Page 1

Íslenskunám hjá Mími • Hjá Mími er skemmtilegt og þægilegt and­ rúmsloft þar sem allir fá að njóta sín.

• At Mímir everyone is welcome and the atmosphere is relaxed.

• Unnið er eftir námskrá mennta- og menningarmálaráðuneytis um íslensku sem annað mál.

• Courses are based on the curriculum of Icelandic as a second language published by The Ministry of Education, Science and Culture.

• Allir þættir tungumálanáms eru þjálfaðir: skilningur, hlustun, lestur, ritun og tal. • Mikið úrval námskeiða, fjölbreytt kennsluefni og skemmtilegar kennsluaðferðir.

• Solid training in comprehension, listening, reading, writing and speaking. • Variety of courses, diverse teaching material and fun teaching methods.

Verð á íslenskunámskeiðum

Course fee*

Stéttarfélög endurgreiða hluta af námskeiðsgjaldi

Unions refund a part of the course fee Zwiazki zawodowe zwracaja czesc oplaty za kurs. *For those with a legal domicile in Iceland.

-60 stunda námskeið 38.500 kr. -30 stunda námskeið 21.500 kr.

ÍSLENSKA SEM ANNAÐ MÁL Autumn 2013

ICELANDIC AS A SECOND LANGUAGE

60 class hours 38.500 IKR. 30 class hours 21.500 IKR.

Könnun á íslenskukunnáttu

Placement test in Icelandic

Könnun fyrir væntanlega nemendur á haustönn fer fram fimmtudaginn 5. sept. í Ofanleiti 2 frá kl. 16:00 til 18:00.

Placement test for expected students autumn term will take place at Ofanleiti 2, Thursday September 5th from 16:00 to 18:00.

Könnunin er til þess að meta á hvaða stigi nemendur eru ef langt er síðan þeir sóttu námskeið eða þá sem kunna eitthvað í íslensku en hafa ekki sótt námskeið.

The test is to evaluate at what level students are if they have not attended courses recently or have some prior knowledge of Icelandic.

Það er nauðsynlegt að skrá sig í könnunina í síma 580 1808.

Haustönn 2013

Learning Icelandic at Mímir

It is necessary to register for the test, tel. 580 1800.

Íslenskupróf vegna búsetuleyfis

An Icelandic test for the residence permit

Hjá Mími er hægt að taka íslenskupróf vegna búsetuleyfis, sem sýnir fram á þekkingu sem samsvarar 150 kennslustunda íslenskunámi. Verð: 5.000 kr.

At Mimir you can take an Icelandic test, in order to prove that your knowledge is equivalent to 150 class hours of Icelandic lessons. Price: 5.000 IKR.

Nauðsynlegt er að panta tíma í síma 580 1800 eða mimir@mimir.is

Appointments upon request at tel. 580 1800 or mimir@mimir.is

Undirbúningur fyrir íslenskupróf vegna íslensks ríkisborgararéttar

A preparation for the Icelandic test for applicants for the Icelandic citizenship

Nemendum Mímis er boðið upp á undir­búnings­ nám­skeið fyrir íslenskupróf vegna ríkisborgara­ réttar. Verð: 5.000 kr. Upplýsingar í síma 580 1800 eða mimir@mimir.is

Students of Mimir can participate in a preparation course for the Icelandic test for applicants for the Icelandic citizenship. Price: 5.000 IKR. Information, tel. 580 1800 or mimir@mimir.is

Skráning stendur yfir Register now Mímir-símenntun • Ofanleiti 2 • 103 Reykjavík • Sími / Tel. 580 1800 • www.mimir.is


HAUSTÖNN 2013

Fyrstu námskeið hefjast 16. september

5 vikur. 60 kennslustundir

5 vikna hraðnámskeið. 16. sept. til 17. okt. -Íslenska 1 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 2 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 3 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 4 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 5 mán. til fim. 9:10-11:20 5 vikna hraðnámskeið. 28. okt. til 28. nóv. -Íslenska 1 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 2 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 3 mán. til fim. 9:10-11:20

-Íslenska 4 -Íslenska 5 -Íslenska 6

mán. til fim. mán. til fim. mán. til fim.

9:10-11:20 9:10-11:20 9:10-11:20

10 vikur – 60 kennslustundir Tímabil: 16. sept. til 21. nóv. -Íslenska 1 mán. & mið. 17:15-19:25 -Íslenska 1 þri. & fim. 19:35-21:45 -Íslenska 2 mán. & mið. 17:15-19:25 -Íslenska 2 þri. & fim. 19:35-21:45 -Íslenska 3 mán. & mið. 19:35-21:45 -Íslenska 3 þri. & fim. 17:15-19:25 -Íslenska 4 mán. & mið. 17:15-19:25 -Íslenska 4 þri. & fim. 19:35-21:45 -Íslenska 5 þri. & fim. 17:15-19:25 -Íslenska 1 – Litháar þri. & fim. 19:35-21:45 -Íslenska 1 – Pólv. þri.& fim. 19:35-21:45 -Íslenska 1 – Rúss. mán. & mið. 17:15-19:25 -Íslenska 1 – Spænsk. þri.& fim. 19:35-21:45 -Íslenska 1 – Taíl. mán. & mið. 19:35-21:45 -Íslenska 1 – Víetn. mán. & mið. 17:30-19:40 -Íslenska 2 – Víetn. mán. & mið 19:50-22:00 -Íslenska 1 – Kínv. mán. & mið. 17:15-19:25 -Íslenska 2 – A-Evróp. mán. & mið 19:35-21:45

Courses at Ofanleiti 2 5 weeks. 60 class hours

Námskeið á Öldugötu 23

5 weeks – intensive courses. 16. Sept. to 17. Oct. -Icelandic 1 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 2 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 3 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 4 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 5 Mon. to Thu. 9:10-11:20

5 vikna hraðnámskeið. 28. okt. til 28. nóv. -Íslenska 2 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 3 mán. til fim. 9:10-11:20

5 weeks – intensive courses. 28. Oct. to 28. Nov. -Icelandic 1 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 2 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 3 Mon. to Thu. 9:10-11:20

5 vikna hraðnámskeið. 16. sept. til 17. okt. -Íslenska 1 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 2 mán. til fim. 9:10-11:20

-Icelandic 4 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 5 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 6 Mon. to Thu. 9:10-11:20

Courses at Öldugata 23

5 weeks – intensive courses. 16. Sept. til 17. Oct. -Icelandic 1 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 2 Mon. to Thu. 9:10-11:20 5 weeks – intensive courses. 28. Oct. til 28. Nov. -Icelandic 2 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 3 Mon. to Thu. 9:10-11:20

EVENING COURSES

KVÖLDNÁMSKEIÐ Námskeið í Ofanleiti 2

First courses start September 16th

MORNING COURSES

MORGUNNÁMSKEIÐ Námskeið í Ofanleiti 2

AUTUMN TERM 2013

Námskeið á Öldugötu 23 Ritun – 10 vikur – 30 kennslustundir þri. 17:15-19:25 24. sept. til 26. nóv.

Courses at Ofanleiti 2

Áhersla á að skrifa fjölbreytta texta á íslensku og gott yfirlit yfir málfræði. Heimavinna. Nemendur þurfa að hafa lokið 180 kst. (3 stig­um) í íslensku eða hafa sambærilega kunnáttu í málinu.

-Icelandic 1 -Icelandic 1 -Icelandic 2 -Icelandic 2 -Icelandic 3 -Icelandic 3 -Icelandic 4 -Icelandic 4 -Icelandic 5

Talþjálfun – 5 vikur – 30 kennslustundir mán. & mið. 17:15-19:25 23. sept. til 23. okt. mán. & mið. 17:15-19:25 4. nóv. til 4. des. Áhersla á framburð, frásögn og þjálfun í daglegu tali við margskonar aðstæður. Nemendur þurfa að hafa lokið 120 kst. (2 námskeiðum) í íslensku eða hafa sambæri­ lega kunnáttu í málinu.

Skráning í síma 580 1800 og á www.mimir.is

Courses at Öldugata 23

Written Icelandic – 30 class hours Tuesdays 17:15-19:25 24. Sept. to 26. Nov.

10 weeks. 60 class hours From 16. Sept. to 21. Nov.

Mon. & Wed. 17:15-19:25 Tue. & Thu. 19:35-21:45 Mon. & Wed. 17:15-19:25 Tue. & Thu. 19:35-21:45 Mon. & Wed. 19:35-21:45 Tue. & Thu. 17:15-19:25 Mon. & Wed. 17:15-19:25 Tue. & Thu. 19:35-21:45 Tue. & Thu. 17:15-19:25

-Icelandic 1 – Lithu. Tue. & Thu. -Icelandic 1 – Polish Tue. & Thu. -Icelandic 1 – Russ. Mon. & Wed. -Icelandic 1 – Spanish Tue. & Thu. -Icelandic 1 – Thai Mon. & Wed. -Icelandic 1 – Vietn. Mon. & Wed. -Icelandic 2 – Vietn. Mon. & Wed. -Icelandic 1 – Chinese Mon. & Wed. -Icelandic 2 – E-Europ. Mon. & Wed.

19:35-21:45 19:35-21:45 17:15-19:25 19:35-21:45 19:35-21:45 17:30-19:40 19:50-22:00 17:15-19:25 19:35-21:45

Emphasis on writing various kinds of texts in Icelandic and grammar revision. Homework. Required proficiency in Icelandic that equals 180 class hours (3 levels) in Icelandic for foreigners.

Speaking in Icelandic – 5 weeks – 30 class hours Mon. & Wed. 17:15-19:25 23. Sept. to 23. Oct. Mon. & Wed. 17:15-19:25 4. Nov. til 4. Dec. Emphasis on pronunciation, and spoken language in different situations. Required proficiency in Icelandic that equals 120 class hours (2 levels) in Icelandic for foreigners.

Registration: Tel. 580 1800 and at www.mimir.is


HAUSTÖNN 2013

Fyrstu námskeið hefjast 16. september

5 vikur. 60 kennslustundir

5 vikna hraðnámskeið. 16. sept. til 17. okt. -Íslenska 1 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 2 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 3 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 4 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 5 mán. til fim. 9:10-11:20 5 vikna hraðnámskeið. 28. okt. til 28. nóv. -Íslenska 1 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 2 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 3 mán. til fim. 9:10-11:20

-Íslenska 4 -Íslenska 5 -Íslenska 6

mán. til fim. mán. til fim. mán. til fim.

9:10-11:20 9:10-11:20 9:10-11:20

10 vikur – 60 kennslustundir Tímabil: 16. sept. til 21. nóv. -Íslenska 1 mán. & mið. 17:15-19:25 -Íslenska 1 þri. & fim. 19:35-21:45 -Íslenska 2 mán. & mið. 17:15-19:25 -Íslenska 2 þri. & fim. 19:35-21:45 -Íslenska 3 mán. & mið. 19:35-21:45 -Íslenska 3 þri. & fim. 17:15-19:25 -Íslenska 4 mán. & mið. 17:15-19:25 -Íslenska 4 þri. & fim. 19:35-21:45 -Íslenska 5 þri. & fim. 17:15-19:25 -Íslenska 1 – Litháar þri. & fim. 19:35-21:45 -Íslenska 1 – Pólv. þri.& fim. 19:35-21:45 -Íslenska 1 – Rúss. mán. & mið. 17:15-19:25 -Íslenska 1 – Spænsk. þri.& fim. 19:35-21:45 -Íslenska 1 – Taíl. mán. & mið. 19:35-21:45 -Íslenska 1 – Víetn. mán. & mið. 17:30-19:40 -Íslenska 2 – Víetn. mán. & mið 19:50-22:00 -Íslenska 1 – Kínv. mán. & mið. 17:15-19:25 -Íslenska 2 – A-Evróp. mán. & mið 19:35-21:45

Courses at Ofanleiti 2 5 weeks. 60 class hours

Námskeið á Öldugötu 23

5 weeks – intensive courses. 16. Sept. to 17. Oct. -Icelandic 1 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 2 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 3 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 4 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 5 Mon. to Thu. 9:10-11:20

5 vikna hraðnámskeið. 28. okt. til 28. nóv. -Íslenska 2 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 3 mán. til fim. 9:10-11:20

5 weeks – intensive courses. 28. Oct. to 28. Nov. -Icelandic 1 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 2 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 3 Mon. to Thu. 9:10-11:20

5 vikna hraðnámskeið. 16. sept. til 17. okt. -Íslenska 1 mán. til fim. 9:10-11:20 -Íslenska 2 mán. til fim. 9:10-11:20

-Icelandic 4 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 5 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 6 Mon. to Thu. 9:10-11:20

Courses at Öldugata 23

5 weeks – intensive courses. 16. Sept. til 17. Oct. -Icelandic 1 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 2 Mon. to Thu. 9:10-11:20 5 weeks – intensive courses. 28. Oct. til 28. Nov. -Icelandic 2 Mon. to Thu. 9:10-11:20 -Icelandic 3 Mon. to Thu. 9:10-11:20

EVENING COURSES

KVÖLDNÁMSKEIÐ Námskeið í Ofanleiti 2

First courses start September 16th

MORNING COURSES

MORGUNNÁMSKEIÐ Námskeið í Ofanleiti 2

AUTUMN TERM 2013

Námskeið á Öldugötu 23 Ritun – 10 vikur – 30 kennslustundir þri. 17:15-19:25 24. sept. til 26. nóv.

Courses at Ofanleiti 2

Áhersla á að skrifa fjölbreytta texta á íslensku og gott yfirlit yfir málfræði. Heimavinna. Nemendur þurfa að hafa lokið 180 kst. (3 stig­um) í íslensku eða hafa sambærilega kunnáttu í málinu.

-Icelandic 1 -Icelandic 1 -Icelandic 2 -Icelandic 2 -Icelandic 3 -Icelandic 3 -Icelandic 4 -Icelandic 4 -Icelandic 5

Talþjálfun – 5 vikur – 30 kennslustundir mán. & mið. 17:15-19:25 23. sept. til 23. okt. mán. & mið. 17:15-19:25 4. nóv. til 4. des. Áhersla á framburð, frásögn og þjálfun í daglegu tali við margskonar aðstæður. Nemendur þurfa að hafa lokið 120 kst. (2 námskeiðum) í íslensku eða hafa sambæri­ lega kunnáttu í málinu.

Skráning í síma 580 1800 og á www.mimir.is

Courses at Öldugata 23

Written Icelandic – 30 class hours Tuesdays 17:15-19:25 24. Sept. to 26. Nov.

10 weeks. 60 class hours From 16. Sept. to 21. Nov.

Mon. & Wed. 17:15-19:25 Tue. & Thu. 19:35-21:45 Mon. & Wed. 17:15-19:25 Tue. & Thu. 19:35-21:45 Mon. & Wed. 19:35-21:45 Tue. & Thu. 17:15-19:25 Mon. & Wed. 17:15-19:25 Tue. & Thu. 19:35-21:45 Tue. & Thu. 17:15-19:25

-Icelandic 1 – Lithu. Tue. & Thu. -Icelandic 1 – Polish Tue. & Thu. -Icelandic 1 – Russ. Mon. & Wed. -Icelandic 1 – Spanish Tue. & Thu. -Icelandic 1 – Thai Mon. & Wed. -Icelandic 1 – Vietn. Mon. & Wed. -Icelandic 2 – Vietn. Mon. & Wed. -Icelandic 1 – Chinese Mon. & Wed. -Icelandic 2 – E-Europ. Mon. & Wed.

19:35-21:45 19:35-21:45 17:15-19:25 19:35-21:45 19:35-21:45 17:30-19:40 19:50-22:00 17:15-19:25 19:35-21:45

Emphasis on writing various kinds of texts in Icelandic and grammar revision. Homework. Required proficiency in Icelandic that equals 180 class hours (3 levels) in Icelandic for foreigners.

Speaking in Icelandic – 5 weeks – 30 class hours Mon. & Wed. 17:15-19:25 23. Sept. to 23. Oct. Mon. & Wed. 17:15-19:25 4. Nov. til 4. Dec. Emphasis on pronunciation, and spoken language in different situations. Required proficiency in Icelandic that equals 120 class hours (2 levels) in Icelandic for foreigners.

Registration: Tel. 580 1800 and at www.mimir.is


Íslenskunám hjá Mími • Hjá Mími er skemmtilegt og þægilegt and­ rúmsloft þar sem allir fá að njóta sín.

• At Mímir everyone is welcome and the atmosphere is relaxed.

• Unnið er eftir námskrá mennta- og menningarmálaráðuneytis um íslensku sem annað mál.

• Courses are based on the curriculum of Icelandic as a second language published by The Ministry of Education, Science and Culture.

• Allir þættir tungumálanáms eru þjálfaðir: skilningur, hlustun, lestur, ritun og tal. • Mikið úrval námskeiða, fjölbreytt kennsluefni og skemmtilegar kennsluaðferðir.

• Solid training in comprehension, listening, reading, writing and speaking. • Variety of courses, diverse teaching material and fun teaching methods.

Verð á íslenskunámskeiðum

Course fee*

Stéttarfélög endurgreiða hluta af námskeiðsgjaldi

Unions refund a part of the course fee Zwiazki zawodowe zwracaja czesc oplaty za kurs. *For those with a legal domicile in Iceland.

-60 stunda námskeið 38.500 kr. -30 stunda námskeið 21.500 kr.

ÍSLENSKA SEM ANNAÐ MÁL Autumn 2013

ICELANDIC AS A SECOND LANGUAGE

60 class hours 38.500 IKR. 30 class hours 21.500 IKR.

Könnun á íslenskukunnáttu

Placement test in Icelandic

Könnun fyrir væntanlega nemendur á haustönn fer fram fimmtudaginn 5. sept. í Ofanleiti 2 frá kl. 16:00 til 18:00.

Placement test for expected students autumn term will take place at Ofanleiti 2, Thursday September 5th from 16:00 to 18:00.

Könnunin er til þess að meta á hvaða stigi nemendur eru ef langt er síðan þeir sóttu námskeið eða þá sem kunna eitthvað í íslensku en hafa ekki sótt námskeið.

The test is to evaluate at what level students are if they have not attended courses recently or have some prior knowledge of Icelandic.

Það er nauðsynlegt að skrá sig í könnunina í síma 580 1808.

Haustönn 2013

Learning Icelandic at Mímir

It is necessary to register for the test, tel. 580 1800.

Íslenskupróf vegna búsetuleyfis

An Icelandic test for the residence permit

Hjá Mími er hægt að taka íslenskupróf vegna búsetuleyfis, sem sýnir fram á þekkingu sem samsvarar 150 kennslustunda íslenskunámi. Verð: 5.000 kr.

At Mimir you can take an Icelandic test, in order to prove that your knowledge is equivalent to 150 class hours of Icelandic lessons. Price: 5.000 IKR.

Nauðsynlegt er að panta tíma í síma 580 1800 eða mimir@mimir.is

Appointments upon request at tel. 580 1800 or mimir@mimir.is

Undirbúningur fyrir íslenskupróf vegna íslensks ríkisborgararéttar

A preparation for the Icelandic test for applicants for the Icelandic citizenship

Nemendum Mímis er boðið upp á undir­búnings­ nám­skeið fyrir íslenskupróf vegna ríkisborgara­ réttar. Verð: 5.000 kr. Upplýsingar í síma 580 1800 eða mimir@mimir.is

Students of Mimir can participate in a preparation course for the Icelandic test for applicants for the Icelandic citizenship. Price: 5.000 IKR. Information, tel. 580 1800 or mimir@mimir.is

Skráning stendur yfir Register now Mímir-símenntun • Ofanleiti 2 • 103 Reykjavík • Sími / Tel. 580 1800 • www.mimir.is

Islenska sem annad mal