Page 1

De Zuidwester 20e jaargang nr. 4

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

In deze krant:

Fabien van der Ham schrijft voor Typecursus GigaKids

Zeevishandel Marcel Wilkens Pagina 5

Pagina 4

November 2013

Jongeren vreten lekker wat uit!

Pagina 7

Beste kinderen van de Zuidwester Het waren de afgelopen tijden weer erg spannende dagen voor mij en mijn Pieten. Ik ben gelukkig op tijd aangekomen in Nederland, de intocht in Groningen was live op televisie te zien (wat ik erg spannend vond) en nu ga ik langzaam alle wijken en andere dorpen en plaatsen in Groningen en Nederland bezoeken. De redactie van de Zuidwester heeft mij gevraagd of ik een aantal vragen van de kinderen uit de omgeving wilde beantwoorden. De leukste vragen heb ik hieronder op papier gezet en beantwoord. Ilse, 9 jaar Hoe vindt u het dat de intocht in Groningen op televisie was? Groningen is een mooie stad, de inwoners zijn trots op hun woonplaats en dat was met de intocht duidelijk te zien. Alle kinderen hebben leuke dingen laten zien en mooie tekeningen voor mij gemaakt. Dit maakte het voor mij en mijn pieten een erg leuke intocht. Rene, 6 jaar In Groningen zijn veel huizen zonder schoorsteen, hoe komen de Pieten hier binnen? Dat is het grote geheim van de Pieten, gelukkig zijn er nog heel veel huizen met een schoorsteen, wel zo makkelijk voor mijn Pieten. Als er geen schoorsteen is gebruiken ze dus hun geheimpje. Helaas weet ik zelf ook niet wat dat is want anders zou ik het jullie natuurlijk wel vertellen!

Arie Stuivenberg verruilt Corpus den Hoorn voor Vlieland

Peter, 9 jaar Heeft u vroeger aan sport gedaan? Jazeker, ik was vroeger heel sportief. Ik heb verschillende sporten beoefend, en ik doe nog steeds een beetje aan sport. Als ik nu niet meer zou sporten dan zou ik niet zo makkelijk op mijn paard klimmen.

Begin september kwamen de leden van de Wijkraad bijeen voor een bestuursvergadering waarin Arie vertelde dat hij de wijkraad ging verlaten omdat hij naar Vlieland ging verhuizen. Voor de wijkraad kwam dit als een complete verrassing. Jarenlang, vanaf het begin van de oprichting van de wijkraad, zat Arie in het bestuur. De laatste jaren als secretaris en aanspreekpunt voor de bezoekers van het Corpushuis. Dinsdag 8 oktober jongstleden vertelde Arie dat hij op 11 oktober naar Vlieland zou vertrekken. De wijkraad heeft op 10 oktober samen met Arie, ondanks de drukte van de verhuizing, nog afscheid kunnen nemen onder het genot van koffie en wat lekkers. Penningmeester Henk Scholtens heeft namens de wijkraad, Arie een kadobon voor zijn inzet gegeven. De wijkraad Corpus den Hoorn wenst Arie en zijn vrouw veel gezondheid en een hele mooie en fijne tijd toe op Vlieland.

Jose, 6 jaar Wat vind u leuke cadeautjes om te geven? Tegenwoordig zijn er veel kinderen die dure cadeaus vragen. Kinderen vergeten dat kleine cadeautjes ook leuk zijn. Spelletjes zijn mijn favoriet om te geven omdat kinderen samen met familie en vriendjes plezier kunnen hebben aan gezamelijke spellen. Ook buitenspeelgoed vind ik leuk om te geven. De kinderen van tegenwoordig zitten namelijk erg veel binnen achter hun spelcomputers.

Henk Cools, Voorzitter wijkraad Corpus den Hoorn

Robert, 8 jaar Heeft u lang moeten varen naar Groningen? Van Spanje naar Nederland is een hele lange reis, maar als ik eenmaal in Nederland ben aangekomen dan is Groningen niet zo heel ver meer. Ik en mijn pieten vinden het leuk om alle plaatsen van Nederland te zien. Overal worden we met een warm welkom ontvangen. Nienke, 8 jaar Gaat u wel eens naar de kapper? Natuurlijk. Ik ga af en toe langs de kapper om de dooie puntjes er af te laten knippen. Ik zeg altijd dat ze niet teveel haar af moeten knippen want ik houd erg van mijn lange witte krullen en baard. Na het wassen en knippen zet de Kapperpiet er dan ook weer mooie golven en krullen in. Carla, 9 jaar Heeft u 1 of meerdere kostumen en mijters? Ik heb heel veel verschillende kostumen. Dit is ook wel nodig, want in Nederland is het niet altijd droog weer. Omdat ik in bijna elke plaats en dorp een intocht heb en ook elke dag schone kleren aan wil, moet ik wel veel kleding hebben. Ook zijn niet al mijn pakken gelijk, maar wel bestaat het pak altijd uit de kleuren rood en goud.

Parkeerregels Overwinningsplein

Wijkraad Corpus den Hoorn

Op en rond het Overwinningsplein geldt naast het betalen voor het parkeren nog een parkeeregel. Er mag alleen maar in de vakken geparkeerd worden. Aan het begin van beide toegangswegen naar het parkeerterrein staan de borden E4 uit bijlage 1 van de RVV 1990 zoals hieronder afgebeeld. Dit blauwe bord met een witte P wijst de weggebruikers erop dat op dit parkeerterrein alleen geparkeerd mag worden in de daarvoor aangegeven vakken. Niet iedereen is bekend met deze parkeerregel. De gemeente gaat daarom een bord toevoegen met de tekst ‘alleen in de vakken’. De verkeersregel wordt hiermee uitgelegd. Als u zich als bewoner en bezoeker hier aan houdt, voorkomt u een boete voor deze verkeersregel.


november 2013 - pagina 2

De Zuidwester

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


november 2013 - pagina 3

De Zuidwester

Het bestuur van de wijkraad Corpus den Hoorn wil iedereen die het afgelopen jaar heeft meegewerkt aan activiteiten in onze mooie wijk hartelijk danken voor hun inzet. In het aflopende jaar zijn er weer vele verbeterpunten gerealiseerd en nieuwe dingen tot stand gekomen in samenwerking met allerlei instanties.

De wijkraad Corpus den Hoorn wenst iedereen een hele fijne Kerst en een voorspoedig en gezond 2014 toe. Henk Cools Voorzitter wijkraad Corpus den Hoorn

De vijfde editie HMC staat gepland in 2015! De organisatie neemt meer tijd om de vijfde editie (het eerste lustrum!) van het Hoornse Meer Concert te organiseren. Het uitgangspunt voor HMC 2015 is een gevarieerd concert op een groot én overdekt podium op drijvende pontons, wederom in de kom van het Hoornse Meer. De eerste plannen voor dit eerste HMC-lustrum zijn reeds in ontwikkeling. En dat het bijzonder wordt, dat staat vast. Het bestuur HMC dankt de sponsoren, alle omwonenden en niet te vergeten onze vrijwilligers die de afgelopen 4 jaar het concert op de kaart hebben gezet.

Klaverjasclub RoemRijk bestaat 5 jaar Het eerste lustrum van de klaverjasclub is op 15 oktober feestelijk gevierd. We hebben eerst samen gegeten en daarna een potje geklaverjast. Al 5 jaar klaverjassen we met veel plezier om de twee weken bij Café Hoornsemeer. We danken Zeevishandel Marcel Wilkens die ons ’s avonds een prachtige visschotel heeft aangeboden. En natuurlijk Kees Lokken, die ons al die jaren gastvrij heeft ontvangen. Voor meer info over RoemRijk kunt u contact opnemen met Elly Hohé, email: info@meerhoornsemeer,nl

Colofon De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: november/ december 2013 Verschijning 4x per jaar In juli extra nieuwsbrief op de website en facebook Redactie: Sjoerd Alkema, Alexandra Cools, Annika van Dijk, Jan Nieborg Vormgeving: Jan Hoving Druk: Banda BV, Heerenveen Oplage: 4.500 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.dezuidwesterkrant.nl Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn www.corpusdenhoorn.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. De redactie houd zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Deadline aanleveren kopij 27 januari voor de krant van februari 2014.

27 november – 14.00 uur

Sinterklaas komt naar het Hoornse Meer!!! Alle kleine Hoornse Meerders opgelet: Sinterklaas komt op bezoek in de wijk Hoornse Meer. Van 14 t/m 25 november liggen bij de kassa van Albert Heijn kleurplaten voor de Sint en staat er een speciale bus om ze in te stoppen. Sinterklaas zoekt drie tekeningen uit die hij mee terug neemt naar Spanje. De drie kleine kunstenaars ontvangen van Sinterklaas een verrassing. Op woensdag 27 november is er vanaf 13.45 uur een speciale dj die oude en nieuwe Sinterklaasliedjes met de kinderen gaat zingen. De Pieten geven een spetterende show. Ze dansen en springen er op los en delen ondertussen pepernoten uit. Om 14.15 uur arriveert Sinterklaas per boot aan de Gasthuiskade (bij het S. Allendeplein). Rond 15.15 uur zullen Sint en de Pieten weer vertrekken. Dus kom op 27 november en neem je vriendjes, vriendinnetjes en natuurlijk papa, mama, opa of oma mee. We maken er een geweldig feestje van. Laat Sinterklaas maar zien en horen hoe blij we zijn dat hij ons komt bezoeken! Programma: 13.30 uur Sint-disco voor alle kinderen 14.00 uur Aankomst Sinterklaas bij de steiger van het S. Allendeplein 14.15 uur Praten en zingen met Sinterklaas 15.15 uur Vertrek Sinterklaas

Kerstmarkt op 14 december Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte en verwarmde Kerstmarkt op het Allendeplein. De markt is geopend van 10.30 tot 16.30 uur. De tent wordt feestelijk verlicht en ook verwarmd. Er staan 25 kraampjes met een gevarieerd aanbod. Kerststukjes, kerstrollades, schilderijen, mutsen en shawls, boeken, klankschaalmassage, sieraden, handgemaakte poppen, speciale cosmetica voor de kerstdagen en workshops. Hier vindt u de leukste cadeautjes en de lekkerste hapjes. Natuurlijk kunt u genieten van een kop snert, een heerlijk broodje warme worst of een portie poffertjes. Er is zelfs een kraam met speciale Indische hapjes. U wilt deelnemen en een kraam huren? Er zijn nog een paar kramen beschikbaar. Voor de kosten en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Elly Hohé, email: info@meerhoornsemeer.nl of bel 050 526 5145. Zie voor meer informatie:www.meerhoornsemeer.nl

Kunstmarkt Hoornse Meer in 2014 Vanwege het slechte weer ging de Kunstmarkt Hoornse Meer 2013, gepland op zaterdag 14 september, helaas niet door. Het kwam die dag met bakken uit de hemel. Vol goede moed en met de hoop op prachtig weer hebben we de datum voor de Kunstmarkt Hoornse Meer 2014 vastgelegd: zaterdag 24 mei 2014. De locatie was in 2012 het terrein rond het Wall House. In 2014 wordt de kunstmarkt gehouden op het S. Allendeplein. Het is de bedoeling dat er weer een samenwerking zal zijn met het Wall House. We overwegen om naast de ‘grotemensenkunstmarkt’ ook ruimte te maken voor een kinderkunstmarkt. Ook muzikale kunstenaars zijn welkom. Voor verdere informatie en voorlopige opgave: Matthé Snijders (matsnijder s@kpnplanet.nl) of Ria van Oosten (050-526 0117 / 06-3931 4216).

Mededeling!!! Door het vertrek van dhr. Stuivenberg is ons kantoor niet meer dagelijks bemand. Door de moderne technieken van tegenwoordig kunnen veel werkzaamheden vanaf andere locaties verricht worden. Het telefoonnummer is hierdoor gewijzigd in: 06-54320072. Het email adres blijft ongewijzigd: wijkraad@corpusdenhoorn.nl

Koffie ochtend in de Confiance

Elke dinsdag ochtend van 10.00 -11.30 kunt u lekker genieten van een gratis kop koffie/ thee en een plakje cake in de Confiance, Kochstraat 1-4. De koffie ochtend in de Confiance is tevens een gelegenheid om andere bewoners uit de wijk te ontmoeten. Tijdens de koffie ochtend is Stip gewoon open en kunt u daar terecht met al u vragen. Bent u dit jaar weer zoet geweest ? Kom dan vooral op dinsdag 4 december tussen 10.00-11.30 naar de koffieochtend, voor lekkere warme chocomel en een traktatie van Sint.

Buurtsoep

Elke woensdag van 12.00-13.00 kunt u in de Immanuelkerk op het Overwinningsplein terecht voor een kom warme soep met stokbrood voor €1. Per week wordt er verse soep gemaakt door een groep vrijwilligers. U bent van harte welkom.

Activiteiten comité de Confiance

De activiteiten comité de Confiance is op zoek naar bewoners die het leuk vinden om activiteiten te organiseren voor de hele wijk. Heb jij leuke ideeën en wil je deze ook realiseren ? Geef je dan vandaag op bij Stip Corpus den Hoorn !

Vrijwilligerswerk

Vrijwilliger zijn, is vrijwillig, maar niet vrijblijvend Vrijwilliger zijn is verbonden, maar niet gebonden Vrijwilliger zijn is onbetaalbaar, maar niet te koop, Vrijwilliger zijn is positief denken, is positief doen, met als enig doel: Voor jezelf en de ander een goed gevoel! Zin en tijd om u actief in te zetten voor uw medemens? Kijk eens op vrijwilligersgroningen.nl Hierop vindt u het meest recente aanbod van vrijwilligervacatures. Of kom langs bij Stip voor een overzicht van de vacatures bij u in de buurt. Hieronder een kleine selectie uit de vrijwilligers die gezocht worden in Groningen Zuid. Vacatures in stadsdeel Zuid Medewerker Kledingsorteer Mamamini Medewerker werkplaats Mamamini Bezoekvrijwilliger voor Vrijw. & Dementie via Humanitas Vriendschappelijk huisbezoek Vrijwilliger Peuterspeelzalen en BSO in de stad Groningen Gastvrouw/heer bij de Noorderbrug Medewerker inboedelteam Mamamini

Vrijwilliger kerkdienst in Zuiderflat (Wijert) Oppasmaatje voor kinderen met een beperking Verkoopmedewerker Boetiek Mamamini Stichting Klusbus zoekt handige klussers Belastinginvulhulp bij Stedelijke Ouderenbonden Chauffeur Kringloopbedrijf Mamamini Ervaren klusjesman/werkbegeleider Stip Journalisten

Hulpdienst in Zuid

Bent u in een situatie terecht gekomen, waardoor u bepaalde dingen (tijdelijk) niet zelf kunt doen? Dan is het prettig dat u hierbij hulp kunt krijgen van de Hulpdienst bij u in de buurt. Voor ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken of mantelzorgers die bepaalde klusjes of activiteiten in en om huis niet meer zelf(standig) kunnen uitvoeren biedt de hulpdienst in uw buurt vrijwillig een helpende hand. De hulpdienst werkt alleen met vrijwilligers, waardoor de hulp gratis is. Voorbeelden van klussen waar de hulpdienst u bij kan helpen: • boodschappen doen • vervoer met gewenst begeleiding naar bijv. het ziekenhuis • klein tuinonderhoud • kleine technische klussen • uitleg of installatie van apparaten (tv, mobiel, etc) Voor gebruik van eigen materiaal en reiskosten wordt een vergoeding gevraagd. Contact Wilt u meer weten of wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Neem dan contact op met Stip bij u in de buurt: Stip Hoornse Meer: 050-5354462 Stip De Wijert: 050-5291713 Stip Corpus den Hoorn: 050-5273493 Hulpdienst Groningen-Zuid is voor: Coendersborg, Corpus den Hoorn, Gruno, Helpman, Hereweg, Hoornsemeer, Laanhuizen, Rivierenbuurt, Villabuurt, de Wijert. Adresgegevens Stip Stip Corpus den Hoorn Locatie: De Confiance, Kochstraat 1-4a. Openingstijden: ma, di, do en vrij van 9 tot 12. Telefoon: 050-527 34 93 E-mail: corpusdenhoorn@stip-groningen.nl Stip Hoornsemeer Locatie: Maartenshof, Schaaksport 102. Openingstijden: di t/m vrij 8.30 - 12.30 Telefoon: (050) 535 44 62. E-mail: hoornsemeer@stip-groningen.nl

Iedere woensdagochtend is de Immanuelkerk op het Overwinningsplein van 10.00 uur tot 12.00 uur open om: • In het ‘Stiltecentrum’ een kaars aan te steken en/ of even te mediteren; • Een persoonlijk gesprek te voeren met een vrijwilliger met een ‘luisterend oor’. U bepaalt zelf het onderwerp van het gesprek; • Naar orgelmuziek of naar muziek van een CD te luisteren; • Koffie te drinken met de mensen die daar ook zijn en in een gezellige sfeer over de dingen van ‘alledag’ te praten. De vrijwilligers van de Immanuelkerk willen dat iedereen welkom is; Geloof of levensovertuiging is niet van belang. Zo wil de Immanuelkerk een ontmoetingspunt op het Overwinningsplein zijn. Vanaf 12.00 uur is er, voor één euro: ‘Soep van Stiel’.


november 2013 - pagina 4

De Zuidwester

1 december 9.30 uur ds. J. M. T. van der Spek 1e advent 8 december 9.30 uur ds. R. Fortuin 2e advent 15 december 9.30 uur ds. j. M. T. van der Spek 3e advent dienst v. Schrift en Tafel 22 december 9.30 uur ds. C. M. Verspuij uit Zuidlaren 4e advent 24 december 22.00 uur ds. J.M.T. van der Spek Kerst-avond 25 december 9.30 uur ds. J.M.T. van der Spek Kerst-morgen 29 december 9.30 uur ds. J.M.T. van der Spek 31 december 19.30 uur ds.J.M.T. van der Spek oudjaars-avond

25-jarige legt het loodje. Ook in onze Hoornsewijken is de Novemberstorm niet onopgemerkt voorbij getrokken. Op veel plekken ontstond overlast door afgewaaide takken en omgevallen bomen. Gelukkig bleven ongevallen met letsel de wijken bespaard. Door een snel ingrijpen van het Meerschap en de mensen van de gemeente Groningen, kon het normale leven al weer snel worden opgepakt Helaas had deze 25 jarige Wilg aan het Hoornsemeer minder geluk .

2014 5 januari 12 januari 19 januari 19 januari 26 januari

Heymanscentrum in actie voor de Voedselbank Het Heymanscentrum komt in actie om cliënten van de Voedselbank in de stad Groningen fijne feestdagen te bezorgen. Meedoen kan vanaf 20 november tot 16 december. In deze periode staat er bij de receptie van het woonzorgcentrum in het zuiden van de stad Groningen een mand, waarin bewoners, hun familie en andere bezoekers houdbare levensmiddelen kunnen deponeren. Toiletartikelen en klein speelgoed zijn ook welkom. Mevrouw Mulder, één van de bewoners van het Heymanscentrum kwam op het idee en

vertelde dit aan enkele medewerkers. Met elkaar hebben ze het plan uitgewerkt en kwamen terecht bij de Voedselbank in Groningen. Daar is veel behoefte aan allerlei producten, want de schappen raken langzaamaan leeg. De initiatiefnemers willen - met de feestdagen in zicht - daarin verandering brengen. Heeft u producten in de kast staan, die u kunt missen of misschien een deel van uw kerstpakket? Kom dan naar het Heymanscentrum. Bij de receptie krijgt u meer informatie over de producten die nodig zijn en de actie.

2 februari 9 februari 9 februari 16 februari 16 februari 23 februari

9.30 uur ds. J. Goorhuis Nieuwsjaarsdienst 9.30 uur ds.S. Freytag 9.30 uur ds. J. Goorhuis 11.00 uur ds. J.M.T. van der Spek Viering op Weg Oecumenische dienst in de Sal/ Vator-Mariakerk 9.30 uur ds. E.J. Veldman 9.30 uur ds. J.M.T .van der Spek 11.00 uur mevrouw A. van der Broek Viering op Weg 9.30 uur ds. J.M.T. van der Spek 11.00 uur mevrouw A. van der Broek Viering op Weg 9.30 uur ds. Y. de Groot

Wijkraad Corpus den Hoorn

Fabien van der Ham schrijft voor Typecursus GigaKids Groningen -- Sinds enige tijd gebruikt de typecursus GigaKids teksten van bekende kinderboekenschrijvers in haar type-oefeningen. Dat is een enorm succes, want de kinderen moeten verder typen om te weten hoe het verhaal afloopt. GigaKids is er trots op dat ook de kinderboekenschrijver Fabien van der Ham uit Groningen heeft meegeschreven. De meeste boeken heeft Fabien geschreven onder de naam Fabien van Kempen, zoals de boeken die zich in de provincie Groningen afspelen zoals ‘Bottenjacht’, ‘De zeehond zonder naam’ en ‘Pierewiet sluiten? Dat nooit!’ Fabien heeft voor GigaKids het korte verhaal ‘De opgezette leeuw’ geschreven dat nu in de type-oefeningen van de typecursus staat. Inspiratie voor dit verhaal kreeg zij in Nigeria, in de dierentuin van Port Harcourt waar een opgezette leeuw in een obscuur schuurtje staat. “Toen ik destijds - we woonden toen in Port Harcourt - de opgezette leeuw zag, sprak hij meteen tot mijn verbeelding. Leuk dat deze leeuw nu een plekje heeft in de typecursus”, aldus Van der Ham. De schrijfster heeft zelf ook typelessen gegeven. Een aantal leerlingen van haar laatste groep van basisschool ‘de Starter’ mocht kiezen welk verhaal ze voor Gigakids zou gebruiken. De namen van deze kinderen worden ook in het verhaal gebruikt. Daar zijn ze erg trots op! Het verhaal van Fabien wordt heel enthousiast ontvangen. De hoop is dat kinderen het zó leuk vinden dat ze ook meer gaan lezen. Dat zou helemaal geweldig zijn! Vooral nu kinderen steeds minder gaan lezen door televisie en gamen. Meer informatie over de schrijfster op www.fabienvan der ham.nl

Nieuws uit De Jonge Jury 2014 1 september tot 1 maart De Jonge Jury daagt alle jongeren van 12 tot 16 jaar uit om jeugdboeken die in 2012 verschenen zijn te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Zo bepalen zij wie de Prijs van de Jonge Jury 2014 verdient! Boeken en stemformulieren zijn bij de Bibliotheek te halen. Stemmen kan tot eind februari 2014, ook via de website! www.jongejury.nl

December Aangepaste openingstijden De Bibliotheken in de stad Groningen zijn gesloten op de volgende dagen: Sinterklaasavond Donderdag 5 december vanaf 17.00 uur Kerstavond Dinsdag 24 december vanaf 17.00 uur 1e en 2e Kerstdag Woensdag 25 december en donderdag 26 december Kerstvakantie Vrijdag 27 december tot en met woensdag 1 januari (alleen wijkvestigingen) Vrijdag 27 december tot en met vrijdag 3 januari (alleen Bibliotheekservicepunten) Oudjaarsdag Dinsdag 31 december Nieuwjaarsdag Woensdag 1 januari 2014

Wij wensen iedereen pret�ige feestdagen!

Januari 2014 Nationale Voorleesdagen 22 januari t/m 1 februari Elf dagen lang is de aandacht gericht op voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot de woordenschat en geeft hen veel plezier. Voorleesontbijt Luister tijdens een lekker ontbijtje naar het verhaal uit het prentenboek Krrr…okodil van Catherine Rayner. • Wo 22 januari, 9.30 uur - Alle wijkbibliotheken • Wo 22 januari, 10.30 uur - Centrale Bibliotheek • Gratis entree (maar haal snel je toegangskaartje op bij de bibliotheek want vol=vol!) Theatergroep KATkids Een voorstelling aan de hand van het Prentenboek van het Jaar Krrr…okodil van Catherina Rayner. • Vr 24 januari, 14.00 uur - Bibliotheek Lewenborg Vr 24 januari, 16.00 uur - Bibliotheek Beijum Zo 26 januari, 14.30 uur - Centrale bibliotheek Wo 29 januari, 14.00 uur - Bibliotheek Vinkhuizen Wo 29 januari, 16.00 uur - Bibliotheek Selwerd Vr 31 januari, 11.00 uur - Bibliotheek Haren Vr 31 januari, 14.00 uur - Bibliotheek De Wijert Vr 31 januari, 16.00 uur - Bibliotheek Hoogkerk • Entree: € 1,- (maar haal snel je toegangskaartje op bij de bibliotheek want vol=vol!) Baby-, Peuter- en Kleutermarkt • Za 1 februari, 11.00-16.00 uur - Centrale Bibliotheek • Gratis entree www.denationalevoorleesdagen.nl


november 2013 - pagina 5

De Zuidwester

Croqqer: het “heitje voor karweitje” van de eenentwintigste eeuw Diana van Landeghem Sinds enkele maanden is er een nieuwe organisatie in het leven geroepen: Croqqer. Het is een soort online gemeenschap, allemaal draaiend rondom de website van Croqqer: www.croqqer.com. Je kan Croqqer een beetje vergelijken met het “heitje voor karweitje” van de vorige eeuw. Kinderen belden bij huizen aan met de vraag, of ze de bewoners met iets konden helpen, voor een kleine beloning. Bij Croqqer bel je niet aan, maar reageer je op een klus die door iemand op de website geplaatst is. Als deze persoon je accepteert kun je de klus voor hem/haar uitvoeren. Als je klaar bent met je klus, klik je op ‘klaar’. Als de klus goed gedaan is, krijg je een goede referentie. Dit verhoogt de kans dat je nieuwe klussen krijgt. Bij websites als Marktplaats of bol.com kun je ook diensten verlenen: je verkoopt boeken of andere spullen op deze websites. Als ie-

mand je betaald heeft en het product is netjes afgehaald of opgestuurd, kan de klant een positieve referentie geven. Dit kweekt vertrouwen. En ik denk dat onder andere dit de Croqqer gemeenschap sterk maakt. Croqqer draait rondom principes als vertrouwen en participatie. Voor iets kleins kun je een beloning krijgen, of je ‘huurt’ andere mensen in om iets voor jou te betekenen. Zoals een keer boodschappen voor je doen, of op de hond passen. Croqqer kan en zal een mooie aanwinst zijn voor de samenleving. Het is laagdrempelig en eigenlijk best simpel. Ik heb ook het idee dat het vrij uniek is. Er wordt nog hard gewerkt, om deze gemeenschap bekender te maken zodat zoveel mogelijk mensen er profijt van zullen hebben. Hoe bekender Croqqer wordt, hoe meer klussen je kan doen voor andere mensen in jouw omgeving, en andersom.

Ik heb gisteren mijn eerste klus van een klant van Croqqer afgerond. Volgens de website heet ik in die hoedanigheid ‘Croqqer’. Ik moest flyeren en dit heb ik met veel plezier gedaan. Ik heb er ook een leuk zakcentje mee verdiend. Wanneer Croqqer echt groot zou worden dan maak ik hier graag gebruik van. Misschien kan ik andere mensen helpen met dingen waar ik goed in ben, en anderen kunnen mij helpen met dingen waar ik niet goed in ben. Croqqer is pas net in het leven geroepen, maar ik voel mij (al) wel degelijk een Croqqer. Ik voer klussen uit voor anderen en verdien daar een aardig zakcentje mee bij. Ik woon in Groningen en daar is Croqqer nog niet zo actief. Toch check ik elke week de website.. dus als u een klus heeft dan wil deze Croqqer zich daar graag voor inzetten! Groet een Croqqer uit Groningen

Gezelligheid en respect staan voorop. Op het moment dat de feestelijkheden worden verstoord of wanneer gevaar of schade dreigt, zal de politie optreden. Ook agressie of geweld tegen politie-, brandweer- of ambulancemedewerkers wordt niet geaccepteerd.

Vervelen tijdens de kerstvakantie is niet nodig. Tijdens de kerstvakantie wordt er van alles georganiseerd voor jong en oud. Kijk voor het overzicht van jongerenactiviteiten op www.opzngronings.nl of www.check050.nl

Sinds 23 maart van dit jaar staat de Zierikzeesche Visspecialist op het hoekje van de S.O.J. Palmelaan en de B.S.F. von Suttnerstraat in het Hoornsemeer. Van het begin af aan weten de wijkbewoners de weg naar de naar de Vishandel van Marcel Wilkens en zijn vrouw Leonie goed te vinden. De gebakken vis en kibbeling vinden gretig aftrek en ook voor een lekkere Hollandse Nieuwe kun je bij hun terecht. Marcel Wilkens: Het is een prachtige locatie waar we staan, in een gezellige wijk met leuke mensen. We zijn erg blij met onze steeds groeiende groep vaste klanten en proberen met een zo goed mogelijk product aan hun wensen te voldoen. Je kunt ook bij ons terecht voor salades of een lekkere visschotels voor een verjaardag of de feestdagen.

We nodigen alle Stadjers uit om met ons Oud en Nieuw te vieren op een veilige en verantwoorde manier! Veilig vuurwerk afsteken Gelukkig zijn er elk jaar minder vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling. Die trend willen we natuurlijk graag doorzetten. Onderstaande tips helpen je om op een veilige manier vuurwerk af te steken: • • • • • • • •

Lees de gebruiksaanwijzing van je vuurwerk Steek vuurwerk nooit binnen af Bewaar vuurwerk nooit in je jas- of broekzak Leg je vuurwerk op de grond en zet vuurpijlen in een met zand verzwaarde fles. Houd hierbij ruim afstand Gebruik een aansteeklont Gooi nooit met vuurwerk Steek elk stuk vuurwerk apart af Steek weigeraars nooit opnieuw aan.

Verder zijn er een aantal vuurwerkregels. Houd je hier aan: • • •

Vishandel Marcel Wilkens is geopend Dinsdag t/m vrijdag 11.00-18.00 Zaterdag 11.00-17.00

Je moet minimaal 16 jaar zijn om vuurwerk te mogen kopen Vuurwerk mag vanaf zaterdag 28 december a.s. worden verkocht Vuurwerk afsteken mag tussen 10.00 uur ’s ochtends op 31 december en 02.00 uur ’s nachts op 1 januari Je mag alleen legaal vuurwerk afsteken.

Vuurwerkafval laten liggen is gevaarlijk. Ruim het op!

Telefoonnummer 06-21396160

Computerlessen voor senioren door senioren

Het lesprogramma omvat de volgende mogelijkheden : * beginners (alle Windows varianten 8 t/m XP) * Internet en E-mail * Foto- Diashow op DVD * Digitale bewerking van foto’s * Ordenen van foto’s met het programma Picasa * Leren omgaan met Tablet computers (iPad en Android) * Computer aanpassen naar eigen smaak en behoeften (= Zorgeloos computeren) * Tekstverwerken met Word * Werken met het rekenprogramma Excel * Sociale media (Facebook en Twitter)

Oud en Nieuw is een feest voor iedereen. Het is belangrijk dat alle inwoners van Groningen met respect voor elkaar en op een gezellige manier kunnen genieten van de jaarwisseling en de diverse festiviteiten. Daarbij vragen wij u als inwoner zelf uw verantwoordelijkheid te nemen en gevaarlijke situaties en onnodige schade in uw buurt zo veel mogelijk te voorkomen.

Vreugdevuren zijn in principe niet toegestaan. De politie grijpt in als dergelijke vuren gevaar opleveren voor huizen, gebouwen, mensen en dieren, het verkeer belemmeren of de openbare orde verstoren. Dat geldt ook voor vreugdevuren op asfalt. Houd er rekening mee dat de kosten van de geleden schade verhaald worden op de veroorzaker.

Zeevishandel Marcel Wilkens

Seniorweb Groningen verzorgt al meer dan 10 jaar diverse computerlessen. Start nieuwe reeks in de week van 20 januari 2014. Op woensdag 8 januari 2014 is er een informatie moment tussen 13.30 en 14.30 uur in het Vinkhuys, Diamantlaan 94 Groningen. Geen lessen in de week van 24 februari 2014.

Vreugdevuren met Oud en Nieuw

* Skype (bellen via de PC) * diverse workshops Voor inlichtingen : telefoon : 050 5 77 88 12

op werkdagen tussen 9.30 tot 17.00 uur of bezoek onze website www.seni orenwebgroningen.nl voor actuele informatie

Na de jaarwisseling blijft er veel afval van vuurwerk op straat liggen. Kinderen hebben de gewoonte om tijdens nieuwjaarsdag op zoek te gaan naar niet afgestoken vuurwerk. Dit vuurwerkafval is gevaarlijk! Help mee ongelukken te voorkomen en ruim samen met uw buren het vuurwerkafval op. Veeg op 1 januari a.s. even uw stoep schoon en zet het afval bij het huisvuil. Dat voorkomt ongelukken en zorgt dat uw straat weer schoon en veilig is. Belangrijke telefoonnummers rondom Oud en Nieuw De gemeente Groningen besteed extra aandacht aan het voorkomen van overlast en onrust in uw wijk. Daarbij kunt u helpen door (dreigende) overlast in uw wijk te melden. Hiervoor kunt u gebruik maken van de onderstaande telefoonnummers, e-mailadres of website : • •

Politie; 0900-8844, niet spoedeisende zaken, bereikbaar 24 uur per dag Meldpunt Overlast en Zorg: (050) 587 5885, groningen.nl/overlast of meldpuntoverlast@groningen.nl, bereikbaar 24 uur per dag.

Kerstvakantie Opzngronings

Als er sprake is van rommel of grofvuil op de openbare weg rondom Oud-en Nieuw kunt u contact opnemen met:

Ben je een jongere en woon je in Groningen? Dan kun je ook dit jaar jouw kerstvakantie weer helemaal ‘Opzngronings’ vieren! Zodra de scholen de deuren sluiten op vrijdag 20 december, gaat Opzngronings opnieuw los met een uitgebreid vakantieprogramma voor alle Groningse jongeren! Jongeren kunnen meedoen aan diverse activiteiten waaronder kerstdiner, Dancebattle, naar de wedstrijd FC Groningen-NECm kerstvoetbaltoernooi, Skiën en Sleeën in Kardinge, Karten met aansluitend bbq, Middag voor meiden, en korting op Kerstplaza. Het volledige aanbod en de diverse voorwaarden en prijzen zijn te vinden op de website www.check050.nl. De activiteiten worden georganiseerd door Jongerencentrum MJD.

-

Meldpunt Stadsbeheer (050) 367 1000, bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren.

Ook kunt u voor gemeentelijke dienstverlening tijdens kantooruren contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Groningen: 14050. Twitter Informatie van de gemeente, politie en alle overige organisatoren rondom Oud en Nieuw in Stad kunt u volgen en vinden op twitter via #ON050. De gemeente en politie wensen iedereen een fijne en veilige jaarwisseling toe!


november 2013 - pagina 6

De Zuidwester

Zoekt u hulp of wilt u helpen? Kom in contact! Voor aanspraak, gezelligheid of hulp zijn we aangewezen op mensen om ons heen. Veel ouderen zien in de loop jaren contacten wegvallen en ook voor chronisch zieken geldt dat vaak als gevolg van een beperkte mobiliteit contacten ophouden en er geen nieuwe contacten ontstaan. Kinderen wonen vaak ver weg, contacten zijn weggevallen en veel mensen hebben het druk. Deze mensen zijn vaak eenzaam en hebben behoefte aan sociaal contact. Vrijwiligers van het Vriendschappelijk Huisbezoek komen bij deze mensen thuis en bieden gezelschap. Vaak zijn dit vrijwilligers die dichtbij u in de buurt wonen. Ze drinken een kopje thee, doen een spelletje of gaan er samen even uit. Zoekt u hulp of wilt u helpen? Humanitas: 050-3126000 www.humanitasgroningen.nl

Welkom bij Mondhygiëniste Groningen, Qamar Wassiee-Sammadzada Al meer dan 5 jaar heb ik een eigen vrijgevestigde praktijk in Groningen. De Mondhygiënistepraktijk Groningen is aangesloten bij: De Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten en de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie. Ook sta ik ingeschreven in het basisregister van het Kwaliteitsregister Paramedici. Kijk op: www.mondhygienistegroningen.nl Alvast tot ziens in mijn praktijk! Aan de Kochstraat 1/1 9728 KA Groningen


november 2013 - pagina 7

De Zuidwester


november 2013 - pagina 8

De Zuidwester

Zuidwester november 2013  

De Zuidwester november 2013

Zuidwester november 2013  

De Zuidwester november 2013

Advertisement