Page 1

Mötesplats Svenska kyrkan

14 - 20 maj 2018

På söndag 20 maj... ...är temat ”Den helige Ande”. Gud har aldrig tänkt att du ska ”vara kristen” i egen kraft. Anden som du fick ta emot i dopet, bor i dig. Anden som vill fylla dig till överflöd med sin närvaro, kraft, kärlek och glädje. Anden som är en person som du får umgås med och lära känna. Anden som genom dig får beröra andra. Gud, tack för Hjälparen den helige Anden!

Högmässa i Jakobs kyrka kl 11

Thomas Grunnesjö, Maud Larsson, Kristofer Sundman, Jakobs Vokalensemble

Konfirmationsmässa i Hälsingtuna kyrka kl 11

Pilgrimskonfirmander och faddrar, Astrid Uhlin, Jim Lagerlöf, Carl Stattin, Maria Eng Hillbom (Svårt att ta dig till gudstjänsten? Då kan du beställa Kyrktaxi tel. 0650-68 000, boka i god tid)

Pilgrimsvandra mellan våra kyrkor Måndag 21 maj / Annandag pingst Från Håstakyrkan till Hälsingtuna kyrka med reflekterande raster och enkel mässa Start: 09.00 vid Håstakyrkan Medtag egen matsäck och dryck. Vägledare: Erik B Tanzborn och Maud Larsson


Mötesplatser 14-20 maj Kalendarium Jakobs kyrka / S:t Jakobsgården

Jakobs kyrka / S:t Jakobsgården forts.

S:ta Maria kyrka / Mariagården

Måndag 12.00 Middagsbön

Lördag 17.00 Vårkonsert i Jakobs kyrka , se annons Söndag 11.00 Högmässa i Jakobs kyrka

Tisdag 14.15 Korsdraget (7-9 år)*

i Jakobs kyrka

13.00 Måndagsöppet Jakobs hörna, se annons

19.00 Föreläsning i S:t Jakobsgården se annons

se framsidan

Tisdag 10.00 Vårandakt med Tunbacka servicehus i Jakobs kyrka, 12.15 Middagsmässa

Håstakyrkan

i Jakobs kyrka, J Lagerlöf, K Sundman därefter kyrkcafé i S:t Jakobsgården

Onsdag 12.00 Middagsbön i Jakobs kyrka

15.00 Konfirmander 15.45 Soul Children* (kör 11-16 år) i S:t Jakobsgården

17.30 Kvällsmässa A Uhlin, J Lagerlöf i Jakobs kyrka 18.00 Ungdomsgruppen Torsdag 13.00 Kyrkis (0-5 år med förälder) i S:t Jakobsgården

13-18 Jakobs hörna Öppen mötesplats

16.30 Egna studier inför... 18.00 ...Läxhjälp i S:t Jakobsgården

18.00 Café Jakobs

Onsdag 9-12 Kyrkis (0-5 år/förälder) 13.45 Håsta singers (barnkör 7-9 år)

14.45 Onsdagsöppet (10-12 år)

15.15 Håsta Max (barnkör 10-12 år) 19.00 Körövning* Håstakören

Söndag 18.00 Vårcafé med Håstakören se annons

Hälsingtuna kyrka / Församlingshemmet Tisdag 19.00 Körövning*

i Mariagården

Onsdag 18.30 Körövning* Mariakören i Mariagården

Björkbergskyrkan Måndag 09.30 Kyrkis (0-5 år/förälder) 13.30 Miniorer (7-9 år)*

Rogsta kyrka / Församlingshemmet Onsdag 12.00 Sopplunch

Andakt och program

Övriga platser Onsdag 14.00 Andakt

i Sjukhuskyrkan

Fredag 18.00 Hälsingtuna Lekmannakår

träffas i sockenstugan för studier och gemenskap

Björkbergskören

Onsdag 19.00 Körövning* Hälsingtuna-Rogsta kyrkokör i församlingshemmet

Samtal med diakon/präst Måndagar mellan kl 12-14 I Jakobs kyrka, erbjuds en möjlighet till samtal eller bikt. Det sker under

Söndag tystnadsplikt och behöver inte bokas 14.00 Konfirmationsmässa i förväg. Platsen för samtalet/bikten i i kyrkan kyrkorummet är längst fram i Jakobs se framsidan

Språkcafé och gemenskap i S:t Jakobsgården

Med reservation för ändringar

kyrka, lite avskärmat, vid sidan om kororgeln.

Behöver du komma i kontakt med präst/diakon övriga tider?

* = Anmälan

Församlingsexpeditionen kan hänvisa till tjänstgörande präst eller diakon.


Jakobs Hörna Måndagar kl 13-15.30 är hörnan öppen för dig som vill hjälpa till med lite praktiskta saker. Till exempel dekorera doppåsar, sy dockor, limma ikoner, baka mm. Uppdragen kommer att variera. Torsdagar kl 13-17 är du välkommen att komma in, fika, samtala, eller pyssla med något. Det finns dator, böcker och tidningar och någon att prata med. Kl 18 börjar språkcafé för dig som vill träna att prata svenska. Ingång från Bromanparken Fika serveras båda dagarna!

Bibelläsning på Bönsöndagen

Gammaltestamentlig läsning: 1 Mosebok 18:26-32 Epistel: Efesierbrevet 3:14-21 Evangelium: Lukasevangeliet 18:1-8

Pingstdagen Tema: Den helige Anden Den helige Ande gör Jesus Kristus närvarande i världen. Genom helig Ande trädde Guds son en gång in i tiden för länge sedan, genom helig Ande lever Den uppståndne mitt ibland oss, också idag. I oss. Kyrkan vill vara ventilen varur Anden kan pysa in i världen. Vi får inte korka igen lufthålen! Det ska dofta himmelrike från kyrkorna här på jorden. Världen behöver ju verkligen Guds kärlek, Guds förlåtelse och Guds frid! Det är vi som ska bära ut detta ibland dem runt omkring oss! Paulus säger att alla döpta är tempel åt den helige Ande! Vi är små kyrkor allihopa. Gud vill bo i oss och genom oss göra världen till en ljusare plats. Hatet och rädslan samlar sina anhängare. Men vi ska strida med upplyfta hjärtan med kärleken, hoppet och tron som vapen. Den helige Ansgar, den förste missionären i Norden, bad så enkelt: Gud, gör mig av nåd till en god människa. Det är en bra bön att be genom livet: en bön till den helige Ande. Livet är en strid - gå med Jesus Kristus på den goda sidan! Gud välsigne er! Jim Lagerlöf, präst

Viktig information! Måndag 21 maj kommer Jakobs kyrka att stängas för en omfattande invändig renovering. Renoveringen beräknas ta ca ett år. Söndagliga gudstjänster flyttas ner till S:t Jakobsgården. Dop, vigsel och begravning sker i församlingens övriga kyrkor och i Sofiedals kapell. Läs mer på församlingens hemsida. Frågor: Församlingsexpeditionen tel 54 07 84


Föreläsning ”Att leva med sorgen efter ett barn” Måndag 14 maj kl 18 S:t Jakobsgården, Hudiksvall Elisabet Greek, Journalist

Författare till boken ”Vi begravde våra barn”

Ann-Louise Åkerlund, Sjukhuspräst om sorgegrupper för oss som mist barn

Välkommen!

Jakobs Vokalensemble ”Den blomstertid nu kommer”

Lördag 19 maj kl 17 i Jakobs kyrka

Dirigent: Kristofer Sundman Fri entré

Välkommen!

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, det som sägs stannar mellan er. Nu finns det fler sätt än att ringa. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt. Här får du veta mer: www.svenskakyrkan/ jourhavandeprast

VI BER OM GUDS VÄLSIGNELSE ÖVER FÖRSAMLINGENS PILGRIMSKONFIRMANDER SOM KONFIRMERAS NU I PINGSTHELGEN!

Till 1946, 1956, 1966, 1976 och 1991 års konfirmander

Vårcafé

Söndag 20 maj kl 18 i Håstakyrkan Håstakören under ledning av Mari Lennholm. Kompgrupp. Fri entré

Välkommen Ansvarig utgivare: Lotta Thurfjell 0650-540792

Kontakt:

Hudiksvallsbygdens församling Box 1022, 824 11 Hudiksvall 0650-540784

MÅ GUDS GODE ANDE FÖLJA DIG I RESTEN AV DITT LIV! HUDIKSVALLSBYGDENS FÖRSAMLING

Webb:

www.svenskakyrkan.se/ hudiksvallsbygden Finns också på Facebook

Motesplats hudiksvallsbygden v20  
Motesplats hudiksvallsbygden v20  
Advertisement