Page 1

De Zuidwester 24e jaargang nr. 1

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied: Corpus den Hoorn en Hoornsemeer In deze krant: Van de drukker naar de lezer

Opening schilderijenexpositie Natasha Maurits in Semmelstee

Jobpoint is druk bezig

Pagina 4

Maart 2017

Pagina 5

Pagina 7

Verhuist de Jumbo? Enkele jaren geleden waren we uitgenodigd door Urban Interest om een avond mee te praten over de ontwikkelingen rondom het Overwinningsplein. Urban Interest is de grootste verhuurder op het plein. Op die avond werd verteld, dat de Jumbo graag een veel grotere winkel wil hebben op het plein. Men was al druk bezig panden aan te kopen in de Flemingstraat en de eigenaren van de boxen in de Jennerstraat te bewegen om iets anders te zoeken. De Jumbo wil zich gaan vestigen in het pand van het Anker en de winkel zou doorlopen tot in de Flemingstraat. In de Jennerstraat wilde men een ondergrondse parkeergarage gaan realiseren. Toen werd het stil, heel stil. Maar het geruchtencircuit komt dan op gang en de wildste verhalen doen de ronde. De redactie is hier en daar gaan informeren. Het hoofdkantoor van Jumbo geeft geen reactie. Urban Interest geeft geen reactie. De gemeente Groningen eerst ook niet maar toch kwam er een reactie. De plannen liggen op dit moment stil. Het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage wordt te duur en men kijkt nu naar andere parkeer mogelijkheden. In de gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn met de partijen is duidelijk gemaakt dat de gemeente, bij nieuwe plannen, eist dat de bewoners inspraak krijgen. Wil men het pas gerenoveerde Overwinningsplein opofferen? Het plein is gerenoveerd op de uitdrukkelijke wens van de bewoners en is betaald uit de NLA pot (financiën beschikbaar gesteld door de woning- corporaties en gemeente om de leefbaarheid in de wijk te vergroten). De renovatie was een succes. Niet voor niets werd het Overwinningsplein in november 2015 in het kader van een Nederland Schoon uitverkoren als schoonste winkelgebied van Groningen. DIT MOET ZO BLIJVEN !!!!!!!

Krijgen onze wijken last van de ombouw Ring Zuid ?? Enkele weken geleden hebben we een gesprek gehad met Bert Kramer, Omgevingsmanager Combinatie Herepoort. De Combinatie Herepoort is een consortium van 6 aannemers, twee Duitse en vier Noordelijke aannemers, die de ombouw gaan realiseren. Het project Aanpak Ring Zuid is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat is de uitvoerder van het project en werkt nauw samen met de provincie en de gemeente Groningen. Het kantoor van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort is in onze wijk gevestigd, aan de Laan Corpus den Hoorn 102-4. Op dit moment werken er 240 personen, die zich bezig houden met o.a. de voorbereidingen zoals tekeningen maken, vergunningen aanvragen en vele andere zaken zoals milieu en veiligheid onderzoeken. Ook aan de infrastructuur moet het een en ander veranderen: kabels verleggen, riool aanpassen, enz. In de eerste helft van 2017 komt er een nieuwe op- en afrit voor bussen bij P+R Hoogkerk. Ook zijn de werkzaamheden gestart aan de te bouwen tunnel aan de Helperzoom. Na de bouwvakvakantie 2017 beginnen de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zelf. In 2018 wordt begonnen met de ombouw van het Vrijheidsplein. Het verkeer van de westelijke ringweg richting het Julianaplein wordt omgeleid via een tijdelijke lus nabij de aansluiting Laan Corpus den Hoorn en een nieuwe oprit van de zuidelijke ringweg. Hiermee wordt ruimte vrijgespeeld voor de bouw van het Vrijheidsplein. Deze situatie begint in het voorjaar van 2018 en duurt tot de zomer van 2020. Het verkeer op de

westelijke ringweg rijdt in die periode over versmalde rijstroken. Door het project Aanpak Ring Zuid gaat veel wijzigen. Het verkeer vanuit Drachten naar de westelijke ringweg en omgekeerd hoeft straks niet meer over de rotondes bij het Stadspark. Wie vanaf de Laan Corpus den Hoorn richting Julianaplein rijdt, kan straks sneller invoegen op de A7/N7. Door deze aanpassingen zijn het Martiniziekenhuis en onze wijken gemakkelijker bereikbaar. Voor de fietsers wordt de oversteek richting Stadspark v.v. veiliger. Ze hoeven minder vaak het autoverkeer te kruisen. Het fietspad aan de westkant van de rotondes verdwijnt. In 2019 wordt begonnen met de ombouw van het Julianaplein. Er worden een tijdelijke weg en een brug aangelegd langs de Laan van de Vrede (bij de Gyas). Bij deze werkzaamheden kan overlast optreden, bijvoorbeeld door parkeerproblemen en door het af-/ aanvoeren van bouwmaterialen. Op 14 februari was er een inloopbijeenkomst in het kantoor van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort. De wijkbewoners konden hier de nodige informatie verkrijgen over de bouwplannen en bij vragen werd direct een antwoord gegeven over de plannen, verwachte omleidingen, overlast e.d. Er was veel animo. Wanneer de werkzaamheden van start gaan, worden stewards aangesteld om als contactpersoon in de wijken te luisteren naar de bewoners en bedrijven en eventueel direct op te treden bij eventuele klachten en/of opmerkingen. Hoe deze stewards bereikbaar zijn, wordt bekend gemaakt in een nieuwsbrief. Ook op de website van de wijkraad Corpus

Wij houden u op de hoogte wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

den Hoorn zal de nodige informatie te vinden zijn. Daarnaast komt er vanaf de zomer een informatie centrum dat voor iedereen toegankelijk is. Dit informatiecentrum wordt gevestigd aan de Muntinglaan bij het Noorderpoort College.

Onze Wim Oosterbeek is superstadjer van 2016 geworden Wim Oosterbeek “bakfiets Wim” die dagelijks trouw bij supermarkten staat om voedsel en geld in te zamelen voor onze Voedselbank, was door bedrijfsleider Fokje Kooistra en Voedselbbankvoorzitter Ulfert Molenhuis enkele maanden geleden bij de Commissie voor Spijsverdeling aangemeld voor de verkiezing van Superstadjer van 2016. Hij werd met vier anderen genomineerd, waaronder “zware:” kandidaten. Burgemeester Peter den Oudsten maakte in de raadszaal van het Stadhuis bekend dat Wim door de jury was verkozen tot Superstadjer in 2016, een titel die hij absoluut verdiend door zijn bovenmatige inzet voor de armen in de stad en zijn mededogen als een Barmhartige Samaritaan. Hij kreeg hiervoor € 500 (vrij te besteden) en daar bovenop een geldbedrag van € 1.000 die hij meteen doorgaf aan Ulfert en Fokje voor de Voedselbank! Namens bestuur, en alle medewerkers: van harte Wim! Het bestuur


maart 2017 - pagina 2

De Zuidwester

Open plein Iedere woensdagochtend is de Immanuelkerk (Overwinningsplein 1) van 10.00 tot 12.00 u open. In de stiltehoek is gelegenheid om stil te zijn, te bidden of mediteren of een kaarsje aan te steken.

Stiltehoek Immanuelkerk Hier is een plek voor wie stil wil zijn. Hier mag je zijn met alles wat in je leeft. Sta even stil……. Ook is er iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur koffie in de kerk. En de weggeefkist in de Immanuelkerk is dan ook te bezoeken.

Ruilochtend met koffieplein! Ruilen van spullen, diensten, tips en inspiratie. Kinderspeelhoek aanwezig Ruimte voor ontmoeting en inspiratie met koffieplein (koffie/thee en lekkers, recepten) Datum: woensdagochtend 5 april 5 oktober van 10.00 u tot 11.30 u. Plaats: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 Hoe? Je kunt een aantal spullen meenemen die je inbrengt (speelgoed, boeken etc). Er hangen vraag en aanbod borden die je ter plekke kunt invullen. Informatie: Anita Akkerman, tel.: 06 17067504, email: : acakkerman1@gmail.com

Creatief, knutselen, gezellig, samen bezig zijn met geloven Wie: voor kinderen van 0-8 jaar en hun ouders/verzorgers Waar: in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 Wanneer: zondag 21 mei 2017 van 15.30 u tot 17.30 u Wat: knutselen, bijbelverhaal, liedjes en soep & broodjes Bijdrage: 1 euro per persoon Voor meer informatie over kliederkerk: Anita Akkerman, emailadres: acakkerman1@gmail.com, T. 06 17067504

Een initiatief in Groningen Zuid voor wandelliefhebbers. We wandelen een mooie route in en rond de wijk. Oog hebben voor de natuur, ruimte om stil te zijn en om elkaar te ontmoeten, rust vinden en inspiratie delen. Tijdens de wandeling klinken een aantal gedichten of uitspraken die willen inspireren. Na de wandeling is er voor wie wil koffie en thee en iets lekkers (biologisch). De wandeling duurt ongeveer een uur. Datum: 15 maart 2017, 19 april 2017, 17 mei 2017 (iedere derde woensdagavond van de maand, in weer en wind….) Tijdstip: 19.30 uur Verzamelen: voor de ingang van de Immanuelkerk Organisatie Ina de Vries en Anita Akkerman Opgave hoeft niet, mag wel. Voor meer info: acakkerman@gmail.com, tel.: 06 17067504

Creatief, knutselen, gezellig, samen bezig zijn met geloven Wie: voor kinderen van 0-8 jaar en hun ouders/verzorgers Waar: in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 ����������� ���������� Wanneer: zondag 5 februari 2017 van 15.30 tot 17.30 u (volgende kliederkerk: 26 maart 2017) Wat: knutselen, bijbelverhaal, liedjes en soep & broodjes �������������������������������������������� Bijdrage: 1 euro per persoon ��������������������������������������������������� Voor meer informatie over kliederkerk: Anita Akkerman, emailadres: acakkerman1@gmail.com, T. 06 17067504 ������������������������������������������������������

������������������������� ���������������

������ ��������������������������������� ��������������������� ����������������������������������������

����������������������������������������������

Iedere woensdag van 12.00 tot 13.00 uur is er buurtsoep in de Immanuelkerk. Een heerlijke verse kop soep (u kunt kiezen uit twee versbereide soepen) voor 1 euro per kop. De tweede kop is voor 50 eurocent. Kom ook eens buurten! Welkom.

Wonderverhalen aan de Stamtafel Verhalen vertellen is een eeuwenoude traditie. De levenswijsheid van generaties worden doorgegeven. Verhalen van vroeger en nu. Maar ieder mens heeft ook zijn eigen verhaal. Door ze te delen vindt er echte ontmoeting plaats. De Stamtafel is een vrijplaats voor vrolijke, serieuze, wijze en persoonlijke verhalen. Allemaal rond één grote tafel, de ruimte huiselijk aangekleed en een barkeeper die het natje en droogje verzorgt.. De volgende stamtafel vindt plaats op vrijdag 21 april om 19.30 uur in het kerkcafé van de Immanuelkerk. Het thema deze keer is Wonderverhalen. Kom luisteren of kom ook vertellen, opgave is niet nodig, maar het maximum is 20 mensen. Aanvang 19.30 uur. De toegang, koffie en thee zijn gratis. Een vrije gift na afloop is welkom. Info: Jan Wijbenga, wijbengahalma8@gmail.com De Stamtafel: ook bij u? In het nieuwe seizoen 2017-2018 gaat de stamtafel op reis binnen Groningen Zuid. Heeft u een ontmoetingsruimte waar we hem neer kunnen zetten? Dan willen we ook bij u een stamtafel organiseren met mensen van uw organisatie of met uw bezoekers. Dat kan een buurthuis zijn, een zorgcentrum, school, bibliotheek, serviceflat of clubhuis. Die avond organiseren we dan samen. Meer informatie: Jan Wijbenga, wijbengahalma8@gmail.com, tel. 0652685814

De Zuidwester 24e jaargang nr. 1

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

Maart 2017

Wie komt ons team versterken? Door drukke werkzaamheden gaat een teamlid ons verlaten, daarom vragen wij een bewoner uit de Hoornsemeer of Corpus Den Hoorn ons team te komen versterken. De werkzaamheden van ons team bestaat o.a. uit: • Nieuws uit de wijken verzamelen • Interviews houden • Contact met de adverteerders en instan�es onderhouden • Onze krant De Zuidwester samen stellen. Tijdsinvestering ongeveer 3 uren in de maand. Spreekt je dit aan of wil je informa�e dan kan Ma�hé je verder helpen. Ma�hé Snijders, matsnijders@kpnplanet.nl 050-5268061


maart 2017 - pagina 3

De Zuidwester

Computercurssen voor senioren

Buitenspeeldag WIJ Corpus den Hoorn in je eigen straat! gaat verder met de “Stratenactie”

Seniorweb De meesten hebben ooit wel eens gehoord van Seniorweb. Seniorweb is een landelijke organisatie die het doel heeft om de digitale wereld begrijpelijk te maken. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht en er zijn ongeveer 400 leercentra in Nederland. Een aantal daarvan zijn zelfstandig en een aantal vallen onder de bibliotheken. Seniorweb Groningen is een zelfstandige stichting. Wel krijgt de stichting een groot aantal zaken toegespeeld vanuit het hoofdkantoor. Zo worden er regelmatig cursussen gegeven waarin de nieuwe ontwikkelingen uitgelegd worden. Deze cursussen zijn speciaal voor degenen die de computerlessen geven: de leermeesters.

Op 14 juni 2017 vindt de jaarlijkse Buitenspeeldag plaats. Op veel plekken in Nederland worden straten afgezet en spelactiviteiten georganiseerd voor kinderen. Nickelodeon gaat op zwart en zendt die middag geen programma’s uit voor kinderen. Op deze manier kunnen kinderen ervaren hoe belangrijk en leuk het buiten spelen is. De vraag aan bewoners in Corpus den Hoorn, Hoornsemeer, Hoornse park en de Piccardthof is of er bewoners zijn die dit graag voor de kinderen in hun straat willen organiseren. De buurtwerker vanuit WIJ Corpus den Hoorn kan hierin ondersteunen in o.a. het opstellen van een plan en het maken van een flyer. U kunt hiervoor contact opnemen met buurtwerker Sandra van Os: sandra.van.os@wij.groningen.nl of tel. 06-54352938.

Seniorweb Groningen De redactie van de Zuidwester sprak met vice-voorzitter Pieter Houwing en penningmeester Ineke Rozema van Seniorweb Groningen. De lessen van Seniorweb worden door deskundige vrijwilligers gegeven in het buurtcentrum “De Semmelstee” aan de Semmelweisstraat. Tijdens de lessen wordt rekening gehouden met ieders eigen tempo. Er wordt gewerkt met zowel laptops, tablets als smartphones. Er wordt gebruik gemaakt van het besturingssysteem Windows en voor het besturingssysteem van de Mac is er veelal les aan huis. Het cursusaanbod is zeer divers: leren werken met Windows 10; een cursus email en internet; werken met de tablet (zowel iPad als Android); leren tekstverwerken; rekenen met Excel; leren ordenen van foto’s. Alle lessen duren twee uur en

Colofon

De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: 1e editie 2017 Verschijning 4x per jaar Redactie: Alexandra Cools, Migda Delfina, Annika van Dijk, Matthé Snijders, Henk Cools (Wijkraad) Vormgeving: Jan Hoving Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord Oplage: 4.600 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Bezoek op afspraak Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.corpusdenhoorn.nl (Wijkraad Corpus Den Hoorn) Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. Inleveren kopij en advertenties voor de krant van eind juni: uiterlijk 29 mei 2017. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

dit voorjaar

Samen met wijkbewoners zet WIJ Corpus den Hoorn zich in om het leven in onze wijken zo prettig mogelijk te maken. Om dat te kunnen doen wil het WIJ-team graag weten hoe het wonen en samenleven in onze wijken wordt ervaren. Dit voorjaar gaat het team daarom wederom enkele straten bezoeken waar zij in gesprek gaan met de bewoners. De straten liggen in de (verschillende) wijken waar het WIJ-team actief is, Corpus den Hoorn, Hoornsemeer, Hoornsepark en de Piccardthof. Hiervoor is gekozen om een breed beeld te krijgen van de woonbeleving in het werkgebied van het WIJteam. De straten worden binnenkort bekend gemaakt! Houdt onze Facebook pagina in de gaten. En dan….? Nu denkt u wellicht: “Leuk om te weten, maar wat wordt er nu gedaan om de verbeterpunten aan te pakken?”. We dragen als WIJ-team graag bij aan verbetering van de wijk, maar dat kunnen we alleen met behulp van u als wijkbewoner! Heeft u aandachtspunten en wilt u meedenken over verbetering? Neem dan contact op met WIJ Corpus den Hoorn in hun nieuwe locatie in Menno Lutter, Paterswoldseweg 267. Ook als u goede ideeën heeft voor de buurt bent u uiteraard van harte welkom! Bel ons op 050 367 74 50, mail naar wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl of kom gewoon langs! De koffie en thee staat altijd klaar!

Bewoners bijeenkomst ‘Groningen Zuid draait door’ Op 20 april wordt er een informatie en inspiratiebijeenkomst voor bewoners in Groningen Zuid georganiseerd van 16.00-19.30 u aan de Vestdijklaan. Verschillende projecten en organisaties, voor en door bewoners uit de Wijk ZUID, geven informatie over mogelijkheden en initiatieven in de wijk. Het gaat om projecten en organisaties waar bewoners als deelnemer of als vrijwilliger aan mee kunnen doen, zoals de Huiskamer, de spelcontainer met fietsklus en de hulpdienst. Het wordt vanuit De Maartenshof, De Immanuelkerk, Het Apostolisch genootschap, Lentis en WIJ De Wijert en WIJ Corpus den Hoorn georganiseerd. ‘Groningen Zuid draait door’ vindt plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Vestdijklaan 2. De inloop is vanaf 16.00 u met koffie/thee en het programma start om 16.30 u. Na een welkomstwoord worden de projecten en organisaties gepresenteerd door middel van een korte pitch. Na de pitchronde is er een maaltijd met soep en broodjes (voor eigen rekening). Daarna zijn er diverse dialoogtafels waar we met elkaar gaan brainstormen over actuele onderwerpen, zoals mantelzorgen, psychiatrie en de participatiemaatschappij. Ook is er ruimte om nieuwe initiatieven of wensen uit te spreken en mogelijk krachten te bundelen. Om 19.30 u wordt de avond afgesloten. Alle bewoners in Groningen Zuid zijn welkom bij deze bijeenkomst, van 16.00-19.30 u aan de Vestdijklaan 2 en neem gerust uw buurman of buurvrouw, mantelzorger of familielid mee! Voor meer informatie neem contact op met Sandra van Os, buurtwerker WIJ Corpus den Hoorn: tel. 0503677450 of wijcorpusdenhoorn@w ij.groningen.nl.

zijn inclusief cursusboeken en eventueel aanvullend lesmateriaal. De lessen van Seniorweb zijn voor het meest gericht op senioren van 50-plus, maar ook jonger publiek is welkom. Ook hoef je geen ervaring hebben met computers. Wel dienen cursisten in principe een eigen laptop of tablet mee te nemen. Eventueel kan men een laptop van seniorweb gebruiken. Een laptop dient eigenlijk het besturingssysteem Windows 10 te bevatten. In overleg kan er gekeken worden indien men over een andere versie beschikt. De lessen worden door drie leermeesters gegeven waarvan één doceert en de andere twee assisteren. Daarnaast kan men lid worden van de computerclub. Dit vindt elke dinsdagmiddag plaats t/m juni. Je hoeft hiervoor niet lid te worden, maar je kan een 5 strippenkaart van 15 euro kopen waarmee je 5x naar de computerclub kan. Tijdens de computerclub helpen de begeleiders je met vragen die je hebt die niet behandeld zijn tijdens de lessen, of waarvan je graag extra hulp wilt. Ook wanneer je niet aan een cursus hebt deelgenomen maar een aantal vragen hebt dan kun je aanschuiven tijdens deze middagen. Ook kunnen er lessen bij mensen thuis gegeven worden. Dit zijn privélessen en de kosten zijn ook iets hoger dan de standaardcursussen. Aan het eind van het seizoen wordt nog een reeks minicursussen aangeboden. Deze korte cursussen van 1-3 lessen zijn bedoeld om een specifiek onderwerp aan bod te laten komen.


maart 2017 - pagina 4

De Zuidwester

Van de drukker naar de lezer Zoals ieder jaar hadden de leden van de redactie de Zuidwesterkrant een uitstapje op maandag 21 november 2016. Om 12:00 heeft de groep van 4 redactieleden en 2 leden van de wijkraad zich bij de Semmelstee verzameld. Om 12:15 zijn we in twee auto’s vertrokken richting Emmeloord, naar Hoekstra Krantendruk Emmeloord. Dit is de drukkerij die het drukwerk verzorgd voor onze wijkkrant, de Zuidwesterkrant.

drukken. Dit alles gebeurt op een heel nauwkeurige manier. Na het afdrukken gaan de vellen papier, voorzien van snijtekens, naar de snijmachine en daarna naar de vouwmachine. Tenslotte worden er bundels gemaakt en opgestapeld

op pallets, klaar voor verzending. Na de rondleiding kregen we allen een apart blikje met lekkere Hoekstra drop mee. Aan het einde van de middag hebben we allemaal van een lekkere maaltijd genoten bij Il Lago aan de Hoornsemeer.

Bij aankomst zijn we hartelijk verwelkomd door de heer Gert Sjoerdstra, commercieel directeur. Onder het genot van een heerlijk kopje koffie en thee in het kantoor van de heer Sjoerdstra, kregen we een presentatie van de geschiedenis van de drukkerij. Na de presentatie heeft de heer Sjoerdstra ons door de hele drukkerij rondgeleid. We gingen langs bij de medewerker die de teksten via een computerprogramma controleert en daarna stap voor stap door de hele drukkerij tot en met het verzendklaar stappelen van de kranten. We kwamen ook in een grote hal met enorm grote machines en grote rollen papier.

In het buurthuis “Semmelstee”, Semmelweisstraat 182, is t/m 21 april 2017 een schilderijenexpositie te zien van Els Doornebal. Zij is 20 jaar geleden begonnen met schilderen tijdens een workshop aquarel en had er zoveel plezier in dat ze zich verder ontwikkelde onder begeleiding van kunstenares Margriet van der Velde. Haar werken zijn realistisch en bestaan uit stillevens, dieren, portretten en fantasie. De materialen die zij gebruikt zijn aquerel, acryl en olieverf. Op de leestafel in het buurthuis ligt een boekje waarin u eventueel een reactie op haar werk kunt geven.

Voordat een krant in de brievenbus van de lezer terechtkomt moet er heel veel gebeuren. De redactie van de Zuidwesterkrant levert de drukorder digitaal aan bij Hoekstra Krantendruk. Na de order op de computer te hebben gecontroleerd, zet Hoekstra Krantendruk de aangeleverde digitale order om naar offsetplaten. Dat zijn metalen platen met de tekst van de krant erop. Daarna wordt het op een groot vel papier afgedrukt. Vervolgens worden de offsetplaten in een drukpers om cilinders heen gespannen om de inkt op het vel papier af te

Hulp nodig bij het aanvragen van kwijtschelding? De aanslagen voor de waterschap- en gemeentelijkheffingen liggen weer in de bus. Denkt u in aanmerking te kunnen komen voor kwijtschelding en heeft u daarbij ondersteuning nodig? Vanaf maandag 6 maart tot en met vrijdag 28 april kunt u, zonder afspraak, bij Wij-Corpus de Hoorn terecht. Waar: Wij-Corpus den Hoorn in Menno Lutter (Paterswoldseweg 267) Wanneer: Maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur Meenemen: DigiD inloggegevens (gebruikersnaam & wachtwoord) en de ontvangen aanslagen Gegevens nodig voor invullen uitgebreid verzoek om kwijtschelding (indien van toepassing): • Specificatie inkomen • Bewijs betalingsregeling en betaalbewijzen • Huurspecificatie • Beschikking huurtoeslag • Hypotheek overzicht • Zorgpolis of nota ziektekostenpremie • Beschikking zorgtoeslag • Overzicht kosten geregistreerde kinderopvang per maand • Beschikking kinderopvangtoeslag (bedrag per maand) • Overzicht tegemoetkoming kosten kinderopvang werkgever/gemeente/ UWV • Betalingsbewijzen Alimentatie • Kentekenbewijs deel 1 + 2 • Kentekencard voor- en achterkant • Financieringsovereenkomst motorvoertuig en restant openstaande schuld • Bewijs dat auto onmisbaar is (verklaring werkgever/arts of invalidenparkeerkaart) • Laatste bankafschriften van alle rekeningnummers of print internetrekening icl. Saldo van de laatste 3 maanden • Overzicht van de laatste maand van de kredietbank, inclusief saldo en reserveringen • Specificatie andere bezittingen

����������

������ ������

Tuinen te huur op Diverdoatsie Het volkstuinencomplex Diverdoatsie ligt achter het Stadspark en naast de Piccardthof aan de Picicardtlaan. Het complex telt 80 tuinen. Daarvan zijn er nu enkele te huur. Diverdoatsie ligt in een prachtig stukje natuur en de tuinen bieden vele mogelijkheden. De veengrond is gemakkelijk te bewerken en leent zich uitstekend voor moes- en bloementuin. Voelt u zich aangesproken, kijk dan op de site (www.diverdoatsie.nl) of mail naar: verhuur@diverdoatsie.nl.

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


maart 2017 - pagina 5

De Zuidwester waarmee de mensen vanuit Jobpoint in Mennoos Kookerij werken. Samen met de andere teamleden zorgen ze ervoor, dat de bewoners van Corpus den Hoorn en de andere wijken in het verspreidingsgebied van De Zuidwester een prachtige nieuwe horecagelegenheid hebben. Je kunt er terecht voor ontbijt, lunch, een high tea en voor een heerlijk diner. De prijzen zijn ‘zeer acceptabel’. Natuurlijk zijn ook de andere bewoners van ‘Stad en Ommeland’ van harte welkom, van dinsdag tot en met zaterdag van half 10 ’s morgens tot 9 uur ’s avonds. Overleg is altijd mogelijk voor speciale arrangementen. Ga naar www.mennooskookerij, mail naar info@mennooskookerij.nl of bel 050-2301848. De Omegagroep en Jobpoint hebben allerlei plannen om hun activiteiten en diensten uit te breiden naar ande-

Jobpoint is druk bezig Op 13 oktober vorig jaar was in het Menno Lutterhuis de gezamenlijke opening van Mennoo’s Kookerij en het WIJ-Team Corpus den Hoorn. Een van onze redactieleden kwam toen in gesprek met Roel Kremer, werkzaam als coach bij de Omegagroep/het Middelpunt. Vanuit deze organisatie is hij de begeleider/ coach van een aantal mensen (“jongvolwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt”) die parttime werken bij Mennoo’s Kookerij. Een opening is geen goede gelegenheid voor een uitgebreid gesprek en daarom maakten wij een afspraak met Roel Kremer. Het interview vond plaats in Mennoo’s Kookerij in het Menno Lutterhuis, onder het genot van een heerlijke cappuccino. Roel vertelt dat hij werkt vanuit de overkoepelende Omegagroep. Dat is een organisatie die begeleiding biedt aan kinderen, jong volwassenen en volwassenen en die begin 2009 als zorgorganisatie is gestart. De missie van de Omegagroep is het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Het uitgangspunt in de begeleiding is, dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. De begeleiding vanuit de Omegagroep is divers: ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding, begeleiding van arbeid of dagbesteding en woonbegeleiding. De Omegagroep is begonnen in Zwolle, maar heeft intussen ook vestigingen in onder andere Lelystad en Groningen. Belangrijk onderdeel van de Omegagroep in Groningen is Het Middelpunt. Dat biedt zorg aan men-

sen met autisme, gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek. Vanuit Het Middelpunt wordt onder andere woonbegeleiding gegeven aan mensen die wonen in 10 van de onlangs verbouwde appartementen in het Menno Lutterhuis. De bewoners van deze appartementen wonen in principe zelfstandig, maar krijgen op bepaalde gebieden ondersteuning bij het zelfstandig functioneren. Het elfde appartement is voor het doen van gezamenlijke activiteiten. Naast de vestigingen van Het Middelpunt zijn er de vestigingen van Jobpoint, ook een belangrijk onderdeel van de Omegagroep. Jobpoint is het arbeidstrainingscentrum binnen Omega. Ook in Groningen is een vestiging van Jobpoint. Roel is daar een van de jobcoaches. Hij vertelt enthousiast en bevlogen over wat hij doet met en voor mensen voor wie het moeilijk is om zonder begeleiding een baan te vinden waarin ze met hun beperking of psychiatrische problemen toch goed kunnen functioneren. Jobpoint is net als Het Middelpunt gevestigd aan de Paterswoldseweg 288. De loopbaancoaches van Jobpoint denken met de ‘cliënten’ mee om de beste plek te vinden om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Voor mensen die via Jobpoint werk proberen te vinden is het soms heel duidelijk wat ze willen, soms is het beter eerst is het beter eerst eens te gaan kijken op een aantal werkplekken of daar een dag mee te lopen. De medewerkers van Jobpoint hebben een uitgebreide kennis van de arbeidsmarkt, opleidingsmogelijkheden en de

Zing mee bij ‘Lied en Leed’ Al sinds een aantal jaren bestaat in het Hoornsemeer het smartlappenkoor ‘Lied en Leed’. Het koor telt ongeveer 15 zangers en zangeressen en staat onder de enthousiaste leiding van Douwe Ettema, bekend als dirigent van diverse koren, o.a. in Groningen en Paterswolde. Er wordt gerepeteerd in het Hampshirehotel, Laan Corpus den Hoorn 300, aan de rand van het Hoornsemeer. We zingen, uitsluitend in het Nederlands, bekende en minder bekende smartlappen, liederen met een lach en een traan. Het koor is laagdrempelig en heel gezellig. Iedereen is welkom om eens te komen luisteren op een repetitie en …... misschien daarna mee te doen. ‘Lied en Leed’ repeteert iedere eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. Contactpersoon is Sjoerdtje Pentermann : 0612998924; sjoe@penterm ann.com

re locaties in de stad. Wat onze wijk betreft wordt er gedacht aan eventueel een klussendienst waar mensen op verzoek een klusser aan huis kunnen ‘bestellen’. Roel benadrukt de bedoeling van de Omegagroep om door hun activiteiten en de locaties waar de mensen vanuit Jobpoint werken een ‘warme tafel voor de buurt’ te zijn. Hij geeft ook aan blij te zijn dat Mennoo’s Kookerij de ingang deelt met het WIJ-team en dat er een intensieve samenwerking is vanuit Het Middelpunt en Jobpoint met het WIJ-team. Hoe mooi kan het zijn!? Voor nadere informatie over Het Middelpunt: www.hetmiddelpunt.nl. Voor nadere informatie over de Omegagroep: www.omegagroep.nl. De contactgegevens van Roel Kremer zijn: roelkremer@hetmiddelpu nt.nl; 06-83165910.

mogelijkheden voor dagbesteding. Jobpoint help ook met studie en training in het kader van een gewenst beroep of werkplek. Sollicitatietraining en huiswerkbegeleiding horen daarbij. De bedrijven en projecten waar mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ via Jobpoint terecht komen, betreffen ook houtbewerking, tuinonderhoud, klussen doen in opdracht van particulieren en bedrijven, ‘upcycelen’ van meubels of werken in een naai- en borduuratelier. Ook Groningen heeft een locatie waar mensen met behulp van Jobpoint onder begeleiding werken: Mennoo’s Kookerij, het restaurant dat gevestigd is in het Menno Lutterhuis (ingang is aan de zijkant, aan de Laan van de Vrijheid). De oude ‘gaarkeuken’ is omgebouwd tot een modern en sfeervol restaurant. Zoals in hun folder wordt beschreven werkt in het team van Mennoos Kookerij ‘een aantal jongvolwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben binnen Mennoos Kookerij een leer-/werkplek in de keuken, de bediening of facilitair. Roel is vanuit Jobpoint de zorgcoordinator binnen Mennoos Kookerij en benadrukt het plezier en de motivatie

Break out en laat je zien! De afgelopen maanden zijn zeven cliënten van De Noorderbrug samen met studenten van kunstacademie Minerva en de Rijksuniversiteit Groningen ‘uitgebroken’ uit hun reguliere manier van doen en werken. Ze namen een kijkje in elkaars leven en deelden de (on)toegankelijkheid van de stad. Hun ervaringen hebben ze verbeeld in een prachtige expositie waarmee ze hun bevindingen delen, bediscussiëren en toegankelijk maken voor een groot publiek. Je kunt de expositie van 2 maart tot en met 17 april bekijken. Locatie en tijden De Noorderbrug, Wooncentrum Groningen Laan Corpus den Hoorn 110, Groningen Op werkdagen geopend tussen 10.00 – 16.00 uur Zien we je bij de opening? Op donderdag 2 maart is de officiële opening van de expositie Break Out. Je bent die dag tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom!


maart 2017 - pagina 6

De Zuidwester

Weggeefkast bij WIJ Corpus den Hoorn: kom iets brengen of halen! Tijdens Noorderzon Groningen 2014 was er een plek ingericht onder de naam Social Labs. Een plek waar bewoners van Groningen konden aangeven waar zij op sociaal gebied tegenaan lopen. Vervolgens werden de mensen ook gevraagd met oplossingen te komen. Eén van de punten die naar voren kwam is het feit dat we in een consumptiemaatschappij leven. Wat we nodig hebben kopen we, ook al gebruiken we het maar één keer. Vervolgens gooien we bruikbare spullen maar weg want we hebben ruimte nodig in huis. Vaak zijn het spullen die nog goed zijn en waar een ander nog iets aan kan hebben. Een stadjer kwam toen met het idee van de Weggeefkast. Spullen die je niet meer nodig hebt plaats je in de Weggeefkast en iemand

die het nodig heeft kan het meenemen. En wie weet kom je zelf iets tegen in de Weggeefkast wat jij weer kan gebruiken. De volgende dag stond op Noorderzon het eerste prototype van de Weggeefkast. En wat bleek, het werkt! Er werden spullen achtergelaten, anderen namen het mee en lieten weer spullen achter die zij niet meer gebruikten maar waar een ander vast nog iets aan kon hebben. In 2015 zijn de eerste Weggeefkasten in de wijken verschenen en ook in Corpus den Hoorn staan al drie Weggeefkasten. In De Semmelstee, de Immanuelkerk en ook bij WIJ Corpus den Hoorn in het Menno Lutter (Paterswoldseweg 267). De kast staat in onze entree. Iedereen is van harte welkom er iets in te zetten en/of er iets uit te pakken!

IL GUSTO ITALIANO EEN AANWINST VOOR GRONINGEN!

Paterswoldseweg 552 9728 BE Groningen tel. 050 525 39 54 drogisterij@despaansevlieg.nl

Op woensdag 15 maart opende IL Gusto Italiano haar deuren opnieuw, de ultieme plek voor een gezellige lunch in Italiaanse sferen. Wij serveren met alleen verse en pure ingrediënten: zalm, Italiaanse ham, tonijn en verschillende soorten kazen. Geniet ook van onze overheerlijke salades, fruit, smoothies, tiramisu en mascarpone. Open van maandag t/m zaterdag 10.00-17.00 S.O.J. Palmelaan 299 9728 VJ Groningen 050 744 0999 www.il-gustoitaliano.nl


maart 2017 - pagina 7

De Zuidwester

VACATURE

Secretaris buurtcentrum De Semmelstee Vind je het leuk om het bestuur van een levendig centrum te ondersteunen? Meer informatie? Neem contact op met de beheerder. Tel. 050-526 72 17 of mail naar: info@semmelstee.nl GEZOCHT Een vrijwilliger die ons team een aantal keren per week kan ondersteunen bij voornamelijk huishoudelijke taken. Heb je interesse? Neem contact op met de beheerder van buurtcentrum de Semmelstee. Tel. 050 526 72 17 of mail naar info@semmelstee.nl

Il Gusto Italiano heropend! De redactie had een interview met Pino Camera, de eigenaar van Il Lago, het Italiaanse restaurant in het Hoornsemeer. De reden is de heropening van Il Gusto Italiano, de broodjeszaak en ijssalon op de begane grond. We spreken Pino op een maandagmorgen in Il Lago, de zaak is dan nog gesloten. Eigenlijk heet hij Giuseppe Camera, maar iedereen noemt hem Pino. Tijdens het interview gaat regelmatig de deur open om spullen te bezorgen die nodig zijn om ’s avonds de gasten weer ‘Italiaans te laten genieten’. Pino staat alle bezorgers te woord en zorgt dat er ruimte is de spullen neer te zetten. Ruim een jaar geleden werd Il Gusto Italiano al een keer geopend. Het was ook toen al ijssalon en broodjeszaak, in Italiaanse stijl en met alleen maar Italiaanse producten. Na een aantal maanden werd duidelijk, dat bloemenzaak

Opening schilderijenexpositie Natasha Maurits in Semmelstee op 30 april Van 30 april tot 28 september exposeert Natasha Maurits met haar schilderijen in de Semmelstee. Zij was al eerder in de Semmelstee met haar werk: op de Kunstmarkt Hoornse Wijken op zaterdag 8 oktober j.l. Haar kleurrijke weergaven van landschappen, stadsgezichten, mensen en dieren zijn te bezichtigen (en te koop) tijdens openingstijden van de Semmelstee(http: //www.semmelstee.nl/site/ activiteiten/weekindeling). Ook zijn ansichtkaarten van haar werk verkrijgbaar. Natasha schildert al meer dan 25 jaar en heeft haar eigen herkenbare stijl ontwikkeld onder leiding van meerdere docenten. Eén daarvan, Maike van der Kooij, zal op zondag 30 april om 15:00 de expositie openen. U bent ook bij de opening, met muziek van het Royal Reeds rietquintet, van harte welkom! Voor een voorproefje van Natasha’s werk kunt u kijken op www.artbynatasha.net.

Groenland zou gaan verdwijnen, de winkel naast Il Gusto Italiano. Het verbaasde velen niet, dat Pino de kans greep om tot uitbreiding van de zaak beneden over te gaan. De afgelopen maanden is er flink gewerkt aan de uitbreiding en wanneer deze Zuidwester verschijnt is Il Gusto Italiano intussen heropend. Trots laat Pino onze redacteur de herinrichting zien. “Klein maar fijn” zou je kunnen zeggen, al zijn er binnen toch nog 26 zitplaatsen. Daarnaast is er plaats voor een aantal stoeltjes beneden aan de straatkant en is er boven de zaak een terras met plaats voor 46 gasten! Il Gusto Italiano bestaat uit twee gedeeltes: het deel rechts voor Italiaanse broodjes en het deel links voor Italiaans ijs en Italiaanse taarten. Alle gebruikte ingrediënten hebben het keurmerk milieuvriendelijk. Aan de ‘broodjeskant’ gaat het niet alleen om diverse versge-

maakte Italiaanse broodjes, maar ook om salades en ‘pizzaslices’. Aan de ‘taart- en ijskant’ hebben de gasten de keus uit heel veel soorten Italiaans ijs en Italiaanse taarten. Verder kun je er natuurlijk terecht voor allerlei koffie- en theevariaties. Je loopt van het ene naar het andere deel via de ruimte die er is onder de trap die naar ‘de bovenbuurman’ Il Lago leidt. Alles wat Il Gusto Italiano biedt is ook telefonisch of online te bestellen en kan even later worden afgehaald. In elk geval voorlopig worden de bestellingen in principe nog niet bezorgd. Maar wat niet is kan op termijn mogelijk komen. Want ……. stilzitten is qua lijf en geest niet echt aan Pino besteed! Daar kunnen gelukkig velen van profiteren. Il Gusto Italiano is gevestigd aan de S.O.J. Palmelaan 299. Zie verder de website (www.ilgustoitaliano.nl) en de advertentie elders in deze krant.

Nog even wachten op de herinrichting Noordoosthoek Hoornsemeer In de Zuidwester van september 2016 berichtten wij u, dat er nog geen feitelijk begin kon worden gemaakt met de herinrichting van de Noordoosthoek van het Hoornsemeer. Door tegenstanders van het plan was een schorsingsverzoek bij de Raad van State ingediend. Op 30 juni werd dit afgewezen. Daarna is door tegenstanders van het plan beroep aangetekend vanwege vrezen van onder andere geluids- en parkeeroverlast. De meeste van de ingediende beroepen zijn door de Raad van State afgewezen. Het beroep van twee bewoners van huizen aan de den Uylstraat werd echter wel ontvankelijk verklaard. Zij vreesden dat er grenzend aan hun achtertuinen mogelijk wegen, paden en parkeervoorzieningen aangelegd zouden worden als onderdeel van het plan. Hoewel dit niet de bedoeling is, zou het in theorie kunnen. Daarom heeft de gemeente het bestemmingsplan aangepast en de bestaande bosschage achter de percelen aan de Den Uylstraat expliciet de bestemming Groen gegeven. In de raadsvergadering van 1 februari j.l. is dit herziene bestemmingsplan zonder verdere bespreking aangenomen. Tegen het hernieuwd vastgesteld plan kunnen alleen de betreffende bewoners in beroep gaan en alleen tegen de bepaling van de strook achter hun huis als bestemming ‘groen’. Op vermoedelijk niet al te lange termijn zal de Raad van State een definitieve uitspraak doen. Jan Legters is vanuit Legters&Partners nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het plan. Hij laat mede namens het Hampshire Hotel weten te betreuren, dat het zo lang moet duren. Alle vergunningen, zoals zijn intussen aangevraagd. Ook tegen de deze vergunningen (graafvergunning, kapvergunning, terrasvergunning e.d.) kan echter beroep worden aangetekend. Het is dus helaas nog even wachten op het definitieve groene licht om te beginnen. Het Hampshire Hotel laat weten druk bezig te zijn met onder andere plannen voor herinrichting en uitbreiding van het restaurant. Eind maart is er een overleg tussen diverse betrokkenen bij de inrichting van een zogenaamd Beweegparcours als onderdeel van de nieuwe Noordoosthoek. Wij houden u op de hoogte.

Maxima STAD Oosterhamriklaan 91 Groningen www.kledingbankmaxima.nl

UW KLEDING VOEDSELBANK

VOOR

DE

elke vrijdag van 16.00 - 18.00 uur in de hal van MFC De Wijert/Helpman P.C. Hooftlaan 1

Het gaat om schone en gangbare kleding, schoenen, tasjes, sieraden en kinderboeken. De kleding gaat naar Kledingbank Maxima Stad (voor minima), Oosterhamriklaan 91 Groningen. Een modezaak zonder kassa, alleen voor de cliënten van de Voedselbank. Voedselbank Stad en Kledingbank Maxima Stad werken samen om de cliënten te ondersteunen met voedsel en kleding. Vooral voor kinderen is hulp noodzakelijk. Er is geen inzameling in juli en augustus en in de kerstvakantie.


maart 2017 - pagina 8

De Zuidwester

Dé actiecamera specialist van Groningen

Gecertificeerde pasfoto’s Direct klaar! Geschikt voor o.a.

identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs.

IK DOE HET VOOR MIJN CONDITIE

IK DOE HET VOOR MIJN GEZONDHEID

IK DOE HET VOOR MIJN FIGUUR

IK DOE HET VOOR MIJN GEWICHT

Ook voor visum USA en India

€ 9,95 Horlogebatterij leeg? Laat hem voordelig bij ons vervangen

Voor alle A-merken inktcartridges vanaf

€ 6,99 Altijd meer dan 500 stuks op voorraad

Laat uw dierbare herinneringen niet verloren gaan!!

Wij zetten uw oude films over op dvd zodat deze nog jaren lang in uitstekende kwaliteit te bekijken zijn!!

www.camerasuper.nl

30 MINUTEN TOTAL BODY WORKOUT.

SPECIAAL VOOR VROUWEN.

Ieder haar eigen Curves: dat geldt ook voor jou! Ken jij Curves nog niet, maar ben je wel nieuwsgierig? Kom naar de dichtsbijzijnde Curves Club of kijk op onze website of Facebook-pagina voor meer informatie.

BEL NU VOOR EEN AFSPRAAK OF MELD JE AAN OP

WWW.CURVES.NL / CURVESHOLLAND

�������������������������������������������������������

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen in vrijwel alle wijken van de stad Groningen, ook in Corpus den Hoorn. Op die manier valt er wat te kiezen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes in uw wijk? Volg dan onze wijkcoördinator via www.twitter.nl/corpusdenhoorn.

Damsterplein 1 | (050) 853 35 33 | nijestee.nl | facebook.com/nijestee

Zuidwester maart 2017  
Zuidwester maart 2017  
Advertisement