Page 1

De Zuidwester 22e jaargang nr. 4

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

In deze krant: Waar zijn de wijkagenten

WinterWelVaart trekt de provincie in

Pagina 3

November 2015

Huren met zon in de Hoornsemeer

Pagina 5

Pagina 6

”Van Menno Lutterhuis naar Menno Lutter wooncomplex” Paterswoldseweg 267

Zodra duidelijk is dat er in Corpus den Hoorn plaats is voor ‘ pensiontehuizen voor bejaarden’ laat Christelijke Woningstichting Patrimonium de gemeente weten belangstelling te hebben. In oktober 1956 krijgt de woningstichting een terrein aangewezen grenzend aan haar complex aan de Paterswoldseweg. Pas in juli 1958 heeft architect Derk Broos het eerste ontwerp klaar. Bijna twee jaar later gaat de eerste paal de grond in. Het hoogste punt wordt bereikt in april 1961 en ruim een jaar later nemen de eerste bewoners hun intrek. Het Menno Lutterhuis werd in de loop der jaren steeds aangepast aan de eisen van de

tijd. Maar door de veranderingen in de zorg en de aangescherpte regelgeving in het kader van wonen en zorg, voldeed het gebouw niet meer aan de gestelde eisen. De nieuwe huurder, WKL vastgoed, heeft samen met de architect een nieuw plan gemaakt voor een combinatie van zorg en wonen in het voormalige Menno Lutterhuis. Het Huis van Verhuur verzorgt zowel het financiële als technisch beheer voor WKL vastgoed en heeft er voor gezorgd dat de eerste vleugel met appartementen en studio’s binnen anderhalve week verhuurd was. Op 1 augustus 2015, 53 jaar nadat

de eerste bewoners het Menno Lutterhuis betrokken, heeft de nieuwe generatie huurders hun eerste intrede gedaan in het vernieuwde Menno Lutter wooncomplex. Nu, ruim drie maanden later, zijn inmiddels alle appartementen en studio’s bewoond en is het grootste deel verhuizingen achter de rug. Aan de andere vleugel wordt momenteel nog hard gewerkt en deze zal hoogst waarschijnlijk grotendeels ingevuld gaan worden met zorg. Het Menno Lutter wooncomplex krijgt een eigen parkeerplaats en fietsenberging achter het pand. Hier

kunnen de huidige huurders gratis en veilig hun auto en fiets parkeren. Aangezien het complex veel open ruimtes bezit, zal één van deze ruimtes door de verhuurder (WKL vastgoed) worden ingericht als fitnessruimte. Hier kunnen de bewoners ook gratis gebruik van maken. Een extra service dat het Huis van Verhuur kan aanbieden aan haar huurders. Zodra het Menno Lutter wooncom-

plex compleet opgeleverd is, zullen we vanuit het Huis van Verhuur een open dag organiseren zodat de buurtbewoners de verandering zelf kunnen bekijken. Deze informatie zal te zijner tijd gedeeld worden via de Facebookpagina van Corpus den Hoorn, de website: www.corpusdenhoorn.nl en/of via de Zuidwester. Voor meer informatie: Huis van verhuur 050-5532432

Vuurwerkvrije zones tijdens jaar wisseling

Bewonersorganisatie Meer Buren nodig steeds ontevreden Er ligt een ontwerpbestemmingsplan voor de Noordoosthoek van het Hoornse Meer, dat het mogelijk moet maken dat er een nieuw eetpaviljoen komt en een boulevard, voor het Hampshirehotel. Bewonersvereniging Meer Buren heeft daar een aantal kanttekeningen bij. Meer Buren vraagt de gemeente om ook écht in overleg met de buurt te gaan over het ontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer. Wij zijn teleurgesteld over de onderhandelingen die hebben plaatsgevonden met buurtbewoners: hun ideeën werden door gemeente en Hampshire van tafel geveegd. Aldus Ferry Wester, voorzitter van Meer Buren. Er mag ook in onze ogen best een nieuw paviljoen komen, zoals het Hampshire

wil, maar waarom kan dat niet wat dichter bij het hotel? Waarom moet dat op afstand van het hotel, waardoor er natuur wordt opgeofferd? In september hebben wij onze zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente ingediend. We hebben vier punten: 1. We willen dat de gemeente de mening van de bewoners in de buurt ook echt serieus neemt. Er is wel overleg, maar we krijgen het idee dat de gemeente alleen maar naar de belangen van het Hampshirehotel kijkt en niet naar de ideeën uit de buurt. 2. We zijn bang dat het meer één groot horeca-gebied wordt en dat er aan de oevers weinig ruimte overblijft om te wandelen en te recreëren. 3. We willen dat de gemeente rekening houdt met wonen en natuur: we willen een garantie dat er geen geluidsoverlast kan komen én we willen dat de natuur behouden blijft. In de nieuwe plannen komt deze onder druk te staan. Wij betwijfelen of de geplande nieuwe natuur het ook echt gaat doen en of deze het goed blijft doen, dat vergt onderhoud en aandacht en het is de vraag of dat er voldoende zal zijn. Er wordt namelijk ook bezuinigd op onderhoud. Meer Buren wil dat de gemeente meer rekening houdt met de ideeën van de buurtbewoners en geen acties onderneemt die nadelig zijn voor de kwaliteit van wonen en natuur in het gebied.

Tijdens de jaarwisseling worden er vuurwerkvrije zones ingesteld. Het gaat hierbij om de omgeving van het Martini ziekenhuis, het UMCG, kinderboerderij Stadspark, Noorderbegraafplaats en begraafplaats Esserveld. Er worden extra toezichthouders ingezet om boetes uit te delen aan mensen die toch vuurwerk afsteken in de vuurwerkvrije zones. Het verbod geldt van oudjaarsdag 18.00 uur tot 02.00 uur in de nacht. Er is door de gemeenteraad van Groningen voor meer plaatsen verbod aangevraagd bij het stadsbestuur. Echter is er te weinig te tijd om genoeg handhavers te zoeken. De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, Stadspartij, ChristenUnie en CDA wilden dat de hele binnenstad vuurwerkvrij zou worden. Vuurwerk zou voor brandgevaar zorgen en de brandweer belemmeren de binnenstad in te komen. Daarnaast wil het stadsbestuur eerst van bewoners weten wat zij van de plannen vinden. Dit jaar is het aanwijzen van de vuurwerkvrije zones een experiment. Na de jaarwisseling wordt gekeken wat het effect is geweest.

DE WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT

TWEE VRIJWILLIGERS Wij zijn opzoek naar twee vrijwilligers die ons team willen komen versterken. De taken zijn o.a.: •

Het binnen halen van nieuws uit de wijken, Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer.

Zelf eventueel teksten schrijven of stukje herschrijven.

Adverteerders en kopijschrijvers benaderen.

Het bijwonen van vier redactie vergaderingen per jaar.

Lijkt het je leuk om wat voor de wijk te betekenen en de wijkkrant De Zuidwester levende te houden, dan zijn we op zoek naar jou… Inlichtingen bij de wijkraad Corpus den Hoorn 050-5256371


november 2015 - pagina 2

De Zuidwester

Stip Corpus den Hoorn verhuist naar De Semmelstee! Stip Corpus den Hoorn verlaat in december De Confiance en neemt haar intrek in De Semmelstee, het nieuwe buurtcentrum aan de Semmelweisstraat 182. De verhuizing gaat samen met de komst van het Sociaal Team naar De Semmelstee, waarover u elders in deze krant meer kunt lezen. De exacte verhuisdatum van Stip is nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is zullen we het kenbaar maken op www.stip-groningen.nl en onze Facebookpagina. Dat geldt ook voor de openingstijden: we streven naar behoud van de huidige openingstijden, maar kijk even op onze site als u het zeker wilt weten. Waarvoor kunt u bij Stip terecht? U bent van harte welkom bij Stip Corpus den Hoorn om een praatje te maken, ideeĂŤn voor de wijk te bespreken, informatie te halen, een probleem te bespreken of vrijwilligerswerk te zoeken. Stip Corpus is er voor iedereen uit Corpus den Hoorn, Hoornse Wijken en Piccardthof. Stip staat vooral voor samenwerking tussen

organisaties, vrijwilligers en beroepskrachten om te zorgen dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving en te stimuleren dat dat daadwerkelijk gebeurt. Als u nieuwsgierig bent naar Stip of gewoon De Semmelstee eens wilt bekijken: kom dan zeker eens langs! Stip Corpus den Hoorn De Semmelstee, Semmelweisstraat 182 open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, 9.00u – 12.00u 050 5273493 corpusdenhoorn@stip-groningen.nl www.stip-groningen.nl Stip Corpus den Hoorn Like ons op Facebook. Dan blijft u op de hoogte van activiteiten, diensten en Stip-nieuws!

Overwinningsplein Postkantoor - Kantoorbenodigdheden - Boekwinkel Overwinningsplein 71-73, 9728 GR Groningen Openingstijden: Ma-Vr: 8.30-18.00 uur Za: 8.30-17.00 uur Tel: 050-5259156 E-mailadres: bruna8227@brunawinkel.nl Website: www.brunaoverwinningsplein.nl


november 2015 - pagina 3

De Zuidwester

Waar zijn de wijkagenten? Veel bewoners vragen zich af waarom de wijkagenten niet meer zichtbaar zijn zoals in het verleden. Voorheen waren de wijkagenten veel in de wijk te zien. Echter zijn ze de laatste tijd amper nog te vinden. Dit was voor ons een reden om contact te zoeken met wijkagenten Paul Kukler en Marco Gaasbeek. “Nieuwe structuur, veranderingen bij politie” Marco en Paul leggen uit dat er binnen de politie het één en ander is veranderd qua structuur. Zo valt alles nu binnen de Nationale Politie. Dit houd in dat er een groot gedeelte van de wijken is samengevoegd waardoor er geen agenten meer op een eigen wijk zitten. Zo vallen Paul en Marco nu onder Groningen Zuid. Wanneer wij als bewoners hier over Groningen Zuid spreken dan wordt vaak gedacht aan de wijken Corpus den Hoorn, Hoornsemeer, Piccardthof, de Wijert en soms hoor je Helpman ook nog vallen. Paul en Marco leggen uit dat bij de politie het begrip Groningen Zuid veel ruimer is. Hierbij horen onder andere: Coendersborg, De Wijert, De Wijert-Zuid, Helpman,

Colofon

De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: 4e editie 2015 Verschijning 4x per jaar Redactie: Sjoerd Alkema, Alexandra Cools, Annika van Dijk, Jan Nieborg, Henk Cools (Wijkraad)

Klein Martijn, Sterrebosbuurt, Villabuurt,Corpus den Hoorn, Hoornsemeer, Hoornse Park, Piccardthof, Van Swieten, maar ook Engelbert, Euvelgunne en nog een aantal wijken. Daarnaast staan er in dit gebied ook een groot aantal verpleeghuizen, een ziekenhuis, en diverse scholen. Ook deze locaties vallen onder het gebied van de agenten. Tevens waren er voorheen wijkconcierges aanwezig die ook een deel van de meldingen op zich konden nemen. Ook deze zijn in de loop van de tijd verdwenen, waardoor deze meldingen nu ook bij de politie binnen komen. Daarnaast hebben de wijkagenten allemaal verschillende deeltaken. De afdeling Groningen Zuid houdt zich op dit moment bijvoorbeeld bezig met de noodopvang van de vluchtelingen die aan de Van Swietenlaan opgevangen worden. Verder valt onder het takenpakket van de politie inbraken, afhandeling brandstichting, verkeersongevallen, wapen- en huiscontroles, zijn de

agenten op weg, en zijn zij aanwezig bij bijvoorbeeld ontruimingen. Voorheen was hier een aparte afdeling voor. Op het gebied Groningen Zuid zitten nu ongeveer 4 fte wijkagenten. Totaal wonen er ongeveer 30.000 inwoners in het gehele gebied. Hierdoor zijn de wijkagenten minder fysiek in de wijk aanwezig. Dat de wijkagenten niet meer zichtbaar zijn in de wijk houdt niet in dat er geen politie meer op de weg is. Er rijdt nog wel noodhulp rond. Wanneer er een serieuze melding binnen komt dan zorgen zij ervoor dat de situatie onder controle gebracht wordt en daarna gaan de wijkagenten daar een rol in spelen. Moet er bijvoorbeeld hulpverlening komen, of heeft men baat bij nazorg. Daarnaast zorgen zij voor een goede afhandeling van de zaak. “Ook veranderingen binnen Gemeente” Binnen de gemeente zijn ook diverse veranderingen. Zo worden er sociale wijkteams opgericht waarin diverse organisaties betrokken zijn zoals Stip (steun- en informatiepunten in de wijk), het zorgloket en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze wijkteams zullen ook contact hebben met de wijkagenten. Steeds vaker komen er ook meldingen binnen van woning(bouw)corporaties en de sociale wijkteams. Wanneer er bijvoorbeeld burenruzies of overlast plaatsvind, dan wordt er gekeken of er direct gevaar dreigt. Is dit het geval dan gaat er een agent mee. Indien er geen direct gevaar is

dan zal er via het sociale wijkteam of maatschappelijk werk gekeken worden naar een oplossing. Met wat voor soort meldingen krijgen jullie veel te maken? De laatste tijd komen er steeds meer meldingen binnen van sociale aard, zoals; burenruzies, overlast en meldingen via woning(bouw)corporaties. Veel van dit soort meldingen worden opgelost in samenwerking met de sociale wijkteams en maatschappelijk werk. Er wordt binnen de politie ook intern overlegd wanneer er bijvoorbeeld veel meldingen of inbraken op één plek plaatsvinden. Er wordt dan gekeken wat er gedaan kan worden. Ook wordt burgernet steeds vaker ingezet.

Burgernet is een samenwerking tussen burgers, politie en gemeente en kan ingezet worden bij bijvoorbeeld diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving, vermiste personen of een verdachte situatie. Hoe gaan jullie om met de naderende feestdagen? Tijdens de feestdagen worden er extra agenten ingezet. Tevens raad de politie aan om zoveel mogelijk ogen en oren open te houden en de politie te laten weten wanneer er overlast is. De politie kan dan de situatie in de gaten houden. Meldingen die niet direct gevaar vormen kunnen gemeld worden via 0900-8844 of bij bureau overlast. Tevens is de politie ook actief op twitter.

Uitje Wijkraad Corpus den Hoorn Elk jaar organiseert de Wijkraad Corpus den Hoorn een uitje voor haar vrijwilligers. Aangezien er standaard altijd gekozen werd voor een etentje rond de jaarwisseling is er dit jaar voor gekozen om eens iets anders te gaan doen. Niet alleen het etentje werd verruild voor een uitstapje. Ook de periode werd gewijzigd. Woensdag 14 oktober zijn de vrijwilligers samen met partners aan boord gestapt bij Beppe Boukje. Beppe Baukje is een Groninger platte bol. Dit passagiersschip vaart sinds 2006 door grote delen van Groningen en voor een klein gedeelte in Drenthe en Friesland waarbij men gebruik kan maken van een gevarieerd aanbod aan activiteiten en workshops voor zowel particulieren als bedrijfven. Voordat Beppe Baukje passagiers ging vervoeren werd het schip gebruikt als vrachtschip. Om 13.30 uur verzamelden wij ons aan bij de opstapplaats van de boot tegenover het Centraal Station. Wij werden welkom geheten met koffie thee en diverse lekkernijen waaronder heerlijke brownies, mini tompouches, pepernoten, chocolaatjes en ander lekkers. Vervolgens zijn we via het Eemskanaal naar het Van Starkenborghkanaal en het Winschoterdiep geva-

ren naar het Zuidlaardermeer. Helaas was het weer die dag erg grauw en regenachtig, waardoor we helaas niet veel op het dek van het uitzicht konden genieten. Gelukkig zaten we in Beppe Baukje heerlijk droog en warm en konden we vanaf diverse plaatsen op de boot toch van de mooie Groningse natuur genieten. Op het water ziet alles er dan ineens heel anders uit. Ook hoef je tijdens een dagtocht op een boot niet voor een open brug wachten. Het leuke hiervan is ,is dat de weggebruikers nu op jou moeten wachten. Halverwege de middag kregen we een heerlijke maaltijd aangeboden die bereid was door eetwinkel Zuuver. Wij hadden de keus uit een linzensoep en een spinaziesoep met feta. Hierbij werden diverse broodjes geserveerd. Na de soep werd een tafel opgemaakt met diverse tapashapjes waaronder diverse salades en tapenades, broodjes, kipkluifjes, gehaktballetjes, nachochips, patatas Bravas, gevulde wraps etc. Al met al een geslaagde dagtocht. Wijkraad Corpus den Hoorn

Vormgeving: Jan Hoving Druk: Banda BV, Heerenveen Oplage: 4.600 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Bezoekadres: Semmelstee, Semmelweisstraat 182 9728 NN Groningen Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.corpusdenhoorn.nl en www.dezuidwesterkrant.nl Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. De redactie houd zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

Sociaal wijkteam Corpus den Hoorn start 1 januari 2016 Op 1 januari 2016 start sociaal wijkteam Corpus den Hoorn. Bewoners van 0-100 jaar, woonachtig in de wijken Corpus den Hoorn, Hoornse wijken en Piccardthof kunnen met al hun vragen bij het team terecht. Het team neemt de behoefte en

vraag van de wijkbewoner als uitgangspunt en gaat erop af als dat nodig is. ‘Eigen kracht’ van bewoners en ‘zelfregie’ zijn dé pijlers van de aanpak. Het team bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten met kennis en kunde van o.a. mantelzorg,

activering, opvoeding, schuldhulp en psychiatrie (waaronder autisme en verslaving) en verstandelijke problematiek. Het team is gevestigd in buurtcentrum De Semmelstee, Semmelweisstraat 182. Het sociaal team is de voorloper van

het WIJ-team dat naar verwachting in oktober 2016 van start zal gaan. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Kobi Bosma, manager sociaal team Corpus den Hoorn (kobi.bosma@wij.gr oningen.nl)


november 2015 - pagina 4

De Zuidwester

Semmelstee hele decembermaand open De Semmelstee aan de Semmelweisstraat 182 is in de maand december open voor reguliere activiteiten, zoals biljarten-kaarten-handwerken e.d. Het sociaal team is gestart met o.a. een buurtwerker, opbouwwerker, MJD, CJG, Humanitas en jongerenwerkers en zijn onder leiding van de manager Kobi Bosma aan een nieuwe start begonnen in het wijkgebied Zuid-West. We hebben net weer een Heel de buurt kookt gehad waar 61 mensen uit de hele omgeving gezellig verschillende recepten konden proeven die gemaakt waren door verschillende vrouwen uit verschillende werelddelen. De menu’s konden worden bereidt/of opgewarmd in de nieuwe keuken die geschonken is door het Oranje Fonds. De Extra activiteiten in december 2015 zijn: De Kerstmarkt in de Semmelstee is op 12 december van 11.00 – 16.00 uur (op 11 december in Helpman speeltuinvereniging en op 13 december in MFC de Wijert) Kerst buffet en Bingo voor alleenstaanden van 14.00 – 19.00 uur (opgave bij beheer) Kerst klaverjassen en sjoelen op 19 december van 20.00 – 24.00 uur (opgave bij beheer)

Financiële bijdrage Oranje Fonds voor Groenproject Einthovenlaan natuurlijker! De werkgroep Einthovenlaan natuurlijker! is sinds het voorjaar aan de slag met het plan Einthovenlaan natuurlijker! Er is geld aangevraagd bij het gebiedsteam van de gemeente en bij het Oranje Fonds – tender Groen Verbindt. Het Oranje Fonds heeft voor het deelplan leibomen – leistruiken aan de Hippocrateslaan € 2.000,- toegekend. Het resterende bedrag wordt door de gemeente bijgedragen. Nu de financiën rond zijn kan het project van start. Het is de bedoeling om tijdens NLdoet, in maart 2016, aan de slag te gaan met de uitvoer van het plan.

����������

������ ������

Pleindiner Iedere vierde dinsdag van de maand wordt het Pleindiner gehouden in de Immanuelkerk. De afgelopen keer was er een grote groep mensen in leeftijd variërend van 12 tot ruim 80 jaar. Er werd heerlijk gegeten van zuurkoolstamppot en snijbonenstamppot met jus, worst, augurk en mosterd. Afsluitend vanillevla met slagroom en een heerlijk kopje koffie of thee. Een groepje enthousiaste vrijwilligers maakt een warme maaltijd voor iedereen, die mee wil eten. De Hollandse keuken afgewisseld met een pasta, rijstgerecht of iets anders voor € 5,00 per maaltijd. Komt u ook een keer gezellig eten? Data 2016: 26 januari, 23 februari, 22 maart en 26 april Tijd: 17.30 uur Plaats: de Immanuelkerk Prijs: € 5,00

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


november 2015 - pagina 5

De Zuidwester

Kerstmarkt Hoornse Meer zaterdag 19 december Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte en verwarmde Kerstmarkt op het Allendeplein. De tent wordt feestelijk verlicht en verwarmd. Er staan 25 kramen met een gevarieerd aanbod. Kerststukjes, kaarten, mutsen en shawls, boeken, sieraden, handgemaakte kerststollen, kerstengelen en woondecoraties. Hier vindt u de mooiste cadeautjes en de lekkerste hapjes. Natuurlijk kunt u genieten van een kop snert, een heerlijk broodje warme worst of een glaasje glühwein. En er is een kraam met speciale Indische hapjes. U wilt deelnemen en een kraam huren? Er is nog een aantal kramen beschikbaar. Voor de kosten en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Elly Hohé, email: info@meerhoornsemeer.nl of bel 050 526 5145.

Kunstmarkt Hoornse wijken 28 mei 2016 De afgelopen jaren werd de kunstmarkt gehouden in een aantal tenten op het S. Allendeplein en op het grasveld bij het Wall House. De weersomstandigheden waren helaas niet altijd even gunstig. We wilden de kunstenaars graag een echt dak boven hun kunst bieden. Dat is gelukt in de Semmelstee. In het gloednieuwe buurtcentrum is in een aantal zalen ruimte voor circa 25 kunstenaars. We zijn op zoek naar alle disciplines: schilderijen, sieraden, tekeningen, glas, foto’s, keramiek, tassen, houtsnijwerk, beelden etc. Zie voor een impressie van de voorgaande jaren wwwkunstmarkthoor nsemeer.nl Verder informatie en opgave bij: Elly Hohé, 050-5265145/06-1875 5941 of Matthé Snijders, matsnijders@kpnplanet.nl

Vraag naar pleegouders groeit fors! Iedere woensdagochtend is de Immanuelkerk op het Overwinningsplein Van 10.00 uur tot 12.00 uur open om: • In het ‘Stiltecentrum’ een kaars aan te steken en/ of even te mediteren; • Een persoonlijk gesprek te voeren met een vrijwilliger met een ‘luisterend oor’. U bepaalt zelf het onderwerp van het gesprek; • Naar orgelmuziek of naar muziek van een CD te luisteren; • Koffie te drinken met de mensen die daar ook zijn en in een gezellige sfeer over de dingen van ‘alledag’ te praten. De vrijwilligers van de Immanuelkerk willen dat iedereen welkom is; Geloof of levensovertuiging is niet van belang. Zo wil de Immanuelkerk een ontmoetingspunt op het Overwinningsplein zijn. Vanaf 12.00 uur is er, voor één euro: ‘Buurtsoep’.

Campagne om nieuwe pleegouders te vinden van start In 2014 woonden 21.880 kinderen in Nederland voor korte of langere tijd bij pleegouders. Sinds 2005 is dat aantal met bijna 70 procent gestegen. Die forse groei kan Pleegzorg Nederland* niet met de huidige pleegouders opvangen. Daarom is deze week de wervingscampagne ‘Supergewone Mensen Gezocht’ gestart. Pleegzorg Nederland hoopt met deze actie 3.500 nieuwe pleeggezinnen te werven. Els Rienstra, bestuurslid en portefeuillehouder Pleegzorg van Jeugdzorg Nederland: ‘We gunnen het elk kind om in een gezin op te groeien.’ ‘Kinderen horen op te groeien in een gewoon gezin’ De forse stijging in de vraag naar pleeggezinnen heeft verschillende oorzaken. Rienstra: ‘Een pleeggezin komt het meest in de buurt van de natuurlijke woonsituatie van een kind.’ Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, kunnen dus beter in een gezin opgroeien dan in een instelling. In de nieuwe Jeugdwet is dat ook vastgelegd. Rienstra: ‘We zijn daarom de jeugdhulp anders gaan organiseren, waardoor kinderen minder in groepen worden geplaatst en vaker in pleegzorg of andere kleinschalige gezinsvormen. Hierdoor is het aantal kinderen waarvoor pleegzorg nodig is fors toegenomen en stijgt de vraag naar pleeggezinnen.’ Als een kind uit huis wordt geplaatst, wordt er altijd eerst binnen het netwerk van het gezin gekeken of opvang mogelijk is. Bijvoorbeeld bij familie, of mensen van de school of sportclub. Lukt dat niet, dan biedt een pleeggezin de oplossing. Supergewone Mensen Gezocht In het komende jaar zijn zeker 3500 nieuwe pleegouders nodig om de

forse groei in vraag naar pleegzorg op te vangen. Rienstra: ‘Veel mensen denken dat ze niet geschikt zijn als pleegouder, omdat ze bijvoorbeeld een drukke baan hebben, homoseksueel zijn, alleenstaand zijn, te veel of te weinig verdienen. Maar dat is onzin. Pleegouders hoeven ook geen superhelden te zijn; het zijn juist hele gewone mensen. Die door heel gewoon te doen, iets supers kunnen betekenen voor een pleegkind.’ Centraal in de nieuwe wervingscampagne staat de website SuperGew oneMensenGezocht.nl. Daar staan 20 verhalen over pleegzorg verteld door voormalig (inmiddels) volwassen pleegkinderen, (pleeg)ouders en experts. Zoals het verhaal van Marlou, die vanaf haar 30e pleegmoeder was voor een 16-jarige jongen. Om de week was hij een weekend bij Marlou. En die weekenden waren eigenlijk verrassend normaal. Marlou: ‘Je hoeft echt niet elke week naar Duinrell, gewoon samen boodschappen doen is al genoeg.’ Meer informatie over pleegzorg en de campagne Supergewone Mensen Gezocht is te vinden op www.super gewonemensengezocht.nl In de provincie Groningen Wethouders uit vrijwel alle Groningse gemeenten gaan in de maand oktober kennismaken bij een pleeggezin uit hun gemeente. * Pleegzorg Nederland zet zich in voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en is een onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. De campagne is ontwikkeld door campagnebureau Johnny Wonder en wordt financieel mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Stichting Kinderpostzegels en een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Expositie Galerie Appelbergen Galerie Apelbergen aan het Zuidveld 31 te Onnen heeft ook dit jaar weer allerlei gerenommeerde kunstenaars uitgenodigd hun prachtige objecten in glas, keramiek, schilderijen en beelden te exposeren voor St. Nicolaas en Kerst. Zij tonen en vertellen U graag over de nieuwste aanwinsten.

WinterWelVaart trekt de provincie in Warm, stoer en sfeervol winterevenement dit jaar op 12, 13 én 18 t/m 20 december Vrijdag 18 tot en met zondag 20 december vindt WinterWelVaart voor de negende keer plaats in het mooiste stukje binnenstad van Groningen: de kades van de Hoge, Lage en Kleine der A en in het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Dit jaar is het warme, stoere en sfeervolle winterevenement niet alleen te bezoeken in Groningen, maar wordt er voor het eerst een verbinding gemaakt tussen verschillende locaties in de provincie Groningen. Historische schepen meren dit jaar ook aan in Sappemeer (19 december), Appingedam (12 december) en Zoutkamp (12 en 13 december), met – net als in Groningen - aan boord een uitgebreid muziek-, theater- en kunstprogramma en een gezellige markt op de kade. Op alle locaties is het evenement gratis toegankelijk. Sappemeer, Appingedam en Zoutkamp Door het maken van een verbinding tussen verschillende locaties in de provincie kan het evenement het verhaal van de Groninger scheep-

vaart nog beter vertellen en kunnen bezoekers genieten van prachtige locaties in zowel de stad als de provincie. In 2014 vond de eerste editie van ‘Lutje WinterWelVaart’, het kleine zusje van WinterWelVaart Groningen, plaats in Appingedam. En dat smaakte naar meer! In samenwerking met regionale partners komen de verschillende facetten van de Groninger scheepvaart beter aan bod: de scheepsbouw (Sappemeer), de visserij (Zoutkamp) en de handel (Appingedam). Allemaal thema’s die samenkomen in Groningen, als regionaal centrum van handel en scheepvaart. Over WinterWelVaart WinterWelVaart is een meerdaags evenement voor een breed publiek dat op een laagdrempelige manier de maritieme geschiedenis van de stad en provincie Groningen levend wil houden. Dit jaar is WinterWelVaart voor het eerst op meerdere locaties in de provincie te vinden. Op al die locaties liggen tijdens het evenement prachtige (historische) charterschepen aan de kades, waar de bezoeker in het ruim kan genieten van muziek, theater en andere bijzondere activiteiten. En

uiteraard kan iedereen kennismaken met de schippers die hun schepen gratis toegankelijk maken voor het publiek en graag vertellen over hun werk en de schepen. Naast het veelzijdige programma aan boord van de schepen is er ook op het vaste land van alles te beleven. Op de kades is er een sfeervolle kerstmarkt met vele verschillende kraampjes, diverse activiteiten en allerlei heerlijke hapjes en drankjes. In Groningen is ook het Noordelijk Scheepvaartmuseum gratis geopend voor bezoekers. Dit jaar trekt WinterWelVaart voor het eerst breed de provincie in: 12 december | Appingedam 12 en 13 december | Zoutkamp 19 december | Sappemeer 18 t/m 20 december | Groningen Het programma wordt de komende maanden op www.winterwelvaart.nl bekendgemaakt. WinterWelVaart wordt mede mogelijk gemaakt door gemeenten Groningen, Appingedam, Hoogezand-Sappemeer en de Marne, de Provincie Groningen, het Ankerfonds, Stichting De Verhalen van Groningen, SNS-Fonds Eemsmond, SPAA en de Groninger City Club.

Tot 21 december 2015 exposeren bij ons: Anke Slooff (zeefdrukken), Joost Doornik, Robin d’Arcy Shillcock, Annemieke Fictoor, Hinke Posthumus en Reinoud Kuipers exposeren hun schilderijen. Maja van Berkestijn, Sjer Jacobs, Anke Flik en Marjolein Zijlstra bronzen beelden. U bent van harte uitgenodigd en ook op afspraak. www.galerieappelbergen.nl - tel. 0655740700


november 2015 - pagina 6

De Zuidwester

Aantal zonnepanelen blijft groeien Het aantal zonnepanelen in de stad Groningen is het afgelopen jaar wederom fors gegroeid. In april van dit jaar lagen er 33.193 zonnepanelen in Groningen. Vorig jaar waren dat er nog 22.307. Dit betekent een groei van bijna 11.000 panelen in een jaar tijd. Daarmee is de groei nog groter dan tussen 2013 en 2014 toen er een toename was van 10.213 panelen. Vooral particulieren kiezen voor zonnepanelen. Gemiddeld worden er elke dag dertig panelen in Groningen geïnstalleerd. De groei is met name te zien in de particuliere markt. Door stimuleringsmaatregelen van het Rijk

is de verwachting dat zonnepanelen op bedrijfs- en publieke gebouwen een forse inhaalslag gaan maken. Wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen is blij met de stevige groei: ‘We hebben het hard nodig om onze energie van het dak te halen. Daar liggen zo veel kansen. Mooi dat particulieren die weg al weten te vinden. Het is nu aan bedrijven en instellingen om de slag te maken. Ik hoop dat we volgende jaar ook daar groei zien.’ 100.000 panelen Om energieneutraal in 2035 te zijn, heeft de gemeente als tussendoelstelling gesteld dat in 2018

in Groningen (ten minste) 100.000 panelen geïnstalleerd moeten zijn. Met de oplevering in 2016 van de zonneparken ‘Hoogkerk’ met circa 8.000 panelen en ‘Woldjerspoor’ met circa 47.000 panelen, is deze doelstelling zeer goed haalbaar. Investeren in groei Vanaf 2011 inventariseert de gemeente Groningen elk jaar de groei van het aantal zonnepanelen in de stad door deze te tellen van de meest recente luchtfoto’s. Op zonatlas.nl/g roningen en groningenwoontslim.nl is meer informatie te vinden over zonne-energie en maatregelen om woningen energiezuiniger te maken.

Huren met Zon in de Hoornsemeer GRONINGEN - Ze liggen erop! Afgelopen weken zijn er ruim 100 zonnepanelen geïnstalleerd op huurwoningen van Nijestee in de Hoornsemeer. In het project ‘Huren met Zon in de Hoornsemeer’ kregen Nijestee-huurders de kans om 4 tot 8 zonnepanelen te laten installeren op hun dak. Zonnepaneleninstallateur Awizon plaatste de zonnepanelen op de daken. 22 huurders uit de Hoornsemeer hebben deelgenomen aan het project, en genieten nu van een lagere energierekening. Achtergrondinfo project ‘Huren met Zon in de Hoornsemeer’

is een project van Grunneger Power, in samenwerking met wooncorporatie Nijestee en zonnepaneleninstallateur Awizon. Waar het voorheen alleen voor kopers mogelijk was zonnepanelen te installeren, maakt ‘Huren met Zon’ het ook voor huurders mogelijk te profiteren van panelen. In het project betaalt Nijestee afhankelijk van de huurprijs de panelen. Wanneer een huurder een kale huur heeft van minder dan 650 euro investeert Nijestee in de panelen en krijgt de bewoner een kleine huurverhoging. De panelen leveren bijna het dubbele aan energie per

maand op. Wanneer een huurder meer dan 650 euro aan kale huur betaalt, kan de bewoner zelf in de panelen investeren. Nijestee heeft een zeer gunstige overnameregeling bij verhuizing. Tweede ronde De daken van enkele enthousiaste huurders behoeven nog onderhoud. Daarom starten we volgend jaar met een tweede ronde van het project. U heeft dus nog steeds de kans om mee te doen. Bent u Nijestee-huurder en wilt u graag zonnepanelen? Mail dan naar hurenmetzon@grunn egerpower.nl.

Tiende kinderboek Groningse schrijfster

kan niet bestaat niet Verhalen en gedichten om mee te filosoferen. Met uitgebreide praattips. 1 november verscheen het tiende kinderboek van de Groningse schrijfster Fabien van der Ham. Het is een bundel vol wonderlijke en grappige verhalen en gedichten over bijvoorbeeld een slijmerig kusjesmonster in de speeltuin, een spin die een katapultweb weeft, een koning die nooit de baas is, een poes die naar school moet en een moeder die in een varken verandert. Het speciale aan deze bundel is dat alle verhalen en gedichten zijn te gebruiken als start voor een filosofisch gesprek. Zo kun je eerst gezellig voorlezen en daarna samen nadenken over de bijbehorende filosofische vragen met behulp van de praattips. Behalve praattips staan er ook bij elk verhaal en gedicht creatieve opdrachten. Voorleesuurtje bibliotheek Groningen Tijdens haar maandelijkse voorleesuurtje in de bibliotheek van Groningen zal Van der Ham op zondag 8 november uit de bundel het verhaal ‘Ik ben de koning! Ik ben de baas!’ voorlezen. Het gaat over Kowim de Koning. Hij is koning van Oerzbiëland, of beter gezegd de baas. Toch moet hij overal waar hij komt, doen wat anderen zeggen. Hoe kan dat? Is een baas dan niet altijd de baas? Is het eigenlijk wel leuk om de baas te zijn? En hoe moet dat eigenlijk, de baas zijn? Kunnen kinderen ook de baas zijn? Er valt best veel na te denken over bazen, en dat gaan de kinderen die naar het voorleesuurtje komen na het voorlezen doen door het filosofiespel Baas boven baas te spelen. Voor wie is het boek? Deze denkverhalen en -gedichten zijn geschikt voor iedereen die eens op een andere, diepgaande manier met jonge kinderen in gesprek wil gaan, zowel thuis als op school. Dat kan met kinderen vanaf 4 jaar. Waarom filosoferen? Het is zeer verrassend om te filosoferen met kinderen. Hun redeneringen zijn vaak ontroerend, origineel, creatief en ook verbazingwekkend slim. Filosoferen klinkt moeilijk en veel mensen menen dat het niet geschikt is voor kinderen, maar dat is onzin. Iedereen kan het, zelfs als je pas vier jaar bent! Sterker nog: het is een aangeboren behoefte om te willen weten hoe het leven in elkaar zit. Kinderen stellen niet voor niets honderden waarom-vragen.

Vroege signalering helpt om grotere schulden te voorkomen De gemeente gaat verder werken aan vroege signalering van schulden. Dat staat in het plan Schuldhulpverlening 2016-2020. Wanneer schulden op tijd ontdekt worden, bestaan er meer mogelijkheden om passende hulp te bieden. Dit voorkomt nog grotere schulden en problemen op andere leefgebieden. B&W willen vroege signalering van betalingsachterstanden bij de huur, de zorg-verzekering of de energierekening. Ook proberen hulpverleners in contact te komen met burgers die zelf nog niet om ondersteuning hebben gevraagd. De gemeente wil deze vroeg-signalering ontwikkelen met schuldeisers zoals de woningcorporaties, en de WIJteams. Op vrijdag 12 november praten gemeente en woningcorporaties hierover tijdens een symposium over vroegsignalering. Wethouder Sociale Zaken Mattias Gijsbertsen: ‘In onze aanpak van de afgelopen jaren werkt de gemeente niet alleen aan het stabiliseren en oplossen van schulden. De nadruk ligt ook op het voorkomen daarvan. De gemeente kijkt, door goed samen te werken met andere instellingen, naar de oorzaak van de schulden en de omstandigheden waardoor die zijn ontstaan. We constateren dat deze aanpak werkt en gaan die verder uitbouwen.’ Preventie Het college gaat tevens de effectiviteit van de preventieve aanpak meten. Ze wil weten wat met schuldhulpverlening bereikt is bij de klanten. Financieel is dat al duidelijk, uit eerder onderzoek blijkt dat het rendement van schuldhulpverlening twee keer zo hoog is als de kosten. Daarnaast willen B&W de communicatie verbeteren, onder andere door een webportaal voor klanten die hierdoor beter zicht krijgen op geldzaken. Ontwikkelingen In het plan speelt de gemeente ook in op een aantal

relevante ontwikkelingen. Het gaat hierbij om ingewikkelde schuldenproblemen en een toename van dreigende huisuitzettingen. Ook ziet de gemeente nieuwe groepen mensen met schulden ontstaan zoals huiseigenaren en zelfstandigen. Verder komen commerciële partijen op in de schuldhulpverlening. Een andere ontwikkeling is dat de gemeente de dienstverlening steeds meer in de wijk gaat aanbieden via de WIJ-teams. Nieuwe initiatieven In het plan schuldhulpverlening 2016-2020 staat ook een aantal nieuwe initiatieven. Zo komt er een innovatieve aanpak voor burgers die zijn vastgelopen in de reguliere schuldhulpverlening. Hierbij gaat het vooral om perspectief op de toekomst waarbij eigen initiatief en gedragsverandering moeten lonen. Zo zou iemand zijn huurschuld misschien ook kunnen betalen door het doen van klussen bij een woningcorporatie. Integraal De uitvoering van de schuldhulpverlening blijft in handen van de Groningse Kredietbank. Bij het voorkomen van schulden gaat zij door met financiële educatie. De gemeente benadert schuldenproblemen integraal. Mensen met schulden hebben naast financiële problemen immers ook vaak daarmee samenhangende zorgen op andere terreinen van het leven. Daarom zoekt de gemeente de samenwerking met instellingen die bijdragen aan de schuldhulpverlening. Armoede Het plan gaat in op 1 januari 2016 en sluit aan bij het gemeentelijk actieplan Perspectief tegen de armoede. Schuldhulpverlening is een belangrijk onderdeel van armoede-bestrijding.

Digi-materiaal voor digibord en tablet Via de site filosofiejuf.nl kun je een tool aanschaffen om alle illustraties die bij de verhalen en gedichten horen tijdens het voorlezen ook op het digibord of een tablet te laten zien. Over de auteur Fabien van der Ham (voorheen van Kempen) schreef negen kinderboeken voor verschillende uitgevers en diverse verhalen, artikelen, columns en gedichten die in bundels en tijdschriften verschenen. Sinds 2011 is zij naast schrijfster ook filosofiejuf en ontwikkelt lesmateriaal om met kinderen te filosoferen. Voor haar eerste product de Praatprikkels ontving zij in 2012 de Berrie Heesen Prijs.


november 2015 - pagina 7

De Zuidwester

Overlegcommissie Datum: 5 november 2015 Plaats: Van Swietenlaan 23, Groningen Aanwezig: COA (voorzitter), wijkagent, wijkraad Corpus den Hoorn, Gemeente Groningen, Martini Ziekenhuis Politie, Buurtbewoner, winkelier.

De Opstap door naar de finale! De Opstap is met 10 andere finalisten door naar de laatste ronde van de jubileumwedstrijd van het VSBfonds. Het initiatief heeft voldoende stemmen verzameld en ook het juryoordeel is positief over de inzending voor beste sociale activiteit. Met de deelname aan de wedstrijd maakt De Opstap kans om een prijs van € 25.000 te winnen. Hiermee komt de realisatie van een warm logeerhuis voor herstel en respijt in Groningen een stuk dichterbij. Beste sociale activiteit Tijdens de roadshow op de Grote Markt op donderdag 3 september is er een filmpje gemaakt van een pitch voor het project. De Opstap krijgt nog tot maandag 5 oktober de tijd om mensen naar de actiewebsite te begeleiden en daarmee stemmen te verzamelen. De jury van het VSBfonds zal vervolgens op maandag 2 november tijdens de slotbijeenkomst in het Spoorwegmuseum bepalen wie de prijs wint voor de beste sociale activiteit in de categorie Mens & Maatschappij. Stem! Om de jubileumwedstrijd en daarmee een geldprijs van € 25.000 te winnen moet De Opstap opnieuw zoveel mogelijk stemmen verzamelen voor het filmpje van de pitch. De Opstap roept alle stadjers die nog niet hebben gestemd dan ook weer op om het initiatief te steunen. Zij kunnen tot maandag 5 oktober alsnog hun stem uitbrengen op de actiewebsite http://www.vsbver zilverjeidee.nl/ideeen/de-opstap. Over De Opstap Het is de bedoeling dat De Opstap een kleinschalig, warm logeerhuis wordt voor herstel en respijt waar zieken in de toekomst tijdelijk kunnen verblijven om te herstellen. Ook langdurig zieken kunnen er af en toe een nachtje terecht, zodat hun mantelzorgers even op adem kunnen komen en zij de zorg voor hun naasten langer vol kunnen houden. Op dit moment werken een aantal vrijwilligers aan de voorbereiding en realisatie van het initiatief, met de bedoeling de deuren in het voorjaar van 2016 te openen. De gemeente Groningen en Humanitas ondersteunen De Opstap. Humanitas De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, die verdeeld zijn over zes thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Verlies. Jaarlijks geven 13.800 goed getrainde vrijwilligers zo’n 52.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

baby’s, peuters en kleuters terecht. Er kan advies worden ingewonnen over het dragen van een kindje, kinderkleding, sporten met jonge kinderen, yoga en massage. En over voorlezen natuurlijk. Er is altijd een lactatiekundige aanwezig om vragen over borstvoeding te beantwoorden. Maar ook eigen vragen kunnen worden ingebracht. De goed bezochte Ouder&Kind/ café’s050 bieden ook de gelegenheid andere ouders met kleine kinderen te ontmoeten en van elkaar te leren.

DECEMBER 2015

Groninger Forum | Locatie Oude Boteringestraat 18 | Iedere 2e woensdag en 4e vrijdag van de maand | Vanaf 10.00 uur | Gratis entree

BIBLIOTHEEK GESLOTEN TIJDENS FEESTDAGEN Locatie Oude Boteringestraat Kerstavond Donderdag 24 december vanaf 17.00 uur 1e en 2e Kerstdag Vrijdag 25 december en zaterdag 26 december Oudjaarsdag Donderdag 31 december Nieuwjaarsdag Vrijdag 1 januari 2016

DE JONGE JURY 2016 Iedereen tussen de 12 en 16 jaar kan vanaf half augustus weer een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete boek! Voor de Jonge Jury doen alle boeken mee voor twaalf jaar en ouder, die in 2014 of 2015 zijn uitgekomen. De boeken en stemformulieren zijn bij het Groninger Forum, locatie De Wijert op te halen. Stemmen kan tot 1 maart 2016, ook via de website! www.jongejury.nl

Locatie De Wijert, Van Iddekingeweg 183 Do 24 december vanaf 17.00 uur t/m vr 1 januari 2016

LEESCLUB MAKKELIJK LEZEN DE WIJERT Lezen is leuk. Samen lezen is nog leuker. Dat geldt ook voor mensen die moeite hebben met lezen. Voor hen is er de Leesclub Makkelijk Lezen. Iedereen die moeite heeft met lezen, maar er wel graag beter in wil worden is welkom. Meedoen is helemaal gratis en de deelnemers krijgen een gratis boek.

OUDER&KINDCAFÉ050 Elke tweede woensdag en vierde vrijdag van de maand is er het Ouder&Kindcafé050 op de jeugdafdeling van de Groninger Forum Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18. Ouders, verzorgers en grootouders kunnen er met al hun vragen over

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt vast gesteld. De bespreekpunten komen aan de orde bij agendapunt 4. 3. Kennismakingsronde Een iedereen stelt zich voor. 4. Bespreekpunten • Er wordt gevraagd naar de huidige stand van zaken; er zijn op dit moment ongeveer 400 bewoners waarvan ongeveer 80 kinderen onder de 18 jaar. De verblijfsduur is iets langer geworden. Mensen leren de buurt al beter kennen en vinden meer hun weg. Het voorzieningen niveau is lager dan op een regulier AZC. Dit is een pre POL locatie (procesopvanglocatie). • Er is een vrijwilligersbijeenkomst geweest om te kijken wat zij kunnen betekenen voor de bewoners. De Rode Kruis welkoms winkel is inmiddels open en voorzien de vluchtelingen van kleding. • Verkeersgedrag. Gevaarlijk wandelgedrag op de autoweg en de rotonde, wat wordt hieraan gedaan? Esmeralda antwoordt, dat de bewoners de verkeersregels kennen en dat ze moeten leren zich aan de regels te houden. • Er wordt gevraagd of de bewoners fietsen hebben, we proberen via de gemeente Groningen leenfietsen te krijgen zodat de bewoners deze kunnen gebruiken. •De wijkagent geeft aan dat er geen noemenswaardige meldingen geweest zijn bij de politie. • Er wordt gevraagd hoe het komt dat er nog geen meldingen geweest zijn, misschien doordat de bewoners hier nog maar net zijn? Gerrit denkt van niet, sinds hij bij het COA werkt heeft hij nog weinig meldingen meegemaakt. Dit komt ook omdat er veel alleen reizende mannen hier verblijven, hun vrouw en kind zijn nog in het land van herkomst. Zij zijn nog in afwachting van hun procedure en houden zich wellicht om die reden extra rustig. • Druk op opvang is erg hoog. Meer dan 2/3 is van Syrische afkomst. De populatie in deze opvang is veel alleenreizenden. • De gemeente Groningen geeft een compliment aan het COA, omdat alles voorspoedig loopt en ondanks de drukte zij toch tijd maken om mensen te woord te staan.

• Tijdens de voorlichtingsavond in de Martini Plaza is een vraag gesteld over het verlichtingsniveau. De openbare verlichting voldoet aan de norm. Via de politie loopt er nog een vraag over het dimmen van de lichten omdat om het gebouw heen de lantaarns volop branden. Het COA zoekt naar een oplossing hiervoor. • Naast het fietspad bij de Piccardthof ligt afval, hoe kunnen we dit oplossen? Het COA geeft aan dat de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de bewoners zelf. • Opgemerkt wordt dat het Hoornsemeer, Hoornsepark en Ter Borch niet vertegenwoordigd zijn deze avond. De gemeente Groningen benadert deze wijken. •Er zijn geen bijzonderheden vanuit het Martini Ziekenhuis. Wel wordt er gevraagd of er inmiddels WiFi in het gebouw is omdat er op andere systemen geprobeerd wordt in te loggen. •Een buurtbewoner vraagt als de bewoners langer blijven of er dan behoefte is aan vrijwilligers om activiteiten te ondernemen. Het COAgeeft aan dat ze zijn overdonderd met kleding, speelgoed en vrijwilligers. Mensen worden verwezen naar het Rode Kruis. Een specifieke vraag van het Rode Kruis is; mannenkleding maat S en M, en schoenen in de maten 41 tm 43, daar is een grote behoefte aan. •Initiatieven voor vrijwilligers. Groningen verwelkomt vluchtelingen ondersteunt het COA hierin. Het is hartverwarmend hoe Groningen reageert. Door de vele aanmeldingen kunnen we het realiseren om activiteiten op structurele basis aan te bieden. Hier zijn we ontzettend blij mee. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten zoals knutselen, sport, muziek, en taallessen. Dit kunnen we allemaal aanbieden aan onze bewoners. En worden ook ad hoc activiteiten georganiseerd. Aanmeldingen hiervoor vanuit de directe woonomgeving kunnen we zelf oppakken. •Gaan de kinderen naar school? COA verteld dat er inmiddels contacten zijn gelegd en gesprekken plaats vinden tussen betrokken partijen. Het is de bedoeling dat de kinderen naar school gaan. Het COA heeft hier vrijstelling voor gekregen, dit mag maximaal 2 maanden duren na aankomst. •Er wordt gevraagd hoe dat gaat omdat de kinderen veel hebben meegemaakt. Uit ervaring blijkt dat de kinderen de taal snel oppakken en ze binnen een half jaar zich goed verstaanbaar kunnen maken. Ook wordt er elke woensdag middag voetbal georganiseerd, en de communicatie verloopt prima. 5. Rondvraag Hiervan is tijdens agendapunt 4 al gebruik gemaakt. 6. Afsluiting De voorzitter sluit de vergadering.

Groninger Forum | Locatie De Wijert, Van Iddekingeweg 183 | Iedere dinsdag, 9.30 - 10.30 uur | Gratis entree

Woensdag 27 januari, 9.30 uur | Locatie De Wijert en alle andere wijkvestigingen (op locatie Oude Boteringestraat 18 beginnen we een uurtje later: 10.30 uur).

JANUARI 2016

Theater Theatergroep Katkids gaat ‘Sneeuwwitje breit een monster’ van Annemarie van Haeringen spelen. Vrijdag 5 februari: 14.00 uur, Locatie De Wijert, Van Iddekingeweg 183

NATIONALE VOORLEESDAGEN - 27 januari t/m 6 februari Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot de woordenschat en geeft hen veel plezier. Tijdens de Nationale Voorleesdagen willen we laten zien dat voorlezen ook gewoon leuk is. De Prentenboek top tien voor De Nationale Voorleesdagen 2016: De krijtjes staken - Drew Daywalt en Oliver Jeffers (De Fontein) De krokodil die niet van water hield - Gemma Merino (Lemniscaat) De leeuw en het vogeltje - Marianne Dubuc (Querido) Feestmaal voor de koning - Marlies Verhelst en Linde Faas (Lemniscaat) Gewonnen - Ruth Wielockx (Clavis) Gonnie & vriendjes in ganzenpas - Olivier Dunrea (Gottmer) Het ei van egel - Nozomi Takahashi (De Eenhoorn) Sneeuwitje breit een monster - Annemarie van Haeringen (Leopold) Vergeet mij nietje - Milja Praagman (De Eenhoorn) We hebben er een geitje bij! - Marjet Huiberts en Iris Deppe (Gottmer) Voorleesontbijt Luister tijdens een lekker ontbijtje naar het verhaal uit het Prentenboek van het Jaar 2016 We hebben er een geitje bij!, geschreven door Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe.

Nationale Voorleesdagen | 27 januari t/m 6 februari | www.nationalevo orleesdagen.nl BABY, PEUTER- EN KLEUTERMARKT Zaterdag 6 februari, 11.00-16.00 uur, locatie Oude Boteringestraat, Jeugdafdeling OUDER&KINDCAFÉ050 Elke tweede woensdag en vierde vrijdag van de maand is er het Ouder&Kindcafé050 op de Jeugdafdeling van de Groninger Forum Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18. Ouders, verzorgers en grootouders kunnen er met al hun vragen over baby’s, peuters en kleuters terecht. Er kan advies worden ingewonnen over het dragen van een kindje, kinderkleding, sporten met jonge kinderen, yoga en massage. En over voorlezen natuurlijk. Er is altijd een lactatiekundige aanwezig om vragen over borstvoeding te beantwoorden. Maar ook eigen vragen kunnen worden ingebracht. De goed bezochte Ouder&Kindcafé’s050 bieden ook de gelegenheid andere ouders met kleine kinderen te ontmoeten en van elkaar te leren. Groninger Forum | Locatie Oude

Boteringestraat 18 | Iedere 2e woensdag en 4e vrijdag van de maand | Vanaf 10.00 uur | Gratis entree DE JONGE JURY 2016 Iedereen tussen de 12 en 16 jaar kan vanaf half augustus weer een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete boek! Voor de Jonge Jury doen alle boeken mee voor twaalf jaar en ouder, die in 2014 of 2015 zijn uitgekomen. De boeken en stemformulieren zijn bij het Groninger Forum, locatie De Wijert op te halen. Stemmen kan tot 1 maart 2016, ook via de website! www.jongejury.nl VOORDEEL MET JE BIEBPAS Een Bibliotheekpas geeft korting op veel Groninger Forum activiteiten en op alle cursussen van het Groninger Forum. Een Bibliotheekpas levert nu ook korting op theatervoorstellingen, musea, attractieparken, dierentuinen, workshops, tijdschriften, lezingen en nog veel meer! Alle deze aanbiedingen zijn te vinden op www.voordeelmetjebiebpas.nl. LEESCLUB MAKKELIJK LEZEN DE WIJERT Lezen is leuk. Samen lezen is nog leuker. Dat geldt ook voor mensen die moeite hebben met lezen. Voor hen is er de Leesclub Makkelijk Lezen. Iedereen die moeite heeft met lezen, maar er wel graag beter in wil worden is welkom. Meedoen is helemaal gratis en de deelnemers krijgen een gratis boek. Groninger Forum | Locatie De Wijert, Van Iddekingeweg 183 | Iedere dinsdag, 9.30 - 10.30 uur | Gratis entree


november 2015 - pagina 8

De Zuidwester


oktober 2015 - pagina 9

De Zuidwester

Stoptober, rokers stappen massaal over op de e-sigaret Tijdens de maand oktober is het initiatief Stoptober in het leven geroepen. Het idee is om rokers de positieve effecten te laten ervaren van het niet roken van sigaretten. Het is de bedoeling om in 28 dagen je gewoonte te veranderen. Al meer dan 50.000 deelnemers hebben zich dit jaar ingeschreven! Zoals vele rokers al eens hebben ervaren kan het direct stoppen met roken zeer vervelende effecten hebben. Daarom kiezen rokers van sigaretten er vaker voor om toch te blijven roken, alleen op een minder schadelijke manier. Zij veranderen namelijk hun gewoonte door over te stappen op de elektronische sigaret. Uit onderzoek van Public Health

England is de e-sigaret 95% minder schadelijk bevonden dan een normale sigaret. Een ander voordeel van de elektronische sigaret is dat men zelf de hoeveelheid nicotine kan bepalen, dit maakt de overstap naar de esigaret gemakkelijker en kan men geleidelijk aan stoppen. Het proces van het stoppen met roken is dan minder zwaar, zowel lichamelijk als geestelijk. Denk hierbij aan stress, concentratieproblemen, stemmingswisselingen of de meest besproken bijwerking, gewichtstoename. De bedenkers van de elektronische sigaret ‘Supersmoker’ zien in de 1e en 2e week van oktober al een omzetstijging van maar liefst 12

Vijf slimme tips om inbraak in je woning te voorkomen We trekken al gauw ‘even snel’ de deur achter ons dicht als we bijvoorbeeld een boodschap gaan doen. Maar een inbreker heeft maar ‘heel even’ nodig om binnen te komen. Gelukkig kunnen al een paar simpele handelingen een inbraak voorkomen. Doe daarom altijd de ramen dicht en de deur op slot. Tip 1 Draai de deur op slot als je weggaat Trek je de voordeur alleen maar dicht, dan kan deze met een creditcard of hard stuk plastic zo open gemaakt worden. Ook wel bekend als de flippermethode. Tip 2 Zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt Leg geen dure spullen in het zicht. Zorg voor een lichtschakelaar of laat licht branden. Bij langere afwezigheid maak afspraken met je buren. Tip 3 Sluit alle ramen als je weggaat Als een insluiper via een open raam je woning binnen kan komen, heeft hij aan een paar minuten genoeg om je spullen mee te nemen. Doe daarom alle ramen dicht als je weggaat. Ook dak- en wc-raampjes. Zelfs als je maar heel even de deur uit bent. Tip 4 Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten Een inbreker hoeft dan alleen maar een raampje in te slaan en kan de deur zo van het slot draaien. Of hij boort met een handboor een gaatje in het kozijn om bij de sleutel te kunnen. De zogenaamde gaatjesboormethode. Tip 5 Haal ladders en vuilcontainers zo veel mogelijk weg Inbrekers proberen vaak via hoger gelegen verdiepingen het huis binnen te komen. Haal daarom alles weg waarlangs een inbreker omhoog kan klimmen. Lukt dat niet, zorg dan voor goede beveiliging op alle ramen en deuren op hoger gelegen verdiepingen. Bron: http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nlwoninginbraak

procent. Het bedrijf probeert zich zo veel mogelijk in te leven in de rokers, om zo het beste alternatief aan te bieden. Vorig jaar was de campagne al een groot succes. Stoptober verwacht dit jaar rond de 50.000 deelnemers en ook in de 2e week van Stoptober blijft het aantal nieuwe deelnemers stijgen. Naar verwachting zal 25 procent van de deelnemers na Stoptober weer terug vallen in de oude rookgewoonte. De helft hiervan blijft elektronisch roken en de andere helft is weer helemaal terug bij af, de traditionele sigaret. 5 tips voor alle deelnemers van Stoptober; #1 Houd vol! Uiteindelijk voel je je

echt beter. #2 Groente en fruit werkt! Dit betekent minder behoefte aan een sigaret. #3 Stop niet ‘cold turkey’, de mensen die direct stoppen grijpen sneller naar sigaretten. #4 Zet alle voordelen eens op een rijtje, dit zal een extra aanmoediging zijn om vol te houden. #5 Investeer in een goed alternatief, laat jezelf niet onaangenaam verrassen door een slecht werkend product. Op social media zie je de hashtag #Stoptober regelmatig voorbij komen. Deelnemers gebruiken deze hashtag om aan te geven dat ook zij mee doen aan deze actie.

Zuidwester november 2015  

De Zuidwester november 2015

Zuidwester november 2015  

De Zuidwester november 2015

Advertisement