Page 1

Krijgt Bio-landbouw kansen?

 Biologische voedingsmiddelen en dranken hebben een authentieke smaak en zijn gezond.  De natuurlijke behoeften van de dieren worden gerespecteerd.  Biologische landbouw streeft naar een gesloten voedselketen op de boerderij door het gebruik van dierlijke mest, compost en peulen om stikstof uit de atmosfeer op te nemen.  Groenbemesting verhoogt het aantal regenwormen, kevers, spinnen en andere organismen die in de grond leven en is dus goed voor de biodiversiteit.  Een uitgebreide wisselbouw, mechanische en fysieke landbouwmethodes en het kiezen van de juiste gewassen en soorten vervangen het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.  Biologische landbouw heeft een positieve uitwerking op de economische ontwikkeling in landelijke gebieden... De consument kiest steeds meer voor bioproducten. Maar de Belgische bioboeren kunnen de vraag niet volgen. Vraag is hoe die heilzame landbouw meer impact kan krijgen en meer producten kan afleveren? Op een colloquium in het Vlaams Parlement, Brussel leggen we die vraag voor aan een reeks betrokkenen:  Dirk Hebben, landbouwingenieur en 25 jaar bio-boer, vragen aan de samenleving en de politiek

 Frank Six vult aan vanuit de Milieuboerderij waar mensen met een beperking aan biolandbouw doen http://www.diogenesvzw.be/NL/Milieuboerde rij/index.php  Geert Gommers als organisatie voor ecoconsumenten werkt Velt voor bioproducten http://www.velt.be/Joomla/index.php


 Kathleen Bevernage vult aan vanuit de Voedselteams http://www.voedselteams.be/

 Leen Laenens van Bio-Forum, vragen en suggesties aan het beleid http://www.bioforum.be/

 Luc van Krunkelsven van Wervel relatie Vlaamse en Braziliaanse landbouw, grootgrondbezit versus familiebedrijf http://www.wervel.be/home

 Dirk Peeters Groen! Vlaams volksvertegenwoordiger http://www.dirkpeeters.info/ reageert op de vragen en suggesties van de panelleden samen met

 Bart Staes Europees parlementslid die al een studie van de biolandbouw maakte: http://www.bartstaes.be/articles.php?id=129 3

Dagvoorzitter Hugo Van Dienderen brengt ook verslag uit van de eerste petitie acties voor de afschaffing van de BTW op bioproducten. op maandag 6 december 13.30 tot 17.30. Vlaams Parlement, Hoofdingang (Hertogsstraat 6: hoek Hertogsstraat / Drukpersstraat) Brussel op 10 minuten van het Centraal station. Het colloquium is gratis en staat open voor alle geïnteresseerden. Wel inschrijven bij : Hugo Van Dienderen Wapenstraat 2 bus 2 2000 Antwerpen 03 288 77 47 GSM 0495 52 37 69 hugo.vandienderen@groen.be


De volgende maanden wil Groen!Plus samen met plaatselijke groepen actie voeren voor verlaging van de BTW op bioproducten op (bio-)markten, bij biowinkels... Wil je zo’n actie opzetten in je gemeente, neem contact met Hugo Van Dienderen Wapenstraat 2 bus 2 2000 Antwerpen 03 288 77 47 GSM 0495 52 37 69 hugo.vandienderen@groen.be Plan Vlaams Parlement: nummer 1 nemen.

biolandbouwMug  

Op een colloquium in het Vlaams Parlement, Brussel leggen we die vraag voor aan een reeks betrokkenen:  Dirk Hebben, landbouwingenieur en 2...