Page 5

november 2009 - pagina 5

De Zuidwester

Eerste paal voor Flex-Wonen fase 2 Op woensdag 30 september sloeg wethouder Frank de Vries van Ruimtelijke Ordening de eerste paal van de bouw van fase 2 Flex-Wonen. Bijna alle woningen zijn verkocht en het sein ‘start bouw’ kon worden gegeven. Alle kopers ontvingen een T-shirt in de kleur van FLEX met daarop hun bouwnummer. Zo kon iedere koper op zoek gaan naar zijn toekomstige buren. De bouw vordert gestaag en als het weer in de winter niet tot vertraging leidt, zullen eind 2010 alle woningen zijn opgeleverd.

140 huurwoningen bijna klaar!

Op 15 november wordt de laatste sleutel uitgereikt van de 140 nieuw gebouwde eengezinshuurwoningen. Op vier stempels heeft Nijestee 145 eengezinswoningen gesloopt en vervangen door nieuwe en kwalitatief veel betere woningen in de sociale huur. Ondertussen werkt Nijestee ook hard aan de inrichting van de woonomgeving. We hopen u in de volgende Zuidwester mooie foto’s van een prachtig verbeterd stukje Corpus den Hoorn te kunnen laten zien! (foto: de Hoogzaak)

Kwaliteitsverbetering vordert De portieketagewoningen aan de Henri Dunantlaan 47- kwaliteitsverbetering. De werkzaamheden vorderen ge93 en de Madame Curiestraat 73-143 ondergaan een staag en zijn rond eind november afgerond.

Huurders gezocht om nieuwe website De Huismeesters te testen En, wat vindt u van onze nieuwe website? Doe mee aan het testpanel en win een dinerbon! De website van De Huismeesters uit 2003 was toe aan een nieuw jasje. Dé kans bij uitstek om, naast een nieuwe vormgeving, een nieuwe insteek te kiezen. De Huismeesters is een buurtcorporatie. Wij zijn stevig verankerd in onze wijken en zorgen voor goed leven in goede wijken. Onze nieuwe website is dan ook vanuit de wijken ingericht. Er staat meer wijkinformatie op, zoals de contactpersonen, links naar andere wijkwebsites en gerealiseerde en nieuwe

projecten. Binnenkort zullen we besparing en huurderbetrokkenheid. een beroep doen op onze bewoners om iets te vertellen over hun wijk. De informatie op onze site is sneller te vinden en makkelijker te lezen. Verder besteden wij op de website Om te kijken of onze huurders ook aandacht aan duurzaamheid en ener- tevreden zijn over de nieuwe website giebesparing. Er staan bijvoorbeeld zijn wij op zoek naar huurders die de tips op om energie te besparen en website willen testen. Mensen die om goedkoop groene stroom in te mee willen werken in een testpanel kopen. Ook de tips die wij kregen vragen wij om de website te beoorvia ons Huismeesterspanel staan delen en opmerkingen en tips naar erop. Het Huismeesterspanel is een ons te mailen. Onder de deelnemers digitaal klantenpanel waarop wij verloten wij twee dinerbonnen. drie keer per jaar deelnemers betrek- U kunt u opgeven via de oproep op ken bij ons beleid. Zo is er al vragen www.dehuismeesters.nl of door een gesteld over de kwaliteit van de e-mail te sturen naar t.kloosterhuis@ woning en omgeving, over energie- dehuismeesters.nl

Huurdersvereniging Huismeesters De Wijert – Corpus den Hoorn wordt een stichting In 1994 werd de huurdersvereniging Huismeesters opgericht. De vereniging behartigde de persoonlijke belangen van de huurders in de beide wijken. De laatste jaren zijn de doelstellingen wezenlijk veranderd. We werken nu veel meer voor de belangen in ‘n complex, straten en wijken. In Corpus den Hoorn hebben we de laatste jaren te maken gehad met wijkvernieuwing. Als huurdersvereniging hebben we sinds 1997 mee mogen denken en praten en zie het resultaat; het prachtige gebouw de Confiance aan de Laan van de Vrijheid. Mede op onze voorspraak zijn de woningen aan de Kochstraat, Pasteurlaan en de Donderslaan overgedragen aan Nijestee, het resultaat worden de mooie woningen in Flex 2.

In De Wijert zijn ook plannen voor een wijkvernieuwing en ook daar willen we graag goede en betaalbare woningen en een mooie wijk. Doordat wij heel weinig bewonergegevens kunnen krijgen van de verhuurder i.v.m. de privacywet kunnen we geen goede leden administratie voeren. Door de vereniging om te zetten naar een stichting kunnen wij voor alle bewoners werken. In de ledenvergadering van 7 April 2009 hebben de aanwezige leden unaniem besloten voor deze verandering. De notaris in nu bezig om nieuwe statuten voor ons te maken en we hopen per 1 Januari 2010 een stichting te zijn. Onze nieuwe naam wordt: Stichting Huurdersbelang De Huismeesters Groningen-Zuid. De stichting vertegenwoordigen alle

huurders van De Huismeester in de wijken De Wijert, Corpus den Hoorn en de Hoonse Meer. We zoeken enthousiaste huurders van De Huismeesters die samen met ons mee willen denken en praten over onze mooie en groene zuidelijk wijken. We werken samen met de woning corporatie De Huismeesters, de wijkraden, Stiel opbouwwerk, Huurdersraad De Huismeesters, Huurders Platform Groningen en de Woonbond Nederland. Verder hebben we zitting in vele commissies. Neem contact op met onze secretaris en in een persoonlijk gesprek kunnen wij u het een ander vertellen over onze nieuwe stichting. Henk Cools 050-5256371 hvhuismeesters@gmail.com

Wegwijs in de wijk Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer Politie Ambulance Brandweer Meldpunt Overlast Meldpunt Misdaad Anoniem Gemeente informatie SOS telefonische hulpdienst Centrale Doktersdienst Ouderenhulplijn Dokterstelefoon Kindertelefoon Maatschappelijk Juridische Dienst

112 0900 - 88 44 050 - 367 47 77 050 - 367 47 77 050 - 587 58 85 0800 - 70 00 050 - 367 70 00 050 - 525 00 00 0900 - 92 29 050 - 526 07 07 050 - 312 61 61 0800 - 04 32 050 - 526 97 10

STIP 050 - 527 34 93 Thuiszorg Stad 050 - 524 12 41 Dierenambulance 050 - 579 19 09 Gemeente 050 - 367 70 00 Wijkpost O W / Buurtonderhoud 050 - 367 89 10 Milieuafval 050 - 367 10 00 Bibliotheek Zuid 050 - 525 50 55 Opbouwerk (Stiel) 06 - 285 38 653 Speeltuinvereniging Corpus 050 - 526 72 17 WIC-Hoornsewijken (Stiel) 050 - 527 82 76 Wijkraad/Buurtconciërges 050 - 527 41 27 Evenementencommité 050 - 850 49 57 NOVO 050 - 526 58 33 Vensterschool Hoornse Wijken 050 - 526 08 15 \ 050 - 525 01 13

Zuidwester november 2009  
Zuidwester november 2009  
Advertisement