Page 1

De Zuidwester 16e jaargang nr. 4

uitgave: Wijkraad Hoornse Wijken

In deze krant: Verhuizing van kinderdagverblijf de Blokkendoos

Succesvolle NLA inloopmarkt

Pagina 3

Huizenhoog in Corpus den Hoorn

November 2009

Boerhaaveschool ontvangt keurmerk

Pagina 9

Pagina 11

De Zuidwester aan de latten? Het is vijf voor twaalf voor de wijkkrant De Zuidwester. De krant van Corpus den Hoorn en het Hoornse Meer wordt in haar voortbestaan bedreigd. De Zuidwester heeft gebrek aan redacteuren. Als zich niet spoedig nieuwe mensen melden betekent dat na 15 jaar het einde van De Zuidwester. De Zuidwester is een wijkkrant met een oplage van 4.500 exemplaren en verschijnt 4 keer per jaar. De krant wordt huis aan huis verspreid. Belangstellenden kunnen zich melden bij wijkraad Corpus den Hoorn, telefoon (050) 527 41 27, e-mailadres: wijkraad@hoornsewijken.nl of de-zuidwester@home.nl . Bezoekadres: Het Corpushuis, Van Swietenlaan 1. Let op de nieuwe webside in aanbouw: www.corpusdenhoorn.nl

Op woensdag 30 september werd de eerste paal geslagen voor de tweede fase van Flex-Wonen. Anne Marleen en Gijs Overbeek namen hier namens de kopers een cadeautje in ontvangst: een T-shirt met hun bouwnummer. Op deze wijze konden de kopers snel hun buren opsporen en alvast kennismaken. Gijs en Anne Marleen Overbeek waren met een reden gevraagd. Als enthousiaste vliegeraars hadden ze al prachtige foto’s vanuit de lucht gemaakt van de bouwlocatie waarop hun mooie Flex-woning gaat verrijzen. De makelaar en de aannemer waren erg enthousiast en tipten Nijestee. Reden voor de wijkkrant om eens kennis te maken met deze hoogvliegers onder de wijkbewoners.

van de voorpret bestaat voor hun uit het vastleggen van de bouw in bijzondere foto’s die vanuit de lucht met een fotocamera aan een vlieger worden gemaakt. Anne Marleen vertelt dat het idee is ontstaan tijdens een vakantie op Vlieland. Ze vroegen zich af hoe het er vanuit de lucht uit zou zien. Gijs heeft een creatieve manier bedacht om dit ook technisch uit te voeren. De eerste foto’s waren veelbelovend en nadat ze het huis in Corpus hadden gekocht, ontstond het idee om zo de bouw te volgen. Om ook andere nieuwe bewoners hiervan te laten meegenieten zetten ze de foto’s op een website voor Flex-wonen (www.flexwonenfase2.nl). Regelmatig gaan ze uitgerust met bouwhelm en laarzen naar de bouwplaats om met de vlieger vanaf 70 meter hoogte foto’s te maken van de vorderingen.

een aantal prachtige foto’s met hun vliegerfototoestel gemaakt. Een aantal makelaars ziet mogelijkheden om deze foto’s te gebruiken voor de verkoop van hun woningen. Inmiddels zijn Anne Marleen en Gijs zo enthousiast geworden over dit idee, dat Anne Marleen zich bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven met een eenmanszaak, de Hoogzaak.

Betaald parkeren ook in onze wijk? Tijdens de raadscommissie Beheer en Verkeer van woensdag 4 november jl stond het raadsvoorstel ‘Parkeren in stad, duurzaam bereikbaar’ op de agenda. De gemeente wil graag maatregelen nemen tegen de parkeer-en leefbaarheidproblemen in de stad Groningen. De verkeerscommissie van onze wijkraad heeft gebruik gemaakt van de inspraakronde. Wij hebben ons tegen het voorstel uitgesproken! Volgens ons mist het brede draagvlak van de bewoners van onze wijk. Dit brede draagvlak is voor de gemeente nodig om de plannen door te kunnen voeren. Wel zijn wij voor het oplossen van problemen die ontstaan door het parkeren van auto’s. Iets wat in onze ogen, in onze prachtig vernieuwde wijk, zeer zeker mogelijk is. Let op! Het beleid van de gemeente start in de naoorlogse wijk als eerste in Corpus den Hoorn (directe omgeving Martini ziekenhuis). Wij als verkeerswerkgroep zijn tegen het voorstel dat in het kort het volgende inhoudt:

Anne Marleen legt uit dat niet overal kan worden gefotografeerd met een vlieger. Daarom heeft ze een hoogtestatief gekocht, zodat ze ook op plekken waar minder ruimte is, een mooie hoogtefoto kan worden gemaakt. In deze krant ziet u de foto’s die Gijs en Anne Marleen hebben gemaakt van Flex, maar u kunt er op rekenen dat de redactie deze toekomstige wijkbewoners zeker nog een keer zal vragen voor een hoogtefoto Anne Marleen en Gijs wonen nu nog Het vliegeren, en vooral de foto’s, van een mooi plekje uit onze wijk! - pro-actief betaald parkeren invoeren in de wijken waar de parkeerdruk in De Wijert, maar verheugen zich zijn niet onopgemerkt gebleven. Voor verdere informatie zie hoger is dan 60 tot 80% enorm op hun nieuwe plek. Een deel Bij sportevenementen hebben ze www.dehoogzaak.nl. - de vergunning voor een tweede auto 4 keer (!) zo duur maken als de eerste vergunning (exacte prijs nog niet bekend) - niet meer vergunningen uitgeven dan er ruimte is - zones in de wijken waar men mag parkeren verkleinen - parkeertarieven tot 25% in 2 jaar verhogen - investeren in P+R voorzieningen (betere voorzieningen en oog voor veiligheid en in Haren uitbreiding van aantal parkeerplekken) Op de website http://hoornsewijken.nl/oudewebsite/ en http:// www.hoornsewijken.nl/ kunt u uitgebreide informatie vinden over het betaald parkeren en de Flyer downloaden of een tegenstem mailen. Ook gaan we de wijk in om huis aan huis, middels een flyer, u op te roepen om tegen te stemmen. De verkeerswerkgroep Corpus den Hoorn

Controle eenrichtingsverkeer in Corpus Het blijkt dat bewoners en bouwverkeer zich uitermate slecht houden aan de gedwongen rijrichting. Dit leidt tot ergernis, overlast en mogelijk gevaarlijke situaties. Vanaf heden gaat de politie extra controleren en daar waar nodig verbaliseren.


november 2009 - pagina 2

De Zuidwester

STEENBERGEN www.steenbergenfietsen.nl

De Twist Sport heeft een heren of dames frame met een sportieve zithouding. Met de electrische ondersteuning ligt de wereld aan je voeten. - Verkrijgbaar met 2 of 1 uitneembare accu(‘s) - Dichte kettingkast met versnellingen - Geveerde stuurpen en zadelpen - Diverse kleuren

Vanaf 

1699

www.steenbergenfietsen.nl

Overwinningsplein 119, 9728 GS Groningen

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


november 2009 - pagina 3

De Zuidwester

Wijkraad Corpus den Hoorn Sinds enige jaren zijn er veel nieuwe bewoners komen wonen in onze mooie wijk Corpus den Hoorn. De wijkraad heet hun hartelijk welkom in de wijk. We zijn best trots, het is en prachtige groene wijk met een vernieuwd winkelcentrum. Goede ontsluitingswegen, het Stadspark en de Martiniplaza in de nabijheid. De laatste jaren is er veel gebouwd in het kader van wijkvernieuwing. Bekijk de Confiance en de in aanbouw zijnde La Liberté aan de Laan van de Vrijheid, staaltjes van mooie architectonische hoogstandjes. Bekijk de nieuwe Flex woningen en de woonstempels in de omgeving Boerhaavelaan. De Wijkraad heeft mee mogen werken aan de tot stand koming van deze plannen. Vanaf 1990 werkt de wijkraad met veel enthousiasme samen met de Gemeente Groningen en woningcorporaties om de plannen te maken en uit te werken. Maar we zijn er nog niet. Op dit moment moet er op de Semmelweis locatie nog gebouwd worden o.a. scholen, een Multi Cultureel centrum , een nieuwe speeltuin en vele appartementen. Ook de wijkraad vindt daarin nieuwe werkruimte. De plannen zien er prachtig uit en we werken mee om de bouw zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Er zijn vergevorderde plannen voor de aanleg van een Cruijff – Court en speelplekken in de wijk, de wijkraad is wederom betrokken bij deze plannen. Een nieuwe website is in aanbouw, er is een internetcafé en de wijkkrant Zuid – Wester verschijnt onder onze verantwoording vier maal per jaar.

Verhuizing van Kinderdagverblijf de Blokkendoos van groenvoorzieningen in de wijk is ook een van onze uitdagingen. In verband met het vertrek van een aantal leden is de wijkraad dringend op zoek naar mensen die met een brede blik naar de wijk kunnen kijken en zin hebben om zich in te zetten voor een mooie wijk. We zoeken in de eerste plaats enthousiaste jonge bewoners die ons hiermee willen helpen. Aangezien er veel nieuwe bewoners in onze wijk komen wonen willen we vooral hun vragen te reageren. Nieuwe bewoners kijken namelijk anders naar hun buurt en wijk dan bewoners die er al jaren wonen. Graag wil de wijkraad werken aan een goede wijk waarin het goed en mooi wonen is, maar zonder uw hulp gaat het niet. Wij willen u uitnodigen om contact met ons op te nemen om vrijblijvend een afspraak te maken zodat we de werkzaamheden van de wijkraad kunnen toelichten in een gesprek. Voor informatie , aanmelding of een gesprek kunt u contact met mij of met Joan van der Horst 06-3822111, j.vanderhorst@stiel.nl (opbouwwerker van Stiel) opnemen. Henk Cools Voorzitter wijkraad Corpus den Hoorn 050-5256371 h.cools@planet.nl

Kinderdagverblijf de Blokkendoos, 15 jaar lang gevestigd aan de Semmelweisstraat 4 in Groningen, gaat verhuizen. Zoals bij velen al bekend gaat Nijestee op de Semmelweisstrook een nieuwe vensterschool bouwen waar de Blokkendoos, de Boerhaaveschool, BSO de Blokhut, het COP en meerdere partijen uiteindelijk weer herenigd worden. Daarom gaat kinderdagverblijf de Blokkendoos tijdelijk verhuizen naar de van Swietenlaan waar overige partijen ook tijdelijk zijn ondergebracht. Op de voormalige atletiekbaan van de ALO zijn prachtige semiperma-

Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Copyright: Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting.

site www.deblokkendoos.nl staan deze methoden verder uitgelegd en uiteraard is iedereen welkom op de Blokkendoos voor uitleg en een rondleiding. Uiteraard zal de verhuizing gepaard gaan met een feestelijk opening waarbij iedereen welkom is. Wij hopen in de derde week van december te gaan verhuizen. In januari zullen we het gebouw feestelijk openen. We gaan flyers huis aan verspreiden om de datum van de opening bekend te maken. Uiteraard is iedereen van harte welkom. Team van de Blokkendoos

Situatieschets van de nieuwe locatie en de buitenruimte

Kunstmarkt Corpus den Hoorn

In Corpus den Hoorn is sinds ongeveer twee jaar de kunstwerkgroep actief, Er blijven genoeg zaken over in bestaande uit vier wijkbewoners. We zijn bezig met het realiseren van meer de wijk die extra aandacht vragen. kunst in de wijk. Naast dit project Zoals bijvoorbeeld de veiligheid voeren we af en toe ook een aanrondom verkeer is op verschillende tal kunstactiviteiten uit. De kunstplekken in de wijk voor verbetering werkgroep wilde dit keer aanvatbaar. Het aantrekkelijker maken dacht besteden aan amateurkunstenaars uit de wijk. Hier zijn we mee aan de slag gegaan en plaatsen een oproep in de Zuidwester. Hier kwam veel respons op, ook kunstenaars van de NOVO meldDe Zuidwester is een uitgave den zich aan. De organisatie kon van de Stichting Wijk den van start gaan! Subsidie werd Hoorn, aangevraagd via ‘Een goed idee’ Wijkraad Corpus den Hoorn. en we kregen voldoende geld om er een leuke dag van te maken. Met medewerking van: Op 26 september vond de KunstDick Baauw markt plaats in de Immanuelkerk. Mirjam Smitz (Nijestee) In totaal stelden 14 kunstenaars Claudia Scholte (De Huismeesters) uit de wijk hun kunstwerken tentoon. Het levend standbeeld bij Druk: Banda bv., Kollum. de ingang van de kerk heette de Oplage: 4500 bezoekers welkom bij de Kunstmarkt. Redactieadres: De belangstelling was groot tot Voor al uw vragen, op- en/of genoegen van de kunstenaars. aanmerkingen kunt u terecht in het Corpushuis, Postadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen. Bezoekadres: Van Swietenlaan 1 Telefoon: 050-5274127 Fax: 050-5271327 e-mail: de-zuidwester@home.nl

Colofon

nente units geplaatst die de Blokkendoos de komende 6 jaar onderdak zullen bieden. Het nieuwe gebouw is geplaatst in een hele groene, natuurlijke omgeving met veel binnen- en buitenruimte. De verhuizing wordt aangegrepen om een totaal nieuwe fysieke binnen- en buitenomgeving te creëren op basis van onze opgebouwde expertise door de jaren heen. Ook gaan we de buitenruimte op een natuurlijke wijze heel uitdagend inrichten voor kinderen. Ons beleid is gebaseerd op de Piramide methode (thema gericht) bij de peutergroepen en de babygroepen zijn gestoeld op de piklermethode. Op onze web-

Geïnteresseerden bleven de hele dag binnenkomen om de werken de bewonderen. De meeste kunstenaars hebben zelfs een aantal van hun werken verkocht! De kunstenaars zijn tevreden naar huis gegaan. Zij en wij vonden het een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar!


november 2009 - pagina 4

De Zuidwester

Shia tsu Ryoho

�������������������������������

prak tijk

dHarma

Voor al uw groente en fruit en vlees

Karui Shia tsu Ryoho

����������������������������������������������������

Reiki Me ta morfosemassage

Flemingstraat 3 ( naast de Aldi )

"Kopen wij voordelig in, dan zult u mee profiteren"

���������������� ����������������� ����������������� � ��������������������� ��������

������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

Enkele voorbeelden: 2 kilo Navel Sinasappelen 1.99 cent. Mooie Bloemkool 0.99 cent. 1 kilo Giezer Wildeman Stoofpeer 0.99 cent. Bildstar Aardappelen per 10 kilo voor 2.99 cent. Kipkarbonade 1.99 cent per kilo. Kipfilet 4.99 cent per kilo. Hele Braadkuiken voor slechts 2.69 cent. Voor de frituur Eierbal per 4 voor 3.99 cent. Verder diverse kant en klare Gehaktballen en Hamburgers van een erkende slager. Bij besteding van 10 euro of meer een zakje Zuurkool van 500 gram uit het vat gratis.

������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������ ��������������� ���������������������������� �����������������������������

�������������� ������������������� ����������������� ������������������������

�������������

���� � � � �

����������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

� � � � � � �

�� �� �� �� �� �� ��

������������������������������������ ��������������������������������� �������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������� ���������������������������� �����������������

��������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ �������������������������������� ��������������������������� �����������


november 2009 - pagina 5

De Zuidwester

Eerste paal voor Flex-Wonen fase 2 Op woensdag 30 september sloeg wethouder Frank de Vries van Ruimtelijke Ordening de eerste paal van de bouw van fase 2 Flex-Wonen. Bijna alle woningen zijn verkocht en het sein ‘start bouw’ kon worden gegeven. Alle kopers ontvingen een T-shirt in de kleur van FLEX met daarop hun bouwnummer. Zo kon iedere koper op zoek gaan naar zijn toekomstige buren. De bouw vordert gestaag en als het weer in de winter niet tot vertraging leidt, zullen eind 2010 alle woningen zijn opgeleverd.

140 huurwoningen bijna klaar!

Op 15 november wordt de laatste sleutel uitgereikt van de 140 nieuw gebouwde eengezinshuurwoningen. Op vier stempels heeft Nijestee 145 eengezinswoningen gesloopt en vervangen door nieuwe en kwalitatief veel betere woningen in de sociale huur. Ondertussen werkt Nijestee ook hard aan de inrichting van de woonomgeving. We hopen u in de volgende Zuidwester mooie foto’s van een prachtig verbeterd stukje Corpus den Hoorn te kunnen laten zien! (foto: de Hoogzaak)

Kwaliteitsverbetering vordert De portieketagewoningen aan de Henri Dunantlaan 47- kwaliteitsverbetering. De werkzaamheden vorderen ge93 en de Madame Curiestraat 73-143 ondergaan een staag en zijn rond eind november afgerond.

Huurders gezocht om nieuwe website De Huismeesters te testen En, wat vindt u van onze nieuwe website? Doe mee aan het testpanel en win een dinerbon! De website van De Huismeesters uit 2003 was toe aan een nieuw jasje. Dé kans bij uitstek om, naast een nieuwe vormgeving, een nieuwe insteek te kiezen. De Huismeesters is een buurtcorporatie. Wij zijn stevig verankerd in onze wijken en zorgen voor goed leven in goede wijken. Onze nieuwe website is dan ook vanuit de wijken ingericht. Er staat meer wijkinformatie op, zoals de contactpersonen, links naar andere wijkwebsites en gerealiseerde en nieuwe

projecten. Binnenkort zullen we besparing en huurderbetrokkenheid. een beroep doen op onze bewoners om iets te vertellen over hun wijk. De informatie op onze site is sneller te vinden en makkelijker te lezen. Verder besteden wij op de website Om te kijken of onze huurders ook aandacht aan duurzaamheid en ener- tevreden zijn over de nieuwe website giebesparing. Er staan bijvoorbeeld zijn wij op zoek naar huurders die de tips op om energie te besparen en website willen testen. Mensen die om goedkoop groene stroom in te mee willen werken in een testpanel kopen. Ook de tips die wij kregen vragen wij om de website te beoorvia ons Huismeesterspanel staan delen en opmerkingen en tips naar erop. Het Huismeesterspanel is een ons te mailen. Onder de deelnemers digitaal klantenpanel waarop wij verloten wij twee dinerbonnen. drie keer per jaar deelnemers betrek- U kunt u opgeven via de oproep op ken bij ons beleid. Zo is er al vragen www.dehuismeesters.nl of door een gesteld over de kwaliteit van de e-mail te sturen naar t.kloosterhuis@ woning en omgeving, over energie- dehuismeesters.nl

Huurdersvereniging Huismeesters De Wijert – Corpus den Hoorn wordt een stichting In 1994 werd de huurdersvereniging Huismeesters opgericht. De vereniging behartigde de persoonlijke belangen van de huurders in de beide wijken. De laatste jaren zijn de doelstellingen wezenlijk veranderd. We werken nu veel meer voor de belangen in ‘n complex, straten en wijken. In Corpus den Hoorn hebben we de laatste jaren te maken gehad met wijkvernieuwing. Als huurdersvereniging hebben we sinds 1997 mee mogen denken en praten en zie het resultaat; het prachtige gebouw de Confiance aan de Laan van de Vrijheid. Mede op onze voorspraak zijn de woningen aan de Kochstraat, Pasteurlaan en de Donderslaan overgedragen aan Nijestee, het resultaat worden de mooie woningen in Flex 2.

In De Wijert zijn ook plannen voor een wijkvernieuwing en ook daar willen we graag goede en betaalbare woningen en een mooie wijk. Doordat wij heel weinig bewonergegevens kunnen krijgen van de verhuurder i.v.m. de privacywet kunnen we geen goede leden administratie voeren. Door de vereniging om te zetten naar een stichting kunnen wij voor alle bewoners werken. In de ledenvergadering van 7 April 2009 hebben de aanwezige leden unaniem besloten voor deze verandering. De notaris in nu bezig om nieuwe statuten voor ons te maken en we hopen per 1 Januari 2010 een stichting te zijn. Onze nieuwe naam wordt: Stichting Huurdersbelang De Huismeesters Groningen-Zuid. De stichting vertegenwoordigen alle

huurders van De Huismeester in de wijken De Wijert, Corpus den Hoorn en de Hoonse Meer. We zoeken enthousiaste huurders van De Huismeesters die samen met ons mee willen denken en praten over onze mooie en groene zuidelijk wijken. We werken samen met de woning corporatie De Huismeesters, de wijkraden, Stiel opbouwwerk, Huurdersraad De Huismeesters, Huurders Platform Groningen en de Woonbond Nederland. Verder hebben we zitting in vele commissies. Neem contact op met onze secretaris en in een persoonlijk gesprek kunnen wij u het een ander vertellen over onze nieuwe stichting. Henk Cools 050-5256371 hvhuismeesters@gmail.com

Wegwijs in de wijk Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer Politie Ambulance Brandweer Meldpunt Overlast Meldpunt Misdaad Anoniem Gemeente informatie SOS telefonische hulpdienst Centrale Doktersdienst Ouderenhulplijn Dokterstelefoon Kindertelefoon Maatschappelijk Juridische Dienst

112 0900 - 88 44 050 - 367 47 77 050 - 367 47 77 050 - 587 58 85 0800 - 70 00 050 - 367 70 00 050 - 525 00 00 0900 - 92 29 050 - 526 07 07 050 - 312 61 61 0800 - 04 32 050 - 526 97 10

STIP 050 - 527 34 93 Thuiszorg Stad 050 - 524 12 41 Dierenambulance 050 - 579 19 09 Gemeente 050 - 367 70 00 Wijkpost O W / Buurtonderhoud 050 - 367 89 10 Milieuafval 050 - 367 10 00 Bibliotheek Zuid 050 - 525 50 55 Opbouwerk (Stiel) 06 - 285 38 653 Speeltuinvereniging Corpus 050 - 526 72 17 WIC-Hoornsewijken (Stiel) 050 - 527 82 76 Wijkraad/Buurtconciërges 050 - 527 41 27 Evenementencommité 050 - 850 49 57 NOVO 050 - 526 58 33 Vensterschool Hoornse Wijken 050 - 526 08 15 \ 050 - 525 01 13


november 2009 - pagina 6

De Zuidwester

Centrum Het Helperhart, voor “intuïtieve ontwikkeling en balans”, organiseert interessante activiteiten zoals: Workshop “Yoga in Kaarslicht”, woe. 2 dec. om 19.30 uur Workshop “Creatief Zijn”, za. 12 dec. van 10.00 – 17.00 uur Cursus Reiki 1, zo. 13 dec. van 10.00 – 16.00 uur (1 dag) Cursus Hoofdmassage, di. 22 dec. van 10.00 – 16.00 uur (1 dag) Wekelijks Aarden & Mediteren, do. 7 jan. van 16.30 – 18.00 uur Cursus Voetreflexologie, do. 14 jan. van 19.30 – 21.30 uur (8x) Voor meer informatie: Centrum Het Helperhart, Kochstraat 1-1, 9728 KA Groningen tel: 06 – 14 24 11 09, www.helperhart.nl, mail@helperhart.nl

Pedicurepraktijk

Cathrie de Haan

Lid Provoet

Gediplomeerd pedicure Ook voor: Diabetische en reumatische voetverzorging

Mijn praktijk is gevestigd aan huis op de begane grond. Henri Dunantlaan 23 te Groningen. Tel.: 050-5268513

Email: pedicurepraktijk@kpnplanet.nl

KERKEN IN CORPUS den HOORN Er zijn 4 kerken in onze wijk en hieronder vind u de adressen en contactpersonen.

PUS den Gemeente. HOORN Gereformeerde Magnalia Deikerk. Landsteinerlaan 2 N CORPUS den HOORN 9728 KM Groningen

Activiteiten in de wijk 12 dec. Kerstmarkt in de Immanuelkerk

tel. 050-5251259 Diensten: tot mei zo. 10.00 en 16.00 uur EN INokt. CORPUS den HOORN mei tot okt. Zo. 09.45 en 15.30 uur

Nieuws uit de wijk ook op:

Inl. Dhr. J.Bart tel: 050-5370270

Gereformeerde Kerken

www.buurtlink.nl ACTIVITEITEN IN DE IMMANUELKERK

Vrijgemaakt Groningen Refajahkerk Galenuslaan 1 9728 JA Groningen Postbus 8052 9702 KB Groningen Tel: 050-5251554 Diensten: zo. 9.30 en 16.30 uur Inl: K.H. Kieneker Tel: 050-5777319

15 Nov. Wensconcert Harmonie 67. 12 Dec. Kerstmarkt in de Immanuelkerk.( E.C.-C.d.H.) 12 Dec. Concert Patrimonium. 14 Dec. Kerstfeest Passage. 15 Dec. Kerstfeest De Bolster. 16 Dec. Kerstfeest de Tamarisk.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

17 Dec. Kerstfeest Immanuelkerk.

Paterswoldseweg 531 9728 AR Groningen Tel: 050-5256271 Diensten: zo. 09.30 uur 10.30 uur: Zondagschool 11.20 uur: Avondmaaldienst Cont. Pers. Dhr. J. Weening 050 5266754

24 Dec. Kerstnachtdienst.

Protestantse Kerk Nederland Wijkgemeente Immanuelkerk. Overwinningsplein 1 9728 GP Groningen. Tel: 050-5252172 Diensten: zo. 9.30 uur V.o.W. 11.00 uur. Open Kerk woensdag 10.00-12.00 uur Inl: Mevr L.P. Bierling-Koster Tel: 050-5257060 Kerk op maandag. Maandagmiddag 14.00-16.00 uur. Kochstraat 3 (kantoor Stip)

19 Dec. Kerstviering Dovenpastoraat. 22.00 uur.

25 Dec. Kerstmorgendienst. 09.30 uur.

Diensten op de zondag in de Immanuelkerk. 15 nov. 9.30

Ds. De Jong-Dorland

22 nov. 9.30

Ds. v.d. Spek en Ds. Wolthaus

29 nov. 9.30

Ds. v.d. Spek

06 dec 9.30

Ds. Wolthaus

13 dec. 9.30

Ds. v.d. Spek H.A.

20 dec 9.30

Ds. Wolthaus

24 dec 22.00

Ds. v.d. Spek en Ds. Wolthaus

25 dec 9.30

Ds. v.d. Spek en Ds. Wolthaus

27 dec 9.30

pm

31 dec 19.30

Ds. wolthaus Oudejaarsavonddienst

Zijn de bomen om Kerstmis wit van sneeuw, ze zijn het in de lente van bloesem.


november 2009 - pagina 7

De Zuidwester

ClubExtra in Groningen Zuid ! De naam zegt het al:een extra club, maar voor wie? ClubExtra is voor basisschoolkinderen van groep 5 t/m 8 met een bewegingsachterstand. Door verschillende oorzaken kunnen kinderen te maken krijgen met een bewegingsachterstand. Deze kan tot uiting komen tijdens de gymles op school, maar ook bij het sporten bij een vereniging of bij het buiten spelen. Het sportaanbod van de reguliere sportvereniging is helaas meestal niet afgestemd op kinderen met een bewegingsachterstand. Het Bslim-team van Corpus den Hoorn en de Wijert vindt het erg belangrijk dat deze kinderen weer plezier gaan beleven aan sport en bewegen en positieve bewegingservaringen opdoen. ClubExtra is hiervoor een ideale manier! Bij ClubExtra wordt samen met het kind gekeken welke mogelijkheden hij/ zij heeft. Wat kan het kind en wat vindt hij of zij leuk om te doen? ClubExtra is iedere donderdag van 16.30-17.30 uur in de gymzaal aan de Canadalaan. Kom gerust eens kijken en meedoen mag natuurlijk ook! Wilt u meer informatie, mail dan naar corpussport@gmail.com.

Kerstmarkten 2009 Dit jaar worden er in ieder geval op 2 locaties in het zuiden van de stad kerstmarkten gehouden. Op zaterdag 12 december in de Immanuelkerk in Corpus den Hoorn en op zaterdag 19 december in Verpleeg- en verzorgingshuis Maartenshof. Er zal net als andere jaren verschillende kramen te bezoeken zijn op het gebied van hobby’s en organisaties die zichzelf presenteren. Natuurlijk wordt ook aan de inwendige mens gedacht en worden allerlei lekkernijen aangeboden. Een en ander zal muzikaal omlijst worden met echte muzikanten. Op zaterdag 19 december wordt in het MFC De Wijert ook een kerstlunch van 12.00-13.30 uur voor € 4,50 aangeboden. Hiervoor is opgave verplicht. Dit kan tot 2 dagen van te voren. Net als vorige jaren bestaat de mogelijkheid om u met een spreciale kerstbus te laten vervoeren. U kunt de rollator en rolstoel gewoon in de bus meenemen. Elk half uur, te beginnen om 10.00 uur (Immanuelkerk vanaf 11.00 uur), zal de kerstbus op verschillende locaties bezoekers van de kerstmarkt oppikken. De laatste bus zal om 14.30 uur rijden.

SAMEN NAAR DE KERSTMARKT Op 12 en 19 december zijn er gezellige Kerstmarkten te bezoeken maar kost het u moeite om daar naar toe te komen:

GA FIJN MET DE KERSTBUS EN NEEM UW ROLLATOR EN ROLSTOEL MEE!

(Sport) Activiteiten Aanbod “Corpus den Hoorn” Jongerenwerk & Buurtsportwerk 27-10-09 t/m 18-12-09 Dag Maandag Dinsdag

Woensdag

1) Menno Lutter huis 2) Immanuelkerk 2) Multi Functioneel Centrum de Wijert 3) Vondelflat 4) Heymanscentrum 5) Maartenshof

U wacht niet in de kou: het wachten op de Kerstbus wordt veraangenaamd door een lekkere warme kop koffie of thee!

Leeftijd

Locatie

15.00-16.30

Inloop Soos

10-14 jr.

19.00-20.30

Sport: Instuif Inloop Soos

10-23 jr.

Space Out / Semmelweisstr. 2 Corpushuys / Van Swietenlaan 1 Space Out / Semmelweisstr. 2 Space Out / Semmelweisstr. 2 Corpushuys / Van Swietenlaan 1 Sporthal de Wijert / Vondellaan Space Out / Semmelweisstr. 2

19.00-21.00

16.30-17.30 Vrijdag

Zaterdag 19 december van 10.00-16.00 uur Maartenshof en Zaterdag 19 december kerstlunch van 12.00-13.30 uur MFC De Weijert Opstapplaatsen en vertrektijden van de Kerstbus: Vanaf 10.00 uur (Immanuele kerstmarkt vanaf 11.00 uur) tot 14.30 uur rijdt de Kerstbus ieder half uur en komt langs op de volgende opstapplaatsen:

Activiteit

Donderdag 15.00-16.30

Nog even de kerstmarkten op een rij: Zaterdag 12 december van 12.00-17.00 uur Immanuelkerk

Tijd

1e Vrijdag v/d maand -

15.00-17.00

15-23 jr.

Meiden 10-14 jr. activiteit 10-14 jr. Sport: Meidensport 15-23 jr Sport: Voetbal

15.00-17.15

Inloop Soos

10-14 jr.

18.30-20.30

Disco

10-13 jr.

20.30-22.30

Disco

14-18 jr.

Space Out / Semmelweisstr. 2 Space Out / Semmelweisstr. 2

Activiteiten vinden wekelijks plaats, maar vervallen tijdens feestdagen / vakanties. In vakanties is er een speciaal vakantieaanbod. Alle activiteiten zijn gratis en hebben vrije inloop, tenzij anders vermeld!

Wil je via email op de hoogte gehouden worden (of je aanmelden) voor: - Sportactiviteiten mail of bel dan naar Gineke Wijsbeek (Buurtsportwerker) g.wijsbeek@mjd.nl / 06-412 982 79 - Jongerenactiviteiten mail of bel dan naar Arlan Mainassy (Jongerenwerker) a.mainassy@mjd.nl / 06-508 562 31 - Meidenwerk mail of bel dan naar Mona Flohr (Meidenwerker) m.flohr@mjd.nl / 06 - 52228945

Bijzonderheden

Achter ingang gebruiken.

Achter ingang gebruiken.

Jongeren helpen organiseren Jongeren helpen organiseren


november 2009 - pagina 8

De Zuidwester December 2009

Januari 2010

Sint en Kerst Sinterklaas en de Kerstman komen weer in het land! Tijd voor gezellige activiteiten: • Maandag 23 november t/m zaterdag 5 december Iedere dag knutselen en kleuren in de bibliotheek (met uitzondering van de bibliotheekpunten). Centrale bibliotheek: kom kijken naar het Huis van Sinterklaas

Nationale Voorleesdagen Elf dagen lang is de aandacht gericht op voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en vergroot de woordenschat. In de bibliotheek zijn deze periode de volgende activiteiten:

• Zondag 29 november 14.30 uur Theatervoorstelling Poco en Wiem en de helpende handen (3+) Centrale Bibliotheek Toegangsprijs € 3 (Stadjerspas/CJP € 1,50) • Maandag 14 december 15.30 uur Vensterschool Kinderkoor onder leiding van Douwe Ettema zingt kerstliedjes Bibliotheek Groningen Zuid • Vanaf maandag 14 december Kerstversiering maken voor de kerstboom in de bibliotheek (met uitzondering van de bibliotheekpunten). • Woensdag 23 en donderdag 24 december Voor iedereen is er glühwein, ranja en kerstkransjes in de bibliotheek (met uitzondering van de bibliotheekpunten). • Decemberactie: de hele maand december twee dvd’s halen, één betalen! De Jonge Jury, dat ben jij! De Jonge Jury daagt alle jongeren van twaalf tot zestien jaar uit om jeugdboeken die in 2008 verschenen zijn te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Zo bepalen zij wie de Prijs van de Jonge Jury 2010 verdient! Boeken en stemformulieren zijn bij de bibliotheek te halen. Stemmen kan tot eind februari, ook via de website! Dinsdag 1 september tot en met zondag 28 februari www.jongejury.nl Openingstijden rondom de feestdagen Alle bibliotheken zijn geopend tussen Kerst en Nieuwjaar behalve op: • donderdag 24 december vanaf 17.00 uur • vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 december • donderdag 31 december • vrijdag 1 januari 2010 Tijdens de feestdagen is de inleverbus van de bibliotheken in de wijken gesloten. De inleverbus van de Centrale Bibliotheek is alleen op donderdag 31 december gesloten. Wij wensen iedereen prettige feestdagen!

• Voorleesontbijt Luister tijdens een lekker ontbijtje naar het verhaal uit het prentenboek De Wiebelbillenboogie. Woensdag 20 januari 9.30 uur alle bibliotheken in de wijken (met uitzondering van de bibliotheekpunten) Woensdag 20 anuari 10.30 uur Centrale Bibliotheek Woensdag 20 januari 14.00-16.00 uur Bibliotheekpunt Floreshuis Vrijdag 22 januari 10.00-12.00 uur Bibliotheekpunt Treslinghuis • Theaterpret met de peutervoorstelling Als dat maar goed gaat! Haal van te voren een gratis toegangskaartje op! Woensdag 20 januari 14.15 uur Bibliotheek Vinkhuizen Woensdag 22 januari 16.00 uur Bibliotheek Hoogkerk Zaterdag 23 januari 11.30 uur Bibliotheek Groningen Zuid Zondag 24 januari 15.00 uur Centrale Bibliotheek Woensdag 27 januari 14.15 uur Bibliotheek Selwerd Vrijdag 29 januari 14.15 uur Bibliotheek Lewenborg Zaterdag 30 januari 11.30 uur Bibliotheek Beijum • Baby-, peuter- en kleutermarkt Zaterdag 23 januari tijdens openingsuren

Centrale Bibliotheek

• Peuter- en kleuterquiz Wie, wat, waar? Gebaseerd op het prentenboek De Wiebelbillenboogie. Lid worden is tijdens de Nationale Voorleesdagen extra aantrekkelijk! Elk kind tot 6 jaar dat lid wordt van de bibliotheek ontvangt een leuke verrassing! Woensdag 20 januari tot en met zaterdag 30 januari www.denationalevoorleesdagen.nl Stadjerspas 2010 Voordeel halen? Koop de Stadjerspas in de bibliotheek! Zo ontvangt men bijvoorbeeld € 10,- korting op een bibliotheekabonnement! De verkoop van de Stadjerspas 2010 start half december. Niet vergeten mee te nemen: een legitimatiebewijs, pasfoto en eventueel een recente loonspecificatie of bank/ giro-afschrift (als men voor het goedkoopste tarief in aanmerking komt). Informatie Voor volledige programma-overzichten, actuele informatie en bibliotheekgegevens: www.mijn eigenbibliotheek.nl

Bslim activiteiten uitbreiding Het project Bslim richt zich op de gezonde leefstijl van kinderen van 0 – 19 jaar. Voor deze groep hebben wij een aantal activiteiten/ producten ingezet. Wij zoeken steeds meer naar vernieuwing, daarom hebben wij geïnvesteerd in de volgende zaken. De speluitleen (via Eugène Hegeman, SKSG) heeft een financiële bijdrage gekregen om de jeugd

de kans te geven met nieuw materiaal te spelen. Voor verjaardagsfeestjes of buurtfeesten kunt u gratis speelkussens, skates en kleine spelletjes lenen. Sinds kort rijd er ook een bakfiets door de wijk, met sportmateriaal zoals voetballen, goaltjes, enzovoort. De buurtsportwerker van de MJD (Gineke Wijsbeek) brengt hierdoor de straatsporten weer bekend. Ook in de winter kunnen de kinderen heerlijk voetballen onder professionele leiding. Naast de bakfiets heeft Bslim ook financieel bijgedragen aan de mobiele spelcontainer. Deze wordt ingezet door sociaal buurtbeheer om net als de bakfiets en de speluitleen, de wijk meer te laten spelen. De pleintjes en veldjes willen wij graag weer vol zien met spelende kinderen! Binnen de wijk hebben wij ook te maken met een combinatiefunctionaris, met nog twee functionarissen die zich in Corpus gaan inzetten. Deze jongens gaan Judo en Atletiek bekend maken bij de jeugd door het geven van trainingen op school en na school. Deze trainingen worden gecoördineerd door de Brede Vakdocent (Esther Ezinga). Dit houd concreet in dat er elke maandag vanaf 15.30 in de gymzaal van het corpus Huys gesport gaat worden. Kinderen vanaf 9 jaar kunnen gratis meedoen met de sprotactiviteit. Tot slot willen wij graag bekend maken dat wij ook inzetten op gezonde voeding door elke week fruit aan te bieden aan de kinderen. Bij de speeltuinvereniging wordt gezond gekookt, met felgroene schorten van Bslim. Voor meer informatie over Bslim en foto’s van de afgelopen activiteiten: www.bslim.nl

ĀȀ̀ЀԀ‫ऀࠀ؀܀؀‬Ѐ਀̀Ѐ଀ఀ‫܀‬ഀ਀଀̀ЀԀЀ଀‫਀଀܀‬Ѐ฀ༀༀༀༀༀ ကЀᄀЀሀЀ਀̀਀଀ᄀ‫܀‬ጀ᐀଀‫܀‬ᔀ਀଀̀ЀԀЀ଀‫܀‬Ѐ଀‫܀‬ᘀȀ̀ЀԀ‫܀؀‬฀਀ᜀ̀Ѐ଀‫܀؀‬Ѐ଀‫܀‬ ଀᐀‫܀‬ЀЀ଀‫ऀࠀ؀܀‬Ѐ਀̀਀଀ᄀ ᠀Ѐ‫܀‬Āᤀᄀ᐀଀ᄀఀ‫܀‬ᨀԀᘀ଀਀଀ᄀЀ଀ ᬀԀȀ̀ᰀ‫܀‬ጀ᐀଀‫̀܀‬ЀԀ‫܀‬ᴀЀᰀఀ‫܀‬ᤀЀ̀਀᐀฀ᘀԀ‫܀‬Ѐ଀‫܀‬ഀḀἀ ‫ࠀ܀‬ᘀ᐀ࠀऀ ฀ЀሀЀ!ᘀᘀ଀"‫܀‬#$%&''()*$(‫܀‬ +++ༀ̀Ѐᘀᤀᄀ᐀଀ᄀༀ଀ሀఀ‫!଀਀܀‬ᘀ,̀Ѐᘀᤀᄀ᐀଀ᄀༀ଀ሀ

Zorgt u voor iemand? die ziek, oud of gehandicapt is dan bent u MANTELZORGER!

Hulp nodig bij een zorgaanvraag voor een ander? Stip Corpus den Hoorn

Kochstraat 1-4a T: 5273493 E: corpusdenhoorn@stip-groningen.nl Bereikbaar op werkdagen: 9.00 - 12.00 u

Steunpunt Mantelzorg Groningen-stad

A-kerkhof ZZ 22 T: 3126000 E. mip.groningen@humanitas.nl W. www.humanitasgroningen.nl Bereikbaar op werkdagen: 9.00 - 17.00 u


november 2009 - pagina 9

De Zuidwester

Succesvolle NLA inloopmarkt Cursus TAI CHI TAO voor senioren in het Heymanscentrum

Op donderdag 8 oktober was er een inloopmarkt over het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) in de Oosterpoort. Tijdens deze inloopmarkt konden bewoners van Groningen uitleg krijgen over de verschillende projecten vanuit het Nieuw Lokaal akkoord in de verschillende wijken van de stad. Elk wijkteam had veel moeite gedaan voor haar stand, waardoor het er erg gezellig uitzag. De inloopmarkt begon om 16.30 uur en werd onder andere bezocht door bewoners, corporaties, gemeente en welzijnsinstellingen.

JANUARI 2010 WAT IS TAI CHI TAO? Dit is een oude Chinese vorm van bewegingsleer, dat gekenmerkt wordt door zachte, vloeiende en langzame bewegingen en gecontroleerde kracht.

Wijkteam Corpus den Hoorn Tijdens de inloopmarkt, in de middag, presenteerde Corpus den Hoorn drie projecten aan het publiek. De projecten Cruyff Court en Volksbouwkeuken werden op film getoond. Verder was de bakfiets van de sport- en speluitleen aanwezig. Veel geïnteresseerden bleven staan bij de video’s en ook in de bakfiets werd menig blik geworpen. Conferentie Om 19.30 uur begon een conferentie met allereerst een toespraak van onze nieuwe burgemeester Peter Rehwinkel. Vervolgens werd er een presentatie gegeven over burgerparticipatie. Hierna ging de discussieavond van start, waarbij het publiek gebruik moest maken van uitgedeelde fietslampjes. Een wit lampje betekende eens, het rode stond voor oneens. Discussiepanel In het discussiepanel zaten namens De Huismeesters Peter Hillenga en Gerda Vorsteveld (Huurdersraad De Huismeesters). Daarnaast namen ook José van Schie (wethouder), Aad Naafs (bewonersorganisatie Oosterpark), Ruud van Erp (gebiedsmanager en voorzitter wijkteam Lewenborg) en Carine van de Witte (Stiel) deel.

WAT DOET TAI CHI TAO MET JE? De langzame en regelmatige bewegingen hebben een goede invloed op het evenwicht, coördinatie, soepelheid en lichamelijke kracht. Ze ontspannen de geest en het lichaam, bevorderen de bloedcirculatie, maken gewrichten los, verbeteren de doorbloeding van de huid en het heeft onder andere een positief effect op de ademhaling. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze rustgevende sport bloeddrukverlagend werkt. IS TAI CHI TAO MOEILIJK? Nee, het is niet moeilijk. Er wordt géén perfecte houding nagestreefd. Iedereen beweegt wat binnen de eigen mogelijkheden ligt en geeft eigen grenzen aan. De bewegingen kunnen ook zittend worden uitgevoerd.

Tijdens deze discussieavond werden er drie thema’s aan het licht gebracht die telkens werden ingeleid door een kort filmpje met uitspraken van bezoekers die ’s middags aanwezig waren tijdens de inloopmarkt.

Het was een geslaagde middag en avond waarbij het thema ‘Vertrouwen in de buurt’ centraal stond. Er waren veel positieve geluiden te horen over de voortgang van het Nieuw Lokaal Akkoord, de behaalde successen tot dusver en last but not De conferentie werd afgesloten met least, de wil om ermee door te gaan. Frank de Vries (wethouder) en Pieter Bregman (directeur Nijestee). Er We zijn in Groningen op de goede werden verschillende stellingen aan weg en dat werd deze avond gevoeld. ze voorgelegd waarop zij alleen met Natuurlijk kunnen er altijd zaken beja of nee mochten antwoorden. Op- ter of anders in de toekomst, maar de vallend was dat zij het bij de meeste huidige situatie biedt daar zeer zeker stellingen erg eensgezind waren. een goede basis voor. Beiden kregen ze aan het einde van de avond elk nog 3 minuten om hun De avond werd afgesloten met een zegje te doen. borrel.

VALPREVENTIE EN TAI CHI TAO? Tai Chi Tao blijkt de ideale vorm van beweging te zijn voor valpreventie. Om vallen te helpen vermijden moeten oefeningen zich richten op evenwicht, spiersterkte en uithouding. Ouderen, die een Tai Chi Tao programma volgen, hebben 47% minder kans om te vallen dan anderen, zo is statistisch komen vast te staan. Senioren overwinnen niet alleen de valangst, maar herwinnen ook zelfvertrouwen door het ervaren van een grotere spiersterkte, betere controle en coördinatie. OPGAVE Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de groep op de maandagochtend en de donderdagochtend. U kunt zich voor een proefles, maar ook voor de vaste bijeenkomsten inschrijven. KOSTEN De cursus bestaat uit 10 lessen en kosten € 25, incl. koffie/thee. U kunt zich ook voor een proefles aanmelden, deze kost € 2.50. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met: Cora Dobma, ouderenwerker Heymanscentrum, tel: 050-5214999 óf 06-46345095 op maandag en donderdag van 9.0017.00 uur. Adres: Woonzorgcomplex Heymanscentrum, Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen

Strooigoed bij het Stip ! Het einde van het jaar is in zicht! Vaak een moment dat er weer allerlei vragen op je af komen. Moet ik nu vanaf januari sommige zaken anders gaan regelen? Heb ik volgend jaar nog steeds recht op een regeling of voorziening? Ook zien we in deze periode vaak dat wijkbewoners opnieuw keuzes maken. Soms geen gemakkelijke keuzes! Misschien besluit u om te verhuizen naar een andere plek of misschien wilt u juist ondersteuning zoeken om langer zelfstandig te blijven wonen. Voor sommige wijkbewoners betekent deze periode vaak ook even langer stil staan. Hoe sta ik in het leven en wat doe ik eigenlijk voor mijn omgeving? Kan ik misschien iets betekenen voor de mensen in mijn buurt? En heb ik daar dan wel tijd voor? Bij Stip ligt bijvoorbeeld een map met leuke vrijwilligersvacatures! Zo zijn er wijkbewoners die niet zelfstandig ”leuke” dingen kunnen doen en die op deze manier een buurtgenoot zoeken die nu en dan iets met hem of haar wil ondernemen. Eens naar de bioscoop of samen wat winkelen. Het zijn eenvoudige vragen van wijkbewoners die een beroep doen op hun omgeving. Meedoen in de wijk, dat willen we allemaal! Als we dingen samen kunnen doen maakt dat 4 december komt Gea van de bibliotheek naar pand 13 het meedoen zoveel eenvoudiger! Helpt u mee? om daar de peuters voor te lezen. 11 december komt Ankytske (een muziekagoog) met gi- Stip is er dus voor mensen met vragen en voor mensen die iets aanbieden. taar en kleine instrumenten liedjes met ons zingen. Het is dichtbij, u loopt makkelijk even naar binnen voor een kopje koffie, in De muziek is er vanaf 9:15. december met wat strooigoed. En dan is die vraag snel gesteld!

Inloopochtend van de COP-groep in Pand 13 Iedere maandag en vrijdagmorgen kunnen ouders en hun kleine kinderen (van 0 tot 4 jaar) naar de van Swietenlaan 1 komen van 9 tot 11 uur. Hier kunnen de kinderen lekker spelen in de ruimte’s die op de andere dagen ook door peuterspeelzaal ’Alladin’ worden gebruikt. De moeders kunnen onder het genot van een kopje koffie ervaringen uitwisselen. De speel-o-theek is ook geopend tijdens de inloopochtenden. Het lidmaatschap van de speel-o-theek kost 5,euro per jaar. Voor dat bedrag kunt u elke maand weer nieuw speelgoed komen lenen. Er is volop keus!

Kom gerust een keer kijken!

Graag tot ziens,

Met vriendelijke groet, COP groep kindercentra

Stip Corpus den Hoorn Kochstraat 1-4A 9728 KA Groningen Telefoon: 050-5273493 Openingstijden: iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00uur

Gerdi Dieterman In de maand december staan de volgende activiteiten op contactpersoon Dreumes in de wijk het programma Tel: 06-13198077

PS: In de kerstvakantie alleen geopend op woensdagochtend 23-12 en 30-12


november 2009 - pagina 10

De Zuidwester

VACATURELADDER Corpus den Hoorn Op zoek naar leuk vrijwilligerswerk? Uw en- • medewerkers Kinderkerk thousiasme, creativiteit en helpende hand zijn • medewerkers Oppasdienst van harte welkom! Sultanes zoekt taalondersteuners voor de NeStiel vrijwilligerswerk ondersteunt het vrij- derlandse les voor allochtone vrouwen, o.a.: willigerswerk in de stad Groningen. Vraag en • individuele begeleiding aan vrouwen tijdens aanbod vindt u op www.stiel.nl of op www.vri de groeps(coneversatie)les jwilligersgroningen.nl (verniewde site). Centraal Opvang Peuterspeelzaal zoekt een Deze vacatureladder geeft u een overzicht van groepshulp, o.a.: de vrijwlligerswerkplekken bij u in Corpus • ondersteunen werkzaamheden van groepsden Hoorn. Een greep uit de aangeboden va- leiders catures: • thee en koffie zetten • licht huishoudelijke werkzaamheden BUURTACTIVITEIT DECEMBER • opvang van kinderen tijdens de koffieochZaterdag 12 december is er een gezellige tend kerstmarkt voor wijkbewoners uit Corpus den Hoorn. Deze vindt plaats in de Immanuelkerk KENNISPLEIN VRIJWILLIGERSWERK op het Overwinningsplein. Het evenemen- Daarnaast organiseert Stiel in samenwerking tencommitee is op zoek naar extra helpende met Alfa College, Noorderpoort, STIP, MJD handen die graag mee willen bij het maken van en Humanitas, deskundigheidsbevordering hapjes, versieren van de locatie ed. Dit geldt ‘Kennisplein vrijwilligerswerk’ voor vrijwilook voor het pleinfeest dat ieder jaar in mei ligers. Het gaat om een gratis aanbod van georganiseerd wordt. workshops en themabijeenkomsten, bedoeld voor vrijwilligers in de stad Groningen. BEWONERSORGANISATIES EN WERKGROEPEN PROJECTEN De wijkraad zoekt nieuwe leden o.a.: • Samen Actief : • Secretaris Samen Actief is een (vrijwilligers)werkproject • Bestuurslid van Stiel. Samen met u gaan we op zoek naar • Readactieleden wijkkrant en wijkwebsite een leuke werkplek die bij u past. Voorwaarde is dat u een uitkering van de gemeente ontvangt De Buurt Speeltuinvereniging (BSV) zoekt: (en geen arbeidsplicht hebt) of dat u wijkbe• Leden voor de Activiteitencommissie woner bent en nog geen (vrijwilligers)werk doet. U ontvangt hiervoor een vergoeding van Huurdersvereniging Huismeesters De Wijert 63 euro per maand als u 5 uur per week actief & Corpus zoekt een bestuurslid, oa voor: bent. • bijwonen van vergaderingen Op dit moment zijn er diverse wijkbewoners • meepraten en meebeslissen over bewoners- actief als onder andere gastvrouw bij verzorzaken mbt wijkvernieuwing, overlast, mi- gingshuis Maartenshof, op het buurtproject lieu, groenvoorziening, verkeer ed. Welkom in de Buurt, als taalondersteuners bij de Nederlandse les van Sultanes, bij de VRIJWILLIGERSWERKPLEKKEN koffie ochtend van het Centraal Opvang Help een Handje Peuterspeelzaal, als instructeur computerles • Secretaris bij het Wijk Internet Cafe en op het Corpus • Penningmeester (zwerfvuil)beheerteam. Martini Ziekenhuis is op zoek naar beddenrij- Voor Welkom in de Buurt zijn we op zoek naar ders, oa: wijkbewoners die het leuk vinden om nieuwe • patienten van de afdeling halen en met het wijkbewoners welkom te heten in de wijk. bed naar een andere afdeling brengen Ook zijn we voor het Corpus (zwerfvuil) op De Immanuelkerk is op zoek naar vrijwilligers zoek naar wijkbewoners die oog hebben voor • organisatoren Open podium de omgeving en graag willen meehelpen om de • gastvrouwen en gastheren buurt netjes en schoon te houden.

• 1001 Kracht Doel van 1001 kracht is om allochtone vrouwen actief en volop mee te kunnen laten doen aan de Nederlandse samenleving. Er is aandacht voor activering en participatie van allochtone vrouwen. Vrouwen krijgen de kans om echt te laten zien wat zij kunnen en wat zij willen leren. Samen met u gaan we op zoek naar een leuke werkplek.

Stiel vrijwilligersvacaturebank Corpus den Hoorn Joan van der Horst T 06- 388 22 111 E j.vanderhorst@stiel.nl Of u komt langs tijdens het inloopspreekuur in de Confiance, Elke donderdag van 13.00 – 14.30 uur Adres: Kochstraat 1/10

Heeft u Interesse? Voor meer informatie over deze vacatures of De vrijwilligersvacaturebank van Stiel verwijst voor het maken van een afspraak kunt u con- u graag door naar de juiste contactpersoon van tact opnemen met: de vacature waarvoor u interesse heeft.

Aanvraag NLA voor verkeersveilige en mooiere straten

Door de voorzitter van de verkeerswerkgroep er een voorstel. Houd de krant en de website is bij het wijkteam (Nieuw Lokaal akkoord) www.hoornsewijken.nl in de gaten. een project aangevraagd en goedgekeurd om de straten in het zuidwest kwadrant verkeersveiliger en mooier te maken. Het gaat voornamelijk om de lange straten: Boerhaavelaan, Pasteurlaan en Kochstraat. Er wordt samengewerkt met het wijkteam en stadsdeelcoördinatie om te komen tot een goed plan van aanpak. Uiteraard (eis vanuit Lokaal Akkoord) worden de bewoners ingelicht en uitgenodigd om mee te denken. Begin 2010 komt

COP op de fiets

De COP groep is één van de uitvoerders van de Centra voor Jeugd & Gezin (CJG). De centra (CJG’s) bieden opvoedadvies en ondersteuning aan ouders, kinderen en jongeren. 17 medewerkers van de COP werken vanuit de CJG’s. Zij hebben de contacten met de ouders en gaan ook bij ze op bezoek. Op maandag 26 oktober kregen deze 17 medewerkers een dienstfiets van de COP. Deze medewerkers zijn al een vertrouwd beeld in de wijken. Met de nieuwe fietsen zullen zij nog meer zichtbaar en herkenbaar zijn voor ouders. De fietsen hebben de (rode) kleur en het logo van de COP groep.

ABC ZWEMLESSEN

Baby- en peuterzwemmen

AQUAROBIC VRIJZWEMMEN LET OP ONZE DECEMBER VOORDEELACTIE!!! Op 26 oktober om 12.30 uur zijn de fietsen op een feestelijke manier overhandigd aan deze medewerkers door de directeur van de COP groep. Groningen, oktober 2009 De COP groep is een koepelorganisatie voor peuterspeelzalen, peuteropvang, voorschoolse educatie en opvoedadvies, verdeeld over 46 locaties in de stad Groningen en de gemeente Slochteren. De activiteiten van de COP groep vinden plaats op peuterspeelzalen, kindercentra en spel- en opvoedwinkels. Tevens participeert de COP groep in de Centra voor Jeugd en Gezin. Er werken ruim 160 mensen bij de COP groep. 60 % van alle peuters in Nederland gaat naar een peuterspeelzaal, in een coproductie gefinancierd door gemeenten en ouders. Zo worden ontwikkelingskansen geboden aan alle kinderen.

Tel.: 050-527 27 77

Flemingstr. 5 – 9728 GZ Groningen WWW.ZWEMSCHOOLEBERT.HYVES.NL


november 2009 - pagina 11

De Zuidwester

Boerhaaveschool ontvangt keurmerk! Tussen de buien door steppen de kinderen fanatiek op het verkeersparcours op het schoolplein van de Boerhaaveschool aan de Veenweg. Het parcours is met krijt getekend door leerlingen, met hulp van leerkrachten en verkeersouders. Er zijn verkeersborden en er is een echt verkeerslicht. Kinderen gaan met grote snelheid over de wegen en passeren de uitgezette kruisingen. Andere kinderen spelen voetganger en naderen een zebrapad. Wie heeft er voorrang? Het is donderdagmorgen 1 oktober. De dag dat de Boerhaaveschool uit handen van wethouder Dekker het Verkeersveiligheidslabel uitgereikt krijgt. Het Verkeersveiligheidslabel is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die zich inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rondom de school. Om het label in de wacht te slepen, heeft de Boerhaaveschool een verkeerseducatieplan geschreven. Hierin zijn alle (toekomstige) activiteiten van de school op het gebied van verkeer vastgelegd. Zo is de school voortdurend alert op een veilige schoolomgeving, zijn er verkeerslessen en is er een verkeerscommissie waarin ook ouders deelnemen. De verkeerscommissie heeft in de afgelopen twee jaar hard gewerkt om in aanmerking te komen voor het verkeersveiligheidslabel. De uitreiking van het label is niet alleen een bekroning op het werk wat gedaan is, maar ook een stimulans om door te gaan. Immers, verkeersonderwijs is niet iets wat ooit klaar is. En ook het werken aan een veilige omgeving in en rond de school gaat altijd door. De Boerhaaveschool heeft twee locaties, maar het label is alleen aangevraagd voor de locatie aan de Veenweg. Een ander deel van de school huist tijdelijk aan de Van Swietenlaan, in de voormalige ALO. Als de nieuwe school aan de Semmelweisstraat klaar is, zal ook voor deze locatie een label aangevraagd worden. Ondertussen wordt wel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rondom de tijdelijke locatie aan de Van Swietenlaan (het Corpushuis). Als aan het eind van de ochtend wethouder Dekker arriveert aan de Veenweg, maakt ze kennis met leerlingen en toont ze grote belangstelling voor de verkeersactiviteiten van de school. Wanneer alle leerlingen in een kring op het plein staan, overhandigt Dekker het label officieel aan locatiemanager Alyt Landman. Direct daarna barst een hevige bui los. Het feest is over .... Martine Vos Verkeersouder Boerhaaveschool

Bejaardenblokjes Boerhaavelaan Nijestee heeft voorlopige ontwerpen laten maken voor de plekken waar de bejaardenblokjes aan de Boerhaavelaan staan en stonden. Suggesties, ideeĂŤn of opmerkingen naar aanleiding van deze voorlopige ontwerpen kunt u kwijt bij Marieke Zomer Afdeling Wonen WijkcoĂśrdinator Groningen Zuid Nijestee Telefoon (050) 853 36 36 m.zomer@nijestee.nl


november 2009 - pagina 12

De Zuidwester

Zuidwester november 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you