Page 1

GROENKRANT GROEN DISTRICT ANTWERPEN CENTRUM > LENTE 2012

7

IMADE EN LECH TONEN DE WEG

© Foto: Tom Van den Borne

8

BLIJFT WONEN BETAALBAAR?

De Meirbrug alleen nog voor voetgangers, fietsers en trams. Zo krijgen we een échte wandelen fietsboulevard in een verkeersluwe binnenstad. Een goed idee, ja toch?

EEN WANDELBOULEVARD VAN DE STATIE NAAR ‘T SCHELD Groen wil niet wachten op de afloop van allerlei grote infrastructuurwerken om bewoners en bezoekers te verwelkomen in een autoluwe binnenstad met een centrale wandelboulevard. Enkele eenvoudige aanpassingen volstaan. De ingrepen tijdens de koopjesperiode bewijzen dat het kan. Elke Antwerpenaar kent het kruispunt aan de voet van de Boerentoren en haast iedereen staat er wel eens te wachten om over te steken van Meirbrug naar Meir of omgekeerd. Op drukke momenten leidt dat tot gevaarlijke toestanden. Groen is er een groot voorstander van om de drukke autoverkeersstroom tussen Huidevettersstraat en Sint-Katelijnevest

assen voor langzaam verkeer, met onder meer deze 'knip' aan de Meirbrug . Maar op sinterklaasdag 2011 werd pijnlijk duidelijk dat de meerderheidspartijen Open VLD en N-VA, met lichte steun vanuit het kabinet van schepenen Van Peel en Heylen (toen nog niet in kartel met SPA), niet van plan zijn dit voorontwerp goed te keuren. Plots vinden ze de knip van de Meirbrug onaanvaardbaar.

Niet alleen voetgangers en fietsers uit de stad, maar ook shoppers en toeristen zijn de klos. door te knippen. Zo ontstaat er tussen het Centraal Station en de Schelde één grote voetgangers- en fietserszone, zonder hinder voor de zachte weggebruiker. Automobilisten kunnen evengoed van noord naar zuid via de Leien. Helaas, de meerderheidspartijen in het stadsbestuur houden zich niet aan hun eigen woord. Het stadscollege keurde al in 2008 een reeks principes goed. Voor het hele gebied tussen Leien en Scheldekaaien zou er een plan komen dat de verkeersstromen regelt. Er was een akkoord over de verdere uitbouw van

Dit college durft duidelijk niet kiezen voor een autoluwe binnenstad en een versterkte band tussen stad en stroom. Meer over de knip en de wandelboulevard op: www.groendistrictantwerpen.be

JORIS GIEBENS Districtsschepen joris.giebens@stad.antwerpen.be

© Foto: Joost Van Langendonck

>

>

Net zoals in Gent en Nederlandse en Duitse steden mogen er ook in Antwerpen fietsstraten komen. Met voorrang voor de fietser.

Jouw straat: eerste Antwerpse fietsstraat? Fietsers worden sinds februari verwend. Althans in Gent. Daar kunnen ze op de eerste fietsstraten in Vlaanderen de pedalen al induwen. Een fietsstraat is een alternatief voor wegen met onvoldoende ruimte voor een fietspad en waar autoverkeer toegelaten moet blijven. Het maakt fietsen aantrekkelijker en veiliger, want het fietsverkeer heeft er absolute voorrang op het gemotoriseerde verkeer. En er gaan ook geen parkeerplaatsen verloren. Kortom, iedereen blij. In Antwerpen zie je steeds meer fietsers en de Velo's kennen een ongelooflijk succes. Goed voor de conditie van vele stadsgenoten en goed voor de stadslucht. Goed ook voor de portemonnee, met die stijgende brandstofprijzen. Meer dan de helft van de autoverplaatsingen in Antwerpen zijn ritjes onder de vijf kilometer. Als de fietsinfrastructuur veiliger en comfortabeler was, zouden velen zo'n korte afstand met de fiets afleggen. Fietsstraten horen daar ook bij. Groen vindt dat de grootste stad van Vlaanderen niet mag onderdoen voor de Oost-Vlaamse hoofdstad. Komt jouw straat volgens jou in aanmerking om de eerste Antwerpse fietsstraat te worden? Mail mij waarom en win de politieke steun van Groen voor je plan.

ILSE VAN DIENDEREN Districtsraadslid ilse.vandienderen@groen.be


© Foto: Sien Verstraeten

MAAK ENERGIE GROEN EN BETAALBAAR

>

© Foto: Sien Verstraeten

Restbank Dexia in de problemen: nieuwe onderhandelingen voor overheidswaarborg broodnodig

Dexia: nu meer dan ooit nood aan onderzoekscommissie

>

De redding van Dexia Bank België heeft de belastingbetaler met een zeer zware factuur opgezadeld. Daarnaast staat ons land ook borg voor de overblijvende restbank, een zwaard van Damocles ten bedrage van 54 miljard euro. België draagt 60,5% van de totale waarborg, Frankrijk en Luxemburg de rest. Onbegrijpelijk, het probleem ligt immers vooral bij de Franse tak van de restbank.

"De fundi’s zijn zij die vandaag nog voor nucleaire projecten kiezen"

Op 23 februari bleek dat die laatste zwaar in problemen zit: er is een verlies van 11,6 miljard, de Franse tak blijkt nog zieker dan verwacht. We zitten midden in een horrorscenario: de kans dat de borg nu effectief moet worden betaald, groeit met de dag. Daarom is het absoluut noodzakelijk om de onevenwichtige waarborg te heronderhandelen. Er moet een onderzoekscommissie komen die ook de tweede redding mee onder de loep neemt en verantwoordelijkheden bepaalt. Er moet een einde komen aan de buitensporige vergoedingen en de politieke benoemingen. We hebben kortom nood aan een duurzaam toekomstscenario voor de financiële sector. Er staat 54 miljard euro op het spel.

In een studie over de energieprijzen maakt energieregulator CREG brandhout van het energiebeleid van de afgelopen jaren. Nog steeds worstelt onze energiemarkt met een dubbel monopolie: te veel Electrabel, te veel nucleaire energie. Met een kernuitstap, nieuwe investeringen en energiebesparing kiest Groen voor een heel ander scenario.

Vergeleken met onze buurlanden worden onze gezinnen en kmo’s geconfronteerd met te hoge energieprijzen, zowel voor gas als voor elektriciteit. De politieke verantwoordelijken van de afgelopen jaren misten visie en postuur. Nog te vaak worden beslissingen afgestemd op de belangen van de historische speler, Electrabel. Niet toevallig vraagt de CREG duidelijkheid over de kernuitstap en een hogere bijdrage van de nucleaire sector. “De nucleaire bijdrage moet opgetrokken worden tot 1,2 miljard”, luidt het in de studie. Ook Groen en Ecolo leggen de lat op een taks van 1,2 miljard. De regering Di Rupo-Vanackere houdt het echter op een brutobijdrage van 550 miljoen. Door de fiscale aftrekbaarheid gaat het in realiteit voor Electrabel maar

Net daarom is de schrapping van de fiscale aftrekken voor energiebesparende maatregelen een grote vergissing. Voor bouwers en verbouwers was die bruuske schrapping door de federale regering een ferme klap. In het kader van een economisch relanceplan moet de federale regering het roer omgooien en zulke investeringen net aanzwengelen. Dat is goed voor de economie en voor de koopkracht. De pistes voor een ander energiebeleid liggen al jaren op tafel. Nu moeten er maar eens knopen worden doorgehakt. Uit een recente enquête van de KU Leuven bleek

De schrapping van de steun voor energiebesparing is een grote vergissing om een inspanning van 250 miljoen netto, een fractie van de nucleaire woekerwinsten. Die hogere nucleaire taks moet gebruikt worden voor hernieuwbare energie, ondersteuning van nieuwe producenten en energiebesparing. Groen stelt voor om de toeslagen voor de windmolenparken in de Noordzee te financieren met de nucleaire bijdrage in plaats van via de factuur van de consument, een win-winoperatie. We kunnen het niet over prijsbeperking hebben zonder te wijzen op energiebesparing, de manier om

MEYREM ALMACI Kamerlid Groen meyrem.almaci@groen.be - www.meyremalmaci.be

energiefacturen structureel te drukken. Energie wordt immers nooit meer goedkoop.

dat 66% van de Belgen voorstander is van een kernuitstap. Het is dus echt aan de Wetstraat om te beslissen. De fundi’s zijn zij die vandaag nog voor nucleaire projecten kiezen, de realo’s werken gedreven aan een groene toekomst.

KRISTOF CALVO Kamerlid Groen www.kristofcalvo.be

© Foto: Sien Verstraeten

2

>

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters

VERSTENING VLAANDEREN MOET STOPPEN De Vlaamse regering wil een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen opmaken, als opvolger van het structuurplan. Dat moet duidelijk maken waar we de bevolkingsgroei opvangen en hoe we onze open ruimte gaan beschermen. Aangenamer wonen in de stad door minder lawaai, fijn stof en autoverkeer en daarnaast sportief ontspannen op het platteland zijn onmisbare troeven voor de toekomst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen focust Groen op leefkwaliteit en het beschermen van de open ruimte. De verstening van Vlaanderen moet stoppen. Blijft een nationaal park in de Kempen een verre droom of is het een creatieve uitdaging met veel mogelijkheden? Groen kiest resoluut voor het tweede.

DIRK PEETERS Vlaams volksvertegenwoordiger dirk.peeters@groen.be - www.dirkpeeters.nu


© Foto: Bart Cabanier

A102, R11 BIS, TWEEDE SPOORTOEGANG…

>

Meer transport over het spoor, minder over de weg

De Groenen zijn voor meer verkeer over het spoor. En minder vrachtwagens op onze wegen. Maar dat wil niet zeggen dat we geen vragen hebben bij de spoortracés die nu voorliggen. Zijn alle alternatieven onderzocht? Groen vraagt dat ook het effect van een noordelijke ontsluiting van de Antwerpse haven in de richting van de Betuwe-spoorlijn in Nederland, bekeken zou worden. Bovendien stellen we vragen bij de trafiekcijfers. Is er wel nood aan extra capaciteit? We verwachten hier een duidelijk antwoord op. De nieuwe spoorlijn mag zeker niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Als een extra spoorlijn nodig is, pleiten we voor een boortunnel, en dat over het hele traject. Dat veroorzaakt het minste hinder voor de omwonenden en beperkt de schade aan kostbare groengebieden.

BART STAES Europarlementslid Groen bart.staes@groen.be

© Foto: Jo Vervoort

Nieuwe sporen?

>

In de plannen van de Vlaamse regering moeten groene buffers rond Antwerpen wijken voor nieuwe weginfrastructuur

De Vlaamse Regering heeft een masterplan voor de mobiliteit rond Antwerpen. Het is geen duurzaam plan. Het is vooral een autoplan. De Lange Wapper is weg, maar het BAM-tracé dwars door de stad is gebleven. Nu met tunnels. De kosten voor die hele Oosterweelverbinding lopen al snel op tot 4 miljard euro.

© Foto: archief

Daarnaast wil de Vlaamse regering ook andere stukken snelweg bouwen om de ring te ontlasten, zoals de A102 tussen Ekeren en Wommelgem, en een ondertunneling van de R11 (de R11 BIS) tussen Wommelgem en Wilrijk. Zo kan veel verkeer afgeleid worden in oostelijke en zuidelijke richting. Maar dat verkeer moet dan wel door of vlak naast druk bewoonde gebieden in Ekeren, Merksem, Schoten, Deurne, Wijnegem, via een grote verkeerswisselaar in Wommelgem, en vervolgens door Borsbeek, Mortsel en Wilrijk (R11 BIS). Groene buffers in en tussen stad en rand moeten eraan geloven. Al zeker tijdelijk voor de werken, maar wellicht ook definitief. >

Nieuwe wegen aanleggen betekent extra, nieuw verkeer aantrekken

De Vlaamse Regering wil verder de snelweg E313 verbreden van 3 naar 5

Ofwel wordt de spoortunnel gebundeld met de R11. Vanaf Mortsel volgt dat tracé dan spoorlijn 15, langs Boechout, richting Lier: het spoor zou grotendeels op niveau -1 komen te liggen, afwisselend in een open en gesloten sleuf. Er wordt nu een plan-MER opgemaakt (MER = milieueffectrapport) om de gevolgen van deze plannen voor de hele streek te onderzoeken. Vooral een probleem van afstemming De Vlaamse regering staat met haar plannen nog helemaal niet zo ver als de NMBS. Maar het probleem is wel dat men er sterk aan denkt om de tunnel voor een nieuwe snelweg en de nieuwe spoortunnel te bundelen. In de plannen van de spoorwegen wordt dus al rekening gehouden met de A102. En met de R11 BIS. En dat terwijl over deze projecten nog

Nieuwe autowegen? Groen heeft de grootste moeite met het feit dat in het Masterplan van de Vlaamse regering miljarden gestoken worden in nieuwe autoinfrastructuur. De Vlaamse regering moet keuzes maken. De totale kost van het Masterplan loopt volgens het Rekenhof nu al op tot 7 miljard euro. Dat geld is er gewoon niet. Het hele Oosterweeldossier zit in een impasse. Het BAM-tracé heeft geen draagvlak bij de Antwerpse bevolking. Groen wil eerst en vooral investeren in duurzame alternatieven (zie verder in deze folder). Als een sluiting van de ring toch nodig blijkt, pleiten wij voor het Meccano-tracé van stRaten-Generaal en Ademloos. Het is een schande dat de Vlaamse regering dat tracé niet ernstig wil onderzoeken en zelfs actief boycot. De slechts mogelijke oplossing is om nu de vlucht vooruit te kiezen en te gaan voor de versnelde uitvoering van de A102 en R11 BIS. Daarmee wordt alle druk afgewenteld op de rand. Zonder dat ten gronde iets opgelost wordt. Het Vlaams Verkeerscentrum becijferde dat het verkeer op de R11 en op de wegen die erop uitgeven niet eens afneemt na de aanleg van de tunnel onder de R11. Het bevestigt alleen wat we al wisten: dat nieuwe wegen extra verkeer aantrekken. Hiervoor is geen plaats in de rand. WOUTER VAN BESIEN Voorzitter Groen wouter.vanbesien@groen.be

Draagvlak voor grote infrastructuurwerken ontbreekt compleet rijstroken tussen Wommelgem en Ranst. Tegelijk wil men een nieuwe industriezone realiseren naast de snelweg. Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in Wommelgem en Ranst. Daarnaast is er het plan van de spoorwegen om een tweede spoortoegang voor de Antwerpse haven aan te leggen. Het spoor zou eerst het tracé van de A102 volgen tussen Ekeren en Wommelgem. Nadien zijn er twee mogelijkheden: ofwel komt er vanaf het rondpunt in Wommelgem een lange tunnel die men onder Borsbeek, Vremde en Emblem (Hagebroek) boort om pas in Lier weer boven de grond te komen en aan te takken op de bestaande spoorlijnen 15 en 16.

absoluut geen eensgezindheid bestaat. Provinciegouverneur Cathy Berx zette een ruime bevraging op van de betrokken gemeentebesturen en bewoners. Daaruit bleek dat een draagvlak voor deze werken in feite compleet mankeert.

INGRID PIRA Burgemeester Mortsel ingrid.pira@groen.be

3


© Foto: archief

ONS ALTERNATIEF VOOR DE ANTWERPSE MOBILITEIT

>

Groen senator Freya Piryns

Meer investeren in de Lijn, niet minder

© Foto: Bart Cabanier >

De Lijn moet in 2012 van de Vlaamse regering 60 miljoen besparen. Terwijl er de laatste twee jaren al veel middelen afgeroomd werden. Antwerpen en de rand moeten ook bezuinigen. De Lijn tracht dit op een slimme manier te ondervangen door meer trams te laten rijden en bussen uit de stad te halen. Groen is mee vragende partij voor een vertramming. Op voorwaarde dat de dienstverlening voor de mensen in elke wijk verzekerd blijft. En dat het aantal overstappen voor de reizigers beperkt blijft. ‘s Avonds en in het weekend mag het aanbod zeker niet verminderen. Het feit blijft dat de ambitieuze toekomstplannen voor de Lijn zeer traag gerealiseerd geraken. Antwerps Groen senator Freya Piryns: “We hebben al veel mooie plannen van de Lijn gezien. Maar het duurt allemaal wel heel erg lang. Dat komt omdat de Vlaamse regering foute keuzes maakt. Zij blijft al haar middelen pompen in de aanleg van nieuwe wegen. De aanleg van de tunnel aan de luchthaven kost al 40 miljoen euro. Intussen bespaart men op het openbaar vervoer in plaats van echt in te zetten op meer trams en lightrails. Dan zou men pas werk maken van het STOP-principe en voorrang geven aan stappers, trappers en openbaar vervoer.“

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters

Ook Groen wil oplossingen voor de verkeersknoop en wel op korte termijn. Omdat de middelen beperkt zijn, willen wij vooral de bestaande wegen beter gebruiken en meer inzetten op openbaar vervoer, binnenvaart en fietsers. We willen niet dat er extra verkeer wordt aangezogen. Dat is slecht voor de kwaliteit van leven. In de stad, maar ook in de rand. Wat willen we dan concreet ? Schaf tol Liefkenshoektunnel af De tol op de Liefkenshoektunnel kan afgeschaft worden. Dat zou al veel vrachtverkeer afleiden van de ring, zoals ten tijde van het Minderhinderplan bij de renovatie van de ring. Slimme kilometerheffing De Vlaamse regering wil straks een ouderwetse tolheffing instellen aan de nieuwe Oosterweelverbinding, met een hele tolzone en tolhuisjes. Wij willen liever meteen werk maken van een slimme kilometerheffing op de ring om het verkeer te sturen. Vrachtwagens en passanten die

Groen trekt radicaal de kaart van meer trams tussen stad en rand. Wij willen niet besparen op openbaar vervoer, maar juist extra investeren om de toekomstplannen van de Lijn snel uit te voeren. De groene burgemeesters in Zwijndrecht en Mortsel gaven het voorbeeld. Andere gemeenten kunnen volgen. Groen ondersteunt de voorstellen voor een lightrail tussen Antwerpen langs de E34 en Zoersel, en vandaar naar Malle en Brecht. Meer vervoer over het water We willen het vervoer over het Albertkanaal opwaarderen. En ja, waarom geen lijndienst over de Schelde? Betere fietsvoorzieningen Bijna de helft van de verplaatsingen in de Antwerpse binnenstad gebeurt nu met de

Door de overkapping van de ring kunnen we groene stedelijke ruimte heroveren op beton absoluut vlak langs woonwijken willen rijden, zullen dan meer betalen. Overkapping van de ring Groen ijvert al lang voor een overkapping van de ring en de E313 ter hoogte van het Rivierenhof. Dit is een hoopvol toekomstproject voor heel de regio. We kunnen groene en stedelijke ruimte heroveren op beton. En zorgen voor minder fijn stof en lawaai. De kosten worden gedeeld met de privé. Voor ons zijn gezondheid en leefbaarheid van belang. In de stad én in de rand. Meer investeren in openbaar vervoer Twee derde van de verplaatsingen van de rand naar de binnenstad gebeurt nu nog met de auto.

FREYA PIRYNS Senator freya.piryns@groen.be

auto. Binnen de rand geldt dit voor twee derde van de verplaatsingen. Daar zitten veel verplaatsingen bij die ook met de fiets zouden kunnen gebeuren. We blijven dan ook ijveren voor meer investeringen in brede hoofdbanen voor fietsen tussen stad en rand, maar ook fietsringen tussen randgemeenten.

DIRK PEETERS Vlaams volksvertegenwoordiger www.dirkpeeters.nu

© Foto: archief

4

>

Groen Kamerlid Meyrem Almaci

Kiezen voor de tram vraagt visie en moed Iedereen is voor de tram en de fiets. Tot het eropaan komt. Als moet gekozen worden voor een rijstrook minder voor de auto’s bijvoorbeeld. Ook dat is een van de redenen waarom de aanleg van vrije trambanen en hoofdfietsroutes zo traag vooruit gaat. Het is niet toevallig dat juist Zwijndrecht en Mortsel het goede voorbeeld geven. Daar trokken de groene burgemeesters Willy Minnebo en Ingrid Pira mee aan de kar. De tram op linkeroever rijdt intussen tot in Zwijndrecht en Melsele. En straks rijdt de tram in Mortsel ook door tot in Boechout. Het was niet altijd gemakkelijk. Het leidde tot verhitte discussies. Maar eens de trams rijden, is de tevredenheid groot. En duurzame mobiliteit zorgt voor een heropleving van wijken en winkels.

MEYREM ALMACI Kamerlid meyrem.almaci@groen.be
19 rijvakken 19 rijvakken in de stad: midden in de stad. purePurewaanzin! waanzin.

ademloos.be

overkap die ring nu, overkap die ring nu, stem meccano stem Meccano


ademloos.be

OVERKAP DIE RING NU: STEM meccano!

antwerpen is ongezond

Raamaffiche


BLIJFT WONEN BETAALBAAR?

WIJ DOEN HET VOOR HET

GELD

© Foto: Fotolia

GROENE OPLOSSINGEN MAKEN WONEN IN ANTWERPEN BETAALBAAR

Een eigen huis kopen, is en blijft een droom van velen.

Vlaanderen en Brussel staan voor een gigantische uitdaging. Steeds meer gezinnen zijn op zoek naar een geschikte, degelijke woning. Tegelijk, of net daardoor, worden woningen haast onbetaalbaar. Voor Groen is een veilig dak boven het hoofd een basisrecht van iedereen. Daarom pleiten we voor een radicale en creatieve aanpak.

Het positieve alternatief www.groen.be/wonen

Groen_precampagne_provincies.indd 1

Dé oplossing voor de economische crisis: slim investeren

13/03/12 18:33

De economie zit in het slop. Groen-voorzitter Wouter Van Besien reikt dé oplossing aan om de economie terug op het goede spoor te brengen. ‘Investeren, natuurlijk. Als het bedrijfsleven het moeilijk heeft, moet de overheid investeren. Niet zomaar, maar investeringen die ervoor zorgen dat de economie groener wordt. Zo sla je twee vliegen in één klap: het is goed voor de economie en de tewerkstelling, én is goed voor het milieu.’ Hoe zien zo’n groene investeringen er uit? ‘Investeer bijvoorbeeld in hernieuwbare energie en de bouwsector, dat levert jobs op. Maar het blijft best niet bij een paar sectoren. Het gaat om de hele economie. Geef daarom enkel belastingsvoordelen (zoals de notionele intrestaftrek) aan bedrijven die innoveren en milieuvriendelijker werken.’ Maar daar heeft de overheid toch geen geld voor? ‘Ze laat heel wat geld liggen. Electrabel maakt jaarlijks 1,2 miljard extra winst vanwege de afgeschreven kerncentrales. De regering moet die winst investeren in hernieuwbare energie. Voer ook de premies terug in voor energiebesparing en isolatie, want dat levert betere huizen en werk op. Ook de belastingen moeten veel rechtvaardiger. Verlaag de lasten op arbeid. En belast de superrijken op de inkomsten die ze halen uit hun bezit. Dat is toch maar normaal zeker. Iemand die werkt, betaalt meer belastingen dan iemand die renteniert. Schandalig.’

Vanaf 2014 worden de gewesten volledig bevoegd voor het woonbeleid. In Vlaanderen lieten de regeringspartijen, vooral deze die het luidst roepen om nieuwe bevoegdheden, al weten dat er wat hen betreft niets zal veranderen. De woonmarkt blijft zo in handen van vastgoedspeculanten. Niets doen is echter het slechtste wat we kunnen doen. Er is dringend nood aan verandering.

Zeker in Brussel, maar ook in Vlaanderen is de ruimte beperkt. Het toenemend aantal gezinnen en woningen mag er niet toe leiden dat alles volgebouwd geraakt. Daarom en om wonen betaalbaar te houden, zijn creatieve oplossingen

Het toenemend aantal gezinnen mag er niet toe leiden dat alles volgebouwd wordt. Er zijn dus creatieve oplossingen nodig. Een eigen huis kopen, is en blijft een droom van velen. Meer en meer wordt het echter een onhaalbare en vooral onbetaalbare droom. Op 30 jaar tijd is de gemiddelde prijs van een woning vertienvoudigd. Maar wie levenslang moet huren, is pas echt de pineut: in steden besteedt de helft van de huurders 40% van zijn inkomen aan huur. De nood aan nieuwe sociale woningen is enorm groot. In Vlaanderen staan 61.000 mensen op de wachtlijst. Hier toont Brussel zich een zeer actieve speler. Brussels staatssecretaris Christos Doulkeridis van Ecolo moest voor 40.000 gezinnen

WOUTER VAN BESIEN Voorzitter Groen wouter.vanbesien@groen.be

op zoek naar een geschikte woning. Zijn doorgedreven investeringen en ambitieuze plannen om bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen om te vormen tot woningen, beginnen vruchten af te werpen.

nodig. Groen wil dan ook volop inzetten op nieuwe woonvormen. Cohousing is daar één van. Meerdere gezinnen gaan de uitdaging aan om samen te bouwen aan een eigen nest. Meteen wordt wonen weer een sociaal gegeven. De terugkeer van het buurtleven. Regeltjes en wetten staan dergelijke vormen van mede-eigenaarschap en samenwonen echter wel eens in de weg. Een resolutie die de Groen-fractie in het Brussels Parlement indiende om deze bezwaren van de baan te krijgen, werd alvast goedgekeurd. We kunnen enkel hopen dat ook Vlaanderen snel op de juiste trein springt.

LEES MEE/DOE MEE/WORD LID Zin in Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant van Groen? Wil je mee folders bussen, acties organiseren of artikels schrijven? Misschien wil je Groen steunen en lid worden? Laat het ons weten: 02 219 19 19

www.groen.be

MIEKE VOGELS Vlaams parlementslid Groen mieke.vogels@groen.be

BRUNO DE LILLE Staatssecretaris Brussels Gewest info@delille.irisnet.be


Veiliger Boomgaardstraat blijft aanslepen “De verkeerspolitie onderzoekt hoe de Boomgaardstraat verkeersveiliger kan worden.” Dat vage antwoord kreeg raadslid Ilse van Dienderen toen ze het districtsbestuur al voor de derde keer interpelleerde. De ongeruste bewoners pleiten al jaren voor een zone 30 en bredere voetpaden om de verkeersveiligheid in hun drukke straat te verhogen. “Verkeersveiligheid is absoluut geen prioriteit voor dit bestuur. Het aantal voetgangersdoden in de stad verdubbelde in 2010 ten opzichte van 2009 en ook het aantal zwaargewonde fietsers steeg”, betreurt Ilse van Dienderen.

IMADE EN LECH TONEN DE WEG

ilse.vandienderen@groen.be l

SOS Zurenborg verkoopt fijnstofmaskers Je kan jezelf en je kinderen beschermen tegen fijn stof. Dat dringt diep je longen binnen en beschadigt ze. Het wijkcomité SOS Zurenborg verkoopt fijnstofmaskers van 20 tot 40 € via zijn webshop. Raadslid Anne Poppe: “De overheid moet ervoor zorgen dat we kunnen ademen in ons district zónder maskers. In een autoluwe stad heb je geen maskers nodig. En het is er veel veiliger en aangenamer voor jong en oud. Maar in afwachting is het een goed idee zo’n masker te kopen.”

© Foto: Joost Van Langendonck

8

>

Dankzij de inzet van bevlogen mensen zoals Lech (links) en Imade (rechts) wordt samenleven in diversiteit in onze stad omgezet in de praktijk.

www.preventieshop.sos-zurenborg.be -

Bijna 1000 autodelers bij Cambio Het aantal autodelers is vorig jaar met 25% toegenomen in Vlaanderen. In Antwerpen zijn dat er nu ruim 950. Een autodeler heeft geen eigen auto. Hij betaalt Cambio een maandelijks lidgeld. Als hij dan een Cambio-auto gebruikt, betaalt hij per uur en per kilometer. Raadslid Gina Verstraeten: “Ik vind dat een schitterend systeem voor stedelingen die niet dagelijks een auto nodig hebben. Ik pleit ervoor dat iedere autodeler in ons district een Cambiostandplaats vindt op maximum 5 minuten van zijn woning.” www.cambio.be

gina.verstraeten@groen.be

l

Groene bestelwagens Ons district telt nogal wat winkelstraten. Dieselvrachtwagens rijden hun koopwaar de stad in, wat veel fijn stof veroorzaakt. Hasselt start met citydepot, waar de vrachtwagens hun goederen overladen op elektrische voertuigen (dagelijks 2 ronden) of op vrachtfietsen met elektromotor (just-in-time). Raadslid Anne Poppe: “Ons district kan zoiets ook promoten bij alle betrokkenen.” www.citydepot.be

anne.poppe@groen.be

l

Vrijwilligers

/

En meer info...

Vrijwilligers schreven samen met mandatarissen dit blad en stopten het in je bus. Ook zin om Antwerpen groener, leefbaarder, duurzamer te maken? Alle hulp is welkom. Neem contact met Hugo van Dienderen (zie rechtsonder). Voor Groenkrantjes van andere wijken, vroegere krantjes en groene documentatie over bomen, fietsen, wonen... : www.issuu.com/HugoVanDienderen www.facebook.com/GroenDistrictAntwerpen www.facebook.com/BehoudBomenNationalestraat

Imade Annouri is een nieuwe Belg die werkt als 'adviseur instroom allochtone studenten' op de communicatiedienst van de KULeuven. Lech Schelfout is een volbloed Vlaming die nieuwe Antwerpenaren helpt inburgeren. Met veel enthousiasme geven ze hun visie op een samenleving die almaar diverser wordt. Imade (spreek uit: ‘Imad’) is een allochtoon van de tweede generatie, maar hij vindt de term ‘allochtoon’ niet relevant. Hij voelt zich Antwerpenaar, Vlaming, Belg – en ook Marokkaan en moslim. Hij gebruikt de term wél als hij een verklaring zoekt voor het feit dat een etnisch-culturele groep het moeilijk heeft op school, of om aan werk te geraken. “De situatie is dramatisch”, zegt lmade. “Er is in Vlaanderen een enorm verschil tussen de prestaties van autochtone en allochtone leerlingen. En Antwerpen scoort het slechtst van allemaal. Dat komt door de vele concentratiescholen. De talenten van heel wat jonge mensen worden verspild. Hierop moet het beleid de volgende jaren keihard inzetten!” In zijn job zorgt Imade ervoor dat allochtone leerlingen beter doorstromen naar hogere studies. Toch vindt hij niet dat iedereen per se naar het hoger onderwijs moet: "Laat ieder zijn eigen weg kiezen, en dat kan evengoed zijn: loodgieter worden." Lech helpt al drie jaar mensen inburgeren. Bij het Antwerpse onthaalbureau geeft hij het vak maatschappelijke oriëntatie. Hoe samenleven in diversiteit: daarover gaat het dikwijls tijdens de lessen. Begrip hebben voor elkaar. “Het is belangrijk dat het niet van één kant komt”, stelt Lech. “Het zijn niet enkel de nieuwkomers die

zich moeten aanpassen aan de normen en gewoonten van dit land. Het is ook belangrijk dat wij ons openstellen voor hen.” “Daarom organiseren we, samen met Vormingplus Antwerpen, STADSKLAP. Dat zijn ontmoetingen van Belgen en nieuwkomers, kleine debatten, met thee en koekjes. Echt gezellig! Er komen tal van onderwerpen aan bod: de school, opvoeding, geloof, sporten, vrijwilligerswerk… Soms ontstaan er pittige gesprekken. Zo zijn er over het thema homoseksualiteit al heftige discussies gevoerd. Het feit dat er over dergelijke onderwerpen gesproken wordt is op zich al positief.” Bij mensen als Imade en Lech doen de groene districtsraadsleden graag inspiratie op voor hun werk in de Antwerpse districtsraad.Het volledige interview met Imade en Lech kan je lezen op www.groendistrictantwerpen.be.

ILSE VAN DIENDEREN, ANNE POPPE EN GINA VERSTRAETEN Districtsraadsleden

CONTACT Deze krant is een uitgave van Groen. Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

®

Verantwoordelijke uitgever: Wouter Van Besien, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Groen district Antwerpen Hugo Van Dienderen Wapenstraat 2/2 2000 Antwerpen 03 288 77 47 - GSM 0495 52 37 69 hugo.vandienderen@groen.be www.groendistrictantwerpen.be

Antwerpen district centrum 2012 03