Page 11

november 2009 - pagina 11

De Zuidwester

Boerhaaveschool ontvangt keurmerk! Tussen de buien door steppen de kinderen fanatiek op het verkeersparcours op het schoolplein van de Boerhaaveschool aan de Veenweg. Het parcours is met krijt getekend door leerlingen, met hulp van leerkrachten en verkeersouders. Er zijn verkeersborden en er is een echt verkeerslicht. Kinderen gaan met grote snelheid over de wegen en passeren de uitgezette kruisingen. Andere kinderen spelen voetganger en naderen een zebrapad. Wie heeft er voorrang? Het is donderdagmorgen 1 oktober. De dag dat de Boerhaaveschool uit handen van wethouder Dekker het Verkeersveiligheidslabel uitgereikt krijgt. Het Verkeersveiligheidslabel is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die zich inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rondom de school. Om het label in de wacht te slepen, heeft de Boerhaaveschool een verkeerseducatieplan geschreven. Hierin zijn alle (toekomstige) activiteiten van de school op het gebied van verkeer vastgelegd. Zo is de school voortdurend alert op een veilige schoolomgeving, zijn er verkeerslessen en is er een verkeerscommissie waarin ook ouders deelnemen. De verkeerscommissie heeft in de afgelopen twee jaar hard gewerkt om in aanmerking te komen voor het verkeersveiligheidslabel. De uitreiking van het label is niet alleen een bekroning op het werk wat gedaan is, maar ook een stimulans om door te gaan. Immers, verkeersonderwijs is niet iets wat ooit klaar is. En ook het werken aan een veilige omgeving in en rond de school gaat altijd door. De Boerhaaveschool heeft twee locaties, maar het label is alleen aangevraagd voor de locatie aan de Veenweg. Een ander deel van de school huist tijdelijk aan de Van Swietenlaan, in de voormalige ALO. Als de nieuwe school aan de Semmelweisstraat klaar is, zal ook voor deze locatie een label aangevraagd worden. Ondertussen wordt wel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rondom de tijdelijke locatie aan de Van Swietenlaan (het Corpushuis). Als aan het eind van de ochtend wethouder Dekker arriveert aan de Veenweg, maakt ze kennis met leerlingen en toont ze grote belangstelling voor de verkeersactiviteiten van de school. Wanneer alle leerlingen in een kring op het plein staan, overhandigt Dekker het label officieel aan locatiemanager Alyt Landman. Direct daarna barst een hevige bui los. Het feest is over .... Martine Vos Verkeersouder Boerhaaveschool

Bejaardenblokjes Boerhaavelaan Nijestee heeft voorlopige ontwerpen laten maken voor de plekken waar de bejaardenblokjes aan de Boerhaavelaan staan en stonden. Suggesties, ideeĂŤn of opmerkingen naar aanleiding van deze voorlopige ontwerpen kunt u kwijt bij Marieke Zomer Afdeling Wonen WijkcoĂśrdinator Groningen Zuid Nijestee Telefoon (050) 853 36 36 m.zomer@nijestee.nl

Zuidwester november 2009  
Zuidwester november 2009  
Advertisement