Page 1

De Zuidwester 20e jaargang nr. 1

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

In deze krant:

Top idee denk mee!

Hoornse Meer concert gaat door!

Wijkfeest Corpus den Hoorn Pagina 3

April 2013

Pagina 7

Pagina 5

Opening kunstwerk Corpus den Hoorn Het begon ongeveer vijf jaar geleden. Het idee voor een kunstwerk in de wijk Corpus den Hoorn. Er werd door het wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord op zoek gegaan naar de mogelijkheden, hoe het aangepakt zou moeten worden en hoe er fondsen voor de financiering gevonden moest worden. Na vijf jaar vergaderen bespreken en doorpraten door enkele enthousiaste bewoners van de kunstcommissie en het Centrum voor Beeldende Kunst is het dan eindelijk zo ver. Het kunstwerk kan in gebruik worden genomen. De dag die hiervoor is uitgezocht, is 22 september 2012, burendag. De hele wijk is uitgenodigd om onder genot van een drankje en een hapje bij de opening van het kunstwerk te zijn. Het kunstwerk draagt de titel KAPKAR / CDH-2P2 – Proathoes. Het is speciaal voor de wijk ontworpen door de kunstenaar Frank Havermans en begeeft zich op het snijvlak van kunst en architectuur. Het moet een ontmoetingsplek worden voor de wijk.

Nijestee in de Damsterpoort Begin dit jaar verhuisde Nijestee van twee oude locaties naar een nieuwe werkplek in de Damsterpoort op het Damsterplein.

1. Waarom is Nijestee verhuist? In 1998 fuseerden de twee corporaties Gruno en Groningen. De één werkte vanaf de Naberpassage de ander vanaf de Antillenstraat. We besloten al snel dat werken vanuit één locatie beter is voor klanten en bezoekers. We hoorden in 2002 dat ons kantoor aan de Grote Markt op termijn gesloopt gaat worden, ook een reden om op zoek te gaan naar een nieuwe plek. 2. Waarom is er gekozen voor een kantoor op het Damsterdiep? We zochten een plek die goed bereikbaar is voor onze klanten; geografisch goed gelegen en niet achteraf. De gemeente dacht al na over plannen voor het gebied en zocht een ontwikkelaar om een markant gebouw te realiseren. En omdat de locatie goed aansloot bij onze wensen, besloten we op deze plek nieuw te bouwen. 4. Is het niet een beetje een groots gebouw voor een woningcorporatie? In deze tijd eigenlijk wel, maar het formaat is al bijna 10 jaar geleden bedacht. De wereld zag er toen heel anders uit. Nijestee gebruikt maar een deel van het gebouw. Het

formaat bepaalden we trouwens niet helemaal zelf; de gemeente wilde een groots gebouw met meerdere gebruiksfuncties, zodat er ’s avonds en in het weekend ook levendigheid is. Nijestee heeft er plek voor 150 medewerkers, grenzend aan het plein komt een Grand Café en de vijfde verdieping is al verhuurd. De zesde en zevende verdieping zijn nog te huur.

Tijdens en rondom de opening stond het bol van de activiteiten. Zo kon men speeddaten met de kunstenaar,

was er klassieke muziek en dans en oud-Hollandse spelen voor jong en oud en natuurlijk de ontmoeting met elkaar. Veel buurtbewoners namen een kijkje in het kunstwerk. Ook veel bewoners van het naastgelegen Hoornse Heem waren gekomen. Wethouder Frank de Vries opende het kunstwerk officieel door een scheepsbel te luiden. Een link met het kunstwerk wat geïnspireerd is

op een scheepshut welke uitkijkt over het Noord-Willemskanaal (dat door veel stadjers het Hoornse Diep wordt genoemd). De opkomst was groot en de gezelligheid ruimschoots aanwezig, vele mensen hebben het Proathoes van binnen bekeken en hebben van het uizicht genoten. Gerrit de Vries

Nieuwbouw Semmelweisstraat Fase 1 van de Semmelweisstrook is bijna klaar. De 15 sociale huurwoningen zijn 15 februari opgeleverd aan de nieuwe bewoners. De toren boven de school met 24 appartementen zijn 15 maart opgeleverd. De meeste appartementen zijn inmiddels verkocht en verhuurd. De Boerhaaveschool gaat in de meivakantie verhuizen en heeft op dinsdag 14 mei haar eerste schooldag in het nieuwe gebouw. In juni komt er nog een feestelijk opening, daarover te zijner tijd meer.

5. Hoe kan het dat jullie hier wel geld voor hebben terwijl jullie nieuwbouw en renovaties moeten stopzetten? We hebben hier in het verleden al geld voor geleend en zitten straks qua huisvestingslasten niet duurder dan nu. Op termijn zelfs goedkoper, ondermeer door lage energielasten. 6. Waar komt de naam Damsterpoort vandaan? Om vanuit het oosten de stad binnen te komen kon je twee routes kiezen; over land door de vroegere Steentilpoort, over water via het Damsterdiep. Het gebouw en het achterliggende plein vormt een nieuwe toegangspoort tot de binnenstad. Een combinatie van de twee oude toegangswegen vormt de naam Damsterpoort. Ons nieuwe adres is: Damsterplein 1 9711 SX, Groningen Telefoonnummer (050) 853 35 33

WAARSCHUWING !!!!!! Sinds enige weken wordt er streng gecontroleerd op het betaald parkeren op het Overwinningsplein. Er zijn borden geplaatst bij de Hema en bij de kerk met de aanduiding betaald parkeren. De auto’s mogen alleen in de vakken op het plein en aan de overkant bij o.a. het Anker geparkeerd worden. Ook wordt er bekeurd als u parkeert bij of op de doorgang voor fietsers naast de kerk.

Onze nieuwe webstite: www.dezuidwesterkrant.nl Onze nieuwe email adres: redactie@dezuidwesterkrant.nl Like ons op

Wijkraad Corpus den Hoorn


april 2013 - pagina 2

De Zuidwester

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


april 2013 - pagina 3

De Zuidwester

Nieuws van de wijkraad Enige maanden geladen is er een verkeersmeting gehouden in het Zuid-west kwandrant. De gemiddelde snelheid was 36 km per uur. Ook is er gekeken naar de verkeers overtredingen: ongeeer 90% zijn overtredingen van de wijkbewoners, vooral tegen het verkeer inrijden was de grootste overtreding. Ook de postwagens, taxi’s en bezorgdiensten kunnen er wat van. Door de crisis is de bouw voor het nieuwe MFC uitgesteld. Nijestee wil afwachten wat het beleid wordt van de regering, allemaal heel vervelend.

Het werd een enorm succes. Vaak was het spitsuur, maar iedereen kwam aan de beurt. En dit voor de deelnemers allemaal gratis. Het feest was mogelijk gemaakt door het wijkteam NLA, scholen en sport verenigingen, het MJD en Stiel, winkeliers, de Emmanuelkerk, gemeentelijke diensten en heel veel vrijwilligers. Vooral de wijkbewoners die al vanaf februari bijna dag en nacht bezig zijn geweest met de organisatie. Allemaal heel hartelijk dank !!!!

melden, zodat het nieuws heet van de naald komt. Ook kan er via een link doorgelinkt worden naar een aparte site voor de Zuidwester.Binnenkort kunt u ons ook bezoeken op Faceboek: wijkraad corpus Website wijkraad: wijkraad corpusdenhoorn.nl Rechtstreeks naar de website de Zuidwester: dezuidwesterkrant.nl Binnenkort kunt u ons ook bezoeken op Faceboek: wijkraad corpus den hoorn.

In maart wordt onze web-site aangepast en vernieuwd. We willen het nieuws van onze wijk eerder ver-

Henk Cools Voorzitter wijkraad Corpus den Hoorn

In december 2012 was er een kunstijsbaan op het Overwinningsplein.

Colofon De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn. Zie ook: www.hoornsewijken.nl Met medewerking van: Alexandra Cools, Sjoerd Alkema, Jan Nieborg (redactie), Henk Cools (Wijkraad), Jan Hoving (Vormgeving). Uitgave april 2013 Druk: Banda BV, Heerenveen Oplage: 4300 Redactieadres: Voor al uw vragen, op- en/of aanmerkingen kunt u terecht in het Corpushuis. Postadres: Postbus 8043, 9702 KA Groningen. Bezoekadres: Van Swietenlaan 1. Telefoon: 050-5274127. Fax: 050-5271327. e-mailadres: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.dezuidwesterkrant.nl Bijdragen in Word of in de body van de email en niet in bijv. PDF! Foto’s los als bijlagen meesturen en zeker niet in Word plakken. De redactie houd zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Ingezonden artikelen mogen niet grotere zijn dan 125 woorden. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Copyright: Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn. Nieuw email-adres: WIJKRAAD @CORPUSDENHOORN.NL Website: www.corpusdenhoorn.nl © Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting.

Geniet u ook van een lekkere kop koffie of thee, iets lekkers erbij en een gezellige babbeltje? Stip de Confiance heet u van harte welkom op de inloop ochtend elke dinsdag van 10.00 t/m 11.30 uur. Ontmoet andere wijkbewoners voor een kop koffie of thee en iets lekkers. De inloop ochtend is geheel gratis en verblijvend. De Confiance zit aan de Kochstraat 1-4A (groot gebouw met oranje raampjes). Voor meer informatie of vragen over de koffie ochtend kunt u bij Stip terecht. Contactgegevens Stip vindt u hieronder. Stip Corpus den Hoorn De Confiance, Kochstraat 1-4A Inloop Stip op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 en 12.00 Bellen of mailen naar 050 5273493 of corpusdenhoorn@stip-groningen.nl

De Miniladder Sinds enkele jaren hebben we in de Corpus den Hoorn en omliggende wijken de Miniladder. Op deze ladder staan leuke activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Omdat we de laatste tijd vragen kregen over het hoe en wat van de ladder leek het ons goed om hier weer even extra aandacht voor te hebben. Vensterschool De Miniladder is een onderdeel van de Vensterschool Hoornse Wijken. Een Vensterschool is een samenwerkingsverband tussen onder andere school en opvang en is gericht op het optimaal stimuleren van opgroeiende kinderen in de wijk. We willen alle kinderen de kans geven om hun talenten te ontdekken en te versterken. Doel We werken in de Vensterschool Hoornse Wijken met Meervoudige Intelligentie (MI). Volgens MI leert ieder kind anders, iedereen is knap op zijn of haar manier. Je kan natuurknap, beeldknap, taalknap, muziekknap, samenknap, zelfknap, rekenknap of beweegknap zijn. Om ieder kind de mogelijkheid te geven om zijn of haar talent te ontdekken proberen wij uw kind een gevarieerd aanbod aan activiteiten te bieden via de Miniladder. Zo kan uw kind al vroeg kennis

maken met bijvoorbeeld sport en kunst en cultuur. Als het goed bevalt is er vaak een mogelijkheid om mee te doen aan een vervolg op een vereniging of club. Voor wie is het De Miniladder wordt georganiseerd door de kinderopvangorganisaties in de buurt, maar niet ieder kind gaat naar de kinderopvang. Omdat de Vensterschool er is voor alle kinderen in de buurt nodigen we ook hen van harte uit om mee te doen aan de activiteiten. U kunt de ladder vinden bij de kinderopvangsorganisaties, bij het CJG, de bibliotheek en op www.vshoornsewijken.nl Ouderbetrokkenheid We vinden het belangrijk en leuk om ook met ouders samen te werken in de Vensterschool. Kunt u heel goed gitaar spelen of dansles verzorgen voor peuters? En lijkt het u leuk om ook een keer een activiteit te verzorgen? Neem dan contact met ons op. Ook als u nog vragen hebt over de Miniladder horen we het graag. Jasmina Alla El-din, de Blokkendoos, 050-5260751 Regina Bos, SKSG Battello, 0505256901 Maria Homan, KidsFirst Hummelhof, 050-5270771 Ciska van Hes, CJG, 06-10559537 Ymke van der Wal, Vensterschool Hoornse Wijken, 06-51548360

Eerste Hulp Bij Energiebesparing van start! Veel Stadjers spelen met de gedachte om hun woning energiezuiniger te maken. Dit zorgt niet alleen voor een lagere energierekening maar verhoogd bovendien het comfort in de woning. Het probleem is echter dat veel mensen geen flauw idee hebben waar ze moeten beginnen. Welke maatregelen lonen in je huis? Hoe zoek je een goede aannemer uit? Hoe kom je aan een energielabel? Hoe vraag je subsidie aan voor zonnepanelen? Een zoektocht op internet zorgt meestal alleen maar voor meer verwarring. Veel mensen schuiven het nemen van energiebesparende maatregelen daarom voor zich uit. Om het mensen eenvoudiger te maken om de juiste energiebesparende maatregelen te treffen heeft de gemeente Groningen Eerste Hulp Bij Energiebesparing in het leven geroepen. Op www.ehbe-groningen.nl kunnen mensen een energiecheck doen. Met de energiecheck kunnen huizenbezitters aan de hand van hun jaarrekening checken wat mensen in een vergelijkbare woning kwijt zijn aan hun energierekening. Zo zie je dus in één oogopslag of je in vergelijking met je buren lage of een hoge energielasten hebt. Daarnaast zijn op de site filmpjes te zien van Stadjers die al energiebesparende maatregelen hebben getroffen en kunnen bewoners een gratis energiebesparingsrapport gericht op hun woning aanvragen. Mensen die na een bezoek aan de website nog vragen hebben kunnen contact opnemen met de helpdesk (nummer 14015 mail: ehbe@groningen.nl). De helpdesk wordt bemand door onafhankelijke professionals die objectief advies geven over energiebesparende maatregelen.


april 2013 - pagina 4

De Zuidwester

Vrijwilligerswerk

Jij

Vrijwilliger zijn, is vrijwillig, maar niet vrijblijvend Vrijwilliger zijn is verbonden, maar niet gebonden Vrijwilliger zijn is onbetaalbaar, maar niet te koop, Vrijwilliger zijn is positief denken, is positief doen, met als enig doel:

Kijk jij nog wel eens om je heen Zie jij je buurvrouw, die is alleen

Voor jezelf en de ander een goed gevoel!

Zo werkt het bij Stip In Corpus den Hoorn is alweer 6,5 jaar een Stip gevestigd. Als u een vraag heeft, wat kan Stip dan voor u doen en hoe werkt het? Bij Stip Corpus den Hoorn zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur een getrainde vrijwillige medewerker en beroepskracht aanwezig. Bij Stip haalt u folders en activiteitenoverzichten, krijgt u alle informatie over vrijwilligerswerk en klusjes en vindt u hulp bij het invullen van formulieren. Ook kunt u bij Stip terecht voor hulp- en ondersteuning. Wij helpen u graag, en gaan daarbij uit van de overtuiging dat het het beste is als u problemen zélf de baas kunt worden, of met hulp van mensen in uw directe omgeving. Stip helpt u daarom in de eerste plaats om de zaken op een rij te zetten en via de juiste vragen te achterhalen wat voor u de meest geschikte oplossingen zijn. Stip kan de verschillende mogelijkheden helpen afwegen en bekijken hoe u, samen met anderen, uw situatie kunt verbeteren. Stip neemt daarbij alle tijd. U bent zo vaak welkom als u wilt. We willen samen met u zorgvuldig naar de beste oplossing zoeken. Bij Stip is het heel gewoon dat u een familielid of vriend meeneemt. Juist mensen die voor u belangrijk zijn, kunnen vaak heel goed meehelpen problemen te overwinnen. Komt u er zelf en met de hulp van mensen in uw omgeving niet uit, dan zorgt Stip dat u de best passende verdere hulp vindt. Dat kan heel gemakkelijk: achter Stip staat immers een samenwerkingsverband van zo’n dertig Groningse organisaties die de handen ineen geslagen hebben om te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Inloopspreekuur MJD naar Stip Corpus den Hoorn Met ingang van maandag 4 februari heeft de MJD het inloopspreekuur voor bewoners van Corpus den Hoorn-Noord en –Zuid en Hoornsemeer verhuist naar Stip. Tot nu toe moesten bewoners van deze wijken met hun vragen naar het inloopspreekuur van de MJD in het MFC in De Wijert. Voor wie niet kan fietsen of geen auto heeft nog een heel eind. Maar vanaf begin februari kunt u dichter bij huis terecht. Het inloopspreekuur is inmiddels gevestigd in Stip Corpus den Hoorn in de Confiance aan de Kochstraat 1-4a. Wie vragen heeft over moeilijke formulieren, financiën, schulden, alleen zijn, relaties, werk of geen werk kan naar Stip. Bij Stip werken naast goed getrainde vrijwilligers ook beroepskrachten, die uw vragen graag beantwoorden en openstaan voor uw ideeën/opmerkingen over uw buurt. Staat uw vraag niet in het rijtje? Ook dan bent u van harte welkom! De inwoners van De Wijert en Helpman blijven welkom bij Stip in MFC De Wijert. Waarom naar Stip? Waarom brengt de MJD het inloopspreekuur over naar Stip? De MJD is één van de organisaties die met vele andere samenwerkt in Stip. Door ook daadwerkelijk de kantoren op één adres onder te brengen, is het veel gemakkelijker om als professionals van elkaars kennis en ervaring gebruik te maken. Je loopt immer zo even bij elkaar binnen. Maar het belangrijkste is de klant. Deze kan met alle vragen terecht op één adres en ervan overtuigd zijn dat zijn of haar vraag daar op de goede plek is. Stip Corpus den Hoorn is het vijfde Stip in Groningen dat op deze manier werkt. De Stips in Beijum, Oosterparkwijk, Selwerk Paddepoel Tuinwijk en De Wijert hebben al langer een inloopspreekuur van de MJD.

Zin en tijd om u actief in te zetten voor uw medemens? Kijk eens op vrijwilligersgroningen.nl Hierop vindt u het meest recente aanbod van vrijwilligervacatures. Of kom langs bij Stip voor een overzicht van de vacatures bij u in de buurt. Hieronder een kleine selectie uit de vrijwilligers die gezocht worden in Groningen Zuid. • • • • • • • • • • • •

Ondersteuning in een woning van het verpleeghuis Maartenshof Gastdame/heer in activiteitencentrum voor ouderen Bezoekmoeder voor Moeders Informeren Moeders Begeleider van activiteiten/kinderen bij BSO De Blokhut Gastheer/vrouw dagbehandeling Maartenshof Coach in de keuken Bediening Grand Cafe Bediening restaurant Nieuwe TSO-krachten BSO De Blokhut Penningmeester Secretaris voor de buurt- en speeltuinvereniging Beheerder Buurthuis

Let op: Gewijzigde openingstijden STIP Corpus den Hoorn en Hoornsemeer Nieuwe openingstijden Stip Corpus den Hoorn zijn: Maandag en Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur. Nieuwe openingstijden Stip Hoornsemeer zijn: Maandag en woensdag van 9.00-12.30 uur. Dinsdag en Donderdag van 14.00-17.00 uur.

Nieuws uit

Doe mee met de Nederlandse Kinderjury! 6 maart t/m 17 mei Ben je tussen 6 en 12 jaar? Doe vanaf 6 maart mee met de Kinderjury! Kies uit alle boeken die in 2012 zijn uitgekomen jouw drie favoriete boeken. Als je stemt, mag jij misschien de Prijs van de Nederlandse Kinderjury 2013 toekennen! Stemmen kan tot en met 17 mei. Vraag een stemformulier in de bibliotheek. Je kunt ook stemmen, leestips opdoen en chatten op de website van de Kinderjury. www.kinderjury.nl. Sluiting tijdens feestdagen De Bibliotheek is op de volgende feestdagen gesloten: • Dinsdag 30 april - Koninginnedag • Donderdag 9 mei - Hemelvaartsdag • Maandag 20 mei - Tweede Pinksterdag

Mei – juni Maand van het Spannende Boek 1 t/m 30 juni Dit jaar viert de Maand van het Spannende Boek haar 25-jarig jubileum! De hele maand is er aandacht voor uitstekende thrillerschrijvers zoals

Ben jij samen of alleen Wat heb je gemeen Doe je wel eens iets samen Ken je elkaars namen Wil je weleens iets doen voor je buur Ook al is het maar eens per maand een uur Begin eens met elkaar te groeten De eerste stap naar elkaar ontmoeten.

Contactgegevens Stip vindt u hieronder Stip Corpus den Hoorn Confiance, Kochstraat 1-4A Inloop maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 Bellen of mailen naar 050 5273493: corpusdenhoorn@stip-groningen.nl Stip Hoornsemeer Maartenshof, Schaaksport 102. Inloop maandag en woensdag van 9.00-12.30 uur of dinsdag en donderdag van 14.00-17.00 uur. Bellen of mailen naar 050 535 44 62 hoornsemeer@stip-groningen.nl

Nicci French, Tomas Ross, Loes den Hollander en Charles den Tex. Kom naar de bibliotheek voor een uitgebreide keuze uit honderden spannende boeken!

Juli - augustus

Zomeropeningstijden De openingstijden in de periode van maandag 8 juli t/m zaterdag 17 augustus zijn als volgt: • Centrale Bibliotheek ma t/m vr 13.00-18.00 uur za 11.00-16.00 uur • Bibliotheek Beijum, Lewenborg, Selwerd, Vinkhuizen, De Wijert en Hoogkerk Ma, wo en vr 14.00-17.00 uur N.B. Bibliotheek Selwerd is tevens van 11.0014.00 uur geopend, echter zonder Klantenservice. • De bibliotheekpunten Floreshuis, Treslinghuis en Confiance zijn tijdens de bouwvakvakantie (22 juli t/m 9 augustus) gesloten.


april 2013 - pagina 5

De Zuidwester

Hoornse Meer concert gaat door! Op zaterdag 22 juni 2013 zal het Hoornse Meer Concert (HMC) voor de vierde keer klinken. Het HMC is een gratis openluchtconcert op een podium in de kom van het Hoornse Meer, met optredens van muzikale professionals uit Groningen en de rest van de wereld, duizenden enthousiaste bezoekers in bootjes, op versierde balkons en aan de wal. Steeds meer bezoekers Het bezoekersaantal van het Hoornse Meer Concert neemt elk jaar toe. In 2012 jaar genoten zesduizend bezoekers van een spetterend optreden van tumbakoningin Izaline Calister. Samen met het Haydn Jeugd Strijkorkest én studenten en docenten van het Prins Claus Conservatorium verzorgde zij een programma vol klassieke en populaire muziek. Breed draagvlak: veel HMCvrienden Dat het HMC een breed draagvlak geniet, blijkt ook uit de groei van de Vriendenclub. HMC-vrienden zijn particulieren die het concert zo’n warm hart toedragen dat zij bereid zijn ervoor in de buidel te tasten. Voor een tientje per jaar steunen de

vrienden het concert, ontvangen een attentie op de concertdag en maken kans om op een van de twee VIPplaatsten die door de notaris worden getrokken.

Noord-Nederland-Ruslandjaar 2013 De vierde editie van het HMC sluit aan bij het Noord-Nederland-Ruslandjaar 2013. Dit festival vindt het hele jaar plaats in Noord-Nederland en combineert activiteiten op het gebied van economie, wetenschap, cultuur en sport. Bedrijven, (culturele) organisaties en overheden werken samen om van het Ruslandjaar een succes te maken. De organisatie van het Ruslandjaar in Noord-Nederland is in handen van Stichting Noord-Nederland Rusland 2013 (www.nnr2013.nl), die is opgericht door de Gemeente Groningen, GasTerra, Gasunie, de Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.

bezoekers worden meegenomen op een muzikale reis langs de landen aan de Nord Stream, de pijplijn die het gas vervoert van Rusland naar Nederland. De programmering van het Hoornse Meer Concert richt zich op werken van componisten uit de landen langs de Nord Stream. Geweldige uitvoerenden... De Stichting HMC is zeer trots dat sopraan Miranda van Kralingen bereid is mee te werken aan het concert. Zij is bekend door haar optreden tijdens het Koninklijk huwelijk van Prins Willem Alexander en Prinses Maxima in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Claus Conservatorium (School of Performing Arts Hanzehogeschool Groningen) biedt daarvoor goede aanknopingspunten. Het Noorderpoort zet ook dit jaar studenten in op facilitair gebied.

Internationale programmering... Aansluitend op het Ruslandjaar kiest het HMC een bijzondere invalshoek voor de programmering: muziek langs de Nord Stream. De

Naast Miranda van Kralingen treedt de Provinciale Brassband Groningen op onder leiding van Jos van der Sijde. Van Kralingen neemt samen Katja Swabedissen en Jacques d’Ancona de presentatie voor haar rekening. Er zijn optredens van musici die zelf afkomstig zijn uit de landen langs de Nord Stream. De internationaal georiënteerde studentenpopulatie van het Prins

Terugblik en vooruitblik Kunstmarkt Hoornse Meer Op zaterdag 22 september 2012 was de kunstmarkt Hoornse Meer bij het Wall House aan de Lutullistraat. In 5 grote partytenten presenteerden ruim 25 kunstenaars hun werk. Het Wall House was gratis te bezichtigen. De wijnproeverij en de crêpekraam werden druk bezocht. Dit alles omlijst door enkele korte muzikale optredens. Als kers op de taart was het mooi nazomerweer. Een leuke impressie is te zien op www.kunstmarkthoornsemeer.nl Op zaterdag 14 september 2013 is er weer een kunstmarkt rond het Wall House. Van 13.00 tot 17.00 uur presenteren diverse kunstenaars hun werk. Ook nu worden alle zintuigen geprikkeld door korte muzikale optredens, de crêpekraam en een wijnproeverij. We hebben al veel aanmeldingen. Kunstenaars en/of muzikanten die mee willen doen kunnen zich nog opgeven bij Matthé Snijders (matsnijders@ kpnplanet.nl) of bij Ria van Oosten (050-5260117; 06-39314216). Nadere informatie volgt in de flyer van Stichting Méér Hoornse Meer in april.

Kunstenaars geven een rondje Rondje Méér, de open atelierroute van beroepskunstenaars rond het Paterswoldsemeer, vindt dit jaar plaats in het weekeinde na Pinksteren. De startlocatie is verpleeghuis Maartenshof, Schaaksport 100 in Groningen. Vier van de ca. 20 deelnemende kunstenaars en enkele gastexposanten presenteren hier hun werk. De gastvrije entree van Maartenshof is een mooie plek om uw route te plannen. De plattegronden liggen klaar, en informatie over de verschillende kunstenaars en hun disciplines. U kunt hier koffie drinken of zelfs een hele maaltijd en op zaterdag staat er een viskraam. De open ateliers zijn te vinden in het grensgebied tussen Groningen en Drenthe. Op veler verzoek hebben de kunstenaars het Rondje Méér dit jaar over twee middagen verspreid, zodat de mensen die alle kunstenaars willen zien de kans krijgen daarin te slagen. Behalve van de ateliers kunt u op dit rondje genieten van de prachtige natuur op de fietsroute over de Hoornse Dijk en de Groningerweg, en de bijzondere tuincomplexen Piccardthof en Bruilweering. Om het Rondje Méér elk jaar weer rond te krijgen verloten de kunstenaars een kunstwerk onder de bezoekers. Op de website kunt u zien hoe u meedoet en uit welke werken de winnaar mag kiezen. Iedereen is welkom op zaterdag en zondag 25 en 26 mei, tussen 13 en 18 uur! www.kunstenaarsrondjemeer.nl

... toplocatie vol sfeer De organisatie HMC kiest bewust voor de concertlocatie Hoornse Meer. De havenkom en de omringende flats maken de ruimte besloten. De duizenden bezoekers zijn verzekerd van een goed zicht op het podium. De ondergaande zon en het achterliggende meergebied toveren het drijvende podium om tot een sfeervolle locatie, waar de uitstekende catering een prettig verblijf tot in de late uurtjes mogelijk maakt. Vrienden en sponsoren nog steeds zeer welkom Het Hoornse Meer Concert is een particulier initiatief. Fondsen en andere subsidiënten leggen de basis voor het realiseren van het concert. Aanvullende steun van het bedrijfsleven is een must voor het

realiseren van het concert. De eerste drie concerten hebben laten zien dat veel noordelijke ondernemers kunst en cultuur een warm hart toedragen. Juist in een moeilijke tijd van bezuinigingen is het lastig een concert als het HMC te organiseren. Berry Bernardus, voorzitter HMC: “We zijn blij met alle steun die we tot dusver hebben ontvangen, maar ook nu nog is alle steun welkom. Het was lastig een “go” te geven voor dit jaar, maar we gaan ervoor. Samen met onze vrijwilligers, en dankzij de enorme inzet van alle uitvoerende partijen, kunnen we het HMC laten plaatsvinden. Het concert is een evenement met een positieve, energieke en vrolijke uitstraling! Daarop kunt u met uw bedrijf inhaken. Ik hoop dan ook dat u de naam van uw bedrijf ook nu nog aan het HMC 2013 wilt verbinden of dat we u als vriend mogen begroeten op zaterdag 22 juni”. Alle informatie over het Hoornse Meer Concert 2013 vindt u op www.hoornsmeerconcert.nl

Koninginnedag in het Hoornse Meer Op 30 april is het Koninginnedag en het is dit jaar een heel speciale dag. Het is de laatste keer dat we dit op 30 april vieren en het heet voor de laatste keer Koninginnedag. Net zoals de voorgaande jaren is er ’s morgens een vrijmarkt op het Allendeplein. Vanaf 07.00 uur kunnen de spullen worden gebracht, rond 13.00 uur is de markt

afgelopen. Hoe vroeger aanwezig, des te mooier het plekje op het gele plein. Deze markt is uitgegroeid tot een gezellige grote vrijmarkt, waar altijd wel iets leuks te vinden is voor jezelf, of voor een kind of kleinkind. Kinderen die muziek willen maken zijn van harte welkom. Dat voegt iets feestelijks toe aan deze mooie dag.

De waarderingskaart ook voor jonge mantelzorgers! Bioscoopkaartje voor een euro De Gemeente Groningen wil mantelzorgers graag waarderen voor hun inzet en zorg voor een ander, dus ook de jonge mantelzorgers (JMZ-ers). De waarderingskaart heeft afscheurbare coupons met aanbiedingen en acties in 2013, bijvoorbeeld naar de bioscoop voor 1 euro of gratis zwemmen en schaatsen in Kardinge. De waarderingskaart is persoonsgebonden en kan afgehaald worden bij de Stip bij u in de wijk, het Zorgloket van de gemeente Groningen, jongeren ontmoetingsplek Jimmy’s of bij Humanitas. De gemeente is van mening dat mantelzorgers alleen goed voor een ander kunnen zorgen als ze ook goed voor zichzelf zorgen. Met de waarderingskaart kunnen mantelzorgers leuke activiteiten ondernemen en even de tijd voor zichzelf nemen. Jonge mantelzorgers Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een zieke ouder, broer(tje) of zus(je) of met een zieke opa of oma die in de directe omgeving van het gezin woont en intensieve verzorging nodig heeft. Er kan sprake zijn van een lichamelijke beperking, een psychische ziekte, verslavingsproblematiek of van een verstandelijke beperking. Deze jongeren hebben vaak taken en/of zorgen die niet bij hun leeftijd passen, daarom helpt Humanitas hun de (kop)zorgen even te vergeten.

Binnen het project JMZ Groningen stad zijn verscheidene vrijwilligers actief die jonge mantelzorgers individuele ondersteuning bieden, leuke activiteiten organiseren zodat zij hun zorgen even kunnen vergeten of geven zij praktische informatie. Ook wordt er dit jaar weer een vakantie week georganiseerd voor jonge mantelzorgers. Meer weten? www.humanitasgroningen.nl Dus ben jij of ken jij een jonge mantelzorger? Breng hem/haar op de hoogte van de waarderingkaart en/of het ondersteuningsaanbod of neem zelf contact op!


april 2013 - pagina 6

De Zuidwester Het onderstaand artikel is door een fout van onze redactie niet in de vorige krant geplaatst, echter wilden we hier nog wel even bij stil staan……..

Een kunstijsbaan en heel veel koffie Hartje zomer drie jaar geleden: “en dames en heer hebben jullie nog een leuk idee voor de wijk?” Uh.. uh.. nou… we hebben al jaren geen echte winter gehad. Het lijkt ons zo leuk dat jong en oud weer kan schaatsen. In de koude periode naar buiten en elkaar ontmoeten, zodat de wijk wat blijft leven en niet in de winterslaap belandt. Wij hadden al zitten brainstormen, 4 planken goed afsluiten, laagjes water er in spuiten en zo een natuurijsbaan opbouwen. Helaas ben je dan natuurlijk afhankelijk van het weer. Waarom geen kunstijsbaan? vroeg een lid van het NLA (Nieuw Lokaal Akkoord, samengesteld uit: gemeente en woningcoöperaties, financieel sponsors voor onder andere leuke activiteiten in de wijk). Tja, waarom ook niet dus wij (een creatief ondernemend clubje van 2x vrouwelijk brein en één keer mannelijk brein) dienden een voorstel in bij het NLA. Helaas…. Afgekeurd. De exacte reden weet ik niet meer… Wat schetste onze verbazing, eind vorig jaar kregen wij het verzoek van het NLA om het idee van een kunstijsbaan weer in te dienen. Dus wij “3-eenheid” aan de koffie en bezig met een nieuwe aanvraag. Die stond snel op papier en jippie die was ook snel goedgekeurd. Een paar weken later, onder het genot van een bakkie, weer bij elkaar om te brainstormen. De wildste ideeën hadden wij. In het begin is het namelijk de kunst om niet in beperkingen te denken, later kan je altijd nog schrappen. In februari dit jaar onze eerste officiële vergadering met een NLA-lid (koffie drinker)die ons gaat ondersteunen en de financiën gaat beheren. Wat moeten we allemaal regelen? Eerste conclusie: veel! Maar wij beginnen natuurlijk met de kunstijsbaan zelf. Na enig onderzoek en offerte aanvragen komen wij uit bij een Friese ondernemer die maar wat graag naar Groningen komt om onder het genot van een bakje de situatie te bespreken. Daarna

gaan wij de locatie bekijken en die blijkt geschikt voor de kunstijsbaan van IceSolutions. Dan sluiten wij, onder het genot van.. (u raad het al), de deal. De maanden die volgenden waren wij op een ontspannen manier aan het overleggen en regelen, terwijl wij aan ons kopje koffie zaten. Te denken valt aan het definitief vastleggen kunstijsbaan, vergunningen aanvragen en gesprekken met gemeente en de milieudienst. Het evenement krijgt vorm. De zomer nadert en net als de gewone burger hebben wij ook een paar weken vrij genomen. Dit lijkt onschuldig, maar eigenlijk moesten wij natuurlijk ontgiften van de cafeïne. Augustus/september, nu moeten we echt aan de slag. De tijd van brainstormen is voorbij en de tijd van actie is aangebroken. Met alleen een kunstijsbaan bestellen ben je er niet, wat te denken van begeleiding bij de ijsbaan, het uitdelen van de schaatsen, misschien wel een koek & zopie of wat verlichting en versiering rond het Overwinningsplein? Duidelijk wordt dat ondanks onze know how en contacten met diverse mensen en organisaties wij toch meer hulp en ondersteuning nodig hebben. De vergaderingen die steeds bij ondergetekende thuis plaats vonden (met drie, vier mensen) groeide uit tot een waar gezelschap van zo’n acht à tien mensen. Terwijl mijn senseo apparaat nog eens knorrig bromt pak ik zelfs de achterste koffiekopjes uit de kast. En deel vervolgens de koffie uit aan de buurtsportmedewerkster van BSLIM en haar stagiair, een medewerkster van Stiel en haar stagiair en nog een extra NLA-lid die zich zal buigen over de communicatie. Dankzij al deze mensen ligt er nu een activiteitenplanning, is er een poster in de maak en wordt er naarstig naar vrijwilligers gezocht die willen helpen met alle activiteiten op en rond de kunstijsbaan. Terwijl u nu lekker deze krant zit te lezen, wellicht met een kopje koffie in de hand, wil ik u oproepen zeker langs te komen om te schaatsen of te genieten van de gezelligheid. Misschien lijkt u dit wel zo leuk dat u ons wilt bijstaan met alle werkzaamheden tijdens de kunstijsbaanperiode. U kunt zich opgeven of vragen stellen via: ijsbaancorpus@hotmail.nl De kunstijsbaan staat van 17 tot 28 december op het Overwinningsplein. Door een koffiedrinkende buurtbewoonster.

‘De wijk komt samen in het wilde westen van Groningen zuid’ Wat gebeurt er in mijn wijk Jaarlijks vinden in de eerste week van juni activiteiten plaats door heel Nederland waarbij mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten. Deze activiteiten worden Prokkels genoemd (prikkelende ontmoetingen). De voorbereidingen voor de Prokkel in Corpus zijn in volle gang. Dit jaar is er de hele week Prokkel week! Buurtwelzijn, wijkbewoners, studenten, vrijwilligers en NOVO werken samen om er een fantastische week van te maken. Het thema dit jaar is ‘het Wilde Westen’. Op maandag 3 juni in alle vroegte wordt er gestart met een buurtontbijt waarbij de week officieel geopend wordt door de Prokkelburgemeester. We eindigen op zaterdagmiddag 8 juni met een geweldig Wild West feest voor jong en oud! De hele week zijn er allerlei activiteiten, zoals dans en beweging in de Immanuelkerk, buurtwandeling, totempalen, trommels en hoofdtooien maken, karaoke, Heel leuk is het Wild West-theater, waarbij cliënten van NOVO in samenwerking met kinderen van de basisschool de Tamarisk een uitvoering verzorgen op

vrijdagmiddag 7 juni in het Menno Lutterhuis! Verder niet te vergeten: De jaarlijkse heen- en weer stages op donderdag 6 juni. Hierbij draaien de cliënten van NOVO een middag mee bij een bedrijf van hun keus, bv. de brandweer, de manege, het Gronings museum, de supermarkt. Uzelf kunt deze middag meewerken met NOVOclienten, bijvoorbeeld bij de Konditorei (café van NOVO beroemd om zijn heerlijke taart in de binnenstad) de galerie, de houtwerkplaats , de Drukkerij etc. Op zaterdag sluiten we de week feestelijk af: Ga op de foto met Lucky Luck! Melk een koe, doe de rodeo! Maak een ponyrit, geniet in de TIPI-tent, sla de spijker op zijn kop! Laat je schminken als indiaan. Kortom het wordt een dolle en vrolijke boel, in en om de Confiance! Het definitieve programma volgt, maar noteer alvast deze week alvast in uw agenda! Voor de Heen-en Weer stages op do. 6 juni kunt u zich opgeven via het STIP Corpus Tel: 050-5273493 (tussen 9-12 uur) of via de mail: corpusdenhoorn@stip-groningen.nl

Bewoners van de Stad, vinden informatie van de gemeente over hun buurt en straat belangrijk. Dat is de uitkomst van het Omnibus onderzoek 2010 onder 2000 Stadjers. Dat betekent dat zij zich betrokken voelen bij ontwikkelingen in uw wijk. Daarom is informatie uit uw wijk en buurt nu gebundeld op één wijkpagina. Deze wijkpagina’s bevatten specifieke informatie over uw wijk. Meepraten, meedenken en meebeslissen De Mijn Wijk pagina’s worden dé bron voor alle informatie over plannen en projecten in uw wijk of buurt. De belangrijkste informatie een onderwerp of project vindt u in een oogopslag. - samenvatting - procedure - onderliggende stukken - eventueel foto’s, video’s of tekeningen/artist impressions - verslagen van bijeenkomsten èn de mogelijkheid om te reageren. Kortom u wordt met Mijn Wijk in de gelegenheid gesteld om in een vroeg stadium mee te denken over plannen bij u in de buurt. Ideeën of suggesties? Aan deze site wordt continu gebouwd en is dus in ontwikkeling. Dat betekent wellicht dat de wijkpagina’s nog niet alle gemeentelijke informatie leveren. Heeft u ideeën of suggesties om deze pagina te verbeteren of ontbreekt er belangrijke wijkinformatie? Dan horen wij dat graag. De redactie is blij met uw aanbevelingen. Maakt u dan gebruik van ons ideeënformulier. http://gemeente.groningen.nl/bsd/mijn-wijk/wat-is-mijn-wijk/view

Confiance á la carte is het nieuwe eetgelegenheid in de wijk!! Kinderhulp dringend op zoek naar Er is goed nieuws voor bewoners en 9.00-12.00. De Confiance gebouw Tijdstip is altijd van 12.00-13.00 bezoekers van Corpus den Hoorn. is rolstoel toegankelijk en er is een Prijs: €4,50 extra collectanten Vanaf januari 2013 kunt u elke derde donderdag van de maand terecht in de Confiance om te genieten van een warme lunch. U kunt kiezen tussen een Buitenlands of een Hollands gerecht, een vegetarische variant van het Hollands gerecht is ook mogelijk. Prijs per persoon is €4,50 dit is inclusief een glas drinken, koffie of thee en iets lekkers erbij. Voor onze kok is het belangrijk om te weten hoeveel mensen mee-eten in verband met het inkopen van verse ingrediënten. Daarom is opgave verplicht, dit kan via Stip Corpus den Hoorn, telefoon nummer 050 5273493 of mail: corpusdenhoorn@stip-groningen.nl of loop binnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van

vriendelijk team die u graag van dienst is. Wanneer: elke derde donderdag van de maand, 18 april en 16 mei 2013.

Voor een smaakvolle ambiance …… kom naar de Confiance !

De landelijke collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp wordt in 2013 gehouden in de week van 21 tot en met 27 april. Vrijwel overal in Nederland is nog dringend behoefte aan extra vrijwilligers voor deze collecte. Daarom doet Kinderhulp een oproep aan iedereen die een paar uurtjes vrij kan maken voor kinderen met minder kansen, om zich aan te melden als collectant. Kinderhulp zet zich al meer dan 50 jaar in voor kinderen in Nederland die te maken krijgen met jeugdzorg. Maar liefst 1 op de 20 kinderen zit zodanig in de problemen dat professionele hulp noodzakelijk is. In (pleeg)gezinnen met financiële beperkingen of jeugdzorginstellingen is vaak geen geld voor extraatjes. Loopt u ook mee? Vindt u ook dat alle kinderen in Nederland recht hebben op een beetje gewoon geluk? Heeft u een paar uurtjes tijd? Word dan collectant voor Kinderhulp. Collecteren hoeft echt niet veel tijd te kosten. U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt besteden. Samen met de plaatselijke coördinator in uw wijk of woonplaats overlegt u welke straat/straten u voor uw rekening wilt nemen. Aanmelden kan bij de regiocoördinator: Annet Wortelboer, telefoonnummer 0521-591265 of e-mail: a.wortelboer@ kinderhulp.nl


april 2013 - pagina 7

De Zuidwester


april 2013 - pagina 8

De Zuidwester

Profile for Marc

Zuidwester april 2013  

Zuidwester april 2013

Zuidwester april 2013  

Zuidwester april 2013

Profile for hugelt
Advertisement