Page 1

De Zuidwester 23e jaargang nr. 3

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

In deze krant: Op bezoek bij BSO De Blokhut

Dag van de mantelzorg

Pagina 3

September 2016

Stratenactie september WIJ Corpus den Hoorn

Pagina 6

Pagina 5

TopsportZorgCentrum Groningen komt eraan! Op donderdag 14 juli was er een informatieavond over het TopsportZorgCentrum Groningen. Twee redactieleden van de Zuidwester (Migda Delfina en Matthé Snijders) waren aanwezig namens de Zuidwester. Het doel van de avond was om sportparkgebruikers en omwonenden te informeren over de plannen, de ontwikkeling en de realisatie van het Topsport Zorg Centrum Groningen en de herinrichting van het terrein waarop het gerealiseerd zal worden. Het TopsportZorgCentrum wordt gebouwd op een gedeelte van het parkeerterrein van Sportpark Corpus den Hoorn aan de zijde van de A7. Het parkeerterrein van het Sportpark zal heringericht worden. Euroborg N.V. is de eigenaar van het voetbalstadiondeel dat wordt verhuurd aan FC Groningen en is ook opdrachtgever en eigenaar van het te realiseren TopsportZorgCentrum. Euroborg NV is een zelfstandige organisatie waarvan 100% van de aandelen in het bezit is van de gemeente Groningen (een zogenaamde verbonden partij). Euroborg NV is een organisatie met een eigen bestuursorgaan en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. FC Groningen heeft al jarenlang de wens om haar eerste selectie, de ‘beloften’ en de jeugd onder één dak te huisvesten. De jeugd traint en speelt haar wedstrijden al een tijdlang op het sportpark. De eerste selectie en de ‘beloften’ trainen er pas vanaf afgelopen seizoen. Momenteel zijn zij nog gehuisvest in het Corpushuis, het voormalig ALO-gebouw. Om haar ambities te verwezenlijken is FC Groningen zich ervan bewust, dat dit alleen kan door samenwerking met de directe omgeving, met de stad en de regio. Gerard Kemkers, voor niemand in het Noorden een onbekende, hield een introductie over het inhoudelijke concept en de ruimtelijke opzet van het Topsport Zorg Centrum. Het gaat om de realisering van een centrum waarin sportmedische zorg voor breedte- en recreatiesporters wordt aangeboden. Het wordt een multifunctioneel gebouw, een echt topcentrum. Het nieuwe TopsportZorgCentrum (TsZC) is een gebouw van circa 5.250 m2 en bestaat uit 5 verdiepingen / ‘bouwlagen’. - De eerste laag is bestemd voor topsport, topsportbegeleiding en –opleiding. De kleedkamers van FC Groningen zijn hier ook. - De tweede laag is een centrum ‘voor overleg en ontmoeten’. Er zijn horeca faciliteiten, kantoren, het spelershome van de FC en het ‘opleidingshome’ van FC Groningen. - In de derde laag gaat het om medische (top)sportbegeleiding, waarbij diverse zorgpartijen (o.a.

Martiniziekenhuis) met specifieke specialismen een gezamenlijk sportzorgconcept (‘zorgcarroussel’) gaan neerzetten. Het gaat om twee thema’s: gezondheid en vitaliteit enerzijds en sportmedisch advies en begeleiding anderzijds. - De vierde laag krijgt verhuurbare kantoren waarbij VNO-NCW / MKB Noord de hoofdhuurder wordt, met de bedoeling ‘de meest vitale werkplek van Noord Nederland te creëren. - In de vijfde laag gaat het om de realisatie van een topsporttrainingshal waar topsporters onder specifieke begeleiding kunnen trainen. Het motto is ‘topsport inspireert topsport’. Het gaat erom Noord Nederland als een regio voor de ontwikkeling van sporttalent op de kaart zetten. Ben Veenbrink, directeur Euroborg NV, gaat na de presentatie van Gerard Kemkers in op het bouwproces en de plannen voor de herinrichting van het parkeerterrein bij het TopsportZorgCentrum Groningen. Daarin wordt ingegaan op de uitgangspunten voor het ontwerp van de herinrichting van het parkeerterrein en op de parkeerbehoefte van het TopsportZorgCentrum. Een van de hoofduitgangspunten voor de herinrichting van het parkeerterrein is om deze overzichtelijk en veilig te maken. De huidige bushalte komt te vervallen en zal dienen als drop-off-zone voor het halen en brengen van teams of spelers. Voor het openbaar vervoer komt er een nieuwe bushalte ter hoogte

van de rotonde Boerhaavelaan en Van Swietenlaan. Bij het TopsportZorgCentrum Groningen wordt een fietsparkeerfaciliteit gerealiseerd voor 65 fietsparkeerplaatsen. Additionele fietsparkeerplaatsen op het sportpark wordt door gemeente uitgewerkt. De aanwezigen op de informatieavond vragen om nog eens kritisch te kijken naar de veiligheid van het ontwerp van de herinrichting van het terrein. Eind november 2015 is er een parkeeronderzoek uitgevoerd. Deze meting geeft volgens de heer Veenbrink een goed beeld van het gebruik van het parkeerterrein. De parkeerdruk is op werkdagen overdag hoog. Het sportparkgebruik is doordeweeks vooral in de avond. Het gebruik wisselt elkaar daar dan af. Op zaterdag overdag is er een grote parkeerdruk, aangezien het sportpark dan volledig in gebruik is. Er is onderzocht hoe de parkeercapaciteit van het parkeerterrein te optimaliseren. De optie van een ondergrondse en/of bovengrondse parkeergarage is overwogen, maar financieel niet haalbaar. Het gebruik van de wielerbaan wordt als niet wenselijk geacht. Betaald pakeren zou een optie kunnen zijn, maar verlegt het probleem naar de omliggende wijken. Meer wordt gezien op de zaterdagen in het dubbelgebruik van omliggende bestaande parkeervoorzieningen, zoals het parkeerterrein van het Martini Ziekenhuis, het Transferium aan de A7 aan de Groningerweg en de parkeervoorziening bij het gebouw van de Gasunie. Momenteel worden met de Gasunie afspraken gemaakt dat op zaterdag sportparkgebruikers hier kunnen

parkeren. De route vanaf dit parkeerterrein naar het sportpark dient dan wel veilig gemaakt te worden. Met gemeente en hoofdgebruikers is afgesproken om gedurende het eerste jaar de parkeerbehoefte en de parkeerdruk te gaan monitoren en evalueren. De tijdsplanning voor de realisatie van het TopsportZorgCentrum Groningen is als volgt. Op 05 juli jl. is de Omgevingsvergunning voor Activiteit Strijdig Gebruik aangevraagd om een deel van het parkeerterrein te bestemmen voor het nieuwe centrum en om de herinrichting van het parkeerterrein mogelijk te maken. Nadat het plan door de gemeente

inhoudelijk getoetst is wordt de aanvraag dit najaar ter inzage gelegd. Momenteel loopt ook de aanbestedingsprocedure voor het selecteren van de ontwerpende en uitvoerende partij. Na selectie aan het einde van dit jaar wordt vervolgens vanaf januari 2017 tot en met juni 2017 het ontwerp vervaardigd waarna begonnen kan worden met de bouw van het centrum. Voor de uitvoeringsfase is een jaar gerekend, zodat in juli 2018 het TopsportZorgCentrum haar deuren kan openen. De herinrichting van het parkeerterrein wordt op dit proces afgestemd zodat ten tijde van de bouw er voldoende parkeercapaciteit voor de sportparkgebruikers beschikbaar is.

Vluchtelingen Noodopvang sluit de deuren Uitgebreid berichtten wij u in de vorige Zuidwester over het reilen en zeilen in de Vluchtelingen Noodopvang aan de van Swietenlaan. Locatiemanager Esmeralda van Boon vertelde uitvoerig en heel betrokken over de bewoners, hoe het met hen gaat en ook hoe goed Groningen hen bevalt. Woonden er in mei nog ongeveer 400 vluchtelingen, intussen zijn het er steeds minder geworden. Wanneer u deze editie van De Zuidwester leest, dan zullen alle bewoners elders onderdak hebben gekregen. Per 15 oktober is het huurcontract beëindigd en is er een einde gekomen aan de opvang van vluchtelingen in onze wijk. Een en ander heeft alles te maken met de sterke vermindering van de toestroom van asielzoekers naar Europa en dus ook naar Nederland. Helaas neemt het aantal vluchtelingen wereldwijd alleen nog maar toe. In de media zijn de afgelopen weken berichten verschenen over een mogelijke ombouw van het pand aan de van Swietenlaan voor statushouders in de gemeente Groningen. Dit zijn echter niet meer dan speculaties, niets is zeker. De bewoners van de Vluchtelingen Noodopvang hebben bijna een jaar in onze wijk gewoond. Zij hebben zich welkom gevoeld en de bewoners van de Hoornse Wijken hebben hen gastvrij ontvangen. Dat is een mooie gedachte en een mooie herinnering.


september 2016 - pagina 2

30 MINUTEN FITNESS

VOOR VROUWEN

De Zuidwester

������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������� ����������������������������

Ieder haar eigen Curves: dat geldt ook voor jou! In slechts 30 minuten bieden wij een volledige workout met cardio- en krachttraining. Curves is speciaal ontwikkeld voor vrouwen en onze coaches staan altijd voor je klaar.

����������������������������������� ��������������� Kom langs bij een Curves club bij jou in de buurt om te kijken wat Curves voor jou kan betekenen. Meer informatie over de actie en aanmelden kan op www.curves.nl/actie

30 MINUTEN FITNESS� VOOR VROUWEN WWW.CURVES.NL /CURVESHOLLAND ����������������� ����������������� ������������������ �

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen in vrijwel alle wijken van de stad Groningen, ook in Corpus den Hoorn. Op die manier valt er wat te kiezen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes in uw wijk? Volg dan onze wijkcoördinator via www.twitter.nl/corpusdenhoorn.

Damsterplein 1 | (050) 853 35 33 | nijestee.nl | facebook.com/nijestee


september 2016 - pagina 3

De Zuidwester

Op bezoek bij BSO de Blokhut Een van onze redactieleden, Annika van Dijk, bracht een bezoek aan BSO de Blokhut en had een gesprek met directrice, Karin Braakman. Bij de buitenschoolse opvang de Blokhut aan de van Swietenlaan 1 is een groot buitenterrein: een basketbalveldje, een zandbak, speelhuisjes, trapfietsen/auto’s en meerdere picknicktafels. Er is een apart stukje voor de allerkleinsten. Om 6 uur is nog een aantal kinderen buiten aan het spelen op het grote speelterrein. Er is veel begeleiding aanwezig, te herkennen aan de groene t-shirts en vestjes die ze dragen. Een van hen verwijst me naar de ingang waar ik moet zijn om Karin Braakman te vinden. Binnengekomen zie ik hoeveel ruimtes er zijn: allemaal aparte ruimtes met vrolijke kleuren. Ik heb Karin al snel gevonden. Ze vertelt dat er ongeveer 160 kinderen per dag aanwezig zijn. Deze worden in leeftijdsgroepen ingedeeld. Elke groep heeft zijn eigen ruimte: 4-6 jaar (oranje). 6-9 (rood) en de oudste kinderen van 9+ (paars). Aan de gekleurde strepen en de gekleurde vloer op sommige stukken is te zien in welk gedeelte je je bevindt. Binnen de leeftijdsblokken zijn er verschillende stamgroepen. Alle kinderen van 1 stamgroep starten gezamenlijk in 1 ruimte om samen te lunchen. Op borden aan de muur staan de activiteiten van die dag vermeld. De kinderen kunnen hun naam schrijven bij de activiteit die zij willen volgen. Na de lunch worden de groepen verdeeld en gaat iedereen naar zijn/haar gedeelte van het pand. Elke leeftijdsgroep heeft diverse ruimtes. Zo is er een boekenclub en een knutselatelier. De ruimte voor de oudste kinderen is het oude zwembad. Het is geen zwembad meer, maar door het blauwe zeil op de vloer is het nog steeds een beetje herkenbaar als zwembad. Ook de

zwembadkant, de tegeltjes en tribune zijn er nog. De ruimte is wel onderverdeeld in diverse hoekjes. Naast BSO heeft de Blokhut ook VSO (voorschoolse opvang) en TSO (tussenschoolse opvang). Met ouders wordt afgesproken hoe de kinderen van school naar de TSO en BSO gaan. Sommigen gaan op de fiets, anderen gaan lopend. Daarnaast zorgt de Blokhut ervoor dat wanneer kinderen naar bepaalde sporten of lessen na school moeten ze daar gebracht worden. De kinderen van de Blokhut kwamen afgelopen schooljaar van diverse basisscholen: de Boerhaaveschool, de Triangel, de Brederoschool, de Tamarisk, OBS Ter Borch, de Groninger School Vereniging en de Menso Altingschool. Daarom was er tot voor kort geen ruimte voor opvang van nieuwe kinderen. Sinds afgelopen augustus is er echter een nieuwe vestiging van de Blokhut in de Wijert geopend, aan de Multatulistraat 169. De kinderen van de Brederoschool, de Tamarisk en van de Groninger School Vereniging kunnen vanaf dit schooljaar naar deze nieuwe locatie. Sinds de komst van de Noodopvang Vluchtelingen aan de van Swietenlaan worden er door de Blokhut ook activiteiten georganiseerd voor de kinderen van de Noodopvang. Karin Braakman is ongeveer 10 jaar geleden begonnen met haar zoektocht naar een locatie voor een BSO in Groningen-Zuid. Ze begon in 2 sloopwoningen aan de Kochstraat, kon ze voor een jaar huren van de woningcorporatie. De huisjes werden van binnen opgeknapt en de ouders waren zeer tevreden. Intussen was het huidige pand van de Blokhut (pand van de voormalige ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding) in beeld gekomen. Het was aanvankelijk de bedoeling dat er een

school in het pand zou komen, maar Karin heeft de betreffende personen en instanties ervan kunnen overtuigen, dat het een prima locatie is voor buitenschoolse opvang. Had de Blokhut aan het einde van haar eerste jaar 40 kinderen, het groeide uit van 80 naar 120 kinderen en binnen 4 jaar naar 160 kinderen. BSO de Blokhut is het gehele jaar geopend, maar niet in weekend of met feestdagen. De Blokhut wordt gerund door 23 betaalde medewerkers Daarnaast zijn er per dag 8 stagiair(es) aanwezig en daarnaast nog 10 krachten voor de tussenschoolse opvang. Dit zijn voornamelijk mensen uit de buurt, studenten en andere mensen die het leuk vinden te helpen.

ten goed weer is, kunnen ze buiten spelen. De kinderen bij De Blokhut moeten overigens niks. Het is de bedoeling dat kinderen na school vrije tijd hebben, en het leuk hebben op de BSO. Elke dag moet een feestje zijn. Regelmatig worden er met de kinderen van de Blokhut ‘uitstapjes’ gemaakt in de buurt. Samen naar de Hoornse plas is genieten, maar ook naar de kinderboerderij, het stadspark of een speeltuin in de wijk. In de schoolvakantieperiodes is er vaak een apart programma en is er soms een ‘excursie’ naar bv Nienoord in Leek of naar een maïsdoolhof. Er zijn al langere tijd plannen voor verhuizing van de Blokhut van de locatie aan de van Swietenlaan naar de Semmelweisstraat. Deze plannen zijn door de crisis eerst stil komen

te liggen. Er lijken weer gesprekken over mogelijke nieuwbouw gestart te worden. Karin noemt in het kader van de nieuwbouwoverwegingen, dat er ongetwijfeld veel minder buitenruimte zal zijn dan nu aan de van Swietenlaan het geval is. Volgens de huidige normen zijn 4 vierkante meter aan binnen- en buitenruimte vereist. Bij de Blokhut is dit nu bijna het dubbele. Op een nieuwe locatie zal er ongetwijfeld minder ‘ruimte’ zijn dan op de huidige plek, maar daarvoor in de plaats zullen andere extra’s gevonden worden die het voor kinderen leuk maken om zich buiten en binnen te vermaken. BSO de Blokhut heeft in juni de award voor beste BSO van Nederland in ontvangst mogen nemen.

In de Blokhut zul je geen computers of televisie vinden. Dit is een bewuste keuze vertelt Karin: de kinderen gamen tegenwoordig vaak al veel of kijken tv. Ze zitten ook op school veel binnen en daarom stimuleert de Blokhut de kinderen om zoveel mogelijk andere activiteiten te ondernemen. Wanneer het bui-

Zaterdag 8 oktober KUNSTMARKT in de Semmelstee van 1 tot 5 uur In de vorige Zuidwester vertelden we u, dat veel kunstenaars zich al hadden opgegeven voor de markt op zaterdagmiddag 8 oktober. Intussen ‘zitten we vol’ en is er zelfs een wachtlijst. In totaal doen 24 kunstenaars mee, verdeeld over verschillende ruimtes in de Semmelstee. Het is ons gelukt verschillende soorten kunstenaars bij elkaar te brengen en een grote diversiteit aan kunstvormen. Ook is er een grote variatie in prijs. Zo kunt U al kunstkaarten kopen vanaf €1. Schilderijen zijn er die € 50,kosten, maar ook van € 1200,-. Er is keramiek van maar € 15, maar ook van € 250,-. Voor elk wat wils

dus. Voor alle kunstenaars geldt, dat ze graag het resultaat van hun talent laten zien en hun passie met u delen. Kinderen zijn ook van harte welkom. Mariska Lunsing geeft de kinderen de gelegenheid om zelf creatief aan de slag te gaan.

zullen vanaf 2 uur zijn. Op dit moment is nog niet precies bekend hoe laat. Voor een indruk van wat u van de koren kunt verwachten zie: www.facebook.com/ New-Life-Groningen-Choir en www.hoorngeschal.nl.

Behalve de kunst die hierboven is beschreven is er ook muzikale kunst. We zijn er trots op dat op de kunstmarkt op 8 oktober 2 koren op zullen treden: - Wijkkoor ‘Hoorngeschal’, koor uit het Hoornsemeer. - ‘New Life Choir’, koor van een aantal bewoners van de Vluchtelingen Noodopvang. De optredens

De kunstmarkt wordt een markt waar u van veel kunst kunt genieten en het wordt ongetwijfeld ook een heel gezellige markt. Daarvoor zorgt op zich al De Semmelstee zelf, het prachtige nieuwe buurtcentrum van Corpus den Hoorn en de andere Hoornse Wijken. Het is licht, vrolijk en zeer kleurrijk. Alleen daarom al moet u op 8 oktober komen. In het gebouw is een grote bar en een prima keukenvoorziening. Koffie, thee, fris, pils of wijn: alles kunt u er krijgen. We hebben ons best gedaan de sfeer op de markt extra gezellig te maken door voor elke kunstenaar een marktkraam te plaatsen om de kunst aan u zo mooi mogelijk te laten zien. Kom dus allemaal naar de Semmelstee om te genieten van kunst en muziek, onder het extra genot van een hapje en een drankje. De entee is gratis. Het adres van de Semmelstee is: Semmelweisstraat 182. Het is de onderste etage van de flat in gele steen bij de rotonde op de kruising van de van Swietenlaan en de Laan Corpus den Hoorn. De ingang is aan de Semmelweisstraat. De site is: www.semmelstee.nl. Voor verdere informatie over de markt en de deelnemende kunstenaars zie: www.kunstmarkthoornse wijken.nl

Kerstmarkt Hoornse Meer zaterdag 10 december Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte en verwarmde Kerstmarkt op het Allendeplein. De tent wordt feestelijk verlicht en ook verwarmd. Er is ruimte voor 25 kramen met een gevarieerd aanbod. Kerststukjes, kaarten, mutsen en shawls, boeken, sieraden, speciale cosmetica voor de kerstdagen, handgemaakte kerststollen en kerstengelen. Hier vindt u de mooiste cadeautjes en de lekkerste hapjes. Natuurlijk kunt u genieten van een kop snert, een lekker kopje koffie of een heerlijk broodje warme worst. U wilt deelnemen en een kraam huren? Er is nog een aantal kramen beschikbaar. Voor de kosten en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Elly Hohé, email: info@meerhoornsemeer.nl of bel 050 526 5145.

Open dag Flonker Altijd al nieuwsgierig geweest naar wat er precies gebeurt bij Psychologenpraktijk & Kenniscentrum Flonker aan de R. Schumanstraat 38 in Groningen? Op zaterdag 1 oktober van 14.00-17.00 uur is er een open dag bij Flonker, met presentaties van de trainers, coaches en psychologen die in het pand van Flonker werken of er aan gelieerd zijn. Maak kennis met onder andere Yoga, Mindfulness, Familieopstellingen, Hart – Hoofd Coherentie, Trager, Mediaton en Neurofeedback en natuurlijk Individuele en Relatietherapie. Je bent van harte welkom!

KOM KEEP ON MOVING Sporten in de wijk Hoornse Meer? Kom naar Fitness Dance Move! Een

Latijns-Amerikaans geïnspireerde dansfitness, die Latijnse en internationale muziek met swingende dansbewegingen combineert. Hierdoor ontstaat een dynamisch, leuk en effectief Fitness systeem. De les vind plaats in de Boerhaaveschool aan de Veenweg 1-1 in Groningen . Voor info en acties ga naar www.komkeeponmoving.nl en meld je aan voor een gratis proefles!


september 2016 - pagina 4

De Zuidwester

Nieuw in Hoornsemeer: Weer een stap dichterbij Praktijk voor Psychosociale hulp de nieuwe van Sichem woont sinds drie jaar met veel plezier in de wijk Noordoosthoek Hoornse Meer Nieske Hoornsemeer. Ze is HBO opgeleid Psychosociaal Counselor en is actief in de zorg- en welzijnssector. Daardoor weet zij dat op zoek gaan naar hulp In de Zuidwester van mei berichtten wij u dat het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer met grote meerderheid door de gemeenteraad is aangenomen. In het artikel vermeldden wij ook, dat er door de tegenstanders van het plan een schorsingsverzoek was aangevraagd bij de Rad van State. Daardoor kon er onder andere niet verder worden gegaan met de aanvraag van diverse vergunningen die nodig zijn voordat met de feitelijke werkzaamheden kan worden begonnen. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de graafvergunning (voor de uitbreiding van het meer), kapvergunningen (voor het kappen van een aantal bomen) en een terrasvergunning (voor uitbreiding van het terras van het Hampshire Hotel aan de kant van het meer). Op 30 juni heeft de Raad van State uitspraak gedaan en het schorsingsverzoek van de tegenstanders afgewezen. Een artikel in het Dagblad van het Noorden van 17 juli (red. Menno Hoexum) heeft als kop: ‘Hoornsemeer mag groter’. Volgens het Dagblad is ‘de uitbreiding en modernisering van recreatie in de Noordoosthoek van het Hoornsemeer in Groningen een stap dichterbij gekomen’. Er wordt dus intussen verder gegaan met de aanvraag van de benodigde vergunningen. Toch kan er nog niet met de uitvoering van de plannen worden begonnen: er loopt nog een bodemprocedure. Dit is de procedure die normaal gesproken wordt gevolgd. Het door de tegenstanders aangevraagde schorsingsverzoek had een spoedeisend karakter. De uitspraak van de rechter op een dergelijk verzoek is een tijdelijke uitspraak, de uitspraak in de bodemprocedure is definitief. Gelukkig voor de gemeente, Hampshire Hotel, Meerschap en andere betrokkenen is de behandeling van de bodemprocedure al vrij snel: donderdag 29 september. Helaas is het te laat om u in deze uitgave van de Zuidwester te laten weten wat de uitslag is. De voorstanders van het plan zullen er blij mee zijn dat, naast het Paviljoen van de Dame en het binnenkort te openen De Rietschans, aan het Paterswoldsemeer ook in de Noordoosthoek van het Hoornsemeer over enige tijd een aantrekkelijke voorziening komt voor horeca en recreatie. Een uitbreiding van het huidige restaurant van het Hampshire Hotel is een wezenlijk onderdeel van het plan. De bouw van een (kleinschalig) paviljoen aan het einde van een van de twee aanlegsteigers vormt daarvan onderdeel, maar is van latere orde. Het is zoals hierboven aangegeven niet mogelijk de uitspraak in de bodemprocedure in deze krant te vermelden, maar u leest het zeker in onze volgende editie. Ook hopen wij u daarin verdere informatie te geven over de verdere uitwerking van het plan, met daarin onder andere opgenomen de beweegtuin.

Nieuws van De Semmelstee Op zaterdagmiddag 1 oktober 2016 van 14.00 tot 18.00 uur is er een feest aan de Semmelweisstraat 182 in Groningen. We onthullen een nieuw informatiebord buiten op de stoep, die we van Stichting Huurdersbelang de Huismeesters Groningen-Zuid hebben gekregen. Hierop staan alle activiteiten die in ons buurtcentrum te doen zijn en die nog komen. We hebben voor u muziek, een drankje en een hapje. Voor de kinderen is er een springkussen. Nieuwe huurders en het bestuur staan u graag te woord. We zijn dan al weer begonnen met onze reguliere activiteiten zoals kaarten, schilderen, zumba, biljarten e.d. Maar ook nieuwe activiteiten zoals agressie therapie en een nieuwe bridge groep. Dit kunt u allemaal lezen in ons activiteitenboekje en op onze site: www.semmelstee.nl Nieuwe huurders in ons buurtcentrum zijn: • AtHomeFirst - vroegere TSN, afdeling Huishoudelijke hulp; • SeniorWeb Groningen - computerles voor ouderen; • Happy Families - praktijk voor kortdurende kindercoaching die sociaalemotionele problemen vroegtijdig aanpakt ; Mocht u een ruimte willen huren voor een bijeenkomst, voor uw presentatie, voor een wijkactiviteit, een workshop of iets anders, neem dan contact op met de beheerder tel. 050 526 7217 of stuur een mail naar info@semmelstee.nl. Op 8 oktober 2016 van 13.00 – 17.00 uur is er bijvoorbeeld een schitterende kunst markt van allerlei schilderijen en kunst objecten die gemaakt zijn door de kunstenaars uit de omliggende wijken. Info hierover kunt u vinden op www.kunstmarkthoornsewijken.nl.

SKSG Calcio stelt zich voor. SKSG Calcio is een kleinschalige buitenschoolse opvang voor kinderen van 7 tot 13 jaar. Onze BSO staat midden tussen de sportvelden van sportcomplex Corpus den Hoorn. De kinderen hebben dus een grote hoeveelheid ruimte om buiten veilig te kunnen spelen en sporten. Wij bieden dagelijks een gevarieerd sport- en spelprogramma aan. Binnen is er ruimte om te eten en drinken, spelletjes te doen, knutselen, computeren of zomaar lekker te luieren. Het activiteitenprogramma bedenken de kinderen zelf. Voorbeelden hiervan zijn: Levens stratego, oude apparatuur uit elkaar halen, koken, timmeren, softballen, voetballen, trefbal en tikspelen. Vaak nodigen we ook gastdocenten uit voor een korte cursus. Afgelopen maanden hebben we verschillende gastdocenten mogen ontvangen voor judo, dansles en yoga. Maar ook hebben we hier kennis mogen maken met drum les, skeeleren, waveboardles en bootcamp. Kinderen hoeven overigens niet mee te doen met het programma. We vinden het heel belangrijk dat kinderen ook de rust en ruimte krijgen om vrij te spelen. Niks moet en niksen mag. Verder proberen we de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kinderen te vergroten. Sommige kinderen fietsen alleen van school naar BSO of doen een boodschap bij de supermarkt. Dit allemaal stap voor stap, op een veilige manier en in goed overleg met ouders en kind. Vanaf juni 2016 is er bij Calcio een voetbal BSO gestart. De kinderen van de voetbal BSO krijgen elke donderdag training van een gediplomeerde jeugdtrainer. Het credo is: “Beter leren voetballen door plezier en lekker samen bezig zijn”. De voetbal BSO is voor iedereen van acht tot en met twaalf jaar oud die zijn of haar voetbalhart wil ophalen bij SKSG Calcio.

al een hele belangrijke stap is wanneer je niet lekker in je vel zit of als je je eenzaam voelt. Haar doel is om het mogelijk te maken om met iemand hierover te kunnen praten en iemand te hebben die echt naar je luistert, waardoor jij je weer beter gaat voelen, oftewel ‘Talk To Grow’. Je leven gaat z’n gangetje totdat er iets gebeurt zoals een scheiding, ontslag of het overlijden van een dierbare waardoor je vastloopt. Je problemen kunnen ook te maken hebben met normale veranderingen in je leven: je kinderen komen in de puberteit en ineens zit je als ouders niet meer op een lijn. Misschien worstel je met vruchtbaarheidsproblemen of de overgang, je gaat je naarmate je ouder wordt steeds eenzamer en alleen voelen, of ben je een overbelaste mantelzorger. Dit allemaal kan ertoe leiden dat je je depressief of neerslachtig voelt. Gelukkig kan je er iets aan doen. Nieske richt zich op warme en empathische manier, maar wel door de bril van een professional, op het verbeteren van uw situatie. Samen met u gaat ze op zoek gaat naar wat nodig is om het geheel weer te overzien. Behalve voor een op een gesprekken kunt u bij Nieske ook terecht voor de groepscursus GRIP & GLANS. Ze is docent van dit programma dat is ontwikkeld door het UMCG en de RUG om samen aan de slag te gaan en vaardigheden te leren om uw zelfredzaamheid en gevoel van welbevinden te verbeteren en vast te houden. Voor meer informatie: Nieske van Sichem, eigenaresse van Talk To Grow, 06 50898838 n.vansichem@ziggo.nl www.talktogrow.nl Afspraak op locatie: In Psychologenpraktijk & Kenniscentrum Flonker R. Schumanstraat 38, Groningen, bij u thuis of online. Lid NFG waardoor mogelijk vergoeding in geval van aanvullende verzekering. Vrouwengroep Lotus is een activiteitengroep voor vrouwen uit de hele wereld. Zij wonen in Corpus den Hoorn, Hoornsemeer, Piccarthof, De Wijert, Helpman en omgeving. Iedere woensdagochtend van 09:30 tot 11:30 uur komen wij bij elkaar in het nieuwe buurtcentrum Semmelweisstraat 182 voor de gezelligheid en om deel te nemen aan diverse activiteiten. Deze bedenken we met elkaar. U bent van harte welkom. Kom maar gewoon binnenlopen op woensdagmorgen!

Comfortabel blijven wonen in uw eigen huis: AtHomeFirst Het huishouden doen kan een hele klus zijn. Zeker wanneer u een dagje ouder wordt, of vanwege een ziekte of een beperking niet meer goed in staat bent om uw huis schoon te houden en de was te doen. Gelukkig kunt u vertrouwen op de huishoudelijke hulp van AtHomeFirst. Onze betrokken medewerkers zorgen op een professionele manier dat uw huis schoon en netjes blijft. Sinds juli is AtHomeFirst gehuisvest in De Semmelstee (Semmelweisstraat 182). AtHomeFirst heeft vanaf 25 april de hulp bij het huishouden (regeling tegemoetkoming huishoudelijke hulp) en de lichte ondersteuning van TSN Thuiszorg overgenomen. We vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in de stad en de wijk waar ook onze cliënten wonen en onze samenwerkingspartners aanwezig zijn, vandaar onze keuze voor een kantoor in De Semmelstee. Onze medewerkers zijn zo bekend in uw omgeving en u heeft een persoonlijk aanspreekpunt. Wanneer u vragen heeft over onze dienstverlening dan bent u van harte welkom; bel gerust voor een afspraak of kom eens langs. Ons telefoonnummer: 088-3210155 (lokaal tarief).

FEESTELIJKE OPENING WIJ CORPUS DEN HOORN

CORPUS DEN HOORN, HOORNSEMEER, HOORNSEPARK EN PICCARDTHOF

Donderdag 13 oktober van 16.00 tot 18.30 uur Menno Lutter, Paterswoldseweg 267 Kom je ook? Maak kennis met het WIJ team. Opening door wijkwethouder Ton Schroor. Muziek en dansoptredens uit de wijk. Leuke kinderactiviteiten. Hapje & een drankje. Alle activiteiten zijn gratis!

Hoe goed ken jij de wijk? Doe mee met de WIJ quiz! Doe tijdens het feest mee met de WIJ quiz en maak kans op mooie prijzen! Voor de kinderen is er ook een kleurwedstrijd. (Download de kleurplaat op Facebook.com/ wijcorpusdenhoorn of haal deze op bij het WIJ team).


september 2016 - pagina 5

De Zuidwester

Stratenactie september WIJ Corpus den Hoorn Samen met wijkbewoners zet WIJ Corpus den Hoorn zich in om het leven in onze wijken zo prettig mogelijk te maken. Om dat te kunnen doen wil het WIJ-team graag weten hoe het wonen en samenleven in onze wijken wordt ervaren. In september heeft het WIJ-team daarom voor de tweede keer enkele straten bezocht waar zij in gesprek gingen met de bewoners: dit keer de Invasiestraat, J.M. den Uylstraat en de Grutto. Deze straten liggen in drie verschillende wijken waar het WIJ-team actief is. Hiervoor is gekozen om een breed beeld te krijgen van de woonbeleving in het werkgebied van het WIJ-team. En het vervolg? Nu denkt u wellicht: “Leuk om te weten, maar wat wordt er nu gedaan met de bevindingen?”. Tijdens de gesprekken met bewoners bleken verschillende bewoners bereid om mee te werken aan verbetering van de wijk. Samen met hen zullen we aan de slag gaan met zaken die de wijk ten goede kunnen komen. Andere punten uit de straatgesprekken dragen we over aan het gebiedsteam van de gemeente of bespreken we met de betrokken wijkorganisatie. Heeft u ook een goed idee voor de wijk? Neem dan contact op met je wijkorganisatie of met WIJ Corpus den Hoorn in Menno Lutter, Paterswoldseweg 267. Bel ons op 050 367 74 50, mail naar wijcorpusdenhoorn@wij.gro ningen.nl of kom gewoon langs. U bent van harte welkom!

Colofon De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: 3e editie 2016 Verschijning 4x per jaar Redactie: Alexandra Cools, Migda Delfina, Annika van Dijk, Matthé Snijders, Henk Cools (Wijkraad) Vormgeving: Jan Hoving Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord Oplage: 4.600 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Bezoek op afspraak Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.corpusdenhoorn.nl (Wijkraad Corpus Den Hoorn) Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. Inleveren kopij en advertenties voor de krant van december: uiterlijk 10 november 2016. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

“Bij Mennoos Kookerij aan tafel” Binnenkort is het zover: dan opent er een nieuwe eetgelegenheid in het Menno Lutterhuis aan de Paterswoldseweg 267 (ingang om de hoek, aan de Laan vd Vrijheid), genaamd Mennoos Kookerij. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om er een sfeervol en uitnodigend restaurant van te maken. Mennoos Kookerij is opgezet om iedereen wat te kunnen bieden. Zo zijn er gezellige zitjes gecreëerd om te genieten van een kopje koffie met wat lekkers, maar ook voor een heerlijke maaltijd. De lunchkaart varieert van een salade tot bijvoorbeeld een broodje huisgerookte pastrami en dat alles al vanaf vijf euro! Voor de avond is er geen vaste kaart, maar wordt er gewerkt met het aanbod van de dag. Dus “eten wat de pot schaft” voor een vaste prijs van 10 euro, waarbij er keuze is uit vijf maaltijden per dag. Dat betekent dat er de hele dag voor een betaalbare prijs heerlijk gegeten en gedronken kan worden. Naast het feit dat er een mooi concept geïntroduceerd wordt, heeft Mennoos Kookerij ook nog een bijzonder karakter. Het is namelijk opgezet door de Omega Groep en heeft daardoor iets extra’s, omdat het team voor een deel bestaat uit jongvolwassenen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en bij Mennoos een eerlijke leer-en werkplek krijgen. Het uitgangspunt hierin is dat het aan de voorkant een restaurant is als ieder ander, maar dan met iets meer aandacht voor het opleiden en begeleiden van deze medewerkers. Na een paar weken ‘proefdraaien’ en ervaringen opdoen is het restaurant vanaf 13 oktober écht geopend. Dit wordt feestelijk gevierd met een Open Huis, wat samen georganiseerd wordt met het WIJ team van Corpus den Hoorn! Van 16.0018.30 uur zijn er volop activiteiten en is iedereen van harte welkom. Openingstijden zijn van dinsdag tot en met zaterdag van 09.00-21.00 uur.

Inloop in de huiskamer

De huiskamer is een plek in de wijk waar je terecht kunt als ouder of opvoeder om een kop koffie of thee te drinken en voor een praatje. Ook wanneer je vragen hebt over opvoeden of het opgroeien van je kinderen kun je hier terecht. De huiskamer is gevestigd naast het consultatiebureau zodat ouders en opvoeders ons gemakkelijk kunnen vinden. Ook worden er vanuit de huiskamer diverse activiteiten georganiseerd door en voor wijkbewoners zoals koken, sporten en ouder- en kindactiviteiten. We zijn iedere ochtend van 09.00 – 12. 00 uur aanwezig in het Menno Lutterhuis. Loop gerust eens binnen. Inloop vanaf september 2016: Bij WIJ Corpus den Hoorn 09.00 – 12.00 uur in de huiskamer (Menno Lutter) Paterswoldseweg 267 Contactgegevens: Marja Sopacua (WIJ Corpus den Hoorn) 06-46859388 Marja.sopacua@wij.groningen.nl


september 2016 - pagina 6

De Zuidwester

Stap-In-Koor o.l.v Marthje Nieuwenhuijs Bij het Stap-In-Koor ben je welkom vanaf 4 jaar. We werken vanuit beweging en spellen om op een natuurlijke wijze je stem te ontdekken en ontwikkelen. Hoe klinkt jouw zangstem? Wat is het verschil met die van een ander? En wat is je denkstem? Dat gaan we allemaal onderzoeken. Spelenderwijs leer je hoofdzakelijk eenstemmige muziek, maar ook maak je kennis met ritme, maat, toonhoogte en notatie. REPETITIES: dinsdagmiddag TIJD: 15.30-16.15 PLAATS: basisschool De Tamarisk Van Ketwich Verschuurlaan 90 Groningen LEEFTIJD: 4 t/m 7 jaar. Kijk op WWW.GKJK.NL

Komt dat horen – Komt dat zien op de Kunstmarkt, 8 oktober in de Semmelstee! New Life Choir Wij zijn bewoners van de Vluchtelingen Noodopvang Groningen, komen uit Syrië en kenden elkaar niet voordat we elkaar hier ontmoetten. We zijn afgestudeerde universitaire studenten met een christelijke en islamitische geloofsachtergrond. Het

Hoorngeschal Hoorngeschal is het koor van de zuidelijke stadswijken rond het Hoornse Meer. We zingen a capella, meerstemmige liederen uit alle perioden van de muziekgeschiedenis: mooie, vrolijke en serieuze koorstukken, o.l.v dirigente Inge Roelands

Overzicht Kookactiviteiten in Corpus den Hoorn

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������

������� �������������������������������� ��������������������������������� ������ ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������������� ������������ � ������

�������������������������������

Dinsdag: Pleindiner Immanuelkerk Vierde dinsdag van de maand 17.30 uur Dinsdag wordt er gekookt door de bewoners van de noodopvang in BC De Semmelstee van 12.00-14.30 uur Pleindiner: Iedere vierde dinsdag van de maand wordt het Pleindiner gehouden in de Immanuelkerk. Elke keer is er een grote groep mensen in leeftijd variërend van 12 tot ruim 80 jaar die samen eet. Een groepje enthousiaste vrijwilligers maakt een verse warme maaltijd voor iedereen, die mee wil eten. De Hollandse keuken afgewisseld met een pasta, rijstgerecht of iets anders. Afsluitend wordt een toetje geserveerd en een heerlijk kopje koffie of thee voor € 5,00 per maaltijd. Komt u ook een keer gezellig eten? Vooraf aanmelden is wel nodig (maximaal 25 mensen per maaltijd). Data 2016: 26 januari, 23 februari, 22 maart en 26 april. Tijd: 17.30 uur. Plaats: de Immanuelkerk. Prijs: € 5,00. Op-

Woensdag: Buurtsoep Immanuelkerk Elke week 12.00-13.00 uur. 1x in de maand kookactiviteit met kinderen tijdens de kinderactiviteit 14.00-16.00 uur Buurtsoep: Iedere woensdag van 12.00 tot 13.00 uur koken enthousiaste vrijwilligers een lekkere soep in de Immanuelker, Overwinningsplein 1. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 1,-. Opgeven is niet nodig. Marcel v.d. Laag, Corinne Maas, Herman Verbruggen, Johanna Wouthuizen. Donderdag: Confiance a la Carte Confiace, Kochstraat Derde donderdag van de maand 12.00-13.30 uur Iedere derde donderdag van de

In de stad Groningen wordt de Dag van de Mantelzorg dit jaar op 10 november gevierd. De gemeente en de samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties zijn blij met de inspanningen van u als mantelzorger. U bent het immers die vanuit een persoonlijke band, zorg geeft aan iemand die dat hard nodig heeft. Als dank daarvoor pakt de gemeente flink uit.

Laat u verrassen!

Feestelijke avond: Op donderdag 10 november van 19.00 uur tot 22.30 uur is er in Hanze Plaza een luchtig optreden van Beno Hofman met muziek van Harry Niehof. Ze zullen de mantelzorg vanuit historisch oogpunt beschouwen. Na afloop van de voorstelling is er in de foyer een swingend optreden van The Full Minties. ‘Vrouwkracht’ van Jasmijn verzorgt de bijzondere catering met lekkere exotische en originele hapjes.

Het thema dit jaar is: Mantelzorg doe je samen! Dat is een uitnodiging om de zorg te delen. Dat kan met familie, vrienden of bekenden, maar er staan ook beroepskrachten en vrijwilligers voor u klaar. Als u uw zorg met hen deelt, kunnen zij u helpen.

Cadeau: Heeft u een mantelzorgkaart? Neem dan de coupon mee voor de verrassing van de Dag van de Mantelzorg. Deze kunt u na afloop van de voorstelling inleveren. Vanaf 14 november kunt u de coupon verzilveren op het mantelzorgspreekuur in uw wijk. Hebt u nog geen mantelzorgkaart dan kunt u deze bij de WIJ Entree in uw wijk of bij het Centrale Steunpunt Mantelzorg van Humanitas gratis afhalen.

Spelenderwijs: Van dinsdag 1 tot en met maandag 7 november zijn er gezellige bijeenkomsten in de wijken waar spelenderwijs een beroep gedaan wordt op uw kennis, creativiteit en spontaniteit. Ook leuk om alleen al naar te kijken. Er worden hapjes en drankjes bij geserveerd.

����������� ����������

�������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������ ��������������������������������� ��������������������� ����������������������������������������

����������������������������������������������

gave kan door: – in te tekenen op de lijst in de Immanuelkerk of – door u op te geven via pleindiner@gma il.com of telefonisch bij Griet v.d Velde, tel.: 050 – 5253590 of Nel Dijkstra, tel: 050-526 63 77

maand van 12.00 tot 13.30 uur bereiden vrijwilligers een heerlijke maaltijd voor de buurtbewoners. Prijs per persoon is € 5,- inclusief een glas drinken. Er is ook een vegetarische variant. Opgave via WIJ Corpus den Hoorn. Vrijdag: In BC De Semmelstee wordt regelmatig gekookt o.l.v. het kinder – en of jeugdwerk na 16.00 uur. Binnenkort staat er is een pittige Puberrestaurant gepland. Andere mogelijkheden om te eten in de wijk: - Appolo hotel La Liberté (inwoners kunnen voor een gereduceerde prijs eten). Momenteel wordt het initiatief genomen om informeel met een groepje af en toe te gaan eten - Maartenshof (mensen betrokken bij de buurtboomgaard gaan hier wel eens samen eten). - Martiniziekenhuis

Dag van de Mantelzorg 2016. Mantelzorg doe je samen!

������������������������� ���������������

New Life Choir is opgericht om het echte leven in Syrië weer te geven. Doel is een positieve boodschap over vluchtelingen te brengen en de Nederlandse mensen te danken voor hun gastvrijheid. We zingen over liefde, vrede en hoop. Nieuw leven is net begonnen voor iedereen!

Jonge mantelzorger: Ben jij jonger dan 25 jaar? Zorg jij al een langere periode voor een familielid? Informeer dan bij Humanitas Groningen naar de leuke activiteiten die speciaal voor jonge mantelzorgers worden georganiseerd. Aanmelden: U kunt zich aanmelden via www.humanitas.nl/groningen. Meldt u snel aan, voor de bijeenkomsten zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan tot 12 oktober. Voor vragen kunt u contact opnemen met Humanitas, telefoonnummer 0503126000. U krijgt uiterlijk in week 43 een bevestigingsbrief met de nodige informatie. Heeft u mantelzorgvervanging nodig dan kunt u dit bij de aanmelding aangeven. * Mantelzorg is zorg die vanuit een persoonlijke relatie wordt gegeven aan iemand met een ziekte of beperking gedurende minstens drie maanden en 8 uur per week.

Talk To Grow Nieske van Sichem Praktijk voor psychosociale coaching, counseling en Training Psychologenpraktijk & Kenniscentrum Flonker R. Schumanstraat 38, Groningen

Tel. 06 50898838 n.vansichem@ziggo.nl www.talktogrow.nl

Lid NFG waardoor mogelijk deels vergoeding in geval van aanvullende verzekering


september 2016 - pagina 7

De Zuidwester

Verhalen aan de stamtafel

Kom op je verhaal dag voor vrouwen Je bent vrouw. Je verlangt ernaar om met aandacht en rust te leven, balans te vinden tussen geven en gevoed worden, met compassie te kunnen kijken, in verbinding te staan met geloofsbronnen die jouw bezieling voeden. Vandaar de uitnodiging voor een kom-op-je-verhaal dag! Gun jezelf een dag, waarin spiritualiteit en aandacht en compassie centraal staat. Op het programma staan korte meditaties, een wandeling, een compassie oefening, onderlinge uitwisseling en ontmoeting, en niet te vergeten een biologische lunch. Datum: zaterdag 29 oktober 2016 Tijd: van 11.30 tot 17.00 u Plaats: Immanuelkerk (Overwinningsplein 1, Groningen) Kosten: 10 euro Groepsgrootte: maximaal 12 Begeleiding: Ina de Vries en Anita Akkerman Informatie en opgave: Anita Akkerman, email: acakkerman@gmail.com, tel.: 06 17067504

Een initiatief in Groningen Zuid voor wandelliefhebbers. We wandelen een mooie route in en rond de wijk. Oog hebben voor de natuur, ruimte om stil te zijn en om elkaar te ontmoeten, rust vinden en inspiratie delen. Tijdens de wandeling klinken een aantal gedichten of uitspraken die willen inspireren. Na de wandeling is er voor wie wil iets te drinken en iets lekkers (biologisch). De wandeling duurt ongeveer een uur. Datum: 19 oktober 2016, 16 november 2016, 21 december 2016 (iedere derde woensdagavond van de maand, in weer en wind….) Tijdstip: 19.30 uur Verzamelen: voor de ingang van de Immanuelkerk

Een nieuw initiatief: de Immanuelkerk krijgt een stamtafel! Aan die tafel kunnen verhalen gedeeld worden met elkaar. Het vertellen van verhalen is zo oud als de wereld, bedoeld om ervaringen, inzichten en (levens)wijsheid over te brengen. Die traditie willen we oppakken. We nodigen u uit om aan te schuiven. Gewoon, om te luisteren, maar misschien ook om zelf met een verhaal te komen. Vrolijke, grappige, verdrietige of spannende verhalen, sprookjes, eigen verhalen, het kan allemaal. We zorgen dat er altijd wel een paar vertellers zijn. Gezellig wordt het zeker! We schenken koffie, thee, wijn of een biertje, zoals dat hoort bij een stamtafel. De eerste avond is op vrijdag 30 september, aanvang 19.30 uur. Het thema is dan Reizen. Het schoolreisje. De vaste jaarlijkse vakantieplek De reizen die we gemaakt hebben of hopen te maken. De reis naar wijsheid, naar binnen. Verhalen zijn er genoeg….. De andere avonden worden nog ingepland. Voor meer info: Jan Wijbenga, Email: wijbengahalma@planet.nl. Tel.: 050 5255248

SeniorWeb Groningen verhuisd en veranderd

Met ingang van 26 september a.s. worden de computerlessen niet meer in het Vinkhuys gegeven maar in een nieuwe locatie. Dit is het buurtcentrum “de Semmelstee” in de Semmelweisstraat 182 in Groningen Zuid. U kunt daar bij ons terecht van maandag tot en met donderdag voor diverse lessen op het gebied van computers, tablets (iPad; Android) en smartphones. “Les aan Huis” en “Les op Maat” zijn nieuwe mogelijkheden. Hebt u vragen over toepassingen wordt dan lid van onze computerclub “De Webstee” voor assistentie. meer informatie via de website: www.seniorwebgroningen.nl

Organisatie Ina de Vries en Anita Akkerman Opgave hoeft niet, mag wel. Voor meer info: acakkerman@gmail.com, tel.: 06 17067504

Happy Families helpt kinderen gelukkig op te groeien Een aantal woensdagochtenden per jaar Ruilochtend met koffieplein! Ruilen van spullen, diensten en tips. Kinderspeelhoek aanwezig Ruimte voor uitwisseling en ontmoeting met koffieplein (koffie/thee en lekkers, gratis, recepten) Eerste ruilochtend: woensdagochtend 5 oktober van 10.00 u tot 11.30 u. Plaats: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 Hoe? Je kunt wat spullen meenemen die je inbrengt (speelgoed, boeken etc.). Er hangen vraag en aanbod borden die je ter plekke kunt invullen (bv. Ik zoek een oppas of ik heb een bolderkar die je kunt lenen) Informatie: Anita Akkerman, acakkerman@gmail.com, tel. 06 17067504

Creatief, knutselen, gezellig, samen bezig zijn met geloven Wie: voor kinderen van 0-8 jaar en hun ouders/verzorgers Waar: in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 Wanneer: zondag 20 november 2016 van 15.30 tot 17.30 u (overige data: 2 februari 2017 en 26 maart 2017)

Wat: knutselen, bijbelverhaal, liedjes en soep & broodjes Bijdrage: 1 euro per persoon Voor meer informatie over kliederkerk: Anita Akkerman, emailadres: acakkerman1@gmail.com, T. 06 17067504

De Semmelstee heeft een nieuwe huurder: Happy Families, een praktijk voor kindercoaching en family mediation. Happy Families biedt kortdurende, effectieve hulp aan kinderen en ouders, met name in echtscheidingssituaties. Door sociaal-emotionele problemen vroegtijdig aan te pakken, kan voorkomen worden dat het kind bij de reguliere hulpverlening terecht komt. Elk kind heeft het recht om gelukkig op te groeien. Vanuit deze gedachte helpt Happy Families kinderen, gezinnen en families die te maken krijgen met tegenslag in hun leven. Dat kan van alles zijn. Kinderen kunnen last hebben van faalangst, van pestgedrag of kunnen moeite hebben zich te concentreren. Gezinnen kunnen te maken krijgen met (chronische) ziekte of echtscheiding. En in sommige families slepen ruzies zich jaren voort. Ook in het seizoen 2016/2017 is er weer iedere vierde dinsdag van de maand een Pleindiner in de grote zaal van de kerk. Iedereen, jong, ouder, alleen of samen, uit de de buurt is welkom om samen te eten. Een groepje enthousiaste vrijwilligers maakt een verse warme maaltijd. Aardappelen, groente , vlees, pasta, rijst of iets anders, afsluitend krijgt u een toetje geserveerd en een heerlijk kopje koffie of thee voor € 5,00 per maaltijd. Komt u ook een keer gezellig langs? Data 2016: 27 september, 25 oktober, 22 november (data 2017 volgen) Tijd: 17.30 uur Plaats: Immanuelkerk, Overwinningsplein Prijs: € 5,00 Vooraf aanmelden is wel nodig Opgave kan door: – in te tekenen op de lijst in de Immanuelkerk of – door u op te geven via pleindiner@gmail.com of telefonisch bij Griet v.d Velde, tel.: 050-5253590 of Nel Dijkstra, tel: 050-5266377 (maximaal 25 mensen per maaltijd) Een smakelijke groet van het Pleindiner kookteam

Emoties en vaardigheden De coaching van Happy Families is gericht op het verwerken van emoties, het kunnen omgaan met situaties die probleemgedrag uitlokken en het leren van nieuwe vaardigheden die probleemgedrag verminderen of helpen voorkomen. De coach helpt kinderen en ouders in echtscheidingssituaties om hun verdriet en boosheid op een gezonde manier te uiten en leert hen om te gaan met de nieuwe werkelijkheid: opgroeien en opvoeden in twee gezinnen. Ouders krijgen informatie en tips over wat ze kunnen doen om hun kinderen te helpen in deze emotioneel verwarrende periode. Vechtscheiding Een echtscheiding is een heftige gebeurtenis in het leven van een kind. Maar het hoeft er niet blijvend door beschadigd te worden. Of dat gebeurt, hangt af van de manier waarop ouders tijdens en na de scheiding met elkaar omgaan. Een vechtscheiding is verwoestend voor het zelf- en mensbeeld van een kind. Tot ver in hun volwassen leven kunnen slachtoffers van een vechtscheiding last hebben van wantrouwen en moeite hebben met langdurige liefdesrelaties. Zandkastelenprogramma “…En de kinderen scheiden mee” Happy Families is als enige kindercoachpraktijk in Noord-Nederland licentiehouder van Het Zandkastelenprogramma “…En de kinderen scheiden mee”. Dit is een bewezen effectieve methode van één dagdeel met als doel de schade van een echtscheiding voor kinderen te beperken. Het werkt ook preventief: negatieve gedachten krijgen niet de kans om zich in het hoofd van het kind te nestelen en uit te groeien tot een emotioneel probleem. Family mediation Soms is er meer nodig dan coaching. Als de communicatie in gezinnen of families stokt of ernstig verstoord is, kan family mediation uitkomst bieden. De family mediator van Happy Families brengt partijen weer met elkaar in gesprek en helpt bij het vinden van oplossingen en het vastleggen van afspraken waar alle betrokkenen mee kunnen leven. Maak kennis met de coaches van Happy Families tijdens de Open Dag van De Semmelstee. Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op www.happyfamilies.nl voor meer informatie!


september 2016 - pagina 8

De Zuidwester

Open Huis ��� � ���� ������� �� ��� ���� ����� � �� ���� ���� ������ ��

13 oKtObEr���������������

������������������������������������ ������������������������������������ �������� ��������������������������������� ������������������������������������ ����������������16:00 tOt 18:30 vAn �������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

�������������������������������������� T: 050 - 230 18 48 | e:���������������������������w: ������������������������ A: �����������������������������������������

Zuidwester september 2016  

3e editie 2016

Zuidwester september 2016  

3e editie 2016

Advertisement