Page 1

De Zuidwester 20e jaargang nr. 2

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

In deze krant:

Lente in het Heymanscentrum

De Computer als serieus muziekinstrument Pagina 6

Gierzwaluwen De gierzwaluwen zijn weer in Stad. De eerste gierzwaluw van dit jaar is gesignaleerd in de Indische buurt, door mensen van vogelvereniging Avifauna. Om deze beschermde zwaluw extra nestgelegenheid te bieden heeft de gemeente, samen met bewoners en woningbouwcorporaties, een groot aantal nestkasten opgehangen. Ook voor andere stadsvogels zijn voorzieningen aangebracht. Zo heeft wethouder Jan Seton op vrijdag 26 april een kunstwerk in de Mussengang onthuld. Dit werk bestaat uit 20 mussenkasten.

Bedankt! Laat ik me eerst even voorstellen: ik ben Herman en ik woon aan de Pasteurlaan. Door omstandigheden ben ik een periode niet thuis geweest. Ik heb een voor- en achtertuin die goed verwaarloost waren. Ook heb ik een ongeluk gehad waardoor ik mijn rechterarm nog maar beperkt kan gebruiken. Toen ik weer thuis kwam wonen ben ik begonnen als vrijwilliger bij de koffieochtend in de Confiance. Hier hoorde ik dat er vrijwilligers zijn die je tuin onderhanden kunnen nemen. Ik heb me via Stip hiervoor aangemeld. Vorig jaar hebben ze met acht man mijn achtertuin gedaan en dit jaar mijn voortuin waar ze tegels in hebben gelegd. Het ziet er nu weer goed uit en ik ben blij dat ze me uit de brand hebben geholpen. Ook het contact met mijn buurman is verbeterd. Dit was eerder niet zo goed. Op de dag dat de vrijwilligers in mijn voortuin bezig waren kwam mijn buurman naar buiten. Hij heeft geholpen in de tuin en schonk ook nog drinken voor ons in. Ik was blij toen hij zei dat ik goed bezig was. Toen ze met mijn tuin klaar waren hadden ze nog een verassing voor mij, ik kreeg allemaal viooltjes in mijn voortuin. De mensen die dit voor mij hebben gedaan zijn van Hart voor Zuid van de Refajahkerk. Ik wil ze met dit artikel in de wijkkrant bedanken. Dan wil ik ook nog een oproep doen: Omdat mijn tuin aan de grote kant is en mijn huis te groot wil ik mijn woning met iemand ruilen. Het liefst in het zuiden van de stad. U kunt mij mailen: h.l.verbrugge@hotmail.com

Extra nestkasten Ieder jaar komen de gierzwaluwen rond Koninginnedag terug in onze stad. Met hun karakteristieke kreten bezorgen ze bezoekers en bewoners ieder jaar een zomergevoel. Dit jaar zijn de gierzwaluwen hier extra welkom; op verschillende plaatsen hangen extra nestkasten voor ze klaar. Corporatie Nijestee zorgde voor 134 neststenen in de noordgevel van het appartementencomplex De Groenling aan het Wielewaalplein. Deze zijn in een mooie abstracte figuur zichtbaar. Ook in het nieuwe gemeentepand bij station Europapark zijn 100 nestkasten aangebracht. Onlangs hebben bewoners in de omgeving van de Akkerstraat samen met Vogelbescherming op verschillende plaatsen in de wijk 30 nestkasten opgehangen. Bouwplannen In het ecologisch beleid van de gemeente was de afgelopen jaren extra aandacht voor specifieke stadsvogels, zoals de gierzwaluw. Dit komt omdat hun aantallen nog steeds achteruit gaan. Deze stadsvogels hebben vooral hulp nodig bij het vinden van goede nestplaatsen. Daar wordt in bouwplannen tegenwoordig rekening mee gehouden. Naast de gierzwaluw gaat het ook om de huismus. Drie maanden De gierzwaluw is drie maanden per jaar in ons land te gast. Deze beschermde vogel overwintert in Afrika. De vogels zijn zeer plaatstrouw: ieder jaar vliegen gierzwaluwen zo’n 7000 kilometer naar steeds dezelfde broedgebieden in Europa. Ze blijven ongeveer 100 dagen in ons land. Eind augustus zijn alle gierzwaluwen uit Nederland vertrokken.

Wijkraad Corpus den Hoorn

Pagina 5

Kom met uw boot naar Hoornse Meer concert

Pagina 7

Mei 2013


mei 2013 - pagina 2

De Zuidwester

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


mei 2013 - pagina 3

De Zuidwester

Stadjerspas

Nieuws van de wijkraad Eind april stond in het Dagblad van het Noorden een artikel over de rotonde Boerhaavelaan - van Swietenlaan - Laan Corus de Hoorn. Doordat het Martini ziekenhuis bij calimiteiten moeilijk bereikbaar is in de spits door de ambulances, wordt overwogen de rontonde eruit te halen en er een kruispunt van te maken met verkeerslichten. Op zichzelf vinden wij, met de verkeerscommissie Corpus den Hoorn, het een heel goede zaak om de buurt verkeersveiliger te maken, maar ga dan ook in overleg met de buurt!!!! Tot nu toe heeft de wijkraad geen enkele berichtgeving gehad over deze zaak. Wel hebben we bij de Stadsdeelcoördinator om opheldering ge-

Colofon De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: mei/juni 2013 Verschijning 4x per jaar In juli extra nieuwsbrief op de website en facebook Redactie: Sjoerd Alkema, Alexandra Cools, Jan Nieborg Vormgeving: Jan Hoving Druk: Banda BV, Heerenveen Oplage: 4.500 Redactieadres: Van Swietenlaan 1 Postbus 8043 9702 KA Groningen Telefoon: 050-5274127 Fax: 050-5271327 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.dezuidwesterkrant.nl Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn www.corpusdenhoorn.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. De redactie houd zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Deadline aanleveren kopij 2 september voor de krant van september/ oktober 2013.

vraagd. Ook willen we meedenken over deze plannen. De gemeente heeft beloofd op deze zaak terug te komen. We houden u op de hoogte. Met de afdeling beheer van de gemeente zijn we rond geweest om te kijken of alle wijzigingen die gepland waren, zijn uitgevoerd i.v.m. de verkeerszaken omgeving Boerhaavelaan. Het blijkt dat er nog enkele zaken zijn die niet goed zijn uitgevoerd. De hoeken van verschillende straten zijn in het donker niet goed zichtbaar. Ook de wachtverboden in enkele straten zijn onlogisch. De gemeente gaat het alsnog aanpakken.

De gemeente Groningen geeft kattenbezitters, op vertoon van hun Stadjerspas 2013 en het inleveren van een speciale coupon, een korting van maximaal €70,- op neutralisatie en/of chippen van hun huisdier. Dit doet de gemeente in samenwerking met bijna alle stad-Groningse dierenartsen en de Dierenbescherming afdeling Groningen. De actie loopt tot en met 31 december 2013. De gemeente wil hiermee overlast van zwerfkatten voorkomen. Deze leven namelijk vaak onder slechte omstandigheden omdat ze geen voedsel kunnen vinden. Zwerfkatten raken ook vaak gewond of worden doodgereden. Sommige mensen voeren de katten en geven ze aandacht. Als deze dieren niet gesteriliseerd of gecastreerd worden, komen er steeds meer. Dit vergroot de kans op besmettelijke ziektes. Bovendien kan er overlast ontstaan door opengetrokken vuilniszakken, uitwerpselen, vechten en het sproeien van ongecastreerde katers. De gemeente hoopt met deze actie dierenliefhebbers te stimuleren hun huisdier te laten neutraliseren. Dan kunnen ze geen jonge katjes meer maken of krijgen.

We hebben ook gevraagd nog eens te kijken naar de eenrichtings straten, waardoor het allemaal wat eenvoudiger wordt. Men reageerde bedenkelijk. Maar wie weet?? Elders vindt u in deze krant een oproep voor de Burendag 2013. De wijkraad steunt dit initatief en laten we er vooral een gezellige en er een sportieve dag van maken. Dus geeft u op als hulp en/of deelnemer(s). De wijkraad wenst u een hele fijne vakantie toe. Henk Cools Voorzitter wijkraad Corpus den Hoorn

Nu nog meer nieuws uit de Hoornsewijken Naast de 4 papieren kranten gaat De Zuidwester nu ook een digitale nieuwsbrief verzorgen. Via de website www. dezuidwesterkrant.nl en onze facebook pagina http://www.facebook.com/pages/Wijkraad-Corpusden-Hoorn zullen tussentijdse agenda updates en belangrijke meldingen worden gepubliceerd. Ook staan hier de verslagen van de wijkraadverga-

OPROEP !!!! Op 21 september is het burendag 2013 Enige bewoners kwamen op het idee om een voetbaltoernooi voor jong en oud te organiseren. We hebben een Cruyff-court, we hebben veel sportieve bewoners. Dus waarom niet?? Wie wil mee helpen het te organiseren en wie wil mee voetballen? Hoogstwaarschijnlijk worden het ploegen van zes personen, leeftijdgroepen van 8 t/m 13 jaar en van 14 t/m 99 jaar. Het gaat erom om tot een gezellige dag te komen. Inlichtingen bij Deborah Granville (Stiel) 06-42635132 of e-mail: d.granville@stiel.nl Opgave: alleen of teams, bij het Stip Corpus den Hoorn 050-5273493 of e-mail: corpusdenhoorn@stip-groningen.nl

deringen en eventuele wijkmededelingen. Natuurlijk kunt u ook reageren en zo nodig meepraten met de dingen die in de buurt spelen of ideeën ventileren. Redactie De Zuidwester


mei 2013 - pagina 4

De Zuidwester

Nieuws uit Mei t/m augustus 2013 Juni Maand van het Spannende Boek 1 t/m 30 juni Dit jaar viert de Maand van het Spannende Boek haar 25-jarig jubileum! De hele maand is er aandacht voor uitstekende thrillerschrijvers zoals Nicci French, Tomas Ross, Loes den Hollander en Charles den Tex. Kom naar de bibliotheek voor een uitgebreide keuze uit honderden spannende boeken!

Juli - augustus ZOMERVAKANTIE maandag 8 juli t/m zondag 18 augustus De bibliotheken in de stad Groningen zijn tijdens de zomermaanden geopend op de volgende dagen: • Centrale Bibliotheek ma t/m vr 13.00-18.00 uur za 11.00-16.00 uur •

Bibliotheek Beijum, Lewenborg, Selwerd, Vinkhuizen, De Wijert en Hoogkerk Ma, wo en vr 14.00-17.00 uur. N.B. Bibliotheek Selwerd is tevens van 11.00-14.00 uur geopend, echter zonder Klantenservice.

De Bibliotheekpunten Floreshuis, Treslinghuis en Confiance zijn tijdens de bouwvakvakantie van 22 juli t/m 9 augustus gesloten.

ZOMERACTIE VOOR LENERS Neem gratis langer boeken mee! Van 1 juli tot en met 28 juli is het niet nodig extra leentijd te kopen want de uitleentermijn van (luister)boeken is dan maar liefst zes weken! Kijk voor de uitgebreide spelregels op onze website!

Vrijwilligerswerk Vrijwilliger zijn, is vrijwillig, maar niet vrijblijvend Vrijwilliger zijn is verbonden, maar niet gebonden Vrijwilliger zijn is onbetaalbaar, maar niet te koop, Vrijwilliger zijn is positief denken, is positief doen, met als enig doel: Voor jezelf en de ander een goed gevoel! Zin en tijd om u actief in te zetten voor uw medemens? Kijk eens op vrijwilligersgroningen.nl Hierop vindt u het meest recente aanbod van vrijwilligervacatures. Of kom langs bij Stip voor een overzicht van de vacatures bij u in de buurt. Stip journalist Op de website www.stip-groningen.nl staan artikelen die gaan over uw wijk. Stip Corpus den Hoorn is op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om stukjes aan te leveren over activiteiten die plaatsvinden in de wijk. U treedt hiervoor in contact met organisaties en wijkbewoners die activiteiten organiseren. Uw teksten zijn wervend en hebben als doel buurtbewoners te informeren over activiteiten. Werktijden zijn in overleg. Kok Buurtsoep De Buurtsoep bestaat anderhalf jaar en vindt iedere week plaats in de Immanuëlkerk. Door vertrek van een vrijwilliger is er plek voor iemand die in staat is om zelfstandig soep te koken voor meerdere personen. U wordt ondersteund in uw werkzaamheden door vrijwilligers. Hiervoor is het van belang dat u kunt samenwerken. U werkt iedere woensdag van 10.00 tot 14.00. Kok Confiance à la carte Kunt u lekker koken? En vindt u het leuk om dit voor een grote groep mensen te doen? Iedere 3e donderdag van de maand verzorgt een groep vrijwilligers een Hollandse en Buitenlandse maaltijd voor circa 25 a 30 wijkbewoners in de Confiance. Belangrijk is dat u goed met anderen kunt samenwerken en dat u kunt omgaan met stress.

Let op: Gewijzigde openingstijden STIP Corpus den Hoorn en Hoornsemeer Nieuwe openingstijden Stip Corpus den Hoorn zijn: Maandag en Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur. Nieuwe openingstijden Stip Hoornsemeer zijn: Maandag en woensdag van 9.00-12.30 uur. Dinsdag en Donderdag van 14.00-17.00 uur. Contactgegevens Stip vindt u hieronder. Stip Corpus den Hoorn Confiance, Kochstraat 1-4A Inloop maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 Bellen of mailen naar 050 5273493: corpusdenhoorn@stip-groningen.nl Stip Hoornsemeer Maartenshof, Schaaksport 102. Inloop maandag en woensdag van 9.00-12.30 uur of dinsdag en donderdag van 14.00-17.00 uur. Bellen of mailen naar 050 535 44 62: hoornsemeer@stip-groningen.nl


mei 2013 - pagina 5

De Zuidwester


mei 2013 - pagina 6

De Zuidwester

Studio Boterdiep

De computer als serieus muziekinstrument Studio Boterdiep te Groningen opent de deuren tot een nieuwe lesruimte voor het produceren, mixen en masteren van muziek. De lesruimte biedt plaats aan zeven studenten en een docent. Het cursusaanbod is toegespitst op het maken van beats, opnemen van instrumenten en nabewerken van geluid. In blokken van 4 tot 8 weken biedt Studio Boterdiep cursussen Cubase, Reason en Protools aan. Tijdens de open dagen op zaterdag 25 en zondag 26 mei is iedereen van 12-18uur welkom om de educatieruimte te

bezichtigen, gratis proeflessen te volgen en je in te schrijven voor een cursus. De studio’s waar o.a. Kraantje Pappie, Leeways en Dope D.O.D. de nodige uren doorbrachten zijn ook te bezichtigen. Na de open dagen is Studio Boterdiep elke eerste zondag van de maand geopend voor gratis advies en informatie m.b.t. muziekproductie, opnames en studiogebruik. Studio Boterdiep vind je aan het Boterdiep 73 te Groningen. Voor meer informatie: www.studioboterdiep.nl twitter: @studioboterdiep

Computerlessen voor senioren door senioren Seniorweb Groningen verzorgt al meer dan 10 jaar diverse computerlessen. Het lesprogramma omvat de volgende mogelijkheden : * beginners (Windows 8, Windows 7, Windows Vista en Windows XP) * Internet en E-mail * Foto- Diashow op DVD * Digitale bewerking van foto’s * Ordenen van foto’s met het programma Picasa * leren omgaan met Tablet computers (iPad en Android)

* Computer aanpassen naar eigen smaak en behoeften (= Zorgeloos computeren) * Tekstverwerken met Word * Werken met het rekenprogramma Excel * Sociale media (Facebook en Twitter) * Skype (bellen via de PC) * diverse workshops Voor inlichtingen : telefoon: 050 5 77 88 12 op werkdagen tussen 9.30 tot 17.00 uur of bezoek onze website www.seniorwebgroningen.nl voor actuele informatie

Opening beweegtuin Heymanscentrum donderdag 30 mei 2013 Programma

Oproep:

Heeft u een broek die te lang is? Een rits die ingezet moet worden? Mijn naam is Johanna. Ik woon in Copus den Hoorn. Ik kan verstelwerk voor u doen. Ik werk netjes en heb veel ervaring op het gebied van kleding naaien en verstellen. Ik vraag hier een kleine vergoeding voor. Wilt u meer informatie of heeft u een klus voor mij? Bel/mail dan naar Stip Corpus den Hoorn. T: 050-527 34 93 E: corpusdenhoorn@stip-groningen.nl

9.00-10.00 uur 10.15 uur 10.40 uur aansluitend 11.30 uur

Ontvangst van gasten met koffie/thee en gebak Welkom door Willem Hanselaar (manager Heymanscentrum) Toespraak door Nienke Ybema (directie Dignis) Opening door Olga Commandeur samen met mw. V.d. Woude (Cliëntenraad) workshop bewegen door Olga Commandeur en gelegenheid om tuin(en) te bekijken Er worden hapjes en drankjes geserveerd sluiting van het 1e deel

14.30 – 16.30 uur Open middag voor alle belangstellenden, om te oefenen op de toestellen en de tuin(en) te bekijken Overige activiteiten: Duofietsen Wandelen Jeu de boules Traktaties : koffie/thee met gebak en later op de middag: hapjes en drankjes muzikale begeleiding door Otto Teppema tot 15.00 uur 15.00 uur ca. 15.45 uur

gelegenheid voor inschrijving aan één van de sportieve activiteiten start 1e ronde van de activiteiten start 2e ronde van de activiteiten

Ouders scheiden, Kinderen niet..... Begeleiding van kinderen en ouders tijdens en na een scheiding De Omgang, Groningen Trudy van der Ley, mediator en KIES coach Kochstraat 63/5 9728 KD Groningen telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl


mei 2013 - pagina 7

De Zuidwester

Kom met uw boot naar Hoornse Meer concert! Op zaterdag 22 juni 2013 van 19.30 - 22.15 uur zal het Hoornse Meer Concert (HMC) voor de vierde keer klinken. Het HMC is een gratis openluchtconcert op een podium in de kom van het Hoornse Meer, met optredens van muzikale professionals uit Groningen en de rest van de wereld, duizenden enthousiaste bezoekers in bootjes, op versierde balkons en aan de wal. Openluchtconcert voor iedereen! Berry Bernardus, voorzitter HMC: “Kom met uw boot, roeiboot, kano, leg aan dichtbij het podium, sluit aan bij de rondvaartboten met aan boord onze speciale gasten. Op de site www.hoornsemeerconc ert.nl vindt u alle relevantie informatie over de regels op en rond het water. Geen boot? Kom dan vroeg, neem een stoeltje mee en zoek een plek aan de kade. Voor de mensen met een beperking is er een aparte ruimte met professionele begeleiding, fietsers kunnen hun fiets veilig plaatsen in de aparte fietsenrekken. Geniet van 13.00 uur ‘s middags tot 23.00 uur in de avond van een uitgebreide publiekscatering op het S. Allendeplein, dit jaar verzorgd door Pepper catering & events. Voor alle HMC vrienden staat op het plein een aparte tent waar alle vrienden

een speciale attentie kunnen halen. Licht, geluid & podiumbouw ligt ook dit jaar weer in de vertrouwde handen van de firma HOF. En nu nog mooi weer om de vierde editie HMC tot een nóg groter succes te maken”.

Uitvoerenden... Sopraan Miranda van Kralingen en de Provinciale Brassband Groningen verzorgen dit jaar het optreden op de steiger in de kom van het Hoornse Meer. Studenten van het Prins Claus Conservatorium vullen het programma HMC 2013 aan en studenten van het Noorderpoort leveren logistieke en facilitaire bijdragen. De presentatie ligt dit jaar in handen van Miranda van Kralingen, Katja Swabedissen en Jacques d’ Ancona. Noord-Nederland-Ruslandjaar 2013 De vierde editie van het HMC sluit aan bij het Noord-Nederland-Ruslandjaar 2013. Dit festival vindt het hele jaar plaats in Noord-Nederland en combineert activiteiten op het gebied van economie, wetenschap, cultuur en sport. De organisatie van het Ruslandjaar in Noord-Nederland is in handen van Stichting Noord-Nederland Rusland 2013 (www.nnr2013.nl), die is opgericht

door de Gemeente Groningen, GasTerra, Gasunie, de Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Internationale programmering Aansluitend op het Ruslandjaar kiest het HMC een bijzondere invalshoek voor de programmering: muziek langs de Nord Stream. U wordt meegenomen op een muzikale reis langs de landen aan de Nord Stream; geniet van werken van Rimsky Korsakov, via ABBA tot aan meezingen van het Hoornse Meer Lied - en niet te vergeten, het Gronings volkslied! Toplocatie vol sfeer De organisatie HMC kiest bewust voor de concertlocatie Hoornse Meer. De havenkom en de omringende flats maken de ruimte besloten. Als bezoeker bent u verzekerd van een goed zicht op het podium. De ondergaande zon en het achterliggende meergebied toveren het drijvende podium om tot een sfeervolle locatie, waar de uitstekende catering een prettig verblijf tot in de late uurtjes mogelijk maakt. Alle informatie over het Hoornse Meer Concert 2013 vindt u op www.hoornsemeerconcert.nl

De Vereniging Hondvriendelijk Groningen (VHG) is opgericht in juli 2011. Het doel van de Vereniging is de stad Groningen hondvriendelijker te maken. Het nieuwe hondenbeleid Op 1 mei 2011 is in Groningen een nieuw hondenbeleid van start gegaan. Vanaf die tijd moeten honden overal aangelijnd zijn; alleen op bepaalde veldjes (de losloopgebieden) mag de hond los. Verder moet de hondenbezitter de poep van z’n hond opruimen. Op overtreding van deze regels staan boetes van 90 tot 130 euro. Bezwaren tegen het nieuwe hondenbeleid De meeste hondenbezitter zijn niet blij met dit beleid. Zij vinden het logisch dat ze de poep van hun hond opruimen. Maar ze vinden dat er veel te weinig plekken zijn waar ze met hun hond los kunnen wandelen, zodat die lekker kan rennen en snuffelen. Ze vinden het onredelijk dat ze een bekeuring krijgen, alleen omdat hun hond los loopt, terwijl de hond zich verder keurig gedraagt en goed onder appel staat. Vereniging Hondvriendelijk Groningen De Vereniging Hondvriendelijk Groningen zet zich in voor: ? onaangelijnde honden alleen bekeuren bij daadwerkelijke overlast ? meer losloopgebieden en loslooproutes voor baas en hond; ? overal opruimen van troep, dus ook poep; maar wel meer afvalbakken; Wat heeft de Vereniging Hondvriendelijk Groningen hondenbezitters te bieden? Als je lid wordt van de Vereniging krijg je op onregelmatige tijden een Nieuwsbrief in je mailbox met het laatste nieuws over het hondenbeleid. Boetes en Hondenbelasting Verder geven we tips en hulp aan mensen die een boete (een strafbeschikking) hebben gekregen. We stellen voorbeeldbezwaarschriften ter beschikking, zoals tegen de hondenbelasting. We praten met de politiek en overleggen namens onze leden met de Gemeente en proberen zo te zorgen voor een hondvriendelijker Groningen. Loslooproutes In Gravenburg is in oktober een proef met een mooie loslooproute gestart. In het Noorderplantsoen wordt deze maand onderzocht of er bij de gebruikers van het Plantsoen draagvlak is voor een loslooproute. Als deze proeven goed verlopen kunnen op meer plaatsen in de stad loslooproutes komen. Hoe kun je lid worden van de Vereniging Hondvriendelijk Groningen? Iedereen die het eens is met de uitgangspunten van de VHG, kan zich aanmelden als lid. We hebben al meer dan700 leden. Maar: hoe meer leden, hoe meer invloed! Voor informatie kun je kijken op de website: www.hondvrien delijkgroningen.nl Maar je kunt je ook direct aanmelden via: hondenvriende lijkgroningen@gmail.com Het lidmaatschap is gratis! Vriendelijke groeten, Wil Driessen en Stieneke van Heerikhuizen, Bestuur Vereniging Hondvriendelijk Groningen


mei 2013 - pagina 8

De Zuidwester

zuidwester mei 2013  

zuidwester mei 2013

Advertisement