Page 1

De Zuidwester 21e jaargang nr. 2

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

In deze krant: Stadspark heel weekend in Keltische sferen

Activiteiten Corpus den Hoorn en Hoornsemeer

Pagina 4

Mei 2014

Kunstenaars geven een rondje

Pagina 3

Pagina 5

Plannen zuid-oost hoek Hoornsemeer bekend gemaakt Tijdens de druk bezochte informatie dagen op 6 en 8 maart jl. zijn de door Lechters partners, ontwikkelde plannen, voor de zuidoosthoek van het Paterwoldsemeer, gepresenteerd. Hierin zijn de lang gekoesterde wensen van het Hampshire hotel uitgewerkt tot realistische plannen. Tijdens de informatie dagen konden de bewoners van de wijk Hoornsemeer en omstreken kennis nemen van de voornemens en daar waar nodig op,- en aanmerkingen plaatsen. Zowel voor,- als tegenstanders gingen op basis van goede argumenten met elkaar in gesprek. Vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar, de gemeente, het Meerschap en het Hampshire Hotel inventariseerden de opmerkingen van de bewoners, om deze daar waar mogelijk in te passen in de plannen. Vooral het geplande pontje en het fietspad door het uitloopveld waren onderwerpen waar over de meningen behoorlijk ver bij elkaar weg lagen. Ook over diverse milieu aspecten en eventuele overlas werden ongerustheden uitgesproken. Eventuele aanvullen de opmerkingen en vragen kunnen gemaild worden naar janlegters@legters-partners.nl

Wijkraad Corpus den Hoorn

Verkeersituatie rondom Martiniziekenhuis wordt gewijzigd De doorstroming van het verkeer van en naar het Martiniziekenhuis is op dit moment niet op het gewenste niveau. Daarnaast zal de ombouw van de zuidelijke Ringweg vanaf 2016, tijdelijk tot meer verkeer op de Laan Corpus den Hoorn leiden Om deze redenen hebben we vanuit de gemeente Groningen in samenspraak met Bereikbaar Groningen onderzocht op welke wijze we de verkeersdoorstroming in de directe omgeving van het Martiniziekenhuis verbetert kan worden. Het gaat hierbij om enkele praktische maatregelen, die nog dit jaar zorgen voor een verbeterde verkeersdoorstroming Het gaat om de volgende punten: 1. Het maken van een bypass langs de Boerhaave-rotonde waardoor het verkeer vanaf de A7 eenvoudig richting het Maritiniziekenhuis kan rijden. 2. Het mogelijk maken van een links-afslaande beweging vanaf het zuidelijk gedeelte van de Paterswoldseweg richting A7. 3. Het doortrekken van de parallelle wegenstructuur aan de voorzijde van het Martiniziekenhuis richting Paterswoldseweg, zodat daar in feite sprake is van doorgaand verkeer 4. Het maken van een knip in de van Swietenlaan, ten hoogte van de parkeergarage, waardoor gemotoriseerd verkeer(behoudens busverkeer) niet meer vanuit het zuiden naar de Boerhaave-rotonde kan rijden. 5. Het optimaliseren van de huidige verkeerslichten op de kruisingen Laan Corpus den Hoorn en de kruising Paterswoldseweg/parallelrijbaan Martiniziekenhuis. 6. Het aanbrengen van waarschuwingslichten op de Boerhaaverotonde voor de ambulances die komen vanaf de (nieuwe) ambulancepost en rijde richting A7 7. Het aanpassen van de bebording op de nieuwe situatie.


mei 2014 - pagina 2

De Zuidwester


mei 2014 - pagina 3

De Zuidwester

Predikbeurten Immanuelkerk Overwinningsplein

Activiteiten Corpus den Hoorn en Hoornsemeer Buurtsoep & Workshop Elke woensdag van 12:00-13:00 uur is de buurtsoep in de Immanuelkerk, aan het Overwinningsplein 1. Prijs per persoon is € 1,-. Er is elke week een andere soep, gekookt door enthousiaste vrijwilligers. Wil je ook soep leren koken? Geef je snel op bij het Stip Corpus den Hoorn. Zodra de groep vol is gaan we van start met een gratis te volgen workshop “soep koken”! Als tegenprestatie vragen we je om twee maal per maand aanwezig te zijn bij de buurtsoep. Activiteiten Heymanscentrum Henri Dunantstraat 20 Het Heymanscentrum organiseert in juni onderstaande activiteiten. U hoeft zich niet op te geven. U bent van harte welkom 8 juni, 14.30 uur: Live klassiek concert. Kosten 3 euro. 21 juni, 10.45 uur: Muziekfestival met koren en dansgroepen. 21 juni, 14.30 uur: Muziekfestival met koren en dansgroepen.

28 juni, 14.30 uur: Rad van avontuur met leuke prijzen! Confiance à la Carte Elke derde donderdag van de maand van 12:00-13.30 uur kunt u in de Confiance, Kochstraat 1-4A, genieten van een warme lunch. Elke maand staat er een andere maaltijd op het menu, hier is ook een vegetarische variant van verkrijgbaar. Prijs per persoon € 4,50, dit is inclusief een glas drinken en koffie en thee achteraf. We horen graag als u mee eet. U kunt zich opgeven bij Stip Corpus den Hoorn. Komende Confiance à la carte data is 15 mei. Wist u dat... • De landelijke vrijwilligersactie van het Oranje Fonds NL Doet! op 21 en 22 maart weer een succes is geweest? In heel Nederland zijn 8.687 klussen geklaard! • Er een Stip nieuwsbrief met activiteiten in de buurt te verkrijgen is op verschillende locaties in de wijken Corpus den Hoorn en Hoornse Meer zoals: Bibliotheken en scholen, huisartsen, apotheken, zorgcentra, verenigingen

mei 2014 zondag zondag zondag zondag zondag Hemelvaartsdag

11 mei 9.30 uur ds. J.M.T. van der Spek 18 mei 9.30 uur ds. A. Akkerman 18 mei 11.00 uur V.o.W. ds. J.M.T. van der Spek 25 mei 9.30 uur ds. G. ter Beek 25 mei 11.00 uur V.o.W. ds. J.M.T. van der Spek 29 mei 9.30 uur ds. M. Baas

en kerken en natuurlijk bij STIP Corpus den Hoorn. Binnenkort kunt u hem ook uitprinten via de website van Stip Groningen. Wilt u activiteiten aanmelden dan kan dat via corpusdenhoorn@stipgroningen.nl

Oproep.... Het komt regelmatig voor dat er geflyerd moet worden voor buurtactiviteiten. Heb je zin om het flyerteam hiermee te helpen? Geef je op bij STIP in De Confiance!

Nieuw leven in de bieb van De Confiance! Doet u mee? De bibliotheek is weg uit Corpus den Hoorn, de ruimte is er nog. Wie heeft boeken en kinderspelletjes te ruilen, tijdens de openingstijden van STIP in De Confiance? Meer levendigheid, ontmoeting, een gratis kopje koffie of thee én de kans om weer boeken te vinden in eigen wijk! Kom langs met boeken en spelletjes en kijk of er iets voor je bij is. Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend De Confiance, Kochstraat 1-4a, (050-5273493), tussen 9-12 uur! Tot ziens met uw boeken en spelletjes!

Colofon

De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: 2e editie 2014 Verschijning 4x per jaar In juli extra nieuwsbrief op de website en facebook Redactie: Sjoerd Alkema, Alexandra Cools, Annika van Dijk, Jan Nieborg, Henk Cools (Wijkraad) Vormgeving: Jan Hoving

Vrijwillige inzet in Corpus den Hoorn en Hoorse Meer Ruim 1 op de 4 Groningers doet vrijwilligerswerk en er is nog steeds veel vraag naar vrijwilligers. Aan de andere kant zijn er ook steeds meer mensen die zich voor korte of langere tijd vrijwillig willen inzetten. Dat is mooi, want door vrijwilligerswerk te doen, kunnen mensen actief bijdragen aan de samenleving in stad en wijken. Tevens is het voor henzelf een manier om nieuwe vaardigheden te leren, meer mensen te leren kennen en hun CV uit te breiden. Ook in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer is van alles te doen op het gebied van vrijwillige inzet! Hoe meer wijkbewoners een steentje willen bijdragen, hoe leuker en leefbaarder je eigen wijk wordt. Of je nu bij een sportvereniging iets wilt doen, in de zorg, bij de Buurten Speeltuinvereniging… er is voor elk wat wil. MJD ondersteunt de vrijwillige inzet in de stad Groningen en lokaal in de wijken. Dit doen we door bewoners te helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk, organisaties te ondersteunen bij het vinden en binden van hun vrijwilligers, en stedelijke diensten van MJD bekendheid te geven in de wijk. Denk daarbij aan het gratis cursusaanbod voor vrijwilligers, de Groningse Beursvloer, Jong Goud 050, het mentorenproject Goud Veur Joe, enz. Bianca Rekker is Buurtwerker Vrijwilligerswerk in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. Zij werkt vanuit De Confiance en is bereikbaar op 06 42452241 of b.rekker@mjd.nl. Bij het Stip in Confiance ligt een map met vrijwilligersvacatures uit de wijk. Maar uiteraard kan je ook digitaal zoeken. Op www.stiel.nl vind je vrijwilligersvacatures bij jou in de wijk. Wil je gericht zoeken naar vacatures in de hele stad? Kijk dan op www.vrijwilligersgroningen.nl.

Druk: Banda BV, Heerenveen Oplage: 4.500 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.dezuidwesterkrant.nl Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. De redactie houd zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Deadline nieuwsbrief (digitaal op website), aanleveren kopij 23 juni 2014. Deadline aanleveren kopij (krant) voor 18 augustus voor de krant van september 2014.

Nieuws uit

Mei – juni

Maand van het Spannende Boek - Terreur in thrillers 30 mei t/m 30 juni De maand juni wordt dit jaar extra spannend in uw Bibliotheek met de volgende ingrediënten: Een boekenbon voor nieuwe leden Als u tijdens Juni – Maand van het Spannende Boek lid van de Bibliotheek wordt, krijgt u een Boekenbon van € 5! Het Moordspel van de Bibliotheek Op de website van de Bibliotheek (www.mijne igenbibliotheek.nl) vindt u het Moordspel: een spannende online wedstrijd waarbij een klassieke ‘whodunit’ in delen wordt gepubliceerd. Tussentijds komen er aanwijzingen die leiden naar de oplossing van de moord… De spannende Boekentipper Ook de Spannende Boekentipper is te vinden op www.mijneigenbibliotheek.nl. Leden van de Bibliotheek vinden hier online leenadvies op maat. Aangepaste openingstijden De Bibliotheek is gesloten op: Hemelvaartsdag - Donderdag 29 mei Tweede Pinksterdag - Maandag 9 juni

Voordeel met je Biebpas Vanaf april krijgt u met uw Biebpas korting op bijvoorbeeld voorstellingen, tijdschriftabonnementen, musea, evenementen en veel meer. Kijk snel op www.voordeelmetjebiebpas.nl en ontdek een website boordevol acties en voordelen. Ouder&Kind Café 050 Iedere 2e woensdag van de maand is er een Ouder&Kind Café in de Centrale Bibliotheek. Ouders, verzorgers en grootouders kunnen hier met al hun vragen over baby’s, peuters en kleuters terecht. Er kan advies worden ingewonnen over het dragen van een kindje, kinderkleding, sporten met jonge kinderen, yoga en massage. En over voorlezen natuurlijk! Er is altijd een lactatiedeskundige aanwezig om vragen over borstvoeding te beantwoorden. Ook eigen vragen kunnen worden ingebracht. Vanaf 10.00 uur op de Jeugdafdeling. Italiaanse Filmavonden In mei en juni worden in de Centrale Bibliotheek vier Italiaanse films rond vier Italiaanse thema’s vertoond. Elke film wordt ingeleid door Vincenzo Tabacco. Hij is taalkundige en docent Italiaans bij onder meer de Volksuniversiteit Groningen. • wo 14 mei: Thema Oorlog, film: Mediterraneo • wo 21 mei: Thema Homoseksualiteit, film:

Mine Vaganti • wo 28 mei: Thema Maffia, film: Le Conseguenze dell’amore • wo 4 juni: Thema Psychiatrie, film: Il papà di Giovanna Centrale Bibliotheek, Wolters-Noordhoffzaal – 19.30 uur - €7,00 (leden Bibliotheek en VU €5) en dit alles onder het genot van een kopje koffie/ thee, een drankje en een Italiaanse versnapering.

Juli - augustus Zomervakantie Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus De Bibliotheken in de stad Groningen zijn tijdens de zomermaanden geopend op de volgende dagen: • Centrale Bibliotheek ma t/m vr 13.00-18.00 uur za 11.00-16.00 uur • Bibliotheek De Wijert Ma, wo en vr 13.00-17.00 uur Ouder&Kind Café 050 Iedere 2e woensdag van de maand is er een Ouder&Kind Café in de Centrale Bibliotheek. (Zie onder mei-juni)


mei 2014 - pagina 4

De Zuidwester

Stadspark heel weekend in Keltische Sferen Het tweede Rapalje Zomerfolk Festival op 17 en 18 mei a.s. in het Groninger Stadspark belooft weer een event van formaat te worden. Met een prachtige line-up van bands en artiesten uit binnen- en buitenland, weet de Groninger folk-formatie Rapalje, weer een geweldig muziek evenement voor jong en oud, op de evenementen agenda te zetten. Evenals vorig jaar wordt de zonneweide omgetoverd tot een vrolijk festivalterrein, waar weer van alles te beleven valt. Natuurlijk is er weer de geweldige Keltische markt met een keur aan standhouders die een veelheid aan bijzondere waren aanbieden maar er zijn ook een hoop activiteiten waaraan de bezoekers deel kunnen nemen. We zorgen voor een vol programma voor jong en oud. Van workshops, boogschiet-wedstrijden en meer tot gewoon lekker genieten in het gras van een drankje of een hapje, terwijl de klanken van prachtige folkmuziek over het veld klinken, aldus David Myles, organisator van het evenement. Het Rapalje Zomerfolk Festival is een feest voor het hele gezin. Daarom is er ook een uitgebreid programma voor kinderen samengesteld. In het Kinderdorp kunnen kinderen onder begeleiding aan een heleboel activiteiten meedoen, zoals zwaard-vechten en boogschieten. Ook zijn er Highlandgames voor kinderen. Hier kunnen ze met hoefijzer gooien, boomstam werpen, spijker slaan en kogelstoten een certificaat en een medaille verdienen. Verder is er een strokasteel, een verhalenverteller en natuurlijk is ook de Ierse dansworkshop geschikt voor jongere bezoekers. Natuurlijk zorgen we ook weer voor

een spetterende afsluiting op de zaterdag met één van de meest spectaculaire vuurshows van Europa door het Duitse “Furioso”. We gaan dit jaar echt knallen. Even als vorig jaar trekt het festival veel mensen aan vanuit het hele land, die speciaal voor dit feest naar het noorden komen. Speciale overnachtingsarrangementen kunnen via de website van het festival (http: //www.rapaljefestival.nl/zomerfolk-tickets/) worden geboekt. Als bijzonderheid presenteren we dit jaar het Rapaljebier, gebrouwen in samenwerking met de Groninger Stadsbrouwerij Bouwerij de Kromme Jat. Een rondborstig bier gebrouwen uit voornamelijk lokale ingrediënten. We zijn trots op ons festival en nodigen iedereen graag uit dit feest met ons te vieren. Informatie: www.rapaljefestival.nl info@rapaljefestival.nl

Reacties festival bezoekers

Suzanne van der Linden Ik ga vanuit Noord-Brabant naar hun festival omdat ik vind dat Rapalje zo goed en mooi speelt en echt aardig voor alle fans zijn. Ze komen altijd even in de foyer praten met alle mensen en omdat ze echt tijd voor je nemen en niet na de show meteen weg gaan zoals sommige mensen wel doen. Ik vind ze SUPER en hoop dat ze nog lang muziek blijven maken

Harry Bos, Loppersum: Ik ben al weken bezig met posters plakken en te flyeren voor het festival. Veel fans uit Nederland en Duitsland helpen vrijwillig mee het festival te promoten. We verdienen het om zo’n prachtig festival in het noorden te hebben

Vorig jaar zijn wij samen met de kinderen ook naar het eerste Rapalje Festival gegaan. Jolanda als vrijwilliger bij de kinder entertainment en Raymond en de kinderen gewoon als bezoekers. Twee dagen lang hebben wij genoten van alle muziek, want het is echt een muzikaal festival, de gezellige en vriendelijke sfeer en de heerlijke open locatie. Meestal zit je op zo’n festival erg op elkaar gedrukt, hier heb je lekker de ruimte. Voor de kinderen was er een heel ridderspektakel, waarin ze door middel van allerlei proeven moesten bewijzen dat ze echte ridders waren, Ridders in de orde van Rapalje. Maar ook de verschillende standhouders hadden leuke bezigheden voor jong en oud.

Raymond & Jolanda

Ook de inwendige mens Paula, Gouda Ik ga voor de muziek de sfeer en de leuke mensen

Petra, Emmer Compascuum: Ik ga voor een geweldige funn-time. Lekkere muziek en leuke mensen en al mijn lieve vrienden natuurlijk.

De nichtjes Judith en Janitha zijn al jaren trouwe festivalgangers. Toen ze in 2007 voor het eerst, door toedoen van Janitha’s oudste broer, op een festival kwamen, waren ze gelijk verkocht. De muziek, de bijzondere kleding van de bezoekers en bovenal de bijzondere ontspannen en ongedwongen sfeer sprak hen zo aan dat er daarna frequent verschillende festivals werden bezocht en iedereen die maar wilde werd meegevraagd. Op een van hun eerste festivals waar ze met hun vader/moeder waren, “ Castlefest”, hoorden ze een bandje spelen die gelijk hun harten stal, Rapalje. De vrolijke muziek maakten hun dag en de lange heenreis helemaal goed. Toen ze met de bandleden in gesprek kwamen, bleken deze net als beide nichten, ook uit Groningen te komen. Vanaf dat moment werd Rapalje zoveel mogelijk bezocht als maar mogelijk was. KeltischMidzomerFestival In Nieuwe Schans, Koninginnedag, Theateroptredens in de buurt, de dames waren present. Nu Rapalje een eigen festival heeft in de Stad, is het natuurlijk helemaal te gek. Vorig jaar was het de eerste keer dat dit festival door Rapalje werd georganiseerd en het was meteen al geweldig. Ondanks het wat frisse weer op de eerste dag zat de sfeer er van meet af aan goed in. De tweede dag kon met een bak vol zonneschijn daarna helemaal niet meer kapot. Geweldige bands met heerlijke muziek waarop je lekker uit je dak kunt gaan. Heerlijk samen genieten van lekker eten en drinken. Gewoon even lekker terug in de tijd, waarin alles kan en alles mag, zolang je elkaar maar in je waarde laat. Het leuke van zo’n festival is dat je zomaar een bekende tegenkomt die je jaren niet gezien hebt maar je maakt er ook ontzettend snel nieuwe vrienden. De meest bijzondere mensen kun je tegen het lijf lopen. Intussen wordt nagenoeg de gehele familie mee gesleept en ook een uitgebreide vriendenschaar, zodat het Rapalje Zomerfolk Festival (RZF) echt HET event van het jaar is geworden. “Geweldig toch dat deze mannen zoiets vanuit het niets weten op te zetten en zonder een cent subsidie. Gewoon op eigen kracht. We zijn harstikke trots op ze. Het is een feest voor iedereen die van gezelligheid en muziek houdt. Voor jong en oud, arm of rijk het maakt niet uit. Iedereen is welkom en kan iets vinden van zijn/haar gading. Wij zijn er helemaal klaar voor we. Welke kleding we aantrekken laten we nog even afhangen van het weer maar dat we iets speciaals gaan dragen staat wel vast. We willen dan ook iedereen oproepen om zich ook in Keltische of middeleeuwse kledij te steken. Want ook dat draagt bij aan de feestvreugde. “ Rapalje HERE WE COME!!!

Dit jaar hopen wij natuurlijk opnieuw op spektakel en we zijn benieuwd hoe het festival zich voor deze tweede editie heeft ontwikkeld. Wij komen helemaal uit Lelystad en we kijken vooral uit naar de optredens van Rapalje zelf. Daar proberen we er altijd zoveel mogelijk van mee te pakken. De combinatie van muziek, show en vooral heel veel humor heeft ons al jaren veel plezier gebracht. We zijn eigenlijk wel echte die-hard fans te noemen.

Tovenaar Broin, Groningen: Het is een ontzettend leuk gebeuren zo’n festival naast geweldige muziek en goed eten en drinken doe je erg leuke contacten op en kom je in gesprek met de leukste mensen.

Jeltje, Drachten: Wat zo super vind aan Rapalje is dat ze na hun optreden gewoon weer opgaan in het publiek en gewoon samen met ons meedoen. Ze blijven gewoon, geen enkele kapsones Ik kijk er al maanden naar uit. Je kunt er lekker gewoon jezelf zijn.

We slepen iedereen mee

Sophia, Veendam: Zo’n festival geeft je een gevoel van vrede, rust en vrijheid. Je kunt er jezelf zijn

Op het Rapalje Zomerfolk Festival kun je niet alleen genieten van goede muziek en allerlei activiteiten maar ook aan de inwendige mens is gedacht. Ook dit jaar is de Cooking Highlander, de vaste Rapalje cateraar, op het festival aanwezig. “Onze vriendschap loopt al een groot aantal jaren” verteld Peter Muller uitbater van de Cooking Highlander. Het begon allemaal ergens zo rond de eeuwwisseling in de Irish Pub in Groningen waar Rapalje als aanstormende band regelmatig speelde. Als buurman van de Pub, met een eigen restaurant, kwamen we met elkaar aan de praat en de “jongens” vertelden van hun droom om een eigen festival te organiseren. In 2000 werd er voor het eerst een Keltisch Midzomer Festival georganiseerd. Nu zijn de mannen van Rapalje niet alleen geweldige muzikanten maar het zijn ook levensgenieters van de bovenste plank en al ras werd het idee van een vaste cateraar verder uitgewerkt en zo werd de Cooking Highlander geboren. Sinds die tijd staan we samen met Rapalje op menig festival en verzorgen we de catering. Natuurlijk is onze grote barbecue de blikvanger, waar je terecht kunt voor een Keltische portie vlees en andere verse spijzen. Onze Knobibrood is natuurlijk wijds bekend maar ook onze dranken uit de aardenwerken bekers, vinden gretig aftrek en geven daarmee een extra tintje aan het festival. Dit jaar is er voor het eerst het Rapalje Bier dat we met trots presenteren. Met overwegend lokale ingrediënten en gebrouwen in de STAD. We proberen ook dit jaar weer bezoekers op aangename wijze te verrassen en zien uit naar het festival op 17 en 18 mei.


mei 2014 - pagina 5

De Zuidwester

Eerste lustrum Hoornse Meer Concert Het Hoornse Meer Concert viert op zaterdag 6 juni 2015 de vijfde editie! Het concept slaat aan: een gratis openluchtconcert op een drijvend podium in de kom van het Hoornse Meer, optredens van muzikale professionals uit Groningen en de rest van de wereld, duizenden enthousiaste bezoekers in bootjes, op versierde balkons en aan de wal. Steeds meer bezoekers Het bezoekersaantal van het Hoornse Meer Concert neemt elk jaar toe. Zo genoten in 2013 duizenden bezoekers van Miranda van Kralingen, de Provinciale Brassband Groningen én studenten en docenten van het Prins

Claus Conservatorium. Zij verzorgden een internationaal programma dat geheel in het teken stond van het Nederland-Ruslandjaar. Uitvoerenden voor lustrum HMC 2015 Het Prins Claus Conservatorium en de dansacademie Noord-Nederland (Lucia Marthas) van de School of Performing Arts Hanzehogeschool Groningen, hebben hun medewerking toegezegd voor het HMC in 2015. Vocale- en instrumentale solisten sluiten de gelederen. De organisatie van het HMC is bijzonder trots wederom met één van de beste conservatoria van Nederland samen te werken. Top onderwijs van Gro-

Kunstmarkt 24 mei De stichting Kunstmarkt Hoornse Meer organiseert in samenwerking met stichting Méér Hoornse Meer ook dit jaar weer een kunstmarkt. Op zaterdag 24 mei kunt u van 13.00 tot 17.00 uur genieten van een gevarieerd kunstaanbod van ruim 20 kunstenaars. Schilderijen, sieraden, tekeningen, glas, foto’s, poëzie, keramiek, bloemsierkunst. Kunst om te kijken en te kopen. Laat u verrassen! Dit jaar is de locatie niet het Wall House, maar het S. Allendeplein. Het plein ligt centraal in de wijk aan het Hoornse Meer tegenover de Albert Heyn. Er is een tent op het plein voor de catering. Restaurant De Twee Provinciën verzorgt de wijn en de hapjes. Er zijn korte muzikale optredens, o.a. van het wijkkoor Hoorngeschal. Voor kleine kinderen is een aparte tent, waar zij onder deskundige begeleiding zelf mogen schilderen. Kom naar de Kunstmarkt op 24 mei voor kunst en gezelligheid! De entree is gratis. Geniet alvast van wat u zult zien en beleven op www.kunstmarkthoorn semeer.nl

ningse bodem op noordelijke wateren, op de grens van Groningen en Drenthe, wat wilt u nog meer? Programmering Op dit moment wordt hard aan het programma gewerkt. Via de HMCsite én social media wordt het definitieve programma kenbaar gemaakt Dat het wederom een spetterend en zeer afwisselend programma wordt, staat nu al vast! Op een toplocatie! De organisatie HMC kiest bewust voor de concertlocatie Hoornse Meer. De havenkom en de omringende flats maken de ruimte besloten en verzekeren duizenden bezoekers van een goed zicht op het podium. De ondergaande zon en het achterliggende meergebied toveren het drijvende podium om tot een sfeervolle locatie...... Breed draagvlak: interessant voor sponsoren! Het Hoornse Meer Concert is een evenement met een positieve, energieke en dynamische uitstraling. Het bezoekersaantal, dat jaarlijks toeneemt én het uitzonderlijk hoge aantal HMC-vrienden laten zien dat het een evenement een breed draagvlak heeft. U kunt daarop met uw bedrijf inhaken. Uiteraard wordt er rondom het HMC veel regionale en nationale publiciteit gemaakt. Wilt u nu reeds uw logo op onze site, of wilt u dat uw bedrijfsvlag tijdens het concert wappert op de kades van het Hoornse Meer? Wij informeren u graag over de (hoofd)sponsormoge lijkheden - waaronder een VIP-arrangement - via de website (www. hoornsemeerconcert.nl) of per mail (info@hoornsemeerconcert.nl).

De Noorderbrug bouwt in Groningen Op een zonnige dag fietst u langs de Sportlaan in de populaire wijk Corpus den Hoorn in Groningen. Aan uw linkerkant popt het Medisch Centrum Zuid (MCZ) op, een herkenbaar beeld. Tegenover het MCZ is bouwbedrijf Van Wijnen druk bezig met wat een groot nieuwbouwproject lijkt. U vraagt zich af: wat wordt hier gebouwd? Vanaf december 2014 krijgt de wijk Corpus den Hoorn er 100 nieuwe bewoners bij. Aan de laan Corpus den Hoorn op de kruising met de Sportlaan, laat De Noorderbrug het bestaande kantoorgebouw van twee lagen uitbreiden met vijf verdiepingen. Binnen het nieuwe pand zijn er straks 100 appartementen voor zelfstandig wonen met zorg voor mensen met een beperking. Elk appartement beschikt over een woonkamer, één slaapkamer, een berging en een ruime, aangepaste badkamer. Daarnaast zijn er ruimten voor ontmoeting, dagactiviteiten, behandeling en training, ateliers, werkplaatsen en een ruimte voor het personeel. Één verdieping wordt ingericht voor mensen met de ziekte van Huntington. Zorgkantoor Menzis heeft De Noorderbrug aangemerkt als specialist op dit gebied. Dit bouwproject sluit perfect aan bij de zorgfilosofie

van De Noorderbrug. Uitgangspunt is dat mensen vanuit hun eigen kracht een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Dat lukt beter in een groter gebouw, waar cliënten wonen in een bruisende omgeving waar zij dingen kunnen ondernemen en mensen ontmoeten. De bewoners De appartementen zijn bestemd voor cliënten met hersenletsel, een chronische beperking en/of lichamelijke beperking die ondanks hun beperking volop in het leven staan en actief meedoen in de maatschappij. Neem bijvoorbeeld Bernhard Fredericks. Bernhard heeft NAH en heeft een passie voor fotografie en film. In samenwerking met De Noorderbrug brengt hij elke twee weken een fotobezoek aan het bouwterrein in Groningen. De foto’s die hij maakt worden onder andere gebruikt voor de Facebookpagina: De Noorderbrug

Kunstenaars geven een rondje Rondje Méér, de open atelierroute van beroepskunstenaars rond het Paterswoldsemeer, vindt dit jaar plaats in het weekend van 14 en 15 juni. Er zijn twee startlocaties waar men rustig de ideale route kan plannen: Zorginstelling Maartenshof (Schaaksport 100) en atelier WorldWideAnja (Meerweg 130a, Haren). De plattegronden liggen op beide locaties. Ook is er iets te zien van de verschillende kunstenaars. In de gastvrije entree van Maartenshof is er beide dagen van 13.00 tot 14.00 uur een live demonstratie modeltekenen door verschillende kunstenaars. De open ateliers zijn te vinden in het grensgebied tussen Groningen en Drenthe. Behalve van de ateliers kunt u tijdens dit rondje genieten van de prachtige natuur op de fietsroute over de Hoornse Dijk en de Groningerweg en de bijzondere tuincomplexen Piccardthof en Bruilweering. Om het Rondje Méér rond te krijgen verloten de kunstenaars een kunstwerk onder de bezoekers. Iedereen is welkom op zaterdag en zondag 14 en 15 juni tussen 13.00 en 18.00 uur! Meer info:www.kunstenaarsrondjemeer.nl

Bouwt. Ook Andy Hoekstra verhuist mee. Andy liep hersenletsel op door een scooterongeval, maar laat zich hierdoor niet beperken. Samen met een vrijwilliger bezoekt hij regelmatig de sportschool, waar hij traint voor zijn deelname aan de Alpe d’huZes. Omdat cliënten actief willen meedoen in hun nieuwe woonomgeving, is De Noorderbrug in gesprek met allerlei organisaties in de wijk om te bekijken wat men voor elkaar kan betekenen. De Noorderbrug in het kort De Noorderbrug is specialist op het gebied van Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en doofheid en ondersteunt mensen met een beperking of chronische ziekte. De organisatie biedt behandeling, verzorging, verpleging en begeleiding in één van de wooncentra in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel of bij mensen thuis of op het werk. Omstreeks 15 mei verwachten bouwbedrijf Van Wijnen en De Noorderbrug het hoogste punt te bereiken. Wilt u de ontwikkelingen volgen? Like ons dan op Facebook: De Noorderbrug Bouwt. In 2014 wil De Noorderbrug ook in de provincies Friesland en Drenthe een start maken met nieuwbouwprojecten.

NL Doet in buurtboomgaard Hoornse Meer Ruim 25 buurtbewoners (volwassenen en kinderen) gingen zaterdag 22 maart in het lentezonnetje aan de slag in de buurtboomgaard. De landelijke vrijwilligersdag NL Doet was een mooie aanleiding om na het winterseizoen weer met het onderhoud te beginnen. Zo is er onkruid gewied bij de bessenstruiken en zijn alle fruitbomen van compost voorzien. De aanwezige kinderen hebben enthousiast meegeholpen met het bouwen van een prachtig nieuw bijenhotel. Lijkt het je leuk mee te helpen in de buurtboomgaard? In het voorjaar en de zomer organiseren we regelmatig werkmiddagen en –avonden. Iedereen is welkom: jong, oud, met en zonder tuinier ervaring. Je vindt de boomgaard aan de Den Uylstraat (bij de bushaltes). Meer informatie en opgave bij Gea Poppen, e-mail: BBHM@geapoppen.nl Kijk ook eens op onze facebookpagina: www.facebook.com/pages/ Buurtboomgaard-Hoornse-Meer


mei 2014 - pagina 6

De Zuidwester

Oproep sportieve vrouwen Sportieve en gezellige vrouwen (vanaf 35 jaar) gezocht voor onze trimgroep op dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur. Wil je je fitter en leniger voelen, kom dan 2 x gratis meedoen. De lessen worden gegeven in de sporthal aan de Canadalaan (vlak bij Overwinningsplein) onder leiding van Jan Schuurman.

Beweegtuin Hoornsemeer Zaterdag 15 maart hebben wij in en om Maartenshof een Gezondheids en Beweegmarkt georganiseerd. Bewoners van de wijk Hoornsemeer hebben kennis gemaakt met de activiteiten die door verschillende organisaties in de buurt aangeboden worden. Ook is er geïnformeerd naar de wensen van de bewoners uit de wijk. Uit deze wensen is gebleken dat men behoefte heeft aan meer bewegen. De sociale relatie met buurtbewoners scoorde ook hoog. Met een enthousiaste projectgroep is besloten om een Beweegtuin in Hoornsemeer te realiseren. Het doel van deze Beweegtuin is het stimuleren van bewegen,

ontmoeting en het streven naar ieders individuele doel in de eigen wijk met de buurtgenoten. De Beweegtuin zal voor alle doelgroepen toegankelijk zijn. Tevens zijn er plannen om gezamenlijke lessen en evenementen te organiseren zodat ook af en toe professionele begeleiding aanwezig is. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over wat u graag in de Beweegtuin wilt zien of wat er volgens u nodig is om dit plan tot een succes te helpen dan horen wij dit graag via beweegtuinhoornsem eer@gmail.com. Werkgroep Beweegtuin Hoornsemeer

Kijk voor meer informatie op de website van Kracht en Vriendschap Groningen

We Helpen Wethouder Zorg en Welzijn Jannie Visscher heeft woensdag 19 februari de nieuwe app “WeHelpen” gepresenteerd. Ze deed dit samen met een afvaardiging uit de kerngroep WeHelpen Groningen en een gebruiker. De app en de website Wehelpen.nl brengen vraag en aanbod van vrijwillige inzet, hulp, welzijn en plezier bij elkaar. Zoekt u hulp of heeft u iets te bieden? Zet het op WeHelpen.

Zorg en welzijn veranderen Wat betekent dit voor u? Samen aan Zet: Nieuwe mogelijkheden en oplossingen Zoals altijd in een tijd van grote veranderingen ontstaan er mogelijkheden en initiatieven die nieuwe kansen bieden waarmee u sommige problemen goed kunt oplossen. Veel mensen verzinnen nieuwe dingen waar andere mensen veel aan kunnen hebben Zo zijn er de kringloopwinkels, ruilwinkels, gratis hulp- en klussendiensten, reparatiecafé’s en nog veel meer. Bij Stip en bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunt u terecht voor een overzicht van nieuwe initiatieven en mogelijkheden. Samen slimmer aan de slag in de wijk: elkaar helpen en ontmoeten Onderling contact in de wijk wordt nog belangrijker dan het al was. Het gaat dan om samen leuke dingen organiseren zoals buurtfeesten of samen de wijk schoonhouden. Maar het gaat ook om burenhulp; boodschappen doen voor elkaar, de hond uitlaten, iemand helpen met de paperassen, of met een klus in huis. Steeds meer mensen doen vrijwilligerswerk. Vrijwilligers kunnen op allerlei manieren praktische steun en een helpende hand bieden. Ook mantelzorgers (mensen die een familielid, vriend of vriendin ondersteunen) krijgen een steeds grotere rol. Durf te vragen Heeft u steun of hulp nodig? Dan is het belangrijk dat u dit ook zelf durft te vragen. Aan familie, vrienden, maar ook aan buurtgenoten en aan vrijwilligers. Als u bijvoorbeeld uit het ziekenhuis komt en geen hulp krijgt, is het altijd mogelijk buren, vrienden, familie of vrijwilligers te vragen iets voor u te doen. Ook als u om andere redenen steun nodig heeft, dan is het belangrijk om iemand te durven vragen om met u mee te denken en naast u te staan. U kunt altijd terecht bij Stip en bij het CJG Bij Stip kan iedereen terecht die informatie of advies wil hebben, vrijwilligerswerk zoekt of ondersteuning nodig heeft. Ook is Stip dé plek als u wilt weten wat er in de wijk te doen is, als u ideeën hebt voor nieuwe activiteiten. Bij het CJG draait het vooral om opvoeden en opgroeien: u vindt er ouders en aanstaande ouders. Kijk voor meer informatie op: www.stip-groningen.nl en op www.cjg-groningen.nl Openingstijden Stip Corpus den Hoorn/Hoornse Meer: Stip is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 -12:00 uur. Kochstraat 1-4A, 9728 KA Groningen Tel: 050-5273493, corpusdenhoorn@stip-groningen.nl.

Nieuw buurtcentrum Semmelweisstraat In april is de bouw gestart van Fase 2 Semmelweisstraat en zal ca. mei 2015 klaar zijn. Op de begane grond zijn er ruimtes gepland voor activiteiten van en voor de buurt; een nieuw buurtcentrum. Het is de bedoeling dat het buurtcentrum een open en uitnodigend karakter krijgt, waar ook nieuwe initiatieven vanuit de wijk een plek kunnen krijgen. Kortom, een plek voor en door bewoners en instellingen. We zijn op zoek naar (nieuwe) actieve bewoners die hier hun schouders onder willen zetten. Na de zomervakantie wordt actief geworven. Wil je informatie of heb je interesse? Neem contact op met opbouwwerker Petra Mens p.mens@mjd.nl 0624759067

Meld je nu aan! - Prokkelweek 2014 Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. De Prokkelvoorbereidingen zijn al weer in volle gang. Wij kunnen je hulp daar goed bij gebruiken!

Op zaterdagmiddag 7 juni vindt op het binnenterrein van de Confiance de Prokkel voor de wijk plaats. Een gezellige middag voor jong en oud met het thema Braziliaans Carnaval; om in de sferen van het WK voetbal te komen. Kom gezellig langs!

Wanneer en wat? In 2014 is de landelijke Prokkelweek van maandag 2 juni t/m zaterdag 7 juni 2014. In Corpus den Hoorn vinden er Prokkelactiviteiten plaats op 5, 6 en 7 juni. Op 5 juni zijn er heen- en weerstages. Dan kun je ontdekken wat voor werk en/ of vrije tijdbesteding iemand met een verstandelijke beperking doet. Op vrijdagavond 6 juni vindt in het Menno Lutterhuis een Prokkel plaats, waar kinderen van basisschool de Tamarisk en bewoners van de NOVO aan meedoen. Kom kijken!

Meehelpen of opgeven? Wil je mee doen met organiseren en voorbereiden of wil je je opgeven voor een Prokkel neem dan contact op met Stip – Corpus den Hoorn via, corpusdenhoorn@stipgroningen.nl, telefoon: 050 – 537 34 93. Je kunt ons ook bezoeken op maandag t/m woensdag en vrijdag, openingstijden zijn van 09:00 – 12:00. Nog meer informatie over de Prokkelweek vind je op www.prokkel.nl.

Verkeer zuid-west Corpus den Hoorn De afgelopen jaren heeft de gemeente maatregelen genomen voor een goed en veilig verloop van het verkeer in het zuidwestelijk deel van de wijk Corpus den Hoor. Het deel van de wijk tussen Paterswoldseweg, Boerhaavelaan, Laan van de Vrijheid en Laan Corpus den Hoorn. De bewoners hebben echter nog wensen voor verbetering van de verkeersafwikkeling. Nog voordat de wijkvernieuwing volledig is afgerond hebben de Wijkraad Corpus den Hoorn en de gemeente opnieuw gekeken naar de verbeterpunten en het verloop van het verkeer in dit gebied. Er is een plan uitgewerkt waarmee alle resterende knelpunten kunnen worden aangepakt. De bewoners kunnen reageren op dit bericht door een email te sturen naar wijkraad@corpusdenhoorn.nl. De reacties worden door de Wijkraad in behandeling genomen en teruggekoppeld. Voor het invoeren van de verkeersmaatregelen wordt daarna door het College van Burgemeester en Wethouders een verkeersbesluit gemaakt. Het verkeersbesluit wordt in de maand juni a.s. in de Staatskrant gepubliceerd. Als bewoners het niet eens zijn met de voorgestelde maatregelen, dan kan er bezwaar worden aangetekend tegen het verkeersbesluit. Bij het verkeersbesluit is aangegeven wanneer en hoe er bezwaar kan worden gemaakt. Semmelweisstraat. De z.g. ‘Kiss-and-ride-strook’ die voor de school is gemaakt, wordt weinig gebruikt. Kinderen die met de auto worden gebracht stappen in en uit op de rijweg. Dat levert drukke, onoverzichtelijke en onveilige situaties op. Daarom wil de gemeente proberen de ouders duidelijker te verwijzen naar deze ‘Kissand-ride-strook’ voor de school. Er komt een verkeersbord met de tekst ‘K+R, HALEN EN BRENGEN’ en een pijl die verwijst naar de strook.

Aanvullend wordt nog bekeken of deze strook nog op een andere manier sterk in beeld kan worden gebracht. Er bestaan voorbeelden van hoe dit op een creatieve en eenvoudige manier gedaan kan worden. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van kleur op het wegdek van de ‘Kiss-and-ride-strook’. De kleuren kunnen dan voortkomen uit de kleuren die de veilige schoolroute paaltjes (Boerhaaverotonde) hebben. Het is belangrijk dat vanuit de school het gebruik van de ‘kiss and ride’ gestimuleerd wordt. Daarover zijn afspraken met de school gemaakt. Veilige School Route Het gemeentelijke project ‘Veilige Schoolomgeving’ is vorig jaar afgerond. Er is geen geld meer beschikbaar om nieuwe veilige schoolroutes in te richten. In Corpus den Hoorn is aandacht gevraagd voor de kruisingen Einthovenlaan/Hippocrateslaan/ Galenuslaan. Uit onderzoek is gebleken dat de rijsnelheid niet wordt overschreden. Wat dat betreft is er geen aanleiding om maatregelen te nemen. Het kleurige straatmeubilair ‘Veilige Schoolomgeving’ dat niet zo lang geleden op ‘Boerhaaverotonde’ is gezet, heeft door de schoolverhuizing geen functie meer. De Wijkraad heeft het idee geopperd om dit kostbare straatmeubilair beschikbaar te stellen voor (her) plaatsing in de wijk Corpus den Hoorn (noord). De gemeente wil hieraan meewerken en gaat een plan maken. Pasteurlaan 1 Omdat de woningen 55 t/m 81 aan de achterzijde kunnen parkeren, is het voorstel om in dat deel en aan die kant van de Pasteurlaan een parkeerverbod in te stellen. Er kan geparkeerd worden aan de straat van de huisnummers 28 t/m 62. Dit past ook beter omdat aan de kant van het

brede trottoir wordt geparkeerd. Om de versmallingen van de rijwegen bij de kruisingen beter zichtbaar te maken is het voorstel om de tegels weg te halen en daar blokhagen aan te brengen. Pasteurlaan 2 Voor het straatdeel Pasteurlaan tussen de Galenuslaan en de Hippocrateslaan wordt voorgesteld om parkeren aan de kant van de woningen 26 t/m 26-13 niet toe te staan. Dat hangt samen met de uitritten bij deze woningen, waarvoor niet geparkeerd kan worden. Parkeren aan die kant van de straat gaat ten koste van de parkeercapaciteit. Geparkeerde auto’s naast de uitritten zouden het zicht op de straat bij het uitrijden belemmeren. Voorgesteld wordt het parkeren zoals het nu gaat niet te veranderen en groenvoorziening aan te brengen op de bestaande straatversmalling. Galenuslaan Tussen de Boerhaavelaan en de Pasteurlaan rijdt veel verkeer tegen de rijrichting in. Bewoners nemen de kortste weg naar de parkeerplaatsen achter hun woning. Daarom is het voorstel om de rijrichting om te draaien, zodat de verkeerscirculatie logischer wordt. Bijkomend voordeel is dat verkeer van buiten de wijk voor brengen en halen voor de school, sneller de wijk verlaat via de rotonde Boerhaavelaan. Kochstraat Ook voor de rijrichting in de Kochstraat, tussen de Hippocrateslaan en de Galenuslaan, wordt voorgesteld om deze om te keren. Veel weggebruikers negeren de huidige verplichte rijrichting. De Wijkraad geeft aan dat er behoefte is aan inrijden van de Kochstraat vanuit de Hippocrateslaan. Dit voorkomt grote omrij-bewegingen.


mei 2014 - pagina 7

De Zuidwester


mei 2014 - pagina 8

De Zuidwester

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������

Zuidwester mei 2014  
Zuidwester mei 2014  
Advertisement