Page 9

november 2009 - pagina 9

De Zuidwester

Succesvolle NLA inloopmarkt Cursus TAI CHI TAO voor senioren in het Heymanscentrum

Op donderdag 8 oktober was er een inloopmarkt over het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) in de Oosterpoort. Tijdens deze inloopmarkt konden bewoners van Groningen uitleg krijgen over de verschillende projecten vanuit het Nieuw Lokaal akkoord in de verschillende wijken van de stad. Elk wijkteam had veel moeite gedaan voor haar stand, waardoor het er erg gezellig uitzag. De inloopmarkt begon om 16.30 uur en werd onder andere bezocht door bewoners, corporaties, gemeente en welzijnsinstellingen.

JANUARI 2010 WAT IS TAI CHI TAO? Dit is een oude Chinese vorm van bewegingsleer, dat gekenmerkt wordt door zachte, vloeiende en langzame bewegingen en gecontroleerde kracht.

Wijkteam Corpus den Hoorn Tijdens de inloopmarkt, in de middag, presenteerde Corpus den Hoorn drie projecten aan het publiek. De projecten Cruyff Court en Volksbouwkeuken werden op film getoond. Verder was de bakfiets van de sport- en speluitleen aanwezig. Veel geïnteresseerden bleven staan bij de video’s en ook in de bakfiets werd menig blik geworpen. Conferentie Om 19.30 uur begon een conferentie met allereerst een toespraak van onze nieuwe burgemeester Peter Rehwinkel. Vervolgens werd er een presentatie gegeven over burgerparticipatie. Hierna ging de discussieavond van start, waarbij het publiek gebruik moest maken van uitgedeelde fietslampjes. Een wit lampje betekende eens, het rode stond voor oneens. Discussiepanel In het discussiepanel zaten namens De Huismeesters Peter Hillenga en Gerda Vorsteveld (Huurdersraad De Huismeesters). Daarnaast namen ook José van Schie (wethouder), Aad Naafs (bewonersorganisatie Oosterpark), Ruud van Erp (gebiedsmanager en voorzitter wijkteam Lewenborg) en Carine van de Witte (Stiel) deel.

WAT DOET TAI CHI TAO MET JE? De langzame en regelmatige bewegingen hebben een goede invloed op het evenwicht, coördinatie, soepelheid en lichamelijke kracht. Ze ontspannen de geest en het lichaam, bevorderen de bloedcirculatie, maken gewrichten los, verbeteren de doorbloeding van de huid en het heeft onder andere een positief effect op de ademhaling. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze rustgevende sport bloeddrukverlagend werkt. IS TAI CHI TAO MOEILIJK? Nee, het is niet moeilijk. Er wordt géén perfecte houding nagestreefd. Iedereen beweegt wat binnen de eigen mogelijkheden ligt en geeft eigen grenzen aan. De bewegingen kunnen ook zittend worden uitgevoerd.

Tijdens deze discussieavond werden er drie thema’s aan het licht gebracht die telkens werden ingeleid door een kort filmpje met uitspraken van bezoekers die ’s middags aanwezig waren tijdens de inloopmarkt.

Het was een geslaagde middag en avond waarbij het thema ‘Vertrouwen in de buurt’ centraal stond. Er waren veel positieve geluiden te horen over de voortgang van het Nieuw Lokaal Akkoord, de behaalde successen tot dusver en last but not De conferentie werd afgesloten met least, de wil om ermee door te gaan. Frank de Vries (wethouder) en Pieter Bregman (directeur Nijestee). Er We zijn in Groningen op de goede werden verschillende stellingen aan weg en dat werd deze avond gevoeld. ze voorgelegd waarop zij alleen met Natuurlijk kunnen er altijd zaken beja of nee mochten antwoorden. Op- ter of anders in de toekomst, maar de vallend was dat zij het bij de meeste huidige situatie biedt daar zeer zeker stellingen erg eensgezind waren. een goede basis voor. Beiden kregen ze aan het einde van de avond elk nog 3 minuten om hun De avond werd afgesloten met een zegje te doen. borrel.

VALPREVENTIE EN TAI CHI TAO? Tai Chi Tao blijkt de ideale vorm van beweging te zijn voor valpreventie. Om vallen te helpen vermijden moeten oefeningen zich richten op evenwicht, spiersterkte en uithouding. Ouderen, die een Tai Chi Tao programma volgen, hebben 47% minder kans om te vallen dan anderen, zo is statistisch komen vast te staan. Senioren overwinnen niet alleen de valangst, maar herwinnen ook zelfvertrouwen door het ervaren van een grotere spiersterkte, betere controle en coördinatie. OPGAVE Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de groep op de maandagochtend en de donderdagochtend. U kunt zich voor een proefles, maar ook voor de vaste bijeenkomsten inschrijven. KOSTEN De cursus bestaat uit 10 lessen en kosten € 25, incl. koffie/thee. U kunt zich ook voor een proefles aanmelden, deze kost € 2.50. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met: Cora Dobma, ouderenwerker Heymanscentrum, tel: 050-5214999 óf 06-46345095 op maandag en donderdag van 9.0017.00 uur. Adres: Woonzorgcomplex Heymanscentrum, Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen

Strooigoed bij het Stip ! Het einde van het jaar is in zicht! Vaak een moment dat er weer allerlei vragen op je af komen. Moet ik nu vanaf januari sommige zaken anders gaan regelen? Heb ik volgend jaar nog steeds recht op een regeling of voorziening? Ook zien we in deze periode vaak dat wijkbewoners opnieuw keuzes maken. Soms geen gemakkelijke keuzes! Misschien besluit u om te verhuizen naar een andere plek of misschien wilt u juist ondersteuning zoeken om langer zelfstandig te blijven wonen. Voor sommige wijkbewoners betekent deze periode vaak ook even langer stil staan. Hoe sta ik in het leven en wat doe ik eigenlijk voor mijn omgeving? Kan ik misschien iets betekenen voor de mensen in mijn buurt? En heb ik daar dan wel tijd voor? Bij Stip ligt bijvoorbeeld een map met leuke vrijwilligersvacatures! Zo zijn er wijkbewoners die niet zelfstandig ”leuke” dingen kunnen doen en die op deze manier een buurtgenoot zoeken die nu en dan iets met hem of haar wil ondernemen. Eens naar de bioscoop of samen wat winkelen. Het zijn eenvoudige vragen van wijkbewoners die een beroep doen op hun omgeving. Meedoen in de wijk, dat willen we allemaal! Als we dingen samen kunnen doen maakt dat 4 december komt Gea van de bibliotheek naar pand 13 het meedoen zoveel eenvoudiger! Helpt u mee? om daar de peuters voor te lezen. 11 december komt Ankytske (een muziekagoog) met gi- Stip is er dus voor mensen met vragen en voor mensen die iets aanbieden. taar en kleine instrumenten liedjes met ons zingen. Het is dichtbij, u loopt makkelijk even naar binnen voor een kopje koffie, in De muziek is er vanaf 9:15. december met wat strooigoed. En dan is die vraag snel gesteld!

Inloopochtend van de COP-groep in Pand 13 Iedere maandag en vrijdagmorgen kunnen ouders en hun kleine kinderen (van 0 tot 4 jaar) naar de van Swietenlaan 1 komen van 9 tot 11 uur. Hier kunnen de kinderen lekker spelen in de ruimte’s die op de andere dagen ook door peuterspeelzaal ’Alladin’ worden gebruikt. De moeders kunnen onder het genot van een kopje koffie ervaringen uitwisselen. De speel-o-theek is ook geopend tijdens de inloopochtenden. Het lidmaatschap van de speel-o-theek kost 5,euro per jaar. Voor dat bedrag kunt u elke maand weer nieuw speelgoed komen lenen. Er is volop keus!

Kom gerust een keer kijken!

Graag tot ziens,

Met vriendelijke groet, COP groep kindercentra

Stip Corpus den Hoorn Kochstraat 1-4A 9728 KA Groningen Telefoon: 050-5273493 Openingstijden: iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00uur

Gerdi Dieterman In de maand december staan de volgende activiteiten op contactpersoon Dreumes in de wijk het programma Tel: 06-13198077

PS: In de kerstvakantie alleen geopend op woensdagochtend 23-12 en 30-12

Zuidwester november 2009  
Zuidwester november 2009  
Advertisement