Page 1

SATTVA guna RADŽA guna TAMA guna Mityba

Žaliavalgystė. Vegetarinis maistas atitinkantis ajurvedinius principus.

Žuvis, kiaušiniai, paukštiena, vegetariškas maistas su per daug ryškiai išreikštais skoniais

Intoksikacijos, psichiniai stimuliatoriai. Alkoholis, narkotikai, kava, juoda ir žalia arbata. Bendravimas

Nėra poreikio

Polinkis į dirbtinius stimuliatorius. Tačiau žmogus retkarčiais geba kontroliuoti save. Hiererchinis mastymas, pagrįstas dalykiniais santykiais, karjera ir nauda. Vidutinis, nesugebėjimas matyti už reiškinių slypinčios esmės. Stiprus, aistringas, mastymas išblaškytas. Stipriai prisirišusios prie juslių objektų. Nukreipta į materialią sėkmę Į Dievą ar pusdievius, tikintis iš jų materialios gerovės Noras gauti rezultatus, nesvarbu kokie jie bebūtu, ar dvasiniai ar materialūs. Paskatinta išskaičiavimo, neatsižvelgiama į sielos poreikius. Civilinės metrikacijos biure

Intelektas Protas Juslės Energija Tikėjimas

Dvasinio lygmens suvokimas. Pagarba vyresniems, draugystė su sau lygiais, pagalba jaunesniems Stiprus, švarus, aukšta koncentracija. Stiprus, dorybingas, mastymas išvystitas. Ramios, suvaldytos, nukreiptos į savęs pažinimą. Nukreipta į savęs pažinimą Į Dievą, suvokiant darnos dėsnius.

Tikslai

Savo sielos ir savo karmos apvalymas.

Vedybos

Iš meilės, suvokiant visą atsakomybę prieš partnerį, bendruomenę ir Dievą. Šventykloje ir civilinės metrikacijos biure Saves realizacija.

Vedybų tipas Vedybų motyvacija

Noras palikuonių, subtilios ir

Mėsa, žuvis, paukštiena ir kiaušiniai dideliais kiekiais, viskas labai riebu, perkepinta, taip pat nešviežias maistas Be stimuliatorių neįsivaizduojama nei viena šventė. Be jų negebama atsipalaiduoti. Grubus, amoralus, pagrįstas savo įnorių patenkinimu. Silpnas, užterštas, gebėjimo skirti tikra nuo netikra nėra. Silpnas, be nuovokos, mastymo praktiškai nėra. Stipriai susijusios su materialiais dalykais Nukreipta į kūno malonumus Į materiją. Betikslis gyvenimas arba gyvuliški tikslai (seksas, valgis, miegas, agresija) Pagrįsta stipriais negatyviais prisirišimais. Blogos praeitų gyvenimo karmos rezultatas. Gyvenimas susidėjus. Palaido lytinio gyvenimo


grubios materialios paskatos. Santykiai su giminėmis Gyvenimas su giminėmis Šeimyninis gyvenimas Gyvenamas bustas

Požiūris į karjerą

Požiūris į bendradarbius Ištikimybė šeimyninėms pareigoms Vaikų skaičius Vaikų auklėjimas

Pagarbūs, sąmoningi, atsakingi.

Diplomatiški, su formalia pagarba ir interesais. Didelė draugiška šeima jau nevieną Mažos šeimos, palaikant šiokius gyvenimą. tokius santykius Laimingas, stabilus, pagrįstas meile, Nestabilus, kartais laimingas, pagarba, sąmoningumu ir kartais - ne atsakomybe. Suvokiama jog gyvenama vieta yra Noras turėti didelį, patogų šio gyvenimo ir praitų gyvenimų gyvenamą bustą. Kurio pasirinkimo rezultatas. Sąmoningai išlaikymas pastoviai kelia išgyvenama negatyvi susijusi rūpesčius. karma. Neturi poreikio kopti karjeros Stiprus noras kilti pareigose, laiptais. Sąmoningas atsakomybės atsižvelgiant į bendradarbių prisiėmimas, suvokiant visas nuomonę. Tačiau nesuvokia jog šalutines pasekmes. Suvokiama jog sistema turi tarnauti žmogui, sistema turi tarnauti žmogui. todėl gali piktnaudžiauti savo padėtimi. Pagarbus, suvokiant karminę Konjunktūrinis, su formalia atsakomybę savęs ir kitų atžvilgiu. pagarba. Galima veidmainystė. Labai tvirta, sąmoninga. Savo artimujų idealizavimas. Tiek kiek Dievas duoda.

Priklausomai nuo materialių aplinkybių

Remiantis šventraščiais, meilė ne vaiko kūnui, o asmenybei, nešališkumas ir gerumas

Didelis kūniškas prisirišimas prie vaikų be objektyvumo ir su išsigalvotomis auklėjimo idėjomis, neatitinkančiomis šventraščių nurodymų

rezultatas. Priverstinis gyvenimas kartu. Nepagarba, pyktis Visiškas izoliavimasis nuo giminių Įtampa Noras turėti gerą bustą, tačiau nėra noro jį prižiūrėti, noras gyventi parazitiškai kitų sąskaita. Didelis valdžios troškimas, nesiskaitant su bendradarbių nuomone. Vergiška arba tironiška sąmonė. Nepagarbus, su pykčiu. Vaidmainystė. Nėra nei ištikimybės, nei prisirišimo, dažnos išdavystės Nedidelis, arba didelis, nėra aišku kas kieno tėvas ar motina. Nenoras auklėti vaikus, šaltumas ir pyktis jų atžvilgiu


Vaikų lavinimas Šeimyninės tradicijos

Tikslas – duoti dorovinį ir dvasinį išsilavinimą Tvirtos, turinčios dvasinį pagrindą.

Požiūris į gyvūnus

Palankus, bet per atstumą. Jiems skiriamas plotas atskirai nuo žmonių

Draugystė Laisvalaikis

Gydymo rezultatai

Sąmoninga Savęs ugdymas, dvasinis tobulėjimas. Ligų profilaktika, noras gydytis individualiai. Geri ir nesikeičiantys

Požiūris į sveikatą

Rimtas, be idealizacijos.

Aktyvi veikla

Visą gyvenimą, stabilus aktyvumas.

Požiūris į mirtį

Ramus, suprantant, kad miršta tik kūnas Sąmoningas proceso suvokimas. Ruošimasis tam visą gyvenimą. Dvasinis bendravimas, religinės šventės, kelionės po šventas vietas

Gydymas

Mirtis Pomėgiai

Noras išmokyti prestižinės specialybės Netvirtos, besiremiančios madingomis visuomeninėmis nuotaikomis Stiprus prisirišimas prie naminių gyvūnų, gyvenant su jais tose pačiose patalpose, ir abejingumas gyvūnams, kurių kūnai naudojami maistui Pagrįsta nauda Pasilinksminimai.

Jokio noro Jokių Gyvūnų kankinimas.

Veidmainiška Girtuokliavimas.

Brangaus, išreklamuoto gydymo Vengimas gydytis. noras. Laikini Vieni organai gydomi, kiti žalojami Daugiau mažiau rimtesni, Nerimtas, save laiko sveiku. idealizuojama sveikata Senatvėje prasideda ligos ir Senatvėje vyksta sąmonės sumažėja darbingumas degradacija, darbingumo jokio Su baime Tegiama jog nebijo arba labai bijo. Su baime, neviltimi. Lydima didelių kančių, būnant be sąmonės Sportas, išvykos į gamtą, Azartiniai žaidimai, barai, kolekcionavimas siautėjimas, naktinės užeigos

http://petruoka.blogspot.com

Gunų lentelė  

Gunų lentelė