Page 1

Mötesplats Svenska kyrkan 16-22 april 2018

På söndag 22 april... ...är temat ”Vägen till livet”.

Vägen till Livet är relation. Någon ropar på dig och ditt liv är att svara. Livets Gud kallar dig till tjänst. Vill du vandra tillsammans med den uppståndne Jesus? Han som säger; Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig.

Gudstjänst i Jakobs kyrka kl 11 Erik B Tanzborn, Anette Hylander

Mässa i Björkbergskyrkan kl 11 Astrid Uhlin, Maria Eng Hillbom, Kyrkkaffe

Soul Church i Håstakyrkan kl 17.30

Gudstjänst med nattvard och en massa sång. Erik B Tanzborn, Hudik Soul Children, se annons nedan. (Svårt att ta dig till gudstjänsten? Då kan du beställa Kyrktaxi tel. 0650-68 000, boka i god tid)

Soul Church...

...är en vanlig gudstjänst med ett ovanligt ungt tilltal. Om du längtar efter en gudstjänst med plats för både stilla bön och svängig sång, en plats där allt i ditt liv kan möta allt i Guds liv, då är du välkommen att vara med!


Mötesplatser 16-22 april Kalendarium Jakobs kyrka / S:t Jakobsgården

Björkbergskyrkan

Håstakyrkan

Måndag 12.00 Middagsbön

Måndag 09.30 Kyrkis (0-5 år/förälder) 13.30 Miniorer (7-9 år)*

Onsdag 9-12 Kyrkis (0-5 år/förälder) 13.45 Håsta singers

i Jakobs kyrka

Vardagsgudstjänst

(barnkör 7-9 år)

13.00 MåndagsÖppet

Söndag 11.00 Mässa

14.45 Onsdagsöppet

i Jakobs hörna, se annons

Tisdag 12.15 Middagsmässa i Jakobs kyrka, T Grunnesjö, K Sundman därefter kyrkcafé i S:t Jakobsgården 16.00 Barnkören Draget i S:t Jakobsgården

Onsdag 12.00 Middagsbön i Jakobs kyrka

se framsidan

17.30 Kvällsmässa A Uhlin i Jakobs kyrka Torsdag 13.00 Kyrkis (0-5 år med förälder) i S:t Jakobsgården

13-18 Jakobs hörna

Öppen mötesplats

16.30 Egna studier inför... 18.00 ...Läxhjälp i S:t Jakobsgården

18.00 Café Jakobs Språkcafé och gemenskap i S:t Jakobsgården

Söndag 11.00 Gudstjänst i Jakobs kyrka se framsidan

15.15 Håsta Max (barnkör 10-12 år)

S:ta Maria kyrka / Mariagården Tisdag 14.15 Korsdraget* (7-10 år)

i Mariagården

Onsdag 18.30 Körövning* Mariakören i Mariagården

15.45 Soul Children* (kör 11-16 år) i S:t Jakobsgården

(10-12 år)

Hälsingtuna kyrka / Församlingshemmet Tisdag 19.00 Körövning*

19.00 Körövning* Håstakören

Söndag 17.30 Soul Church Gudstjänst med extra allt se framsidan

Övriga platser Fredag 18.00 Hälsingtuna Lekmannakår Träffas för studier och gemenskap, ”Knytis”

Björkbergskören i församlingshemmet

Onsdag 19.00 Körövning* Hälsingtuna-Rogsta kyrkokör i församlingshemmet

Rogsta kyrka / Församlingshemmet Onsdag 12.00 Sopplunch

Samtal med diakon/präst Måndagar mellan kl 12-14

I Jakobs kyrka, erbjuds en möjlighet till samtal eller bikt. Det sker under tystnadsplikt och behöver inte bokas Andakt och program i förväg. Platsen för samtalet/bikten i i församlingshemmet kyrkorummet är längst fram i Jakobs 13.00 Stilla vandring kyrka, lite avskärmat, vid sidan om kororgeln. med reflekterande raster

start: Rogsta kyrka se annons

Med reservation för ändringar

* = Anmälan

Behöver du komma i kontakt med präst/diakon övriga tider? Församlingsexpeditionen kan hänvisa till tjänstgörande präst eller diakon.


Jakobs Hörna Måndagar kl 13-15.30 är hörnan öppen för dig som vill hjälpa till med lite praktiskta saker. Till exempel dekorera doppåsar, sy dockor, limma ikoner, baka mm. Uppdragen kommer att variera. Torsdagar kl 13-17 är du välkommen att komma in, fika, samtala, eller pyssla med något. Det finns dator, böcker och tidningar och någon att prata med. Kl 18 börjar språkcafé för dig som vill träna att prata svenska. Ingång från Bromanparken Fika serveras båda dagarna!

Bibelläsning på

4:e söndagen i påsktiden Vägen till livet Gammaltestamentlig läsning: Jesaja 54:7-10 Epistel: Hebreerbrevet 13:12-16 Evangelium: Johannesevangeliet 16:16-22

4:e söndagen efter påsk Tema: Vägen till livet Hudiksvallsbygdens församling erbjuder många tillfällen till pilgrimsvandringar, korta och längre. Dessa vandringar vill vara en hjälp att genom yttre vandring också göra en inre vandring, förhoppningen är att denna rörelse ska hjälpa mig att upptäcka Gud i det sköna och vackra som möter mig i skapelsen, i mina medvandrare och i mig själv. Pilgrimsvandringen vill hjälpa mig att finna vägen till livet, ett liv i gemenskap med den korsfäste och uppståndne Herren Jesus Kristus. Vi ber med en bön ur Pilgrimens tidegärd: ”Gud, tack för livet som du ger oss. Du har skapat oss med en vilja till att söka oss utåt och inåt. Du har skapat oss till att söka dig, den värld du fött oss in i och oss själva. Vi får upptäcka att det är i dig vi lever, rör oss och är till. Tack för att du har skapat oss till kropp, själ och ande. Tack för att vi får vara pilgrimer för Kristus. Kristus, vi får bege oss på färd i yttre och inre landskap, över åkrar och fält och vatten, genom skogar, städer och ödemark, i ljus och mörker. Överallt och genom allt går du med oss. Du har lovat att vara med oss alla dagar – i den tron går vi. Du som redan varit där vi är – du vet vägen, Du som är vägen. Genom din Ande är du förenad med oss. Heliga Ande, det nya livets Ande, våra kroppar är ditt tempel, du vill hjälpa oss att se, du vill hjälpa oss att hitta rätt. Hjälp oss att se vilka vägar som är våra. Gud, i dina händer överlämnar vi oss själva, varandra och dem vi möter på vägen. Herre, visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den. Amen”

Erik B Tanzborn, präst


Välkommen till stilla vandring i Rogsta onsdag 18 april Vandringen börjar vid Rogsta kyrka ca kl 13.00 Samåkning från S:t Jakobsgården kl 12.30 Medtag eget fika eller dryck (om du vill ha). Ingen anmälan Vägledare: Erik B Tanzborn, 072-588 95 10

KLÄDBYTARDAG för kvinnor

28/4 kl 10-14

i s:t Jakobsgården, hudiksvall å sp

nn i fi

v

vill du lämna in kläder till försäljning eller skänka till vår bortskänkesavdelning? maila: hejsysterhudik@gmail.com

Pilgrimsvandring St.Olovsleden (antal 12 st) Avslutande sträcka till Trondheim/Nidaros, 2-6 juni Kostnad: 2800 kr, inklusive resa, boende och mat.

(kostnad för mat under resdagarna tillkommer)

Anmälan till församlingsexp. senast 4 maj. Vägledare: Erik B Tanzborn, Elenor Kallberg läs mer www.svenskakyrkan.se/ hudiksvallsbygden/pilgrimsvandring

Ansvarig utgivare: Lotta Thurfjell 0650-540792

Kontakt:

Hudiksvallsbygdens församling Box 1022, 824 11 Hudiksvall 0650-540784

Webb:

www.svenskakyrkan.se/ hudiksvallsbygden Finns också på Facebook

Motesplats hudiksvallsbygden v16  
Motesplats hudiksvallsbygden v16  
Advertisement