Page 1

De Zuidwester 16e jaargang nr. 2

uitgave: Wijkraad Hoornse Wijken

In deze krant: Vrijwilliger in het zonnetje

Kinderen ontwerpen prullenbakken tijdens de lentekriebelactie 2009!

Pagina 3

Pagina 7

Mei 2009

Kunst in Corpus: stand van zaken

Pagina 10

Een Cruyff Court in Corpus den Hoorn? Het wijkteam wil graag weten wat de bewoners willen

Het Cruyff Court FC Groningen Veld aan de Resedastraat in de Oosterparkwijk In de wijk Corpus den Hoorn zijn er voor de oudere jeugd weinig openbare speel-, sport- en recreatieve voorzieningen. Een bestaande voetbalkooi is in september 2008 afgebroken en heeft plaats gemaakt voor woningbouw. De huidige openbare speelvoorzieningen zijn vooral bestemd voor de jongere jeugd. Er wordt dan ook al geruime tijd gezocht naar een nieuwe plek in de wijk voor de oudere jeugd waar ze kunnen spelen, sporten en recreëren.

van 0 tot 19 jaar. Er wordt veel aandacht besteed aan zaken als fair play, gezondheid, leefstijl en opvoedingsondersteuning voor ouders. In Bslim werken buurt, onderwijs en sport in de personen van de sportbuurtwerker, de brede vakdocent sport van de Vensterschool en de sportconsulent van het Huis voor de Sport nauw met elkaar samen. Cruyff Court Het wijkteam is de mogelijkheden voor een Cruyff Court aan het bekijken. Dit mede op verzoek van bewoners, de Vensterschool en de sportbuurtwerker. Een Cruyff Court (28 bij 42 meter) is een moderne invulling van het aloude trapveldje dat vroeger in veel buurten en wijken van steden te vinden was. Op een Cruyff Court is sport niet alleen een doel maar ook een middel om thema’s als sociale verantwoordelijkheid, integratie, samen spelen, normen en waarden in het spel te brengen. De doelstellingen van een Cruyff Court sluiten dus nauw aan bij de uitgangspunten van Bslim. Het wijkteam wil echter niet over één nacht ijs gaan, omdat het realiseren van een Cruyff Court een forse investering is. De totale kosten (inclusief onderhoud en beheer) kunnen namelijk oplopen tot ongeveer drie ton.

Het wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) Corpus den Hoorn wil zich graag inzetten voor een openbare voorziening voor de oudere jeugd in de wijk. Een tijd geleden is er tijdens een bewonersavond gestickerd voor sport- en speelvoorzieningen voor de jeugd. Er werd destijds door bewoners aangegeven dat het belangrijk is dat er een sportvoorziening voor de oudere jeugd wordt gerealiseerd. Op basis van deze wensen is er nu een voorstel door het wijkteam uitgewerkt voor een Cruyff Court. Omdat het om een grote investering gaat is het belangrijk dat de bewoners van Corpus den Hoorn hierover geïnformeerd worden, meedenken en hun concrete behoefte kenbaar maken. In deze Zuidwester willen we u alvast informeren over het voorstel en de informatieavond over dit onderwerp op donderdag 11 juni aanstaande. Omdat bewoners kenbaar hebben gemaakt dat er behoefte is aan een Bslim trap- of speelveldje voor de oudere In 2008 is het Bslim-project gestart jeugd, heeft het wijkteam bekeken in Corpus den Hoorn. Dit project richt zich op het stimuleren van sport en het tegengaan van bewegingsarmoede voor kinderen in de leeftijd

Storing internet Doordat de internetverbinding het een paar dagen heeft laten afweten, is het voor de redactie niet mogelijk geweest alle kopij te redigeren. Excuses hiervoor.

den Hoorn nabij Wenckebachlaan als bewoner bij dit traject. Wij willen of een Cruyff Court een optie is voor - Donderslaan op de plek van de au- graag van u weten of er werkelijk Corpus den Hoorn. Hiervoor is een toboxen en de directe omgeving draagvlak is voor een Cruyff Court. onderzoek gedaan naar mogelijke Vindt u de investering voor een locaties. De Donderslaan komt, wanneer men Cruyff Court de moeite waard of kijkt naar de voorwaarden van de heeft u liever dat er alternatieven Locaties Cruyff Foundation en wenselijke worden onderzocht? Heeft u daarEen Cruyff Court wordt niet zomaar voorwaarden van de gemeente in naast zelf nog alternatieven? Moet er aangelegd. Er zijn voorwaarden verband met veiligheid als meest bijvoorbeeld beter worden gekeken waaraan een stadsdeel of gemeente geschikte locatie naar voren. Uiter- naar bestaande voorzieningen? Wat moet voldoen wil het in aanmerking aard is het wijkteam bereid om alle vinden de bewoners van de locatie? komen voor de realisatie van een vragen omtrent bovengenoemde lo- Wilt u graag weten hoe het beheer Cruyff Court: caties tijdens de informatieavond te van de voorziening zal worden ge- Een Cruyff Court moet een meer- beantwoorden. regeld? Kortom, wilt u er alles over waarde in de buurt hebben; weten vóór u kunt bepalen of de - Er moet draagvlak zijn in de wijk; Gevraagd: inbreng van de bewo- Cruyff Court u een goed idee lijkt? - Het Cruyff Court moet een cen- ners! Daarom organiseren we voor alle trale plek in de wijk zijn of kunnen Het wijkteam is van mening dat het bewoners van Corpus den Hoorn een worden; aanleggen van een Cruyff Court een informatieavond. Tijdens deze avond - Het veldje moet bijdragen aan de prachtige voorziening voor de wijk is er gelegenheid om al deze zaken beperkte sportmogelijkheden voor kan zijn, maar daar gaat het wijkteam met het wijkteam te bespreken, onde jeugd ; niet alleen over: u als bewoner beslist der leiding van een onafhankelijke - Op een Cruyff Court is sport niet mee! Daarom betrekt het wijkteam u gespreksleider. alleen het doel, maar ook een middel om thema’s zoals sociale verantwoordelijkheid, integratie, samenspelen, normen en waarden aan te kaarten; - Om deze thema’s optimaal te Op woensdag 10 juni wordt weer de jaarlijkse nationale straatspeeldag benutten is een minimaal aantal georganiseerd . uren sociaal beheer (activiteiten of Een gedeelte van de Semmelweisstraat wordt afgezet, zodat kinderen toezicht) per week op het Cruyff onbezorgd op straat kunnen spelen. Het thema staat dit jaar in het teken Court vereist. van Cultureel Erfgoed. Kinderen kunnen o.a. aan Oudhollandse spelletjes meedoen. Daarnaast komen er diverse sportworkshops waaronder speedminton en streetsurfen. En voor de allerkleinsten ( 2 – 4 jaar ) is er Er zijn vijf locaties onderzocht door ook een spelletjescircuit de gemeente Groningen: - Sportpark Corpus den Hoorn Ook de ijscokraam ontbreekt dit jaar niet. De straatspeeldag wordt geor- Grasvelden bij Boerhaavelaan ganiseerd door Vensterschool Hoornse Wijken. De Straatspeeldag is van - Groene zone langs het Noord-Wil14.00 – 16.00u in de Semmelweisstraat. Voor meer informatie kunt u bellemskanaal len met Eugène Hegeman, coördinator (naschoolse) activiteiten Venster- Groenstrook langs Laan Corpus school Hoornse Wijken 06 – 13198067.

Nationale Straatspeeldag 2009

”Wijkraad Corpus den Hoorn zoekt vrijwilligers” Lijkt het u leuk om iets voor de wijk te betekenen? De wijkraad kan uw hulp goed gebruiken, we zoeken nog vrijwilligers voor de redactie van de wijkkrant en voor verschillende bestuursfuncties. Heeft u interesse? Neem dan contact op met dhr. H. Cools. h.cools@planet.nl tel: 050 – 525 63 71


mei 2009 - pagina 2

De Zuidwester

STEENBERGEN www.steenbergenfietsen.nl

De Twist Sport heeft een heren of dames frame met een sportieve zithouding. Met de electrische ondersteuning ligt de wereld aan je voeten. - Verkrijgbaar met 2 of 1 uitneembare accu(‘s) - Dichte kettingkast met versnellingen - Geveerde stuurpen en zadelpen - Diverse kleuren

Vanaf ďż˝

1699

www.steenbergenfietsen.nl

Overwinningsplein 119, 9728 GS Groningen


mei 2009 - pagina 3

Wijkraad

Corpus den Hoorn Dick Baauw stopt met activiteiten Wijkraad Na 15 jaar inzet voor de wijk, eerst in Buurtcomité West, daarna Wijkraad Hoornse Wijken en als laatste in Wijkraad Corpus den Hoorn, heeft Dick Baauw besloten zijn functies neer te leggen. Het voorzitterschap wordt voorlopig overgenomen door wijkraadslid Henk Cools. Daarnaast heeft Ria de Vries laten weten dat haar secretarisfunctie niet meer te combineren is met drukke werkzaamheden elders. Het secretariaat wordt tijdelijk waargenomen door Arie Stuivenberg, met ondersteuning van Marcel Klamer van Buurtbeheer. De functie van penningmeester is en blijf in handen van Henk Scholtens.

De Zuidwester

Gewoon, NOVO Café NOVO Café is een lunchcafé dat wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Miran is begeleidster en ondersteunt acht clienten bij het dagelijkse werk. ‘Iedereen die langs loopt, wandelt of fietst kan hier terecht voor een kopje koffie, een taartje, broodje of soepje.’ Wie bij NOVO Café binnenkomt, stapt in een oase van warme kleuren. De ruimte wordt opgesierd door handgemaakte kaarsen en kleurige schilderijen, veelal gemaakt in de dagbestedingslocaties van NOVO. ‘We hebben sinds kort ook een prachtig terras’, vertelt Miran. ‘Hier kunnen mensen lekker uit de wind en in de zon zitten.’ Eigenlijk is NOVO Café niet veel anders dan andere lunchrooms.

Miran: ‘Je moet hier misschien iets meer geduld hebben en je moet er niet raar van opkijken als de bestelling anders wordt opgenomen dan je gewend bent.’ De cliënten die in het café werken, maken gebruik van hulpmiddelen: niet alleen de tekst staat op de bestelbon, maar ook een foto van het product. ‘Cliënten die niet kunnen lezen, weten zo ook wat er besteld is’, aldus Miran. Maar het belangrijkste is wel dat ‘het eten hetzelfde is als in andere lunchcafés en met liefde bereid’, zegt ze. Voor de cliënten is het werk erg belangrijk. ‘Het is gezellig en ik heb hier een uitdaging, omdat het lijkt op echt werk’, vertelt Corina. Zij werkt sinds november in de lunchroom. Het liefst wil ze later in een restaurant werken. ‘Snijden, bakken en mensen

Extra inzet buurtconciërge buiten De gemeente en de corporaties Nijestee en De Huismeesters hebben, vergeleken met de afgelopen twee jaar, de uren voor de buurtconciërges buiten gehalveerd. Naast het opruimen van zwerfvuil hebben de buurtconciërges buiten ook een antennefunctie. Tevens hebben ze een signalerende functie t.a.v. zaken die niet in orde zijn aan gebouwen en de openbare ruimte. Naar de mening van de wijkraad moet die ontbrekende 20 uur weer worden aangevuld. In de huidige praktijk blijkt dat beslist nodig te zijn. Een rommelige wijk trekt ook steeds meer rommel aan. Dat zegt ook iets over leef- en woonklimaat. Schoon heel en veilig is het streven. Door het NLA (Nieuw Lokaal Akkoord) is extra inzet van de buurtconciërge buiten mogelijk. Na de zomervakantie wordt het aantal uren uitgebreid met 20 uur per week. Dit geldt voor een periode van anderhalf jaar, tot eind 2010. Naast deze extra inzet zal er ook gekeken worden of de inzet van vrijwilligers en GO4it tot de mogelijkheden behoort.

Heymanscentrum wint Jeu de Boulesbaan Allereerst willen we iedereen harte- Wat is er aan de hand? lijk danken voor de geweldige inzet. Begin dit jaar werd de aanvraag voor een jeu de boulesbaan bij de Rabobank Stimuleringsfonds door de jury genomineerd. Vervolgens moesten veel mensen op dit project stemmen om het gerealiseerd te krijgen. Heel veel mensen uit de buurt zijn actief De Zuidwester is een uitgave in de weer geweest om zoveel mogevan de Stichting Wijk den lijk stemmen op te halen. De belangHoorn, stelling en ondersteuning voor de jeu Wijkraad Corpus den Hoorn. de boulesbaan was groot. Op donderdag 26 maart was de Met medewerking van: ontknoping. In een bomvolle zaal Dick Baauw van de MUST SEE bioscoop in de Mirjam Smitz (Nijestee) Claudia Scholte (De Huismeesters) Euroborg werden de prijzen bekend gemaakt. De jeu de boulesbaan Anko Kooi werd in de categorie Zorg als eerste Suzanne Groeneveld genoemd. Een fantastisch resultaat voor de wijk. Voor senioren betekent Uitgave 3e editie 2009, Verschijningsdatum: 26 september het een gezellige buitenactiviteit. Dankzij de extra financiële onder2009, week 39 steuning vanuit het Lokaal Akkoord Deadline digitaal aanleveren kan de jeu de boulesbaan op zeer kopij en advertenties uiterlijk kort termijn gerealiseerd worden. 31 augustus 2009 Binnenkort in mei kunt u heerlijk van deze activiteit genieten. Mocht u niet Druk: Banda bv., Kollum. in het bezit zijn van jeu de boules Oplage: 4800 ballen, niet getreurd, want een aantal wijkbewoners kwam al enthousiast Redactieadres: langs om deze te schenken. Voor al uw vragen, op- en/of aanmerkingen Wij willen graag dat de baan goed kunt u terecht in het Corpushuis, gebruikt gaat worden. U kunt gePostadres: Postbus 8043 zellig langskomen en alleen spelen 9702 KA Groningen. of met uw partner, vriend(in) of Bezoekadres: Van Swietenlaan 1 buurman/vrouw. Maar wij zoeken Telefoon: 050-5274127 óók nog naar belangstellenden die Fax: 050-5271327 met regelmaat en in clubverband e-mail: de-zuidwester@home.nl willen spelen. Voor fouten in telefonisch opgege- Daarvoor kunt u zich opgeven bij Cora Dobma, ouderenwerker van het ven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door Heymanscentrum, tel: 06 46345095. onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

Colofon

Copyright: Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting.

bedienen, zoals hier.’ Henk heeft, voordat hij bij NOVO Café kwam, op kantoor gewerkt. ‘Ik zette daar koffie en thee, en ik maakte de boel schoon.’ Het werk in NOVO Café is heel wat anders, vooral omdat Henk nu meer contact met mensen heeft. Het leukste vindt Henk de variatie in het werk. Waarom mensen een bezoek moeten brengen aan NOVO Café? ‘Dan kan iedereen zien dat wij met alle plezier en beleefdheid ons werk doen’, zegt Corina. ‘Hoe meer mensen er komen, hoe meer werk wij hebben en dan kunnen we goed oefenen.’ Henk: ‘En je kunt hier ook voor een feestje terecht’. ‘Of een lunch’, vult Corina aan. Een van de andere specialiteiten van NOVO Café is een high tea. Miran: ‘Dan dekken we de tafel gezellig, steken de kaarsen aan en we hebben lekkere hapjes.’ Een echt succes, menen de enthousiaste cliënten. ‘Achteraf krijgen we heel vaak bedank mailtjes en telefoontjes van mensen, omdat ze het zo gezellig vonden.’ De cakejes, koekjes en taarten komen uit de bakkerij van de NOVO Konditorei in de stad. Hapjes worden in de eigen keuken van de lunchroom gemaakt. De diverse producten, zoals de beroemde appeltaart en hapjes kunnen ook worden besteld en afgehaald in NOVO Café. NOVO Café vindt u in De Confiance in Groningen, samen met de Openbare Bibliotheek en het Steun en Informatiepunt (STIP) voor wijkbewoners. U kunt van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur terecht in NOVO Café.

Vrijwilliger in het zonnetje ”Ik kan toch niet de hele dag op mijn stoel blijven zitten…” Deze editie in het zonnetje: Truus Wijsbeek. Al 11 jaar lang is Truus als vrijwilliger betrokken bij de Tussen de Middag Opvang (TMO) op de Boerhaaveschool. Sinds een half jaar heeft zij ook de coördinatie van alle vrijwilligers op zich genomen. Dit is echter niet het enige dat Truus doet. Ongeveer vijf jaar geleden is zij gevraagd voor het bestuur van de Buurt en Speeltuinvereniging Corpus den Hoorn (BSV). Samen met Marieke Hofstee heeft zij toen der tijd de kinderclub weer op poten gezet. Verder draaide Truus regelmatig bardiensten in het BSV. ”De vergaderingen zijn soms behoorlijke pittig, maar we hebben het met zijn allen altijd gezellig bij de BSV!” aldus Truus.

willigers altijd welkom zijn bij de TMO. Tegenwoordig draaien nieuwe mensen eerst twee weken proef mee voordat zij definitief vrijwilliger worden bij de TMO. Op deze wijze probeert het TMO de nieuwe vrijwilliger te laten wennen en kunnen zij goed kijken of diegene geschikt is voor de functie. Aangezien Truus een slijtage in haar heup heeft en hierdoor geen regulier werk meer kan doen is het doen van vrijwilligerswerk bij de TMO een ideale manier om in beweging te blijven. Elke dag een uur op een groep staan is voor haar goed vol te houden. In de loop der jaren heeft Truus al doende geleerd wat zij wel en niet kan en is zij altijd opzoek naar oplossingen. Zo heeft zij ook een oplossing gevonden voor de Dat Truus al 11 jaar bij de TMO zomer vakantie. ”Als het schooljaar betrokken is als vrijwilliger ligt voorbij is ga ik in de zomer maanden waarschijnlijk in het feit dat zij het altijd leuk vindt om met kinderen om te gaan. Bij de TMO zijn er in totaal ongeveer 25 vrijwilligers actief en Truus vindt het allemaal prima te regelen: ”Soms is het een beetje lastig om de bezetting rond te krijgen, maar het is altijd goed te doen.” Het hebben van een praktische instelling is dan ook een must have. Daarnaast moeten we soms ook streng zijn richting de vrijwilligers: ”als je twee keer niet netjes afbelt, dan is het wat ons betreft afgelopen.” ”De vrijwilligers bij de TMO vormen een hechte groep, waarin het belangrijk is om samen te overleggen. Op deze wijze weten we allemaal waar we aan toe zijn en kunnen we samen veel plezier beleven.” Wat het doen van vrijwilligerswerk bij de TMO verder zo leuk maakt, is dat er elke dag wel weer wat kan gebeuren. Als voorbeeld noemt Truus het volgende: ”met de kinderen is er de afspraak dat ze minimaal 1 broodje eten tussen de middag. We hebben een keer meegemaakt dat een kind netjes zijn twee bolletjes had opgegeten (dachten we)… nou niet dus! Ze lagen keurig achter de wc pot verstopt…” Truus vertelt verder dat nieuwe vrij-

verder.” Sinds twee jaar verzorgt Truus met andere vrijwilligers de zomeractiviteiten op de Piccardthof, een park met vakantiehuisjes vlak achter Corpus den Hoorn. Al met al doet Truus haar vrijwilligerswerk met veel passie, enthousiasme en plezier: ”Ik ben gewoon een actief mens.” Bent u ook geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? Voor informatie en advies over vrijwilligervacatures kunt u terecht bij: Stiel Vrijwilligersvacaturebank Stip De Confiance Kochstraat 1- 10, 9728 KA tel. 050-5273493 openingstijden: op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur Contactpersoon: Michel Brongers, tel: 06 39113975 m.brongers@stiel.nl


mei 2009 - pagina 4

De Zuidwester

I.v.m. zomervakantie zijn wij gesloten van 29-06 t/m 20-07-2009


mei 2009 - pagina 5

De Zuidwester

FLEX WONEN fase 2: we gaan bouwen!!

Semmelweisstrook

De ontwikkeling van de Semmelweisstrook is weer in volle gang. In het najaar van 2008 bleek dat het plan financieel niet rond te krijgen was en daarom stokte de planontwikkeling. Het leek financieel onhaalbaar. De kredietcrisis maakte het er niet makkelijker op. Voor alle partijen, bewoners, gemeente en Nijestee, is nieuwbouw op deze plek belangrijk, want naast woningen worden de nieuwe Vensterschool, het multifunctioneel centrum en een nieuw kinderdagverblijf op deze strook gebouwd. Daarop hebben Nijestee en gemeente de koppen bij elkaar gestoken en naar een oplossing gezocht. De afgelopen periode hebben beide partijen overeenstemming bereikt over de oplossing voor het financiële tekort. De afspraken die daarover zijn gemaakt worden nu op papier gezet. Het grote nieuws is dat we door kunnen gaan. De werkzaamheden zijn weer voortvarend opgepakt en de tijdelijke huisvesting van de Blokkendoos op de ALO-locatie heeft de hoogste prioriteit. Het plan is dat de verhuizing van de Blokkendoos in augustus kan plaatsvinden. Na deze verhuizing worden de huidige Blokkendoos en de school met gymzaal gesloopt. De bouwvergunning van de school wordt dit voorjaar verwacht. Daarna kan het werk worden aanbesteed zodat eind dit jaar met de bouw kan worden gestart. Dit is wel een enigszins optimistisch planning, maar omdat de belangen groot zijn, moet er alles aan worden gedaan deze planning te halen. Het wordt dus een spannende tijd. Ook de ontwikkeling van het multifunctioneel centrum is het afgelopen najaar stilgelegd. Naast het financiële probleem, speelde bij dit plan ook nog een discussie over de stedenbouwkundige uitgangspunten. Daarover hebben Nijestee en gemeente momenteel overleg. De verwachting is dat we hier binnenkort uit zullen zijn en dat de planontwikkeling binnenkort weer kan worden opgepakt. Alle betrokken partijen zullen weer worden uitgenodigd voor het vaststellen van het voorlopig ontwerp. Zodra we hierover overeenstemming is bereikt, wordt het plan verder uitgewerkt in een definitief ontwerp en daarna kan de bouwvergunning worden aangevraagd.

Aan activiteit en aandacht heeft Corpus den Hoorn niet te klagen. Op veel plekken zijn de projecten opgeleverd of in aanbouw: De Huismeesters langs de Laan van de Vrijheid en Nijestee met de nieuwbouw van de eengezinswoningen en Flex Wonen-1. Bij de verkoop van de eerste fase was de belangstelling groot. Nog voordat de verkoop van fase 2 van start ging, hadden de makelaars een heleboel geïnteresseerde kopers. Voor elke woning moest bijna worden geloot! Toen kwam de crisis. In de hele stad

ging de verkoop veel moeizamer. Toch bleef de verkoop bij Flex doorgaan, langzamer dan de eerste fase, maar het vorderde gestaag. Tot de vereiste 70%! En zo ver is het nu: 70% van de woningen is verkocht en we gaan bouwen! We kunnen een vervolg geven aan een prachtig project! Als het allemaal volgens planning verloopt, zullen eind 2010/begin 2011 de volgende 48 verhuisauto kunnen voorrijden! www.flex-wonen.nl

Wegwijs in de wijk Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer Politie Ambulance Brandweer Meldpunt Overlast Meldpunt Misdaad Anoniem Gemeente informatie SOS telefonische hulpdienst Centrale Doktersdienst Ouderenhulplijn Dokterstelefoon Kindertelefoon Maatschappelijk Juridische Dienst

112 0900 - 88 44 050 - 367 47 77 050 - 367 47 77 050 - 587 58 85 0800 - 70 00 050 - 367 70 00 050 - 525 00 00 0900 - 92 29 050 - 526 07 07 050 - 312 61 61 0800 - 04 32 050 - 526 97 10

STIP 050 - 527 34 93 Thuiszorg Stad 050 - 524 12 41 Dierenambulance 050 - 579 19 09 Gemeente 050 - 367 70 00 Wijkpost O W / Buurtonderhoud 050 - 367 89 10 Milieuafval 050 - 367 10 00 Bibliotheek Zuid 050 - 525 50 55 Opbouwerk (Stiel) 06 - 285 38 653 Speeltuinvereniging Corpus 050 - 526 72 17 WIC-Hoornsewijken (Stiel) 050 - 527 82 76 Wijkraad/Buurtconciërges 050 - 527 41 27 Evenementencommité 050 - 850 49 57 NOVO 050 - 526 58 33 Vensterschool Hoornse Wijken 050 - 526 08 15 \ 050 - 525 01 13

Feestelijke opening Maartenshof Na bijna twee jaar is het dan zover, het nieuwe verpleeg- en verzorgingshuis Maartenshof is klaar. Op 16 april jongstleden werd dit prachtige, moderne gebouw geopend door burgemeester Wallage en Mevrouw Bennekom-Stompedissel van het Ministerie van Volksgezondheid. Nieuw verpleeg- en verzorgingshuis Maartenshof is een modern verpleegen verzorgingshuis geworden, waar bewoners kleinschalig verzorgd worden. Verder is er een prachtige centrale hal met daarin veel voorzieningen.

De woonfunctie in verpleeghuizen wordt steeds belangrijker. Bewoners krijgen de kans zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te houden. Niet meer op afdelingen met lange gangen, maar in kleinschalige wooneenheden. Er zijn 23 ‘woningen’ waarin acht cliënten wonen. Iedere cliënt heeft een eigen kamer en deelt de badkamer met een medebewoner. Elke woning heeft een gemeenschappelijke huiskamer met modern ingerichte keuken waar gezamenlijk allerlei activiteiten kunnen worden ondernomen.

Kleinschalige zorg Maartenshof is een complex voor wonen, zorg en welzijn. Uniek is dat in het gehele verpleeghuis het concept van kleinschalig zorg verlenen is doorgevoerd. Zorggroep Groningen loopt daarmee voorop.

Levendige combinatie met restaurant, bibliotheek, internetcafé en kinderopvang Maartenshof vervult een belangrijke centrumfunctie voor de wijk Hoornse Meer. Wijkbewoners kunnen gebruik maken van praktisch alle algemene

voorzieningen. In het pand zitten een restaurant, bibliotheek, internetcafé, winkel voor dagelijkse boodschappen, kapsalon, pedicure en schoonheidsspecialiste. Daarnaast zijn er ook een huisartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk Corpus Max en Kinderopvang Hummelhof gevestigd. Dit maakt Maartenshof een unieke plek waar je plezierig je oude dag kunt doorbrengen. Het is een levendig en vrolijk geheel geworden. Iets waar de stad Groningen trots op mag zijn. De Huismeesters heeft 44 miljoen geïnvesteerd Behalve het verpleeghuis zijn ook 51 aanleunwoningen opgeleverd en verhuurd. De totale investering voor het project bedroeg 44 miljoen euro en is gedaan door woningcorporatie De Huismeesters, die het verpleeghuis verhuurt aan Maartenshof.


De Zuidwester

Pedicurepraktijk

mei 2009 - pagina 6

Cathrie de Haan

Lid Provoet

Gediplomeerd pedicure Ook voor: Diabetische en reumatische voetverzorging

Mijn praktijk is gevestigd aan huis op de begane grond. Henri Dunantlaan 23 te Groningen. Tel.: 050-5268513

Email: pedicurepraktijk@kpnplanet.nl


mei 2009 - pagina 7

De Zuidwester

Heropening spelcontainer op 1 april!!! Huis aan huis werd er bij u in de buurt geflyerd om de feestelijke heropening van de spelcontainer aan te kondigen. Op 1 april was het dan eindelijk zo ver. Het programma begon om 14.00 uur met leuke activiteiten zoals: Oud Hollandse Spelletjes; Buttons maken; de Suikerspinmachine; het Springkussen en de Panna Knock-out kooi. Buurtbewoners konden zich informeren en aanmelden voor verschillende activiteiten zoals de voorlichting over kinderen en internetgebruik, de naaicursus (u kunt zich nog steeds opgeven voor deze cursus bij de BSV), de ICT-instructie voor de arabisch sprekende buurtbewoners en de bus-excursie naar Den Haag (voor meer informatie kunt u contact opnemen met het beheer van de BSV op tel: 050 5267217).

Uitleen buitensport- en spelmateriaal van start Bewoners Corpus den Hoorn kunnen materiaal lenen Wilt u een geweldig straatfeest, een origineel verjaardagsfeest voor uw kinderen of een gezellig buurtevenement organiseren? Dan is er voor u, als bewoner van Corpus den Hoorn, vanaf medio juni de mogelijkheid om diverse aantrekkelijke materialen te lenen.. Tijdens de straatspeeldag op woensdag 10 juni wordt het merendeel van het materiaal getoond en kunt u meer informatie krijgen over de uitleen van de materialen. In 2008 is er een enquête onder buurtbewoners in de wijk gehouden om te inventariseren welke soorten sport- en spelmateriaal er aangeschaft moeten worden. Aan de hand van deze enquête zijn nu veel van die materialen aangeschaft. Het buitensport- en spelmateriaal ligt op verschillende locaties in de wijk opgeslagen: • Corpushuis, van Swietenlaan 1 • Boerhaaveschool locatie Veenweg 1 • BSV Corpus den Hoorn, Semmelweisstraat 2

Op deze mooie lentedag was er muzikale begeleiding van Hans de Troubadour en heerlijke hapjes verzorgd door het NOVO Cafe. Dankzij Sociaal Buurtbeheer (WerkPro), SKSG kinderopvang, BSV Corpus den Hoorn, Stiel, NOVO, stagiaires, vrijwilligers en buurtbewoners kunnen we terugkijken op een geslaagd feest!

Activiteitencommissie

Lijkt het u leuk om met ons mee te denken? Neem dan voor opgave of meer informatie contact op met het beheer van de Buurt en Speeltuinvereniging Wilt u mee denken en meehelpen met het organise- Corpus den Hoorn aan de Semmelweisstraat 1 of via ren van activiteiten en cursussen in uw wijk??? telefoonnummer: 050 5267217. De Buurt en Speeltuinvereniging Corpus den Hoorn is in samenwerking met Stiel op zoek naar u! Michel Brongers Opbouwwerk Sinds enige tijd bestaat er een activiteitencommissie in Stiel Corpus den Hoorn. Wij zijn nog op zoek naar enthou- Tel: 06 39113975 siaste bewoners die mee willen helpen met het organi- m.brongers@stiel.nl seren van activiteiten en cursussen voor jong en oud in Corpus den Hoorn. Wij hopen u snel te ontmoeten!

Heeft u interesse in het materiaal, dan kunt u contact opnemen met één van de contactpersonen van de verschillende instellingen. Het materiaal kan daarna door u worden afgehaald bij de desbetreffende instelling. Vervolgens heeft u het voor een bepaalde periode ‘te leen’. Er is materiaal ( o.a. inline skates, waveboards en sportmateriaal) aangeschaft dat u zelf niet zo gauw zult kopen, maar zeker leuk is om een keer te gebruiken. Heeft u nog vragen over het gebruik van het materiaal en/of het organiseren van een spel- of sportmiddag? Neem dan contact op met de activiteitencoördinator kinderwerk Eugène Hegeman en de sportwerkers van het project B-slim: Gineke Wijsbeek of Esther Ezinga. De contactpersonen bij de verschillende instellingen en locaties zijn: Corpushuis, van Swietenlaan 1 SKSG Activiteitencoördinator kinderwerk Eugène Hegeman (algemeen contactpersoon) Boerhaaveschool Barry Vaszlovszky BSO de Blokhut/COP groep Karin Braakman/Gerdi Dieterman

06 – 13198067 050 – 5250113 050 - 5268813

Boerhaaveschool., locatie Veenweg Ellen de Thomis

050 – 5260815

BSV Corpus den Hoorn Tjalling Leffers

050 – 5267217

Tijdens de schoolvakanties zijn de meeste instellingen dicht, dus is het handig om dan vooraf te reserveren en op te halen. Het sport- en spelmateriaal is gefinancierd vanuit het Nieuw Lokaal Akkoord(NLA). Het NLA is een samenwerkingsverband met onder andere de gemeente, woningcorporaties en bewoners om de leefkwaliteit in de wijken te vergroten door middel van verschillende activiteiten en projecten.

Lunchen bij Imca Marina!

Kinderen ontwerpen prullenbakken tijdens de lentekriebelactie 2009! De voorjaarsactie Lentekriebels is een initiatief van de gemeente Groningen en Stichting Stiel, dat ieder jaar terugkeert wanneer de lente begint. Verschillende organisaties in de wijk, vrijwilligers en buurtbewoners hebben op woensdag 15 april bij de Buurt en Speeltuin vereniging een gezellige Lentekriebels actie georganiseerd. De actie begon om 13.00 uur met een uitgebreide lunch voor alle kinderen en betrokkenen. Daarna was er een ‘ontwerp’ wedstrijd voor de kinderen. Op A3 papier hebben zij een

Kleurrijk ontwerp gemaakt voor de prullenbakken in de wijk. Tegelijkertijd hebben de kinderen een stuk zeil kleurrijk geverfd. Rond 14.45 uur zijn de kinderen en bewoners de wijk ingetrokken om zwerfvuil te ruimen. Al het opgehaalde zwerfvuil werd verzameld op het geverfde zeil.

nenkort op de prullenbakken geverfd en komen vervolgens voor minimaal 1 jaar zichtbaar in de wijk te staan. Voorafgaande aan 15 april zijn de jongeren de wijk ingegaan om zelfgemaakte posters te verspreiden om op deze wijze aandacht te vragen voor de Lentekriebels actie. Ook voor het jongerenwerk heeft de milieudienst een prullenbak beschikTer afsluiting zijn de drie win- baak gesteld. Deze is te bewonderen naars van de ontwerpwedstrijd bij de Chill-out aan de Semmelweisbekend gemaakt. De winnaars zijn straat 1. Ali, Robbie en Nakaa! Voor overige foto’s zie: De winnende ontwerpen worden bin- www.hoornsewijken.nl

Op donderdag 9 april zijn de kinderen van de klas van juf Janine van de Boerhaaveschool en de bewoners van het Menno Lutterhuis op uitnodiging van de Riki stichting naar Imca Marina geweest. De Riki Stichting heeft tot doel het opzetten, organiseren en financieren van projecten in Nederland die zich richten op het verbeteren van het welbevinden van kwetsbare groepen waaronder ouderen. De kinderen hebben speciaal voor deze dag, voor zichzelf en de ouderen een mooie naamplaatje in de vorm van een paasei gemaakt. De kinderen van de Boerhaaveschool zijn lopend naar het Menno Lutterhuis gegaan waar ze met een warm onthaal zijn ontvangen door de bewoners en de begeleiding. Na het vormen van koppels tussen ouderen en kinderen zijn we in de bus gaan zitten richting Midwolda! Eenmaal aangekomen in Midwolda zijn de koppels aan tafels gaan zitten en hebben we kennis gemaakt met Imca Marina en de burgemeester van Midwolda. Daarna hebben de kinderen en ouderen met Imca gezellig een aantal liedjes gezongen. Even later kwam de kok met de mededeling dat het eten kon beginnen! Gewapend met borden met frikandellen, patat, kalfsrollade en meer liep het personeel langs de tafels om de kinderen en ouderen te bedienen. Wat een luxe! Ondertussen hebben de kinderen voor de ouderen en de gastvrouw Imca Marina nog een paar liedjes gezongen. Na het eten hebben we nog nagebabbeld en zijn we om twee uur weer vertrokken richting Groningen. We kunnen terug kijken op een geslaagde dag voor jong en oud vol met liedjes, vrolijkheid en Viva España!


mei 2009 - pagina 8

De Zuidwester

Bestemmingsplan Corpus den Hoorn 2008 Mei - juni 2009 Informatiemarkt Europese Verkiezingen Van 25 mei tot en met 4 juni organiseert Europe Direct in de Centrale Bibliotheek een informatiemarkt over de Europese Verkiezingen. Hier kan men zich door middel van folders, brochures en andere materialen oriënteren op de komende verkiezingen! Op donderdag 4 juni is er van 12.00-14.00 uur een Verkiezingslunch met bekende Groningers! Maandag 25 mei tot en met donderdag 4 juni www.europedirect.nl Maand van het Spannende Boek Een mens kan op talloze manieren diep, diep beledigd worden! Eén gedachte houdt hem of haar dan vaak nog op de been: vergelding! De hele maand juni is er aandacht voor thrillers in het teken van wraak. Leen een spannend boek en neem gelijk een gratis boekenlegger mee! Maandag 29 mei tot en met vrijdag 30 juni www.maandvanhetspannendeboek.nl Moordspel Doe mee met het Moordspel en raad wie de dader is in het zinderende verhaal van thrillerauteur Lieneke Dijkzeul! Ontmasker de moordenaar en maak kans op een hotelarrangement in Het Boekenhotel of op één van de thrillerpakketten. Kijk voor het verhaal en de spelregels op de flyers in de bibliotheek of op: www.dvhn.nl/moordspel

Onlangs is door de Gemeenteraad het bestemmingsplan Corpus den Hoorn 2008 vastgesteld. Het bestemmingsplan legt, binnen ruime grenzen, de bestemming van het grondgebied vast. Ook waar en wat gebouwd mag worden. Zo staat in het bestemmingsplan bij het Overwinningsplein: ‘Winkelgebied’. Binnen bepaalde beperkingen mag op het Overwinningsplein een horecagelegenheid komen. Het interessante van het bestemmingsplan Corpus den Hoorn is dat er een hoofdstuk ‘Archeologie’ en een hoofdstuk ‘Geschiedenis’ in voorkomt. Het hoofdstuk Archeologie begint met te zeggen dat het bestemmingsplan in het zuiden en westen van Corpus den Hoorn een deel van het grote veengebied omvat, dat ligt tussen het Drents plateau en de zeeklei-afzettingen ten noorden hiervan. Door dit veengebied lopen de dalsystemen van het Peizerdiep, Eelderdiep en Hoornse diep. Uit de bodemkaart in het bestemmingsplan blijkt dat het oorspronkelijke stroomgebied van het Hoornse diep liep van zuidoost tot noordwest, ongeveer ter hoogte van Laan Corpus den Hoorn. Het heeft een duidelijk in de grondsoort zichtbare geul achter gelaten. Ten noordoosten van deze geul (dus onder de bebouwing van Corpus den Hoorn) bevinden zich de door de zee afgezette kleigronden.

Zomerlezen Nog even en het is weer zomervakantie! Ga op reis met een boek! Snuffel in de bibliotheek naar een leuke roman of reisverhaal. De bibliotheek heeft bovendien een groot assortiment reisgidsen om de vakantie voor te bereiden. Sluiting tijdens feestdagen In verband met de feestdagen is De Bibliotheek gesloten op: * Donderdag 21 mei - Hemelvaartsdag * Maandag 1 juni - Tweede Pinksterdag Informatie Voor volledige programma-overzichten, actuele informatie en bibliotheekgegevens kunt u terecht op www.mijneigenbibliotheek.nl

Juli - augustus 2009 Zomerlezen Nog even en het is weer zomervakantie! Ga op reis met een boek! Snuffel in de bibliotheek naar een leuke roman of reisverhaal. De bibliotheek heeft bovendien een groot as- De gevallen neerslag in het veengebied ten zuidwesten van dit kleigebied werd in principe afgevoerd door sortiment reisgidsen om de vakantie voor bovengenoemde dalsystemen die door het veengebied te bereiden. liepen. In het noordoosten werd deze afvoer steeds meer geblokkeerd door het opdringen van de zee, die met zijn Zomeropeningstijden getijdenwerking ook voor de afzetting van de kleigronWanneer is de bibliotheek open? In de periode van den zorgde. Het water kon dus niet weg , stagneerde, en maandag 6 juli t/m zaterdag 15 augustus zijn alle het veengebied bleef kletsnat. bibliotheken en bibliotheekpunten normaal geopend. Ondanks dat dit natte veengebied niet geschikt leek voor Van maandag 29 juni t/m zaterdag 1 augustus geldt bewoning, zijn er toch archeologische resten aangetrofvoor iedereen een aantrekkelijke uitleentermijn van 5 fen uit de dertiende en veertiende eeuw. In dit gebied weken! Vrijdag 28 augustus (Gronings Ontzet) is de werden in de tweede helft van de jaren zestig meer dan Centrale Bibliotheek geopend. De familiebibliotheken 200 ‘veenterpjes’ gevonden. Deze bewoningsresten en de bibliotheekpunten zijn die dag gesloten. bestaan uit ronde plekken verwerkt veen, gemengd met klei, zand, keileem en aardewerkscherven. De doorsnede Informatie Voor volledige programma-overzichten, actuele informatie en bibliotheek- van deze zogenaamde veenterpjes was meestal enkele tientallen meters, de dikte kon oplopen tot een meter. De gegevens kunt u terecht op www.mijneigenbibliotheek.nl

Kochstraat 1-4a

zo ontstane ronde of afgerond vierkante terpjes werden omgeven door sloten, en er werd slechts één huis per terp aangetroffen. De waarschijnlijk rieten daken van de huizen werden gedragen door eiken palen, de vloer en de wanden werden gebouwd van turven. Het erf rond het huis bevatte in ieder geval een of meerdere waterputten, waarvan sommige later als afvalkuil gebruikt werden. De toegankelijkheid van het gebied was slecht, de bewoning zal niet gemakkelijk geweest zijn: bevaarbare sloten bestonden niet, en wegen die rijdend verkeer konden dragen zijn ook niet aangetroffen. Het gebied heeft bovendien vrij vaak onder water gestaan. De bewoning van dit gebied is dan ook van korte duur geweest, en gebonden aan een iets drogere periode tussen 1150 en 1250. De terpjes zijn waarschijnlijk niet langer dan een of twee decennia bewoond gebleven, en het is niet onwaarschijnlijk dat er alleen in de zomer gewoond werd. Na 1250 trad een toenemende neerslag op, waardoor er een of meerdere malen inundatie optrad die de huizen verwoestte en bewoning verder onmogelijk maakte. Na het verdwijnen van de bewoning werd het veen als gras en weiland gebruikt vanuit de omliggende dorpen (Eelderwolde, Paterswolde, Peize). Vanaf eind 19e eeuw kon men met betere waterbeheersing het gebied beter gebruiken als weidelandschap. Van het oorspronkelijke aantal van 200 terpjes is een vijftigtal verloren gegaan bij de aanleg van de Hoornse Plas en het Hoornse meer. Van de terpjes die nog over zijn ligt er een aantal in het plangebied van dit bestemmingsplan namelijk in het gebied ten oosten van de Gasthuiskade. Het grondgebied waarop tussen 1956 en 1960 de wijk Corpus den Hoorn werd gebouwd was al in 1915 door de stad Groningen geannexeerd. Daarvoor behoorde het tot de gemeente Haren. De wijk Corpus den Hoorn was voor de stad de eerste grootschalige uitbreiding van na de tweede wereldoorlog. De naam van de nieuwe woonwijk werd ontleend aan het middeleeuwse vrouwenklooster Maria ten Horne (later Ten Hoorn) dat in het gebied gelegen was. Het gebied ten zuiden van het gebied waar de wijk Corpus den Hoorn werd gerealiseerd is een oud veengebied in het dal van de Drentse A. Vanaf de 11e eeuw werd een begin gemaakt met het ontginnen ervan. De grens van deze ontginning is de Onlandse Dijk, die de verbinding vormde tussen het Hoornse Diep in het oosten en de tochtsloot nabij het Stadspark/Hoogkerk in het westen. De structuur van deze dijk is als fietspad tussen De J.M. den Uylstraat en de Hoornsedijk bewaard gebleven. In de 13e of 14e eeuw werd aan de rand van het veenontginningsgebied een klooster gevestigd, het Begijnenconvent Maria ten Horne, later genoemd Den Hoorn of Ten Horn (horn = hoek; het riviertje de Aa maakte hier een bocht). Dit klooster was een voorwerk van het Mariaklooster te Assen en lag ten zuidoosten van de huidige kruising Paterswoldseweg/Laan Corpus den Hoorn. Ongeveer waar nu de Damsport ligt. Omstreeks 1580 werd het klooster opgeheven en de bijbehorende landerijen, de zogenaamde ‘corpuslanden’, geschonken aan het tot dezelfde orde behorende Geestelijk Maagdenklooster in de stad Groningen. Het noordelijk deel van de Paterswoldseweg is over de contouren van een middeleeuwse bedijking aangelegd, de Hoornse Dijk (niet de huidige dijk langs het NoordWillemskanaal). Deze dijk lag in het stroomgebied van de Aa. Ter hoogte van het klooster eindigde de dijk. Het drassige gebied waterde af op Hoornse Diep en functioneerde voornamelijk als gras- en hooiland. Rond 1850 ontwikkelde de provincie plannen om het kronkelige Hoornsediep te kanaliseren. Door het afsnijden van bochten, verbreding van het diep en het graven van nieuwe stukken komt in 1861 het Noord-Willemskanaal gereed. Enkele restanten van de oude meanders zijn nog te herkennen in de vijverpartij langs de Henri Dunantlaan. De Paterswoldseweg, die ‘Straatweg naar Eelde’ of ‘Hoornse Dijk’ werd genoemd, ontwikkelde zich tot een belangrijke in- en uitvalsweg van de stad in zuidelijke richting. Rond 1900 werd de Paterswoldseweg vanaf de plek van het voormalige kloosterterrein in zuidelijke richting verlengd. Dit is de huidige Veenweg die een rechtstreekse verbinding met Eelde vormt. Voor de aanleg van de Veenweg liep de verbinding met Eelde via de Drentse laan (later Peizerweg) en de Terborglaan. In tegenstelling tot de oude Paterswoldseweg, die de vloeiende lijn van de oude Hoornse Dijk volgt, doorsnijdt de strakke rechte Veenweg schuin de kavels, waardoor een zaagtandstructuur is ontstaan. De vroegste bebouwing in het gebied bestond uit een paar kleine boerderijtjes langs de Hoornse Dijk. Langs de Veenweg ontstond karakteristieke lintbebouwing. Bron: Bestemmingplan Corpus den Hoorn 2008 waaruit met toestemming van de Dienst RO/EZ grote gedeelten zijn overgenomen. F.J. Rijkens


mei 2009 - pagina 9

De Zuidwester

Open dag vensterschool Hoornse Wijken Op 3 april was de open dag van de vensterschool Hoornse wijken. Het was een prachtige dag om de deuren voor iedereen te openen. Geïnteresseerde bewoners uit de wijken kregen informatie over alle activiteiten van de verschillende instellingen. De jeugd vermaakte zich prima met alle sport en spel activiteiten.

De ouderenadviseur in Corpus den Hoorn Sinds 25 februari jl. heeft Ronald van Wijk, ouderenadviseur namens de MJD (Maatschappelijke Juridische Dienstverlening) in Corpus den Hoorn, zijn intrek genomen in het gebouw De Confiance. De ouderenadviseur adviseert en ondersteunt oudere wijkbewoners die zelfstandig willen blijven wonen maar mede daardoor diverse vragen kunnen hebben. Het traplopen gaat wat minder, het zwaardere huishoudelijke werk lukt niet meer zo goed of u wilt wat meer contacten in de buurt. Maar ook als u zich zorgen maakt over uw oudere buurvrouw, kunt u contact met de ouderenadviseur opnemen. Als ouderenadviseur begeleidt Ronald de vrijwilligers van het Steun- en Informatie Punt (Stip). Het Stip is ook te vinden in De Confiance en is een initiatief van de samenwerkende organisaties in de wijk op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De Stip-vrijwilligers verstrekken informatie en advies, bieden ondersteuning bij het verkrijgen van producten, diensten en voorzieningen. U kunt hierbij denken aan woningaanpassingen, vervoersmogelijkheden en activiteiten in de wijk. Elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur kunt u het Stip telefonisch bereiken of kunt u langskomen: de koffie staat voor u klaar. Ook ondersteunt Ronald de leden van de Klankbordgroep Ouderen in Corpus den Hoorn. De Klankbordgroep Ouderen is een groep van twaalf actieve oudere bewoners, die zich inzet voor de leefbaarheid van de ouderen in de wijk. De Klankbordgroep luistert naar bewoners, signaleert problemen, stimuleert initiatieven en neemt zo nodig contact op met uitvoerende gemeentelijke en andere instanties. Wilt u zich ook inzetten voor de wijk? Kom dan het Stip of de Klankbordgroep ouderen versterken!

Samen Actief voor een leefbare buurt Corpus den Hoorn Corpusbeheerteam Heeft u oog voor het groen in uw buurt en wilt u meehelpen met het netjes en schoon houden van uw buurt? In mei start Samen Actief met het Corpusbeheerteam, waarbij buurtbewoners elke week actief de buurt in gaan om de buurt schoon te maken van papier en vuilnis. Daarnaast heeft u een signalerende rol als het gaat om zwerfvuil en geeft u deze signalen door aan de buurtconcierges. Voor beide projecten bent u 5 uur in de week actief en krijgt hiervoor een vergoeding. Voorwaarde is dat u nog niet Actief bent en/of een bijstandsuitkering, zonder arbeidsplicht, ontvangt van de gemeente. Bent u benieuwd naar alle persoonlijke ervaringen van de vrijwilligers? In de volgende Zuidwester zal een deelnemer van Samen Actief zijn of haar verhaal doen in “ in Binnenkort gaat Samen Actief starten met 2 buurtprojec- het Zonnetje” ten waaraan u kunt deelnemen: Wilt u meer informatie over het Corpusbeheerteam of Welkom in de buurt Welkom in de buurt? Vindt u het belangrijk en leuk om nieuwe buurtbewoners Neem dan contact op met: welkom te heten in uw eigen buurt? Janneke van Vondel, projectmedewerker van Samen Na de zomer start Samen Actief met ”Welkom in de Actief / Stiel buurt”, waarbij buurtbewoners nieuwe buurtbewoners 050 – 527 386 53 welkom heten met bijvoorbeeld een bloemetje en infor- 06 – 285 386 53 matie over de buurt. j.vanvondel@stiel.nl Daarnaast kunt u actief nieuwe buurtbewoners weg- of kom langs tijdens het inloopspreekuur, wijs maken in uw eigen buurt, bijvoorbeeld door een elke donderdag van 13.00 – 15.00 keer mee te gaan naar de MJD, naar de activiteiten in Confeance (STIP) de Buurt en Speeltuin vereniging, de winkel of andere Kochstraat 3 voorzieningen. Corpus den Hoorn Inmiddels zijn er 5 enthousiaste buurtbewoners Actief in de buurt Corpus den Hoorn.Twee buurtbewoners werken op basisschool de Tamarisk en bieden ondersteuning aan de activiteiten voor kinderen tijdens de creatieve middag. Daarnaast werkt een buurtbewoner als computerinstructeur bij het Wijk Internet Cafe in de Buurt en Speeltuinvereniging, waarbij hij onder andere computerles geeft aan Arabisch sprekende buurtbewoners. Een andere Actieve buurtbewoner helpt actief mee met allerlei buurtactiviteiten zoals het heropening van de spelcontainer en Lentekriebels. Er is net een nieuwe buurtbewoner gestart met werken bij verpleeg en verzorgingshuis Maartenshof. Hier helpt zij oudere mensen bij creatieve activiteiten en schenkt zij koffie en thee voor de bewoners.

U kunt de ouderenadviseur, de Klankbordgroep Ouderen en de Stip-vrijwilligers bereiken via het Steun- en Informatie-punt; Stip Corpus den Hoorn Kochstraat 1 – 4, 9728 KA Groningen Telefoon: 050 – 527 34 93 E-mail: corpusdenhoorn@stip-groningen.nl

Goed verzorgd door familie, vriend of buur? Op de Dag van de Mantelzorg in november 2009 willen wij* in de stad Groningen een aantal mantelzorgers verrassen door wensen van hen in vervulling te laten gaan. Daarom zijn we op zoek naar wensen van mantelzorgers, woonachtig in de stad. Een mantelzorger zorgt voor iemand met een beperking of ziekte. Dit hoeft niet altijd een familielid te zijn, het kan ook een vriend, buurman of buurvrouw zijn. Wordt er goed voor u gezorgd? Kent u een mantelzorger die ‘een cadeautje’ verdient? Meld het ons en geef een wens door!

Doe een wens voor een mantelzorger Waar kunt u bijvoorbeeld aan denken? • een zorgeloos dagje of avondje uit • een behandeling bij de schoonheidsspecialist • een tuinman die de tuin op orde brengt • of iets anders waar u een mantelzorger een groot plezier mee kunt doen Geef de wens door aan het Steunpunt Mantelzorg Groningen-stad. Bel 050-3126000 of mail naar mip.groningen@humanitas.nl Voor meer informatie: www.humanitasgroningen.nl * De BorgZorg, DMH-Humanitas, Dignis/Lentis, Humanitas, MEE, MJD, NOVO, PKN, Stiel,Team 290/Lentis, SOOG, Thuiszorg Groningen, UMCG-thuis,VNN, Welnis/Lentis, WMO platform, Zorggroep Groningen en Gemeente Groningen.


mei 2009 - pagina 10

De Zuidwester

Kunstmarkt in Corpus den Hoorn

Kunst in Corpus: stand van zaken

De werkgroep Kunst in Corpus wil een kunstmarkt organiseren in Corpus den Hoorn en is op zoek naar kunstenaars die hun werk graag tentoon willen De werkgroep Kunst in Corpus stellen. bestaat alweer meer dan een jaar! En we hebben niet stilgezeten. De Datum: zaterdag 26 september 2009 vier leden hebben al verschillende Locatie: Immanuelkerk (Overwinningsplein) projecten uitgevoerd en we hebben Tijd: van 11.00 tot 17.00 uur voor 2009 ook nog wat leuke dingen Wat: foto’s, gedichten, schilderijen, tekeningen, beelden, hout- in petto (zie de advertentie verderop snijwerk en dergelijke. in deze Zuidwester). Belangstelling? Neemt u dan contact op met Greet Ipema via (050) 526 52 29. Maar laten we ons zelf eerst even voorstellen:

Kinderclubs BSV Corpus den Hoorn

Elke woensdag en vrijdag worden er kinderclubs georganiseerd in de Buurten Speeltuin vereniging Corpus den Hoorn. De kinderclubs worden georganiseerd voor kinderen uit de Hoornse Wijken (o.a. Corpus den Hoorn). Tijdens de kinderclubs worden er leuke en gezellige activiteiten uitgevoerd. Er wordt gekookt, geknutseld, gesport, spelletjes gespeeld en nog allerlei andere leuke activiteiten. De clubs zijn verdeeld in de groepen één en twee, groep drie tot en met vijf en groep zes tot en met acht. Op de vrijdag hebben we nog een speciale meidenclub voor groep vijf tot en met acht. De kinderclub activiteiten worden begeleid door vrijwilligsters en stagiaires. De stagiaires komen van MBO opleidingen waarin ze geschoold worden in omgang met kinderen. We streven naar een veilige omgeving waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen. U kunt lid worden van BSV Corpus den Hoorn via een lidmaatschap wat slechts tien euro per gezin per jaar kost. Als kinderen geen lid zijn, betalen ze € 0,50 per keer. Als u lid bent, kunt u ook genieten van de vele uitstapjes en workshops die wij in de vakanties voor de kinderen organiseren. Om alvast in uw agenda te zetten, op woensdagmiddag tien juni organiseren wij weer de jaarlijkse Nationale Straatspeeldag!! Van links naar rechts (beneden): Cathrie de Haan, Greet Ipema Overzicht kinderclubs Van links naar rechts boven: MaWoensdagmiddag: groep 1 + 2 14.00 – 15.30u rieke Zomer (Nijestee), Maria Groep 3 t/m 5 14.00 – 15.30u Beekman, Heleen van Wageningen, Groep 6 t/m 8 14.00 – 15.30u Michel Brongers (St. Stiel). Vrijdagmiddag:

Groep 1 t/m 4 13.15 – 15.00u Meiden (groep 5 t/m 8) 15.15 – 16.30u

In de vakanties worden vakantieactiviteiten georganiseerd! BSV Corpus den Hoorn Semmelweisstraat 2 9728 NB Groningen

Kunst in de wijk vinden we belangrijk en daar willen we graag bij betrokken zijn. Toen we vanuit het wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord werden benaderd om hierover mee te denken en te praten, hebben we ons aangemeld. Inmiddels zijn we

er al wel achter dat je niet over een nacht ijs beslist hoe en welke kunst er moet komen, maar we vinden het wel hartstikke leuk om erover mee te denken en projecten in de wijk te organiseren. Hieronder volgt een overzicht van de dingen die we al hebben gedaan.

ook nog steeds vier objecten te bewonderen.

Wereldreis met Vrouwengroep Ster Afgelopen voorjaar kon u als bewoner van Corpus een wereldreis maken met vrouwengroep Ster. Als werkgroep Kunst zijn wij bij twee van Beeldenroute deze ochtenden aanwezig geweest. In september 2008 hebben we met Op de eerste ochtend hebben we uitgelegd wat de werkgroep Kunst in Corpus doet en wil bereiken. Op de tweede ochtend werd er met de aanwezigen zelf kunst gemaakt. De mooiste schilderijen met als thema ”Hollandse tulp met Nederlandse luchten” werden geschilderd. Lentekriebels Bij de Lentekriebels kwam u ons ook weer tegen. Maria zat samen met andere partijen in de organisatie. Op de dag zelf hielpen zij en Greet mee met het op een leuke manier verpakken van zwerfvuil zodat hier een kunstwerk van gemaakt kon worden. Ook worden er drie prullenbakken ”gepimpt” met ontwerpen van kinderen. Deze kunt u dan een jaar lang in de wijk bekijken. En er natuurlijk uw afval in gooien. veel succes een beeldenroute georganiseerd. Beelden van kinderen van de Boerhaaveschool werden tentoongesteld in de Immanuelkerk, het Menno Lutterhuis, de bibliotheek aan de Van Iddekingeweg en het Hoornse Heem. Otto Teppema, een enthousiaste muzikant, begeleidde de beeldenroute van locatie naar locatie. De bewoners van de diverse huizen vonden het zeer gezellig en de beelden erg mooi. Het beeld ”de ijsberen” heeft zelfs een nieuw onderkomen gevonden in het Menno Lutterhuis en in de bibliotheek zijn

Kunstmarkt Voor de rest van 2009 staat er nog meer op het programma, namelijk een kunstmarkt. Het is de bedoeling deze op zaterdag 26 september te organiseren van 11.00 tot 17.00 uur in de Immanuelkerk. Hiervoor zijn we nog op zoek naar kunstenaars die in Corpus den Hoorn wonen en die hun werk graag tentoon willen stellen. Dus kunt u schilderen, dichten, tekenen, boetseren of fotograferen, en wilt u uw werk graag tentoonstellen, meldt u dan aan! U kunt contact opnemen met Greet Ipema via (050) 526 52 29.

Concert door het JMSO in Maartenshof Mantelzorgondersteuning ook in Corpus den Hoorn en in de Immanuelkerk te Groningen Op woensdag 10 juni 2009 geeft het JMSO een concert in Maartenshof, (aanvang 19.00 uur) en op zondag 21 juni 2009 in de Immanuelkerk (aanvang 15.00 uur) te Groningen.

Het orkest speelt stukken uit de perioden van de klassieken tot en met moderne componisten van de 21e eeuw. Soms worden er speciaal stukken voor het JMSO gecomponeerd.

Het JMSO (Jeugdsymfonieorkest van Groningen), is een volwaardig symfonieorkest met strijkinstrumenten, blaasinstrumenten en slagwerk. Het orkest bestaat uit een wisselend aantal jonge musici tussen de 12 en 19 jaar. Het orkest is ontstaan vanuit de Stedelijke Muziekschool Groningen en werkt daarmee nog steeds nauw samen, maar is inmiddels zelfstandig. Het JMSO biedt jongeren de mogelijkheid om op hoog niveau te leren musiceren in een symfonieorkest, maar even belangrijk zijn het sociale element en het plezier dat meespelen in een orkest oplevert. Sinds oktober 2005 staat het orkest onder leiding van Gerard Wiarda, in het Groninger orkestleven een algemeen bekend persoon.

Het repertoire wordt samengesteld door een orkestcommissie die bestaat uit de dirigent en een aantal leden van het orkest.

Bij Steunpunt Mantelzorg kunt u als mantelzorger ondersteuning krijgen bij uw vragen en probelemen als gevolg van het zorgen voor een ander. Een mantelzorger zorgt voor een partner, vader of moeder, vriend of vriendin, buurman of buurvrouw, dochter of zoon die chronisch ziek is of een handicap heeft. Het zorgen voor een ander gebeurt vaak met plezier. Door het geven van deze extra zorg loopt een mantelzorger het risico om overbelast te raken. Mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen van vrijwilligers en beroepskrachten van het steunpunt waardoor (dreigende) overbelasting voorkomen kan worden. Genoemde ondersteuning wordt op verschillende gebieden gegeven. Dat varieert van het luisteren naar het verhaal van mantelzorgers, het meedenken in oplossingen, het verwijzen naar de juiste hulporganisaties tot het vervangen van de mantelzorger zodat deze er even uit kan.

Op het programma staan werken van Bizet (delen uit de opera ”Carmen”), Max Bruch: ” Kol Nidrei”, Adagio voor cello en orkest, Hans Zimmer: film muziek uit ”The Gladiator”en Franz Schubert: ”Symphonie nr. 6” in C-dur. Solist: Stijn Lechner, cello Mantelzorgers kunnen ook voor informatie bij ons terecht, zoals: • Een gesprek over uw mantelzorgsituatie Kaarten zijn verkrijgbaar bij de entree van Maartenshof • Informatie en advies over ondersteuningsmogelijkheden (Schaaksport 100/102) en bij de ingang van de Imma- • Doorverwijzen naar de juiste instanties nuelkerk (Overwinningsplein 1) vóór aanvang van de • Hulp bij aanvragen van bijvoorbeeld zorg of een mantelzorgcompliment concerten.(t/m 15 jaar gratis). • Hulp en bemiddeling bij regelzaken Of telefonisch te bestellen, tel: 050-5348118 • Vrijwilligers om u als mantelzorger tijdelijk te vervangen voor een paar Ieder seizoen studeert het orkest twee keer een nieuw uurtjes of juist een paar dagen repertoire in. Voor meer informatie : www.jmso.info • Praktische ondersteuning ten behoeve van administratie, klusjes, computergebruik • Lotgenotencontacten • Themabijeenkomsten • Nieuwsbrief voor mantelzorgers • Uw klachten als u als mantelzorger niet serieus behandeld wordt • Belangenbehartiging Contact Wilt u meer weten neem dan contact op met ons. • Stip Corpus den Hoorn, Kochstraat 1-4a, 9728 KA Groningen, 050-5273493 corpusdenhoorn@stip-groningen.nl Bereikbaar op werkdagen van 9-12.00 uur • Steunpunt Mantelzorg Humanitas, bereikbaar op werkdagen van 9.0017.00 u • De Mantelzorgwinkel. Elke dinsdag van 9.30-12.00u is er een inloopspreekuur. Steunpunt Mantelzorg Humanitas Akerkhof ZZ 22, 9711 JB Groningen, 050-3126000 mip.groningen@humanitas.nl Huisbezoek. Bent u niet in staat om langs te komen, maar wilt u wel een persoonlijk gesprek, dan is het mogelijk dat een medewerker bij u thuis komt. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg Humanitas.


mei 2009 - pagina 11

Aansluiting A7-Laan van de Vrijheid vervalt Rond 30 mei vervalt de aansluiting A7-Laan van de Vrijheid en Vrijheidsplein naar de Laan van de Vrijheid. Met het OV-bureau en de gemeente hebben is afgesproken alle noodzakelijke aanpassingen in één keer rond 30 mei uit te voeren. Dit betekent het volgende: De lijnen 81-82-85-86-89 die momenteel via het Overwinningsplein en de Paterswoldseweg rijden gaan de volgende stremmingsroute tot 13 december 2009 rijden: Afslag A7 Laan Corpus den Hoorn-rotonde rechtdoor naar Vrijheidsplein-Westelijke Ringweg-Leonard Springerlaan- Paterswoldseweg. Bij Martini Plaza wordt een vervangende halte geplaatst. Vanaf Paterswoldseweg huidige route. Op de kaart de rode route. Let op de ritten van 82-604 die momenteel via de OV-as Peizerweg rijden blijven dit doen! Lijn 82-85-89 die momenteel via Overwinningsplein en van Iddekingeweg rijden gaan tot 13 december de volgende stremmingsroute rijden: Afslag A7 Laan Corpus den Hoorn-rotonde-Laan Corpus den Hoorn-Van Ketwich Verschuurlaan-Van Lenneplaan-VondellaanVan Iddekingeweg-Verlengde Hereweg. Vervangende halten zijn de bestaande halten op de route en een tijdelijke halte tussen Boerhaavelaan en Paterswoldseweg. Indien de stremming van de Brailleweg voor 13 december wordt opgeheven dan wordt vanaf dat moment via de Brailleweg gereden. Op de kaart de blauwe route. Lijn 604 die momenteel rechtstreeks naar Groningen CS rijden gaat tot 13 december de volgende stremmingsroute rijden: Afslag A7 Laan Corpus den Hoorn-rotonde-Laan Corpus den Hoorn-Van Swietenlaan-Hoofdingang Martini Ziekenhuis-Paterswoldseweg-Parkweg-Emmaviaduct. Indien de stremming van de Brailleweg voor 13 december wordt opgeheven dan wordt vanaf dat moment via de Wijert en de Brailleweg gereden. Op de kaart de groene route. Let op de ritten 604 die momenteel via de OV-as Peizerweg rijden blijven dit doen! Lijn 604 blijft dus tot 30 mei de huidige stremmingsroute rijden en gaat vanaf dan pas via het Martini Ziekenhuis. Vanaf 13 december worden de definitieve routes van de lijnen bepaald.

De Zuidwester zelfs musicals hebben we op onze lijst staan; denkt u bijvoorbeeld aan Oklahoma, The sound of Music, Cats en The Phantom of the Opera. Naar wie zijn wij op zoek? Naar enthousiaste zangers en zangeressen die het vooral leuk vinden om te zingen en regelmatig naar de repetities te komen omdat we er alleen samen iets moois van kunnen maken. Ons uitgangpunt is: we studeren geen koor geeft ongeveer 3 uitvoeringen noten maar maken muziek. per seizoen. Een greep uit ons repertoire: de Onze thuisbasis is het Multifuncmooiste melodieën uit ”Die Zau- tioneel centrum (MFC) de Wijert/ berflöte (W.A. Mozart), Aïda, I Helpman, aan de P.C. Hooftlaan 1, Lombardi en Il Trovatore (G. Verdi), hier houden wij ook onze repetities. Cavalleria Rusticana (P. Mascagni). Wij repeteren een maal per week, op Ook operette melodieën uit, bijvoor- de dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 beeld, Maske in Blau en Saison in uur, maar daarna is het vaak nog wel Salzburg. Zelfs musicals gaan we even gezellig napraten. niet uit de weg. Die Blume von Ha- Voor meer informatie kunt u bellen waï, Gräfin Mariza en Zigeunerliebe met de voorzitter van het koor: ( zijn enkele aardige voorbeelden. En Dhr. J. Dijk, tel. 050-5735451

Zing met ons mee!

Het N.N.O.O.K. is een gemengd koor dat sinds kort geleid wordt door de veelzijdige dirigent Alexej Románov en begeleid door de jonge top pianist Aleg Tryfanenkau. Het koor bestaat sinds 1948 en heeft momenteel ongeveer 70 leden. Meldt u aan bij het N.N.O.O.K. en doe mee aan het ten gehore brengen van de mooiste opera en operette melodieën. Maar ook voor musicals draaien we onze hand niet om. Het


februari 2009 - pagina 12

De Zuidwester

Zuidwester me 2009i  
Zuidwester me 2009i  
Advertisement