Page 1Cele wypisane przez kadrę na spotkaniu programowym: • Rozwijanie kreatywnego myślenia u harcerzy, • Kształtowanie zaradności życiowej, • Rozwijanie sprawności fizycznej harcerzy, • Zaszczepienie i propagowanie idei pracy nad sobą • Ukształtowanie własnego systemu wartości opartego na Prawie Harcerskim • Doskonalenie techniki harcerskiej • Zdobywanie stopni i sprawności, • Podsumowanie roku harcerskiego • Powrót do korzeni harcerstwa, zwiększenie wiedzy na temat powstania harcerstwa


1. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć programowych dla całego obozu. 2. Nadzór nad zajęciami prowadzonymi w drużynach. 3. Przygotowywanie rozkazów dziennych. 4. Przygotowywanie dyplomów i nagród za konkurencje obozowe. 5. Udział w odprawach i informowanie opiekunów oraz zastępowych o przyszłych zajęciach programowych (z wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie do zajęć). 6. Podsumowywanie zajęć odbytych. 7. Kontrola nad opiekunami i zastępowymi w zakresie przygotowań podległym im jednostek do zajęć programowych. 8. Dokonywanie niezbędnych uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, przy udziale których prowadzone są niektóre zajęcia programowe. 9. Prowadzenie bieżącej dokumentacji programowej w książce pracy obozu. 10. Opracowanie sprawozdania z realizacji programu obozu.


Charakterystyka tematyki obozu: „Akademia Pana Kleksa” – tematyka obozu oparta będzie o książkę „Akademia Pana Kleksa”, harcerze wcielą się w uczniów Akademii, każdego dnia będą pdróżować do innej bajki przez magiczne wrota stojące w samym centrum obozu. Zastępy w namiotach będą ze sobą rywalizowały o miano najlepszych klas w Akademii Poprzez zajęcia ruchowe, manualne oraz liczne wyjścia w teren harcerze i harcerki doskonalą swoje techniki harcerskie, a poprzez zabawę i rywalizację zdobywają nową wiedzę harcerską oraz wiedzę dotycząca bajek z dzieciństwa. Nazewnictwo obozowe osób: Komendant – Pan Kleks – występujący tylko na początku i na końcu obozu, Programowiec – Pisarz, postać która nie występuje w bajce, każdego ranka wprowadza w historię, a na koniec dnia kończy bajkowy dzień opowiadając jedną swoją powieść z magicznej, nieznanej nikomu książki, Kwatermistrz – Golarz Filip – dostarcza piegi na spotkania Akademii, zajmuje się sprawami porządkowymi, Oboźny – Szpak Mateus, Rada obozu – Samorząd Akademii. Totemy: Są to elementy charakterystyczne dla każdej z klas, które będą odzwierciedleniem ich obrzędowości. Każda z klas (namiotów) musi też stworzyć swoją nazwę oraz wybrać jeden kolor z puli kolorów. Urządzenia obozowe: Tablica informacyjna – w głównym miejscu obozu, w kształcie kleksa, Plac apelowy w podobozach (Hufiec Golub-Dobrzyń, Hufiec Toruń) z flagą, Magiczne wrota – wprowadzające w świat bajek. Współzawodnictwo między klasami (namiotami): 1. Wykonanie totemów obozowych, pomysłowość w wymyślaniu nazw, 2. Ocena końcowa drużynowego (czyli postawa harcerska na obozie zastępu, współpraca w zastępie, pomoc sobie wzajemnie), 3. Porządek w namiotach zastępów, 4. Realizacja zadań dla zastępów podczas trwania obozu. Poczta obozowa: Szpak Mateusz będzie przyjmował listy od obozowiczów i rozdawać na codziennych apelach. Skrzynka będzie wisiała w głównym miejscu obozu przez cały czas trwania obozu.


Popularne formy zajęć na obozie harcerskim: - Festiwal piosenki obozowej, - Robinsonada (nocleg poza obozowiskiem), - Bieg harcerski na stopnie, - Giełda sprawności (z możliwością zdobycia sprawności), - Całodniowa wycieczka do pobliskiej miejscowości, - Olimpiada sportowa, - Samarytanka połączona z symulacją, - Warsztaty umiejętności (propozycja warsztatowa z różnymi tematycznymi warsztatami)


Obóz drużyn Hufca ZHP Toruń i Szczepu Harcerskiego z Golubia-Dobrzynia Plan Pracy podobozu ______(tu wpisać nazwę podobozu) Rekowo 3-16.08.2011

Zajęcia wspólne – całego obozu Wycieczki obozu – całość Zajęcia realizowane w podobozie Jeśli istnieją w podobozie zajęcia drużyn, gdzie każda drużyna organizuje swój blok programowy, zrobić tyle kratek ile posiadamy drużyn i każdej drużynie nadać kolor.

Data, dzień tygodnia.

03.08.2011 Środa

Temat przewodni dnia.

Pora dnia

Do obiadu Po południu wieczorem

04.08.2011 Czwartek

Do obiadu Po południu Wieczorem

Temat Zajęć:

Forma Pracy:

Odpowiedzialny:

(starajcie się by każde zajęcia miały swój tytuł, jak na przykład pierwsze ognisko: początek wielkiej przygody itp.)

(najważniejsza rubryczka, tu opisujecie swoje zajęcia jak najbardziej zrozumiale, nie muszą to być wielkie wywody, ale np.: Opis pierwszego ogniska: Ognisko integracyjne, mające na celu poznanie się, poznanie swoich środowisk, ich obrzędowości, członków, czyli zaczynamy naszą 14 dniową podróż dookoła świata)

(osoba od której można wymagać konspektów, z którą kontaktować się będziemy w ramach niejasności zajęć.)


Obóz drużyn Hufca ZHP Toruń i Szczepu Harcerskiego z Golubia-Dobrzynia 3-16.08.2011 Rekowo Prowadzący:

Drużyna:

Temat zajęć:

Dla kogo:

Data:

Blok programowy:

Czas trwania zajęć:

Miejsce:

Cele: Harmonogram zajęć: Lp. Treść

Zamierzenia: Forma

1. Materiały programowe:

Załączniki:

Osoba odpowiedzialna

Czas (min)

Materiały programowe

UwagiPoradnik dla programowców obozu kopia  
Poradnik dla programowców obozu kopia  
Advertisement