Page 3

november 2009 - pagina 3

De Zuidwester

Wijkraad Corpus den Hoorn Sinds enige jaren zijn er veel nieuwe bewoners komen wonen in onze mooie wijk Corpus den Hoorn. De wijkraad heet hun hartelijk welkom in de wijk. We zijn best trots, het is en prachtige groene wijk met een vernieuwd winkelcentrum. Goede ontsluitingswegen, het Stadspark en de Martiniplaza in de nabijheid. De laatste jaren is er veel gebouwd in het kader van wijkvernieuwing. Bekijk de Confiance en de in aanbouw zijnde La Liberté aan de Laan van de Vrijheid, staaltjes van mooie architectonische hoogstandjes. Bekijk de nieuwe Flex woningen en de woonstempels in de omgeving Boerhaavelaan. De Wijkraad heeft mee mogen werken aan de tot stand koming van deze plannen. Vanaf 1990 werkt de wijkraad met veel enthousiasme samen met de Gemeente Groningen en woningcorporaties om de plannen te maken en uit te werken. Maar we zijn er nog niet. Op dit moment moet er op de Semmelweis locatie nog gebouwd worden o.a. scholen, een Multi Cultureel centrum , een nieuwe speeltuin en vele appartementen. Ook de wijkraad vindt daarin nieuwe werkruimte. De plannen zien er prachtig uit en we werken mee om de bouw zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Er zijn vergevorderde plannen voor de aanleg van een Cruijff – Court en speelplekken in de wijk, de wijkraad is wederom betrokken bij deze plannen. Een nieuwe website is in aanbouw, er is een internetcafé en de wijkkrant Zuid – Wester verschijnt onder onze verantwoording vier maal per jaar.

Verhuizing van Kinderdagverblijf de Blokkendoos van groenvoorzieningen in de wijk is ook een van onze uitdagingen. In verband met het vertrek van een aantal leden is de wijkraad dringend op zoek naar mensen die met een brede blik naar de wijk kunnen kijken en zin hebben om zich in te zetten voor een mooie wijk. We zoeken in de eerste plaats enthousiaste jonge bewoners die ons hiermee willen helpen. Aangezien er veel nieuwe bewoners in onze wijk komen wonen willen we vooral hun vragen te reageren. Nieuwe bewoners kijken namelijk anders naar hun buurt en wijk dan bewoners die er al jaren wonen. Graag wil de wijkraad werken aan een goede wijk waarin het goed en mooi wonen is, maar zonder uw hulp gaat het niet. Wij willen u uitnodigen om contact met ons op te nemen om vrijblijvend een afspraak te maken zodat we de werkzaamheden van de wijkraad kunnen toelichten in een gesprek. Voor informatie , aanmelding of een gesprek kunt u contact met mij of met Joan van der Horst 06-3822111, j.vanderhorst@stiel.nl (opbouwwerker van Stiel) opnemen. Henk Cools Voorzitter wijkraad Corpus den Hoorn 050-5256371 h.cools@planet.nl

Kinderdagverblijf de Blokkendoos, 15 jaar lang gevestigd aan de Semmelweisstraat 4 in Groningen, gaat verhuizen. Zoals bij velen al bekend gaat Nijestee op de Semmelweisstrook een nieuwe vensterschool bouwen waar de Blokkendoos, de Boerhaaveschool, BSO de Blokhut, het COP en meerdere partijen uiteindelijk weer herenigd worden. Daarom gaat kinderdagverblijf de Blokkendoos tijdelijk verhuizen naar de van Swietenlaan waar overige partijen ook tijdelijk zijn ondergebracht. Op de voormalige atletiekbaan van de ALO zijn prachtige semiperma-

Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Copyright: Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting.

site www.deblokkendoos.nl staan deze methoden verder uitgelegd en uiteraard is iedereen welkom op de Blokkendoos voor uitleg en een rondleiding. Uiteraard zal de verhuizing gepaard gaan met een feestelijk opening waarbij iedereen welkom is. Wij hopen in de derde week van december te gaan verhuizen. In januari zullen we het gebouw feestelijk openen. We gaan flyers huis aan verspreiden om de datum van de opening bekend te maken. Uiteraard is iedereen van harte welkom. Team van de Blokkendoos

Situatieschets van de nieuwe locatie en de buitenruimte

Kunstmarkt Corpus den Hoorn

In Corpus den Hoorn is sinds ongeveer twee jaar de kunstwerkgroep actief, Er blijven genoeg zaken over in bestaande uit vier wijkbewoners. We zijn bezig met het realiseren van meer de wijk die extra aandacht vragen. kunst in de wijk. Naast dit project Zoals bijvoorbeeld de veiligheid voeren we af en toe ook een aanrondom verkeer is op verschillende tal kunstactiviteiten uit. De kunstplekken in de wijk voor verbetering werkgroep wilde dit keer aanvatbaar. Het aantrekkelijker maken dacht besteden aan amateurkunstenaars uit de wijk. Hier zijn we mee aan de slag gegaan en plaatsen een oproep in de Zuidwester. Hier kwam veel respons op, ook kunstenaars van de NOVO meldDe Zuidwester is een uitgave den zich aan. De organisatie kon van de Stichting Wijk den van start gaan! Subsidie werd Hoorn, aangevraagd via ‘Een goed idee’ Wijkraad Corpus den Hoorn. en we kregen voldoende geld om er een leuke dag van te maken. Met medewerking van: Op 26 september vond de KunstDick Baauw markt plaats in de Immanuelkerk. Mirjam Smitz (Nijestee) In totaal stelden 14 kunstenaars Claudia Scholte (De Huismeesters) uit de wijk hun kunstwerken tentoon. Het levend standbeeld bij Druk: Banda bv., Kollum. de ingang van de kerk heette de Oplage: 4500 bezoekers welkom bij de Kunstmarkt. Redactieadres: De belangstelling was groot tot Voor al uw vragen, op- en/of genoegen van de kunstenaars. aanmerkingen kunt u terecht in het Corpushuis, Postadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen. Bezoekadres: Van Swietenlaan 1 Telefoon: 050-5274127 Fax: 050-5271327 e-mail: de-zuidwester@home.nl

Colofon

nente units geplaatst die de Blokkendoos de komende 6 jaar onderdak zullen bieden. Het nieuwe gebouw is geplaatst in een hele groene, natuurlijke omgeving met veel binnen- en buitenruimte. De verhuizing wordt aangegrepen om een totaal nieuwe fysieke binnen- en buitenomgeving te creëren op basis van onze opgebouwde expertise door de jaren heen. Ook gaan we de buitenruimte op een natuurlijke wijze heel uitdagend inrichten voor kinderen. Ons beleid is gebaseerd op de Piramide methode (thema gericht) bij de peutergroepen en de babygroepen zijn gestoeld op de piklermethode. Op onze web-

Geïnteresseerden bleven de hele dag binnenkomen om de werken de bewonderen. De meeste kunstenaars hebben zelfs een aantal van hun werken verkocht! De kunstenaars zijn tevreden naar huis gegaan. Zij en wij vonden het een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar!

Zuidwester november 2009  
Advertisement