Page 1

De Zuidwester 23e jaargang nr. 2

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

In deze krant: De Triangel: Open school met christelijke inhoud

Wat doe jij op Burendag?

Pagina 3

Mei 2016

Een muur van fruit

Pagina 5

Pagina 6

Bewoners Noodopvang steeds meer thuis in Groningen In oktober 2015 werd aan de van Swietenlaan de Noodopvang Vluchtelingen geopend, intussen ruim een half jaar geleden. In de vorige Zuidwester hebt u er al over kunnen lezen. In deze editie van de Zuidwester spreken we met de locatiemanager van de Noodopvang, Esmeralda van Boon. We hadden half april een gesprek met haar.

Hebben jullie voldoende vrijwilligers? Op dit moment hebben we zeker voldoende vrijwilligers en heeft het geen zin dat mensen zich nog aanmelden. Omdat de aanmelding als vrijwilliger nu nog via meerdere instanties gaat, zijn we wel bezig een en ander zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De vrijwilligers geven taallessen, het leren van Nederlandse spelletjes, verkeerslessen, voorlichting over sporten, Hollandse keuken, de bewoners leren met Nederlandse omgangsvormen.

Hoe is de samenstelling van de bewoners die jullie op dit moment ‘in huis’ hebben? Vanaf het begin zitten er ongeveer 400 bewoners in de Noodopvang. Meer dan de helft daarvan komt uit Syrië, de anderen zijn gevlucht uit landen als Irak, Afghanistan of uit landen in Noord-Afrika waar het voor hen niet veilig is. Iets meer dan de helft van de bewoners wonen als gezin bij ons. Het is dan ook logisch, dat er aardig wat kinderen zijn in de leeftijd tot 18 jaar: ruim 100. Ongeveer een kwart van de bewoners is als jongere of jong-volwassene alleen gevlucht vanuit hun geboorteland. Alle kinderen en jongeren tot 18 jaar intussen naar school. Hoe gaat het met hen? De kinderen gaan vanaf januari naar school. De kinderen van 4 tot en met 7 jaar gaan naar de christelijke basisschool De Tamarisk aan de Ketwich Verschuurlaan, die van 8 tot en met 12 jaar naar de openbare Boerhaveschool aan de Veenweg. Het bevalt hen heel erg goed. De kinderen zitten in een aparte klas, een zogenaamde schakelkas. Ze krijgen alle vakken, maar de nadruk ligt op het leren van de Nederlandse taal. In de pauzes spelen ze samen met de andere kinderen en ze doen ook mee aan feesten en activiteiten die de scholen organiseren. De oudere kinderen gaan naar de ISK (Internationale Schakelklas, red.) aan de Metaallaan en aan de Eikenlaan in Vinkhuizen. Het onderwijs is ook daar vooral gericht op het leren van Nederlands taal, maar er wordt ook veel aandacht besteed aan inburgering in Nederland. De leerlingen krijgen rekenen/wiskunde, Engels, biologie, gymnastiek beeldende vorming en drama. De kinderen gaan op de fiets naar school, nadat ze eerst fietsles hebben gehad. De basisschoolkinderen gaan onder begeleiding naar school. En de kinderen onder 4 jaar? De jonge kinderen zijn het grootste deel van de tijd bij hun ouders thuis en doen daar wat ook Nederlandse peuters en kleuters thuis doen. Het is na alles wat ze hebben meegemaakt fijn om veel bij hun ouders te zijn en om met elkaar te spelen. Gemiddeld genomen twee keer per week gaan de jonge naar de De Blokhut, de buitenschoolse opvang die vlak naast de Noodopvang is. Leren de volwassen bewoners ook Nederlands? De ouders van de kinderen die naar de basisschool gaan krijgen Nederlandse les van vrijwilligers op de Boerhaveschool. Op die manier is het voor hen ook makkelijker hun

kinderen te volgen bij wat die op school leren. De andere volwassen bewoners die dat willen krijgen met behulp van vrijwilligers hulp bij het leren van Nederlands. Er is overleg met het Alfa-College en het Noorderpoort om ervoor te zorgen dat de begeleiding door de vrijwilligers zo goed mogelijk aansluit bij de methode die gebruikt wanneer de bewoners op termijn een verblijfsstatus hebben en naar inburgering gaan. De bewoners komen uit andere culturen. Wat eten ze? Maken ze het zelf klaar? Vanaf begin april hebben de bewoners een zogeheten moneycard. Het is een prepaid bankkaart, waarop wekelijks een geldbedrag wordt gestort. Hiermee kunnen onze bewoners dan zelf ontbijt, lunch, koffie, thee en dergelijke voor kopen. Ze ontbijten dan op hun eigen kamer en lunchen daar meestal ook. De warme maaltijd ’s avonds blijven door ons geregeld. Een cateringbedrijf kookt en bezorgt de maaltijden. Deze zijn heel divers, net als bij veel Nederlandse gezinnen denk ik: aardappels, rijst, pasta, groente, vlees, en dergelijke. Vanzelfsprekend zijn het niet de maaltijden die onze bewoners thuis gewend waren, maar kan nu eenmaal niet anders. Ze leren op deze manier ook de ‘Hollandse pot’. Het allermooiste zou zijn wanneer we eigen kookfaciliteiten hebben, maar we zijn opgezet als tijdelijke voorziening en geen AZC. Wat doen de volwassenen de hele dag? Welke activiteiten en ontspanning zijn er voor hen in de Noodopvang? In de Noodopvang zelf hebben de gezinnen vanzelfsprekend het eigen

gezinsleven. Verder zijn er natuurlijk de dagelijkse bezigheden als de schoonmaak van hun kamers. Verder is er een schoonmaakdienst voor de andere ruimtes en hebben de bewoners ook meegeholpen aan bijvoorbeeld het verven van ons gebouw. Verder is er een fietswerkplaats, worden er spelletjes gedaan en we hebben ook een eigen bibliotheek. En wat doen jullie bewoners wanneer ze ‘naar buiten gaan’. Hebben ze de Semmelstee al ontdekt? Vrijwel alle bewoners die in oktober zijn gekomen wonen nog bij ons. Intussen hebben velen in dat ruim half jaar al een eigen netwerk opgebouwd en weten wat ze leuk vinden. Ze kennen soms ook al aardig wat anderen buiten de Noodopvang. Een behoorlijk aantal bewoners is regelmatig te vinden in het oude RKZ in Helpman. Het is een plek waar onze bewoners zich plezierig voelen, waar van alles wordt georganiseerd op het gebied van muziek, beeldende kunst, koken enzovoort. Voor alle leeftijden is er wat te doen. Enkele van onze bewoners hebben er al een paar keer gekookt voor de gasten in het Eethuisje van het Oude RKZ. Veel bewoners kunnen intussen fietsen en gaan daarmee graag naar het centrum van de stad. Het Hoornsemeer is bij veel bewoners ook favoriet om een wandeling te maken. Een aantal van onze bewoners sport bij sportverenigingen in de stad. De Semmelstee hebben onze mensen zeker al ontdekt. Ze hebben er al een keer gekookt, wat heel goed kan met de mooie voorzieningen die er zijn. Ook hebben bewoners meegedaan aan spelletjesavonden. Bewoners met een kerkelijke achtergrond bezoeken soms kerken / gebedshuizen elders in de

stad, zoals de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein. Jullie hebben een eigen koor ‘New Life’. Hoe gaat het daarmee? Het koor bestaat vanaf het begin, oktober vorig jaar. Het telt veertien Syrische vluchtelingen, die voor ze hier als vluchteling kwamen nog niet eerder in een koor zaten. Het koor heeft al een aantal keren opgetreden, onder andere bij het bevrijdingsontbijt op de grote markt op 5 mei. Graag willen ze vaker optreden. Het repertoire bestaat uit Syrische en Engelse liederen, maar ook Nederlandstalige. Zo hoorde ik een paar weken geleden toen ik ’s morgens ons pand binnenliep uit volle borst ‘Heb je even voor mij?’ van Frans Bauer gezongen door het koor. Samen met het koor Kwajr zongen ze zelfs al het Grönnens Laid!

Kun je iets zeggen over hoe de bewoners in de Noodopvang Groningen en de mensen in Groningen ervaren? De bewoners ervaren Groningen en de Groningers als gastvrij en hartelijk. Het gaat daarbij niet om wat er allemaal wordt georganiseerd en om alle hulp die wordt aangeboden, maar ook om kleine dingen als een vriendelijke groet wanneer ze door de wijk wandelen. Het merendeel van de vluchtelingen zou graag in Groningen blijven wanneer duidelijk is wat hun status is. Maar dat is iets waar ik op dit moment niets van kan zeggen. De IND (Immigratieen Naturalisatiedienst, red.) beslist wanneer onze bewoners al dan niet een status zullen krijgen. De praktijk leert ons, dat het voor vluchtelingen soms lang wachten is. Wij als COA (Centraal Orgaan opvang Aszielzoekers) hebben geen invloed op de procedure of het besluit al dan niet in Nederland te mogen blijven. Hoe is het om locatiemanager te zijn van de Noodopvang? Het is leuk, enerverend, afwisselend en dynamisch om locatiemanager te zijn in de Noodopvang voor vluchtelingen hier in Groningen. Geen dag is hetzelfde. Ik geniet erg van het contact met de bewoners en ben blij dat ze het er zo naar hun zin hebben. Dat velen graag in Groningen zouden blijven wonen is een compliment voor wat we samen hier hebben opgebouwd. Ik doe dat ik samen met mijn team en natuurlijk met de bewoners!

De Paterswoldseweg wordt opgeknapt De Paterswoldseweg, tussen het viaduct van de ringweg en de Laan Corpus den Hoorn, wordt nog dit jaar opnieuw geasfalteerd. De weg heeft enorm te lijden gehad van de gladheid bestrijding. Tevens worden de parkeerstroken tussen het Overwinningsplein en de Laan Corpus den Hoorn opnieuw bestraat zodat alles er weer strak inligt. De direct omwonenden krijgen meer informatie enige tijd voor de uitvoering.


mei 2016 - pagina 2

De Zuidwester


mei 2016 - pagina 3

De Zuidwester

De Triangel: open school met christelijke inhoud

Jiska Zandman, directeur GBS de Triangel Begin maart kreeg de redactie van De Zuidwester een uitnodiging van de directeur van basisschool De Triangel om kennis te komen maken. Op donderdagmorgen 7 april ging Matthé Snijders namens de redactie van De Zuidwester naar de Rode Kruislaan 78, vlakbij het Overwinningsplein. Jiska Zandman is de nieuwe directeur, sinds februari j.l. Zij komt uit het voortgezet onderwijs, werkte hiervoor op de onderbouwlocatie van het Gomarus College aan de Magnoliastraat, vlakbij het Noorderstation. De Triangel is een school met een christelijke grondslag. Formeel is het een gereformeerde basisschool, maar Jiska Zandman noemt het liever een `School met de Bijbel´. Zij wil zich graag inzetten om de school te profileren als een open en transparante school met een warm welkom voor actieve christenen. De Triangel telt ongeveer 130 leerlingen. De school telt zes groepen, twee daarvan zijn combinatiegroepen. De leerlingen van De Triangel

Colofon

De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: 2e editie 2016 Verschijning 4x per jaar Redactie: Alexandra Cools, Migda Delfina, Annika van Dijk, Matthé Snijders, Henk Cools (Wijkraad)

komen deels uit Corpus den Hoorn en omliggende wijken, maar ook uit andere wijken van Groningen en daarbuiten, bijvoorbeeld uit Eelderwolde. Jiska woont zelf in de stad, al is het dan ook niet in een van onze wijken. Zij geeft meerdere keren in het gesprek aan het belangrijk te vinden om als school de wijk te kennen en open te staan voor wat er in de wijk gebeurt. Regelmatig bezoeken de kinderen bijvoorbeeld de Maranathakerk aan de van Lenneplaan. Zij zingen daar soms tijdens diensten, maar doen ook mee aan activiteiten die in de kerk worden georganiseerd. Zo hebben de kinderen in maart een dienst voor Biddag voorbereid. Belangrijk uitgangspunt van de school is dat de kinderen zelfstandigheid leren en verant-woordelijkheid nemen voor elkaar en voor de omgeving. Om de school is een groot plein, waar de kinderen veel samen kunnen spelen en waarvan ook gebruik wordt gemaakt tijdens de lessen. Zo werd onlangs het schoolplein opgemeten om na te gaan hoeveel vierkante meter er was voor elk kind om te spelen. Gelukkig: er was voor ieder kind voldoende ruimte om te spelen. Jiska hoopt dat het over niet al te lange tijd zal lukken om het plein opnieuw in te gaan richten. Daarbij denkt ze aan bijvoorbeeld wilgenhutjes. Jiska wil graag iets met het

plein gaan doen vanuit de gedachte om het buitenspelen te stimuleren. Buitenspelen is ontzettend goed voor de senso-motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ongetwijfeld gaan de kinderen heel erg genieten wanneer de school op 29 juni mee gaat doen aan de Modderdag. De betrokkenheid van de Triangel bij de buurt blijkt onder andere ook uit de jaarlijkse deelname aan de schoonmaakactie in het kader van de actie Lentekriebels. Dit jaar trokken de leerlingen op 13 april de buurt in om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen en onkruid te wieden. Spontaan bood een buurtbewoner aanbood om met een aantal andere buurtbewoners het plein buiten de schooltijden een beetje netjes te houden. Een mooi voorbeeld van samenwerking van de buurt. De Triangel zamelt voedsel in voor de voedselbank. Buurtbewoners die worden van harte uitgenodigd hun bijdrage daaraan te leveren. Hebt u suggesties voor acties die leuk zijn voor de leerlingen van De Triangel om aan mee te doen, laat het graag weten. U bent welkom op De Triangel wanneer er een open dag is. Ook op andere momenten bent u welkom. Neem wanneer u de school een keer wilt bekijken contact op via de website van de Triangel (www. triangelgroningen.nl) of mail naar dir.triangel@noorderbasis.nl.

Het Hoornse Meer Concert stopt definitief

Ingezonden Als bewoonster van Corpus den Hoorn moet mij iets van het hart. In september 2015 is de Semmelstee in de Semmelweisstraat geopend. Daar zijn mooie woorden gesproken. Over de invulling van het gebouw en de activiteiten die er georganiseerd zullen worden. We zijn nu ruim een negen maanden verder en wat is het resultaat voor de omgeving? Niet best !! Als buurtbewoner erger ik me, en met velen aan de rommel die rondom het gebouw zwerft. De auto’s’ die gevaarlijk langs de ingang van het gebouw rijden, waarom geen paaltjes geplaats? Je zal daar maar iemand aanrijden? Het zeer rommelig parkeren op het plein. De auto’s staan overal. Het plein is bedoeld o.a. voor de kinderen, maar wie durft zijn kind daar te laten spelen? Laatst is er een boompje omver gereden, je zal er maar lopen. Fietsen staan overal. De rokers hebben een plek bij de ingang, lekker !!! Ik ben bij de wijkraad geweest en die zei me dat het bestuur van de Semmelstee er mee bezig is. Maar ik ben gaan informeren binnen, maar men weet van niets. Ook ergeren we aan de geparkeerde auto’s bij de school op de Kiss en Ride zone. Is dit niet gevaarlijk? Is dit geen taak van de school? Heeft de school geen verantwoording i.v.m. de veiligheid van de kinderen? Ook het eenrichting verkeer in de Semmelweisstraat negeren en dan ook nog veel te hard is schijnbaar normaal. DOE HIER IETS AAN !!!! We willen graag in een veilige en mooie wijk wonen. (Naam is bij de redactie bekend). Naschrift redactie: We zoeken enkele wijkbewoners die zich ook ergeren aan het zwerfvuil, om gezamenlijk eens per week het zwerfvuil rondom de school en de Semmelstee op te ruimen. Het gereedschap hiervoor kunnen we krijgen via het WIJ team. Wil je meedoen? Stuur een mailtje met je gegevens naar wijkraad@corpusd enhoorn.nl . We nemen dan contact met je op.

De vijfde editie van het Hoornse Meer Concert (HMC) op zaterdag 6 juni 2015 was een succes. Topsolisten Laura Fygi, Miranda van Kralingen, de Provinciale Brassband Groningen, studenten van het Prins Claus Conservatorium en studenten van Dansacademie Lucia Marthas verzorgden spetterende optredens op het S. Allendeplein van de wijk Hoornse Meer. Vanaf 2007 heeft het huidige bestuur met veel inzet, plezier én humor de concerten georganiseerd. Die humor was ook nodig om in tijden van de financiële crisis het benodigde budget bij elkaar te krijgen. Het besluit om stichting HMC op te heffen valt ons zwaar. Andere verplichtingen en nieuwe uitdagingen liggen ten grondslag aan de reden dat het huidige bestuur stopt. We bedanken iedereen die het samen met ons mogelijk hebben gemaakt deze prachtige gratis openlucht concerten in de afgelopen jaren te organiseren. Tot slot speciaal dank van de Stichting Hoornse Meer Concert voor Berry Bernardus, Annemieke Fictoor, Elly Hohé, Klaasje Vonk, Karel Brookhuis en de vrijwilligers voor hun tomeloze inzet.

Vormgeving: Jan Hoving Schilderij van Harry Tuinman

Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord Oplage: 4.600

Kunstmarkt Hoornse Wijken zaterdag 8 oktober

Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Bezoek op afspraak Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.corpusdenhoorn.nl

Eind vorig jaar kondigden we aan dat er op zaterdag 28 mei een kunstmarkt is in buurtcentrum De Semmelstee. In de maand mei zijn al veel kunstmarkten en andere kunstactiviteiten. Daarom is besloten de datum van de kunstmarkt te verschuiven naar 8 oktober. De Kunstmarkt Hoornse Wijken in De Semmelstee wordt gehouden op zaterdag 8 oktober (13.00 – 17.00 uur). Bijna alle plekken zijn al verhuurd. Er is op dit moment nog plaats voor enkele creatieve mensen. Het wordt een markt met diverse vormen van kunst: schilderijen, sieraden, tekeningen, keramiek, glaswerk, kleding of toegepaste kunst. Kortom: kunst in de breedste zin van het woord en in alle prijsklassen. Wijkkoor Hoorngeschal zal twee korte optredens geven. Voor opgave als deelnemer en voor verdere informatie of suggesties: Elly Hohé (050-5265145) of Matthé Snijders (matsnijders@kpnplanet.nl). Zie ook onze site: www.kunstmarkthoornsewijken.nl

(Wijkraad Corpus Den Hoorn) Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. Inleveren kopij en advertenties voor de krant van eind september: uiterlijk 24 augustus 2016. De redactie houd zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

Lentekriebels bij Novo Zorgpost Corpus de Wijert Lente Kriebels is de jaarlijkse schoonmaakactie in de gemeente Groningen. De actie is al jaren een succes. Van 4 t/m 23 april 2016 ruimden duizenden Groningers hun buurt in de stad op. Zo ook de cliënten en het personeel van Novo Confiance aan de Kochstraat op 23 april. De cliënten kregen groene hesjes aan en een grijper in de hand en maakten samen de omgeving van de Confiance netjes. Een draaiorgel zorgde voor nog meer gezelligheid. Door de mooie klanken van de draaiorgel kwamen er ook kinderen op af en hielpen enthousiast mee met het opruimen. De Confiance en omgeving staan er weer netje bij!


mei 2016 - pagina 4

De Zuidwester

������������������������� ���������������

����������� ����������

�������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������ ��������������������������������� ��������������������� ����������������������������������������

����������������������������������������������

Volop bedrijvigheid bij Maartenshof tijdens NLdoet Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart vond NLdoet weer plaats: dé landelijke vrijwilligersactie, gecoördineerd door het Oranje Fonds. In het hele land staken mensen de handen uit de mouwen om organisaties in de buurt te helpen met klussen waarvoor anders vaak de menskracht ontbreekt. Maartenshof van Zorggroep Groningen is inmiddels een hele ervaren NLdoet-organisatie en ontving ook dit jaar weer veel vrijwilligers. Hun opdracht: lenteklaar maken van de balkons en de terrassen! En…poffertjes bakken voor bewoners. Die taak namen de vrijwilligers heel serieus. In kleine groepen werden bloempotten schoongemaakt, balkons aangeveegd en gesopt en viooltjes geplant. Een fris klusje, want het zonnetje liet zich helaas niet zien. Een drietal jonge vrijwilligers had geluk met een warm plekje: bij de poffertjespan! Deze dames kwamen van het Werkman College en waren aan de slag voor NLdoet in het kader van hun maatschappelijke stage. De poffertjes vonden gretig aftrek bij de bezoekers van de markt op het Hofplein! De meiden gaven aan het naar hun zin te hebben. “En we hoeven lekker een dagje niet naar school!”, vulde één van hen aan. De NLdoet-vrijwilligers bij Maartenshof waren van heel verschillend, vrouwelijk, pluimage (uw verslaggever heeft welgeteld één manlijke klusser gespot…). Een aantal dames had zich als vriendinnengroepje opgegeven en ook het WIJ-team van Corpus den Hoorn was aan het klussen. WIJ Corpus den Hoorn, dat zich richt op meervoudige ondersteuningsvragen, is in januari gestart en zag NLdoet als een mooie manier om zich te presenteren in de wijk en tegelijkertijd elkaar wat beter te leren kennen. Naast leerlingen van het Werkmancollege staken ook zeven studenten van het Alfa-college de handen uit de mouwen. Vanuit hun opleiding Pedagogisch Medewerker vormt NLdoet een verplicht onderdeel van hun opleiding. Ze mochten zelf een NLdoet-klus uitkiezen en beleven er plezier aan. “Het is heel dankbaar, omdat je ziet dat de cliënten er blij van worden!” vertelt één van hen. “Ze vinden het zo fijn dat ze straks weer lekker kunnen genieten van hun terras of balkon! Vorig jaar had ik voor NLdoet een sporthal schoonmaakt, maar dit is veel leuker!”. Vanuit Maartenshof stuurde onder meer een activiteitenbegeleider de klussers vandaag aan. “Het loopt prima!” zegt ze halverwege de ochtend tevreden. “We kunnen ons ieder jaar verheugen op veel animo voor NLdoet bij Maartenshof en iedereen is lekker aan de slag!”. Tegen het middaguur zijn de klussen voor een groot deel geklaard. Vuilniszakken vol tuinafval worden afgevoerd en hebben plaatsgemaakt voor frisse balkons met kleurrijke viooltjes en blije gezichten van cliënten. Klaar voor de lente! Moe, koud, maar tevreden verzamelen de NLdoet-vrijwilligers zich weer op het Hofplein, waar ze hun klusochtend afsluiten met een welverdiende lunch.

Buitenspeeldag in Corpus den Hoorn Knutselen, spelletjes en gezelligheid met het thema: Het Wilde Westen. Met onder andere een luchtkussen, gratis ijsje, spelencircuit, djembé workshop, schminken, koffie en theehoek. Voor wie? Voor alle kinderen, groot en klein uit de wijk Wanneer? Woensdag 8 juni, ‘s middags van 14.00 - 16.00 uur Waar? In de Semmelweisstraat (Corpus den Hoorn), ter hoogte van De Semmelstee Alle activiteiten zijn gratis. Voor meer informatie: Janny Boer, j.boer@sksg.nl


mei 2016 - pagina 5

De Zuidwester

Ervaringen WIJ Corpus den Hoorn met “Stratenactie” april Samen met wijkbewoners zet WIJ Corpus den Hoorn zich in om het leven in onze wijken zo prettig mogelijk te maken. Om dat te kunnen doen wil het WIJteam graag weten hoe het wonen en samenleven in onze wijken wordt ervaren. In april heeft het team daarom enkele straten bezocht waar zij in gesprek gingen met de bewoners: de Kochstraat, de Sterringastraat en de Lepelaar. Deze straten liggen in drie verschillende wijken waar het WIJ-team actief is. Hiervoor is gekozen om een breed beeld te krijgen van de woonbeleving in het werkgebied van het WIJ-team. Wat zijn de resultaten? Fijn wonen, moeilijk parkeren in de Sterringastraat De algehele tendens was dat mensen met plezier in deze straten wonen. De buurten worden ervaren als rustig, erg weinig bewoners ervaren overlast. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten voor straat en buurt. Zo gaven veel bewoners van de Sterringastraat aan dat er vaak te weinig parkeerplekken beschikbaar zijn, mede doordat forensen in de straat parkeren. Een tweede minpunt zijn de bomen, die “plakkerig spul” afgeven waar de auto’s erg vies van worden. Maar men is vooral positief: fijne woningen in een kindvriendelijke buurt!

Bereidwilligheid in de Kochstraat Aan de Kochstraat bleken veel mensen te wonen die bereid zijn mee te denken over de wijk. Daar zijn we blij mee! Ook het wonen in deze straat bevalt veel mensen goed. Ze zijn blij met de centrale ligging: vlakbij winkels, snelweg, recreatieve voorzieningen. Minder tevreden zijn mensen met de speeltuin achter de portiekflats, deze zou onveilig en niet netjes zijn. Ook ziet men veel zwerfvuil in de wijk en kan het groenonderhoud beter. Een aantal bewoners in de portiekflats woont beduidend minder plezierig. Zij ondervinden wel eens overlast van luidruchtige buurtgenoten, drinken in de portiek en druggebruik. Gelukkig geven veel bewoners aan dat de leefbaarheid in de straat sinds de wijkvernieuwing erg verbeterd is. De buurt is mooi opgeknapt en sfeer is positiever. Rust en sociale contacten in de Lepelaar Ook de bewoners van de Lepelaar, in de wijk Piccardthof, zijn blij met hun woonsituatie. Het betreft met name gezinnen met jonge kinderen, waarbij men overdag aan het werk en naar school is. Mensen kennen elkaar. De buurt is rustig en veilig en mensen genieten van de mooie omgeving. Sommige bewoners vinden het jammer dat er

weinig diversiteit is onder de bewoners. Een veelgehoorde klacht is de slecht functionerende riolering. Water loopt slecht weg. En een aantal bewoners mist speelmogelijkheden voor kinderen. Het voetbalveld wordt niet goed onderhouden, maar er blijkt al een bewoner een aanvraag voor een voetbalkooi te hebben gedaan. Tenslotte vinden meerdere bewoners het jammer dat er veel verkeer is van en naar het Martini Ziekenhuis. En het vervolg? Nu denkt u wellicht: “Leuk om te weten, maar wat wordt er nu gedaan om de verbeterpunten aan te pakken?”. We dragen als WIJ team graag bij aan verbetering van de wijk, maar dat kunnen we alleen met behulp van u als wijkbewoner! Herkent u genoemde aandachtspunten en wilt u meedenken over verbetering? Neem dan contact op met WIJ Corpus den Hoorn in hun nieuwe locatie in Menno Lutter, Paterswoldseweg 267. Ook als u in een andere straat woont en goede ideeën heeft voor de buurt bent u uiteraard van harte welkom! Bel ons op 050 367 74 50, mail naar wijcorpusdenh oorn@wij.groningen.nl of kom gewoon langs! Het blijft overigens niet bij deze straten. Na de zomer gaan we weer enkele straten bezoeken!

Wat doe jij op Burendag? Op 24 september 2016 is het Burendag, het jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Ook in Corpus den Hoorn, Hoornse Wijken en Piccardthof! Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Zet de datum dus alvast in je agenda! WIJ Corpus den Hoorn ondersteunt Burendag en denkt graag met je mee over de invulling ervan hier in de wijk. Burendag nationale feestdag In 2015 vierde Nederland massaal Burendag! Ruim 1,5 miljoen mensen vierden Burendag. In het hele land zijn duizenden ideeën uitgevoerd om de buurt nog leuker en gezelliger te maken. Van kunstwerken tot houten banken en van buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen. Historie Op initiatief van Douwe Egberts vierden we in 2006 voor het eerst Burendag in Nederland. In 2008 ontstond de samenwerking tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied en bevordert de samenhang tussen groepen mensen. Met Burendag willen beide organisaties mensen dichter bij elkaar brengen. Het Oranje Fonds biedt buurtorganisaties met goede plannen een financiële bijdrage om de plannen op Burendag uit te voeren. Meer weten? Eind juni kun je voor meer informatie over het vieren van Burendag en over het aanvragen van een bijdrage bij het Oranje Fonds terecht op www.burendag.nl. Maar je kunt ook WIJ Corpus den Hoorn benaderen voor advies. Neem daarvoor contact op met Bianca Rekker: b.rekker@mjd.nl / 06 522 333 74.

Verslag over de spelcontainer bij de noodopvang: aangeboden vanuit WIJ Corpus den Hoorn Maandag 2 mei was het zover, de spelcontainer werd bij de noodopvang gezet. De eerste kinderen kwamen al gauw op het buitenspeelgoed af. Beetje bij beetje kwamen er steeds meer kinderen naar buiten. De kleine kinderen deden de iets te grote skeelers aan en de jeugd, die er ook op af kwam, hadden de grootste lol met de voor hun te kleine skelters. De aanwezige jonge mannen gingen badmintonnen en voetballen met elkaar. We hadden enorm veel geluk met het mooie weer. De ouders waren dankbaar dat we deze activiteit aan hadden geboden en als dank hiervoor kregen we van een moeder, arabische koffie. De middag vloog helaas weer veel te snel voorbij, we hopen dan ook op een mooi vervolg!

JUNI / JULI / AUGUSTUS 2016 Aangepaste zomeropeningstijden De wijklocaties zijn GEOPEND op de volgende dagen tijdens de zomerperiode* Locatie De Wijert: maandag, woensdag en vrijdag 13.00-17.00 uur * = maandag 25 juli t/m vrijdag 19 augustus Locatie De Wijert verhuist naar tijdelijke locatie Groninger Forum, locatie De Wijert verhuist vanwege de nieuwbouw aan de Van Iddekingeweg 183 medio juni 2016 naar een tijdelijke locatie aan de Van Ketwich Verschuurlaan 100. Vanwege de verhuizing van de collectie en het meubilair zal Locatie de Wijert in juni een aantal dagen gesloten zijn. Voor de precieze data verwijzen we u naar onze website en de aankondigingen in de bibliotheek. De opening van de nieuwbouw aan de Van Iddekingeweg staat gepland voor december 2017.

Welkom in de Buurt In Corpus den Hoorn zijn vrijwilligers actief om nieuwe bewoners te verwelkomen in de wijk. Het project heet “Welkom in de Buurt”. Sinds kort is Wim Oosterbeek actief in wooncomplex La Liberté. Hij krijgt de adressen van nieuwe bewoners van Patrimonium en krijgt de “Welkom in de Buurt-tasjes” vanuit het WIJ-team. In de tasjes zit o.a. informatie over de wijk zoals de wijkgids, buurtactiviteiten en info over het WIJteam waar mensen terecht kunnen met vragen rondom wonen, welzijn en zorg. In Hoornse Meer zijn we op zoek naar vrijwilligers die nieuwe bewoners daar willen verwelkomen. De adressen krijgt het WIJ-team aangeleverd van Nijestee. Meer info: petra.mens@wij.groningen.nl 06 25634048.

Leesclub Makkelijk lezen De Wijert Lezen is leuk. Samen lezen is nog leuker. Dat geldt ook voor mensen die moeite hebben met lezen. Voor hen is er de Leesclub Makkelijk Lezen. Iedereen die moeite heeft met lezen, maar er wel graag beter in wil worden is welkom. Meedoen is helemaal gratis en de deelnemers krijgen een boek cadeau. Groninger Forum | Locatie De Wijert, Van Iddekingeweg 183 (tot medio juni) / Van Ketwich Verschuurlaan 100 (vanaf eind juni) | Iedere dinsdag, 9.30 - 10.30 uur | Gratis entree

WIJ Corpus den Hoorn betrekt nieuwe locatie! WIJ Corpus den Hoorn i.o. heeft haar intrek genomen in haar nieuwe locatie: voormalig zorgcentrum Menno Lutter aan de Paterswoldseweg. De vorige locatie, buurtcentrum De Semmelstee, is te klein geworden door de groei die het team doormaakt tot een volwaardig WIJ-team. De nieuwe locatie biedt ruimte voor alle medewerkers van het WIJ-team, dat eind 2016 op volle sterkte zal zijn. Te zijner tijd zal ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onderdeel uitmaken van WIJ Corpus den Hoorn. Zij bieden een grote ontmoetingsruimte waar iedereen welkom is voor een kop koffie of thee. De jeugdruimte en de kinderclub blijven in De Semmelstee gevestigd. Wat doet het WIJ-team? Bewoners van de wijken Corpus den Hoorn, Hoornse Wijken en Piccardthof kunnen met ondersteuningsvragen op meerdere leefgebieden bij het team terecht. Het team neemt de behoefte en vraag van de wijkbewoner als uitgangspunt en gaat erop af als dat nodig is. ‘Eigen kracht’ van bewoners en ‘zelfregie’ zijn dé pijlers van de aanpak. Het team bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten met kennis en kunde van o.a. mantelzorg, vrijwilligerswerk, opvoeding, schuldhulp en psychiatrie (waaronder autisme en verslaving) en verstandelijke problematiek. Maar ook als u een goed idee heeft voor de wijk en die graag wilt delen bent u bij WIJ aan het juiste adres! Contactgegevens: Het WIJ-team is maandag t/m vrijdag van 9.00u tot 17.00u bereikbaar. T 050 367 74 50 E wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl www.wij.groningen.nl Adres: Paterswoldseweg 267 (Menno Lutter) 9728 AC Groningen U vindt de ingang om de hoek, aan de Laan van de Vrijheid WIJ Corpus den Hoorn Op onze Facebookpagina vindt u regelmatig nieuws over de wijk, over onze diensten en stedelijk nieuws dat relevant voor u kan zijn. Like onze pagina en u blijft op de hoogte!


mei 2016 - pagina 6

De Zuidwester

Bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer aangenomen In de vorige Zuidwester berichtten wij u over dit plan en de stand van zaken wat betreft de behandeling van het plan in raadscommissies en gemeenteraad. Het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer houdt uitbreiding van het Hoornsemeer in, aanleg van een terras bij het Hampshire Hotel aan de kant van het meer, 2 aanlegsteigers en een kleinschalig paviljoen. Als reactie op de meningen / zienswijzen die door voor- en tegenstanders van het plan waren ingediend, is het plan op onderdelen bijgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad in haar vergadering van 24 februari. Het voorstel van het college om het bestemmingsplan vast te stellen werd met een zeer ruime meerderheid aangenomen: 30 voor en 9 tegen. Eén van de fracties die aanvankelijk bedenkingen had, maar die nu vóórstemde, was de fractie van Groen Links. In de motivering van de positieve keuze nu werd nadrukkelijk de afsluiting van de Hoornse Dijk voor het autoverkeer genoemd en de aanplant van substantieel meer ecologisch groen. Van 10 maart tot en met 20 april 2016 kon beroep ingesteld worden tegen het besluit bij de Raad van State. Een aantal bezwaren is gemaakt en er is een schorsingsverzoek gedaan. Daardoor mag er, in afwachting van het oordeel van de Raad van State, geen begin worden gemaakt met de uitvoering van de plannen. Ook kunnen er nog geen vergunningen worden ingediend voor bijvoorbeeld het kappen van bomen of de graafwerkzaamheden in het kader van de uitbreiding van het meer. Een tegenvaller voor de vele voorstanders van het bestemmingsplan. Het zal nu nog weer een aantal maanden duren voordat met de werkzaamheden kan worden begonnen. Wordt vervolgd.

Een muur van fruit Het is een vrolijk gezicht, zaterdagochtend 2 april aan de Hippocrateslaan in Corpus den Hoorn. Een twintigtal kinderen en evenzoveel volwassenen zijn druk in de weer met tuingereedschap, kruiwagens, schepjes en harkjes. Het zijn buurtkinderen en bewoners van omliggende straten zoals de Kochstraat, de Einthovenlaan en de Pasteurlaan. Met z’n allen verfraaien ze de groenstrook aan de Hippocrateslaan met bessenstruiken, rode bessen, zwarte bessen en kruisbessen. In de boomspiegels van de bomen aan de Einthovenlaan worden struikjes tijm en rozemarijn in de grond gezet. Er worden gaten gegraven en struikjes geplant, met aarde gevuld en goed aangestampt. Kinderen en volwassenen lopen af en aan tussen de struikjes en een grote bult aarde die langs de straat is gestort. ‘’Mooi hoor’’, roepen twee fietsers die er langs rijden.

De eerste struik is geplant door de wijkwethouder Ton Schroor, met hulp van Tycho en Evelien, twee kinderen uit de buurt. Even daarvoor, bij de start van het struiken planten, heeft de wethouder verteld dat in de stad Groningen op veel meer plekken moestuintjes en kruidentuintjes worden aangelegd. Dat gebeurt allemaal vanwege het project ‘de eetbare stad’. Het planten van de bessenstruiken is eigenlijk het sluitstuk: een dag eerder heeft een hovenier al acht fruitbomen geplaatst. Het zijn oude appel- en perenbomen, afkomstig van een oude boomgaard in NoordHolland. Die bomen zijn te groot en te zwaar om zelf de grond in te zetten. De appelbomen geven Elstar appelen, de perenbomen zijn van het ras Conference. Het idee om ook in dit gedeelte van

Corpus iets te doen met natuurlijk groen is iets meer dan een jaar geleden ontstaan op initiatief van enkele buurtbewoners. Allerlei ideeën en plannen zijn de revue gepasseerd, besproken en aan omwonenden voorgelegd. Het idee om aan de groenstrook langs de Hippocrateslaan tussen de Kochstraat en de Pasteurlaan een slingerende strook leifruit aan te leggen vond de meeste weerklank. Bij leifruit gaat het om gewone fruitbomen en struiken die door metalen draden of houten rekken geleid worden tot een soort muur van fruit. De uitvoering van het plan is mogelijk met financiële steun van de gemeente en het Oranje Fonds. Vanaf nu moeten de buurtbewoners het verder zelf doen: onderhoud, snoeien, de boel een beetje bijhouden. En als het zover is natuurlijk appels, peren en bessen plukken, opeten of er eerst iets lekkers van maken.

VRIJWILLIGERSVACATURES CORPUS DEN HOORN EN HOORNSE WIJKEN Ø Het Heymanscentrum biedt vrijwilligerswerk als o.a. bezoekvrijwilliger vrijwilliger theemiddag - huiskamervrijwilliger - vrijwilliger huiswinkel. Ø Buurtcentrum De Semmelstee zoekt nieuwe secretaris. Hij of zij neemt deel aan en notuleert vergaderingen, houdt contact met de leden, ondersteunt de voorzitter en meer…

Ø Noorderbrug zoekt vrijwilligers die de bewoners extra persoonlijke aandacht kunnen geven. Zoals wandelmaatjes - begeleiding bij zingen - zwemmaatje kookmaatje. Maar ook medewerkers voor de nieuwe Belevingstuin! Ø BSO De Blokhut zoekt mensen die het leuk vinden om met kinderen te werken. Met kennis en/of ervaring in het begeleiden van groepen kinderen. Ø Houd je van sport en wil je eens iets anders? Word dan scheidsrechter American Football bij Groningen Giants!

Wat doet het Gebiedsteam Zuid van de gemeente? Sinds begin 2015 werken we in Groningen met vijf gebiedsteams en wijkwethouders, waaronder het Gebiedsteam Zuid (met wijkwethouder Ton Schroor). In dit gebiedsteam zijn alle gemeentelijke domeinen (ruimtelijk/ sociaal/economisch en veiligheid) vertegenwoordigd, als linkin pin naar de gemeentelijke organisatie. Met (nog steeds) de bedoeling dat alle ambtenaren gebiedsgericht gaan werken! Het Gebiedsteam bestaat uit de volgende mensen: Sociaal Domein: 1 beleidsmedewerker en 3 managers van de Wij-teams in Zuid Fysiek domein: 1 beleidsmedewerker en de Stadsdeelbeheerder Stadsdeelcoördinator en stadsdeelsecretaris. Het Gebiedsteam pakt niet allerlei zaken op, maar zorgt dat betreffende ambtenaren desgewenst betrokken worden bij de initiatieven (die bij ons binnenkomen, bijv. via de Initiatievencafé’s) en omgekeerd: dat bewoners betrokken worden bij lopende projecten/initiatieven vanuit de gemeente waarbij zoveel mogelijke geprobeerd wordt het ‘nuttige met het aangename’ te verenigen: geldstromen/budgetten en menskracht bij elkaar brengen waardoor wellicht meer mogelijk is (1+1=3). Voor wat betreft de ontwikkeling van de WIJ-teams in Groningen: die richten zich vooral op zorg en welzijn. Stadsdeel Zuid heeft drie WIJ teams: Corpus den Hoorn/Hoornse Wijken/Piccardthof De Wijert/Helpman Rivierenbuurt e.o. (Oud-Zuid) De drie managers van deze Wij-teams zijn allen vertegenwoordigd in het Gebiedsteam Zuid. Het Gebiedsteam Zuid (en waar nodig de achterban) komt wekelijks bij elkaar voor een gebiedsbriefing (voor afstemming/samenwerking/hulpvragen) en ook regelmatig voor inhoudelijke bijeenkomsten. Op de nieuwe gemeentelijke website vind je ook informatie over het gebiedsgericht werken, de WIJ-teams, alle loketten van de gemeente, etc.: https://gemeente.groningen.nl En specifiek over gebiedsgericht werken: https://gemeente.groningen.nl/ wijken (hier staat ook link naar de websites van de WIJ-teams).

����������

������ ������

��������� ����

Ø Verpleeghuis Maartenshof heeft altijd plek voor nieuwe vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor de winkel - bediening restaurant - begeleiding activiteiten -

gastheer/-vrouw - koken voor bewoners…

Ø NOVO, die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt, zoekt vrijwilligers voor bewegingsactiviteiten, om een gezonde leefstijl bij cliënten te stimuleren.

Interesse in één van deze vacatures?

Op www.vrijwilligersgroningen.nl vindt u de volledige teksten. Of neem contact op met Bianca Rekker, Buurtwerker. 06 522 333 74 / b.rekker@mjd.nl

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


mei 2016 - pagina 7

De Zuidwester

Van wandelparadijs naar Keltische wereld

Volop actie in buurtboomgaard Hoornse Meer NL-Doet in buurtboomgaard Het begint een traditie te worden: NL Doet in buurtboomgaard Hoornse Meer. Op zaterdagmiddag 12 maart gingen ongeveer 20 volwassen buurtgenoten en 14 kinderen aan de slag in de boomgaard. Onder een stralende lentezon werd er onkruid gewied, compost verspreid en werden nieuwe bramen- en frambozenstruiken geplant. Bij de thee kon iedereen genieten van heerlijke home-made vruchtencake, uiteraard van eigen oogst uit de boomgaard. Laat de zomer maar komen, de boomgaard is er klaar voor! Ook Lentekriebels bij de buurtboomgaard Zaterdagmiddag 16 april deden de vrijwilligers van buurtboomgaard Hoornse Meer mee met de jaarlijkse ‘Lentekriebelactie’ van de gemeente Groningen. Gewapend met grijpers en vuilniszakken gingen kleine en grote Hoornse Meerders op pad om in en rond de boomgaard al het zwerfvuil te verwijderen. Met name op de (fiets)paden en veldjes waar veel mensen komen leverde dat een flinke opbrengst op. De schoonmaakactie werd muzikaal begeleid door een heus draaiorgel: de ‘Pronkjewail’ stond tot ieders verrassing opeens bij de boomgaard! Lijkt het jou ook leuk om mee te helpen in de boomgaard? Mail naar buurt boomgaardinhoornsemeer@gmail.com

Op 4 en5 juni van dit jaar tovert de Groninger Folk band Rapalje voor de vierde maal alweer het Stadspark om tot een Keltische weldadigheid. Het oergezellig Rapalje Zomerfolk Festival. Een festival voor de hele familie, waar muziek, sfeer en aangenaam bezig zijn belangrijke elementen zijn. Ook dit jaar weer hebben ze een keur aan (inter)nationale artiesten weten te strikken om hun muzikale bijdrage te leveren aan het evenement. Naast muziek uit alle windstreken is er nog veel meer te doen en hoef je je eigenlijk geen moment te vervelen. Zo zijn er allerlei works-shops waar je je oude Keltische vaardigheden aan kunt leren. Denk hierbij aan boogschieten of zwaardvechten ook het aanleren oude Keltische dansen behoort tot de mogelijkheden. Natuurlijk kun je ook gewoon lekker in het gras liggen en genieten van het lekkere sfeertje. De Keltische markt met een veelheid aan bijzonder goederen is ook altijd een bezoek waard en grote kans om daar een schone jonkvrouw, stoere ridder, vrolijke Kelt of een oude tovenaar tegen het lijf te lopen. Zoals bekend is het Rapalje Zomerfolk Festival een festival voor alle leeftijden. Daarom stellen we elk jaar een uitgebreid programma voor kinderen samen. Laat David Myles, organisator van het festival weten. In het Kinderdorp kunnen kinderen onder begeleiding aan een heleboel activiteiten meedoen, zoals zwaardvechten en boogschieten. Ook zijn er Highlandgames voor kinderen. Hier kunnen ze met onder andere hoefijzer gooien, boomstam werpen, spijker slaan en kogelstoten. Bovendien kunnen ze hiermee een certificaat en een medaille verdienen! Natuurlijk is ook dit jaar de catering weer in de vertrouwde handen van de Cooking Highlander en zijn er daarnaast nog velerlei andere lekkere dingen te proeven in vaste dan wel vloeibare vorm. Biologisch, streekgebonden, vegetarisch of bijzonder er is voor elck wat wilsch. Kortom een feest voor de hele familie waar kinderen jonger dan twaalf jaar (mits onder begeleiding van een volwassene) nog steeds gratis toegang hebben. David Myles en zijn team heten u dan ook van harte welkom op dit meer dan fantastische feest, waar tijdens de spectaculaire vuurshow op zaterdagavond, letterlijk de vonken van afspatten.

ALTIJD PARKEREN �������������������

Festivalinfo: www.zomerfolk.nl

Mijmerwandeling Een initiatief in Groningen Zuid voor wandelliefhebbers. We wandelen een mooie route in en rond de wijk. Oog hebben voor de natuur, ruimte om stil te zijn en om elkaar te ontmoeten, rust vinden en inspiratie delen. Tijdens de wandeling klinken een aantal gedichten of uitspraken die willen inspireren. Na de wandeling is er voor wie wil iets te drinken en iets lekkers (biologisch). De wandeling duurt ongeveer een uur. Datum: woensdag 15 juni, de mijmerwandeling in juli VERVALT vanwege vakantie, woensdag 17 augustus, woensdag 21 september, woensdag 19 oktober (iedere derde woensdagavond van de maand in weer en wind….) Tijdstip: 19.30 uur Verzamelen: voor de ingang van de Immanuelkerk , Overwinningsplein 1, Groningen Zuid Organisatie Ina de Vries (woont in Groningen Zuid en is wandelliefhebber) Anita Akkerman (werkt in Groningen Zuid als dominee van de Immanuelkerk) Opgave hoeft niet, mag wel. Voor meer info: acakkerman@gmail.com, tel.: 06 17067504

Creatief, knutselen, gezellig, samen bezig zijn met geloven Wie: voor kinderen van 0-8 jaar en hun ouders/verzorgers Waar: in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 Wanneer: zondag 25 september 2016 van 15.30 u tot 17.30 u ( daarna data in 2016/2017 verschijnen in de volgende Zuidwester of informeer, zie gegevens hieronder)

AFGESLOTEN PARKEREN IN DE SEMMELWEISSTRAAT

������������������������������������������������� ��������������������������������������������

Wat: knutselen, bijbelverhaal, liedjes en soep & broodjes Bijdrage: 1 euro per persoon Voor meer informatie over kliederkerk: Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com, T. 06 17067504

Weggeefkast In 2014 kwam een stadjer met het idee van een weggeefkast. Spullen die je niet meer nodig hebt plaats je in de weggeefkast en iemand die het nodig heeft kan het meenemen. En wie weet kom je zelf iets tegen in de weggeefkast wat je zelf kunt gebruiken. Op verschillende plekken in de stad staat inmiddels een weggeefkast, ook in Corpus den Hoorn. Onder andere in buurtcentrum de Semmelstee en in de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1, openingstijden: woensdag van 10.00 tot 13.00 u, zaterdag van 10.00 tot 11.00 u)

Open plein Hier is een plek voor wie stil wil zijn. Hier mag je zijn met alles wat in je leeft. Sta even stil……. Ook is er iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur koffie in de kerk. Iedere woensdag van 12.00 tot 13.00 uur is er buurtsoep in de Immanuelkerk. Een heerlijke verse kop soep (u kunt kiezen uit twee versbereide soepen) voor 1 euro per kop. De tweede kop is voor 50 eurocent. Kom ook eens buurten! Welkom.


mei 2016 - pagina 8

De Zuidwester

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen in vrijwel alle wijken van de stad Groningen, ook in Corpus den Hoorn. Op die manier valt er wat te kiezen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes in uw wijk? Volg dan onze wijkcoördinator via www.twitter.nl/corpusdenhoorn.

Damsterplein 1 | (050) 853 35 33 | nijestee.nl | facebook.com/nijestee

IEDER HAAR EIGEN SPORTVRIENDIN DOE MEE AAN DE DUO DAGEN! ����������������� JOUW VRIENDIN ������������������ IN? MELD JE SAMEN AAN VOOR DE DUO DAGEN EN BESPAAR BEIDE €75,(of meld je alleen aan en bespaar €50,-)

������������������������� DE VOORWAARDEN OP:

�������������������

30 MINUTEN TOTAL BODY WORKOUT

SPECIAAL VOOR VROUWEN

����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Zuidwester mei 2016  

2e editie Zuidwester 2016

Zuidwester mei 2016  

2e editie Zuidwester 2016

Advertisement