Page 1

De Zuidwester 20e jaargang nr. 3

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

In deze krant: Prikkelende ontmoeting in het ’’Wilde westen’’

16 oktober: De laatste overwinning op het plein

Pagina 5

September 2013

Keerpunt in je leven

Pagina 7

Pagina 10

Nieuwe Boerhaaveschool en appartementencomplex aan Semmelweisstraat officieel geopend De nieuwe Boerhaaveschool aan de Semmelweisstraat, met daarboven een nieuw appartementencomplex, een gymzaal en Vensterschoolruimte, zijn officieel geopend. Wethouder Ton Schroor, directeur Pieter Bregman van Nijestee en waarnemend voorzitter College van Bestuur Teunis Wagenaar van de Openbaar Onderwijsgroep Groningen, verrichten woensdag 12 juni de feestelijke opening van hun gezamenlijke project. Daarna was er de Buitenspeeldag, met leuke activiteiten die speciaal voor de opening geschikt zijn gemaakt voor jong en oud. De hele buurt was uitgenodigd. Ontwikkeling Semmelweislocatie De gemeente Groningen en Nijestee hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het nieuwbouwplan voor de Semmelweisstraat in Corpus den Hoorn. In het project is ruimte voor onder andere koop- en huurappartementen, een Multi Functioneel Centrum (MFC), kinderopvang en een basisschool. Door deze verschillende functies te combineren ontstaat optimaal gebruik van de ruimte én van de financiële middelen. De blokken worden in drie fases gebouwd. Dit is de feestelijke opening van het eerste blok in fase 1.

De grootste Prokkel van Nederland was dit jaar in Groningen! In Groningen zuid, in en om de Confiance, is een hele week Prokkel gevierd! Bij de Prokkel ontmoeten mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar en worden er met elkaar activiteiten gedaan. Mede door de sponsoren ‘Sinnige Stee, Gas Unie, de Gemeente, het Wijkteam, C1000 en Bakkerij Beukeveld (Overwinningsplein) hebben we een fantastische week gehad. De opening was maandagochtend 3 Juni met een groot Buurtontbijt. Dit was de start van een volle week van activiteiten, met als thema ‘Het wilde westen van Groningen zuid’. In samenwerking met leerlingen van basisschool de Tamarisk en een dame van 90 jaar, van het Menno Luther huis, was er een heus Wild/ West theater. Prachtig om jong en oud samen met de cliënten van NOVO te zien spelen! Ook hebben ruim 20 cliënten stage gelopen bij een bedrijf waar ze altijd al eens hadden willen kijken. Zo werd er voorgelezen bij de Toverlantaarn, geassisteerd bij de brugwachter van de Oostersluis, er is vuurtje gestookt en gedoken bij de Brandweer, de kunst is afgekeken bij RTV-Noord, MartiniPlaza is bezocht en is er zelfs meegewerkt op het crematorium! Op zaterdag 8 juni werd de Prokkel afgesloten met een groot Wild West buitenfeest met onder meer een rodeo-stier, ponyrijden, muziek, dans en spel voor jong en oud! Zie foto’s van de afsluiting van de Prokkelweek. Deze zijn gemaakt door Niels Cornelis Meijer (fotograaf).

Wijkraad Corpus den Hoorn

Zwemclub Noord Oosten zoekt nieuwe leden Bent u: • 25 jaar of ouder ? • Een man ? • Toe aan wat beweging ? Voor een verhoudingsgewijs lage contributie kunt u 1 x in de week op maandagavond van 19.15 tot 20.15 uur meedoen in recreatieve sfeer aan training en/of vrij zwemmen en waterpolo. Wij zwemmen in het 25 meterbad van Kardinge. Dit alles onder deskundige leiding. Kom geheel vrijblijvend 1 avond sfeer proeven ! Wij starten weer in september 2013. Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op ! Onze telefoonnummers zijn: Felix Nordhauzen 050-5413724 en Gerard Lubbers 050-5491943 (bij voorkeur op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur) Adres secretariaat: Marjoleinstraat 11 9731 DC Groningen


september 2013 - pagina 2

De Zuidwester

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


september 2013 - pagina 3

De Zuidwester

Wijkmarkt 25 mei Kort na het verschijnen van de mei-editie van deze krant, was de wijkmarkt op het overwinningsplein. Hoewel de weergoden op dat moment nog niet helemaal met hun zomer offensief waren gestart, wisten de bezoekers de weg naar de markt goed te vinden. In behoorlijke aantallen bezochten ze de kramen en de andere activiteiten. Naast zeer gevarieerde handelswaar was er leuke entertainment en kon ook de inwendige mens versterkt worden.

Kerstmarkt in het Hoornse Meer zaterdag 14 december Het is een traditie geworden, de jaarlijkse overdekte en verwarmde Kerstmarkt op het Allendeplein. De tent wordt feestelijk verlicht en ook verwarmd. We streven naar zo’n 30 kraampjes met een gevarieerd aanbod van mooie kerstartikelen en lekkere hapjes. Net zoals de voorgaande jaren

Terugblik Hoornse Meer Concert 22 juni De vierde editie van het Hoornse Meer Concert was zaterdag 22 juni jl. Om 19.30 uur opende het concert met een muzikale verrassing. Drie enthousiaste studenten slagwerk van het Prins Claus Conservatorium voerden een eigen compositie uit in een sloep die vanaf Kaap Hoorn naar het podium voer. Daarna barstte het concert echt los met de Provinciale Brassband Groningen o.l.v. Jos van der Sijde én Miranda van Kralingen, die een muzikale reis maakten van Rusland naar Groningen met muziek van onder meer Paganini, Dvorak, Mussorgski, Abba en Kurt Weil. Een van de hoogtepunten was een ontroerend duet van Miranda van Kralingen met Marene Elgershuizen. In een spetterende finale zongen de bezoekers op de wal en in de bootjes samen het Grönnens laid en het HMC lied. Het geheel werd gepresenteerd door Miranda van Kralingen, Katja Swabedissen en Jacques d’Ancona. De weergoden waren helaas dit jaar zeer onvoorspelbaar. Er viel af en toe een stevige bui. Gelukkig was het droog tijdens het concert. Het bestuur HMC dankt de sponsoren, alle omwonenden en niet te vergeten onze vrijwilligers!

Zumba in da Zity Zumba is dansfitness. Het is anders dan gewone fitness omdat je eigenlijk aan het dansen bent op aanstekelijke muziek (Latijns-Amerikaans, Afrikaans, Orientaals o.a). Het ritme wordt geassocieerd met zomer, zon en gezelligheid, waardoor iedereen ook op een saaie grauwe dag toch blij naar huis gaat. Zumba is bovendien goed voor je conditie en je vetverbranding. De dansjes zijn gemakkelijk te volgen omdat telkens dezelfde basispasjes aan bod komen. Als je die eenmaal onder de knie hebt is het lekker swingen geblazen. Zumba is een feest voor wie van bewegen op muziek houdt! Yogalates combineert het beste uit Yoga en Pilates voor de ontwikkeling van sterke rompspieren (buik en rug), lenigheid en een goede houding. Je beweegt met aandacht en met een bewust gebruik van je ademhaling. Door de verdiepte ademhaling verbetert je longinhoud en je circulatie. De groepen zijn klein (max. 10 deelnemers) zodat er veel aandacht besteed kan worden aan individuele begeleiding. Tai-Chi biedt ons een oase van rust in een haastige wereld. Het is van oorsprong een eeuwenoude Chinese bewegingsvorm, die haar wortels in de vechtkunst heeft, waar de tegenstander niet met kracht verslagen wordt, maar vanuit ontspanning en gevoeligheid. Doordat Tai Chi de doorstroming van het lichaam sterk bevordert, wordt het tegenwoordig voornamelijk vanwege het gezondheidsaspect beoefend. Je beweegt vloeiend en met aandacht en ontspanning. Tai Chi kun je op elke leeftijd beoefenen. Spreekt je het bovenstaande aan, ben je altijd welkom om een gratis proefles te bezoeken! Je kunt je hiervoor aanmelden via de site van Zumba in da Zity: www.zumbaindazity.nl Locatie: het Borchkwartier in de wijk Ter Borch Informatie en opgave: www.zumbaindazity.nl, e-mail: zumbaindazity@ho tmail.com, tel: 06-12602037

hopen we dat ook mensen uit de Hoornse wijken een kerstkraam willen huren. Aarzel niet en meldt u aan als standhouder! Voor de kosten en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Elly Hohé, email: info@meerhoornsemeer.nl of bel 050 526 5145.


september 2013 - pagina 4

De Zuidwester

Subsidie voor afsluiten brandgangen Gemeente en politie willen het aantal woninginbraken terugdringen in stadsdeel Zuid. Veel woonblokken hebben een gezamenlijke brandgang (achterpad) of binnenterrein. Dergelijke brandgangen of binnenterreinen zijn erg aantrekkelijk voor inbrekers. Daarom stelt de gemeente subsidie beschikbaar voor maatregelen waarmee een brandgang of binnenterrein kan worden afgesloten. Indienen aanvraag Aanvragen kunnen worden ingediend door bewoners (huurders of eigenaren) uit stadsdeel Zuid. De subsidie bedraagt 50% van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 5.000,- per aanvraag. De subsidieregeling eindigt op 31 december 2013 of zoveel eerder als het beschikbaar gestelde subsidiebedrag van € 50.000,- bereikt is. Een aanvraag moet voldoen aan de eisen van de omgevingsvergunning en worden gesteund door de meerderheid van de aanwonenden. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als onderstaande bijlagen erbij zitten: • een akkoordverklaring van de aanwonenden • een ontwerp van de te plaatsen voorziening • een begroting van de kosten, met offerte • een situatieschets U kunt de aanvraag sturen naar: Stadsdeelcoördinatie Zuid, gemeente Groningen, Postbus 7081, 9701 JB Groningen

Colofon De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: september/oktober 2013 Verschijning 4x per jaar Redactie: Sjoerd Alkema, Alexandra Cools, Jan Nieborg Vormgeving: Jan Hoving Druk: Banda BV, Heerenveen Oplage: 4.550 Redactieadres: Van Swietenlaan 1 Postbus 8043 9702 KA Groningen Telefoon: 050-5274127 Fax: 050-5271327 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.dezuidwesterkrant.nl Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn www.corpusdenhoorn.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. De redactie houd zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Deadline aanleveren kopij 4 november voor de krant van november/december 2013.


september 2013 - pagina 5

De Zuidwester

Plannen nieuwe ringweg liggen ter inzage Met het ter inzage leggen van het ontwerp-tracébesluit (OTB/MER) door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu kan de inspraak voor de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen beginnen. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 30 augustus 2013 hun zienswijze geven op het plan. Op hetzelfde moment begint ook de inspraak over de ontwerp-inrichtingsplannen voor vier gebieden in de omgeving van de zuidelijke ringweg. De zuidelijke ringweg is van grote betekenis voor de inwoners van de stad Groningen. Van alle weggebruikers op de ringweg woont ongeveer 80 procent in of om de stad. De overige 20 procent is doorgaand verkeer.

Prikkelende Ontmoeting in het “Wilde westen!” Christelijke Dalton Basisschool De Tamarisk, Stichting NOVO, Zorgcentrum Menno Lutter en buurtbewoners, ontmoeten elkaar tijdens de Prokkelweek in het wilde westen! Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Een Prokkel kan van alles zijn; samen werken, schilderen, sporten, discussiëren, musiceren, plezier maken en genieten. Prokkels zijn soms kleine gebeurtenissen met een groot effect. Prokkels kunnen ook nieuwe inzichten brengen, bij bovenstaande groepen is dat zeker gelukt.

Dit jaar heeft de Stichting Novo een Prokkel activiteit samen met Basisschool De Tamarisk georganiseerd waarbij leerlingen en cliënten samen een toneelstuk opvoerden. Als locatie was bewust gekozen voor Zorg centrum Menno Lutter omdat hierbij ook deze bewoners betrokken konden worden bij de “Prikkelende ontmoeting (“=prokkel”). De uitvoering onder leiding van regisseur Marcel van der Pol was zeer succes volgens de aanwezige bewoners, medewerkers, ouders en buurtbewoners. Wat mijns inziens nog mooier geweest is, was het voortraject. In de voorbereiding op

de voorstelling hebben de leerlingen van Chr. Daltonschool De Tamarisk eerst een bezoek gebracht aan de NOVO-locatie aan De Kochstraat en aan de toneelspelers van de NOVO thuis. Na dit bezoek zijn de NOVOtoneelspelers op bezoek gegaan bij De Tamarisk, de school van de leerling-toneelspelers. Na deze ontzettend leerzame eerste kennismaking hebben beide groepen regelmatig onder leiding van de regisseur individueel en samen geoefend. Voor de uitvoering bleek dat ook één van de bewoners van het Menno Lutter dit initiatief zo mooi vond dat ook deze graag aan het toneelstuk wilde deelnemen. In het toneelstuk wisselden de NOVO-toneelspelers als echte Wild West sterren uiteindelijk ook met de leerlingen (beginnend als toeristen) van rol. Een spannend gegeven met aan het einde van het stuk een verrassende ontknoping. Kortom samen met deze bewoners groepen, allen horend bij onze buurt, hebben wij een bijzonder leerzame, interessante en zeker ook gezellige Prikkelende Ontmoeting gehad. Een Prokkel waarbij wij allemaal kunnen zeggen dat we echt kennis met elkaar gemaakt hebben. Als het aan ons ligt doen we dit volgend jaar zeker weer, maar in plaats van tot volgend jaar denk ik dat we beter kunnen zeggen: “ tot ziens in ónze buurt!” Menno Luiks (locatieleider) Chr. Dalton Basissch. De Tamarisk

Julianaplein De kern van de ombouw van de zuidelijke ringweg is het verdiept aanleggen van een deel van de ring en het ongelijkvloers maken van het Julianaplein. Dat plein aan de zuidkant van Groningen wordt ongelijkvloers, waardoor geen verkeerslichten meer nodig zijn. De uit de jaren zestig daterende ringweg is momenteel verhoogd aangelegd en doorsnijdt enkele woonwijken. Files Bij het drukke Julianaplein staan nu verkeerslichten, waar zich dagelijks files vormen, met veel afremmend, stilstaand en optrekkend verkeer. Door de ombouw van de ringweg neemt de reistijd met ongeveer 30 procent af. Daardoor verbetert de bereikbaarheid van Groningen en de doorstroming van het verkeer. Stadswijken Behalve op het verbeteren van de bereikbaarheid van Groningen en de doorstroming en veiligheid van het verkeer is de ombouw van de zuidelijke ringweg er ook op gericht de omringende stadswijken aantrekkelijker en veiliger te maken, door verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ervan en door herinrichting van straten. Deksels Met het oog daarop zijn naast het OTB vier ontwerp-inrichtingsplannen gemaakt voor deze zuidelijke stadswijken. Het gaat om de omgeving van de Vondellaan, die van de Maaslaan en het gebied op de ‘deksels’ van het verdiepte deel van de ringweg, bij het Sterrebos en de Oosterpoort. Het vierde ontwerp-inrichtingsplan is voor de wijk Helpman. Bij Helpman komt een nieuwe tunnel onder het spoor. Die tunnel is bedoeld ter vervanging van de huidige spoorwegovergang en om het verkeer in Groningen-Zuid beter te verdelen. Milieueffectrapport Voor het ontwerp-tracébesluit is een

milieueffectrapport opgesteld. Dat rapport laat zien welke gevolgen de ombouw van de ringweg heeft voor de omgeving. Voor verkeersstromen bijvoorbeeld en voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting. De belangrijkste conclusie van het MER is dat er geen milieueffecten zijn die uitvoering van de ombouw in de weg staan. Ongelukken Door het ongelijkvloerse Julianaplein en de verdiepte ligging komen de op- en afritten van de zuidelijke ringweg op een andere plaats te liggen. Daardoor verschuiven de verkeersstromen op het stedelijke wegenstelsel. Op sommige wegen gaan meer auto’s rijden, op andere minder. In totaal neemt het aantal autokilometers op het stedelijke wegennet licht af vergeleken met de situatie zonder het project. Het plan voor de ombouw verbetert de verkeersveiligheid en vermindert de kans op ernstige ongelukken. Luchtkwaliteit De luchtkwaliteit zit in Noord-Nederland al ver onder de wettelijke normen en verandert nauwelijks als gevolg van het project. Maar net als in de rest van Nederland wordt de lucht geleidelijk schoner de komende jaren. Stiller De geluidsbelasting als gevolg van de ringweg neemt af: het wordt op de meeste plaatsen stiller, doordat bij de ombouw van de ringweg geluidsbeschermende maatregelen worden genomen. Er zijn ook adressen waar de geluidsbelasting toeneemt, doordat verkeersstromen verschuiven. De geluidsbelasting van 118 adressen blijft onder de wettelijke grenswaarden, maar ligt boven de gewenste (streef)waarden. De projectorganisatie organiseert in september gesprekken en informatiebijeenkomsten voor de betreffende bewoners. Papiermolen De meeste fietsverbindingen blijven intact of worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief. De fietstunnel bij zwembad De Papiermolen verdwijnt. De veiligheid van de fietsverbindingen bij de Gasunie, het Vrijheidsplein, de Verlengde Hereweg en het Oude Winschoterdiep verbetert. Inspraak en voorlichting Insprekers kunnen tot en met 10 oktober reageren op het OTB/MER en de ontwerp-inrichtingsplannen. In de tweede en derde week van september zijn er vier inspraakbijeenkomsten in MartiniPlaza. Voor de realisatie van de Helperzoomtunnel is een omgevingsvergunning nodig. Inwoners kunnen daar over enkele weken een zienswijze over indienen, nadat de gemeente hierover een ontwerpbesluit heeft genomen.

Inspraak Ring Zuid start na de zomervakantie De inspraakperiode over het Ontwerp Tracébesluit en het bijbehorende Milieueffectrapport (OTB/MER) voor de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen begint op vrijdag 30 augustus 2013 en duurt tot vrijdag 11 oktober. Dat heeft de stuurgroep Aanpak Ring Zuid besloten.

Het was eerder de bedoeling de inspraakperiode af te ronden voor de zomervakantie. Dat lukt niet, o.a. doordat de afronding van het Milieueffectrapport meer tijd kostte. Hierdoor zou de inspraakperiode grotendeels in de zomervakantie vallen. Die begint in het noorden van het land op 5 juli. Zorgvuldige afstemming Inspraak in de zomervakantie vindt de stuurgroep ongewenst, omdat ‘dit afbreuk doet aan een zorgvuldige afstem-

ming met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.’ Dat schrijven de bestuurscolleges van de gemeente en de provincie Groningen in een brief aan respectievelijk de gemeenteraad en Provinciale Staten. De publicatie van het OTB/MER en de inspraakperiode worden nu op 29 augustus officieel aangekondigd in een publicatie in de regionale media en in de Staatscourant. In de loop van de maand september wordt een aantal inspraakbijeenkomsten gehouden. Inspraak ook over inrichtingsplannen straten en buurten Behalve over het OTB/MER voor de zuidelijke ringweg gaat de inspraakperiode ook over vier zogenaamde ontwerp inrichtingsplannen. Dat zijn plannen voor de herinrichting van straten en buur-

ten in de omgeving van de ringweg. De resultaten van de inspraak worden verwerkt in het definitieve Tracébesluit, dat de basis vormt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. En ook in definitieve inrichtingsplannen voor de omringende wijken, zoals De Wijert, de omgeving van het Sterrebos, de Rivierenbuurt en Helpman. Verdere planning Op dit moment wordt in overleg met het ministerie van Infrastructuur & Milieu onderzocht welke gevolgen het opschuiven van de inspraakperiode voor het Ontwerp Tracébesluit heeft voor de planning van het Tracébesluit (TB). Voor de uitvoering van werkzaamheden aan de ringweg heeft de vertraging in de besluitvorming geen gevolgen: die staat nog steeds gepland voor de jaren 2015 - 2020.


september 2013 - pagina 6

Opening beweegtuin Heymanscentrum Op donderdag 30 mei is de beweegtuin van het Heymanscentrum in Groningen Zuid geopend. De belangstelling was groot. Het gebied rondom het beweegtoestel van de firma Yalp zat vol met bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers en genodigden. Willem Hanselaar, manager van het Heymanscentrum heette iedereen welkom, in het bijzonder Olga Commandeur en de mensen van Yalp. Ook de directie van Vertisol, die de nieuwe tuinen heeft ontworpen en aangelegd, werd verwelkomd. Nienke Ybema, directeur van Dignis vertelde iets over de reden om juist bij deze locatie een beweegtuin te realiseren. Het Heymanscentrum heeft naast voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn een revalidatieafdeling. Medewerkers zijn gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten die een beroerte hebben gehad of een orthopedische ingreep. Daarnaast is er een algemene revalidatieafdeling. Voor deze mensen is bewegen heel belangrijk. Een meerwaarde is het, als dat in de buitenlucht kan gebeuren. Dat kan nu, in de beweegtuin. Daarnaast is het een mooie gelegenheid voor bewoners en bezoekers van het woonzorgcentrum en de wijk om op een gezellige en ontspannen manier bezig te zijn. Olga Commandeur – meervoudig kampioene atletiek en bekend van het TV programma ‘Nederland in beweging’ – begon met een warming up. Iedereen kon meedoen, of je nu in een rolstoel zit, achter een rollator staat of nog goed ter been bent. De officiële ingebruikname van het beweegtoestel gebeurde door mevrouw Van de Woude, één van de leden van de cliëntenraad. Ze vertelde, dat zij het toestel al even had mogen testen. In het begin was ze er sceptisch over. “Is dat wel iets voor ons ouderen?” vroeg zij zich af. Nu denkt ze er geheel anders over. “Ik vind, dat we hiervan het gehele jaar gebruik kunnen maken. In de winter gaan we wel oefenen met de jas aan.” Daarna was er gelegenheid om zelf te ervaren wat dat nu is: bewegen op een beweegtoestel. De begeleiding was in handen van medewerkers van het Heymanscentrum, die een training hadden gekregen van Olga. Al spoedig was het gezellig druk op en om de klimrekken en loopplanken. Deze grote belangstelling was er ’s middags ook, toen er allerlei sportieve activiteiten werden georganiseerd. Ook buurtbewoners deden mee. De Activiteitenbegeleiding heeft plannen om binnenkort een programma te maken speciaal voor activiteiten in de beweegtuin.

Ouders scheiden, Kinderen niet..... Begeleiding van kinderen en ouders tijdens en na een scheiding De Omgang, Groningen Trudy van der Ley, mediator en KIES coach Kochstraat 63/5 9728 KD Groningen telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl

De Zuidwester


september 2013 - pagina 7

De Zuidwester


september2013 - pagina 8

De Zuidwester KERKEN IN CORPUS den HOORN

Er zijn 4 kerken in onze wijk en hieronder vind u de adressen en contactpersonen.

PUS den HOORN Gereformeerde Gemeente. Magnalia Deikerk. Landsteinerlaan 2

N CORPUS den HOORN 9728 KM Groningen tel. 050-5251259

Diensten: 10.00 en 16.00den uur HOORN EN INzo.CORPUS

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Groningen Refajahkerk Galenuslaan 1 9728 JA Groningen Postbus 8052 9702 KB Groningen Tel: 050-5251554 Diensten: zo. 9.30 en 16.30 uur Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Paterswoldseweg 531 9728 AR Groningen Tel: 050-5256271 Diensten: zo. 09.30 uur 10.30 uur: Zondagschool 11.20 uur: Avondmaaldienst Cont. Pers. Dhr. J. Weening 050 5266754

Protestantse Kerk Nederland Wijkgemeente Immanuelkerk. Overwinningsplein 1 9728 GP Groningen. Tel: 050-5252172 of 050 - 8504957 Diensten: zo. 9.30 uur V.o.W. 11.00 uur. Open Kerk woensdag 10.00-12.00 uur Inl: Mevr L.P. Bierling-Koster Tel: 050-5257060

Activiteiten in de wijk Predikbeurten Immanuelkerk Overwinningsplein 08-12-2013 Kerstmarkt in de Immanuelkerk

29 september 9.30 uur ds. J. M. T. van 17 t/m 29 dec. Ijsbaan op het Overwinningsplein der Spek dienst van Schrift en Tafel. 6 oktober 9.30 uur ds. J. M. T. van der NUELKERK MASpek ACTIVITEITEN IN DE IM 6 oktober 11.00 uur Viering op Weg ds. T. Meijlink 08-11 Bavinckcollege 20.00 uur 13 uurGroningen/Leeuwarden ds. J. M. T. van 10-11 oktober Martinusdag.9.30 Bisdom 16-11 Concert Der Aa der Spek 20.00 uur 17-11 oktober Tryout Groninger brassbands 20.00op uurWeg 13 11.00 uur Viering 23-11 Najaarsconcert. ds. T. Meijlink Groninger Mozart Ensemble. 20.15 uur 20 oktober 9.30 uur ds .R. Fortuin 08-12 Kerstmarkt Reijntjes 10.00 uur 14-12 oktober Najaarsconcert Patrimonium 20.00 27 9.30 uur ds. G. TeruurBeek 15-12 Concert Jeugdorkest Groningen 20.00 uur 3 november 9.30 uur ds. M. Baas 18-12 Kerstviering Immanuelkerk 3 november uur Viering op Weg, 19-12 Kerstviering 11.00 de Tamarisk 20-12 Kerstviering de Bolster ds. JMT van der Spek 22-12november Kerstviering 9.30 Dovenpastoraat 10 uur ds. H. van Houte 10 november 11.00 uur Viering op Weg ds. JMT van der Spek 17 november 9.30 uur ds. A. Sevenster uit Haren 24 november 9.30 uur ds. J. M. T. van der Spek p de zondag in ddienst e Immanuelkerk. Diensten ogedachtenis 1 december 9.30 uur ds. J.M.T. van der om 09.30 uur Spek 1e advent uis Fortuin oorhR. 084-11december 09.30 uur 9.30 uur Ds. J. Gds. 2e advent 11-11 09.30 uur Ds. V. Houte 15 december 9.30 uur ds. J.M. T. van der o.w 11.00 uur Ds. V.d. Spek V.Spek 3e advent dienst van Schrift en Tafel 18-11 09.30 uur Ds. Wolthaus 22 december 9.30 uur ds. C.M. Verspuij uit o.w 11.00 uur Ds. V.d. Spek V.Zuidlaren 4e advent 24 december 22.00 uur ds. dienst van der 25-11 09.30 uur GedachtenisJ.M.T. Spek Kerstavond Ds. V.d. Spek en Ds.Wolthaus 25 december 9.30 uur ds. J.M.T. van der Spek 1e advent 02-12 09.30 uur Ds v.d. Spek 29 december 9.30 uur ds. Jac.e Goorhuis 09-12 09.30 uur Ds. Wolthaus 2 advent 31 december 19.30 uur ds. J.M.T. van der Spek oudjaarsavond

www.onnescoiffures.nl


september 2013 - pagina 9

Hulpdienst in Zuid Bent u in een situatie terecht gekomen, waardoor u bepaalde dingen (tijdelijk) niet zelf kunt doen? Dan is het prettig dat u hierbij hulp kunt krijgen van de Hulpdienst bij u in de buurt. Voor ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken of mantelzorgers die bepaalde klusjes of activiteiten in en om huis niet meer zelf(standig) kunnen uitvoeren biedt de hulpdienst in uw buurt vrijwillig een helpende hand. De hulpdienst werkt alleen met vrijwilligers, waardoor de hulp gratis is. Voorbeelden van klussen waar de hulpdienst u bij kan helpen: • boodschappen doen • vervoer met gewenst begeleiding naar bijv. het ziekenhuis • klein tuinonderhoud • kleine technische klussen • uitleg of installatie van apparaten (tv, mobiel, etc) Voor gebruik van eigen materiaal en reiskosten wordt een vergoeding gevraagd. Contact Wilt u meer weten of wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Neem dan contact op met Stip bij u in de buurt: Stip Hoornse Meer: 050-5354462 Stip De Wijert: 050-5291713 Stip Corpus den Hoorn: 050-5273493 Hulpdienst Groningen-Zuid is voor: Coendersborg, Corpus den Hoorn, Gruno, Helpman, Hereweg, Hoornsemeer, Laanhuizen, Rivierenbuurt, Villabuurt, de Wijert.

Stip stimuleert ontmoetingen op de Dag van de Dialoog Groningen is een van de steden die al enkele jaren lang meedoet aan de Dag van de Dialoog. De opzet daarvan is dat mensen die elkaar normaal voorbij lopen, nu echt in gesprek gaan. Dat gebeurt met een gesprekleider anderhalf tot twee uur in een groep van zo’n acht personen. Op 10 november is het weer Dag van de Dialoog en dit jaar doen de Stips in GroningenZuid er enthousiast aan mee. ‘Stip is niet alleen een plek waar mensen informatie kunnen halen’, legt buurtwerker Jorna de Koning uit, ‘we stimuleren ook dat buurtbewoners elkaar leren kennen en waar nodig elkaar helpen. Daarin past de werkwijze van de Dag van de Dialoog uitstekend.’ De Dag van de Dialoog werkt met tafels waar mensen vertellen over wat hen bezighoudt en luisteren naar de verhalen van anderen. De Koning: ‘Dat kunnen tafels zijn waar willekeurige buurtbewoners elkaar ontmoeten, maar ook tafels waar mensen gericht anderen willen leren kennen. Bijvoorbeeld een tafel met ouderen uit een verzorgingshuis die willen weten wat

De Zuidwester jongeren in hun buurt bezighoudt, of een tafel met mensen die graag andere bewoners van hun eigen straat willen leren kennen.’

Vrijwilligerswerk Wat loopt en speelt er in de wijk?

Wat is hierbij de rol van Stip? ‘Iedereen die wil deelnemen aan een tafel kan zich melden bij één van de Stips in Groningen-Zuid. Wij zorgen dan dat er voor elke tafel een gespreksleider is en een geschikte ruimte. En mensen die een idee hebben voor een tafel waar ze gericht anderen willen ontmoeten, nodigen we uit om daarover te komen praten. Via de Stips en de buurtwerkers hebben we heel veel mogelijkheden om mee te helpen zo’n groep samen te stellen.’

Graag stel ik me aan u voor: mijn naam is Daniël Oostinga. Ik ben op 4 juni van dit jaar in dienst getreden bij Stiel als buurtwerker activering en vrijwilligerswerk in Corpus den Hoorn. Ik volg Krystyna Meijer op en heb tevens voor deze zomer een aantal taken overgenomen van Deborah Granville, die buurtwerker ontmoeting was. Mijn ‘stiel’ is het om het met elkaar leuk te hebben en te houden. Ik bewonder dan ook de inzet en positieve instelling van de vrijwilligers. Het siert hen dat, ondanks het verloop in personeel en de daaruit voortkomende uitdagingen, zij vertrouwen tonen en de schouders onder het werk zetten. Chapeau!

Is het niet eng, zomaar met wildvreemden over jezelf praten? ‘Nee, absoluut niet. De ervaringen van elke tafel zijn echt erg positief. De gespreksleiders zorgen voor een sfeer waarin iedereen zich veilig voelt en juist het feit dat je heel andere mensen ontmoet dan waar je normaal mee praat, zorgt voor waardevolle gesprekken. Veel dialoogtafels eindigen met het uitwisselen van gegevens of het maken van vervolgafspraken.’ Wat kan iemand doen die belangstelling heeft? ‘Die kan op de website www.nederlandindialoog.nl veel meer informatie vinden en die is tijdens de openingsuren erg welkom bij de Stips in Corpus den Hoorn, Hoornse Meer en De Wijert.’

Mentorenproject: samen sterk in vrijwilligerswerk! Steeds vaker zien we mensen die vrijwilligerswerk zoeken maar die dit niet op eigen kracht lukt. Deze groep mensen verdient ook een plek in de samenleving waar ze gewenst zijn en zinvol bezig kunnen zijn. Vaak is er ook niet zoveel nodig om iemand op weg te helpen. Om deze groep mensen te helpen bij het vinden en behouden van vrijwilligerswerk zoeken we vrijwillige mentoren. Een mentor begeleid de vrijwilliger o.a. door het voeren van gesprekken maar kan, als dat nodig is, ook op de werkvloer de vrijwilliger praktisch op weg helpen. Bovendien kan de vrijwilligersorganisatie de mentor betrekken bij het oplossen van zaken als het werk even niet lekker loopt. Wij zoeken vrijwillige mentoren: Een mentor is een vrijwilliger die door opleiding, maar vooral door levenservaring en motivatie prima in staat is anderen te ondersteunen en te begeleiden. Een mentor is geen hulpverlener, maar een “coach” die samen met de vrijwilliger naar een werkplek zoekt en de vrijwilliger op de werkplek op weg helpt. Vind u het leuk om mensen te begeleiden? Neem dan gerust contact op met Bertrin Roukema, bereikbaar bij Stiel, b.roukema@stiel.nl, tel. 050-3681888 / 06-39113975. Zoekt u vrijwilligerswerk? en heeft u daarbij hulp of advies nodig? Eenmalig of voor langere tijd? Schakel dan een mentor van het Mentorenproject in! Neem dan contact op met Daniel Oostinga, daniel@stiel.nl 0681854142

Iedere woensdag om 12.15 wordt de buurtsoep verzorgd in de Immanuelkerk. U kunt voor €1,- een kop soep met stokbrood nuttigen. De buurtsoep volgt aansluitend op de koffieochtend waar u ook welkom bent. Daarnaast zal tevens de warme lunchmaaltijd “confiance á la carte”, na een zomerstop in juli in augustus, iedere derde donderdag van de maand om 12.00 uur worden aangeboden in de Confiance, kochstraat 1-4a. U kunt zich opgeven voor deze maaltijd bij STIP. Uw aanmelding dient voor de derde dinsdag van de maand te zijn gedaan. Verder wordt er nog een koffieochtend verzorgd op iedere dinsdagmorgen om 10.00 uur, wederom in De Confiance, in de ruimte waar de bibliotheek en STIP ook te vinden zijn. Zoekt u zelf vrijwilligerswerk dan kunt u terecht op www.stiel.nl en kiest u in de rechterkolom; vrijwilligersvacaturebank. Heeft u geen computer of komt u er niet helemaal uit dan kunt u voor hulp bij het zoeken van vrijwilligerswerk terecht bij STIP. Daar ligt tevens een vacaturemap die u onder het genot van een kopje koffie of thee door kunt bladeren.

28 september Startweek van de smaak, thema: ‘worst’ Zaterdag 14u30 -16u Gratis entree. Er zullen verschillende broodjesworden verkocht en er is veel te proeven. Met Duitstalig muziek en een optreden van Line Dance groep Route 7.Locatie: Heymanscentrum, H.Dunantlaan 20.

Adresgegevens Stip Stip Corpus den Hoorn Locatie: De Confiance, Kochstraat 1-4a. Openingstijden: ma, di, do en vrij van 9 tot 12. Telefoon: 050-527 34 93 E-mail: corpusdenhoorn@stip-groningen.nl. Stip Hoornsemeer Locatie: Maartenshof, Schaaksport 102. Openingstijden: di t/m vrij 8.30 - 12.30 Telefoon: (050) 535 44 62. E-mail: hoornsemeer@stip-groningen.nl

Op vrijdag 11 oktober is het weer zover

dan kan je bij ons eten kosten zijn 5 euro per persoon dit is zonder drinken. Het is weer zover, voel jij je ook altijd eenzaam rond de feestdagen,dan willen we jou uitnodigen voor onze

kerstmiddag Waar u kosteloos deel aan kunt nemen opgave verplicht maximaal 30 personen Wanneer:

Vrijdag 20 December

Waar:

BSV Corpus Den Hoorn Semmelweistraat 2

Hoelaat:

14:00 inloop met kerstmuziek 14: 30 bingo 15:00 pauze met kerstmuziek en een hapje 15:15 bingo 16:00 kerstmuziek 17:00 lekker eten aan het lopend buffet

Je kan je opgaven bij Petra Drenth 0615901400/Truus Wijsbeek 0636118239

Om 18.00 uur begint het lopend buffet tot …. in de bsv Semmelweisstraat 2 Je moet je wel opgeven want vol =vol Opgave bij Truus 0636118239 of bij Petra 0615901400


september 2013 - pagina 10

De Zuidwester

Een schone stad, dankzij jou! LenteKriebels is de jaarlijkse schoonmaakactie in de gemeente Groningen. De actie is al jaren een succes. Ook van 7 t/m 26 april 2014 ruimen duizenden Groningers hun buurt in de stad op. Doe je (weer) mee? Van 3 februari t/m 7 maart 2014 kun je je team aanmelden voor LenteKriebels 2014 (bijv. met je buren, school of vereniging). Facebook en Twitter Een foto-album Lentekriebels 2013, Fotowedstrijd en Archief Lentekriebels staan op onze Facebook-pagina LenteKriebels Groningen. Via #LK050 en @Stadsbeheer050 zijn op Twitter updates van acties in Groningen te volgen. Subsidie 2014 Deelnemers kunnen als groep een subsidie krijgen. De hoogte van het bedrag bepaalt de gemeente op basis van de grootte van de groep en de omvang van de actie. Dit doen we als volgt: We verstrekken teams tot tien deelnemers € 50,-. Daarna € 5,- voor iedere navolgende deelnemer tot een maximum van € 200,- per team.

BSO de Blokhut blijft vooralsnog in de oude ALO

Door de crisis zijn de verdere nieuwbouwplannen op de Semmelweissstrook tijdelijk stil gelegd. Dit betekent dat de nog zittende partijen langer in de oude ALO/het Corpushuys blijven zitten. Omdat nog onduidelijk is wanneer alles weer voortgezet gaat worden is er vanuit BSO de Blokhut besloten om de huidige locatie wat op te knappen binnen en buiten. Zodat we de komende jaren in een fijne omgeving onze kinderen kunnen opvangen en activiteiten aan kunnen bieden. Vanwege de nog groeiende vraag om opvang is er in de afgelopen vakantie hard gewerkt aan de verbouwing en inrichting van 2 nieuwe lokalen aan de voorkant van het

gebouw, direct aan de weg. Dit maakt dat de Blokhut nu de hele zijkant van het gebouw in gebruik heeft, aangrenzend aan het grote buitenterrein. Tevens heeft de Blokhut elke dag de beschikking over een gymzaal voor de sportactiviteiten en een muziekruimte voor de muzieklessen (o.a. gitaar, drums, trompet en AMV). We hopen dat ook de rest van het gebouw snel ingevuld is, zodat het weer wat gaat leven allemaal. Mocht u een keer een kijkje willen nemen bij ons; U bent van harte welkom. U kunt een afspraak maken voor een rondleiding of een kennismakingsgesprek via 050 5268813 of info@bsodeblokhut.nl.

Meer mogelijkheden LenteKriebels is door de jaren heen uitgegroeid tot een zeer omvangrijke actie. Jaarlijks doen buurtbewoners, scholen, verenigingen en sportclubs mee. Veel positieve initiatieven en veel dynamiek in een korte tijd. Zwerfafval is echter van alledag. Mede daardoor en dankzij jou worden nu gedurende het hele jaar acties georganiseerd. Voorbeelden hiervan: • samen met de MilieuStewards starten we op scholen, verenigingen en met groepen bewoners eigen zwerfafvalteams; • studentenverenigingen nemen deel aan zwerfvuilacties tijdens de KEIweek; • jongeren en ouderen krijgen met WinterKriebels een steuntje in de rug.

Americanfootball Team Groningen Giants zoekt nieuwe leden

Keerpunt in je leven Gineke te Velde en Marja Buist hebben trainingen ontwikkeld voor 50-plussers, die betekenis willen geven aan de rest van hun leven. KEERPUNT 50 begint in het najaar de basistraining OMMEKEER in Assen en Haren. Wat is daar nu nieuw aan? “We merken, dat steeds meer mensen van pakweg vijftig jaar en ouder de behoefte hebben om hun toekomst bewust en zinvol in te richten. Rondom die tijd verandert er veel en moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt. Ik noem als voorbeeld: het omgaan met verminderde gezondheid, kinderen uit huis, verlies van een geliefde, veel meer vrije tijd, behoefte om de balans op te maken en het maken van een nieuw sociaal netwerk. Het is heel goed om daar bij stil te staan en om voorbereid te zijn op de tijd die gaat komen,” aldus Marja.

Gineke: “Wij hebben ontdekt hoe fijn én nuttig het is om af en toe uit die voortrazende trein van het leven te stappen, te onthaasten en bewust bezig te zijn met de écht belangrijke dingen in het leven. We misten zingeving en spiritualiteit in het aanbod van anderen. Iedereen krijgt te maken met tegenslagen in het leven, die niemand kan voorkomen. Het leven is soms een reis met onverwachte keerpunten. De vraag is: hoe ga jij daar mee om? Keerpunt 50 richt zich, op een speelse en toch diepgaande manier, op de factoren in het leven, die we wél kunnen beïnvloeden. Door middel van o.a. verschillende creatieve werkvormen gaan we met elkaar ontdekken hoe we een positieve draai kunnen maken naar een prettiger leven.” “Ja, we richten ons in onze trainingen en workshops, en trouwens ook

in onze individuele coaching en therapie, vooral op de mogelijkheden en de eigenlijke wensen van de deelnemers, niet zo zeer op de moeilijkheden… Wat nieuw is in onze trainingen – misschien is het beter om van leergangen te spreken – is, dat we het niet alleen maar hebben over materiële en oppervlakkige behoeften van de 50-plusser, maar ook en vooral over hoe ‘zinnig’, ‘rijk’ en ‘wijs’ deze derde levensfase kan worden ingevuld.” De basistraining OMMEKEER bestaat uit vijf dagdelen en gaat op vrijdagochtend 20 september 2013 in Assen van start. In Haren (Gr.) begint OMMEKEER op 26 september; daar wordt de training in de avond (van 19.00 – 22.00 uur) gehouden. Meer informatie vind je op www.keerpunt50.nl en op www.praktijkhedera.nl en www.coachinGroningen.nl

De Groningen Giants is dé American football club in het noorden. American football is een leuke uitdagende sport geschikt voor oud en jong in elk postuur. Naast een voltallig seniorenelftal hebben de Giants ook jarenlang een juniorenteam gehad in verschillende diciplines. Met als hoogtepunt het succesvolle seizoen van 2007 waarin de junioren tot 18 jaar Nederlands kampioen wisten te worden. Na een periode zonder junioren hebben we tot onze vreugd dit seizoen weer vele aanmeldingen. Echter willen we dit aantal graag vergroten. Dus ben jij tussen de 12 en 18 jaar en durf je wel wat nieuws aan? Stuur dan nu een mailtje naar info@groningengiants.nl of kijk op onze site www.groningengiants.nl. Je kan natuurlijk ook gewoon langskomen bij onze training, elke woensdag van 1900-2030 op Sportpark Corpus den Hoorn (kantine GRC Groningen).

Wijkraad Corpus den Hoorn


september 2013 - pagina 11

De Zuidwester

Nieuw speeltoestel voor ouderen in speeltuin Stadspark

Nieuws uit September Nieuwe openingstijden Met ingang van maandag 19 augustus 2013 zijn de openingstijden van Bibliotheek De Wijert, Hoogkerk, Beijum en Lewenborg gewijzigd. De openingstijden van Bibliotheek Selwerd, Vinkhuizen en de drie Bibliotheekservicepunten blijven ongewijzigd. Bibliotheek De Wijert Ma 14.00-17.00 uur Di 11.00-17.00 uur Wo 14.00-17.00 uur Do 14.00-17.00 uur* (i.p.v. 17.00-20.00 uur) Vr 14.00-17.00 uur Za 11.00-14.00 uur Bibliotheek Hoogkerk Ma 14.00-17.00 uur Di 14.00-17.00 uur Wo 14.00-17.00 uur Do 14.00-17.00 uur* (i.p.v. 17.00-20.00 uur) Vr 14.00-17.00 uur Za 11.00-14.00 uur Bibliotheek Beijum Ma 14.00-17.00 uur Di 14.00-17.00 uur Wo 14.00-17.00 uur Do 14.00-17.00 uur* (i.p.v. 17.00-20.00 uur) Vr 14.00-17.00 uur Za 11.00-14.00 uur Bibliotheek Lewenborg Ma 14.00-17.00 uur* (i.p.v. 17.00-20.00 uur) Di 14.00-17.00 uur Wo 14.00-17.00 uur Do 14.00-17.00 uur Vr 14.00-17.00 uur Za 11.00-14.00 uur * Gewijzigde openingstijden Boek aan huis Leest u graag, maar is naar de Bibliotheek komen een probleem? Meld u dan aan voor de Boek-aan-huisservice! Een medewerker komt de boeken ongeveer een keer per drie weken bij u langsbrengen en halen. In overleg bepaalt u welk genre boeken u wilt lenen. Meer informatie en aanmelding bij Kristiaan Riksten T: (050) 525 50 55. Vrijwilligers gevraagd! Voor de Boek-aan-huisservice zoekt de Bibliotheek meer vrijwilligers. Lijkt het u leuk om ongeveer eenmaal per drie weken boeken langs te brengen bij mensen die niet meer zelf naar de bibliotheek kunnen komen? Meld u dan aan bij Kristiaan Riksten T: (050) 525 50 55. De Jonge Jury 2014 1 september tot 1 maart De Jonge Jury daagt alle jongeren van 12 tot 16 jaar uit om jeugdboeken die in 2012 verschenen zijn te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Zo bepalen zij wie de Prijs van de Jonge Jury 2014 verdient! Boeken en stemformulieren zijn bij de Bibliotheek te halen. Stemmen kan tot eind februari 2014, ook via de website! www.jongejury.nl NS Publieksprijs 2013 15 september t/m 14 oktober Wat wordt het boek van het jaar 2013? Iedereen kan zijn favoriete titel kiezen uit zes genomineerde of andere geliefde Nederlandstalige boeken. De boeken zijn uiteraard te lenen bij de Bibliotheek. Stemmen op een favoriet boek geeft de kans op een jaar lang iedere week een boek naar keuze ter waarde van € 20,-. Andere prijzen zijn een NS dagkaart of een Boekenbon! Stemmen kan via de websitewww.nspublieksprijs.nl

Oktober Vier met ons een sportieve Kinderboekenweek! 2 t/m 13 oktober De Kinderboekenweek heeft als motto Klaar voor de start en staat in het teken van het sport en spel. Samen met het Groninger Forum, het Kunstencentrum en het Alfa College heeft de Bibliotheek een gevarieerd programma samengesteld! • Openingsfeest (6+) Speedworkshop knutselen: na een sportieve opening ben je goed opgewarmd om razendsnel een kunstwerk te maken. Maak je eigen topprestatie!

Je kunt prijsjes winnen met De Biebsportquiz en er is natuurlijk veel lekkers te smikkelen! • Alle Bibliotheken van Groningen* • Woensdag 2 oktober, 14.00-16.00 uur • Gratis entree * M.u.v. de Centrale Bibliotheek en de Bibliotheekservicepunten Floreshuis, Treslinghuis en Confiance • Theatervoorstelling (6+) Geniet van een gezellige voorstellling geproduceerd door Noorderpoort School voor de Kunsten. Floortje op zoek naar de tovenaar! Floortje wordt nooit gekozen met gymles. Tijdens haar slaap komt ze in een magisch bos. Hier komt ze op haar zoektocht naar de tovenaar een klunzig elfje en vele andere gekke types tegen. Zal ze hem kunnen vinden? Een voorstelling geïnspireerd op het boek De Tovenaar van Oz. • • • •

Centrale Bibliotheek, wo 2 oktober - 4.30 uur Bibliotheek De Wijert, ma 7 oktober - 16.00 uur Bibliotheek Selwerd, do 10 oktober - 16.00 uur Bibliotheek Vinkhuizen, vr 11 oktober - 16.00 uur

De Griezels Ella voelt zich alleen en onbegrepen, iedereen is een griezel maar zelf is ze niet eng genoeg om er één te zijn. Bovendien moet ze sneller en sterker worden. Om haar ouders trots te maken wil Ella haar Griezeldiploma halen. Moor de kat kan haar daarbij misschien helpen. Zal het haar lukken haar diploma te halen? Een voorstelling geïnspireerd op het boek De Griezels van Roald Dahl. • • • •

Bibliotheek Hoogkerk, vr 4 oktober - 16.00 uur Bibliotheek Haren, za 5 oktober - 10.30 uur Bibliotheek Lewenborg, di 8 oktober - 16.00 uur Bibliotheek Beijum, wo 9 oktober - 16.00 uur

Voor alle voorstellingen geldt: Duur: ca. 30 min. Entree: € 1,- (toegangskaartjes af te halen bij de Bibliotheek) • Kinderboek ‘En Bal! (6+) Feest je fit met de volgende activiteiten: een vette breakdanceshow, je eigen rugnummers maken door Gerda Schepers, sportieve trucs leren met Taekwon-Do school Sung Zang, digitaal sporten met serious gaming, sportieve verhalentrip door Theo de Groot, live animatievoorstelling met Jelien Veenstra, Trap je suf op de Saptrap en sportief eten: koekhappen. • Zo 6 oktober - 14.00-16.00 uur, ForumImages • Entree: €2,50 (Reserveringen vervallen een half uur voor aanvang) www.kinderboekenweek.nl NS Publieksprijs 2013 15 september t/m 14 oktober Wat wordt het boek van het jaar 2013? Iedereen kan zijn favoriete titel kiezen uit zes genomineerde of andere geliefde Nederlandstalige boeken. De boeken zijn uiteraard te lenen bij de Bibliotheek. Stemmen op een favoriet boek geeft de kans op een jaar lang iedere week een boek naar keuze ter waarde van € 20,-. Andere prijzen zijn een NS dagkaart of een Boekenbon! Stemmen kan via de website www.nspublieksprijs.nl De Jonge Jury 2014 1 september tot 1 maart De Jonge Jury daagt alle jongeren van 12 tot 16 jaar uit om jeugdboeken die in 2012 verschenen zijn te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Zo bepalen zij wie de Prijs van de Jonge Jury 2014 verdient! Boeken en stemformulieren zijn bij de Bibliotheek te halen. Stemmen kan tot eind februari 2014, ook via de website www.jongejury.nl

November Nederland Leest… Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans! 1 t/m 30 november De hele maand november kan elk bibliotheeklid gratis het boek Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans halen! Wacht niet te lang, want op = op. Nog geen lid? Pak dan deze kans! Kijk voor informatie over het uitgebreide literaire programma op onze website www.nederlandleest.nl

Net als de voorgaande jaren wordt de opbrengst van het golfevenement Rabobank Stadspark Open besteed aan een goed doel in het Stadspark. Nu is de doelgroep ouderen aan de beurt. Na een hardloopcircuit rond de Stadspark Paviljoenvijver, de Kinderboerderij en de Speeltuin, kunnen ouderen nu op een leuke en verantwoorde manier voorkomen dat hun ledematen stram worden. De beweegtuin voor ouderen is een vrolijk gekleurde meterslange opstelling van oefenapparaten. De gemeente heeft ervoor gekozen om de beweegtuin in de Speeltuin te plaatsen, zodat ouderen op vrije schoolmomenten ook samen met hun kleinkinderen kunnen recreëren in het Stadspark. De beweegtuin is woensdag 5 juni om 14.00 uur officieel door de Stichting Stadspark Open overgedragen aan de Gemeente Groningen. De opening was een feestelijke happening waarin jong en oud een actieve rol speelden. U bent van harte welkom in de speeltuin in het Stadspark, naast de kinderboerderij. Dit jaar wordt het golfevenement Rabobank Stadspark Open voor de vijfde en laatste keer georganiseerd op zondag 23 juni in het Stadspark. Het noordelijke bedrijfsleven heeft dit evenement straks al 5 jaar mogelijk gemaakt. De organisatie streeft ernaar om dit jaar het totale schenkingsbedrag aan het Stadspark vol te storten tot 50.000 €. Een prestatie waar alle deelnemers, partners, sponsoren, vrijwilligers en bestuur in deze tijd heel trots op mogen zijn.


september 2013 - pagina 12

De Zuidwester

Zuidwester september 2013  

Krant september 2013

Zuidwester september 2013  

Krant september 2013

Advertisement