orokorra ezagututa, ikasle bakoitzaren ezaugarri pertsonalak ezagutzeko estrategiak erabiltzea, eta ikasle nerabeen ezaugarri eta beharrei egokitutako elkarrekintza eta komunikazio prozesuak diseinatzea ikasgelan.


Egungo nerabezaroa, nerabeak eta eskolaren erantzunkizuna ikaslearen garapen fisiko, sozial, kognitibo zein afektiboan


ď‚Ą

1

Baloratu zure nerabezaroa 0-tik 10-era? Nola gogoratzen duzu? 2

3

4

5

6

Nolakoa zinen?

7

8

9

10


KOGNITIBOAK *Pentsamendu zientifikoa *Pentsamendu etiko-morala

AFEKTIBOAK *Autokontzeptua *Autoestima Nolako aldaketak bizi izan zenituen?

SOZIALAK *Nerabeen toki soziala *Harreman sarea (harremantzeko erak)

FISIKOAK *Gorputz aldaketak eta gorputz irudia *Efizientzia fisikoa *Sexu bulkada: plazer iturri eta ugalketarako gaitasuna


NOLAKO NERABEAK ZINATEN?

NOLAKOAK DIRA EGUNGOAK?


ESKOLA ZER IZAN ZEN ZURETZAT, GARAI HORRETAN? 

ZER IZAN BEHARKO LUKE ESKOLAK IKASLEENTZAT NERABEZAROAN?

Hitz batez laburtu zer izan zen zuretzat eskola

… eta eskolako irakasleak?

… eta zuek zer izan nahi duzue ikasleentzat?


Gaitasun kognitiboak: pentsamendu zientifikoa eta morala (García-Milá eta Martí, 1997)

Gaitasun sozio-afektiboak: adimen emozionala

(Artetxe, Arratibel eta Otaño, 2009; Fernández-Berrocal eta Extremera, 2002)

Gaitasun fisikoak: gorputz-irudia eta sexu-portaera

Konpetentziak (23/2009 dekretua EHAA, 2009-II-27 ; Onrubia, 1997)

(Martí, 1997)

*GIZARTEA *HEZKUNTZA SISTEMA *IKASTETXEA eta bere HEZKUNTZA KOMUNITATEA

NORTASUNAREN ERAIKUNTZA eta HELDUARORAKO HELDUARORAKO BITARTEKARITZA BITARTEKARITZA

kognitiboak fisikoak sozialak afektiboak (Fierro, 1997) (Guitart, 1998)

IKASLEA (nerabea)

*Ikasgela, ikaskuntza prozesuak suspertzera xedatutako espazio bat da, eta ikasgela barruko gertakariak dira: bat-batekoak; aldi berekoak; aurresangaitzak; eta aurrekariak dituzte (historia)

GATAZKAK

elkarrekintza

(equipo convivencia ICE-UAB, 2001)

Estrategia Didaktikoak

(didaktika orokorra eta espezifikoa)

Irakaslearen eginkizunak IRAKASLEA

Erabakiak hartu Harreman asimetrikoa beharra ORAIN Kontratu Didaktikoa eta HEMEN (Jauregi

Asertibitatea (Puchol, 2003) Entzuketa aktiboa (torralba, 2007)

eta Huegun, 2005)


Adobe Acrobat Document

Xederik gorena  Printzipio orokorra  OINARRIZKO KONPETENTZIAK 


Hoja de cรกlculo de Microsoft Office Exce


JOHARI-ren lehiatila

Nik/guk DAKIT/DAKIGU

Ikasle nerabeek

Zer uste dut DAKITELA? Zer uste dut EZ DAKITELA?

EZ DAKIT/ EZ DAKIGU


EMOZIONALKI ADIMENTSUA. Zein da zuen koziente emozionala?Documento

Adobe Acrobat

 HARREMANETAN ASERTIBOA http://www.youtube.com/watch?v=QSvd5EliUQ8  ENTZUTEN DAKI (entzuketa aktiboa) http://www.youtube.com/watch?v=DdNo5zDZx60 (8´06´´)

Zerrendatu zer nolako gauzak EGINGO DITUZUN IKASGELAN, asertiboki jokatzeko eta entzuketa aktiboa egiteko ikasleen aurrean


Tutorearen funtzioak, esku hartze eremuak eta tresnak (tutoretza plana)


Irakurri Otaño (2009) tutoretza.Funtzio tutoriala.

TUTORETZA (irakaslea) IRAKASLETZA (irakaslea)

ORIENTAZIOA (orientatzailea eta esparrukako talde multidisziplinarrak): -orientazio akademikoa -orientazio profesionala


Irakurri dokumentu hauen aurkibidea eta identifikatu: Adobe Acrobat Document

Tutorearen esku hartze eremuak

Documento Adobe Acrobat

Esku hartzeko tresnak

Arakatu dokumentu hau eta identifikatu: Tutoretza plana Tutorearen esku hartze eremuak

Esku hartzeko tresnak


Pertsonen gaitasunak osorik garatzea norberaren errealizazioa eta garapena lortzeko, herritar aktiboak izateko, gizarteratzeko eta enplegua lortzeko (EAErako OCD) Barnekoak (ni neu irakasle gisa)

Kanpokoak (ikaslea, klaustroa, eskola,gizartea)

-

Ahulguneak

Mehatxuak

+

Indarguneak

aukerak

nerabea, irakaslea, tutoretza 2012-2013  

nerabea irakaslea tutoretza

nerabea, irakaslea, tutoretza 2012-2013  

nerabea irakaslea tutoretza

Advertisement