Page 7

november 2009 - pagina 7

De Zuidwester

ClubExtra in Groningen Zuid ! De naam zegt het al:een extra club, maar voor wie? ClubExtra is voor basisschoolkinderen van groep 5 t/m 8 met een bewegingsachterstand. Door verschillende oorzaken kunnen kinderen te maken krijgen met een bewegingsachterstand. Deze kan tot uiting komen tijdens de gymles op school, maar ook bij het sporten bij een vereniging of bij het buiten spelen. Het sportaanbod van de reguliere sportvereniging is helaas meestal niet afgestemd op kinderen met een bewegingsachterstand. Het Bslim-team van Corpus den Hoorn en de Wijert vindt het erg belangrijk dat deze kinderen weer plezier gaan beleven aan sport en bewegen en positieve bewegingservaringen opdoen. ClubExtra is hiervoor een ideale manier! Bij ClubExtra wordt samen met het kind gekeken welke mogelijkheden hij/ zij heeft. Wat kan het kind en wat vindt hij of zij leuk om te doen? ClubExtra is iedere donderdag van 16.30-17.30 uur in de gymzaal aan de Canadalaan. Kom gerust eens kijken en meedoen mag natuurlijk ook! Wilt u meer informatie, mail dan naar corpussport@gmail.com.

Kerstmarkten 2009 Dit jaar worden er in ieder geval op 2 locaties in het zuiden van de stad kerstmarkten gehouden. Op zaterdag 12 december in de Immanuelkerk in Corpus den Hoorn en op zaterdag 19 december in Verpleeg- en verzorgingshuis Maartenshof. Er zal net als andere jaren verschillende kramen te bezoeken zijn op het gebied van hobby’s en organisaties die zichzelf presenteren. Natuurlijk wordt ook aan de inwendige mens gedacht en worden allerlei lekkernijen aangeboden. Een en ander zal muzikaal omlijst worden met echte muzikanten. Op zaterdag 19 december wordt in het MFC De Wijert ook een kerstlunch van 12.00-13.30 uur voor € 4,50 aangeboden. Hiervoor is opgave verplicht. Dit kan tot 2 dagen van te voren. Net als vorige jaren bestaat de mogelijkheid om u met een spreciale kerstbus te laten vervoeren. U kunt de rollator en rolstoel gewoon in de bus meenemen. Elk half uur, te beginnen om 10.00 uur (Immanuelkerk vanaf 11.00 uur), zal de kerstbus op verschillende locaties bezoekers van de kerstmarkt oppikken. De laatste bus zal om 14.30 uur rijden.

SAMEN NAAR DE KERSTMARKT Op 12 en 19 december zijn er gezellige Kerstmarkten te bezoeken maar kost het u moeite om daar naar toe te komen:

GA FIJN MET DE KERSTBUS EN NEEM UW ROLLATOR EN ROLSTOEL MEE!

(Sport) Activiteiten Aanbod “Corpus den Hoorn” Jongerenwerk & Buurtsportwerk 27-10-09 t/m 18-12-09 Dag Maandag Dinsdag

Woensdag

1) Menno Lutter huis 2) Immanuelkerk 2) Multi Functioneel Centrum de Wijert 3) Vondelflat 4) Heymanscentrum 5) Maartenshof

U wacht niet in de kou: het wachten op de Kerstbus wordt veraangenaamd door een lekkere warme kop koffie of thee!

Leeftijd

Locatie

15.00-16.30

Inloop Soos

10-14 jr.

19.00-20.30

Sport: Instuif Inloop Soos

10-23 jr.

Space Out / Semmelweisstr. 2 Corpushuys / Van Swietenlaan 1 Space Out / Semmelweisstr. 2 Space Out / Semmelweisstr. 2 Corpushuys / Van Swietenlaan 1 Sporthal de Wijert / Vondellaan Space Out / Semmelweisstr. 2

19.00-21.00

16.30-17.30 Vrijdag

Zaterdag 19 december van 10.00-16.00 uur Maartenshof en Zaterdag 19 december kerstlunch van 12.00-13.30 uur MFC De Weijert Opstapplaatsen en vertrektijden van de Kerstbus: Vanaf 10.00 uur (Immanuele kerstmarkt vanaf 11.00 uur) tot 14.30 uur rijdt de Kerstbus ieder half uur en komt langs op de volgende opstapplaatsen:

Activiteit

Donderdag 15.00-16.30

Nog even de kerstmarkten op een rij: Zaterdag 12 december van 12.00-17.00 uur Immanuelkerk

Tijd

1e Vrijdag v/d maand -

15.00-17.00

15-23 jr.

Meiden 10-14 jr. activiteit 10-14 jr. Sport: Meidensport 15-23 jr Sport: Voetbal

15.00-17.15

Inloop Soos

10-14 jr.

18.30-20.30

Disco

10-13 jr.

20.30-22.30

Disco

14-18 jr.

Space Out / Semmelweisstr. 2 Space Out / Semmelweisstr. 2

Activiteiten vinden wekelijks plaats, maar vervallen tijdens feestdagen / vakanties. In vakanties is er een speciaal vakantieaanbod. Alle activiteiten zijn gratis en hebben vrije inloop, tenzij anders vermeld!

Wil je via email op de hoogte gehouden worden (of je aanmelden) voor: - Sportactiviteiten mail of bel dan naar Gineke Wijsbeek (Buurtsportwerker) g.wijsbeek@mjd.nl / 06-412 982 79 - Jongerenactiviteiten mail of bel dan naar Arlan Mainassy (Jongerenwerker) a.mainassy@mjd.nl / 06-508 562 31 - Meidenwerk mail of bel dan naar Mona Flohr (Meidenwerker) m.flohr@mjd.nl / 06 - 52228945

Bijzonderheden

Achter ingang gebruiken.

Achter ingang gebruiken.

Jongeren helpen organiseren Jongeren helpen organiseren

Zuidwester november 2009  
Zuidwester november 2009  
Advertisement