Page 1

GROENKRANT GROEN DISTRICT ANTWERPEN LINKEROEVER > LENTE 2012

7

IMADE EN LECH TONEN DE WEG

© Foto: L Atletica

8

BLIJFT WONEN BETAALBAAR?

Joggen met of zonder je hond. Gewoon wandelen of spelen. Een eerste kus met je lief. Het moet allemaal blijven kunnen in het Sint-Annabos, vind je ook niet?

SPA, CD&V, NVA EN VLD VÓÓR KAP SINT-ANNABOS Nu het lente is, ruikt het in het Sint-Annabos naar nieuw leven. De jonge blaadjes ritselen in de wind. De vogels laten zich horen en zien. Samen met Ademloos, stRaten-Generaal en Natuurpunt blijft Groen zich inzetten voor het behoud van deze groene long. Het bos dreigt te verdwijnen onder een baggerstort bij de aanleg van de Oosterweelverbinding. Het bos zou oud en versleten zijn? Mensen van Natuurpunt hebben er meer dan 200 verschillende soorten planten en dieren geïdentificeerd. Door het kappen van dit bos beroven de overheden hun burgers van een unieke recreatieruimte op zo’n 3 km van het centrum van Antwerpen. Op het ogenblik is een onderzoek aan de gang voor een Milieueffectenrapport (MER). Er zijn immers veel bezwaren geopperd tegen het opofferen van het Sint-Annabos. En ook tegen de 'Diepe Wapper': de oorspronkelijke Lange Wapper wordt gedeeltelijk in een tunnel gelegd, maar wel op dezelfde plaats, dwars door de stad. Toch zijn daar alternatieven voor ontwikkeld, zoals de Meccano van stRaten-Generaal. Die haalt het doorgaand verkeer uit de stad. Volgens de Vlaamse wetgeving moeten deskundigen de bezwaren en alternatieven grondig bestuderen. Maar Bart Martens (SPa), Jan Peumans (NVA), Dirk de Kort (CD&V) en andere parlementsleden van de Vlaamse meerderheidspartijen hebben met een resolutie dat hele werk op losse schroeven zet. Meer nog, ze binden alle lokale meerderheden in het Antwerpse aan het Masterplan 2020, dat wil dus zeggen aan de Diepe Wapper. “Schaamteloos is dat”, reageert Wim Van Hees van Ademloos en bewoner van de

Linkeroever. “Waarvoor dient de inspraak bij het MER dan? Waar is het respect voor de eigen Vlaamse decreten? Waarom zijn er nog verkiezingen nodig?” Groen heeft het zowel in de districts- en de gemeenteraad als in het Vlaams Parlement al dikwijls opgenomen voor het Sint-Annabos. En daarvoor steun gezocht bij de partijen die stad en district besturen. Zonder succes. Ook niet bij Bart Martens (SPa) met zijn 'groene achtergrond'. Die noemt de heraanleg van het Sint-Annabos na de werken als gedeeltelijk moerasbos zelfs 'een verbetering'. Daarop stelde Wim Van Hees hem in een commissievergadering deze vraag: “Wil je in eer en geweten verklaren dat een moerasbos met tienduizenden passerende auto's en camions per dag, voor de inwoners van Linkeroever en Antwerpen beter is dan een droog bos zonder dit verkeer?” Geen antwoord... Groen antwoordt wel. Wij kiezen voor behoud van het huidige bos.

ANNE POPPE Districtsraadslid Anne.Poppe@groen.be

© Foto: Tom Van den Borne

>

>

Zulke handige stadsfietsen zijn ook op Linkeroever welkom.

Velo: ook Linkeroever fietst graag! De Antwerpse stadsfietsen Velo draaien op volle toeren. Dagelijks gebruiken vele Antwerpenaren en hun bezoekers de fietsen doorheen de binnenstad. Ik vind dit een mooie realisatie van het stadsbestuur. Meer fietsen is prima voor de conditie en voor de stadslucht. En ook voor de portemonnee, met die stijgende brandstofprijzen. Meer dan de helft van de autoverplaatsingen in Antwerpen zijn ritjes onder de vijf kilometer. Zouden velen zo'n korte afstand niet liever afleggen met de fiets, als de fietsinfrastructuur veiliger en comfortabeler zou zijn? En... als er ook buiten de binnenstad Velo's komen? Op Linkeroever staan er nog geen Velo-stations. De bevoegde schepen Van Campenhout pocht dat hij al in 2012 voor een uitbreiding aan de rustigste kant van de Schelde zal zorgen. Eerlijk, ik denk dat die uitspraak een loze verkiezingsbelofte is. Temeer omdat de schepen overgestapt is naar dé Autopartij bij uitstek, de NVA. Groen houdt de schepen aan z’n woord. Onze mandatarissen in de districts- en gemeenteraad zullen hem blijven achtervolgen met vragen over de uitvoering van zijn belofte. Want ook Linkeroever heeft recht op zijn Velo's. JORIS GIEBENS Districtsschepen joris.giebens@stad.antwerpen.be


© Foto: Sien Verstraeten

MAAK ENERGIE GROEN EN BETAALBAAR

>

© Foto: Sien Verstraeten

Restbank Dexia in de problemen: nieuwe onderhandelingen voor overheidswaarborg broodnodig

Dexia: nu meer dan ooit nood aan onderzoekscommissie

>

De redding van Dexia Bank België heeft de belastingbetaler met een zeer zware factuur opgezadeld. Daarnaast staat ons land ook borg voor de overblijvende restbank, een zwaard van Damocles ten bedrage van 54 miljard euro. België draagt 60,5% van de totale waarborg, Frankrijk en Luxemburg de rest. Onbegrijpelijk, het probleem ligt immers vooral bij de Franse tak van de restbank.

"De fundi’s zijn zij die vandaag nog voor nucleaire projecten kiezen"

Op 23 februari bleek dat die laatste zwaar in problemen zit: er is een verlies van 11,6 miljard, de Franse tak blijkt nog zieker dan verwacht. We zitten midden in een horrorscenario: de kans dat de borg nu effectief moet worden betaald, groeit met de dag. Daarom is het absoluut noodzakelijk om de onevenwichtige waarborg te heronderhandelen. Er moet een onderzoekscommissie komen die ook de tweede redding mee onder de loep neemt en verantwoordelijkheden bepaalt. Er moet een einde komen aan de buitensporige vergoedingen en de politieke benoemingen. We hebben kortom nood aan een duurzaam toekomstscenario voor de financiële sector. Er staat 54 miljard euro op het spel.

In een studie over de energieprijzen maakt energieregulator CREG brandhout van het energiebeleid van de afgelopen jaren. Nog steeds worstelt onze energiemarkt met een dubbel monopolie: te veel Electrabel, te veel nucleaire energie. Met een kernuitstap, nieuwe investeringen en energiebesparing kiest Groen voor een heel ander scenario.

Vergeleken met onze buurlanden worden onze gezinnen en kmo’s geconfronteerd met te hoge energieprijzen, zowel voor gas als voor elektriciteit. De politieke verantwoordelijken van de afgelopen jaren misten visie en postuur. Nog te vaak worden beslissingen afgestemd op de belangen van de historische speler, Electrabel. Niet toevallig vraagt de CREG duidelijkheid over de kernuitstap en een hogere bijdrage van de nucleaire sector. “De nucleaire bijdrage moet opgetrokken worden tot 1,2 miljard”, luidt het in de studie. Ook Groen en Ecolo leggen de lat op een taks van 1,2 miljard. De regering Di Rupo-Vanackere houdt het echter op een brutobijdrage van 550 miljoen. Door de fiscale aftrekbaarheid gaat het in realiteit voor Electrabel maar

Net daarom is de schrapping van de fiscale aftrekken voor energiebesparende maatregelen een grote vergissing. Voor bouwers en verbouwers was die bruuske schrapping door de federale regering een ferme klap. In het kader van een economisch relanceplan moet de federale regering het roer omgooien en zulke investeringen net aanzwengelen. Dat is goed voor de economie en voor de koopkracht. De pistes voor een ander energiebeleid liggen al jaren op tafel. Nu moeten er maar eens knopen worden doorgehakt. Uit een recente enquête van de KU Leuven bleek

De schrapping van de steun voor energiebesparing is een grote vergissing om een inspanning van 250 miljoen netto, een fractie van de nucleaire woekerwinsten. Die hogere nucleaire taks moet gebruikt worden voor hernieuwbare energie, ondersteuning van nieuwe producenten en energiebesparing. Groen stelt voor om de toeslagen voor de windmolenparken in de Noordzee te financieren met de nucleaire bijdrage in plaats van via de factuur van de consument, een win-winoperatie. We kunnen het niet over prijsbeperking hebben zonder te wijzen op energiebesparing, de manier om

MEYREM ALMACI Kamerlid Groen meyrem.almaci@groen.be - www.meyremalmaci.be

energiefacturen structureel te drukken. Energie wordt immers nooit meer goedkoop.

dat 66% van de Belgen voorstander is van een kernuitstap. Het is dus echt aan de Wetstraat om te beslissen. De fundi’s zijn zij die vandaag nog voor nucleaire projecten kiezen, de realo’s werken gedreven aan een groene toekomst.

KRISTOF CALVO Kamerlid Groen www.kristofcalvo.be

© Foto: Sien Verstraeten

2

>

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters

VERSTENING VLAANDEREN MOET STOPPEN De Vlaamse regering wil een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen opmaken, als opvolger van het structuurplan. Dat moet duidelijk maken waar we de bevolkingsgroei opvangen en hoe we onze open ruimte gaan beschermen. Aangenamer wonen in de stad door minder lawaai, fijn stof en autoverkeer en daarnaast sportief ontspannen op het platteland zijn onmisbare troeven voor de toekomst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen focust Groen op leefkwaliteit en het beschermen van de open ruimte. De verstening van Vlaanderen moet stoppen. Blijft een nationaal park in de Kempen een verre droom of is het een creatieve uitdaging met veel mogelijkheden? Groen kiest resoluut voor het tweede.

DIRK PEETERS Vlaams volksvertegenwoordiger dirk.peeters@groen.be - www.dirkpeeters.nu


© Foto: Bart Cabanier

A102, R11 BIS, TWEEDE SPOORTOEGANG…

>

Meer transport over het spoor, minder over de weg

De Groenen zijn voor meer verkeer over het spoor. En minder vrachtwagens op onze wegen. Maar dat wil niet zeggen dat we geen vragen hebben bij de spoortracés die nu voorliggen. Zijn alle alternatieven onderzocht? Groen vraagt dat ook het effect van een noordelijke ontsluiting van de Antwerpse haven in de richting van de Betuwe-spoorlijn in Nederland, bekeken zou worden. Bovendien stellen we vragen bij de trafiekcijfers. Is er wel nood aan extra capaciteit? We verwachten hier een duidelijk antwoord op. De nieuwe spoorlijn mag zeker niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Als een extra spoorlijn nodig is, pleiten we voor een boortunnel, en dat over het hele traject. Dat veroorzaakt het minste hinder voor de omwonenden en beperkt de schade aan kostbare groengebieden.

BART STAES Europarlementslid Groen bart.staes@groen.be

© Foto: Jo Vervoort

Nieuwe sporen?

>

In de plannen van de Vlaamse regering moeten groene buffers rond Antwerpen wijken voor nieuwe weginfrastructuur

De Vlaamse Regering heeft een masterplan voor de mobiliteit rond Antwerpen. Het is geen duurzaam plan. Het is vooral een autoplan. De Lange Wapper is weg, maar het BAM-tracé dwars door de stad is gebleven. Nu met tunnels. De kosten voor die hele Oosterweelverbinding lopen al snel op tot 4 miljard euro.

© Foto: archief

Daarnaast wil de Vlaamse regering ook andere stukken snelweg bouwen om de ring te ontlasten, zoals de A102 tussen Ekeren en Wommelgem, en een ondertunneling van de R11 (de R11 BIS) tussen Wommelgem en Wilrijk. Zo kan veel verkeer afgeleid worden in oostelijke en zuidelijke richting. Maar dat verkeer moet dan wel door of vlak naast druk bewoonde gebieden in Ekeren, Merksem, Schoten, Deurne, Wijnegem, via een grote verkeerswisselaar in Wommelgem, en vervolgens door Borsbeek, Mortsel en Wilrijk (R11 BIS). Groene buffers in en tussen stad en rand moeten eraan geloven. Al zeker tijdelijk voor de werken, maar wellicht ook definitief. >

Nieuwe wegen aanleggen betekent extra, nieuw verkeer aantrekken

De Vlaamse Regering wil verder de snelweg E313 verbreden van 3 naar 5

Ofwel wordt de spoortunnel gebundeld met de R11. Vanaf Mortsel volgt dat tracé dan spoorlijn 15, langs Boechout, richting Lier: het spoor zou grotendeels op niveau -1 komen te liggen, afwisselend in een open en gesloten sleuf. Er wordt nu een plan-MER opgemaakt (MER = milieueffectrapport) om de gevolgen van deze plannen voor de hele streek te onderzoeken. Vooral een probleem van afstemming De Vlaamse regering staat met haar plannen nog helemaal niet zo ver als de NMBS. Maar het probleem is wel dat men er sterk aan denkt om de tunnel voor een nieuwe snelweg en de nieuwe spoortunnel te bundelen. In de plannen van de spoorwegen wordt dus al rekening gehouden met de A102. En met de R11 BIS. En dat terwijl over deze projecten nog

Nieuwe autowegen? Groen heeft de grootste moeite met het feit dat in het Masterplan van de Vlaamse regering miljarden gestoken worden in nieuwe autoinfrastructuur. De Vlaamse regering moet keuzes maken. De totale kost van het Masterplan loopt volgens het Rekenhof nu al op tot 7 miljard euro. Dat geld is er gewoon niet. Het hele Oosterweeldossier zit in een impasse. Het BAM-tracé heeft geen draagvlak bij de Antwerpse bevolking. Groen wil eerst en vooral investeren in duurzame alternatieven (zie verder in deze folder). Als een sluiting van de ring toch nodig blijkt, pleiten wij voor het Meccano-tracé van stRaten-Generaal en Ademloos. Het is een schande dat de Vlaamse regering dat tracé niet ernstig wil onderzoeken en zelfs actief boycot. De slechts mogelijke oplossing is om nu de vlucht vooruit te kiezen en te gaan voor de versnelde uitvoering van de A102 en R11 BIS. Daarmee wordt alle druk afgewenteld op de rand. Zonder dat ten gronde iets opgelost wordt. Het Vlaams Verkeerscentrum becijferde dat het verkeer op de R11 en op de wegen die erop uitgeven niet eens afneemt na de aanleg van de tunnel onder de R11. Het bevestigt alleen wat we al wisten: dat nieuwe wegen extra verkeer aantrekken. Hiervoor is geen plaats in de rand. WOUTER VAN BESIEN Voorzitter Groen wouter.vanbesien@groen.be

Draagvlak voor grote infrastructuurwerken ontbreekt compleet rijstroken tussen Wommelgem en Ranst. Tegelijk wil men een nieuwe industriezone realiseren naast de snelweg. Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in Wommelgem en Ranst. Daarnaast is er het plan van de spoorwegen om een tweede spoortoegang voor de Antwerpse haven aan te leggen. Het spoor zou eerst het tracé van de A102 volgen tussen Ekeren en Wommelgem. Nadien zijn er twee mogelijkheden: ofwel komt er vanaf het rondpunt in Wommelgem een lange tunnel die men onder Borsbeek, Vremde en Emblem (Hagebroek) boort om pas in Lier weer boven de grond te komen en aan te takken op de bestaande spoorlijnen 15 en 16.

absoluut geen eensgezindheid bestaat. Provinciegouverneur Cathy Berx zette een ruime bevraging op van de betrokken gemeentebesturen en bewoners. Daaruit bleek dat een draagvlak voor deze werken in feite compleet mankeert.

INGRID PIRA Burgemeester Mortsel ingrid.pira@groen.be

3


© Foto: archief

ONS ALTERNATIEF VOOR DE ANTWERPSE MOBILITEIT

>

Groen senator Freya Piryns

Meer investeren in de Lijn, niet minder

© Foto: Bart Cabanier >

De Lijn moet in 2012 van de Vlaamse regering 60 miljoen besparen. Terwijl er de laatste twee jaren al veel middelen afgeroomd werden. Antwerpen en de rand moeten ook bezuinigen. De Lijn tracht dit op een slimme manier te ondervangen door meer trams te laten rijden en bussen uit de stad te halen. Groen is mee vragende partij voor een vertramming. Op voorwaarde dat de dienstverlening voor de mensen in elke wijk verzekerd blijft. En dat het aantal overstappen voor de reizigers beperkt blijft. ‘s Avonds en in het weekend mag het aanbod zeker niet verminderen. Het feit blijft dat de ambitieuze toekomstplannen voor de Lijn zeer traag gerealiseerd geraken. Antwerps Groen senator Freya Piryns: “We hebben al veel mooie plannen van de Lijn gezien. Maar het duurt allemaal wel heel erg lang. Dat komt omdat de Vlaamse regering foute keuzes maakt. Zij blijft al haar middelen pompen in de aanleg van nieuwe wegen. De aanleg van de tunnel aan de luchthaven kost al 40 miljoen euro. Intussen bespaart men op het openbaar vervoer in plaats van echt in te zetten op meer trams en lightrails. Dan zou men pas werk maken van het STOP-principe en voorrang geven aan stappers, trappers en openbaar vervoer.“

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters

Ook Groen wil oplossingen voor de verkeersknoop en wel op korte termijn. Omdat de middelen beperkt zijn, willen wij vooral de bestaande wegen beter gebruiken en meer inzetten op openbaar vervoer, binnenvaart en fietsers. We willen niet dat er extra verkeer wordt aangezogen. Dat is slecht voor de kwaliteit van leven. In de stad, maar ook in de rand. Wat willen we dan concreet ? Schaf tol Liefkenshoektunnel af De tol op de Liefkenshoektunnel kan afgeschaft worden. Dat zou al veel vrachtverkeer afleiden van de ring, zoals ten tijde van het Minderhinderplan bij de renovatie van de ring. Slimme kilometerheffing De Vlaamse regering wil straks een ouderwetse tolheffing instellen aan de nieuwe Oosterweelverbinding, met een hele tolzone en tolhuisjes. Wij willen liever meteen werk maken van een slimme kilometerheffing op de ring om het verkeer te sturen. Vrachtwagens en passanten die

Groen trekt radicaal de kaart van meer trams tussen stad en rand. Wij willen niet besparen op openbaar vervoer, maar juist extra investeren om de toekomstplannen van de Lijn snel uit te voeren. De groene burgemeesters in Zwijndrecht en Mortsel gaven het voorbeeld. Andere gemeenten kunnen volgen. Groen ondersteunt de voorstellen voor een lightrail tussen Antwerpen langs de E34 en Zoersel, en vandaar naar Malle en Brecht. Meer vervoer over het water We willen het vervoer over het Albertkanaal opwaarderen. En ja, waarom geen lijndienst over de Schelde? Betere fietsvoorzieningen Bijna de helft van de verplaatsingen in de Antwerpse binnenstad gebeurt nu met de

Door de overkapping van de ring kunnen we groene stedelijke ruimte heroveren op beton absoluut vlak langs woonwijken willen rijden, zullen dan meer betalen. Overkapping van de ring Groen ijvert al lang voor een overkapping van de ring en de E313 ter hoogte van het Rivierenhof. Dit is een hoopvol toekomstproject voor heel de regio. We kunnen groene en stedelijke ruimte heroveren op beton. En zorgen voor minder fijn stof en lawaai. De kosten worden gedeeld met de privé. Voor ons zijn gezondheid en leefbaarheid van belang. In de stad én in de rand. Meer investeren in openbaar vervoer Twee derde van de verplaatsingen van de rand naar de binnenstad gebeurt nu nog met de auto.

FREYA PIRYNS Senator freya.piryns@groen.be

auto. Binnen de rand geldt dit voor twee derde van de verplaatsingen. Daar zitten veel verplaatsingen bij die ook met de fiets zouden kunnen gebeuren. We blijven dan ook ijveren voor meer investeringen in brede hoofdbanen voor fietsen tussen stad en rand, maar ook fietsringen tussen randgemeenten.

DIRK PEETERS Vlaams volksvertegenwoordiger www.dirkpeeters.nu

© Foto: archief

4

>

Groen Kamerlid Meyrem Almaci

Kiezen voor de tram vraagt visie en moed Iedereen is voor de tram en de fiets. Tot het eropaan komt. Als moet gekozen worden voor een rijstrook minder voor de auto’s bijvoorbeeld. Ook dat is een van de redenen waarom de aanleg van vrije trambanen en hoofdfietsroutes zo traag vooruit gaat. Het is niet toevallig dat juist Zwijndrecht en Mortsel het goede voorbeeld geven. Daar trokken de groene burgemeesters Willy Minnebo en Ingrid Pira mee aan de kar. De tram op linkeroever rijdt intussen tot in Zwijndrecht en Melsele. En straks rijdt de tram in Mortsel ook door tot in Boechout. Het was niet altijd gemakkelijk. Het leidde tot verhitte discussies. Maar eens de trams rijden, is de tevredenheid groot. En duurzame mobiliteit zorgt voor een heropleving van wijken en winkels.

MEYREM ALMACI Kamerlid meyrem.almaci@groen.be
19 rijvakken 19 rijvakken in de stad: midden in de stad. purePurewaanzin! waanzin.

ademloos.be

overkap die ring nu, overkap die ring nu, stem meccano stem Meccano


ademloos.be

OVERKAP DIE RING NU: STEM meccano!

antwerpen is ongezond

Raamaffiche


BLIJFT WONEN BETAALBAAR?

WIJ DOEN HET VOOR HET

GELD

© Foto: Fotolia

GROENE OPLOSSINGEN MAKEN WONEN IN ANTWERPEN BETAALBAAR

Een eigen huis kopen, is en blijft een droom van velen.

Vlaanderen en Brussel staan voor een gigantische uitdaging. Steeds meer gezinnen zijn op zoek naar een geschikte, degelijke woning. Tegelijk, of net daardoor, worden woningen haast onbetaalbaar. Voor Groen is een veilig dak boven het hoofd een basisrecht van iedereen. Daarom pleiten we voor een radicale en creatieve aanpak.

Het positieve alternatief www.groen.be/wonen

Groen_precampagne_provincies.indd 1

Dé oplossing voor de economische crisis: slim investeren

13/03/12 18:33

De economie zit in het slop. Groen-voorzitter Wouter Van Besien reikt dé oplossing aan om de economie terug op het goede spoor te brengen. ‘Investeren, natuurlijk. Als het bedrijfsleven het moeilijk heeft, moet de overheid investeren. Niet zomaar, maar investeringen die ervoor zorgen dat de economie groener wordt. Zo sla je twee vliegen in één klap: het is goed voor de economie en de tewerkstelling, én is goed voor het milieu.’ Hoe zien zo’n groene investeringen er uit? ‘Investeer bijvoorbeeld in hernieuwbare energie en de bouwsector, dat levert jobs op. Maar het blijft best niet bij een paar sectoren. Het gaat om de hele economie. Geef daarom enkel belastingsvoordelen (zoals de notionele intrestaftrek) aan bedrijven die innoveren en milieuvriendelijker werken.’ Maar daar heeft de overheid toch geen geld voor? ‘Ze laat heel wat geld liggen. Electrabel maakt jaarlijks 1,2 miljard extra winst vanwege de afgeschreven kerncentrales. De regering moet die winst investeren in hernieuwbare energie. Voer ook de premies terug in voor energiebesparing en isolatie, want dat levert betere huizen en werk op. Ook de belastingen moeten veel rechtvaardiger. Verlaag de lasten op arbeid. En belast de superrijken op de inkomsten die ze halen uit hun bezit. Dat is toch maar normaal zeker. Iemand die werkt, betaalt meer belastingen dan iemand die renteniert. Schandalig.’

Vanaf 2014 worden de gewesten volledig bevoegd voor het woonbeleid. In Vlaanderen lieten de regeringspartijen, vooral deze die het luidst roepen om nieuwe bevoegdheden, al weten dat er wat hen betreft niets zal veranderen. De woonmarkt blijft zo in handen van vastgoedspeculanten. Niets doen is echter het slechtste wat we kunnen doen. Er is dringend nood aan verandering.

Zeker in Brussel, maar ook in Vlaanderen is de ruimte beperkt. Het toenemend aantal gezinnen en woningen mag er niet toe leiden dat alles volgebouwd geraakt. Daarom en om wonen betaalbaar te houden, zijn creatieve oplossingen

Het toenemend aantal gezinnen mag er niet toe leiden dat alles volgebouwd wordt. Er zijn dus creatieve oplossingen nodig. Een eigen huis kopen, is en blijft een droom van velen. Meer en meer wordt het echter een onhaalbare en vooral onbetaalbare droom. Op 30 jaar tijd is de gemiddelde prijs van een woning vertienvoudigd. Maar wie levenslang moet huren, is pas echt de pineut: in steden besteedt de helft van de huurders 40% van zijn inkomen aan huur. De nood aan nieuwe sociale woningen is enorm groot. In Vlaanderen staan 61.000 mensen op de wachtlijst. Hier toont Brussel zich een zeer actieve speler. Brussels staatssecretaris Christos Doulkeridis van Ecolo moest voor 40.000 gezinnen

WOUTER VAN BESIEN Voorzitter Groen wouter.vanbesien@groen.be

op zoek naar een geschikte woning. Zijn doorgedreven investeringen en ambitieuze plannen om bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen om te vormen tot woningen, beginnen vruchten af te werpen.

nodig. Groen wil dan ook volop inzetten op nieuwe woonvormen. Cohousing is daar één van. Meerdere gezinnen gaan de uitdaging aan om samen te bouwen aan een eigen nest. Meteen wordt wonen weer een sociaal gegeven. De terugkeer van het buurtleven. Regeltjes en wetten staan dergelijke vormen van mede-eigenaarschap en samenwonen echter wel eens in de weg. Een resolutie die de Groen-fractie in het Brussels Parlement indiende om deze bezwaren van de baan te krijgen, werd alvast goedgekeurd. We kunnen enkel hopen dat ook Vlaanderen snel op de juiste trein springt.

LEES MEE/DOE MEE/WORD LID Zin in Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant van Groen? Wil je mee folders bussen, acties organiseren of artikels schrijven? Misschien wil je Groen steunen en lid worden? Laat het ons weten: 02 219 19 19

www.groen.be

MIEKE VOGELS Vlaams parlementslid Groen mieke.vogels@groen.be

BRUNO DE LILLE Staatssecretaris Brussels Gewest info@delille.irisnet.be


Biodroom voor tuiniers en artiesten Wil je graag (leren) tuinieren, maar je hebt geen tuin? Dan is Biodroom iets voor jou. Je kan achter het stadskantoor op de Halewijnlaan 86 tot eind september aan de slag. Ook als je artiestenbloed hebt, ben je welkom. Je kan er bouwen aan artistieke installaties met als thema ecologie en natuur. Het initiatief wil aan de mensen op Linkeroever een ontmoetingsplek bieden. Raadslid Ilse van Dienderen: “Ik hoop dat Biodroom slaagt en op andere plekken opvolging krijgt. Binnen afzienbare tijd wordt de olie immers te duur om ons voedsel nog van heinde en ver naar hier te slepen.”

IMADE EN LECH TONEN DE WEG

Meer info bij: heleen.vandenbergh@stad.antwerpen l

Begeleiderspas voor mindervaliden Raadslid Gina Verstraeten heeft intussen al vele maanden geleden een advies ingediend dat aan de stad vraagt de begeleider van een mindervalide gratis toegang te geven bij evenementen en culturele manifestaties. Dat werd door de volledige raad goedgekeurd. Gina vraagt via de verantwoordelijke districtsschepen wat het stadsbestuur heeft ondernomen om dit in de praktijk om te zetten. Het antwoord was: "Er is toch de A-kaart?" Gina: "Een échte begeleiderspas, zoals in Limburg, heeft meer toepassingen."

© Foto: Joost Van Langendonck

8

>

Dankzij de inzet van bevlogen mensen zoals Lech (links) en Imade (rechts) wordt samenleven in diversiteit in onze stad omgezet in de praktijk.

gina.verstraeten@groen.be l

Kansrijke kinderen naar 'zwarte scholen' 250 kinderen gingen de laatste vier jaar in Antwerpen-Noord en Oud-Borgerhout naar zulke scholen dankzij School in Zicht. De organisatie brengt 'witte' ouders samen en bezoekt met hen concentratiescholen in hun buurt. Nadien sturen de ouders in groep hun kinderen naar die scholen. Met positieve gevolgen: schoolprestaties verbeteren, leerkrachten werken met nog meer motivatie en ouders en grootouders raken meer bij de school betrokken. Raadslid Anne Poppe: “Ik vind dat de stad en Vlaanderen aan School in Zicht de middelen moeten geven om haar uitstekend werk uit te breiden naar bijvoorbeeld Linkeroever.” http://www.schoolinzicht.be/

Imade Annouri is een nieuwe Belg die werkt als 'adviseur instroom allochtone studenten’ op de communicatiedienst van de KULeuven. Lech Schelfout is een volbloed Vlaming die nieuwe Antwerpenaren helpt inburgeren. Met veel enthousiasme geven ze hun visie op een samenleving die almaar diverser wordt. Imade (spreek uit: ‘Imad’) is een allochtoon van de tweede generatie, maar hij vindt de term ‘allochtoon’ niet relevant. Hij voelt zich Antwerpenaar, Vlaming, Belg – en ook Marokkaan en moslim. Hij gebruikt de term wél als hij een verklaring zoekt voor het feit dat een etnisch-culturele groep het moeilijk heeft op school, of om aan werk te geraken.

l

Een tuin voor kinderen én bejaarden In de 'generatietuin' bij verzorgingshuis Royal in Den Haag kweken bewoners en kinderen van de naschoolse opvang groenten, fruit, kruiden en bloemen. Voor het tuintje werd een parking van 12 op 3 m omgevormd. "Een goed idee voor ons OCMW", vindt districtsraadslid Ilse Van Dienderen. ilse.vandienderen@groen.be -

Vrijwilligers en meer info Vrijwilligers schreven samen met mandatarissen dit blad en stopten het in je bus. Ook zin om Antwerpen groener, leefbaarder, duurzamer te maken? Alle hulp is welkom. Neem contact met Hugo van Dienderen (zie rechtsonder). Voor Groenkrantjes van andere wijken, vroegere krantjes en groene documentatie over bomen, fietsen, wonen... : www.issuu.com/HugoVanDienderen http://www.facebook.com/GroenDistrictAntwerpen

“De situatie is dramatisch”, zegt lmade. “Er is in Vlaanderen een enorm verschil tussen de prestaties van autochtone en allochtone leerlingen. En Antwerpen scoort het slechtst van allemaal. Dat komt door de vele concentratiescholen. De talenten van heel wat jonge mensen worden verspild. Hierop moet het beleid de volgende jaren keihard inzetten!” In zijn job zorgt Imade ervoor dat allochtone leerlingen beter doorstromen naar hogere studies. Toch vindt hij niet dat iedereen per se naar het hoger onderwijs moet: "Laat ieder zijn eigen weg kiezen, en dat kan evengoed zijn: loodgieter worden." Lech helpt al drie jaar mensen inburgeren. Bij het Antwerpse onthaalbureau geeft hij het vak maatschappelijke oriëntatie. Hoe samenleven in diversiteit: daarover gaat het dikwijls tijdens de lessen. Begrip hebben voor elkaar. “Het is belangrijk dat het niet van één kant komt”, stelt Lech. “Het zijn niet enkel de nieuwkomers die

zich moeten aanpassen aan de normen en gewoonten van dit land. Het is ook belangrijk dat wij ons openstellen voor hen.” “Daarom organiseren we, samen met Vormingplus Antwerpen, STADSKLAP. Dat zijn ontmoetingen van Belgen en nieuwkomers, kleine debatten, met thee en koekjes. Echt gezellig! Er komen tal van onderwerpen aan bod: de school, opvoeding, geloof, vrijwilligerswerk, sporten… Soms ontstaan er pittige gesprekken. Zo zijn er over het thema homoseksualiteit al heftige discussies gevoerd. Het feit dat er over dergelijke onderwerpen gesproken wordt is op zich al positief.” Bij mensen als Imade en Lech doen de groene districtsraadsleden graag inspiratie op voor hun werk in de Antwerpse districtsraad. Het volledige interview met Imade en Lech kan je lezen op www.groendistrictantwerpen.be.

ILSE VAN DIENDEREN - GINA VERSTRAETEN Districtsraadsleden

CONTACT Deze krant is een uitgave van Groen. Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

®

Verantwoordelijke uitgever: Wouter Van Besien, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Groen district Antwerpen Hugo Van Dienderen Wapenstraat 2/2 2000 Antwerpen 03 288 77 47 - GSM 0495 52 37 69 hugo.vandienderen@groen.be www.groendistrictantwerpen.be

Antwerpen district linkeroever 2012 03  
Antwerpen district linkeroever 2012 03  
Advertisement