Page 1

Mötesplats Svenska kyrkan 28 nov - 4 dec 2016

Andra advents gudstjänster: Jakobs kyrka / S:t Jakobsgården Högmässa kl 11 i kyrkan Håstakyrkan Adventscafé kl 18 Hälsingtuna kyrka / Församlingshem

Rogsta kyrka / Församlingshem

Björkbergskyrkan Mässa kl 11 i kyrkan Övriga platser


Mötesplatser 28 nov - 4 dec Jakobs kyrka / S:t Jakobsgården Måndag 12.00 Middagsbön i Jakobs kyrka,

Tisdag 12.15 Middagsmässa

i Jakobs kyrka, Jim Lagerlöf, R Saur därefter kyrkcafé i S:t Jakobsgården 13.00 Kyrkis 0-5 år i S:t Jakobsgården 16.00 Draget* 6-9 år Barnkör i S:t Jakobsgården

Håstakyrkan Onsdag 9-12 Kyrkis 0-5 år 13.45 Håsta singers* 7-9 år Barnkör 15.00 Håsta Mix* 10-12 år Barnkörgrupp och film/dramagrupp

19.00 Körövning* Håstakören

Håstakören, kompgrupp se annons

i Jakobs kyrka introduktion 15 min före

Måndag 10.00 Kyrkis 0-5 år Tisdag 14.45 Juniorer* 10-12 år Torsdag 12.00 Sopplunch andakt och program 13.30 Miniorer* 7-9 år 15.45 Konfirmander Söndag 11.00 Mässa

i Jakobs kyrka,

11-14 Grötlunch i S:t Jakobsgården se annons

15.45 S oul Children* kör 10-16 år i S:t Jakobsgården

17.30 Mässa

i Jakobs kyrka se annons

18.00 Ungdomsgruppen i S:t Jakobsgården

Samtals och bönegrupp i S:t Jakobsgården

i Jakobs kyrka se annons

Onsdag 19.00 Körövning* Hälsingtuna-Rogsta kyrkokör övar i församlingshemmet

Rogsta kyrka / Församlingshem

Övriga platser Onsdag 14.00 Andakt i Sjukhuskyrkan Thomas Grunnesjö

14.00 Gudstjänst

Håsta äldreboende

A Uhlin, M Lennholm, servering

se annons

18.30 Själen

Söndag 11.00 Högmässa

Björkbergskören i församlingshemmet

Björkbergskyrkan

Onsdag 12.00 Middagsbön

i S:t Jakobsgården 18.00 Läxhjälp i S:t Jakobsgården

Tisdag 19.00 Körövning*

Söndag 18.00 Adventscafé

18.30 Meditation

Torsdag 18.00 Café Jakobs

Hälsingtuna kyrka / Församlingshem

S:ta Maria kyrka / Mariagården Måndag 14.15 Korsdraget* 7-9 år i Mariagården Onsdag 18.30 Körövning*

Mariakören i Mariagården

Med reservation för ändringar

* = Anmälan

Samtal med Diakon/Präst

Måndagar mellan kl 13.00-14.30

I Jakobs kyrka, erbjuds en möjlighet till samtal eller bikt. Det sker under tystnadsplikt och behöver inte bokas i förväg Platsen för samtalet/bikten i kyrkorummet är längst fram i Jakobs kyrka, lite avskärmat, vid sidan om kororgeln.

Behöver du komma i kontakt med präst eller diakon övriga tider? Församlingsexpeditionen kan hänvisa till tjänstgörande präst eller diakon


2:a söndagen i advent / 4 dec kl 11 Högmässa i Jakobs kyrka

Meditation

Erik Tanzborn, Anders Holmberg, Ellenor Kallberg, Söndagskoja för barnen

Varje tisdag Kl 18.15

kl 11 Mässa i Björkbergskyrkan

Thomas Grunnesjö, Mari Lennholm, kyrkkaffe

kl 18 Adventsmusikcafé i Håstakyrkan

Håstakören, Lars Renström, piano, Micke Olofsson, bas www.svenskakyrkan.se/hudiksvallsbygden

3

Andra advent Tema: Guds rike är nära

” Sannerligen jag säger dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike...” Jesusord från Joh 3:3-8

Kristus, tack för att advent gäller alltid. Du kommer oss ständigt till mötes från framtiden, där ditt rike finns fullt ut. Låt ditt rike bli synligt i de fattigas glädje, i de fångnas befrielse och de förtrycktas frihet. Låt ditt rike bli synligt också i mitt liv och i mina relationer till andra. Hjälp mig hålla fast vid profeten Mikas vision om fredens rike; där svärd smids till plogbillar och spjuten till vingårdsknivar. Hjälp mig leva i ständig förväntan och att trotsigt hoppas på att det goda livet väntar bortom skräckens välde. Ditt rike är nära där godhet och trofasthet möts. Och där freden och rättvisan omfamnar varandra Amen Livsgnista ur dagboken, Michael Bjerkhagen

På församlingens bokbord finns det fina reflexänglar att köpa.

Bibelläsning på Andra advent

Gammaltestamentlig läsning:

Sakarja 9:9-10 Epistel:

Uppenbarelseboken 5:1-5 Evangelium:

Matteusevangeliet 21:1-9


Grötlunch Musikcafé Onsdag 30 nov kl 11-14 S:t Jakobsgården Försäljning och lotterier

i Adventstid Söndag 4 dec kl 18.00 i Håstakyrkan Håstakören Kompgrupp

Välkommen!

Musikcafé

i Adventstid Tisdag 6 dec kl 19.00 i Björkbergskyrkan

Musik/sång (grötlunch 50 kr)

Björkbergskören Kompgrupp

Välkommen!

Stoppa utvisningen av barn och ungdomar till Afghanistan!

Efter en alltmer hårdnande flyktingpolitik och nu med det avtal om återsändande av afghanska flyktingar till Afghanistan har protesterna ökat och opinionen växer via sociala medier, Vi är många här i trakten som dagligen möter dessa unga människor. Vi möter deras rädsla och frustration, deras ilska och uppgivenhet, deras frågor och vädjan. Vi måste stå upp för dem, vi måste stå upp för mänskliga rättigheter. Hudik Mot Rasism ordnar tillsammans med föreningar och organistationer en manifestation, på gågatan i Hudiksvall den 3 december kl.13-15. Kom, visa solidaritet och ge de unga din röst och ditt stöd.

Ansvarig utgivare: Lotta Thurfjell 0650-540792

Kontakt:

Hudiksvallsbygdens församling Box 1022, 824 11 Hudiksvall 0650-540784

Webb:

www.svenskakyrkan.se/ hudiksvallsbygden Finns också på Facebook

Motesplats hudiksvallsbygden v48 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you