Page 1

De Zuidwester 19e jaargang nr. 3

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

In deze krant:

Langdurige bewoning

September 2012

Ze staan er weer fraai op

Even weg met de PlusBus? Doen! Pagina 3

Pagina 6

Pagina 4

Fijnproevers k(l)euren stadsgroen

Atalanta Jaarlijks wordt ons stadsgroen beoordeeld. Een groep ecologen van ecologisch adviesbureau Koeman en Bijkerk heeft al ruim 1800 kilometer stadsgroen bekeken. Maar ook dagvlinders keuren onzichtbaar en zonder twitterberichten of rapportages onze stadsnatuur. Onder de ruim 22 soorten die in onze parken en bermen leven bevinden zich de zogenaamde kroeglopers en fijnproevers. Kroeglopers zijn soorten die stadsbreed aanwezig zijn, grote afstanden afleggen en minder kieskeurig aan tafel gaan. Bekende soorten zijn Dagpauwoog, Distelvlinder, Klein koolwitje en Atalanta. U ziet ze al gauw in uw achtertuin of zelfs op uw balkon in de binnenstad. Fijnproevers, de echte keurmeesters, stellen hogere eisen. Zo heeft het Oranje tipje vooral behoefte aan pinksterbloem en look zonder look en moet de bosrand dichtbij zijn. Het Oranje zandoogje heeft een voorkeur voor plantensoorten als kale jonker, jacobskruiskruid, dopheide en koninginnekruid. Het is een wat grotere soort die zich thuisvoelt in ruigere gebieden en graslanden. Nectar belangijk Behalve van voldoende zon zijn vlinders sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van nectar. Te weinig bloemen of onvoldoende variatie beperken de levenskansen van vlinders. De laatste jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in

het nectaraanbod. Tientallen hectares zijn met bloemrijke mengsels ingezaaid. Soms opvallend in de bermen, soms in weiden van stadsranden en stadsparken. Het wit van de margrieten, het geel van boterbloemen en ratelaars en het paars van knoopkruid siert het groen. Bijen, zweefvliegen, nachtvlinders en kevers profiteren mee. Waardplanten Nectar alleen is echter niet voldoende. Het vlinderleven is kort: voor veel soorten is twee weken al lang. De ei-, rups- en popfase duurt vele weken tot maanden. Naast nectarplanten is de beschikbaarheid van waardplanten belangrijk. Dit zijn plantensoorten waar de rupsen zich mee voeden. Kunnen de rupsen van kroeglopers met brandnetels al goed uit de voeten, fijnproevers vragen om plantensoorten als kamgras, timotheegras, rolklaver, schapenzuring, klimop en sporkenhout. Verder moet de maaimachine of snoeier niet te vroeg langskomen anders sterft het leven in de dop. Kortom ook het beheer heeft een grote invloed op de overlevingskansen van onze vlinders. Steeds vaker ziet u daarom ongemaaide stukjes berm en ook de zogenaamde mantel- en zoomvegetaties langs bosranden krijgen meer ruimte. Vlindergebieden Eind juni, juli en augustus zijn echte Dagpauwoog

vlindermaanden. In de komende weken kunt u daarom bij zonnig weer veel vlinders verwachten. Probeert u ook maar eens fijnproevers te scoren. Groot dikkopje, Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje, Landkaartje of Gehakkelde aurelia. Ze behoren tot de vlinderdoelsoorten van de stad. De beste vlindergebieden in het zuiden van de stad zijn Rabenhaupt, omgeving Papiermolen, Helperzoom en Helperdiepje. De groene zomen langs Hora Siccamasingel, Geluidswal de Weijert langs de A28 en het groen rond Hendrik de Vriesplantsoen bieden ook kansen, maar deze gebieden kennen iets minder biotoopvariatie (ander woord: soortenrijkdom?). Helperzoom Langs de Helperzoom zijn wel achttien soorten dagvlinders aangetroffen. De mix van oevers, zonnige grazige bloemrijke bermen, bosranden en struiken en bomen levert veel verschillende leefmilieus op. Fijnproevers als Zwartsprietdikkopje, Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje en Koevinkje zijn hier waar te nemen. Ook bosrandvlinders als Landkaartje, Citroentje, Gehakkelde Aurelia en Boomblauwtje kunnen hier bewonderd worden. Het gevarieerde groenaanbod van de Helperzoom, het volkstuincomplex Tuinwijck en de vele siertuinen zal ook de bijen in deze wijk goed doen. Eikenpage Ook het groen in en rond de Papiermolen trekt vlindersoorten met de Eikenpage als meest opvallende soort. In 2009 is de Eikenpage voor het eerst in het Rabenhaupt-gebiedje ontdekt. Het is de enige pagesoort die in de stad voorkomt. Pages hebben kleine staartjes aan de achtervleugels. Het mannetje van de eikenpage heeft een fraai blauwpaarse schijn op de voorvleugel. Deze bijzondere vlinder is moeilijk waar te nemen. Hij leeft vooral in boven in de boomkronen van eiken. Naast de Eikenpage zijn hier bosrand of struweelvlinders te vinden. Landkaartje, Bont zandoogje en Boomblauwtje komen in dit gebied voor beschutting, zonplekken en nectar. Ook in de tuinen in de directe omgeving zullen ze waarschijnlijk extra nectarbronnen kunnen vinden. Ecologisch onderzoek Een geschikte verrekijker met korte instelafstand kan behulpzaam zijn om de fraaie tekening of de kleuren van al deze soorten waar te nemen. Dit geldt zeker voor de Eikenpage. Aan de Hora Siccamansingel en de geluidswal in de Wijert wordt dit jaar ecologisch onderzoek uitgevoerd. U heeft dus ook kans om naast vlinders één van de ecologen die het stadsgroen keurt tegen te komen. Win een bijenhotel Wat zijn waardplanten? Mail het antwoord op deze vraag naar stadsnatuurgroningen@gmail.com en maak kans op een bijenhotel voor in de tuin of op het balkon.

Klein Koolwitje

Het P+R-terrein Haren wordt met 500 parkeerplaatsen uitgebreid. De uitbreiding komt op het terrein van het Nesciopark direct ten noorden van de Vondellaan, tegen het huidige parkeerterrein aan. De P+R-locatie Haren bestaat sinds januari 2008 en is een groot succes. Nu zijn er 385 parkeerplaatsen en die staan dagelijks vrijwel allemaal vol. Op werkdagen is de bezetting regelmatig meer dan honderd procent. Midden 2014 moeten de 500 extra parkeerplaatsen klaar zijn. Op termijn kunnen het er 1000 worden. Maar daar is het geld nog niet voor.

Verbinding Langzaam dringt het vervelende gejammer van de wekker tot mij door. Ik open mijn ogen en zie de schimmen van de slaapkamer in het licht van een straatlantaarn. Ik wil eigenlijk niet opstaan en trek de dekens over mijn oor. Het gejammer blijft aanhouden. Ook mijn lief is er inmiddels wakker van geworden en spoort mij aan het apparaat uit te zetten. Er zit niets anders op ik ga recht opzitten met de voeten buiten bed en zet de wekker uit. De kilte van de nacht kruipt langzaam onder mijn nachtshirt en een rilling gaat door mijn lijf. Ik trek mijn sloffen aan en ga naar de badkamer voor mijn ochtend ritueel en een tijdje later ben ik aan gekleed. Op de kast naast mijn bed liggen allerlei hulp middelen die mij moeten helpen om mij in verbinding te stellen met de wereld om mij heen. Mijn bril om alles beter te zien, een gehoorapparaat om beter te communiceren , mijn mobieltje om verbinding te hebben met mijn familie en vrienden, mijn hals ketting om mijn verbinding met de kosmos te onderhouden. En als ik beneden kom zet ik de computer aan om mij via het internet in contact te stelen met de rest van de wereld. Ik eet mijn ontbijt en ondertussen begint een klein hondje ontdeugend in mijn voet te bijten te teken dat het tijd is voor de ochtendronde. Mijn mobiel piept en vraagt om opgeladen te worden. Ik sluit hem aan op de oplader. Mijn gehoorapparaten doe ik uit want daar heb je toch niets aan met die regen ook mijn bril zal met dit weer alleen beslagen of onder de regendruppels zitten, zodat ik die ook maar op de keuken tafel leg. Ik doe mijn jas want het is best lekker fris buiten. Mijn hondje dartelt al om mij heen en weet wat er gebeuren gaat. We stappen de deur uit en staan buiten. Omdat ik vrij ben vandaag zijn we wat later dan gewoonlijk daarom is het al lekker licht. Ik snuif de lekkere ochtendlucht op en het tintelt boven in mijn neus. We steken het grasveld over en zijn bij het meer waar we de mooiste nazomerplaatjes, door moedernatuur krijgen voorgeschoteld. Nu realiseer ik mij voluit, dat ik een onlosmakelijk deel ben van al dit moois. En dat ik dit ervaar zonder al die moderne elektronica.


september 2012 - pagina 2

De Zuidwester

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


De Zuidwester

Wijkraad Corpus den Hoorn De vakanties zitten er weer op en we gaan er weer flink tegen aan.

We willen graag van het Overwinningsplein een mooi plein maken met behoud van parkeermogelijkheden, maar met veel meer groen en uitstraling. We hebben geprobeerd de winkeliers vereniging hier in te betrekken, maar tot nu zonder resultaat, erg jammer. In het volgende nummer van de Zuidwester hopen we over de plannen terug te komen en u eventueel t.z.t uitnodigen voor een voorlichtingsavond. We krijgen veel suggesties en vragen over het verkeer in het 30 km gebied in Corpus. We hebben deze punten geinvetariseerd en zijn in overleg met de gemeentelijke diensten. Doordat bovenstaande ons bevestigd dat bewoners met onze mooie wijk mee leven, willen wij u in de gelegenheid stellen om ten alle tijden met vragen of opmerkingen te komen. Ook agenda punten voor onze vergaderingen zijn van harte welkom. Het besluit geven wij aan u door. U kunt uw vragen/oopmerkingen

Colofon De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn. Zie ook: www.hoornsewijken.nl Met medewerking van: Alexandra Cools, Sjoerd Alkema, Jan Nieborg, Ge Schrijver (redactie), Mirjam Smitz (Nijestee), Krystyna Meijer (STIP) en Claudia Scholte (De Huismeesters) Henk Cools (Wijkraad) Uitgave september 2012 Druk: Banda BV, Heerenveen Oplage: 4500 Redactieadres: Voor al uw vragen, op- en/of aanmerkingen kunt u terecht in het Corpushuis. Postadres: Postbus 8043, 9702 KA Groningen. Bezoekadres: Van Swietenlaan 1. Telefoon: 050-5274127. Fax: 050-5271327. e-mail: de-zuidwester@home.nl Bijdragen in Word of in de body van de email en niet in bijv. PDF! Foto’s los als bijlagen meesturen en zeker niet in Word plakken. De redactie houd zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Ingezonden artikelen mogen niet grotere zijn dan 125 woorden. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Copyright: Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn.

doorbellen, schrijven of mailen. 050-5274127 of wijkraad@corpusd enhoorn.nl Postadres: Wijkraad Corpus den Hoorn, Van Swietenlaan 1, 9728 NX Groningen Op 29 september is het kunswerk geplaatst op het grasveld naast het (oud) KPN gebouw. Heel mooi, ga vooral eens kijken !! De plannen voor de kunstijsbaan op

Even weg met de Plusbus? Doen! het Overwinningsplein in december zijn rond. De vergunningen zijn aangevraagd en het comite is druk doende iedereen te interesseren en voor te lichten, zoals scholen, verenigingen, winkeliers en ook moeten er nog meer vrijwilligers komen. In de volgende editie meer hier over. Henk Cools Voorzitter wijkraad Corpus den Hoorn

Zo luxe is een dagje uit nog nooit begonnen. De Plusbus haalt mij ‘s morgens iets na tienen op voor een dagje Eernewoude. Er zitten al twee mensen in de bus en we halen in het noorden van de stad nog een aantal passagiers op en gaan richting Friesland. Onderweg blijkt dat twee dames vorige week mee geweest zijn met een rit naar Lauwersoog en een boottocht over het wad. De groep toen besloot spontaan om aan het eind een gebakken visje in Lauwersoog te gaan eten. Roelof, ex vrachtwagenchauffeur en nu als vrijwilliger chauffeur op de Plusbus, herinnert zich een andere dagtocht, met een visje bij de sluis van Termunterzijl en een ingelast bezoek aan de kerk van Termunten. Rond half twaalf komen we in Eernewoude aan en heeft iedereen de keuze: een bezoek aan het bezoekerscentrum met o.a. een video van de aalscholverkolonie in het Princenhof die je als normaal bezoeker niet in levende lijve te zien krijgt, een kopje koffie bij het restaurant of een bezoek aan het Fries Landbouwmuseum. Ik bezoek het museum (museumjaarkaart geldig) samen met een paar medereizigers. Het karnen van boter, wat ik alleen uit de boekjes ken, blijkt een van hen daadwerkelijk gedaan te hebben! Daarna is het tijd voor de lunch en de boottocht van Eernewoude naar Grou. Bij een eerdere tocht was het weer van ‘jas aan buiten en verder in de kajuit’, vandaag is het schitterend, 28 graden en volop zon. De belangstelling is zo groot dat er twee boten naar Grou varen. Iedereen probeert een lekker plekje op voor- of achterdek te vinden. In Grou is er een uur de tijd om het plaatsje te verkennen. Dit blijkt veel leuker dan ik gedacht had: een intieme kring van kleine huisjes rondom de Sint Piterkerk, leuke winkeltjes en kleine straatjes. De Sint Piter en de Doopsgezinde Vermaning zijn op deze woensdagmiddag geopend, in de Sint Piter wordt op het orgel gespeeld, een repetitie voor het orgelconcert van deze avond. Vanuit de kerk wordt doorgegeven hoe bepaalde registers van het orgel beneden klinken. Dan is het tijd voor de terugreis. Op de heenweg ging het rechttoe rechtaan door de Houkesloot, nu gaat de tocht door het natuurgebied Princenhof. De Plusbus is er voor alle 55-plussers in de stad. In de bus is plaats voor enkele rollators en een rolstoel. Op bovenstaande tocht was niemand slecht ter been, maar het uitstapje was goed te doen geweest met rollator of rolstoel. Het programma is op papier te vinden bij de diverse STIPs en op de website www.groningenplus.com. Consumpties en entree zijn voor eigen rekening, in een aantal gevallen is de museumjaarkaart geldig. Op de tijden dat de bus niet in gebruik is, is het mogelijk om zelf een uitstapje te organiseren.

7

september 2012 - pagina 3

Agenda PlusBus Zie ook

Nieuw email-adres: WIJKRAAD @CORPUSDENHOORN.NL Website: www.corpusdenhoorn.nl

pagina

© Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting.

10 en 11


september 2012 - pagina 4

De Zuidwester

Werk in zicht Onder de naam ‘Werk in Zicht’ gaan organisaties op de Groninger arbeidsmarkt nauwer samenwerken om meer mensen aan de slag te krijgen. Deelnemers zijn onder andere de gemeenten in de provincie Groningen, uitkeringsorganisatie UWV, onderwijs- en zorginstellingen, de provincie en kennisinstellingen. De aanpak borduurt voort op de succesvolle bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Coördinerend werkwethouder Elly Pastoor: ‘Deze aanpak is alle betrokken partijen zo goed bevallen, dat iedereen de samenwerking wil voorzetten.’ UWV Eind 2009 stelden het Rijk en de Europese Unie voor een periode van ruim twee jaar geld beschikbaar voor een gezamenlijke aanpak van de jeugdwerkloosheid. In de arbeidsmarktregio Groningen was dit hard nodig, want de werkloosheid onder de jeugd was het jaar daarvoor met 45 procent gestegen. Onder andere de gemeenten, het UWV, onderwijsinstellingen, de provincie en kennisinstellingen sloegen daarom de handen ineen.

Samen met mijn vaste kapper Erwin sta ik op de foto, in de Hoornsemeer wijk waar ik al meer dan 12 jaar woon. De kapsalon was er al die tijd. Ik heb M.S., daarom zit ik op de scoot-mobiel. De service van de kapper is erg goed, als het minder gaat met mijn ziekte komt Erwin na 1 telefoontje bij mij thuis en knipt me daar. Gaat het goed, dan kom ik naar de kapsalon en wordt gevraagd of ik wil blijven zitten op de scoot-mobiel, of dat ik liever wil zitten in de kappersstoel in beide gevallen word ik geknipt. Het laatste gebeurt het vaakst en dat vinden we beiden het beste!

Ondernemen in Groningen: Onderneem ’t is er voor en door ondernemers!

Recessie Deze organisaties wisselden informatie uit, stemden de dienstverlening aan jongeren beter op elkaar af en hadden meer aandacht voor de behoeften van de werkgevers. Verder werden er zo’n 60 projecten opgezet om jongeren verder te scholen en werkervaring te laten opdoen. De actie- en resultaatgerichte werkwijze had succes: het aantal jeugdige werklozen in de provincie daalde gestaag, totdat medio 2011 de nieuwe recessie roet in het eten gooide. Vervolg Nadat op 1 januari 2012 het Rijk de tijdelijke impuls stopzette, leefde bij de betrokken organisaties sterk de behoefte om de verbeterde samenwerking vast te houden. Daarom krijgt Werk in Zicht een vervolg. De focus ligt niet langer alleen bij jongeren. De actiegerichte samenwerking geldt nu voor de gehele Groninger arbeidsmarkt. Speerpunten hierbij zijn onder andere het versterken van de relatie tussen arbeidsmarkt en onderwijs, specifieke aandacht voor jongeren met meervoudige problemen, het matchen van groepen werkzoekenden aan vacatures in de techniek en een gezamenlijke benadering van werkgevers.

Wegwijs in de wijk Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer Politie Ambulance Brandweer Meldpunt Overlast Meldpunt Misdaad Anoniem Gemeente informatie

112 0900 – 88 44 050 – 367 47 77 050 – 367 47 77 050 – 587 58 85 0800 – 70 00 050 – 367 70 00

SOS telefonische hulpdienst Centrale Doktersdienst Ouderenhulplijn Dokterstelefoon Kindertelefoon Maatschappelijke Juridische Dienst

050 – 525 00 00 0900 - 92 29 050 – 526 07 07 050 – 312 61 61 0800 – 04 32 050 – 526 97 10

STIP Thuiszorg Stad Dierenambulance Gemeente Wijkpost OW/Buurtonderhoud Milieuafval Bibliotheek Zuid Opbouwwerk (Stiel) Speeltuinvereniging Corpus WIC-Hoornse Wijken (Stiel) Wijkraad/Buurtconciërges Evenementencomité NOVO Vensterschool Hoornse Wijken

050 – 527 34 93 050 – 524 12 41 050 – 579 19 09 050 – 367 70 00 050 – 367 89 10 050 – 367 10 00 050 - 525 50 55 06 – 285 38 653 050 – 526 72 17 050 – 527 82 76 050 – 527 41 27 050 – 850 49 57 050 – 526 58 33 050 – 526 08 15/ 050 – 525 01 13

Samen energie besparen met Sunrenty In onze wijk zijn veel huizen ideaal gesitueerd om zelf energie op te wekken met zonnepanelen. Sunrenity is een bedrijf dat ervoor wil zorgen dat mensen volledig geïnformeerd zijn over de mogelijkheden die voor hen bestaan met zonne-energie. Daarom stellen ze voor om een informatieavond in de wijk te houden. Zoals u wellicht al uit de media heeft vernomen is het erg aantrekkelijk om zelf duurzame energie op te wekken met zonnepanelen. Door het gebruik van zonnepanelen kunnen zowel particulieren als ondernemers besparen op de energierekening en tevens een bijdrage leveren aan een beter milieu. Zonnestroom is nu al goedkoper dan stroom uit het net en veel huishoudens kunnen hun maandelijkse energierekening terugbrengen naar €0,- volgens Wilco van der Veer, van Sunrenity Een zonnestroominstallatie is daarom een investering die zichzelf terugverdiend. Op dit moment geeft de overheid een subsidie op zonnepanelen. Deze subsidieregeling wordt vanaf 2 juli 2012 ingezet om particulieren te stimuleren duurzame elektriciteit te produceren met zonnepanelen. Door deze subsidie kan een zonnestroominstallatie nog sneller worden terugverdiend. http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-zonnepanelen Indien er interesse bestaat voor een voorlichtingsavond met Sunrenity belangstellenden contact opnemen. In overleg kan dan plaats en datum worden bepaald De enige voorwaarde die Sunrenity stelt is dat er minimaal 5 geintresseerden aanwezig zijn en dat er een ruimte beschikbaar is waar de presentatie gegeven kan worden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Wilco van der Veer, Sunrenity M. 06-18579471 E. w.vd.veer@sunrenity.nl W. www.sunrenity.nl

Voor de ondernemers in de stad Groningen is er nu een makkelijke manier om te netwerken en kennis en informatie over ondernemen te vinden. Sinds vorig jaar kunnen ZZP’ers, studentondernemers, winkeliers en MKB-ers zich gratis aanmelden op www.ikonderneemhet.nl. Het platform is helemaal voor en door Groninger ondernemers. Niet alleen is het netwerken gratis en supereenvoudig, het eigen bedrijf wordt ook meer zichtbaar voor mogelijke klanten en opdrachtgevers. Ondernemers kunnen er bloggen, zelf hun activiteiten op de agenda plaatsen en zich aanmelden voor workshops of bijeenkomsten. Er is veel informatie te vinden over ondernemen in de stad. Onderneem ’t, het bureau dat het platform runt, kan ondernemers helpen met vragen of doorverwijzen naar de juiste personen die hen kunnen helpen. Er zijn experts online die ondernemers advies kunnen geven op uiteenlopende vlakken. Zo zijn er ook ambtenaren van de gemeente te vinden. Vragen rondom ondernemerschap of over uw onderneming kunt u er dus eenvoudig kwijt. Ikonderneemhet.nl wordt gerund door twee Groningse ondernemers. Voor de gemeente Groningen voeren zij projecten uit die te maken hebben met leefbaarheid in wijken en het bevorderen van het ondernemerschap in de stad. Ook in uw buurt bekijkt Onderneem ‘t, samen met de gemeente Groningen, naar manieren om leegstaande panden een andere invulling te geven of ondersteunt ondernemers met ambities om te groeien, of met andere vragen. Mocht u ondernemer zijn en meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met Klaar Zegers op 050-7115285. U kunt natuurlijk ook een profiel aanmaken op www.ikonderneemhet.nl en daar uw onderneming zichtbaar maken, netwerken en zaken doen met andere ondernemers. Wij komen u graag online tegen!

Ze staan er weer fraai op Na een periode van onderhoud zien de Urbanvilla’s aan de Aldomorostraat er weer spick&spann uit. Vooral met het zonnige weer geeft een bijna mediterraan plaatje.


september 2012 - pagina 5

De Zuidwester


september 2012 - pagina 6

De Zuidwester Vanaf 20 september 2012 gaan de buurt- en jeugdagenten van de Basiseenheid Zuid verhuizen van buro Queridolaan te Groningen naar buro Vondellaan te Haren. Buro Queridolaan blijft wel geopend voor het doen van aangifte op afspraak (telnr. 0900-8844)

Hulpdienst in Zuid gaat in september van start Computerles voor senioren door senioren Seniorweb Groningen start in de week van 12 november a.s weer een reeks van 6 lessen. Naast de 6 weekse lessen starten we een paar cursussen met een variabele cursusduur. Er is een informatie- en inschrijfmiddag op dinsdag 6 november tussen 13.30 en 14.30 uur in het Vinkhuys Diamantlaan 94 te Groningen over het cursusaanbod. De cursussen eindigen in week 51. De aangeboden cursussen zijn: basis Windows; Internet en e-mail; digitale bewerking van foto’s, ordenen van foto’s met Picasa, diashow op DVD/Blu Ray en bij voldoende deelnemers Excel en Word.

De cursussen met variabele duur zijn voor bezitters van een iPad of Tablet die willen leren omgaan met de iPad of Tablet. (3 lessen van 2 uur) Een andere cursus betreft het downloaden en installeren van het programma Skype om gratis te kunnen bellen via de computer met andere Skype gebruikers. (2 lessen van 2 uur) Telefonische aanmelding kan ook bij Mw. Henni Jullens op werkdagen tussen 10.30 en 17.30 uur via telefoon 050 – 577 88 12 of via de website www.seniorwebgro ningen.nl Bij de receptie van het Vinkhuys telefoon 050 – 577 07 70 is eveneens informatiemateriaal te verkrijgen.

Bent u in een situatie terecht gekomen, waardoor u bepaalde dingen (tijdelijk) niet zelf kunt doen? Dan is het prettig dat u hierbij hulp kunt krijgen van de Hulpdienst bij u in de buurt. Voor ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken of mantelzorgers die bepaalde klusjes of activiteiten in en om huis niet meer zelf(standig) kunnen uitvoeren biedt de hulpdienst in uw buurt vrijwillig een helpende hand. De hulpdienst werkt alleen met vrijwilligers, waardoor de hulp gratis is. Voorbeelden van klussen waar de hulpdienst u bij kan helpen: • boodschappen doen • vervoer met gewenst begeleiding naar bijv. het ziekenhuis • klein tuinonderhoud • kleine technische klussen • uitleg of installatie van apparaten (tv, mobiel, etc) Voor gebruik van eigen materiaal en reiskosten wordt een vergoeding gevraagd. Contact Wilt u meer weten of wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Neem dan contact op met het Stip bij u in de buurt: Stip Hoornse Meer: 050-5354462 Stip De Wijert: 050-5291713 Stip Corpus den Hoorn: 050-5273493 Hulpdienst Groningen-Zuid is voor: Coendersborg, Corpus den Hoorn, Gruno, Helpman, Hereweg, Hoornsemeer, Laanhuizen, Rivierenbuurt, Villabuurt, de Wijert.

Landurige bewoning In een wijk die al enkele decennia bestaat is het vaak een komen en gaan van mensen. Toch geldt dat niet voor iedereen. Dhr. Nieborg woont al sinds jaar en dag op zijn vertrouwde stekkie in onze wijk. In december 1960 kregen ze bericht van het huisvestingsbureau, dat ze een woning hadden toegewezen gekregen in Corpus den Hoorn,vertelt hij. Dolgelukkig was het jonge gezin, dat tot dan toe, had in gewoond bij de ouders van dhr. Nieborg, in een kleine bovenwoning aan de Tuinboustraat.

Linis Lentis zoekt coach in de keuken In het horecagedeelte zoeken we iemand die deelnemers wil motiveren en vaardigheden aanleren. Ook vragen we deze coach om 2 keer per jaar een workshop te organiseren. Doelgroep: Mensen met een psychiatrische beperking. Werkuren: minimaal 4 en maximaal 15 uur per week.

de keuken en de kleedkamers schoonhoudt. Werktijden in overleg. Comité IJsbaan zoekt vrijwilligers Het comité zoekt mensen die tijdens de opening van de ijsbaan kinderen willen begeleiden, schaatsen uitlenen, muziek draaien etc. Doelgroep: kinderen, volwassenen en ouderen. Werktijden in overleg.

Stip zoekt vrijwilligers Stipvrijwilligers voorzien wijkbewoners van informatie over wonen, welzijn, zorg en financiën. Zij staan Confiance zoekt gastheer of gastvrouw voor thee- open voor hun initiatiefrijke ideeën en verwijzen door middag voor vrijwilligerswerk. Werktijden: minimaal 4 uur per Maandelijks ontvangt u gasten van de theemiddag week. in de Confiance aan de Kochstraat. U bent gastvrij en kunt goed luisteren. Doelgroep: mensen met een NOVO zoekt vrijwilligers wasserette verstandelijke beperking en ouderen. Werktijden: 1 In het dienstencentrum van de Confiance is een waszondag per maand van 3 tot 5 uur ‘s middags. serette voor NOVO bewoners. Hiervoor vragen we mensen om te wassen, strijken en verstelwerk. Ook is Wijkraad zoekt administratief manager het belangrijk ze om kunnen gaan met verschillende De wijkraad vertaalt wensen van wijkbewoners naar mensen. Doelgroep: mensen met een verstandelijke concrete plannen en zoekt iemand die het archief bij beperking. Uren: minimaal één dagdeel. wil houden, brieven opstellen en de agenda bijhouden. Doelgroep: wijkbewoners en gemeente. Werktijden: Voor meer informatie of aanmelding kunt contact opeens per 6 weken anderhalf uur vergaderen. Overige nemen met: taken mag u zelf indelen. Stiel Sportpark Caribe zoekt huishoudelijk medewerker Krystyna Meijer Honkbalvereniging Caribe zoekt een aanpakker die Buurtwerker activering en vrijwilligerswerk houdt van zelfstandig werken en het clubhuis, de bar, Kochstraat 1-4a, 06 - 818 541 42 , k.meijer@stiel.nl

In januarie 1961 verhuisden ze , samen met hun zoon en dochter, naar hun eigen nieuwe onderkomen aan de Madame Curiestraat. Zoals altijd in nieuwbouw wijken werd er door de buitenwereld erg aangekeken tegen de, voor die tijd, hoge uren en werden ze gezien als de rijke stinkerds van de familie. Maar ook hierin kwam metertijd de nodige gewenning. Het was wel lastig het eerste jaar, want het dichtst bij gelegen winkelcentrum was aan de Paterswoldseweg, ter hoogte van het tankstation. Maar geleidelijk kwamen er meer winkels . Eerst aan de Hippocrateslaan en later aan het Overwinningsplein. Ook de school voor de kinderen liet nog even op zich wachten, waardoor hun oudste een half jaar lang op zijn autoped naar de school aan de Parkweg moest pendelen. Het gezin heeft altijd met plezier in deze kinderrijke straat gewoond. In het begin was de nog maar net ontgonnen wijk een waar ontdekkingsgebied voor de kinderen. Hij heeft de wijk zien groeien en ontwikkelen en heeft vele gezinnen zien komen en gaan. Memorabel zijn natuurlijk de aanleg van de A28 en het Julianaplein en de verbindingsbruggen naar de Wijert. Ook een tweede dochter werd er geboren en de kinderen groeiden op. Uiteindelijk zijn de kinderen uit huis gegaan. In 1996 overleed zijn vrouw zodat hij alleen in het huis achter bleef. Toch heeft hij nooit de behoefte gevoeld om te verhuizen want het was ZIJN plek. En na de laatste grootonderhoudsronde is het nog plezieriger. Alles op één verdieping en niet te groot en makkelijk te onderhouden. Ondank zijn leeftijd van 82 doet hij nog heel veel dingen zelfstandig en redt hij het prima en geniet na al die jaren zichtbaar van zijn huis waar zoveel herinneringen liggen.


september 2012 - pagina 7

De Zuidwester • Lecture de contes - Franse verhalen voor kinderen (4+) Een voorleesuurtje in het Frans met uitleg in het Nederlands!

Nieuws uit September Volksuniversiteit Groningen presenteert nieuw cursusaanbod! Iedereen is van harte welkom om zich te laten informeren, deel te nemen aan proeflessen, literaire wandelingen, performances en en spreekuren van docenten en zich te laten inschrijven op de Open dag van de Volksuniversiteit: • • • •

Centrale Bibliotheek Zaterdag 15 september 11.00-15.00 uur Toegang: gratis

Een greep uit het cursusaanbod: creatief en journalistiek schrijven met bekende schrijvers en journalisten, binnenhuisarchitectuur, communicatie, social media, de Maya’s en zelfs creatief breien! Dit jaar kan men ook cursussen volgen in de wijk. In meerdere bibliotheekvestigingen in de stad biedt de Volksuniversiteit eigentijdse cursussen aan. Neem snel een kijkje op de website of haal de cursusbrochure gratis in de bibliotheek! www.vugroningen.nl De Jonge Jury 2013 1 september tot 1 maart De Jonge Jury daagt alle jongeren van 12 tot 16 jaar uit om jeugdboeken die in 2011 verschenen zijn te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Zo bepalen zij wie de Prijs van de Jonge Jury 2013 verdient! Boeken en stemformulieren zijn bij de bibliotheek te halen. Stemmen kan tot 1 maart 2013, ook via de website! www.jongejury.nl NS Publieksprijs 2012 1 september t/m 15 oktober Wat wordt het boek van het jaar 2012? Iedereen kan zijn favoriete titel kiezen uit zes genomineerde of andere geliefde Nederlandstalige boeken. De boeken zijn uiteraard te lenen bij de bibliotheek. Stemmen op een favoriet boek geeft de kans op een jaar lang iedere week een boek naar keuze ter waarde van € 20,-. Andere prijzen zijn een heerlijk gastronomisch diner of een NS dagkaart met Boekenbon! Stemmen kan via de website. www.nspublieksprijs.nl Informatie Voor volledige programma-overzichten, actuele informatie en bibliotheekgegevens: www.mijneigenbibliotheek.nl

Oktober Vier met ons een wereldse Kinderboekenweek! 3 t/m 14 oktober De Kinderboekenweek heeft als motto Hallo Wereld en staat in het teken van het ontmoeten van andere culturen. Samen met het Groninger Forum en het Kunstencentrum heeft de bibliotheek een gevarieerd programma samengesteld! • Openingsfeest (6+) Speedworkshop knutselen: razendsnel een kunstwerk maken. Wordt het een wereldbol, een boeken- of een voedselstempel? Je kunt prijsjes winnen met De Raadselroute en de Kinderboekenweekquiz. Verder staat er natuurlijk heel veel lekkers voor je klaar! • Alle bibliotheken van Groningen* • Woensdag 3 oktober • 14.00-16.00 uur • Entree: gratis * M.u.v. de Bibliotheekpunten Floreshuis, Treslinghuis en Confiance • Theatervoorstelling (6+) Laat je verrassen door in een andere wereld te stappen. In welk land kom jij terecht, in het Wonderland van Alice of in die van de tovenaar van Oz? Geproduceerd door Noorderpoort School voor de Kunsten. De tovenaar van Oz Na een hevige storm komt Dorothy opeens in een ander land terecht! Waar is ze en wie zijn al die vreemde mensen? Een spannend en grappig verhaal met muziek en dans. • Bibliotheek Hoogkerk, vr 5 oktober - 16.00 uur • Centrale Bibliotheek, zo 7 oktober – 14.30 uur • Bibliotheek Lewenborg, di 9 oktober – 16.00 uur • Bibliotheek Selwerd, do 11 oktober – 16.00 uur Alice in Wonderland Als Alice wakker wordt is ze opeens in een hele wondere wereld. De Rode Koningin heeft haar zusje, de Witte Koningin, van haar troon gestoten. Zou het Alice lukken Wonderland te heroveren en samen met haar vrienden het witte konijn en de hoedenmaker de Rode Koningin te verslaan? • • • •

Bibliotheek Haren, za 6 oktober – 10.30 uur Bibliotheek De Wijert, ma 8 oktober – 16.00 uur Bibliotheek Beijum, wo 10 oktober – 16.00 uur Bibliotheek Vinkhuizen, vr 12 oktober – 16.00 uur

Voor alle voorstellingen geldt: • Duur: ca. 30 min. • Entree: € 1,- (toegangskaartjes af te halen bij de bibliotheek) • Kinderboek ‘En Bal! (6+) Reis de wereld rond en doe mee met de volgende activititeiten: Taekwon-Do door Martijn Lindeboom, Afrikaanse geluksmaskers maken met Marjolein Perin, Animatieworkshop met Ida Buijs, Wereldhapjes koken met Paul Rodenberg, de wereldberoemde Knuspi Brothers Pasfotoservice met Mathieu Keuter, theatervoorstellingen, voorlezen door Theo de Groot, muziek en schminken! • Wo 10 oktober - 14.00-16.00 uur, ForumImages • Entree: €2,50 (Reserveringen vervallen een half uur voor aanvang) Haal snel je entreekaartjes op bij de Centrale Bibliotheek want vol=vol.

o Za 13 oktober - 14.00-15.00 uur, Centrale Bibliotheek o Gratis entree www.kinderboekenweek.nl Nederland Leest… De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans! 1 t/m 30 november De hele maand november kan elk bibliotheeklid gratis het boek De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans halen! Wacht niet te lang, want op = op. Nog geen lid? Pak dan deze kans! Kijk voor informatie over het uitgebreide literaire programma op onze website. www.nederlandleest.nl NS Publieksprijs 2012 1 september t/m 15 oktober Wat wordt het boek van het jaar 2012? Iedereen kan zijn favoriete titel kiezen uit zes genomineerde of andere geliefde Nederlandstalige boeken. De boeken zijn uiteraard te lenen bij de bibliotheek. Stemmen op een favoriet boek geeft de kans op een jaar lang iedere week een boek naar keuze ter waarde van € 20,-. Andere prijzen zijn een heerlijk heerlijk gastronomisch diner of een NS dagkaart met Boekenbon! Stemmen kan via de website. www.nspublieksprijs.nl De Jonge Jury 2013 1 september tot 1 maart De Jonge Jury daagt alle jongeren van 12 tot 16 jaar uit om jeugdboeken die in 2011 verschenen zijn te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Zo bepalen zij wie de Prijs van de Jonge Jury 2013 verdient! Boeken en stemformulieren zijn bij de bibliotheek te halen. Stemmen kan tot 1 maart 2013, ook via de website! www.jongejury.nl Informatie Voor volledige programma-overzichten, actuele informatie en bibliotheekgegevens: www.mijneigenbibliotheek.nl

November Nederland Leest… De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans! 1 t/m 30 november De hele maand november kan elk bibliotheeklid gratis het boek De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans halen! Wacht niet te lang, want op = op. Nog geen lid? Pak dan deze kans! Kijk voor informatie over het uitgebreide literaire programma op onze website. www.nederlandleest.nl De Jonge Jury 2013 1 september tot 1 maart De Jonge Jury daagt alle jongeren van 12 tot 16 jaar uit om jeugdboeken die in 2011 verschenen zijn te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Zo bepalen zij wie de Prijs van de Jonge Jury 2013 verdient! Boeken en stemformulieren zijn bij de bibliotheek te halen. Stemmen kan tot 1 maart 2013, ook via de website! www.jongejury.nl Informatie Voor volledige programma-overzichten, actuele informatie en bibliotheekgegevens: www.mijneigenbibliotheek.nl


september 2012 - pagina 8

De Zuidwester

Het Juridisch Spreekuur Het Juridisch Spreekuur is een stichting bestaande uit enthousiaste rechtenstudenten, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wij voorzien eenieder van gratis juridisch advies en doen dit op vier verschillende locaties in Groningen. Wij bestaan inmiddels ruim 25 jaar! Wanneer u behoefte heeft aan juridisch advies, bent u altijd welkom op ĂŠĂŠn van onze inloopspreekuren. Het spreekuur wordt van 17:00 tot 18:00 uur op de volgende locaties gehouden: Maandag: Oranjewijk Buurtcentrum, Prinsesseweg 44/1 Dinsdag: Hoogkerk Vensterschool, Zuiderweg 70 Woensdag: Paddepoel BSV, Watermanstraat 140 Donderdag: de Wijert Multifunctioneel centrum, P.C. Hooftlaan 1

www.hetjuridischspreekuur.nl

Ouders scheiden, Kinderen niet..... Begeleiding van kinderen en ouders tijdens en na een scheiding De Omgang, Groningen Trudy van der Ley, mediator en KIES coach Kochstraat 63/5 9728 KD Groningen telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl


september 2012 - pagina 9

De Zuidwester

Wekelijkse activiteiten overzicht Hoornsewijken September- Oktober- November 2012 Wekelijkse

Maandag • Bioscoop Locatie: Maartenshof, Schaaksport 100-102, Groningen. Tel. 050 5354550 Informatie: Iedere week een andere film. Aanvang 19.00 uur. Geen opgave nodig, inleg €1 Dinsdag • Senioren Huiskamer de Buren Locatie: Buurtcentrum de Buren, R. Schumanstraat 38 Informatie: senioren inloop spreekuur. Gezellige senioren ontmoeten. Elke week een andere thema. Woensdag • Bingo Locatie: Heymanscentrum H.Dunanln 20 Informatie: Opgave niet nodig. Begint om 18.30 uur tot 20.30 uur.€3 inclusief koffie of thee Vrijdag • Weekmarkt, Locatie: Maartenshof, Schaaksport 100-102, Groningen. Tel. 050 5354550 Informatie: Gezellige overdekte markt met diverse kramen van 10 tot 12 uur. Bingo Maartenshof Locatie: Maartenshof, Schaaksport 100-102, Groningen. Tel. 050 5354550 Informatie: Wekelijkse bingo van 3 uur tot half 5, geen opgave nodig, inleg €2

Iedere dag behalve zaterdag avond en zondag • Samen eten Locatie: Heymanscentrum H.Dunantln 20, in het grand café Opgave: niet nodig (alleen groepen wel graag) Informatie: 12.00 tot 13.00 en van 17.00 tot 18.30

• U bent elke dag welkom voor een kopje koffie thee in het grand café waar u gezellig een praatje kunt maken.

September • Gezellig meezingen met Bert en Dik, Locatie: Heymanscentrum, H.Dunantlaan 20, Baarveldzaal Opgave: niet nodig Datum: vrijdag 7 september, 14.30 tot 16.00 Doelgroep: iedereen die van gezelligheid houdt Kosten: 3.50 euro met stadjerspas 3.00 euro • Muziek met de Briljantjes Locatie: Heymanscentrum H.Dunantln.20, Baarveldzaal Opgave: niet nodig Datum: Vrijdag 14 september, 14.30 tot 16.00 Doelgroep:iedereen die van gezelligheid houdt. Kosten:3.50 euro met stadjerspas 3.00 euro • Klassieke live- muziek met het Misdomconsort Locatie: Heymanscentrum H.Dunantln 20 Opgave niet nodig. Datum: dinsdag 18 september, 10.30 tot 12.00 Doelgroep: iedereen die van klassieke muziek houdt Kosten: 3.50 euro met stadjerspas 3 euro • Alzheimer café Groningen Zuid. Thema: een aantal vormen van dementie zullen besproken worden o.a. lewy body,ziekte v. Pick Locatie: Maartenshof, Schaaksport 101-102 Opgave: niet nodig Datum:dinsdag 18 september, 19:30-21:30 uur, inloop 19: 00 uur Doelgroep: Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Voor meer informatie: Yvonne Enting, 050-5752220

• Open dag voor de buren van het Heymanscentrum met gezellig muziek van Herman Lambeck Locatie: Heymanscentrum H.Dunatln 20, Baarveldzaal Opgave niet nodig Datum: 22 september, 14.30 uur tot 16.00 uur Doelgroep alle buren rondom het Heymanscentrum Kosten: Gratis entree. Bijzonderheden:Om 16.00 uur opening kunstwerk aan de dijk van Frank Havermans. Met oud Hollandse Spelen ,Toneel. Allen welkom

November

• Koorzang met het koor Leedvermaak(t) Locatie: Heymanscentrum H.Dunantln 20, Baarveldzaal Opgave niet nodig Datum:zaterdag 29 september, 14.30 tot 16.00 uur Doelgroep: iedereen die van koormuziek en gezelligheid houdt Kosten 3.50 euro en met stadjerspas 3.00 euro

November

Oktober • Gezellige muziekmiddag met Andrea en Cazilia Locatie: Heymanscentrum, H.Dunantln 20 Opgave: is niet nodig Datum: vrijdag 5 oktober, 14.30 uur tot 16.00 uur Doelgroep: iedereen die van gezelligheid houdt Prijs:3.50 euro met stadjerspas 3.00 euro • Klassiek muziek met Pro Burletta Locatie; Heymanscentrum H.Dunantln 20 Opgave niet nodig Datum: zondag 7 oktober, 14.30 uur tot 16.00 uur Doelgroep: iedereen die van licht klassiek muziek houdt Prijs: 3.50 euro en met stadjerspas 3 euro Bijzonderheden; 7 a 8 solisten van het bekende operettevereniging ProBurletta komen een prachtige middag verzorgen en zingen liedjes van oud Amsterdam tot liedjes van Wim Zonneveld. • Koormuziek met het Koor`t Hoogholt Locatie:Heymanscentrum H.Dunantln 20, Baarveldzaal Opgave niet nodig Datum:12 oktober, 14.30 uur tot 16.00 uur Doelgroep:iedereen die van gezelligheid houdt Kosten: 3.50 euro en met stadjerspas 3.00 euro • Alzheimer café Groningen Zuid. Thema: vroeg-signalering bij jong dementerenden Locatie: Maartenshof, Schaaksport 101-102 Opgave: niet nodig Datum:dinsdag 16 oktober Tijd: 19:30-21:30 uur, inloop 19:00 uur Doelgroep: Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Voor meer informatie: Yvonne Enting, 050-5752220 • Shantykoor Losdorp Locatie: Heymanscentrum H.Dunantln 20, Baarveldzaal Opgave niet nodig Datum:Vrijdag 19 oktober, 14.30 uur tot 16.00 uur Doelgroep:iedereen die van gezelligheid houdt Kosten 3.50 euro en met stadjerspas 3.00 euro • Alzheimer café Groningen Zuid. Presentatie van Team 290: Bang, boos en in de war” Locatie: Maartenshof, Schaaksport 101-102 Opgave: niet nodig Datum:dinsdag 20 november Tijd: 19:30-21:30 uur, inloop 19:00 uur Doelgroep: Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Voor meer informatie: Yvonne Enting, 050-5752220

• Herfstfair in het Heymanscentrum Locatie: Heymanscentrum H.Dunantln. 20 Opgave niet nodig Datum: 24 november, 14.00 uur tot 17.00 uur Doelgroep: iedereen is welkom Prijs: entree gratis Bijzonderheden: de fair gaat door bij voldoende deelname van standhouders

Sinterklaas bezoekt de wijk het Hoornse Meer Op woensdag 28 november bezoekt Sinterklaas met zijn Pieten de kinderen in de wijk Hoornse Meer. Vanaf 13.30 uur is er een speciale dj die oude en nieuwe Sinterklaasliedjes met de kinderen gaat zingen. De Pieten geven een spetterende show. Ze dansen en springen er op los en delen ondertussen pepernoten uit. Rond 14.15 uur arriveert Sinterklaas per boot aan de kade bij het Allendeplein. Neem je broertjes, zusjes, vaders, moeders, opa’s en oma’s mee. We maken er een geweldig kinderfeestje van.

Stip : Eén plek voor alle informatie Stip staat voor Steun- en informatiepunt. Bij Stip kunt u terecht met al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en financiën. Stip geeft informatie aan wijkbewoners. Stip kan u ondersteunen bij zeer uiteenlopende vragen zoals: • welke voorzieningen zijn er in de wijk? • waar moet ik zijn voor woningaanpassingen? • ik ben net nieuw komen wonen. Hoe kan ik mensen leren kennen? • dagelijks heb ik de zorg over iemand en wil daarbij ondersteund worden. Hoe regel ik dat? • waar kan ik terecht voor een warme maaltijd? • hoe kom ik aan een andere woning? • waar kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren? • ik heb een leuk idee voor mijn straat. Waar kan ik mijn ideeën aandragen? • ik ben op zoek naar leuk vrijwilligerswerk! Stip is er dus voor mensen met vragen én voor mensen die iets aanbieden. Het is altijd dichtbij, u loopt makkelijk even naar binnen voor een kopje koffie. En dan is die vraag snel gesteld! Ook organiseert Stip themabijeenkomsten voor wijkbewoners over uiteenlopende onderwerpen. Kom gerust eens langs. Stip Hoornse Meer: We zitten in de centrale hal van Maartenshof tegenover de brasserie en naast de fysiotherapeut. Maandag tot vrijdag van 09:00 tot 12:30 en dinsdagavond van: 17:30-19:30. Stip Corpus den Hoorn. De Confiance, Kochstraat 1-4a. Maandag tot vrijdag van 9.00u tot 12.00u. Stip activiteiten, u bent van harte welkom: Rollatorspreekuur, controle en onderhoud van uw rollator! : Dinsdag 16 oktober, 10.00 uur tot 11.30 uur. De Confiance, Stip Corpus den Hoorn. Koffieochtend, elke dinsdag ochtend, 10.00u tot 11.30u. De Confiance, Stip Corpus den Hoorn.


mei 2012 - pagina 10

De Zuidwester

Programma Plusbus Alle uitstapjes zijn bestemd voor de hele stad Groningen Voor alle uitstapjes geldt: - U wordt van huis opgehaald en thuisgebracht - Er gaat begeleiding mee - Consumpties en lunches voor eigen rekening - Prijzen zijn per persoon - Graag een half uur voor vertrektijd klaar staan - Aanmelden via telefoonnummer: 050 – 364 23 20 OKTOBER 2012 Maandag 1 oktober Vertrek 12.00 uur. Terug 14.00 uur. Bestemming: restaurant Ni Hao in het Stadspark De lunch vindt plaats in de vorm van een buffet. Reiskosten € 4,--. Het buffet kost € 9,90 Na afloop van het buffet zou u zelf uw eigen uitstapje kunnen organiseren, bijvoorbeeld met uw broers, zussen, vriendinnen, flatbewoners. Wij helpen u graag bij het bedenken van een uitstapje. Bel ons: 050 - 364 23 20 Dinsdag 2 oktober Vertrek 17.30 uur. Terug 19.30 uur. Bestemming: restaurant Ni Hao in het Stadspark Het diner vindt plaats in de vorm van een buffet. Wij halen u gratis op van huis en brengen u ook gratis weer thuis. Het buffet kost € 19,90 Voorafgaand aan dit diner kunt u zelf op deze dag uw eigen uitstapje organiseren met wie u maar wilt. Wij denken graag met u mee. Bel ons. Woensdag 3 oktober Vertrek 13.30 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: Wierdenmuseum in Ezinge en café Hammingh in Garnwerd Eerst brengt u een bezoek aan het Wierdenmuseum in Ezinge. Daarna wat drinken bij café Hammingh in Garnwerd. Reiskosten € 10,--. Entree Wierdenmuseum € 5,--. Met museumkaart gratis. Donderdag 4 oktober Vertrek 13.30 uur. Terug 18.00 uur. Bestemming: winkelen in Aschendorf in Duitsland De route gaat via Winschoten naar Oudeschans. Gelegenheid om hier rond te lopen. Daarna via Bellingwolde naar Rhederbrug en daar de grens over naar Rhede en vervolgens naar Aschendorf. Hier is Klahsen Schuhe und Mode gevestigd met een winkeloppervlakte van 5.000 m2. Er zijn 50.000 paar schoenen. De afdeling mode beslaat 1.400 m2. Zowel voor dames als heren. Er is een bistro-café aanwezig. U dient uw identiteitskaart/ paspoort mee te nemen. Reiskosten € 22,-Vrijdag 5 oktober Vertrek 9.30 uur. Terug 17.30 uur. Bestemming: Hattem en Elburg Eerst brengt u een bezoek aan het Nationaal Bakkerijmuseum in Hattem en aansluitend aan het vlakbij gelegen Voerman Museum (met rivierland-schappen van IJsselschilder Jan Voerman) en Anton Pieckmuseum. Houdt u niet van musea, dan kunt u er ook voor kiezen om te gaan winkelen in Hattem. Daarna naar Elburg, waar u op eigen gelegenheid kunt rondlopen. U kunt er voor kiezen om de historische route te lopen of te winkelen. De bestrating bestaat uit kinderkopjes. Niet prettig voor rollator- en rolstoelgebruikers. Reiskosten € 35,-- en een combinatie ticket van € 10,-- voor drie musea in Hattem. Met museumkaart gratis. Zaterdag 6 oktober Vertrek 10.00 uur. Terug 17.30 uur. Bestemming: Friese streekmarkt in Oldeberkoop en De Koloniehof in Frederiksoord Eerst brengt u een bezoek aan een markt met Friese streekproducten, die op een ambachtelijke en vaak kleinschalige wijze geproduceerd zijn. Daarna gaat u naar De Koloniehof in Frederiksoord in Drenthe. Hier wordt het verhaal weergegeven van de Maatschappij van Weldadigheid, opgericht aan het begin van de 19e eeuw om de schrijnende armoede te bestrijden. In deze landbouwkolonie werd werk, huisvesting, scholing en zorg aangeboden. Nu zijn er vaste en wisselexposities, museumwinkel, koffiekamer, koloniehuisje, beeldentuin, quiltwinkel, wandelroute, doolhof, uitkijktoren, voorbeeldakkers. Reiskosten € 25,--. Entree De Koloniehof € 4,--. Met museumkaart gratis. Zondag 7 oktober Vertrek 13.00 uur. Terug 17.30 uur Bestemming: wandelen door de Lycklamatuinen in Beetsterzwaag Onder leiding van een gids start om 14.00 uur bij het hek van de Tropische Kas een wandeling door het park van de historische buitenplaats Lycklamahûs. Het is een openbaar park met speciale bomen, een boomgaard met oude fruitrassen, vijver, beeldende kunst, enkele historische herinneringen zoals de notariskoepel. De Tropische Kas maakt onderdeel uit van de tuinen. Reiskosten € 15,--. Rondleiding € 3,-Maandag 8 oktober Vertrek 17.30 uur. Terug 19.30 uur. Bestemming: restaurant Ni Hao in het Stadspark Het diner vindt plaats in de vorm van een buffet. Wij halen u gratis op van huis en brengen u ook gratis weer thuis.

Het buffet kost €19,90 Voorafgaand aan dit diner kunt u zelf op deze dag uw eigen uitstapje organiseren met wie u maar wilt. Wij denken graag met u mee. Bel ons. Dinsdag 9 oktober Vertrek 12.00 uur. Terug 14.00 uur. Bestemming: restaurant Ni Hao in het Stadspark De lunch vindt plaats in de vorm van een buffet. Reiskosten € 4,--. Het buffet kost € 9,90 Na afloop van het buffet zou u zelf uw eigen uitstapje kunnen organiseren, bijvoorbeeld met uw broers, zussen, vriendinnen, flatbewoners. Bel ons: 050 - 364 23 20 Woensdag 10 oktober Vertrek 13.00 uur. Terug 18.00 uur. Bestemming: rondrit Westerwolde met een bezoek aan Oudeschans De reis gaat naar het schilderachtige Oudeschans, een vakkundig gerestaureerd vestingdorpje. U krijgt de gelegenheid het plaatsje te bewonderen en van de koffie bij “De Piekenier” te genieten. Een mooie route maakt onderdeel uit van deze middag, die gedeeltelijk door Duitsland loopt. Reiskosten € 18,-Donderdag 11 oktober Vertrek 9.30 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: Friese Woudenroute Bakkeveen (koffie drinken bij De Slotplaats, het theehuis van Natuur-monumenten), Wijnjewoude, Olderterp, Beetsterzwaag, Lippenhuizen, Gorredijk, De Knipe, Heerenveen, Oranjewoud, Oudeschool, (Pauwenburg en Tuimelaarsbos), Wolvega, Nijeholtpade, Oldeberkoop, Schapepoel, Elsloo, Langedijke, Appelscha, Een, Bakkeveen/Groningen. Overal is gelegenheid om uit te stappen en foto’s te maken. Onderweg ergens lunchen. Reiskosten € 35,-Vrijdag 12 oktober Vertrek 09.30 uur. Terug 17.30 uur. Bestemming: scheepswerf in Papenburg in Duitsland Eerst gaat u naar het centrum van Papenburg, waar u kunt rondkijken, winkelen, lunchen. Daarna brengt u een bezoek aan Meyer Werft, de scheepswerf die luxe cruiseschepen bouwt. Om 14.30 uur krijgt u een rondleiding van 1 1⁄2 uur in het Duits. U dient uw identiteitskaart/paspoort mee te nemen. Reiskosten € 23,-- en entree bezoekerscentrum Meyer Werft € 9,-Zaterdag 13 oktober Vertrek 14.00 uur. Terug 18.30 uur. Bestemming: Oldtimer & Classic Beurs in Leek In het sportcentrum worden klassieke motoren en klassieke auto’s, jukeboxen, en onderdelen uitgestald. Ook is er livemuziek en een bistro-café. Reiskosten € 7,-- en entree beurs € 10,-Zondag 14 oktober Vertrek 10.00 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: Niehove en de Dekema State in Jelsum Niehove is een fraai bewaard gebleven voorbeeld van een radiair wierdendorp. De huizen staan in een cirkel rond de kerk. Gelegenheid om hier rond te lopen. Daarna rijdt u door naar de Dekema State. Dit is één van de oudste Friese states, gelegen in Jelsum, een pittoresk terpdorp vlak ten noorden van Leeuwarden. De state werd gesticht in de 15e eeuw en groeide uit tot een woning met adellijke allure. De prachtige, sfeervolle inrichting ademt de sfeer van rond 1930. De state met oprijlaan, toegangsbrug, grachten, singels, bos, tuinmanshuis, fruitbomen, moestuin, bloementuin vormt een uniek geheel. Reiskosten € 25,-- en entree van de Dekema State € 2,50 Maandag 15 oktober Vertrek 12.00 uur. Terug 14.00 uur. Bestemming: restaurant Ni Hao in het Stadspark De lunch vindt plaats in de vorm van een buffet. Reiskosten € 4,--. Het buffet kost € 9,90 Na afloop van het buffet zou u zelf uw eigen uitstapje kunnen organiseren, bijvoorbeeld met uw broers, zussen, vriendinnen, flatbewoners. Bel ons: 050 - 364 23 20 Dinsdag 16 oktober Vertrek 17.30 uur. Terug 19.30 uur. Bestemming: restaurant Ni Hao in het Stadspark Het diner vindt plaats in de vorm van een buffet. Wij halen u gratis op van huis en brengen u ook gratis weer thuis. Het buffet kost € 19,90 Voorafgaand aan dit diner kunt u zelf op deze dag uw eigen uitstapje organiseren met wie u maar wilt. Wij denken graag met u mee. Bel ons. Woensdag 17 oktober Vertrek 13.30 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: zwemmen in Fontana in Bad Nieuweschans De temperatuur van het water in het thermaalbad is 360. Badkleding, badjas, badslippers, badlaken meenemen. Badjas en badlaken zijn ook te huur. Badslippers zijn te koop. Er is een restaurant aanwezig. Reiskosten € 16,--. Entree Fontana € 12,25

Donderdag 18 oktober Vertrek 10.00 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: Rondrit Oldambt en Bellingwedde De rit gaat via Engelbert, Harkstede, Scharmer, Kolham, Hoogezand, Sappemeer, Zuidbroek, Nieuw Scheemda, Wagenborgen, Meedhuizen, Farmsum, Weiwerd, Borgsweer, Termunterzijl, Termunten, Woldendorp, Nieuwolda, Scheemda, Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Beerta, Nieuw Beerta, Nieuweschans, Klein-Ulsda, Oudeschans, Bellingwolde, Vriescheloo, Wedde, Wedderveen, Blijham, Winschoten, Heiligerlee, Westerlee, Meeden, Muntendam, Sappemeer, Hoogezand, Groningen. Onderweg is er tijd voor fotostops en ergens lunchen. Reiskosten € 23,-Vrijdag 19 oktober Vertrek 13.00 uur. Terug 18.00 uur. Bestemming: Leer in Duitsland Een middagje winkelen in Leer. U dient uw paspoort mee te nemen. Reiskosten € 22,-Zaterdag 20 oktober Dagje uit met uw kleinkinderen Vertrek 10.00 uur. Terug 16.30 uur. Bestemming: Drouwenerzand In de herfstvakantie heeft het Attractiepark Drouwenerzand een speciale opa en oma aktie: opa en oma hebben gratis entree, mits er per opa/oma minimaal 1 betalende gast mee gaat. (Niet in combinatie met andere kortingen.). De entreeprijs in inclusief alle attracties, drankjes, soep, frites, snacks, fruit, ijs. Reiskosten € 12,-- en entree € 12,-Zondag 21 oktober Een middagje uit met uw kleinkinderen Vertrek 13.00 uur. Terug 17.30 uur. Bestemming: Sprookjeshof in Zuidlaren Kinderboerderij, speeltuin, sprookjesbos, restaurant. Reiskosten € 6,--. Entree € 9,50 Maandag 22 oktober Vertrek 13.00 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: Wijnproeverij in Groninger Landwijnboerderij in Wirdum Op deze boerderij kunt u kennismaken hoe op ambachtelijke wijze van (biologische) vruchten, kruiden en groenten wijn wordt gemaakt. Naast een rondleiding krijgt u ook een film te zien over het proces van wijn maken en mag u drie soorten wijn naar keuze te proeven Reiskosten € 10,--. Rondleiding, wijnproeverij, koffie met cake € 5,-Dinsdag 23 oktober Vertrek 13.00 uur. Terug 17.30 uur. Bestemming: De Fûgelhelling in Ureterp (vlakbij Drachten) Sinds 1975 is dit vogelasiel uitgegroeid tot een opvangadres voor de behandeling en verzorging van inheemse vogels en zoogdieren. Ieder jaar worden er 5.000 slachtoffers opgenomen. Er werken ongeveer 60 vrijwilligers. U krijgt o.a. een diapresentatie te zien in het bezoekerscentrum. Reiskosten € 14,--. Entree € 2,--. Voor een rondleiding, koffie met taart komt er nog ongeveer € 5,-- overheen. Woensdag 24 oktober Dagje uit met uw kinderen en kleinkinderen Vertrek 10.00 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: Veenpark in Bargercompascuum Een familiepark rond het thema: veen. Er is een openluchtmuseum met een oud plaggenhutdorp en een dorp in het veen met een schooltje, kerk, kroeg, kruidenier, bakker, molenaar, klompenmaker, smid, turfstekers, turftreintje, turfschip. Turf steken wordt gedemonstreerd. Ook is er een harmoniummuseum en een restaurant. Reiskosten € 32,--. Entree Veenpark € 12,25 Donderdag 25 oktober Vertrek 09.30 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema in Friesland Eerst gaat u koffie drinken in het centrum van Surhuisterveen en heeft u gelegenheid om daar rond te wandelen. Daarna rijdt u door naar Harkema. In het openluchtmuseum De Spitkeet is te zien hoe arme mensen leefden en werkten op de heide tussen 1850 – 1950. Dit themapark van 4 ha toont o.a. een ingerichte spitkeet, wâldhúske, woningwetwoning, armenkerkhof, fruithof, landgeiten. Reiskosten € 15,--. Entree € 4,50. Met museumkaart gratis. Vrijdag 26 oktober Dagje uit met uw kleinkinderen Vertrek 10.00 uur. Terug 17.30 uur. Bestemming: dierentuin in Emmen De bus zet u af bij de hoofdingang van de dierentuin in het centrum van Emmen. Na afloop van uw bezoek aan de dierentuin zou u nog in het centrum van Emmen kunnen rondkijken. Reiskosten € 18,--. Entreeprijzen variëren tussen € 18,-- en € 20,50 afhankelijk van de leeftijd. Zaterdag 27 oktober Dagje uit met uw kleinkinderen Vertrek 10.00 uur. Terug 16.30 uur. Bestemming: Drouwenerzand In de herfstvakantie heeft het Attractiepark Drouwenerzand


september 2012 - pagina 11 een speciale opa en oma aktie: opa en oma hebben gratis entree, mits er per opa/oma minimaal 1 betalende gast mee gaat. (Niet in combinatie met andere kortingen.). De entreeprijs in inclusief alle attracties, drankjes, soep, frites, snacks, fruit, ijs. Reiskosten € 12,-- en entree € 12,--. Zondag 28 oktober. Organiseer zelf uw uitstapje. Bel ons. Maandag 29 oktober Vertrek 17.30 uur. Terug 19.30 uur. Bestemming: restaurant Ni Hao in het Stadspark Het diner vindt plaats in de vorm van een buffet. Wij halen u gratis op van huis en brengen u ook gratis weer thuis. Het buffet kost € 19,90 Voorafgaand aan dit diner kunt u zelf op deze dag uw eigen uitstapje organiseren met wie u maar wilt. Wij denken graag met u mee. Bel ons. Dinsdag 30 oktober Vertrek 12.00 uur. Terug 14.00 uur. Bestemming: restaurant Ni Hao in het Stadspark De lunch vindt plaats in de vorm van een buffet. Reiskosten € 4,--. Het buffet kost € 9,90 Na afloop van het buffet zou u zelf uw eigen uitstapje kunnen organiseren, bijvoorbeeld met uw broers, zussen, vriendinnen, flatbewoners. Bel ons: 050 - 364 23 20 Woensdag 31 oktober Vertrek 14.00 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: rondrit door nieuwe stadswijken van Groningen Onder leiding van een stadsgids rijdt u o.a. door Gravenburg, De Held, Reitdiephaven en over het Zernikecomplex. Onderweg is er gelegenheid om ergens iets te gaan drinken. Reiskosten € 6,-N O V E M B E R 2012 Donderdag 1 november Vertrek 13.00 uur. Terug 17.30 uur. Bestemming: Gevangenismuseum en Glasmuseum in Veenhuizen In het Gevangenismuseum ontdekt u hoe we in Nederland omgaan met misdaad en straf vanaf 1600 tot en met nu. Er is een winkel en restaurant aanwezig. Het Glasmuseum ligt tegenover het Gevangenismuseum. Op dit moment is er een grote overzichtstentoonstelling van het werk van Cees van Olst, de oprichter van dit museum. Aangevuld met het werk van kunsternaars waarmee hij heeft samengewerkt. Er is een winkel met café bij. Reiskosten € 14,--. Entree Gevangenismuseum € 7,20. Met museumkaart gratis. Entree Glasmuseum € 6,50. Met museumkaart gratis. Vrijdag 2 november Vertrek 9.30 uur. Terug 17.30 uur. Bestemming: Hattem en Elburg Eerst brengt u een bezoek aan het Nationaal Bakkerijmuseum in Hattem en aansluitend aan het vlakbij gelegen Voerman Museum (met rivierland-schappen van IJsselschilder Jan Voerman) en Anton Pieckmuseum. Houdt u niet van musea, dan kunt u er ook voor kiezen om te gaan winkelen in Hattem. Daarna naar Elburg, waar u op eigen gelegenheid kunt rondlopen. U kunt er voor kiezen om de historische route te lopen of te winkelen. De bestrating bestaat uit kinderkopjes. Niet prettig voor rollator- en rolstoelgebruikers. Reiskosten € 35,-- en een combinatie ticket € 10,-- voor drie musea in Hattem. Museumkaart gratis. Zaterdag 3 november Vertrek 13.00 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: Olie- en korenmolen in Roderwolde en Roden Olieslagers staan klaar om uitleg te geven en te demonstreren hoe in deze unieke molen uit donkerbruin lijnzaad goudgele olie wordt gemaakt. Daarna gaat u naar het centrum van Roden waar u wat kunt drinken in een restaurant naar keuze en in de gelegenheid bent om te winkelen of het speelgoedmuseum te bezoeken (entree € 4,50). Reiskosten € 8,-Zondag 4 november Vertrek 13.00 uur. Terug 17.00 uur Bestemming: regionaal historische boekenmarkt in Veendam Voor de 13de keer wordt in het Veenkoloniale museum in Veendam de Regionaal Historische Boekenmarkt gehouden. Diverse standhouders geven acte de présence. Er is een keur aan oude en relatief nieuwe regionaal historische boeken verkrijgbaar. Ook zal het museum diverse boeken uit haar eigen bibliotheek, die dubbel in de collectie zitten, te koop aan bieden. Reiskosten € 12,--. Entree € 2,50 Maandag 5 november Vertrek 14.00 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: rondrit door oude stadswijken van Groningen Onder leiding van een stadsgids brengt u o.a. een bezoek aan de Prinsentuin, Martinikerkhof, Pepergasthuis, St. Jozefkerk. Er is gelegenheid om onderweg ergens iets te drinken. Reiskosten € 6,-Dinsdag 6 november Bestemming: restaurant Ni Hao. Zie kader op blz. 3

De Zuidwester Woensdag 7 november Vertrek 9.30 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: Musea in Joure, Heerenveen, Surhuisterveen Eerst bezoekt u het Douwe Egberts museum in Joure. Dit museum is een onderdeel van een museumcomplex bestaande uit het geboortehuis van DE, koperslagerij, klokken- en zilversmederij, bakkerij, geelgieterij, grafische afdeling, museumwinkel. Vervolgens gaat u naar Museum Belvédère in Heerenveen. Dit museum heeft een vaste collectie bestaande uit 20ste eeuwse en eigentijdse Nederlandse beeldende kunst met een accent op de noordelijke regio. Het museum ligt in het schilderachtige Oranjewoud, vlakbij het Landgoed Oranjewoud. Als laatste bezoekt u de museumboerderij Ot en Sien in Surhuisterveen. Hier heeft de tijd 100 jaar stilgestaan. U vindt er een winkeltje, schooltje, dokterspraktijk, oud-Hollandse spelletjes. Kosten: reiskosten € 26,-- p.p. en entreekosten DE-museum € 4,-- (met museumkaart gratis), museum Belvédère € 5,50 (met museumkaart gratis), museumboerderij Ot en Sien entree € 5,50. Donderdag 8 november Vertrek 13.30 uur. Terug 18.00 uur. Bestemming: winkelen in Aschendorf in Duitsland De route gaat via Winschoten naar Oudeschans. Gelegenheid om hier rond te lopen. Daarna via Bellingwolde naar Rhederbrug en daar de grens over naar Rhede en vervolgens naar Aschendorf. Hier is Klahsen Schuhe und Mode gevestigd met een winkeloppervlakte van 5.000 m2. Er zijn 50.000 paar schoenen. De afdeling mode beslaat 1.400 m2. Zowel voor dames als heren. Er is een bistro-café aanwezig. U dient uw identiteitskaart/ paspoort mee te nemen. Reiskosten € 22,-Vrijdag 9 november Vertrek 13.30 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: Wierdenmuseum in Ezinge en café Hammingh in Garnwerd Eerst brengt u een bezoek aan het Wierdenmuseum in Ezinge. Daarna wat drinken bij café Hammingh in Garnwerd. Reiskosten € 10,--. Entree Wierdenmuseum € 5,--. Met museumkaart gratis. Zaterdag 10 november Vertrek 09.30 uur. Terug 18.00 uur. Bestemming: Bataviastad bij Lelystad Bataviastad is fashion outlet shoppen in stijl. 100% fashionable dames-, heren-, kinderkleding, schoentrends, lingerie, parfums, sport & outdoorwear. Alle grote merken laten zich van hun beste kant zien. Wie van mode houdt komt naar Bataviastad. Ook gaan we langs de haven om het V.O.C. schip te bekijken. Reiskosten € 33,-Zondag 11 november. Organiseer zelf uw uitstapje. Bel ons. Maandag 12 november Bestemming: Restaurant Ni Hao. Zie kader op blz. 3 Dinsdag 13 november Bestemming: Restaurant Ni Hao. Zie kader op blz. 3 Woensdag 14 november Vertrek 13.00 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: rondleiding met gids door Appingedam Onder leiding van een gids maakt u kennis met de historie van Appingedam. U ziet o.a. de hangende keukens, Nicolaikerk, raadhuis. Onderweg is er gelegenheid om ergens iets te drinken. Reiskosten € 10,-Donderdag 15 november Vertrek 13.30 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: Zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren en Reinhart orchideeën Deze ecologische zorgboerderij bestaat uit een kinderboerderij, tuinderij kassen, houtkloverij, theeschenkerij, landwinkel met streekproducten. Daarna brengt u een bezoek aan Reinhart orchideeën. Reiskosten € 6,-Vrijdag 16 november Vertrek 09.30 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: Friese terpenroute De route gaat via Kollum, Ee, Anjum, Moddergat (gelegenheid om het museum ’t Fiskerhúske te bezoeken, entree € 4,-- en met museumkaart gratis), Wierum, Holwerd, Hantum, Dokkum, Damwoude, Driesum, Veenklooster. Overal is gelegenheid voor het maken van foto’s. Reiskosten € 25,-Zaterdag 17 november Vertrek 10.00 uur. Terug 14.00 uur. Bestemming: Zwarte Markt in Zuidlaren In de Prins Bernhardhoeve vindt het gezellige mazzel en vermaak evenement plaats van Noord Nederland. De bazaar en vlooienmarkt is 15.000 m2 groot. Daarna naar eigen keuze ergens lunchen aan de Brink in het centrum van Zuidlaren. Reiskosten € 6,--. Entree € 3,--. Zondag 18 november. Organiseer zelf uw uitstapje. Bel ons. Maandag 19 november Bestemming: restaurant Ni Hao. Zie kader op blz. 3

Dinsdag 20 november Vertrek 13.30 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: zwemmen in Fontana in Bad Nieuweschans De temperatuur van het water in het thermaalbad is 360. Badkleding, badjas, badslippers, badlaken meenemen. Badjas en badlaken zijn ook te huur. Badslippers zijn te koop. Er is een restaurant aanwezig. Reiskosten € 16,--. Entree Fontana € 12,25 Woensdag 21 november Vertrek 13.00 uur. Terug 17.30 uur. Bestemming: De Fûgelhelling in Ureterp (vlakbij Drachten) Sinds 1975 is dit vogelasiel uitgegroeid tot een opvangadres voor de behandeling en verzorging van inheemse vogels en zoogdieren. Ieder jaar worden er 5.000 slachtoffers opgenomen. Er werken ongeveer 60 vrijwilligers. U krijgt o.a. een diapresentatie te zien in het bezoekerscentrum. Reiskosten € 14,--. Entree € 2,-Donderdag 22 november Vertrek 11.00 uur. Terug 19.30 uur. Bestemming: Country en Christmas Fair bij Kasteel de Haar Er is gelegenheid om onderweg in een wegrestaurant te lunchen. In het park bij Kasteel de Haar in Haarzuilens (in de buurt van Utrecht) wordt voor de 15e keer een sfeervolle en feestelijke kerst- en lifestyle fair gehouden. Er zijn ruim 200 standhouders die zich presenteren in verwarmde stands langs verharde paden en lanen. Na 16.00 uur veel lichtjes, vuurkorven, verlichte kerstbomen. Een romantisch schouwspel. Een greep uit het aangeboden assortiment: antiquiteiten, brocante, mode, schoenen, bed- en tafellinnen, serviezen, glaswerk, sieraden, tassen, winterreizen, delicatessen, kazen, ambachtelijke chocolade, champagne, wijnen, oesters, kerst-, groen- en woondecoraties. La Place is vertegenwoordigd in een grote verwarmde tent met een grote variëteit aan eten. Ook bestaat de mogelijkheid om het kasteel te bezichtigen. Deze rondleiding kunt u ter plekke reserveren. Reiskosten € 38,--. Entree € 16,50 Vrijdag 23 november Vertrek 09.30 uur. Terug 17.30 uur. Bestemming: scheepswerf in Papenburg in Duitsland Eerst gaat u naar het centrum van Papenburg, waar u kunt rondkijken, winkelen, lunchen. Daarna brengt u een bezoek aan Meyer Werft, de scheepswerf die luxe cruiseschepen bouwt. Om 14.30 uur krijgt u een rondleiding van 1 1⁄2 uur in het Duits. U dient uw identiteitskaart/paspoort mee te nemen. Reiskosten € 23,-- en entree bezoekerscentrum Meyer Werft € 9,-Zaterdag 24 november. Organiseer zelf uw uitstapje. Bel ons. Zondag 25 november Vertrek 13.00 uur. Terug 17.30 uur. Bestemming: Wintermarkt bij De Koloniehof in Frederiksoord Deze sfeervolle overdekte markt op het terrein van De Koloniehof staat in het teken van de feestdagen. Sfeer proeven, genieten, ideeën opdoen voor decoraties en leuke cadeaus. Reiskosten € 23,-Maandag 26 november Bestemming: restaurant Ni Hao in het Stadspark. Zie kader op blz. 3 Dinsdag 27 november Bestemming: restaurant Ni Hao in het Stadspark. Zie kader op blz. 3 Woensdag 28 november Vertrek 13.00 uur. Terug 18.00 uur. Bestemming: Leer in Duitsland Een middagje winkelen in Leer. U dient uw paspoort mee te nemen. Reiskosten € 22,-Donderdag 29 november Vertrek 09.30 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: Dorpenrit Hunsingo (= Het Hoge Land) De rit gaat via Winsum, Mensingeweer, Eenrum, Pieterburen, Kloosterburen, Kruisweg, Hornhuizen, Vierhuizen, Zoutkamp, Niekerk, Ulrum, Leens, Wehe-den-Hoorn, Warfhuizen, Schouwerzijl, Baflo, Warffum, Usquert, Uithuizen, Uithuizermeeden, Roodeschool. Oosternieland, Garsthuizen, Zandeweer, Kantens, Middelstum, Westerwijtwerd, Onderdendam, Bedum, Zuidwolde, Groningen. Onderweg is er voldoende tijd voor fotostops bijvoorbeeld bij uw geboortehuis en om ergens te lunchen. Reiskosten € 23,-- p.p. Vrijdag 30 november Vertrek 9.30 uur. Terug 17.00 uur. Bestemming: Friese Woudenroute Bakkeveen (koffie drinken bij De Slotplaats, het theehuis van Natuur-monumenten), Wijnjewoude, Olderterp, Beetsterzwaag, Lippenhuizen, Gorredijk, De Knipe, Heerenveen, Oranjewoud, Oudeschool, (Pauwenburg en Tuimelaarsbos), Wolvega, Nijeholtpade, Oldeberkoop, Schapepoel, Elsloo, Langedijke, Appelscha, Een, Bakkeveen/Groningen. Overal is gelegenheid om uit te stappen en foto’s te maken. Onderweg ergens lunchen. Reiskosten € 35,--


september 2012 - pagina 12

De Zuidwester

Zuidwester september 2012  
Zuidwester september 2012  

Full color newspaper september

Advertisement